ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

2 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως μέρος των υποχρεώσεων για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτική και Όραση» και παρουσιάστηκε στην Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1. Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD 2. Ιωάννα Μοσχανδρέα, MSc, PhD 3. Γεώργιος Κουνής, PhD ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και αποτελεί έκτοτε μια από τις κυριότερες τεχνικές διαθλαστικής χειρουργικής. Η ανάπτυξη υποεπιθηλιακής θόλωσης (haze) λόγω ανώμαλης παραγωγής κολλαγόνου από τα κερατοκύτταρα αποτελεί την κύρια επιπλοκή της. Σήμερα για την αντιμετώπιση του haze εφαρμόζεται μιτομυκίνη (MMC), διεγχειρητικά. Η μιτομυκίνη, ως κυτταροστατική ουσία, αναστέλλει τη δραστηριότητα των κερατοκυττάρων, με αποτέλεσμα μειωμένο haze και γρηγορότερη αποκατάσταση της όρασης μετά από PRK. Παρακολουθώντας τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών στους οποίους εφαρμόστηκε η μέθοδος PRK με χρήση μιτομυκίνης, παρατηρήθηκαν υπερδιορθώσεις. Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός παλινδρομικού μοντέλου για την πρόβλεψη του τελικού διαθλαστικού αποτελέσματος σε επεμβάσεις τύπου PRK- MMC με βάση τις προ-εγχειρητικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εφαρμογής μιτομυκίνης. Μεθοδολογία: Η μελέτη είναι αναδρομική και αφορά 186 ασθενείς (340 οφθαλμούς) οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέμβαση διόρθωσης μυωπίας και αστιγματισμού με τη μέθοδο PRK-MMC και επανεξεταστήκαν στους τρείς μήνες μετεγχειρητικά στο ίδιο κέντρο. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο όρος Defocus Equivalent Refraction για να συμπεριλάβουμε στο δείγμα μας όλα τα περιστατικά στα οποία πράγματι υπάρχει υπολειπόμενο διαθλαστικό σφάλμα: μια πληροφορία που δεν δίνεται πάντα 3

4 από το Σφαιρικό Ισοδύναμο. Εφαρμόστηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τη δημιουργία ενός μοντέλου για την πρόβλεψη του υπολειπόμενου διαθλαστικού σφάλματος από τους προεγχειρητικούς παράγοντες: ηλικία, κεντρικό πάχος κερατοειδή, αναμενόμενη διόρθωση μυωπίας και αστιγματισμού καθώς και του χρόνου εφαρμογής της μιτομυκίνης. Αποτελέσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, το υπολειπόμενο διαθλαστικό σφάλμα εξαρτάται από την αναμενόμενη διόρθωση και το χρόνο εφαρμογής της μιτομυκίνης αλλά όχι από την ηλικία και το πάχος του κερατοειδή. Η εξίσωση για το παλινδρομικό μοντέλο είναι: RemDEF = 0,379-0,048 * ΑttemSph - 0,080*ΑttemCyl + 0,005*MMCt. Συμπεράσματα: Στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση διόρθωσης μυωπίας και αστιγματισμού με τη μέθοδο PRK-MMC υπάρχουν υπερδιορθώσεις. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης προκύπτει ότι το υπολειπόμενο μετεγχειρητικό διαθλαστικό σφάλμα στις επεμβάσεις PRK-MMC σχετίζεται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με το ύψος της διόρθωσης (το βαθμό της μυωπίας και του αστιγματισμού) και το χρόνο εφαρμογής της μιτομυκίνης. Η εξίσωση που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή νομογράμματος, για να βελτιωθεί η ακρίβεια των επεμβάσεων αυτών. 4

5 Multiple linear regression analysis of refractive surgery outcomes Abstract Introduction: Photorefractive keratectomy (PRK) was introduced in the beginning of 1980 and since then it is considered to be one of the main refractive surgery techniques. Some of the disadvantages of PRK are postoperative pain and slow visual rehabilitation. The main complication is postoperative haze formation due to irregular collagen formation from the keratocytes. Lately, haze formation is being precluded by the use of Mitomycin-C intraoperatively. Mitomycin-C is an antibiotic that can be used as a chemotherapeutic agent. In the cornea it inhibits keratocyte activity, resulting in decreased haze formation and faster visual rehabilitation after PRK. Patients who underwent PRK with the use of Mitomycin-C in our institute presented an apparent overcorrection. Purpose: The purpose of this study is the development of a regression model that would predict the residual refractive error based on certain preoperative factors, including the time of application of Mitomycin-C, intraoperatively in PRK procedures. Methods: In this retrospective study, 186 patients (340 eyes) who underwent PRK with Mitomycin-C for the correction of myopia and astigmatism were included. Patients were examined at three months postoperatively. For the data analysis, the term Defocus Εquivalent Refraction was used in order to include in our sample all cases that indeed, presented residual refractive error. 5

6 A multiple linear regression was fitted to asses possible predictors of post-op residual refractive error. The explanatory variables in the model were age, central corneal thickness (CCT), attempted correction of myopia and astigmatism and Mitomycin-C time of application. Results: From the data analysis an overcorrection in patients who underwent PRK- MMC for the correction of myopia and astigmatism was evident. Based on the results of the multiple linear regression, the residual refractive error depends on attempted correction and time of application of Mitomycin-C but not on age and CCT. The equation for the regression model is: RemDEF = 0,379-0,048 * ΑttemSph - 0,080*ΑttemCyl + 0,005*MMCt. Conclusion: An overcorrection in patient who underwent PRK-MMC is evident. Based on the results of the multiple linear regression analysis, the residual refractive error after PRK-MMC is related to the attempted correction (amount of myopia and astigmatism corrected) and the time of application of MMC. The equation of multiple linear regression analysis can be used as a nomogram in order to ensure the accuracy of the results outcome. 6

7 7 Αφιερώνεται στους γονείς μου

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 Εισαγωγή 1. 1 Στοιχεία ανατομίας του οφθαλμού Ο βολβός του οφθαλμού Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού και τα διαθλαστικά σφάλματα Ο φυσιολογικός οφθαλμός Εμμετρωπία-αμετρωπία Η χρήση των Laser στην οφθαλμολογία Επιδράσεις των ακτίνων laser στους οφθαλμικούς ιστούς Ο μηχανισμός δράσης των excimer laser...28 ΚEΦΑΛΑΙΟ 2 ο Διαθλαστική χειρουργική 2.1 Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) LASIK LASEK και EPI-LASIK Ενδοφθάλμιοι φακοί και πρώιμη εξαίρεση καταρράκτη Μετεγχειρητική θόλωση κερατοειδούς (Haze) Η αντιμετώπιση του haze με χρήση μιτομυκίνης (MMC) Παράγοντες που καθορίζουν το υπολειπόμενο σφάλμα στις επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής Η αντιμετώπιση του υπολειπομένου διαθλαστικού σφάλματος με τη χρήση νομογραμμάτων Σκοπός της εργασίας..43 ΚEΦΑΛΑΙΟ 3 Μεθοδολογία 3.1 Εξέταση υποψηφίων για διαθλαστική χειρουργική Καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονική βάση Υπολογισμός του υπολειπόμενου διαθλαστικού σφάλματος (Remaining) Πως ορίζεται και γιατί χρησιμοποιούμε DEFOCUS; Η επιλογή του δείγματος Στατιστική ανάλυση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης 4.1 Συσχέτιση του υπολειπόμενου διαθλαστικού σφάλματος μεταξύ αριστερού και δεξιού οφθαλμού Συσχέτιση του υπολειπόμενου διαθλαστικού σφάλματος και προεγχειρητικών παραγόντων Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση Σύγκριση του υπολειπόμενου διαθλαστικού σφάλματος μεταξύ των επεμβάσεων RKMMC και LASIK

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Συζήτηση- Συμπεράσματα 5.1 Ερμηνεία αποτελεσμάτων Περιορισμοί της μελέτης Σύγκριση με άλλες μελέτες Συμπεράσματα Μελλοντικές Ερευνητικές Εργασίες.81 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1 Στοιχεία ανατομίας του οφθαλμού 1 Ο οφθαλμός αποτελεί το όργανο της οράσεως με το οποίο συλλέγουμε οπτικές πληροφορίες από τον περιβάλλοντα χώρο. Ανατομικά βρίσκεται στον οφθαλμικό κόγχο: μια οστέινη κοιλότητα στο σπλαχνικό κρανίο. Το περιεχόμενο του κόγχου περιλαμβάνει εκτός από τον οφθαλμικό βολβό και το οπτικό νεύρο, τους εξωτερικούς οφθαλμικούς μύες, τη δακρυϊκή συσκευή, τα βλέφαρα με τον επιπεφυκότα, λίπος, αιμοφόρα αγγεία νεύρα, λείες και γραμμωτές μυϊκές ίνες και ελαστικό, κολλαγόνο και χόνδρινο ιστό. Σχήμα 1.1. Δεξιός κόγχος, βλέφαρα και δακρυϊκή συσκευή. (Πηγή: Ν. Στάγκος Κλινική Οφθαλμολογία) Ο βολβός του οφθαλμού 10

11 Ο οφθαλμός σχηματικά αποτελείται από μία ινοαγγειακή σφαίρα, η οποία υπαλείφεται από νευροαισθητηριακό χιτώνα και εμπεριέχει το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλοειδές σώμα. Ο διαφανής κερατοειδής καλύπτει το 1/6 της επιφάνειας του οφθαλμού. Το υπόλοιπο του ινώδη χιτώνα, ο σκληρός, είναι λευκός και αδιαφανής. Εσωτερικά ο βολβός του οφθαλμού διαχωρίζεται σε δύο άνισους χώρους: ένα μικρότερο, το χώρο του υδατοειδούς, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό και έναν μεγαλύτερο, τον υαλοειδικό χώρο πίσω από το φακό. Το διάφραγμα της ίριδας χωρίζει το χώρο του υδατοειδούς σε δύο θαλάμους: έναν πρόσθιο και έναν οπίσθιο. Κάθε θάλαμος περιέχει το υδαρές, διάφανο και άνυφο υδατοειδές υγρό που εκκρίνεται στο ακτινωτό επιθήλιο και ρέει από τον οπίσθιο προς τον πρόσθιο θάλαμο διαμέσου της φακοκοραίας σχισμής και της κόρης και αποχετεύεται δια της ιριδοκερατοσκληρικής γωνίας. Ο χώρος του υαλοειδούς είναι γεμάτος από έναν υγρό πυκνόρρευστο, συνήθως σε κατάσταση γέλης (gel) το υαλοειδές ή υαλώδες σώμα. Ο μέσος όρος της προσθιοπίσθιας διαμέτρου του οφθαλμού του ενηλίκου είναι mm και ο μέσος όρος της κάθετης και οριζόντιας είναι 23-24mm. Οι χιτώνες του οφθαλμού από έξω προς τα μέσα είναι: 1. Ο ινώδης χιτώνας (κερατοειδής και σκληρός). 2. Ο ραγοειδής ή αγγειώδης χιτώνας ο οποίος προς τα εμπρός διαμορφώνεται στο ακτινωτό σώμα και στην ίριδα. 3. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας που αποτελεί τον αισθητηριακό χιτώνα του οφθαλμού. 11

12 Σχήμα1.2 Σχηματική παράσταση του ανθρώπινου οφθαλμού (Πηγή: Ν. Στάγκος Κλινική Οφθαλμολογία). Κερατοειδής Ο κερατοειδής αποτελεί το διαφανές τμήμα του οφθαλμού και έχει ελαφρώς ωοειδές σχήμα. Η πρόσθια οριζόντια διάμετρος είναι 12 mm και η πρόσθια κάθετη διάμετρος είναι 11 mm. Από την οπίσθια (έσω) πλευρά ο κερατοειδής έχει κυκλικό σχήμα με ίσες την οριζόντια και κάθετη διάμετρο στα 11,7 mm περίπου. Η ακτίνα καμπυλότητας του κεντρικού κερατοειδή στην πρόσθια του επιφάνεια είναι 7,8 mm και στην οπίσθια του επιφάνεια είναι 6,5 mm. Το πάχος στο κέντρο είναι 0,53 mm, ενώ στην περιφέρεια είναι 0,71 mm. 12

13 Σχήμα 1.3 Το σχήμα και το πάχος του κερατοειδή Ιστολογικά ο κερατοειδής από εμπρός προς τα πίσω αποτελείται από 6 στιβάδες: 1. Το επιπολής στρώμα των δακρύων, 2. Το επιθήλιο, 3. Η μεμβράνη του Bowman, 4. Το στρώμα ή θεμέλια ουσία, 5. Η μεμβράνη του Descemet, 6. Το ενδοθήλιο. 1. Το στρώμα των δακρύων διατηρεί τις οπτικές ιδιότητες του κερατοειδή, συμβάλλει στο μεταβολισμό του και η διαταραχή του οδηγεί σε παθολογικές καταστάσεις. 2. Τo επιθήλιο του κερατοειδή έχει πάχος περίπου 50μm και αποτελείται από 5-6 στιβάδες κυττάρων. Η επιφανειακή μη κερατινοποιημένη στιβάδα του επιθηλίου αποτελείται από 2 σειρές αποπλατυσμένων κυττάρων τα οποία όταν γηράσκουν, αποπίπτουν και αντικαθίστανται από νεότερα που προέρχονται από τη μεσαία στιβάδα. Η μεσαία στιβάδα του επιθηλίου αποτελείται από 2-3 στίχους πολυεδρικών κυττάρων, τα οποία ενώνονται με τα υποκείμενα βασικά κύτταρα με δεσμοσώματα. Η βασική στιβάδα του επιθηλίου αποτελείται από ένα στίχο κυλινδρικών κυττάρων. Τα 13

14 βασικά κύτταρα δημιουργούνται από μητρικά κύτταρα (stem cells) που υπάρχουν στην περιφέρεια του κερατοειδή και από τα οποία το επιθήλιο ανανεώνεται συνεχώς. 3. Η μεμβράνη τον Bowman έχει πάχος 8-14μm και είναι ινώδης στιβάδα που αποτελείται από κολλαγόνα ινίδια, τα οποία διαπλέκονται άναρχα μέσα σε περιβάλλον βλεννοπρωτεϊνης. Στην ουσία δεν είναι μεμβράνη αλλά ένα μεταβατικό στρώμα προς τη θεμέλια ουσία ή στρώμα του κερατοειδή. Δεν έχει κύτταρα και δεν αναγεννάτε. Όταν καταστραφεί αντικαθίσταται από επιθηλιακά κύτταρα ή ουλή του στρώματος. 4. Το στρώμα ή θεμέλια ουσία αντιπροσωπεύει τα 9/10 του πάχους του κερατοειδή με 500μm περίπου. Συντίθεται από κολλαγόνα ινίδια, ινοβλάστες (κερατοκύτταρα) και ενδιάμεση θεμέλια ουσία. Η κανονικότητα της διάταξης των κολλαγόνων ινιδίων στο στρώμα και η διατήρηση της απόστασης μεταξύ τους συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της διάχυσης τον φωτός και στη διαφάνεια τον κερατοειδή. 5. Η μεμβράνη του Descemet θεωρείται ότι αποτελεί τη βασική μεμβράνη του ενδοθηλίου και αυξάνεται συνεχώς σε πάχος κατά τη διάρκεια της ζωής. Η σύνδεση της μεμβράνης του Descemet με το στρώμα είναι σχετικά αδύνατη και η μεμβράνη μπορεί εύκολα να αποσπαστεί απ' αυτό (απόσπαση δεσκεμετείου). Η μεμβράνη του Descemet μπορεί να αναπληρωθεί από τα ενδοθηλιακά κύτταρα που την εκκρίνουν. 6. Το ενδοθήλιο τον κερατοειδούς αποτελείται από ένα στίχο αποπλατυσμένων εξαγωνικών πολυεδρικών κυττάρων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ενδοεγκολπώσεις και χαλαρές συνδέσεις δημιουργώντας έναν φραγμό. Ο φραγμός δεν είναι απόλυτα στεγανός και επιτρέπει την είσοδο, δια των μεσοκυττάριων διαστημάτων, θρεπτικών ουσιών όπως γλυκόζης και αμινοξέων που συνοδεύονται και από ύδωρ. Η περίσσεια του ύδατος αποβάλλεται με ενεργό 14

15 μηχανισμό, την αντλία του ενδοθηλίου, που μεταφέρει ιόντα και ύδωρ και διατηρεί ισορροπία της διάχυσης υγρών και ενεργού μεταφοράς υγρών. Τα κύτταρα του ενδοθηλίου δε διαιρούνται και δεν αναπληρώνονται. Εικόνα 1.4 Η ιστολογική υφή του κερατοειδή Οι κύριες λειτουργίες του κερατοειδή είναι η διάθλαση και μετάδοση του φωτός. Ο κερατοειδής είναι το κυρίως διαθλαστικό τμήμα του οφθαλμικού διόπτρου με διαθλαστική ισχύ 43-48D από τη συνολική διαθλαστική ισχύ του οφθαλμού που υπολογίζεται σε 60-65D. Η διαθλαστική ισχύς του κερατοειδή προέρχεται από: την κυρτότητα της πρόσθιας επιφάνειας τη διαφορά του δείκτη διαθλάσεως αέρα/κερατοειδή (στρώμα των δακρύων) το πάχος του κερατοειδή την κυρτότητα της οπίσθιας επιφάνειας τη διαφορά του δείκτη διαθλάσεως κερατοειδή/υδατοειδούς υγρού. Η μετάδοση του φωτός γίνεται στον κερατοειδή με ελάχιστη σκέδαση και περίθλαση και αυτό οφείλεται: στη λεία πρόσθια επιφάνεια λόγω του στρώματος των δακρύων, 15

16 στην κανονική διάταξη των επιθηλιακών κυττάρων, στην απουσία αγγείων, στην κανονικότητα των αποστάσεων μεταξύ κολλαγόνων ινιδίων του στρώματος και στην αρχιτεκτονική τους, στην ελεγχόμενη ενυδάτωση του (αντλία ενδοθηλίου). Ο σκληρός Ο σκληρός σχηματίζει τα οπίσθια πέντε έκτα του συνδετικού περιβλήματος του βολβού. Σχηματίζεται από πυκνό συνδετικό ιστό με κολλαγόνα ινίδια, τα οποία διαπλέκονται άναρχα και έχουν ποικίλη διάμετρο. Ο σκληρός διατηρεί το σχήμα του βολβού, είναι ανθεκτικός σε εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις και εκτός από τον προστατευτικό ρόλο του χρησιμεύει για την πρόσφυση των βολβοκινητικών μυών. Το πάχος του ποικίλλει από 1,0mm στον οπίσθιο πόλο μέχρι 0,3mm ακριβώς πίσω από τις καταφύσεις των ορθών μυών. Το σκληροκερατοειδές όριο (ΣΚΟ LIMBUS) είναι περιοχή σε μορφή κυκλοτερούς ζώνης η οποία βρίσκεται στο όριο μετάβασης του σκληρού προς τον κερατοειδή, τον οποίο και περιβάλλει. Ο λειτουργικός/φυσιολογικός ρόλος του ΣΚΟ είναι η θρέψη των γειτονικών κατασκευών, ιδιαίτερα του κερατοειδή και η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού μια και στην έσω πλευρά του υπάρχει το γωνιακό δικτυωτό και το κανάλι του Schlemm. Ο ραγοειδής ή αγγειώδης χιτώνας Ο ραγοειδής χιτώνας είναι ο μέσος χιτώνας του οφθαλμού και χωρίζεται σε τρεις μοίρες με διαφορετική μορφολογία και λειτουργική αποστολή. Οι τρεις μοίρες από εμπρός προς τα πίσω είναι: 16

17 Η ίριδα. Είναι λεπτή κυκλική κατασκευή, η οποία βρίσκεται μπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό. Η ίριδα λειτουργεί ως οπτικό διάφραγμα στο οπτικό σύστημα που αποτελεί ο οφθαλμός. Η λειτουργία αυτή επιτελείται μέσο του σφιγκτήρα και του διαστολέα μυ της κόρης οι οποίοι προκαλούν τη στένωση (μύση) και τη διεύρυνση (μυδρίαση) της κόρης αντίστοιχα. Το κυκλικό ή ακτινωτό σώμα. Ο ακτινωτός μυς περιέχει λείες μυϊκές ίνες οι οποίες έχουν επιμήκη, ακτινωτή και κυκλική διάταξη. Οι επιμήκεις μυϊκές με τη σύσπαση τους επιδρούν πάνω στο trabeculum με πιθανό αποτέλεσμα τη διάνοιξη των πόρων και την αύξηση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού. Η κυκλική μοίρα του ακτινωτού μυ έχει ιδιότητες σφιγκτήρα μυ και όταν συσπάται μικραίνει η διάμετρος του κύκλου των ακτινοειδών προβολών με αποτέλεσμα τη χαλάρωση των ινών του Zinn και τη λειτουργία της προσαρμογής. Ο χοριοειδής ανήκει στο ραγοειδή ή αγγειώδη χιτώνα και εκτείνεται από την πριονωτή περιφέρεια μέχρι το οπτικό νεύρο μεταξύ του σκληρού και του αμφιβληστροειδή. Ο χοριοειδής απαρτίζεται κυρίως από αγγεία που μεταξύ τους υπάρχει συνδετικός ιστός και ο ρόλος του είναι η θρέψη των εξωτερικών στιβάδων του αμφιβληστροειδή. Ο αμφιβληστροειδής Ο αμφιβληστροειδής είναι ο εσωτερικός αισθητηριακός χιτώνας του βολβού του οφθαλμού και βρίσκεται μεταξύ του χοριοειδή και του υαλώδους σώματος. Εκτείνεται από την κυκλική περιφέρεια της θηλής του οπτικού νεύρου μέχρι την πριονωτή περιφέρεια όπου μεταπίπτει στις επιθηλιακές στιβάδες του ακτινωτού σώματος. Ο αμφιβληστροειδής εμφανίζει μία έξω μελαγχρωματική μονόστιβη μοίρα, 17

18 το μελάγχρουν επιθήλιο του αμφιβληστροειδή (ΜΕ) και μία έσω νευρική πολύστιβη μοίρα, τον ιδίως αμφιβληστροειδή ή νευρικό (αισθητηριακά) αμφιβληστροειδή. Στον αμφιβληστροειδή η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται μετά από φωτοχημική διεργασία σε νευρικά σήματα. Εδώ υπάρχουν οι τρεις πρώτοι νευρώνες της οπτικής οδού που θα μεταφέρουν την οπτική πληροφορία μέχρι τα ανώτερα κέντρα της όρασης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτοί οι νευρώνες είναι οι φωτοϋποδοχείς (ραβδία και κωνία), τα δίπολα κύτταρα και τα γαγγλιακά κύτταρα. Ο κρυσταλλοειδής φακός Ο κρυσταλλοειδής φακός είναι διαφανής, αμφίκυρτη και χωρίς αγγεία κατασκευή. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από την ίριδα και χωρίζει την κοιλότητα του οφθαλμού στην κοιλότητα του υδατοειδούς υγρού και στην κοιλότητα του υαλοειδούς. Ο κύριος ρόλος του είναι η εστίαση της εικόνας στον αμφιβληστροειδή. Για να γίνει αυτό πρέπει να διατηρήσει τη διαφάνεια του και αυτό είναι έργο του σωστού μεταβολισμού του. Αποτελείται από 66% ύδωρ και 33% πρωτεΐνες. Δεν περιέχει νεύρα και αγγεία. Τα κύτταρα του κρυσταλλοειδή φακού διαιρούνται αλλά δεν αποπίπτουν με αποτέλεσμα με την πάροδο των ετών να χάνει τη λειτουργική του ιδιότητα, που είναι η δυνατότητα εστιασμού του ειδώλου (πρεσβυωπία) και την διαφάνεια του (καταρράκτης). Ο κρυσταλλοειδής φακός αναρτάται από το ακτινωτό σώμα με λεπτές ίνες της Ζιννείου ζώνης, οι οποίες προσφύονται στον ισημερινό του. Το περιφάκιο που το περιβάλλει, ανάλογα με την τάση ή τη χαλάρωση της Ζιννείου ζώνης καθορίζει το σχήμα και την κυρτότητα του κρυσταλλοειδής φακού. Με τον τρόπο αυτό παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη λειτουργία της προσαρμογής. 18

19 1.2 Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού και τα διαθλαστικά σφάλματα Ο φυσιολογικός οφθαλμός Για την κατανόηση της διαθλαστικής λειτουργίας του οφθαλμού είναι απαραίτητες η γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας των τμημάτων που αποτελούν το οπτικό σύστημα του οφθαλμού, καθώς και βασικές γνώσεις της γεωμετρικής οπτικής. Σύμφωνα με τον νόμο του Snell, η πορεία των φωτεινών ακτίνων προς τον αμφιβληστροειδή και ο σχηματισμός ενός ειδώλου επ' αυτού καθορίζονται από τη διάθλαση που υφίστανται σε επιφάνειες του οφθαλμού που διαχωρίζουν τμήματα με διαφορετικό δείκτη διάθλασης. Τις κυριότερες τέτοιες διαχωριστικές επιφάνειες αποτελούν η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, καθώς επίσης και η πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του φακού. Η διαχωριστική επιφάνεια που προκαλεί τη μεγαλύτερη διάθλαση των φωτεινών ακτίνων είναι η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, κυρίως διότι διαχωρίζει δύο διαθλαστικά μέσα των οποίων η διαφορά δείκτη διάθλασης είναι πολύ μεγάλη (ο δείκτης διάθλασης του αέρα είναι 1.0 και του στρώματος του κερατοειδούς 1,37) και, επιπλέον, η κυρτότητα της αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διαθλαστική ικανότητα. Η διαθλαστική ικανότητα της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς είναι ασήμαντη, διότι η διαφορά δείκτη διάθλασης του στρώματος του κερατοειδούς και του υδατοειδούς υγρού είναι μηδαμινή. Η πρόσθια επιφάνεια του φακού έχει μικρότερη διαθλαστική ικανότητα από αυτήν της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, διότι η διαφορά δείκτη διάθλασης μεταξύ του υδατοειδούς υγρού και των μαζών του φακού είναι μικρότερη. Στην οπίσθια επιφάνεια του φακού η σύγκλιση των ακτίνων ελαττώνεται κατά μικρό ποσοστό, διότι η πορεία τους συνίσταται στη μετάβαση από οπτικά πυκνότερο μέσο σε οπτικά αραιότερο. 19

20 Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μεγαλύτερη σύγκλιση των ακτίνων οφείλεται στη μεγάλη διαθλαστική ικανότητα της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, που ανέρχεται περίπου σε D έως D. Η ολική διαθλαστική ισχύς του φακού είναι λιγότερη από το ήμισυ αυτής της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς ( έως D) Εμμετρωπία-αμετρωπία Για κάθε οφθαλμό υπάρχει ένα σημείο στο χώρο από το οποίο οι προερχόμενες φωτεινές ακτίνες διαθλώμενες από το οπτικό σύστημα του οφθαλμού, εστιάζουν πάνω στον αμφιβληστροειδή, ενώ ο οφθαλμός βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Το σημείο αυτό καλείται άπω σημείο και η θέση του σημείου αυτού με την παραπάνω ιδιότητα χαρακτηρίζει τη διαθλαστική κατάσταση του οφθαλμού. Στον εμμέτρωπα οφθαλμό οι διαθλώμενες από το οπτικό σύστημα του παράλληλες ακτίνες εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή, προερχόμενες από ένα σημείο που βρίσκεται θεωρητικά στο άπειρο (πρακτικά σε μεγάλη απόσταση). Το σημείο αυτό συμπίπτει με το άπω σημείο του εμμετρωπικού οφθαλμού. Στην περίπτωση που το άπω σημείο δε βρίσκεται σε άπειρη απόσταση μπροστά από τον οφθαλμό, τότε ο οφθαλμός αυτός θεωρείται αμετρωπικός. Στον αμετρωπικό οφθαλμό οι παράλληλες προσπίπτουσες ακτίνες, διαθλώμενες από το οπτικό σύστημα του οφθαλμού, δεν εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδούς, αλλά είτε πριν από τον αμφιβληστροειδή (μυωπία) είτε πίσω από τον αμφιβληστροειδή (υπερμετρωπία). 20

21 Μυωπία Είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ακτίνες φωτός, παράλληλες προς τον οπτικό άξονα του οφθαλμού, μετά τη διάθλαση τους εστιάζονται προ του αμφιβληστροειδούς, με αποτέλεσμα το είδωλο του αντικειμένου να μην απεικονίζεται ευκρινώς επί του αμφιβληστροειδούς. Ο μυωπικός οφθαλμός βλέπει θολά τα μακρινά αντικείμενα. Το άπω σημείο του μύωπα δε βρίσκεται στο άπειρο, όπως συμβαίνει στον εμμέτρωπα, αλλά σε κάποιο σημείο πλησιέστερα προς τον οφθαλμό. Σχήμα 1.5 Μυωπία: σχηματική αναπαράσταση του άπω σημείου. Για να έχουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή ευκρινή όραση ενός αντικειμένου, πρέπει να το πλησιάσουμε προς τον οφθαλμό σε κάποιο σημείο που ταυτίζεται με το άπω σημείο του εν λόγω μυωπικού οφθαλμού. Η απόσταση του άπω σημείου από τον οφθαλμό είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον βαθμό της μυωπίας: S=1/D (1) όπου S: απόσταση σε μέτρα και D: ο βαθμός της μυωπίας. Έτσι, σ' ένα άτομο με μυωπία -4.0 D, εφαρμόζοντας τη σχέση (1), το άπω σημείο βρίσκεται σε απόσταση 0,25 m μπροστά από τον οφθαλμό. Υπερμετρωπία Η υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική εκείνη ανωμαλία κατά την οποία, όταν ο οφθαλμός βρίσκεται σε ηρεμία (χαλάρωση της προσαρμογής), δέσμη παράλληλων 21

22 φωτεινών ακτινών εστιάζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Για να εστιαστούν οι ακτίνες πάνω στον αμφιβληστροειδή, πρέπει να προσπέσουν στον οφθαλμό σαν συγκλίνουσες. Εφόσον στον υπερμέτρωπα οι παράλληλες ακτίνες δεν εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή, πολύ περισσότερο οι αποκλίνουσες, συνάγεται ότι ο υπερμέτρωπας δε βλέπει ούτε τα μακρινά, ούτε τα κοντινά αντικείμενα, όταν η προσαρμογή βρίσκεται σε ηρεμία. Η θέση του άπω σημείου στον υπερμέτρωπα βρίσκεται θεωρητικά πίσω από τον οφθαλμό. Σχήμα 1.6 Υπερμετρωπία: σχηματική αναπαράσταση του άπω σημείου. Η απόσταση του υποθετικού αυτού σημείου από τον κερατοειδή είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το βαθμό της υπερμετρωπίας. Σύμφωνα με τη σχέση (1) σε έναν υπερμετρωπικό οφθαλμό με D υπερμετρωπία, το άπω σημείο του βρίσκεται 0,5 m πίσω από τον κερατοειδή (S = 1/2D = 0,5 m). Μικρού βαθμού υπερμετρωπία και ιδίως σε νέα άτομα, είναι δυνατόν να εξουδετερωθεί με τη λειτουργία της προσαρμογής. Ένα νέο άτομο με υπερμετρωπία D, ενεργοποιώντας την προσαρμογή του κατά D, εξουδετερώνει την υπερμετρωπία του και βλέπει καθαρά μακριά. Η συνεχής προσπάθεια για ευκρινή όραση με την ενεργοποίηση της προσαρμογής του υπερμετρωπικού οφθαλμού προκαλεί ορισμένα συμπτώματα στο άτομο που εξαρτώνται από την ηλικία και το βαθμό της υπερμετρωπίας. Έτσι, σ' έναν νεαρό υπερμέτρωπα με χαμηλή υπερμετρωπία η μικρή προσαρμοστική προσπάθεια οδηγεί σε ευκρινή όραση χωρίς 22

23 συμπτώματα. Σ' ορισμένα πάλι άτομα με σχετικά χαμηλή υπερμετρωπία η συνεχής προσπάθεια της προσαρμογής μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα κοπιωπίας. Με την πάροδο της ηλικίας και τη μείωση της ικανότητας προσαρμογής είναι δυνατόν να εμφανισθούν συμπτώματα με τη μορφή πρόωρης πρεσβυωπίας. Το άτομο αυτό, δηλαδή, χρειάζεται πρεσβυωπικά γυαλιά πολύ νωρίτερα από τους εμμέτρωπες, για να εργασθεί σε κοντινή απόσταση. Οι υπερμέτρωπες με υψηλό βαθμό υπερμετρωπίας, παρά την ενεργοποίηση της προσαρμογής, δεν μπορούν να δουν ευκρινώς ούτε μακριά ούτε κοντά. Αστιγματισμός Ο αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού κατά την οποία η διαθλαστική ισχύς του διοπτρικού συστήματος του δεν είναι ίδια σε όλους τους μεσημβρινούς, με αποτέλεσμα να μην συγκεντρώνονται οι ακτίνες σε μια εστία αλλά να σχηματίζεται το κωνοειδές του Sturm που αποτελείται από δυο καθετές γραμμές/εστίες και ένα κύκλο ελάχιστης σύγχυσης μεταξύ αυτών. Σχήμα 1.7 Αστιγματισμός: Οπτικά προσομοιάζει με τον αστιγματισμό λοξών ακτίνων όπου οι ακτίνες δε συγκεντρώνονται σε μια εστία αλλά σχηματίζεται το κωνοειδές του Sturm. 23

24 Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαθλαστική αυτή ανωμαλία οφείλεται στη μη ομαλή κατασκευή της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και πολύ σπάνια στον φακό. Τα μικρά αστιγματικά σφάλματα συνήθως δεν επηρεάζουν την όραση. Οι μεγάλοι αστιγματισμοί προκαλούν μείωση της οπτικής οξύτητας ή συμπτώματα κοπιωπίας. Πρεσβυωπία Ο φακός του ανθρώπου με την πάροδο της ηλικίας σκληραίνει προοδευτικά, λόγω απώλειας της ελαστικότητας των φακικών ινών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να μεταβάλλει την κυρτότητα του και κατ' επέκταση, να αυξάνει τη διαθλαστική του ισχύ. Έτσι, το άτομο χάνει προοδευτικά την ικανότητα προσαρμογής και δεν μπορεί πλέον να διαβάσει καθαρά ένα αντικείμενο στην απόσταση των 33 cm, που είναι και η συνήθης απόσταση ανάγνωσης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πρεσβυωπία και εμφανίζεται μετά την ηλικία των 45 ετών. Έτσι, μετά την ηλικία αυτή απαιτούνται επιπρόσθετα θετικά σφαιρώματα (πρεσβυωπική διόρθωση), για να αντιρροπηθεί η ελαττωμένη ικανότητα προσαρμογής του οφθαλμού. Στον υπερμέτρωπα η πρεσβυωπία εμφανίζεται νωρίτερα απ' ότι στον εμμέτρωπα ενώ οι μύωπες χρειάζονται πολύ αργότερα πρεσβυωπικά γυαλιά και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τα χρειάζονται καθόλου, ιδίως όταν η μυωπία είναι περίπου 3.0 D. 24

25 1.3 Η χρήση των Laser στην οφθαλμολογία Η λέξη laser αποτελεί το ακρωνύμιο του Light Amplification (by) Stimulated Emission (of) Radiation, που στα ελληνικά ερμηνεύεται ως «ενίσχυση του φωτός με διεγερμένη εκπομπή ακτινοβολίας». Οι βάσεις όπου στηρίχθηκε η παραγωγή ακτινών Laser δόθηκαν από τον Einstein (1917), ενώ το πρώτο σύστημα Laser κατασκευάστηκε το 1960 από τον Maimon με χρήση κρυστάλλων ρουβινίου (Ruby laser). Έτσι ξεκίνησε η χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας στην ιατρική, με κυριότερες εφαρμογές αρχικά στην Οφθαλμολογία Επιδράσεις των ακτίνων laser στους οφθαλμικούς ιστούς 3 Οι επιδράσεις των laser στους οφθαλμικούς ιστούς μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: θερμικές, φωτοχημικές και επιδράσεις ιονισμού. Το μήκος κύματος ενός laser καθορίζει γενικά, ποιος εκ των τριών τύπων αλληλεπίδρασης θα εμφανιστεί. Τα ορατά μήκη κύματος προκαλούν θερμικές επιδράσεις (φωτοπηξία), τα υπέρυθρα επιδράσεις ιονισμού (φωτοδιάσπαση) και τα υπεριώδη μήκη κύματος προκαλούν φωτοχημικές επιδράσεις (φωτοεκτομή). Θερμικές επιδράσεις Θερμικές επιδράσεις συμβαίνουν όταν η απορρόφηση φωτονίων από εξωτερικά ηλεκτρόνια ή οι μοριακές ταλαντώσεις παράγουν αρκετή θερμότητα, ώστε να μετουσιωθούν τα βιομόρια λόγω διάσπασης των ασθενών δεσμών van der Waals οι οποίοι συντελούν στη σταθεροποίηση των πολύπλοκων δομών τους. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται φωτοπηξία. Ενώ κάποια μετουσίωση μπορεί να συμβεί ακόμη και στην κανονική σωματική θερμοκρασία, η διαδικασία του αναβολισμού διατηρεί 25

26 μια ισορροπία, εκτός αν η αποσταθεροποίηση κερδίσει έδαφος λόγω χημικών μεταβολών ή αύξησης της θερμοκρασίας. Για να έχουμε θερμική καταστροφή του κερατοειδούς ή του αμφιβληστροειδούς απαιτείται αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10 με 20 βαθμούς. Η έκταση της θερμικής καταστροφής είναι ανάλογη με το ύψος της θερμοκρασίας και την διάρκεια της επίδρασης. Κλινικά παραδείγματα εφαρμογής φωτοπηξίας αποτελούν: 1. η παν-αμφιβληστροειδική φωτοπηξία και η εστιακή φωτοπηξία στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, 2. η περιχαράκωση ρωγμών, 3. η τραμπεκουλοπλαστική στο γλαύκωμα, 4. η φωτοδυναμική θεραπεία της υγρής μορφής της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς. 5. η θερμοκερατοπλαστική η οποία εφαρμόζεται στη διαθλαστική χειρουργική και αφορά τη δημιουργία εστιακών εγκαυμάτων μέσα στο στρώμα ώστε να διορθωθεί η υπερμετρωπία και σε άλλες περιπτώσεις η πρεσβυωπία. Τα laser που χρησιμοποιούνται για φωτοπηξία είναι το argon green laser (514nm), το rhodamine 6G organic tunable dye laser ( yellow to red), το frequency-dubled Nd:YAG laser (532nm) κ.α. Επιδράσεις Ιονισμού Σε πολύ υψηλές ακτινοβολήσεις παρέχεται αρκετή ενέργεια ώστε να αποσπαστούν ηλεκτρόνια από άτομα και μόρια, ιονίζοντας τα και έχοντας ως συνέπεια δευτερογενείς μηχανικές επιδράσεις. Τα Nd: YAG Laser μπορούν να 26

27 διασπάσουν ακόμα και διαφανείς ιστούς επιτυγχάνοντας πολύ υψηλές ακτινοβολήσεις κοντά στο υπέρυθρο (1064 nm), σε ιστικούς στόχους. Αυτές επιτυγχάνονται αν εστιάσουμε σε πολύ μικρούς στόχους για εξαιρετικά μικρά χρονικά διαστήματα από 30 ns έως 20 ps. Η υψηλή ακτινοβόληση ιονίζει την ύλη σε μικρό μέρος του χώρου στην περιοχή εστίασης αποσυνθέτοντας την σε ένα σύνολο ιόντων και ηλεκτρονίων που ονομάζεται πλάσμα. Μόλις σχηματιστεί, το πλάσμα απορροφά ή διαχέει την ακτινοβολία που φτάνει μετά το σχηματισμό του κατά τη διάρκεια του παλμού, προστατεύοντας έτσι τους υποκείμενους ιστούς από τα κατόπιν αφικνούμενα φωτόνια και εξαπλώνεται αστραπιαία προκαλώντας δονήσεις και ηχητικά κύματα που μηχανικά διασπούν τους γειτονικούς ιστούς. Η διαδικασία εδώ ονομάζεται φωτοδιάσπαση. Κλινικά παραδείγματα φωτοδιάσπασης είναι: 1. η περιφακειοτομή (οπίσθια καψουλοτομή) σε περίπτωση θόλωσης οπισθίου περιφακίου μετά από εμφύτευση ενδοφακού σε επέμβαση καταρράκτη. 2. η περιφερική ιριδοτομία με δέσμη YAG που εφαρμόζεται, εκτός από τις περιπτώσεις αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης (γλαύκωμα), προληπτικά σε εμφύτευση ενδοφακού για διόρθωση υψηλής αμετρωπίας. Φωτοχημικές επιδράσεις Για να έχουμε φωτοχημική αντίδραση πρέπει να απορροφηθεί το φωτόνιο από τα εξωτερικά ηλεκτρόνια, ώστε το άτομο να μεταπέσει σε κατάσταση ηλεκτρικής διέγερσης τέτοια που να μπορεί να ξεκινήσει η χημική αντίδραση. Η υπεριώδης ακτινοβολία με μήκη κύματος μικρότερα των 300nm γενικά προκαλεί φωτοχημικές 27

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31 Mας εξηγεί ο Νίκος Γ. Τσιούμας, MD χειρουργός οφθαλμίατρος, εξειδικευμένος στο γλαύκωμα, στη μικροχειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική χειρουργική με laser Η αλματώδης εξέλιξη στα laser και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Στοιχεία ανατομίας Στιβάδες κερατοειδούς : 1. Επιθήλιο, μη κερατινοποιημένο κυλινδρικό, πάχους 50μm. 2. Στιβάδα Bowman

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) Και η ιστορία της Κ.Μ. συνεχίζεται Ακόµα ένα τροχοπέδη, όµως, στα σχέδια της είναι τα χοντρά γυαλιά που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

LASER ιαθλαστική Χειρουργική

LASER ιαθλαστική Χειρουργική LASER ιαθλαστική Χειρουργική Γκορέζης Σπύρος, MD Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Όρασης Ηπείρου info@epirusvisioncenter.gr Οι διαθλαστικές ανωµαλίες αποτελούσαν και αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I. Εισαγωγικά Στοιχεία. Πρόλογος... xiii Συντομογραφίες...xv

Περιεχόμενα. Μέρος I. Εισαγωγικά Στοιχεία. Πρόλογος... xiii Συντομογραφίες...xv Περιεχόμενα Πρόλογος... xiii Συντομογραφίες...xv Μέρος I Εισαγωγικά Στοιχεία 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Γνωσιολογική υποδομή...3 1.2. Ιστορία... 4 1.3. Τεχνολογία... 8 1.4. Χειρουργική τεχνική...9 1.5. Θεμελειώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝHΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕMΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝHΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕMΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οπτική & Όραση» ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝHΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕMΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Kαταρράκτης www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Οι οφθαλμοί αποτελούν τον καθρέφτη της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου γεγονός που τους

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Laser. Mυωπίας - Υπερμετρωπίας - Αστιγματισμού

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Laser. Mυωπίας - Υπερμετρωπίας - Αστιγματισμού ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Laser Mυωπίας - Υπερμετρωπίας - Αστιγματισμού ιαθλαστική Χειρουργική στη M.H.N. EYE DAY CLINIC Οφθαλμοχειρουργική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC p Η πιο σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία

Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία τόξουαερίου (Xenon Arc) µε την οποία προκάλεσε φωτοπηκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωαννίδης Γεώργιος MD

Πρότυπο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωαννίδης Γεώργιος MD Femtosecond Laser και CCL Δύο χρόνια εμπειρία Μ. Μπαλίδης, Γ. Ιωαννίδης Διασύνδεση κολλαγόνου στον κερατόκωνο Κλασική μέθοδος διασύνδεσης κολλαγόνου Ενστάλαξη αλκαϊνης Απόξεση επιθηλίου (5-9mm) Ενστάλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία

Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία 1. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ EXCIMER LASER Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό, τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής που αναγκάζονται να φορούν, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser.

Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser. Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser. Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18 Συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Τερζή, Οφθαλμίατρος Με την πάροδο του χρόνου είναι αλήθεια ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλοίωση της όρασης μας. Μία από τις πιο συχνές παθήσεις των ματιών είναι ο καταρράκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

μεταμόσχευση κερατοειδή

μεταμόσχευση κερατοειδή μεταμόσχευση κερατοειδή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο κερατοειδής; Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδή (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται;

Διαβάστε περισσότερα

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως:

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως: KATAΡΑΧΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ Ο καταρράκτης, είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θόλωσης της όρασής μας μετά από κάποια ηλικία. Ο καταρράκτης είναι μέρος του φαινομένου της γήρανσης του ματιού. Ολοι οι άνθρωποι μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση Μυωπίας Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού με Laser

Διόρθωση Μυωπίας Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού με Laser Διόρθωση Μυωπίας Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού με Laser Ο κερατοειδής (πρόσθια επιφάνεια του ματιού) προσλαμβάνει το φώς που εισέρχεται στον οφθαλμό και εστιάζει στον αμφιβληστροειδή (οπίσθια, φωτοευαίσθητη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤ/ΚΟ : ΟΠTIKH ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η µείωση, µετριασµός ή εξάλειψη διαθλαστικών ανωµαλιών µε χρήση φακών επαφής. Μέχρι σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK

Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK Παπουτσάκη Μαριάνθη Βασιλική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ιαθλαστικό Οφθαλμολογικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κερατόκωνος www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι o κερατόκωνος; Ο κερατόκωνος είναι μια οφθαλμική απρόβλεπτη και ποικιλόμορφη κατάσταση στην οποία η φυσιολογική δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία & φυσιολογία κερατοειδούς - Βασικές έννοιες.

Ανατομία & φυσιολογία κερατοειδούς - Βασικές έννοιες. Πρακτικός οδηγός εφαρμογής φακών επαφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανατομία & φυσιολογία κερατοειδούς - Βασικές έννοιες. 1.1. Ο ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ Ο κερατοειδής είναι ένας διαφανής και άσηπτος ιστός, ο οποίος αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία γλαυκώματος είναι: Το Γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια Όργανα. λκλλκλκλλκκκκ. Εισαγωγή. Ο Οφθαλµός Οφθαλµικός Βολβός Τοιχώµατα του Βολβού Οι Μύες του ΟΦθαλµού Οσφρητικές Φλοιός

Αισθητήρια Όργανα. λκλλκλκλλκκκκ. Εισαγωγή. Ο Οφθαλµός Οφθαλµικός Βολβός Τοιχώµατα του Βολβού Οι Μύες του ΟΦθαλµού Οσφρητικές Φλοιός Αισθητήρια Όργανα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Ο Οφθαλµός Οφθαλµικός Βολβός Τοιχώµατα του Βολβού Οι Μύες του ΟΦθαλµού Οσφρητικές Φλοιός Το Αυτί (Ους) Το Έξω Ους Το Μέσο Ους Το Έσω Ους - Λαβύρινθος Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α: ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι οι υποδοχείς και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη

Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη Χριστίνα Τεσσερομμάτη Αναπ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Η κόρη είναι το μεταβλητό σε μέγεθος άνοιγμα του ματιού στο κέντρο της ίριδας Τα κύρια ανατομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μελέτη της εξάρτησης της οπτικής ισχύος του κερατοειδούς από την εσωτερική πίεση (IOP) με την Μέθοδο των

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 11 Θεωρητικές Δεξιότητες Πόνος Διαταραχές οπτικής λειτουργίας 9. Επιφανειακός Πόνος 10. Ασθενωπία Διόφθαλμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους

Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους Dr. Πατέρας Ευάγγελος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους 11.1.Γεωμετρικός σχεδιασμός σκληρών και RGP φακών επαφής Η εφαρμογή των σκληρών και (RGP) φακών επαφής συχνά θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Bιτρεκτομή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι η βιτρεκτομή (υαλοειδεκτομή); Βιτρεκτομή είναι ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης κατά την οποία αφαιρείται το υαλοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Προς τους φοιτητές & φοιτήτριες θ εξαμήνου της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Διανέμονται τα κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες Εμμετρωπία Αυτό συμβαίνει όταν ο κερατοειδής και ο φακός, στο μπροστινό μέρος του ματιού διαθλούν τις ακτίνες του

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήματα χαμηλής όρασης.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Θεωρία και πράξη στην μειωμένη όραση. Βασιλείου Νίκος Οπτομέτρης ΣΟΟΒΕ Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ Θεόδωρος Μουσαφειρόπουλος Οπτομέτρης Workshop 5 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ ΟΡΙΣΜΟΣ Ο Αστιγματισμός είναι ένα λειτουργικό πρόβλημα, μια διαθλαστική ανωμαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας γίνονται συνεχώς προσπάθειες και έρευνες για την αντιµετώπιση των αµετρωπιών του οφθαλµού µε τις λιγότερες δυνατόν αρνητικές επιδράσεις στην µετέπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΕΜΜΟ. Διαθλαστικη Χειρουργικη

Ινστιτούτο ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΕΜΜΟ. Διαθλαστικη Χειρουργικη αι η όρασή μας και αυτά φώνουν την ψυχή μας, ή ας που επιθυμώντας να ς μάτια, διαμορφώνει την υρος στην περίπτωση του Ινστιτούτο α (εκείνου του προδρόμου ΟΠΤΙΚΗΣ μιζαν ότι πρόκειται είτε περί σοβαρές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ Ένας ενημερωτικός οδηγός για την πραγματικότητα του σήμερα Δρ. Αναστάσιος Ιωάννης Κανελλόπουλος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μιου Νέας Υόρκης Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Laser

Διαβάστε περισσότερα

Ατελής οπή ωχράς κηλίδας. Ψευδοοπή ωχράς κηλίδας. Αποτυχηµένη απόπειρα σχηµατισµού οπής

Ατελής οπή ωχράς κηλίδας. Ψευδοοπή ωχράς κηλίδας. Αποτυχηµένη απόπειρα σχηµατισµού οπής 11 Ατελής οπή ωχράς κηλίδας Έλλειµµα των έσω στοιβάδων του αµφιβληστροειδή στο κεντρικό βοθρίο Ανώµαλα τοιχώµατα ελλείµµατος Λέπτυνση του εδάφους της οπής Σχεδόν φυσιολογικό πάχος αµφιβληστροειδή πέριξ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής

Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής Οπτικοί Φακοί Οφθαλµικοί Φακοί Φακοί Επαφής ιόρθωση διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός) Εξέταση/διάγνωση του αµφιβληστροειδή (Volk) Στην «διόρθωση» του καταρράκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. Καθηγήτρια 1998 LASER ΣΥΝΟΨΗ ñ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος:

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολογία A λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: 2013-2014 Ένα αισθητικό σύστημα στα σπονδυλωτά αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 1. Τους αισθητικούς υποδοχείς,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Εργασία

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" Μεταπτυχιακή Ερευνητική Εργασία «Μέτρηση και αξιολόγηση της δυναμικής προσαρμογής του οφθαλμού πριν και μετά από διαθλαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές. Γλαύκωµα. Αγάθη Κουρή,FRCS Κλιν.

Συγγενές. Γλαύκωµα. Αγάθη Κουρή,FRCS Κλιν. Συγγενές Γλαύκωµα Αγάθη Κουρή,FRCS Επιµελ. Α,Οφθ/κής Κλιν. Νοσ. Παίδων «Π.. & Α. Κυριακού» ΣυγγενέςΓλαύκωµα Σπάνια ασθένεια, η οποία δυνητικά οδηγεί στην τύφλωση και χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ΕΟΠ. Γλαύκωµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΧριστίναΚουρεντή Β Οφθαλµολογική κλινική, Ν.Ε.Ε.Σ ιευθυντής Η. Φερέτης ΠεριφερικόςΑµφιβληστροειδής Περιλαµβάνει το πρόσθιο τµήµα του αµφ/δούς που αρχίζει 3mm πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό a) όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία b) υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ευαισθησίας Φωτεινής Αντίθεσης μετά από Διαθλαστική Χειρουργική

Αξιολόγηση Ευαισθησίας Φωτεινής Αντίθεσης μετά από Διαθλαστική Χειρουργική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Ευαισθησίας Φωτεινής Αντίθεσης μετά από Διαθλαστική Χειρουργική Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Φως, οφθαλμοί και όραση

Φως, οφθαλμοί και όραση Φως, οφθαλμοί και όραση Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3. Δομή του Οφθαλμού... 3.2 Εστίαση του φωτός...

Διαβάστε περισσότερα

CORPORATE PROFILE 2010

CORPORATE PROFILE 2010 CORPORATE PROFILE 2010 Η λειτουργία του LaserVision.gr ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2001 και αποτελεί πλέον ένα πρωτοπόρο Οφθαλμολογικό Κέντρο με επιστημονική ακτινοβολία όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). O12 Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή υπολογίζονται πειραματικά δυο από τα πιο σημαντικά οπτικά σφάλματα (η αποκλίσεις) που παρουσιάζονται όταν φωτεινές ακτίνες διέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΥΘΟΥ. Εμμανουηλίδης Πέτρος Ειδ/νος οφθαλμολογίας Μπαζιτίκος Π. Αν.καθηγητής οφθαλμολογίας

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΥΘΟΥ. Εμμανουηλίδης Πέτρος Ειδ/νος οφθαλμολογίας Μπαζιτίκος Π. Αν.καθηγητής οφθαλμολογίας ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΥΘΟΥ Εμμανουηλίδης Πέτρος Ειδ/νος οφθαλμολογίας Μπαζιτίκος Π. Αν.καθηγητής οφθαλμολογίας Φυσιολογικός αμφιβληστροειδής Φωτουποδοχείς Μελάγχρουν Επιθήλιο Χοριοειδής Copyright protected Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική

Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική Μύες Το μυϊκό σύστημα αποτελείται από τους μύες. Ο αριθμός των μυών του μυϊκού συστήματος ανέρχεται στους 637. Οι μύες είναι όργανα για τη σωματική κινητικότητα, την σπλαχνική κινητικότητα και τη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 2 Ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική_συσκευή Pηλ = V. I Ισχύς που Προσφέρεται σε αντιστάτη Χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. «Οπτική & Όραση»

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. «Οπτική & Όραση» Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» «Μαθηματικό μοντέλο της εξομάλυνσης που επιφέρει το επιθήλιο στην ελεύθερη επιφάνεια του κερατοειδή» Ανδρουλάκης Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα