ΕΛΛΗΝΙΚΑ. APPLE INC. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ MAC OS X Για χρήση σε συστήµατα της Apple

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ. APPLE INC. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ MAC OS X Για χρήση σε συστήµατα της Apple"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ APPLE INC. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ MAC OS X Για χρήση σε συστήµατα της Apple ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ («ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ») ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ APPLE. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ APPLE ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ, ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ «ΣΥΜΦΩΝΩ» Ή «ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ», ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ». ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ APPLE ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ APPLE ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ APPLE Ή ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ APPLE, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο βαθµό που το παρόν λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, δηµοσίευση ή διανοµή υλικού, η άδεια χρήσης του σας παραχωρείται µόνο για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, δηµοσίευση και διανοµή υλικού που δεν προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα, υλικού για το οποίο κατέχετε τα πνευµατικά δικαιώµατα ή υλικού για το οποίο είστε εξουσιοδοτηµένοι ή έχετε εκ του νόµου την άδεια να αναπαράγετε, τροποποιήσετε, δηµοσιεύσετε ή διανείµετε. Εάν δεν είστε σίγουροι σχετικά µε το δικαίωµά σας να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δηµοσιεύσετε ή διανείµετε οποιοδήποτε υλικό, πρέπει να επικοινωνήσετε µε το νοµικό σας σύµβουλο. 1. Γενικά. Α. Το λογισµικό Apple (συµπεριλαµβανοµένου του κώδικα Boot ROM), οποιοδήποτε λογισµικό τρίτου κατασκευαστή, πληροφοριακό υλικό, διεπαφές, περιεχόµενο, γραµµατοσειρές και οποιαδήποτε δεδοµένα που συνοδεύουν την παρούσα Άδεια χρήσης, είτε είναι προεγκατεστηµένα σε υλισµικό της Apple, σε δίσκο, σε µνήµη µόνο για ανάγνωση, σε οποιοδήποτε άλλο µέσο ή µορφή (συλλογικά το «Λογισµικό Apple»), σας παραχωρούνται, αλλά δεν σας πωλούνται, από την Apple Inc. («Apple») για χρήση υπό τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης. Η Apple και/ή οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν την κυριότητα του Λογισµικού Apple και επιφυλάσσονται όλων των δικαιωµάτων που δεν σας παραχωρούνται ρητώς. Β. Η Apple, σύµφωνα µε τη διακριτική της ευχέρεια, µπορεί να καταστήσει διαθέσιµες µελλοντικές αναβαθµίσεις ή ενηµερώσεις του Λογισµικού Apple για τον υπολογιστή Apple σας. Η Apple ενδέχεται να σας παρέχει δωρεάν τυχόν τέτοιες αναβαθµίσεις και ενηµερώσεις που ενδέχεται να δηµοσιεύσει έως και, αλλά όχι συµπεριλαµβανοµένης, την επόµενη κύρια έκδοση του Λογισµικού Apple. Για παράδειγµα, εάν αγοράσατε αρχικά µια άδεια χρήσης για την έκδοση 10.7 του Λογισµικού Apple, η Apple µπορεί να σας παρέχει δωρεάν οποιεσδήποτε αναβαθµίσεις ή ενηµερώσεις που ενδέχεται να δηµοσιεύσει (π.χ. έκδοση ή ) έως και, αλλά όχι συµπεριλαµβανοµένης, την έκδοση 10.8 του Λογισµικού Apple. Μετά από την επόµενη κύρια έκδοση του Λογισµικού Apple, η Apple µπορεί επίσης κατά τη διακριτική της ευχέρεια να εξακολουθήσει να παρέχει δευτερεύουσες ενηµερώσεις και βελτιώσεις στο Λογισµικό Apple. Οι αναβαθµίσεις και οι ενηµερώσεις, αν υπάρχουν, δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνουν όλα τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά λογισµικού ή νέα χαρακτηριστικά που δηµοσιεύει η Apple για πιο πρόσφατα µοντέλα υπολογιστών Apple και µπορεί, κατά την ευχέρεια της Apple, να παρέχονται µε ή χωρίς χρέωση. Οι όροι της παρούσας Άδειας χρήσης θα διέπουν οποιεσδήποτε αναβαθµίσεις ή ενηµερώσεις που παρέχονται από την Apple, οι οποίες αντικαθιστούν και/ή συµπληρώνουν το προϊόν αρχικού Λογισµικού Apple, εκτός αν µια τέτοια αναβάθµιση ή ενηµέρωση συνοδεύεται από ξεχωριστή άδεια, στην οποία περίπτωση θα ισχύουν οι όροι της συγκεκριµένης άδειας. Γ. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τίτλων κάθε περιεχοµένου που εµφανίζεται από ή στο οποίο γίνεται πρόσβαση µέσω του Λογισµικού Apple ανήκει στον αντίστοιχο κάτοχο περιεχοµένου. Το εν λόγω περιεχόµενο µπορεί να προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλους νόµους και συνθήκες περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, και µπορεί να υπόκειται στους όρους χρήσης του τρίτου µέρους που παρέχει το εν λόγω περιεχόµενο. Η παρούσα Άδεια χρήσης δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε το εν λόγω περιεχόµενο ούτε εγγυάται ότι το εν λόγω περιεχόµενο θα εξακολουθεί να σας διατίθεται. 2. Χρήσεις επιτρεπόµενες από την Άδεια Χρήσης και περιορισµοί. A. Άδεια χρήσης τυπικού και προεγκατεστηµένου Λογισµικού Apple. Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης σάς παραχωρείται περιορισµένη, µη αποκλειστική άδεια να εγκαταστήσετε, να χρησιµοποιείτε και να εκτελείτε ένα (1) αντίγραφο του Λογισµικού Apple σε έναν υπολογιστή Apple ανά πάσα στιγµή, εκτός αν έχετε αποκτήσει το Λογισµικό Apple από Mac App Store, µε κάποιο φυσικό µέσο της Apple (π.χ. µονάδα µνήµης USB της Apple) ή υπό τους όρους οµαδικής άδειας χρήσης. Για παράδειγµα, αυτοί οι όροι τυπικής άδειας

2 χρήσης ενός αντιγράφου ισχύουν αν έχετε αποκτήσει το λογισµικό Apple ως προεγκατεστηµένο σε υλισµικό της Apple. Β. Άδεια χρήσης από Mac App Store ή σε φυσικό µέσο. Αν έχετε αποκτήσει µια άδεια χρήσης για το Λογισµικό Apple από Mac App Store ή σε φυσικό µέσο της Apple τότε, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης και όπως ορίζεται από τους Κανόνες χρήσης του Mac App Store που παρατίθενται στους Όρους και προϋποθέσεις του App Store (http://www.apple.com/legal/itunes/ww/) («Κανόνες χρήσης»), σας παραχωρείται περιορισµένη, µη εκχωρήσιµη, µη αποκλειστική άδεια χρήσης µε την οποία: (i) µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη, να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε για προσωπική, µη εµπορική χρήση, ένα (1) αντίγραφο του Λογισµικού Apple απευθείας σε κάθε υπολογιστή Apple µε Mac OS X Snow Leopard ή Mac OS X Snow Leopard Server («Υπολογιστής Mac»), ο οποίος σας ανήκει ή ελέγχετε. (ii) Αν είστε εµπορική επιχείρηση ή εκπαιδευτικό ίδρυµα, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη, να εγκαταστήσετε, να χρησιµοποιείτε και να εκτελείτε ένα (1) αντίγραφο του Λογισµικού Apple για χρήση είτε: (α) από ένα µεµονωµένο άτοµο για καθέναν από τους Υπολογιστές Mac που σας ανήκουν ή ελέγχετε, είτε (β) από πολλά άτοµα σε έναν κοινόχρηστο Υπολογιστή Mac που σας ανήκει ή ελέγχετε. Για παράδειγµα, ένας µόνο υπάλληλος µπορεί να χρησιµοποιεί το Λογισµικό Apple τόσο στον επιτραπέζιο Υπολογιστή Mac του όσο και στο φορητό Υπολογιστή Mac του, ή πολλοί φοιτητές µπορούν να χρησιµοποιούν διαδοχικά το Λογισµικό Apple σε ένα µόνο Υπολογιστή Mac που βρίσκεται σε κέντρο πόρων ή βιβλιοθήκη, και (iii) µπορείτε να εγκαταστήσετε, να χρησιµοποιείτε και να εκτελείτε µέχρι και δύο (2) επιπρόσθετα αντίγραφα ή παρουσίες του Λογισµικού Apple σε εικονικά περιβάλλοντα λειτουργικών συστηµάτων σε καθέναν από τους Υπολογιστές Mac που σας ανήκουν ή ελέγχετε και οι οποίοι εκτελούν ήδη το Λογισµικό Apple. Η παραχώρηση που παρατίθεται στην Ενότητα 2Β(ii) παραπάνω δεν σας επιτρέπει να χρησιµοποιείτε τα εικονικοποιηµένα αντίγραφα ή παρουσίες του Λογισµικού Apple µε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, υπηρεσιών χρονοµερισµού, κοινής χρήσης τερµατικών ή άλλων υπηρεσιών παρόµοιου τύπου. Γ. Οµαδική άδεια χρήσης ή Άδεια συντήρησης. Αν αποκτήσατε το Λογισµικό Apple υπό τους όρους ενός προγράµµατος οµαδικής άδειας χρήσης ή άδειας συντήρησης µε την Apple, οι όροι της οµαδικής άδειας χρήσης ή της άδειας συντήρησης θα καθορίζουν το πλήθος των αντιγράφων του Λογισµικού Apple, των οποίων επιτρέπεται να πραγµατοποιήσετε λήψη, να εγκαταστήσετε, να χρησιµοποιείτε και να εκτελείτε σε υπολογιστές Apple που σας ανήκουν ή ελέγχετε. Εκτός αν συµφωνηθεί εγγράφως από την Apple, όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης θα διέπουν τη χρήση από µέρους σας του Λογισµικού Apple που αποκτήθηκε υπό τους όρους οµαδικής άδειας χρήσης ή άδειας συντήρησης. Δ. Ακαδηµαϊκός χρήστης. Αν αποκτήσατε το Λογισµικό Apple µε ακαδηµαϊκή έκπτωση, πρέπει να είστε Επιλέξιµος εκπαιδευτικός τελικός χρήστης για να χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό Apple. Οι «Επιλέξιµοι εκπαιδευτικοί τελικοί χρήστες» είναι σπουδαστές, προσωπικό και διοικητικοί υπάλληλοι που φοιτούν και/ή εργάζονται σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα (όπως π.χ. κολέγια, ιδιωτικά ή δηµόσια σχολεία). Ε. Απαιτήσεις συστήµατος, Apple ID. Έχετε υπόψη σας ότι το Λογισµικό Apple υποστηρίζεται µόνο από υλισµικό της Apple που πληροί τις καθορισµένες απαιτήσεις συστήµατος όπως υποδεικνύονται από την Apple. Δ. Η χρήση και η πρόσβαση σε ορισµένες δυνατότητες του Λογισµικού Apple και σε ορισµένες Υπηρεσίες (ορίζονται παρακάτω) ενδέχεται να απαιτούν από εσάς την υποβολή αιτήµατος για µοναδικό συνδυασµό ονόµατος χρήστη και συνθηµατικού, γνωστού ως Apple ID. ΣΤ. Γραµµατοσειρές. Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις γραµµατοσειρές που περιλαµβάνονται στο Λογισµικό Apple για να εµφανίζετε και να εκτυπώνετε περιεχόµενο ενώ εκτελείτε το Λογισµικό Apple. Ωστόσο, µπορείτε να ενσωµατώνετε γραµµατοσειρές σε περιεχόµενο µόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους περιορισµούς ενσωµάτωσης που συνοδεύουν τις εν λόγω γραµµατοσειρές. Μπορείτε να βρείτε αυτούς τους περιορισµούς ενσωµάτωσης στο τµήµα πληροφοριών Βιβλίο γραµµατοσειρών/ Προεπισκόπηση/Εµφάνιση γραµµατοσειρών. Ζ. Φωνές. Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις φωνές συστήµατος που περιλαµβάνονται στο Λογισµικό Apple («Φωνές συστήµατος») (i) ενώ εκτελείτε το Λογισµικό Apple και (ii) για να δηµιουργήσετε το δικό σας αρχικό περιεχόµενο και έργα για προσωπική, µη εµπορική χρήση. Καµία άλλη χρήση των φωνών συστήµατος δεν επιτρέπεται από την παρούσα Άδεια χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της χρήσης, αναπαραγωγής, εµφάνισης, εκτέλεσης, εγγραφής, δηµοσίευσης ή αναδιανοµής οποιασδήποτε από τις φωνές συστήµατος για κερδοσκοπικούς, µη κερδοσκοπικούς, εµπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς δηµόσιας χρήσης. Η. Συνδέσεις αποµακρυσµένου γραφείου εργασίας. Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης, κατά την αποµακρυσµένη σύνδεση από άλλον υπολογιστή ή ηλεκτρονική συσκευή (καθεµία

3 αναφέρεται ως «Συσκευή») σε έναν υπολογιστή Apple, ο οποίος εκτελεί το Λογισµικό Apple (για τους σκοπούς αυτής της Ενότητας, ο εν λόγω υπολογιστής Apple αναφέρεται ως «Οικιακός Mac»), είτε µέσω της λειτουργίας Κοινής χρήσης οθόνης είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου: (i) µόνο µία (1) Συσκευή µπορεί να συνδέεται εξ αποστάσεως κάθε δεδοµένη στιγµή, είτε άµεσα είτε έµµεσα, για τον έλεγχο της συνεδρίας γραφικού γραφείου εργασίας του Λογισµικού Apple που εκτελείται και εµφανίζεται στον Οικιακό Mac, και (ii) επιτρέπεται η ταυτόχρονη αποµακρυσµένη σύνδεση ενός εύλογου πλήθους Συσκευών για τον αποκλειστικό σκοπό της ταυτόχρονης παρατήρησης της ίδιας συνεδρίας γραφικού γραφείου εργασίας του Λογισµικού Apple που εκτελείται και εµφανίζεται στον Οικιακό Mac, εφόσον οι Συσκευές δεν ελέγχουν το Λογισµικό Apple µε οποιονδήποτε τρόπο, αλλά (iii) µόνο µία (1) Συσκευή Apple µπορεί να συνδέεται εξ αποστάσεως κάθε δεδοµένη στιγµή, είτε άµεσα είτε έµµεσα, για τον έλεγχο µιας ξεχωριστής συνεδρίας γραφικού γραφείου εργασίας του Λογισµικού Apple που είναι διαφορετική από αυτήν που εκτελείται και εµφανίζεται στον Οικιακό Mac και µια τέτοια σύνδεση επιτρέπεται να γίνει µόνο µέσω της λειτουργίας Κοινής χρήσης οθόνης του Λογισµικού Apple. Εκτός αν επιτρέπεται ρητά στην παρούσα Ενότητα 2Η ή εκτός αν έχει παραχωρηθεί διαφορετική άδεια από την Apple, συµφωνείτε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό Apple µε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, υπηρεσιών χρονοµερισµού, κοινής χρήσης τερµατικών ή άλλων υπηρεσιών παρόµοιου τύπου. Συµφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε ή διαθέσετε το Λογισµικό Apple, ή οποιοδήποτε µέρος της λειτουργικότητάς του, για να παρέχετε σε τρίτους υπηρεσίες υποστήριξης, χρονοµερισµού, κοινής χρήσης τερµατικών ή άλλες υπηρεσίες παρόµοιου τύπου. ΙΑ. Άλλοι περιορισµοί χρήσης. Οι παραχωρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια χρήσης δεν σας επιτρέπουν, και συµφωνείτε ότι δεν πρόκειται, να εγκαταστήσετε, χρησιµοποιήσετε ή εκτελέσετε το Λογισµικό Apple σε οποιονδήποτε υπολογιστή που δεν είναι της Apple, ή να επιτρέψετε σε άλλους να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Εκτός και αν επιτρέπεται κάτι διαφορετικό σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης: (i) µόνο ένας χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί το Λογισµικό Apple κάθε δεδοµένη στιγµή και (ii) δεν επιτρέπεται να διαθέσετε το Λογισµικό Apple µέσω δικτύου όπου θα µπορούσε να εκτελεστεί ή να χρησιµοποιηθεί σε πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα. Απαγορεύεται η ενοικίαση, η εκµίσθωση, ο δανεισµός, η πώληση, η αναδιανοµή ή η επινοικίαση του Λογισµικού Apple. ΙΒ. Εφεδρικό αντίγραφο. Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού Apple (εκτός του κώδικα Boot ROM και άλλου υλικολογισµικού της Apple που είναι ενσωµατωµένο ή περιέχεται µε οποιονδήποτε τρόπο σε υλισµικό της Apple) σε µορφή αναγνώσιµη από υπολογιστή, µόνο για το σκοπό λήψης εφεδρικού αντιγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι το εφεδρικό αντίγραφο θα περιλαµβάνει όλες τις δηλώσεις πνευµατικών δικαιωµάτων ή άλλων αποκλειστικών δικαιωµάτων που περιέχονται στο πρωτότυπο. Ο κώδικας Boot ROM και το υλικολογισµικό Apple παρέχονται µόνο για χρήση σε υλικό Apple και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδιανοµή του κώδικα Boot ROM ή του υλικολογισµικού Apple ή οποιουδήποτε µέρους τους. ΙΓ. Μετεγκατάσταση υπάρχοντος λογισµικού. Αν χρησιµοποιήσετε το Βοηθό διαµόρφωσης/µετεγκατάστασης για να µεταφέρετε λογισµικό από έναν υπολογιστή Apple σε έναν άλλο υπολογιστή Apple, να θυµάστε ότι η εξακολούθηση χρήσης του αρχικού αντιγράφου του λογισµικού µπορεί να απαγορεύεται µετά από τη µεταφορά ενός αντιγράφου σε άλλον υπολογιστή, εκτός αν έχετε ήδη ένα αδειοδοτηµένο αντίγραφο του εν λόγω λογισµικού και στους δύο υπολογιστές. Για τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, ελέγξτε τις σχετικές άδειες χρήσης του λογισµικού. Τυχόν λογισµικό και υπηρεσίες τρίτων µπορεί να µην είναι συµβατά µε το παρόν Λογισµικό Apple και η εγκατάσταση του παρόντος Λογισµικού Apple ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιµότητα και χρηστικότητα τέτοιου λογισµικού ή υπηρεσιών τρίτων. ΙΔ. Ανοικτός κώδικας. Κάποια τµήµατα του Λογισµικού Apple, καθώς και προγράµµατα ανοικτού κώδικα τρίτων που περιλαµβάνονται στο Λογισµικό Apple, είναι ή µπορεί να καταστούν διαθέσιµα από την Apple στον ιστότοπο ανοικτού κώδικά της (http://www.opensource.apple.com/) (αναφέρονται συλλογικά ως «Στοιχεία ανοικτού κώδικα»). Η τροποποίηση ή αντικατάσταση αυτών των Στοιχείων ανοικτού κώδικα επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: (i) το προκύπτον τροποποιηµένο Λογισµικό Apple χρησιµοποιείται, αντί του µη τροποποιηµένου Λογισµικού Apple, σε υπολογιστές Apple που σας ανήκουν ή ελέγχετε, αρκεί κάθε τέτοιος υπολογιστής Apple να περιέχει ένα κατάλληλα αδειοδοτηµένο αντίγραφο του Λογισµικού Apple, και (ii) κατά τα υπόλοιπα συµµορφώνεστε µε τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης και όποιους ισχύοντες όρους αδειοδότησης που διέπουν τη χρήση των Στοιχείων ανοικτού κώδικα. Η Apple δεν υποχρεούται να παρέχει οποιεσδήποτε ενηµερώσεις, υπηρεσίες συντήρησης, εγγυήσεις, τεχνική ή άλλη υποστήριξη, ή άλλες υπηρεσίες για το προκύπτον τροποποιηµένο Λογισµικό Apple. Αποδέχεστε ρητώς ότι σε περίπτωση αστοχίας ή ζηµιάς στο υλισµικό Apple που τυχόν προκύψει λόγω της τροποποίησης των Στοιχείων ανοικτού κώδικα του Λογισµικού Apple, η εν λόγω αστοχία ή ζηµία δεν καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης υλισµικού της Apple. ΙΕ. Μη αποσυµπίληση. Δεν σας επιτρέπεται να, και συµφωνείτε να µην, προβείτε σε καµία από τις παρακάτω

4 ενέργειες ούτε να παρέχετε σε άλλους τη δυνατότητα να προβούν σε αυτές: αντιγραφή (εκτός αν επιτρέπεται ρητώς από την παρούσα Άδεια χρήσης ή τους Κανόνες χρήσης εφόσον ισχύουν για εσάς), αποσυµπίληση, ανάστροφη µηχανίκευση, ανακατασκευή, προσπάθεια ανάκτησης του πηγαίου κώδικα, αποκρυπτογράφηση, τροποποίηση ή δηµιουργία παράγωγων έργων του Λογισµικού Apple ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από το Λογισµικό Apple, ή οποιουδήποτε µέρους αυτού (εκτός αν, και µόνο στο βαθµό που, οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω περιορισµούς απαγορεύεται από το εφαρµοστέο δίκαιο ή στο βαθµό που πιθανόν επιτρέπεται από τους όρους αδειοδότησης οι οποίοι διέπουν τη χρήση Στοιχείων ανοικτού κώδικα). ΙΣΤ. Συµµόρφωση µε νοµοθεσίες. Συµφωνείτε να χρησιµοποιείτε το Λογισµικό και τις Υπηρεσίες Apple (όπως ορίζονται στην Ενότητα 5 παρακάτω) σύµφωνα µε όλες τις ισχύουσες νοµοθεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών νοµοθεσιών της χώρας ή της περιοχής στην οποία κατοικείτε ή στην οποία λαµβάνετε ή χρησιµοποιείτε το Λογισµικό και τις Υπηρεσίες Apple. ΙΖ. Λογισµικό τρίτων. Η Apple παρέχει ως τµήµα του πακέτου Λογισµικού Apple, και µπορεί να παρέχει ως αναβάθµιση, ενηµέρωση ή συµπλήρωµα του Λογισµικού Apple, πρόσβαση σε συγκεκριµένο λογισµικό και υπηρεσίες τρίτων προς διευκόλυνσή σας. Στο βαθµό που το Λογισµικό Apple περιέχει, ή παρέχει πρόσβαση σε, οποιοδήποτε λογισµικό ή υπηρεσίες τρίτων, η Apple δεν έχει καµία ρητή ή υπονοούµενη υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική ή άλλη υποστήριξη για το εν λόγω λογισµικό ή τις υπηρεσίες. Επικοινωνήστε απευθείας µε τον κατάλληλο προµηθευτή, κατασκευαστή ή πάροχο υπηρεσιών λογισµικού για τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών που σχετίζονται µε το λογισµικό, τις υπηρεσίες και/ή τα προϊόντα του. 3. Μεταβίβαση. Α. Αν αποκτήσατε το Λογισµικό Apple ως προεγκατεστηµένο σε υλισµικό Apple, µπορείτε να προβείτε σε µία µόνιµη µεταβίβαση όλων των δικαιωµάτων χρήσης σας του Λογισµικού Apple (στην αρχική του µορφή, όπως το προµηθευτήκατε από την Apple) σε τρίτο πρόσωπο, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (i) το Λογισµικό Apple θα µεταβιβαστεί µαζί µε το υλισµικό Apple σας, (ii) η µεταβίβαση θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε το σύνολο του Λογισµικού Apple, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συστατικών µερών του, του έντυπου υλικού και της παρούσας Άδειας χρήσης, (iii) δεν θα διατηρήσετε οποιαδήποτε πλήρη ή µερικά αντίγραφα του Λογισµικού Apple, συµπεριλαµβανοµένων αντιγράφων που είναι αποθηκευµένα σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης, και (iv) το πρόσωπο που θα λάβει το Λογισµικό Apple θα διαβάσει και θα συµφωνήσει ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης. Για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας χρήσης, αν η Apple διαθέσει κάποια ενηµέρωση (π.χ. από την έκδοση 10.7 στην ) για το Λογισµικό Apple, η ενηµέρωση θα θεωρείται µέρος του Λογισµικού Apple και δεν επιτρέπεται να µεταβιβαστεί ξεχωριστά από την αρχική έκδοση του Λογισµικού Apple. Β. Αν αποκτήσατε την άδειά σας του Λογισµικού Apple από το Mac App Store ή από κάποιο φυσικό µέσο της Apple, τότε δεν µπορείτε να τη µεταβιβάσετε. Αν πρόκειται να πουλήσετε το υλισµικό Apple σας σε τρίτο πρόσωπο, πρέπει να αφαιρέσετε το Λογισµικό Apple από το υλισµικό Apple πριν από την πώληση. Μπορείτε να επαναφέρετε το σύστηµά σας στην έκδοση του λειτουργικού συστήµατος (ΛΣ) Apple που συνόδευε αρχικά το υλισµικό Apple (το «Αρχικό ΛΣ Apple») και να µεταβιβάσετε µόνιµα το Αρχικό ΛΣ Apple µαζί µε το υλισµικό Apple σας υπό τις εξής προϋποθέσεις: (i) η µεταβίβαση θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε το σύνολο του Αρχικού ΛΣ Apple, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συστατικών µερών, του έντυπου υλικού και της άδειας χρήσης του, (ii) δεν θα διατηρήσετε οποιαδήποτε πλήρη ή µερικά αντίγραφα του Αρχικού ΛΣ Apple, συµπεριλαµβανοµένων αντιγράφων που είναι αποθηκευµένα σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης, και (iii) το πρόσωπο που θα λάβει το Αρχικό ΛΣ Apple θα διαβάσει και θα συµφωνήσει ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης του Αρχικού ΛΣ Apple. Γ. Δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση οποιουδήποτε Λογισµικού Apple που έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί σύµφωνα µε τους όρους της Ενότητας 2ΙΔ παραπάνω. Όλα τα συστατικά µέρη του Λογισµικού Apple παρέχονται ως µέρος πακέτου και απαγορεύεται να διαχωριστούν από το πακέτο και να διανεµηθούν ως ανεξάρτητες εφαρµογές. Το Λογισµικό Apple που παρέχεται µε ένα συγκεκριµένο προϊόν υλισµικού της Apple είναι πιθανό να µην εκτελείται σε άλλα µοντέλα υλισµικού της Apple. Δ. Οποιοδήποτε αντίγραφο του Λογισµικού Apple που µπορεί να παρέχεται από την Apple για σκοπούς διαφήµισης, αξιολόγησης, διάγνωσης ή αποκατάστασης επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο για τους εν λόγω σκοπούς και δεν επιτρέπεται να µεταπωληθεί ή να µεταβιβαστεί. 4. Συναίνεση για τη χρήση δεδοµένων. Α. Δεδοµένα διαγνωστικών και χρήσης. Εάν επιλέξετε να συµµετάσχετε στη συλλογή δεδοµένων διαγνωστικών και χρήσης, συµφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές και οι πράκτορές της µπορούν να συλλέγουν, να διατηρούν, να επεξεργάζονται και να χρησιµοποιούν διαγνωστικές, τεχνικές πληροφορίες, πληροφορίες χρήσης και άλλες σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, πληροφοριών σχετικών µε τον υπολογιστή, το λογισµικό συστήµατος και εφαρµογών και τα περιφερειακά σας, οι οποίες συλλέγονται περιοδικά για τη διευκόλυνση της παροχής ενηµερώσεων λογισµικού, υποστήριξης των προϊόντων και άλλων υπηρεσιών σχετικών µε το Λογισµικό Apple που τυχόν παρέχονται σε εσάς, καθώς και για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης. Η Apple ενδέχεται να χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες, εφόσον συλλέγονται σε µορφή

5 που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας, προκειµένου να παρέχει και να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Apple. Για να επιτραπεί στους συνεργάτες της Apple και σε προγραµµατιστές τρίτων να βελτιώσουν το λογισµικό, το υλικολογισµικό και τις υπηρεσίες τους που έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε προϊόντα Apple, η Apple µπορεί επίσης να παρέχει σε οποιονδήποτε τέτοιο συνεργάτη ή προγραµµατιστή τρίτου υποσύνολο των διαγνωστικών πληροφοριών που είναι σχετικό µε το λογισµικό, το υλικολογισµικό και/ή υπηρεσίες του συγκεκριµένου συνεργάτη ή προγραµµατιστή, αρκεί οι πληροφορίες διαγνωστικών να βρίσκονται σε µορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας. Β. Δεδοµένα τοποθεσίας. Η Apple και οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοί της και προγραµµατιστές τρίτων ενδέχεται να παρέχουν ορισµένες υπηρεσίες µέσω του Λογισµικού Apple που βασίζονται σε πληροφορίες τοποθεσίας. Για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, όπου διατίθενται, η Apple και οι συνεργάτες της, οι δικαιοπάροχοί της και οι προγραµµατιστές τρίτων ενδέχεται να διαβιβάζουν, να συλλέγουν, να διατηρούν, να επεξεργάζονται και να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που αφορούν την τοποθεσία σας, συµπεριλαµβανοµένης της γεωγραφικής θέσης του υπολογιστή σας σε πραγµατικό χρόνο και ερωτηµάτων για γεωγραφικές αναζητήσεις. Τα δεδοµένα τοποθεσίας και τα ερωτήµατα που συλλέγονται από την Apple συλλέγονται σε µορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την Apple και τους συνεργάτες της, τους δικαιοπαρόχους της και τους προγραµµατιστές τρίτων για την παροχή και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Η χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία, οι οποίες παρέχονται από το Λογισµικό Apple ή µέσω αυτού, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε και συναινείτε στη µετάδοση, συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και χρήση των δεδοµένων και των ερωτηµάτων τοποθεσίας σας από την Apple και τους συνεργάτες της, τους δικαιοπαρόχους της και τους προγραµµατιστές τρίτων προκειµένου να παρέχουν και να βελτιώνουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε αυτήν τη συναίνεση µεταβαίνοντας στη ρύθµιση «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στο Λογισµικό Apple και είτε απενεργοποιώντας την καθολική ρύθµιση «Υπηρεσίες τοποθεσίας» είτε απενεργοποιώντας τις µεµονωµένες ρυθµίσεις τοποθεσίας κάθε εφαρµογής που χρησιµοποιεί υπηρεσίες τοποθεσίας στον υπολογιστή σας. Η ρύθµιση «Υπηρεσίες τοποθεσίας» βρίσκεται στις «Προτιµήσεις συστήµατος». Η απενεργοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών τοποθεσίας επηρεάζει µόνο τη λειτουργικότητα του Λογισµικού Apple που βασίζεται σε τοποθεσίες. Δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του Λογισµικού Apple που δεν σχετίζονται µε υπηρεσίες τοποθεσίας. Όταν χρησιµοποιείτε εφαρµογές και υπηρεσίες τρίτων στον υπολογιστή σας που χρησιµοποιούν ή παρέχουν δεδοµένα τοποθεσίας, υπόκειστε στους όρους και την πολιτική προστασίας απορρήτου, τους οποίους πρέπει να εξετάσετε, των εν λόγω τρίτων ως προς τη χρήση δεδοµένων τοποθεσίας από τις εν λόγω εφαρµογές και υπηρεσίες τρίτων. Γ. FaceTime. Η δυνατότητα βιντεοκλήσεων FaceTime του Λογισµικού Apple («FaceTime») απαιτεί πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµη σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Η χρήση του FaceTime από µέρους σας υπόκειται στη συµµόρφωσή σας µε την Ενότητα 2ΙΣΤ παραπάνω. Προκειµένου να διαµορφώσετε το FaceTime και να εκκινείτε και να λαµβάνετε κλήσεις FaceTime µεταξύ εσάς και άλλων χρηστών FaceTime απαιτούνται ορισµένα µοναδικά αναγνωριστικά για τον υπολογιστή και το λογαριασµό σας. Αυτά τα µοναδικά αναγνωριστικά περιλαµβάνουν διευθύνσεις και πληροφορίες Apple ID που παρέχετε, καθώς και ένα αναγνωριστικό υλισµικού για τον υπολογιστή σας. Με τη χρήση του Λογισµικού Apple, συµφωνείτε ότι η Apple µπορεί να διαβιβάζει, να συλλέγει, να διατηρεί, να επεξεργάζεται και να χρησιµοποιεί αυτά τα αναγνωριστικά, συµπεριλαµβανοµένων των διευθύνσεων σας και των πληροφοριών Apple ID που παρέχετε, µε σκοπό την παροχή και βελτίωση της λειτουργίας FaceTime. Έχετε υπόψη σας ότι η διεύθυνση σας θα εµφανίζεται στο άτοµο µε το οποίο συνοµιλείτε κατά τη βιντεοκλήση. Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στις βιντεοκλήσεις FaceTime στον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το Γονικό έλεγχο στις Προτιµήσεις συστήµατος για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο FaceTime. Δ. Photo Stream. Με τη χρήση της δυνατότητας Photo Stream του icloud, συµφωνείτε ότι η Apple µπορεί να αποθηκεύει τις φωτογραφίες, που στέλνετε από τον υπολογιστή σας ή τραβάτε µε τη συσκευή Apple σας, για περιορισµένη χρονική περίοδο και να στέλνει αυτόµατα τις φωτογραφίες σας στους άλλους υπολογιστές ή συσκευές Apple σας που διαθέτουν τη δυνατότητα Photo Stream. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι είναι δυνατό να αποθηκευτεί ταυτόχρονα ένας περιορισµένος αριθµός φωτογραφιών και οι παλαιότερες φωτογραφίες θα διαγράφονται αυτόµατα από τη Photo Stream µε την πάροδο του χρόνου. Οποιεσδήποτε φωτογραφίες θέλετε να κρατήσετε πρέπει να αποθηκευτούν στο άλµπουµ κάµεράς σας, σε άλλο άλµπουµ ή στον υπολογιστή σας. Η ανάλυση φωτογραφιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη συσκευή στην οποία στάλθηκαν οι φωτογραφίες. Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε τη Photo Stream, µπορείτε να την απενεργοποιήσετε σε όλους τους υπολογιστές σας ή τις συσκευές Apple που διαθέτουν τη δυνατότητα Photo Stream. Κάθε χρήση της δυνατότητας Photo Stream υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης και στους όρους και προϋποθέσεις icloud που παρατίθενται στη διεύθυνση Ε. Πολιτική προστασίας απορρήτου. Ανά πάσα στιγµή ο χειρισµός των πληροφοριών σας θα γίνεται σύµφωνα µε την Πολιτική προστασίας απορρήτου της Apple, που ενσωµατώνεται µέσω αναφοράς στην παρούσα Άδεια και µπορεί να προβληθεί στη διεύθυνση: 5. Υπηρεσίες και Υλικό Τρίτων. Α. Γενικά. Το Λογισµικό Apple µπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση στο itunes Store, στο Mac App Store, στο icloud

6 της Apple, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες και ιστότοπους της Apple και τρίτων (συλλογικά και ξεχωριστά αναφέρονται ως «Υπηρεσίες»). Η χρήση αυτών των Υπηρεσιών προϋποθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η χρήση ορισµένων Υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί Apple ID, να προϋποθέτει την αποδοχή πρόσθετων όρων από µέρους σας και να υπόκειται σε πρόσθετες χρεώσεις. Η χρήση αυτού του λογισµικού µε λογαριασµό itunes Store, Apple ID, λογαριασµό icloud ή άλλο λογαριασµό Apple, συνεπάγεται από µέρους σας την αποδοχή των ισχυόντων όρων υπηρεσίας για τον εν λόγω λογαριασµό, όπως οι πιο πρόσφατοι Όροι και προϋποθέσεις itunes Store τους οποίους µπορείτε να προσπελάσετε και να διαβάσετε στη διεύθυνση ή οι Όροι και προϋποθέσεις icloud που διατίθενται στη διεύθυνση Β. Εάν εγγραφείτε για icloud, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισµένες δυνατότητες icloud, όπως η «Find My Mac», απευθείας από το Λογισµικό Apple. Αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ότι η χρήση από µέρους σας του icloud και αυτών των δυνατοτήτων υπόκειται στους πιο πρόσφατους όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας icloud, τους οποίους µπορείτε να προσπελάσετε και να διαβάσετε στη διεύθυνση Γ. Αντιλαµβάνεστε ότι κατά τη χρήση οποιωνδήποτε από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να συναντήσετε περιεχόµενο που θα µπορούσε να κριθεί προσβλητικό, άσεµνο ή ανάρµοστο, το οποίο ενδέχεται να έχει ή να µην έχει επισηµανθεί ότι περιέχει άσεµνο λεξιλόγιο, και ότι τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε αναζήτησης ή η εισαγωγή µιας συγκεκριµένης διεύθυνσης URL ενδέχεται να παράγει αυτόµατα και ακουσίως συνδέσµους ή αναφορές σε ανάρµοστο υλικό. Ωστόσο, αποδέχεστε να χρησιµοποιείτε τις Υπηρεσίες µε αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι η Apple δεν φέρει ευθύνη απέναντί σας για περιεχόµενο που τυχόν κριθεί προσβλητικό, άσεµνο ή ανάρµοστο. Δ. Ορισµένες Υπηρεσίες ενδέχεται να παρουσιάζουν, να περιλαµβάνουν ή να καθιστούν διαθέσιµο περιεχόµενο, δεδοµένα, πληροφορίες, εφαρµογές και υλικό από τρίτους («Υλικό τρίτων») ή να παρέχουν συνδέσµους προς ορισµένους ιστότοπους τρίτων. Χρησιµοποιώντας τις Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Apple δεν έχει την ευθύνη να εξετάζει ή να αξιολογεί το περιεχόµενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα, την εγκυρότητα, τη συµµόρφωση µε τους κανόνες πνευµατικής ιδιοκτησίας, τη νοµιµότητα, τη σεµνότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά αυτού του Υλικού Τρίτων ή των ιστοτόπων τρίτων. Η Apple, τα στελέχη της, οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις και οι θυγατρικές της δεν εγγυώνται ούτε εγκρίνουν απαραιτήτως και δεν αναλαµβάνουν ούτε έχουν οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι σε σας ή άλλα πρόσωπα για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες τρίτων, Υλικό Τρίτων ή ιστότοπους τρίτων, ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Το Υλικό Τρίτων και οι σύνδεσµοι προς άλλους ιστότοπους παρέχονται αποκλειστικά ως διευκόλυνση προς εσάς. Ε. Οι οικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται από οποιεσδήποτε Υπηρεσίες παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης µόνο και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αξιόπιστες επενδυτικές συµβουλές. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής κινητών αξιών µε βάση πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις Υπηρεσίες, συνιστάται να απευθύνεστε σε χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο ή επαγγελµατία χρεογράφων ο οποίος είναι νοµικά εξουσιοδοτηµένος να παράσχει οικονοµικές συµβουλές ή συµβουλές για χρεόγραφα στη χώρα ή στην περιοχή σας. Τα δεδοµένα τοποθεσίας που παρέχονται από οποιεσδήποτε Υπηρεσίες διατίθενται µόνο για σκοπούς στοιχειώδους πλοήγησης και δεν διατίθενται µε σκοπό να αποτελέσουν αξιόπιστη πληροφόρηση σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ή σε περιπτώσεις όπου τα εσφαλµένα, ανακριβή, καθυστερηµένα ή ελλιπή δεδοµένα τοποθεσίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο, σωµατική βλάβη, περιουσιακή ζηµία ή βλάβη στο περιβάλλον. Ούτε η Apple ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους υπηρεσιών της εγγυάται τη διαθεσιµότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα των χρηµατιστηριακών πληροφοριών, των δεδοµένων τοποθεσίας ή άλλων δεδοµένων που παρουσιάζονται από οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. ΣΤ. Συµφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν ιδιόκτητο περιεχόµενο, πληροφορίες και υλικό που κατέχεται από την Apple, τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου και/ή τους δικαιοπαρόχων του και προστατεύονται από το ισχύον δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλους νόµους, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των νόµων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, και ότι δεν θα χρησιµοποιείτε το εν λόγω ιδιόκτητο περιεχόµενο, πληροφορίες ή υλικό κατά οποιονδήποτε τρόπο εκτός από αυτόν που ορίζει η επιτρεπτή χρήση των Υπηρεσιών ή κατά οποιονδήποτε τρόπο που δεν υπόκειται στους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου ή της Apple. Κανένα µέρος των Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί µε οποιαδήποτε µορφή ή οποιονδήποτε τρόπο. Συµφωνείτε να µην προβείτε σε τροποποίηση, εκµίσθωση, χρονοµίσθωση, δανεισµό, πώληση, διανοµή ή δηµιουργία παραγώγων έργων, µε βάση τις Υπηρεσίες µε οποιονδήποτε τρόπο ή σε εκµετάλλευση των Υπηρεσιών µε οποιονδήποτε τρόπο για τον οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια, περιλαµβανοµένης, ενδεικτικά, της χρήσης των Υπηρεσιών για τη µεταβίβαση ιών υπολογιστών, λογισµικών σκωληκών, δούρειων ίππων ή άλλου κακόβουλου λογισµικού, ή της κατάχρησης ή επιβάρυνσης της χωρητικότητας του δικτύου. Επιπλέον, συµφωνείτε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε τις Υπηρεσίες µε οποιονδήποτε τρόπο µε σκοπό την παρενόχληση, την εξύβριση, την καταδίωξη, τη διατύπωση απειλών, τη δυσφήµηση ή την µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραβίαση ή καταπάτηση των δικαιωµάτων οποιουδήποτε τρίτου, και ότι η Apple δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για τέτοια χρήση από µέρους σας, ούτε για οποιαδήποτε παρενοχλητικά, απειλητικά, δυσφηµιστικά, προσβλητικά, παραβατικά ή παράνοµα µηνύµατα ή εκποµπές που τυχόν λάβετε ως αποτέλεσµα της χρήσης οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες. Ζ. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες και το Υλικό τρίτων που πιθανόν είναι προσπελάσιµα από το Λογισµικό Apple, εµφανίζονται µέσω αυτού ή προς τα οποία υπάρχει σύνδεσµος από αυτό, δεν διατίθενται σε όλες τις γλώσσες ή

7 χώρες. Η Apple δεν προβαίνει σε καµία προσυµβατική δήλωση ότι αυτές οι Υπηρεσίες και το Υλικό είναι κατάλληλα ή διαθέσιµα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Εάν επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε ή να προσπελάσετε αυτές τις Υπηρεσίες ή το Υλικό, ενεργείτε µε δική σας πρωτοβουλία και έχετε ευθύνη για τη συµµόρφωση µε οποιουσδήποτε εφαρµοστέους νόµους, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της ισχύουσας τοπικής νοµοθεσίας. Η Apple και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν το δικαίωµα τροποποίησης, αναστολής, κατάργησης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η Apple σε καµία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κατάργηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες αυτές. Η Apple δύναται επίσης να επιβάλει όρια στη χρήση ορισµένων Υπηρεσιών ή στην πρόσβαση σε αυτές σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. 6. Λύση της σύµβασης. Η παρούσα Άδεια Χρήσης ισχύει µέχρι τη λύση της. Τα δικαιώµατά σας δυνάµει της παρούσας Άδειας Χρήσης αίρονται αυτόµατα ή ειδάλλως παύουν να ισχύουν χωρίς προειδοποίηση από την Apple σε περίπτωση µη συµµόρφωσής σας µε οποιονδήποτε όρο ή όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης. Μετά από τη λύση της παρούσας Άδειας χρήσης, οφείλετε να διακόψετε κάθε χρήση του Λογισµικού Apple και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα, µερικά ή πλήρη, του Λογισµικού Apple. Οι ενότητες 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 13 της παρούσας Άδειας Χρήσης εξακολουθούν να ισχύουν σε περίπτωση οποιουδήποτε εν λόγω τερµατισµού. 7. Αποποίηση εγγυήσεων. Α. Εάν είστε πελάτης που είναι καταναλωτής (κάποιος που χρησιµοποιεί το Λογισµικό Apple εκτός της εργασίας, της επιχείρησης ή του επαγγέλµατός του), µπορεί να έχετε νοµικά δικαιώµατα στη χώρα κατοικίας σας σύµφωνα µε τα οποία απαγορεύεται η εφαρµογή των παρακάτω περιορισµών για εσάς, και όπου ισχύει αυτή η απαγόρευση οι περιορισµοί αυτοί δεν θα ισχύουν για εσάς. Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τα δικαιώµατα, επικοινωνήστε µε έναν τοπικό οργανισµό ενηµέρωσης καταναλωτών. Β. ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ APPLE ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣΠΕΛΑΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ APPLE, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ. Γ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ Η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ APPLE (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΩΣ «APPLE» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 7 ΚΑΙ 8) ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE, ΡΗΤΕΣ, ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ/Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Δ. Η APPLE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ APPLE, ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ APPLE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Ή ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Ε. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΟΠΟΥ Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΣΤ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE Ή ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ APPLE ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ

8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ. 8. Ρήτρα περιορισµού ευθύνης. ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Ή ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ APPLE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ) ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η APPLE ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. Σε καµία περίπτωση η Apple δεν θα φέρει τη συνολική ευθύνη προς εσάς για όλες τις ζηµίες (εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούνται από το ισχύον δίκαιο στις οποίες προκαλείται τραυµατισµός) που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα δολαρίων ΗΠΑ (50,00 $). Οι ανωτέρω περιορισµοί της ευθύνης ισχύουν ακόµα και αν το προαναφερθέν µέσο αποκατάστασης δεν καλύπτει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 9. Ψηφιακά πιστοποιητικά. Το Λογισµικό Apple περιέχει δυνατότητες οι οποίες του επιτρέπουν να αποδέχεται ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί είτε από την Apple είτε από τρίτους. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΟΧΙ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Συµφωνείτε ότι (α) δεν θα πλαστογραφήσετε ή καταχραστείτε οποιοδήποτε πιστοποιητικό, (β) θα χρησιµοποιείτε ψηφιακά πιστοποιητικά µόνο για νόµιµους σκοπούς και σύµφωνα µε την όποια ισχύουσα πολιτική πιστοποιητικού, δήλωση πρακτικής πιστοποιητικού ή άλλες κοινοποιήσεις επιχειρηµατικών πρακτικών από αρχές έκδοσης πιστοποιητικών, (γ) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποτροπή οποιουδήποτε µη εξουσιοδοτηµένου χρήστη να χρησιµοποιήσει τα δικά σας ψηφιακά πιστοποιητικά και (δ) θα ανακαλέσετε οποιοδήποτε πιστοποιητικό το οποίο έχετε λόγο να πιστεύετε ότι έχει παραποιηθεί. 10. Έλεγχος εξαγωγών. Δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε ή να εξάγετε ή να επανεξάγετε το Λογισµικό Apple εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται από τη νοµοθεσία των Ηνωµένων Πολιτειών και τους νόµους των περιοχών δικαιοδοσίας στις οποίες αποκτήθηκε το Λογισµικό Apple. Συγκεκριµένα, αλλά όχι περιοριστικά, το Λογισµικό Apple δεν µπορεί να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) σε κάποια χώρα στην οποία έχουν επιβάλει εµπορικό αποκλεισµό οι Η.Π.Α. ή (β) σε οποιονδήποτε που περιλαµβάνεται στον κατάλογο Ειδικώς Χαρακτηρισµένων Αλλοδαπών Προσώπων (Specially Designated Nationals List) του Υπουργείου Οικονοµικών των Η.Π.Α. ή στον κατάλογο Αποκλεισµένων φυσικών ή νοµικών προσώπων του Υπουργείου Εµπορίου των Η.Π.Α. Χρησιµοποιώντας το Λογισµικό Apple, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε τέτοια χώρα ή κατάλογο. Αποδέχεστε επίσης ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό ios για σκοπούς που απαγορεύονται από το δίκαιο των Η.Π.Α., όπως, µεταξύ άλλων, η ανάπτυξη, ο σχεδιασµός, η κατασκευή ή η παραγωγή πυραύλων, πυρηνικών, χηµικών ή βιολογικών όπλων. 11. Τελικοί χρήστες του Δηµοσίου. Το Λογισµικό Apple και η σχετική τεκµηρίωση αποτελούν «Εµπορικά είδη», όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 48, παράγραφος του Κώδικα οµοσπονδιακών κανονισµών (C.F.R.), και συνίστανται σε «Εµπορικό λογισµικό υπολογιστών» και «Πληροφοριακό υλικό εµπορικού λογισµικού υπολογιστών», όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 48, παράγραφος ή στο άρθρο 48, παράγραφος του C.F.R. Σύµφωνα µε το άρθρο 48, παράγραφος ή το άρθρο 48, παράγραφοι ως , κατά περίπτωση, το Εµπορικό Λογισµικό Υπολογιστών και η Τεκµηρίωση Εµπορικού Λογισµικού Υπολογιστών παρέχονται µε άδεια χρήσης σε τελικούς χρήστες του αµερικανικού Δηµοσίου (α) µόνο ως Εµπορικά Είδη και (β) µόνο µε εκείνα τα δικαιώµατα που χορηγούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα. Με την επιφύλαξη όλων των µη δηµοσιευµένων δικαιωµάτων σύµφωνα µε το δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. 12. Εφαρµοστέο δίκαιο και ακυρότητα επιµέρους όρων. Η παρούσα Άδεια Χρήσης διέπεται από και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εξαιρώντας τη σύγκρουση των αρχών νόµου. Η παρούσα Άδεια Χρήσης δεν διέπεται από τη Σύµβαση του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών (Σύµβαση της Βιέννης), η εφαρµογή της οποίας αποκλείεται ρητώς. Αν είστε καταναλωτής µε έδρα στο Ηνωµένο Βασίλειο, η παρούσα Άδεια διέπεται από τους νόµους της δικαιοδοσίας της χώρας κατοικίας σας. Αν για οποιονδήποτε λόγο ένα δικαστήριο της αρµόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ότι οποιοσδήποτε όρος ή µέρος αυτού είναι άκυρος, η υπόλοιπη Άδεια Χρήσης παραµένει σε πλήρη ισχύ και εξακολουθεί να παράγει τα αποτελέσµατά της.

9 13. Πλήρης συµφωνία. Επίσηµη γλώσσα. Η παρούσα Άδεια χρήσης αντιπροσωπεύει την πλήρη συµφωνία µεταξύ εσάς και της Apple αναφορικά µε τη χρήση του Λογισµικού Apple και υπερισχύει κάθε προηγούµενης ή ταυτόχρονης συµφωνίας αναφορικά µε το ίδιο αντικείµενο. Καµία τροποποίηση ή µεταβολή της παρούσας Άδειας Χρήσης δεν θα είναι δεσµευτική εκτός αν συνταχθεί εγγράφως και υπογραφεί από την Apple. Η τυχόν µετάφραση της παρούσας Άδειας Χρήσης εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες και σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του κειµένου στην αγγλική γλώσσα και του κειµένου σε άλλη γλώσσα, το κείµενο στην αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει στο βαθµό που δεν απαγορεύεται από την τοπική νοµοθεσία της δικαιοδοσίας σας. 14. Αναγνώριση δικαιωµάτων τρίτων. Τµήµατα του Λογισµικού Apple χρησιµοποιούν ή περιλαµβάνουν λογισµικό τρίτων µερών και λοιπά υλικά µε προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων. Οι δηλώσεις αναγνώρισης δικαιωµάτων, οι όροι χορήγησης άδειας χρήσης και οι περιορισµοί ευθυνών για το εν λόγω υλικό περιέχονται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό για το Λογισµικό Apple και η από µέρους σας χρήση αυτού του υλικού διέπεται από τους αντίστοιχους όρους. Η χρήση της υπηρεσίας «Ασφαλής Περιήγηση» της Google υπόκειται στους Όρους παροχής υπηρεσιών της Google (http://www.google.com/ terms_of_service.html) και στην Πολιτική προστασίας απορρήτου της Google (http://www.google.com/ privacypolicy.html). Β. Ορισµένες βιβλιοθήκες λογισµικού και άλλο λογισµικό τρίτων που περιλαµβάνεται στο Λογισµικό Apple είναι ελεύθερο λογισµικό που παρέχεται, κατά περίπτωση, µε άδεια χρήσης η οποία υπόκειται στους όρους της Γενικής άδειας δηµόσιας χρήσης (GPL) ή της Ελάσσονας γενικής άδειας δηµόσιας χρήσης (LGPL) της βιβλιοθήκης GNU, ανάλογα µε την περίπτωση. Για το εν λόγω ελεύθερο λογισµικό µπορείτε να αποκτήσετε ένα πλήρες αντίγραφο αναγνώσιµο από υπολογιστή υπό τους όρους της άδειας GPL ή της άδειας LGPL, κατά περίπτωση, χωρίς χρέωση εκτός του κόστους του µέσου, της αποστολής και της επεξεργασίας παραγγελίας, κατόπιν γραπτού αιτήµατος προς την Apple στη διεύθυνση Το λογισµικό GPL/LGPL παρέχεται µε την προσδοκία να είναι χρήσιµο, όµως ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ούτε την υπονοούµενη εγγύηση της ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή της ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Στο Λογισµικό Apple περιλαµβάνεται ένα αντίγραφο της άδειας GPL και της άδειας LGPL. Γ. Χρήση του MPEG-4. Το παρόν προϊόν διαθέτει άδεια χρήσης σύµφωνα µε την Άδεια χαρτοφυλακίου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας οπτικού υλικού MPEG-4 για προσωπική και µη εµπορική χρήση από καταναλωτές για την (i) κωδικοποίηση βίντεο σύµφωνα µε το πρότυπο οπτικών υλικών MPEG-4 («Βίντεο MPEG-4») και/ή την (ii) αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4, που κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή ενεργούνται στο πλαίσιο προσωπικής και µη εµπορικής δραστηριότητας, και/ή παρασχέθηκε από εταιρεία παροχής βίντεο η οποία διαθέτει άδεια από την MPEG LA για την παροχή βίντεο MPEG-4. Καµία άδεια δεν χορηγείται ούτε θα υπονοείται για κάποια άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για διαφηµιστικές, εσωτερικές και εµπορικές χρήσεις, καθώς και για τη χορήγηση αδειών από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση Δ. Ειδοποίηση H.264/AVC. Στο βαθµό που το Λογισµικό Apple περιέχει λειτουργικότητα κωδικοποίησης και/ή αποκωδικοποίησης AVC, η εµπορική χρήση του H.264/AVC προϋποθέτει πρόσθετη άδεια και εφαρµόζεται η παρακάτω διάταξη: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ AVC ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC («AVC VIDEO») Ή/ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Ή ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA L.L.C. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε. Ειδοποίηση AMR. Η λειτουργικότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης Προσαρµοστικού πολλαπλού ρυθµού («AMR») στο παρόν προϊόν δεν παρέχεται µε άδεια που επιτρέπει την πραγµατοποίηση βιντεοκλήσεων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση της σε οποιαδήποτε προϊόντα τηλεφωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική QuickTime για την πλατφόρµα Windows. Επίσης, η λειτουργικότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης AMR στο παρόν προϊόν δεν παρέχεται µε άδεια που επιτρέπει τη χρήση της σε υποδοµή επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας, όπως: σταθµοί βάσης, ελεγκτές σταθµών βάσης/ελεγκτές δικτύων ραδιοεκποµπής, κέντρα µεταγωγής και πύλες προς και από το δηµόσιο δίκτυο µεταγωγής. ΣΤ. Ειδοποίηση FAA. Τα δεδοµένα Απεικόνισης κατάστασης αεροσκάφους και Πληροφοριών κατάστασης εθνικού συστήµατος αεροδιαστηµικής (συλλογικά αναφέρονται ως «Δεδοµένα πτήσης») που εµφανίζονται µέσω του Λογισµικού Apple παράγονται από την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Συµφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείµετε Δεδοµένα πτήσης χωρίς την πρότερη γραπτή συναίνεση της FAA. Η FAA και η Apple αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή υπονοούµενες (συµπεριλαµβανοµένων των υπονοούµενων εγγυήσεων της εµπορευσιµότητας και της καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό) αναφορικά µε τη χρήση και την ακρίβεια των Δεδοµένων πτήσης. Συµφωνείτε ότι η FAA και η Apple δεν θα φέρουν ευθύνη, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά, για

10 οποιαδήποτε απώλεια, ζηµία, αξίωση, υπαιτιότητα, ευθύνη ή ρήτρα, ή για οποιεσδήποτε έµµεσες, ειδικές, δευτερεύουσες, περιστασιακές ή παρεπόµενες ζηµίες που µπορεί να προκύψουν από τη χρήση των Δεδοµένων πτήσης. Το Λογισµικό Apple δεν χρηµατοδοτείται ούτε υποστηρίζεται από την FAA. Η FAA δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήµατα ή προβλήµατα συστηµάτων και δεν πρέπει να επικοινωνείτε µε την FAA για τέτοια προβλήµατα ή για ζητήµατα λειτουργικής ροής κυκλοφορίας. Ζ. Χρήση χρωµατικών προφίλ Adobe. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Adobe Color Profile που περιλαµβάνεται µε το Λογισµικό Apple σύµφωνα µε την παρούσα Άδεια χρήσης, όµως η Adobe δεν φέρει καµία υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη για τα εν λόγω χρωµατικά προφίλ, συµπεριλαµβανοµένων αναβαθµίσεων ή µελλοντικών εκδόσεων των προφίλ ή άλλων στοιχείων. Επιπρόσθετα των διατάξεων στις Ενότητες 7 και 8 παραπάνω, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ADOBE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ. Το λογισµικό Adobe Color Profile που διανέµεται µε το Λογισµικό Apple είναι επίσης διαθέσιµο για λήψη από την Adobe στη διεύθυνση 15. Περιορισµοί Υπηρεσίας Αναζήτησης Yahoo Search Service. Η άδεια για την υπηρεσία αναζήτησης Yahoo Search Service που διατίθεται µέσω της εφαρµογής Safari χορηγείται για χρήση στις παρακάτω χώρες και περιοχές µόνο: Αργεντινή, Αρούµπα, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαρµπάντος, Βέλγιο, Βερµούδα, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδά, Νήσους Κέιµαν, Χιλή, Κίνα, Κολοµβία, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Δοµινικανή Δηµοκρατία, Ισηµερινό, Ελ Σαλβαδόρ, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Γρενάδα, Γουατεµάλα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιταλία, Τζαµάικα, Ιαπωνία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νικαράγουα, Νορβηγία, Παναµά, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Ρουµανία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Αγία Λουκία, Άγιο Βικέντιο, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Μπαχάµες, Τρινιδάδ και Τοµπάγκο, Τουρκία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ουρουγουάη, ΗΠΑ και Βενεζουέλα. EA0785 Αναθ

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Apple TV Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, την απόρριψη και ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19 ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19 ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BBM, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΟΙ "ΟΡΟΙ") ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ SYMANTEC CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της.

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της. Όροι χρήσης ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται σε εσάς από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, τη διάθεση και την ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801

Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801 Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση Υπεύθυνη Χρήση. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ BLACKBERRY SOLUTION ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας BlackBerry Solution (η "Σύμβαση"),

Διαβάστε περισσότερα

bizhub C35P Οδηγίες χρήσης

bizhub C35P Οδηγίες χρήσης bizhub C35P Οδηγίες χρήσης A0VD-9581-12U Σας ευχαριστούμε Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον bizhub C35P. Έχετε κάνει μια εξαιρετική επιλογή. Ο bizhub C35P είναι ειδικά σχεδιασμένος για βέλτιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-942-21(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DN1050/STR-DN850 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE RCI Weeks - Όροι χρήσης Όροι χρήσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Αυτή η τοποθεσία Web προσφέρεται από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web ή/και η

Διαβάστε περισσότερα