17PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17PROC"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι Ρόδος Τ.Θ Ρόδος Πληροφορίες: Καούκη ήµητρα Τηλέφωνο: (22413) FAX: (22413) Ρόδος 18 / 05 /2017 ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 43 /2017 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ M.T.N. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ: ,02 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιαπραγµάτευση Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει της τιµής Ηµεροµηνία : 30/05/2017 Ηµέρα: Τρίτη ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟ ΟΥ (ΚΑΕ) 1311 CPV Η ΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ,02 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Κατά περίπτωση σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτηµα Α Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν. Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 18/05/2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18/05/ / Α Α:7ΓΒΦ46907Κ-5ΣΞ 2

3 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ). 2. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 4. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ). 5. Του Ν.4412/16 «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Κ Α 150/ ). 6. Το γεγονός ότι τα φίλτρα Μονάδος Τεχνητού Νεφρού έχουν ενταχθεί στο ΠΠΥΥ Την αριθµ. Β1β/οικ.42090/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1772/β/ ), µε την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στους ιοικητές των ΥΠΕ να εγκρίνουν τις πολυετείς δεσµεύσεις, για ποσά άνω των και στους διατάκτες για ποσά κάτω των Την αριθµ. 4658/ ιυπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2937/ ) µε την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ του 2015, 9. Το αριθµ. πρωτ. 4747/ έγγραφο της ΕΠΥ προς την 2η ΥΠΕ σχετικά µε την διενέργεια διαγωνισµών ενταγµένων στο ΠΠΥΦΥ Tην αριθµ. 15/ Θ.4 Ο (Α Α ΨΠ6Β46907Κ-ΣΙΝ) απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγµάτευσης για την προµήθεια φίλτρων Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ιαπραγµάτευση µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητών ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραµµατεία Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου. 29/05/2017 ΩΡΑ: 15:00 Γρ. δηµοπρασιών Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου 30/05/2017 ΩΡΑ: 9:00 1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των: ,02 συµπεριλαµβανοµένων των αναλογούντων Φ.Π.Α. 2. Αναλυτική περιγραφή των ζητούµενων ειδών, στο παράρτηµα Α της παρούσας. 3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατα αυτής. 4. Ο διαγωνισµός θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου στο ΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στο ΚΗΜ ΗΣ. 5. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 30 η /05 /2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00, και τόπος το Γραφείο ηµοπρασιών της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, 3

4 1 ος όροφος. (Γ. Σεφέρη Περιοχή Άγιοι Απόστολοι πόλης Ρόδου, ΤΚ ). 6. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαµβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδροµικά) στην Υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 29 η /05/2017, ηµέρα ευτέρα και ώρα 15:00 στην Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, 1ος όροφος. 7. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. 9. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο. 11. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο ηµοπρασιών της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, 1 ος όροφος. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα κατατεθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης. 12. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 13. Πληρωµή: H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 14. ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω: α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις / κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισµοί. Οι ενώσεις προµηθευτών δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της ιοίκησης του Νοσοκοµείου, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 15. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 16. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δηµοσίευση: 1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου: 2. Στην ιστοσελίδα του ΙΑΥΓΕΙΑ 3. Στην ιστοσελίδα του ΚΗΜ ΗΣ 4

5 17. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής PROC Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 19. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Οικονοµικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου στον 1ο όροφο, στο τηλέφωνο: και Fax: , αρµόδιος υπάλληλος η κα Καούκη ήµητρα. Η ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙ Η ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (*) Α2 Φίλτρα IN VITRO Kuf > 20 ml/mmhg/h/1.0 m 2, συνθετικές µεµβράνες (όπως high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone κ.α.) και επιφάνεια µεµβράνης 1,5 m 2 ΚΩ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ,80 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ME ΦΠΑ (13%) ,62 Β2 Φίλτρα IN VITRO Kuf 20 ml/mmhg/h/1.0 m 2, συνθετικές µεµβράνες (όπως low-flux polysulfone, PMMA, κ.α.) και επιφάνεια µεµβράνης 1,5 m 2 ΚΩ.ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ , ,40 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,02 6

7 α/α Είδος μεμβράνης φίλτρου Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m² KUF/ m² < ή > των 20ml/h.mmHg Καθάρσεις ουσιών (> ) σε ml/min με Qb300ml/min & Qd500ml/min Ουρία Κρεατινίν η Φωσφορικ ά Βιτ. Β12 Ινουλίνη KoA > ΟΥΡΙΑΣ Συντελεστης διαβατότητας Β2- Μ 1 polyesterpolyether aloy (PEPA) 2.1 >20 >260 >240 >230 >170 >110 >960 >0.85 ξηρή γ-ακτιν Polysulfone 1.9 >20 >280 >265 >250 >195 >120 >1770 >0,8 τύπου Ξηρή γάμα 74 3 Polynephro 2.1 >20 >280 >265 >255 >195 >135 >1975 >0,8 ακτινοβολία n Polyether ακτ/ λία 1.9 >20 >275 >260 >240 >190 >120 >1380 >0.8 sulfone ΕΤA τύπου electon 2.1 >20 >280 >265 >240 >195 >120 >1485 >0.8 Purema beam 120 Polysulfone 6 τύπου Rexbrane 2.1 >20 >280 >270 >255 >190 >100 >1565 >0.85 γ-ακτιν 98 Τα ως άνω φίλτρα, ανήκουν στην κατηγορία Α <20 >250 >220 >190 >115 αμελητέα >845 μη e- 118 Polysulfone μετρή bean/moist dry <20 >255 >230 >205 >130 αμελητέα >945 σιμη heat Polysulfone 1.9 <20 >265 >250 >220 >140 αμελητέα >1290 μη γ-ακτιν 140 τύπου μετρή 4 Polynephro 2.1 <20 >275 >260 >225 >155 αμελητέα >1450 σιμη γ-ακτιν 160 n 5 Polyether 1.8 <20 >255 >230 >180 >85 αμελητέα >960 μη 130 sulfone ακτινοβολία μετρή 6 τύπου 2.2 <20 >265 >250 >210 >120 αμελητέα >1140 ΒΕΤA σιμη 90 Purema 7 Polysulfone 1.8 <20 >270 >255 >195 >115 αμελητέα > > γ-ακτιν 75 τύπου 8 Rexbrane 2,1 <20 >270 >265 >210 >125 αμελητέα > > γ-ακτιν 90 Είδος αποστείρωσης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 9 Polysulfone 1.8 <20 >250 >235 >200 >135 αμελητέα >930 μη 100 electon τύπου μετρή beam 10 SYNPHAN 2.0 <20 >260 >240 >200 >140 αμελητέα >975 σιμη 140 Τα ως άνω φίλτρα, ανήκουν στην κατηγορία Β

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1o ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16. Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει vα υποβάλουν εµπροθέσµως την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυσσόµενης προµήθειας για κάθε προσφερόµενο είδος. Η αξιολόγηση θα γίνει επί µέρους ανά είδος διαγωνισµού εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Παράρτηµα Α. Η προσφορά για κάθε είδος δεν µπορεί να ξεπερνά τον προϋπολογισµό του είδους και θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το παρατηρητήριο τιµών της ΕΠΥ Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα, και µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού 4.Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών). 5. Τα στοιχεία του αποστολέα. (Πλήρης επωνυµία, ΑΦΜ, ιεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, , αρµόδιος υπάλληλος επικοινωνίας) Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε µέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους. Μέσα στov σφραγισµένο κυρίως φάκελο της προσφοράς τoπoθετoύvται : 1. Χωριστός επί µέρους σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 2. Χωριστός επί µέρους σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι επί µέρους φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς και αυτοί τις ίδιες ενδείξεις µε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Επίσης όλα τα έγγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αριθµηµένα Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον 8

9 εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις 17PROC θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 1.6 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/16 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ως κύρια θεωρείται η πρώτη κατά σειρά προσφορά και ως εναλλακτικές όλες οι υπόλοιπες Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθείσων ποσοτήτων των ειδών (όλων ή κάποιων εξ αυτών) Επισηµαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τους κάτωθι χωριστούς επί µέρους σφραγισµένους φάκελους µέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το άρθρο του Ν.4412/16 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και οι οποίοι περιέχουν τα εξής δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια : Α. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο επί µέρους φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα : 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 ΤΕΥ Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. Α) Συµπληρωµένο το ΤΕΥ Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης, το οποίο επισυνάπτεται στο παραρτήµα ΣΤ.Προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων θα υπάρχει σε επεξεργάσιµη µορφή (word) στο site του Νοσοκοµείου µαζί µε τις αντίστοιχες οδηγίες συµπλήρωσης. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιµα και από την ιστοσελίδα της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ Εγγύηση συµµετοχής : εν απαιτείται. 1.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόµιµη εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 9

10 1. 5 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια prospectus,εγγυήσεις εµπειρία κ.τ.λ.) H προσφορά των ειδών θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σήµανσης CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΟΚ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρονται, πρώτον ότι τα είδη φέρουν την παραπάνω σήµανση CE και δεύτερον ο αριθµός αναγνώρισης του εµπλεκοµένου κοινοποιηµένου οργανισµού (άρθρο 15 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. Υ7/2480/94. Επίσης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ISO ποιότητας και διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού της εταιρείας. Επιπλέον στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνεται πίνακας των προσφερόµενων ειδών (αντίστοιχος της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές). Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα αναφέρεται ο κωδικός εµπορίου του προσφερόµενου είδους ο κωδικός GMDN καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. Β. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στον φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται: 1. Η προσφορά ανά είδος µε την σειρά και αρίθµηση που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ειδών (α/α είδους διακήρυξης και κωδικό νοσοκοµείου) και µε τιµή η οποία θα ορίζεται ως κάτωθι: 1i Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,µη συµπεριλαµβανοµένου του συντελεστή ΦΠΑ,για παράδοση των ειδών ελευθέρων. 1ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής. 1iii.Ο κωδικός εµπορίου του προσφερόµενου είδους, ο κωδικός GMDN, καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. Η συνολική τιµή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 1iv. Στην προσφορά θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές επί ενενήντα ηµέρες (90) ηµέρες. 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι προσφερόµενες τιµές είναι µικρότερες ή ίσες του παρατηρητηρίου τιµών κατά την τελευταία ηµέρα υποβολής των προσφορών µαζί µε την σχετική παραποµπή (κωδικός παρατηρητηρίου, τιµή παρατηρητηρίου κλπ). Άρθρο 3o ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση µε τον χορηγητή ισχύει από τις... µέχρι και Σε περίπτωση ισχύος νέας σύµβασης - πριν τη λήξη της παρούσας σύµβασης ή από διαγωνισµό του Νοσοκοµείου - η οποία θα προκύψει από την εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία σε κεντρικότερο επίπεδο η εν λόγω σύµβαση θα λήξει αυτοδίκαια και χωρίς καµία επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο µας και θα τεθούν σε ισχύ οι νέες συµβάσεις. 10

11 Σε περίπτωση που µέρος των ειδών της σύµβασης συµπεριληφθούν σε ενιαία σύµβαση τότε µόνο εκείνα τα είδη θα αφαιρεθούν από το σύµβαση και τα υπόλοιπα θα εξακολουθούν να ισχύουν. εν προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης. Όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτηµα Α. ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΙ Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προσφορά µπορεί να κατατεθεί για ένα ή περισσότερα είδη αλλά θα αφορά το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας αυτού. Σε περίπτωση που λόγω συσκευασίας δεν µπορεί να προσφερθεί ακριβώς η ζητούµενη ποσότητα, αυτό θα αναφέρεται ρητώς στην οικονοµική προσφορά. Σε περίπτωση που η συσκευασία είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τη ζητούµενη ποσότητα της διακήρυξης και δηλωθεί από τον προσφέροντα ότι αυτή δεν δύναται να ανοιχθεί τότε το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει τη προσφορά και να κατακυρώσει τον επόµενο µειοδότη. ΑΡΘΡΟ 5ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι προµήθειες θα γίνονται βάσει εγγράφων παραγγελιών του Νοσοκοµείου και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες αυτού. Στις παραγγελίες θα αναγράφεται η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και κάθε άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των υπό προµήθεια ειδών. Αυτές θα υπογράφονται από τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον αντίστοιχο διαχειριστή του Νοσοκοµείου. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή που θα ορίσει ο ιοικητής του Νοσοκοµείου. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται µε µακροσκοπική εξέταση από τριµελής επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Ο χορηγητής υποχρεώνεται κατά την αποστολή των ειδών να στέλνει και το σχετικό τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής. Η επιτροπή µπορεί να αρνηθεί την παραλαβή εάν δεν προσκοµισθεί το σχετικό τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής. Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίδει τα είδη σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες στις αντίστοιχες αποθήκες του Νοσοκοµείου µε δικά του έξοδα και µέσα µεταφοράς. Η ασφάλιση των ειδών µέχρι και τις αποθήκες του Νοσοκοµείου ανήκει στην µέριµνα του χορηγητή. ΑΡΘΡΟ 6ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την αποστολή σ αυτόν της παραγγελίας και να ειδοποιεί την αποθήκη υλικού του Νοσοκοµείου για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Για τα υπό προµήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την επίδοση της παραγγελίας. ύναται σε ειδικές περιπτώσεις να δοθεί παράταση του ανωτέρω χρόνου παράδοσης κατόπιν έγκρισης (από την ιοίκηση του νοσοκοµείου) αντίστοιχου αιτήµατος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 11

12 ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε άλλο δικαίωµά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση, όταν: α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Συµβουλίου ιοίκησης, επιβάλλονται αθροιστικά σε βάρος αυτού οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. β) Προσωρινός αποκλεισµός του από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74. ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαµβάνονται στις διατάξεις του Ν.4412/16. ΆΡΘΡΟ 10ο ΠΛΗΡΩΜΗ Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών - Ν.4152/ (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) - από την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου από τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι, η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται ενδεικτικά σήµερα είναι οι ακόλουθες: Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε την αρ. Υ6α/Γ.Π./Οικ.36932/ κοινή Υπουργική Απόφαση. Φόρος 4% επί της καθαρής τιµής του τιµολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) µείον τις κρατήσεις. Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.) σύµφωνα µε τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 375 παραγρ.7 του ν.4412/16 µε το αντίστοιχο χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. 12

13 Άρθρο 11ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής είναι υποχρεωµένος vα καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής καθαρής συµβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ). Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης να λήγει ένα (1) µήνα µετά την λήξη της σύµβασης. ΆΡΘΡΟ 12ο ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΆΡΘΡΟ 13ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Θα αποτελεί ποινή απόρριψης για τον αντίστοιχο κωδικό είδους εφόσον ζητηθεί δείγµα από την επιτροπή αξιολόγησης και δεν προσκοµισθεί εκ των υστέρων. Τα δείγµατα θα αποστέλλονται µέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο µε την ένδειξη δείγµατα και όλα τα στοιχεία της προµηθεύτριας εταιρείας. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει εγγράφως επί του δείγµατος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. Τα δείγµατα για τα οποία ο προµηθευτής θα θελήσει την επιστροφή τους, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως, η δε επιστροφή τους θα γίνει µε µέριµνα και ευθύνη δική του. Σε αντίθετη περίπτωση τα δείγµατα θα παραµένουν στο Νοσοκοµείο. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από τους προµηθευτές. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚ ΟΤΗΣ. Ηµεροµηνία έκδοσης Προς το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» (πλήρη στοιχεία) Εγγύηση µας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών....) οδός.. αριθ.. ως προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια..., συνολικής αξίας (εκτελούµενη δυνάµει της υπ αριθ.19/2017 διακήρυξης του Γ.Ν. Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ... Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1)... και 2).. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσηµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 17PROC ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» α/α 43 / 2017 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στη Ρόδο σήµερα.. στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου οι παρακάτω υπογράφοντες: κάτοικος Ρόδου, ιοικητής του Νοσοκοµείου ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του Νοσοκοµείου, και 2. Η εταιρεία µε την επωνυµία..που εδρεύει. (ΑΦΜ.. ) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ.... (Φ.Ε.Κ.: ), συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους κ.. µε την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 1. Η υπ αριθµ. 43/2017 διακήρυξη. 2. Την αριθµ.... απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α Α: 3. Την αριθµ... απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν. Ρόδου µε την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού (Α Α..). α ν α θ έ τ ε ι στην εταιρία..... την προµήθεια φίλτρων ΜΤΝ µε τους πιο κάτω όρους και συµφωνίες που ο δεύτερος από τους συµβαλλόµενους δέχθηκε ανεπιφύλακτα, ονοµαζόµενος από τώρα και στο εξής ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣ Η σύµβαση µε τον χορηγητή ισχύει από τις. µέχρι και. Σε περίπτωση ισχύος νέας σύµβασης - πριν τη λήξη της ως άνω σύµβασης ή από διαγωνισµό του Νοσοκοµείου - η οποία θα προκύψει από την εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία σε κεντρικότερο επίπεδο η εν λόγω σύµβαση θα λήξει αυτοδίκαια και χωρίς καµία επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο µας και θα τεθούν σε ισχύ οι νέες συµβάσεις. Σε περίπτωση που µέρος των ειδών της σύµβασης συµπεριληφθούν σε ενιαία σύµβαση τότε µόνο εκείνα τα είδη θα αφαιρεθούν από τη σύµβαση και τα υπόλοιπα θα εξακολουθούν να ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΕΙ Η ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι ανωτέρω τιµές επιβαρύνονται µε τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. 16

17 ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Οι προµήθειες θα γίνονται βάσει εγγράφων παραγγελιών του Νοσοκοµείου και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες αυτού. Στις παραγγελίες θα αναγράφεται η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και κάθε άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των υπό προµήθεια ειδών. Αυτές θα υπογράφονται από τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον αντίστοιχο διαχειριστή του Νοσοκοµείου. 2. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή που θα ορίσει ο ιοικητής του Νοσοκοµείου. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται µε µακροσκοπική εξέταση από τριµελής επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Ο χορηγητής υποχρεώνεται κατά την αποστολή των ειδών να στέλνει και το σχετικό τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής. Η επιτροπή µπορεί να αρνηθεί την παραλαβή εάν δεν προσκοµισθεί το σχετικό τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής. 3. Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίδει τα είδη σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες στις αντίστοιχες αποθήκες του Νοσοκοµείου µε δικά του έξοδα και µέσα µεταφοράς. 4. Η ασφάλιση των ειδών µέχρι και τις αποθήκες του Νοσοκοµείου ανήκει στην µέριµνα του χορηγητή. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Σε περίπτωση απόρριψης όλης ή µέρους της ποσότητας των υπό προµήθεια ειδών αυτή αντικαθίσταται µε άλλη που να εκπληρώνει τους όρους της σύµβασης µέσα σε προθεσµία που θα καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητή του Νοσοκοµείου, ενώ σ αυτή την περίπτωση ο χορηγητής θεωρείται εκπρόθεσµος από τότε που έληξε ο χρόνος παράδοσης όπως προβλέπεται πιο κάτω. 2. Η επιστροφή των απορριπτόµενων ειδών στον χορηγητή θα γίνεται αφού πρώτα προσκοµίσει ίση ποσότητα µε εκείνη που απορρίφθηκε, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και ύστερα από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής παραλαβής. 3. Η αντικατάσταση των απορριφθέντων ειδών πρέπει να γίνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας ο χορηγητής κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεωτικά και υπόκειται σε κυρώσεις όπως αναφέρονται πιο κάτω. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 1. Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την αποστολή σ αυτόν της παραγγελίας και να ειδοποιεί την αποθήκη υλικού του Νοσοκοµείου για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Για τα υπό προµήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την επίδοση της παραγγελίας. 2. ύναται σε ειδικές περιπτώσεις να δοθεί παράταση του ανωτέρω χρόνου παράδοσης κατόπιν έγκρισης από την ιοίκηση αντίστοιχου αιτήµατος του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο χορηγητής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο χορηγητής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε άλλο δικαίωµά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Ο χορηγητής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση, όταν: α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου. 17

18 β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που ο χορηγητής κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Συµβουλίου ιοίκησης, επιβάλλονται αθροιστικά σε βάρος αυτού οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. β) Προσωρινός αποκλεισµός του από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Χρόνος εξόφλησης: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4152/ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) στον οποίο προβλέπεται η εξόφληση σε εξήντα (60) ηµερολογιακές µέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου η άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο οφείλει νόµιµο τόκο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.4152/ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7). Η πληρωµή στον χορηγητή της αξίας των παραδοθέντων ειδών θα γίνεται µε την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου από τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα αυτού, αφού προσκοµίσει επιπλέον πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστική ενηµερότητα. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το Νοσοκοµείο µπορεί να διακόψει την εκτέλεση των προµηθειών χωρίς καµία γι αυτό αξίωση του χορηγητή, σε περίπτωση που εφοδιασθεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας µε τα αντίστοιχα είδη. 2. Το κείµενο της παρούσας σύµβασης κατισχύει από κάθε άλλο κείµενο (διακήρυξη προσφορά). 3. Ο χορηγητής ως προς την σύµβαση και την διακήρυξη υπόκειται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Ρόδου. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κατά την πληρωµή ο χορηγητής υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες ενδεικτικά στην παρούσα φάση έχουν ως εξής: 1. Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε την αρ. Υ6α/Γ.Π./Οικ.36932/ κοινή Υπουργική Απόφαση. 2. Φόρος 4% επί της καθαρής τιµής του τιµολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) µείον τις κρατήσεις. 3. Κράτηση 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.) σύµφωνα µε τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 375 παραγρ.7 του ν.4412/16 µε το αντίστοιχο χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΤΙΜΗ Οι τιµές των ειδών θα ισχύουν για όλο το διάστηµα της σύµβασης. 18

19 ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαµβάνονται στον Ν.4412/16. Για τα πιο πάνω έγινε η σύµβαση σε δύο όµοια αντίτυπα από τα οποία ένα πήρε το Νοσοκοµείο και ένα ο χορηγητής. ΑΡΘΡΟ 14ο. ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής κατατέθηκε σαν εγγύηση η αριθµ... εγγυητική επιστολή της Τράπεζας..αξίας η οποία θα επιστραφεί ένα µήνα µετά τη λήξη της σύµβασης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονοµασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»- Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ ΗΣ : Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός ΠΑΡΟ ΟΣ Γ.ΣΕΦΕΡΗ/ΡΟ ΟΣ/ Αρµόδιος για πληροφορίες: ΚΑΟΥΚΗ ΗΜΗΤΡΑ - Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδροµείο: - ιεύθυνση στο ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης - Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ CPV Κωδικός στο ΚΗΜ ΗΣ: Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ ] - Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 43 /

21 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: Πλήρης Επωνυµία: [ ] Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): [ ] Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει Ταχυδροµική διεύθυνση: [ ] Αρµόδιος ή αρµόδιοι i : [ ] Τηλέφωνο: [ ] Ηλ. ταχυδροµείο: [ ] ιεύθυνση στο ιαδίκτυο (διεύθυνση [ ] δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 21

22 Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: Ονοµατεπώνυµο συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [ ] [ ] τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [ ] Ταχυδροµική διεύθυνση: [ ] Τηλέφωνο: [ ] Ηλ. ταχυδροµείο: Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό ): [ ] [ ] 22

23 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες ii Στο 17PROC άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση iii 2. δωροδοκία iv,v 3. απάτη vi 4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες vii 5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας viii 6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων ix. Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου x το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν ναι, αναφέρετε xii : α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά Απάντηση: [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] xi α) Ηµεροµηνία:[ ], σηµείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [ ] γ) ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [ ] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] xiii [] Ναι [] Όχι 23

24 την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») xiv ; Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν xv : [ ] 24

25 Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση: ασφάλισης: 1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης xvi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 25

26 Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή Απάντηση: αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου xvii ; Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις xviii : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: - ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις xix Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα xx ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 26 που λήφθηκαν: [...] [] Ναι [] Όχι -[...] -[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [] Ναι [] Όχι [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [... ]

27 Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 27 [] Ναι [] Όχι Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxi, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης xxii ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια xxiii κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [ ] [] Ναι [] Όχι [... ] [] Ναι [] Όχι [... ] [] Ναι [] Όχι [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [ ] [] Ναι [] Όχι

28 αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 28

29 Καταλληλότητα 1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής xxiv ; του: Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα Απάντηση [ ] Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xxv, εκτός εάν : α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xxvi. β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [ ] 29

30 30

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 47 / 2018

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 47 / 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υποδείγματα ΤΕΥΔ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΕΕΕΣ [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

FAX: (22410) ) 19/ )

FAX: (22410) ) 19/ ) Ρόδος 22/02/2011 α/α διαγωνισµού: 128/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Μαστόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T..Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 ο Γρ. 15 Φεβ 18 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ: 01/2018 Φ.460/3/524 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 36/2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 36/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.Πε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 1/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ: ,02

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 1/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ: ,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592120 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 04-04-2018 Αριθ.Πρωτ.:4969/16-04-18

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟΔΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες: Μαστόρου Γεώργιος Τηλέφωνο: (22413) 60379 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διαπραγµάτευσης Ώρα: 10:00 π.µ.

ιαδικασία διαπραγµάτευσης Ώρα: 10:00 π.µ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 16/06/2017 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 39/2015 M.T.N. ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,65

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 39/2015 M.T.N. ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27/09/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 18155 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 40/2012

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002846065 2015-06-15

15PROC002846065 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ Β. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΤΖΑΚΕΤ 9 2 ΧΙΤΩΝΙΟ 9 3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 4 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 18 5 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ 18

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ Β. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΤΖΑΚΕΤ 9 2 ΧΙΤΩΝΙΟ 9 3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 4 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 18 5 ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 26-8-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 31Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

2 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλ

2 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-04-2014 Αριθµ. ιακ. 23Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Α. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210-22306

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 01/08/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ. 1788 ΤΚ : 81100, Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 61/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 61/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7082 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (Φ

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 3 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Αριθμός της προκήρυξης :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε.Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210 22309 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 30 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 17REQ Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 17REQ Ιωάννινα Αριθ. Πρωτ

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 17REQ Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 17REQ Ιωάννινα Αριθ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ησ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 17REQ001672218 Μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ-1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) συμφώνως άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΣΤ-1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) συμφώνως άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΣΤ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ. 646/70/7939/Σ. 3783 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 28442 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα