Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων"

Transcript

1 Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Εργαστηριακή Μονάδα Υδρολογίας - Γεωχηµείας Εργαστηριακή Μονάδα Ιχθυολογίας Εργαστηριακή Μονάδα Μετεωρολογίας Εργαστηριακή Μονάδα Ζωοβένθους και Υδροβιολογίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (10) Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (2) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8) ΜΕΛΕΤΗ (1) Νέα Μελέτη (1) ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ (1) Νέα Βάση εδοµένων (1) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - WORKSHOPS ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ MSC ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών ιπλωµατικών εργασιών για MSc Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων έχει ως επιστηµονικό αντικείµενο την περιβαλλοντική έρευνα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των λεκανών απορροής και των οικοσυστηµάτων τους. Ειδικότερα, σκοπός του Ινστιτούτου είναι να συµβάλει στην παραγωγή γνώσης σχετικά µε την κατανόηση και προγνωστικότητα του υδάτινου κύκλου, την επίλυση προβληµάτων ως προς την ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση των υδάτινων πόρων και των οικοσυστηµάτων τους, τη διαχείριση του νερού σε νησιωτικές, παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές, την ανάπτυξη στρατηγικών για την αξιοποίηση των υδατικών και βιολογικών πόρων, την πρόγνωση έντονων καιρικών φαινοµένων, τη µελέτη επίπτωσης των κλιµατικών µεταβολών στην ανακύκλωση και διαθεσιµότητα του ύδατος, την προστασία διατήρηση και ανάδειξη βιοτόπων, ενδηµικών ειδών και βιολογικών πόρων και τέλος την εκτίµηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ποιότητας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το ΙΕΥ και η παροχή υπηρεσιών που προσφέρει, εστιάζονται µεταξύ των άλλων στη διαχείριση των υδρολογικών λεκανών, στον κύκλο του νερού, στην προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστηµάτων, στην πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης καθώς επίσης και στην οικολογική ποιότητα των νερών και την ευρύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. 2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ Aξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική αποκατάσταση ιαχείριση λεκανών απορροής Kύκλος Νερού & Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Εργαστηριακή µονάδα ζωοβένθους και υδροβιολογίας Εργαστηριακή µονάδα Υδρολογίας Γεωχηµείας Εργαστηριακή µονάδα Ιχθυολογίας Εργαστηριακή µονάδα Μετεωρολογίας Μονάδα συλλογής επεξεργασίας διαχείρισης δεδοµένων & προβολής του Ινστιτούτου

6 260 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Οι εργαστηριακές µονάδες του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων µε τους αντίστοιχους υπευθύνους, είναι οι εξής: Εργαστηριακή Μονάδα Υδρολογίας - Γεωχηµείας Υπεύθυνοι: ρ Ν. Σκουλικίδης (Γεωχηµικές αναλύσεις και αξιολόγηση για τη διαχείριση ρυπασµένων εδαφών και υδατικών πόρων). Η. Μπερταχάς (Υδροχηµικές αναλύσεις, πηγές ρύπανσης και ρυπαντικά φορτία) Εργαστηριακή Μονάδα Ιχθυολογίας Υπεύθυνοι: ρ Α. Οικονόµου (βιολογία ψαριών και αξιοποίηση, ανάπτυξη αλιευτικών πόρων, ιχθυοδείκτες) ρ Μ. Στουµπούδη (φυσιολογία ψαριών και αναπαραγωγή, προστασία ενδηµικών και δράσεις ανάδειξης) R. Barbieri (βιολογία ψαριών, συστηµατική - αναπαραγωγή) ρ Σ. Ζόγκαρης (βιογεωγραφία οικολογική ποιότητα) Εργαστηριακή Μονάδα Μετεωρολογίας Υπεύθυνος: ρ Α. Παπαδόπουλος (πρόγνωση υδάτινου κύκλου) Εργαστηριακή Μονάδα Ζωοβένθους και Υδροβιολογίας Υπεύθυνος: ρ Κ. Γκρίτζαλης (βιοδείκτες). 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, στεγάζεται στο συγκρότηµα «ΤΡΙΤΩΝ» στην Ανάβυσσο.

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α Συνολικά στο Ινστιτούτο εργάζονται 29 άτοµα (µόνιµο προσωπικό και συµβασιούχοι). Μόνιµο προσωπικό 20 Ερευνητές 5 Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες (1 κάτοχος PhD) 3 Επιστήµονες Αορίστου χρόνου (2 κάτοχοι PhD) 6 Τεχνολόγοι Τεχνικοί Γραµµατείς (µόνιµοι & αορίστου χρόνου) 6 Συµβασιούχοι (εργασίας έργου) 7 Συµβασιούχοι Επιστήµονες (3 PhD) 5 Τεχνολόγοι - Τεχνικοί 2 Υπότροφος (µεταπτυχιακός) 2 ιδακτορικός 1 Μεταπτυχιακός 1 Στο Σχήµα Β-V-1 φαίνεται η διάρθρωση του προσωπικού του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων για το Σχήµα B-V-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (20) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΟΥ (7) 4 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (2) 2 0 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ E.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

8 262 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων για το 2011 ήταν ,47 και αναλύεται ως εξής ανά φορέα: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΝ ( ) Ευρωπαϊκή Ένωση ,01 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ,60 ηµόσιοι Φορείς ,37 Φορείς Εξωτερικού ,49 Ιδιωτικοί Φορείς ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,47 Στο Σχήµα B-V-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων ανά πρόγραµµα για το Στο Σχήµα B-V-3, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για το Στο Σχήµα B-V-4 φαίνεται η Χρηµατοδότηση Ειδικού Λογαριασµού του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για τα έτη (σε χιλ. ). Σχήµα B-V-2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 2011 (σε χιλ. )* *Προγράµµατα µε έσοδα άνω των

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 263 Σχήµα Β-V-3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) % % % % % ΕΕ ΓΓΕΤ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σχήµα Β-V-4: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) 1.000,00 900,00 800,00 700,00 1, ΕΕ ΓΓΕΤ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,

10 264 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κατά το 2011 εγκρίθηκαν δύο (2) νέα ερευνητικά προγράµµατα, µία (1) µελέτη, καθώς και ένα (1) πρόγραµµα βάσης δεδοµένων. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η υλοποίηση οκτώ (8) ερευνητικών προγραµµάτων. Τα προγράµµατα αυτά, χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΓΓΕΤ και άλλους ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Σηµειώνεται επίσης ότι κατά το 2011 υπεβλήθησαν δεκαπέντε (15) νέες προτάσεις ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών από τις οποίες πέντε (5) εγκρίθηκαν εντός του Αναλυτικά τα τρέχοντα και υποβληθέντα προγράµµατα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων καταγράφονται στα Κεφ V , της παρούσας ενότητας. 6.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (10) Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (2) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίµνης Κουµουνδούρου και σχεδιασµός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης (ΕΛ.ΠΕ/ 850) Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: Περιοχή Έρευνας: 141/ /γ6 ρ Η. ηµητρίου ΕΛΠΕ Α.Ε. 18 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Λ. Κουµουνδούρου Αττικής. Specialized Consultancy Services for the Assessment of Fish Assemblages in Cyprus Rivers Implementation of the Directive 2000/60/EC (Ειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση των ιχθυολογικών συναθροίσεων στους ποταµούς της Κύπρου Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/EC) (ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΥΠΡΟΥ/ 853) Αριθµός Συµβολαίου: TAY 49/2010 Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 143/ /γ5 ρ Σ. Ζόγκαρης Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ηµοκρατία της Κύπρου. 17 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: ηµοκρατία της Κύπρου

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (8) Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου (ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ ΟΥΡΑΣ/ 402) Αριθµός Συµβολαίου: 6/3916/ Αριθµός Συνεδρίας: 107/ /γ4, 71/ /γ10, 110/ /γ4, 146/ /γ9 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: ρ Μ.Θ. Στουµπούδη Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 105 µήνες Α φάση: 55 µήνες (10/12/01-30/06/06) Β φάση: 29 µήνες (01/07/06-31/12/08) Γ φάση: 12 µήνες (01/01/09-31/12/09) φάση: 8 µήνες (01/05/11-31/12/11) Ολικός Προϋπολογισµός: ,84 Α φάση: ,85 Β φάση: ,49 Γ φάση: φάση: ,5 Περιοχή Έρευνας: Ρόδος Advancing understanding of carbon cycling and coloured dissolved organic matter dynamics in European wetlands & coastal ecosystems through integration of observations and novel modelling approaches (ECODOM/ 724) Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: MIRG-CT / /γ1, 102/ /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Α. Παπαδόπουλος (έως 28/07/08) ρ Η. ηµητρίου (από 29/07/08) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (71%) & ΓΓΕΤ (29%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 48 µήνες (01/05/08-30/04/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Joint assimilation of satellite aerosol, cloud, and precipitation observations in numerical models to support climate and hydrologic applications (JΟΙΝΤ-ASSIMILATION/ 731) Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: MIRG-CT / /γ1 ρ Θ. Χρόνης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (71%) & ΓΓΕΤ (29%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 48 µήνες (01/05/08-30/04/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

12 266 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767) Αριθµός Συµβολαίου: FP7-ENV Αριθµός Συνεδρίας: 113/ /γ12, 119/ /δ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Σκουλικίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ε. Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/09-31/12/11) Ολικός Προϋπολογισµός: ( από ΕΕ) Περιοχή Έρευνας: Λεκάνη απορροής Ευρώτα Acoustic Monitoring of Marine Rainfall (ACOUSTIC RAINFALL/ 795) Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2009 PIIF-GA (Marie Curie IIF) 119/ /δ1 ρ Α. Παπαδόπουλος ιάρκεια: 24 µήνες (01/10/09-30/09/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: EΕ/FP7 & ΓΓΕΤ (προβλέπεται ότι η ΓΓΕΤ θα καταβάλλει επιπλέον χρηµατοδότηση 40% επί του ποσού που θα καταβληθεί από την EΕ) (201, από ΕΕ και (40% επί της χρηµατοδότησης από την ΕΕ) από ΓΓΕΤ Ευρώπη Συνεργασία για τη µελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας των υγροτόπων της Αττικής: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία-ΕΛΚΕΘΕ (Βιοποικιλότητα Υγροτόπων Αττικής/ 814) Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 125/ /γ3 ρ Σ. Ζόγκαρης Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 12 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ν.Α. Αττική, Ν.Α. Κορινθία, Πειραιάς

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 267 Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας και εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης των ποταµών του Ν. Μεσσηνίας: Παµίσου, Άρι, εσπότη, Μουρτιά, Λυγδού, Έπης, Καριάς, Τζάνες-Πολυλίµνιο, Μαυροζούµενας, Αρκαδικού, Νέδας και Βελίκας (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ/ 847) Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 136/ /γ7 ρ Κ.Χ. Γκρίτζαλης Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, & ήµοι: ωρίου, Αίπειας, Άριος, Αυλώνος, Βουφράδος, Είρας, Ιθώµης, Μελιγαλά, Πεταλιδίου, Κυπαρισσίας, Θουρίας, Μεσσήνης και Αρφαρών. 3 έτη Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσσηνιακά ποτάµια και εκβολικά τους συστήµατα Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση παρόχθιων δασών και της συνδεδεµένης µε αυτά ιχθυοπανίδας (Παρόχθια Ιχθυοπανίδα) Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: / /γ5 ρ Σ. Ζόγκαρης WWF Ελλάς ιάρκεια: 10 µήνες (01/09/10-30/06/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: (χορηγία) Ελλάδα 6.2 ΜΕΛΕΤΗ (1) Νέα Μελέτη (1) Fieldwork to collect speciments to barcode freshwater fishes, mollusks and mayflies of Greece (FREDIE GREECE/ 879) Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: / /γ5 ρ Μ. Στουµπούδη Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig ιάρκεια: 2 µήνες (01/09/11-31/10/11) Ολικός Προϋπολογισµός: 6.567,80 Περιοχή Έρευνας: Ελλάς

14 268 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ (1) Νέα Βάση εδοµένων (1) Greek Georeferenced Distribution Data for Freshwater Fish (GGDDFF/ 886) Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: / /γ6 ρ Μ. Στουµπούδη ιάρκεια: 12 µήνες (01/08/11-31/07/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries Berlin Ελλάς 6.4 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταµών, παράκτιων και µεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 1) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταµών, παρακτίων και µεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταµών, παρακτίων και µεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. 3) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταµών, παρακτίων και µεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 4) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταµών, παρακτίων και µεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, 8 Περιφέρειες (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης). 5) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταµών, παρακτίων και µεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Αττικής. 6) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταµών, παρακτίων και µεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 7) Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταµών, παρακτίων και µεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρµογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, εξοπλισµός Οριζόντια ράση. Υπεβλήθησαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 7 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων» ΕΠΑΡΑΑ (ΕΣΠΑ) (εγκρίθηκαν) Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ΕΛΚΕΘΕ: ρ N. Σκουλικίδης (ΙΕΥ) για τα προγ/τα 2 και 4 & ρ. Π. Παναγιωτίδης (ΙΩ) για τα προγ/τα 1,3,5,6 και 7.

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 269 Λεπτοµερής αποτύπωση κατακρηµνισµάτων, εκτίµηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταµιευτήρα του Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής (ΜΟΡΝΟΣ) Υπεβλήθη στην ΕΥ ΑΠ (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Α. Παπαδόπουλος Greek Georeferenced Distribution Data for Freshwater Fish Acronym: GGDDFF Υπεβλήθη στο Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries. (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Μ.Θ. Στουµπούδη Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Acronym: Γκιζάνι-Γαδουράς ΙV Υπεβλήθη στη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι., ιεύθυνση 6. (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Μ.Θ. Στουµπούδη Fieldwork to collect specimens to barcode freshwater fishes, molluscs and mayflies of Greece Acronym: FREDIE-Greece Υπεβλήθη στο Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Museumsmeile Bonn. (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Μ.Θ. Στουµπούδη Hydro-meteo events: Enhancing Resilience by Multilevel Expert Strategies Acronym: HERMES Υπεβλήθη στο χρηµατοδοτικό πλαίσιο FP7 της ΕΕ. (εγκρίθηκε στο 1ο στάδιο) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου Biodiversity conservation actions in small wetland and riparian zones in Attika and Karystia Acronym: Microwet Υπεβλήθη στο χρηµατοδοτικό πλαίσιο LIFE+ NATURE της ΕΕ. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου System for the Assessment of Acceptable Ecological Flows in Rivers and Streams of Greece Acronym: ECOFLOW Υπεβλήθη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 της ΓΓΕΤ (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Η. ηµητρίου Actions for Natural Heritage Conservation in Santorini Island Acronym: ΤHESIS Υπεβλήθη στο LIFE+ NATURE της ΕΕ (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ N. Σκουλικίδης

16 270 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 7.1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ ANAGNOSTOU M.N., NYSTUEN J.A., ANAGNOSTOU E.N., PAPADOPOULOS A. & LYKOUSIS V., Passive Aquatic Listener (PAL): An adoptive underwater acoustic recording system for the marine environment. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, S94-S98, doi: /j.nima APOSTOLIDIS A. P., STOUMBOUDI M. TH., KALOGIANNI E., COTE G. & BERNATCHEZ L., Genetic divergence among native trout Salmo trutta populations from southern Balkans based on mitochondrial DNA and microsatellite variation. Journal of Fish Biology, 79(7), , doi: /j x. BERGMEIER E., DIMOPOULOS P. & ZOGARIS S., Retama retam (Forssk.)Web. In Greuter, W. & Raus, T.(eds). Med-Checklist Notulae 29. Willdenowia 40:197. (Published in 2011) CHATZINIKOLAOU G., NTEMIRI K., & ZOGARIS S., River riparian zone assessment using a rapid site-based index in Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 20(2): DIMITRIOU E., MENTZAFOU A., ZOGARIS S., TZORTZIOU M., GRITZALIS K., KARAOUZAS I., & NIKOLAIDIS CH., Assessing the environmental status and identifying the dominant pressures of a trans-boundary river catchment, to facilitate efficient management and mitigation practices. Environmental Earth Sciences DOI: /s x. ELEFTHERIOU A., ANAGNOSTOPOULOU-VISILIA E., ANASTASOPOULOU E., ATEŞ S.A., BACHARI N. EL I., CAVAS L., CEVIK C., ULHA M., CEVIK F., DELOS A.-L., DERICI O.B., ERGUDEN D., FRAGOPOULU N., GIANGRANDE A., GÖKSAN T., GRAVILI C., GURLEK M., HATTOUR A., KAPIRIS K., KOURAKLIS P., LAMOUTI S., PRATO E., PAPA L., PAPANTONIOU G., PARLAPIANO I., POURSANIDIS D., TURAN C. & YAGLIOGLU D., New Mediterranean biodiversity records (December 2011) callinectes sapidus rathbun in the Greek Ionian Sea, by K. Kapiris, E. Anastasopoulou & P. Kouraklis. Mediterranean Marine Science 12(2): KALOGIANNI E., ALEXIS M., TSANGARIS C., ABRAHAM M., WENDELAAR BONGA S. E., IGER Y., VAN HAM E. H. & STOUMBOUDI M. TH., Cellular responses in the skin of the gilthead sea bream Sparus aurata L. and the sea bass Dicentrarchus labrax (L.) exposed to high ammonia. Journal of Fish Biology 78, 4, , doi: /j x. KARAOUZAS I., COTOU E., ALBANIS T. A., KAMARIANOS A., SKOULIKIDIS N.T. & GIANNAKOU U., Bioassays and biochemical biomarkers for assessing olive mill and citrus processing wastewater toxicity. Environmental Toxicology, 26: doi: /tox KARAOUZAS I., LAMBROPOULOU D.A., SKOULIKIDIS N. & ALBANIS T.A., Levels, sources and spatiotemporal variation of nutrients and micropollutants in small streams of a Mediterranean River Basin. Journal of Environmental Monitoring 13: DOI: /C1EM10637F. KARAOUZAS I., SKOULIKIDIS N., GIANNAKOU U. & ALBANIS T.A., Spatial and temporal effects of olive mill wastewaters to stream macroinvertebrates and aquatic ecosystems status. Water Research 45, DOI: /j.watres KATSAFADOS P., MAVROMATIDIS E., PAPADOPOULOS A. & PYTHAROULIS I., Numerical simulation of a deep mediterranean storm and its sensitivity on sea surface temperature. Natural Hazards and Earth System Sciences, 11,

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 271 KORRES G., PAPADOPOULOS A., KATSAFADOS P., BALLAS D., PERIVOLIOTIS L. & NITTIS K., A 2-year intercomparison of the Wam-Cycle4 and the WaveWatch-III wave models implemented within the Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, 12/1, MOUTOU K.A., MAMURIS Z., FIRME T., KONTOU M., SARAFIDOU T & STOUMBOUDI M.TH., Patterns of variability at the major histocompatability class I and class II loci in populations of the endangered cyprinid Ladigesocypris ghigii. Conservation Genetics, 12(5), NIKOLOPOULOS E.I., ANAGNOSTOU E.N., BORGA M., VIVONI E.R. & PAPADOPOULOS A., Sensitivity of a mountain basin flash flood to initial wetness condition and rainfall variability. Journal of Hydrology, 402, , doi: /j.jhydrol PAPADOPOULOS A., KORRES G., KATSAFADOS P., BALLAS D., PERIVOLIOTIS L. & NITTIS K., Dynamic downscaling of the ERA-40 data using a mesoscale meteorological model. Mediterranean Marine Science, 12/1, SKOULIKIDIS N., VARDAKAS L., KARAOUZAS I., ECONOMOU A., DIMITRIOU E. & ZOGARIS S., Assessing water stress in Mediterranean lotic systems: insights from an artificially intermittent river in Greece. Aquatic Sciences 73: DOI: /s TSABARIS C., ANAGNOSTOU M. N., PATIRIS D.L., NYSTUEN J. A., ELEFTHERIOU G., DAKLADAS TH., PAPADOPOULOS V., PROSPATHOPOULOS A., PAPADOPOULOS A. & ANAGNOSTOU E. N., 2011: A marine groundwater spring in Stoupa, Greece: Shallow water instrumentation comparing radon and ambient sound with discharge rate. Procedia Earth and Planetary Science, 4, 3 9. VANHOVE M.P.M., ECONOMOU A.N., ZOGARIS S., GIAKOUMI S., KALOGIANNI E., VOLCKAERT F.A.M. & HUYSE T., Mitochondrial phylogeny of freshwater sand gobies confirms ichthyogeographical boundaries in the southern Balkans. Biological Journal of the Linnean Society (2012), 105: VANHOVE M.P.M., KOVACIC M., KOUTSIKOS N.E., ZOGARIS S., VARDAKAS L.E., HUYSE T., & ECONOMOU A.N., First record of a landlocked population of marine Millerigobius macrocephalus (Perciformes: Gobiidae): observations from a unique spring-fed karstic lake (Lake Vouliagmeni, Greece) and phylogenetic positioning. Zoologischer Anzeiger, 250: ZOGARIS S. & APOSTOLOU A., First record of the Pontian Monkey Goby Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) in the Evros River (Greece); Is it an alien species?, Mediterranean Marine Science, 12(2): ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ Β., & ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ. (Επιµελητές Έκδοσης), Αειφορικές Παρόχθιες Ζώνες: Ένας Οδηγός ιαχείρισης. Μετάφραση και προσαρµογή στην Ελληνική γλώσσα του βιβλίου των D.Arizpe, A.Mendes, & J.Rabaca. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Σελ ISBN: Τυπώθηκε τον Σεπτέµβριο 2011.

18 272 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ Α. & ΓΙΑΚΟΥΜΗ Σ., Αποξήρανση στο έλτα του Αχέροντα: δεν απειλείται µόνο ο Αχερωνογοβιός! Η Φύση: Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Η., Συγγραφή Οδηγού Σπουδών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «ιαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου. 7.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ANASTASOPOULOU E., PAVLIDOU A., HATZIANESTIS I., DASSENAKIS E., ROUSSELAKI E., PARASKEUOPOULOU V. & KARAVOLTSOS S., Preliminary study on the effects of olive oil wastes on ecosystems of Messinia, Greece. MESAEP, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, Ioannina, September. DIMITRIOU E., MENTZAFOU A., Water Quality status and anthropogenic pressures in a transboundary river catchment. International Symposium on Environment and Natural Resources, Bangi, Malaysia, November. DIMITRIOU E., MENTZAFOU A., KARAOUZAS I. & GRITZALIS K., A water quality assessment in a Greek artificial lake. Threats and restoration measures. The Aquatic Ecosystem Puzzle: Threats, Opportunities & Adaptation, Sienna, Italy June. DIMITRIOU E., MENTZAFOU A., TZORTZIOU M., ZERI CH., Environmental monitoring and pollution pressures identification in Sperchios river catchment. Third International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, Skiathos island, Greece, June, p KARAOUZAS I. & SKOULIKIDIS N., Influence of hydrologic variation to the ecological status of Mediterranean streams receiving organic wastewaters. 7 th Symposium for European Freshwater Sciences. Girona, Spain, 27 June - 1 July. Book of abstracts, p.108. KATSAFADOS P., PAPADOPOULOS A. & MAVROMATIDIS E., Statistical evaluation of WRF predictions across the Mediterranean region. The 13th European Geosciences Union Plinius Conference on Mediterranean Storms, Savona, Italy, 7-9 September, Plinius Conference Abstracts, 13, PLINIUS KATSAFADOS P., PAPADOPOULOS A., MAVROMATIDIS E. & GIKAS N., Quantitative verification statistics of WRF predictions over the Mediterranean region. 12th Annual WRF Users Workshop, Colorado, USA, June, Proceedings, pp. 6. KATSAFADOS P., PAPADOPOULOU E. & PAPADOPOULOS A., Dynamical seasonal simulations with an Atmospheric General Circulation Model. 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Athens, Greece, 2-5 September, Proceedings, pp. 8. NIKOLOPOULOS E., BORGA M., ANAGNOSTOU E., VIVONI E. & PAPADOPOULOS A., Identifying essential space-time information requirements for flood modelling of a mountainous mid-size basin. The European Geosciences Union, General Assembly 2011, Vienna, Austria, 3-8 April, Geophysical Research Abstracts, 13, EGU

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 273 PAPADOPOULOS A., KORRES G. & KATSAFADOS P., Towards a dynamic coupling between the atmospheric and the ocean wave forecasting models of the POSEIDON system. The 6th EuroGOOS Conference on Sustainable Operational Oceanography, Sopot, Poland, 4-6 October, Book of abstracts, 102. PRAT N., GARCÍA-ROGER E.M., SÁNCHEZ-MONTOYA M.M., CID N., VERKAIK I., ERBA S., KARAOUZAS I., VARDAKAS L., SKOULIKIDIS N., DE MARTINI D., BUFFAGNI A., GÓMEZ R.,. SUÁREZ M.L, VIDAL-ABARCA M.R. & RIERADEVALL M., Deconstructing spatial and seasonal patterns in aquatic macroinvertebrate assemblages from Mediterranean streams: A hydrological comparison. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. Girona, Spain, 27 June - 1 July, Book of abstracts, p SKOULIKIDIS N., ECONOMOU A., DIMITRIOU E., KARAOUZAS I. & VARDAKAS. L., Created Desiccation - Assessing the underlying cause of desiccation in temporary rivers and the ecological status under the perspective of manmade desiccation. 7 th Symposium for European Freshwater Sciences. Girona, Spain, 27 June - 1 July, Book of abstracts, p TAROLLI P., NIKOLOPOULOS E.I., ANAGNOSTOU E., VIVONI E.R. & PAPADOPOULOS A., The effect of high resolution topography information on complex terrain flash-flood response modeling. The European Geosciences Union, General Assembly 2011, Vienna, Austria, 3-8 April, Geophysical Research Abstracts, 13, EGU VARDAKAS L., CHATZINIKOLAOU Y., ZOGARIS S., KOUTSIKOS N., SKOULIKIDIS N., KARAOUZAS I., ECONOMOU E. & ECONOMOU A., Fish assemblages triennial response to a severe hydrological stress on a Mediterranean river (Evrotas). 7th Symposium for European Freshwater Sciences. Girona, Spain, 27 June - 1 July, Book of abstracts, p VON SCHILLER D., GRAEBER D., BRITTO D., GARCÍA-ROGER E.M., GELBRECHT J., KARAOUZAS I., KOUTSIKOS N., PRAT N., STEWARD A. & TOCKNER K., Terrestrial invertebrate communities of temporary Mediterranean streams. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. Girona, Spain, 27 June - 1 July, Book of abstracts, p ZAMPIERI M., SERPETZOGLOU E., N ANAGNOSTOU E., NIKOLOPOULOS E.I & PAPADOPOULOS A., River-groundwater interactions at the regional scale: evidence from surface stations and satellite observations and a new parameterization in the Community Land ModeL. The European Geosciences Union, General Assembly 2011, Vienna, Austria, 3-8 April, Geophysical Research Abstracts, 13, EGU ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ Ι., ΑΛΜΠΑΝΗΣ Τ., ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ Α., ΚΩΤΟΥ Ε., ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΗΣ Ν. & ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο., Οικοτοξικότητα και επιδράσεις υγρών αποβλήτων χυµοποιείων στην βενθική πανίδα ποτάµιων οικοσυστηµάτων. 4 υ Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μαρτίου. 7.7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - WORKSHOPS SKOULIKIDIS N., ECONOMOU A., KARAOUZAS I. & VARDAKAS L., Application of the mirage framework to Evrotas river basin (lessons learned). MIRAGE Workshop, Murcia, 18 October. SKOULIKIDIS Ν., KARAOUZAS I., VARDAKAS L., Effects of desiccation and reflooding on aquatic quality and biota - ecological status of Evrotas basin. MIRAGE Workshop, Rome, 7 April.

20 274 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 ZOGARIS S., ECONOMOU A.N. & CHATZINIKOLAOU G., GREECE. European Union Water Framework Directive (2000/60/EK) Intercallibration exercise IC of fish in rivers. Παρουσίαση και εκπρoσώπιση της Ελλάδας (ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ). 10th meeting, Bratislava, 1-3 February. ZOGARIS S., Amvrakikos Gulf Monitoring. 9 th Interregional Workshop of Wetlands and Biodiversity, SURF Nature INTERREG IVC project. Preveza, Greece, November. 7.8 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΖΟΓΚΑΡΗΣ, Σ., Οι επιπτώσεις Αιολικών Σταθµών Ηλεκτρικής Παραγωγής Ενέργειας στην Νότια Καρυστία, Εύβοια. Στην Ηµερίδα «ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ», ίκτυο οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου, Συµπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον. Ένωση Ελλήνων Χηµικών, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου. ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ., Παράσταση και παρουσίαση στην Ηµερίδα διαβούλευσης για την διευθέτηση του Ρέµατος Πικροδάφνης Αττικής. ηµαρχείο Παλαιού Φαλήρου. 9 Σεπτεµβρίου. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ., Τα εσωτερικά ύδατα στην Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά, η σηµασία και η διαχείρισή τους. Στην Ηµερίδα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που διοργάνωσε το Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. Πάτρα 17 Μαρτίου. 7.9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ερευνητικών Προγραµµάτων Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767) FP7-ENV Mid-term report, January 2011 Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr N. Skoulikidis Advancing the predictability of water cycle through an improved understanding of land surface and coastal water processes and optimal integration of models with observational data (PreWEC/ 649). Forth Year Reports, February 2011: EXT Final Activity Report, Periodic Activity Report, Final Management Report, Periodic Management Report & Summary Financial Report. Scientific Coordinator (ed.): Dr A. Papadopoulos. Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας και εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης των ποταµών του Ν. Μεσσηνίας: Πάµισου, Άρις, Λυγδού, Έπης, Καριάς, Τζάνες - Πολυλίµνιου, Μαυροζούµενας, εσπότη, Μουρτιάς, Αρκαδικού, Νέδας και Βελίκας (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ/ 847). Επιστηµονική και Τεχνική Έκθεση Α Φάσης, Μάρτιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ρ Κ. Γκρίτζαλης. Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767). FP7-ENV Deliverable D3.2: Collective data sets and records, flow and pool records in reference conditions, March 2011 Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr N. Skoulikidis

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 275 Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίµνης Κουµουνδούρου και σχεδιασµός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ/ 641). 1 η Έκθεση Προόδου, Ιούνιος 2011 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ρ Η. ηµητρίου. Historical information and information on previous work done regarding fish in the rivers of Cyprus, and pre-selection of sampling sites. Specialized Consultancy Services for the Assessment of Fish Assemblages in Cyprus Rivers Implementation of the Directive 2000/60/EC. (ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ /853). 1 st Interim Report, June Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr S. Zogaris Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767). FP7-ENV Deliverable D5.2: Report, Data: Summary of experimental results for nutrient and organic matter dynamics (in exchange with WP5-8, to WP2), July 2011 Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr N. Skoulikidis Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767). FP7-ENV Periodic Report M19-24 WP5, July 2011 Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr N. Skoulikidis Intercallibration Report: Fishes as Biological Quality Elements in the Rivers of Cyrpus. Specialized Consultancy Services for the Assessment of Fish Assemblages in Cyprus Rivers Implementation of the Directive 2000/60/EC. (ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ /853). 1 st Interim Report, October 11 Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr S. Zogaris Τριετής παρακολούθηση της ποιότητας και εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης των εξής ποταµών του Ν. Μεσσηνίας: Πάµισος, Άρις, Λυγδού, Έπης, Καριάς, Τζάνες - Πολυλίµνιου, Μαυροζούµενα, εσπότης, Μουρτιάς, Αρκαδικός, Νέδα και Βελίκας (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ/ 847). Επιστηµονική και Τεχνική Έκθεση Β Φάσης, Νοέµβριος 2011 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ρ. Κ. Γκρίτζαλης Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767). FP7-ENV Deliverable D7.3 Recommendations for adopting management strategies, November 2011 Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr N. Skoulikidis Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου (ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ ΟΥΡΑΣ/ 402). Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, εκέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ρ. Μ.Θ. Στουµπούδη. Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίµνης Κουµουνδούρου και σχεδιασµός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ/ 641). 2 η Έκθεση Προόδου, εκέµβριος 2011 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ρ Η. ηµητρίου. Mediterranean Intermittent River ManAGEment (MIRAGE/ 767) FP7-ENV Periodic Report M19-36 WP4, December 2011 Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr N. Skoulikidis

22 276 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 Acoustic Monitoring of Marine Rainfall (Acoustic Rainfall/ 795). Second Year Reports, November 2011: Final Activity Report, Periodic Activity Report, Midterm Report & Summary Financial Report. Scientific Coordinator (ed.): Dr A. Papadopoulos. Travel Report to Smith-Root Inc on the Assessment of Fish Assemblages in Cyprus Rivers. Unpublished Report. Zogaris S. & WB Beaumont, [Έκθεση µε σκοπό την δοκιµή της Ηλεκτραλιείας Smith-Root L24 στο έργο Ποταµοί Κύπρου]. Στο Σχήµα B-V-5 φαίνεται το παραχθές επιστηµονικό έργο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για το Σχήµα B-V-5: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ηµοσιεύσεις σε ιεθνή Περιοδικά- Βιβλία ηµοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά- Βιβλία Ανακοινώσεις σε ιεθνή Συνέδρια Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια- Ηµερίδες Ανακοινώσεις σε ιεθνείς Συναντήσεις Προσκεκληµένες Οµιλίες Τεχνικές Εκθέσεις 8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ.: Κριτής (Reviewer) στα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά: - Virginia Journal of Science - International Journal of Environmental Research and Public Health Συµµετοχή ως σύµβουλος επί της ιχθυοπανίδας στην Επιτροπή Φύση του ΥΠΕΚΑ (Ανοιξη 2011). Συµµετοχή στη οµάδα συµβούλων του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αττικής ΟΡΣΑ (ΥΠΕΧΩ Ε). ΜΠΑΡΜΠΙΕΡΙ Ρ.: Κριτής στα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά - Ichthyological Exploration of Freshwater - Environmental Biology of Fishes - Zootaxa Κριτής εργασιών στο 10 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας.

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 277 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.: Κριτής στα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά - Natural Hazards and Earth System Sciences - Monthly Weather Review - Journal of Hydrology Κριτής εργασιών στο 10ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΗΣ Ν.: Mέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου COST Action 869: Realistic expectations for improving European waters, Final Conference of COST Action 869: Mitigation Options for Nutrient Reduction in Surface Water and Groundwaters, Keszthely, Hungary,12-14 October 2011 ΣΤΟΥΜΠΟΥ Η Μ.: Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και Πρόεδρος του European Ichthyological Society (http://www2.nrm.se/ve/pisces/eis/eisboard.shtml). Μέλος του Editorial Board του διεθνούς ηλεκτρονικού επιστηµονικού περιοδικού Electronic Journal of Ichthyology. Κριτής στα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά: - Aquaculture - Ichthyological Exploration of Freshwater - Fisheries Management and Ecology - Journal of the Marine Biological Association - Journal of Fish Biology Μέλος της πενταµελούς Επιτροπής Κρίσης Ερευνητών και Γ Βαθµίδας στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 9 ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.: Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε τίτλο: «Επιπτώσεις Αποβλήτων Ελαιοτριβείων σε παράκτια οικοσυστήµατα. Η περίπτωση της Μεσσηνίας». Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Περιβάλλοντος. Επιβλέπων: Υπ. Καθ. Ε. ασενάκης (Κατατέθη 29/12/2011). ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ Ι.: Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε τίτλο: «Οικοτοξικότητα και επιδράσεις αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων στη βιοποικιλότητα ρεόντων οικοσυστηµάτων σε διαφορετικά βιολογικά επίπεδα οργάνωσης». Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Επιβλέπων: Καθ. Τ. Αλµπάνης. (Παρουσιάστηκε 24/06/11). 10 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 10.1 Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ.: ιεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών ( ΙΚΕΜΕΣ). The Natural Environment of Greece: From landscape ecology to conservation στα πλαίσια του College Year in Athens (CYA, study abroad programme). ιδασκαλία Στ. Ζόγκαρη σε συνεργασία µε τον Κ.Γ.Παπακωνσταντίνου. Εαρινή Περίοδος 2009 (www.cyathens.org). ιδασκαλία µεταπτυχιακού Μαθήµατος, Πανεπιστήµιο υτικής Ελλάδας, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Μάιος 2011).

24 278 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ MSc ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.: Μέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ιδακτορικής ιατριβής της Αθηνάς Πατσιά µε θέµα «ηµιουργία τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς για τα ποτάµια της Ηπείρου µε βάση τα µακροασπόνδυλα», Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Επιβλέπουσα: Καθ. Μαρία Λαζαρίδου. Μέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ιδακτορικής ιατριβής της Ανθής Οικονόµου µε θέµα «Functional diversity of fish fauna in Balkan peninsula», Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Επιβλέπων: Καθ. Ιωάννης Λεονάρδος. Μέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ιδακτορικής ιατριβής του Λεωνίδα Βαρδάκα µε θέµα «Η βιολογία και οικολογία της ενδηµικής ιχθυοπανίδας του Π. Ευρώτα», Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας. Επιβλέπων: Καθ. Στρατής Γεωργακαράκος. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.: Μέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ιδακτορικής ιατριβής του Ε. Σερπετζόγλου µε θέµα «Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνικών αφοµοίωσης υδροµετεωρολογικών δεδοµένων τηλεπισκόπισης σε εδαφικά και µετεωρολογικά µοντέλα µέσης και περιοχικής κλίµακας». Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Καρακώστας Θ., Ζάνης Π. & Παπαδόπουλος Α.). ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΗΣ Ν.: Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ιδακτορικής ιατριβής του Ιωάννη Καραούζα µε θέµα "Τοξικότητα αγροβιοµηχανικών αποβλήτων σε ασπόνδυλους οργανισµούς ρεόντων υδάτων", Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών (Παρουσιάστηκε ). Συνεπίβλεψη ιδακτορικής ιατριβής του Λ. Βαρδάκα µε θέµα «Η βιολογία και οικολογία της ενδηµικής ιχθυοπανίδας του Π. Ευρώτα», Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας. ΣΤΟΥΜΠΟΥ Η Μ: Μµέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ιδακτορικής ιατριβής της Ροµπέρτας Μπαρµπιέρι, µε θέµα «Στοιχεία οντογενετικής ανάπτυξης των κυπρινοειδών του Λούρου». Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστηµών, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών (Ι. Λεονάρδος, Μ.Θ. Στουµπούδη, Ζ. Μαµούρης) ιπλωµατικών εργασιών για MSc ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.: Επίβλεψη (µέλος τριµελούς επιτροπής) της διπλωµατικής εργασίας της Αναστασίας Παπακρίβου µε θέµα «Ανάπτυξη συστήµατος προειδοποίησης για επικράτηση υψηλών θερµοκρασιών στην περιοχή της Αττικής», στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Εφαρµοσµένη Γεωγραφία και ιαχείριση του Χώρου - ιαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών του Τµήµατος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επίβλεψη (µέλος τριµελούς επιτροπής) της διπλωµατικής εργασίας του Βασίλειου Σακκή µε θέµα «Μελέτη του αιολικού και ηλιακού δυναµικού στην Ελλάδα υπό το καθεστώς κλιµατικής αλλαγής τον 21 ο αιώνα», στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Εφαρµοσµένη Γεωγραφία και ιαχείριση του Χώρου - ιαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών του Τµήµατος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Παν/µίου Αθηνών.

25 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 279 Επίβλεψη (µέλος τριµελούς επιτροπής) της διπλωµατικής εργασίας του Ιωάννη Χαρβαλιά µε θέµα Ανάλυση των κλιµατικών χαρακτηριστικών της Ανατολικής Μεσογείου για τον 21 ο αιώνα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) Εφαρµοσµένη Γεωγραφία και ιαχείριση του Χώρου - ιαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών του Τµήµατος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΗΜΗΤΡΙΟΥ Η.: Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας Σταυρούλας Καραγγελή, του Τµήµατος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 11 ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ.: Certificate of Intermediate Electric Fishing. ιδασκαλία υπό του WR Beaumont, Game and Wildlife Trust, UK. (Ιούνιος 2011) στον ασικό Σταθµό Σταυρός της Ψώκας, Κύπρος. ΜΕΤΖΑΦΟΥ Α.: Modelling integrated catchment hydrology. A hands-on 3-day MIKE SHE Training Course. 3-5 October 2011, Athens, Greece, DHI MIKE FLOOD. Integrated 1D-2D Flood Modelling Handouts. 8-9 December 2011, Athens, Greece, DHI 12 ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΗΣ Ν.: Βραβείο Επιστηµονική Έρευνα από ECOCITY ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ.: Συµµετοχή ως επιστηµονικός σύµβουλος σε σειρά τριών Ντοκιµαντέρ για το Νερό και την Βιοποικιλότητα για λογαριασµό της ΕΡΤ (Παραγωγός, Ε. Ευθυµίου). Συµµετοχή στον Αγώνα Παρατήρησης Πουλιών που διοργάνωσε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στα πλαίσια προστασίας και ανάδειξης υγροτόπων και άλλων περιοχών σηµαντικών για την προστασία της φύσης στην Αττική. 9 Απριλίου Συνεντεύξεις τύπου στις εφηµερίδες: Real News (Εβρος), Λαµιακός Τύπος (Σπερχειός). Έκθεση ενηµέρωσης για τις επιπτώσεις του ρόµου Ιώνια Οδός στην περιοχή των υγροτόπων Σκάλας Λούρου και άσους Αγίου Βαρνάβα Λούρου, στον Νοµό Πρέβεζας. Η έκθεση προέκυψε µετά από αίτηµα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού. (Ιούνιος 2011). Έκθεση ενηµέρωσης για το πρόβληµα καθορισµού χρήσεων γης στην Αλυκή Αναβύσσου, προς τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ). (Αύγουστος 2011). ΕΟΕ/ΕΛΚΕΘΕ Βάση εδοµένων των υγροτόπων της Αττικής. ΕΛΚΕΘΕ/ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (τράπεζα δεδοµένων σε µορφή λογιστικών φύλλων και βάσης Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών).

26 280 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 Γραπτή παρέµβαση-πρόταση εκ µέρους Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων για την «Σύγκλιση 1 ης Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδας- Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» ( εκέµβριος 2011). ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.: Καθηµερινή εφαρµογή του συστήµατος πρόγνωσης καιρού ΠΟΣΕΙ ΩΝ, σύνδεσης του µε τα µοντέλα κυµατισµού, υδροδυναµικής και οικοσυστήµατος και δηµιουργίας των απαραίτητων δεδοµένων για την καθηµερινή ενηµέρωση της ιστοσελίδας του συστήµατος ΠΟΣΕΙ ΩΝ. Παροχή δεδοµένων πρόγνωσης καιρού σε συνεργασία µε την Forthnet και M-Stat στους συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας της Cosmote µέσω i-mode και myview και της WIND µέσω µηνυµάτων SMS και εικονοµηνυµάτων MMS. Ανάπτυξη πακέτου λογισµικού για την επεξεργασία και προετοιµασία µετεωρολογικών δεδοµένων για την βέλτιστη αξιοποίηση τους σε διάφορες µελέτες και ερευνητικά έργα, τόσο του ΕΛΚΕΘΕ όσο και συνεργαζόµενων φορέων. ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΗΣ Ν.: ιαχείριση της ιστοσελίδας: Προκαταρκτική πρόταση στο Γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι RT για δηµιουργία ντοκιµαντέρ µε θέµα το νερό και τίτλο «Η σταγόνα». ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ., BIRK S. & ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Π.: Σύστηµα χαρακτηρισµού Ελληνικών ποτάµων (τυπολογία) που υποβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2011 στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και υιοθετήθηκε, προς εφαρµογή στα Σχέδια ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής που εκπονούνται από µελετητικές κοινοπραξίες, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ..

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...267

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Γενικές Πληροφορίες: Επώνυμο: Δημητρίου Όνομα: Ηλίας Πατρώνυμο: Ιωάννης Ημερομηνία γεννήσεως: 26/9/1973 Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Ξένες Γλώσσες:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76394

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76394 Όνοµα, Επώνυµο NIKOΛΑΟΣ Θ. ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΗΣ Γεωλόγος - Βιογεωχηµικός Ερευνητής Β' Βαθµίδας Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2010-2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...165

Διαβάστε περισσότερα

2003 2008: Ερευνήτρια Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς

2003 2008: Ερευνήτρια Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς Όνοµα, Επώνυµο Καλλιόπη Α. Πάγκου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 46.7 χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76 409 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76347

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ερευνητικά Προγράµµατα 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ εκέµβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών . ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...209 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...209 2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Ιλίου 39 Α Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Καβάλα 654 04 Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, MAΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 1 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 2 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Κασσωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. Χαράλαµπος Φείδας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. Χαράλαµπος Φείδας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΦΕΙ Α ιδάκτορα ορυφορικής Μετεωρολογίας Αναπληρωτή Καθηγητή Τµήµατος Γεωλογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια Όνοµα, Επώνυµο Γεράσιµος Κορρές Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76402 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες) Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ρ Αναστασία Πασχαλίδου

ρ Αναστασία Πασχαλίδου ρ Αναστασία Πασχαλίδου ιεύθυνση: Ζαλόγγου 19, 69100, Κομοτηνή, Ελλάς Τηλέφωνο: +30-6974077481 E-mail: paschal@env.duth.gr apaschal@cc.uoi.gr Προσωπικά Στοιχεία Ακαδημαϊκά Προσόντα Τόπος Γέννησης: Ξάνθη,

Διαβάστε περισσότερα