Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Λαµία, 17/12/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Λαµία, 17/12/2007"

Transcript

1 Ηµερίδα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων µε Χρήση του Συστήµατος ιαχείρισης Μάθησης Blackboard ρ. Κωνσταντίνος Αντωνής Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

2 Ευχαριστίες Η ηµερίδα αυτή γίνεται στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαµίας» (ΕΠΕΑΕΚ-II)

3 ΠερίτουΈργου Το ΤΕΙ Λαµίας παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων µε χρήση του Συστήµατος ιαχείρισης Μάθησης (Σ..Μ.) Blackboard Πριν τον Ιανουάριο 2007 το πρόγραµµα σπουδών παρείχε συνολικά 39 online µαθήµατα στην επιστήµη των υπολογιστών και διεπιστηµονικά Σήµερατοπρόγραµµασπουδώνπεριλαµβάνει 22 µαθήµατα Τα µαθήµατα έχουν διαιρεθεί σε τρεις κατηγορίες (εισαγωγικά, θεµελιώδη και προηγµένα-εξειδικευµένα) 3

4 ΠερίτουΈργου II Έχει αναπτυχθεί µια µεθοδολογία βασισµένη σε µιασυστηµικήθεώρησηδιαχειριστικών, τεχνικών και παιδαγωγικών θεµάτων Έχει υιοθετηθεί και χρησιµοποιείται µια διαδικασία αξιολόγησης Μέχρι σήµερα έχουν διεξαχθεί 4 κύκλοι µαθηµάτων, όπουκάθεκύκλοςδιαρκεί 12 εβδοµάδες, έχοντας ως τώρα περισσότερες από 500 συµµετοχές 4

5 Μαθήµατα Ι Επίπεδο 1: Βασικές Έννοιες ιαδικτύωσης Λειτουργικά Συστήµατα Εφαρµογές Πολυµέσων στην Εκπαίδευση 5

6 Μαθήµατα ΙΙ Επίπεδο 2: Προγραµµατισµός µε C Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Βάσεις εδοµένων Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τεχνολογίες ιαδικτύου Ασφάλεια-Κρυπτογραφία ιδακτική της Πληροφορικής Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας 6

7 Μαθήµατα ΙΙΙ Επίπεδο 3: Ασύρµατα ίκτυα Κωδικοποίηση εδοµένων: Έλεγχοςκαι ιόρθωσησφαλµάτων, Συµπίεση, Κρυπτογραφία Ηλεκτρονικό Εµπόριο (E-Commerce) Αντικειµενοστραφείς Γλώσσες Σχεδιασµού Συστηµάτων UML Ενσωµατωµένα Συστήµατα (Embedded systems) Σχεδιασµός ικτύων Σχεδίαση VLSI Βιοπληροφορική Τεχνικές Αναζήτησης στο ιαδίκτυο 7

8 Περιεχόµενα Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μαθησιακό Μοντέλο Τεχνικά Θέµατα και Θέµατα ιαχείρισης ιαδικασία Αξιολόγησης Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 8

9 ΓενικόΠλαίσιο Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ενός προγράµµατος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ο βαθµός αλληλεπίδρασης, η υποστήριξη που παρέχεται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, διάφορα θέµατα διαχείρισης ή τεχνικά Για web-based µαθήµατα και προγράµµατα, τα χαρακτηριστικά επιτυχίας περιλαµβάνουν ανάµεσα στα υπόλοιπα: Καλά σχεδιασµένα και οργανωµένα µαθήµατα, Χρησιµοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων Η δηµιουργία µιας αλληλεπιδραστικής µαθησιακής κοινότητας 9

10 Περιγραφή του Περιβάλλοντος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης I Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων είναι το πολύ είκοσι ανά µάθηµα Το περιεχόµενο κάθε µαθήµατος οργανώνεται σε ενότητες και περιλαµβάνει θεωρία, παραδείγµατα, αυτόαξιολογικούς ελέγχους προόδου, και ελέγχους προόδου πουγίνονταιστηναρχή, στηµέσηκαιστοτέλοςτου κύκλου Τοµαθησιακόυλικόπεριλαµβάνειπαρουσιάσεις, έγγραφα, animations, αρχεία audio/video και αρχεία τύπου SMIL 10

11 Περιγραφή του Περιβάλλοντος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης II Η σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία ανάµεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους υλοποιείται µε τη χρήση των συνεργατικών εργαλείων που παρέχει το Σ..Μ. και ενός εξυπηρετητή πολυµέσων (για webcasting και streaming): ιαµοιραζόµενος χώρος εργασίας (shared workspace), Εικονική τάξη, Σύγχρονη ανταλλαγή µηνυµάτων κειµένου (chat), Περιοχή συζητήσεων (discussion forum), και Πίνακαςανακοινώσεων/ηλεκτρονικόταχυδροµείο (bulletin board/ ) 11

12 12

13 Περιεχόµενα Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μαθησιακό Μοντέλο Τεχνικά Θέµατα και Θέµατα ιαχείρισης ιαδικασία Αξιολόγησης Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 13

14 ΜαθησιακόΜοντέλο Εφαρµόζονται ένα µαθητοκεντρικό µοντέλο και ένα υβριδικό, που συνδυάζει συνεργατική µάθηση και προβληµατοκεντρική µάθηση Το πρώτο εφαρµόζεται στην πλειοψηφία των µαθηµάτων, ενώ το δεύτερο σε επιλεγµένα µαθήµατα Τα αποτελέσµατα που έχουν εξαχθεί ως τώρα αφορούν κυρίως το µαθητοκεντρικό µοντέλο µάθησης 14

15 ΜαθητοκεντρικόΜοντέλο I Σε προκαθορισµένα διαστήµατα ο εκπαιδευτής κάνει διαθέσιµο το εκπαιδευτικό υλικό κάθε ενότητας µέσω του Σ..Μ. Οι εκπαιδευόµενοι αλληλεπιδρούν µε τον εκπαιδευτή σύγχρονα σε online συνεδρίες και ασύγχρονα χρησιµοποιώντας τα εργαλεία του Σ..Μ. και/ή τις λειτουργίες του εξυπηρετητή πολυµέσων Οι online συνεδρίες είναι σύγχρονες «συναντήσεις» που διεξάγονται σε προσυµφωνηµένα χρονικά διαστήµατα (π.χ. κάθε εβδοµάδα) 15

16 ΜαθητοκεντρικόΜοντέλο II Στις online συνεδρίες ο εκπαιδευτής αλληλεπιδρά µε τους εκπαιδευόµενους µε σκοπό την υποστήριξη στην κατανόηση των διδακτικών ενοτήτων Στα περισσότερα µαθήµατα η σύγχρονη αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται κυρίως µέσω των εργαλείων της εικονικής τάξης και της σύγχρονης ανταλλαγής µηνυµάτων κειµένου του Σ..Μ. Σε συγκεκριµένα µαθήµατα, χρησιµοποιήθηκαν στις online συνεδρίες οι δυνατότητες του εξυπηρετητή πολυµέσων για πραγµατικού χρόνου µετάδοση ήχου 16

17 17

18 ΥβριδικόΜοντέλοΜάθησης I Η εκπαιδευτική διεργασία αποτελείται από δύο φάσεις: Μιααρχικήφάσηπουµοιάζει (σεµεγάλοβαθµό) µετο µαθητοκεντρικό µοντέλο, και Μια 2η φάση που είναι συνδυασµός προβληµατοκεντρικής (ΠΚΜ) και συνεργατικής (ΣΜ) µεθόδου και εφαρµόζεται σε οµάδες που δηµιουργούνται από τον εκπαιδευτή Οσκοπόςτηςαρχικήςφάσηςείναιδιπλός: Εισάγει τους εκπαιδευόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους γνωρίζει µεταξύ τους µέσω των οµαδικών εργασιών που ανατίθενται Παρέχει µια πρώτη γνωριµία των εκπαιδευόµενων µε τη συνεργασία και επιπλέον προσφέρει στον εκπαιδευτή ενδείξεις ως προς τον σχηµατισµό των οµάδων 18

19 ΥβριδικόΜοντέλοΜάθησης II Κατάτηδεύτερηφάσηοεκπαιδευτήςαναθέτεισεκάθε οµάδα ένα πρόβληµα ή µέρος ενός προβλήµατος Στους εκπαιδευόµενους δίνεται αρχικά κάποιος χρόνος γιανασκεφτούνπάνωστοπρόβληµακαινα χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία επικοινωνίας για συζήτηση πάνω στο πρόβληµα Ο εκπαιδευτής παρέχει επιπλέον συµβουλές ή εκπαιδευτικό υλικό σχετικά µε τη διαδικασία και το πρόβληµα µε σκοπό να τονώσει την ατοµική και οµαδική πρόοδο 19

20 ΥβριδικόΜοντέλοΜάθησης III Τα εργαλεία επικοινωνίας χρησιµοποιούνται από τους εκπαιδευόµενους για να επικοινωνούν µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτή, µε σκοπό το συντονισµό της διαδικασίας µάθησης, που επιτυγχάνεται µε κατάλληλες οδηγίες του εκπαιδευτή για κάθε οµάδα ξεχωριστά Μια εποικοδοµηστική προσέγγιση φαίνεται να είναι συνεπής µε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς οι ενήλικες που επιδιώκουν τη διά βίου µάθηση έχουν πολλά κίνητρα να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους και να συνεργαστούν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών κοινοτήτων 20

21 Εκπαιδευτές Οι εκπαιδευτές σε µια εξ αποστάσεως εκπαίδευση απαιτείται να έχουν διαφορετικές επιδεξιότητες από ότι οι εκπαιδευτές που διδάσκουν µε τον παραδοσιακό τρόπο Τέτοιες επιδεξιότητες δύσκολα αποκτούνται από τους εκπαιδευτές εκτός κι αν έχουν εµπειρία ως εκπαιδευτές σε εξ αποστάσεως εκπαίδευσης περιβάλλοντα 21

22 Περιεχόµενα Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μαθησιακό Μοντέλο Τεχνικά Θέµατα και Θέµατα ιαχείρισης ιαδικασία Αξιολόγησης Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 22

23 ΤεχνικάΘέµατακαιΘέµατα ιαχείρισης Παρέχεται σύγχρονη και ασύγχρονη µετάδοση ήχου και video µέσω ενός εξυπηρετητή πολυµέσων και µιας MCU Σ..Μ. Blackboard + Oracle RDBMS, και ένα σύστηµα MIS υποστηρίζει τη διαχείριση και τις υπηρεσίες της διαδικασίας µάθησης 23

24 Περιεχόµενα Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μαθησιακό Μοντέλο Τεχνικά Θέµατα και Θέµατα ιαχείρισης ιαδικασία Αξιολόγησης Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 24

25 ιαδικασίααξιολόγησης Λαµβάνει υπόψη τόσο το παρεχόµενο περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο και τη γνώση που αποκτήθηκε από τους εκπαιδευόµενους Για την αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στο µαθητοκεντρικό µοντέλο χρησιµοποιούνται εργαλεία του Σ..Μ. και συµβατικές µέθοδοι Όπουχρησιµοποιήθηκεηυβριδικήµέθοδος, υιοθετήθηκε κατάλληλη µέθοδος για να αξιολογείται τόσο η ατοµική όσο και οµαδική πρόοδος 25

26 ΜέθοδοςΑξιολόγησης Για τον έλεγχο της ατοµικής προόδου στη συνεργατική δραστηριότητα επιλέχθηκε η αξιολόγηση χαρτοφύλακα εκπαιδευοµένου, δηλαδή: Προσωπική συνεισφορά στις εργασίες που ανατέθηκαν, Βαθµός αλληλεπίδρασης µε τον εκπαιδευτή, τους άλλους εκπαιδευόµενους και το Σ..Μ., και ΤησυµµετοχήστουςδιαµοιραζόµενουςπόρουςτουΣ..Μ. Τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν από τη διαδικασία αξιολόγησης, τροφοδοτούν τη βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας των επόµενων κύκλων µαθηµάτων 26

27 ΗΑξιολόγησηστη ΜαθητοκεντρικήΠροσέγγιση Στη µαθητοκεντρική προσέγγιση η αξιολόγηση της γνώσηςβασίζεταιστουςακόλουθουςπαράγοντες: αποτελέσµατα ελέγχου γνώσης, εργασίες και συµµετοχή στην περιοχή συζητήσεων και τις online συνεδρίες Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν τους ακόλουθους τύπους ελέγχων γνώσης: Έλεγχο γνώσης πριν την έναρξη του κύκλου Έλεγχο γνώσης ενότητας µε την ολοκλήρωση µιας ενότητας µαθήµατος Έλεγχο γνώσεων/εργασία στη µέση του κύκλου των µαθηµάτων Τελικός έλεγχος γνώσεων 27

28 ΑξιολόγησητηςΣυνολικής ιαδικασίας Η αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας επιτυγχάνεται κυρίως µέσω των ακόλουθων δράσεων που κατευθύνονται από την Επιστηµονική Επιτροπή, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους: Συµπλήρωση ειδικών ερωτηµατολογίων (πριν την έναρξη του κύκλου, στηµέσητουκύκλουκαιαµέσωςµετάτοτέλοςτου κύκλου), Προετοιµασία αναφορών, και ιοργάνωσηαπευθείαςσυναντήσεωνµεταξύεκπαιδευοµένων, εκπαιδευτών και Επιστηµονικής Επιτροπής 28

29 Περιεχόµενα Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μαθησιακό Μοντέλο Τεχνικά Θέµατα και Θέµατα ιαχείρισης ιαδικασία Αξιολόγησης Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 29

30 ΣυνοπτικάΑποτελέσµατα I 44% των συµµετεχόντων εκπαιδευοµένων εγκατέλειψαν τα µαθήµατα δύο ή τρεις εβδοµάδες µετά την έναρξη 40% τωνσυµµετεχόντωνεκπαιδευοµένωνεπέτυχαν, ενώ το υπόλοιπο 16% παρακολούθησε τα µαθήµατα χωρίς όµως επιτυχία Τααποτελέσµαταέδειξανσανπρώτολόγογιατην παρακολούθηση ενός τέτοιου προγράµµατος το κίνητρο για την απόκτηση γνώσης (34%) Ηευελιξίαελέγχουτουρυθµούµάθησηςόπωςκαιτο αντικείµενο συγκεκριµένων µαθηµάτων, είναι επίσης σηµαντικοί λόγοι για τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων 30

31 ΣυνοπτικάΑποτελέσµατα II Στα ερωτηµατολόγια µεσοδιαστήµατος, 61% των εκπαιδευοµένων εξέφρασαν πολύ θετική γνώµη για την εκπαιδευτική διαδικασία Το αντίστοιχο ποσοστό στα τελικά ερωτηµατολόγια φτάνει το 70% Μετάτοπέραςτωνµαθηµάτων, το 5% των εκπαιδευοµένων εξέφρασαν την άποψη ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες τους, ενώ στα ερωτηµατολόγια µεσοδιαστήµατος το ποσοστό αυτό ήταν 0% 31

32 Τιάρεσεπερισσότεροστους εκπαιδευόµενους; Αλληλεπίδραση µε τους εκπαιδευτές Αλληλεπίδραση µε τους άλλους εκπαιδευόµενους Εκπαιδευτικό Υλικό Εργασίες που ανατέθηκαν Συνεργασία µε άλλους εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια εργασιών Σ..Μ. Κάτι άλλο Τίποτα 29% 13% 30% 9% 2% 13% 3% 1% 32

33 ΒαθµόςΑλληλεπίδρασης Κάθε µέρα Αρκετές µέρες την εβδοµάδα Μίαφοράτην εβδοµάδα Μερικές φορές το 15ήµερο Όχι Συχνά Ποτέ Συχνότητα χρήσης Σ..Μ. από εκπαιδευόµενους 29% 62% 2% 2% 5% 0% Συχνότητα χρησιµοποίησης περιοχής συζήτησης από εκπαιδευόµενους 3% 24% 25% 24% 21% 3% 33

34 Αποτελέσµατα ΕρωτηµατολογίωνΕκπαιδευτών 30% ανέφεραν ότι είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων Κάποιοι εκπαιδευόµενοι δεν κατάλαβαν τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Περισσότεροι από το 95% εξέφρασαν θετική γνώµη για τα παρακάτω: Θα ήθελαν να συνεχίσουν τη διδασκαλία εξ αποστάσεως και στους επόµενους κύκλους, Θα πρότειναν σε άλλους εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν σε µαθήµαταεξαποστάσεως, Θα πρότειναν σε άλλους συναδέλφους τους να διδάξουν σε παρόµοια προγράµµατα, και Θα πρότειναν σε άλλα τριτοβάθµια ιδρύµατα να οργανώσουν παρόµοια προγράµµατα 34

35 Περιεχόµενα Συνοπτική Περιγραφή Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μαθησιακό Μοντέλο Τεχνικά Θέµατα και Θέµατα ιαχείρισης ιαδικασία Αξιολόγησης Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 35

36 ΣυµπεράσµατακαιΜελλοντικές Επεκτάσεις Το ποσοστό εγκατάλειψης οφείλεται κυρίως στο ότι οι εκπαιδευόµενοι δεν ήταν ενήµεροι για τις απαιτήσεις ενός προγράµµατος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τους χρονικούς περιορισµούς Για την υβριδική µέθοδο τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να καταλήξουν σε ασφαλή συµπεράσµατα, αφού το δείγµα των εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν στα συγκεκριµένα µαθήµατα δεν ήταν ασφαλές Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον από ενηλίκους για τα κέρδη που προσφέρονται από µια τέτοια µέθοδο 36

37 ΒελτιώσειςστοΕκπαιδευτικό Υλικόκαιτη ιαδικασία I Εµπλουτισµός του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να συµπεριλάβει διαφορετικές αναπαραστάσεις γνώσης Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε εκτυπωµένη µορφή Χρειάζεται να γίνουν βήµατα προς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να πλησιάσει περισσότερο τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Η χρήση της υβριδικής µεθόδου απαιτεί αναβάθµιση µε επιπλέον υποστήριξη προς τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους 37

38 ΒελτιώσειςστοΕκπαιδευτικό Υλικόκαιτη ιαδικασία II Ηµετάδοσητηςφωνήςτουεκπαιδευτήκατάτηδιάρκεια των ζωντανών συνεδριών µέσω του εξυπηρετητή πολυµέσων αποδείχτηκε αποτελεσµατική, καθώς προωθεί την έννοια της κοινότητας και βοηθά στη συντήρηση της έννοιας της τάξης Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιµοποιούν περισσότερο την περιοχή συζήτησης Η εγκατεστηµένη έκδοση του Σ..Μ. δεν υποστηρίζει το πρότυπο SCORM, κάτι που θα αντιµετωπιστεί στο άµεσο µέλλον 38

39 ΟµάδαΕργασίας Επιστηµονική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Αντωνής (Επιστηµονικός Υπεύθυνος) Πέτρος Λάµψας Γιώργος Φούρλας Επιστηµονικό Μέλος Έργου: Σταύρος Καρκάνης Εξωτερικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Αντώνης Λιοναράκης (ΕΑΠ) Θανάσης Νταραντούµης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΑΠ) Σπύρος Παπαδάκης (ΕΑΠ) 39

40 ΟµάδαΕργασίαςΙΙ Μηχανικοί Έργου Χρήστος Σίµος Αχιλλέας Λυκοτσέτας ιαχείριση Blackboard και Επιµέλεια Εργαστηρίων Ανδρέας Νιώρας ηµήτρης Αλεξόπουλος Γραµµατειακή Υποστήριξη Τένια Κοτσιλίτη 40

41 Εκπαιδευτικοί Βασίλης Ατλαµάζογλου (Πανεπιστήµιο Αθήνας) Θανάσης Κακαρούντας (Πανεπιστήµιο Πάτρας) Θανάσης Μάργαρης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Νίκος Μοσχόπουλος (Sitel Semiconductors) Αντώνης Παναγάκης (Πανεπιστήµιο Αθήνας) Ελπινίκη Παπαγεωργίου (ΤΕΙ Λαµίας) Νίκος Πελέκης (Πανεπιστήµιο Πειραιά) Γιώργος Πεντάρης (Εµπορική Τράπεζα) Κώστας Χαϊκάλης (ΤΕΙ Λαµίας) Περικλής Χατζηµίσιος (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) 41

42 Ευχαριστώ! Ερωτήσεις ;

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ιαδικασιών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων Νταραντούµης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) daradoumis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Σχεδίαση και ανάπτυξη περιβάλλοντος ιστού για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

12 Πλαίσιο για την Ανάπτυξη, Εφαρµογή και Αξιολόγηση ραστηριοτήτων Συνεργατικής Μάθησης

12 Πλαίσιο για την Ανάπτυξη, Εφαρµογή και Αξιολόγηση ραστηριοτήτων Συνεργατικής Μάθησης 12 Πλαίσιο για την Ανάπτυξη, Εφαρµογή και Αξιολόγηση ραστηριοτήτων Συνεργατικής Μάθησης Αθανάσιος Νταραντούµης Ανοικτό Πανεπιστήµιο Καταλωνίας Σκοπός Στο προηγούµενο κεφάλαιο δόθηκε έµφαση στον ρόλο που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Θέµατα στην Εκπαίδευση, 6 (1) 23-57, 2005 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συνεργάτης Ερευνήτρια spap@di.uoa.gr Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλον Εργασίας»

«Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλον Εργασίας» Η Κύκλος Εργασιών: Οµάδα Εργασίας Η2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλον Εργασίας» Συντονιστές: ρ. Νικήτας Καστής Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής, Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη ρ. Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 2.2.2.α. «Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη & Τεχνολογία των Υπολογιστών Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έλλη Παπαδηµητρίου Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Καζολέα Ιωάννα Α.Ε.Μ.739

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες λογισμικές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18 Ένα Παράδειγµα Εικονικού Συνεργατικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος

18 Ένα Παράδειγµα Εικονικού Συνεργατικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος 18 Ένα Παράδειγµα Εικονικού Συνεργατικού Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Χρήστος Μπούρας και Θρασύβουλος Τσιάτσος Πανεπιστήµιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ Σκοπός Το προηγούµενο κεφάλαιο (Μιχαηλίδου & Οικονοµίδης, Θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα