6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA"

Transcript

1 Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή 6η η ιάλεξη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΤΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Γενετικής & Βελτίωσης φυτών Αντιγραφή του DNA Ηµι-συντηρητικός τρόπος αντιγραφής του DNA Στηρίζεται στη συµπληρωµατικότητα των βάσεων (Α-Τ, C-G) Αφετηρίες αντιγραφής (origins( of replication) DNA συντίθεται µε κατεύθυνση 5 to 3 διότι τα καινούργια νουκλεοτίδια προσθέτονται στην 3 -OH οµάδα του τελευταίου νουκλεοτιδίου της αλυσίδας DNA πολυµεράση Φάση S του κυτταρικού κύκλου 1

2 Το γενετικό µας υλικό αντιγράφεται µε εξαιρετική πιστότητα και ταχύτητα (1000 νουκλεοτίδια/sec) Ο ένας από τους δύο κλώνους λειτουργεί ως εκµαγείο (template) 1. ιαχωρισµός DNA κλώνων στα σηµεία έναρξης αντιγραφής, αντιγραφική θηλιά (replication bubble) 2. Σχηµατισµός διχάλας αντιγραφής (replication fork) 3. Πρωτεϊνική µηχανή, οµάδα πρωτεϊνών διενεργούν την αντιγραφή Εναρκτήριες πρωτεΐνες (initiator proteins) συνδέονται µε τοdna 2

3 ΕΙΚΟΝΑ 11.5 Έναρξη της αντιγραφής στην E. coli. Η εναρκτήρια πρωτεΐνη DnaA προ- σδένεται στο oric (αντιγραφέας) και διεγείρει την αποδιάταξη του DNA. Επιστρατεύονται οι DNA ελικάσες και αρχίζουν να ξετυλίγουν το DNA για να σχηµατιστούν δύο διχάλες αντιγραφής µε διάταξη κεφαλής προς κεφαλή. igenetics Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις ιχάλες αντιγραφής 1 αφετηρία αντιγραφής = 2 διχάλες Ανοίγουν το DNA προς αντίθετες κατευθύνσεις Ταχύτητα (100 bp/sec) Αντιγραφή διπλής κατεύθυνσης DNA πολυµεράση (3-5 ) Η διχάλα αντιγραφής είναι ασύµµετρη 3

4 Η χηµεία της σύνθεσης του DNA. Η προσθήκη ενός δεοξυριβονουκλεοτιδίου στο 3 άκρο µιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας είναι η θεµελιώδης αντίδραση µε την οποία γίνεται η σύνθεση του DNA. Το ζευγάρωµα των βάσεων µεταξύ του εισερχόµενου τριφωσφορικού δεοξυριβονουκλεοτιδίου και του υπάρχοντος κλώνου εκµαγείου του DNA καθοδηγεί το σχηµατισµό του νέου κλώνου µε συµπληρωµατική ακολουθία Η ενέργεια για την αντίδραση πολυµερισµού απελευθερώνεται από τη διάσπαση ενός φωσφοανυδριτικού δεσµού στο εισερχόµενο τριφωσφορικό νουκλεοσίδιο Πρόβληµα: ασύµµετρη διχάλα αντιγραφής Λύση: Πισωβελονιά (backstitching) Κλάσµατα Okazaki Καθυστερηµένος κλώνος (lagging strand) Προπορευόµενος κλώνος (leading strand) 4

5 ΕΙΚΟΝΑ 11.6 Μοντέλο του µοριακού µηχανισµού που λαµβάνει χώρα σε µία αντιγραφική διχάλα του χρωµοσώµατος της E. coli. igenetics Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις ΕΙΚΟΝΑ 11.6 Μοντέλο του µοριακού µηχανισµού που λαµβάνει χώρα σε µία αντιγραφική διχάλα του χρωµοσώµατος της E. coli. (γ) Περαιτέρω ξετύλιγµα και συνέχιση της σύνθεσης του DNA. (δ)( Αφαίρεση του εκκινητή από την DNA πολυµεράση Ι.. (ε)( Ένωση γειτονικών τµηµάτων DNA µέσω της δράσης της DNA λιγάσης. Πράσινο = RNA, κόκκινο = νεοσυντιθέµενο DNA. igenetics Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις

6 ΕΙΚΟΝΑ 11.8 Μοντέλο του σωµατίου αντιγραφής, του συµπλόκου των κύριων πρωτεϊνών της αντιγραφής, µε το DNA στην αντιγραφική διχάλα. Η DNA πολυµεράση ΙΙΙ στη µήτρα της καθυστερηµένης αλυσίδας (επάνω µέρος εικόνας) µόλις ολοκληρώνει τη σύνθεση ενός τµήµατος Okazaki. igenetics Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις ιορθωτική δράση της πολυµεράσης 1 λάθος /10 7 bp «διόρθωση δοκιµίων» (proofreading) 3-5 ενεργότητα νουκλεάσης ιαφορετικές δράσεις, διαφορετικές περιοχές του ένζυµου Εικόνα

7 Γιατί η αλυσίδα DNA αυξάνεται µόνο µε κατεύθυνση 5-3 ; A. Επιµήκυνση µε κατεύθυνση 3 5 της αλυσίδας DNA θα είχε ως αποτέλεσµα την παύση της επιµήκυνσης του DNA κλώνου µετά την επιδιορθωτική δράση της πολυµεράσης Β. Επιµήκυνση µε κατεύθυνση 5 3 της αλυσίδας DNA της επιτρέπει να επιµηκύνεται και µετά την αποµάκρυνση νουκλεοτιδίου από την επιδιορθωτική δράση της πολυµεράσης Ο ρόλος του RNA στην αντιγραφή του DNA Τµήµα RNA 10 νουκλεοτιδίων Λειτουργεί ως εκκινητής Πριµάση (primase) καταλύει τη σύνθεση Νουκλεάση (nuclease) αποδοµεί τον εκκινητή Πολυµεράση επιδιόρθωσης (repair polymerase) Λιγάση του DNA (DNA ligase) 7

8 Πρωτεΐνες που συµµετέχουν στην αντιγραφή DNA πολυµεράση Πριµάση Λιγάση Ελικάση (helicase) Πρωτεΐνη που συνδέεται σε µονούς κλώνους (single-strand strand binding protein) «ολισθαίνων συνδετήρας» (sliding clamp) Περίληψη της διαδικασίας αντιγραφής του DNA 8

9 Αντιγραφή των τελοµερών- τελοµεράση Η δοµή της τελοµεράσης (telomerase) Η τελοµεράση έιναι ένα σύµπλοκο πρωτείνης-rna Η τελοµεράση κουβαλά ένα εκµαγείο RNA για τη σύνθεση µιας επανάληπτικής πτικής πλούσιας σε G ακολουθίας DNA. H αντίστροφη µεταγραφάση (reverse transcriptase) είναι µια ειδική µορφή ενζύµου πολυµεράσης που χρησιµοποιεί ένα εκµαγείο RNA φτιάξει έναν κλώνο DNA Στον άνθρωπο η ακολουθία που επαναλαµβάνεται είναι GGGGTTA Στα ανθρώπινα κύτταρα η έκφραση της τελοµεράσης είναι από µικρή ως µη-ανιχνεύσιµη Ο ρόλος των τελοµερών Το φαινόµενο της κυτταρικής γήρανσης περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Hayflick και την οµάδα του ως το πεπερασµένο διάστηµα αναπαραγωγής των ανθρωπίνων ινοβλαστών στην καλλιέργεια. (όριο Hayflick, Hayflick limit) ) [Hayflick[ Hayflick,, 1965]. Ο έρευνες που ακολούθησαν στις επόµενες δεκαετίες οδήγησαν στο συµπέρασµα πως τα πολλαπλασιαζόµενα κύτταρα φθάνουν στο όριο Hayflick διότι η επαναλαµβανόµενη αντιγραφή του DNA απουσία τελοµεράσης ελαττώνει διαρκώς το µήκος των τελοµερών [Campisi,, 2005]. Τα τελοµερή είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ακεραιότητας του DNA συνεπώς η δυσλειτουργία τους οδηγεί σε χρωµοσωµικές ανωµαλίες και σε κακοήθη κυτταρικό µετασχηµατισµό [Artandi[ and DePinho,, 2000]. Η γήρανση οδηγεί το κύτταρο σε µία µορφή µόνιµης κυτταρικής παύσης εξασφαλίζοντας την αποµάκρυνση των κυττάρων µε µη λειτουργικά τελοµερή και αποτρέποντας την ανάπτυξη καρκίνου. 9

10 Επιδιόρθωση του DNA ιορθωτική δράση της DNA πολυµεράσης (proofreading activity) Σύστηµα επιδιόρθωσης αταίριαστων βάσεων στο DNA (mismatch repair) Επιδιόρθωση µε τη δράση της φωτολύασης Επιδιόρθωση µε αποµάκρυνση νουκλεοτιδίων (nucleotide excision repair) Επιδιόρθωση µε ανασυνδυασµό (recombination repair) SOS επιδιόρθωση (SOS repair) Επιδιόρθωση του DNA Εφεδρικό σύστηµα υποστήριξης σύστηµα επιδιόρθωσης αταίριαστων βάσεων του DNA Επιδιορθώνει το 99% των λαθών Για να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να διορθώνει µόνο το αταίριαστο νουκλεοτίδιο από τον νεοσυντιθέµενο κλώνο 10

11 Μηχανισµός επιδιόρθωσης αταίριαστων βάσεων (DNA mismatch repair system) 1. Σύµπλοκο πρωτεϊνών αναγνωρίζει και αφαιρεί τα αταίριαστα ζεύγη του DNA 2. Το κενό συµπληρώνεται από µία DNA πολυµεράση 3. Τα επιµέρους τµήµατα συνενώνονται από το ένζυµο λιγκάση του DNA. Η εγκοπή είναι το σήµα που αναγνωρίζουν οι πρωτεΐνες επιδιόρθωσης για να διακρίνουν τον νεοσυντιθέµενο κλώνο του DNA Εγκοπές όµως συµβαίνουν και στους καθυστερηµένους κλώνους όπως και στους προπορευόµενους (πολύ σπανιότερα) οι οποίες διατηρούνται για πολύ λίγο χρόνο. Συνεπώς η επιδιόρθωση πρέπει να πραγµατοποιηθεί πολύ γρήγορε Αιτίες µεταβολών του DNA στα κύτταρα Το DNA των κυττάρων µας υφίσταται συνεχώς θερµικές συγκρούσεις οι οποίες προκαλούν χηµικές µεταβολές Αποπουρίνωση (depurination) απώλεια A και G βάσεων οδηγεί στη δηµιουργία χασµάτων Απαµίνωση (deamination) απώλεια αµινοµάδας από την C µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία U 11

12 Αιτίες µεταβολών του DNA στα κύτταρα ραστικά παραπροϊόντα του µεταβολισµού µεταβάλουν την ιδιότητα σχηµατισµού ζευγών Υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου οµοιοπολική σύνδεση δύο γειτονικών βάσεων πυριµιδίνης πχ διµερές θυµίνης Αποτελέσµατα των χηµικών µεταβολών του DNA Μη επιδιόρθωση της απαµίνωσης της C οδηγεί σε αντικατάσταση της από άλλη βάση. Π.χ. απαµίνωση C σε U σηµαίνει ότι η U σχηµατίζει ζεύγος µε A Συνεπώς κατά την αντιγραφή όπου U στον παλαιό κλώνο θα ενσωµατώνεται Α στον καινούργιο Μη επιδιόρθωση της αποπουρίνωσης οδηγεί σε απώλεια ζέυγους νουκλεοτιδίων. Κατά την αντιγραφή η θέση στην οποία βρισκόταν µπορεί να παρακαµφτεί Συνεπώς, θα διαγραφεί ένα νουκλεοτίδιο στο νεοσυντιθέµενο κλώνο. Τα διµερή θυµίνης καθυστερούν το σύστηµα αντιγραφής στο σηµείο της βλάβης 12

13 Τα στάδια του βασικού µηχανισµού επιδιόρθωσης Εξιδικευµένο στάδιο Παρόµοια σε όλους τους τύπους επιδιόρθωσης 1. Αναγνώριση και αφαίρεση της βλάβης από νουκλεάσες 2. Η DNA πολυµεράση επιδιόρθωσης (DNA( repair polymerase) συµπληρώνει το κενό 3. Κλείσιµο της εγκοπής από το ένζυµο λιγκάση του DNA Λιγκάση του DNA (DNA ligase) 13

14 Κληρονοµικές διαταραχές της επιδιόρθωσης του DNA Οι ατέλειες στο µηχανισµό NER είναι αρµόδιες για διάφορες γενετικές διαταραχές που περιλαµβάνουν: 1. pigmentosum xeroderma: υπερευαισθησία σε υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, µε συνέπεια την αυξανόµενη εµφάνιση καρκίνου του δέρµατος και την πρόωρη γήρανση 2. Σύνδροµο Cockayne: υπερευαισθησία σε UV και χηµικούς παράγοντες 3. Τrichothiodystrophy: ευαίσθητο δέρµα, εύθραυστη τρίχα Η διανοητική καθυστέρηση συνοδεύει συχνά τις τελευταίες δύο αναταραχές, που προτείνουν την αυξανόµενη ευπάθεια των αναπτυξιακών νευρώνων. Άλλες αναταραχές επισκευής DNA περιλαµβάνουν: 1. Σύνδροµο Werner: πρόωρη γήρανση και καθυστερηµένη ανάπτυξη 2. Σύνδροµο Blomm: υπερευαισθησία φωτός του ήλιου, υψηλή συχνότητα κακοηθιών. 3. Ataxia telangiectasia: ευαισθησία στην ακτινοβολία και µερικούς χηµικούς παράγοντες Όλες οι ανωτέρω ασθένειες προκαλούν πρόωρη γήρανση Άλλες ασθένειες που συνδέονται µε τη µειωµένη λειτουργία επισκευής DNA περιλαµβάνουν αναιµία Fanconi, κληρονοµικός καρκίνος του µαστού και κληρονοµικός καρκίνοs παχέως εντέρου. Επιδιόρθωση του DNA και καρκίνος BRCA1 κα BRCA2, δύο πολύ γνωστές µεταλλάξεις οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του µαστού στις γυναίκες σχετίζονται µε βλάβες στις πορείες επιδιόρθωσης του DNA 14

15 Το κεντρικό δόγµα Μεταγραφή: από το DNA στο RNA Επεξεργασία του RNA - Μάτισµα Πως διαβάζουν τα κύτταρα το γονιδίωµα Οι γενετικές πληροφορίες κωδικοποιούνται από τα 4 νουκλεοτίδια του DNA Πως όµως αποκωδικοποιούνται από το κύτταρο; Οι γενετικές πληροφορίες κατευθύνουν τη σύνθεση των πρωτεϊνών Οι ιδιότητες και η λειτουργία µιας πρωτεΐνης καθορίζονται από την - µοναδική για κάθε πρωτεΐνη - αλληλουχία των αµινοξέων που σχηµατίζουν την πολυπεπτιδική αλυσίδα Οι γενετικές πληροφορίες καθορίζουν την αλληλουχία των αµινοξέων των πρωτεϊνών Το DNA δεν κατευθύνει την πρωτεΐνοσύνθεση αλλά δρα σαν επόπτης, δηλαδή αναθέτει τις απαραίτητες εργασίες σε οµάδα µορίων 15

16 Tο ο Κεντρικό όγµα της Βιολογίας Σεόλατακύτταρααπόταβακτήριαέωςτονάνθρωποηροήτων γενετικών πληροφοριών είναι από το DNA στο RNA και από το RNA στις πρωτεΐνες Οι ρετροϊοί (retroviruses) παράγουν DNA από RNA: Αντιστροφή του κεντρικού δόγµατος. 16

17 Από το DNA στο RNA: : Μεταγραφή Τα γονίδια εκφράζονται µέσω της αντιγραφής και της µετάφρασης Ένα γονίδιο µπορεί να παράγει πολλά πανοµοιότυπα αντίγραφα RNA Κάθε µόριο RNA είναι ικανό να κατευθύνει τη σύνθεση πολλών πανοµοιότυπων µορίων µίας πρωτεΐνης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη σύνθεση της αναγκαίας ποσότητας µιας πρωτεΐνης ταχύτερα τη χρήση του DNA ως απευθείας εκµαγείο Το κύτταρο ρυθµίζει την έκφραση των γονιδίων του. Κάθε γονίδιο µεταγράφεται και µεταφράζεται µε διαφορετική αποτελεσµατικότητα και έτσι τα κύτταρα µπορούν να συνθέτουν την απαραίτητα ποσότητα πρωτεΐνης ανάλογα µε τις ανάγκες τους οµή του RNA Ριβονουκλεϊκό οξύ Σάκχαρο = ριβόζη,, διαθέτει µία επιπλέον οµάδα -OH Ουρακίλη (U) οµόλογη µε την Τ στο DNA, έχει µία λιγότερη CH3 οµάδα από την Τ και ζευγαρώνει µε Α Μονόκλωνο µόριο Ικανότητα δίπλωσης σε πολλαπλές δοµές Η δίπλωση σε πολύπλοκες τρισδιάστατες δοµές προσδίδει, δοµικές, πληροφοριακές και καταλυτικές λειτουργίες 17

18 Το RNA µπορεί να σχηµατίσει ενδοµοριακά,, συµβατικά και µη συµβατικά ζεύγη βάσεων Οι σχηµατισµοί αυτοί επιτρέπου στο RNA να πτυχώνεται σε µία τρισδιάστατη δοµή η οποία καθορίζεται από την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων A. ιάγραµµα πτυχωµένης δοµής µόνο µε συµβατικά ζεύγη βάσεων B. οµή µε συµβατικά (κόκκινο) και µη συµβατικά (πράσινο) ζεύγη βάσεων C. οµή µορίου RNA που εµπλέκεται στη συρραφή του RNA (γέφυρες = συµβατικό ζεύγος, σπασµένες γέφυρες = µη συµβατικό ζεύγος) Μεταγραφή (transcription) Η αντιγραφή του κατάλληλου γονιδίου σε µία αλληλουχία νουκλεοτιδίων του RNA Οµοιότητες µε την αντιγραφή του DNA 1. Έναρξη της µεταγραφής µε µε το άνοιγµα και το ξείπλωµα µικρού τµήµατος της διπλής έλικας του DNA 2. Ένας από τους δύο κλώνους DNA δρα ως εκµαγείο 3. Η αλληλουχία του της αλυσίδας RNA καθορίζεται από τους κανόνες της συµπληρωµατικότητας των βάσεων ιαφορές µε την αντιγραφή του DNA 1. Ο νεοσχηµατισµένος κλώνος δεν παραµένει συνδεδεµένος µε δεσµούς υδρογόνου µε το εκµαγείο. Πίσω από την περιοχή σύνθεσης το η έλικα του DNA αναδιοργανώνεται και εκτοπίζει τα νουκλεοτίδια. 2. Τα µόρια που παράγονται είναι µονόκλωνα 3. Αντιγράφονται από περιορισµένη περιοχή του DNA συνεπώς έχουν µικρότερο µήκος. Ένα χρωµόσωµα εώς και 250 εκ. bp DNA, ένα µόριο RNA λίγες χιλιάδες νουκλεοτιδια ή και λιγότερα ΗνέααλυσίδαRNA ονοµάζεται µετάγραφο ((transcript) 18

19 Η µεταγραφή επιτελείται από RNA πολυµεράσες (RNA polymerases) Οι πολυµεράσες καταλύουν το σχηµατισµό των φωσφοδιεστερικών δεσµών και δηµιουργούν τον σακχαροφωσφορικό σκελετό της αλυσίδας του RNA Η πολυµεράση µετακινείται νουκλεοτίδιο-νουκλεοτίδιο κατά µήκος του DNA ξετυλίγοντας στην πορεία της τη διπλή έλικα Η αλυσίδα του RNA αυξάνεται κατά ένα νουκλεοτίδιο τη φορά µε κατεύθυνση 5-3 Τα εισερχόµενα νουκλεοτίδια έχουν τη µορφή Τα εισερχόµενα νουκλεοτίδια έχουν τη µορφή τριφοσφωρικών νουκλεοσιδίων ATP,UTP,CTP,GTP Ηυδρόλυσητους παρέχει ενέργεια για την αντίδραση του πολυµερισµού 1 µόριο πολυµεράσης µεταγράφει 1500 bp σε 50sec Το µετάγραφο RNA απελευθερώνεται σχεδόν άµεσα Έως και 15 µόρια RNA πολυµεράσης σε ένα τµήµα DNA, µπορούν να συνθέσουν χιλιάδες µετάγραφα σε λιγότερο από 1 ώρα 1 λάθος / 10 4 νουκλεοτίδια Η µεταγραφή όπως γίνεται ορατή µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο Γονίδιο 1 Γονίδιο 2 19

20 Είδη RNA trna µεταφορικό (transfer) snrna Είδος RNA mrna Αγγελιοφόρο (messenger) rrna ριβοσωµατικό (ribosomal) Λειτουργία Κωδικοποιεί πρωτεΐνες Είναι συστατικό του ριβοσωµατίου και συµµετέχει στην πρωτεϊνοσύνθεση Χρησιµοποιείται στην πρωτεϊνοσύνθεση ως µόριο προσαρµογής µεταξύ του mrna και των αµινοξέων Χρησιµοποιούνται στη συρραφή του προmrna, στη µεταφορά των πρωτεϊνών στο ενδοπλασµατικό δίκτυο και σε άλλες διεργασίες του κυττάρου Υποκινητής (ή προαγωγέας, promoter) Παράγοντας σ (σ factor) Αναγνώριση αλληλουχίας εκκινητή 20

21 ΕΙΚΟΝΑ 13.7 Συγκρότηση της µεταγραφικής µηχανής κατά την έναρξη. igenetics Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις Σύγκριση µεταγραφής προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδίων Βακτηριακή Μεταγραφή στο κυτταρόπλασµα µεταγραφή/µετάφραση σε ένα στάδιο όχι επεξεργασία του RNA µία RNA πολυµεράση Υποκινητές µε 2 σηµαντικές αλληλουχίες έναρξης της µεταγραφής. Εναρξη απο την RNA pol. µεταγράφηµα δεν περιέχει ιντρόνια Ευκαρυωτική Μεταγραφή στο κυτταρόπλασµα µεταγραφή/µετάφραση σ ένα στάδιο όχι επεξεργασία του RNA µία RNA πολυµεράση Υποκινητές µε 2 σηµαντικές αλληλουχίες έναρξης της µεταγραφής. Εναρξη απο την RNA pol. µεταγράφηµα δεν περιέχει ιντρόνια 21

22 Επεξεργασία (processing) του ευκαρυωτικού mrna Συµβαίνουν ταυτόχρονα µε τη µεταγραφή Σχηµατισµός καλύπτρας (RNA capping): : κάλυψη του 5 µε µία µεθυλιωµένη G µόλις η RNA pol συνθέσει 25 νουκλεοτίδια Πολυαδενυλίωση (polyadenylation) προσθήκη ουράς πολύ(α) [poly(a)tail] Ωρίµανση του mrna 1η τροποποίηση: 5' άκρο --> προσθήκη καλύµµατος. 2η τροποποίηση: 3' άκρο --> προσθήκη πολυaουράς. Ύστερα,ακολουθεί,η αφαίρεση των ιντρονίων,κι η συρραφή των εξωνίων. Εν συνεχεία,ελέγχεται από το εσωτερικό της πυρηνικής µεµβράνης,κι αν βρεθεί ότι έχει συντεθεί σωστά, τότε, περνά από τον πυρηνικό πόρο. 22

23 ΕΙΚΟΝΑ 13.7 Συγκρότηση της µεταγραφικής µηχανής κατά την έναρξη. igenetics Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις Ευκαρυωτικά γονίδια Ιντρόνια: µη κωδικοποιητικές αλληλουχίες, νουκλεοτίδια Εξόνια: κωδικοποιητικές αλληλουχίες, βραχύτερες από τα ιντρόνια 23

24 Πως διαβάζουν τα κύτταρα το γονιδίωµα ; Ο γενετικός κώδικας 24

25 Χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα 1. Κώδικας τριπλέτας 2. Συνεχής Μη επικαλυπτόµενος 4. Εκφυλισµένος 5. Σχεδόν καθολικός 6. Κωδικόνια έναρξης και λήξης 1. Κώδικας τριπλέτας Ο γενετικός κώδικας αποτελείται από τριπλέτες νουκλεοτιδίων που ονοµάζονται κωδικόνια 25

26 2. Συνεχής 5 3 5'-UCUAAAAUGGGUGACAGGCCA UCUAAAAUGGGUGACAGGCCA -3' 3. Μη επικαλυπτόµενος 26

27 4. Εκφυλισµένος Τα αµινοξέα µπορούν να καθοριστούν από περισσότερα από ένα κωδικόνια Thr καθορίζεται από ACG, ACA, ACC, ACU 5. Σχεδόν καθολικός Σπάνιες εξαιρέσεις Μιτοχόνδρια (AUA ( Met όχι Ile) Μερικά πρωτόζωα 27

28 6. Κωδικόνια έναρξης και λήξης Ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης (open reading frame ORF) 1)UCU AAA AUG GGU GAC 2)..CUA AAA UGG GUG AC 3)...UAA AAU GGG UGA C 28

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες.

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1 Γλωσσάριο Συμπεριλαμβάνονται μόνον οι κυριότεροι όροι και οι σημαντικότερες έννοιες. Αν δεν βρίσκετε κάποιον όρο, συμβουλευθείτε το ευρετήριο. αγγελιοφόρο RNA (mrna) [messenger RNA (mrna)] Μόριο RΝΑ που

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος Γνώσεις και τάσεις των φοιτητριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus), τους τρόπους μετάδοσης, τις μορφές πρόληψης και τον εμβολιασμό. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ L-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005. Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005. Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Κληρονοµικός καρκίνος µαστού-ωοθηκών ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ βλάβες στο DNA Αλλαγή της γενετικής πληροφορίας: Απώλεια του προγραµµατισµού του κυττάρου ΚΑΡΚΙΝΟΣ Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων

Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων Σύνδροµο θηλεοποιητικών όρχεων Feminizing testis syndrome Το σύνδροµο των θηλεοποιητικών όρχεων είναι µια σχετικά σπάνια διαταραχή της ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων. Οι πάσχοντες είναι χρωµοσωµικά αρσενικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE. Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση

BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE. Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση Η Ομάδα του Πέρθ ειναι ευγνώμων στον Χρήστο Παρίση για την πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα