ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 3 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 7 Ç ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÏÕ ÐÑÙÉÌÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÇÌÅÑÁ 10 ΑΝΟΡΕΞΙΑ - ΒΟΥΛΙΜΙΑ 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 3 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 7 Ç ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÏÕ ÐÑÙÉÌÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÇÌÅÑÁ 10 ΑΝΟΡΕΞΙΑ - ΒΟΥΛΙΜΙΑ 14"

Transcript

1 ΓΙΑΤΡΕΥΩ Τεύχος13 / Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτρης Κατσίμης ðåñéå üìåíá ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ o Áêáäçìáéêüò ÄçìÞôñçò Íáíüðïõëïò ÊáèçãçôÞò ÈåùñçôéêÞò ÖõóéêÞò Ðáíåð. Ôexas A&M - Ðñüåäñïò ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ñåõíáò êáé Ôå íïëïãßáò ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Ηλίας Αλεξάκης - Βάιος Σύρρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Χρήστος Γκίκας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: INFO HEALTH ltd. ÊÁËËÉÔÅ ÍÉÊÇ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ÐáíôåëÞò ÌðïõóéíÜêïãëïõ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γ. Ανδρουλάκης. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντ. Ρασιδάκης. Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστήμιου Αθηνών Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρίας ΜΕΛΗ: Σ. Απέργης: Αναπληρωτής Διευθυντής Χειρουργός Σ. Βασιλάκης: Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Κρήτης Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Γ. Γεωργιάδης: Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Στ. Γιακουμάκης: Διοικητικός Διευθυντής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Α. Γραμματόπουλος: Διευθυντής Γαστ/κης Κλινικής Κ. Δελής: Διευθυντής Γαστ/κης Κλινικής Ευ.Καπάνταης: Διευθυντής Τμήματος Διαβήτη Παχυσαρκίας Μιχ. Κυριακίδης: Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Εμ. Λαζαρίδης: Διευθυντής Ακτινοφυσικός Γ. Μάκος: Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ειρ. Μανουσάκη: Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Δ. Μπαφαλούκος: Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Ι. Μπουτσικάκης: Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ειρ. Οικονόμου-Σταματάκη : Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Δ.Πανταζόπουλος: Αν. Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Χ. Παυλόπουλος: Υπεύθυνος Υπερηχογραφίας Κ. Πετράκη: Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Δ. Ρολόγης: Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Γ. Σάπκας: Αν. Καθηγητής Ορθοπεδικός Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής Γ. Τσιώτος: Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Ε. Χάλαρη: Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ. Χατζηδημητρίου: Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κ. Χατζησταύρου: Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας Παν. Αθηνών Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Το περιοδικό εκδίδεται, áíü ôñßìçíï, από την Επιστημονική Εταιρία Βάσος Χαραλαμπίδης του Νοσοκομείου Metropolitan, της οποίας το Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος Αντώνης Ρασιδάκης, Αντιπρόεδρος Γιώργος Σάπκας, Γ. Γραμματέας Καλλιόπη Πετράκη, Ταμίας Ματθαίος Δουζίνας, Μέλη Δημοσθένης Σκάρλος, Μιχάλης Παπαχαραλάμπους, Φιορίτα Πουλακάκη ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 3 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 7 Ç ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÏÕ ÐÑÙÉÌÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÇÌÅÑÁ 10 ΑΝΟΡΕΞΙΑ - ΒΟΥΛΙΜΙΑ 14 Ï ÊÁÑÊÉÍÏÓ ÔÏÕ ÓÔÏÌÁÔÏÓ 18 ÏÔÁÍ Ç ÆÅÓÔÇ «ÊÔÕÐÁÅÉ ÊÏÊÊÉÍÏ» 22 ÄÅÍ ÁÊÏÕÙ ÊÁËÁ 24 ÄÁÊÑÕÓÌÅÍÁ ÌÁÔÉÁ 28 KOËÐÉÊÇ ÌÁÑÌÁÑÕÃÇ 30 MYÚÊÅÓ ÊÑÁÌÐÅÓ 32 ÐñïóïΧΗ óôï äεñìá óáσ 36 AIMOKAÈÁÑÓÇ ÔÏÕ ÇÐÁÔÏÓ 38 ÐÁÑÁÌÏÑÖÙÓÅÉÓ ÓÔÁ ÐÏÄÉÁ 40 ÔÉ ËÅÔÅ ÃÉÁÔÑÅ; 44 EYPHMATA 46 ÔÏ ÉÏÕÌÏÑ ÙÖÅËÅÉ ÓÏÂÁÑÁ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ ΓΡΑΦΕΙΑ: Εθνάρχου Μακαρίου 9 και Ελευθερίου Βενιζέλου, , Ν. Φάληρο, τηλ , fax To περιοδικό ΓΙΑΤΡΕΥΩ διατίθεται δωρεάν. 36 TEYXOS 13 Final.indd 1 31/8/ :38:04 ìì

2 Οι γιατροί που συνεργάζονται για την έκδοση του περιοδικού ΓΙΑΤΡΕΥΩ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑÍ. ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ÔÏÕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚÏÕ ÔÏÌÅÁ ÁÐÅÑÃÇÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ΒΑΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ - Δ/ΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÂÑÅÔÁÊÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, AíáðëçñùôÇÓ Δ/ΝΤΗΣ Íåõñï åéñïõñãéêçó ÊëéíéêÇÓ ÂÑÏÕÂÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, Δ/ΝΤΗΣ ÁÊÔÉÍÏÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΩΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÃÊÉÆÏÐÏÕËÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ, ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÏÓ ÓÔÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÌÅËÅÔÇÓ ÔÇÓ ÁÍÁÐÍÏÇÓ ÊÁÔÁ ÔÏÍ ÕÐÍÏ ΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΑΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Δ/ΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÄÇÌÏÂÅËÇÓ ÐÅÔÑÏÓ, Δ/ΝΤΗΣ ÐËÁÓÔÉÊÇÓ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΖΑÃÊËÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, Δ/ΝΤΗΣ ÊÅÍÔÑÏÕ ÊÅÖÁËÁËÃÉÁÓ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΣΑΣ ΗΠΑ - Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÊÁËËÉÅÑÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ - ÁÍÁÐË. ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ΚΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΤΜΗΜ. ΔΙΑΒΗΤΗ - ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣIΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ËÁÆÁÑÉÄÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, Δ/ΝΤΗΣ ÁÊÔÉÍÏÖÕÓÉÊÏÓ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΟΥΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, CLINICAL ASSISTANT PROFESOR U.M.D.N.J - MEDICAL SCHOOL ΗΠΑ - Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΤΑΚΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΤΣΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÌÕËÙÍÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ÁÍ. Δ/ΝΤΗΣ ÃÍÁÈÏÐÑÏÓÙÐÉÊÇÓ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ MURRAY SAMUEL, Δ/ΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΨΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÑÁÓÉÄÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ, ÁÍ. ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁÓ- Δ/ΝΤΗΣ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ ΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ÔÇÓ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÊÁÉ ΠΡΟΕΔΡΟΣ THÓ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ÔÏÕ ΝÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ MÅÔROPOLITAN. ΑΝÁÐËÇÑÙÔÇÓ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΑΠΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÓÊÁÑËÏÓ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ, Δ/ΝΤΗΣ ÏÃÊÏËÏÃÏÓ ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΙΑΤΑΛΙΑΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÔÑÉ ÁÓ ÌÉËÔÉÁÄÇÓ, ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΣΙΩΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΙΖΟΥΡΙ ΗΠΑ - Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΑΝΝΑ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÔÕÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, Δ/ΝΤΗΣ ÐÁÈÏËÏÃÉÊÇÓ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÁËÁÑÇ ÅËÅÍÇ, Δ/ΝΤΡΙΑ ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ÄÉÄÁÊÔÙÑ, ÉÁÔÑÏÓ ÁÉÌÁÔÏËÏÃÏÓ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Δ/ΝΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TEYXOS 13 Final.indd 2 31/8/ :38:05 ìì

3 Áýãïõóôïò óôçí ðüëç [åóåßò êé åìåßò] Κ ατ αρχάς καλό καλοκαίρι. Που αυτό δεν σημαίνει, απαραιτήτως, καλές διακοπές, με την έννοια του τρέχω σαν τρελός να κλείσω δωμάτιο σε ξενοδοχείο νησιού, να προγραμματίσω αγχωδώς ημερομηνία αναχώρησης και να ερευνήσω απελπισμένα σε πιο μέρος της ελληνικής επικράτειας δεν θα συρρέουν, σαν εσωτερικοί μετανάστες, οι φυγάδες των πόλεων. Εγώ θα έλεγα, αυτή τη φορά, να μείνετε στην πόλη σας, στο σπιτάκι σας και να κάνετε τα λίγα δεν είναι ανάγκη να μεταβληθείτε σε..ανθρώπινη σοκολάτα μπάνια σας σε κάποια κοντινή σας παραλία, ημέρες και ώρες για λογικούς ανθρώπους. Δοκιμάστε αυτή τη λύση. Ξεχάστε τον προγραμματισμό και τον συρμό. Αγνοήστε τι κάνουν οι άλλοι, οι περισσότεροι. Έστω μια φορά, για να διατηρήσετε την ατομικότητά σας και την πνευματική σας ισορροπία. Στο ερώτημα, λοιπόν, «που θα πάμε φέτος;» (γιατί πρέπει, σώνει και καλά, κάπου να πάμε ) απαντήστε με τόλμη: «Πουθενά. Θα μείνουμε εδώ.». Στην πόλη μας. Με τον φυσιολογικό πληθυσμό της. Τον αθόρυβο περίγυρο. Τις ολιγάνθρωπες παραλίες. Τους ήσυχους, άνετους δρόμους της. Αύγουστος στη μεγάλη πόλη. Η διάσωση από τη νευρασθένεια των διακοπών. Το ζήτημα είναι αυτή τη σκέψη να μη την κάνουν πολλοί. Ä.Ê. [3] TEYXOS 13 Final.indd 3 31/8/ :38:05 ìì

4 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ Å é ä Þ ó å é ò ê á é ð ë ç ñ ï ö ï ñ ß å ò á ð ü ô ï Ä é á ä ß ê ô õ ï Kñáóß ãéá ìáêñïæùßá Η κατανάλωση ενός ποτηριού κρασιού την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία και παρατείνει τη ζωή, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Journal of Epidemiology and Community Health. Συγκεκριμένα, η Δρ. Μαρτινετ Στρεππελ και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο Wageningen της Ολλανδίας μελέτησε στοιχεία που είχαν προκύψει από την ιατρική παρακολούθηση, για 40 χρόνια, τυχαία επιλεγμένων ανδρών από την Δανία. Συγκεκριμένα, είχαν καταγραφεί στοιχεία για την καρδιαγγειακή υγεία τους και το προσδόκιμο επιβίωσης τους σε ηλικία 50 ετών (την περίοδο ) στα πλαίσια της μελέτης Zutphen Study. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι εκ των ανδρών είχαν αποβιώσει. Η μέση ηλικία θανάτου ήταν τα 77 έτη. Εκ των θανάτων αυτών, 628 αποδίδονταν σε καρδιαγγειακό θάνατο, 348 σε στεφανιαία νόσο και 139 σε εγκεφαλοαγγειακούς θανάτους. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται σε παλαιότερες μελέτες, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μακροχρόνια ελαφρά κατανάλωση κρασιού σχετίζεται άμεσα και αντίστροφα με τον κίνδυνο θνησιμότητας. Οι άνδρες που έπιναν έως και 20 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα είχαν 57% χαμηλότερο εγκεφαλο-αγγειακό κίνδυνο θανάτου, 30% μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής θνησιμότητας και 25% μειωμένο κίνδυνο θανάτου από κάθε αίτιο, συγκριτικά με τους άνδρες που δεν έπιναν αλκοόλ. Οι άνδρες με μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ,έως και 20 γραμμάρια την ημέρα (μέσος όρος έξι γραμμάρια ημερησίως), είχαν 2,3 περισσότερα χρόνια ζωής σε ηλικία 50 ετών συγκριτικά με τους άνδρες που δεν έπιναν κρασί. Για όσους έπιναν περισσότερα από 20 γραμμάρια την ημέρα (μέσος όρος 29 γραμμάρια/ημέρα) το όφελος ήταν 1,9 χρόνια επιπλέον ζωής. Oé ãõíáßêåò æïõí ðåñéóóüôåñï, üìùò ìå áìößâïëç ðïéüôçôá Οι γυναίκες μπορεί να ζουν, κατά μέσο όρο, περισσότερο από τους άνδρες, όμως η κατάσταση της υγείας τους είναι χειρότερη από αυτή των ανδρών. Αυτά αναφέρει επιστημονική μελέτη από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ντιουκ των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον καθηγητή Χάρβεϊ Κοέν, πρόεδρο του τμήματος Ιατρικής, που πραγματοποιήθηκε σε περίπου άτομα άνω των 65 ετών και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες υποφέρουν μέχρι δυόμιση φορές περισσότερο από προβλήματα υγείας, πόνους και δυσκολίες στην κίνηση σε σχέση τους συνομήλικους άνδρες. TEYXOS 13 Final.indd 4 31/8/ :38:06 ìì

5 õ ï Περίπου το 50% αυτής της διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων εξηγείται από τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας και αρθρίτιδας που πλήττουν τις γυναίκες τρίτης ηλικίας και τα οποία συνήθως έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στη μέση ή ακόμα και στην πρώιμη ηλικία. Η έρευνα, που παρουσιάστηκε από τη βοηθό καθηγήτρια Χίδερ Γουίτσον στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρίας, επισημαίνει ότι η φυσική άσκηση είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την καταπολέμηση των χρόνιων πόνων, ενώ παράλληλα ακονίζει το μυαλό και έχει άλλα οφέλη, όπως μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο ή καρδιοπάθειες. Εκτός από την παχυσαρκία και τα αρθριτικά, που μπορεί να οδηγήσουν σε κινητικά προβλήματα μια γυναίκα και στην αναπόφευκτη εξάρτησή της από την οικογένειά της ή από νοσοκόμα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες υφίστανται, σε σχέση με τους άνδρες, συχνότερα κατάγματα οστών, προβλήματα όρασης και βρογχίτιδα. Οι άνδρες, από την άλλη, είναι πιθανότερο να εμφανίσουν εμφύσημα, πρόβλημα καρδιάς, εγκεφαλικό, διαβήτη και προβλήματα ακοής. Πάντως, η έρευνα διαπίστωσε ότι σταδιακά οι γυναίκες εξισώνονται με τους άνδρες σε μια σειρά από παθήσεις που μέχρι πρόσφατα παρουσιάζονταν πιο σπάνια σε αυτές (καρδιοαγγειακές, εγκεφαλικά, εμφύσημα κ.α.), εν μέρει επειδή οι γυναίκες έχουν γίνει, πλέον, καπνίστριες σε μεγαλύτερο βαθμό. ÐñïâëÞìáôá ýðíïõ óôá íåïãíü áðü ìçôýñåò ìå êáôüèëéøç Τα νεογνά που γεννιούνται από μητέρες με κατάθλιψη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διαταραχής ύπνου σε ηλικία δύο έως 24 εβδομάδων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο Sleep. Βέβαια, το κατά πόσο αυτό θέτει τα βρέφη σε μεγαλύτερο κίνδυνο παιδικής κατάθλιψης παραμένει να καθοριστεί από μελλοντικές έρευνες. Συγκεκριμένα, η Δρ. Ροζαν Αρμιταζ και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν έθεσαν υπό ιατρική παρακολούθηση 18 υγιή, τελειόμηνα νεογνά των οποίων είχαν εκτιμηθεί οι συνήθειες ύπνου με κινησιογραφία για επτά συνεχόμενα βράδια σε μηνιαία βάση. Επιπρόσθετα, οι μητέρες των βρεφών κρατούσαν καθημερινά ημερολόγιο ύπνου/αφύπνισης. Έντεκα από τα νεογνά είχαν γεννηθεί από μητέρες με κατάθλιψη, ενώ τα άλλα επτά δεν είχαν οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα βρέφη των καταθλιπτικών μητέρων χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να αποκοιμηθούν από τα παιδιά των μη καταθλιπτικών μαμάδων (περίπου 80 λεπτά έναντι 20 λεπτών) και είχαν επίσης χαμηλότερη αποτελεσματικότητα ύπνου (60% έναντι 75%) και περισσότερη αφύπνιση κατά την περίοδο του νυχτερινού ύπνου (4 έναντι 2). Οι διαφορές αυτές παρέμεναν καθ όλη τη διάρκεια της μελέτης. Σημειώνεται ότι, αν και υπάρχουν πολλοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο του βρέφους και τη συμπεριφορά του, η μελέτη είναι το πρώτο βήμα προς τον χαρακτηρισμό της επιρροής της μητρικής κατάθλιψης. Ç êáëþ åìöüíéóç öýñíåé êáé... êáëïýò âáèìïýò Για να πάρει ένας μαθητής καλούς βαθμούς στο σχολείο μπορεί να παίζουν κι άλλα πράγματα ρόλο, όπως είναι η εμφάνιση. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι η ομορφιά, η περιποιημένη εξωτερική εμφάνιση και η προσωπικότητα ενός μαθητή ή μαθήτριας γυμνασίου βοηθούν στο να αντιμετωπίζεται πιο θετικά από τους καθηγητές και να παίρνει καλύτερους βαθμούς. Η μελέτη έγινε από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον καθηγητή Οικονομικών της Υγείας Μάικλ Φρεντς και θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Labour Economics. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομολόγοι έχουν ήδη διαπιστώσει ότι η ελκυστική εξωτερική εμφάνιση βοηθά έναν εργαζόμενο στο να βρει ευκολότερα δουλειά, να πάρει καλύτερο μισθό, να πάρει προαγωγή κλπ. Η ευνοϊκή μεταχείριση πηγάζει από τη συσσωρευμένη προσοχή που συγκεντρώνει ο/η εργαζόμενος/η και που σταδιακά αποδίδει οφέλη. Έτσι, μια ανάλογη διαδικασία φαίνεται πως ισχύει και στο σχολείο. [5] TEYXOS 13 Final.indd 5 31/8/ :38:07 ìì

6 Ôï íåñü âïçèü óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ðáéäéêþò ðá õóáñêßáò Η αντικατάσταση των ζαχαρούχων αναψυκτικών με νερό μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Columbia Mailman στη Νέα Υόρκη εξηγούν ότι «το βασικό στοιχείο της μελέτης είναι ότι όταν τα παιδιά αντικαθιστούν τα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη με νερό, παρατηρείται σημαντική μείωση στην συνολική πρόσληψη θερμίδων χωρίς αντισταθμιστική αύξηση στην κατανάλωση άλλων αναψυκτικών ή τροφής». Εφόσον τα παιδιά σήμερα καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα «κενών θερμίδων» (10-15% της ημερήσιας πρόσληψης) η αντικατάσταση τους είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος περιορισμού των περιττών θερμίδων παράλληλα με τη βελτίωση της διατροφικής ποιότητας. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία διατροφής για περισσότερα από παιδιά και εφήβους 2-19 ετών που είχαν πάρει μέρος στην έρευνα National Health and Nutrition Survey ( ). Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση των αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη με νερό σχετιζόταν με σημαντική μείωση των συνολικών καταναλισκόμενων θερμίδων. Για κάθε 1% πτώση στα καταναλισκόμενα ζαχαρώδη αναψυκτικά σημειωνόταν και 6,6 πτώση στις θερμίδες που κατανάλωναν τα παιδιά και η μείωση αυτή δεν συμπληρωνόταν από αυξήσεις σε άλλα τρόφιμα ή αναψυκτικά. Áíïóßá óôï HIV áðü ãåíåôéêü ôñïðïðïéçìýíï éü Έπειτα από τις αποτυχημένες δοκιμές δεκάδων υποψήφιων εμβολίων κατά του HIV, μια νέα τακτική για την πρόληψη της μόλυνσης δείχνει ελπιδοφόρα. Συγκεκριμένα, γονίδια συνθετικών αντισωμάτων, τα οποία εισήχθησαν σε έναν ακίνδυνο ιό, προστάτευσαν πιθήκους που εκτέθηκαν στον παθογόνο παράγοντα. Ο γενετικά τροποποιημένος ιός (AAV, adeno-associated virus) χορηγήθηκε με ένεση σε εννέα πιθήκους, οι οποίοι στη συνέχεια εκτέθηκαν στον ιό SIV, τον ιό της ανοσοανεπάρκειας των πιθήκων, από τον οποίο πιστεύεται ότι προήλθε ο ανθρώπινος HIV. «Έξι από τους εννέα εμβολιασμένους πιθήκους προστατεύτηκαν από τη μόλυνση από τον SIV, ενώ και οι εννέα προστατεύτηκαν από το AIDS», δηλαδή από την καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί η λοίμωξη, δημοσιεύουν στο περιοδικό Nature Medicine οι ερευνητές του Νοσοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφειας. Ο Δρ. Φίλιπ Τζόνσον και οι συνεργάτες του εισήγαγαν στο γονιδίωμα του ιού ένα συνθετικό τμήμα DNA για την παραγωγή τριών διαφορετικών τεχνητών «αντισωμάτων» που ονομάζονται ανοσοσυγκολλητίνες. Τα μόρια αυτά σχεδιάστηκαν να βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τον εισβολέα και να επιτίθεται. Μία από τις τρεις ανοσοσυγκολητίνες λειτούργησε καλύτερα από τις άλλες δύο. Οι ερευνητές θεωρούν ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες. «Για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο, θα χρειαστούν περισσότερα και καλύτερα μόρια που δρουν κατά του HIV, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινων μονοκλωνικών αντισωμάτων», δημοσίευσε ο Δρ. Τζόνσον, ο οποίος τόνισε επίσης ότι οι πρώτες δοκιμές της τεχνικής σε ανθρώπους απέχουν ακόμα αρκετά χρόνια. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν δοκιμαστεί πάνω από 30 υποψήφια εμβόλια κατά του HIV, κανένα όμως δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό ώστε να ολοκληρώσει τις κλινικές δοκιμές. TEYXOS 13 Final.indd 6 31/8/ :38:07 ìì

7 ÂÞìáôá êáé Üëìáôá Από τον Καθηγητή Μιχάλη Κυριακίδη Η επιστημονική έρευνα για την υγεία μας, όπως αποτυπώνεται σε άρθρα διεθνών ιατρικών περιοδικών Ιατρική στα ΜΜΕ Editorial. The Lancet 2009; 373: 604. Το αν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) υποστηρίζουν ή όχι την υγεία ήταν το θέμα μιας συζήτησης στο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Lancet Health of the Nation Summit (15/2/2009). Τα ΜΜΕ έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για παραπληροφόρηση και για περιφρόνηση του κινδύνου της μη αξιόπιστης επιστημονικής έρευνας για τη δημόσια υγεία. Οτιδήποτε εμφανίζεται σε εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο και σε blogs στο Internet έχει σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά του πλήθους που συσχετίζεται με την υγεία γενικότερα και στις συνταγογραφήσεις των γιατρών ειδικότερα. Το ότι τα ΜΜΕ αποτυγχάνουν συστηματικά να προωθήσουν τη σωστή αγωγή της υγείας και γενικά το σωστό τρόπο άσκησης της ιατρικής, είναι μάλλον η άποψη της πλειοψηφίας των επαγγελματιών της υγείας παγκοσμίως. Είναι αυτή η άποψη δικαιολογημένη ή άδικη; Ίσως οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας υγείας να ευθύνονται για τη διαμορφωμένη άποψη ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι για αντικειμενική πληροφόρηση σε θέματα υγείας. Παρόλα αυτά, όσο πιο υπεύθυνος εμφανίζεται ο Τύπος, τόσο λιγότερο φαίνεται να ενδιαφέρεται το κοινό. Οι άνθρωποι φαίνεται να μην ενδιαφέρονται για την απευθείας καταγραφή των θεμάτων υγείας τα ΜΜΕ έχουν ανάγκη να διατηρήσουν το κοινό τους και η διαμάχη πουλάει. Ο ρόλος των ΜΜΕ οφείλει να είναι πρωτίστως διεγερτικός στα ζητήματα που αφορούν την υγεία των ανθρώπων, προωθώντας και τονίζοντας θέματα και καθοδηγώντας το δημόσιο λόγο ώστε τα θέματα αυτά να γίνουν κεντρικά ζητήματα της δημοκρατίας. Όμως, το κοινό χρειάζεται καθαρή κι ορθή πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό, υπεύθυνη καταγραφή δε θα πρέπει να γίνεται μόνο από την πλευρά των δημοσιογράφων, αλλά επίσης κι από την πλευρά των επιστημόνων και των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, που μπορούν να προωθήσουν την αποδεδειγμένη με στοιχεία ορθή ιατρική στα ΜΜΕ. Ο μελλοντικός ρόλος της δημοσιογραφίας για την υγεία εξαρτάται κυρίως από τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες της υγείας, προκειμένου να εξασφαλίσουν την υπεύθυνη ερμηνεία της επιστημονικής και ιατρικής έρευνας, έτσι ώστε και να υποστηριχθεί η υγεία σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) κι η θνητότητα. Prospective Studies Collaboration.The Lancet 2009; 373: Η έρευνα περιελάμβανε 57 προοπτικές μελέτες με συμμετέχοντες σε Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Και στα δύο φύλα η θνησιμότητα ήταν η χαμηλότερη στο ιδανικό ΔΜΣ, μεταξύ 22,5 και 25kg/m2. Για πολύ υψηλό ΔΜΣ και κάπνισμα οι συνέπειες ήταν καταστροφικές και για κάθε 5kg/m2 υψηλότερο ΔΜΣ υπήρχε 30% υψηλότερη θνητότητα, οφειλόμενη κατά 40% στην καρδιαγγειακή θνητότητα, κατά % σε θανάτους από σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική κι ηπατική ανεπάρκεια, κατά 10% σε καρκίνους και κατά 20% σε θανάτους από αναπνευστική ανεπάρκεια. [7] TEYXOS 13 Final.indd 7 31/8/ :38:08 ìì

8 Όταν οι αστέρες διαφημίζουν ανεύθυνα Editorial. The Lancet 2009; 373: 782. Σε όλο τον κόσμο οι διάσημοι αστέρες «πουλάνε». Είτε πρόκειται για ηθοποιούς βραβευμένους με Oscar, που προβάλλουν διαφημίσεις φαρμάκων στις ΗΠΑ, είτε πρόκειται για αστέρες του Bollywood που προωθούν αναψυκτικά στην Ινδία, οι διάσημοι μπορούν να έχουν σημαντική επιρροή στην καταναλωτική συμπεριφορά. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τους διάσημους αστέρες για να «προσυπογράψουν» τα προϊόντα τους, ωφελούνται από τα κέρδη και οι διάσημοι ταυτόχρονα λαμβάνουν σημαντικά χρηματικά ποσά. Αλλά τι γίνεται, αν το προϊόν έχει αρνητική επίδραση στον καταναλωτή; Θα έπρεπε να επιτρέπεται στους διάσημους αστέρες να αποχωρούν ήσυχα από το προσκήνιο αμέσως μόλις κάτι πάει στραβά; Στις 2 Μαρτίου του 2009 εισήχθη στην Κίνα ένας νόμος που καθιστά υπεύθυνους τους αστέρες που διαφημίζουν επισφαλή προϊόντα, μαζί με τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων για τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στους καταναλωτές. Η νομοθεσία αυτή αποτελεί μέρος της κυβερνητικής απάντησης στο σκάνδαλο με τη μελαμίνη, εξαιτίας του οποίου 6 παιδιά πέθαναν και αρρώστησαν Ιατρική εκπαίδευση και επαγγελματισμός. Editorial. The Lancet 2009; 373: 980. Από τον Ιανουάριο του 2009 και μετά, υπάρχουν αρκετές οδηγίες για την ιατρική εκπαίδευση και την ιατρική ως επάγγελμα. Το Βρετανικό Συμβούλιο Γενικής Ιατρικής (GMC) έχει καθορίσει 300 standards για την προπτυχιακή εκπαίδευση και τη γενικότερη συμπεριφορά του ιατρού σε δυο εκθέσεις του. Η πρώτη αφορά τους φοιτητές ιατρικής (αξίες στην άσκηση του επαγγέλματος). Η δεύτερη ο Εκσυγχρονισμός του Αυριανού Γιατρού θα εκδοθεί το καλοκαίρι. Τα μέτρα για τον επαγγελματισμό και την ασφάλεια είναι σημαντικά. Παρόλα αυτά, με τις τόσες απαιτήσεις, χρειάζεται ευελιξία και καλύτερη εκπαίδευση. Η ιατρική εκπαίδευση έχει αλλάξει από την προηγούμενη έκδοση των οδηγιών του GMC, το Η εισαγωγή φοιτητών στην ιατρική σχολή έχει διευρυνθεί και συχνά οι φοιτητές είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία με μεγαλύτερες οικονομικές κι άλλες απαιτήσεις. Η άσκηση της ιατρικής επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την παγκόσμια οικονομία. Οι απόφοιτοι δουλεύουν λιγότερες ώρες, έχουν μικρότερη πρακτική εμπειρία, φροντίζουν βαριά αρρώστους, που τους βλέπουν λιγότερο και που τους συνταγογραφούν περισσότερα φάρμακα. Οι γιατροί χρησιμοποιούν περισσότερο τα ηλεκτρονικά συστήματα, όχι μόνο για δική τους ενημέρωση, αλλά και για παροχή συμβουλών στους αρρώστους, για διαγνώσεις και θεραπεία και για τη μετέπειτα παρακολούθηση των αρρώστων. Οι δεξιότητες, που πρέπει να διέπουν τους γιατρούς στη σύγχρονη, ταχέως εξελισσόμενη, ιατρική πρακτική, μόλις που αναγνωρίζονται στις εκθέσεις του GMC. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των φοιτητών της ιατρικής είναι αναγκαία περισσότερη εκπαίδευση κι έρευνα υψηλής ποιότητας κι όχι μόνο κανονισμοί. Τα εμπόδια της γραφειοκρατίας στους καθηγητές, που η συνεισφορά τους συχνά υποτιμάται, είναι ήδη έντονα. Οι αυριανοί γιατροί θα συνταξιοδοτηθούν γύρω στο 2055, όμως χρειάζεται να δράσουμε τώρα. Οι ιατρικές σχολές θα πρέπει αφού ήπιαν το μολυσμένο βρεφικό γάλα. Διάσημοι εμπλέκονταν στη διαφήμιση του βρεφικού γαλάκτος. Παρόλα αυτά δεν είναι σαφές το αν γνώριζαν ότι τα προϊόντα είναι μολυσμένα. Γιατί να σταματήσουμε εκεί; Παιχνίδια «που εκπαιδεύουν το μυαλό», που προωθήθηκαν πρόσφατα με διαφημίσεις στην τηλεόραση από αστέρες, αποδείχθηκαν «σκουπίδια». Οι ενδείξεις των κατασκευαστών για τη σπουδαιότητα των παιχνιδιών δε στηρίζονταν σε επιστημονική έρευνα. Το χειρότερο είδος, όμως, διαφήμισης, από τους διάσημους αστέρες είναι η ανθυγιεινή συμπεριφορά την οποία προβάλλουν. Αστέρες του αθλητισμού ή της μουσικής, σπρώχνονται συχνά από διαφημιστές γρήγορου φαγητού για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Τέτοιου είδους προώθηση προϊόντων θα πρέπει να απαγορευτεί. Αλλά δεν είναι όλα τόσο άσχημα. Οι διάσημοι αστέρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το status τους σαν δύναμη για το καλό, όταν συγκεντρώνουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή προωθούν μηνύματα δημόσιας υγείας. Ίσως οι αστέρες θα έπρεπε να αρκεστούν σε τέτοιου είδους φιλανθρωπικές συμμετοχές ή τουλάχιστον να είναι πιο προσεκτικοί και υπεύθυνοι σχετικά με τα προϊόντα που διαφημίζουν στο κοινό. Η κίνηση της Κίνας, αν και υπερβολική, θα πρέπει να γίνει δεκτή σαν μία αφύπνιση για τους διψασμένους για χρήμα διάσημους στις άλλες χώρες. να μπουν σε προτεραιότητα. Οι φοιτητές είναι το μεγαλύτερο ατού της ιατρικής. Η όλη δυνατότητά τους θα αναπτυχθεί μόνο αν η εκπαίδευσή τους χαρακτηρίζεται από ιδανικά, ενθουσιασμό και διεγείρει το πνεύμα της έρευνας. Το Βρετανικό Συμβούλιο Γενικής Ιατρικής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση αυτών των ιδιοτήτων. TEYXOS 13 Final.indd 8 31/8/ :38:09 ìì

9 Η υγεία στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Jimmy Carter. The Lancet 2009; 373: «Τριάντα δύο χρόνια πριν, μία από τις πρώτες προτεραιότητές μου ως πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν να φέρω την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Για 13 ημέρες διεξήγαγα έντονες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και την Αίγυπτο που κατέληξαν στη Συμφωνία του Camp David, το Υπήρξαν δύο συμφωνίες επικυρωμένες από μία συντριπτική ψήφο της ισραηλινής Βουλής. Η μία ήταν συμφωνία ειρήνης που υπογράφηκε 6 μήνες αργότερα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο και που τιμήθηκε σχολαστικά κι από τις δύο πλευρές. Η άλλη ήταν μία δέσμευση από μέρους του Ισραήλ να αποσύρει πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις από τα εδάφη της Παλαιστίνης και να παραχωρήσει στους Παλαιστινίους πλήρη αυτονομία στα δικά τους ζητήματα. Δεν υπήρξε όμως καμία αποχώρηση από τη Δυτική όχθη κι οι Παλαιστίνιοι εδώ και στη Λωρίδα της Γάζας στραγγαλίζονται ολοένα και περισσότερο. Συνεπώς, η κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη δεν έχει βελτιωθεί, κι από όποια σκοπιά κι αν εξεταστεί, έχει χειροτερέψει από τότε που έφυγα από την Προεδρία των ΗΠΑ. Ο 18μηνος αποκλεισμός ο πρόσφατος βομβαρδισμός και η εισβολή στη Γάζα, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στη γη, έχει ταυτιστεί με την εξαθλίωση, τον πόνο και πρόσφατα με το θάνατο περισσοτέρων από Παλαιστινίων. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μου στην περιοχή, έχω δει πως η στοιχειώδης επιβίωση παρεμποδίζεται σοβαρά από τις περιορισμένες προμήθειες φαγητών, καυσίμων, ηλεκτρισμού και πόσιμου νερού. Είναι προφανές πως δεκαετίες στρατιωτικής κατοχής, ανεργίας, φτώχειας, φυλάκισης και πολέμου έχουν αφήσει τους Παλαιστινίους ευπρόσβλητους σε ιδεολογικούς εξτρεμισμούς και χωρίς ελπίδα για ένα ειρηνικό μέλλον. Το σύστημα υγείας της Γάζας είναι κατεστραμμένο, διεφθαρμένο και με ελλείψεις σε ουσιώδεις παροχές. Το εκπαιδευμένο προσωπικό είναι σπάνιο κι αυτοί που είναι διαθέσιμοι συχνά παρεμποδίζονται από τις ελλείψεις και τον κίνδυνο στρατιωτικής επίθεσης άνθρωποι είναι φυλακισμένοι στη Γάζα, χωρίς πρόσβαση από τον αέρα ή τη θάλασσα και είναι εξαιρετικά περιορισμένες μάλλον ανύπαρκτες οι ευκαιρίες να εισέλθουν εντός ή να εξέλθουν από την περιοχή αυτή. Πολλοί θάνατοι έχουν προκύψει από την άρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια μετακίνησης σε αρρώστους, παρά τις ηρωικές προσπάθειες των Παλαιστινίων γιατρών. Η κατοχή έχει ως αποτέλεσμα αυστηρούς περιορισμούς στη μετακίνηση, που κοστίζουν ζωές και τροφοδοτούν βαθιές έχθρες. Η κατάσταση της υγείας στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος δείχνει την κατεπείγουσα ανάγκη για την εξεύρεση πολιτικής λύσης, καθώς περιορισμοί κι ανασφάλεια υποβαθμίζουν τις υποδομές της δημόσιας υγείας των Παλαιστινίων. Και για όσο διάστημα σημαντικός πληθυσμός των Παλαιστινίων πεινάει κι είναι χωρίς ελπίδα ανακούφισης της θέσης του, μια ειρήνη με νόημα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Υπό τη νέα κυβέρνηση του Ομπάμα στις ΗΠΑ, υπάρχει ελπίδα ότι τα μέλη του Κουαρτέτου (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Ηνωμένα Έθνη και ΗΠΑ) θα μπορέσουν να επιτύχουν τον συμβιβασμό για την ειρήνη.» [9] TEYXOS 13 Final.indd 9 31/8/ :38:09 ìì

10 Ç ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÏÕ ÐÑÙÉÌÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ ÌÁÓÔÏÕ, ÓÇÌÅÑÁ Λεμφαδένας φρουρός και ογκοπλαστική προσέγγιση στη χειρουργική του μαστού. Γράφει ο Β. Βενιζέλος. Χειρουργός Μαστού, Δ/ντης Κλινικής Μαστου στο Νοσοκομείο Metropolitan TEYXOS 13 Final.indd 10 31/8/ :38:10 ìì

11 Ο καρκίνος του μαστού είναι μία από τις πιο επικίνδυνες παθήσεις της σύγχρονης εποχής και αποτελεί την πιο συνήθη κακοήθεια σε γυναίκες του δυτικού κόσμου, προσβάλλοντας περίπου μία στις οχτώ γυναίκες στη διάρκεια της ζωής τους. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρία (American Cancer Society), κάθε χρόνο προσβάλλονται περίπου 1,3 εκατομμύρια γυναίκες από καρκίνο του μαστού και περίπου 465,000 δυστυχώς πεθαίνουν. Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Η νόσος παρουσιάζει σε σχέση με αλλά νοσήματα μία ιδιαιτερότητα. Εάν εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα για την ζωή της ασθενούς μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ανίχνευση της νόσου όταν αυτή βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δυνατότητες των σύγχρονων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση του μαστού, καθώς επίσης και στην ευαισθητοποίηση των γυναικών λόγω της πιο σωστής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης. Σε αυτό έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ευκολότερη χρήση του internet, οι διάφορες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα γυναικείες οργανώσεις, αλλά και η ιδιαίτερη σοβαρότητα που δείχνουν οι γυναίκες στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο καλύτερος χρόνος αντιμετώπισης του καρκίνου είναι κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων του. Επομένως, σε πολλές χώρες έχουν αναπτυχθεί προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου τα οποία περιλαμβάνουν αυτό-εξέταση των μαστών, μαστογραφία καθώς και ετήσια κλινική εξέταση, ιδιαίτερα έπειτα από την ηλικία των 40 ετών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη διάγνωση περισσότερων περιστατικών καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο της νόσου. Επίσης, η πρόοδος που έχει σημειωθεί σχετικά με τη θεραπεία, η πληρέστερη γνώση της βιολογίας της νόσου αλλά και η εξειδίκευση των χειρουργών, οδήγησε σε λιγότερο παρεμβατικές εγχειρητικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, ενώ η χορήγηση ποικίλων νέων φαρμακευτικών αγωγών έχει αυξήσει την επιβίωση. Πως γίνεται η πρόληψη το Μαστογραφία Η ψηφιακή μαστογραφία τείνει να αντικαταστήσει την κλασική μέθοδο γιατί έχει μεγαλύτερη και καλύτερη ευκρίνεια αλλά και 30-40% λιγότερη ακτινοβολία ανάλογα με την πυκνότητα του μαζικού αδένα. Η πιο εξελιγμένη εφαρμογή της είναι η τομοσύνθεση κατά την οποία από διαφορετικές γωνίες λαμβάνονται πολλαπλές ψηφιακές λήψεις χαμηλής ακτινολογικής δοσολογίας με σκοπό να καταργηθεί η επιπροβολή ινωδών και αδενικών στοιχείων, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν πιθανές βλάβες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται αλλιώς ή να διευκρινιστούν ύποπτες περιοχές του μαστού. 2.Τρισδιάστατο υπερηχογράφημα Νέας τεχνολογίας υπερηχογραφικό μηχάνημα απεικονίζει το σχήμα ενός ογκιδίου σε τρείς διαστάσεις με σκοπό να φανούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του και ιδιαίτερα η μορφολογία των ορίων του. Έτσι ένα ογκίδιο που φαίνεται καλοήθες στον κλασικό υπέρηχο, μπορεί στον 3D υπέρηχο να αποκαλύψει μια ασάφεια των ορίων του και έτσι να μπει η διάγνωση της ύποπτης για κακοήθεια βλάβης και κατά συνέπεια να αλλάξει τελείως η αντιμετώπιση του. της σύστοιχης μασχάλης γιατί η ύπαρξη ή όχι καρκινικών κυττάρων στους λεμφαδένες παραμένει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ένας από τους σημαντικότερους αν όχι ο πλέον σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την εξέλιξη αλλά και την θεραπεία της νόσου. Είναι μια πληροφορία που την έχουν ανάγκη οι Παθολόγοι Ογκολόγοι για να αποφασίσουν συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες εάν η ασθενής θα ωφεληθεί ή όχι από χημειοθεραπεία. Παλαιότερα ανεξάρτητα εάν ήταν ψηλαφητοί ή όχι οι λεμφαδένες της μασχάλης γινόταν λεμφαδενικός καθαρισμός δηλαδή αφαιρούνταν όλοι οι λεμφαδένες με δυστυχώς αρκετά μετεγχειρητικά προβλήματα. Η τεχνική του λεμφαδένα φρουρού εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και ο υπογράφων ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της εφαρμογής της. Ο εντοπισμός και η αφαίρεση του λεμφαδένα φρουρού (sentinel node) αποτελεί πλέον τη GOLD STANDARD μέθοδο για τον έλεγχο των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης. Περίπου 80-90% των ασθενών με πρώιμο καρκίνο μαστού είναι υποψήφιες για να υποβληθούν σε αυτή τη μέθοδο. Τα 2/3 των ασθενών αυτών θα έχουν αρνητικό για κακοήθεια λεμφαδένα φρουρό και έτσι θα αποφύγουν όλες τις πιθανές επιπλοκές του λεμφαδενικού καθαρισμού όπως δυσκινησία του άνω άκρου αλλά κυρίως θα αποφύγουν την πιθανότητα διόγκωσης, το ονομαζόμενο λεμφοίδημα, που μπορεί να φτάσει και μέχρι ποσοστού 25% των περιπτώσεων. Η διαδικασία εντοπισμού είναι πολύ καλά ανεκτή από την ασθενή, χωρίς καθόλου πόνο και διαρκεί μόνο ελάχιστα λεπτά της ώρας γίνεται δε περίπου 2 ώρες πριν από το χειρουργείο Σύγχρονη θεραπεία του πρώιμου καρκίνου μαστού Γενικά η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει τη χρήση πολλαπλών θεραπευτικών διαδικασιών. Η επιλογή της κύριας θεραπείας καθορίζεται βασικά από την έκταση της νόσου τη στιγμή της διάγνωσης και τη σχετική της επιθετικότητα. Η χειρουργική επέμβαση είναι στο πρώιμο στάδιο η ΠΡΩΤΗ, τουλάχιστον, προς το παρόν θεραπευτική μέθοδος του καρκίνου μαστού. Όλες οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται από χειρουργό που έχει σαφή εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις την χειρουργική αντιμετώπιση της κακοήθειας του μαστού. Η συχνότερη επέμβαση που γίνεται στο πρώιμο στάδιο είναι κυρίως η ογκεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση του όγκου μαζί με φυσιολογικό μαζικό ιστό γύρω από αυτόν χωρίς να χρειάζεται η ολική αφαίρεση του μαστού. Βέβαια και αυτή η θεωρητικά εύκολη επέμβαση αν δεν γίνει με ασφαλή ογκολογικά κριτήρια εμπεριέχει ένα υψηλότερο κίνδυνο τοπικής υποτροπής. Όταν γίνεται μια επέμβαση για κακοήθεια χρειάζεται οπωσδήποτε και αφαίρεση λεμφαδένων [11] TEYXOS 13 Final.indd 11 31/8/ :38:11 ìì

12 φρουρού αποβεί θετικός για κακοήθεια τότε γίνεται κανονικός λεμφαδενικός καθαρισμός με ιδιαίτερη βέβαια προσοχή. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε ασθενείς οι οποίες κατά την κλινική εξέταση ενώ έχουν κακοήθεια στο μαστό ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΛΑΦΗΤΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ στη σύστοιχη μασχάλη. Η μέθοδός αυτή εφαρμόζεται πλέον από 2μήνου με ιδιαίτερη επιτυχία και στο Νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ με την έναρξη λειτουργίας της καινούργιας Κλινικής Μαστού και σε συνεργασία με το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Στις λίγες περιπτώσεις που η ασθενής με πρώιμο καρκίνο μαστού χρειάζεται μαστεκτομή προτείνεται και η δυνατότητα της άμεσης αποκατάστασης σε συνεργασία με πλαστικό χειρουργό έτσι ώστε να ξεπεραστεί το κακό ψυχολογικό συναίσθημα που προκαλεί η μαστεκτομή. Σε αρκετές περιπτώσεις και ιδιαίτερα εάν πρόκειται για βλάβη μέσα στο κύτταρο όπως ενδοπορικό καρκίνωμα in situ (DCIS) προτείνεται η λύση της μαστεκτομής με διατήρηση δέρματος και άμεσης αποκατάστασης (skin sparing mastectomy with immediate reconstruction) η οποία όταν γίνεται στις ενδείξεις της είναι απόλυτα ασφαλής και δίνει την δυνατότητα της καλύτερης αισθητικά αποκατάστασης. και γίνεται συγχρόνως με την ογκεκτομή. Η ασθενής το ίδιο βράδυ μπορεί να πάει σπίτι της. Πώς γίνεται ο εντοπισμός του λεμφαδένα φρουρού. Δύο ώρες πριν την χειρουργική επέμβαση, και ενώ η η ασθενής είναι στο Τμήμα Πυρηνικής, γίνεται έγχυση μίας πολύ μικρής ποσότητας ραδιενεργού υλικού είτε γύρω από την θηλή είτε γύρω από τον όγκο. Αυτό το υγρό σε πολύ λίγο διάστημα ακολουθώντας το λεμφικό δίκτυο του μαστού εγκαθίστανται σε έναν ή σπάνια σε περισσότερους λεμφαδένες της σύστοιχης μασχάλης. Μετά την εισαγωγή της αναισθησίας και πριν την έναρξη της επέμβασης στο χειρουργείο γίνεται έγχυση και μιας μικρής ποσότητας χρωστικής μπλε η οποία ακολουθώντας την ίδια διαδρομή χρωματίζει κάποιον ή κάποιους λεμφαδένες. Για τον εντοπισμό του λεμφαδένα φρουρού γίνεται μία πολύ μικρή τομή στη μασχάλη και με την βοήθεια ενός ανιχνευτή ακτινοβολίας βρίσκεται ο λεμφαδένας ο οποίος έχει τις περισσότερες κρούσεις και ταυτόχρονα είναι χρωματισμένος και μπλε. Γίνεται μία αρχική βιοψία διεγχειρητικά και εάν η απάντηση είναι αρνητική για κακοήθη κύτταρα τότε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αναγκαίος ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης γιατί εάν ο πρώτος λεμφαδένας της μασχάλης που δέχεται όλα τα λεμφικά υγρά του μαστού δεν έχει κακοήθη κύτταρα τότε και οι υπόλοιποι λεμφαδένες είναι αρνητικοί για κακοήθεια. Το κέρδος της ασθενούς όπως αντιλαμβάνεται κανείς είναι πολύ σημαντικό. Εάν ο έλεγχος του λεμφαδένα Τι είναι η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια να εφαρμοστούν και στην χειρουργική του μαστού τεχνικές πλαστικής αποκατάστασης ακόμα και στην ογκεκτομή, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την ογκολογική χειρουργική να υπάρχει ένα απόλυτα αποδεκτό αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς να γίνεται ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ συμβιβασμός όσον αφορά την ασφάλεια της ασθενούς. Στόχος είναι να γίνει προγραμματισμός και σχεδιασμός προεγχειρητικά όλης της επέμβασης από τον χειρουργό μαστού, έτσι ώστε να επιτευχθεί και η σωστή ογκολογική αφαίρεση του όγκου αλλά και η διατήρηση και η ανάπλαση του φυσικού σχήματος του μαστού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην θέση της χειρουργικής τομής η οποία πρέπει να δίνει ευκολία στην αφαίρεση του όγκου αλλά και δυνατότητα αποκατάστασης σε όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς το φυσιολογικό σχήμα του μαστού. Κατ αυτό τον τρόπο η ψυχολογική κατάσταση της ασθενούς δεν επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της ασθένειας της. TEYXOS 13 Final.indd 12 31/8/ :38:12 ìì

13 ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÌÁÓÔÏÕ óôï ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ METROPOLITAN Από τις αρχές Μαΐου 2009 στο Νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ λειτουργεί μια Σύγχρονη Κλινική Μαστού οργανωμένη στα πρότυπα αντίστοιχων κλινικών του εξωτερικού. Στις ασθενείς με προβλήματα μαστού παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης προεγχειρητικής διάγνωσης με την εφαρμογή σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων, όπως ψηφιακή μαστογραφία, μαγνητική τομογραφία μαστών, τρισδιάστατο υπερηχογράφημα μαστών και στερεοτακτική διαδερμική κατευθυνόμενη βιοψία (ΜΑΜΜΟΤΟΜΕ) ή κατευθυνόμενη βιοψία με τη βοήθεια των υπερήχων (USS guided Core Biopsy). Μετά τη διάγνωση, στις ασθενείς με κακοήθεια εφαρμόζεται η τεχνική του εντοπισμού και αφαίρεσης του λεμφαδένα φρουρού χωρίς να υποβάλλονται σε μη αναγκαία αφαίρεση των αρνητικών για κακοήθεια μασχαλιαίων λεμφαδένων με αποτέλεσμα την πολύ καλύτερη μετεγχειρητική πορεία χωρίς συμπτώματα, όπως δυσκινησία άνω άκρου ή λεμφοίδημα. Οι ασθενείς πηγαίνουν σπίτι την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη. Σε όλες τις ασθενείς εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές ογκοπλαστικής χειρουργικής με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αισθητική εμφάνιση του μαστού χωρίς όμως να γίνεται συμβιβασμός με το ογκολογικό αποτέλεσμα. Εάν η ενδεικνυόμενη επέμβαση είναι η μαστεκτομή τότε με τη συνεργασία πλαστικού χειρουργού προσφέρεται στην ασθενή και η δυνατότητα της άμεσης αποκατάστασης στο ίδιο χειρουργείο μετά την ολοκλήρωση της μαστεκτομής Η Κλινική Μαστού διοργανώνει μια φορά το μήνα επιστημονική συνάντηση με θέματα που αφορούν το μαστό και, επίσης, συμμετέχει στα εβδομαδιαία ογκολογικά συμβούλια του Νοσοκομείου με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών της. Διευθυντής της Κλινικής Μαστού είναι ο διακεκριμένος χειρουργός μαστού Βασίλης Βενιζέλος ΜD, MPhill(UK), FACS. Για να κλείσετε ραντεβού, στα τηλέφωνα: & [13] TEYXOS 13 Final.indd 13 31/8/ :38:13 ìì

14 ÁÍÏÑÅÎÉÁ... Δυο εξαιρετικά σοβαρές διαταραχές διατροφής που μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή των ασθενών. Η ψυχογενής ανορεξία εμφανίζεται και με καταθλιπτικές διαταραχές, σε ποσοστό 50%, καθώς και με υψηλά ποσοστά διάθεσης αυτοκτονίας. TEYXOS 13 Final.indd 14 31/8/ :38:13 ìì

15 διατροφικών διαταραχών υπολογί-ζονται στο 4% των εφήβων και των νεαρών φοιτητών. Η ανορεξία εμφανίζεται κυρίως στην εφηβεία και φορές περισσότερο στα κορίτσια από ότι στα αγόρια. H έναρξη απαντά ως επί το πλείστον στις ηλικίες ετών με το 85% των περιστατικών να εμφανίζει ανορεξία στην επταετία ετών. Σε επίπεδο αιτιολογίας στην ψυχογενή ανορεξία υπεισέρχονται βιολογικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Ως προς τους κοινωνικούς παράγοντες της διαταραχής αναφέρονται δυσλειτουργικές σχέσεις με τους γονείς και οικογενειακά ιστορικά κατάθλιψης, εξάρτηση από το αλκοόλ ή και διατροφική διαταραχή. Ως προς τους ψυχολογικούς παράγοντες η ψυχογενής ανορεξία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια συμπεριφορά διεκδίκησης περισσότερης αυτονομίας σε κοινωνικό και σεξουαλικό επίπεδο. Κατά την ή σε δημόσιους χώρους, χάνοντας βάρος με δραστική μείωση στην λήψη τροφής. Χαρακτηριστική θεωρείται η τάση των ατόμων αυτών να ετοιμάζουν γεύματα για άλλους. Η στέρηση της τροφής οδηγεί πολλές φορές σε συμπεριφορές υπερφαγίας με τρόπο κρυφό σε βραδυνές ώρες. Ακολουθεί η πρόκληση εμέτου, η χρήση καθαρκτικών και διουρητικών για την απώλεια βάρους καθώς και η υπερβολική άσκηση για απώλεια θερμίδων. Γενικότερα, η συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό είναι ιδιάζουσα, οι ανορεκτικοί κρύβουν φαγητά σε διάφορες γωνίες του σπιτιού τους ή έχουν στις τσέπες τους γλυκά. Το φαγητό της ημέρας κόβεται σε πολύ μακριά κομμάτια και πολύς χρόνος αναλώνεται για την τοποθέτηση στο πιάτο. Κατά τη διάρκεια του γεύματος το φαγητό πετιέται ή κρύβεται σε χαρτοπετσέτες. Όταν τα παραπάνω γίνονται αντιληπτά τα άτομα τονίζουν ότι η συμπεριφορά ψυχανάλυση οι κοπέλες με ανορεξία έχουν τους είναι φυσιολογική ή αρνούνται ότι κατά Γράφουν ως χαρακτηριστικό τη δυσκολία αποχωρισμού αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρονται. οι Δημήτρης Σούρας, MD από την μητέρα τους. Δυστυχώς τα άτομα αυτά δεν ενδιαφέρονται Ψυχίατρος, Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τμήματος του Οι ανορεκτικοί ασθενείς δρούν κρυφά και αρνούνται να τρώνε με την οικογένειά τους για τη θεραπεία ή ανθίστανται σε αυτή γιατί φοβούνται υπερβολικά την λήψη βάρους- Νοσοκομείου Metropolitan, και...âïõëéìéá Δήμητρα Γ. Δασκαλάκη, Μ. Sc. Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια στο ίδιο Τμήμα Oι διαταραχές διατροφής ή διαταραχές στην πρόσληψη τροφής (eating disorders) διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1) Ψυχογενής Ανορεξία 2) Ψυχογενής Βουλιμία 3) Διαταραχή στην Πρόσληψη Τροφής Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς. Tα διαγνωστικά κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας κατά DSM-IV (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών) είναι: 1) Άρνηση διατήρησης κανονικού βάρους του σώματος πάνω από ένα ελάχιστο φυσιο-λογικό βάρος για την ηλικία και το ύψος 2) Έντονος φόβος απόκτησης βάρους ή πάχυνσης παρά το γεγονός ότι το άτομο είναι ελλιποβαρές 3) Διαταραχή στον τρόπο βίωσης του σωματικού βάρους ή του σωματικού σχήματος και επίδραση του σωματικού βάρους στην αυτοεκτίμηση 4) Μετεμμηνορρυσιακές διαταραχές, αμηνόρροια (π.χ. απουσία τριών συνεχόμενων εμμηνορυσιακών κύκλων). Τα βουλημικά συμπτώματα μπορεί να επισυμβαίνουν είτε ως ξεχωριστή διαταραχή (νευρική ή ψυχογενής βουλιμία) είτε ως μέρος της ψυχογενούς ανορεξίας. Σε επίπεδο επιδημιολογίας οι διάφοροι τύποι [15] TEYXOS 13 Final.indd 15 31/8/ :38:17 ìì

16 σημείο το οποίο ταυτίζουν με τη θεραπεία. Ο χαρακτήρας των ατόμων αυτών είναι απότομος και τελειοθηρικός. Τα ανορεκτικά άτομα έχουν σωματικούς πόνους, επιγάστρια δυσφορία, παρουσιάζουν κλεπτομανία σε γλυκά και φάρμακα (κυρίως καθαρκτικά) αλλά συχνά και σε ρούχα και άλλα αντικείμενα. Τα οργανικά προβλήματα που προκαλούνται απο τις διαταραχές διατροφής είναι: Α) Σχετιζόμενα προβλήματα με την απώλεια βάρους: καχεξία, καρδιολογικές επιπλοκές, πεπτικές-γαστρεντερικές, αναπαραγωγής, δερματολογικές, αιματολογικές, νευροψυχιατρικές επιπλοκές, σκελετικές ατροφίες Β) Σχετιζόμενα προβλήματα με τη συμπεριφορά κάθαρσης μέσω εμετού και χρήσης καθαρκτικών: μεταβολικές, πεπτικές - γαστρεντερικές, νευροψυχιατρικές επιπλοκές, οδοντιατρικά προβλήματα. Η ψυχογενής ανορεξία συνεμφανίζεται με καταθλιπτικές διαταραχές σε ποσοστι αία αναλογία 50% και υψηλά ποσοστά αυτοκτονικότητας. Ως εκ τούτου ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία χρήζουν εκτενούς παθολογικής, ψυχιατρικής και νευρολογικής εξέτασης. Σε επίπεδο διάγνωσης ο κλινικός θα πρέπει να αποκλείσει την πιθανότητα σύνδεσης της απώλειας βάρους με κάποια οργανική ασθένεια (π.χ. εγκεφαλικός όγκος και καρκίνος). Η πορεία και η έκβαση της ψυχογενούς ανορεξίας ποικίλλει από άμεση ανάρρωση χωρίς θεραπεία, ανάρρωση μετά από μεγάλο αριθμό θεραπειών, αυξομειώσεις βάρους, λιμοκτονία και θάνατο. Γενικά, η βραχυπρόθεσμη απόκριση των ασθενών στη νοσηλεία είναι καλή με μια ποσοστιαία αναλογία θνησιμότητας 5-18%. Σε επίπεδο θε-ραπείας ενδείκνυται συχνά νοσηλεία συνδυαστικά με ατομική (γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία) και οικογενειακή θεραπεία. Στο πλαίσιο της νοσηλείας ο πρώτος στόχος είναι η ανάκτηση του διατροφικού στόχου δοθέντος ότι η αφυδάτωση, η στέρηση τροφής και η διαταραχή των ηλεκτρολυ-τών οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο θάνατο. Οι ασθενείς υποτιμούν τη θεραπεία και γι αυτόν τον λόγο αρνούνται τη θεραπεία και εκλιπαρούν τους συγγενείς τους να υπογράψουν και τους πάρουν από το νοσοκομείο. \Η πλειοψηφία των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία χρειάζεται συνεχείς παρεμβάσεις μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Οι γνωσιακές - συμπεριφορικές τεχνικές ενδείκνυται για τη ρύθμιση του βάρους και την τροποποίηση των διατροφικών συμπεριφορών. Ψυχογενής βουλιμία Απαντά σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι η ψυχογενής ανορεξία και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό ενίοτε ανεξέλεγκτα επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων φαγητού συνδεόμενα με συναισθήματα ενοχής, κατάθλιψης και αυτοαπέχθειας. Επιπροσθέτως, ακολουθούν συμπεριφορές αντι-στάθμισης, όπως αυτοπροκαλούμενος εμετός, χρήση καθαρκτικών ή διουρητικών, νηστεία ή υπερβολική γυμναστική για την παρεμπόδιση λήψης βάρους. Τα διαγνωστικά κριτήρια για την ψυχογενή βουλιμία κατά DSM-IV (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ταξινόμησης των Ψυχικών Διαταραχών) είναι: Α. Επαναλαμ- βανόμενα επεισόδια υπερφαγίας. Β. Επαναλαμβανόμενη ακατάλληλη αντισταθμιστική συμπεριφορά για την παρεμπόδιση λήψης βάρους, όπως αυτοπροκαλούμενος εμε-τός, κατάχρηση διουρητικών ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων, νηστεία ή υπερβο-λική άσκηση. Γ. Η υπερφαγία και η ακατάλληλη αντισταθμιστική συμπεριφορά συμβαί-νουν κατά μέσο όρο δυο φορές την εβδομάδα για τρεις μήνες. Δ. Η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται απο την εικόνα του σώματος και το βάρος. Ε. Η διαταραχή δεν συμβαίνει αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της ψυχογενούς ανορεξίας. Σε επίπεδο επιδημιολογίας 1-3% των νεαρών γυναικών παρουσιάζουν πρόβλημα βουλιμίας που συχνά εμφανίζεται με ιστορικό παχυσαρκίας. Η έναρξη συμβαίνει πιο αργά στην ενήλικη ζωή, ενώ περιστασιακά συμπτώματα βουλιμικού τύπου αναφέρονται στο 40% των φοιτητριών. Σε επίπεδο αιτιολογίας αναφέρονται οι ακόλουθοι παράγοντες: 1) Βιολογικοί (νευροδιαβιβαστές) 2) Κοινωνικοί (κοινωνικές πιέσεις για καλή εμφάνιση και επιτυχία, καταθλιπτικοί-απορριπτικοί γονείς) 3) Ψυχολογικοί (δύσκολη εφηβεία, παρορμητικός χαρακτήρας, συναισθηματική αστάθεια, αλκοολισμός, κλεπτομανία). Κατά τη διάρκεια των βουλιμικών επεισοδίων οι βουλιμικοί τρώνε παχυντικές τροφές, κυρίως γλυκά, και μετά τον εμετό έχουν καταθλιπτική διάθεση και αισθάνονται ντροπή και ενοχές. Οι βουλιμικοί αγχώνονται για την εμφάνισή τους, ανησυχούν για τη γνώμη των άλλων και αγωνιούν για το κατά πόσο είναι σεξουαλικά επιθυμητά άτομα. Η ψυχογενής βουλιμία παρατηρείται σε άτομα με διαταραχές διάθεσης και διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων, χρήση ουσιών, διαταραχές προσωπικότητας, αγχώδεις διαταραχές, διασχιστικές διαταραχές και ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης. Η ψυχογενής βουλιμία έχει καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με την ψυχογενή ανορεξία με τους βουλιμικούς να παρουσιάζουν 50% βελτίωση στη συμπεριφορά υπερφαγίας - κάθαρσης όταν ξεκινούν τη θεραπεία. Ασθενείς με βαριά συμπτωματολογία ενίοτε χρήζουν νοσηλείας. Σε επίπεδο θεραπείας η ψυχογενής βουλιμία χρήζει διαφορετικών παρεμβάσεων από ατομική ψυχοθεραπεία με γνωσιακές-συμπεριφορικές τεχνικές, ομαδική ψυχοθερα-πεία, οικογενειακή θεραπεία και φαρμακοθεραπεία. Οι ασθενείς με ψυχογενή βουλιμία συνήθως αντιμετωπίζονται επιτυχώς ως εξωτερικοί ασθενείς και δεν χρήζουν υποχρεωτικά νοσηλείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν οι συμπεριφορές υπερφαγίας - κάθαρσης είναι εκτός ελέγχου, η θεραπεία σε εξωτερική βάση δεν είναι επιτυχής. Και όταν ακόμη ένας ασθενής έχει επιπρόσθετη ψυχιατρική συμπτωματολογία, όπως αυτοκτονικότητα και χρήση ουσιών, μπορεί η νοσηλεία να επιβάλλεται. Οι βουλιμικοί αγχώνονται για την εμφάνιση τους, ανησυχούν για τη γνώμη των άλλων και αγωνιούν για το κατά πόσο είναι επιθυμητά, σεξουαλικώς, άτομα. TEYXOS 13 Final.indd 16 31/8/ :38:18 ìì

17 Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Α Αγγειοχειρουργικό Αιματολογικό Αλλεργιολογικό Γαστρεντερολογικό Γυναικολογικό Δερματολογικό Διαβητικολογικό Ενδοκρινολογικό Επειγόντων Περιστατικών Ηπατολογικό Θωρακοχειρουργικό Καρδιολογικό Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Κεφαλαλγίας Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Μαστού Νευρολογικό Νευροχειρουργικό Νεφρολογικό Ογκολογικό Οδοντιατρικό Εμφυτευμάτων Ορθοπεδικό - Κέντρο Αθλητικών Κακώσεων - Κέντρο Σπονδυλικής Στήλης - Κλινική Χειρουργικής Άνω Άκρου - Μικροχειρουργικής - Κέντρο Ωμου & Αγκώνα Ουρολογικό Οφθαλμολογικό Παθολογικό Παιδιατρικό Παχυσαρκίας Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Πνευμονολογικό Πόνου Ρευματολογικό Φυσικοθεραπείας Χειρουργικό Ψυχολογικής Υποστήριξης Ωτορινολαρυγγολογικό ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αιμοδυναμικό (στεφανιογρφία αγγειοπλαστική, ηλεκτροφυσιολογία, ablation) Ακτινολογικό Αξονικού Τομογράφου (αναίμακτη στεφανιογραφία) Ελέγχου Οστικής Πυκνότητας Ενδοσκοπικό -Γαστρεντερολογικό -Ουροποιητικό -Πνευμονολογικό -Κινητικότητας Πεπτικού Συστήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας (STENT κ.τ.λ.) Επεμβατικής Νευροακτινολογίας (Εμβολισμοί ανευρυσμάτων εγκεφάλου) Καρδιολογικό (Τεστ κοπώσεως, tilt test, hlter, υπέρηχοι καρδιάς, έλεγχος βηματοδοτών, εμφύτευση βηματοδοτών / απινοδωτών) Μαγνητικού Τομογράφου (Αγγειογραφίες) Μαστογράφου Μικροβιολογικό / Βιοχημικό / Αιματολογικό / Πήξεως Πυρηνικής Ιατρικής (γ-camera) Υπερήχων triplex Αγγείων Ψηφιακής Αγγειογραφίας Περιφερειακών Αγγείων ΚΑΡΤΑ METROPOLITAN ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Τηλ.: Για τον προγραμματισμό ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία Check UP: , Iατρικές Επισκέψεις: Διαγνωστικές εξετάσεις: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, Τ.Κ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ (Απέναντι Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: FAX: TEYXOS 13 Final.indd 17 31/8/ :38:20 ìì

18 Ï ÊÁÑÊÉÍÏÓ ÔÏÕ ÓÔÏÌÁÔÏÓ Οι ολέθριες συνέπειες του, κατά το παρελθόν, σήμερα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την αλματώδη εξέλιξη των σχετικών ιατρικών ειδικοτήτων. Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αν. Διευθυντής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «METROPOLITAN» Åίναι γνωστό ότι, γενικά, ως καρκίνος ορίζεται η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη (πολλαπλασιασμός) κυττάρων, τα οποία εισβάλλουν στους παρακείμενους ιστούς προκαλώντας την καταστροφή τους. Ο καρκίνος του στόματος ή στοματογναθοπροσωπικός καρκίνος εμφανίζεται συνήθως σαν μιά διόγκωση ή ένα έλκος (πληγή), που δεν υποχωρεί, με κύριες θέσεις εντόπισης τα χείλη (άνω, κάτω), τη γλώσσα τις παρειές (μάγουλα) το έδαφος του στόματος τα ούλα, τη σκληρή ή την μαλθακή υπερώα, τον φατνιακό βλεννογόνο της άνω ή της κάτω γνάθου τους παραρρίνιους κόλπους (ιγμόρεια κ.λπ.), τον στοματοφάρυγγα κ.ά.. Συνιστώντας ένα επιμέρους αλλά πολύ σημαντικό κεφάλαιο του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την έντονη τάση μετάστασης στους τραχηλικούς λεμφαδένες. Εξάλλου ο καρκίνος του στόματος αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα καρκίνων, που εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου. Ο όρος καρκίνος του στόματος είναι ένας γενικός όρος, που αναφέρεται στην ανάπτυξη οιουδήποτε καρκινικού ιστού εντοπιζομένου στη στοματική κοιλότητα, αποτελώντας μία σοβαρή κακοήθη νόσο, που μπορεί να απειλήσει την ζωή του ασθενούς, εάν δεν διαγνωσθεί έγκαιρα και δεν αντιμετωπισθεί κατάλληλα, οδηγώντας στο θάνατο. Προκύπτει είτε ως μία πρωτοπαθής βλάβη προερχόμενη από οιονδήποτε ιστό του στόματος ή ως μετάσταση από απομακρυσμένη πρωτοπαθή εστία, ή ακόμη και ως επέκταση από γειτονικές ανατομικές δομές όπως είναι η ρινική κοιλότητα ή οι γναθιαίοι κόλποι (ιγμόρεια). Στο στόμα αναπτύσσονται περισσότερα από 30 είδη κακοήθων νεοπλασμάτων τα οποία συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 3-5% των καρκίνων ολοκλήρου του σώματος. Το 90% των κακοήθων αυτών νεοπλασμάτων του στόματος αφορά τα ακανθοκυτταρικά ή μαλπιγιακά καρκινώματα, ενώ περιλαμβάνονται ακόμη μελανώματα, σαρκώματα, λεμφώματα, κακοήθεις όγκοι των σιαλογόνων αδένων, μεταστατικοί όγκοι κ.ά. Στις Η.Π.Α., όπου η βιοστατιστική ανάλυση αλλά και η καταγραφή των νοσημάτων είναι αφενός μεν αξιόπιστη, αφετέρου δε αρκούντως συστηματική, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από Αμερικανοί θα διαγνωσθούν με καρκίνο του στόματος ή του φάρυγγα το τρέχον έτος. Οι περιπτώσεις καρκίνου του στόματος, σε παγκόσμια κλίμακα, υπερβαίνουν, σήμερα, ετησίως, τις TEYXOS 13 Final.indd 18 31/8/ :38:21 ìì

19 Η χρήση καπνού και η κατανάλωση οινοπνεύματος είναι οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες για την ανάπτυξη καρκίνου του στόματος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν πάνω από θάνατοι, που σημαίνει χονδρικά 1 άτομο την ώρα, 24 ώρες την ημέρα, θα απολέσει τη ζωή του συνεπεία του καρκίνου του στόματος, ενώ από αυτά τα άτομα που θα διαγνωσθούν για πρώτη φορά με καρκίνο του στόματος, μόνο το 50% θα παραμείνουν ζωντανοί στα επόμενα 5 έτη. Σε παγκόσμια κλίμακα το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, με τις νέες περιπτώσεις καρκίνου του στόματος ετησίως να υπερβαίνουν τις Η συχνότητα θανάτου για τον καρκίνο του στόματος είναι υψηλότερη απ ότι για καρκίνους για τους οποίους υπάρχει πιό συχνή αναφορά και πληροφόρηση, όπως είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, το λέμφωμα Hodgkin, ο καρκίνος του λάρυγγα, ο καρκίνος των όρχεων, καρκίνοι του ενδοκρινικού συστήματος όπως του θυρεοειδούς αδένος, ή ο καρκίνος του δέρματος (κακόηθες μελάνωμα). Αυτή η αυξημένη συχνότητα θανάτου που παρουσιάζει ο καρκίνος του στόματος δεν οφείλεται στο ότι δύσκολα ανιχνεύεται ή διαγιγνώσκεται, αλλά κυρίως στο ότι συνήθως ανακαλύπτεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και εξέλιξης. Πολύ συχνά αυτό συμβαίνει όταν έχει ήδη δώσει μεταστάσεις σε άλλες θέσεις, με τους τραχηλικούς λεμφαδένες να αποτελούν τη πλέον συχνή θέση εντόπισης αυτών των μεταστάσεων Η πρόγνωση σε αυτό το στάδιο είναι πολύ πιό επιβαρυντική, απ ότι όταν ο καρκίνος του στόματος ανιχνεύεται σε μία εντοπισμένη ενδοστοματική περιοχή. Αυτό συμβαίνει διότι στα προχωρημένα στάδια, εκτός από τη δυσμενή παράμετρο της μετάστασης, ο πρωτοπαθής όγκος έχει επί πλέον τον χρόνο να επεκταθεί και να διηθήσει σε βάθος τοπικές ανατομικές δομές. Εξάλλου ο καρκίνος του στόματος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, διότι, αφενός μεν κατά τα πρώιμα στάδια ανάπτυξής του μπορεί να ξεφύγει της προσοχής του ασθενούς, καθόσον συχνά εξελίσσεται χωρίς πόνο ή συμπτώματα που να μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτά, αφετέρου δε παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης δεύτερων πρωτοπαθών όγκων. Αυτό σημαίνει ότι ασθενείς που επιβιώνουν μιας πρώτης επαφής με τη νόσο, έχουν πάνω από 20 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ένα δεύτερο καρκίνο, κατά τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση. Επιδημιολογικά δεδομένα Ο καρκίνος του στόματος (ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα) είναι συχνότερος στις μεγάλες ηλικίες (> 60 ετών), ενώ είναι ασυνήθης σε άτομα κάτω των σαράντα ετών και εξαιρετικά σπάνιος σε ηλικίες κάτω των 20 ετών. Όσον αφορά το φύλο, η σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών ποικίλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, εξαρτώμενη τόσο από τις διαιτητικές συνήθειες, όσο και από τις διάφορες επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες. Στις κοινωνίες, όπου ακολουθείται ο δυτικός τρόπος ζωής, η σχέση Α:Γ υπολογίζεται σε 2-3:1. Όσον αφορά τη φυλετική προτίμηση, ο καρκίνος του στόματος εμφανίζεται με διπλάσια συχνότητα στους νέγρους απ ότι στους λευκούς, ενώ το προσδόκιμο της πενταετούς επιβίωσης για τους νέγρους ανέρχεται στο 33% έναντι του 55% των λευκών. Προδιαθεσικοί παράγοντες Τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν έναν αριθμό παραγόντων που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου του στόματος. Οι πλέον συνήθεις είναι η χρήση καπνού και η κατανάλωση οινοπνεύματος. Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την κακή στοματική υγιεινή, τον χρόνιο ερεθισμό (μηχανικός τραυματισμός) που προκαλείται από κακώς εφαρμοζόμενες οδοντοστοιχίες, καθώς επίσης και από τραχείες και ανώμαλες οδοντικές επιφάνειες (κακότεχνες εμφράξεις δοντιών κ.λπ.), τη φτωχή (προβληματική) διατροφή, μερικές χρόνιες λοιμώξεις από μύκητες (Candida albicans) και ιούς (HPV), την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και συνδυασμούς των παραπάνω παραγόντων. Πολυκεντρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα θανάτου από τον καρκίνο του στόματος είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη για όσους καπνίζουν τσιγάρα απ ότι για τους μη καπνιστές, ενώ οι καπνιστές αλλά και αυτοί που καταναλώνουν αλκοόλ, παρουσιάζουν έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του στόματος, από εκείνους που δεν καπνίζουν και δεν καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά. Εξάλλου είναι γνωστή η συνέργεια καπνού και οινοπνεύματος στην εκδήλωση καρκίνου του στόματος, με αποτέλεσμα η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του στόματος να είναι μεγαλύτερη σε όσους καπνίζουν και καταναλώνουν αλκοόλ, από εκείνους που μόνο καπνίζουν ή μόνο πίνουν οινοπνευματώδη ποτά. Επίσης από την ιατρική κοινότητα εκτιμάται ότι η θερμότητα που εκλύεται και αναπτύσσεται από το κάπνισμα πίπας καπνού και πούρων, ερεθίζει το στόμα και μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου του στόματος (χείλη, παρειές κ.λπ.). Η χρησιμοποίηση προϊόντων καπνού που δεν καπνίζονται, όπως το ρούφηγμα με την μύτη [19] TEYXOS 13 Final.indd 19 31/8/ :38:21 ìì

20 πρέζας καπνού (snuff) ή το μάσημα καπνού (betel nut, paan, και Areca) που συνηθίζεται κυρίως στην Ινδική χερσόνησο και στις χώρες της Ν.Α. Ασίας, θεωρούνται ως υπεύθυνοι προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος στις παρειές, τα ούλα, αλλά και τον βλεννογόνο των χειλέων του στόματος. Ένα τελευταίο ερευνητικό δεδομένο αφορά την αιτιολογική συσχέτιση του καρκίνου του στόματος με τους ιούς της οικογένειας των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus-HPV), ιδιαίτερα δε με τον HPV 16, ο οποίος θεωρείται ως αυτοτελής αιτιολογικός παράγοντας κατ εξοχήν για τους καρκίνους που εντοπίζονται στην οπισθία περιοχή του στόματος, όπως τον στοματοφάρυγγα, τη βάση της γλώσσας, τις παρίσθμιες καμάρες και τις αμυγδαλές. Ο HPV είναι ένας συνήθης σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός, του οποίου υπάρχουν πάνω από 120 στελέχη, τα περισσότερα των οποίων θεωρούνται ακίνδυνα. Όμως στο 1% αυτών που προσβάλλονται από τον ιό HPV, ανιχνεύεται το στέλεχος HPV 16, το οποίο αποτελεί πρωταρχικό αιτιολογικό παράγοντα τόσο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όσο και για τους καρκίνους του ορθού και του πέους, αλλά πλέον και για τον καρκίνο του στόματος. Σημεία και συμπτώματα Τα συνήθη σημεία και συμπτώματα του καρκίνου του στόματος είναι τα ακόλουθα: Διογκώσεις/παχύνσεις, εξογκώματα, ανώμαλες κηλίδες/εφελκίδες/ή διαβρωμένες περιοχές εντοπιζόμενες στα χείλη, τα ούλα, ή άλλες ενδοστοματικές περιοχές. Ανάπτυξη λευκών, ερυθρών ή διαστίκτων (λευκών και ερυθρών) κηλίδων (πλακών) στο στόμα. Ανεξήγητη αιμορραγία στο στόμα. Ανεξήγητη αιμωδία (μούδιασμα), απώλεια αισθητικότητας ή πόνος/ευαισθησία σε οποιαδήποτε περιοχή του προσώπου, του στόματος, ή του τραχήλου. Επιμένοντα έλκη (πληγές) στο πρόσωπο, τον τράχηλο ή το στόμα, τα οποία αιμορραγούν εύκολα και δεν επουλώνονται εντός δύο εβδομάδων. Πόνος ή αίσθημα ότι κάτι «υπάρχει» στην πίσω πλευρά του λαιμού. Δυσκολία στη μάσηση ή την κατάποση, την ομιλία, ή την κίνηση της γνάθου ή της γλώσσας. Βραχνάδα, χρόνιος επώδυνα ερεθισμένος λαιμός, ή μεταβολές στην ομιλία. Επίμονος πόνος στο αυτί (ωταλγία). Μεταβολή στον τρόπο που εφαρμόζουν μεταξύ τους τα δόντια ή οι τεχνητές οδοντοστοιχίες-μεταβολή της «οδοντικής σύγκλεισης». Σημαντική απώλεια βάρους. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα στο στόμα εμφανίζουν ποικίλη μορφολογία, χωρίς να έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Συνήθως εμφανίζονται με την μορφή έλκους (πληγής) ή μιας εξωφυτικής βλάβης (ογκίδιο) και σπανιότερα σαν διάβρωση του βλεννογόνου του στόματος. Επιπλέον μπορεί να εμφανισθούν στο έδαφος προκαρκινικών βλαβών όπως είναι η λευκοπλακία και η ερυθροπλακία. Η λευκοπλακία είναι μία προκαρκινική βλάβη, η οποία προκαλείται από υπέρμετρη ανάπτυξη κυττάρων και μπορεί να αναπτυχθεί στον βλεννογόνο των παρειών, TEYXOS 13 Final.indd 20 31/8/ :38:22 ìì

ΓΙΑΤΡΕΥΩ. Η ζωη μετα το εμφραγμα. Χρειάζεται συνεχήs φροντίδα. νεεσ θεραπειεσ στον καρκινο του μαστου. σταματήστε το κάπνισμα. αναπλάθοντας το πρόσωπο

ΓΙΑΤΡΕΥΩ. Η ζωη μετα το εμφραγμα. Χρειάζεται συνεχήs φροντίδα. νεεσ θεραπειεσ στον καρκινο του μαστου. σταματήστε το κάπνισμα. αναπλάθοντας το πρόσωπο _COVER4montaz:Layout 1 1/25/11 1:11 PM Page 1 Τεύχος 19/ Χειμώνας 2011 ΓΙΑΤΡΕΥΩ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤROPOLITAN σταματήστε το κάπνισμα αναπλάθοντας το πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚÁΙ ΕΜΕΙΣ: NEOTHTA 3 Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 6 ÔÏ ÓÙÌÁ ÅÉÍÁÉ ÔÅ ÍÇ 8 ÌÐOÑÅÉÔÅ ÓÔÁ 50 ÍÁ ÄÅÉ ÍÅÔÅ 35 10

ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚÁΙ ΕΜΕΙΣ: NEOTHTA 3 Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 6 ÔÏ ÓÙÌÁ ÅÉÍÁÉ ÔÅ ÍÇ 8 ÌÐOÑÅÉÔÅ ÓÔÁ 50 ÍÁ ÄÅÉ ÍÅÔÅ 35 10 ΓΙΑΤΡΕΥΩ Τεύχος 3/ ÓåðôÝìâñéïò - ÍïÝìâñéïò 2006 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ηµήτρης Κατσίµης ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ o Áêáäçìáéêüò ÄçìÞôñçò Íáíüðïõëïò ÊáèçãçôÞò ÈåùñçôéêÞò ÖõóéêÞò Ðáíåð. Ôexas A&M - Ðñüåäñïò ôïõ Åèíéêïý

Διαβάστε περισσότερα

«Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας»

«Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας» Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή εργασία: «Νευρική ανορεξία Ο ρόλος του Νοσηλευτή-τριας» Εισηγήτρια πτυχιακής: Παπαγιαννοπούλου Ε. Σπουδάστριες: Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ. Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ. Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή... 4 Κεφάλαιο 2ο. Παχυσαρκία... 5 2.1. H παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Aπό την καριέρα... στην κουζίνα! www.lifepositive.gr

Aπό την καριέρα... στην κουζίνα! www.lifepositive.gr Tεύχος 10 - Nοέμβριος 2011 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Πίσω στο πατρικό λόγω κρίσης ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΚΑΛΑΓΚΟΣ Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου, το παιδικό χαμόγελο KPYOΛOΓHMA Θωρακιστείτε για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δωρήτρια του Νοσοκομείου η κ. Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου

Μεγάλη δωρήτρια του Νοσοκομείου η κ. Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου ΤΕΥΧΟΣ 26 ΦΕΒ.-ΜΑΪ. 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με χάλκινο μετάλλιο από το Διεθνές Meeting Στίβου της Τυνησίας επέστρεψε η συνάδελφος Μορφούλα Ζησέκα Μεγάλη δωρήτρια του Νοσοκομείου η κ. Ελένη-Έλλη Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô 2,90 SEX ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 50 54 6 8 12 18 24 26 30 LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE EDITORIAL 10+ 1 ΑΠΟΡΙΕΣ για την υπνική άπνοια 12

Διαβάστε περισσότερα

allabout ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Μη επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος Tα υπέρ και τα κατά του ΕΟΠΥΥ

allabout ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Μη επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος Tα υπέρ και τα κατά του ΕΟΠΥΥ ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ Θεοφάνης Μουτζούρης Φυσιοθεραπευτής ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Αποκατάσταση με διαμαγνητική αντλία CTU-Mega 18 Αποκατάσταση ορθοπεδικών, ρευματολογικών, νευρολογικών παθήσεων, αθλητικές κακώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προστατευθούμε

Πώς να προστατευθούμε ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Η οικονομική κρίση αυξάνει τα κρούσματα της «νόσου των καπνιστών» ΣΕΛ. 16 yγεια Σαββατοκύριακο 16-17 Νοεμβρίου 2013 Kαρκινος, διαβήτησ, πνευμονοπαθειεσ, kakh διατροφή «ΤΑ ΝΕΑ», με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περίεργη η στάση της πολιτείας απέναντι στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Περίεργη η στάση της πολιτείας απέναντι στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΤΕΥΧΟΣ 23 ΑΠΡ.-ΜΑΙ.-ΙΟΥΝ. 2011 ΤΙΜΗ 0,01 Βασίλης Παπάς: Περίεργη η στάση της πολιτείας απέναντι στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Αντί να επιβραβεύουν το Νοσοκομείο για την αποδεδειγμένη καρποφορία του «πριονίζουν»

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 66 / 12 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ηπατίτιδα C, ύπουλος αλλά, ιάσιμος κίνδυνος Άσκηση για νέες μητέρες Διαχείριση παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

Ένας ξεχωριστός αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού. Διατροφικές συμβουλές κατά πέντε καρκίνων. Γρίπη: Τι να προσέξουμε αυτόν τον χειμώνα;

Ένας ξεχωριστός αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού. Διατροφικές συμβουλές κατά πέντε καρκίνων. Γρίπη: Τι να προσέξουμε αυτόν τον χειμώνα; οκτωβριοσ 2012 - Τευχος 07-08 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Ένας ξεχωριστός αγώνας κατά του καρκίνου του μαστού Διατροφικές συμβουλές κατά πέντε καρκίνων Γρίπη: Τι να προσέξουμε αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

allabout ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον Ιό Έμπολα

allabout ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον Ιό Έμπολα ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ Θεοφάνης Μουτζούρης Φυσιοθεραπευτής ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Αποκατάσταση με διαμαγνητική αντλία CTU-Mega 18 Αποκατάσταση ορθοπεδικών, ρευματολογικών, νευρολογικών παθήσεων, αθλητικές κακώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Με δύναμη και αισιοδοξία και το 2012! ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ. Όμιλος ΥΓΕΙΑ: πάντα δίπλα στον άνθρωπο! Εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη μέθοδο των εμβολισμών

Με δύναμη και αισιοδοξία και το 2012! ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ. Όμιλος ΥΓΕΙΑ: πάντα δίπλα στον άνθρωπο! Εντυπωσιακά αποτελέσματα με τη μέθοδο των εμβολισμών Δεκέμβριος 2011 ΤΕΥΧΟΣ 71 ISSN 1791-4396 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ Με δύναμη και αισιοδοξία και το 2012! Όμιλος ΥΓΕΙΑ: άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό Όμιλος ΥΓΕΙΑ: πάντα δίπλα στον άνθρωπο! Εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Εθνικό ίκτυο ήµων Προαγωγής Υγείας Γυναικεία Υγεία :Προλαµβάνοντας τις επτά σοβαρότερες απειλές Οι σοβαρότερες απειλές της γυναικείας υγείας συχνά µπορούν να προληφθούν. Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρειαζόµαστε διατροφική παιδεία. Γιατί το «όχι» κάνει καλό; www.lifepositive.gr. Όταν δεν µιλάει το στόµα, µιλάει το σώµα! ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ

Χρειαζόµαστε διατροφική παιδεία. Γιατί το «όχι» κάνει καλό; www.lifepositive.gr. Όταν δεν µιλάει το στόµα, µιλάει το σώµα! ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Tεύχος 23 - Ιανουάριος 2013 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Χρειαζόµαστε διατροφική παιδεία ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Όταν δεν µιλάει το στόµα, µιλάει το σώµα! ΠΑΙΔΙ Γιατί το «όχι» κάνει

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Δεκαπενθήμερη Eφημερίδα για την Υγεία Φύλλο 5 Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. άρθρο

12.11.2014 Δεκαπενθήμερη Eφημερίδα για την Υγεία Φύλλο 5 Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. άρθρο ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ Θεοφάνης Μουτζούρης Φυσιοθεραπευτής ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Αποκατάσταση με διαμαγνητική αντλία CTU-Mega 18 Αποκατάσταση ορθοπεδικών, ρευματολογικών, νευρολογικών παθήσεων, αθλητικές κακώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε»

«Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε» Χειμώνας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ «Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε» ΥΓΕΙΑ Γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ; ΚΑΡΔΙΑ Θωρακίστε την με «όπλο» τη διατροφή ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μεγαλώστε γερά... παιδιά ΓΙΟΡΤΕΣ Ρεβεγιόν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Οικονομική κρίση & διατροφή. Τροφές που χαρίζουν ενέργεια. Λιπώδες Ήπαρ στα παιδιά. Περιπατητικότητα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Οικονομική κρίση & διατροφή. Τροφές που χαρίζουν ενέργεια. Λιπώδες Ήπαρ στα παιδιά. Περιπατητικότητα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 / 8ο έτος έκδοσης Ë Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Å Á Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó & Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ «Στο Ίντερνετ συναντάμε πλέον όλα τα είδη εγκλήματος» www.lifepositive.gr

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ «Στο Ίντερνετ συναντάμε πλέον όλα τα είδη εγκλήματος» www.lifepositive.gr Tεύχος 20 - Oκτώβριος 2012 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γιατί είναι απαραίτητος; ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Οι νέοι κάνουν αποκέντρωση ΔΙΑΤΡΟΦΗ Το σουβλάκι έγινε... μόδα! BULLYING Όταν το πείραγμα

Διαβάστε περισσότερα

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική»

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» crossline 04 MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ TΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» - ΕΒΕΑ Προνοµιακή κάρτα για 100.000

Διαβάστε περισσότερα

Πανδημία. Νέας Γρίπης. Καρκίνος του μαστού Σακχαρώδης διαβήτης Η ακτινοβολία στη ζωή μας. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009 - Τεύχος 12

Πανδημία. Νέας Γρίπης. Καρκίνος του μαστού Σακχαρώδης διαβήτης Η ακτινοβολία στη ζωή μας. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009 - Τεύχος 12 Medilife Medilife Πανδημία Νέας Γρίπης Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009 - Τεύχος 12 Καρκίνος του μαστού Σακχαρώδης διαβήτης Η ακτινοβολία στη ζωή μας Φθινόπωρο - Χειμώνας 2009 editorial Μιχάλης Μαδιανός, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 Η ΑΝΟΙΞΗ & οι αλλεργίες της ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ και τους 9 μήνες ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΣΚΗΣΗ MY CLUB CARD VISA η κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 62 / 11 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Χολολιθίαση: Μια νόσος αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου διατροφής Εποχιακές αλλεργίες στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 24 - Φεβρουάριος 2013 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.lifepositive.gr

Tεύχος 24 - Φεβρουάριος 2013 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.lifepositive.gr Tεύχος 24 - Φεβρουάριος 2013 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ www.lifepositive.gr www.lifepositive.gr Tεύχος 24 - Φεβρουάριος 2013 υγεία > ψυχολογία > διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ Πρόληψη και θεραπεία με ανθρώπινο πρόσωπο!

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ Πρόληψη και θεραπεία με ανθρώπινο πρόσωπο! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ Πρόληψη και θεραπεία με ανθρώπινο πρόσωπο! child ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Νέα προνομιακά πακέτα προγεννητικών ελέγχων ειδικό

Διαβάστε περισσότερα