AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Óåë. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9"

Transcript

1 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για το 2012 µε το βλέµµα στραµµένο στην Κοινωνική πολιτική Στα 2,15 δις τα «φέσια» από ακάλυπτες επιταγές το Νοέµβριο Óåë. 4 5,9 εκατ. ευρώ στους δήµους από το ΤΑΠ 127 χιλιάδες ευρώ για Αχαρνές και υτική Αττική Νέες διευκρινίσεις για την εφεδρεία Παρακράτηση της σύνταξης όσων έπρεπε να τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ Σåë 2-4 Óåë. 9 Στο επίκεντρο η Πολεοδόµηση της Νέας Ζωής Μάνδρας Παράνοµοι καταυλισµοί, προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών Στη σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ηµέρα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για καλές γιορτές Μια θετική πρωτοβουλία προσφοράς πραγµατοποιήθηκε στα Άνω Λιόσια Η αποχώρηση του Θανάση Πανωλιάσκου από το ηµοτικό Συµβούλιο, οι αιχµές από τον ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χανιώτη για την απουσία της µείζονος αντιπολίτευσης και οι βολές για ευθύνες κατά της πρώην ηµάρχου Μάνδρας για αναβολές στην υπόθεση της πολεοδόµησης της Νέας Ζωής Σε ιστορικό υψηλό 17,7% η ανεργία το πρώτο 3µηνο του 2011 Óåë. 7 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΝΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΤΟ ΜΕΝΙ Ι ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΙΩΝΙΚΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 5 Σåë. 3 Óåë Óåë. 3-12

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Παρασκευή Καιρός: µε ηλιοφάνεια Άνεµοι: νοτιοδυτικοί 5-6 µποφόρ Θερµοκρασία:από 12 έως 19 βαθµούς Κελσίου - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ΕΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: , ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για το 2012 µε το βλέµµα στραµµένο στην Κοινωνική πολιτική Με κεντρικό θέµα την έγκριση του Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου για το έτος 2012, και µε τα δεδο- µένα της δύσκολης οικονο- µικής κατάστασης, συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ελευσίνας στις Σηµειώνεται ότι το Τεχνικό Πρόγραµµα συζητήθηκε την περασµένη Τετάρτη στην Επιτροπή διαβούλευσης του ήµου. Μεγάλη βαρύτητα στην ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ Όπως παρουσιάστηκαν, τα κύρια χαρακτηριστικά του α- φορούν τις προτάσεις έργων για υλοποίηση µέσω ΕΣΠΑ, εκ των οποίων αυτά που αφορούν την Ελευσίνα, α- νέρχονται σε και αυτά που αφορούν τη Μαγούλα στο ποσό των ευρώ. «Πρόκειται για έργα ώριµα προς ένταξη- µε έτοιµες µελέτες- και εάν ενταχθούν η υλοποίησή τους οριοθετείται σε ένα βάθος χρόνου µέχρι το 2015», υπογράµµισε µιλώντας στο «Θριάσιο» ο αντιδήµαρχος Τεχνικών έργων κ. Παναγιώτης Λινάρδος. Συνεχιζόµενα και νέα έργα Σε ότι αφορά τα συνεχιζόµενα έργα, αθροιστικά για την Ελευσίνα φτάνουν στο ύψος των ευρώ και για τη Μαγούλα στις ευρώ. Τέλος τα νέα έργα για την Ελευσίνα ανέρχονται στα ευρώ και για τη Μαγούλα στα ευρώ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 4 Ασφαλέστερο και καθαρότερο περιβάλλον για τους κατοίκους της Φυλής Το θέµα συνάντησης Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής, ηµάρχου Φυλής και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λουκάς, Λουκία, Θεοφάνους, Μαρίνου ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, Ντίνος Ρούσσης Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. φωτό αρχείου Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής κας Σταυρούλας ήµου και του ηµάρχου Φυλής κου ηµητρίου Μπουρα- µη, µε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλη Όθωνα πραγµατοποιήθηκε στις 14 εκεµβρίου 2011, µε θέµα την αυξηµένη παραβατικότητα της περιοχής. Το καθηµερινό «πλούσιο» αστυνοµικό ρεπορτάζ και η καλύτερη αστυνόµευση της περιοχής, η παράνοµη απόρριψη σκουπιδιών και µπαζών µε συνέπεια την επιπλέον ρύπανση του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβάνονταν στην ατζέντα της συζήτησης, η οποία ως αποτέλεσµα απέφερε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου, του ήµου Φυλής και της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής. Ο στόχος είναι διπλός. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να ζήσουν σε ασφαλέστερο αλλά και σε καθαρότερο περιβάλλον.

3 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 Στο επίκεντρο η Πολεοδόµηση της Νέας Ζωής Μάνδρας Η αποχώρηση του Θανάση Πανωλιάσκου από το ηµοτικό Συµβούλιο, οι αιχµές από τον ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χανιώτη για την απουσία της µείζονος αντιπολίτευσης και οι βολές για ευθύνες κατά της πρώην ηµάρχου Μάνδρας για αναβολές στην υπόθεση της πολεοδόµησης της Νέας Ζωής ιαφωνία σχετικά µε το εάν θα έπρεπε να συζητηθούν ως έκτακτα ή όχι τα θέµατα που αφορούσαν την Πολεοδόµηση της Νέας Ζωής και την Κτηµατογράφηση- Πολεοδόµηση τµή- µατος του ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ, προέκυψε κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, µεταξύ της πλειοψηφίας και του επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας Θανάση Πανωλιάσκου, ο οποίος τελικά αποχώρησε όταν µε ψηφοφορία απερρίφθη το αίτηµα αναβολής. Το αίτηµα αναβολής «Υπάρχουν επτά έκτακτα θέµατα. Κάποια από αυτά είναι ξεκάθαρα. Υπάρχουν, όµως δύο θέµατα, τα οποία αφορούν την πολεοδόµηση της Νέας Ζωής και την κτηµατογράφηση- πολεοδόµηση τµήµατος του ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Θα σας παρακαλούσα, λόγω του ότι η µείζονα αντιπολίτευση δεν παρευρίσκεται, όπως και ο κ. Μονοχολιάς και επειδή αυτά είναι ζητήµατα πολύ σοβαρά µείζονος ενδιαφέροντος και ως παράταξη αλλά και εγώ προσωπικά δεν είχα το χρόνο να αντλήσω τις πληροφορίες, έτσι ώστε να µπορέσω να τοποθετηθώ, τα συγκεκριµένα θέµατα να συζητηθούν σε κάποια από τις επόµενες συνεδριάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου», είπε στην τοποθέτησή του ο κ. Πανωλιάσκος. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Παναγιώτης Τσάµος έβαλε την πρόταση του Συνεδριάζει σήµερα Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µε 4 θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. Ανάµεσα σ αυτά είναι και η συζήτηση για τους παράνοµους καταυλισµούς στην Αττική, όπως είχε προαναγγείλει η περιφερειακή σύµβουλος. Αφεντούλη στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών την περασµένη Τρίτη. Αυτή της η αναφορά στο δηµοτικό συµβούλιο Αχαρνών προέκυψε µε αφορµή τη συζήτηση που έγινε για τους καταυλισµούς και το ρόλο που έχουν παίξει αυτοί ως χώροι όπου ανθεί η εγκληµατικότητα. Εκτενής θα είναι η σηµερινή συζήτηση και θα αφορά τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις σε όλη την Αττική. Επιπλέον, τη δική τους σηµασία έχουν και τα θέµατα της προσυνταξιακής διαθεσιµότητας των υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, αλλά και η συζήτηση για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών. Αναλυτικά τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης της σηµερινής συνεδρίασης έχουν ως εξής: κ. Πανωλιάσκου σε ψηφοφορία την οποία καταψήφισαν τα µέλη της πλειοψηφίας. Παράλληλα ο αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Κολοβέντζος, υποστήριξε ότι η πρώην ήµαρχος Μάνδρας γνωρίζει τα συγκεκριµένα θέµατα. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Παναγιώτης Τσάµος, επεσήµανε ότι σε επόµενη συνεδρίαση- εκτός ηµερήσιας διάταξηςνα δοθούν οι όποιες διευκρινίσεις πάνω στα θέµατα ζητηθούν. Αποχώρηση Θανάση Πανωλιάσκου «εν είµαι εδώ για να κρίνω την συµπεριφορά της Κριεκούκη. Επισηµαίνω όµως, ότι υπάρχει ένα θέµα το οποίο είναι διαχρονικό και υφίστανται κάποια ζητήµατα για τα οποία θα ήθελα να ακουστούν και κάποιες άλλες απόψεις», είπε απαντώντας ο κ. Πανωλιάσκος και συµπλήρωσε ότι: «Ταυτόχρονα, υπάρχει και το ζήτηµα ότι αυτό το θέµα έχει έρθει σαν έκτακτο χωρίς να έχω προλάβει να ενηµερωθεί για το θέµα. Για αυτό το θέµα η αντιµετώπιση της διοίκησης είναι δηµοκρατικότατη, την αντιλαµβάνοµαι, σας ευχαριστούµε πολύ. Τίποτε άλλο». ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12 Παράνοµοι καταυλισµοί, προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών Στη σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 1. Επικύρωση πρακτικών 29ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους Συζήτηση για τους παράνοµους καταυλισµούς στην Αττική. 3. Ενηµέρωση για προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα Ν. 4024/2011 υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. 4. Συζήτηση για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗ Ε) Ν. 4021/2011. Γ.Κ. ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 Ελευσίνα Μανγκάνι-Βιλλιώτη - Παγκάλου 81, : Σάββατο: Στυλιάρα Ελένη -Εθν. Αντιστάσεως 88 τηλ.: Κυριακή: Σαµπάνης Σπυρίδων -Περικλέους 40, τηλ.: Ασπρόπυργος Πολίτη Ματίνα - Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη τηλ.: Σάββατο: Μάσσος Κων/νος -Θερµοπυλών & Μακρυγιάννη 2, Κυριακή: Κολιός Αντ. -28ης Οκτωβρίου 17 & Θρασυβούλου, Μάνδρα Γιάννου Γεώργιος - ήµητρος 8, Σάββατο:Συµπάρδη Ντελούκα -Κοροπούλη & ήλου, τηλ.: Κυριακή:Λουκόπουλος Σωτ. -Νικ. Ρόκα 84, Άνω Λιόσια Γ. Πρινιανάκης- Π. Γρηγορούσης 21, Σάββατο: Ι. Κάπος. Μ. Αλεξάνδρου 64, Κυριακή: Ν. Ρεσβάνης -Π. Γρηγορούσης 50, ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Εντείνονται οι έλεγχοι και στα παιχνίδια Από την Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής Εντείνονται ενόψει των εορτών από πλευράς υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής οι έλεγχοι στα καταστήµατα πώλησης και διάθεσης παιγνιδιών για να διαπιστωθεί αν αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπει η νοµοθεσία. Π.χ. σήµανση CE, ηλικιακή ε- πισήµανση, οδηγίες στην ελληνική γλώσσα, στοιχεία κατασκευαστή κ.α. Στόχος, όπως επισηµαίνει η Αντιπεριφερειάρχης υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ήµου, είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών.

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 Στα 2,15 δις τα «φέσια» από ακάλυπτες επιταγές το Νοέµβριο Στα 2,15 δις ευρώ ανήλθαν το Νοέµβριο τα «φέσια» της αγοράς από ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγµατικές, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέµπτη η Τειρεσίας ΑΕ. Το Νοέµβριο σφραγίστηκαν επιταγές συνολικού ποσού 165,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό είναι αυξηµένο κατά 38,66% σε σχέση µε τον Οκτώβριο 2011, ενώ εµφανίζει πτώση 5,28% σε ετήσια βάση. Στο 11µηνο έχουν σφραγιστεί επιταγές, ύψους 1,943 δις ευρώ. Επίσης, το Νοέµβριο συναλλαγµατικές δεν πληρώθηκαν, συνολικού ποσού 21,72 εκατ. ευρώ (το ποσό εµφανίζει αύξηση 20,55% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και 4,13% σε ετήσια βάση). Συνολικά, έχουν µείνει απλήρωτες (στο 11µηνο) συναλλαγµατικές αξίας 214,919 εκατ. ευρώ. ΥΠΕΚΑ: Στις οι αιτήσεις για την τακτοποίηση αυθαιρέτων Ο αριθµός των δηλώσεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που έχουν εισαχθεί στο σύστηµα έχει ξεπεράσει τις , ενώ πάνω από έχουν καταχωρηθεί µε πλήρη στοιχεία ακινήτου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος την εχθές Πέµπτη. Τα συνολικά αναµενόµενα έσοδα από τις δηλώσεις αυτές ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ενώ µέχρι σήµερα έχουν εισπραχθεί από παράβολα και πρόστιµα περίπου 78 εκατ. ε- υρώ. Ο αριθµός δηλώσεων και πληρωµών έχει επιταχυνθεί σηµαντικά, φτάνοντας περίπου τις αιτήσεις την ηµέρα και µε βάση τους ρυθµούς προόδου της συµµετοχής των πολιτών στη ρύθµιση το ΥΠΕΚΑ εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος εισπράξεων που έχει προ πολογιστεί. Υπενθυµίζεται ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει την παράταση της προθεσµίας της ρύθµισης µέχρι τις 30 εκεµβρίου Καθυστερεί η κύρωση των δασικών χαρτών στην Αττική Επισηµαίνουν οι βουλευτές της ηµοκρατικής Αριστεράς Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, προκειµένου να ενηµερωθούν για το χρονοδιάγραµµα της κύρωσης των δασικών χαρτών στους πρώην καποδιστριακούς ήµους της Αττικής, αλλά και της οµαδοποίησης των ενστάσεων γι αυτούς σε Νέα Πεντέλη, την Πεντέλη και τον Μαραθώνα. Αναλυτικά το περιεχόµενο της ερώτησης έχει ως εξής: Στις αρχές του χρόνου αναµένεται να αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες για τη ροσιά, τη Σταµάτα, την Κηφισιά και για άλλες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής. Παράλληλα, αναµένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες στη Νέα Πεντέλη, την Πεντέλη και τον Μαραθώνα. Παρότι οι συγκεκριµένοι δασικοί χάρτες έχουν αναρτηθεί, ωστόσο οι ενστάσεις, που έχουν υποβληθεί από ιδιοκτήτες -λόγω λαθών στα όρια των οικοπέδων και των συντεταγµένων- έχουν καθυστερήσει την επικύρωσή τους. Ως αποτέλεσµα, και κατά παράβαση των χρονοδιαγραµµάτων της νοµοθεσίας προκαλείται πολύµηνη καθυστέρηση και η ανάρτηση των νέων δασικών χαρτών στην Αττική µετατίθεται διαρκώς.σύµφωνα µε τον νόµο 3889/2010, η κύρωση των δασικών χαρτών κυρώνεται σε δύο στάδια: σε πρώτη φάση, κυρώνεται το τµήµα του δασικού χάρτη, για το οποίο δεν έχει κατατεθεί καµία αντίρρηση και σε δεύτερη φάση το υπόλοιπο. Η κύρωση του πρώτου τµήµατος του δασικού χάρτη πρέπει να γίνει το αργότερο σε διάστηµα 3 µηνών από τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων, εποµένως στην περίπτωση των δασικών χαρτών της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και του Μαραθώνα, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεµβρίου. υόµισι µήνες αργότερα, ωστόσο, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα για το πότε θα ολοκληρωθεί η κύρωση των συγκεκριµένων δασικών χαρτών. Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 1. Πότε αναµένεται να ολοκληρωθεί η κύρωση των δασικών χαρτών στους 49 πρώην καποδιστριακούς ήµους της Αττικής; 2. Ποιο το χρονοδιάγραµµα που θα ακολουθηθεί, προκειµένου να οµαδοποιηθούν οι ενστάσεις, που έχουν υποβληθεί για τους δασικούς χάρτες στη Νέα Πεντέλη, την Πεντέλη και τον Μαραθώνα και να κυρωθούν άµεσα οι δασικοί χάρτες της Βορειοανατολικής Αττικής; Κι όµως ιδέες για προσφορά υπάρχουν Πολύ συχνά υπάρχει η διάθεση προσφοράς, αλλά λείπουν τα µέσα, ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς που ζούµε. Όµως, υπάρχουν ιδέες που µερικές φορές µπορεί να µας εκπλήξουν ευχάριστα. Μία τέτοια, που εφαρµόζεται από πολλούς τελευταία είναι η προσφορά συσσίτιου σε προκαθορισµένο αριθµό ατό- µων αντί για τους καθιερωµένους καφέδες στα µνηµόσυνα. Είναι προφανές ότι η ωφέλεια από µια τέτοια πρακτική είναι σαφώς µεγαλύτερη και αν κανείς το βρίσκει θετικό, τότε µπορεί να το εφαρµόσει αν και εφόσον βρεθεί σε µια τέτοια κατάσταση. Γ.Κ. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε Συνέντευξη Τύπου Η Παµποντιακή Οµοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), ο ήµος Ασπροπύργου, η Πανελλαδική Επιτροπή Αγώνα για τις κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως των Ποντίων από την πρώην ΕΣΣ, σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου, που θα δοθεί την Τετάρτη 21 εκεµβρίου 2011 και ώρα 12:00 π.µ., στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστηµίου 52 Αθήνα (Tηλ.: ). Μέσω της εν λόγω Συνέντευξης, οι διοργανωτές της, θα ανακοινώσουν το χρονοδιάγραµµα των νοµικών ενεργειών και των πρωτοβουλιών, που θα εκδηλωθούν, το αµέσως προσεχές διάστηµα, προκειµένου να δοθεί οριστική, δίκαιη λύση, στο ζήτηµα που αφορά στη στεγαστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων, οµογενών Ελλήνων µε καταγωγή από τον Πόντο, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, µε πρόσκληση της Ελληνικής Πολιτείας. Συγκεκριµένα, θα παρουσιαστεί το πλαίσιο µιας νοµικής πρωτοβουλίας, η οποία, αν δεν υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία, για την τήρηση των δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας, και δε δοθεί τέλος στην επί δεκαετίες συνεχιζό- µενη οµηρεία χιλιάδων νεοπροσφύγων, θα καταλήξει στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων( Ε..Α..). Για τους φορείς που απευθύνουν την πρόσκληση Γεώργιος Παρχαρίδης Νικόλαος Μελετίου Πρόεδρος ήµαρχος Ασπροπύργου Παµποντιακής Οµοσπονδίας Μέλος.Σ. της Π.Ε.. Ελλάδας(Π.Ο.Ε.), Αττικής Καθηγητής ιατρικής Α.Π.Θ. Σβετλάνα Λαβασά Πρόεδρος Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα για τις κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως των Ποντίων από την πρώην ΕΣΣ Πληροφορίες: Αθηνά Σωτηριάδου, Πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου: «Οι Ακρίτες του Πόντου», τηλ: συνέχεια στη σελ. 2 Με το βλέµµα στραµµένο στην Κοινωνική πολιτική «Τα συνεχιζόµενα έργα και τα προ πολογισθέντα ως νέα, κατά πάσα πιθανότητα- εάν δεν υπάρξουν κάποιες έκτακτες πιστώσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν µε ίδιους πόρους. Όµως, µε την οικονοµική συγκυρία που υπάρχει, όπως γίνεται αντιληπτό θα είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν, διότι πρέπει ο δήµος τη χρονιά αυτή να ρίξει το βάρος του στην κοινωνική πολιτική για να µην χαθεί η κοινωνική συνοχή, καθώς υπάρχουν προβλήµατα ανεργίας, επιβίωσης που αντιµετωπίζουν οι δηµότες». Ανοικτή η ηµοτική Αρχή σε προτάσεις Κλείνοντας ο κ. Λινάρδος, επεσήµανε ότι η ηµοτική Αρχή είναι ανοικτή σε προτάσεις οι οποίες θα τεθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Τεχνικού Προγράµµατος, «έτσι ώστε» όπως υπογραµµίζει στη συνέχεια «να καταλήξει σε µια πρόταση ολοκληρωµένη, η οποία θα καλύπτει τα αιτήµατα και τις προσδοκίες των κατοίκων της πόλης». Νέα Λα κή Αγορά Επιπλέον, στη σηµερινή συνεδρίαση έρχεται και το θέµα περί έγκρισης λειτουργίας Νέας Λα κής Αγοράς στην Κάτω Ελευσίνα, η οποία οριοθετείται στην οδό Μαραθώνος. Σηµειώνεται, ότι η νέα Λα κή αγορά θα διαθέτει 105 άδειες, ενώ ήδη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Αναλυτικά τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας, έχουν ως εξής: 1.Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου έτους Συζήτηση κα λήψη απόφασης επί αιτήµατος δηµοτών σχετικά µε την υπαγωγή τους ή µη στο Ν.4014/ Λήψη απόφασης για την δηµιουργία νέας Λα κής Αγοράς στην Κάτω Ελευσίνα. 4. Συγκρότηση επιτροπής καλής λειτουργίας και εποπτείας Λα κών αγορών, πλανόδιου εµπορίου και περιπτέρων. 5. Απ ευθείας ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης ήµου Ελευσίνας σχ. έτους µε πούλµαν και ταξί» 6.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Αναµόρφωση ηµοτικού Προ πολογισµού έτους Έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προ πολογισµού 1ου τριµήνου Έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προ πολογισµού 2ου τριµήνου Έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προ πολογισµού 3ου τριµήνου Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ. 287 στην οδό Πίνδου». 11.Έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου επί της ψηφισθείσης αναµόρφωση προ πολογισµού έτους 2011 του Ν.Π... Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής. 12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσης οφειλής. Περικλής Ι. Μαραγκός

5 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Σε ιστορικό υψηλό 17,7% η ανεργία το πρώτο 3µηνο του 2011 ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Π. Κουκουλόπουλος: Συµψηφισµός παρακρατηθέντων µε χρέη δήµων Στο ιστορικό υψηλό του 17,7% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στο τρίτο τρίµηνο του 2011, έναντι 16,3% του προηγούµενου τριµήνου και 12,4% του αντίστοιχου τριµήνου του Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η α- πασχόληση µειώθηκε κατά 1,9% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 7,4% σε σύγκριση µε το τρίτο τρίµηνο του Έτσι, ο αριθµός των απασχολούµενων διαµορφώθηκε σε άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε , αυξηµένοι κατά 8,3% συγκριτικά µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 41,2% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του Νέες διευκρινίσεις για την εφεδρεία Παρακράτηση της σύνταξης όσων έπρεπε να τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας Σε συµψηφισµό των παρακρατηθέντων µε τα ποσά που χρωστούν στο ηµόσιο οι υπερχρεωµένοι δήµοι θα προχωρήσει η κυβέρνηση, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος, απαντώντας σε σχετική ε- ρώτηση του βουλευτή Β' Αθηνών Γιώργου Χαραλαµπόπουλου. Παράλληλα, ο υφυπουργός άφησε αιχµές για τον πρώην προ στάµενό του, Γιάννη Ραγκούση, λέγοντας πως «κάναµε τον «Καλλικράτη», αλλά δεν τον παρακολουθούσαµε, µε αποτέλεσµα να έχουµε εκτροχιασµένους προ πολογισµούς». Πρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών ο Γιάννης Σγουρός Ακόµα και οι υπάλληλοι που δεν βγήκαν στην εφεδρεία, µε υπαιτιότητα των υπηρεσιών τους και όχι δική τους, θα τιµωρούνται µε παρακράτηση της σύνταξης, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, ενώ διευκρινίζει ότι η ποινή δεν αφορά σε υπαλλήλους, που ενώ πληρούσαν τυπικά τις προ ποθέσεις ένταξης στην εφεδρεία προτίµησαν να συνταξιοδοτηθούν. Ειδικότερα, µετά τις αντιδράσεις και τη σύγχυση που δηµιούργησε η εγκύκλιος του αναπλ. υπουργού Οικονο- µικών, Φίλιππου Σαχινίδη, το ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει ότι η εγκύκλιος αφορά στη διαδικασία επιστροφής ποσών απ' ό- σους µονίµους υπαλλήλους του ηµοσίου, των ΝΠ και των ΟΤΑ, που ενώ πληρούσαν τις προ ποθέσεις για να τεθούν σε εφεδρεία µε βάση το νόµο, παρέµειναν µε υπαιτιότητα των αρµόδιων υπηρεσιών διοικητικού παράνοµα στην υπηρεσία, λαµβάνοντας αποδοχές ως εν ενεργεία υπάλληλοι. Παράλληλα παραπέµπει σε σχετική συνταξιοδοτική νο- µοθεσία του 1999, η οποία προβλέπει ότι θα πρέπει «να ε- πιστραφούν κατά τη συνταξιοδότηση τα επιπρόσθετα ποσά που ελάµβαναν τα ανωτέρω πρόσωπα ως µισθοδοσία σε σχέση µε αυτά που θα ελάµβαναν υπό καθεστώς εφεδρείας». Ακόµα σηµειώνει ότι «τα αναφερόµενα στην εγκύκλιο δεν αφορούν µε κανέναν τρόπο υπαλλήλους, που ενώ πληρούσαν τυπικά τις προ ποθέσεις ένταξης στην εφεδρεία προτίµησαν (επί τη βάσει αναγνωρισµένου δικαιώµατος) να αποχωρήσουν από την υπηρεσία και να συνταξιοδοτηθούν. Οι υπάλληλοι που βγαίνουν στην εφεδρεία λαµβάνουν το 60% των αποδοχών τους, οπότε στους υπαλλήλους που θα αποκρύψουν τις προ ποθέσεις για έξοδο στην εφεδρεία, θα τους παρακρατηθεί από τη σύνταξη, το 40% των α- ποδοχών, που θα λάβουν για το διάστηµα που ενώ «έπρεπε» να είναι σε εφεδρεία, αυτοί εξακολουθούσαν να εργάζονται. Σηµειώνεται πάντως ότι το µέτρο της εφεδρείας δείχνει να αποτυγχάνει στην εφαρµογή του, αφού ο στόχος για την έξοδο υπαλλήλων µέχρι το τέλος του εκεµβρίου δείχνει ανέφικτος. Ωστόσο, η τρόικα πιέζει για τη µείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα και υπενθυµίζει στους αρµόδιους υπουργούς. Ρέππα και Ευ. Βενιζέλο τη δέσµευσή τους µε το µεσοπρόθεσµο για τη µείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα κατά άτοµα µέχρι το Xρέη Προέδρου της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών αναλαµβάνει από την 1η Ιανουαρίου µέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας το 2015, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία συνεδρίασε χθες στα πλαίσια των εργασιών της 93ης Συνόδου Ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών. Αφού ευχαρίστησε τον απερχόµενο Πρόεδρο κ. ηµήτρη Καλογερόπουλο, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός δήλωσε : Σε µια τόσο κρίσιµη οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά στιγµή για τη χώρα µας, οφείλουµε να πορευόµαστε µε σεµνότητα, να είµαστε ουσιαστικοί και παρεµβατικοί. Και αυτό θα το επιτύχουµε µε συνοχή, εποικοδοµητικό διάλογο και επικοινωνία. Ο κ. ηµήτρης Καλογερόπουλος ανέφερε: Σας ευχαριστώ όλους κι έναν ένα ξεχωριστά. Ήσασταν συµπαραστάτες. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία έχει βήµα, λόγο και φωνή. Από την Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών συµµετέχουν ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός και ο ηµοτικός Σύµβουλος Αιγάλεω κ. ηµήτρης Καλογερόπουλος, µε αναπληρωτές το ήµαρχο Καβάλας κ. Κώστα Σηµιτσή και τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ΥΠΕΚΑ: Εξετάζει το ενδεχόµενο αναστολής της υλοτοµίας, εάν διαπιστωθεί ανεξέλεγκτη κοπή δέντρων Σκληρή απάντηση των εφοριακών στις καταγγελίες Σπινέλλη για το «4-4-2» Ανοιχτό το ενδεχόµενο αναστολής της υλοτόµησης σε κάποιες περιοχές της χώρας αν διαπιστωθεί ότι τα δέντρα µετατρέπονται από κάποιους ανεξέλεγκτα σε καυσόξυλα, άφησε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, παραδεχόµενος ότι η οικονοµική κρίση έχει φέρει και αυτό το πρόβληµα. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, αν και χαρακτήρισε ακραία την πρόταση του προέδρου της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής Κώστα Καρτάλη, καθώς, όπως εξήγησε θα βλάψει και όσους βγάζουν νόµιµα το ψωµί τους από την υλοτόµηση, εντούτοις δήλωσε ότι το θέµα θα το δει η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου σε συνεργασία µε τα κατά τόπους ασαρχεία. «Αν δούµε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει δεν αποκλείεται να φτάσουµε και σε αυτό το µέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σκληρή είναι η απάντηση των εφοριακών στις καταγγελίες του πρώην ΓΓ Πληροφοριακών Συστηµάτων, ιοµήδη Σπινέλλη περί διαφθοράς του φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Ο αντιπρόεδρος των εφοριακών, Τρύφων Αλεξιάδης, µιλώντας σε τηλεοπτικό σταθµό, παραδέχτηκε ό- τι υφίσταται η διαφθορά σε µία µικρή µειοψηφία των εφοριακών, ω- στόσο υπογράµµισε ότι υπάρχουν και πολιτικές παρεµβάσεις. Σηµείωσε, επίσης, ότι διαφθορά υπάρχει σε όλο το ελληνικό δηµόσιο και φτάνει από τους υπουργούς µέχρι τους κλητήρες. «Αυτοί που κάνανε τις δηλώσεις τώρα ανακάλυψαν την Αµερική;» α- ναρωτήθηκε ο κ.αλεξιάδης και υπογράµµισε: «Τελειώνει για µας η περίοδος σιωπής, θα φωνάζουµε για την αξιοπρέπειά µας. Θα πάρουµε το κείµενο των δηλώσεων και θα ασκήσουµε κάθε ένδικο µέσο. Για το κύρος και την αξιοπρέπειά µας δεν θα αφήσουµε κανέναν να παίξει παιχνίδια στην πλάτη µας». Αναφερόµενος στους εφοριακούς είπε ότι έχουν την ευθύνη γιατί δεν µίλησαν όταν έπρεπε και στο βαθµό που έπρεπε. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν είναι οι εφοριακοί το πρόβληµα. «εν φταίµε εµείς αν η πολιτική ηγεσία δεν ήθελε να αντιµετωπίσει τη φοροδιαφυγή», είπε και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να µας δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουµε τη δουλειά µας». Ο ιοµήδης Σπινέλλης, µιλώντας σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, είπε ότι «όταν πρόκειται το κράτος να επιστρέψει αρκετά υψηλά ποσά φόρου στον φορολογούµενο, ένα 8% πηγαίνει κατευθείαν στην τσέπη του εφοριακού υπαλλήλου». Μετά τις δηλώσεις αυτές ο υπουργός Οικονο- µικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, ζήτησε από τον οικονοµικό εισαγγελέα, Γρηγόρη Πεπόνη τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν.Π.. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας την εκδήλωση:«βράβευσης των µαθητών του Λυκείου Ζεφυρίου που διακρίθηκαν µε την εισαγωγή τους στα ανώτατα και ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, το έτος 2011»,την Τετάρτη 21 εκεµβρίου 2011 στις 6.30µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ζεφυρίου Σχίζας Κ. Αθανάσιος και ο Πρόεδρος του Ν.Π... ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Φυλής ρόλιας Γ. Θεοδόσης Πρόγραµµα Εκδήλωσης Κάλαντα και ευχές Χριστουγέννων Χαιρετισµοί Απονοµή Βραβείου στη µνήµη του εκπαιδευτικού «ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» Απονοµή Βραβείου στη µνήµη του µαθητή «ΑΛΕΞΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ» Απονοµή επαίνων στους επιτυχόντες µαθητές Λυκείου Ζεφυρίου Απονοµή επαίνου στη µαθήτρια της Γ Λυκείου Βελεντζά Άννα για την εργασία της «Η συµβολή της Ευρωπα κής Ένω σης στη µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος των κρατών µελών της», για την οποία έλαβε την πρώτη θέση Μουσική και τραγούδια από τους «IRIFEZ» Χρόνια πολλά και ευτυχισµένο το νέο έτος!!! Σας περιµένουµε στο εργαστήρι των ξωτικών για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές σας που θα γίνει τη ευτέρα 19 εκεµβρίου και ώρα 17:00 στο χώρο της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μάνδρας-Ειδυλλίας

7 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Ηµέρα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για καλές γιορτές Μια θετική πρωτοβουλία προσφοράς πραγµατοποιήθηκε στα Άνω Λιόσια Μία προσπάθεια ανακούφισης ανθρώπων που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη τις ηµέρες αυτές των εορτών και όχι µόνο, έγινε την Τετάρτη στο δήµο Φυλής υπό τον τίτλο «Ηµέρα Ανθρωπιάς και Αγάπης». Πρόκειται για την προσπάθεια συλλογής ειδών διατροφής, η ενηµέρωση για την οποία είχε ξεκινήσει πολλές ηµέρες πριν, προκειµένου να συµµετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Σύλλογοι, φορείς, καταστήµατα και µεµονωµένοι κάτοικοι. Την πρωτοβουλία είχαν οι Πολιτιστικοί και Εξωρα στικοί Σύλλογοι Ζωφριάς, Πανοράµατος και Σύλλογος Πελοποννησίων Ζεφυρίου µε τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ήµου Φυλής και τη συµπαράσταση του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα και µέχρι την Τετάρτη είχαν δηλώσει συµµετοχή 23 συνολικά Σύλλογοι και από τις 3 περιοχές του Καλλικρατικού δήµου. 270 οι ωφελούµενες οικογένειες Όσα προ όντα κατάφεραν οι διοργανωτές να συλλέξουν, καταγράφηκαν και θα διανεµηθούν µε συµβατικά καθ υπόδειξη των Συλλόγων - και όχι δηµοτικά αυτοκίνητα. Την επιλο Η Αντιπεριφερειάρχης, ο Μητροπολίτης Ιλίου και ο ήµαρχος Φυλής Προσωπικό της ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του δήµου Οι Σύλλογοι, ο Μητροπολίτης και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η τοπική οργάνωση Ελευσίνας σας προσκαλεί στη συνέλευση των µελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ τη ευτέρα 19 εκεµβρίου 2011 στις 7.00µµ στο Πολιτιστικό Κέντρο του ήµου Ελευσίνας (Παγκάλου και Κίµωνος ). Μέλη των φορέων που στήριξαν την προσπάθεια γή των ατόµων αποδεκτών των προ όντων έχει κάνει η Κοινωνική Υπηρεσία του δήµου και σύµφωνα µε τη ιευθύντρια κα Γ. Μιχάκη πρόκειται για 270 οικογένειες σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή, όπου υπάρχουν 2 κάρτες ανεργίας και άρα είναι προφανής η ανάγκη τους για κάθε είδους βοήθεια. Η κατανοµή των συλλεχθέντων προ όντων, σύµφωνα µε την κα Μιχάκη, θα γίνει έτσι ώστε όλοι οι ωφελούµενοι να εξασφαλίσουν ποικιλία ειδών διατροφής. Να σηµειωθεί ότι η λεπτοµερής καταγραφή των προσφορών, που γινόταν την Τετάρτη το απόγευµα θα οδηγήσει και σε έναν απολογισµό, ο ο ποίος, σύµφωνα µε τους διοργανωτές θα δει σύντοµα το φως της δηµοσιότητας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι: Αντιπεριφερειάρχης. Αττικής Σ. ή- µου, ήµαρχος Φυλής. Μπουρα - µης, αντιδήµαρχοι Γ. Ραφτέλης και Έ. Κατσανού, πρόεδρος του.σ.. Ζαφείρης, επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα Πολιτών» Σ. Σάββας, δηµοτικοί σύµβουλοι Κ. Χατζηλέρης, Κ. Σκαµαντζούρας, Γ. Μανωλάς, Σ. Πατήλα, Ε. Βάθης, Φ. Γιαννοπούλου, ενώ µέλη των Συλλόγων συναντήθηκαν, ίσως στο πιο χρήσιµο ραντεβού τους µέχρι σήµερα. Γ. Κρυστάλλη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύλλογος «ύναµη Ελπίδας» σας καλεί την Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 και ώρα 21:00 σε µια ελληνική βραδιά µε έντεχνο και λα κό τραγούδι στο καφέ ΖΕΝ (Φυλής 143, Άνω Λιόσια). Τα τυχόν έσοδα από προσφορές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα διατεθούν σε 25 οικογένειες του ήµου Φυλής που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. ΕΞΩΡΑ ΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ " ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ ΑΣ" Αιγαίου Πελάγους 46 & Ερµιόνης, ΤΚ Άνω Λιόσια ( ήµος Φυλής)

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ασπρόπυργος : 15/12/2011 Αριθµ. Πρωτ. : ΤΙΤΛΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ" για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Αριθµ. Μελέτης: 37/10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λαµβάνοντας υπόψη του: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/ Την υπ. αριθµ.: 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. (αρθρο 23 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ασπρόπυργος : 15/ 12/2011 Αριθµ. Πρωτ. : ΤΙΤΛΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ" για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Αριθµ. Μελέτης: 37/10 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λαµβάνοντας υπόψη του: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/ Την υπ. αριθµ.: 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. (αρθρο 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ασπρόπυργος: Αρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ παρ.4,5,6) 3.Τον τρέχοντα προ πολογισµό. Προκηρύσσει πρόχειρη µειοδοτική δηµοπρασία µε έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου για τον διαγωνισµό µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ», προ π. δαπάνης: ,00 µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο αξιολόγησης την χαµηλότερη προσφορά. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στην Λ. ηµοκρατίας 18, στις 22 / 12 /2011, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο : , FAX επικοινωνίας : , αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προ πολογισθείσης δαπάνης. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΜΕΛΕΤΙΟΥ παρ.4,5,6) 3.Τον τρέχοντα προ πολογισµό. Προκηρύσσει πρόχειρη µειοδοτική δηµοπρασία µε έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου για τον διαγωνισµό µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», προ π. δαπάνης: ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο αξιολόγησης την χαµηλότερη προσφορά. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στην Λ. ηµοκρατίας 18, στις 22 / 12 /2011, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο : , FAX επικοινωνίας : , αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προ πολογισθείσης δαπάνης. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λαµβάνοντας υπόψη του : 1.Τις διατάξεις του Π. /τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 2.Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/2006 µε τίτλο «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν.2238/94 5.Τον τρέχοντα προυπολογισµό. Προκηρύσσει ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», προυπ. δαπάνης ,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά µε συµπλήρωση τιµολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται στις τεχνικές εκθέσεις που έχουν υποχρέωση να συντάσσουν οι συµµετέχοντες & µε έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιµολογίου). Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λεωφ. ηµοκρατίας 18, στις 30 εκεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ. µέχρι ώρα 9.30 π.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προυπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το αρµόδιο γραφείο, κ.στ. Μπελλιά, Τηλ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Α/Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΧΟΥΠΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 15/12/2011 Aρ. Πρωτ.: Ανακοίνωση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 15/12/2011 Aρ. Πρωτ.: Ανακοίνωση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής της Περιφέρειας η µε αρ. πρωτ. 9029/Φ.ΑΣΠΡ.2792/11 Απόφαση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 15/12/2011 Aρ. Πρωτ.: Ανακοίνωση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής της Περιφέρειας η µε αρ. πρωτ. Περιφέρειας η µε αρ. πρωτ. 9532/Φ.ΕΛ.165/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής για Ανανέωση διάρκειας ισχύος των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου κατασκευής αµαξωµάτων- πλαισίων λεωφορείων της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», Λεωφ. Αεροδροµίου 29, Ελευσίνα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής (Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρω- µένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής για Ανανέωση διάρκειας ισχύος των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων του επαγγελµατικού εργαστηρίου αποθήκευσης και συσκευασίας ετοίµων προ όντων (εκτός από εύφλεκτα, τοξικά, οξειδωτικά και διαβρωτικά) της εταιρείας «ΛΙΝΚ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε.», που θα εγκατασταθεί στην οδό Φυλής (Ο.Τ. 337), Ασπρόπυργος, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής (Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 9893/Φ.ΑΣΠΡ.527/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής για Ανανέωση διάρκειας ισχύος των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου κατασκευής ξυλίνων κουφωµάτων- ρολών- παραθύρων- κλιµάκων και κατεργασίας ξύλου κορνιζών επίπλων του Παναγιώτη Κριτσέλη, που βρίσκεται στη θέση ύο Πεύκα, Ασπρόπυργος, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής (Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 15/12/2011 Aρ. Πρωτ.: Ανακοίνωση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής της Περιφέρειας η µε αρ. πρωτ. 9919/Φ.ΜΑΓ.119/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής για Ανανέωση διάρκειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 15/12/2011 Aρ. Πρωτ.: Ανακοίνωση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 15/12/2011 Aρ. Πρωτ.: Ανακοίνωση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού η µε αρ. πρωτ. ισχύος των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου κατασκευής σιδηρών βαρελιών της «FERROSTEEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟ ΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ» µε δ.τ. «FERROSTEEL INTERNA- TIONAL TRADE SA», Λεωφ. Γεννηµατά, στη θέση Λάκα Στάµου (πρώην Λεωφ. Στεφάνης), Μαγούλα ( ήµος Ελευσίνας), µε µηχανολογικό εκσυγχρονισµό και αλλαγή φορέα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής (Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού η µε αρ. πρωτ /11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την εγκατάσταση Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE µε κωδικό θέσης « ΤΟΥΝΕΛ Κ. ΣΚΑΛΑ ΓΕΡΑΝΙΑ» στη διεύθυνση: Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, Σήραγγα Γεράνεια (Α WEST), (Χ.Θ. 7,14 km από την έξοδo Μεγάρων), στο ήµο Μεγαρέων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 53326/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για υφιστάµενο Σταθµό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας επί εδάφους της εταιρείας VODAFONE µε κωδικό θέσης « ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ» στη θέση: Μύτικας στα Βίλια ( ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας) της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου στη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

9 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Χάνουν την αγοραστική τους δύναµη οι Έλληνες Τη µεγαλύτερη πτώση στην ευρωζώνη αλλά και γενικά στην Ευρώπη των 27 είχε το εισόδηµα του Ελληνα πολίτη κατά το 2010, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ευρωπα κή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προ όν υπολογιζόµενο σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (ΜΑ ) µειώθηκε το 2010 στην Ελλάδα κατά 4 µονάδες σε σχέση µε το 2009, από 94 σε 90 (Ε.Ε.=100). Πρόκειται για τη µεγαλύτερη µείωση στην Ευρώπη των 17 και 27. Η κατά κεφαλήν πραγµατική κατανάλωση στη χώρα µειώθηκε από 104 µονάδες σε 100. Η χώρα µας καταλαµβάνει την προτελευταία θέση στην παλαιά Ευρώπη των 15, µε τελευταία την Πορτογαλία (80%), και τη 12η θέση στην ευρωζώνη αµέσως µετά την Κύπρο (99%). Ο ελληνικός δείκτης απέχει κατά 10% από το µέσο κοινοτικό όρο. Η πορεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, υπολογιζόµενου σε ΜΑ, στην Ελλάδα είναι η εξής: κατά την 5ετία παρέµεινε αµετάβλητο στο επίπεδο του 72% του µέσου κοινοτικού. Το 2001 ανήλθε στο 74%, το 2002 στο 78%, το 2003 στο 81%, το 2005 στο 82%, το στο 98%, το 2008 στο 92%, το 2009 στο 94% και το 2010 στο 90%... Είναι ενδεικτικό ότι το 2010 στην ευρωζώνη µειώθηκε το κατά κεφαλήν εισόδηµα µόνο στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κύπρο. Αµετάβλητο παρέµεινε στην Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Εσθονία, ενώ αυξήθηκε στις υπόλοιπες χώρες. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα στην Ευρώπη των 27 έχει το 2010 το Λουξεµβούργο (271% του µέσου κοινοτικού) και το χαµηλότερο η Βουλγαρία (44%). Στις υποψήφιες χώρες, το χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα έχει η ΠΓ Μ (36% του µέσου κοινοτικού). 5,9 εκατ. ευρώ στους δήµους από το ΤΑΠ 127 χιλιάδες ευρώ για Αχαρνές και υτική Αττική Με το ποσό των ε- υρώ, χρήµατα-έσοδα από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), επιχορηγεί το υπουργείο Εσωτερικών τους δήµους της χώρας, µε την υποσηµείωση πως το 50% αυτών θα διατεθούν υποχρεωτικά για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζηµιώσεων ρυµοτοµούµενων ή απαλλοτριωµένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών. Αναλυτικά τα ποσά που θα λάβουν οι ήµοι της υτικής Αττικής και ο ήµος Αχαρνών είναι τα εξής: Αχαρνών Ασπροπύργου Ελευσίνας Μάνδρας Ειδυλλίας Μεγάρων Φυλής ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΥΤΕΡΑ 12 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ Α.Ο ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ "ΩΡΙΩΝ'' Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΩΡΙΩΝ διοργάνωσε µε επιτυχία αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής level 1 τριών σταδίων, στο πεδίο βολής Κανδηλίου Μεγάρων σε συνεργασία µε τον σύλλογο ΕΣΟ-01 και συµµετοχή 30 αθλητών απο 5 σκοπευτικά σωµατεία και µε διάκριση των αθλητών του συλλόγου στις πρώτες θέσεις. Προτελευταίος αγώνας στα αεροβόλα του ΑΣΣΕΕΑΣ Μικρή ήταν η συµµετοχή σκοπευτών - σκοπευτριών στον ενδέκατο από τους 26 αγώνες που διοργανώνει ο Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος Εργαζοµένων στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΑΣΣΕΕΑΣ) στο Σκοπευτήριο του την περίοδο Οκτώβριος Μάιος Πρόκειται για τον προτελευταίο φετινό αγώνα του Πρωταθλήµατος ΑΣΣΕΕΑΣ. Η αυλαία πέφτει την επόµενη ευτέρα 19/12/2011 και οι αγώνες ξαναρχίζουν στις 9 Ιανουαρίου του Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τα αγωνίσµατα αεροβόλο πιστόλι και αεροβόλο τυφέκιο (ΑΓ). Στο αεροβόλο πιστόλι των ανδρών νικητής ήταν ο Νίκος Μπιτζανάκης (ΑΣΣΕΕΑΣ) µε 540/600 και στο ίδιο αγώνισµα στις γυναίκες η ήµητρα Παπακανέλλου (ΕΨΙΛΟΝ) µε 379/400. Στο αεροβόλο τουφέκι των ανδρών πρώτευσε ο Παναγιώτης Ορφανός (ΖΕΥΣ) µε 558/600. Οι αγώνες του ΑΣΣΕΕΑΣ πραγµατοποιούνται κάθε ευτέρα εκτός των αργιών-εορτών και αναλυτικά στις ακόλουθες ηµεροµηνίες : Έτος 2011: 19/12. Έτος 2012: 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 05 /03, 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 23/04, 30/04, 07/05(Τελευταίος Αγώνας), 14/05 (Απονοµή Κυπέλλων). Θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες ατοµικές επιδόσεις του συνόλου των αγώνων ανά κατηγορία και αγώνισµα µε κύπελλα. Θα βραβευτούν οι πρώτοι ανά κατηγορία και αγώνισµα αθλητές µε το υψηλότερο άθροισµα του συνόλου των επιδόσεων τους, µε ειδικό έπαθλο. ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σκοπευτές της δύναµης ΣΚΟΕ που έχουν ανανεώσει τις σκοπευτικές ταυτότητες Στη φωτό ο Νικ. Μπιτζανάκης τους για τα έτη Τα αγωνίσµατα είναι ατοµικά. Παράβολο συµµετοχής 5. Ενστάσεις υποβάλλονται από τον υπεύθυνο των σωµατείων και οµάδων, το όνοµα του οποίου θα αναγράφεται στην δήλωση συµµετοχής, µε παράβολο 15. Εναρξη αγώνων στις 14:00 (τελευταία άφιξη στις 19:00). ιανοµή θυρίδων κατά σειρά προσέλευσηςτο Σκοπευτήριο του συλλόγου βρίσκεται στην οδό Ηλιουπόλεως 1 στον Υµηττό, στο ισόγειο του κτιρίου των ΕΑΣ (ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ) όπισθεν του κτιρίου της Γυµναστικής Ακαδηµίας. Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ α- παιτείται αστυνοµική ταυτότητα. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210/ και στο FAX. 210/ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΝΙΚΗ Όλοι οι παίκτες του Λύσανδρου Γεωργαµλή συµµετείχαν στο πρόγραµµα της Πέµπτης που έλαβε χώρα το µεσηµέρι στο Στάδιο της Φυλής. Το µενού στη µεγαλύτερη διάρκεια του περιελάµβανε τελειώµατα φάσεων. Οι "πράσινοι" θα συνεχίσουν την προετοιµασία τους για το µατς του Σαββάτου µε τον Αγροτικό Αστέρα σήµερα το µεσηµέρι στις (15:00). ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ ΩΝ ΕΠΣ Α Για το πρωτάθληµα Παίδων της ΕΠΣ Α θα διεξαχθούν οι παρακάτω αγώνες: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σάββατο 17/12/11 11:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σάββατο 17/12/11 11:00 ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ Κυριακή 18/12/11 09:30.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ ΓΗΠΕ Ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυριακή 18/12/11 11:00. ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ Α Ο ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ύσκολη έξοδο για την οµάδα του Μανδραικού που α- γωνίζεται την Κυριακή στην Χαλκίδα στο ντέρµπι της α- γωνιστικής στον 7ο όµιλο. Στο στρατόπεδο της οµάδας της Μάνδρας υπάρχει αισιοδοξία για ένα θετικό αποτέλεσµα. Η οµάδα του Τέλη Πιστόλη θα έχει και την συµπαράσταση των φιλάθλων της.απο την λέσχη φίλων υπάρχει µεγάλη κινητοποίηση για τον εν λόγω αγώνα και ετοιµάζονται οι φίλαθλοι να κάνουν κατάληψη στο γήπεδο. Α.Ο.ΧΑΛΚΙΣ - ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ: Κωνσταντάκης, Ρηγόπουλος-Τσιµίκος (Αχα ας) ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ: Βάτσιος, Τζωρτζάκος (( υτ. Αττικής)) -Παπανικολάου (Κορίνθου) ΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟ ΙΟΥ: Μάγειρας, Σπανός-Μητρόλιος (Ευβοίας) ΑΟ ΚΥΜΗΣ - ΠΟΡΟΣ: Μιχελής, Φυλακούρης-Τσουµάκος (Πειραιά) ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΘΗΒΑ: Κόλλιας, Τόσκας-Φωτόπουλος (Αργολίδας) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ: Βλαντής, Παπαντριόπουλος-Ντουµιτρέσκου (Πειραιά) ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ: Γιαννόπουλος, Γκριτζέπης-Ζήσης (Αρκαδίας)

11 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΤΟ ΜΕΝΙ Ι ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΙΩΝΙΚΟ Σε συναγερµό βρίσκεται το Μενίδι ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα του Αχαρναικού µε τον Ιωνικό Νικαίας στο ντέρµπι της 7ης αγωνιστικής στον 9ο όµιλο. Το γήπεδο α- ναµένεται να είναι κατάµεστο αφού τα εισιτήρια έχουν µεγάλη ζήτηση. Ο τεχνικός της οµάδας δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα και θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ Ο ΑΣΑΛ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Συνεχίζεται το πρωτάθληµα στην Α/2 ανδρών. Ο Πανελευσινιακός αναχωρεί σήµερα για τις Σέρρες ενόψει του αγώνα µε τους Ικαρους. Αντίθετα στην Α/1 η γυναικεία οµάδα του ΑΣΑΛ πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για το µάτς µε τον Αρη. ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΚ Σερρών Ίκαροι Σ.-Πανελευσινιακός Μπήτης- Παφίλης-Ευφραιµίδης (Παπαγεωργίου) Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αλεξάνδρειο Άρης- ΑΣ Άνω Λιοσίων Θωµόπουλος-Φακίτσας (Βορεάδης) Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Με στόχο ένα θετικό αποτέλεσµα ο Αστέρας Μαγούλας αναχωρεί αύριο για τα Χανιά ενόψει του αγώνα την Κυριακή στις 17:00 µε την τοπική οµάδα. Ο προπονητής Στέλιος Βογιατζής ζήτησε µεγάλη προσοχή, από τους παίκτες του. "Η συνέχεια χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή, καθώς γνωρίζουµε πολύ καλά ότι µετέχουµε σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθληµα, µε πολλές και καλές οµάδες. Θα πρέπει να δίνουν οι παίκτες τον καλύτερο τους εαυτό και φυσικά σε καµία περίπτωση να µην υπάρξει εφησυχασµός. Ιδιαίτερα για το µάτς στα Χανιά θα πω ότι είναι µία Ο ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Ο πρόεδρος και η διοίκηση της οµάδας µπάσκετ του ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΥ ΑΟΚ ευχαριστούν για την οικονοµική ενίσχυση τους: ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΚΟΣ ( ή- µαρχο Μάνδρας) ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΦΟΙ ΚΗΡΟΜΥΤΗ ''VOLVO'' <<ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ>> ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΜΜΟΣ ΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ <<KLENTOS>> META ΦΟΡΙΚΗ Α.Ε <<ΓΕΡΜΑΝΟΣ>> ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ <<ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ>> A.P.M TRANSOPORTS LOGISTICS πολύ καλή οµάδα, µε πολλές δυνατότητες και εµείς για µία ακόµη φορά θα πρέπει να δείξουµε συγκέντρωση και σοβαρότητα και κυρίως να προσπαθήσουµε να παίξουµε καλό ποδόσφαιρο, γιατί µέσα από αυτό θα έρθει και το θετικό αποτελέσµα". Πάντως, για τον προπονητή τουαστέρα δεν λείπουν και τα προβλήµατα. Απόντας θα είναι ο Σερέπας που είναι τραυµατίας. 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) - Κυριακή 18/12 (15:00) ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 17:00 ΑΟ ΧΑΝΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ιαιτητής: Ζαραβίνος (Αθηνών) Βοηθοί: Φωτόπουλος, Σαµο λης (Αθηνών). Ο ΦΩΤΗΣ ΘΑΝΕΛΛΑΣ (πρώτος απο αριστερά) ***Στα προηµιτελικά του Κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ βρίσκεται η οµάδα του Φώτη Θανέλλα µετά την εκτός έδρας επικράτηση στον ιόνυσο µε 5-0. ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ Ο ΙΩΝΙΚΟΣ Πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µεταξύ εκπροσώπων των δύο συλλόγων,αχαρναικού-ιωνικού αλλά και της Αστυνοµίας, η οποία απαγόρευσε την οργανωµένη µετακίνηση των οπαδών του Ιωνικού µε την αιτιολογία πως δεν µπορεί να εγγυηθεί την οµαλή διεξαγωγή της συνάντησης αλλά και την αποφυγή επεισοδίων. ιαιτητής της συνάντησης θα είναι ο Ανούσος µε βοηθούς τους Παλαίµα-Μήτρη απο την Λακωνία. Οι αγώνες Σαββατοκύριακου στην ΕΠΣ Α ξεχωρίζει το µατς Ατταλος-Ηρακλής Ελευσίνας Μνήµες από τον περσινό ηµιτελικό κυπέλλου ΕΠΣ Α, θα αναβιώσουν την Κυριακή στη Νέα Πέραµο. Αντιµέτωποι θα βρεθούν ο Άτταλος µε τον Ηρακλή Ελευσίνας, ένα ντέρµπι που αναµένεται να µαγνητίσει τα βλέµµατα των φιλάθλων της υτικής Αττικής. εν είναι µόνο οι «λογαριασµοί» από τον περσινό ηµιτελικό, όπου ο Άτταλος πήρε την πρόκριση στον τελικό, είναι και το ότι οι δύο οµάδες βρίσκονται ψηλά στην βαθµολογία και προσφέρουν θέαµα στο παιχνίδι τους. Α ' ΕΠΣ Α ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ ΑΣ ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ Β' ΕΠΣ Α ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.Α.Σ. ΕΙ ΥΛΛΙΑΚΟΣ ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙ Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΑΣ ΣΕΠΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΡΝΗΘ ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ Ρεπό: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ Ο ΒΥΖΑΣ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ Συνεχίζεται το τριήµερο το πρωτάθληµα στην ΒΈθνική 8η αγωνιστική.ο Βύζας υποδέχεται αύριο στα Μέγαρα την Καλλονή και θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες. Αντίθετα ο Θρασύβουλος αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθληµα την κόντρα στον Αγροτικό Αστέρα. Το παιχνίδι των Μεγάρων θα ξεκινήσει στις 14:00 και της Φυλής στις 15:00. Αναλυτικά: Παρασκευή 16/12 (19:00-ΟΤΕ TV) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτιάδης (Σερρών)ΒΟΗΘΟΙ: Σάββας, Πολυµενίδης (Σερρών)4ος: Κύζας ( ρά- µας)παρατηρητησ: Στρατούδης (Έβρου) ΣΕ ΡΑΣΗ Η ΕΣΚΑΝΑ ΣΕ ΡΑΣΗ Η ΕΣΚΑΝΑ Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές κριτές και κοµισάριοι των αγώνων της ΕΣΚΑΝΑ του Σαββατοκύριακου.Αναλυτικά: ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/11 ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ ΚΛ. ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΝ. ΠΕΡΑΜ./ΜΕΓΑΡ. ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΚΛ. ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ- ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ & ΚΛ. ΜΑΝ ΡΑΣ ΑΟΚ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ - ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΛαφαζάνογλουΚΟΡΑΣΙ ΕΣ Β ΑΝ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Κοσµίδου ηµακοπούλου ΠΑΙ ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Β' (Π) &13.30(Ε) ΚΛ. ΕΛΕΥΣ ΑΣΚ ΟΚΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ντζαµάρας Γώγος15.30 ΚΛ. ΕΛΕΥΣ Σάββατο 17/12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΜΕΓΑΡΩΝ 14:00 ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σφακιανάκης (Αθηνών)ΒΟΗΘΟΙ: όσης, Κουτσογιάννος (Αθηνών)4ος: Μπόρτζαρης (Αχα- ας)παρατηρητησ: Καψάλης (Αιτ/νίας) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΦΥΛΗΣ 15:00 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μήτση (Πειραιά)ΒΟΗΘΟΙ: Καµπούρης, Πασχαλίδης (Εύβοιας)4ος: Κάµπαξης (Εύβοιας)ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Καλύβας (Βοιωτίας)1ο ΟΑΚΑ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17:00 ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αγγελάκης (Μακεδονίας)ΒΟΗΘΟΙ: Μερκενίδης, Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)4ος: Τεβεκέλης (Μακεδονίας)ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Σιδηρόπουλος (Καστοριάς) Κυριακή 18/12 (15:00) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ- ΠΑΝΑΧΑ ΚΗ 2005 ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιαννουλάκης (Χανίων)ΒΟΗΘΟΙ: Νικολακάκης ΑΣΚ ΓΑΣΕ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (Π) Ντζα- µάρας Κουτσοµήτρος 17.30(Π) &19.00(E) ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Ντζαµάρας Χατζής Καραγεωργόπουλος19.00 ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Ντζαµάρας Χατζής Καραγεωργόπουλος ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/11 ΑΝ ΡΩΝ ΚΛ.ΚΑΜΙΝΙΩΝ Α.Ο. ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ελαγραµ- µµάτικας Κραψίτης Μακαρατζής Τοβήλ ηµακοπούλου ΚαρουµπήςΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ09.30 ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑ Α Α.Ο.Κ. ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ Κιουλάφας Αυγερινός Σαλταγιάννη Ντεµέλης (Ηρακλείου), Σταυρουλάκης (Ρεθύµνου)4ος: Χατζής ( υτ. Αττικής)ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ζωγράφος (Αθηνών)F.C AEL ARENAΛΑΡΙΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευαγγέλου (Αθηνών) ΒΟΗΘΟΙ: Χαρίτος (Αθηνών), Σίπκας (Πέλλας)4ος: Ζούγρας (Κοζάνης)ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Γκα τατζής ( ρά- µας) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑ- ΦΩΚΙΚΟΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κορδολαίµης (Πειραιά)ΒΟΗΘΟΙ: Κοντιζάς, Σγάντζος (Πειραιά)4ος: Καρυοφύλλης (Πειραιά)ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Φίτσας (Πρέβεζας) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 14:00 ΒΕΡΟΙΑ- ΙΑΓΟΡΑΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπαλατσούκας (Ηπείρου)ΒΟΗΘΟΙ: Καλφόγλου (Θεσπρωτίας), Τίκας (Ηπείρου)4ος: Καραλιόλιος (Γρεβενών)ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Γκυρίνης (Σερρών) ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΜΑΛΕΜΕ 14:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑ ΚΟΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωαννίδης (Αργολίδας)ΒΟΗΘΟΙ: Χειβιδόπουλος (Αργολίδας), Πετρόπουλος (Αρκαδίας)4ος: Γαβρίλης (Αθηνών)ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Φωτίου (Εύβοιας). ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Μετά από απόφαση του.σ.της Ενωσης δεν θα διεξαχθούν αγώνες πρωταθλήµατος Α και Β κατηγορίας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων (24-25/12/2011) και της Πρωτοχρονιάς(31/12/2011 και 1/1/2012). Η εποµενη αγωνιστικη θα διεξαχθει στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2012 σύµφωνα µε το πρόγραµµα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΟ (18) ΑΥΤΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΦΑΝΕΛΑ.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 Βύζας Μεγάρων: Τους ζήτησαν υποµονή! Στους παίκτες της οµάδας µίλησαν οι Αντωνάκος και Κουτλούµπασης, στο περιθώριο της προπόνησης του Βύζαντα Μεγάρων. Οι δύο άµεσοι συνεργάτες του προέδρου των «κιτρινόµαυρων», ηµήτρη Τραγκουµανίδη, ζήτησαν από τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου να κάνουν υποµονή όσον αφορά το οικονο- µικό κοµµάτι και τους εξήγησαν πως όταν πάρει η διοίκηση τα χρήµατα από τα τηλεοπτικά και τον ΟΠΑΠ, θα τους δοθεί ένα µέρος από τα οφειλόµενα. Από εκεί και πέρα, οι παίκτες του Βύζαντα αποφάσισαν να συνεχίσουν κανονικά τις προπονήσεις έως και το µατς µε την Καλλονή και ύστερα θα συζητήσουν εκ νέου για το πώς θα κινηθούν. ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ Ι ΙΟ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΛΟΝΗ Επανήλθε κατά κάποιο τρόπο η ηρεµία στο στρατόπεδο του Βύζαντα µετά την πολύ σηµαντική εκτός έδρας νίκη µε τον ιαγόρα. Έτσι, οι "κιτρινόµαυροι" θα προσπαθήσουν να πράξουν το ίδιο στο σαββατιάτικο µατς µε την Καλλονή στο γήπεδο των Μεγάρων. Αναφορικα µε το αγωνιστικό κοµµάτι των "κιτρινόµαυρων", οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο µατς της Ρόδου γυµνάστηκαν χαλαρά και οι υπόλοιποι έπαιξαν δίτερµα στο "µισό" γήπεδο. Αξίζει να αναφέρουµε ότι οι Κοττάρας, Σανόκο και Ουατάρα α- κολούθησαν ατοµικό πρόγραµµα µιας και έχουν θέσει εαυτόν εκτός οµάδας.σήµερα οι παίκτες του ηµήτρη Οικονόµου θα γυµναστούν το µεσηµέρι στη φυσική έδρα της οµάδας. ΧΡ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: <<Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑ Α>> Ο γενικός αρχηγός, Χρήστος Τσουκαλάς ζήτησε από τους οπαδούς να βοηθήσουν στο µατς του Σαββάτου (17/12). Σε δηλώσεις του ο Τσουκαλάς ζήτησε από τους φιλάθλους να δώσουν δυνα- µικό "παρών" στον αγώνα µε την ΑΕΛ Καλλονής. Χαρακηριστικά ανέφερε: «Αγοράζοντας ακόµη και ένα εισιτήριο των 10 ευρώ, δίνουµε σ' αυτά τα παιδιά δύναµη. Γι' αυτό καλώ τους αγνούς φιλάθλους του Βύζαντα να έρθουν το Σάββατο στο γήπεδο και να συµπαρασταθούν στους ποδοσφαιριστές µας». Μετά τη νίκη σε βάρος του ιαγόρα οι "κιτρινόµαυροι" έχουν τονώσει το ηθικό τους και θεωρούν ότι µπορούν να πάρουν θετικό αποτέλεσµα και απέναντι στην οµάδα της Λέσβου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Σε ελάχιστη ένδειξη συµπαράστασης.. Προσκαλεί τα παιδιά των απεργών της χαλυβουργίας και τους γονείς τους να γιορτάσουµε µαζί το ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/2011 και ώρα 11:00 π.µ. στην ΕΚ ΗΛΩΣΗ που διοργανώνουµε στο αµφιθέατρο του νοσοκοµείου για τα παιδιά των εργαζοµένων του νοσοκο- µείου. Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει µουσική µε dj, ταχυδακτυλουργό, face painting, karaoke, µπουφέ και Άγιο Βασίλη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. /νση: Λεωφ. Συγγρού Τ.κ Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : FAX: Αθήνα 15/12/2011 Aρ. Πρωτ.: ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/Β /2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από τη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής της Περιφέρειας η µε αρ. πρωτ. 8592/Φ.Α.Λ.393/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής για Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ε- ργοστασίου τσικλοποιίας, ζαχαρωδών προ όντων και ζαχαροπλαστικής της εταιρίας «ΑΝ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», λόγω µηχανολογικού εκσυγχρονισµού και κτιριακών διαρρυθµίσεων που έχει εγκατασταθεί στην Οδό εύτερη στο Ο.Τ. 3007, στο ΒΙΟΠΑ του ηµοτικού ιαµερίσµατος Άνω Λιοσίων, του ήµου Φυλής η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στη /νση Ανάπτυξης υτικής Αττικής (Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον του Γενικού Γραµ- µατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής µέσα σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Εν συνεχεία, αποχώρησαν, από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαµαρτυρίας, τόσο ο κ. Πανωλιάσκος, όσο και η ηµοτική Σύµβουλος κ. Κώνστα. Αιχµές Χανιώτη για την απουσία της αντιπολίτευσης Καταλογισµός ευθυνών στην πρώην ήµαρχο Μάνδρας για την Πολεοδόµηση της Νέας Ζωής Αιχµές για την απουσία της µείζονος αντιπολίτευσης, άφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χανιώτης, ο οποίος ακόµη επέρριψε ευθύνες της πρώην ηµάρχου Μάνδρας κ. Γιάννας Κριεκούκη καταλογίζοντάς της σειρά αναβολών στο θέµα της διαδικασίας της Πολεοδόµησης «Λυπάµαι που αντιπολίτευση σήµερα απουσιάζει, προφανώς διότι δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει αυτό που έχει προκαλέσει σε όλη αυτή την Το ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ διοργανώνει οµιλία µε θέµα:το ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι µε την ποδολόγο -ποδοθεραπευτή κα Χριστάκη, την Παρασκευή 16 εκεµβρίου στις 5:00 µ.µ. στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Μαγούλας. ιστορία που αφορά την πολεοδόµηση της περιοχής της Νέας Ζωής», είπε ο κ. Χανιώτης. «Η κ. Κριεκούκη ωρυόταν µε κάθε τρόπο και ανέβαλλε τις διαδικασίες για την πολεοδόµηση της Νέας Ζωής», είπε χαρακτηριστικά Μάλιστα επικαλέστηκε, επιστολή της πρώην ηµάρχου προς τον υπουργό ΠΕΧΩ Ε το 2009 και υπογράµµισε «κοντολογίς σε αυτή την επιστολή λέει ότι δεν επιθυµεί να κάνει άλλους προνοµιούχους στην περιοχή της Μάνδρας. Αυτός ήταν ο στόχος» «Επιπλέον, η καταστρατήγηση υποχρεώσεων του ήµου στη βάση δικαστικών αποφάσεων, αποδεικνύουν ότι η κ. Κριεκούκη πιστή στο δόγµα του «αποφασίσω και διατάσω» νόµιζε ότι µπορεί καταργεί νοµοθεσίες και Υπουργικές αποφάσεις απαραίτητες για τις διαδικασίες», είπε κλείνοντας ο κ. Χανιώτης. Περικλής Ι. Μαραγκός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΥΤ. ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ. Αιγάλεω15/11 /2011 Ταχ. /νση: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69. Τ.Θ. : Ταχ. Κωδ: Πληροφ: Σωτηρία Φράγκου Τηλ: ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του κ. Γεωργίου Ευαγγ. Λιάκου, η υπ' αριθ / Πράξη Χαρακτηρισµού του ασάρχη Αιγάλεω στη θέση «Λούγκες» κτηµατικής Περιφέρειας του ήµου Ασπροπύργου Νο- µού Αττικής σε έκταση εµβαδού (9,05233 στρεµ.). Με τη πράξη αυτή η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως: µη ασική της παρ. 6α άρθρου 3 Ν. 998/79. Κατά της Πράξης του ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βαθµίου Επιτροπής Επίλυσης ασικών Αµφισβητήσεων υτικής Αττικής. Η παραπάνω Πράξη εστάλη και στο ήµο Ασπροπύργου για έκθεση και ανάρτηση επί ένα (1) µήνα. Η ΑΣΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ ΑΣΟΛΟΓΟΣ

13 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α Ελεύθερη η εγκατάσταση ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας ιευκρινιστική εγκύκλιο µε την οποία αίρονται τα προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί σχετικά µε την εγκατάσταση σταθµών Aνανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα φωτοβολτα κών σε γη υψηλής παραγωγικότητας, υπέγραψε στις ο αρµόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Γιάννης ριβελέγκας. Η εγκύκλιος, η οποία έχει εκδοθεί από τη Γενική ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Ερευνας ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ, απεστάλη σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις αρµόδιες υπηρεσίες ( ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας, ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Πολεοδοµικές Υπηρεσίες), προκειµένου να δοθούν απαντήσεις σε τυχόν ερωτήµατα που έχουν οι επενδυτές για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης. Με τη συγκεκριµένη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργική γη συνεχίζει να γίνεται απρόσκοπτα βάσει της περίπτωσης α. της παραγράφου 6. του άρθρου 56 του Ν. 2637/98. ηλαδή δεν υπάρχει καµία «απαγόρευση» για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας, πέραν εκείνης που προβλέπει ο νόµος Μπιρµπίλη, σύµφωνα µε την οποία δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε νοµό έκταση παραπάνω από 1% της γεωργικής γης. Όπισθεν για την απελευθέρωση των αδειών ταξί Στα χαρτιά θα µείνουν σύµφωνα µε τον υπουργό Υποδοµών, Μάκη Βορίδη, οι σχεδιασµοί του προκατόχου του, Γιάννη Ραγκούση, για την πλήρη απελευθέρωση των α- δειών ταξί. " εν πρόκειται να έρθει κάτι σαν αυτό που είχε προσπαθήσει να φέρει ο κ. Ραγκούσης. εν υπάρχει νο- µοσχέδιο Ραγκούση. εν υπάρχει εποµένως και κανένα πρόβληµα", δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθµό "Βήµα 99,5". "Κινούµαστε προς µία απελευθέρωση που λαµβάνει υπόψη της περιβαλλοντικά και συγκοινωνιακά κριτήρια. Βεβαίως και δεν έχει κανένα νόηµα µια απελευθέρωση ό- που κανείς να µην µπορεί να πάρει µια άδεια ταξί. Από την άλλη πλευρά, αυτονοήτως δεν έχει κανένα νόηµα να πούµε και ότι ο καθένας θα παίρνει όποια άδεια θέλει, ό- ποτε θέλει και όπου θέλει", ανέφερε. Υποστήριξε ότι η τρόικα συµφωνεί µε τις θέσεις του, καθώς και ότι "ουδέποτε ενδιέφερε την τρόικα το άνοιγµα µε τον τρόπο που πρότεινε ο κ. Ραγκούσης". Εκτίµησε ότι η σχετική πρόταση θα έχει διαµορφωθεί έως το τέλος του έτους. Κατατέθηκε και αποσύρθηκε τροπολογία Ε. Βενιζέλου για τους εργαζόµενους στα δηµόσια ΜΜΕ Με την κατάθεση τροπολογίας δικής του έµπνευσης έ- σπευσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος να απαντήσει στη δέσµη τροπολογιών, που κατέθεσαν βουλευτές από τα περισσότερα κόµµατα, για το εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων στα δηµόσια ΜΜΕ. Η πρωτοβουλία αποδείχτηκε βραχύβια, καθώς οι διαφωνίες της Ν.. και του ΛΑΟΣ οδήγησαν λίγη ώρα αργότερα στην απόσυρσή της. Ο υπουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι θα την επαναφέρει, αφού πρώτα την επεξεργαστεί, προκειµένου να γίνει περισσότερο κατανοητή. Ερώτηση 38 του ΠΑΣΟΚ για τις υπερτιµολογήσεις πολυεθνικών Τη δραστηριοποίηση της πολιτείας, ώστε να µπει τέλος στις υπερτιµολογήσεις και στην αποφυγή φορολόγησης εξαιτίας των ελλιπών διαδικασιών ελέγχων των ενδοοµιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων (transfer pricing), ζητούν 38 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, µε επικεφαλής τη Λούκα Κατσέλη. Σε ερώτηση που υπέβαλαν στους υπουργούς Οικονο- µικών και Ανάπτυξης υπογραµµίζουν ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η Ελλάδα δεν έχει ακόµη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχοτων ενδοοµιλικών συναλλαγών. Την ίδια στιγµή, η εποπτεία των επιχειρήσεων γίνεται από δύο φορείς, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έ- λεγχος. ήµος Ασπροπύργου Την Κυριακή, 18 εκεµβρίου,στις 11:00, στην Πλατεία ηµαρχείου αποχαιρετούµε το 2011 µε ποδήλατο. Φορέστε τo καπέλο του Άγιου Βασίλη και ελάτε να κάνουµε τη καθιερωµένη κυριακάτικη βόλτα, µε τα ποδήλατά µας, κι ύστερα, να παίξουµε το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι, για το Περιβάλλον & τον Πλανήτη!!! To Planetbook έρχεται και στα Σχολεία, δωρεάν! Αρκεί να καλέσετε στο ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΜΕ Α Ι ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ - ΣΟΜΠΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Τηλ. επικοινωνίας: , , (16.12) Απο το 1990 SUPER MARKET ΗΜ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Φροντίδα & Ποιότητα Ειρήνης 4 - Ασπρόπυργος, Σας ευχόµαστε Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά 3 Σας ευχαριστούµε για την 22χρονη κοινή πορεία µας. 3 Εξακολουθούµε να σας εξυπηρετούµε και να ικανοποιούµε τις απαιτήσεις σας µε εκλεκτά προ όντα και χαµηλές τιµές 3 Πολλά επώνυµα προ όντα κάτω από 1 ευρώ. Ελάτε να γνωριστούµε! (7.12) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Μελέτη - κατασκευή - έκδοση οικοδοµικών αδειών - νοµιµοποίηση - ρύθµιση αυθαιρέτων µε τον Ν. 4014/11.Έκδοση βεβαιώσεων νοµιµότητας. τηλ.: / Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος (7.12) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές - Άδειες - Τεχνικός Ασφάλειας. ηµ. Λιάκου 14-Ασπρόπυργος Τηλ.: , (15.12) 14.9

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. στον Ασπρόπυργο επί της οδού Σαλαµίνος, γωνιακό, ιδανικό για εστιατόριο, καφετέρια, παιδότοπο, κλπ. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ (15.12) Παράδεισος Ελευσίνας. Ενοικιάζεται Ισόγειο κατάστηµα διετίας 140 τ.µ. µε ύψος 5µ. 2wc. Πρασιά 5µ. ιαθέτει υπόγειο 130 τ.µ. µε εσωτερική σκάλα και ράµπα καθόδου. Αρίστη πρόσβαση. Κατάλληλο για κατάστηµα, γραφεία, εργαστήριο χαµηλής όχλησης. Τιµή προσιτή. Τηλ (14.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5αρι διαµέρισµα καλής κατασκευής, διαµπερές, µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα, επί των οδών Κολοκοτρώνη & Καποδιστρίου στον Ασπρόπυργο. Τηλ , (14.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο, δυάρι 60 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, Οδός Αγ. ηµητρίου (κέντρο Ασπροπύργου). Τηλ , (12.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο 90 τ.µ. 1ου ορόφου, µε 2 κρεβατοκάµαρες,2 µπάνια, ασανσέρ,πάρκινγκ, αποθήκη, ηλιακό (δίπλα στον Γερµανό). Τηλ (12.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. µε γκαράζ, ηλιακό στον Ασπρόπυργο. τηλ (9.12) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στον 1ο όροφο µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρ- µανση, ηλιακό, στην οδό Καρα σκάκη και Πτεράρχου Ιατού Αν. Τσίγκου (πρώην Χίου) στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο οδός Καρα σκάκη 34Α. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα στην Ελευσίνα στην οδό Σκορδά, 100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο (7.11) Ενοικιάζεται αποθήκη 500 τ.µ. και αύλειο χώρο 400 τ.µ. στην οδό Μεγαρίδος 106,στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας , µ.µ. (1.11) Ενοικιάζονται δύο καταστήµατα 84 τ.µ. και 90 τ.µ. αντίστοιχα στην οδό Φιλαδελφίας 22 στο Μενίδι. Τηλ από 9-11 π.µ. και από 6-9 µ.µ. (1.11) Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ. µαζί µε ακάλυπτο χώρο 1,5 στρεµ. περιφραγµένο στον Αγ. Ιωάννη Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας (21.10) Ενοικιάζεται µε άδεια εστιατορίου σε κεντρικό σηµείο στο κέντρο Ασπροπύργου υπόγειο - ισόγειο και πατάρι και για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. στο τηλ (18.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΡΥΤΣΑ Ενοικιάζεται κτήµα 9 στρεµµάτων περιφραγµένο -διαµορφωµένο µε κτίσµα γραφείων, βοηθητικά κτίσµατα και παροχές ΕΗ-ΕΥ ΑΠ-ΟΤΕ. Ενοίκιο :2100 ευρώ συν χαρτόσηµο. Τηλ (6.9) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο όπισθεν ηµαρχείου πολυτελές διαµέρισµα α ορόφου 80 τ.µ. µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη στο υπόγειο, χωρίς κοινόχρηστα (30.9) Ενοικιάζεται εστιατόριο στον Ασπρόπυργο, πλήρως εξοπλισµένο, κατάλληλο για cafe ή πιτσαρία έναντι Ιερού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (όπισθεν ηµαρχείου).τηλ (6.9) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται ραφείο µεταποίησης -επιδιόρθωσης ενδυµάτων -οργανωµένο σε πλήρη λειτουργία µε σταθερή πελατία, µε πολλές µηχανές (δυνατότητα fason), πολλά υλικά, εργαλεία, υλικά πατρόν, υφάσµατα, λόγω συνταξιοδότησης στη Μάνδρα Αττικής. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ (25.11) Πωλείται οικόπεδο 175 τ.µ. στην περιοχή ΛΑΚΚΑ ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Τηλ , (10.10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 1827 µε ανατροπή και γερανό, µικτό βάρος 18 τον. Τιµή ευκαιρίας λόγω ανάγκης. Τηλ. επικοινωνίας (28.9) Πωλείται επιχείρηση, σε λειτουργία, «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έναντι ΑΝΑΜΕΤ, στον Ασπρόπυργο, µε όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, όλο τον εξοπλισµό και πολυτελή γραφεία. Κτίριο 400 τ. µ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (20.9) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Καθηγήτρια φιλόλογος µε πείρα και προσωπικές σηµειώσεις παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού, Γυµνασίου & Λυκείου (Ατοµικά και Αυστηρά ολογο µελή group). Tιµές λογικές. Τηλ (14.9) Καθηγήτρια φιλολογίας, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτων κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχή Ελευσίνας και πέριξ. Τηλ. επικοινωνίας (14.9) Κάτοχος Proficiency, µε πολυετή διδακτική εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα αγγλικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας και (9.9) Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού. Τιµές προσιτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (9.9) Καθηγήτρια Φυσικός, πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει ι- διαίτερα µαθήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας και Βιολογίας, σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ (5.10) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τοπογραφικά µε συντεταγµένες, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, διορθώσεις κτηµατολογίου, ιδιοκτησιακά, αναλαµβάνονται από έµπειρο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Πληροφορίες στο , , κιν ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (11.11) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (έως ) -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ (11.10) ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) 18.10

15 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 1908 ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Θεραπεία Σκελετικού & Νευρικού Συστήµατος Êéíçôü: Ïéêßá:ÉóéäþñïõÔñéâÝëëá 4 (

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες Αριθµ. Πρωτ. 507 Ελευσίνα, 31.07.2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες Εφήβων Νεανίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρµα Αγ. ηµητρίου (Κτίριο Κ2) Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310/95.3822-826 Αριθµ. Πρωτ.: 387 Θεσσαλονίκη, 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/11-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τις υπ αριθµόν 16/2012 συνεδρίασης του Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 290/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 290/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 62 η Απόφαση υπ αριθ. 2304/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθµός Προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 02/05 05/20 2012 Αριθ. πρωτ.:39587 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Απόφαση υπ αριθ. 261/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ αριθ. 261/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Αρ. Aπόφασης 256

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14996 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΙ9Ω10-ΩΜΛ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 764/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 764/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 212354/2104 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Μ Ι Ν Ι Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Μ Ι Ν Ι Μ Π Α Σ Κ Ε Τ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 72 Ηµερ: 10/02/2016 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.»

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ε.Α.Σ. Τ. Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Με την παράκληση να σταλεί άμεσα στα σωματεία μέλη τους) Συλλόγους Δρομέων Yγείας ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΟΣ: Ε.Α.Σ. Τ. Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Με την παράκληση να σταλεί άμεσα στα σωματεία μέλη τους) Συλλόγους Δρομέων Yγείας ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Χαριλάου Τρικούπη 3, 1 ος όροφος, TΗΛ.-FAX 2641029027 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ E-mail: segasditikistereas@gmail.com ΑΓΡΙΝΙΟ 23/04/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2145 Φ/Α53 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα