ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ιωάννης Καλεμικεράκης 1, Ευανθία Κοσμά 2 Ευάγγελος ημακάκος 3 1. Τμήμα Νοσηλευτικής Β, ΤΕΙ Αθήνας 2. Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείου Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά 3. Αγγειολογικό Ιατρείο Ογκολογικής Μονάδας Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. "Η Σωτηρία" Περίληψη Εισαγωγή: Το λεμφοίδημα είναι μια συχνή επιπλοκή μετά την αφαίρεση του μαστού και των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων λόγω συνήθως κακοήθειας. Μεταξύ 10% και 64% των γυναικών ανέφεραν συμπτώματα στα άνω άκρα, 6 μήνες έως 3 έτη μετά την εγχείρηση για τον καρκίνο του μαστού, ενώ περίπου 20% από αυτές ανέπτυξαν λεμφοίδημα. Σκοπός : Η μελέτη αποσκοπούσε στη διερεύνηση της νεώτερης βιβλιογραφίας σχετικά με τις προτεινόμενες θεραπείες για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος των άνω άκρων σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή. Υλικό και Μέθοδος : Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των δημοσιευμένων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) και των κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη και τη θεραπεία του λεμφοιδήματος μετά από μαστεκτομή. Η αναζήτηση έγινε στις βάσεις δεδομένων PubMed, SCOPUS, Cochrane database, σε έγκυρους δικτυακούς τόπους και στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Αποτελέσματα : Η εκπαίδευση της ασθενούς αποτελεί σημαντική προτεραιότητα αν και δεν μπορεί να αποτρέψει την πρόκληση λεμφοιδήματος, μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την εμφάνιση και να μειώσει την ένταση του. Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των ασθενών όσον αφορά την εμφάνιση του λεμφοιδήματος λόγω διαφορών στη λειτουργική δομή του λεμφικού συστήματος. Στα θεραπευτικά προγράμματα που προτείνονται, περιλαμβάνονται, περίδεση, άσκήσεις, χειρομαλακτική παροχέτευση του λεμφικού υγρού, προφυλακτική φροντίδα του δέρματος και οδηγίες για την φροντίδα της ασθενούς στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει έγκαιρα η θεραπεία, καθώς οι ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία σε <12 μήνες από τα πρώτα συμπτώματα είχαν καλύτερη εξέλιξη από αυτές που ξεκίνησαν θεραπεία> 12 μήνες. Η χειρομαλακτική παροχέτευση του λεμφικού υγρού, όταν γίνεται σωστά, αυξάνει την κυκλοφορία του λεμφικού υγρού περίπου είκοσι φορές, ενώ αντίθετο αποτέλεσμα φέρει η έντονη πίεση των λεμφαγγείων. Συμπεράσματα: Οι γυναίκες που κινδυνεύουν να εμφανίσουν ή επιδεινωθεί το λεμφοίδημα τους είναι σημαντικό να ακολουθούν υγιεινή διατροφή, να ελέγχουν το βάρος τους και να συμμετέχουν σε τακτικές ειδικές θεραπείες λεμφικής αποσυμφόρησης Επιπλέον με την άσκηση το λεμφικό σύστημα ενεργοποιείται και κυκλοφορεί το λεμφικό υγρό σε όλο το σώμα μειώνοντας τον κίνδυνο λεμφοιδήματος. Λέξεις-κλειδιά : Λεμφοίδημα, μαστεκτομή, αποσυμφόρηση, πρόληψη, θεραπεία Υπεύθυνος Αλληλογραφίας:Ιωάννης Καλεμικεράκης, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ..2012;1(2) 57

2 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 EFFECTIVE COMPLETE DECONGESTIVE THERAPY OF UPPER LIMB LYMPHEDEMA IN WOMEN AFTER MASTECTOMY Ioannis Kalemikerakis 1, Evanthia Kosma 2, Evaggelos Dimakakos 3 1. Department of Nursing B, Technological Educational Institute (T.E.I.), Athens, Greece 2. Outpatient Clinics, Metaxa Oncology Hospital, Piraeus, Greece 3. Vascular Unit of Oncology Department of 3 rd Internal Medicine Clinic of University of Athens, Sotiria Hospital, Athens, Greece Abstract Lymphedema after mastectomy is a common complication. Between 10% and 64% of women reported symptoms in the upper extremities, 6 months to 3 years after surgery for breast cancer, while about 20% of them develop lymphedema. The aim was to investigate the recent literature on the effective prevention and treatment of upper limb lymphedema in women after mastectomy. Method and material: Was performed a review of published randomized controlled trials (RCTs) and guidelines for prevention and treatment of breast-cancer-related lymphedema. The PubMed, SCOPUS, Cochrane Database, reputable websites and guidelines of Hellenic Surgical Society. Results: The patient s education is an important priority although may not be totally prevent lymphedema. Significant differences were observed between patients on the appearance of lymphedema due to preexisting differences in the functional structure of the lymphatic system. A therapeutic program may include bandaging, exercise, lymph manual drainage, skin care and self care program at home. It is very important to start early treatment because patients who started treatment in <12 months from the first symptoms had better recovery than those who began treatment> 12 months. Lymph manual drainage, when done correctly, increases the movement of lymph fluid about twenty times. Conclusions: Women who suffer from lymphedema are essential to maintain a healthy diet, to control their weight and to follow the correct complete decongestive therapy. In addition, by exercising the lymphatic system is activated to circulate the lymph fluid throughout the body. Keywords: Lymphedema, mastectomy, decongestive, prevention, treatment Corresponding author: John Kalemikerakis, ISSN:

3 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Εισαγωγή Ο όρος λεμφοίδημα σημαίνει κατακράτηση λέμφου η οποία προκαλεί οίδημα στο σώμα, ιδιαίτερα στα άκρα. Το λεμφοίδημα παρουσιάζεται όταν το λεμφικό υγρό μιας περιοχής του σώματος δε μπορεί πλέον να διοχετευθεί μέσω του λεμφικού συστήματος αλλά αντίθετα παραμένει στο ίδιο σημείο και διαχέεται στους περιβάλλοντες ιστούς οπότε και προκαλεί οίδημα. Εντοπίζεται στα κάτω ή τα άνω άκρα και διακρίνεται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές. Όταν η βλάβη εντοπίζεται στα ίδια τα λεμφαγγεία ή τους λεμφαδένες ονομάζεται πρωτοπαθές λεμφοίδημα ενώ όταν ευθύνεται άλλη πάθηση ή είναι αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης που γίνεται για κάποιο νόσημα, όπως για παράδειγμα στο καρκίνο (Ca) μαστού όπου ο χειρουργός μπορεί να αφαιρέσει μασχαλιαίους λεμφαδένες ονομάζεται δευτεροπαθές λεμφοίδημα. Μεταξύ του 10% με 64% των γυναικών αναφέρουν εμφάνιση συμπτωμάτων στα άνω άκρα, 6 μήνες έως και 3 έτη μετά το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, ενώ περίπου το 20% εξ αυτών αναπτύσσουν λεμφοίδημα. 1,2 Σκοπός Η μελέτη αποσκοπούσε στην διερεύνηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για την αποτύπωση των προτεινόμενων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος των άνω άκρων σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό. Υλικό Μέθοδος Αναζητηθήκαν δημοσιευμένα άρθρα που αναφέρονταν στις θεραπευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και θεραπεία του λεμφοιδήματος όπως αυτά εμφανίζονται στην βάση δεδομένων PubMed, Scopus, Cochrane database και τις οδηγίες της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα ήταν lymphedema, mastectomy, decongestive, prevention, και treatment, αποδιδόμενες στην ελληνική γλώσσα ως λεμφοίδημα, μαστεκτομή, αποσυμφόρηση, πρόληψη και θεραπεία,. Αποτελέσματα Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι, η θεραπεία ξεκινά με την αξιολόγηση της πάθησης, συνεχίζεται με την εκπαίδευση του ασθενή και ολοκληρώνεται με την θεραπευτική αγωγή. Η εκπαίδευση του ασθενή θεωρείται πολύ σημαντική αν και δεν επιβεβαιώνεται ότι μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση του λεμφοιδήματος.3,4 Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των ασθενών σχετικά με την εμφάνιση λεμφοιδήματος που οφείλονται διάφορες καταστάσεις όπως η αφαίρεση του αριθμού των λεμφαδένων χειρουργική εμπειρία του χειρούργου, η συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του ιατρού, σε προϋπάρχουσες λειτουργικές διαφορές στην κατασκευή του λεμφικού συστήματος. 5-7 Τα θεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν περίδεση, άσκηση, χειρομαλακτική παροχέτευση του λεμφικού υγρού (μασάζ), προφυλακτική φροντίδα του δέρματος και οδηγίες για ειδικό πρόγραμμα στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας. Έχει φανεί από τις έρευνες ότι ασθενείς που ξεκίνησαν την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ..2012;1(2) 59

4 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 θεραπεία σε <από 12 μήνες από τα πρώτα συμπτώματα είχαν πολύ καλύτερη αποκατάσταση από αυτούς που ξεκίνησαν την θεραπεία >12 μήνες Με την ειδική χειρομαλακτική παροχέτευση του λεμφικού υγρού, όταν αυτή γίνεται σωστά, αυξάνεται η κίνηση του λεμφικού υγρού περίπου είκοσι φορές. Αντίθετα αν ασκηθεί μεγάλη πίεση πάνω στα λεμφικά αγγεία τότε αυτά συνθλίβονται με αποτέλεσμα περαιτέρω καταστροφή και φυσικά το οίδημα που υπάρχει στο άκρο να αυξάνεται. Προτείνεται η ασθενής να φοράει το ειδικό γάντι λεμφοιδήματος κάθε ημέρα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ως μέρος της καθημερινότητάς της. Γυναίκες που υποφέρουν από λεμφοίδημα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούν υγιεινή διατροφή, να ελέγχουν το βάρος τους και να επιδίδονται σε τακτικές ασκήσεις βελτίωσης του καρδιαγγειακού τους συστήματος, όπως περπάτημα και κολύμβηση. Με την άσκηση αυξάνεται ο ρυθμός αναπνοής, έτσι ενεργοποιείται το λεμφικό σύστημα ώστε να κινητοποιηθεί το λεμφικό υγρό σε όλο το σώμα Μέτρα για να προληφθεί το Λεμφοίδημα και οι επιπλοκές του 19,20 1. Η ασθενής να φοράει έναν μαλακό στηθόδεσμο με τιράντες ενισχυμένες στους ώμους. 2. Να προστατεύει τα άνω άκρα από ηλιακά εγκαύματα φορώντας αντηλιακό και να αποφεύγετε τα τσιμπήματα των εντόμων χρησιμοποιώντας εντομοαπωθητικό. της κουζίνας ή όταν ασχολείται με δραστηριότητες στον κήπο ή όταν κάνει οποιαδήποτε υπαίθρια εργασία και να φοράει το ειδικό γάντι που ασκεί πίεση καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού με αεροπλάνο. 4. Να αποφεύγει τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το πάσχον άκρο. 5. Να αφαιρεί την τριχοφυΐα της μασχάλης χρησιμοποιώντας μια πολύ καλά διατηρημένη ηλεκτρική ξυριστική μηχανή με καθαρές κεφαλές και να μην κόβει το δέρμα («πετσάκια») όταν περιποιείται τα νύχια. 6. Να μη φοράει κοσμήματα στο χέρι και τον λαιμό που να δημιουργούν πίεση. 7. Να μην κρεμάει βαριές τσάντες ή χαρτοφύλακες στον ώμο του πάσχοντος άκρου. 8. Να μην επιτρέψει στον επαγγελματία υγείας να σφίξει το βραχίονα για λήψη αίματος και μην γίνονται εμβόλια και ενέσεις στο πάσχον άκρο. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις πρέπει χρησιμοποιείται το αντίθετο άκρο. 9. Να μην αφήνει τα κατοικίδια που ζουν εντός σπιτιού να τραυματίζουν με τα νύχια τους ή να δαγκώνουν το πάσχων άκρο. 10. Να ενημερώνει τον ιατρό και τον νοσηλευτή/τρια αμέσως μόλις δει οποιοδήποτε σημάδι λοίμωξης Προτεινόμενες Ασκήσεις για την πρόληψη και θεραπεία του λεμφοιδήματος 19,20 1. Σφίξιμο της Μπάλας 3. Να φοράει γάντια όταν κάνει δουλειές στο σπίτι, όταν μετακινεί τα καυτά σκεύη μαγειρέματος από τον φούρνο ή τα μάτια o Η ασθενής κρατάει μία λαστιχένια μπάλα στο χέρι στη χειρουργημένη πλευρά. 60 ISSN:

5 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ o Κρατάει το χέρι σας ελαφρώς σε κάμψη, με την παλάμη να κοιτά στο ταβάνι. και σηκώνει το χέρι ψηλότερα από την καρδιά. o Καθώς βελτιώνεται, στέκεται πιο κοντά στον τοίχο. Συμπεράσματα o Σφίγγει και αφήνει την μπάλα επαναλαμβάνοντας την άσκηση μερικές φορές. 2. Σκαρφάλωμα στον τοίχο o Η ασθενής στέκεται με μέτωπο στον τοίχο, με τα δάκτυλα σε απόσταση περίπου 10 έως 20 εκατοστά από αυτόν. o Ακουμπά τους πήχεις πάνω στον τοίχο, με τα χέρια στο ύψος των ματιών. o Σύρει απαλά τα χέρια στον τοίχο προς τα πάνω, κρατώντας τις παλάμες της παράλληλες. o Μένει σε διάταση για 15 έως 20 δευτερόλεπτα. o Μετακινεί τα χέρια της πάλι προς τα κάτω και επαναλαμβάνει την άσκηση. Αν και δεν υπάρχει απόλυτη θεραπεία για το λεμφοίδημα, μπορούμε όμως με την έγκυρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, να προλάβουμε την επιδείνωση του και να βελτιώσουμε την υπάρχουσα παθολογική κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνεται η κίνηση της λέμφου και για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται απλά και ειδικά αλλά σημαντικά μέτρα όπως περίδεση, άσκηση, χειρομαλακτική παροχέτευση του λεμφικού υγρού, προφυλακτική φροντίδα του δέρματος κάτω βέβαια από την καθοδήγηση του ειδικού θεράποντα ιατρού. Οι ασθενείς με νεοπλασίες μαστού είναι να σημαντικό να ενημερώνονται για τα συμπτώματα εμφάνισης λεμφοιδήματος και να καθοδηγούνται κατάλληλα ώστε να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του και στην βελτίωση της υγείας τους. Βιβλιογραφία 1. Hayes SC, Johansson K, Stout NL, Prosnitz R, Armer JM, Gabram S, et al. Upper-body morbidity after breast cancer: Incidence and evidence for evaluation, prevention, and management within a prospective surveillance model of care, Cancer. 2012;118(8) Suppl: Paskett ED, Dean JA, Oliveri JM, Harrop JP. Cancerrelated lymphedema risk factors, diagnosis, 3. Reul-Hirche H. Manual lymph drainage when added to advice and exercise may not be effective in preventing lymphoedema after surgery for breast cancer, J Physiother. 2011;57(4): Blaise S, Villemur B, Richaud C, Rastel D, Bucci B, Evra V, et al. Designing a therapeutic education program for patients with lymphedema: live with lymphedema, J Mal Vasc. 2012;37(1):1-8. treatment, and impact: a review, J Clin Oncol. 2012;30(30): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ..2012;1(2) 61

6 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 5. Paiva DM, Leite IC, Rodrigues Vde O, Cesca MG. Associated factors of lymphedema in breast cancer patients, Rev Bras Ginecol Obstet. 2011;33(2): Pavlista D, Eliška O. Lymphatic mapping in axilla as possible prevention of lymphedema in breast cancer patients - first results of the anatomical study., Ceska Gynekol. 2012;77(3): Newman B, Lose F, Kedda MA, Francois M, Ferguson K, Janda M, et al. Possible genetic predisposition to lymphedema after breast cancer, Lymphat Res Biol. 2012;10(1): Devoogdt N, Christiaens MR, Geraerts I, Truijen S, Smeets A, Leunen K, et al. Effect of manual lymph drainage in addition to guidelines and exercise therapy on arm lymphoedema related to breast cancer: randomised controlled trial, BMJ. 2011;343:d Rezende LF, Pedras FV, Ramos CD, Gurgel MS. Preoperative upper limb lymphatic function in breast cancer surgery, Rev Assoc Med Bras. 2011;57(5): Kwan ML, Cohn JC, Armer JM, Stewart BR, Cormier JN. Exercise in patients with lymphedema: a systematic review of the contemporary literature, J Cancer Surviv. 2011;5(4): Dimakakos Ε, Kalemikerakis J, Vardaki Z, Fouka G, Antonatos G, Krousianotaki K. Combined decongestive therapy in greece:an effective treatment of lymphedema, Τhe European Journal of Lymphology and Related Problems, 2011;22(63):21suppl. 12. Cavanaugh KM. Effects of early exercise on the development of lymphedema in patients with breast cancer treated with axillary lymph node dissection, J Oncol Pract. 2011;7(2): Schmitz KH. Exercise for secondary prevention of breast cancer: moving from evidence to changing clinical practice, Cancer Prev Res (Phila). 2011;4(4): ιαδικτυακή σελίδα: Πρόσβαση : Huang TW, Tseng SH, Lin CC, Bai CH, Chen CS, Hung CS, et al. Effects of manual lymphatic drainage on breast cancer-related lymphedema: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, World J Surg Oncol. 2013;11: Zimmermann A, Wozniewski M, Szklarska A, Lipowicz A, Szuba A. Efficacy of manual lymphatic drainage in preventing secondary lymphedema after breast cancer surgery, Lymphology. 2012;45(3): Sisman H, Sahin B, Duman BB, Tanriverdi G. Nurseassisted education and exercise decrease the prevalence and morbidity of lymphedema following breast cancer surgery, J BUON. 2012;17(3): Boneti C, Badgwell B, Robertson Y, Korourian S, Adkins L, Klimberg V. Axillary reverse mapping (ARM): initial results of phase II trial in preventing lymphedema after lymphadenectomy. Minerva Ginecol. 2012;64(5): Soran A, Finegold DN, Brufsky A. Lymphedema prevention and early intervention: a worthy goal, Oncology (Williston Park). 2012;26(3):249, 254, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Τμήμα Μαστού, Χειρουργείο μαστού - Ασκήσεις Αποκατάστασης, ISSN:

Μελέτη της μεταβολής της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής ασθενών, με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων, ένα έτος μετά τη διάγνωση

Μελέτη της μεταβολής της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής ασθενών, με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων, ένα έτος μετά τη διάγνωση ΕΡΕΥΝΑ Μελέτη της μεταβολής της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής ασθενών, με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων, ένα έτος μετά τη διάγνωση Γεωργία Γ. Φασόη Μπαρκά 1, Μάρθα Ν. Κελέση Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή

Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή Λαβδανίτη Μαρία 1, Αβραμίκα Μαρία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά τη χρονική περίοδο 2005-2010 στο νομό Λακωνίας Γκιουζέλη Γεωργία 1, Τσιρώνη Μαρία 2, Κατσαραγάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008. Θεραπευτική παρέμβαση στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008. Θεραπευτική παρέμβαση στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Θεραπευτική παρέμβαση στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα Γιαβασόπουλος Ε. 1, Γουρνή Π. 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε MSc (c),. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Αναισθησιολογίας & Ιατρείου Πόνου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ» Φλώρα Φελλά 2008118323 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Χρήστος Ηλιάδης, Ιωάννης Κοτταράς Απόφοιτοι Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Περίληψη Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):149-157 Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα Οι κοινωνικές, δημογραφικές και οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής και οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία νευροτοξικότητα

Ποιότητα ζωής και οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία νευροτοξικότητα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ποιότητα ζωής και οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία νευροτοξικότητα Παπαγεωργίου Δημήτριος 1, Κουτελέκος Ιωάννης 2 1. Νοσηλευτής, MSc, Υπ. Διδάκτωρ, «Κλινική Ημέρας» Ευρωκλινικής Αθηνών 2. Νοσηλευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία: µια συστηµατική ανασκόπηση Γεώργιος Ελεσνίτσαλης 1, Όλγα Τσαρτσαράκη 2, Ιωάννα Βεκίλη 3, Μαρία Βούρβου 4 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 vima asklipiou.gr Σελίδα 260 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠIE) Transient ischemic stroke (TIE) Ω ς παροδικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς

Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς 62 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού Μη-Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα σε ηλικιωμένους ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία (Fistula): Νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις

Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία (Fistula): Νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία (Fistula): Νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις Πρεβύζη Ευαγγελία Νοσηλεύτρια, ΜSc(c), Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Παθολογική Νοσηλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Ανδρεά Σταυρούλα 1, Γκοβίνα Ουρανία 2 1. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας,Αθήνα 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια

Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 100 105 Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια Χρ. Βλαχάκη, 1 Π.

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδικά. Ατυχήματα. Η Φροντίδα. του μωρού Η ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ. στο σπίτι ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Παιδικά. Ατυχήματα. Η Φροντίδα. του μωρού Η ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ. στο σπίτι ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014 2015 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 23 ΝΕΑ ΜΗΤΕΡΑ Η Φροντίδα του μωρού ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και να κάνετε για να προλάβετε ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα

Tο καρδιαγγειακό σύστημα

Tο καρδιαγγειακό σύστημα Η Επίδραση της Εφαρμογής Ελαστικής Κάλτσας και Ελαστικού Επιδέσμου στις Αιμοδυναμικές Παραμέτρους Σάνια Αλμούσα 1, Άννα Δελτσίδου 2, Γεώργιος Νάσσης 3, Μαρία Βασιλάκη 1, Ελένη Καπρέλη 4 1 Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα