«Η διδασκαλία της ν.ε. ως ξένης/δεύτερης γλώσσας με τη βοήθεια του διαδικτύου» 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η διδασκαλία της ν.ε. ως ξένης/δεύτερης γλώσσας με τη βοήθεια του διαδικτύου» 1"

Transcript

1 «Η διδασκαλία της ν.ε. ως ξένης/δεύτερης γλώσσας με τη βοήθεια του διαδικτύου» 1 Διονύσιος Μάινας Φιλόλογος - Επιμορφωτής ΤΠΕ (καθηγητης στο 2 ο Ε. Λ. Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού) Ε-mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση σκιαγραφεί την συμπόρευση των τεχνολογικών εξελίξεων με την εναλλαγή των θεωριών και πρακτικών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, επικεντρώνεται στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης με τη βοήθεια του διαδικτύου και καταλήγει σε μια λεπτομερή διδακτική πρόταση της ελληνικής σε αλλόγλωσσους εμπλέκοντας και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: CALL, διαδίκτυο, διδασκαλία γλώσσας, νεοελληνική, ξένη γλώσα, δεύτερη γλώσσα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, επικοινωνιακή μέθοδος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές έχουν εισβάλει σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητάς μας. Επόμενο είναι κάποια στιγμή να μπουν και στην εκπαίδευση. Είναι γεγονός ότι και στην Ελλάδα έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Όλα σχεδόν τα σχολεία έχουν εξοπλιστεί και εξοπλίζονται με σύγχρονα εργαστήρια για το μάθημα της πληροφορικής. Το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιηθούν και για τη διδασκαλία και άλλων μαθημάτων. Προς αυτή τη κατεύθυνση έχουν γίνει μερικά σεμινάρια και έχουν δημιουργηθεί ποικίλες εφαρμογές για όλα τα μαθήματα, ακόμη και για τη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας, ως μητρικής ή ξένης. Η παρούσα εισήγηση αρχίζει με μια σύντομη εισαγωγή στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με τη βοήθεια του Η/Υ, με έμφαση την ν.ε. ως ξένη/δεύτερη (Γ2), και καταλήγει σε μία διδακτική πρόταση που εκμεταλλεύεται μερικές από τις πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διδασκαλία της ν.ε. ως Γ2, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 1 Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με θέμα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 13, 14, 15 Μαΐου 2005.

2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η εφαρμογή του Η/Υ στη διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας και κυρίως της ξένης εντοπίζεται στον όρο: Computer Assisted Language Learning (CALL). Αποδίδεται στα ελληνικά ως «μάθηση της γλώσσας υποβοηθούμενη από Η/Υ» και έχει διεθνώς στορία σαράντα ετών περίπου, με πρώτες εφαρμογές στην δεκαετία του 60. Αυτή η 40χρονη πορεία μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια (Warschauer, 1996), καθένα από τα οποία ο ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο επίπεδο τεχνολογίας που αφορά τους υπολογιστές και ορισμένες παιδαγωγικές θεωρίες που αφορούν τη μάθηση της γλώσσας: συμπεριφορική (behavioristic) CALL επικοινωνιακή (communicative) CALL ολιστική ή ολοκληρωμένη (integrative) CALL Έτσι, λοιπόν, κατά τις δεκαετίες 60 και 70, η συμπεριφορική CALL, βασιζόμενη στις αρχές του συμπεριφορισμού (ερέθισμα-αντίδραση και ενίσχυση) έβλεπε τον υπολογιστή σαν τον προσωπικό δάσκαλο που παρέχει στο μαθητή επαναλαμβανόμενες μηχανιστικές ασκήσεις (drills), κυρίως γραμματικής, και επιβραβεύει την επιτυχή διεκπεραίωσή τους. Κατά τις δεκαετίες του 70-80, ως αντίδραση στη συμπεριφοριστική προσέγγιση, εμφανίστηκε η επικοινωνιακή CALL η ποία έδινε έμφαση στη χρήση και όχι τόσο στη μορφή, η γραμματική διδασκόταν έμμεσα, χρησιμοποιείτο μόνο η γλώσσα-στόχος και ο μαθητής ενθαρρυνόταν να παράγει αυθεντικό λόγο. Αυτή η προσέγγιση βασιζόταν στις γνωστικές θεωρίες οι οποίες υποστήριζαν ότι η μάθηση είναι μια δημιουργική διαδικασία ανακάλυψης, έκφρασης και εξέλιξης. H πρόοδος στον τομέα των μικροϋπολογιστών έδωσε αλληλεπιδραστικά λογισμικά που ενθάρρυναν τη χρήση της γλώσσας και έδιναν ερεθίσματα για συζήτηση, γράψιμο και κριτική σκέψη. Από τη δεκαετία του 90, υπήρξε μια αναθεώρηση της επικοινωνιακής διδασκαλίας προς μια περισσότερο κοινωνική ή κοινωνιογνωστική διάσταση, η οποία έδινε μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της γλώσσας σε αυθεντικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Μιλάμε για την ολιστική ή ολοκληρωμένη CALL Οι μαθητές αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας δραστηριότητες και συνθετικές εργασίες (project) εμπλεκόμενοι σε καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν στον πραγματικό κόσμο. Εδώ βρίσκουν πλήρη εφαρμογή σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, όπως: συνεργατική μάθηση, διερευνητική μάθηση, οικοδόμηση των γνώσεων από τους μαθητές. Όλα αυτά συνδυάζονται με τις τελευταίες εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα: το πολυμεσικό λογισμικό και το διαδίκτυο. Εντούτοις, το πολυμεσικό λογισμικό, παρά τα προφανή του πλεονεκτήματα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, απέτυχε μέχρι στιγμής να αποδώσει τα μέγιστα, λόγω των προβλημάτων στην ποιότητα των προγραμμάτων και την αδυναμία των εκπαιδευτικών να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές του. Παράλληλα, το πολυμεσικό λογισμικό δύσκολα καταφέρνει να δημιουργήσει αυθεντικό περιβάλλον επικοινωνίας, με νόημα για τον μαθητή ούτε ακόμα τις περισσότερες φορές παρέχει ικανού βαθμού αλληλεπιδραστικότητα (Tsotsoli, 2004). Αντίθετα το διαδίκτυο, με τις μεγάλες δυνατότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει, μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες αυθεντικής και δημιουργικής επικοινωνίας κατάλληλες για μια ολόπλευρη διδασκαλία της γλώσσας.

3 Στην παρούσα εισήγηση, δε θα ασχοληθούμε καθόλου με το λογισμικό παρά μόνο με το διαδίκτυο. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕ ΩΣ Γ2 Παροχή πληροφοριών Η πρώτη χρησιμότητα και η ευκολότερη για το δάσκαλο της ν.ε. είναι η παροχή πληθώρας θεωρητικού υλικού για τη διδασκαλία γενικά της γλώσσας αλλά και ειδικότερα για τη διδασκαλία της ν.ε. ως Γ2. Έτσι, μπορεί να πάει σε ένα δικτυακό τόπο που γνωρίζει ότι έχει θέματα του ενδιαφέροντός του και έχει ήδη στη διάθεσή του τη διεύθυνσή του, όπως, π.χ., είναι ο «Κόμβος» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr), το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (www.media.uoa.gr/language) ή το ΕΔΙΑΜΜΕ (ediammesrv.edc.uoc.gr\diaspora2). Εάν δε γνωρίζει πού να βρει αυτά τα θέματα μπορεί να τα αναζητήσει σε θεματικούς καταλόγους μιας πύλης, όπως, π.χ., κ.λ.π. Οι ίδιες πύλες προσφέρουν πλούσιο υλικό, αυθεντικό και επίκαιρο για πάσης φύσεως γλωσσικές δραστηριότητες. Εάν, για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός θέλει να εκμεταλλευτεί διδακτικά ένα επίκαιρο θέμα, μπορεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να βρει σε μια πύλη ένα σχετικό κείμενο. Ιδιαίτερα χρήσιμες στην ανεύρεση πληροφοριών, είναι οι λεγόμενες μηχανές αναζήτησης, με τις οποίες μπορώ, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά να εντοπίσω τις πληροφορίες που χρειάζομαι. Πολύ αποτελεσματικές τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό είναι οι παρακάτω που υποστηρίζουν και τα ελληνικά: Λεξικά οn line Μια ειδική εφαρμογή στη διδασκαλία κάθε γλώσσας και της ν.ε. αποτελούν τα ηλεκτρονικά λεξικά που διαρκώς ξεφυτρώνουν στο διαδίκτυο. Κάθε πύλη σχεδόν έχει τουλάχιστον ένα αγλοελληνικό λεξικό. Πολλά λεξικά υποστηρίζουν την ερμηνεία μεταξύ πλήθους γλωσσών ακόμα και πολύ σπανίων. Για παράδειγμα το δικτυακό λεξικό συνδέει μεταξύ τους περίπου τριακόσιες γλώσσες. Ομοίως τα και Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υποστηρίζεται πάντα η απευθείας μετάφραση μεταξύ όλων των γλωσσών αλλά δίνεται αυτή η δυνατότητα με ενδιάμεση γλώσσα την αγγλική. Πολύ καλά για την ελληνική και αγγλική είναι τα λεξικά του «Κόμβου» (www.komvos.edu.gr). Μεταφραστικές μηχανές Οι μεταφραστικές μηχανές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο στη διδασκαλία και εκμάθηση μιας γλώσσας, ακόμα και της ελληνικής. Μπορούν σε λίγα δευτερόλεπτα να μεταφράσουν οποιοδήποτε κείμενο από μια γλώσσα σε άλλη ακόμα και ολόκληρη ιστοσελίδα διατηρώντας την αρχιτεκτονική της. Η μετάφραση ποικίλει ως προς την πιστότητα. Εντούτοις, αυτό δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα. Μπορεί κάλλιστα να δημιουργηθεί μια δραστηριότητα αναθέτοντας στα παιδιά να

4 τελειοποιήσουν ένα σχετικά κακοφτιαγμένο κείμενο που είναι προϊόν μεταφραστικής μηχανής. Και εδώ δεν υποστηρίζονται απευθείας όλες οι γλώσσες. Τα αγγλικά μπορούν να αποτελέσουν τον ενδιάμεσο για τη μετάφραση μεταξύ ολιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. Οι παρακάτω διευθύνσεις παρέχουν μεταφραστικές μηχανές που υποστηρίζουν και την ελληνική με διαφορετικό μεταφραστικό αποτέλεσμα η καθεμιά: systran.otenet.gr/ intertran.tranexp.com/translate/result.shtml Εικόνα 1. Η μεταφραστική μηχανή στην Altavista (www.altavista.com)μαζί με δείγμα αγγλικού κειμένου και μετάφρασής του στην ελληνική. Εκπαιδευτικά εργαλεία/εφαρμογές Μέσα στο διαδίκτυο έχουν αναπτυχθεί και ορισμένες εφαρμογές που εξυπηρετούν γλωσσικές δραστηριότητες. Πολύ εντυπωσιακό είναι το εργαλείο του λεξικού της κοινής νεοελληνικής που λειτουργεί στον «Κόμβο» (www.komvos.edu.gr)

5 και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ποικίλων ασκήσεων αντιστοίχησης. Η διεύθυνση παρέχει κλιτική μηχανή σε διάφορες γλώσσες ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική (αρχαία και νέα). Επίσης, εργαλείο μετάφρασης φράσεων παρέχεται στο: Επικοινωνία, συνεργασία εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικούς σκοπούς Οι μεγάλες δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ απομακρυσμένων ομιλητών μπορεί να προκαλέσει επανάσταση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Φανταστείτε δύο τάξεις, μία στην Αθήνα και μία στην Αυστραλία να επικοινωνούν μεταξύ τους στην ελληνική με στα πλαίσια ενός κοινού project ή ακόμα και «ζωντανά» σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα εμφάνισης των συνομιλητών (τηλεδιάσκεψη). Προς αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο και ειδικές εφαρμογές, όπως η «Συνέργεια» (http://bscl.gmd.de/pub2), που εξυπηρετούν δραστηριότητες για όλα τα μαθήματα, και Εικόνα 2. Εργαλείο του λεξικού της κοινής νεοελληνικής (www.komvos.edu.gr) για τα γλωσσικά, διευκολύνοντας την επικοινωνία των εμπλεκομένων και την ανταλλαγή αρχείων με εύκολο και πολυδύναμο περιβάλλον διεπαφής. Μαθήματα ελληνικών Το διαδίκτυο προσφέρει ακόμα και on line μαθήματα ελληνικών στις παρακάτω διευθύνσεις: (Φιλογλωσσία) (Kypros-Net)

6 και ποικίλο υλικό, μέχρι και ολόκληρα βιβλία, για τη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας ως δεύτερης/ξένης: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΕΔΙΑΜΜΕ ediammesrv.edc.uoc.gr\diaspora2 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ Γ2 ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ» Βασική ιδέα Οι μαθητές ενός διαπολιτισμικού σχολείου πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια τετραήμερη εκδρομή σε χώρα του εξωτερικού. Οι μαθητές κάθε εθνότητας θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό πρόγραμμα για μια εκδρομή στη χώρα τους και να επιχειρηματολογήσουν, για να επιλεγεί τελικά η χώρα τους ως τόπος προορισμού. Το μάθημα θα διεξαχθεί κατά βάση στο εργαστήριο πληροφορικής και οι μαθητές θα αντλήσουν το υλικό από το διαδίκτυο. Ομάδα στόχος Μαθητές (Λυκείου-Γυμνασίου) διαπολιτισμικού σχολείου, τάξης υποδοχής, φροντιστηριακού τμήματος. Επίπεδο γλωσσομάθειας: μεσαίο Διάρκεια διδασκαλίας Τρεις περίπου διδακτικές ώρες. Διδακτικοί στόχοι Να χρησιμοποιούν οι μαθητές το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας: τουρισμός. Να εξασκηθούν στη χρήση του χρόνου μέλλοντα (απλού-συνεχούς). Να παράγουν γραπτό (συμπλήρωση προγράμματος στα ελληνικά) και προφορικό λόγο σχετικό με τον τουρισμό. Να αναπτύξουν πειστικό προφορικό λόγο στα ελληνικά.. Να αναπτύξουν μεταφραστικές στρατηγικές και δεξιότητες. Να προαχθεί η αυτοεκτίμηση κάθε μαθητή καθώς επίσης και ο σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, αλληλογνωριμία μεταξύ εθνικών ομάδων και κρατών (γνωριμία και με γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας). Να ενισχυθεί το ενδιαφέρον και η αποτελεσματικότητα για εκμάθηση της ΝΕ με εμπλοκή τους σε μια ευρετική/ανακαλυπτική και συνεργατική διαδικασία με καινοτόμα μέσα.

7 Διδακτικά μέσα/υλικό 1. Διαδίκτυο μηχανές αναζήτησης, μεταφραστικές μηχανές on line, λεξικά on line, Ιστοσελίδα πρακτορείου ταξιδίων 2. Φύλλο εργασίας 3. Πίνακας ανακοινώσεων Πορεία διδασκαλίας Προετοιμασία: Από προηγούμενο μάθημα έχουν ήδη διδαχθεί μία ενότητα σχετική με τον τουρισμό και τους δύο μέλλοντες. Μπορεί οι μαθητές να έχουν ασχοληθεί και με τις ασκήσεις προετοιμασίας που παρατίθενται παρακάτω. Μετάβαση στο εργαστήριο πληροφορικής. Τους εξηγείται με τι περίπου θα ασχοληθούν εκεί και κάθονται κατά ομάδες, σύμφωνα με τη χώρα προέλευσης, μπροστά από κάθε υπολογιστή. Δίδεται σε κάθε ομάδα το Φύλλο Εργασίας και ακολουθούν τις οδηγίες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης για να βρουν υλικό για τη συμπλήρωση του προγράμματος, λεξικά και μεταφραστικές μηχανές για να το μεταφέρουν στα ΝΕ. Παράλληλα μπορούν να βλέπουν παραδείγματα προγραμμάτων από ιστοσελίδα πρακτορείου. Ως εργασία για το σπίτι κανονίζει κάθε μέλος της ομάδας να πάρει ένα κομμάτι του προγράμματος και να το βελτιώσει/καθαρογράψει. Το τελικό πρόγραμμα, που δημιούργησαν τα παιδιά για κάθε χώρα, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης, για να το βλέπουν όλοι. Στην αρχή ενός επομένου μαθήματος, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα (μπορούν να βοηθούν και τα άλλα μέλη της ομάδας) παρουσιάζει και επιχειρηματολογεί υπέρ της επίσκεψης στη χώρα του. Ακολουθεί σύντομη ψηφοφορία για την επιλογή της χώρας, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η εκδρομή. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η τάξη σας θα πάει μια εκδρομή στο εξωτερικό. Κάθε ομάδα θα προτείνει ένα πρόγραμμα εκδρομής στη χώρα της, που θα το παρουσιάσει σε όλους. Στο τέλος θα ψηφιστεί η καλύτερη πρόταση. Παραδείγματα προγραμμάτων θα βρείτε: Αναζήτηση πληροφοριών με λέξεις-κλειδιά: Λεξικά: Μεταφραστικές μηχανές: intertran.tranexp.com/translate/result.shtml,

8 4ήμερη εκδρομή στ. Ημέρα 1η Αθήνα Ημέρα 2 η Ημέρα 3 η Ημέρα 4 η ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται σε αυθεντικά κείμενα που βρίσκονται στο διαδίκτυο σε διευθύνσεις τουριστικών γραφείων και αποτελούν άσκηση για προετοιμασία στο είδος του κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί στο Φύλλο Εργασίας καθώς επίσης και στο λεξιλόγιο και γραμματική (μέλλοντας). Στοχεύουν, επίσης, στη γνωριμία με γεωγραφικά και πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδας. 1. Στο παρακάτω κείμενο να μετατρέψετε τα υπογραμμισμένα ρήματα σε ουσιαστικά κάνοντας και τις αναγκαίες αλλαγές στο υπόλοιπο κείμενο: ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (4ΗΜΕΡΗ)

9 ΣΠΑΡΤΗ- ΜΥΣΤΡΑΣ-ΓΥΘΕΙΟ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΟΝΗ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΒΥΤΙΝΑ 1 η ΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ- ΣΠΑΡΤΗ Αναχωρούμε 08.30π.μ. για τη ΣΠΑΡΤΗ με ενδιάμεση στάση, για τη Σήραγγα του Αρτεμισίου. Η ΣΠΑΡΤΗ, μια σύγχρονη πόλη με άριστη ρυμοτομία έχει στο παρελθόν της πλούσια ιστορία, αυτή της ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ. Ο τρόπος ζωής των κατοίκων και η πίστη στους νόμους την έκαναν γνωστή σ ολόκληρο τον κόσμο. Θα επισκεφθούμε αρχικά το ΜΥΣΤΡΑ, όπου στο ΚΑΣΤΡΟ και τις εκκλησίες του θα γνωρίσουμε το μεγαλείο του Βυζαντίου. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο κέντρο της πόλης. 2 η ΗΜΕΡΑ ΓΥΘΕΙΟ- ΔΥΡΟΣ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ- ΣΠΑΡΤΗ Θα γνωρίσουμε σήμερα τη γραφική ΜΑΝΗ ξεκινώντας με την επίσκεψη στα περίφημα ΣΠΗΛΑΙΑ του ΔΥΡΟΥ από τα σπανιότερα στον κόσμο. Επιστρέφουμε στο ΓΥΘΕΙΟ για γεύμα στο γραφικό λιμανάκι του και στη συνέχεια μέσω ενδιαφέρουσας διαδρομής θα κατευθυνθούμε στη θρυλική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ. Ελάτε να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια του Κάστρου που μας μεταφέρουν σ άλλες εποχές και να θαυμάσουμε τις μοναδικές ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. Το βράδυ επιστρέφουμε στη ΣΠΑΡΤΗ, δείπνο και διανυκτέρευση.. 3 η ΗΜΕΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΠΥΛΟΣ- ΟΛΥΜΠΙΑ Μετά το πλούσιο πρόγευμά μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε μέσω της γραφικής ΛΑΓΚΑΔΑΣ του ΤΑΫΓΕΤΟΥ για ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Θα επισκεφθούμε το Ναό της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ και τη ΜΟΝΗ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ. Μετά το γεύμα μας κατευθυνόμαστε προς ΠΥΛΟ, την όμορφη κωμόπολη κτισμένη στην ακτή του όρμου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, όπου υπογράφηκε ουσιαστικά η ελευθερία της Ελλάδας μετά την περίφημη ναυμαχία του Μικρή στάση για καφέ στη γραφική παραλία της πόλης, και εν συνεχεία μέσω ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ καταλήγουμε στην ιστορική πόλη της ΟΛΥΜΠΙΑΣ για διανυκτέρευση. 4 η ΗΜΕΡΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ- ΒΥΤΙΝΑ- ΑΘΗΝΑ Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με επίσκεψη στο χώρο της Αρχαίας ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Τόπος γαλήνιος, η κοιλάδα του Αλφειού που γέννησε τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ Αγώνες τη μεγαλύτερη προσπάθεια συναδέλφωσης των Ελλήνων αρχικά και ολόκληρου του κόσμου στη συνέχεια. Συνεχίζοντας θα κατευθυνθούμε στο γραφικό χωριό ΛΑΓΚΑΔΙΑ και θα ανηφορίσουμε στη συνέχεια στο επιβλητικό όρος ΜΑΙΝΑΛΟ για να σταθούμε στην πανέμορφη ΒΥΤΙΝΑ, το φημισμένο ορεινό θέρετρο. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεση στάση.

10 2. Στο παρακάτω κείμενο να μετατρέψετε τα υπογραμμισμένα ουσιαστικά σε ρήματα χρόνου μέλλοντα κάνοντας και τις αναγκαίες αλλαγές στο υπόλοιπο κείμενο: 3ήμερη Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εκδρομή στη ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΟΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΑ 1η Μέρα 06:00 Αναχώρηση από το σχολείο. Στάση στις Θερμοπύλες - Μνημείο του Λεωνίδα και στα Καμένα Βούρλα. Θα διασχίσουμε την πανέμορφη κοιλάδα των Τεμπών, Λάρισα, Κατερίνη και άφιξη στον Αρχαιολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ. Θα ξεναγηθούμε από διπλωματούχο ξεναγό-αρχαιολόγο, θα θαυμάσουμε τα ευρήματα των Βασιλικών Τάφων από τον καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικο το 1977, που αποτελούν μνημεία Παγκόσμιας ακτινοβολίας και τον τάφο του Φιλίππου Β' με υπέροχες τοιχογραφίες. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πανέμορφη ΒΕΡΟΙΑ 12km από τη ΒΕΡΓΙΝΑ. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό φαγητό και στη συνέχεια θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας πόλης της ΒΕΡΟΙΑΣ, τα αρχοντικά και τη Βεροιώτικη αρχιτεκτονική στις διατηρητέες συνοικίες της Κυριώτισσας, το Βήμα του Αποστόλου Παύλου και το Δημοτικό Άλσος. Αργά το απόγευμα αναχώρηση το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση ξεκούραση. Προαιρετικό οργανωμένο βραδινό φαγητό όλοι μαζί. 2η Μέρα Πρωινό φαγητό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια πανοραμική ξενάγηση της πόλης της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με διπλωματούχο ξεναγό. Καμάρα, Βυζαντινές εκκλησίες, Ροτόντα, Αγ.Σοφία, Εγνατία, Πλατεία Αριστοτέλους. Θα ανηφορήσουμε στα ΚΑΣΤΡΑ της ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ όπου ξεδιπλώνεται ένας άλλος κόσμος με αστείρευτη ομορφιά.επιστρέφοντας στην πόλη θα επισκεφθούμε το Βυζαντινό Μουσείο με τα υπέροχα εκθέματα Μακεδονικού και Βυζαντινού Πολιτισμού. Θα προσκυνήσουμε στο Ναό του Αγ.Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και στην Κρύπτη. Ελεύθερος χρόνος και συνάντηση στον Λευκό Πύργο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Προαιρετικά οργανωμένο βραδινό φαγητό όλοι μαζί. 3η Μέρα Μετά το πρωινό φαγητό αναχωρούμε από την όμορφη Θεσσαλονίκη και στο δρόμο της επιστροφής μας θα κάνουμε μια στάση για να επισκεφθούμε ένα από τα πλέον ασυνήθιστα και μοναδικά τοπία στον κόσμο τα ΜΕΤΕΩΡΑ. Μεσημεριανό φαγητό στη γραφική ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση στο ΜΟΤΕΛ ΛΕΒΕΝΤΗ και άφιξη στο σχολείο περίπου στις 21:00. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Tsotsoli, Κ. (2004), Teaching & Learning Online, Athens: Hillside Press. Warschauer, Μ. (1996), Computer-assisted Language Learning: An Introduction. In S. Fotos (ed), Multimedia language teaching, Tokyo: Logos International.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πολιτισμός και Εκπαίδευση: σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών διαδικτύου που βασίζονται σε ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας:

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής. Θέυα πτυχιακής εργασίας: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέυα πτυχιακής εργασίας: Οι Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η αποδοχή - χρήση από τους εκπαιδευτικούς. Υποβληθείσα στον έκτακτο καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πως, πότε και γιατί;

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πως, πότε και γιατί; Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πως, πότε και γιατί; Αγγελική Δημητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λ. Δημοκρατίας 1, 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο. Περίληψη

Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο. Περίληψη Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεματική διδασκαλία στο Λύκειο Τζωρτζάκης Γιάννης Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ12, Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά johntzortzakis@gmail.com Κωστάκη Κατερίνα MEd Εκπαιδευτικός ΠΕ06,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Β Γυμνασίου. Τίτλος: «Ταξίδια νοερά»

Νεοελληνική Γλώσσα. Β Γυμνασίου. Τίτλος: «Ταξίδια νοερά» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Τίτλος: «Ταξίδια νοερά»

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού

Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Πτυχιακή Εργασία Διδασκαλία της Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Η δυνατότητα χρήσης ειδικού Λογισμικού Καλιακάτσου Δανάη του Φωτίου Αριθμός Μητρώου: Τ0-2664 φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα