Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών"

Transcript

1 Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ρ. Καρέτσος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας»

2 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «1. ιαχείριση κινητικότητας σε ετερογενή ασύρµατα δίκτυα µε εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών µε χρήση διαστρωµατικών (cross layer) τεχνικών» ετερογενή ασύρµατα δίκτυα, διαχείριση κινητικότητας, ποιότητα υπηρεσίας, στρώµα δικτύου Η νέα γενιά των δικτύων κινητών επικοινωνιών θα περιλαµβάνει ποικίλα διασυνεργαζόµενα ασύρµατα δίκτυα βασισµένα σε διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης. Επίσης τα δίκτυα της νέας γενιάς θα χρησιµοποιούν διαφορετικές αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα για δροµολόγηση, διαχείριση κινητικότητας κλπ. Προβλέπεται ότι ο συνδετικός ιστός των δικτύων αυτών θα είναι µια υποδοµή βασισµένη στο πρωτόκολλο IP. Η διαχείρηση κινητικότητας ειναι η βασική τεχνολογία για την επίτευξη διαφανούς για το χρήστη πρόσβασης σε ασύρµατα και ενσύρµατα δίκτυα καθώς και σε κινητές υπηρεσίες. Αποτελείται από δύο βασικές λειτουργίες: την διαχείριση θέσης (location management) που περιλαµβάνει διευθυνσιοδότηση, εγγραφή θέσης και ενηµέρωση, εντοπισµό κλπ, καθώς και η διαχείριση διαποµπής (handoff management) που περιλαµβάνει αρχικοποίηση διαποµπής, κατανοµή πόρων, επανασύνδεση κλπ. Θα εστιάσουµε την µελέτη µας στο ζήτηµα της διαχείρισης διαποµπής το οποίο είναι συνυφασµένο µε τα ακόλουθα ζητήµατα. 1) Την ελαχιστοποίηση του όγκου της σηµατοδοσίας και της καταναλισκώµενης ισχύος. 2) Την εξασφάλιση εγγυήσεων ποιότητας υπηρεσιών κατά την διάρκεια της διαµποµπής οι οποίες περιλαµβάνουν: Όσο το δυνατόν µικρότερη καθυστέρηση µε την ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας µηνυµάτων σηµατοδοσίας, ανάθεσης πόρων και διαδροµών και τυχόν µετατροπών στην φόρµα και τους τύπους. Ελαχιστοποίηση των παρεµβολών στην κίνηση των χρηστών. Ελαχιστοποίηση του αριθµού των αποτυχηµένων διαποµπών και του ρυθµού απώλειας πακέτων 3) Αποτελεσµατική χρήση των δικτυακών πόρων και επαυξηµένη αξιοπιστία και σταθερότητα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί µε το ζήτηµα της εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας κατά την διαδικασία της διαποµπής σε ετερογενή ασύρµατα δίκτυα µε τη µελέτη και ανάπτυξη διαστρωµατικών (cross layer) τεχνικών. Ειδικότερα θα γίνει 2/28

3 ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης και στην συνέχεια θα µελετηθούν διεξοδκά οι επιλεχθείσες τεχνικές µε προσοµοιώσεις (µε χρήση του ns-2 ή άλλων κατάλληλων εργαλείων). Βάσει των συγκριτικών αποτελεσµάτων που θα προκύψουν θα γίνουν προτάσεις βελτίωσης και αναθεώρησης των µελετηθέντων τεχνικών. Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι ο φοιτητής να µάθει τους µηχανισµούς ελέγχου της κινητικότητας του χρήστη εντός ετερογενών δικτύων κινητών επικοινωνιών µε εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών ώστε να είναι δυνατή πχ η διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης ή το διαδικτυακό παιχνίδι σε πραγµατικό χρόνο µε χρήση κινητών τερµατικών. Η επιλογή των παραµέτρων για την µοντελοποίηση των τεχνικών και η ενσωµάτωσή τους στην πλατφόρµα προσοµοίωσης θα αναπτύξει τις δεξιότητές του σε σχέση µε ζητήµατα µελέτης και διαστασιολόγησης δικτύων κινητών επικοινωνιών. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η εκµάθηση τεχνικών διαχείρισης κινητικότητας, η εµπεριστατωµένη µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσίας σε ετερογενή δίκτυα κινητών επικοινωνιών και η εκµάθηση µιας σύγχρονης πλατφόρµας προσοµοίωσης. Καλή γνώση κινητών επικοινωνιών, ασύρµατων επικοινωνιών και πρωτοκόλλων δικτύωσης. 1. Savo Glisic, Advanced Wireless Communications: 4G Cognitive and Cooperative Broadband Technology, Wiley- Interscience; 2nd edition, Sofoklis A. Kyriazakos and George T. Karetsos, Practical Radio Resource Management in Wireless Systems, Artech House Publishers, April Robert Brännström, R. Kodikara E, Christer Åhlund, and Arkady Zaslavsky, Mobility management for multiple diverse applications in heterogeneous wireless networks In Proceedings of the IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC 2006), January Janise McNair, Tuna Tugcu, Wenye Wang, and Jiang Xie, "A Survey of Cross-Layer Performance Enhancements for Mobile IP Networks," Computer Networks Journal (Elsevier), vol. 49, no. 2, pp , October B. Xie, A. Kumar, D. Cavalcanti, D.P. Agrawal, Mobility and Routing Management for Heterogeneous Multi-Hop Wireless Networks, IEEE International Workshop on Heterogeneous Multi-Hop Wireless and Mobile Networks (MHWMN), Nov. 7, /28

4 ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα Τηλ: «2. Μελέτη και εκτίµηση επίδοσης του πρωτοκόλλου msctp κατά την διάρκεια διασυστηµικών διαποµπών σε συστήµατα κινητών επικοινωνιών 4 ης γενιάς» κινητές επικοινωνίες, διασυστηµικές διαποµπές, all-ip ασύρµατα δίκτυα Η πρόοδος στις επικοινωνίες δεδοµένων πάνω από ασύρµατα δίκτυα οδηγεί σε µια απ άκρο σ άκρο υιοθέτηση του πρωτοκόλλου ΙΡ. Για τις βασισµένες στο ΙΡ υπηρεσίες δεδοµένων πάνω από ασύρµατα δίκτυα η επιτυχής διαποποµπή είναι κρίσιµης σηµασίας ειδικότερα µεταξύ συστηµάτων που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης. Το mobile IP (MIP) που χρησιµοποιήθηκε αρχικά για το σκοπό αυτό παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα λόγω απώλειας πακέτων, καθυστέρησης καταχώρησης και φραγών στο επίπεδο µεταφοράς. Το πρωτόκολλο msctp (mobile stream control transmission protocol) είναι το τρίτο πρωτόκολλο µεταφοράς που έχει προταθεί από την IETF και παρουσιάζει χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να βελτιώσουν την διασυστηµική διαποµπή. Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί µε το ζήτηµα της εκτίµησης της επίδοσης του πρωτοκόλλου msctp ενώ θα γίνουν συγκρίσεις µε χρήση προσοµειώσεων µε το MIP. Οι π;αρέµετροι που θα µελετηθούν αφορούν την καθυστέρηση της διαποµπής, τον όγκο των δεδοµένων που µεταφέρεται απ άκρο σ άκρο και το χάσιµο πακέτων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης θα οδηγήσουν σε προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του msctp ώστε να µπορεί να υποστηρίζει ικανοποιητικά υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου κατά την φάση των διασυστηµικών διαποµπών. O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η εµβάθυνση του φοιτητή σε ζητήµατα σχεδίασης πρωτοκόλλων µεταφοράς δεδοµένων πάνω από ασύρµατα δίκτυα και στις ειδικές συνθήκες που πρέπει αυτά να αντιµετωπίσουν ώστε να είναι εφικτή η παροχή ικαναοποιητικών υπηρεσιών στους χρήστες. Ταυτόχρονα, η σύγκριση των πρωτοκόλλων θα αναπτύξει την κριτική του σκέψη ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει ικανοποιητικά παρόµοια προβλήµατα στην πράξη. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η καλή εκµάθηση των νέων πρωτοκόλλων µεταφοράς σε all-ip δίκτυα και η εµπειρία 4/28

5 Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία που θα αποκτηθεί πάνω στο θέµα της προσαρµογής τους σε ασύρµατα περιβάλλοντα. Καλή γνώση κινητών επικοινωνιών, ασύρµατων επικοινωνιών και πρωτοκόλλων δικτύωσης. 1. Hui Chen, Fei Yu, Henry C. B. Chan, Victor C. M. Leung, A novel multiple access scheme over multi-packet reception channels for wireless multimedia networks, IEEE Transactions on Wireless Communications 6(4): (2007) 2. Seok Joo Koh, Sang Wook Kim, msctp for Vertical Handover Between Heterogeneous Networks, 2005: Samir Chebbine, Mohand Tahar Chebbine, Abdel Obaid, Robert Johnston, Framework Architecture and Mathematical Optimization of Vertical Handover Decision on 4G Networks Using msctp, Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications Conference, Montreal, Canada, Min Liu, Zhongcheng Li, Xiao-Bing Guo, An Efficient Handoff Decision Algorithm for vertical handoff between WWAN and WLAN,. J. Comput. Sci. Technol. 22(1): (2007) 5. Jung Kee Song, Wenye Wang, A simulation study of IPbased vertical handoff in wireless convergent networks, Wireless Communications and Mobile Computing 6: (2006) 5/28

6 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «3. Μοντελοποίηση της κίνησης δεδοµένων στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς µε βάση πραγµατικές µετρήσεις» κινητές επικοινωνίες, µοντελοποίηση κίνησης, υπηρεσίες δεδοµένων Οι µεταφορά και οι επικοινωνίες δεδοµένων πάνω από δίκτυα κινητών επικοινωνιών µεγαλώνει µέρα µε την ηµέρα µε την εµφάνιση όλο και περισσότερων υπηρεσιών βασισµένων στο πρωτόκολλο IP και την αντίστοιχη προσαρµογή και χρήση τους πάνω από κινητά τερµατικά. Στόχος είναι να µοντελοποιηθούν οι πηγές δεδοµένων που δηµιουργούν κίνηση στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο επακριβής εκτίµηση του φόρτου που επιβάλλεται στις διάφορες συνδέσεις που συνιστούν το δίκτυο. Εµφαση θα δοθεί σε πηγές πολυµέσων µιας και υπάρχει µεγάλη τάση για χρήση τέτοιων υπηρεσιών µέσα από κινητά τερµατικά. Ειδικότερα θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα όγκου και διάρκειας κίνησης τα οποία θα πρέπει να αντιστιχοιθούν σε κατανοµές που θα δίνουν µια γενική εικόνα του ζητήµατος και θα επιτρέψουν την καλύτερη διαστασιολόγηση των δικτύων κινητών επικοινωνιών 3 ης αλλά και 4 ης γενιάς. Η πτυχιακή θα αρχίσει µε µελέτη των προταθέντων στην βιβλιογραφία κατανοµών για τις πηγές και την κίνηση δεδοµένων στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Στην συνέχεια θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα κατάλληλο εργαλείο το οποίο θα µπορεί να επεξεργάζεται στατιστικά τα υπάρχοντα δεδοµένα. Η πτυχιακή θα κλείσει µε συµπεράσµατα υπό µορφή οδηγιών τα οποία θα είναι χρήσιµα για την σωστή και απρόσκοπτη εισαγωγή υπηρεσιών δεδοµένων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών. O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι ο φοιτητής να αποκτήσει καλή γνώση των ζητηµάτων που αφορούν ένα µεγάλο κοµµάτι της επιστήµης των τηλεπικοινωνιών που είναι το traffic engineering. Θα του δοθεί η δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε µια ποικιλία από µοντέλα και εργαλεία που µπορούν να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά της κίνησης αλλά πιθανώς και την αναµενόµενη συµπεριφορά των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η εκµάθηση µεθόδων µοντελοποίησης κίνησης σε δίκτυα, η απόκτηση εµπειρίας σε ζητήµατα διαχείρισης και ταξινόµησης µεγάλου όγκου δεδοµένων και 6/28

7 Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την αξιολόγηση της µελλοντικής συµπεριφοράς των δικτύων κινητών επικοινωνιών κάτω απο συγκεκριµένες συνθήκες. Καλή γνώση κινητών επικοινωνιών, µαθηµατικών και προγραµµατισµού σε αντικειµενοστραφή περιβάλλοντα. Εξοικοίωση µε το εργαλείο Matlab. 1. Assen Golaup, Hamid Aghvami: A multimedia traffic modeling framework for simulation-based performance evaluation studies. Computer Networks 50(12): (2006) 2. El Allali, H. and Heijenk, G.J. (2002) Traffic characterization for a UMTS radio access network. In: Proceedings of the th International Workshop on Mobile and Wireless Communications Network, MWCN 2002, 9-11 Sep 2002, Stockholm, Sweden. pp IEEE Computer Society. ISBN A. Samhat, T. Chahed, Modeling and Analysis of Transport of Voice and Data in the UMTS Radio Access Network : IP versus AAL2/ATM, WCNC, Atlanta, March Tobias Hoßfeld, Dirk Staehle: A Hybrid Model of the UMTS Downlink Capacity with WWW Traffic on Dedicated Channels. EuroNGI Workshop 2004: Jesse Landman, Pieter S. Kritzinger: Delay analysis of downlink IP traffic on UMTS mobile networks. Perform. Eval. 62(1-4): (2005) 7/28

8 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «4. ιαχείριση κίνησης και ποιότητα υπηρεσιών σε συστήµατα IPTV» συστήµατα IPTV, διαχείριση κίνησης, ποιότητα υπηρεσιών Η βασισµένη στο πρωτόκολλο IP τηλεόραση (Internet Protocol TV (IPTV)) αναµένεται να είναι µια απο τις βασικές τεχνολογίες αναµετάδοσης του µέλλοντος. Η διαχειριση της κίνησης και του διαθέσιµου εύρους ζώνης είναι απο τα σηµαντικότερ ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο σχεδιαστής τέτοιων συστηµάτων. Το ζήτηµα αυτό γίνεται πιό δισεπίλυτο όταν πρέπει να εξυπηρετηθούν πολλά IPTV τερµατικά µέσα από µια και µόνη σύνδεση. Η παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθεί αρχικά µε την µελέτη των αρχιτεκτονικών και των τοπολογιών για την µετάδοση IPTV προγραµµάτων σε πολλούς χρήστες µέσα από µια σύνδεση. Στην συνέχεια και µε στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο µαζί µε τις απαραίτητες τεχνικές για τον έλεγχο της πρόσβασης και την διαχειριση της κίνησης. Για µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση του ζητήµατος θα γίνει και η απαραίτητη µοντελοποίηση της κίνησης που δηµιουργείται βάσει πραγµατικών µετρήσεων. Τέλος θα εκτιµηθεί η απόδοση του πλαισίου διαχείρισης της κίνησης µε χρήση προσοµοιώσεων. O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις πάνω στα ζητήµατα και τις υπηρεσίες αναµετάδοσης πάνω από IP δίκτυα. Η µελέτη και ανάπτυξη των τεχνικών και µεθόδων διαχείρισης της κίνησης σε IPTV συστήµατα θα του δώσει σηµαντικά εφόδια όσον αφορά την βέλτιστη διαστασιολόγηση τέτοιων συστηµάτων. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η καλή εκµάθηση των πρωτοκόλλων πάνω στα οποία βασίζεται η IPTV και η προαγωγή της αναλυτικής σκέψης µε την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών παροχής IPTV υπηρεσιών. δίκτυα υπολογιστών, µαθηµατικά, προγραµµατισµός 1. E. Shihab, F. Wan, L. Cai, A. Gulliver, and N. Tin, Performance analysis of IPTV Traffic in home networks, Proc. IEEE Globecom'07, Washington, DC, Nov E. Shihab, L. Cai, F. Wan, A. Gulliver, and N. Tin, "Mesh Network for in-home IPTV Distribution" IEEE Network. SI: Wireless Mesh Networks: Applications, Architectures and 8/28

9 Protocols. vol.22 (1). pp Jan.-Feb Xiaojun Hei; Chao Liang; Jian Liang; Yong Liu; Ross, K.W., A Measurement Study of a Large-Scale P2P IPTV System, IEEE Transactions on Multimedia, Volume 9, Issue 8, Date: Dec. 2007, Pages: Imran, Kashif; Mellia, Marco; Meo, Michela, Measurements of Multicast Television over IP, 15th IEEE Workshop on Local & Metropolitan Area Networks, LANMAN Gerard O'Driscoll, Next Generation IPTV Services and Technologies, ISBN: , Wiley-Interscience January, /28

10 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «5. ιαχείριση πόρων για παροχή υπηρεσιών IPTV σε κινητά τερµατικά: αρχιτεκτονικές, ανάπτυξη και διαστασιολόγηση» συστήµατα IPTV, κινητές επικοινωνίες, διαχείριση πόρων, εξοικοίωση µε το εργαλείο Matlab. Η βασισµένη στο πρωτόκολλο IP τηλεόραση (Internet Protocol TV (IPTV)) θα είναι µια απο τις βασικές τεχνολογίες αναµετάδοσης του µέλλοντος και ήδη πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Η εφαρµογή και χρήση της τεχνολογίας σε κινητά τερµατικά αναµένεται να αποκτήσει επίσης µεγάλη απήχηση. Η διαχείριση των ασύρµατων πόρων (κυρίως εύρος ζώνης και κανάλια) για την παροχή υπηρεσιών IPTV πάνω από δίκτυα κινητών επικοινωνιών είναι απο τα σηµαντικότερ ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο σχεδιαστής τέτοιων συστηµάτων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά θα γίνει ανασκόπηση των τεχνολογιών παροχής «κινητής τηλεόρασης» γενικά (DVB-H, ΜediaFLO, BCMS κλπ) και στην συνέχεια θα ασχοληθεί µε το ζήτηµα της διαχείρισης των πόρων κυρίως όσον αφορά την οµαλή και αποτελεσµατική διασυνεργασία IPTV συστηµάτων µε το IMS (IP Multimedia Subsystem) το οποίο αναµένεται να είναι το βασικό frontend για την παροχή IP υπηρεσιών πάνω από δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Στην συνέχεια και µε στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο µαζί µε τις απαραίτητες τεχνικές για τον έλεγχο της πρόσβασης και την διαχείριση της κίνησης που δηµιουργείται από IPTV υπηρεσίες κυρίως όσον αφορά τα κανάλια που χρησιµοποιούνται και την διαστασιολόγησή τους. Εµφαση επίσης θα δοθεί στην µελέτη της συµπεριφοράς των πρωτοκόλλων αρχίζοντας απο το RTP και RTCP κυρίως όσον αφορά την συµµετοχή πολλών κινητών τερµατικών στην ίδια σύνοδο. O σκοπός της παρούσας πτυχιακής σε πρώτη φάση είναι η µελέτη των των προταθέντων µέχρι σήµερα τεχνολογιών παροχής «κινητής τηλεόρασης». Σε δεύτερη φάση, θα εστιάσουµε στην παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης εν κινήσει µε χρήση της IPTV τεχνολογίας και ειδικότερα στις προοπτικές που διανοίγονται µε την εγκατάσταση και χρήση από τους λειτουργούς των δικτύων κινητών επικοινωνιών των συστηµάτων IMS. Τέλος, θα δηµιουργηθεί µια πλατφόρµα προσοµοίωσης για την µελέτη της συµπεριφοράς των πρωτοκόλλων ειδικότερα καθώς αυξάνεται ο αριθµός των χρηστών ανα σύνοδο. 10/28

11 Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η εκµάθηση των τεχνολογιών παροχής IP based υπηρεσιών και ειδικότερα σε πραγµατικό χρόνο πάνω από δίκτυα κινητών επικοινωνιών καθώς και των αντιστοίχων πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες αυτές. κινητές επικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών 1. Oliver Friedrich, Adel Al-Hezmi, Stefan Arbanowski, Thomas Magedanz: Evolution of Next Generation Networks towards an Integrated Platform for IMS-Based IPTV Services. SAINT Workshops 2007: Bodzinga, A.; White, S, Interworking IPTV Services with IMS, 12th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium, Heikkinen, A. Laulajainen Jukka-Pekka, Korva Jari, Peltola Johannes. Wireless IPTV Development Platform. IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting. March 28 29, 2007 Orlando, Florida, USA. 4. Eunjun Choi, Wonjun Lee, Joongheon Kim: Mobility Driven Vertical Handover for Mobile IPTV Traffic in Hybrid IEEE e/16e Networks. UIC 2007: Radim Burget, Dan Komosny, Milan Simek, Simulation of Large-Scale IPTV Systems for Fixed and Mobile Networks, IFIP International Federation for Information Processing, Personal Wireless Communications, Prague, Czech Republic Chang Wen Chen, Houqiang Li: Video Streaming to Mobile Handheld Devices: Challenges in Decoding, Adaptation, and Browsing. MCAM 2007: /28

12 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «6. ηµιουργία µαθήµατος e-learning µε τίτλο "Τεχνολογίες Πολυµέσων" συµβατό µε το πρότυπο AICC» Πολυµέσα, ηλεκτρονική µάθηση (e-learning), AICC, SCORM, Authoring Tools Ανάπτυξη του µαθήµατος «ΠΟΛΥΜΕΣΑ» σε µορφή e-learning που θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρµα Lotus Learning Space του τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. Η πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης υποστηρίζει τα γνωστά πρότυπα e- learning AICC και SCORM. Χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία ο σπουδαστής θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα µάθηµα που θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση χρήστηεφαρµογής ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε πολυµέσα, οπτικοακουστικό υλικό και προσοµοιώσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να περιγραφούν οι τεχνολογίες συµπίεσης δεδοµένων (κείµενο, ήχος, εικόνα, βίντεο) µε ένα όσο το δυνατόν πιό παραστατικό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Στην συνέχεια θα δοθεί έµφαση στην δηµιουργία αλληλοδραστικού υλικού που αφορά στα πρωτόκολλα δικτύωσης για εφαρµογές πολυµέσων. Τέτοια πρωτόκολλα είναι κυρίως τα RSVP, DiffServ, RTP, MPLS κλπ που έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν κατανεµηµένες εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Τέλος θα δηµιουργηθούν τράπεζες ερωτήσεων για κάθε κεφάλαιο στις οποίες θα έχουν την δυνατότητα να εξασκούνται οι φοιτητές µετά το πέρας της µελέτης τους. O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η εξοικοίωση του φοιτητή µε τεχνολογίες ηλεκτρονικής µάθησης και εργαλείων δηµιουργίας αλληλοδραστικού περιεχοµένου. Παράλληλα ο φοιτητής θα εµβαθύνει στα θέµατα που πραγµατεύεται το µάθηµα. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η άρτια εκµάθηση των τεχνολογιών και των προτύπων ηλεκτρονικής µάθησης και των εργαλείων δηµιουργίας αλληλοδραστικού περιεχοµένου. Ειδικότερα ο φοιτητής θα εξοικοιωθεί µε σύγχρονα εργαλεία δηµιουργίας περιεχοµένου τα οποία µπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν πεδίο για την µελλοντική του επαγγελµατική αποκατάσταση. Βασικές γνώσεις τεχνολογιών και εργαλείων πολυµέσων και ανάπτυξης δικτυακών τόπων 1. Γ. Θ. Καρέτσος, «Τεχνολογίες Πολυµέσων», Σηµειώσεις, ΤΕΙ Λάρισας Steinmetz Ralf, «Πολυµέσα θεωρία και πράξη», ISBN: /28

13 , Γκιούρδας Μ Saul Carliner and Patti Shank, «The E-Learning Handbook: A Comprehensive Guide to Online Learning», ISBN: ,Pfeiffer Ruth Colvin Clark, Richard E. Mayer, «e-learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning», ISBN: , Pfeiffer; 2nd edition, Fred Halsall, «Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards», ISBN: , Addison Wesley /28

14 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «7. ηµιουργία µαθήµατος e-learning µε τίτλο "Ηλεκτρονικό Εµπόριο και η γλώσσα XML" συµβατό µε το πρότυπο AICC» ηλεκτρονικό εµπόριο, ηλεκτρονική µάθηση (e-learning), AICC, LMS, SCORM, Authoring Tools Ανάπτυξη του µαθήµατος «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» σε µορφή e- learning που θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρµα Lotus Learning Space του τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. Η πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης υποστηρίζει τα γνωστά πρότυπα e-learning AICC και SCORM. Χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία ο σπουδαστής θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα µάθηµα που θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση χρήστηεφαρµογής ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε πολυµέσα, οπτικοακουστικό υλικό και προσοµοιώσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να περιγραφούν οι τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εµπορίου µε ένα όσο το δυνατόν πιό παραστατικό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Στην συνέχεια θα δοθεί έµφαση στην δηµιουργία αλληλοδραστικού υλικού που αφορά την γλώσσα XML και τα συναφή προς την XML πρότυπα που προτείνονται από το World Wide Web consortium. Τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην εφαρµογή e-learning είναι: XML, XPath, Xlink, XPointer, XSL, XSLT. Τέλος θα δηµιουργηθούν τράπεζες ερωτήσεων για κάθε κεφάλαιο στις οποίες θα έχουν την δυνατότητα να εξασκούνται οι φοιτητές µετά το πέρας της µελέτης τους. O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η εξοικοίωση του φοιτητή µε τεχνολογίες ηλεκτρονικής µάθησης και εργαλείων δηµιουργίας αλληλοδραστικού περιεχοµένου. Παράλληλα ο φοιτητής θα εµβαθύνει στα θέµατα που πραγµατεύεται το µάθηµα. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η άρτια εκµάθηση των τεχνολογιών και των προτύπων ηλεκτρονικής µάθησης και των εργαλείων δηµιουργίας αλληλοδραστικού περιεχοµένου. Ειδικότερα ο φοιτητής θα εξοικοιωθεί µε σύγχρονα εργαλεία δηµιουργίας περιεχοµένου τα οποία µπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν πεδίο για την µελλοντική του επαγγελµατική αποκατάσταση. Γνώση της γλώσσας XML και των θεµάτων που πραγµατεύεται το ηλεκτρονικό εµπόριο. Βασικές γνώσεις τεχνολογιών και εργαλείων πολυµέσων και ανάπτυξης δικτυακών τόπων 1. Γ. Θ. Καρέτσος, «Ηλεκτρονικό Εµπόριο και η γλώσσα XML», Σηµειώσεις, ΤΕΙ Λάρισας /28

15 2. Καρανικόλας Νικήτας Ν., «Τεχνολογίες διαδικτύου και ηλεκτρονικό εµπόριο: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση», ISBN: , Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Turban Efraim, King David, Lee Jae, Viehland Dennis, «Ηλεκτρονικό εµπόριο: Αρχές, εξελίξεις, στρατηγική από τη σκοπιά του manager», ISBN: Χ, Γκιούρδας Μ /28

16 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «8. Βέλτιστες τεχνικές δροµολόγησης σε δίκτυα αισθητήρων και σύγκριση µε τα ασύρµατα δίκτυα ad-hoc» δίκτυα αισθητήρων, δροµολόγηση, βελτιστοποίηση Τα δίκτυα αισθητήρων (sensor networks) χρησιµοποιούνται σήµερα σε ευρεία κλίµακα για την παρακολούθηση χώρων, τον έλεγχο της κυκλοφοριακής κίνησης, τη συλλογή δεδοµένων και την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών. Πολλές από τις εφαρµογές που εξυπηρετούν επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός µεγάλου αριθµού αισθητήρων στην περιοχή λειτουργίας του δικτύου. Η ταυτόχρονη παρουσία ενός τέτοιου αριθµού ασύρµατων κόµβων σε µια περιορισµένη γεωγραφική περιοχή, δηµιουργεί σηµεία υψηλής συµφόρησης σε διαφορα τµήµατα του δικτύου. Ταυτόχρονα, κατά την επίλυση του προβλήµατος πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες χαµηλής κατανάλωσης και οι περιορισµένες υπολογιστικές δυνατότητες που έχουν τα δίκτυα αισθητήρων. Τα δίκτυα αισθητήρων έχουν πολλές οµοιότητες µε τα δίκτυα ad-hoc, αλλά παράλληλα έχουν και πολλές διαφορές. Όσον αφορά τη δροµολόγηση, ιδιαίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι η τυπική επικοινωνία αφορά ένα σύνολο κόµβων που µεταδίδουν προς ένα συγκεκριµένο σταθµό, και όχι επικοινωνία µεταξύ δύο κόµβων, όπως συνήθως συµβαίνει. Επίσης, καθώς τα δεδοµένα που συλλέγονται από πολλούς αισθητήρες βασίζονται στα ίδια φαινόµενα, υπάρχει πιθανότητα επανάληψης των ίδιων δεδοµένων. Ακόµα, σε σύγκριση µε τα ad-hoc, οι κόµβοι των δικτύων αισθητήρων δεν κινούνται τόσο συχνά (παρόλο που τα φαινόµενα που παρατηρούν µπορεί να κινούνται). Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και ο σχεδιασµός βέλτιστων αλγορίθµων δροµολόγησης για δίκτυα αισθητήρων οι οποίοι θα είναι προσαρµόσιµοι κυρίως όσον αφορά τον αριθµό των κόµβων που λαµβάνουν µέρος αλλά και τις απαιτήσεις για µετάδοση πληροφορίας που υφίστανται σε κάθε χρονική στιγµή. Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η εµβάθυνση του φοιτητή σε τεχνικές δροµολόγησης γενικά και ειδικότερα σε τεχνικές προσαρµοσµένες σε δίκτυα αισθητήρων. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι ο σχεδιασµός αλγορίθµων δροµολόγησης προσαρµοσµένων στα δίκτυα αισθητήρων, η αξιολόγηση και η ενσωµάτωση των σχετικών τεχνικών που χρησιµοποιούνται στα 16/28

17 δίκτυα ad-hoc και ο έλεγχος της αποδοτικής λειτουργίας του µηχανισµού κάτω από ένα µεγάλο εύρος σεναρίων και συνθηκών περιβάλλοντος, κίνησης. Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία Καλή γνώση κινητών επικοινωνιών, ασύρµατων επικοινωνιών και πρωτοκόλλων δικτύωσης. Εξοικοίωση µε το εργαλείο Matlab. 1. Holger Karl and Andreas Willig, «Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks», ISBN: , Wiley-Interscience, Carlos De Morais Cordeiro and Dharma P. Agrawal, «Ad Hoc & Sensor Networks: Theory And Applications», ISBN: , World Scientific Publishing Company Bhaskar Krishnamachari, «Networking Wireless Sensors», Cambridge University Press Al-Karaki, J.N.; Kamal, A.E.; «Routing techniques in wireless sensor networks: a survey», IEEE Wireless Communications, Volume 11, Issue 6, Dec Page(s): Kuhn, F.; Wattenhofer, R.; Zollinger, A.;, «An Algorithmic Approach to Geographic Routing in Ad Hoc and Sensor Networks», IEEE/ACM Transactions on Networking, Volume 16, Issue 1, Feb Page(s): Kannan, R.; Iyengar, S.S.; «Game-theoretic models for reliable path-length and energy-constrained routing with data aggregation in wireless sensor networks», IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Volume 22, Issue 6, Aug Page(s): Park, J.; Sahni, S.; «An online heuristic for maximum lifetime routing in wireless sensor networks», IEEE Transactions on Computers, Volume 55, Issue 8, Aug Page(s): Madan, R.; Lall, S.; «Distributed algorithms for maximum lifetime routing in wireless sensor networks», IEEE Transactions on Wireless Communications, Volume 5, Issue 8, Aug Page(s): /28

18 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «9. Έλεγχος συµφόρησης σε ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων µε χρήση διαστρωµατικών τεχνικών» έλεγχος συµφόρησης, δίκτυα αισθητήρων, διαστρωµατικές τεχνικές Τα Ασύρµατα ίκτυα Αισθητήρων (WSNs) αποτελούνται από ένα ή περισσότερα sink (ή base station) και από µερικές δεκάδες ή χιλιάδες κόµβους αισθητήρες (sensor nodes), οι οποίοι διασκορπίζονται σε ένα χώρο. Οι κόµβοι αυτοί συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον και ανάλογα µε την εφαρµογή, είτε επεξεργάζονται τις πληροφορίες και τις στέλνουν, είτε τις στέλνουν χωρίς καµιά επεξεργασία. Στα ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα, η συµφόρηση συµβαίνει όταν η κίνηση στο δίκτυο ξεπερνά τη χωρητικότητα σε οποιοδήποτε σηµείο στο δίκτυο. Ο έλεγχος της συµφόρησης στα ενσύρµατα δίκτυα, συνήθως γίνεται χρησιµοποιώντας µηχανισµούς από άκρο σε άκρο (end-to-end). Ο µηχανισµός από άκρο σε άκρο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα Ασύρµατα ίκτυα Αισθητήρων γιατί δεν είναι αρκετά αποδοτικός στα δίκτυα αυτά. Στα Ασύρµατα ίκτυα Αισθητήρων έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά πρωτόκολλα που να υλοποιούν έλεγχο της συµφόρησης. Ειδικότερα, έχουν σχεδιαστεί ειδικοί µηχανισµοί για εντοπισµό της συµφόρησης, για γνωστοποίηση της συµφόρησης στο υπόλοιπο δίκτυο και για αποφυγή της συµφόρησης. Παρόλα αυτά η συµφόρηση στα δίκτυα αισθητήρων έχει κρίσιµη σηµασία και παραµένει ένα ανοιχτό θέµα η εύρεση του καλύτερου αλγορίθµου. Όλες οι µεθοδολογίες που έχουν προταθεί προσπάθησαν να δουν το πρόβληµα από διαφορετικές πλευρές. Παρ όλα αυτά καµία µεθοδολογία δεν είναι πλήρως αποδοτική στο να επιλύσει το πρόβληµα. Η παρούσα πτυχιακή αρχικά θα ασχοληθεί µε την µελέτη των υπαρχόντων αλγορίθµων ελέγχου συµφόρησης και στην συνέχεια επι τη βάσει των υπαρχόντων µεθοδολογιών θα προτείνει νέες προσθέτοντας µηχανισµούς βασισµένους κυρίως στο cross layer interaction. Τελικός στόχος είναι να κτιστεί ένα πρωτόκολλο µεταφοράς που να υλοποιεί έλεγχο συµφόρησης και αξιοπιστία. O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η εµβάθυνση του φοιτητή σε τεχνικές ελέγχου συµφόρησης γενικά και ειδικότερα σε τεχνικές προσαρµοσµένες σε δίκτυα αισθητήρων. Επίσης, η σύγκριση των µεθόδων θα αναπτύξει την κριτική του σκέψη ενώ ταυτόχρονα θα µπορέσει να αντιληφθεί πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των 18/28

19 διαφόρων τεχνικών προσέγγισης του ελέγχου συµφόρησης.τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι ο σχεδιασµός αλγορίθµων ελέγχου συµφόρησης προσαρµοσµένων στα δίκτυα αισθητήρων βασισµένων σε διαστρωµατικές τεχνικές και ο έλεγχος της αποδοτικής λειτουργίας τους κάτω από ένα µεγάλο εύρος σεναρίων και συνθηκών περιβάλλοντος, κίνησης. Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία Καλή γνώση κινητών επικοινωνιών, ασύρµατων επικοινωνιών και εξοικείωση µε το πακέτο Matlab. 1. Shigang Chen; Na Yang; «Congestion Avoidance Based on Lightweight Buffer Management in Sensor Networks», IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Volume 17, Issue 9, Sept Page(s): Zawodniok, M.; Jagannathan, S.; «Predictive Congestion Control Protocol for Wireless Sensor Networks», IEEE Transactions on Wireless Communications, Volume 6, Issue 11, November 2007 Page(s): Wang, C.; Li, B.; Sohraby, K.; Daneshmand, M.; Hu, Y.; «Upstream congestion control in wireless sensor networks through cross-layer optimization», IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Volume 25, Issue 4, May 2007 Page(s): Toumpis, S.; Tassiulas, L.; «Optimal deployment of large wireless sensor networks», IEEE Transactions on Information Theory, Volume 52, Issue 7, July 2006 Page(s): Ying Ouyang; Fengyuan Ren; Chuang Lin; Tao He; Chao Li; Yada Hu; Hao Wen; «A Simple Active Congestion Control in Wireless Sensor Network», IEEE Internatonal Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems, MASS Oct Page(s): Junhua Zhu; Shan Chen; Bensaou, B.; Ka-Lok Hung; «Tradeoff Between Lifetime and Rate Allocation in Wireless Sensor Networks: A Cross Layer Approach», IEEE INFOCOM th IEEE International Conference on Computer Communications May 2007 Page(s): Larsen, C.; Zawodniok, M.; Jagannathan, S.; «Route Aware Predictive Congestion Control Protocol for Wireless Sensor Networks», IEEE 22nd International Symposium on Intelligent Control, ISIC Oct Page(s): /28

20 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «10. Επεκτάσεις των τεχνικών χρονοδροµολόγησης στο HSDPA για παροχή ποιότητας υπηρεσιών» χρονοδροµολόγηση, High-Speed Downlink Packet Access, προσαρµοζόµενη διαµόρφωση και κωδικοποίηση Το HSDPA ή High-Speed Downlink Packet Access είναι η τεχνολογία, που επιτρέπει τη σηµαντική αύξηση του ρυθµού µεταφοράς των δεδοµένων, καθώς και τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας σε δίκτυα WCDMA. Πολλές φορές αναφέρεται και ως τεχνολογία 3.5G, αφού ουσιαστικά αναβαθµίζει τις υπηρεσίες τρίτης γενιάς, παρέχοντας στους χρήστες συµβατών τερµατικών να επιτυγχάνουν αρκετά µεγάλους ρυθµούς µετάδοσης. Σε πρώτη φάση η ταχύτητα λήψης των πληροφοριών µε την χρήση της συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι έως και τρεις φορές µεγαλύτερη από αυτήν που παρέχουν τα δίκτυα 3G - και πλέον µπορεί να συγκριθεί µε αυτή µιας σταθερής γραµµής ADSL. Υπολογίζεται ότι η µέσος ρυθµός λήψης δεδοµένων µε την τεχνολογία HSDPA µπορεί να φτάσει σήµερα µέχρι και τα 7.2 Mbps µε προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, όταν το UMTS προσέφερε ονοµαστικές ταχύτητες της τάξης των 384kbps. Το HSDPA χρησιµοποιεί εξελιγµένους αλγορίθµους και τεχνικές για να επιτύχει αυτούς τους υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης. Ειδικότερα χρησιµοποιεί προσαρµοζόµενη διαµόρφωση και κωδικοποίηση (Adaptive Modulation and Coding, AMC), υβριδικό ARQ και γρήγορη χρονοδροµολόγηση µαζί µε ένα νέο κύκλωµα λήψης στο δέκτη. Επιπρόσθετα χρησιµοποιείται η µέθοδος του «σταδιακού πλεονασµού» (incremental redundancy), όπου οι επανεκποµπές περιέχουν διαφορετικές κωδικεύσεις των δεδοµένων σε σύγκριση µε την αρχική εκποµπή. Σε περίπτωση λήψης αλλοιωµένου πακέτου δεδοµένων, το τερµατικό αποθηκεύει τα περιεχόµενά του και τα συνδυάζει µε τις πληροφορίες που λαµβάνει από τις διαδοχικές επανεκποµπές ώστε να σχηµατίσει ένα ολοκληρωµένο πακέτο, χωρίς λάθη, όσο το δυνατόν ταχύτερα και πιο αποδοτικά είναι δυνατό. Ακόµη και αν τα δεδοµένα που λαµβάνονται κατά την εκποµπή είναι αλλοιωµένα, ο συνδυασµός των τµηµάτων τους µπορεί να σχηµατίσει ένα ολοκληρωµένο και χωρίς λάθη πακέτο. Στην πτυχιακή αυτή θα µελετηθούν επεκτάσεις των εφαρµοζόµενων στο HSDPA αλγορίθµων µε στόχο την επίτευξη ελαχίστων άνω ορίων στις καθυστερήσεις που υφίστανται τα πακέτα για την παροχή ποιότητας υπηρεσιών και αδιάλειπτης µετάδοσης πολυµεσικών εφαρµογών σε πραγµατικό 20/28

21 Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία χρόνο. O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η εµβάθυνση του φοιτητή σε τεχνικές χρονοδροµολόγησης και βελτιστοποίησης των δικτύων κινητών επικοινωνιών για παροχή ποιότητας υπηρεσιών. Ειδικότερα µελετώνται οι µηχανισµοί του HSDPA και προτείνονται επεκτάσεις για την όσο το δυνατόν βέλτιστη συµπεριφορά του πρωτοκόλλου σε κίνηση µε περιορισµούς στην καθυστέρηση αλλά και στην αδιάλειπτη λειτουργία του σε καταστάσεις που έχουµε µετάδοση πάνω από προβληµατικά κανάλια. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η άριστη εκµάθηση των καινούριων τεχνολογιών µεταφοράς δεδοµένων στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, η απόκτηση εµπειρίας σε ζητήµατα βέλτιστης διαµόρφωσης των παραµέτρων που επηρεάζουν την µετάδοση και την διαστασιολόγηση των εµπλεκοµένων συστηµάτων και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών που ελέγχουν τις υπηρεσίες µεταγωγής πακέτου στην τεχνολογία HSDPA. κινητές επικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών, εξοικείωση µε το πακέτο Matlab 1. Harri Holma and Antti Toskala, «HSDPA/HSUPA for UMTS: High Speed Radio Access for Mobile Communications», ISBN-13: , John Wiley & Sons, Incorporated, June Al-Manthari, B.; Hassanein, H.; Nasser, N.;, «Packet scheduling in 3.5G high-speed downlink packet access networks: breadth and depth», IEEE Network, Volume 21, Issue 1, Jan.-Feb Page(s): Ericson, M.; Wanstedt, S.;, «Mixed Traffic HSDPA scheduling - Impact on VoIP Capacity», IEEE 65th Vehicular Technology Conference, VTC2007-Spring April 2007 Page(s): Farrokh, A.; Krishnamurthy, V.;, «Opportunistic scheduling for streaming multimedia users in high-speed downlink packet access (HSDPA)», IEEE Transactions on Multimedia, Volume 8, Issue 4, Aug Page(s): Ohyun Jo; Jong-Wuk Son; Dong-Ho Cho;, «An enhanced packet scheduling algorithm combined with HARQ for HSDPA system», IEEE Communications Letters, Volume 12, Issue 4, April 2008 Page(s): Assaad, M.; Zeghlache, D.;, «Cross-Layer design in HSDPA system to reduce the TCP effect», IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Volume 24, Issue 3, March 2006 Page(s): /28

22 7. Aissa, S.; Aniba, G.;, «Queuing Models for Dimensioning Interactive and Streaming Services in High-Speed Downlink Packet Access Networks», IEEE Transactions on Broadcasting, Volume 53, Issue 3, Sept Page(s): Wha Sook Jeon; Dong Geun Jeong; Bonghoe Kim;, «Packet scheduler for mobile Internet services using high speed downlink packet access», IEEE Transactions on Wireless Communications, Volume 3, Issue 5, Sept Page(s): Abedi, S.;, «Efficient radio resource management for wireless multimedia communications: a multidimensional QoS-based packet scheduler», IEEE Transactions on Wireless Communications, Volume 4, Issue 6, Nov Page(s): Haleem, M.A.; Chandramouli, R.;, «Adaptive downlink scheduling and rate selection: a cross-layer design», IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Volume 23, Issue 6, June 2005 Page(s): /28

23 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «11. Επίδραση του CQI (Channel Quality Indicator) στην επίδοση του HSDPA και µελέτη βελτιστοποίησης» Channel Quality Indicator, High-Speed Downlink Packet Access Στην πρωτυποποίηση του HSDPA το Channel Quality Indicator (CQI) χρησιµοποιείται για να στέλνονται από το κινητό τερµατικό προς το σταθµό βάσης (node B) πληροφορίες για την κατάσταση του καναλιού της κατερχόµενης ζεύξης (downlink). Η µετάδοση του CQI γίνεται πάνω από το High-Speed Dedicated Physical Control Channel (HS-DPCCH) στην ανερχόµενη ζεύξη. Είναι φανερό ότι όσο πιο συχνά έρχονται αναφορές για την κατάσταση του καναλιού πρός το σταθµό βάσης τόσο καλύτερα ρυθµίζονται οι παράµετροι αποστολής. Η µετάδοση του CQI γίνεται περιοδικά ακόµα και στην περίπτωση που οι κατάσταση στο κανάλι δεν αλλάζει. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί επιπλέον φόρτο αλλά και παρεµβολές στην ανερχόµενη ζεύξη και ως εκ τούτου έχουν ξεκινήσει διάφορες ερευνητικές προσπάθειες για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας αναφοράς του CQI. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι διαφορετικά κινητά αποδίδουν διαφορετικό throughput σε ίδιες συνθήκες και φάινεται ότι το CQI που 'αναφέρουν' (reported CQI) είναι διαφορετικό ανάλογα µε τα HW/SW capabilities του κάθε κατασκευαστή. Στην παρούσα εργασία θα µελετηθούν οι παράµετροι που επηρεάζουν την επίδοση του HSDPA σε σχέση µε το CQI, θα γίνουν εκτιµήσεις της απόδοσης µε χρήση προσοµοιώσεων και θα γίνουν προτάσεις βελτιστοποίησης. Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η εµβάθυνση του φοιτητή σε ζητήµατα βελτιστοποίησης των δικτύων κινητών επικοινωνιών πέραν της 3 ης γενιάς για παροχή ποιότητας υπηρεσιών. Ειδικότερα µελετάται ο µηχανισµός CQI του HSDPA µε στόχο την βέλτιστη λειτουργία του ώστε να επιτευχθεί λιγότερος θόρυβος αλλά και παρεµβολές στη ανερχόµενη ζεύξη. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η άριστη εκµάθηση των καινούριων πρωτοκόλλων υποστήριξης γρήγορης µεταφοράς δεδοµένων στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, η απόκτηση εµπειρίας σε ζητήµατα βέλτιστης διαµόρφωσης των παραµέτρων που επηρεάζουν την µετάδοση και την διασταιολόγηση των εµπλεκοµένων συστηµάτων και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών που ελέγχουν τις υπηρεσίες µεταγωγής πακέτου στην τεχνολογία 23/28

24 Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία HSDPA. κινητές επικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών, εξοικείωση µε το πακέτο Matlab 1. Soo-Yong Jeon; Dong-Ho Cho;, «An enhanced channelquality indication (CQI) reporting scheme for HSDPA systems», IEEE Communications Letters, Volume 9, Issue 5, May 2005 Page(s): Soo-Yong Jeon; Dong-Ho Cho;, «Channel adaptive CQI reporting schemes for HSDPA systems», IEEE Communications Letters, Volume 10, Issue 6, June 2006 Page(s): Martin-Sacristan, D.; Monserrat, J.F.; Gozalvez, J.; Cardona, N.;, «Effect of Channel-Quality Indicator Delay on HSDPA Performance», IEEE 65 th Vehicular Technology Conference, VTC2007-Spring April 2007 Page(s): Jian Su; Bin Fan; Kan Zheng; Wenbo Wang;, «A Hierarchical Selective CQI Feedback Scheme for 3GPP Long-Term Evolution System», 2007 International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications, Aug Page(s): Hoon Kim; Youngnam Han;, «An Opportunistic Channel Quality Feedback Scheme for Proportional Fair Scheduling», IEEE Communications Letters, Volume 11, Issue 6, June 2007 Page(s): Hou, Qun; Huang, Dexiu;, «Channel Quality Indication (CQI) Application in HSDPA Simulation», WiCom International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Sept Page(s): /28

25 Εισηγητής Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Λέξεις Κλειδιά Περιγραφή Θέµατος ρ. Γεώργιος Καρέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ: «12. Επεκτάσεις των τεχνικών χρονοδροµολόγησης στο HSUPA για παροχή ποιότητας υπηρεσιών σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου» χρονοδροµολόγηση, High-Speed Uplink Packet Access, ποιότητα υπηρεσιών Το HSUPA ή High-Speed Uplink Packet Access είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη µεταφορά δεδοµένων από το τερµατικό προς το σταθµό βάσης σε ταχύτητες που θεωρητικά φθάνουν τα 5.76 ΜBps. Ουσιαστικά, ενώ το HSDPA επιτρέπει στον τελικό χρήστη να λαµβάνει δεδοµένα σε υψηλές ταχύτητες, το HSUPA επιτρέπει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή, την αποστολή δεδοµένων σε υψηλές ταχύτητες πρός το σταθµό βάσης. Το HSUPA αναφέρεται και συχνά ως τεχνολογία 3.75G, αφού αποτελεί το επόµενο λογικό βήµα της εξέλιξης των δικτύων τρίτης γενιάς, µετά την υλοποίηση του HSDPA (3.5G). Η επίτευξη υψηλών ρυθµών µετάδοσης είναι πιό δύσκολη στην ανερχόµενη ζεύξη γιατί απαιτείται πολύ καλός έλεγχος των παρεµβολών από το node B ή συνδυασµένα από το node B και το τερµατικό καθώς επίσης και των αντίστοιχων επιπέδων ισχύος. Όσον αφορα τη χρονοδροµολόγηση το HSUPA βασίζεται στο node B µε χρήση HARQ και µε µικρότερο ΤΤΙ (transmission time interval) ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερο throughput και µικρότερες καθυστερήσεις. Η χρονοδροµολόγηση γίνεται µε αποστολή αιτήσεων από τα τερµατικά προς το node B το οποίο αναλαµβάνει να εκχωρήσει τους απαραίτητους πόρους στις αιτήσεις. Οι εκχωρήσεις γίνονται µε δύο τρόπους οι οποίοι επιτρέπουν στον χρονοδροµολογητή στο node B να ελέγξει την εκπεµπόµενη ισχύ αλλά και το ρυθµό µετάδοσης κάθε τερµατικού. Στην πτυχιακή αυτή θα µελετηθούν επεκτάσεις των εφαρµοζόµενων στο HSUPA αλγορίθµων χρονοδροµολόγησης µε στόχο την επίτευξη ελαχίστων άνω ορίων στις καθυστερήσεις που υφίστανται τα πακέτα για την παροχή ποιότητας υπηρεσιών και αδιάλειπτης µετάδοσης πολυµεσικών εφαρµογών σε πραγµατικό χρόνο. Έµφαση θα δοθεί επίσης στους µηχανισµούς ελέγχου της ισχύος κατά την µετάδοση η οποία έχει σηµαντική επίδραση στους ρυθµούς που επιτυγχάνονται. Σκοπός - Αναµενόµενα Αποτελέσµατα O σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η εµβάθυνση του φοιτητή σε ζητήµατα βελτιστοποίησης των δικτύων κινητών επικοινωνιών πέραν της 3 ης γενιάς για παροχή ποιότητας υπηρεσιών. Ειδικότερα µελετώνται οι µηχανισµοί του HSUPA και προτείνονται επεκτάσεις 25/28

26 Προαπαιτούµενες Γνώσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την όσο το δυνατόν βέλτιστη συµπεριφορά του πρωτοκόλλου σε κίνηση µε περιορισµούς στην καθυστέρηση και όταν απαιτείται να επιτευχθούν συγκεκριµένοι υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η άριστη εκµάθηση των καινούριων τεχνολογιών µεταφοράς δεδοµένων στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, η απόκτηση εµπειρίας σε ζητήµατα βέλτιστης διαµόρφωσης των παραµέτρων που επηρεάζουν την µετάδοση και την διαστασιολόγηση των εµπλεκοµένων συστηµάτων και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών που ελέγχουν τις υπηρεσίες µεταγωγής πακέτου στην τεχνολογία HSUPA. κινητές επικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών, εξοικείωση µε το πακέτο Matlab 1. Sharma, G.; Kumar, G.S.;, «Moving towards HSUPA (high speed uplink packet access): a complete 3.5G wireless system», 2005 IEEE International Conference on Personal Wireless Communications, ICPWC Jan Page(s): Glabowski, M.; Hanczewski, S.; Stasiak, M.;, «Calculation of Available Bandwidth for UMTS-HSDPA/HSUPA Users», EUROCON, The International Conference on "Computer as a Tool" 9-12 Sept Page(s): Kang, You Jin; Kim, Junsu; Sung, Dan Keun; Lee, Seunghyun;, «Hybrid Scheduling Algorithm for Guaranteeing QoS of Real-Time Traffic in High Speed Uplink Packet Access (HSUPA)», IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC Sept Page(s): Tao Chen; Kuusela, M.; Malkamaki, E.;, «Uplink Capacity of VoIP on HSUPA», ΙEEE 63rdVehicular Technology Conference, VTC 2006-Spring. Volume 1, 2006 Page(s): Fresan, O.; Tao Chen; Ranta-aho, K.; Ristaniemi, T.;, «Dynamic Packet Bundling for VoIP Transmission Over Rel'7 HSUPA with 10ms TTI Length», 4th International Symposium on Wireless Communication Systems, ISWCS Oct Page(s): Wigard, J.; Boussif, M.; Madsen, N.H.; Brix, M.; Corneliussen, S.; Laursen, E.A.;, «High Speed Uplink Packet Access Evaluation by Dynamic Network Simulations», IEEE 17th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2006, Sept Page(s): /28

27 7. Henttonen, T.; Tao Chen;, «Power Headroom Measurements for E-TFC Elimination/Selection in HSUPA», IEEE 63rd Vehicular Technology Conference, VTC 2006-Spring. Volume 1, 2006 Page(s): Bertinelli, Massimo; Jaatinen, Jussi;, «VoIP over HSUPA: link level performance study», 3rd International Symposium on Wireless Communication Systems, ISWCS ' Sept Page(s): Baroudy, Abir; Elayoubi, Salah Eddine;, «HSUPA/HSDPA Systems: Capacity and Dimensioning», Future Generation Communication and Networking, Volume 1, 6-8 Dec Page(s): Liu, Tuo; Meder, Andreas; Staehle, Dirk;, «A Novel Linear- Programming Based Approach for Near-Optimal Rate Allocation in the UMTS Enhanced Uplink», Third IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, WiMOB Oct Page(s):4-4 27/28

28 Το παρόν τεύχος δηµιουργήθηκε και εκδόθηκε στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟ 2.2 «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών- ιεύρυνση» ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Ολοκλήρωση της ιεύρυνσης και Αναµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ γ «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» ΕΡΓΟ: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αυτεπιστασία-Αναµόρφωση του Π.Π. Σπουδών στο Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας» και συγχρηµατοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 13 Θέµατα Web/Internet TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ... 2 ΒΙΒΛΙΑ... 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 657 Ασύρματα Δίκτυα ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012/2013 Δρ. Παναγιώτης Κολιός

ΕΠΛ 657 Ασύρματα Δίκτυα ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012/2013 Δρ. Παναγιώτης Κολιός Parallax BOE-Bot Parallax BOE-Bot Tank Parallax BOE-Bot with gripper Crossbow Mica2 Crossbow Mica2Dot Crossbow MicaZ ΕΠΛ 657 Ασύρματα Δίκτυα ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012/2013 Δρ. Παναγιώτης Κολιός ΕΠΛ 657 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμα Ηλεκτρολογου Μηχανικου Οκτωβριος 1990 Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο βαθμος: 9.02/10.00

Διπλωμα Ηλεκτρολογου Μηχανικου Οκτωβριος 1990 Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο βαθμος: 9.02/10.00 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμεων Χρ. Παπαβασιλειου Επικουρος Καθηγητης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnoCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 Next Generation Intelligent Gateway

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Εργαστήριο Δικτύων 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Περίγραμμα παρουσίασης Εισαγωγήστον ns Τατμήματα (components) του ns Ηδομή του ns Ξεκινώντας... Το 1 ο script Εκτέλεση προσομοιώσεων Trace analysis

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms/ 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών»

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Ανάλυση Σχεδιασμού Δικτύου Ελεύθερη Προσομοίωση» Χρόνος Υλοποίησης: 30 Λεπτά Φύλλο Εργασίας 1 Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ημερομηνία Γέννησης: 1 η Ιανουαρίου 1977

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ημερομηνία Γέννησης: 1 η Ιανουαρίου 1977 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Επίθετο: Βάιος Όνομα: Αθανάσιος Επάγγελμα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ημερομηνία Γέννησης: 1 η Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Λαμία Φθιώτιδας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Επώνυμο: Λουκόπουλος

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Επώνυμο: Λουκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Αθανάσιος Επώνυμο: Λουκόπουλος Φύλο: Άρρεν Ημ/νια Γέννησης: 21 Ιουλίου 1974 Έγγαμος: Όχι Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 45, 35100 Λαμία, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευαγγελία Πιτουρά, Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετάβαση από τις 3G στις 4G Ασύρματες Επικοινωνίες

Η Μετάβαση από τις 3G στις 4G Ασύρματες Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides Η Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Vanni Colombo, Network Director Γεώργιος Λούκος, Technological Innovations Εισαγωγή Τον Μάιο του 2005 η ΤΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

List of most significant publications

List of most significant publications Stavros A. Kotsopoulos was born in Argos-Argolidos (Greece) in the year 1952. He received his B.Sc. in Physics in the year 1975 from the Aristotle University of Thessaloniki., and in the year 1984 got

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος Ημερίδα ΚΑΠΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ζούρα Μαρία Λουίζα Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών mzoura@cosmote.gr ΞΔΨΦΑΣΔ 1 Σύντομη Αναφορά στις Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης Ειδική Αναφορά στις Ασύρματες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα