ΠΡΟΣ. τον Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ. τον Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ τον Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΙΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» που εδρεύει στην Ιεράπετρα, όπως εκπροσωπείται νομίμως. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ και ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ: ο Πέτρος Ι. Μηλιαράκης, Δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας οδός Στουρνάρη αριθμός 63. (Τ.Θ Τ.Κ )

2 Κύριε Υπουργέ Με την παρούσα μας αίτηση οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας ζητάμε τη σύμφωνα με την αυστηρή διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 4 του Ν.2690/1999 που κυρώνει τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, την Διοικητική μας Προστασία. Προβάλλουμε δε τους παρακάτω απολύτως αληθείς, ορισμένους, βάσιμους αλλά και λυσιτελείς λόγους παραδοχής του παρόντος αιτήματός μας πρόκριμα Όλα όσα προβάλλουμε ενταύθα αφορούν αφενός μεν ουσιώδεις ισχυρισμούς μας και αφετέρου επίκληση ουσιαστικών κανόνων δικαίου που έχει ιδρύσει αυστηρώς η εσωτερική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη και που αφορούν έννομα αγαθά και ατομικά δικαιώματά μας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. (πρβλ. G.Marty et P.Raynaud, Droit civil II. 2 no 57 σ. 73 επ., Planiol-Ripert Traité III nos 286 επ., Jean Gaudemet, études sur le régime juridique de l indivision, Monier I σ. 370 επ., Josserand, Essai sur la propriete collective en livre du centenaire τομ. Ι σ. 357). ειδικότερα: 1) Όπως επιτάσσει η Νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων το πτυχίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφορά τίτλο σπουδών στον οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο η επάρκεια και η γνώση ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, αλλά ταυτοχρόνως ενσωματώνεται και περιουσιακό στοιχείο (πρβλ. άλλωστε αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου [E.C.H.R.]: «The Trakroren Aktiebolag κατά Σουηδίας της 7 ης Ιουλίου 1989», «Gasus Dosier-und Forderte Chnik GmbH κατά Ολλανδίας της 23 ης Φεβρουαρίου 1995», «Pine Valley Developments LTD and others κατά Ιρλανδίας της 29 ης Νοεμβρίου 1991» καθώς και «Albert Benthem κατά Ολλανδίας της 23 ης Οκτωβρίου 1985»). 2

3 2) Επίσης, όπως νομολογούν τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κυρίως και πρωτίστως επαγγελματική. (πρβλ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Λουξεμβούργου [ΔΕΚ ήδη ΔΕΕ] υπόθεση Gravier, 293/83 και υπόθεση Blaizot, 24/86, όπου η παραδοχή ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε οποιαδήποτε βαθμίδα αυτής είναι εκπαίδευση επαγγελματική.) Ωστόσο: 3) Με το ανακοινωθέν σχέδιο για την ανασυγκρότηση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της Χώρας «ΑΘΗΝΑ», κατά το μέρος που αφορά στο Τμήμα στο οποίο φοιτούν τα Μέλη μας, οι όλες διαδικασίες βάλλουν εναντίον του Τμήματός μας κατά τρόπο αδιστάκτως βέβαιον και έχουν ως συνέπεια την κατάργηση αφενός μεν του ακαδημαϊκού κεκτημένου των Μελών μας και αφετέρου την αναντιστοιχία του τίτλου σπουδών των Μελών μας, αναφορικώς με το γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο που αφορά στο πεδίο της εμπορίας και διαφήμισης marketing. Έτσι δεν καταργείται μόνο το ακαδημαϊκό κεκτημένο και η ειδικότητα των Μελών του Συλλόγου μας, κεκτημένο και ειδικότητα που επέλεξαν τα Μέλη μας με ευθύνη του Κράτους, αλλά καθίσταται έως και εξ ολοκλήρου αδύνατη η ένταξη των Μελών του Συλλόγου μας στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ενώ καθίσταται εξαιρετικώς δυσχερής η εν γένει πρόσβαση στο χώρο της εργασίας, καθόσον το πτυχίο των Μελών του Συλλόγου μας δεν θα είναι «εκείνο» για το οποίο αποφάσισαν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν, και το οποίο διεκδικεί και επιζητεί η Αγορά. Ως εκ τούτου τα Μέλη μας ευρίσκονται ενώπιον απολύτως καταχρηστικής συμπεριφοράς (πρβλ. Συμβούλιο της Επικρατείας: 2504/2000 και 3126/2001 καθώς επίσης πρβλ. Θ.Τσάτσου, Η επέκτασις της έννοιας της καταχρήσεως εξουσίας, Μελέται Διοικητικού Δικαίου 197, σελ. 25 επ. και G.Leze, La jurispudence du Conseil d Etat et le deturnement de pouvoir dans la jurispudence administrative, RDP 1952 σελ. 257). Περαιτέρω: 4) Είναι προδήλως βέβαιον ότι τα Μέλη του Συλλόγου μας με συνειδητό τρόπο εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη φοίτηση και στη συγκεκριμένη 3

4 παρακολούθηση για την κατάκτηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου για την απονομή σ αυτούς ειδικώς τους συγκεκριμένου πτυχίου. Η συνειδητή δε αυτή συμπεριφορά και κατεύθυνση για σπουδές και γνωστικό αντικείμενο έλαβε χώρα με Δεδικαιολογημένη Εμπιστοσύνη έναντι του Κράτους. (πρβλ. Συμβούλιο της Επικρατείας: 2295/1965, 2810/1967, 331/1971, 3938/1978, 818/1982, 3646/1985, 2008/1987, 1387/1989, 997/1990 και 2441/1996 καθώς και Ελεγκτικό Συνέδριο: 1348/1981 και 1222/1982) 5) Ο τρόπος που έχει αναγγελθεί αναφορικώς με την κατ ουσίαν κατάργηση του Τμήματος στο οποίο φοιτούν τα Μέλη μας ιδρύει ανεπιτρέπτως δυσμενή διάκριση σε βάρος όλων των Μελών μας, αλλά και ανισότητα ενώπιον εννόμων καταστάσεων, καθόσον αφενός μεν όσοι πριν την έναρξη σε ισχύ του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» θα έχουν λάβει πτυχίο από το συγκεκριμένο Τμήμα θα έχουν τη μεγαλύτερη αποδοχή στην αγορά, σε αντίθεση με εμάς που ήδη φοιτούμε ή που σε λίγο αποφοιτούμε και που θα ενσωματωθούμε σε διαδικασίες τέτοιες που ακυρώνουν τη συγκεκριμένη ειδικότητά μας. Έτσι όμως ιδρύεται άνιση συμπεριφορά κατά παράβαση του της παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος. (πρβλ. Θ.Βαής, Η Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα, ΤοΣ 2, 1976, σελ. 385 επ, 533 επ. ΤοΣ 3, 1977, σελ. 42 επ., 199 επ., ως και αυτοτελώς στη «Βιβλιοθήκη Δημ. Δικαίου» αριθμ. 1, 1977, Φ.Βεγλερής, Παρατηρήσεις επί της νομολογίας περί το δημόσιον δίκαιον, 1955, σελ. 44 επ., ιδία 108 επ., Δημ. Βλάχος Η αρχή της ισότητος εις το δημόσιον δίκαιον, τομ. Α 1950, τομ. Ε 1952, Αλεξ. Α.Λίποβατς, Συνταγματική ισότητα και ανισότητα ΝοΒ 28, 1980 σελ. 449 επ., Αρ. Μάνεσης, Η συνταγματική αρχή της ισότητος και η εφαρμογή της υπό των δικαστηρίων, ΕΕΝ 25, 1958, σελ. 444 επ., Δ.Αγγελή, Η Συνταγματική ισότης ενώπιον του ΣτΕ και η παροχή εργασίας ΝΔ 4, 483, Α.Γαζή, Το σχέδιο της αναθεωρητικής επιτροπής για την ισονομία Ελλήνων και Ελληνίδων στο Αστικό Δίκαιο. ΝοΒ , Χ.Γεραρή, Η κοινοτική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των εργαζομένων και το Ελληνικό Δημόσιο Δίκαιο ΤοΣ 13, 464, Β.Καράκωστα, Συνταγματική ισότητα αμοιβής για ισάξια εργασία. Τριτενέργεια και Συλλογική αυτονομία. ΕΔΚΑ 29, 705, Β.Καράκωστα, 4

5 Έλεγχος συνταγματικότητας αντισυνταγματικής διάταξης ΔΦΝ 41, 514, Α.Κατράνη, Η θεωρία της τριτενέργειας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. ΤοΣ 1978, 237 επ., Α.Μανιτάκη, Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η έννοια του γενικού συμφέροντος. ΤοΣ 4, 443 και Β.Ρώτης, Το πρόβλημα της ισότητας στη δόμηση του Ελληνικού Δημοσίου Δικαίου. ΤοΣ 9, 607). R.Errera, Les Libertes U l abandon, 1968, Yves Nadiot, Droits de l homme et libertes publiques, 1976, Laurence H.Tribe, The Constitutional Protection of Individual Rights, 1978). 6) Σε κάθε περίπτωση η σχεδιαζόμενη σε βάρος μας καταχρηστική συμπεριφορά στην ουσιαστική της εκτίμηση χαρακτηρίζεται από πλήρη πλάνη και περί το δίκαιον και περί τα πράγματα. (πρβλ. όλως ενδεικτικώς Συμβούλιο της Επικρατείας: υπ αριθμ. 1440/1963, 1028/1966, 1720/1977, 4799/1977, 662/1978, 2187/1984, 2228/1987, 3821/1990, αποφάσεις του, επίσης βλ. Ε.Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2002, σελ. 528 και επ., Γ.Παπαχατζή, Η Διακριτική Ευχέρεια των Διοικητικών Αρχών, Μελέτες 1961, σελ. 354, επ., Σ.Παπαφράγκου, πορίσματα, Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σελ. 179 επ., Μ.Στασινόπουλου, Δίκαιον Διοικητικών Πράξεων σελ. 298, επ., Goldenberg, Le Conseil d Etat, juge de fait, Th 1932, Chavon-Demersay, L examen du fait par la Conseil d Etat, Th 1932, J.Auby-R.Drago, Traité de Contentieux administratif, III σελ. 1182, επ., R.Odent, Contentieux administratif σελ. 1251). Ενταύθα κατά τρόπο ορισμένο προβάλλονται και τα εξής: Το ό,τι η Διοίκηση πλανάται περί το δίκαιον και περί τα πράγματα προκύπτει από το γενικό δίκαιο ξεσηκωμό όλων των παραγόντων της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Με το καθήκον της αληθείας θέτουμε υπ όψιν Σας τα εξής, αναφορικώς με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τη Διοίκηση το μοναδικό Τμήμα ΤΕΙ που λειτουργεί στη μεγαλύτερη πόλη του Νομού Λασιθίου και που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Κρήτης, καθόσον δίδεται στο Τμήμα μας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και παρέχει τη δυνατότητα ταχείας επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων. Το άκρως ελκυστικό αντικείμενο με την εξειδίκευση των Μελών 5

6 μας στο marketing ειδικότερα των αγροτικών προϊόντων, του τουριστικού τομέα και γενικότερα της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας με αναφορά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, εγγυάται ότι η κατάργηση του συγκεκριμένου Τμήματος από την Πολιτεία συνεπάγεται την απόλυτη πλάνη αυτής. Τα προαναφερόμενα εντάσσονται σε σχετική επιστολή με αριθμ. πρωτ. 63/ του Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ.κ. Ευγενίου. Η θέση όμως αυτή δεν είναι μόνο της Εκκλησίας. Ευρίσκει αντίθετη ολόκληρη την τοπική κοινωνία και όχι μόνον! Ενταύθα αναφερόμαστε: 1) Στο από 5/2/2013 ψήφισμα του Δήμου Ιεράπετρας 2) Στο από 6/2/2013 ψήφισμα της «Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης» (με έδρα τον Άγιο Νικόλαο) 3) Στο από 6/2/2013 ψήφισμα της «Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» (Παράρτημα Νομού Λασιθίου) 4) Στο από 8/2/2013 ψήφισμα του «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» 5) Στην με αριθμ. πρωτ. 1/2013, 1/2/2013 Διαμαρτυρία της «Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης» 6) Στο με αριθμ. πρωτ. 22/ ψήφισμα του «Βιομηχανικού Πάρκου Ιεράπετρας Κρήτης Α.Ε.» 7) Στο από 6/2/2013 ψήφισμα του «Νέου Πολιτιστικού Συλλόγου Ιεράπετρας» 8) Στην υπ αριθμ. πρωτ. 150/2013 απόφαση του «Συλλόγου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ιεράπετρας «9) Στο υπ αριθμ. πρωτ. 21/ ψήφισμα του «Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες. Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας» 6

7 10) Στο από 4/2/2013 ψήφισμα του «Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Ανατολής» 11) Στην Ανακοίνωση του «Αθλητικού Συλλόγου Ιεράπετρας» 12) Στο από 5/2/2013 ψήφισμα-διαμαρτυρία της «Μορφωτικής Κίνησης Ιεράπετρας» ( Πέραν των προαναφερομένων, για τους φοιτητές του Συλλόγου μας για εμάς του ίδιους δηλαδή, προς απόδειξη της πλάνης που επικρατεί στη Διοίκηση επικαλούμαστε και τις όλως ενδεικτικώς αναφερόμενες παρακάτω περιπτώσεις που αποδεικνύουν την έκταση του κοινωνικού προβλήματος: 1) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης και στην οδό..(ακολουθεί διεύθυνση), είναι εργαζόμενη φοιτήτρια του τμήματος, ώστε να μπορεί με τα εισοδήματα της να συνεισφέρει στα φοιτητικά έξοδα που επωμίζονται οι γονείς της. Αυτόματα με την συγχώνευση του Τμήματος και τη μεταφορά του στο Ηράκλειο θα είναι πολύ δύσκολο να βρει εκ νέου απασχόληση σε μια περισσότερο ανταγωνιστική αλλά και κορεσμένη αγορά εργασίας. Είναι τελειόφοιτη και η απροσδόκητη απώλεια του υφιστάμενου Τίτλου Σπουδών της, με άγνωστες ακόμα επιδράσεις στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών και την συνακόλουθη απώλεια μαθημάτων στα οποία έχει ήδη επιτύχει εξεταζόμενη, θα ανατρέψει τις καθ όλο το διάστημα της φοίτησης της καταβαλλόμενες προσπάθειες εξασφάλισης υψηλού βαθμού πτυχίου. Επίσης η σύμβαση μισθώσεως οικίας στην Ιεράπετρα από κοινού με συμφοιτήτρια της θα διακοπεί, με αποτέλεσμα ενώ εξοικονομούσε ένα σημαντικό ποσό μισθώματος, να βρεθεί στη δυσχερή θέση αναζήτησης νέας οικίας, όπως και συγκατοίκου, επιβαρυνόμενη με όλα τα έξοδα της λύσης της παλαιάς μίσθωσης, της σύναψης νέας και της μετακόμισης των προσωπικών της αντικειμένων, ενώ το μεταβατικό διάστημα της μετοικίσεως της κατά το οποίο θα υφίσταται τις παραπάνω επιβαρύνσεις, είναι άγνωστης 7

8 διάρκειας. Επιπλέον το υψηλό κόστος ζωής της πόλης του Ηρακλείου και η προσθήκη στα έξοδα διαβίωσης της και των εξόδων καθημερινής μετακίνησης τα οποία δεν υφίσταντο στην Ιεράπετρα αλλά ούτε και είχαν προβλεφθεί από τους γονείς της, θα δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την οικονομική της θέση. 2) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διέυθυνση), προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης, εργάζεται υποαπασχολούμενος εδώ και ένα έτος στην επιχείρηση καφέ.(ακολουθεί όνομα επιχείρησης). Με την εργασία του είναι αυτοσυντήρητος και η μεταφορά του τμήματος στο Ηράκλειο, θα οδηγήσει σε απώλεια της εργασίας του που ως τώρα του εξασφάλιζε ένα σταθερό εισόδημα. Ως άνεργος πλέον φοιτητής, θα αναγκαστεί προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του αντιμετωπίζοντας τα σχετικά έξοδα, να αναζητήσει νέα εργασία στην νέα πόλη όπου θα κληθεί να μετοικίσει, ερχόμενος αντιμέτωπος με την ανεργία, τον ανταγωνισμό και τον κορεσμό της αγοράς εργασίας. 3) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης, με τις γνώσεις που έχει ήδη αποκομίσει από το Τμήμα ειδικότερα εκ των μαθημάτων στην ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ στα οποία επέτυχε εξεταζόμενος και συγκεκριμένα στα μαθήματα «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο» και «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες», εργάζεται ήδη απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου για την εταιρία ( ακολουθεί όνομα εταιρίας) στο τμήμα της κατασκευής ιστοσελίδων με εφαρμογές μάρκετινγκ (developer). Η για οποιοδήποτε λόγω αλλαγή του Τίτλου Σπουδών του και η συνακόλουθη αλλαγή του παρόντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος και των διδασκομένων μαθημάτων ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ βάσει των οποίων προσλήφθηκε και εργάζεται, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της δυνατότητας άμεσης επαγγελματικής ανέλιξης και αύξησης του εισοδήματος από την εργασία του στην παραπάνω εταιρία, την οποία θα επιτύγχανε μετά βεβαιότητας εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του με τα διδασκόμενα μαθήματα 8

9 ειδικότητας όπως «Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου» και «Εφαρμογές πολυμέσων στο Μάρκετινγκ» καθώς βάσει αυτών θα είχε τη δυνατότητα να αναλάβει τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών διαφημιστικών καμπανιών με χρήση δισδιάστατων και τρισδιάστατων κινήσεων ήχου, εικόνων κειμένου και βίντεο. 4) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Χανίων.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης, φοιτήτρια δευτέρου εξαμήνου στο Τμήμα, εργάζεται τρείς φορές την εβδομάδα στην υπηρεσία σέρβις του εστιατόριου.(ακολουθεί όνομα επιχείρησης) στην Ιεράπετρα, καθώς οι γονείς της δυσκολεύονται στη κάλυψη των φοιτητικών της εξόδων και η μεταφορά του Τμήματος στο Ηράκλειο θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά της και να υποστεί τα έξοδα της μετοικίσεως της και να υποστεί ένα αόριστης διάρκειας, διάστημα ανεργίας μέχρι να εξεύρει κάποια καινούργια απασχόληση. 5) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης και στην οδό..(ακολουθεί διεύθυνση), είναι εργαζόμενη φοιτήτρια στην Ιεράπετρα προσπαθεί να καλύπτει τα έξοδα της επιβαρύνοντας όσο το δυνατό λιγότερο την οικογένεια της καθώς ο πατέρας της είναι άνεργος και δυσκολεύονται πολύ. Με την μετακίνηση στο Ηράκλειο η συνέχιση των σπουδών της θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εύρεση νέας απασχόλησης. Η παραπάνω ως τελειόφοιτη, με αυτές τις συνθήκες, κινδυνεύει να απωλέσει το πτυχίο της. Επίσης διαθέτει σύμβαση μισθώσεως οικίας στην Ιεράπετρα από κοινού με συμφοιτήτρια της η οποία θα διακοπεί, με αποτέλεσμα ενώ εξοικονομούσε ένα σημαντικό ποσό μισθώματος, να βρεθεί στη δυσχερή θέση αναζήτησης νέας οικίας, κάλυψης των σχετικών εξόδων λύσης της σύμβασης μισθώσεως και σύναψης νέας, όπως και εξεύρεσης συγκατοίκου, ενώ τα παραπάνω βάρη θα δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την οικονομική της θέση δεδομένου ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι αυτοσυντήρητη. 9

10 6) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Ιεράπετρας Κρήτης και στην οδό..(ακολουθεί διεύθυνση), ιδιωτικός υπάλληλος, φοιτήτρια του τμήματος στο ΣΤ εξάμηνο, μετά τη μεταφορά του Τμήματος δε θα είναι σε θέση να παρακολουθεί πλέον τα μαθήματα και θα παύσει τη φοίτησης της, καθώς εργάζεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ.(ακολουθεί επωνυμία ΝΠΔΔ) ως Προϊσταμένη (ακολουθεί ειδικότητα) και καθώς είναι μητέρα με κόρη φοιτήτρια, δεν θα είναι σε θέση λόγω των οικονομικών της υποχρεώσεων να εγκαταλείψει την εργασία της ακολουθώντας το Τμήμα στην μεταφορά του. Επίσης, η εφ όρου ζωής αναπηρία 67% και άνω από την οποία πάσχει, δεν της επιτρέπει την πολύωρη οδήγηση που απαιτούν τα συχνά ταξίδια στο Ηράκλειο. Επιπλέον, με την συνακόλουθη των παραπάνω, παύση της φοίτησης της, είναι πιθανό να οδηγηθεί και σε απώλεια της θέσης της προϊσταμένης στην εργασία της, η οποία της προσφέρθηκε εξαιτίας των ειδικών γνώσεων που αποκόμιζε από τα συμπεριλαμβανόμενα στο πρόγραμμα σπουδών της μαθήματα, και σε απώλεια της προοπτικής της μετέπειτα προαγωγής της, καθώς είναι δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου. 7) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), είναι τελειόφοιτος του Τμήματος στο Πτυχίο Γ, κατάγεται από την Κύπρο από όπου και εισήχθη στο Τμήμα με Παγκύπριες εξετάσεις όπου η βάση εισαγωγής στην Ελληνική Τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν πολύ υψηλότερη από εκείνη των αντίστοιχων Ιδρυμάτων στην Κύπρο. Ενώ λοιπόν θα μπορούσε να έχει επιλέξει οποιοδήποτε άλλο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρα του, επέλεξε το συγκεκριμένο Τμήμα στο οποίο φοιτά με κριτήρια, τον τίτλο σπουδών και την ειδικότητα του Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Η αλλαγή του Τίτλου σπουδών του τμήματος, ακόμα και στην περίπτωση που κατ εξαίρεση για το δικό του καθεστώς, διατηρηθεί ο υφιστάμενος Τίτλος, θα έχει ως συνέπεια, την είσοδο του στην αγορά εργασίας με ένα πτυχίο προερχόμενο από μη υφιστάμενο πλέον αυτόνομο Τμήμα με αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο, με συνακόλουθη απώλεια του Ακαδημαϊκού κύρους του πτυχίου του και απώλεια του κύρους και της ισχύος του πτυχίου αυτού ως τεκμηρίου εξειδίκευσης, στο βιογραφικό του. Επίσης ο σκοπός του να προχωρήσει στην 10

11 απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην Αγγλία στον κλάδο των δημόσιων σχέσεων που αποτελούν εργαλείο του Μάρκετινγκ, σε Ίδρυμα όπου δέχεται ως όρο εισαγωγής προπτυχιακό τίτλο σπουδών Μάρκετινγκ αλλά που δεν δέχεται απαραίτητα αντίστοιχο τίτλο Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναιρείται καθώς δεν μπορεί πλέον μετά βεβαιότητας να προβλέψει αν θα έχει πιθανότητες να γίνει δεκτός και να πραγματοποιήσει το μεταπτυχιακό αυτό. 8) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), δικηγόρος και φοιτήτρια του Τμήματος, κάτοικος Ιεράπετρας.(ακολουθεί διεύθυνση), με τη μεταφορά του τμήματος στο Ηράκλειο, θα αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της γεωγραφικής του απόστασης από την επαγγελματική της έδρα που θα την αναγκάσει να μετακινείται συνεχώς μεταξύ Ιεράπετρας- Ηρακλείου. Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπίσει προσκόμματα τόσο στην συνέχιση της επαγγελματικής της δραστηριότητας όσο και στην παρακολούθηση των μαθημάτων που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην εγκατάλειψη των συνεχιζόμενων σπουδών της τις οποίες εξάλλου επέλεξε με κριτήριο την εξειδίκευση του Τίτλου Σπουδών με σαφή προσανατολισμό στην τεχνολογική εκπαίδευση μέσω του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης που με την εργασιακή της εμπειρία αναγνωρίζει ως περιζήτητα στην αγορά εργασίας, και αφετέρου την εγγύτητα του Τμήματος στον τόπο κατοικίας και εργασίας της ενώ σκοπό είχε να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της δημιουργικής διαφήμισης καθώς και στην ειδίκευση στο δίκαιο διαφήμισης, κατευθύνοντας έτσι την απασχόληση της σε εξειδικευμένο τομέα και αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο τα προβλήματα που προκαλεί ο κορεσμός του Δικηγορικού επαγγέλματος. Σε περίπτωση ωστόσο που αποστερηθεί το πρόγραμμα και τον τίτλο σπουδών της ως έχει, καθώς και την ευκολία πρόσβασης στο Τμήμα, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πλέον με βεβαιότητα αν θα είναι εφικτή η συνέχιση της φοίτησης της. 9) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), κάτοικος.(ακολουθεί διεύθυνση) Ιεράπετρας, Διοικητικός υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ, Κλάδου Γενικών Υπηρεσιών, κατοικεί μόνιμα σε ιδιόκτητη οικία στην..(ακολουθεί η ως 11

12 άνω διεύθυνση) και αν γίνει η μεταφορά του Τμήματος στο Ηράκλειο θα αναγκαστεί να παραιτηθεί από την εργασία του καθώς είτε τα έξοδα ενοικίασης νέας οικίας στο Ηράκλειο εάν αποφασίσει να μετακομίσει στο Ηράκλειο προκειμένου να συνεχίσει να εργάζεται στην ίδια θέση είτε τα έξοδα καυσίμων που θα είναι απαραίτητα για τις καθημερινές μετακινήσεις στην περίπτωση που συνεχίσει να κατοικεί στην (ακολουθεί η ως άνω διεύθυνση), θα αποτελέσουν απαγορευτική και ασύμφορη για την συνέχιση της εργασίας του επιβάρυνση. Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για την συνέχιση της εργασίας του στο Ηράκλειο είναι η διάσπαση της οικογενειακής του ενότητας καθώς είναι παντρεμένος και διαμένει με τη γυναικά του και το παιδί του από τους οποίους θα αναγκαστεί να ζει απομακρυσμένος λόγω της μετακίνησης και συγχώνευσης του Τμήματος. Εάν παραιτηθεί από την παραπάνω εργασία του, θα είναι άνεργος στην ηλικία των 52 ετών και ενώ θα συνταξιοδοτούνταν στα 65 έτη, θα βρεθεί στη δυσχερή θέση να αναζητήσει εκ νέου εργασία και μάλιστα σε αυτή την προχωρημένη ηλικία και ενώ στερείται οποιασδήποτε εξειδίκευσης και εκπαίδευσης. 10) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα της Κρήτης, ανταπεξέρχεται με δυσκολία στα φοιτητικά του έξοδα, καθώς η μητέρα του είναι καθηγήτρια διορισμένη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ο πατέρας μου συνταξιούχος και έχουν υποστεί έντονες περικοπές στα εισοδήματα τους. Η μεταφορά του στο Ηράκλειο θα αυξήσει τα πραγματικά έξοδα του, όπως είναι αυτά της μετακίνησης καθώς δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο, του ενοικίου καθώς ο μέσος όρος μισθωμάτων είναι μεγαλύτερος στο Ηράκλειο ειδικά κοντά στο χώρο στέγασης του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ θα επιφορτισθεί εξολοκλήρου με την ευθύνη της μετακόμισης, καθώς οι γονείς του δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθέσουν επιπλέον χρήματα εκτός του προγράμματος και του οικιακού τους προϋπολογισμού προκειμένου να ταξιδέψουν στην Κρήτη και να τον βοηθήσουν στην εξεύρεση νέας οικίας και στην μετακόμιση των προσωπικών του αντικειμένων, ενώ θα υποστούν στερήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κόστος λύσης της υφισταμένης μίσθωσης και εκ νέου 12

13 μίσθωσης νέας οικίας. Ο παραπάνω επίσης, κατά τους θερινούς μήνες όπου ο τουρισμός της πόλης της Ιεράπετρας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, είχε εξασφαλίσει υπόσχεση εποχιακής πρόσληψης, σε επιχείρηση ψυχαγωγίας, ωστόσο με τη μεταφορά στο Ηράκλειο και συγχώνευση του Τμήματος δεν γνωρίζει εάν θα μπορέσει να έχει τις ίδιες πιθανότητες πρόσληψης καθώς η αγορά εργασίας δεν θα είναι το ίδιο προσιτή. 11) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Κομοτηνής, προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα της Κρήτης, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που συνίσταται σε αλλεργική αντίδραση στη σκόνη πρόβλημα που αναμένεται να επιδεινωθεί από την μετοίκηση του στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ το ίδιο πρόβλημα βρισκόταν σε ύφεση λόγω των καιρικών συνθηκών και της καθαρότητας της ατμόσφαιρας στην πόλη της Ιεράπετρας. Επιπλέον του ως άνω, οι γονείς του διαθέτουν επιχείρηση μέσων μαζικής ενημέρωσης (ακολουθεί ονομασία και έδρα επιχείρησης). Ο στόχος των γονέων του αλλάκαι δικός του ήταν να απασχοληθεί στην ως άνω επιχείρηση των γονέων του, καλύπτοντας το τμήμα Μάρκετινγκ και εφαρμόζοντας τις πρακτικές που θα διδαχθεί στον τομέα του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ στην επιχείρηση αυτή, καλύπτοντας ένα σημαντικό κομμάτι εργασιών που θα τονώσει τη λειτουργία της επιχείρησης μεταφέροντας την επικοινωνία με το κοινό από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο. 12) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), κάτοικος Ιεράπετρας και στην οδό..(ακολουθεί διεύθυνση), επιχειρηματίας και φοιτητής του Τμήματος ο οποίος διαθέτει επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθμού με την ονομασία (ακολουθεί ονομασία επιχείρησης), με τη μεταφορά και συγχώνευση του τμήματος, θα αναγκαστεί να παύσει τη φοίτηση του, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη στο 6 εξάμηνο φοίτησης και διατηρεί ένα μέχρι στιγμής υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας έχοντας επιλέξει την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, καθώς κατοικεί μόνιμα στην πόλη της Ιεράπετρας όπου δραστηριοποιείται και η παραπάνω επιχείρηση του, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να εγκαταλείψει την επαγγελματική του δραστηριότητα χάριν της συνέχισης των σπουδών του. Η 13

14 εγκατάλειψη των σπουδών του θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να εφαρμόσει στην επιχείρηση του τις γνώσεις που του προσφέρει η φοίτηση στο τμήμα. Επίσης, η λήψη του πτυχίου του θα χρησιμοποιούνταν ως επιπρόσθετο προσόν στην επικείμενη στην Περιφέρεια Κρήτης, κρίση για την οριστικοποίηση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης του. Εκτός αυτού, η δια βίου μάθηση και τα εφόδια γνώσης για την επαγγελματική του ανέλιξη στα οποία έχει ήδη επενδύσει τρία χρόνια φοίτησης θυσιάζοντας προσωπικό και εργασιακό χρόνο, τώρα απροσδόκητα θα διακοπούν. Επιπλέον θα απωλέσει και εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι προέρχονταν από το φοιτητικό σώμα και με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή συνεργασία για την παραγωγή μουσικών εκπομπών, διαφημιστικών σποτ και ηλεκτρονικών εφαρμογών μάρκετινγκ. 13) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Αλικαρνασσού, προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην πόλη της Ιεράπετρας, καίτοι με τη μεταφορά και συγχώνευση του τμήματος θα κληθεί να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης διαμονής της, ανατρέπεται ωστόσο η παρούσα της οικογενειακή κατάσταση καθώς κατά τη διάρκεια των σπουδών της συνήψε σχέση και αρραβωνιάστηκε με μόνιμο κάτοικο Ιεράπετρας συνεργαζόμενη με εκείνον στην επιχείρηση παραγωγής πρώιμων κηπευτικών που διατηρεί στην περιοχή (ακολουθεί ονομασία περιοχής) της Ιεράπετρας, εφαρμόζοντας στην επιχείρηση αυτή τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από την ειδικότητα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και από τα μαθήματα Αγροτικού Μάρκετινγκ που παρακολουθεί στο Τμήμα. Η μεταφορά του τμήματος θα την αναγκάσει να παύσει τη φοίτηση της προκειμένου να διατηρήσει τον αρραβώνα της. Η τροποποίηση δε του τίτλου σπουδών και της ειδικότητας μαθημάτων που έχει επιλέξει, θα είναι ένας επιπλέον λόγος παύσης των σπουδών της καθώς δεν θα έχει κίνητρο συνέχισης τους αφού δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να προβεί σε κατάστρωση με τον παραπάνω αρραβωνιαστικό της, ενός κοινού μέλλοντος όπου οι εξειδικευμένες της γνώσεις μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες στην ανάπτυξη της επιχείρησης του και έτσι στην ενίσχυση δημιουργίας μιας ευημερούσας οικογένειας. 14

15 14) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Αθηνών.(ακολουθεί διεύθυνση), προσωρινώς διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα Κρήτης στο εξάμηνο ΣΤ είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει το επόμενο εξάμηνο φοίτησης μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών «Erasmus», σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα παρεμφερούς αντικειμένου στην Αγγλία, προκειμένου να εγκλιματιστεί στη χώρα με σκοπό να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της διαφήμισης ή σε αντίστοιχο τμήμα της ΑΣΟΕ, οι οποίες μεταπτυχιακές σπουδές απαιτούν ως προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής σε αυτές, αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο προπτυχιακού επιπέδου. Ο στόχος αυτών των ενεργειών είναι η διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας στην συνεργαζόμενη με την οικογένεια του διαφημιστική εταιρία.(ακολουθεί όνομα εταιρίας) εφαρμόζοντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές στη διαφήμιση, τη δημιουργική ανάπτυξη διαφημιστικών μηνυμάτων, στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και διαδραστικών διαδικτυακών καμπανιών. Επίσης ο ως άνω έχει ως παράλληλο στόχο να εργαστεί στην επιχείρηση κατασκευής επίπλων της οικογένειας του η οποία υφίσταται εδώ και 50 χρόνια περίπου έχοντας δημιουργήσει παράδοση στο χώρο του επίπλου που ωστόσο αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας λόγω της πτώσης της ζήτησης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, τα οποία ανάγκασαν τους γονείς του να υποθηκεύσουν το εργοστάσιο και το σπίτι τους προς ασφάλεια επαγγελματικού δανείου. Ο ως άνω με την βοήθεια του, βάσει της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ που έχει επιλέξει και των μαθημάτων που αφορούν τον τομέα της διαφήμισης, θα συνεισφέρει στη κατάστρωση ενός μίγματος μάρκετινγκ και στις ανάλογες ερευνητικές ενέργειες για τον εντοπισμό απορροφητικών αγορών αλλά και προώθησης των προϊόντων, αυξάνοντας το καταναλωτικό κοινό της επιχείρησης και οδηγώντας την στην ανάκαμψη. Με τη μεταφορά του τμήματος, ο παραπάνω θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κόστος μετοίκησης, να αποκοπεί από τον κοινωνικό κύκλο που έχει δημιουργήσει στον τόπο προσωρινής διαμονής του, να υποβληθεί στο υψηλό κόστος ζωής μιας πολυπληθούς πόλης όπως είναι το Ηράκλειο και σε συνδυασμό με την πιθανή τροποποίηση του Τίτλου και του προγράμματος σπουδών λόγω της συγχώνευσης του Τμήματος με το Τμήμα Διοίκησης 15

16 Επιχειρήσεων, όλα τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τις σπουδές του διότι ο στενός οικογενειακός οικονομικός προγραμματισμός λόγω και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων, δε θα του επιτρέψει να καλύψει αυτά τα έκτακτα και απρόβλεπτα αυξανόμενα έξοδα, που υπερβαίνουν ήδη τα όρια των δυνατοτήτων στήριξης της οικογενείας του, ενώ το Γνωστικό αντικείμενο πλέον θα είναι γενικό και θα απέχει πολύ από αυτό που επέλεξε να διδαχθεί. 15) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Ιεράπετρας περιοχή..(ακολουθεί διεύθυνση), φοιτά στο Τμήμα, στο εξάμηνο Ζ στο οποίο εισήχθη με κατατακτήριες εξετάσεις. Είναι άνεργη και εάν πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Τμήματος στο Ηράκλειο, θα εγκαταλείψει τις σπουδές της λόγω αδυναμίας αντιμετώπισης των οικονομικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν για την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών της. Για την παραπάνω εκκρεμεί αίτηση πρόσληψης στον ραδιοφωνικό σταθμό (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) με σκοπό την εφαρμογή του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στο ραδιόφωνο με δημιουργία διαφημιστικών σποτ, η οποία υπεβλήθη με την προοπτική συνέχισης της εκπαίδευσης και λήψης του πτυχίου της, όμως πλέον δεν θα ανταποκρίνεται μετά την παύση της φοίτησης της στην πραγματική κατάσταση. Έχει ήδη πραγματοποιήσει δραστηριότητες που άπτονται του γνωστικού της αντικειμένου όπως διοργάνωση γεγονότων και εθελοντικών δράσεων με σκοπό την προώθηση τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς τα μαθήματα που παρακολουθεί εδράζονται στον τομέα του Τουριστικού μάρκετινγκ και έχει διενεργήσει αφιλοκερδώς καμπάνιες ενημέρωσης για το τοπικό εκκλησιαστικό έργο προς ενίσχυση του βιογραφικού της και συνδυάζοντας τις μέχρι τώρα σπουδές της Κοινωνικής θεολογίας, με το Γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ. Η δράσεις της προσανατολίζονται στην μέσω του Μάρκετινγκ προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας προς ενίσχυση του τουρισμού και της θρησκευτικού χαρακτήρα επισκεψιμότητας της. Τις δράσεις της αυτές θα αναγκαστεί ωστόσο να εγκαταλείψει καθώς δεν θα έχει ένα εξειδικευμένο τίτλο 16

17 προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της, πέραν του εθελοντικού πλαισίου, σε επαγγελματικό επίπεδο. 16) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας..(ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμη κάτοικος Χανίων, προσωρινά διαμένουσα λόγω σπουδών στην Ιεράπετρας Κρήτης, φοιτήτρια του Τμήματος στο ΣΤ Εξάμηνο εργάζεται εδώ και έξι μήνες στον τομέα της προώθησης προϊόντων της εταιρίας παραγωγής τσιγάρων (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) και στην εργασία της την έχουν βοηθήσει εξαιρετικά τα εξειδικευμένα μαθήματα μάρκετινγκ όπως βιομηχανικό μάρκετινγκ, μίγμα μάρκετινγκ όπως και τα μαθήματα ειδικότητας τουριστικού μάρκετινγκ, βάσει των οποίων προσδοκούσε επαγγελματική ανέλιξη στη θέση της συντονίστριας προώθησης στην παραπάνω εταιρία και στην εργασία της σε ποιό μόνιμο επίπεδο στην Ξενοδοχειακή επιχείρηση (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) στα Χανιά όπου είναι και η μόνιμη κατοικία της. Με την μεταφορά του τμήματος και την αλλαγή του τίτλου σπουδών η παραπάνω θα το εγκαταλείψει καθώς δεν επιθυμεί την λήψη γενικού πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων οργανισμών και συστημάτων, αλλά το εξειδικευμένο αντικείμενο του μάρκετινγκ το οποίο επέλεξε για τους παραπάνω πραγματικούς λόγους. 17) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτητή), μόνιμος κάτοικος Καλαμπάκας (ακολουθεί διεύθυνση), Φοιτητής του τμήματος στο πτυχίο Β και προσωρινά διαμένων στην Ιεράπετρα Λασιθίου λόγω σπουδών, έχει σκοπό άμεσης επαγγελματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καθώς έχει επιλέξει την ειδικότητα του Τουριστικού Μάρκετινγκ με συναφή μαθήματα Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και η οικογένεια του διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση και συγκεκριμένα τουριστική μονάδα 3 αστέρων κατηγορίας Β, στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, που λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του έτους απευθυνόμενη τόσο σε Έλληνες όσο και σε Τουρίστες καθώς η περιοχή στην οποία βρίσκεται..(ακολουθεί όνομα περιοχής) διαθέτει ιδιαίτερη γεωλογική διαμόρφωση, αποτελεί τόπο συγκέντρωσης πιστών και θρησκευτικής λατρείας καθώς και κέντρο αθλητικών δραστηριοτήτων. Όλα τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικογενειακής επιχείρησης είχε σκοπό να αναδείξει με την 17

18 εργασία του ο παραπάνω σε συνεργασία και με τον αδερφό του που έχει σπουδάσει Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ο συνδυασμός των πτυχίων τους θα τους επέτρεπε την άρτια υποστήριξη και επέκταση της δραστηριότητας της ως άνω επιχείρησης, ενισχύοντας τόσο την οικογένεια του όσο και την τοπική οικονομία παραμένοντας στον τόπο του. Το πτυχίο του προσφέρει επίσης συγκριτικό πλεονέκτημα προκειμένου να απορροφήσει και να αξιοποιήσει δημόσιες και Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για την αναδιαμόρφωση της επιχείρησης του με στόχο την τουριστική ανάπλαση και της ευρύτερης περιοχής. Η απώλεια του υφιστάμενου Τίτλου σπουδών και ειδικότητας φοίτησης θα έχει ως αποτέλεσμα την αναίρεση όλων των παραπάνω προσδοκιών του σχετικά με την επαγγελματική του απασχόληση και ενίσχυση των δράσεων του με κριτήρια εξειδίκευσης του Τίτλου σπουδών του. Η μεταφορά του Τμήματος στο Ηράκλειο θα διασπάσει τη συγκατοίκηση του με συμφοιτητές του στην οποία έχει προβεί προς διαμοιρασμό των εξόδων, θα προκαλέσει την απώλεια της εργασίας του καθώς δουλεύει part time στην επιχείρηση καφέ με την ονομασία (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) όπως και θα συνεπάγεται γι αυτόν κόστος μετακόμισης. Η μεταφορά του τμήματος στο Ηράκλειο επίσης θα διασπάσει τον κύκλο κοινωνικών σχέσεων που έχει ήδη αναπτύξει με την τοπικήκοινωνία και θα του αφαιρέσει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις εθελοντικές του δράσεις καθώς συμμετέχει σε τοπικό σύλλογο ανταλλακτικής οικονομίας. 18) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτήτριας) κάτοικος Ιεράπετρας (ακολουθεί διεύθυνση), φοιτήτρια στο Πτυχίο Β, άνεργη, η οποία έχει ένα γιο τριών ετών, είναι παντρεμένη και κατοικεί με το σύζυγο και το παιδί της μόνιμα στην πόλη της Ιεράπετρας. Ο σύζυγος της εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και διατηρεί θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Με τη Μεταφορά του Τμήματος δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τα μαθήματα και θα αναγκαστεί για τις υποχρεωτικές παρακολουθήσεις αυτών να επωμίζεται το βάρος των εξόδων μεταφοράς και μάλιστα μη έχουσα μέσο μεταφοράς, θα πρέπει να χρησιμοποιεί την συγκοινωνία με συνέπεια λόγω των ακανόνιστων ωρών των μαθημάτων να είναι απαραίτητο να καταλύει στο Ηράκλειο τουλάχιστον τρείς ημέρες της 18

19 εβδομάδος, υπολογιζόμενων βάσει των μαθημάτων που εκκρεμούν και που λόγω της σημασίας τους δεν είναι δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθεί, άρα θα αντιμετωπίζει και έξοδα διαμονής. Επιπροσθέτως, καθώς έχει εξολοκλήρου αναλάβει λόγω εργασίας του συζύγου της την φροντίδα του τέκνου τους, θα πρέπει κατά τις ημέρες απουσίας της για τους σκοπούς της φοίτησης της, να πληρώνει και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Σκοπό είχε η ως άνω να ακολουθήσει και επαγγελματικά την ειδικότητα του αγροτικού μάρκετινγκ που έχει επιλέξει και να εργαστεί σε αγροτικό συνεταιρισμό από τον οποίο ανέμενε την πρόσληψη της με τη λήψη του πτυχίου, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής. Εναλλακτικά στόχο είχε να εφαρμόσει τις γνώσεις της στην επιχείρηση θερμοκηπιακής καλλιέργειας του συζύγου της. Το πτυχίο της αποτελεί μια διέξοδο στην ανεργία ενώ η οικογένεια της ασχολείται ως επί το πλείστον με το αντικείμενο των αγροτικών καλλιεργειών και βάσει αυτού του κριτήριου ως και της γεωγραφικής εγγύτητας, επέλεξε να φοιτήσει στο συγκεκριμένο Τμήμα, στη συγκεκριμένη ειδικότητα και αποστερούμενη των τίτλο σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών της, χάνει τη δυνατότητα να εργαστεί όπως παραπάνω εκτέθηκε αλλά και εναλλακτικά να εργαστεί αυτόνομα και συμβουλευτικά διατηρώντας δική της επιχείρηση συμβουλών, πιστοποιήσεων, αναλύσεων τροφίμων και έρευνας αγορών απορροφώντας σχετικά βοηθητικά δημόσια κονδύλια και συνεισφέροντας στην κατεύθυνση της τοπικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τις επιταγές των αγορών. 19) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτήτριας), μόνιμος κάτοικος Ιεράπετρας, (ακολουθεί διεύθυνση), φοιτήτρια στο Ζ εξάμηνο, άνεργη, κατέχουσα ήδη πρώτο πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας, εργάστηκε στο αντικείμενο αυτό από το (αναφορά σε τριετία) με πρόγραμμα stage στο νοσοκομείο Ιεράπετρας ως διοικητικό προσωπικό, και πέραν αυτής της απασχόλησης, δεν απασχολήθηκε πουθενά αλλού με βάση το πρώτο πτυχίο της. Αποφάσισε να εισαχθεί με κατάταξη πτυχίου στο Τμήμα λόγω της ειδικότητας του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στο οποίο παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις, όπως και της γεωγραφικής εγγύτητας του. Είναι παντρεμένη αλλά δεν υπάρχει η 19

20 δυνατότητα οικονομικής στήριξης από το σύζυγο της, όσον αφορά τα έξοδα μετακινήσεων στο Ηράκλειο προκειμένου να παρακολουθήσει το μάθημα που της απομένει για τη λήψη του πτυχίου της, επομένως ενώ δεν είχε τέτοια πρόθεση, ενόψει μιας τέτοιας πιθανής μετακίνησης, ανέλαβε ταυτόχρονα την πρακτική άσκηση της με ειδική άδεια, την πτυχιακή εργασία της καθώς και την παρακολούθηση του μαθήματος βαρύτητας «διαφημιστική εκστρατεία» με στρεσογόνες και πιεστικές συνθήκες υπό το κράτος φόβου και άγχους για την απώλεια του τίτλου και των επαγγελματικών της δικαιωμάτων. Η αγωνία της αυτή αυξάνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός της υποβολής της σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης όπου ο συνδυασμός αυτής με το παραπάνω φορτωμένο πρόγραμμα εργασιών, θέτουν σε δοκιμασία την σωματική της υγεία. 20) Η εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτήτριας) μόνιμος κάτοικος Ευβοίας (ακολουθεί διεύθυνση) και προσωρινά διαμένουσα στην Ιεράπετρα Κρήτης (ακολουθεί διεύθυνση) φοιτήτρια του Τμήματος στο Δ εξάμηνο, στηρίζεται οικονομικά για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και φοίτησης της στην μητέρα της, καθώς οι γονείς της είναι σε διάσταση. Η μητέρα της διαθέτει ατομική επιχείρηση ανθοπωλείου στην οποία έχει σκοπό να ασχοληθεί μελλοντικά αναπτύσσοντας την, αναλαμβάνοντας το τμήμα μάρκετινγκ της επιχείρησης έχοντας εξειδικευτεί στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ με σκοπό την αύξηση του πελατολόγιου με τον σχεδιασμό Ιστοσελίδας και χρήση εφαρμογών προώθησης, -marketing και διαφήμισης. Η επιχείρηση της μητέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας λόγω της περιορισμένης ζήτησης του αγοραστικού κοινού και για αυτό το λόγο η μητέρα της έχει προβεί στη λήψη δανείου το οποίο ταυτόχρονα με τα έξοδα φοίτησης της παραπάνω, δυσκολεύεται να αποπληρώσει. Η πιθανή τροποποίηση του Τίτλου και του προγράμματος Σπουδών θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σε θέση η παραπάνω να εφαρμόσει εξειδικευμένες λύσεις στα προβλήματα της οικογενειακής επιχείρησης. Με τη μεταφορά στο Ηράκλειο και την αύξηση του κόστους ζωής, δεν θα είναι δυνατόν να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο οικονομικό βάρος και θα αναγ κα στεί να εργαστεί για να καλύψει τα έξοδα της όπως και να 20

21 συγκατοικήσει με συμφοιτητές της, στερούμενη τον απρόσκοπτη παρακολούθηση των σπουδών της και τον προσωπικό χώρο που τώρα λόγω χαμηλού μισθώματος, μπορεί να διατηρεί. 21) Ο εκ των Μελών του Συλλόγου μας (ακολουθεί όνομα φοιτητή) μόνιμος κάτοικος Αττικής (ακολουθεί διεύθυνση) προσωρινά διαμένων λόγω σπουδών στην Ιεράπετρα (ακολουθεί διεύθυνση), φοιτητής στο ΣΤ εξάμηνο με επιλογή ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, εργάζεται σε δύο δουλειές για να καλύψει τα έξοδα του και συγκεκριμένα στην υπηρεσία σέρβις του καφέ- μπαρ (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) και part time ως web master στην ιστοσελίδα (ακολουθεί όνομα επιχείρησης) που αποτελεί ιστοσελίδα τοπικής επιχείρησης η οποία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών ειδών και υπολογιστών. Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα ως προς την λειτουργία και την δομή της, με επεξεργασία φωτογραφιών και εργασίες αρχιτεκτονικής ιστοσελίδων, δεξιότητες τις οποίες αποκομισε από τα μαθήματα ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και συγκεκριμένα από τα μαθήματα «Εφαρμογές Δικτύων» «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές επικοινωνίες» «προγραμματισμό στο διαδίκτυο» «Αρχιτεκτονική Ιστοσελίδων». Με τη μεταφορά, θα χάσω τις εργασίες μου αυτές και οι γονείς μου που έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων ενοικίου μου και μόνο, θα επωμιστούν τα επιπλέον έξοδα ακριβότερου μισθώματος ενώ τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης μου τα οποία καλύπτω εξολοκλήρου, δεν γνωρίζω εάν μετά την απώλεια της εργασίας μου θα είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω αναζητώντας εκ νέου νέα θέση εργασίας στο Ηράκλειο. Ο σκοπός μου είναι να προχωρήσω σε εξειδίκευση μου στην Αρχιτεκτονική Ιστοσελίδων με εφαρμογές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας δημιουργώντας τη δική μου επιχείρηση. Χάνοντας τον τίτλος σπουδών μου και το πρόγραμμα των μαθημάτων μου δεν θα συνεχίσω τη φοίτηση μου καθώς η διοίκηση επιχειρήσεων δεν είναι το αντικείμενο που θα ήθελα να ακολουθήσω επαγγελματικά και η κατεύθυνση μάρκετινγκ που προτείνεται από το Σχέδιο Αθηνά δεν παρέχει την τεχνολογική κατάρτιση της τωρινής ειδικότητα μου., θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσω οποιαδήποτε πρόσφορη εργασία αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους εκμετάλλευσης μου ως 21

22 ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού και χάνοντας τρία χρόνια συνεχούς φοίτησης και προσπάθειας στο Τμήμα. Η προαναφερόμενη όλως ενδεικτικώς κατάσταση θα μπορούσε να ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ και για τα υπόλοιπα Μέλη του Συλλόγου μας. Πάντως η ανατροπή της διαμορφωθείσας κατάστασης και παγιωμένης πρακτικής θέτει σε αβεβαιότητα, αλλά και διακινδύνευση τον ενιαίο χαρακτήρα του πτυχίου του Τμήματος μας, την αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο του marketing και το επαγγελματικό μέλλον, αλλά και παρόν, των αποφοίτων, όπως και την δυνατότητα προσπορισμού εισοδήματος δυνάμει των ήδη (βάσει του προγράμματος σπουδών), αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς πολλοί φοιτητές έχουν ήδη βολιδοσκοπήσει την αγορά και διεκδικούν λυσιτελώς θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου προετοιμάζονται ενόψει της αποφοίτησής τους για την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. Συνεπώς η ανατροπή της παγιωμένης κατάστασης συνεπάγεται και για τους απόφοιτους προϋπόθεση αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι άλλων πτυχιούχων που κατέχουν ήδη το συγκεκριμένο πτυχίο, πράγμα όμως που απαγορεύεται αυστηρώς από την Αρχή της Αναλογικότητας, όπως αυτή ιδρύεται από την παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος και όπως παγίως Νομολογείται από τα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της Χώρας, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. (πρβλ. άλλωστε Συμβούλιο της Επικρατείας: 1149/ /1993, 1874/1994, καθώς και 2110/2003, αλλά και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης πρβλ. ΔΕΚ (ήδη ΔΕΕ) 114/76 Συλλ. 1977, 1211, επίσης 116/76 Συλλ. 1977, 1247, /76 Συλλ. 1977, 1247, βλ. επίσης Συλλ //ΙΙ, σελ. 54, επίσης υπόθεση Man, απόφαση της , Συλλ σελ. 2889, σκέψη 20). Τούτων δοθέντων συνάγεται ότι η υπέρβαση του μέτρου παραβιάζει βασική Αρχή Ασφάλειας Δικαίου και ως εκ τούτου υφίσταται και πλάνη της Διοίκησης περί το δίκαιον. 22

23 Επειδή η παρούσα μας αίτηση αφορά τους παρακάτω φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) της Ιεράπετρας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Κρήτης, ήτοι τους/τις παρακάτω φοιτητές/φοιτήτριες: (ακολουθούν ονόματα 139 Φοιτητών). Επειδή οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος, με σύγχρονο εξοπλισμό χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ, έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ με μηδενικό κόστος στο ΤΕΙ Κρήτης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΘΙΑΓΕ παραχώρησε και αυτό με τη σειρά του γειτνιάζον στο Τμήμα οικόπεδο για την περαιτέρω κτηριακή ανάπτυξη του Τμήματος. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει ζήτημα ή πρόβλημα που να αφορά σε οικονομικά κόστη τέτοια που να δικαιολογούν την οποιαδήποτε μετεγκατάσταση. Επειδή η παρούσα μας αίτηση: Α) έχει ουσιαστικό για μας χαρακτήρα (βλ. απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου [E.C.H.R.]: «Van Leuven και De Meyere κατά Βελγίου της 23 Ιουνίου 1981», και Β) σχετίζεται με ζητήματα πραγματικά και νομικά (βλ. απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου [E.C.H.R.]: «Albert και Le Compte κατά Βελγίου της 10 Φεβρουαρίου 1983»). Επειδή η παρούσα μας ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 1 παρ. 5, 1 παρ. 16, 2 παρ. 20,1 παρ. 21, 1 παρ. 22, 1 παρ. 25 (ως προς την Αρχή της Αναλογικότητας) του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2690/1999 και σε αναφορά με τα άρθρα 8 και 14 της ΕΣΔΑ σε σχέση με το άρθρο 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής. Επειδή η παρούσα μας αίτηση είναι αίτηση οφειλομένης νομίμου ενεργείας καθόσον: α. Υφίσταται νόμιμη υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί στην ικανοποίηση του αιτήματός μας (βλ. Συμβούλιο της Επικρατείας 431/1977). 23

24 β. Υποβάλλεται με την παρούσα το σχετικό αίτημα στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης (βλ. Συμβούλιο της Επικρατείας 44/1964) και στηρίζεται στην Αρχή Ενότητας της Διοίκησης -Συνεπώς αφής περιέλθει η παρούσα αίτησή μας στην Υπηρεσία Σας, οφείλετε κάθε αρμόδιο Όργανο αφενός μεν να συνεργασθείτε μεταξύ Σας, αφετέρου η κάθε αρμοδία Υπηρεσία να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και να ασκήσει την αρμοδιότητά της ώστε να προβεί στα δέοντα στα πλαίσια Αρχής τήρησης της Νομιμότητας (πρβλ. Συμβούλιο της Επικρατείας 2560/1969, 254/1974 και 3131/1993) και γ. Νομιμοποιούμαστε για την υποβολή του παρόντος αιτήματος (Βλ. Συμβούλιο της Επικρατείας 1236/1971). Επειδή η παρούσα μας είναι νόμιμη και βάσιμη και Επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής ΓΙ ΑΥΤΟ Με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας (πρβλ. Donna Gomien, Short guide to the European Convention on Human Rights -Council of Europe, Strasbourg, 2000, σελ. 39 και επ., επίσης πρβλ. γενικώς A.Drzemczewski, European Human Rights Convention in domestic law - Oxford: Clarendon Press, 1983, D. Gomien, D.Harris and L.Zwaak, Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter Strasbourg: Council of Europe Publishing, Επίσης πρβλ. ενδεικτικώς R.Abraham, Les incidences de la Convention europeenne des droits de l homme sur le contentieux administratife français, in Bulletin, de l Association pour la fidélité à la pensée du président René Cassin, no 11, 1990, σελ. 1 επ., J.Pralus-Dupuy, L article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et les contentieux de la répression disciplinaire, Revue de science criminelle et le droit pénal comparé, 1995, σελ. 723 επ., P. Tavernier La convention européenne des droits de l homme et la distinction droit public,droit privé in Liber amicorum Marc-André Eissen, BRUYLANT-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 1995, σελ. 399 επ., R.Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l article 6 CEDH, Revue de droit administratif et de droit fiscal 1994, σελ. 335 επ.). 24

25 ΖΗΤΑΜΕ 1) Να γίνει δεκτή η παρούσα μας αίτηση οφειλομένης νομίμου ενεργείας 2) Να παραμείνει σε λειτουργία το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Κρήτης, απονέμοντας τα πτυχία όπως αυτά μέχρι σήμερα απονέμονται, διατηρούμενου του αυτού γνωστικούεπιστημονικού αντικειμένου, του αυτού ακαδημαϊκού κεκτημένου, και της αυτής έδρας-εγκατάστασης (Ιεράπετρα). Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα μας αίτηση οφειλομένης νομίμου ενεργείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, που ως εκ της Υπηρεσίας του κατοικεί και εδρεύει στην Αθήνα, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεσή του επίδοσης. Αθήνα, 05 Μαρτίου 2013 Ο Πληρεξούσιος και Αντίκλητος Δικηγόρος 25

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α / ) Άρθρο 21

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α / ) Άρθρο 21 Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α /09-07-2015) Άρθρο 21 1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [Αφορά όλους τους φοιτητές που φοιτούν στη Σχολή, σε οποιαδήποτε εξάμηνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ωστόσο, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή πριν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ Του σωματείου με την επωνυμία «ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ», που εδρεύει στη Μήθυμνα Λέσβου και εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Γ Λυκείου ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Είναι γνωστό ότι μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα αποτελεί το όνειρο χιλιάδων νέων και ίσως περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Διευθυντής ΠΜΣ Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμων:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254, 2048

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα:

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr Αθήνα, 12/12/2016 Α.Π. 45/2016 ΠΡΟΣ: Κύριο Ιωάννη Γράβαρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα