ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ / )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)"

Transcript

1 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ / ) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» στο πλαίσιο της Πράξης ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" Διάρκεια του Έργου: έως 31/10/2015 Προϋπολογισμός: Εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( ,20 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αθήνα 2015

2 Α. Ερωτήματα της εταιρίας HOTECH Ερώτηση 1: Ποιος θα αναλάβει την ψηφιοποίηση και καταχώρηση των δεδομένων/πληροφοριών για τις ΑΚΕ και τις επιχειρήσεις τους; - Ψηφιακοί χάρτες - Περιγραφές - Φωτογραφίες - κοκ Πόσο χρόνο θα έχουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποκριθούν στην αποστολή των στοιχείων; Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν ανταποκριθούν άμεσα - παραμένει υποχρέωση του αναδόχου η ανάρτηση αυτών των δεδομένων; Απάντηση 1: Η συλλογή, ψηφιοποίηση και καταχώρηση του υλικού αυτού στην πλατφόρμα είναι υποχρέωση του Αναδόχου (σελ. 33 της διακήρυξης, παρ. «Υπηρεσίες προβολής συμβεβλημένων επιχειρήσεων ΑΚΕ»). Στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις θα δοθεί επαρκής χρόνος για τη συλλογή των στοιχείων και την αποστολή τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση η ανάρτηση των σχετικών δεδομένων παραμένει υποχρέωση του Αναδόχου. Ερώτηση 2: Στη σελ.17/18 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "Εγγεγραμμένοι χρήστες: πρόκειται για... πιστοποιημένους χρήστες, καταναλωτές που συμμετέχουν στο σύστημα επιβράβευσης της καταναλωτικής

3 εμπιστοσύνης, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα διαχείρισης των δεδομένων του ως άνω συστήματος που τους αφορούν. Οι χρήστες αυτοί θα εισαχθούν στο σύστημα από τον κεντρικό διαχειριστή αυτού (system administrator) κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους και θα πιστοποιούνται από αυτό κάθε φορά που θα εισέρχονται στις υπηρεσίες του. Οι χρήστες αυτοί απολαμβάνουν ειδικών υπηρεσιών τόσο στο επίπεδο της πληροφόρησης όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης των ΑΚΕ." Θα εισαχθούν οι χρήστες από τον System Admin; Ακόμη και οι καταναλωτές; Τι εννοούμε "ηλεκτρονική αίτηση"; Για ποιόν από όλους τους ρόλους; Public; Θα υπάρχουν αιτήσεις με διαβάθμιση επιπέδου χρηστών; Σε ποιο επίπεδο θα είναι προσβάσιμο; Θα είναι ανοικτό στο κοινό; Αν όχι - με ποιο κριτήριο; (Εφόσον μιλάμε για αίτηση που αφορά σε χρήστη - ο χρήστης δεν υπάρχει ακόμα για να έχει πρόσβαση σε άλλο επίπεδο). Απάντηση 2: Όλοι οι υποψήφιοι χρήστες θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα με χρήση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που θα ετοιμάσει ο Ανάδοχος, για την εγγραφή τους. Ο κεντρικός διαχειριστής θα εγκρίνει τις αιτήσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των χρηστών στο σύστημα και θα αποδώσει τον ενδεδειγμένο ρόλο σε κάθε χρήστη. Δεν θα υπάρχουν αιτήσεις με διαβάθμιση επιπέδου χρηστών.

4 Ερώτηση 3: Στη σελ.24 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω:...δυνατότητα παρουσίασης των menu και του περιεχομένου του συστήματος σε οκτώ γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, ρωσικά, κινεζικά, ιταλικά) καθώς και μετάφραση επιλεγμένου περιεχομένου σε αυτές τις γλώσσες. Ειδικότερα, προβλέπεται η πλήρης μετάφραση των menu και του περιεχομένου του συστήματος στην αγγλική, και μετάφραση των menu και περιεχομένου έκτασης έως 500 λέξεων στις λοιπές γλώσσες. Ζητείται από εμάς η μετάφραση; Ποιο είναι το περιεχόμενο επί του οποίου θα γίνει; Τι σημαίνει 500 λέξεις για τις υπόλοιπες γλώσσες; σε ποιο τμήμα; Απάντηση 3: Η διακήρυξη είναι σαφής ότι η μετάφραση του επιλεγμένου περιεχομένου είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Το περιεχόμενο που θα μεταφραστεί σε όλες τις αναφερόμενες γλώσσες θα αφορά μια γενική περιγραφή του θεσμού των ΑΚΕ και των ΑΚΕ που έχουν δημιουργηθεί στην πιλοτική φάση, έκτασης έως 500 λέξεων. Ερώτηση 4: Στη σελ.27 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: «σε περίπτωση που το αναλάβει η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, η πληροφορία πριν «ανεβεί» στην πλατφόρμα θα πρέπει να περνά από διαδικασία αξιολόγησης τόσο της ορθότητας της, από πλευράς περιεχομένου, παρουσίασης και να τηρεί τα κριτήρια του «υγιούς» ανταγωνισμού». Που θα μπορεί να αναρτήσει η επιχείρηση;

5 Στην σελίδα παρουσίασής της; (Αν ναι - οι όποιες μεταβολές εκεί χρίζουν έγκρισης;) Σε σελίδα/ες προώθησης; Θα μπορεί δηλαδή να επέμβει σε σελίδες που αφορούν στο σύνολο μιας ΑΚΕ; (Όπου εκεί είναι λογικό να απαιτείται έγκριση - αλλά δεν κρίνεται απόλυτα σωστό να έχουν πρόσβαση εν γένει) Απάντηση 4: Η παράγραφος αναφέρεται στη δυνατότητα ανάρτησης από τις επιχειρήσεις εποχιακών προσφορών, εκπτώσεων για προώθηση κάποιων προϊόντων κ.λπ. Η επιχείρηση θα μπορεί να αναρτά την πληροφορία αυτή στην ιστοσελίδα παρουσίασής της, αλλά η δημοσίευσή της θα εξαρτάται από την έγκριση ή μη από πιστοποιημένο χρήστη του κατά τόπους Εμπορικού Συλλόγου (σελ. 36, παρ. 3). Εξυπακούεται ότι οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αναρτούν υλικό σε σελίδες που αφορούν το σύνολο ενός ΑΚΕ. Ερώτηση 5: Στη σελ.28 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα παρουσίασης του τελικού προς δημοσίευση περιεχομένου (stage area) πριν την πραγματική του δημοσίευση στη Διαδικτυακή Πύλη. Πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση κατηγοριών περιεχομένου και δένδρου πλοήγησης για την καταχώρηση και αναζήτηση περιεχομένου, καθώς και η δημιουργία συνόλων δεδομένων, στοιχείων πλοήγησης (μενού, μονοπάτι πλοήγησης κλπ.) και χάρτη πλοήγησης και η ευέλικτη καταχώριση της πληροφορίας (χρήση γλώσσας XML και σχεσιακής βάσης δεδομένων σε XML, συμπεριλαμβανομένων και χαρακτηριστικών αναζήτησης)."

6 Τι εννοείτε "σχεσιακής βάσης δεδομένων σε XML"; Μήπως απλά αναφέρεστε στη μορφή/τύπο του περιεχομένου στη βάση; Απάντηση 5: Η φράση αναφέρεται στο μορφότυπο του περιεχομένου στη βάση δεδομένων. Ερώτηση 6: Στη σελ.29 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "Δυνατότητα δυναμικής μεταβολής της παρουσίασης του περιεχομένου (μετασχηματισμοί). Το περιεχόμενο, θα πρέπει να είναι δομημένο και αποθηκευμένο σε XML και κατά συνέπεια θα πρέπει να μπορεί να μετασχηματίζεται σε διαφορετικές μορφές και να παρουσιάζεται με εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς (multi-purposing). Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιούνται οι ανάλογοι μετασχηματισμοί για την παραγωγή εκδόσεων του περιεχομένου λ.χ. χωρίς γραφικά, για εκτύπωση κλπ." Απαιτείται να είναι το περιεχόμενο αποθηκευμένο σε μορφή XML - ενώ οι μετασχηματισμοί που αναφέρονται μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση διαφορετικών CSS κατά περίπτωση. Υπό αυτή την έννοια, είναι προδιαγραφή η αποθήκευση σε μορφή XML; Απάντηση 6: Το τμήμα της φράσης: «θα πρέπει να είναι δομημένο και αποθηκευμένο σε XML και κατά συνέπεια» διαγράφεται.

7 Ερώτηση 7: Στη σελ.30 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "Το περιεχόμενο (πληροφοριακό υλικό) μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές και να έχει διάφορες μορφοποιήσεις (format). Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την ένταξη κειμένου σε μορφή XML, εμπλουτισμένου με οπτικό υλικό, αλλά και αρχείων ψηφιακών παρουσιάσεων, εικόνων, video, ήχου και λοιπών ψηφιοποιημένων αρχείων, συνδέσεις με εξωτερικές πηγές κλπ." Τι εννοείτε να υποστηρίζει την ένταξη κειμένου σε μορφή XML; Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα; Απάντηση 7: Η σχετική προδιαγραφή αναφέρεται στη δυνατότητα του συστήματος να δέχεται κείμενο, εμπλουτισμένο με ψηφιακό υλικό και άλλα αρχεία όπως αναφέρονται ανωτέρω, σε μορφή XML. Ερώτηση 8: Στη σελ. 34 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: «Σε ό,τι αφορά τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος (εκκλησίες, αστυνομικά τμήματα, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λπ.), αυτά θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να προσφέρονται δύο δυνατότητες προβολής τους. Η πρώτη θα περιέχει τον τίτλο, την κατηγορία και τις συντεταγμένες του σημείου, ενώ η δεύτερη θα περιέχει εκτός των παραπάνω και περιγραφή καθώς και κατάλληλο πολυμεσικό περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο)."

8 Ποιος θα προμηθεύσει/παράξει το πολυμεσικό περιεχόμενο για τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος; Απάντηση 8: Υπεύθυνος για την παραγωγή ή προμήθεια του πολυμεσικού περιεχομένου για τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος θα είναι ο Ανάδοχος. Ερώτηση 9: Στη σελ.38 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης με εφαρμογές Cloud Drives, όπως Google Drive ή DropBox σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η προσβασιμότητα στα έγγραφα από απομακρυσμένα σημεία ακόμη κι αν αυτά δεν έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή." Υποστήριξη υπό ποια μορφή; Να μπορεί απλά κάποιος να εισάγει ένα link σε κάποιο resource/αρχείο αποθηκευμένο σε κάποιο cloud storage; Απάντηση 9: Η προδιαγραφή αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα, επιπρόσθετα μέσω cloud εφαρμογών. Ερώτηση 10: Στη σελ.39 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω:

9 "Ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει καλαίσθητη παρουσία των ΑΚΕ δημιουργώντας αντίστοιχα groups στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Για τη δημιουργία των σελίδων αυτών, θα χρησιμοποιηθεί το υλικό προβολής των ΑΚΕ αλλά και των επιχειρήσεων, που θα παραχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου." Ποιος είναι υπεύθυνος να ορίσει διαχειριστές των groups/σελίδων που ζητούνται να δημιουργηθούν; Υπάρχει κάποια αλληλο-εξάρτηση των χρηστών FB με τους χρήστες του προσφερόμενου συστήματος; Με ποιο Account, το προσωπικό του καθενός; Υπονοείται κάποιου είδους Single Sign-On και μεταξύ άλλων πλατφορμών; (Google+, FB, Twitter, κλπ); Απάντηση 10: Οι διαχειριστές των groups / σελίδων που θα δημιουργηθούν θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα περιλαμβάνουν πιστοποιημένο προσωπικό της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Ομοσπονδιών Εμπορικών Συλλόγων, και των Εμπορικών Συλλόγων. Η ύπαρξη single sign-on διαδικασίας εγγραφής και στις αναφερόμενες πλατφόρμες είναι επιθυμητή αλλά δεν αποτελεί υποχρεωτική προδιαγραφή. Ερώτηση 11: Στη σελ. 41 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "πρέπει να γίνει χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται:

10 Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων" Όταν λέτε ανοικτό περιβάλλον τόσο για την ανάπτυξη όσο και ως προς την τεχνολογία της ΒΔ, εννοείτε ότι πρέπει να βασίζεται/ανήκει στην κατηγορία των Open Source λύσεων; Απάντηση 11: Όχι. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ΒΔ ανάλογα με την τεχνική λύση που επιλέγει να προτείνει. Ο όρος «ανοικτό περιβάλλον» αναφέρεται στη δυνατότητα επίτευξης διαλειτουργίας με άλλα συστήματα ή εφαρμογές, στην ανάπτυξη εφαρμογών και στη δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων χωρίς κανένα τεχνικό περιορισμό. Ερώτηση 12: Στη σελ.43 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "Τα αρχικά δεδομένα που θα παρουσιάζονται στη mobile έκδοση του portal θα προέρχονται από τη δικτυακή πύλη των ΑΚΕ και θα υπάρχει δυνατότητα offline πλοήγησης σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δεδομένων, όπου αυτό είναι εφικτό."

11 Τι εννοείτε με τον όρο "αρχικά δεδομένα"; Μέχρι ποιο "βάθος"/όγκο δεδομένων; Είναι παράγοντας που εξαρτάται και από τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των συσκευών. Απάντηση 12: Τα αρχικά δεδομένα του mobile portal θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τη γενική πληροφόρηση για το θεσμό των ΑΚΕ, τις σελίδες παρουσίασης των επιμέρους ΑΚΕ με τους ψηφιακούς τους χάρτες και τις σελίδες παρουσίασης των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Ερώτηση 13: Στη σελ.44 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "(α) αρχικά με την εγγραφή να συμπληρώνει ο χρήστης ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο, όπου με τα βασικά στοιχεία που θα παρέχει να δημιουργείται το καταναλωτικό προφίλ του, και (β) στη συνέχεια, ανάλογα με τις αγορές που κάθε καταναλωτής θα κάνει από το ΑΚΕ, να προβάλλονται οι προσφορές, οι εποχιακές εκπτώσεις και τα events που θα τον ενδιαφέρουν." Πως αναγνωρίζεται ένας χρήστης κατά τις αγορές του από τα καταστήματα, εφόσον είναι μεν εγγεγραμμένος - αλλά όχι και μέλος του Loyalty; Απάντηση 13:

12 Από τη διακήρυξη (σελ. 25, «οι ρόλοι που έχουν αναγνωριστεί είναι») ορίζεται ότι κάθε καταναλωτής που είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα είναι και μέλος της υπηρεσίας επιβράβευσης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (loyalty). Ερώτηση 14: Στη σελ.32 της προκήρυξης αναφέρεται το παρακάτω: "Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης του καταναλωτή μέσω SMS όταν εισέρχεται σε χώρο ΑΚΕ μέσω της εφαρμογής στο κινητό (βλ. σχετική ενότητα παρακάτω)." Εννοείτε ότι η εφαρμογή θα πρέπει να τρέχει στο παρασκήνιο με το GPS ενεργοποιημένο; Αν ναι - αυτό θα έχει σαν συνέπεια μεγάλη κατανάλωση μπαταρίας και προβλήματα με τους χρήστες. Αν όχι - θα πρέπει η εφαρμογή να "τρέχει" εκείνη τη στιγμή - οπότε ο χρήστης πιθανά γνωρίζει ότι βρίσκεται σε τέτοιο χώρο και αναζητά κάποιες πληροφορίες; Απάντηση 14: Η δυνατότητα ειδοποίησης του καταναλωτή για την είσοδό του στο χώρο του ΑΚΕ θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται στο ερώτημα. Ερωτήματα της εταιρίας Cognity Ερώτηση 1:

13 Στο Παράρτημα ΙΙΙ πίνακες συμμόρφωσης, δεν αναφέρονται τα εξής που αναφέρονται στο κεφ Διαδικτυακή Πύλη: forum, wiki, faq, message board, βιβλιοθήκη, διαχείριση banners. Είναι απαραίτητα ; Αν ναι: Τι είδους περιεχόμενο θα έχει η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και πως θα πρέπει αυτό να παρουσιάζεται ; Τι απαιτήσεις υπάρχουν για τα banners ; θα είναι στοχευμένα στα χαρακτηριστικά του χρήστη ; Τα banners θα είναι διαφημιστικού περιεχομένου (αν ναι, απαιτούνται αναφορές ;) ή θα είναι μέρος του CMS (π.χ. κάτι που αφορά όλους τους χρήστες ανεξαιρέτως); Απάντηση 1: Τα εργαλεία που αναφέρονται στο κεφ είναι απαραίτητα. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα περιέχει υλικό σε διάφορα μορφότυπα (κείμενα, εικόνες, αρχεία ήχου και video) και θα πρέπει να παρουσιάζεται κατηγοριοποιημένο ανάλογα με τη θεματολογία του (π.χ. δελτία τύπου, φωτογραφίες εκδηλώσεων ΑΚΕ, διαφημιστικά σποτ ΑΚΕ). Οι κατηγορίες θα ορίζονται από τον κεντρικό διαχειριστή της πλατφόρμας. Τα banners δεν απαιτείται να είναι στοχευμένα ανάλογα με το προφίλ του κάθε χρήστη, αλλά μια τέτοια δυνατότητα θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή. Τα banners θα είναι διαφημιστικού περιεχομένου, είτε για επικείμενες εκδηλώσεις των ΑΚΕ, είτε για προβολή συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή προϊόντων, και θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να παράγονται αναφορές από το σύστημα σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των χρηστών σε αυτά. Ερώτηση 2: Στη σελ. 38, παρ. 2 αναφέρεται: «Ο χρήστης θα μπορεί και ο ίδιος μέσα από το ημερολόγιο να ενημερώνει σχετικά με την ανταπόκρισή του ως προς τις

14 αποστολές που αναλαμβάνει, να καταγράφει την ημερήσια δραστηριότητά του ή, σε περίπτωση που του έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα, να αναθέτει και να παρακολουθεί αποστολές σε άλλους χρήστες». Τι εννοείτε «να αναθέτει και να παρακολουθεί αποστολές σε άλλους χρήστες» ; Απάντηση 2: Η ανάθεση, κατανομή και διαχείριση αποστολών μέσω του ημερολογίου είναι ευθύνη του διαχειριστή του συστήματος (σελ. 37 της διακήρυξης). Εφόσον το επιθυμεί, ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει ή/και να εκχωρεί τη δυνατότητά του αυτή σε άλλους πιστοποιημένους χρήστες, είτε προσωρινά είτε και μόνιμα. Ερώτηση 3: Στη σελ. 24 αναφέρεται: «Δυνατότητα παρουσίασης των menu και του περιεχομένου του συστήματος σε οκτώ γλώσσες», ενώ στη σελ. 44: «Η εφαρμογή / ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε τουλάχιστον δύο γλώσσες». Πόσες είναι τελικά οι απαιτητές γλώσσες στη διαδικτυακή πύλη ; Απάντηση 3: Ισχύουν και οι δύο. Η απαίτηση της σελίδας 24 αναφέρεται στη «Διαδικτυακή Πύλη των ΑΚΕ», ενώ η απαίτηση της σελίδας 44 αναφέρεται αποκλειστικά στην «Εφαρμογή για κινητές συσκευές (app)». Ερώτηση 4: Στον πίνακα των προδιαγραφών σελ. 138 Εφαρμογή για κινητές συσκευές (app) Προδιαγραφή 1 αναφέρεται: «Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει ειδικές

15 εφαρμογές (native i-phone & android applications)». Παρακαλούμε διευκρινίστε τον όρο και την απαίτηση «native». Αφορά μόνο στην εμπειρία του χρήστη; Επίσης στην προδιαγραφή 7 του ίδιου πίνακα αναφέρεται η υλοποίηση του mobile app και σε πλατφόρμα Windows Mobile 8. Παρακαλούμε διευκρινίστε. Απάντηση 4: Με τον όρο «native» εννοείται ότι η ανάπτυξη της εφαρμογής απαιτείται να γίνει με χρήση του εκάστοτε SDK της κάθε πλατφόρμας. Η λύση που θα προσφερθεί θα πρέπει να μπορεί να καλύψει την δημοσίευση για τον default web browser και του Windows Phone σε έκδοσή του τουλάχιστον της πρόσφατης 2-ετίας. Ερώτηση 5: Στην προδιαγραφή 5 σελίδα 139 αναφέρεται η off line χρήση χαρτών, ενώ σε όλο το κείμενο γίνεται αναφορά στα Google Maps. Ωστόσο, δεν παρέχεται δυνατότητα off-line χρήσης των χαρτών Google Maps. Παρακαλούμε διευκρινίστε την απαίτηση αυτή. Απάντηση 5: Στην προδιαγραφή 5 της σελ. 139 το τμήμα της φράσης: «για την ανανέωση των προσφορών/ εκπτώσεων/ events/κλπ., αλλά και offline ώστε ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιεί το χάρτη του ΑΚΕ αλλά και τις σελίδες των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο ΑΚΕ» διαγράφεται. Ερώτηση 6:

16 Βάσει ποιών προδιαγραφών θα πιστοποιηθεί η προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ του mobile app, όπως αναφέρεται στον πίνακα Εφαρμογή για κινητές συσκευές Προδιαγραφές 3 & 6; Απάντηση 6: Βάσει των Mobile Web Best Practices 1.0: Basic Guidelines του W3C (http://www.w3.org/tr/mobile-bp/). Ερώτηση 7: Σελ 50 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ): αναφέρονται 5 έτη από την Οριστική Παραλαβή. Παρακαλούμε διευκρινίστε πώς ορίζεται η Προσωρινή και πώς η Οριστική Παραλαβή του έργου. Απάντηση 7: Κατά την προσωρινή παραλαβή, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου έχουν πραγματοποιηθεί επαρκείς ποιοτικές δοκιμές σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη, και αναγράφει στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή προς αποκατάσταση διότι είναι ελαττωματικές ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμή τους. Στην οριστική παραλαβή, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής ελέγχει την ολοκλήρωση του έργου με τρόπο ώστε το τελικό παραδοτέο να είναι πλήρως συμβατό με τις προδιαγραφές του έργου και να έχουν αποκατασταθεί πλήρως τυχόν ελαττώματα αυτού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της, και συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο.

17 Ερώτηση 8: Σελ 53 Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Ρήτρες: Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιος είναι ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης / δυσλειτουργίας εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ. Επίσης τι σημαίνει χρόνος αποκατάστασης σε «μηνιαία βάση». Απάντηση 8: Ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών / δυσλειτουργιών εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ μετράται σε μηνιαία βάση και ορίζεται συνολικά σε μια (1) ημέρα ανά μήνα, από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας. Η έννοια του «χρόνου αποκατάστασης σε μηνιαία βάση» όπως ορίζεται στη διακήρυξη (σελ. 53) είναι ο συνολικός επιτρεπόμενος χρόνος αποκατάστασης όλων των προβλημάτων που ανακοινώθηκαν σε διάστημα ενός μηνός. Ερωτήματα της εταιρίας Crowdpolicy ΙΚΕ Ερώτηση 1: Στις σελίδες της Διακήρυξης, στις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, στο αναφέρεται ότι: "Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή (5), αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία. Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει (μεμονωμένα ή αθροιστικά) την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα που αφορούν την

18 ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων Διαδικτυακών Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος και ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο και ειδικότερα: o Ανάπτυξη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων Διαδικτυακών Εφαρμογών και Διαχείρισης Έργων. Επισημαίνεται ότι τα έργα που θα παρουσιάσει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, αθροιστικά, να αποδεικνύουν την εμπειρία του και στις 2 ως άνω κατηγορίες." Το ερώτημα μας είναι αν, με βάση τα παραπάνω, αποκλείονται της διαδικασίας - δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εταιρείες που είναι νεοιδρυθείσες ή με μικρότερη των πέντε (5) ετών ενασχόληση, οι οποίες, κατά τα άλλα, διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα που αφορούν την ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων Διαδικτυακών Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων. Απάντηση 1: Με βάση την σαφή σχετική απαίτηση της διακήρυξης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τουλάχιστον πενταετή (5), αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμού: 39.700,00 (πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 18078 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21607 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21607 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21607 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-647 / 07-06-2013)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-647 / 07-06-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθµιση της Ιστοσελίδας του Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»

Αναβάθµιση της Ιστοσελίδας του Φορέα ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 09/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1953 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης Τηλ:210 8668612,8647420 Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014

29-7-2014 1-8-2014 1-8-2014 29-7-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΓΟ7ΛΛ-ΟΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,29-7-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:285504 (8956) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) Ταχ../νση : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 & ΣΟΛΩΜΟΥ, Τ.Κ : 26333, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες : κ. Τάκης Τριανταφύλλου Τηλέφωνα : 2610-361738, 2610-361746 Fax : 2610-261749

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα