E I EøPH H A OKENTPø H ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E I EøPH H A OKENTPø H ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 Κείμενα / Articles Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Const. GE. ATHANASOPOULOS G. - Sp. ATHANASOPOULOS KÂ ÌÂÓ /Articles Γ. ΓEΩΡΓΗΣ / G. GEORGHIS Th. DIMOPOULOS ˆÓÛÙ.. À Α. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Const. GE. ATHANASOPOULOS Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ. π / G. KAZAMIAS Θ. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ.-. ƒ π Μ. ΛΟΪΖΙΔΗ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ. Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ελ. ΝΙΝΑ - ΠΑΖΑΡΖΗ +Ευαγ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ KENTPO EP. EP. ANA T. IÂÚ.. INTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Î È AÓ. IÂÚ. INTOY ΝΕΑΠΟΛΙΣ, ΠΑΦΟΣ Άρτ. Δ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ Χρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ανδρ. ΣΥΜΕΟΥ Ανδρ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ E I EøPH H A OKENTPø H ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ TO IKH ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AYTO IOIKH H KAI ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ EPIºEPEIAKH ANA TY H ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ REVUE DE DECENTRALISATION D' ADMINISTRATION LOCALE ET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL REVIEW OF ΚΕΝΤΡΟ ΕΡ. ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤ. Ιερ. Δ. ΠΙΝΤΟΣ και Αν. Ιερ. ΠΙΝΤΟΥ DECENTRALIZATION.- apple.. À Eυγ. - Mαρ. Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ G.- Sp. K. ATHANASOPOULOS LOCAL Θ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ÈÂ ı. MÂÙ ÊÚ ÛÙÈÎÔ : GOVERNMENT Διεύθ. Μεταφραστικού:.- ª.. À ÈÔÈÎËÙ. YappleËÚÂÛ Â : Ε. - Μ. Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ AND REGIONAL E. A ANA O OY O Διοικητ. Υπηρεσίες: A. KYPA E OY DEVELOPMENT Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Î ÙÔÓ fiá ÔÔÓ ÙÔ Û ÓÂ Ô Î ÔÛË Εικοστό πρώτο έτος συνεχούς έκδοσης http : // library.panteion.gr/pemos ñ EÏÏËÓÈÎ appleâúèô ÈÎ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έκδοσης Καθηγητής Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ TÂ Ô /N. 68 A HNAI/ATHENES/ATHENS 2012 http: // library.panteion.gr/pemos - Ελληνικά περιοδικά Τηλ.:0030/ , 0030/ , Fax:0030/ Τεύχος / Ν. 79 ΑΘΗΝΑΙ / ATHENES / ATHENS 2015

2 E. A. TO. AYT. EP. AN. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. KˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ E. A ANA O OY O K ıëáëù ÓÙÂ Ô ÓÂapple. KÔÈÓ. Î È ÔÏ. EappleÈÛÙËÌ., competence state affairs in ir Region, based on Article 101 current ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô AıËÓÒÓ (EappleÈÛÎ.), Constitution. Ex 3 Ch.L.U.L. Bruxelles, Ex Int. I.I.A.P., Paris Abolition 13 Regions Government Decree 6/3/ new Regions come in ir place (Organizations second grade local government) along with municipalities (Organizations first grade) as an expression HMO IE XE EI popular sovereignty, y consist a fundamental institution Greek public life, as guaranteed by provisions E IKOINøNIA Article 102 current Constitution 4 European Charter Local KOINH Self-Government. NøMH 5 Abolition from 1/1/20 EI H HMO IOTHTA Prefecture, Local Government second grade, as it was provided by Law 1622/1986 (which ultimately was not implemented AN Pø INE XE EI IAºHMI H MARKETING 3. Article 101 current Constitution 1975/1986/2001/2008: PO A AN A ñ State s administration is according to decentralized system. ñ Administrative TO division «PO ON» country TøN is formed ME øn on basis geo-economic, social transport conditions. MAZIKH E IKOINøNIA ñ Regional Institutions State generally have decisive competence on issues ir province. Central ENNOIA Government, KAI EøPHTIKH apart from special cases, EME Iø H has general direction, coordination control legitimacy TøN HMO IøN Regional institutions XE EøN as provided by law. ñ Common OI «APXE» legislator TøN Administration, HMO IøN when y act XE EøN normative, y are obliged to take into account special conditions isl mountainous areas, ensuring ir growth. Article 101A H OP ANø H TøN Y HPE IøN We Constitution TøN provides HMO IøN for establishment XE EøN operation an Independent Authority, its TAMembers ME Aare TøN appointed HMO IøN for a fixed tenure XE EøN y are governed by personal functional independence, as specified by law. 4. Article 102 TY O, Constitution PA IOºøNIA, 1975/1986/2001/2008: TH EOPA H ñ Administration local affairs INTERNET belongs to Local Government Organizations first second grade. To Local Government TO Organizations E TIO TY OY re is presumption competence for administration H EONTO O IA local affaires. TøN Law defines HMO IøN extend XE EøN types local affairs distribution between each grade. Law may delegate to Local Government organizations exercise powers that consist NOMIKE state s mission. PY MI EI ñ Local H TEXNIKH Government Organizations TH PO ø IKH have administrative POBO H financial autonomy. Their authorities are elected by universal secret voting, as provided by law. ñ Law EI IKA may provide EMATA establishment HMO IøN compulsory XE EøN or voluntary associations Local Government H EPI Tø H Organizations TH for works E HNIKH or provision services. A TYNOMIA These associations may be administrated by elected bodies ñ State exercises supervision over Local Government Organizations, which concerns solely to legitimacy control it is not Aı Ó È, allowed to block 2010 ir initiative freedom. Legitimacy control is exercised as provided by law. Disciplinary sanctions to elected bodies local administration, apart from cases involving automatic deduction or idleness, are being applied only with consent a Council, consisted at majority regular judges, as provided by law. ñ The State takes all legislative, regulatory fiscal measures needed to ensure economic Eπείγ υσα ανακ ίνωση independence provides necessary resources for accomplishment tasks exercise competences Local Government Organizations with simultaneous ensuring transparency in management se resources. Law defines relative with distribution, among Local Government Organizations taxes or fees, determined in ir favour, collected by State. Each transferral competences from state s central or regional bodies to Local Government implies transfer corresponding resources. Law provides relative regarding Παρακαλείσθε θερµώς σ ι επιθυµείτε να λαµ άνετε τακτικώς στ µέλλ ν την EΠIΘEΩPHΣH AΠOKENTPΩΣHΣ TOΠIKHΣ AYTO IOIKHΣHΣ KAI ΠEPIΦEPEIAKHΣ ANAΠTY HΣ, πως µέ ρι 20 5 Απριλίου κτω ρί υ μ.χ. µ.x. απ στείλετε την συνδρ µή σας επ ν µατι κυρίας definition collecting local revenues directly from Local Government organizations. A. KYPAΓΓEΛOY, Ίµ ρ υ 6, 257 Aθήναι ή να επικ ινωνήσετε σ ετικώς µε την Γραµµατεία Έκδ σης, τηλ. (210) , , fax (210) Because ir importance, issues Local Government Organizations have become subject a series Conferences, International Conferences as well as regulations at

3 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS Harvard, Graduate και έναντι των School των Οργάνων Οργάνων Design, της Student, Ε.Ε. της Kε άλαι By Mr. George-Sp. ΙΗ C. ATHANASSOPOULOS Architect Του κ. Κωνστ. Student ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ School Architecture ι υπ ρεώσεις Καθηγητού της Μετ. Πρ. Ελληνικής Σπ. Παντείου Πανεπιστ. Technical ηµ σιας Κοιν. Πολιτ. Επιστ., Crete 1. Introductory ι ίκησης approach: Defining έναντι concept τ υ δικαί υ Μετ. Πρ. Σπ. Πανεπ. Αθηνών και Μετ. Πρ. Σπ. Πανεπ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, 1. Introductory approach: και ancient των Defining ργάνων Greek philosop, concept Ex Ch. της L., U.L. Ε.Ε. (444 Bruxelles, BC Ex Int. BC, I.I.A.P., Ans), Paris among or wise itage ancient he left Greek us, he philosop, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Ans), acquisition among or knowledge wise itage starts he with left us, definition he established content a great principle : concepts. acquisition Based, Γενική refore, πρ σέγγιση knowledge on this starts principle with in definition a first, if not final, content approach, concepts. term gentrification Based, refore, 1 ( urban on this gentrification) principle is in indicated a first, if (in not final, area approach, Planning) term (or Sociology gentrification Η as Ευρωπαϊκή well), 1 ( as urban Ένωση refining gentrification) έ ει a ασ ληθεί city is area, indicated κατ επανάληψη removal (in from area this, Planning) και (in µε various (or ways), Sociology τ θέµα social as των well), Εθνικών as usually refining ηµ σίων low-income a city ι ικήσεων, area, removal placement επί σκ πώ, from re this, µέσω (in artists, various ways), operation τ υ κατά social τ art δυνατ ν galleries, usually εκσυγ ρ νισµ ύ restaurants, low-income etc. However τ υς, αυτές this placement change, να δηγηθ ύν re regardless artists, whatever σε operation συγκλίν υσες or consequences art galleries, δι ικητικές restaurants, has, ρυθµίσεις, results etc. also However τείν υσες rising this change, l σε «µ γεν - prices regardless ( potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( π ίηση» relative των speculation). δι ικητικών συστηµάτων των Κρατών Μελών. potential The term relative gentrification speculation). is found at first in UK in early 1960s it refers to The term Είναι gentrification αυτ ν ητ, is τι found η «µ γεν π ίηση», at first in UK in early πέραν 1960s των άλλων n observed trend wealthy people to buy property in poor it areas refers to συνεπειών n observed της, trend θα διευκ λύνει wealthy τα people µέγιστα to buy την property ε αρµ γή in poor κ ινών London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents areas are being London, πρακτικών indirectly upgrade squeezed. και m, δράσεων, stay mselves επ ω ελεία sometimes των δι ικ υµένων re thus και old residents διακι- are being A ν υµένων description indirectly ε squeezed. ίας this δήπ τε phenomenon αιτίας is εντ ς included τη επικράτειας in work της Sociologist Ένωσης. Ruth GLASS A description Εκ at των same πλέ ν period, this πρ σ ατων phenomenon while similar ρυθµίσεων is situations included in were ανα έρ νται recorded work Sociologist in εδώ or ι major Ruth cities GLASS ρυθµίσεις in Western at same των countries, period, Συν δων by while or Κ ρυ ής similar Researcs. situations της Ε.Ε. were της recorded Λισσα ώνας in or major cities Since (Μάρτι ς Western n, 2000), countries, issue η π ία has by preoccupied or δήγησε Researcs. και several στην διαµ ρ ωση scholars των for its κει- more comprehensive Since n, issue has preoccupied several scholars for its more µένων της µώνυµης approach Συνθήκης, are being και summarized της Φέϊρα below, (Ι ύνι ς from 2010). various interpretations comprehensive approach are being summarized below, from various interpretations Κατά την Σύν δ phenomenon phenomenon της Λισσα ώνας gentrification, gentrification, απε ασίσθη, following: following: (ως απ ρρ ια µακράς σειράς πρ ηγηθεισών δια υλεύσεων µετα ύ των to return to city, leaving purlieus for several reasons: high costs in money In a sense, phenomenon is due to a trend a new category social groups Κρατών-Μελών), time to travel from τι purlieus η ικ ν µική to downtown, και κ ινωνική work ανάπτυ η place is, lack της sense Ένωσης 1. The safety term συνδέεται at comes distributed from στερρώς Sociologist residencies και Ruth µε GLASS, τ ν outside εκσυγ ρ νισµ town centres, Ruth search των GLASS παρε- for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services µενων health, υπηρεσιών education, υπ entertainment των ηµ σίων at ι ικήσεων heart των city, Κρατών (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies Μελών. living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. in According 1943 Υπ αυτή she published to anor την studies ένν ια approach, regarding δι ικητικ ς city phenomenon planning. εκσυγ ρ νισµ ς, In 1950 is due she to became a systematic ως teac συνι- in College London, στών work are condicio characterized sine by qua a passion non για for justice. την ε υπηρέτηση See also: COLLINS λων ENGLISH των κατα- DICTIONARY. 10th στατικών selling edit. Wil. real COLLINS στ ων estate, etc., SONS της for AND Ένωσης, Co depreciation Ltd. London είναι αναγκαί initially WIKIPEDIA: να part απ τελέσει The Free urban Encyclopedia: α- web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually 254 Τοις Εντευξομένοις ή Περί Οι υποχρεώσεων υποχρεώσεις της των Ελληνικής Εθνικών Δημοσίων Δημόσιας Διοικήσεων Διοίκησης των Κρατών έναντι Μελών του της Δικαίου Ε.Ε

4 414 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, competence ντικείµεν πρώτης state affairs πρ τεραι τητας in ir Region, για τα based Κράτη on Article Μέλη, τα 101 π ία current Constitution. υπ ρε ύνται 3 σε σειρά ενεργειών, µερικές των π ίων ανα έρ νται Abolition εδώ: 13 Regions Government Decree 6/3/ new Regions Παρ ή come in δυνατ τητας ir place (Organizations στ υς Π λίτες να second έ υν grade γενική local ηλεκτρ νική government) along with πρ σ αση municipalities στις παρε µενες (Organizations υπ των first Κρατών grade) υπηρεσίες. as an expression popular Θέσπιση sovereignty, διαδικασιών y consist α ι λ γησης a fundamental institution της απ δ τικ τητας Greek public των life, as guaranteed ηµ σίων by Υπηρεσιών. provisions Article 102 current Constitution By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS 4 European Άρση Charter των γρα ει κρατικών Local Harvard Self-Government., εµπ δίων Graduate 5 π υ School δήπ τε Design, και π τε Student, δήπ τε Abolition αυτά from εντ πί νται 1/1/20 στα Prefecture, By δι ικητικά Mr. George-Sp. Local συστήµατα Government C. ATHANASSOPOULOS των second Κρα- Architect grade, as it Student School Architecture τών was Μελών. provided by Law 1622/1986 (which ultimately was not implemented Technical Crete ιασ άλιση της δυνατ τητας πρ σ ασης στ ιαδίκτυ και 1. στις Introductory άλλες πηγές approach: Π λυµέσων Defining λων concept των Σ λείων εκάστ υ Κρά Article Introductory 101 current approach: Constitution Defining 1975/1986/2001/2008: τ υς. ancient Greek philosop, concept (444 BC BC, Ans), ñ State s administration is according to decentralized system. among ñ Administrative Ε or άλλ υ, wise division ι itage συµµετέ ντες ancient he country left Greek us, is στην he formed philosop, established Σύν δ on basis της (444 a Φέϊρα, great BC geo-economic, - principle : 370 επανα ε- BC, Ans), social acquisition transport among αίωσαν or conditions. knowledge τις wise απ άσεις itage starts he της with left Συν δ υ us, definition he established της Λισσα ώνας, content a great principle : απε άσι- concepts. acquisition ñ Regional Institutions knowledge starts State with generally definition have decisive competence content on concepts. issues ir Based, refore, this principle in a first, if not final, approach, term province. σαν νέα Central µέτρα gentrification Based, refore, 1 Government, για περαιτέρω apart from ε αρµ γές special cases, has της Πληρ ρικής, general direction, υπεγράµµισαν control legitimacy ( 1 ( coordination on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification τ ν urban urban σηµαντικ gentrification) Regional gentrification) ρ λ institutions των is indicated as is indicated ηµ σίων provided (in by (in ι ικήσεων law. area Planning) area Planning) των (or Sociology ñ Common as well), legislator as refining Administration, a city when area, y act removal normative, from y this, are obliged (in various to take (or ways), into Sociology Κρατών account social as well), Μελών special as conditions (και) refining στην usually isl ενίσ υση low-income a city mountainous area, της ανταγωνιστικ τητας removal areas, placement ensuring from re this, ir (in growth. ε- artists, various ways), operation ντ ς Article της 101A social Ένωσης, art galleries, κ.ά. usually low-income placement re artists, We Constitution provides restaurants, for establishment etc. However this operation change, an regardless Independent whatever Authority, operation Υπενθυµί εται, its or Members consequences art galleries, are appointed τι η restaurants, Συνθήκη has, for a results fixed της etc. tenure also Λισσα ώνας However rising y this are change, l governed επανα ε αίω- prices by regardless personal ( potential functional whatever σε την relative independence, υπ ρέωση or speculation). consequences as των specified Κρατών by has, law. results Μελών also για rising την άνευ l άλλ υ prices τιν ς ( potential 4. Article relative 102 speculation). Constitution 1975/1986/2001/2008: The ε αρµ γή ñ Administration term gentrification των local ν µικώς affairs is found belongs δεσµευτικών at to first Local in Government Πρά εων UK in Organizations early της 1960s Ένωσης first it υπ refers second to grade. n των The term ηµ σίων observed gentrification trend ι ικήσεων is wealthy found των at people first Κρατών in to Μελών. buy UK in property early 1960s in poor it areas refers to London, To n Local upgrade observed Government m, trend stay Organizations mselves wealthy sometimes people re is to presumption re buy property thus competence old in poor residents areas for are administration London, upgrade local m, affaires. stay mselves Law defines sometimes extend re types thus local old affairs residents are being indirectly squeezed. distribution being indirectly ι σ ετικές between each squeezed. ρυθµίσεις grade. Law έ υν may ως delegate ε ής: to Local Government organizations exercise A description powers that this consist phenomenon state s mission. is included in work Sociologist Ruth A description 1.Τα Κράτη this Μέλη phenomenon θεσπί υν is λα included τα µέτρα εσωτερικ ύ work Sociologist δικαί- GLASS ñ Local at Government same period, Organizations while similar have administrative situations were recorded financial in autonomy. or major Ruth Their authorities cities GLASS υ, in Western τα at are π ία elected same countries, είναι by period, universal αναγκαία by while secret or similar Researcs. για voting, την situations ε αρµ γή as provided were by των recorded law. ν µικώς in or δε- major cities Since σµευτικών ñ Law may provide Western n, πρά εων establishment countries, issue has της by preoccupied or Ένωσης. compulsory or voluntary associations Local Researcs. Government Organizations for works or provision several services. scholars These associations for its more may be comprehensive administrated Since 2. ταν n, by elected απαιτ ύνται approach issue bodies has are preoccupied ενιαίες being summarized πρ ϋπ θέσεις several below, scholars για την from εκτέλεση for various its more interpretations comprehensive των ñ State ν µικώς exercises supervision δεσµευτικών approach over phenomenon are Local πρά εων being Government gentrification, summarized της Organizations, Ένωσης, below, following: ι which πρά εις from concerns αυ- various solely to legitimacy control it is not allowed to block ir initiative freedom. Legitimacy interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due to gentrification, a trend a new category following: control τές αναθέτ υν is exercised as εκτελεστικές provided by law. αρµ δι τητες Disciplinary sanctions στην Επιτρ πή to elected social ή bodies σε ει- groups local to administration, return δικές περιπτώσεις to apart city, from leaving cases δε ντως involving purlieus αιτι λ γηµένες automatic for several deduction reasons: και or σε idleness, high περιπτώσεις costs are being money applied only with consent a Council, consisted at majority regular judges, as provided by law. π υ time πρ λέπ υν to travel from άλλα purlieus άρθρα to της downtown, Συνθήκης, ( πως work π.. place τα is, άρθρα lack ñ The State takes all legislative, regulatory fiscal measures needed to ensure economic sense independence 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, 24 (Π λιτική provides she made ασ αλείας), necessary first studies. 26 resources (Πρ σδι ρισµ ς for accomplishment In 1932 she published των an important στρατηγικών tasks study entitled: services exercise competences health, education, Local entertainment Government Organizations at heart with simultaneous city, (possibly) ensuring transparency Youth συµ ερ ντων Unemployment. in management της The Ένωσης, same year se she κ.ά. left resources. για Germany την Ευρωπαϊκή Law defines after continuous Ένωση), relative movements with στ for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. distribution, in According Συµ ύλι. among Local Government Organizations taxes fees, determined in ir favour, collected 1943 she by State. published to Each anor transferral studies approach, regarding competences city phenomenon planning. from state s In 1950 central is due she or to became regional a systematic teac bodies to in Local College London, Government implies transfer corresponding resources. Law provides relative regarding definition work are characterized collecting local by a revenues passion directly for justice. from See Local also: Government COLLINS organizations. ENGLISH DICTIONARY. 10th selling 5. edit. Because Wil. real COLLINS estate, ir importance, etc., SONS for AND Co issues depreciation Ltd. London Local Government initially WIKIPEDIA: part Organizations The Free urban Encyclopedia: have web, become in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm 255 subject a series Conferences, International Conferences as well as regulations (actuallyat

5 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, 3.Για τ υς ως άνω σκ π ύς τ Ευρωπαϊκ Κ ιν ύλι και τ Συµ ύλι, απ ασί ντας, µέσω Καν νισµών, σύµ ωνα µε την συνήθη ν µ θετική διαδικασία, θεσπί υν εκ των πρ τέρων γενικ ύς καν νες και αρ ές σ ετικώς µε τ υς τρ π υς ελέγ υ απ τα Κράτη Μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµ δι τήτων α- π την Επιτρ πή. 4. Τ επίθετ «εκτελεστικ ς» By ή Mr. «εκτελεστική» George-Sp. C. παρεµ άλλεται ATHANASOPOULOS στ ν τίτλ των εκτελεστικών Harvard, πρά εων. Graduate School Design, Student, Ε άλλης πλευράς, η Επιτρ πή By Mr. George-Sp. ανεκ ίνωσε C. στις ATHANASSOPOULOS Βρυ έλλες Architect Student School Architecture τ ν Ιαν υάρι 2007 ειδικ Πρ γραµµα ράσης Μείωσης των ι- Technical Crete ικητικών Βαρών µε τ π σ στ κλιµακ ύµεν, τ π ί στις αρ- 1. ές Introductory τ υ έτ υς approach: 2013 πρέπει Defining να πρ σεγγίσει concept τ 25% εκτιµώντας, τι µία 1. Introductory µείωση αυτ ύ approach: ancient τ υ µεγέθ υς Defining Greek philosop, (25%) concept θα δηγήσει (444 BC σε αύ ηση BC, Ans), among τ υ or Ακαθάριστ υ wise itage Εγ ώρι υ ancient he left Greek Πρ ϊ ντ ς us, he philosop, established της Ε.Ε. (444 a great κατά BC - principle : 370 1,4% BC, (πε- Ans), acquisition among ρίπ υ or knowledge wise itage starts ευρώ). he with left us, definition he established content a great principle : concepts. acquisition Based, knowledge starts with definition content concepts. Τ refore, Πρ γραµµα on this έ ει principle υι θετηθεί in τελικώς, a first, if not (και final, είναι approach, σε ε έλι η), term gentrification Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification κατά την 1 Σύν δ ( urban 1 ( urban Κ ρυ ής gentrification) gentrification) τ ν Μάρτι is indicated is indicated (in area Planning) (or Sociology as well), as refining a city area, removal (in from area this, Planning) (in various (or Sociology Με as δεδ µένη well), as την refining εκ των θεσµών a city area, πρ λεπ µένη removal from αυτ ν µία ways), social usually low-income placement re this, (in artists, 1 various, ways), operation τ σ της social Ευρωπαϊκής art galleries, usually restaurants, Ένωσης, low-income σ etc. και However των Κρατών this placement change, Μελών re regardless της, artists, whatever η operation Ένωση or δεν consequences art διαθέτει galleries, ίδια restaurants, has, ργανα, results etc. also επι ρτισµένα However rising this change, l να prices ε αρµ - regardless ( potential whatever σ υν relative τ or Κ ιν τικ speculation). consequences ίκαι has, εντ ς results των Κρατών also rising Μελών, l π τε prices η ( υ- potential The π ρέωση term relative gentrification ε αρµ γής speculation). is found τελικώς at first τ υ in Κ ιν τικ ύ UK in early ικαί υ 1960s εντ ς it των refers to Κρατών n The term observed Μελών gentrification trend µετα έρεται is wealthy found at people στις first in Εθνικές to buy UK ηµ σιες in property early 1960s in ι ικήσεις poor it areas refers to London, n observed trend wealthy people to buy property in poor areas τ υς, upgrade ι π ίες, m, κατά stay mselves µία άπ ψη, sometimes ανάγ νται re έτσι σε thus Ε ωτερικές old residents are being London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents are being Υπηρεσίες indirectly squeezed. indirectly της squeezed. Ενωσης. 2 A description this phenomenon is included in work Sociologist Ruth GLASS A description at same period, this phenomenon while similar is situations included in were recorded work Sociologist in or major Ruth cities GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researcs. situations were recorded in or major cities Since Western n, countries, issue has by preoccupied or Researcs. several scholars for its more comprehensive Since n, approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from for various its more interpretations comprehensive approach phenomenon are being gentrification, summarized below, following: from various interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due to gentrification, a trend a new category following: social groups to return 1.Βλ. to γενικώς: city, Κων.ΓΕ.ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Υ leaving purlieus for several reasons: και Β. ΕΛΗ Σ Υ, ΔΕΛΗΘΕΟΥ, high costs in Ελ. money ΚΑΒΒΑ ΙΑ time to travel (Επιστ. from Συµ λή): purlieus Τ to downtown, ίκαι της Ευρωπαϊκής work place Ένωσης. is, lack Νέα sense έκδ. 1. The Αθήναι safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services 2. Βλ. health, Ι. ΑΝΑΣΤ Π ΥΛ Σ: education, entertainment µές και at Λειτ υργίες heart της Εθνικής city, ηµ - (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies σιας living ι ίκησης research cost, withdrawal in στ Geneva, πλαίσι Prague, των from London Ευρωπαϊκών private car New easier Κ ιν τήτων. York she access came to back Ε.Ε. markets, to Ευρ.. London, etc. : in According 1943 Αθήνα, she 1996, published to τ.2-3, anor studies σ.635. approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in College London, 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: 256 variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

6 του. Το μουσικό ιδίωμα του συνθέτη βασιζόταν στη προσωπική δημιουργία του, ιδιαίτερων ατονικών αρμονιών με χαρακτηριστικές συγχορδίες που περιέχονται E. E. A. A. TO. περισσότερο AYT. EP. AN. AN. στα / R.DEC. / ώριμα ADM. έργα LOC. του DEV. REG. και στην / R. / R. DEC. συναισθησία LOC. GOV. REG. ως DEV. ιδιαιτερότητα σχετικά με τα χρώματα και την αντίληψη της μουσικής και του ήχου που χρησιμοποίησε περισσότερο εκφραστικά και βασιζόμενος στις αρχές Definition, Με άση της GENTRIFICATION ισ ύ υσες Types ρυθµίσεις: του φιλοσοφικού ρεύματος της εποχής του, την Θεοσοφία, Intervention, δημιουργός του οποίου ήταν η Η Έλενα ρι θέτηση Πέτροβνα των Μπλαβάτσκυ αρµ δι τήτων ( ). της Ένωσης διέπεται απ την Definition, αρ ή της δ τής αρµ δι τητας. Types Gentrification Η άσκηση intervention, των αρµ δι τήτων Όραμα της Ένωσης Σκριάμπιν διέπεται απ τις αρ ές της επικ υρικ τητας και της «Ο αναλ γικ τητας. Σκριάμπιν οραματιζόταν ένα έντονα μετα-βαγκνερικό πολύτεχνο, ένα Μυστήριο, όπου Σύµ ωνα θα συμμετείχαν µε την αρ ή όλες της οι τέχνες, δ τής αρµ δι τητας, που όμως δεν καρποφόρησε η Ένωση ε- εξαιτίας νεργεί του πρόωρου µ ν ν εντ ς θανάτου των του, ρίων στα By των 43 Mr. του αρµ δι τήτων, George-Sp. χρόνια» 12. C. Πέρα ATHANASOPOULOS π υ από της τη απ νέ- βάση του οράματός µ υν τα του Κράτη στον Μέλη Βάγκνερ, Harvard µε τις, όσον Συνθήκες αφορά Graduate για στην την School υλοποίησή επίτευ η Design, των του, στ - Student, ο Σκριάμπιν ων, είχε π υ εμπνευστεί ι Συνθήκες από τον αυτές Πλάτωνα, ρί υν. By Mr. τον George-Sp. Κάθε Σοπενχάουερ, αρµ δι τητα, C. ATHANASSOPOULOS τον Νίτσε, η π ία Architect τον Γκαίτε, την Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ και Student άλλους όπως School ο Λίστ Architecture και ο δεν απ νέµεται στην Ένωση µε τις Συνθήκες ανήκει στα Κράτη Ντεμπυσύ, μέχρι που τελικά ξεκίνησε την αποτύπωση του Technical οράματός του αυτού Crete Μέλη. προς συνένωση των τεχνών, το 1909 με την σύνθεση του έργου του, 1. Introductory approach: Defining concept Promeus, Σύµ ωνα 1. Introductory The Poem µε approach: Fire, την αρ ή ή Defining «το της Μυστήριο» επικ υρικ τητας concept 13. στ υς τ µείς, ι Το π ί ι Έργο δεν αυτό, υπάγ νται θα ήταν ancient μια στην Greek μουσική απ κλειστική philosop, ιεροτελεστία, (444 της αρµ δι τητα, BC ένα μεγαλειώδες BC, Ans), η δράμα among το Ένωση οποίο or παρεµ αίνει θα wise βιωνόταν itage ancient από µ ν he left όλο Greek ε σ ν us, το he philosop, κοινό established και του, κατά θα (444 τ ν a συνένωνε great BC αθµ, - principle : 370 όλες BC, π υ Ans), τις ι τέχνες acquisition among και στ ι θα or εξύψωνε της knowledge wise πρ λεπ µενης τους itage starts αποδέκτες he with left δράσης του us, definition he σε δεν established πνευματικές µπ ρ ύν content a σφαίρες να great επιτευ θ ύν principle : πέρα concepts. από acquisition knowledge starts with definition content concepts. την ανθρώπινη Based, επαρκώς refore, υπόσταση. απ on Κράτη this Το έργο principle Μέλη, θα λάμβανε τ σ in a σε first, χώρα κεντρικ, if not στην final, σ Ινδία, approach, και με σε οδηγίες περι- term Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term του gentrification συνθέτη gentrification ερειακ περί 1 ( 1 και της ( τ πικ urban διαμόρφωσης gentrification) urban gentrification) επίπεδ, του µπ ρ ύν τοπίου is indicated και is indicated µως, της (in (in λ γω ορχήστρας, area area της κλίµακας Planning) σε έναν (or Planning) (or ναό Sociology που as well), as refining a city area, removal from this, (in various Sociology ή των θα απ τελεσµάτων χτιζόταν ειδικά για as well), as refining της την πρ λεπ µενης επιτέλεση του a city area, removal δράσης, έργου from να αυτού, this, επιτευ- με (in various συγκεκριμένες ways), social usually low-income placement re artists, ways), operation θ ύν social καλύτερα ενδυμασίες art galleries, στ και usually επίπεδ άλλα ειδικά restaurants, low-income της etc. Ένωσης. δρώμενα όπως χορός, τραγούδι, placement re artists, οπτικά εφέ κλπ., και φυσικά τη συνένωση However πολλαπλών this change, τεχνών που regardless θα whatever operation Τα or θεσµικά consequences art galleries, ργανα restaurants, has, της Ένωσης results etc. also However ε αρµ υν rising this change, l την prices αρ ή regardless ( της οδηγούσαν τους συμμετέχοντες στην ένωσή τους με το «θείο». potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( Το επικ υρικ τητας όραμα relative του Σκριάμπιν speculation). σύµ ωνα και κυρίως µε τ το Πρωτ κ λλ ατονικό ιδίωμα σ ετικά της μουσικής µε την του, ε- potential relative speculation). δεν προέκυψαν The αρµ γή term gentrification τυχαία των αρ ών αλλά μέσα is της found από επικ υρικ τητας at την first τριβή in του UK και συνθέτη in early της 1960s αναλ γικ τητας. από Τα observed την Εθνικά έμπνευσή trend Κ ιν ύλια του wealthy από έργα 3 µεριµν ύν people άλλων to buy συνθετών για property την τήρηση αρχικά, in poor της όπως areas αρ- ο n observed trend wealthy people to buy property in poor areas με μουσική it refers to The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers to και μέσα n Σοπέν London, και ής ο Βάγκνερ. της upgrade επικ υρικ τητας m, Περνώντας stay mselves από σύµ ωνα τον Ρομαντισμό sometimes µε την re στην διαδικασία, πρωτοπορία, thus old π υ residents τελικά πρ - are London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents are ο Σκριάμπιν being being λέπεται indirectly κατέληξε indirectly στ squeezed. squeezed. εν στην λ γω Πρωτ κ λλ. ατονικότητα και δημιούργησε τη «μυστική συγχορδία» A description this phenomenon is included in work Sociologist Ruth GLASS A description του, Σύµ ωνα έγινε at same ο µε period, this προάγγελος την phenomenon αρ ή του της Schoenberg while similar is αναλ γικ τητας, situations included in που were θα recorded work τ εισάγει περιε µεν Sociologist αργότερα in or major Ruth την ατονικότητα cities GLASS και in Western η at µ ρ ή και same το countries, της period, δωδεκαφθογγισμό, δράσης by while or της similar Researcs. Ένωσης και situations έφτασε δεν υπερ αίν υν were στην recorded δημιουργία τα in απαι- or του major «Προμηθέα» cities Since τ ύµενα Western και n, για με επιρροή countries, την issue επίτευ η του has by preoccupied or φιλοσοφικού των Researcs. στ ων κινήματος several των Συνθηκών. της Θεοσοφίας που έχαιρε αποδοχής scholars for its more comprehensive Since n, την εποχή approach issue του has Σκριάμπιν. are preoccupied being summarized several below, scholars from for various its more interpretations comprehensive approach phenomenon are being gentrification, summarized below, following: from Συνεχίζεται various interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due to gentrification, a trend a new category following: social groups to 12 return Headington, 3 Βλ.Θ.ΚΑΛΛΙΑΝ Σ C., city, «Ιστορία leaving της : Η Δυτικής purlieus αρ ή της Μουσικής for επικ υρικ τητας,τα several από reasons: την Αρχαιότητα high Εθνικά costs ως in Κ ι- τις money Μέρες μας/ ν ύλια time Από to τον travel και Γερμανικό η from Συνθήκη Ρομαντισμό purlieus της Λισσα ώνας: και to downtown, εφεξής», µία Αθήνα, νέα διάσταση 1993, work σελ.149. place Ευρωπαϊκής is, lack sense 13 Συνεργασίας. 1. The safety term at comes distributed ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ from Sociologist residencies Ruth ΑΠ ΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, GLASS, outside town centres, Ruth Τ ΠΙΚΗΣ search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services ΑΥΤ Ι ΙΚΗΣΗΣ Scriabin Alexer 19. health, education, ΚΑΙ Autograph entertainment ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Score Promee, at ΑΝΑΠΤΥ ΗΣ. le Poeme du Feu heart city, (Επιστ. pour gr orchestre et piano avec orgue, choeurs et clavier a lumiers, Op.60. Berlin (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for Moscow, lower studies Υπευθ. Edition living Russe research Καθηγητήσς cost, withdrawal de in Musique, Geneva, Κωνστ. Cover Prague, from ΓΕ.ΑΘΑΝΑΣ Π ΥΛ Σ). Design London private by Jean car New Delville. easier York she access came Αθήναι, to back markets, to London, 20 etc. in According 1943 τ.64, σ. she 19. published to anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in College London, 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm 257 (actually

7 Definition, Η Ελλάδα GENTRIFICATION Types πρέπει να Intervention, φτιάξει Definition, τη δική Types της Gentrification Silicon intervention, Valley Του κ. Σπ. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ Πρύτανη του Πανεπ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS Ομότ. Καθηγ. του INSEAD Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Student School Architecture Technical Crete Στις 19 Φεβρουαρίου το Facebook αγόρασε τη startup εταιρεία WhatsApp 1. Introductory αντί 13,9 approach: δισ. ευρώ. Defining Είναι ενδιαφέρον concept να σημειωθεί ότι αυτό το ποσό 1. Introductory ήταν ίσο με approach: την ancient κεφαλαιοποίηση Defining Greek philosop, τεσσάρων concept (444 εισηγμένων BC BC, εταιρειών Ans), among στο Χρηματιστήριο or wise itage Αθηνών ancient he left (Εθνική, Greek us, he philosop, Motor established Oil, (444 ΔΕΗ a great BC και - principle : 370 ΤΙΤΑΝ), BC, Ans), που acquisition απασχολούν among or knowledge περίπου wise itage starts he with εργαζομένους left us, definition he established έναντι content a 55 great της WhatsApp. concepts. Ο Γιαν acquisition Based, Κουμ, refore, 37 knowledge ετών, on μετανάστης this starts principle with από in ένα definition a first, μικρό if χωριό not final, content της approach, Ουκρανίας, concepts. στον term gentrification Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term οποίο ανήκε 1 ( gentrification 1 το urban 45% gentrification) της WhatsApp, is indicated έγινε (in δισεκατομμυριούχος area Planning) (or με Sociology ( urban gentrification) is indicated (in area Planning) (or περιουσία as Sociology as 6,8 well), well), δισ., as as λίγο refining refining μικρότερη, a δηλαδή, city area, a city area, από removal τον removal συνολικό from this, from this, πλούτο (in various (in various των ways), social usually low-income placement re artists, τριών ways), Ελλήνων social δισεκατομμυριούχων usually low-income (Λάτση, Μυστακίδη placement και re Νιάρχου) operation art galleries, restaurants, etc. However this change, regardless artists, της λίστας operation «Forbes». whatever or consequences art galleries, restaurants, has, results etc. also However rising this change, l prices regardless ( potential whatever Η relative WhatsApp or speculation). consequences δημιούργησε has, results τεράστιο also πλούτο rising προσφέροντας l prices ( μια καινοτόμα potential The term relative υπηρεσία gentrification speculation). μηνυμάτων is found at και first οφείλει in UK τη in ραγδαία early 1960s άνοδό it της refers στην to ισχυρή n The της term observed ανάπτυξη, gentrification trend (πάνω is wealthy found από 100% at people first in από to έτος buy UK σε in property early έτος), 1960s και in poor στις it areas φθηνές refers to London, της τιμές; n upgrade observed που επιτρέπουν m, trend stay mselves στους wealthy χρήστες sometimes people να to παρακάμπτουν re buy property thus old in τις poor residents υπηρεσίες areas are being SMS London, των indirectly upgrade παραδοσιακών squeezed. m, stay επιχειρήσεων mselves sometimes τηλεπικοινωνιών. re thus Το old WhatsApp residents are είναι being A description μια indirectly κολοσσιαία squeezed. this phenomenon επιτυχία ενός is included οικονομικού in work μετανάστη Sociologist ο οποίος Ruth GLASS κατάφερε A description at να υλοποιήσει same period, this phenomenon μια while νέα similar ιδέα is που situations included τον έκανε in were δισεκατομμυριούχο. recorded work Sociologist in or major Ruth cities GLASS in Western Ποιο at είναι same countries, το period, παράδειγμα by while or similar Researcs. που θα situations μπορούσε were να recorded πάρει η Ελλάδα in or major από cities Since Western n, countries, issue has by preoccupied or Researcs. αυτή την ιστορία; Δεν υπάρχει αμφιβολία, several ότι scholars η Ελλάδα for πρέπει its more να comprehensive Since n, approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from for various its more εκμεταλλευτεί τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε ναυτιλία και interpretations comprehensive approach phenomenon are being gentrification, summarized below, following: from various τουρισμό, interpretations μεταξύ In a sense, phenomenon άλλων. phenomenon Φανταστείτε is due to gentrification, όμως τα a trend a new τεράστια category following: οφέλη που θα social groups είχε η Ελλάδα αν μπορούσε να διατυπώσει και να υλοποιήσει μια to return to city, leaving purlieus for several reasons: high costs in money στρατηγική για να δημιουργηθούν και να ευδοκιμήσουν στη χώρα μας time to travel from purlieus to downtown, work place is, lack sense εταιρείες 1. The safety όπως term at comes η WhatsApp. distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services Κάποιος health, μπορεί education, να πει, entertainment ότι οι Έλληνες at δεν heart διαθέτουν city, τις ικανότητες (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower και τις studies living δεξιότητες research cost, withdrawal που απαιτούνται in Geneva, Prague, from London private car για New easier τη York she access δημιουργία came to back markets, startup to London, etc. επιχειρήσεων in According 1943 she published to όπως anor studies η WhatsApp. approach, regarding Ωστόσο city phenomenon planning. αυτό In δεν 1950 is είναι due she to αλήθεια. became a systematic teac Πρώτον, in η τεχνολογία College που χρησιμοποιεί London, she το continued WhatsApp δεν social είναι research. και τόσο υψηλή και, δεύτερον, 10th selling edit. Wil. real ο COLLINS Κουμ estate, δεν etc., SONS είχε for AND ιδιαίτερες Co depreciation Ltd. London ικανότητες initially WIKIPEDIA: Είχε part The εγκαταλείψει Free urban Encyclopedia: web, το in a πανεπιστήμιο Gentrification: variety ways, G. και ALEXANDRI: in ήταν order αυτοδίδακτος Abstract. to achieve όσον assisted, αφορά στους voluntary, wetzel/gentry.htm υπολογιστές, (actually 7

8 8 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι υποτιμάμε τα επιτεύγματά του, ούτε τον τρόπο με τον οποίο προσέλκυσε τεράστιο αριθμό χρηστών. Ήταν επίσης τυχερός διότι είχε μεταναστεύσει στη Silicon Valley, όπου υπάρχει άφθονη παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων By Mr. πρόθυμων George-Sp. να C. επενδύσουν ATHANASOPOULOS και να υποστηρίζουν startups με Harvard προοπτικές., Graduate School Design, Student, Η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων By Mr. George-Sp. όπως το C. ATHANASSOPOULOS WhatsApp έγκειται Architect στο ότι μπορούν να αναπτυχθούν οπουδήποτε. Student School Οι περιοριστικοί Architecture παράγοντες που καθορίζουν τη μελλοντική τους επιτυχία Technical είναι: Crete 1. Introductory - το εύρος approach: της καινοτομίας Defining πίσω concept από την ιδέα και το δυναμικό της αγοράς. 1. Introductory approach: ancient Defining Greek philosop, concept (444 BC BC, Ans), among or - το wise επιχειρηματικό itage ancient he left πνεύμα Greek us, he philosop, των established αρχικών (444 a great BC ιδιοκτητών - principle : 370 BC, Ans), και η acquisition ικανότητά among or τους knowledge wise itage να starts ξεπεράσουν he with left us, definition he τα established αναπόφευκτα content a great εμπόδια concepts. των νεοσύστατων acquisition Based, refore, knowledge επιχειρήσεων. on this starts principle with in definition a first, if not final, content approach, concepts. term gentrification Based, - η refore, διαθεσιμότητα 1 ( urban on this gentrification) principle αρχικής χρηματοδότησης is in indicated a first, if (in not final, για area approach, να Planning) αναπτυχθεί term (or Sociology περαιτέρω gentrification as η well), ιδέα 1 ( as και urban να refining αποδείξει gentrification) a τις city μελλοντικές is area, indicated removal (in δυνατότητές from area this, Planning) της. (in various (or ways), Sociology - social επιχειρηματικά as well), as usually refining κεφάλαια low-income a city πρόθυμα area, removal placement να χρηματοδοτήσουν from re this, (in artists, various ελπιδοφόρες ways), operation social ιδέες art galleries, και usually να restaurants, παρέχουν low-income καθοδήγηση etc. However this για placement change, να τις μετατρέψουν re regardless artists, whatever σε κερδοφόρα, operation or εμπορεύσιμα consequences art galleries, restaurants, προϊόντα has, results - etc. υπηρεσίες. also However rising this change, l prices regardless ( potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( Όσοι relative αμφισβητούν speculation). τη σημασία της ψηφιακής οικονομίας αρκεί να potential relative speculation). συνειδητοποιήσουν The term gentrification το μέγεθος is found της at first κεφαλαιοποίησης in UK in early των 1960s τριών it μεγάλων refers to The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers to παικτών n observed n της observed ψηφιακής trend trend εποχής wealthy wealthy (Apple, people people Google to buy property to buy και property Facebook). in poor in poor Η areas areas Apple London, upgrade m, stay mselves sometimes re thus old residents are ξεκίνησε London, upgrade σε ένα γκαράζ, m, stay ενώ mselves οι άλλοι sometimes δύο στους re κοιτώνες thus του old Στάνφορντ being indirectly squeezed. residents are και being του indirectly Χάρβαρντ squeezed. αντίστοιχα. Σήμερα η συνολική τους κεφαλαιοποίηση A description this phenomenon is included in work Sociologist Ruth GLASS ξεπερνά A description at το 1 same τρισ. period, this δολάρια phenomenon while και similar είναι is situations included πάνω από in were δέκα recorded work φορές Sociologist in μεγαλύτερη or major Ruth cities από GLASS την in Western at κεφαλαιοποίηση same countries, period, by του while or Χρηματιστηρίου similar Researcs. situations Αθηνών were recorded και το in or ύψος major της τρεις cities Since φορές Western n, μεγαλύτερο countries, issue has by από preoccupied or εκείνο Researcs. του several ελληνικού scholars ΑΕΠ. Σκεφτείτε for its more το comprehensive μέλλον Since και n, εάν approach η issue Ελλάδα has are preoccupied θα being μπορούσε summarized several να δημιουργήσει below, scholars from for παρόμοιες various its more interpretations επιχειρήσεις. comprehensive Αυτό approach phenomenon είναι δυνατόν, are being gentrification, αφού summarized υπάρχουν below, following: πολλοί from εξαιρετικά various ικανοί interpretations In a sense, Έλληνες, phenomenon που, phenomenon αν τους is due δινόταν to gentrification, a trend η ευκαιρία, a new category following: θα μπορούσαν social groups να to μεγαλουργήσουν return to city, όπως leaving κάνουν purlieus στο εξωτερικό. for several Η reasons: μεγάλη high πρόκληση costs in money είναι το πώς time θα to μπορέσουν travel from να purlieus βοηθηθούν. to downtown, work place is, lack sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι στον σημερινό κόσμο η Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services καινοτομία health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. και η επιχειρηματικότητα The same year she left Germany είναι τα κλειδιά after continuous της επιτυχίας. movements Η for lower χώρα studies living μας research cost υστερεί, withdrawal in Geneva, σε Prague, ανταγωνιστικότητα from London private car New easier York σχεδόν she access came σε to back markets, όλους to London, etc. τους in According 1943 she published to anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in παραδοσιακούς College τομείς London, και she θα continued ήταν στρατηγικά προτιμότερο να επικεντρωθεί work are characterized σε κάτι by καινούριο a passion for justice. με τεράστιες See also: COLLINS προοπτικές. ENGLISH Ο DICTIONARY. δρόμος 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a μπορεί Gentrification: variety να είναι ways, δύσκολος, G. ALEXANDRI: in order αλλά Abstract. to achieve τα μελλοντικά assisted, οφέλη voluntary, τεράστια. wetzel/gentry.htm (actually

9 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS Harvard, Graduate Του κ. School Πέτρου Design, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Student School Architecture Technical Crete Πρέσβη ε.τ. Μέλους της Επιτροπής για την Κύπρο 1. Introductory Μετά το τέλος approach: του Defining Δευτέρου Παγκοσμίου concept Πολέμου παρατηρείται διεθνώς 1. Introductory μια κινητοποίηση approach: ancient με Defining σκοπό Greek την philosop, παρεμπόδιση concept (444 BC της - επανάληψης 370 BC, Ans), των among σοβαρών or παραβιάσεων wise itage των ancient he ανθρωπίνων left Greek us, he philosop, established δικαιωμάτων (444 a great που BC είχαν - principle : 370 BC, διαπραχθεί Ans), acquisition κατά among την or περίοδο knowledge wise itage αυτή. starts he with Αναλαμβάνονται left us, definition he established πολλές content a great πρωτοβουλίες concepts. και καταρτίζονται acquisition Based, refore, knowledge διεθνή on έγγραφα this starts principle with για τη in definition ρητή a first, και if not οριστική final, content approach, απαγόρευση concepts. term των gentrification Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term βασανιστηρίων 1 ( gentrification 1 και urban της gentrification) απάνθρωπης is indicated ή ταπεινωτικής (in area μεταχείρισης Planning) (or ή Sociology ( urban gentrification) is indicated (in area Planning) (or τιμωρίας. as well), as refining a city area, removal from this, (in various ways), Sociology as well), as refining a city area, removal from this, (in various ways), Κανένας social social όμως usually από usually τους low-income μηχανισμούς low-income που προτείνονται placement re placement re δεν είχε artists, artists, την operation art galleries, restaurants, etc. However this change, regardless απαιτούμενη operation εξαναγκαστική art galleries, restaurants, δύναμη και etc. δομή However ώστε this να change, διασφαλίζει regardless κάποια whatever or consequences has, results also rising l prices ( πραγματικά whatever or αποτελεσματική consequences συμμόρφωση has, results also ή εποπτεία. rising l Ο έλεγχος, prices ( ακόμα potential relative speculation). και potential The όπου term relative προβλεπόταν gentrification speculation). στις is found σχετικές at first διατάξεις, in UK ήταν in early μεταγενέστερος 1960s it refers των to γεγονότων n The term observed και, gentrification επομένως, trend is ανίσχυρος wealthy found at people first να in προκαταλάβει to buy UK in property early την 1960s εκδήλωσή in poor it areas refers τους. to London, Κάτω n από upgrade observed τις περιστάσεις m, trend stay mselves αυτές wealthy η προσοχή sometimes people to επικεντρώνεται re buy property thus old στην in poor residents εξεύρεση areas are being μεθόδων London, indirectly upgrade προληπτικής squeezed. m, stay φύσεως, mselves ώστε sometimes το φαινόμενο re των thus βασανιστηρίων old residents are ν αντιμετωπισθεί being A description indirectly squeezed. και this να phenomenon πληγεί στη is γένεσή included του. in work Sociologist Ruth GLASS A description Το at 1976 same ο Jean period, this phenomenon Jacques while similar Gautier, is situations included ιδρυτής in were και recorded work πρώτος Sociologist Πρόεδρος in or major Ruth της cities Ελβετικής GLASS in Western at Επιτροπής same countries, period, εναντίον by while or των similar Researcs. βασανιστηρίων, situations were προτείνει recorded in σε or σχετική major έκθεσή cities Since του, Western n, που countries, ετοίμασε issue has by το preoccupied or 1976 Researcs. για την several Ελβετική scholars Κυβέρνηση, for τη its σύναψη more comprehensive μιας Since Σύμβασης n, approach που issue να has διαλαμβάνει are preoccupied being summarized σύστημα several επισκέψεων below, scholars from από for various its ομάδα more interpretations ανεξάρτητων comprehensive εμπειρογνωμόνων approach phenomenon are being σε gentrification, κάθε summarized χώρο όπου below, following: κρατούντο from πρόσωπα various στερημένα interpretations In a sense, της ελευθερίας phenomenon phenomenon τους. is due to gentrification, a trend a new category following: social groups to return Το to 1983, city, η Κοινοβουλευτική leaving purlieus Συνέλευση for several του reasons: Συμβουλίου high costs Ευρώπης in money υιοθετεί time to τη travel Σύσταση from 971 purlieus για to την downtown, προστασία των work κρατουμένων place is, lack από sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in βασανιστήρια, Berlin, she στην made οποία first είχε studies. ενσωματωθεί In 1932 she και published προσχέδιο an important της Ευρωπαϊκής study entitled: services Σύμβασης health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. για την πρόληψη The same year των she Βασανιστηρίων left Germany after και continuous της Απάνθρωπης, movements ή for lower studies living research cost, withdrawal in Geneva, Prague, from London private car New easier York she access came to back markets, to London, etc. Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας. in According 1943 she published to anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in Έπειτα College από London, διακυβερνητικές διαβουλεύσεις που κράτησαν σχεδόν τέσσερα 10th selling χρόνια edit. Wil. real COLLINS estate, καταρτίστηκε etc., SONS for AND η Co depreciation Ευρωπαϊκή Ltd. London initially Σύμβαση WIKIPEDIA: part για την The πρόληψη Free urban Encyclopedia: web, των in a Βασανιστηρίων Gentrification: variety ways, και G. ALEXANDRI: in order της Απάνθρωπης Abstract. to achieve ή assisted, Ταπεινωτικής voluntary, Μεταχείρισης wetzel/gentry.htm (actually ή 9

10 10 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Τιμωρίας, που υποβλήθηκε για υπογραφή στις 26 Νοεμβρίου 1987 και τέθηκε σε ισχύ την 1 η Φεβρουαρίου Η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση στις 3 Απριλίου 1989 και τέθηκε σε ισχύ από της 1 ης Αυγούστου του ίδιου χρόνου. Τη Σύμβαση υπέγραψαν και επικύρωσαν όλες οι χώρες-μέλη. Από 1 ης Μαρτίου 2002 μετά την υιοθέτηση σχετικού Πρωτοκόλλου η Επιτροπή Υπουργών μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε μη κράτος μέλος By Mr. του George-Sp. Συμβουλίου C. ATHANASOPOULOS της Ευρώπης να προσχωρήσει στην Σύμβαση. Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Κύρια χαρακτηριστικά της Σύμβασης Student και της School Επιτροπής Architecture Η Σύμβαση δεν διαλαμβάνει ουσιαστικές πρόνοιες Technical επί του θέματος Crete των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και 1. Introductory approach: Defining concept ούτε 1. Introductory γίνεται προσπάθεια approach: για Defining τον προσδιορισμό concept των εννοιών αυτών. Αποβλέπει στην ενίσχυση ancient ancient της Greek προστασίας philosop, Greek philosop, των προσώπων (444 BC (444 BC - που BC, 370 στερούνται Ans), among or wise itage he left us, he established a great principle : BC, Ans), της among ελευθερίας or wise τους itage εναντίον he left των us, βασανιστηρίων he established a και great της principle : κάθε είδους acquisition knowledge starts with definition content concepts. κακομεταχείρισης, acquisition knowledge με την starts εγκαθίδρυση with definition ενός μηχανισμού content μη concepts. δικαστικού Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification προληπτικού Based, refore, 1 χαρακτήρα, ( urban on this gentrification) βασισμένου principle στο is in indicated a σύστημα first, if (in not των final, επισκέψεων. area approach, Planning) term (or Sociology gentrification Για as το well), 1 ( σκοπό as urban refining αυτό, gentrification) και με a city βάση is area, indicated τη σύμβαση, removal (in from area έχει this, συσταθεί Planning) (in various (or η ways), Ευρωπαϊκή Sociology social as Επιτροπή well), as usually για refining την low-income Πρόληψη a city area, των removal Βασανιστηρίων placement from re this, (in και artists, various της Απάνθρωπης ways), operation social ή art Ταπεινωτικής galleries, usually restaurants, Μεταχείρισης low-income etc. However ή Τιμωρίας, this placement change, που απαρτίζεται re regardless artists, από whatever ανεξάρτητους operation or εμπειρογνώμονες, consequences art galleries, restaurants, has, με results απόλυτη etc. also However εξουσία rising this να change, l επισκέπτεται prices regardless ( χωρίς potential κανένα whatever relative περιορισμό or speculation). consequences τόπους κράτησης has, results προσώπων, also rising στερουμένων l prices ( της ελευθερίας potential The term relative τους, gentrification speculation). οποιουδήποτε is found είδους at first in (φυλακές, UK in αστυνομικούς early 1960s σταθμούς, it refers to στρατιωτικά n The term observed gentrification καταλύματα trend is wealthy κρατουμένων, found at people first in to ψυχιατρικά buy UK in property early ιδρύματα, 1960s in poor it areas χώρους refers to London, κράτησης n upgrade observed ανηλίκων, m, trend stay mselves γερόντων, wealthy sometimes people χώρους to re buy υποδοχής property thus old και in poor residents κράτησης areas are being αλλοδαπών London, indirectly upgrade κ.λ.π.) squeezed. m, για stay να mselves εξετάζει τις sometimes συνθήκες re κράτησης thus και old μεταχείρισης residents are being A description indirectly squeezed. των κρατουμένων this και phenomenon εφόσον κρίνει is included σκόπιμο in να προβαίνει work Sociologist σε συστάσεις Ruth GLASS A description at same period, this phenomenon while similar is situations included in were recorded work Sociologist in or major Ruth προς το ενδιαφερόμενο κράτος με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των cities GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researcs. situations were recorded in or major κρατουμένων. cities Since Western n, countries, issue has by preoccupied or Researcs. several scholars for its more comprehensive Since Η Επιτροπή n, έχει approach issue έδρα has το are preoccupied Στρασβούργο being summarized several και ίσο below, scholars με τις χώρες-μέλη from for various its more της Σύμβασης interpretations comprehensive αριθμό approach μελών. Τα phenomenon are μέλη being της gentrification, summarized Επιτροπής εκλέγονται below, following: from με απόλυτη various πλειοψηφία interpretations σε In a sense, μυστική phenomenon phenomenon ψηφοφορία is due to gentrification, από την Επιτροπή a trend a new category following: Υπουργών για social groups to περίοδο return τεσσάρων to city, leaving ετών από purlieus κατάλογο for several ονομάτων reasons: που high καταρτίζει costs in money το Προεδρείο time to travel της from Κοινοβουλευτικής purlieus to downtown, Συνέλευσης τού work place Συμβουλίου is, lack της sense Ευρώπης, 1. The safety term με at βάση comes distributed τρεις from Sociologist υποψήφιους residencies Ruth που GLASS, outside υποδεικνύει town centres, Ruth η Κοινοβουλευτική search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services αντιπροσωπεία health, της education, χώρας-μέλους. entertainment Τα μέλη at της Επιτροπής heart είναι city, ανεξάρτητα, (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower υπηρετούν studies living research cost με, withdrawal την προσωπική in Geneva, Prague, from τους London private ιδιότητα car New easier και, York she access ως came to εκ back markets, τούτου, to London, etc. δεν εκπροσωπούν in According 1943 she published to και anor δεν studies παίρνουν approach, regarding οδηγίες city phenomenon planning. από τις In κυβερνήσεις 1950 is due she to became a του. systematic teac in Η Επιτροπή College London, effort αποτελείται by she σήμερα continued από 47 social μέλη research. από ισάριθμες χώρεςμέλη 10th selling edit. του Wil. Συμβουλίου real COLLINS estate, etc., SONS της for Ευρώπης. AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve assisted, voluntary, wetzel/gentry.htm (actually

11 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Η Επιτροπή, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν είναι δικαστικό σώμα. Επομένως, το έργο και οι δραστηριότητές της διαφοροποιούνται από εκείνες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε αντίθεση με το Δικαστήριο, η Επιτροπή για την πρόληψη των Βασανιστηρίων δεν έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται διαφορών με βάση ατομικές ή διακρατικές προσφυγές, ή να επιδικάζει αποζημιώσεις. Ασκεί, κατά κανόνα, προληπτικό έλεγχο By και Mr. επεμβαίνει George-Sp. με C. ίδια ATHANASOPOULOS πρωτοβουλία σε αντίθεση με το Δικαστήριο Harvard, πού θα Graduate πρέπει School να προηγηθεί Design, Student, σχετική Αιτηση/Προσφυγή. Η Επιτροπή ενεργεί By Mr. George-Sp. προληπτικά C. ATHANASSOPOULOS ενώ το Δικαστήριο Architect επεμβαίνει για επανόρθωση. Η Επιτροπή προβαίνει Student σε εισηγήσεις School Architecture προς τις Κυβερνήσεις. Το Δικαστήριο εκδίδει αποφάσεις νομικά Technical δεσμευτικές. Crete Κατά συνέπεια, και πάλι σε αντίθεση με το Δικαστήριο, οι 1. Introductory approach: Defining concept δραστηριότητές 1. Introductory της approach: δεν αποβλέπουν Defining στην concept επίλυση συγκρούσεων σε νομικό επίπεδο, αλλά στην αποφυγή ancient ancient συγκρούσεων Greek philosop, Greek philosop, σε πρακτικό (444 BC (444 BC επίπεδο BC, Ans), among or wise itage he left us, he established a great - principle : 370 BC, Ans), acquisition among or knowledge wise itage starts he with left us, definition he established content a great concepts. acquisition Το έργο knowledge και οι δραστηριότητες starts with definition της Επιτροπής content εκτενέστερα Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, concepts. term gentrification Based, Το refore, έργο 1 ( της urban Επιτροπής on this gentrification) principle στηρίζεται is in indicated a first, στη συνεργασία if (in not final, area approach, με Planning) τις αρμόδιες term (or Sociology κρατικές gentrification as αρχές. well), 1 ( as Στόχος urban refining είναι gentrification) η υποβοήθηση a city is area, indicated των removal (in κρατικών from area this, αρχών Planning) (in various στη (or ways), βελτίωση Sociology social και as well), ενίσχυση as usually της refining προστασίας low-income a city των area, κρατουμένων removal placement from και re όχι this, η (in άσκηση artists, various δημόσιας ways), operation κριτικής social art galleries, εναντίον usually restaurants, τους. low-income etc. However this placement change, re regardless artists, whatever operation Για or το λόγο consequences art galleries, αυτό, οι restaurants, εργασίες has, results της etc. also However Επιτροπής rising this χαρακτηρίζονται change, l prices regardless ( από potential απόλυτη whatever relative εχεμύθεια or speculation). consequences και μόνο στην has, περίπτωση results also που rising ένα κράτος l prices αρνείται ( να συνεργαστεί potential The term relative gentrification ή να speculation). συμμορφωθεί is found at με first τις in εισηγήσεις UK in της early Επιτροπής, 1960s it όπως refers πιο to κάτω n The αναφέρεται, term observed gentrification trend μπορεί is να wealthy found γίνει at από people first την in to Επιτροπή buy UK in property early δημόσια 1960s in poor δήλωση it areas refers επί to London, του θέματος. n upgrade observed Στο m, έργο trend stay της, mselves wealthy η Επιτροπή sometimes people καθοδηγείται to re buy property thus από old in τις poor residents ακόλουθες areas are being αρχές: London, indirectly upgrade squeezed. m, stay mselves sometimes re thus old residents are being A description indirectly squeezed. (α) η απαγόρευση this phenomenon της κακομεταχείρισης is included in προσώπων work που Sociologist στερούνται Ruth GLASS A description at same period, this phenomenon while similar is situations included in were recorded work Sociologist in or major Ruth της ελευθερίας τους είναι απόλυτη. cities GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researcs. situations were recorded in or major cities (β) Since Western η κακομεταχείριση n, countries, issue has by preoccupied or προσώπων Researcs. είναι απεχθής, ακόμα και στην πιο ήπια several scholars for its more comprehensive Since εκδήλωσή n, της. approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from for various its more interpretations comprehensive (γ) η κακομεταχείριση approach phenomenon are δεν being είναι μόνο gentrification, summarized επιβλαβής below, για το following: from πρόσωπο various που την interpretations υφίσταται, In a sense, αλλά phenomenon phenomenon εξευτελιστική is due και to gentrification, για εκείνον a trend a new που category following: την προκαλεί ή τη social groups to διατάσσει. return to city, leaving purlieus for several reasons: high costs in money time Μέσα to travel στα from πλαίσια purlieus της αποστολής to downtown, της η Επιτροπή work place πραγματοποιεί is, lack sense περιοδικές 1. The safety term επισκέψεις at comes distributed from Sociologist σε χώρες-μέλη residencies Ruth GLASS, outside του town Συμβουλίου. centres, Ruth search GLASS Επιπρόσθετα, for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services μπορούν health, να γίνουν education, και ειδικές entertainment (ad hoc) at επισκέψεις heart και/ή city, (possibly) όπου οι Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower περιστάσεις studies living research cost το επιβάλλουν., withdrawal Οι επισκέψεις in Geneva, Prague, from London private στις car New easier διάφορες York she access χώρες came to back markets, γίνονται to London, etc. από αντιπροσωπείες in According 1943 she published to anor από studies δύο approach, εως regarding πέντε city μέλη phenomenon planning. της Επιτροπής In 1950 is due she που to became a υποβοηθούνται systematic teac in από ειδικούς College εμπειρογνώμονες London, she και continued διαρκούν από social μία research. έως δύο Her εβδομάδες. public Η Επιτροπή 10th selling edit. Wil. real διερευνά, COLLINS estate, etc., SONS κατά for AND προτεραιότητα, Co depreciation Ltd. London initially την WIKIPEDIA: υφιστάμενη part The Free urban πραγματική Encyclopedia: web, in a κατάσταση Gentrification: variety στις ways, G. ALEXANDRI: χώρες in order που Abstract. to επισκέπτεται achieve σε assisted, σχέση με voluntary, την wetzel/gentry.htm μεταχείριση (actually των

12 12 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, κρατουμένων. Εξετάζει τις συνθήκες κράτησής τους, τη συμπεριφορά των λειτουργών που έχουν την ευθύνη εφαρμογής του νόμου και του άλλου προσωπικού έναντι των κρατουμένων και, παράλληλα, τη νομική ή διοικητική βάση στην οποία έχει στηριχθεί η στέρηση της ελευθερίας. Τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή απεριόριστη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος κράτησης προσώπων, περιλαμβανομένου και δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης By Mr. εντός George-Sp. των χωρών C. ATHANASOPOULOS αυτών. Η Επιτροπή μπορεί, Harvard επιπρόσθετα,, να Graduate έχει προσωπική School Design, συνάντηση Student, με κρατούμενους, χωρίς την παρουσία By τρίτων Mr. George-Sp. καθώς και C. ATHANASSOPOULOS με άλλα πρόσωπα, Architect συγγενείς ή φίλους κρατουμένων, δικηγόρους, Student γιατρούς, School δικηγορικούς Architecture ή ιατρικούς συλλόγους ή άλλα σώματα που μπορούν Technical να δώσουν σχετικές Crete πληροφορίες. Μπορεί, ακόμα, να προβεί επί τόπου σε οποιεσδήποτε 1. Introductory approach: Defining concept παρατηρήσεις 1. Introductory θεωρεί approach: αναγκαίες Defining στον υπεύθυνο concept του υπό επιθεώρηση ιδρύματος με σκοπό τη ancient βελτίωση Greek ancient Greek της philosop, μεταχείρισης (444 philosop, των BC (444 κρατουμένων BC, Ans), among or wise itage he left us, he established a great BC - principle : 370 BC, Ans), among Μετά or την wise επίσκεψη itage he η Επιτροπή left us, he υποβάλλει established έκθεση a great στις αρχές της acquisition knowledge starts with definition content concepts. χώρας acquisition που έχει knowledge επισκεφθεί, starts με with αξιολόγηση definition της κατάστασης content και, concepts. όπου τούτο Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification είναι Based, αναγκαίο, refore, 1 ( με urban on εισηγήσεις this gentrification) principle για τη is in indicated λήψη a first, μέτρων if (in not final, area για approach, βελτίωση Planning) των term (or Sociology συνθηκών gentrification as κράτησης. well), 1 ( as urban Η refining Επιτροπή gentrification) μπορεί a city is area, indicated με νέα removal ειδική (in επίσκεψη from area this, Planning) (in στη various χώρα (or ways), να Sociology εξετάσει social as κατά well), πόσο as usually τα refining μέτρα low-income που a εισηγήθηκε city area, έχουν removal placement εφαρμοστεί. from re this, (in artists, various ways), operation social art galleries, usually restaurants, low-income etc. However this placement change, re regardless artists, whatever operation Κανονισμοί or consequences art galleries, και αρχές restaurants, has, results που etc. also διέπουν However rising this τη change, l λειτουργία prices regardless ( της potential Επιτροπής whatever relative or speculation). consequences has, results also rising l prices ( potential The term Με relative κανονισμούς gentrification speculation). is που found θεσπίστηκαν at first in UK το in Νιόβρη early 1960s τού 1989, it refers όπως to τροποποιήθηκαν n The term observed gentrification μεταγενέστερα trend is wealthy found για at people first αντιμετώπιση in to buy UK in property early ειδικών 1960s in περιπτώσεων, poor it areas refers to London, προβλέπεται n upgrade observed η m, ακολουθούμενη trend stay mselves wealthy μέθοδος sometimes people εργασίας to re buy property και thus διασφαλίζονται old in poor residents areas are η being αμεροληψία London, indirectly upgrade και squeezed. η m, αποτελεσματικότητα stay mselves sometimes της λειτουργίας re της thus Επιτροπής. old residents are being A description indirectly squeezed. Η απόλυτη this αντικειμενικότητα phenomenon is included στις in αποφάσεις work της Sociologist Επιτροπής Ruth GLASS A description at same period, this phenomenon while similar is situations included in were recorded work Sociologist in or major Ruth επιβάλλεται από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της που απορρέουν από cities GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researcs. situations were recorded in or major τη cities Σύμβαση. Since Western n, countries, issue has by preoccupied or Researcs. several scholars for its more comprehensive Since Η Επιτροπή n, είχε approach issue υιοθετήσει has are preoccupied την πρακτική being summarized several της below, scholars επιλογής from με for κλήρο, various its more για τα interpretations comprehensive πρώτα χρόνια approach από phenomenon are τη being σύσταση gentrification, summarized της, των below, χωρών following: from στις various οποίες πραγματοποιήθηκαν interpretations In a sense, phenomenon phenomenon περιοδικές επισκέψεις. is due to gentrification, Αποφάσισε, a trend a new category following: επίσης, όπως μη social groups to συμπεριλαμβάνεται return to city, στην leaving αντιπροσωπεία purlieus for το several μέλος reasons: εκείνο high που costs έχει in εκλεγεί money αναφορικά time to travel με τη from χώρα που purlieus θα to πραγματοποιηθεί downtown, η work επίσκεψη. place is, lack Ούτε και sense εμπειρογνώμονες 1. The safety term at comes από distributed from την Sociologist υπό residencies επίσκεψη Ruth GLASS, outside χώρα town μπορούν centres, Ruth να search GLASS κληθούν for was better born να in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services βοηθήσουν health, την αντιπροσωπεία. education, entertainment Στην πράξη at περιοδικές heart επισκέψεις city, (possibly) σε χώρες Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower μέλη studies living πραγματοποιούνται research cost, withdrawal κάθε in Geneva, Prague, from τέσσερα London private car χρόνια New easier York she access η νωρίτερα came to back markets, αν to London, etc. τούτο επιβάλλουν in According 1943 she published οι to περιστάσεις. anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in Περαιτέρω, College London, effort το Εθνικό by she μέλος continued δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία της 10th selling Ολομέλειας edit. Wil. real COLLINS estate, της etc., Επιτροπής SONS for AND Co depreciation για Ltd. την London υιοθέτηση initially WIKIPEDIA: της part έκθεσης The Free urban που Encyclopedia: αφορά web, in a τη Gentrification: variety χώρα του, ways, G. παρόλο ALEXANDRI: in order ότι Abstract. to συμμετέχει achieve στη assisted, συζήτηση voluntary, wetzel/gentry.htm της προκαταρκτικής (actually

13 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, έκθεσης, με την έννοια της παροχής βοήθειας για τυχόν εγειρόμενα ειδικά προβλήματα ή για διευκρινίσεις. Για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων, ιδιαίτερα όταν τα στοιχεία που η Επιτροπή έχει ενώπιον της δεν κρίνονται από μόνα τους ικανοποιητικά για πραγματοποίηση ad hoc επίσκεψης στη συγκεκριμένη χώρα, τίθεται σε ενέργεια ο μηχανισμός του Κανονισμού 30, βάσει του οποίου η Επιτροπή, ή ακόμα By Mr. και George-Sp. το Προεδρείο C. ATHANASOPOULOS (Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι), μπορεί Harvard να ζητήσει, από Graduate την School υπό καταγγελία Design, Student, χώρα πληροφορίες ή εξηγήσεις για την By Mr. επικρατούσα George-Sp. εκεί C. ATHANASSOPOULOS γενική κατάσταση Architect πραγμάτων ή σε δεδομένο χώρο, ή για τη μεμονωμένη Student υπόθεση School στην Architecture οποία αναφέρεται η έκθεση ή η πληροφορία που έχει στα Technical χέρια της η Επιτροπή. Crete Σε συνέχεια των πιο πάνω πληροφοριών και εξηγήσεων, η Επιτροπή 1. Introductory approach: Defining concept μπορεί 1. Introductory να ζητήσει από approach: τις αρχές Defining της χώρας concept λεπτομέρειες των μέτρων που η τελευταία έχει πάρει για ancient ancient την Greek αντιμετώπιση philosop, Greek philosop, της (444 όλης BC (444 BC κατάστασης, BC, Ans), BC, Ans), ή της among or wise itage he left us, he established a great principle : συγκεκριμένης among or wise περίπτωσης. acquisition knowledge itage starts he with left us, definition he established content a great principle : concepts. acquisition Θα πρέπει knowledge να σημειωθεί starts with πως ο definition Κανονισμός αυτός content έχει εφαρμοσθεί Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, concepts. term gentrification μέχρι Based, σήμερα refore, 1 ( σε αρκετές urban on this gentrification) περιπτώσεις principle με is in indicated a θετική first, if ανταπόκριση (in not final, area approach, από Planning) τις αρχές term (or Sociology των gentrification χωρών as well), που 1 ( αφορούσε. as urban refining gentrification) a city is area, indicated removal (in from area this, Planning) (in various (or ways), Sociology Η social όλη as well), διαδικασία as usually refining της low-income γνωστοποίησης a city area, προς removal placement τις from ενδιαφερόμενες re this, (in artists, various χώρες ways), operation των social περιοδικών art galleries, usually επισκέψεων restaurants, low-income εξελίσσεται etc. However σε this τρία placement change, στάδια, re regardless αφήνοντας artists, whatever πάντα operation στην or Επιτροπή consequences art galleries, την ευχέρεια restaurants, has, results αιφνιδιαστικών etc. also However rising επισκέψεων. this change, l prices regardless Σε ( πρώτο potential στάδιο, whatever περί relative or το τέλος speculation). consequences κάθε χρόνου, has, results η Επιτροπή also rising δίδει στις l χώρες-μέλη prices ( που περιλαμβάνονται potential The term relative gentrification speculation). στο προκαταρκτικό is found at first in πρόγραμμα UK in early επισκέψεων 1960s it για refers τον to επόμενο n The term observed χρόνο, gentrification μια trend πρώτη is wealthy found ένδειξη at people first της in πρόθεσης to buy UK in property early της Επιτροπής 1960s in poor it areas για refers την to London, εκεί πραγματοποίηση n upgrade observed m, trend περιοδικής stay mselves wealthy επίσκεψης. sometimes people to re buy property thus old in poor residents areas are being London, indirectly Ακολουθεί, upgrade squeezed. m, σε stay δεύτερο mselves στάδιο, sometimes η επίσημη re γνωστοποίηση thus old residents που are being A description indirectly squeezed. συνήθως στέλνεται this δυο phenomenon βδομάδες is πριν included από in την επίσκεψη, work Sociologist με την οποία Ruth GLASS A description at same period, this phenomenon while similar is situations included in were recorded work Sociologist in or major Ruth δίδονται η ημερομηνία, η διάρκεια της επίσκεψης και τα ονόματα των cities GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researcs. situations were recorded in or major μελών cities Since της Western Επιτροπής n, countries, που issue has by συμμετέχουν preoccupied or Researcs. στην αντιπροσωπεία, όπως και εκείνα several scholars for its more comprehensive Since των n, εμπειρογνωμόνων approach issue has are preoccupied και των μεταφραστών. being summarized several below, scholars from for various its more interpretations comprehensive Σε τρίτο στάδιο approach και phenomenon are μερικές being μόνο gentrification, summarized μέρες πριν below, την πραγματοποίηση following: from various της interpretations επίσκεψης In a sense, phenomenon δίδεται phenomenon προειδοποίηση is due to gentrification, ως προς a trend a new category following: τους χώρους που η social groups to Επιτροπή return προτίθεται to city, leaving να επισκεφθεί. purlieus Παρ for several όλα αυτά, reasons: η αντιπροσωπεία high costs in money της Επιτροπής time to travel μπορεί from επί τόπου purlieus να to αποφασίσει downtown, να επισκεφθεί work place is, καί lack άλλους sense χώρους. 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services Πρωταρχικό health, education, μέλημα entertainment της Επιτροπής, at μετά heart την πραγματοποίηση city, (possibly) μιας Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower επίσκεψης, studies living research cost είναι, withdrawal η συνεχής και in Geneva, Prague, from στενή London private παρακολούθηση car New easier York she access της όλης came to back markets, κατάστασης to London, etc. για in According 1943 την she υλοποίηση published to anor studies από approach, την regarding ενδιαφερόμενη city phenomenon planning. χώρα In 1950 is due των she to became εισηγήσεων a systematic teac στις in οποίες προέβη College η London, effort Επιτροπή. by she Προς continued το σκοπό social αυτό, research. η Her Επιτροπή public έχει υιοθετήσει 10th selling edit. Wil. real την COLLINS estate, πρακτική etc., SONS for να AND ζητά Co depreciation Ltd. με London την έκθεση initially WIKIPEDIA: της όπως, part The σε Free καθορισμένο urban Encyclopedia: web, in a χρονικό Gentrification: variety διάστημα, ways, G. ALEXANDRI: in πληροφορηθεί order Abstract. to achieve από την assisted, ενδιαφερόμενη voluntary, wetzel/gentry.htm χώρα όχι (actually μόνο 13

14 14 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, για τα τυχόν νομοθετικά και διοικητικά By Mr. George-Sp. μέτρα που C. ATHANASOPOULOS λήφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και Harvard για την, εφαρμογή Graduate στην School πράξη των Design, εισηγήσεων Student, της. By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Σύμφωνα με την ακολουθούμενη Student σήμερα School πρακτική, Architecture οι ενδιαφερόμενες χώρες υποβάλλουν στην Επιτροπή Technical προκαταρκτική έκθεση, Crete συνήθως έξι μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης της 1. Introductory approach: Defining concept Επιτροπής, 1. Introductory και τελική approach: σε δώδεκα Defining μήνες. concept Θα πρέπει να τονισθεί ancient Greek ancient ιδιαίτερα philosop, Greek philosop, πως στόχος (444 (444 της BC BC Επιτροπής BC, Ans), BC, Ans), είναι η among or wise itage he left us, he established a great principle : καθιέρωση among or ενός wise μόνιμου itage διαλόγου he left us, με he τις established αρμόδιες a αρχές great κάθε principle : κράτουςμέλους acquisition και πως knowledge η υποβολή starts της with έκθεσης definition της δεν αποτελεί content το τέλος concepts. αλλά την acquisition knowledge starts with definition content concepts. Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term gentrification αρχή Based, μιας συνεχούς refore, 1 ( urban διαδικασίας on this gentrification) principle συνεργασίας is in indicated a first, και if διαλόγου. (in not final, area approach, Planning) term (or Sociology gentrification Η as Επιτροπή well), 1 ( as urban από refining gentrification) της λειτουργίας a city is area, indicated της removal (in πήρε from area μεγάλο this, Planning) (in αριθμό various (or ways), καταγγελιών Sociology social as well), για κακομεταχειρίσεις as usually refining low-income σε a city διάφορες area, χώρες removal placement και from πραγματοποίησε re this, (in artists, various επανειλημμένες ways), operation social art περιοδικές galleries, usually restaurants, και/η low-income ad hoc etc. επισκέψεις However this σε placement change, όλες τις re regardless χώρες-μέλη artists, whatever που operation συνδέονται or consequences art με galleries, τη Σύμβαση. restaurants, has, results Χαρακτηριστικά etc. also However rising this αναφέρεται change, l prices regardless πώς ( στη potential Τουρκία whatever relative πραγματοποίησε or speculation). consequences συνολικά has, results 23 περιοδικές also rising και/ή l ειδικές prices επισκέψεις ( πού potential The επέβαλλαν term relative gentrification οι speculation). περιστάσεις, is found at στην first in Ελλάδα UK in early και στην 1960s Κύπρο it refers 6. Οι to εκθέσεις n The term observed της gentrification Επιτροπής trend για is wealthy όλες found τις at people χώρες first in υιοθετήθηκαν to buy UK in property early ομόφωνα 1960s in poor it από areas refers την to London, Ολομέλεια n upgrade observed και στάληκαν m, trend stay στις mselves wealthy αντίστοιχες sometimes people Κυβερνήσεις to re buy property thus των old in χωρών-μελών. poor residents areas are being Συνολικά London, indirectly upgrade η Επιτροπή squeezed. m, έχει stay mselves υιοθετήσει sometimes μέχρι σήμερα re 347 thus εκθέσεις old residents εκ των are being indirectly squeezed. οποίων A description έχουν δημοσιευθεί this phenomenon οι 305. is included Έχει επίσης in προβεί work σε Sociologist 6 Δημόσιες Ruth GLASS A description at same period, this phenomenon while similar is situations included in were recorded work Sociologist in or major Ruth Δηλώσεις (3 για Ρωσία αναφορικά με Τσετσενία 2 για Τουρκία και 1 για cities GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researcs. situations were recorded in or major Ελλάδα) cities Since Western για σοβαρές n, countries, παραβιάσεις issue has by preoccupied or Researcs. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μη συμμόρφωση several scholars for its more comprehensive Since n, των approach issue χωρών has αυτών are preoccupied με τις being summarized several υποδείξεις below, scholars και from εισηγήσεις for various its more της Επιτροπής. interpretations comprehensive approach phenomenon are being gentrification, summarized below, following: from various interpretations Η σύναψη In a sense, phenomenon της phenomenon σύμβασης και is due to gentrification, η σύσταση της a trend a new category following: Επιτροπής αποτελούν social groups to μια return πρωτοποριακή to city, εξέλιξη leaving στη purlieus διεθνή for κοινότητα. several reasons: Για high πρώτη costs φορά in money μια ομάδα time κρατών to travel έχει from εγκαθιδρύσει purlieus to downtown, ένα διεθνές σώμα work από place ανεξάρτητους is, lack sense εμπειρογνώμονες, 1. The safety term at comes distributed περιβεβλημένο from Sociologist residencies Ruth με διευρυμένες GLASS, outside town εξουσίες centres, Ruth search GLASS ελέγχου for was better born στον in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services τομέα των health, ανθρωπίνων education, δικαιωμάτων entertainment και at με heart το χωρίς city, προηγούμενο (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower δικαίωμα studies living να research cost εισέρχεται, withdrawal απρόσκοπτα in Geneva, Prague, from London private στην επικράτεια car New easier York she access κυριάρχων came to back markets, κρατών to London, etc. για την in According 1943 πραγματοποίηση she published to anor studies της approach, αποστολής regarding city του. phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in Το College σύστημα London, effort συνεργασίας by she που continued ακολουθείται ενισχύει Her το public διάλογο σαν μέσο 10th selling edit. προσέγγισης Wil. real COLLINS estate, των etc., SONS κρατών for AND Co depreciation και Ltd. επίτευξης London initially του WIKIPEDIA: κοινού part στόχου The Free urban Encyclopedia: για web, τη δια in a παντός Gentrification: variety εξάλειψη ways, G. ALEXANDRI: κάθε in order είδους Abstract. to αυθαιρεσίας achieve assisted, από δημόσιες voluntary, wetzel/gentry.htm αρχές. (actually

15 Types Intervention, Ο Δικαστής σε περιόδους κρίσεως Definition, Types Gentrification intervention, Του κ. Μυρ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Προέδρου By Mr. του George-Sp. Ανωτάτου C. Δικαστηρίου ATHANASOPOULOS Κύπρου Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS Architect Student School Architecture Technical Crete Η ομιλία αφιερώνεται στον έντιμο πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Πέτρο ΑΡΤΕΜΗ, τιμής ένεκεν 1. Introductory Ακρογωνιαίος approach: 1 λίθος Defining της Δημοκρατίας concept είναι η ανεξάρτητη Δικαστική 1. Introductory Εξουσία. approach: Ανεξάρτητη ancient Defining Greek υπό philosop, την concept έννοια (444 ότι δεν BC ελέγχεται BC, Ans), και δεν among επηρεάζεται or από wise τις itage άλλες ancient he δύο left εξουσίες Greek us, he philosop, established του Κράτους, (444 a great την BC Εκτελεστική - principle : 370 BC, Ans), και acquisition τη among Νομοθετική. or knowledge wise Η itage ανεξαρτησία starts he with left us, definition της he established Δικαστικής content a great Λειτουργίας concepts. είναι συνυφασμένη acquisition Based, refore, knowledge με on την this starts αρχή principle with της διάκρισης in definition a first, if not των final, content εξουσιών, approach, concepts. η οποία term gentrification Based, refore, on this principle in a first, if not final, approach, term αναπτύχθηκε, 1 ( gentrification 1 στην urban αρχαιότητα, gentrification) από is indicated τον Αριστοτέλη (in area και Planning) πολύ πιο (or Sociology ( urban gentrification) is indicated (in area Planning) (or πρόσφατα as από well), τον as Γάλλο refining πολιτικό a city φιλόσοφο area, removal Montesquieu. from this, Η (in αρχή various της ways), Sociology social as well), as usually refining low-income a city area, removal placement from re this, (in artists, various διάκρισης ways), social των εξουσιών usually επιβάλλει low-income ότι η κάθε μια placement από τις τρεις re εξουσίες operation art galleries, restaurants, etc. However this change, regardless artists, του operation Κράτους θα art galleries, πρέπει restaurants, να λειτουργεί etc. However μέσα this στο change, δικό της regardless τομέα whatever or consequences has, results also rising l prices ( potential αρμοδιότητας whatever relative or χωρίς speculation). consequences να επεμβαίνει has, results στους τομείς also rising αρμοδιότητας l prices των ( άλλων δύο. potential The Όταν term relative gentrification λειτουργούν speculation). is με found αυτό at first τον in τρόπο UK οι in τρεις early 1960s κρατικές it εξουσίες refers to υπάρχουν n The term observed οι gentrification αναγκαίοι trend συνταγματικοί is wealthy found at people first in έλεγχοι to buy UK και in property early τα ισοζύγια 1960s in poor που it areas refers είναι to London, απαραίτητα n upgrade observed για m, την trend stay ομαλή mselves wealthy λειτουργία sometimes people του to δημοκρατικού re buy property thus old in πολιτεύματος poor residents areas are being και London, του indirectly ευνομούμενου upgrade squeezed. m, Κράτους. stay mselves sometimes re thus old residents are being A description indirectly Στην Κυπριακή squeezed. this phenomenon Δημοκρατία, is included η αρχή της in διάκρισης work Sociologist των εξουσιών Ruth GLASS είναι A διάχυτη description at same στο period, this Σύνταγμα phenomenon while και similar επιβεβαιώθηκε is situations included in were από recorded work τη νομολογία Sociologist in or major του Ruth cities Ανωτάτου GLASS in Western at Δικαστηρίου same countries, period, by πολλές while or similar Researcs. φορές. situations Θεμελιωμένη were recorded είναι in or επίσης major η cities Since Western n, countries, issue has by preoccupied or Researcs. ανεξαρτησία της Κυπριακής Δικαιοσύνης several η οποία scholars κατοχυρώνεται for its από more το comprehensive Since n, approach issue has are preoccupied being summarized several below, scholars from for various its more Σύνταγμα και διαφυλάσσεται από τον τρόπο διορισμού των Δικαστών, τη interpretations comprehensive approach phenomenon are being gentrification, summarized below, following: from various μονιμότητά interpretations τους In a sense, phenomenon και phenomenon την κατοχύρωση is due to gentrification, των απολαβών a trend a new category following: τους. Οι Δικαστές των Πρωτόδικων δικαστηρίων διορίζονται και προάγονται social από groups το to return to city, leaving purlieus for several reasons: high costs in money Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και time to travel from purlieus to downtown, work place is, lack sense τα Μέλη 1. The safety του term at Ανωτάτου comes distributed from Sociologist Δικαστηρίου, residencies Ruth GLASS, χωρίς outside τη town συμμετοχή centres, Ruth search GLASS οποιουδήποτε for was better born in Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. The same year she left Germany after continuous movements for lower studies living 1. Ομιλία research cost, withdrawal του in Geneva, (τότε) Δικαστού Prague, from London private του Ανωτάτου car New easier York Δικαστηρίου she access came to back markets, to της London, Κύπρου etc. και in According 1943 σημερινού she published to anor Προέδρου studies approach, regarding του, γενομένη city phenomenon planning. την 5η In 1950 is Φεβρουαρίου due she to became a systematic teac 2014 στο in Πανεπιστήμιο College ΝΕΑΠΟΛΙΣ London, της Πάφου. Η εισαγωγική Ομιλία Her επί public του θέματος του 10th selling Καθηγητού edit. Wil. real COLLINS estate, κ. Κωνστ. etc., SONS for AND ΓΕ. Co depreciation ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ltd. London initially WIKIPEDIA: Προέδρου part The Free urban της Σχολής Encyclopedia: web, in a Νομικών Gentrification: variety και ways, G. Κοινωνικών ALEXANDRI: in order Abstract. to Επιστημών achieve παρατίθεται assisted, voluntary, στο wetzel/gentry.htm τέλος αυτού (actually του κειμένου. 2525

16 16 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, εκπρόσωπου της Εκτελεστικής ή Νομοθετικής Εξουσίας ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου αξιωματούχου. Κατ' αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται πλήρως η ανεξαρτησία ως προς το διορισμό και τις προαγωγές των Δικαστών των Πρωτόδικων δικαστηρίων. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου διορίζονται από τον Αρχηγό του Κράτους, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να έχουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση, όμως ο Πρόεδρος By Mr. της George-Sp. Δημοκρατίας, C. ATHANASOPOULOS κατά κανόνα, ακολουθεί τις συστάσεις Harvard του Ανωτάτου, Δικαστηρίου Graduate School αναφορικά Design, με Student, τους διορισμούς των Μελών του Ανωτάτου By Mr. George-Sp. Δικαστηρίου C. ATHANASSOPOULOS έτσι ώστε Architect να αποκλείεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος πολιτικής Student ή άλλης School παρέμβασης Architecture στη διαδικασία διορισμού των Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Technical Crete 1. Introductory Η Κυπριακή approach: Δικαιοσύνη, Defining λοιπόν, concept η οποία έχει τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας 1. Introductory και βρίσκεται approach: ancient σε Defining Greek ψηλό philosop, επίπεδο, concept όπως (444 διαπιστώθηκε BC BC, Ans), και από among ανεξάρτητους or wise παράγοντες itage ancient he εκτός left Greek Κύπρου, us, he philosop, established είναι σε (444 θέση a great BC να - principle : 370 διεκπεραιώσει BC, Ans), acquisition το among υψηλό or της knowledge λειτούργημα, wise itage starts της he with left απονομής us, definition he established της δικαιοσύνης content a great στην concepts. Κυπριακή Επικράτεια. acquisition Based, refore, Η knowledge Κυπριακή on this starts Δημοκρατία principle with in είναι definition a first, Κράτος if not Μέλος final, content approach, της Ευρωπαϊκής concepts. term gentrification Ένωσης, Based, του refore, 1 ( Συμβουλίου urban on this gentrification) principle της Ευρώπης, is in indicated a first, της if (in not Κοινοπολιτείας final, area approach, Planning) και των term (or Sociology Ηνωμένων gentrification as Εθνών. well), 1 ( as Είναι urban refining οικονομικό gentrification) a city κέντρο is area, indicated στην removal (in περιοχή from area της this, Ανατολικής Planning) (in various (or ways), Μεσογείου Sociology social as και well), χώρα as usually refining παροχής low-income υπηρεσιών, a city area, ναυτιλιακών, removal placement from re this, τραπεζικών, (in artists, various εταιρικών ways), operation social κ.α.. art Επομένως galleries, usually restaurants, η ύπαρξη low-income etc. However ενός δικαιϊκού this placement change, και re regardless δικαστικού artists, whatever συστήματος, operation or ανεξάρτητου consequences art galleries, και restaurants, has, έχοντος results etc. τα also However εχέγγυο; rising this της change, l εντιμότητας, prices regardless ( της potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( αποτελεσματικότητας relative speculation). και της ταχύτητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση potential relative speculation). για The την term εμπιστοσύνη gentrification που is found θα πρέπει at first in να έχουν UK The term gentrification is found at first in UK : in στη early δικαιοσύνη, 1960s it τόσο refers to οι in early 1960s it refers to πολίτες n n και observed trend wealthy people to buy property in poor areas London, upgrade observed οι κάτοικοι m, trend της stay mselves wealthy Δημοκρατίας, sometimes people όσο to re buy και property ξένοι επενδυτές thus old in poor residents areas και εν are δυνάμει being London, indirectly upgrade επενδυτές squeezed. m, τους stay mselves οποίους sometimes ο τόπος, re ιδιαίτερα thus σε old residents περιόδους are οικονομικής being A description indirectly κρίσεως, squeezed. έχει ανάγκη. Είναι προφανές ότι αν οι ξένοι this phenomenon is included in work Sociologist Ruth GLASS επενδυτές A description at και same επιχειρηματίες period, this phenomenon while similar δεν μπορούν is situations included να in were βασιστούν recorded work Sociologist και in or να έχουν major Ruth cities εμπιστοσύνη GLASS in Western at στο same countries, δικαιΐκό period, by και while or δικαστικό similar Researcs. situations σύστημα were μιας recorded χώρας, in ότι or δηλαδή major αυτό cities Since θα Western n, λειτουργήσει countries, issue has by ορθά, preoccupied or έστω Researcs. και several κάτω scholars από πίεση for its και more θα comprehensive προστατεύσει Since n, τα approach νόμιμα issue has και are preoccupied being θεμιτά summarized τους several δικαιώματα below, scholars και from συμφέροντα, for various its more interpretations αυτό comprehensive θα αποτελεί approach ισχυρό phenomenon αντικίνητρο are being gentrification, summarized για οποιεσδήποτε below, following: from επενδύσεις various στη χώρα. interpretations In a sense, phenomenon phenomenon is due to gentrification, a trend a new category following: social groups to return Παρά to τα city, προαναφερόμενα leaving purlieus εχέγγυα for several για την reasons: ομαλή high λειτουργία costs in money της Δικαστικής time to travel Εξουσίας from στην purlieus Κύπρο, to downtown, υπήρξαν και work υπάρχουν place is, lack περίοδοι sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in κρίσεων και δυσκολιών στη διεκπεραίωση των καθηκόντων και της Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services λειτουργίας health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. των Δικαστών. The same year Η she πρώτη left Germany μεγάλη κρίση after continuous στο δικαιΐκό movements και for lower δικαστικό studies living research cost σύστημα, withdrawal in Geneva, της Κυπριακής Prague, from London private Δημοκρατίας car New easier York she επήλθε access came to back το markets, to 1984 London, etc. όταν, in According 1943 she published to anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in μετά τις College ενδοκοινοτικές London, ταραχές του , η Τουρκοκυπριακή Κοινότητα work are characterized και οι εκπρόσωποι by a passion for της justice. στις See also: τρεις COLLINS πολιτειακές ENGLISH DICTIONARY. εξουσίες 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a απεσύρθησαν Gentrification: variety ways, με αποτέλεσμα G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve την αδυναμία assisted, λειτουργίας voluntary, του Κράτους wetzel/gentry.htm (actually και του πολιτεύματος. Ψηφίστηκε τότε ο Νόμος περί Απονομής της

17 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) του 1964, Ν 33/64, με σκοπό την αντιμετώπιση των τεράστιων δυσκολιών, συνταγματικών και νομικών, που προέκυψαν, στη λειτουργία του Κράτους, από την απόσυρση των Τουρκοκυπρίων Υπουργών, Βουλευτών και Δικαστών από τα θεσμικά όργανα του Κράτους. Με το Ν 33/64 έγιναν διάφορες τομές στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων ήταν και η ενοποίηση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου By Mr. George-Sp. με το Ανώτατο C. ATHANASOPOULOS Δικαστήριο τα οποία προβλέπονταν από Harvard το, Σύνταγμα Graduate του 1960, School σε ενιαίο Design, Ανώτατο Student, Δικαστήριο. Στη θεμελιακή απόφαση, By Mr. για George-Sp. το Συνταγματικό C. ATHANASSOPOULOS μας Architect Δίκαιο, στην υπόθεση The Attorney - General Student Republic School v. Ibrahim Architecture Ors (1964) C.L.R., 195 το ενοποιημένο Technical Ανώτατο Δικαστήριο, Crete απαρτιζόμενο 1. Introductory από approach: τους Defining διακεκριμένους concept Δικαστές Βασιλειάδη, Τριανταφυλλίδη 1. Introductory και approach: Ιωσηφίδη, ancient Defining Greek έκρινε philosop, concept το Ν 33/64 (444 BC ως συνταγματικό, BC, Ans), among δυνάμει or του wise δικαίου itage της ancient he ανάγκης, left Greek us, he το philosop, established οποίο είχε (444 a great εφαρμογή BC - principle : 370 BC, και Ans), στην acquisition περίπτωση among or της knowledge wise Κυπριακής itage starts he Δημοκρατίας with left us, definition he established παρά το γραπτό content a great της concepts. Σύνταγμα. Όπως acquisition Based, εξήγησε refore, knowledge το on Ανώτατο this starts principle with Δικαστήριο in definition a first, στην if not υπόθεση final, content approach, εκείνη, concepts. για term να gentrification εφαρμοστεί Based, refore, 1 η ( αρχή urban του on this gentrification) δικαίου principle της ανάγκης, is in indicated a first, πρέπει if (in not final, να area ικανοποιούνται approach, Planning) term (or οι Sociology εξής gentrification προϋποθέσεις: as well), 1 ( as urban refining gentrification) a city is area, indicated removal (in from area this, Planning) (in various (or ways), Sociology (α) social as Θα well), πρέπει as να usually refining υπάρχει low-income μια a city επιτακτική area, και removal placement αναπόφευκτη from re this, (in ανάγκη artists, various ή ways), εξαιρετικές operation social περιστάσεις. art galleries, usually restaurants, low-income etc. However this placement change, re regardless artists, whatever operation (β) or Δεν consequences art θα galleries, πρέπει restaurants, να has, υπάρχει results etc. also However διαθέσιμη rising this change, l οποιαδήποτε prices regardless ( άλλη potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( θεραπεία. relative speculation). potential The term relative speculation). (γ) Τα gentrification μέτρα που is λαμβάνονται found at first in θα πρέπει UK in να early είναι 1960s ανάλογα it refers με την to The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers to ανάγκη, n n και observed trend wealthy people to buy property in poor areas London, upgrade observed m, trend stay mselves wealthy sometimes people to re buy property thus old in poor residents areas are being London, (δ) indirectly upgrade Τα μέτρα squeezed. m, stay θα mselves πρέπει να sometimes είναι παροδικού re thus χαρακτήρα old residents και are περιορισμένα, being A description indirectly χρονικά, squeezed. στην περίοδο των εξαιρετικών περιστάσεων this phenomenon is included in work Sociologist Ruth GLASS (Δέστε A description at την απόφαση same period, this phenomenon του while Δικαστή similar is situations included Ιωσηφίδη in were στην recorded work προαναφερόμενη Sociologist in or major Ruth cities υπόθεση). GLASS in Western at same countries, period, by while or similar Researcs. situations were recorded in or major cities Since Από Western n, το 1964, countries, issue επίκληση has by preoccupied or του Researcs. δικαίου several της ανάγκης scholars έγινε for σε its πολλές more comprehensive περιπτώσεις Since n, περιλαμβανομένου approach issue has are preoccupied being και summarized των several περιπτώσεων below, scholars from for various its more των interpretations τροποποιήσεων comprehensive του approach phenomenon Συντάγματος are being gentrification, της summarized Κυπριακής Δημοκρατίας, below, following: from οι οποίες various έγιναν interpretations In a sense, με την ψήφο phenomenon phenomenon των Ελληνοκυπρίων is due to gentrification, a trend μόνο a new βουλευτών, category following: δυνάμει social groups του to δικαίου return της to ανάγκης, city, leaving εξαιτίας purlieus της μη for several επανόδου reasons: των high Τουρκοκυπρίων costs in money Βουλευτών time to travel και στη from συνέχεια purlieus της to τουρκικής downtown, εισβολής work και place συνεχιζόμενης is, lack sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in κατοχής και της παράλληλης δημιουργίας ενός ψευδοκράτους, Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services ανδρεικέλου health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. της κατοχικής The same δύναμης, year she left στο Germany κατεχόμενο after τμήμα continuous της movements νήσου. for lower studies living Η επίκληση research cost, withdrawal in Geneva, του δικαίου Prague, from της London private ανάγκης, car New easier York για she πενήντα access came to back χρόνια, markets, to London, μπορεί etc. in According 1943 she published to anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in να θεωρηθεί College ότι London, συνιστά συνταγματική «ανωμαλία» Her η οποία public όμως, ουσιαστικά, work are characterized έσωσε την by a Κυπριακή passion for justice. Δημοκρατία See also: COLLINS και επέτρεψε ENGLISH την DICTIONARY. ομαλή 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a λειτουργία Gentrification: variety των ways, τριών G. ALEXANDRI: in order εξουσιών Abstract. to achieve της, παρά assisted, τις φοβερά voluntary, αντίξοες συνθήκες wetzel/gentry.htm (actually που δημιουργήθηκαν το και εντάθηκαν, σε πολύ μεγαλύτερο 17

18 18 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, βαθμό, από το Ως εκ τούτου μπορεί να δικαιολογηθεί, υπό τις κατάλληλες περιστάσεις. Εκτός όμως από το μεγάλο συνταγματικό ζήτημα, στο οποίο ήδη έγινε αναφορά, η Κυπριακή Δικαιοσύνη αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει και άλλες δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία της. Πρόσφατα, ένεκα της οικονομικής κρίσεως που αντιμετωπίζει η χώρα, έγιναν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς By Mr. Οργανισμούς, George-Sp. οι C. οποίες ATHANASOPOULOS επέβαλαν τη θέσπιση νόμων, προς Harvard συμμόρφωση, με Graduate τα συμφωνηθέντα, School Design, οι Student, οποίοι αμφισβητήθηκαν και αμφισβητούνται By Mr. ως George-Sp. αντισυνταγματικοί C. ATHANASSOPOULOS επειδή, Architect κατ' ισχυρισμό, παραβιάζουν συνταγματικά Student κατοχυρωμένα, School Architecture βασικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της περιουσίας, Technical της ισότητας, Crete της κατανομής 1. Introductory οικονομικών approach: βαρών Defining σύμφωνα concept με τις δυνάμεις εκάστου κλπ.. Θα αποφύγω 1. Introductory να αναφερθώ approach: ancient Defining σε Greek οτιδήποτε philosop, concept που είναι (444 επίδικο BC ενώπιον BC, Ans), των among Δικαστηρίων or wise σε itage εκκρεμούσες ancient he left Greek υποθέσεις, us, he philosop, established για (444 ευνόητους a great BC - principle : 370 λόγους, BC, Ans), Θα acquisition προσπαθήσω among or knowledge wise όμως itage να starts εξηγήσω he with left τα us, προβλήματα definition he established που content a great δημιουργούνται concepts. και τα acquisition Based, οποία refore, αντιμετωπίζουν knowledge on this starts principle with οι Δικαστές, in definition a first, if ιδιαίτερα not final, content approach, του concepts. Ανωτάτου term gentrification Δικαστηρίου, Based, refore, 1 ( το urban οποίο on this gentrification) principle ασκεί και is in indicated a τις first, if εξουσίες (in not final, area approach, του Planning) Ανωτάτου term (or Sociology Συνταγματικού gentrification as well), 1 ( Δικαστηρίου. as urban refining gentrification) a city is area, indicated removal (in from area this, Planning) (in various (or ways), Sociology Εκτός social as well), από as το δίκαιο usually refining της low-income ανάγκης, a city area, του οποίου removal placement γίνεται from re this, επίκληση (in artists, various σε διάφορους ways), operation social νόμους art galleries, και usually το Ανώτατο restaurants, low-income Δικαστήριο etc. However καλείται this placement change, να κρίνει re regardless σε artists, κάθε whatever περίπτωση, operation or αν consequences art η επίκληση galleries, restaurants, του has, είναι results etc. δικαιολογημένη also However rising this change, l ή όχι, prices σε regardless ( άλλους potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( νόμους γίνεται relative επίκληση speculation). και του δημοσίου συμφέροντος ή της δημόσιας potential relative speculation). ωφέλειας, The term gentrification με απώτερο is found σκοπό at first τον in περιορισμό UK in early δικαιωμάτων 1960s it refers που to The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers to κατοχυρώνονται n observed n observed από trend trend το Σύνταγμα. wealthy people wealthy Αναφορικά to buy people to buy με property in poor areas London, upgrade m, stay mselves sometimes re property το δίκαιο thus old in της poor ανάγκης, residents areas are έχουμε being London, ήδη indirectly upgrade δει ότι squeezed. m, τα δικαστήρια stay mselves οφείλουν sometimes να ελέγχουν, re thus πριν old αποδεχθούν residents are την being εφαρμογή A description indirectly squeezed. του δόγματος αυτού, ότι υπάρχει επιτακτική και this phenomenon is included in work Sociologist Ruth GLASS αναπόφευκτη A description at same ανάγκη period, this phenomenon (για while similar τη is λειτουργία situations included in were του recorded work κράτους Sociologist in or και major του Ruth cities πολιτεύματος) GLASS in Western at same countries, ή εξαιρετικές period, by while or περιστάσεις, similar Researcs. situations ότι δεν were υπάρχει recorded άλλη in or θεραπεία, major ότι cities Since τηρείται Western n, η αρχή countries, issue της αναλογικότητας has by preoccupied or Researcs. μεταξύ several του scholars λαμβανομένου for its μέτρου more comprehensive και Since της ανάγκης n, approach και issue ότι has τα are μέτρα preoccupied being δεν summarized υπερβαίνουν several below, scholars χρονικά from την for περίοδο various its more interpretations κατά comprehensive την οποία διαρκούν approach phenomenon οι are εξαιρετικές being gentrification, summarized περιστάσεις. below, following: from various interpretations In a sense, Το δημόσιο phenomenon συμφέρον phenomenon is due είναι to gentrification, a όρος trend νομικός a new category και, following: σύμφωνα social groups με τη to νομολογία, return to όπου city, γίνεται leaving επίκληση purlieus δημοσίου for several συμφέροντος reasons: high θα costs πρέπει in money αυτό να time εξειδικεύεται to travel from και να purlieus αιτιολογείται. to downtown, Δημόσιο συμφέρον work place is, εξυπακούει lack sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in γενικού περιεχομένου ωφέλεια και επομένως θα πρέπει να καθορίζεται ο Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services σκοπός health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. τον οποίον η The ωφέλεια same year εξυπηρετεί. she left Germany Το δημόσιο after συμφέρον continuous movements πρέπει να for lower είναι studies living δημόσιο, research cost, withdrawal υπό in Geneva, όρους Prague, δημοκρατικής from London private οργάνωσης car New easier York she access came και to back στο markets, to πλαίσιο London, etc. της in According 1943 she published to anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in δημοκρατικής College αρχής. London, Το δημόσιο she συμφέρον continued καθορίζεται με Her βάση public την αρχή της νομιμότητας work are characterized σε συνάρτηση by a passion με for τον justice. σκοπό See also: που COLLINS επιδιώκει. ENGLISH DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a Gentrification: variety Στην ways, Ελλάδα, G. ALEXANDRI: in order μετά Abstract. to από achieve πρόσφατες assisted, αποφάσεις voluntary, του Συμβουλίου wetzel/gentry.htm (actually της Επικρατείας, έγινε πολύς λόγος και συζήτηση αναφορικά μι: το κατά

19 Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, πόσον στο δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνεται και το «δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον» το οποίο θεωρείται από κάποιους ως θεσμική μετάλλαξη του «ταμειακού συμφέροντος του δημοσίου», το οποίο στο παρελθόν δεν θεωρείτο, από τα δικαστήρια, ως λόγος παρέκκλισης ή εξουδετέρωσης ατομικών δικαιωμάτων. Στην απόφαση πλειοψηφίας της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Υπόθεση 888/2012 γίνεται αναφορά στο δημοσιονομικό By Mr. δημόσιο George-Sp. συμφέρον, C. ATHANASOPOULOS σε υπόθεση που αφορούσε το μέτρο της Harvard περικοπής, των Graduate επιδομάτων School εορτών Design, και Student, αδείας που χορηγούνταν σε συνταξιούχους By Mr. George-Sp. του δημόσιου C. ATHANASSOPOULOS και ευρύτερου Architect δημόσιου τομέα. Ανέφερε λοιπόν το Συμβούλιο Student της School Επικρατείας, Architecture στην υπόθεση εκείνη, ότι το επίμαχο μέτρο δεν αποβλέπει Technical απλώς στο ταμειακό Crete συμφέρον 1. Introductory του approach: δημοσίου, Defining αλλά αποτελεί concept τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος 1. Introductory δημοσιονομικής approach: ancient Defining Greek philosop, προσαρμογής concept (444 BC και BC, προώθησης Ans), among διαρθρωτικών or wise μεταρρυθμίσεων, itage ancient he left Greek us, για he philosop, την established ενίσχυση (444 a great και BC - principle : ανάκαμψη 370 BC, Ans), της acquisition Ελληνικής among or οικονομίας, knowledge wise itage starts το οποίο, he with left us, συνολικώς definition he established εφαρμοζόμενο, content a great concepts. αποσκοπεί τόσο acquisition Based, στην refore, αντιμετώπιση knowledge on this starts principle της, with κατά την in definition a first, εκτίμηση if not final, του content Νομοθέτη, approach, concepts. άμεσης term gentrification ανάγκης Based, κάλυψης refore, 1 ( urban οικονομικών on this gentrification) principle αναγκών is in indicated a της first, χώρας, if (in not final, όσο area και approach, στη Planning) βελτίωση term (or Sociology της gentrification μελλοντικής as well), 1 ( as δημοσιονομικής urban refining gentrification) a και city is area, οικονομικής indicated removal (in κατάστασης, from area this, Planning) (in δηλαδή various (or ways), στην Sociology εξυπηρέτηση social as well), as σκοπών usually refining που low-income συνιστούν a city area, καταρχήν removal placement σοβαρούς from re this, (in λόγους artists, various δημόσιου ways), operation social συμφέροντος art galleries, usually και restaurants, αποτελούν low-income etc. ταυτοχρόνως However this placement change, και σκοπούς re regardless κοινού artists, whatever ενδιαφέροντος operation or των consequences art galleries, Κρατών restaurants, Μελών has, results της etc. Ευροζώνης. also However rising this change, l prices regardless ( potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( Στην relative ίδια speculation). υπόθεση, το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού potential relative speculation). αναφέρθηκε The term gentrification στα δεδομένα is found τα οποία, at first κατά in το UK Νομοθέτη, in early 1960s υπήρχαν it κατά refers το to The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers to χρόνο n n θέσπισης observed observed των trend trend επίμαχων wealthy wealthy μέτρων, people people και to αφού buy to buy παρατήρησε property in poor areas London, upgrade m, stay mselves sometimes re property thus old in ότι poor τα residents areas μέτρα are εκείνα, being London, καταρχήν, indirectly upgrade squeezed. m, δεν ήταν stay mselves προδήλως sometimes απρόσφορα re για thus την old επίτευξη residents των are επιδιωκόμενων being A description indirectly squeezed. σκοπών ούτε και μη αναγκαία για την αντιμετώπιση της this phenomenon is included in work Sociologist Ruth GLASS υπό A description του at same Νομοθέτου period, this phenomenon while διαπιστωθείσας similar is situations included in κρίσιμης were recorded work δημοσιονομικής Sociologist in or major Ruth cities κατάστασης, GLASS in Western at έκρινε same countries, period, ότι τα by while νομοθετικά or similar Researcs. εκείνα situations μέτρα were υπόκειντο recorded in «σε or οριακό major μόνον cities Since δικαστικό Western n, countries, έλεγχο». issue has by preoccupied or Researcs. several scholars for its more comprehensive Since Σύμφωνα n, approach με issue την has are preoccupied προαναφερόμενη being summarized several απόφαση below, scholars from φαίνεται for various its more να interpretations αναγνωρίζεται comprehensive το approach phenomenon δημοσιονομικό are being gentrification, summarized δημόσιο συμφέρον, below, following: from ως δημόσιο various συμφέρον, interpretations In a sense, το οποίο phenomenon υπόκειται phenomenon is due μόνο to gentrification, a σε trend οριακό a new δικαστικό category following: έλεγχο social και groups ο τη to βάση return των δεδομένων to city, leaving που ο Νομοθέτης: purlieus for είχε several ενώπιον reasons: του high κατά costs τη in θέσπιση money του time νομοθετήματος. to travel from Ενόψει purlieus και to downtown, του δικονομικού work εμποδίου place is, lack που έχει sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in κάποιος που προσβάλλει τη συνταγματικότητα ενός νόμου, σύμφωνα με Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services το health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth οποίο, Unemployment. αυτός, The θα same πρέπει year she left να Germany αποδείξει after ότι continuous ο νόμος movements είναι for lower αντισυνταγματικός studies living research cost, withdrawal in Geneva, πέραν Prague, πάσης from London λογικής private αμφιβολίας, car New easier York she access came υπάρχει to back markets, to ο London, κίνδυνος, etc. in According 1943 she published to anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in κατά τη γνώμη College μου, London, να αφεθεί she περιθώριο continued αυθαιρεσίας στο Her Νομοθέτη. public work Εκτός are characterized από το δημοσιονομικό by a passion for justice. δημόσιο See also: συμφέρον, COLLINS ENGLISH το οποίο DICTIONARY. δηλαδή 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a εξυπηρετεί Gentrification: variety ways, το οικονομικό G. ALEXANDRI: in order Abstract. to achieve συμφέρον του assisted, κράτους, voluntary, υπάρχει wetzel/gentry.htm (actually δημόσιο συμφέρον και για άλλα σημαντικά θέματα, όπως είναι η προάσπιση των 19

20 20 E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ορθή λειτουργία του Συντάγματος, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από αυτό, και η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Είμαι, επομένως, της γνώμης ότι δεν πρέπει, με ευκολία, το δημοσιονομικό δημόσιο συμφέρον να ανάγεται σε «υπέρτατο» δημόσιο συμφέρον κατά τρόπο που να δικαιολογείται ο παραγκωνισμός άλλων τύπων δημοσίου συμφέροντος, ως λιγότερο σημαντικών. By Mr. George-Sp. Αν το δημοσιονομικό C. ATHANASOPOULOS δημόσιο συμφέρον ανοιχθεί σε Harvard υπέρτατο, δημόσιο Graduate συμφέρον School και αν Design, η θέση Student, που διακηρύχθηκε από την απόφαση By πλειοψηφίας Mr. George-Sp. C. του ATHANASSOPOULOS Συμβουλίου Architect της Επικρατείας στην προαναφερόμενη υπόθεση, Student περί School οριακού Architecture μόνο δικαστικού ελέγχου, επίσης γίνει δεκτή, τότε, κατά Technical την εκτίμηση μου, Crete υπάρχει 1. Introductory κίνδυνος approach: δημιουργίας Defining concept ενός «νομικοοικονομικού ολοκληρωτισμού», 1. Introductory approach: που ancient είναι Defining Greek δυνατό philosop, να concept οδηγήσει (444 BC σε - εξασθένηση 370 BC, Ans), του among κράτους or δικαίου. wise itage ancient he left Greek us, he philosop, established (444 a great BC - principle : 370 BC, Ans), acquisition among Πώς or λοιπόν knowledge wise itage μπορούν starts he with να left αντιμετωπίσουν us, definition he established τα content δικαστήρια a great concepts. ένα τέτοιο κίνδυνο; acquisition Based, refore, Τα δικαστήρια knowledge on this starts principle βέβαια with δεν in definition μπορούν a first, if not να final, παραγνωρίσουν content approach, concepts. τους term gentrification σοβαρούς Based, κινδύνους refore, 1 ( urban on που this gentrification) εγκυμονεί principle η is οικονομική in indicated a first, if (in not κρίση final, area και approach, την Planning) ανάγκη term (or το Sociology κράτος gentrification να as νοικοκυρέψει well), 1 ( as urban refining τα gentrification) δημόσια a city οικονομικά is area, indicated removal του. (in Αν from η area περίπτωση this, Planning) (in various είναι (or ways), ακραία Sociology ώστε social as well), να as διακυβεύεται usually refining low-income η ίδια a city η area, υπόσταση removal placement του from κράτους re this, (in artists, και various η δημοκρατική ways), operation social οργάνωση art galleries, usually του restaurants, λαού, low-income τότε etc. However ισχύει this το placement change, δόγμα «salus re regardless populi artists, whatever sumprema operation or lex consequences esto», art galleries, δηλαδή restaurants, has, «η results σωτηρία etc. also However του rising λαού this change, l είναι prices ο υπέρτατος regardless ( potential whatever or consequences has, results also rising l prices ( νόμος», και relative μπροστά speculation). σ' αυτό το διακύβευμα, ουσιαστικά υποχωρούν όλα potential relative speculation). τα The υπόλοιπα. term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers to n The term gentrification is found at first in UK in early 1960s it refers to n Όμως observed observed εάν trend η trend κατάσταση wealthy wealthy δεν people people έχει to φθάσει buy property in poor areas London, upgrade m, stay mselves sometimes to re buy property στο προαναφερόμενο thus old in poor residents areas are απροχώρητο being London, indirectly upgrade σημείο, squeezed. m, stay τότε, mselves κατά την sometimes εκτίμηση re μου, thus θα old πρέπει residents να are σταθμίζεται being A description indirectly το squeezed. καθετί που θυσιάζεται στο βωμό της προάσπισης του this phenomenon is included in work Sociologist Ruth GLASS δημοσιονομικού A description at same δημόσιου period, this phenomenon while συμφέροντος. similar is situations included Ποιος in were θα recorded work κρίνει Sociologist in όμως or εάν major Ruth η cities εξυπηρέτηση GLASS in Western at του same countries, δημόσιου period, by while or συμφέροντος similar Researcs. situations δικαιολογεί were recorded την απόκλιση in or major από τη cities Since συνήθη Western n, νομιμότητα; countries, issue Σίγουρα has by preoccupied or η Researcs. εκλεγμένη several πολιτική scholars εξουσία for έχει its ευρεία more comprehensive και Since αποφασιστική n, approach issue αρμοδιότητα has are preoccupied being να summarized κρίνει several αν below, scholars υφίστανται from for έκτακτες various its more interpretations περιστάσεις comprehensive που approach δικαιολογούν phenomenon are being την gentrification, summarized απόκλιση από below, following: τη from νομιμότητα. various Ο Δικαστής interpretations In a sense, όμως phenomenon έχει ύψιστη phenomenon συνταγματική is due to gentrification, a trend αποστολή a new category following: να θέτει social τα άρια, groups τα to πλαίσια return δηλαδή to city, μέσα leaving στα οποία purlieus οφείλει for να several κινηθεί reasons: η πολιτική high costs εξουσία. in money time Τα to travel δικαστήρια from έχουν purlieus τρόπους to downtown, ελέγχου της work νομιμότητας place is, lack των sense 1. The safety term at comes distributed from Sociologist residencies Ruth GLASS, outside town centres, Ruth search GLASS for was better born in πράξεων της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, οι οποίοι Berlin, she made first studies. In 1932 she published an important study entitled: services βασίζονται health, education, entertainment at heart city, (possibly) Youth Unemployment. στο Σύνταγμα The same και year τους she left Νόμους.Οι Germany τρόποι after continuous αυτοί συνίστανται, movements for lower μεταξύ studies living άλλων: research cost, withdrawal in (α) Geneva, στον Prague, from έλεγχο London private της car New easier επιτακτικότητας York she access came to back markets, to London, και etc. του in According 1943 she published to anor studies approach, regarding city phenomenon planning. In 1950 is due she to became a systematic teac in αναπόφευκτου College της London, ανάγκης λήψης έκτακτων social μέτρων research. ή των εξαιρετικών περιστάσεων work are characterized που επιβάλλουν by a passion for την justice. εξουδετέρωση See also: COLLINS ή ENGLISH τον περιορισμό DICTIONARY. 10th selling edit. Wil. real COLLINS estate, etc., SONS for AND Co depreciation Ltd. London initially WIKIPEDIA: part The Free urban Encyclopedia: web, in a κατοχυρωμένων Gentrification: variety ways, G. ALEXANDRI: in ατομικών order Abstract. to achieve δικαιωμάτων, assisted, αναγνωρίζοντας voluntary, φυσικά wetzel/gentry.htm (actually τις ευρείες αρμοδιότητες της πολιτικής εξουσίας σ' αυτόν τον τομέα, (β) στον

þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ Ã

þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ à Neapolis University HEPHAESTUS Repository School Law Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2014 þÿ ¼±Ä± ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í : ÁÅ ¼ à þÿà ¹½¹º  ÅÆ Â µà ¼ Á Å º Savvidou, Artemis þÿ»» ½¹ºÌ š ½ÄÁ

Διαβάστε περισσότερα

þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½

þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½ Neapolis HEPHAESTUS Repository School Economic Sciences Business http://hephaestus.nup.ac.cy Articles 2015 þÿ ¹Â µ½äµå¾ ¼ ½ ¹Â µá¹ þÿšá à  º±¹ ºÁ à  ¾¹Î½ þÿ ±½±ÃÌÀ Å» Â, šé½ãä±½ä ½  µ. þÿ»» ½¹ºÌ š ½ÄÁ

Διαβάστε περισσότερα

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. By Mr. George-Sp. C.

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. By Mr. George-Sp. C. E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, By Mr. George-Sp. C. ATHANASOPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Περί By Mr. της George-Sp. ειδικώτερης C. ATHANASOPOULOS σχέσης του Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980.

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Κυριακούλα ΜΑΚΡΗ Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. kmakri@geo.auth.gr Αλέξανδρος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ο λειηοσργικός κίνδσνος ζηο ελληνικό τρημαηοπιζηωηικό ζύζηημα και η περίπηωζη ηοσ Ταμείοσ Παρακαηαθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΛΑΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIO ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Η νοθεία των τροφίμων, μελέτη περίπτωσης η νοθεία του ελαιόλαδου

Η νοθεία των τροφίμων, μελέτη περίπτωσης η νοθεία του ελαιόλαδου ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ (Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων) ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Η νοθεία των τροφίμων, μελέτη περίπτωσης η νοθεία του ελαιόλαδου Σπουδάστρια : ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º Â

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-05 þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  þÿ¼ à ±½±ÀÄ;  Äɽ Á³±½¹Ã þÿå³µ ±Â.œ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικηφόρος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα