Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση"

Transcript

1 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη με χρόνο αντίδρασης που μπορεί να ρυθμιστεί. Εφαρμογές Το χρησιμοποιείται σαν ένεμα των συστημάτων SikaFuko για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών Το χρησιμοποιείται για σφράγιση ρωγμών και διακένων που περιέχουν νερό Το χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας νέας επιδερμικής στρώσης στεγανοποίησης (κουρτίνα) σε νωπό ή κορεσμένο υπέδαφος, που βρίσκεται είτε σε άμεση επαφή με τα δομικά στοιχεία της κατασκευής ή ανάμεσα σε γειτνιάζοντα δομικά στοιχεία της ίδια κατασκευής Το χρησιμοποιείται και μετά την αποπεράτωση της κατασκευής, ως εξωτερικό σύστημα σφράγισης σε κατασκευαστικούς και διαστολικούς αρμούς, καθώς και στους αρμούς του δικτύου αποστράγγισης που καλύπτονται με υγρό ή κορεσμένο με νερό έδαφος Το χρησιμοποιείται επίσης για την επισκευή συστημάτων μεμβρανών στεγανοποίησης που έχουν υποστεί φθορές (μονής ή διπλής στρώσης μεμβράνης συστήματα) Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Ο χρόνος ωρίμανσης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 8 και 50 λεπτών Μόνιμα ελαστικό, μπορεί να απορροφά περιορισμένη κινητικότητα Ικανότητα επαναλαμβανόμενης απορρόφησης (διόγκωση) και αποβολής (συρρίκνωση) υγρασίας περίπου 75% κατά βάρος Χωρίς διαλύτες ακρυλική ρητίνη Υψηλή τιμή ph, 9 έως 10 Πολύ χαμηλό ιξώδες συγκρίσιμο με αυτό του νερού Όταν έχει ωριμάσει το είναι αδιάλυτο σε νερό, υδρογονάνθρακες και χημικά σταθερό σε οξέα και αλκάλια Φιλικό στο περιβάλλον, κατάλληλο για χρήση σε ζώνες προστασίας υπογείου νερού Δοκιμές Εγκρίσεις / Πρότυπα NSF/ANSI Πρότυπο 61 Μέρη Συστημάτων Ποσίμου Νερού Επιδράσεις στην Υγεία Wissbau No (1A) Δοκιμή λειτουργίας με SikaFuko VT 1 Wissbau No (2A) Δοκιμή λειτουργίας με SikaFuko Eco 1 1 1/5

2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος Μορφή Εμφάνιση / Χρώμα Συστατικό A (Ρητίνη): μπλε διάφανο κίτρινο διάφανο Σκόνη Σκληρυντή: λευκό Συσκευασία Συστατικό A (Ρητίνη): 2 x 8,0 kg 1 x 1,0 kg Σκόνη Σκληρυντή: 4 x 40 g Δοσομετρικό δοχείο: 1 τεμάχιο Αποθήκευση Επιπρόσθετος Επιταχυντής 4 x 1 kg για ταχύτερους χρόνους αντίδρασης Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, μη ανοιγμένη και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5ºC και +30ºC. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χημική Βάση 3-συστατικών πολυακρυλική ρητίνη Πυκνότητα Συστατικό A (Ρητίνη): ~ 1.10 kg/l (στους +20 C) ~ 1.10 kg/l (στους +20 C) Σκόνη Σκληρυντή: ~ 1.20 kg/l (στους +20 C, μετά από διάλυση σε νερό) Ιξώδες Μίγματος: ~ 3-11 ma s (στους +20 C) Πληροφορίες Συστημάτων Λεπτομέρειες Εφαρμογής/ Θερμοκρασία Υποστρώματος Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Συνθήκες Περιβάλλοντος Χρόνος Αντίδρασης Ελάχιστη +5 C / Μέγιστη +40 C Ελάχιστη +5 C / Μέγιστη +40 C Το που έχει ωριμάσει πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε άμεση επαφή με νερό ή υγρασία. 8 έως 50 λεπτά Οδηγίες Εφαρμογής Αναλογία Ανάμιξης A : Συστατικό A (Ρητίνη) : Επιταχυντής / Νερό B : Νερό : Σκόνη Σκληρυντή : A : B 4 : : 0,8 1 : 1 2 2/5

3 Ανάμιξη 1.) Το περιεχόμενο από 2 σακουλάκια σκόνης σκληρυντή διαλύονται σε 10 λίτρα νερού σε ξεχωριστό δοχείο. Το διάλυμα του σκληρυντή αναδεύεται πλήρως έως την πλήρη διάλυση της σκόνης του σκληρυντή. 2.) Η απαραίτητη ποσότητα επιταχυντή επιλέγεται από διάγραμμα ποσοτήτων που εσωκλείεται, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τον απαιτούμενο χρόνο αντίδραση. Η ποσότητα επιταχυντή που θα επιλεγεί αραιώνεται με νερό έως συνολικής ποσότητας (επιταχυντής+νερό) 2 λίτρα, σε ξεχωριστό δοχείο. Σύμφωνα με το πίνακα ποσοτήτων. 3.) Αδειάστε τα 2 λίτρα του διαλύματος του επιταχυντή σε ένα δοχείων 8 kg του συστατικού Α και ανακινήστε/αναμίξτε πλήρως. 4.) Η ενέσιμη ρητίνη ενεργοποιείται ανάλογα με την αντλία ενεμάτων που χρησιμοποιείται: α) Όταν χρησιμοποιείται αντλία ενός συστατικού, ποσότητες από τα προαναμιγμένα συστατικά τροφοδοτούνται σε αναλογία 1: 1 σε δοχείο ανάμειξης και αναδεύονται μηχανικά. β) Όταν χρησιμοποιείται αντλία δύο συστατικών, ποσότητες από τα προαναμιγμένα συστατικά τροφοδοτούνται στα δοχεία τροφοδοσίας της αντλίας. Η αντλία ρυθμίζεται να λειτουργεί σε αναλογία 1: 1 κατ όγκο. Σημείωση για εργασίες με αντλίες ενός συστατικού: Χρόνος εργασιμότητας = Χρόνος αντίδρασης (δείτε διάγραμμα ποσοτήτων) 10 λεπτά Διάγραμμα Ποσοτήτων: Επιταχυντής σε ml Χρόνος Αντίδρασης σε λεπτά 5 C (41 F) Ατμοσφαιρική Θερμοκρασία 10 C (50 F) 20 C (68 F) 30 C (86 F) 40 C 104 F) * 980 * * * 820 * * 1240 * * 900 * * * Ποσότητα Επιταχυντή ανά 8 kg συστατικού Α, για 20 kg αναμειγμένης ρητίνης (Η συνολική ποσότητα του διαλύματος του επιταχυντή πρέπει να είναι 2000 ml ανατρέψτε στο παράδειγμα παρακάτω) * γρήγορη αντίδραση απαιτείται επιπρόσθετος επιταχυντής. Παράδειγμα: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 10 C (50 F) Απαιτούμενος χρόνος αντίδρασης: 25 λεπτά Επιταχυντής σε ml = 480 ml Νερό σε ml = 1520 ml Συνολικός όγκος = 2000 ml 3 3/5

4 Σημείωση: Τα δεδομένα στοιχεία είναι εργαστηριακοί παράμετροι και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο και τις συνθήκες σε κάθε περιοχή. Accelerator Επιταχυντής + Νερό (δείτε Water διάγραμμα ποσοτήτων) (see metering chart) Συστατικό Α Component A Διάλυμα Hardener Σκληρυντή Solution Νερό Water 10 lt + 10 l + Σκόνη Hardener Σκληρυντή owder 2 σακουλάκια 2 bags Ενέσιμη Ρητίνη Injection Resin Αναλογία Ανάμειξης Mixing Ratio Κατ όγκο by volume Οδηγίες ανάμιξης για εργασίες με αντλίες ενός συστατικού Accelerator Επιταχυντής + Νερό (δείτε Water διάγραμμα ποσοτήτων) (see metering chart) Συστατικό Component Α A Διάλυμα Hardener Σκληρυντή Solution Νερό 10 Water lt + 10 l + Σκόνη Σκληρυντή Hardener 2 σακουλάκια owder 2 bags Ενέσιμη Ρητίνη Injection Resin Αναλογία Ανάμειξης Mixing Ratio Κατ όγκο by volume Οδηγίες ανάμιξης για εργασίες με αντλίες δύο συστατικών Μέθοδος Εφαρμογής / Εργαλεία Καθαρισμός Εργαλείων Σημειώσεις Εφαρμογής / Βάση Μετρήσιμων Τιμών Τοπικοί Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας Νομικές Το μπορεί να εφαρμοστεί με συνήθεις αντλίες ενός ή δύο συστατικών. Λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας της σκόνης του σκληρυντή η χρήση αντλιών από ανοξείδωτο ατσάλι δεν είναι απαραίτητη. Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Σκληρυμένο υλικό ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά. Πριν τη δημιουργία νέας επιφανειακής στρώσης στεγανοποίησης (κουρτίνας), είτε σε άμεση επαφή με τα δομικά στοιχεία της κατασκευής ή μέσα σε υφιστάμενη κατασκευή, θα πρέπει να ελέγχεται και να αναλύεται η κατάσταση και η θέση του εργοταξίου συμπεριλαμβανομένων και των τυχών συνθηκών θεμελίωσης και εδάφους. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν συστήματα αποστράγγισης ή ανοικτές σωληνώσεις κοντά στην περιοχή της ενεμάτωνσης. Η ανάλυση αυτή παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για αξιολόγηση της διαδικασίας ενεμάτωσης και της κατανάλωσης του αντίστοιχου υλικού. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης καθορίζουν και τη θέση των οπών στις επιφάνειες. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής. Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος. Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται 4 4/5

5 Σημειώσεις στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος. Sika Hellas ΑΒΕΕ Πρωτομαγιάς Κρυονέρι Αθήνα - Ελλάδα Τηλ.: Fax.: /5

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/05/2014 Κωδικός: 11.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803040050000002 EN 13813 06 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία πορωδών υποστρωμάτων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων άμμου

Προστασία πορωδών υποστρωμάτων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων άμμου Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/02/2014 (v1) Κωδικός: 07.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303030090000002 Sikagard -907 W Προστασία πορωδών υποστρωμάτων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.11.01.030 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές To Sikafloor

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικής βάσης εποξειδική βαφή δύο συστατικών

Υδατικής βάσης εποξειδική βαφή δύο συστατικών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.07.070 Sikagard -Wallcoat N Υδατικής βάσης εποξειδική βαφή δύο συστατικών Construction Περιγραφή Προϊόντος Το Sikagard -Wallcoat N είναι δύο συστατικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/20122 Κωδικός: 2012.08.04.030 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος H είναι 2 συστατικών, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού. Εφαρμογές Ρητίνη εμποτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.10.04.040 Sika Ceram -101 W Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.10.04.060 Sika Ceram -243 W Υψηλής απόδοσης, ελαστική και θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων λεπτής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/01/2014 (v1) Κωδικός: 03.06.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000270000010 EN 1504-2 12 0921 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης. Περιγραφή προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης. Περιγραφή προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 02.07.020 Sikalastic -450 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης Construction Περιγραφή προϊόντος Το Sikalastic - 450 είναι μία ευκολόχρηστη,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.050 Sika MonoTop Dynamic Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop Dynamic είναι

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 28/02/2014 (v2) Κωδικός: 08.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000004 EN 1504-4 08 0921 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ημι-ελαστική κόλλα εύκολης ροής, για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων

Ημι-ελαστική κόλλα εύκολης ροής, για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.020 SikaBond -T45 Ημι-ελαστική κόλλα εύκολης ροής, για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής

Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/04/2013 Κωδικός: 2012.04.01.010 Sikafill Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής Περιγραφή προϊόντος Το Sikafill είναι ενός συστατικού, έγχρωμη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική κόλλα εύκολης ροής για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων

Ελαστική κόλλα εύκολης ροής για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 05/01/2011 Κωδικός: 2011.07.03.040 SikaBond -T55 Ελαστική κόλλα εύκολης ροής για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02.

Construction. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02.060 SikaMur -InjectoCream -100 SikaMur -InjectoCream -100 Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική κόλλα εύκολης ροής, χωρίς διαλύτες, για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων

Ελαστική κόλλα εύκολης ροής, χωρίς διαλύτες, για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 05/01/2011 Κωδικός: 2011.07.03.050 SikaBond AT-80 Ελαστική κόλλα εύκολης ροής, χωρίς διαλύτες, για πλήρη συγκόλληση επιφάνειας ξύλινων δαπέδων Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, κατηγορίας C1TE βάσει ΕΝ 12004. Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5 EN 12004:2007+A1:2012 08 0437

Construction. Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, κατηγορίας C1TE βάσει ΕΝ 12004. Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5 EN 12004:2007+A1:2012 08 0437 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/6/2014 (v2) Κωδικός: 10.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010306020010000081 SikaCeram -108 W EN 12004:2007+A1:2012 08 0437 SikaCeram -108 W Ενισχυμένη κόλλα

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή

Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/03/20122 Κωδικός: 2012.11.05.030 Sikafloor -2530 W Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή Περιγραφή Προϊόντος Το Sikafloor -2530 W είναι δύο συστατικών, υδατοδιαλυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ιάφανη, ματ πολυουρεθανική βαφή σφράγισης 2-συστατικών

ιάφανη, ματ πολυουρεθανική βαφή σφράγισης 2-συστατικών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2009 Κωδικός: 08.05.120 Sikafloor -356 N ιάφανη, ματ πολυουρεθανική βαφή σφράγισης 2-συστατικών Construction Περιγραφή Προϊόντος Το Sikafloor -356 N είναι δύο συστατικών,

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακοσμητικό έγχρωμο μικροτσιμέντο για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές

Διακοσμητικό έγχρωμο μικροτσιμέντο για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 06/05/2015 (v2) Κωδικός: 11.02.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803030010000032 SikaDecor -801 Nature Διακοσμητικό έγχρωμο μικροτσιμέντο για εσωτερικές & εξωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική κόλλα, εύκολης ροής, για πλήρη συγκόλληση ξύλινων δαπέδων

Ελαστική κόλλα, εύκολης ροής, για πλήρη συγκόλληση ξύλινων δαπέδων Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/03/2012 Κωδικός: 2012.10.03.010 SikaBond -T50 Parquet Ελαστική κόλλα, εύκολης ροής, για πλήρη συγκόλληση ξύλινων δαπέδων Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα