HTML: Δημιουργία ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση κειμένου Ιστοσελίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HTML: Δημιουργία ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση κειμένου Ιστοσελίδας"

Transcript

1 HTML: Δημιουργία ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση κειμένου Ιστοσελίδας Σπήλιου Θωμαΐς-Παναγιωτίτσα 1 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού Περίληψη Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε θέτοντας ως βασικό στόχο την κατανόηση και χρήση των δομικών στοιχείων της δηλωτικής γλώσσας HTML για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Ο βασικός στόχος και οι επιμέρους σκοποί του επιτυγχάνονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων -ενταγμένων σε μια τυπική εποικοδομιστική προσέγγιση- με προοδευτικό βαθμό δυσκολίας. Η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών και των ερωταπαντήσεων εμπλουτισμένη με σχετικό εποπτικό υλικό εφαρμόζεται για την εισήγηση των νέων εννοιών, η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής στην ομάδα, της αλληλεπίδρασης και του πειραματισμού για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων στους υπολογιστές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην απόκτηση γνώσης ως αποτέλεσμα του ενεργού διαλόγου που λαμβάνει χώρα κατά την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η διπλή εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου επισημαίνει τη σημασία των ιδιαίτερων συνθηκών στη διδακτική πορεία και τεκμηριώνει τα αναμφισβήτητα οφέλη της βιωματικής μάθησης τόσο ως διαδικασία όσο και ως μέσο ανάπτυξης και καλλιέργειας μεταγνωστικών ικανοτήτων. Λέξεις κλειδιά: HTML, ιστοσελίδα, Επαγγελματικό Λύκειο, διδακτικό σενάριο Εισαγωγή Αναμφισβήτητα, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας θεωρούνται πλέον θεμελιώδεις όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, η διδασκαλία της Πληροφορικής παρουσιάζει προβλήματα και δυσκολίες στη διδακτική πράξη. Η ιδιαίτερη έμφαση της Διδακτικής της Πληροφορικής στη διδασκαλία του προγραμματισμού ασφαλώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της, δεν απαντά όμως σε όλες τις δυσλειτουργίες που δύνανται να παρουσιαστούν στη διδασκαλία και των λοιπών συνιστωσών της. Η διδασκαλία της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας και της μορφοποίησης του περιεχομένου της με τη δηλωτική γλώσσα HTML αφενός προσκρούει σε έννοιες και διαδικασίες συγγενείς του προγραμματισμού -ανάπτυξη και καλλιέργεια λογικής σκέψης, ικανότητας εντοπισμού και επίλυσης σφαλμάτων-, αφετέρου αξιοποιεί τις γνωστικές αναπαραστάσεις σχετικά με την πλοήγηση στο διαδίκτυο, την ιστοεξερεύνηση καθώς και τον «οικείο» τρόπο μορφοποίησης του περιεχομένου. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται η ανάπτυξη του παρόντος διδακτικού σεναρίου που προτείνεται για τη διδασκαλία δημιουργίας και μορφοποίησης του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας με τη δηλωτική γλώσσα HTML. Εντάσσεται κατά κύριο λόγο στο μάθημα «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το διαδίκτυο» της Β τάξης του τομέα Πληροφορικής του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), δύναται να ενταχθεί επίσης στο μάθημα «Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου» της ίδιας τάξης, ενώ εφικτή είναι και η ένταξή του στο μάθημα της Γ Γυμνασίου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας HTML καθώς και η απουσία απαιτήσεων πρότερων γνώσεων προγραμματισμού καθιστούν τη διδασκαλία του εφικτή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες σε όποιο από τα εν λόγω πεδία και ικανή να αναπτύξει και ενισχύσει την αναλυτική σκέψη. Ο βασικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του διδακτικού σεναρίου επιτυγχάνονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων -ενταγμένων σε μια τυπική εποικοδομιστική προσέγγιση- με προοδευτικό βαθμό δυσκολίας και αλληλεξάρτηση μεταξύ των ομάδων εργασίας των μαθητών. Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εμπλουτισμένη με σχετικό εποπτικό υλικό, για την εισήγηση και παρουσίαση των εννοιών καθώς και η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση από την πλευρά του εκπαιδευτικού για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων στους υπολογιστές προωθεί την ενεργό συμμετοχή στην ομάδα, την αλληλεπίδραση και τον πειραματισμό ώστε, τελικά, η γνώση να δομείται ως αποτέλεσμα του ενεργού διαλόγου που λαμβάνει χώρα κατά την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Το διδακτικό σενάριο, προβλεπόμενης διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, με τίτλο HTML: Δημιουργία Ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση περιεχομένου Ιστοσελίδας προορίζεται μαθητές χωρίς

2 ιδιαίτερες γνώσεις στον προγραμματισμό (η ύπαρξή τους, ωστόσο, δύναται να επηρεάσει την πορεία του) και με εξοικείωση στη χρήση διαδικτύου, ενώ θεωρείται ότι οι μαθητές έχουν τις απαραίτητες προσλαμβάνουσες και γνωστικές αναπαραστάσεις πλοήγησης, ιστοεξερεύνησης και μορφοποίησης κειμένου. Βασικό σκοπό του αποτελεί η κατανόηση και χρήση των ετικετών και παραμέτρων της δηλωτικής γλώσσας HTML καθώς και η συνδυαστική χρήση τους από τους μαθητές προκειμένου να καταστούν ικανοί να αναπτύσσουν και μορφοποιούν ιστοσελίδες με το συγκεκριμένο και ευρέως διαδεδομένο εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών στον παγκόσμιο πληροφοριακό ιστό. Στους επιμέρους στόχους του περιλαμβάνονται η εφαρμογή και χρησιμοποίηση των σχετικών ετικετών απλών, διπλών και με παραμέτρους- για την ανάπτυξη ιστοσελίδων, η ανάπτυξη και καλλιέργεια αναλυτικής σκέψης και δεξιοτήτων εντοπισμού και επίλυσης σφαλμάτων, η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και προσφοράς στην ομαδική εργασία καθώς και η ανάδειξη του οφέλους της βιωματικής μάθησης. Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο» σε δύο διαφορετικά τμήματα της Β τάξης του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ., την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Οι σχετικές έννοιες που εισηγείται αποτελούν τμήμα της προβλεπόμενης από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διδακτέας ύλης του μαθήματος και εντάσσονται στη θεματική ενότητα «Η γλώσσα HTML». Οι απαιτήσεις εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου (Σημειωματάριο, Φυλλομετρητής λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και λογισμικό παρουσιάσεων, πρόσβαση σε κοινόχρηστο φάκελο και στο διαδίκτυο) καλύπτονταν πλήρως από τον τυπικό εξοπλισμό του σχολικού εργαστηρίου. Για λόγους οργάνωσης και βέλτιστου αναμενόμενου μαθησιακού αποτελέσματος η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου ολοκληρώθηκε σε δύο δίωρες παρεμβάσεις για καθένα από τα δύο τμήματα της σχολικής μονάδας. Η κάθε δίωρη διδακτική παρέμβαση περιελάμβανε δύο διακριτές φάσεις: την εισήγηση των νέων εννοιών από τον εκπαιδευτικό και την εκπόνηση δραστηριοτήτων από τους μαθητές. Για την πρώτη δίωρη παρέμβαση, ο εκπαιδευτικός, αρχικά, χρησιμοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών και τη μέθοδο ερωταπαντήσεων προκάλεσε τους μαθητές να απαντήσουν στα ερωτήματα «ποια είναι τα δομικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας» και «πώς δημιουργείται μια ιστοσελίδα». Η εισήγηση και παρουσίαση μιας σύντομης περιγραφής της δηλωτικής γλώσσας HTML, των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων, του εύρους χρήσης της και των δομικών της στοιχείων υποστηρίχθηκε από σχετικό εποπτικό υλικό παρουσιάσεων με στόχο την ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου. Κατόπιν, στους μαθητές διανεμήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή σε κοινόχρηστο φάκελο Φύλλο Εργασίας με δραστηριότητες -ενταγμένες σε μια τυπική εποικοδομιστική προσέγγιση- με προοδευτικό βαθμό δυσκολίας. Για την εκπόνησή τους, οι μαθητές εργάστηκαν σε δυάδες στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου με την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού για την ενεργό συμμετοχή στην ομάδα, την αλληλεπίδραση και τον πειραματισμό, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό. Παρόμοια, κατά τη δεύτερη διδακτική παρέμβαση, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ερωταπαντήσεων υπενθύμισε στους μαθητές τα δομικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας και τις βασικές ετικέτες της δηλωτικής γλώσσας HTML και παρουσίασε τις ετικέτες και τις παραμέτρους τους που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση και μορφοποίηση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Στη συνέχεια διένειμε σε ηλεκτρονική μορφή σε κοινόχρηστο φάκελο Φύλλο Εργασίας το οποίο περιελάμβανε δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας και με άμεση αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Για την εκπόνησή τους, οι μαθητές εργάστηκαν επίσης σε δυάδες στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου με την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού. Σημειώνεται, ότι μέρος των δραστηριοτήτων που κλήθηκαν να εκπονήσουν οι μαθητές και στις δύο διδακτικές παρεμβάσεις απαιτούσε προηγουμένως την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων από άλλη δυάδα εργασίας (π.χ. εκσφαλμάτωση κώδικα HTML διπλανής δυάδας). Με τον τρόπο αυτό η αποκτηθείσα γνώση δομήθηκε ως αποτέλεσμα ενός ενεργού διαλόγου που έλαβε χώρα κατά τη διδακτική πράξη στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Επιπρόσθετα, και στις δύο διδακτικές παρεμβάσεις, διανεμήθηκαν στους μαθητές -επίσης σε ηλεκτρονική μορφή- Φύλλα Αξιολόγησης και δραστηριότητες για περαιτέρω εκμάθηση και διερεύνηση, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων αποτέλεσε κριτήριο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης τόσο των μαθητών όσο και του διδακτικού σεναρίου. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε πως είχε δημιουργηθεί, ως βοηθητικό εργαλείο για τη διδασκαλία του μαθήματος, ιστοσελίδα wiki (http://isepal.pbworks.com) στην οποία οι μαθητές είχαν πρόσβαση και από το σπίτι τους, προκειμένου να επαναλάβουν, εφόσον το επιθυμούν, τις δραστηριότητες των Φύλλων Εργασίας, να συμπληρώσουν τα Φύλλα Αξιολόγησης, και να εκπονήσουν τις δραστηριότητες για περαιτέρω εκμάθηση και διερεύνηση.

3 Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου σε δύο διαφορετικά τμήματα της ίδιας σχολικής μονάδας σκοπό είχε την εμπεριστατωμένη και ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Έτσι, η διπλή εφαρμογή του την ίδια περίπου χρονική περίοδο ανέδειξε τη σημαίνουσα βαρύτητα στη διδακτική πορεία των ιδιαίτερων κάθε φορά συνθηκών. Έτσι, παράγοντες όπως η σύγκλιση ή όχι των ενδιαφερόντων των μαθητών ενός τμήματος, το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο διδακτικών παρεμβάσεων, η ανομοιογένεια του γνωστικού επιπέδου των μαθητών δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της διδακτικής πράξης. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, ωστόσο, του διδακτικού σεναρίου οι παράγοντες αυτοί, επηρέασαν μεν τη διδακτική πορεία σε ότι αφορά μια παρέκκλιση από τον προβλεπόμενο χρόνο για την υπενθύμιση εννοιών, υπήρξαν όμως και καταλυτικοί για την κινητοποίηση του συνόλου σχεδόν των μαθητών και την ενθουσιώδη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν εμπόδισαν την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διδακτικών στόχων. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου στην τάξη επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο που έχει η εκπόνηση δραστηριοτήτων με υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ των ομάδων εργασίας και την ανάγκη ένταξης μεγαλύτερου αριθμού αντίστοιχων δραστηριοτήτων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων. Συμπεράσματα Το διδακτικό σενάριο για τη δημιουργία ιστοσελίδας, την παρουσίαση και μορφοποίηση μιας ιστοσελίδας σε περιβάλλον HTML προτείνεται για τη Β τάξη ΕΠΑ.Λ., δύναται, όμως να εφαρμοστεί και σε διδακτική παρέμβαση στο Γυμνάσιο αφού προορίζεται για μαθητές χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις στον προγραμματισμό, εξοικειωμένους μόνο με τη χρήση και την πλοήγηση στο διαδίκτυο και με την ορολογία μορφοποίησης κειμένου. Επιπλέον, η κάλυψη των απαιτήσεών του σε εξοπλισμό υλικό και λογισμικό- από την πλειοψηφία των σχολικών εργαστηρίων καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δηλωτικής γλώσσας HTML καθιστούν τη διδασκαλία του εφικτή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και ικανή να αναπτύξει και ενισχύσει την αναλυτική σκέψη των μαθητών. Επιπρόσθετα, θεωρούμε πως η HTML, ως περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για τον παγκόσμιο πληροφοριακό ιστό και παρά τους περιορισμούς της, προσφέρεται για τη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων ατομικών και ομαδικών- και αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων για διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και εξειδίκευσης. Η εξοικείωση με τη δηλωτική γλώσσα HTML ευνοεί και καλλιεργεί τη λογική σκέψη και την ικανότητα εντοπισμού και διόρθωσης λαθών (εκσφαλμάτωση), ενώ παράλληλα η ευκολία χρήσης της και ο μεγάλος αριθμός υφιστάμενων εφαρμογών στον παγκόσμιο πληροφοριακό ιστό οδηγούν στην απόκτηση ενός επιπρόσθετου πλεονεκτήματος σε ότι αφορά τα λοιπά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον παγκόσμιου πληροφοριακού ιστού, τα οποία λειτουργούν πάνω σε προκαθορισμένες δομές ιστοσελίδων. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου σε δύο διαφορετικά τμήματα της ίδιας σχολικής μονάδας την ίδια περίπου χρονική περίοδο οδήγησε στην ασφαλέστερη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Έτσι, παρατηρήσαμε πως τόσο ο βασικός σκοπός όσο και οι επιμέρους στόχοι του διδακτικού σεναρίου επιτεύχθηκαν παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Οι δυσκολίες αυτές ήταν σχετικές αφενός με την ανομοιογένεια των μαθητών των τμημάτων, αφετέρου με το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο παρεμβάσεων όπως προέβλεπε το σενάριο. Πιο συγκεκριμένα, η ομοιογένεια του γνωστικού επιπέδου των μαθητών των τμημάτων έχει επηρεαστεί την τρέχουσα σχολική χρονιά από την κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ με αποτέλεσμα τη μη σύγκλιση των ενδιαφερόντων των μαθητών και την όχι κατ επιλογή και οικειοθελή παρουσία και φοίτησή τους στα συγκεκριμένα τμήματα, ενώ το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παρέμβασης στο ένα από τα δύο τμήματα ήταν μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης και του προγραμματισμού μας αλλά σχετικούς με τη σχολική ζωή- με αποτέλεσμα να απαιτηθεί περισσότερος από τον προβλεπόμενο χρόνο για την υπενθύμιση εννοιών διδαχθεισών κατά την προηγούμενη διδακτική παρέμβαση. Παρ όλα ταύτα, το σύνολο σχεδόν των μαθητών και των δύο τμημάτων επέδειξε ενδιαφέρον το οποίο, μάλιστα, ενεργοποιήθηκε περισσότερο μετά την εκπόνηση της πρώτης δραστηριότητας του πρώτου φύλλου εργασίας (δραστηριότητα 1 του Φύλλου Εργασίας 1) κατά την οποία οι ίδιοι δημιούργησαν την πρώτη τους ιστοσελίδα. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργητικά στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων και επέδειξαν μεγάλη προθυμία και συνεισφορά για την ολοκλήρωση του συνόλου των δραστηριοτήτων από το σύνολο της τάξης. Μεγάλη παρακίνηση, επίσης, διαπιστώθηκε κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας 3 του Φύλλου Εργασίας 1. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας απαιτούσε, αφενός, μεγάλο βαθμό εμπλοκής των μαθητών στη δημιουργία κώδικα

4 HTML με συντακτικά λάθη, αφετέρου, αύξανε το βαθμό αλληλεξάρτησης των ομάδων αφού η κάθε ομάδα είχε ως αποστολή την εκσφαλμάτωση του κώδικα της άλλης. Επιπρόσθετα, οι μαθητές και των δύο τμημάτων επέδειξαν μεγάλη προθυμία να πειραματιστούν, ιδιαίτερα μετά την εκπόνηση της δραστηριότητας 6 του Φύλλου Εργασίας 2, όπου άρχισαν να πειραματίζονται με την αλλαγή χρώματος στο κείμενο και το υπόβαθρο, ενώ αυτό δεν προβλεπόταν στη δραστηριότητα. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών επιβεβαιώθηκε, τέλος, και από τον ικανοποιητικό αριθμό αυτών που προέβησαν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προορίζονταν για περαιτέρω εκμάθηση και διερεύνηση. Σε επίπεδο αναστοχασμού και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στον επανασχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου, η εφαρμογή του ανέδειξε τη βαρύνουσα σημασία των δραστηριοτήτων που απαιτούν την άμεση αλληλεξάρτηση των ομάδων εργασίας για την ολοκλήρωσή τους, ευνοούν τη βιωματική μάθηση, ενθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό τον πειραματισμό και προάγουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα. Συνεπώς, σε αυτό το πλαίσιο η ένταξη περισσοτέρων δραστηριοτήτων αυτών των προδιαγραφών κρίνεται σκόπιμη. Σκόπιμος, επίσης, κρίνεται σε επίπεδο αυτοαξιολόγησης των μαθητών ο σχεδιασμός μιας επόμενης διδακτικής παρέμβασης για την παρουσίαση και συζήτηση των απαντήσεων που δόθηκαν στα Φύλλα Αξιολόγησης και στις προτεινόμενες δραστηριότητες για περαιτέρω εξάσκηση και διερεύνηση όπως αυτές ανατέθηκαν στους μαθητές κατά την υλοποίησή του παρόντος διδακτικού σεναρίου. Αυτό μάλιστα προτείνεται να γίνει με τη βοήθεια web 2 εργαλείων τα οποία προσφέρουν ένα κατάλληλο, για το σκοπό αυτό, περιβάλλον. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σενάριο: HTML: Δημιουργία Ιστοσελίδας, Παρουσίαση και Μορφοποίηση κειμένου Ιστοσελίδας 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Δημιουργία ιστοσελίδας, παρουσίαση και μορφοποίηση κειμένου μιας ιστοσελίδας σε περιβάλλον HTML. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου Η συνολική προβλεπόμενη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου προσδιορίζεται στις 4 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Πρόκειται για διδακτικό σενάριο το οποίο εντάσσεται κατά κύριο λόγο στο μάθημα «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο» της Β τάξης του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Πιο συγκεκριμένα, το σενάριο προορίζεται για μαθητές χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού (η ύπαρξή τους, ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει την πορεία του διδακτικού σεναρίου) και με εξοικείωση στη χρήση του διαδικτύου. Θεωρείται ότι οι μαθητές έχουν κατά το παρελθόν πλοηγηθεί σε διάφορες ιστοσελίδες, επομένως έχουν τις απαραίτητες προσλαμβάνουσες και γνωστικές αναπαραστάσεις καθώς και τις γνώσεις χρήσης του Σημειωματάριου και του Φυλλομετρητή. Θεωρείται, επίσης, ότι οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη διαδικασία και τον τρόπο μορφοποίησης κειμένου με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου και είναι εξοικειωμένοι με τη σχετική ορολογία. Οι σχετικές έννοιες αποτελούν τμήμα της ύλης στο προαναφερόμενο μάθημα και εντάσσονται στη θεματική ενότητα «Η γλώσσα HTML». Επίσης το διδακτικό σενάριο δύναται να ενταχθεί στο μάθημα «Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου» της Β Τάξης ΕΠΑΛ. Η χρήση του διδακτικού σεναρίου είναι εφικτή και σε επίπεδο Γ τάξης Γυμνασίου, αφού υπάρχει η εξοικείωση με τις σχετικές έννοιες και η απαραίτητη ωριμότητα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας HTML καθιστούν τη διδασκαλία του συγκεκριμένου σεναρίου εφικτή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και ικανή να αναπτύξει και ενισχύσει την αναλυτική σκέψη των μαθητών. 4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Βασικός σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι η κατανόηση της χρήσης των ετικετών και παραμέτρων της HTML καθώς και η συνδυαστική χρήση τους προκειμένου οι μαθητές να είναι ικανοί να αναπτύσσουν ιστοσελίδες.

5 Στους στόχους του διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνεται η εφαρμογή και χρησιμοποίηση των σχετικών ετικετών της HTML για την ανάπτυξη ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του σεναρίου συνίστανται στο να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να: Αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας. Αναγνωρίζουν και διακρίνουν τη δομή του κώδικα HTML. Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της HTML. Δημιουργούν ένα αρχείο με τα δομικά στοιχεία του κώδικα HTML για την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας. Διακρίνουν τις απλές και διπλές ετικέτες και τις ετικέτες με παραμέτρους. Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των ετικετών μορφοποίησης κειμένου. Επιλέγουν και χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ετικέτες και παραμέτρους για τη διαμόρφωση του κειμένου περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Επιλέγουν και χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ετικέτες και παραμέτρους για τη διαμόρφωση των χρωμάτων του κειμένου περιεχομένου και του υποβάθρου μιας ιστοσελίδας. Συντάσσουν τον κατάλληλο κώδικα HTML για την παρουσίαση μιας ιστοσελίδας. Ελέγχουν και να αξιολογούν τη λύση ενός προβλήματος. Αναγνωρίζουν τον πειραματισμό ως μέθοδο μάθησης με την άμεση αλληλεπίδραση των ενεργειών τους και των αποτελεσμάτων αυτών. Συνεργάζονται και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας/εργασίας. Βιώνουν την αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ως ενεργά υποκείμενα της μάθησης. 5. Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Το διδακτικό σενάριο προτείνεται για τη διδασκαλία δημιουργίας και μορφοποίησης του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας με τη δηλωτική γλώσσα HTML. Καθώς η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος της Β τάξης ΕΠΑ.Λ. του τομέα Πληροφορικής πραγματοποιείται, για λόγους οργάνωσης και βέλτιστου αναμενόμενου μαθησιακού αποτελέσματος, σε δίωρες παρεμβάσεις, οι 4 προβλεπόμενες διδακτικές ώρες του παρόντος διδακτικού σεναρίου οργανώνονται κατ αντιστοιχία σε Δραστηριότητες και Φύλλα Εργασίας που υλοποιούνται σε δίωρες παρεμβάσεις και οι μαθητές εργάζονται σε δυάδες στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου. Σημειώνεται, ότι τα Φύλλα Εργασίας διατίθενται στους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή σε κοινόχρηστο φάκελο, στον οποίο έχουν πρόσβαση από τους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου, και ο οποίος χρησιμοποιείται, επίσης, για την αποθήκευση των αρχείων που απαιτείται να δημιουργήσουν οι μαθητές κατά την εκπόνηση των δραστηριοτήτων. Τα εν λόγω Φύλλα Εργασίας καθώς και τα Φύλλα Αξιολόγησης τα οποία προτρέπει ο εκπαιδευτικός να συμπληρώσουν οι μαθητές, υπάρχουν, επίσης, αναρτημένα στο wiki (http://isepal.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί ως βοηθητικό εργαλείο του μαθήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι μαθητές και από το σπίτι τους, προκειμένου να επαναλάβουν τις δραστηριότητες, εφόσον το επιθυμούν, και να εκπονήσουν τις δραστηριότητες που προτείνονται για περαιτέρω εκμάθηση και διερεύνηση. Για την πρώτη δίωρη παρέμβαση, ο εκπαιδευτικός, αρχικά, χρησιμοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών, τη μαιευτική μέθοδο και τη μέθοδο ερωταπαντήσεων, προκαλεί τους μαθητές -αφού θεωρείται πως έχουν ήδη από προηγούμενη βαθμίδα, αλλά και από προσωπικό ενδιαφέρον, πλοηγηθεί σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο- να απαντήσουν στα ερωτήματα «ποια είναι τα δομικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας;» και «πώς δημιουργείται μια ιστοσελίδα;». Επίσης, εισηγείται στους μαθητές μια σύντομη περιγραφή της δηλωτικής γλώσσας HTML, των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και του εύρους χρήσης της. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός περιγράφει στους μαθητές τη δηλωτική γλώσσα HTML και με την προβολή παρουσίασης (HTML1.ppt) εισηγείται τα δομικά στοιχεία και τις βασικές ετικέτες δημιουργίας ιστοσελίδας με HTML. Κατόπιν, οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα 1 του Φύλλου Εργασίας 1 την 1η διδακτική ώρα και τις δραστηριότητες 2 και 3 του Φύλλου Εργασίας 1 τη 2η διδακτική ώρα. Τέλος, ανατίθεται στους μαθητές η δραστηριότητα 4 του Φύλλου Εργασίας 1 και η συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης Βασικοί Κανόνες Σύνταξης HTML, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε υπάρχει αναρτημένο στο wiki (http://isepal.pbworkls.com) που έχει δημιουργηθεί ως βοηθητικό εργαλείο του μαθήματος. Για τη δεύτερη δίωρη παρέμβαση, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ερωταπαντήσεων υπενθυμίζει στους μαθητές τα δομικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας και τις βασικές ετικέτες HTML που την υλοποιούν.

6 Κατόπιν, περιγράφει στους μαθητές τις ετικέτες και τις παραμέτρους της δηλωτικής γλώσσας HTML που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση και μορφοποίηση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας, με την προβολή παρουσίασης (HTML2.ppt). Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός κάνει αναφορά και ανακαλεί στους μαθητές αντίστοιχες έννοιες μορφοποίησης κειμένου σε περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου με το οποίο είναι αρκετά εξοικειωμένοι οι μαθητές. Προτρέπει, στη συνέχεια, τους μαθητές να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες 1 έως 4 του Φύλλου Εργασίας 2 την 1η διδακτική ώρα και τις δραστηριότητες 5 έως 7 του Φύλλου Εργασίας 2 τη 2η διδακτική ώρα. Τέλος, αναθέτει στους μαθητές την εκπόνηση της δραστηριότητας 8 του Φύλλου Εργασίας 2 και τη συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης Παρουσίαση και Μορφοποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας με HTML. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η διευκρίνιση, πως η επιλογή της συμπλήρωσης των Φύλλων Αξιολόγησης ως ανάθεση εξωδιδακτικής δραστηριότητας προτείνεται ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης των μαθητών. 6. Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση θέματα θεωρίας του διδακτικού σεναρίου Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας θεωρούνται πλέον θεμελιώδεις όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσα στο πλαίσιο της ομαδικής ή συνεργατικής προσπάθειας μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, της ενεργούς συμμετοχής και αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία και η απόκτηση γνώσεων ως αποτέλεσμα ενεργού διαλόγου αυτών, προσφέρει αναμφισβήτητα οφέλη. Η HTML, ως περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για τον παγκόσμιο πληροφοριακό ιστό (www), προσφέρεται για τη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων τόσο ατομικών όσο και ομαδικών και αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων για διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και εξειδίκευσης. 7. Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο Η HTML, παρά τους περιορισμούς της, αποτελεί το κύριο εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού. Η ευκολία χρήσης, ως κύριο χαρακτηριστικό της, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ιστοσελίδων με αυτή. Η εξοικείωση, λοιπόν, με τη δηλωτική γλώσσα HTML, ευνοεί και καλλιεργεί τη λογική σκέψη και την ικανότητα εντοπισμού και διόρθωσης λαθών (εκσφαλμάτωση) με τρόπο αντίστοιχο της διδασκαλίας μιας γλώσσας προγραμματισμού. Επιπρόσθετα και λόγω του μεγάλου αριθμού υφιστάμενων εφαρμογών στον παγκόσμιο πληροφοριακό ιστό οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε γλώσσα HTML, οδηγεί στην απόκτηση ενός επιπρόσθετου πλεονεκτήματος σε ότι αφορά τα λοιπά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον παγκόσμιου πληροφοριακού ιστού, τα οποία λειτουργούν πάνω σε προκαθορισμένες δομές ιστοσελίδων. 8. Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο Οι προϋπάρχουσες γνωστικές αναπαραστάσεις των μαθητών σε ότι αφορά στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και στην ιστοεξερεύνηση προβλέπεται πως θα βοηθήσουν τους μαθητές να αντιληφθούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα δομικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα, η εξοικείωσή τους με τη διαδικασία και τον τρόπο μορφοποίησης κειμένου με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, η χρήση οικείου λογισμικού (Σημειωματάριο και Φυλλομετρητής) καθώς και η πραγματοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων με προοδευτικά αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, δεν αναμένεται να προκαλέσει, πέραν των συνηθισμένων και αναμενόμενων λόγω διαφοροποίησης του υπάρχοντος γνωστικού επιπέδου, δυσκολίες στους μαθητές κατά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου. 9. Διδακτικό συμβόλαιο Κατά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με τη λειτουργία των υπολογιστών και την εκκίνηση του απαιτούμενου λογισμικού. Δεν προβλέπεται, συνεπώς, διδακτικός θόρυβος και ανατροπή του διδακτικού συμβολαίου, αφού τα Φύλλα Εργασίας είναι απλά, ρεαλιστικά και καθοδηγούν βηματικά το μαθητή στην ομαλή εξοικείωσή του με την ανάπτυξη ιστοσελίδων με τη χρήση της δηλωτικής γλώσσας HTML. 10. Υποκείμενη θεωρία μάθησης Οι προτεινόμενες δραστηριότητες εντάσσονται σε μια τυπική εποικοδομιστική προσέγγιση στους μαθητές προτείνονται μια σειρά προβλημάτων-ασκήσεων να επιλύσουν.

7 Η οργάνωση των μαθητών σε δυάδες προσφέρει ένα θετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ισχυρής αλληλεπίδρασης που ευνοεί τη μάθηση. Υπ αυτήν την έννοια, το διδακτικό σενάριο θεμελιώνεται, επίσης, στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία μάθησης. Επιπρόσθετα, καθώς οι δραστηριότητες έχουν αποτέλεσμα άμεσα ορατό στους μαθητές, ενδέχεται να υπάρξει επιθυμία τροποποίησης των προτεινόμενων παραμέτρων σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, γεγονός που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την ενεργητική συμμετοχή. 11. Οργάνωση της τάξης εφικτότητα σχεδίασης Οι μαθητές προβλέπεται να εργαστούν σε δυάδες στο εργαστήριο πληροφορικής. Το απαραίτητο λογισμικό, το Σημειωματάριο, ο Φυλλομετρητής και το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, που απαιτείται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων από τους μαθητές καθώς και το λογισμικό Παρουσιάσεων που απαιτείται για την παρουσίαση των σχετικών εννοιών από τον εκπαιδευτικό, υπάρχει στους υπολογιστές του εργαστηρίου και καθιστά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου εφικτή χωρίς αναμενόμενα προβλήματα. 12. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των μαθητών επιτυγχάνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων στα Φύλλα Εργασίας καθώς και από το βαθμό ανταπόκρισής τους στην εκπόνηση των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, η επιτυχής συμπλήρωση των Φύλλων Αξιολόγησης αποτελεί αφενός κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών από τον εκπαιδευτικό, αφετέρου κριτήριο αυτοαξιολόγησης των ίδιων των μαθητών. Τα κριτήρια αυτά, καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη μεριά των μαθητών, η ενεργός συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η εκπλήρωση των διδακτικών στόχων λαμβάνονται υπόψη και για την αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου. 13. Το επιμορφωτικό σενάριο Επισυνάπτονται τα Φύλλα Εργασίας που προτείνονται για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου: Φύλλο Εργασίας 1 και Φύλλο Εργασίας Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες προτεινόμενες εργασίες Πέραν της προτεινόμενης εκπόνησης των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (δραστηριότητα 4 του Φύλλου Εργασίας 1 και δραστηριότητα 8 του Φύλλου Εργασίας 2), καθώς και την προτεινόμενη συμπλήρωση των Φύλλων Αξιολόγησης (Φύλλο Αξιολόγησης Βασικοί Κανόνες Σύνταξης HTML και Φύλλο Αξιολόγησης Παρουσίαση και Μορφοποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας με HTML) προτείνεται, επίσης, η παρουσίαση και συζήτηση των απαντήσεων που δόθηκαν από τους μαθητές με την βοήθεια των Web 2 εργαλείων (Google Drive) σε επόμενη διδακτική παρέμβαση, με σκοπό τον αναστοχασμό των μαθητών σχετικά με τις διδαχθείσες έννοιες και όρους. 15. Χρήση εξωτερικών πηγών Βακάλη Α., Γκρίτζαλης Στ., Δουληγέρης Χ., Πάτσα Χ., Σούλτης Γ., Τσέλιος Δ. (2000), Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο, Βιβλίο μαθητή, Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β. Βακάλη Α., Γκρίτζαλης Στ., Δουληγέρης Χ., Πάτσα Χ., Σούλτης Γ., Τσέλιος Δ. (2000), Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο, Τετράδιο εργαστηρίου, Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β. Βακάλη Α., Γκρίτζαλης Στ., Δουληγέρης Χ., Πάτσα Χ., Σούλτης Γ., Τσέλιος Δ. (2000), Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο, Βιβλίο καθηγητή, Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β. Ιστοσελίδες Ιστοχώρος wiki που έχει δημιουργηθεί για τους μαθητές της Β τάξης του τομέα Πληροφορικής του 1 ου ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού (username: synedrio, password: synedrio) 16. Αναστοχασμός Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε δύο φορές, σε δύο διαφορετικά τμήματα της ίδιας σχολικής μονάδας, την ίδια σχολική χρονιά και την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Επομένως, τα κάτωθι ερωτήματα που σχετίζονται με τον απαιτούμενο αναστοχασμό απαντώνται κατόπιν και των δύο εφαρμογών του. Υλοποιήθηκε το σενάριο σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στόχους του;

8 Το σενάριο υλοποιήθηκε με μικρή απόκλιση από τον αρχικό του σχεδιασμό. Στο ένα από τα δύο τμήματα, η δεύτερη διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με μεγαλύτερο χρόνο διαδοχής από την πρώτη, με αποτέλεσμα, κατά τη διδασκαλία των νέων εννοιών να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την υπενθύμιση των ήδη διδαχθέντων εννοιών και όρων. Οι προγραμματισμένοι σκοποί και στόχοι, ωστόσο, επιτεύχθηκαν και στις δύο εφαρμογές του. Προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών; Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών και των δύο τμημάτων επέδειξε ενδιαφέρον τόσο για το γνωστικό αντικείμενο όσο και για τον τρόπο παρουσίασής του και εκπόνησης των σχετικών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, στο σημείο αυτό, πως η ομοιογένεια των μαθητών των τμημάτων και η σύγκλιση των ενδιαφερόντων τους έχει επηρεαστεί, την τρέχουσα σχολική χρονιά, από την κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ., με αποτέλεσμα την όχι κατ επιλογή και οικειοθελή παρουσία των μαθητών στα τμήματα του συγκεκριμένου τομέα. Το ενδιαφέρον του συνόλου, σχεδόν, των μαθητών και των δύο τμημάτων ενεργοποιήθηκε μετά την εκπόνηση της πρώτης δραστηριότητας του πρώτου φύλλου έργου (δραστηριότητα 1 του Φύλλου Εργασίας 1) κατά την οποία οι ίδιοι δημιούργησαν την πρώτη τους ιστοσελίδα. Η πρόκληση, εξάλλου, του ενδιαφέροντος των μαθητών επιβεβαιώνεται και από τον ικανοποιητικό αριθμό αυτών που προέβησαν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προορίζονταν για περαιτέρω εκμάθηση και διερεύνηση. Συμμετείχαν οι μαθητές ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία; Το σύνολο, σχεδόν, των μαθητών και των δύο τμημάτων συμμετείχαν ενεργητικά στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων μετά την ενεργοποίησή τους από τη δημιουργία της πρώτης τους ιστοσελίδας. Οι μαθητές, μάλιστα, και στα δύο τμήματα επέδειξαν μεγάλη προθυμία και συνεισφορά για την ολοκλήρωση του συνόλου των δραστηριοτήτων από το σύνολο της τάξης. Μεγάλη παρακίνηση, επίσης, διαπιστώθηκε κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας 3 του Φύλλου Εργασίας 1. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας απαιτούσε, αφενός, μεγάλο βαθμό εμπλοκής των μαθητών στη δημιουργία κώδικα HTML με συντακτικά λάθη, αφετέρου, αύξανε το βαθμό αλληλεξάρτησης των ομάδων αφού η κάθε ομάδα είχε ως αποστολή την εκσφαλμάτωση του κώδικα της άλλης. Οι μαθητές και των δύο τμημάτων, μάλιστα, επέδειξαν μεγάλη προθυμία να πειραματιστούν, ιδιαίτερα μετά την εκπόνηση της δραστηριότητας 6 του Φύλλου Εργασίας 2, όπου άρχισαν να πειραματίζονται με την αλλαγή χρώματος στο κείμενο και το υπόβαθρο, ενώ αυτό δεν προβλεπόταν στη δραστηριότητα. Ποιες δυσκολίες παρουσιάσθηκαν; Κατά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στο πρώτο τμήμα παρουσιάστηκε το εξής φαινόμενο: μέρος των μαθητών είχαν γνώσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα οι δυάδες στις οποίες συμμετείχαν να προπορεύονται σε σχέση με τις υπόλοιπες στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων και στο χρόνο ολοκλήρωσής τους. Οι συγκεκριμένοι, ωστόσο, μαθητές, ήταν και αυτοί που ενθάρρυναν και κινητοποίησαν και τους υπόλοιπους. Έτσι, η πιθανή δυσκολία αντιμετώπισης της ανομοιογένειας του γνωστικού επιπέδου των μαθητών λειτούργησε ευεργετικά για το σύνολο των μαθητών του τμήματος και ενίσχυσε τη συνεργασία και το θετικό κλίμα της τάξης. Ως εκ τούτου, η εν δυνάμει πρόφαση δυσκολίας μετατράπηκε σε πλεονέκτημα του σχεδιασμού του διδακτικού σεναρίου. Εντούτοις, κατά την εφαρμογή της δεύτερης διδακτικής παρέμβασης στο δεύτερο τμήμα, απαιτήθηκε περισσότερος από τον προβλεπόμενο χρόνο για την υπενθύμιση των διδαχθεισών εννοιών της προηγούμενης διδακτικής παρέμβασης, εξαιτίας του μεγαλύτερου της εβδομάδας ενδιάμεσου χρόνου μεταξύ των δύο παρεμβάσεων. Αυτό συνέβη για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης και του προγραμματισμού μας, αλλά σχετικούς με τη σχολική ζωή. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η δυσκολία ξεπεράστηκε με τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών, μέσω του κοινόχρηστου φακέλου, τόσο στην ηλεκτρονική παρουσίαση των βασικών εννοιών της προηγούμενης διδακτικής παρέμβασης όσο και στα αρχεία με τον κώδικα που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει εκπονώντας τις δραστηριότητες της ίδιας διδακτικής παρέμβασης. Ο χρόνος καλύφθηκε, η υλοποίηση των δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι προβλεπόμενοι διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν. Αν σχεδιάζατε πάλι το σενάριο θα το αλλάζατε όλο ή επί μέρους στοιχεία του και ποια; Αν, εκ νέου σχεδίαζα το σενάριο, θα ενέτασσα κάποιες ακόμη δραστηριότητες οι οποίες για την ολοκλήρωσή τους θα απαιτούσαν την άμεση αλληλεξάρτηση των ομάδων εργασίας, θα ευνοούσαν τη βιωματική μάθηση και θα ενθάρρυναν σε μεγαλύτερο βαθμό τον πειραματισμό. Και τούτο, διότι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τέτοιου είδους δραστηριότητες κινητοποίησαν το σύνολο των μαθητών ενθαρρύνοντας τους στον πειραματισμό, καλλιεργώντας και προάγοντας τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα και προσφέροντάς τους τα οφέλη της βιωματικής μάθησης. Επίσης, θα σχεδίαζα το σενάριο έχοντας περισσότερο λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες τρέχουσες συνθήκες που ενδεχομένως επηρεάζουν τη διδακτική πορεία.

9 Σε τι σας ωφέλησε ως εκπαιδευτικό ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο αναστοχασμός στο σενάριο; Τα προσωπικά οφέλη, ως εκπαιδευτικού, που προέκυψαν από το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον αναστοχασμό του παρόντος διδακτικού σεναρίου εστιάζονται, αφενός, στην επικαιροποίηση των σχετικών παιδαγωγικών αρχών, θεωριών και στρατηγικών, αφετέρου, στον επαναπροσδιορισμό της σημασίας και βαρύτητας του σχεδιασμού δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό και τη βιωματική μάθηση και ευνοούν την ανάπτυξη και καλλιέργεια μεταγνωστικών ικανοτήτων από τους μαθητές. 17. Φύλλα Εργασίας ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παρουσίαση Βασικών κανόνων σύνταξης HTML Η HTML διαθέτει ετικέτες για τη δημιουργία ιστοσελίδων, η σύνταξη των οποίων ακολουθεί κάποιους βασικούς κανόνες. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι: Όλες οι ετικέτες εσωκλείονται μεταξύ των χαρακτήρων < και > Οι ετικέτες διακρίνονται σε απλές και διπλές. Οι απλές έχουν τη μορφή < ετικέτα >. Οι διπλές έχουν τη μορφή < ετικέτα >.. < /ετικέτα >. Οι διπλές ετικέτες συνήθως περιβάλλουν το κείμενο του οποίου και καθορίζουν τη μορφοποίηση. Η ετικέτα τέλους < /ετικέτα > ακυρώνει την ισχύ της πρώτης ετικέτας. Οι ετικέτες μπορεί να γράφονται είτε με πεζά είτε με κεφαλαία λατινικά γράμματα. Καλό είναι, ωστόσο, να ακολουθείται μια ομοιομορφία στον τρόπο γραφής για λόγους ευαναγνωσίας. Κενές γραμμές καθώς και περισσότερα του ενός κενά μεταξύ των λέξεων στο κείμενο μιας ιστοσελίδας δε λαμβάνονται υπόψη. Οι χαρακτήρες <!-- και --! > χρησιμοποιούνται για να εμφανίσουν κάποιο σχόλιο στην ιστοσελίδα. Δομή σελίδας και βασικές ετικέτες Ο κώδικας κάθε σελίδας HTML αρχίζει με την ετικέτα < HTML > και τελειώνει με < /HTML >. Μεταξύ αυτής της διπλής ετικέτας γράφεται ο κώδικας της HTML σελίδας. Ετικέτα < HTML >. < / HTML > Ετικέτες < HEAD >.. < / HEAD > < TITLE >.. < / TITLE > < BODY >.. < / BODY > Ο κώδικας HTML αποτελείται από δύο βασικά τμήματα: την επικεφαλίδα και το κυρίως σώμα. Η επικεφαλίδα ορίζεται στη διπλή ετικέτα < HEAD > και < /HEAD >. Η επικεφαλίδα συνήθως περιγράφει το περιεχόμενο της σελίδας. Ο τίτλος της σελίδας, ο οποίος εμφανίζεται στο πάνω μέρος του φυλλομετρητή περιέχεται στην επικεφαλίδα και μέσα στη διπλή ετικέτα < TITLE > και < /TITLE >. Το κυρίως σώμα ορίζεται στη διπλή ετικέτα < BODY > και </ BODY >, ξεκινά αμέσως μετά την επικεφαλίδα και περιλαμβάνει όλα τα συστατικά στοιχεία της ιστοσελίδας, όπως κείμενο, εικόνες, συνδέσμους, κ.λ.π. Λογισμικό σύνταξης κώδικα HTML O κώδικας HTML συντάσσεται με το πρόγραμμα Σημειωματάριο. Το αρχείο αποθηκεύεται με την κατάληξη.htm και την επιλογή «όλα τα αρχεία». Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αρχείο εκτελέσιμο από το φυλλομετρητή. Δραστηριότητα 1 Δημιουργείστε δυάδες εργασίες. Ανοίγοντας το Σημειωματάριο και χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες δημιουργείστε μια ιστοσελίδα με τίτλο «Η πρώτη μου σελίδα» η οποία θα προβάλλει τη φράση «Η πρώτη μου ιστοσελίδα στο διαδίκτυο» όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί.

10 Επικεφαλίδα <HEAD> <TITLE> Η πρώτη μου σελίδα HTML Κώδικας </HEAD> <BODY> </TITLE> Κυρίως Σώμα Η πρώτη μου σελίδα στο διαδίκτυο </ BODY > Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast11.htm, όπου xx είναι ο αριθμός του υπολογιστή σας. Ανοίξτε το αρχείο που δημιουργήσατε με το Φυλλομετρητή. Σημείωση: Τροποποιείστε το μέγεθος του παραθύρου του Σημειωματάριου, ώστε να καλύπτει τη μισή οθόνη του υπολογιστή σας και του Φυλλομετρητή ώστε να καλύπτει το άλλο μισό της οθόνης. Δραστηριότητα 2 Στον κώδικα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα αλλάξτε το κείμενο στην ετικέτα του τίτλου της ιστοσελίδας ώστε να γίνει «Η σελίδα μου». Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast12.htm. Κάντε ανανέωση στο Φυλλομετρητή. Τι παρατηρείτε; Εισάγετε τις παρατηρήσεις σας ως σχόλια στον κώδικά σας και αποθηκεύστε με όνομα αρχείου userxx_drast12b.htm. Δραστηριότητα 3 Στον κώδικα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα κάντε 3 συντακτικά λάθη, δηλαδή, λάθη που δεν είναι ορθογραφικά στο κείμενο του τίτλου και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast13.htm στον κοινόχρηστο φάκελο «μοιράζω». Ανοίξτε από τον κοινόχρηστο φάκελο «μοιράζω» το αντίστοιχο αρχείο της δυάδας που βρίσκετε στα αριστερά σας. Εντοπίστε τα συντακτικά λάθη στον κώδικα HTML και εισάγετέ τα στον κώδικα ως σχόλια ακριβώς δίπλα στα λάθη. Εισάγετε στην κορυφή του κώδικα την ομάδα της οποίας το αρχείο εκσφαλματώσατε, ως σχόλιο με τη μορφή «Κώδικας ομάδας userxx». Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast13b.htm Δραστηριότητα 4 Δραστηριότητα για περαιτέρω εξάσκηση και διερεύνηση. Χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο και τις βασικές ετικέτες HTML, δημιουργείστε μια ιστοσελίδα με τίτλο «το βιβλίο μου» για να παρουσιάσετε το αγαπημένο σας βιβλίο. Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα εμφανίζεται σε διαφορετικές γραμμές το ονοματεπώνυμό σας, ο συγγραφέας, ο τίτλος του βιβλίου (με υπογράμμιση) καθώς και μια περίληψη του βιβλίου. Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα biblio_το επώνυμό σας.htm και προσθέστε το στην ιστοσελίδα wiki (http://isepal.pbworks.com) του μαθήματος. Αυτοαξιολόγηση Συμπληρώστε το Φύλλο Αξιολόγησης Βασικοί Κανόνες Σύνταξης HTML, που υπάρχει αναρτημένο στο wiki (http://isepal.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί ως βοηθητικό εργαλείο του μαθήματος.

11 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βασικοί Κανόνες Σύνταξης HTML ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με Σωστό (Σ) ή Λανθασμένο (Λ). Υπάρχουν τρία είδη ετικετών HTML: οι απλές, οι διπλές και οι τριπλές ετικέτες. Όλες οι ετικέτες πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα της λατινικής αλφαβήτου. Ο κώδικας HTML αρχίζει με την ετικέτα <HTML> και τελειώνει με την ετικέτα </HTML>. Ο κώδικας HTML αποτελείται από δύο βασικά τμήματα: την επικεφαλίδα και το κυρίως σώμα της σελίδας. Λαμβάνονται υπόψη από το φυλλομετρητή οι κενές γραμμές και τα περισσότερα του ενός κενά μεταξύ των λέξεων του κειμένου, στον κώδικα της ιστοσελίδας. 2. Συνδέστε τους όρους που βρίσκονται στην αριστερή στήλη με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις που βρίσκονται στη δεξιά. <HEAD>.. </HEAD> <TITLE>.. </TITLE > <BODY>.. </BODY> <HTML>.. </HTML> Ετικέτα αλλαγής παραγράφου Ετικέτα τίτλου Ετικέτα επικεφαλίδας Ετικέτα καθορισμού κυρίως σώματος ιστοσελίδας Ετικέτα καθορισμού κώδικα HTML Ετικέτα κεντραρίσματος 3. Με ποιο τρόπο θα κάνω «αόρατο» στην ιστοσελίδα μέρος του κειμένου της;. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Παρουσίαση και μορφοποίηση κειμένου ιστοσελίδας με HTML Η HTML διαθέτει ετικέτες για τη διαμόρφωση του τρόπου παρουσίασης του κειμένου μιας ιστοσελίδας. Οι ετικέτες αυτές είναι πολλές και χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση. Ετικέτες αλλαγής γραμμής και παραγράφου Η απλή ετικέτα < BR > χρησιμοποιείται για την αλλαγή γραμμής στο σημείο που τοποθετείται. Η απλή ετικέτα < Ρ > χρησιμοποιείται για την αλλαγή παραγράφου στο σημείο που τοποθετείται. Η απλή ετικέτα < HR > τοποθετεί μια οριζόντια γραμμή, αλλάζοντας αυτόματα γραμμή στο σημείο που τοποθετείται. Ετικέτες διαμόρφωσης κειμένου Οι παρακάτω διπλές ετικέτες χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του κειμένου μιας ιστοσελίδας. Παράμετροι καθορισμού χρώματος υπόβαθρου και γραμματοσειράς κειμένου Ετικέτα < B >. < /B > Εμφανίζει το κείμενο που εσωκλείει με έντονη γραφή (Bold) Ετικέτα < Ι >. < /Ι > Εμφανίζει το κείμενο που εσωκλείει με πλάγια γραφή (Italic) Ετικέτα < U >. < /U > Εμφανίζει το κείμενο που εσωκλείει με υπογράμμιση (Underline) Ετικέτα < Hi >. < /Hi > Ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου i, η οποία παίρνει τιμές από 1 έως 6 καθορίζει το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου που εσωκλείει Ετικέτα < CENTER>. < Εμφανίζει το κείμενο που εσωκλείει στοιχισμένο στο κέντρο της / CENTER > οθόνης του φυλλομετρητή Ο καθορισμός του χρώματος του υπόβαθρου αλλά και του κειμένου μιας ιστοσελίδας γίνεται με τη χρήση ειδικών παραμέτρων, οι οποίες ενσωματώνονται στη διπλή ετικέτα < BODY >.. < /BODY >. Οι παράμετροι αυτοί είναι: BGColor = χρώμα υποβάθρου Text = χρώμα κειμένου Το χρώμα και η γραμματοσειρά ενός μέρους κειμένου της ιστοσελίδας (π.χ. τίτλος παραγράφου) μεταβάλλεται με τη χρήση της διπλής ετικέτας < FONT > < /FONT > και τις παραμέτρους γραμματοσειράς και χρώματος που ενσωματώνονται σε αυτή. Οι παράμετροι αυτοί είναι: Face = όνομα γραμματοσειράς Color = χρώμα κειμένου

12 Οι τιμές της παραμέτρου Face είναι τα ονόματα των γραμματοσειρών όπως είναι γνωστά από τα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Arial, Arial Greek, Times New Roman, κ.λ.π.). Μερικές από τις πιο βασικές τιμές που δίνονται ως τιμές χρώματος για το υπόβαθρο και το κείμενο είναι οι ακόλουθες: Χρώμα Άσπρο Μαύρο Κόκκινο Κίτρινο Μπλε Ανοιχτό μπλε Γαλάζιο Πράσινο Ανοιχτό πράσινο Καφέ Πορτοκαλί Γκρι Μοβ ροζ Τιμή White Black Red Yellow Blue Lightblue Cyan Green Lightgreen Brown Orange Gray Magenta pink Για παράδειγμα η χρήση της ετικέτας < BODY BGColor = Blue Text = Yellow >.. < /BODY > έχει ως αποτέλεσμα το κείμενο που εσωκλείεται να εμφανίζεται σε κίτρινο χρώμα και το υπόβαθρο της ιστοσελίδας να εμφανίζεται μπλε. Η χρήση της ετικέτας < FONT Face = Arial Greek Color = Green >.. < / FONT > έχει ως αποτέλεσμα το κείμενο που εσωκλείεται να εμφανίζεται σε γραμματοσειρά Arial Greek και σε χρώμα πράσινο. Δραστηριότητα 1 Δημιουργείστε δυάδες εργασίες. Ανοίγοντας το Σημειωματάριο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ετικέτες δημιουργείστε μια ιστοσελίδα με τίτλο «Μεγέθη Γραμματοσειράς» και το περιεχόμενο του σχήματος 1. Σχήμα 1 Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast21.htm, όπου xx είναι ο αριθμός του υπολογιστή σας. Ανοίξτε το αρχείο που δημιουργήσατε με το Φυλλομετρητή. Σημείωση: Τροποποιείστε το μέγεθος του παραθύρου του Σημειωματάριου, ώστε να καλύπτει τη μισή οθόνη του υπολογιστή σας και του Φυλλομετρητή ώστε να καλύπτει το άλλο μισό της οθόνης.

13 Δραστηριότητα 2 Τροποποιείστε τον κώδικα HTML που δημιουργήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα έτσι ώστε ο τίτλος να είναι «Μεγέθη Γραμματοσειράς 2» και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι πλέον το περιεχόμενο του σχήματος 2. Σχήμα 2 Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast22.htm, όπου xx είναι ο αριθμός του υπολογιστή σας. Δραστηριότητα 3 Τροποποιείστε τον κώδικα HTML που δημιουργήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα έτσι ώστε ο τίτλος να είναι «Οριζόντιες Γραμμές» και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι το περιεχόμενο του σχήματος 3. Σχήμα 3

14 Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast23.htm, όπου xx είναι ο αριθμός του υπολογιστή σας. Δραστηριότητα 4 Τροποποιείστε τον κώδικα HTML που δημιουργήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα έτσι ώστε ο τίτλος να είναι «Κεντράρισμα» και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι το περιεχόμενο του σχήματος 4. Σχήμα 4 Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast24.htm, όπου xx είναι ο αριθμός του υπολογιστή σας. Δραστηριότητα 5 Συντάξτε τον κατάλληλο κώδικα HTML (χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ετικέτες και παραμέτρους) ώστε να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα με τίτλο «Martin Herbert» και το περιεχόμενο του σχήματος 5. Σχήμα 5 Σημείωση: Να ακολουθήσετε πιστά τη στίξη στο κείμενο. Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast25.htm, όπου xx είναι ο αριθμός του υπολογιστή σας. Δραστηριότητα 6

15 Προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ετικέτες και παραμέτρους στον κώδικα HTML που δημιουργήσατε προηγουμένως, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να εμφανίζεται σε πορτοκαλί υπόβαθρο με γραμματοσειρά Tahoma χρώματος μπλε. Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast26.htm, όπου xx είναι ο αριθμός του υπολογιστή σας. Δραστηριότητα 7 Τροποποιείστε στον κώδικα HTML που δημιουργήσατε προηγουμένως, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ετικέτες και παραμέτρους, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να εμφανίζεται όπως το περιεχόμενο του σχήματος 6. Για τους έφηβους Να διαμορφώνεις τη δική σου άποψη, μια ατομική, ιδιαίτερη οπτική: να είσαι ο εαυτός σου, ικανός για σκέψη και δράση. Να έχεις αίσθηση του χιούμορ. Να αποδέχεσαι την πραγματικότητα όπως έχει. Να αποδέχεσαι και να προσέχεις τον εαυτό σου. Να δείχνεις ενδιαφέρον Σχήμα 6 για τα κοινωνικά προβλήματα. Να μπορείς να αντέχεις έναν ορισμένο βαθμό μοναξιάς. Να σέβεσαι τις ιδέες και τα δικαιώματα των άλλων. Να διαμορφώνεις μόνος σου τις δικές σου αξίες. Να μη δέχεσαι παθητικά την κοινή λογική σε όλες τις περιπτώσεις. Να είσαι ευέλικτος σε διάφορες καταστάσεις και να μπορείς να αλλάζεις. Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα userxx_drast27.htm, όπου xx είναι ο αριθμός του υπολογιστή σας. Δραστηριότητα 8 Δραστηριότητα για περαιτέρω εξάσκηση και διερεύνηση. Χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο και τις κατάλληλες ετικέτες και παραμέτρους HTML, δημιουργείστε μια ιστοσελίδα με τίτλο «Το εστιατόριό μου» για να παρουσιάσετε τον κατάλογο ενός εστιατορίου που προσφέρει κατ οίκον διανομή. Ο κατάλογος του εστιατορίου θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα με την μορφή του περιεχομένου του σχήματος 7. Αποθηκεύστε τον κώδικα HTML σε ένα αρχείο με όνομα estiatorio_το επώνυμό σας.htm και προσθέστε το στην ιστοσελίδα wiki του μαθήματος (http://isepal.pbworks.com). Αυτοαξιολόγηση Συμπληρώστε το Φύλλο Αξιολόγησης - Παρουσίαση και Μορφοποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας με HTML, που υπάρχει αναρτημένο στο Wiki (http://isepal.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί ως βοηθητικό εργαλείο του μαθήματος.

16 MENOY ΣΑΛΑΤΕΣ Σαλάτα Χωριάτικη Σαλάτα Χειμωνιάτικη (με λάχανο, καρότο, πιπεριά και σελινόριζα) Σαλάτα εποχής (με φρέσκα λαχανικά εποχής) ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ Αρνί με πατάτες στο φούρνο Κοτόπουλο κοκκινιστό με ζυμαρικά ή ρύζι ή πατάτες Γεμιστά (ντομάτες, πιπεριές ή κολοκύθια ανάλογα με την εποχή) Φιλέτο ψαριού στο φούρνο με λαχανικά ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ Φρουτοσαλάτα Γιαούρτι με μέλι ή γλυκό του κουταλιού Ζελέ με φρούτα Ραβανί Σχήμα 7

17 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρουσίαση και Μορφοποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας με HTML ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με Σωστό (Σ) ή Λανθασμένο (Λ). Οι παράμετροι για τη διαμόρφωση του χρώματος υποβάθρου και κειμένου της ιστοσελίδας ενσωματώνονται στην ετικέτα της επικεφαλίδας. Η ετικέτα <FONT>.</FONT> με τις κατάλληλες παραμέτρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση της γραμματοσειράς και του χρώματος του κειμένου που εσωκλείεται σε αυτή. Η τιμή της παραμέτρου για τον καθορισμό χρώματος κειμένου μπορεί να δοθεί και σε δεκαεξαδική μορφή. Σε μια ετικέτα επικεφαλίδων <Hi>. </Hi> το i παίρνει τιμές από 1 έως Συνδέστε τους όρους που βρίσκονται στην αριστερή στήλη με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις που βρίσκονται στη δεξιά. <CENTER>.. </ CENTER > <BR> BGColor FONT Face= Arial <ΗR> Ετικέτα αλλαγής γραμμής Ετικέτα καθορισμού οριζόντιας γραμμής Ετικέτα καθορισμού γραμματοσειράς Παράμετρος καθορισμού χρώματος υποβάθρου Ετικέτα πλάγιας γραφής Ετικέτα κεντραρίσματος 3. Ο κώδικας <FONT Face= Times Color= green > Όνομα </FONT> τι αποτέλεσμα θα επιφέρει στη λέξη «Όνομα»; 4. Γράψτε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παρακάτω κώδικα: <HTML> <HEAD> <Title> Λογισμικό </Title> </HEAD> <BODY> <hr> Οι βασικές κατηγορίες λογισμικού είναι: <BR> Το λογισμικό Συστήματος <BR> To λογισμικό Εφαρμογών </BODY> </HTML> Βιβλιογραφία Βακάλη Α., Γκρίτζαλης Στ., Δουληγέρης Χ., Πάτσα Χ., Σούλτης Γ., Τσέλιος Δ. (2000). Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο - Βιβλίο μαθητή. Αθήνα: Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β. Βακάλη Α., Γκρίτζαλης Στ., Δουληγέρης Χ., Πάτσα Χ., Σούλτης Γ., Τσέλιος Δ. (2000). Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο - Τετράδιο εργαστηρίου. Αθήνα: Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β. Βακάλη Α., Γκρίτζαλης Στ., Δουληγέρης Χ., Πάτσα Χ., Σούλτης Γ., Τσέλιος Δ. (2000). Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο -Βιβλίο καθηγητή. Αθήνα: Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β. Ματσαγγούρας Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. Δαγδιλέλης Β., Ζαγούρας Χ., Κόμης Β., Κουτσογιάννης Δ., Κυνηγός Χρ. Ψύλλος Δ. (2013). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης Γενικό Μέρος. Πάτρα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ Διόφαντος- Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης. Δαγδιλέλης Β., Καζανίδης Ι., Μαλλιαράκης Χρ., Ξυνόγαλος Σ., Πανσεληνάς Γ., Χατζηφωτίου Αικ. (2013). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης Ειδικό Μέρος Κλάδων ΠΕ19/20. Πάτρα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ Διόφαντος- Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης. Ιστότοποι

18 Ιστοχώρος wiki που έχει δημιουργηθεί για τους μαθητές της Β τάξης του τομέα Πληροφορικής του 1 ου ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού (username: synedrio, password: synedrio)

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr

Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr Πεοίληψη Στην παρούσα εργασία κατατίθεται μία πρόταση Διδακτικού Σεναρίου, για συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος Προγραμματιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Τάξη: Β Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1625167-Apostolos-mihaloydis.html">Απόστολος Μιχαλούδης</a> </h3> <p> <img alt="Απόστολος Μιχαλούδης" title="Απόστολος Μιχαλούδης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1625167.jpg"> ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη </p> <a href="/1625167-Apostolos-mihaloydis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6986721-I-a-s-k-a-l-i-a-s-i-s-t-o-r-i-a-s.html">Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ</a> </h3> <p> <img alt="Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ" title="Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/6986721.jpg"> Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ </p> <a href="/6986721-I-a-s-k-a-l-i-a-s-i-s-t-o-r-i-a-s.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10384857-Epimorfosi-ekpaideytikon-sti-hrisi-kai-axiopoiisi-ton-tpe-stin-ekpaideytiki-diadikasia-epimorfotria-doyvli-georgia.html">ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" title="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10384857.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: </p> <a href="/10384857-Epimorfosi-ekpaideytikon-sti-hrisi-kai-axiopoiisi-ton-tpe-stin-ekpaideytiki-diadikasia-epimorfotria-doyvli-georgia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7456421-Ethniko-kai-kapodistriako-panepistimio-athinon-kentro-epaggelmatikis-katartisis-stadioy-5-10562-syntagma.html">Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα</a> </h3> <p> <img alt="Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα" title="Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7456421.jpg"> Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax: </p> <a href="/7456421-Ethniko-kai-kapodistriako-panepistimio-athinon-kentro-epaggelmatikis-katartisis-stadioy-5-10562-syntagma.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2835777-Didaktiko-senario-to-yliko-toy-ypologisti.html">ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»</a> </h3> <p> <img alt="ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»" title="ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2835777.jpg"> ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών </p> <a href="/2835777-Didaktiko-senario-to-yliko-toy-ypologisti.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7042341-S-e-p-syntheto-ergastiriako-perivallon.html">Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)</a> </h3> <p> <img alt="Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)" title="Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7042341.jpg"> ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ </p> <a href="/7042341-S-e-p-syntheto-ergastiriako-perivallon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7370102-Pliroforiki-sto-eniaio-lykeio.html">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ" title="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7370102.jpg"> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως </p> <a href="/7370102-Pliroforiki-sto-eniaio-lykeio.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8717274-Ergaleia-drastiriotiton-gia-syggrafi-mathisiakon-akoloythion-sto-perivallon-lams.html">Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS</a> </h3> <p> <img alt="Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS" title="Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8717274.jpg"> Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου </p> <a href="/8717274-Ergaleia-drastiriotiton-gia-syggrafi-mathisiakon-akoloythion-sto-perivallon-lams.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11209407-Ilektroniko-tahydromeio-omada-anaptyxis.html">Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</a> </h3> <p> <img alt="Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" title="Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11209407.jpg"> Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός </p> <a href="/11209407-Ilektroniko-tahydromeio-omada-anaptyxis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4137435-Protasi-diaforopoiimenis-didaskalias-stin-g-dimotikoy-kloyvatos-k-i-protasi-mporei-na-prosarmostei-se-kathe-g-taxi-dimotikoy-mathima-glossa.html">Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα</a> </h3> <p> <img alt="Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα" title="Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4137435.jpg"> Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία </p> <a href="/4137435-Protasi-diaforopoiimenis-didaskalias-stin-g-dimotikoy-kloyvatos-k-i-protasi-mporei-na-prosarmostei-se-kathe-g-taxi-dimotikoy-mathima-glossa.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3218030-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3218030.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ </p> <a href="/3218030-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9747919-Hrisi-ekpaideytikoy-logismikoy-gia-ti-didaskalia-toy-theorimatos-toy-bolzano.html">«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano»</a> </h3> <p> <img alt="«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano»" title="«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9747919.jpg"> «Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» Ιορδανίδης Ι. Φώτιος Καθηγητής Μαθηματικών, 2 ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας fjordaneap@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θεώρημα του Bolzano </p> <a href="/9747919-Hrisi-ekpaideytikoy-logismikoy-gia-ti-didaskalia-toy-theorimatos-toy-bolzano.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/164043-Egheiri-io-o-igion-ilektroniki-ypiresia-antlisis-apotelesmatos-pistopoiisis-anapirias.html">ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας</a> </h3> <p> <img alt="ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας" title="ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/164043.jpg"> ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen... </p> <a href="/164043-Egheiri-io-o-igion-ilektroniki-ypiresia-antlisis-apotelesmatos-pistopoiisis-anapirias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6281850-6-5-anaptyxi-efarmogi-kai-axiologisi-ekpaideytikon-senarion-kai-drastiriotiton-ana-gnostiko-antikeimeno.html">6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο</a> </h3> <p> <img alt="6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο" title="6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6281850.jpg"> 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο </p> <a href="/6281850-6-5-anaptyxi-efarmogi-kai-axiologisi-ekpaideytikon-senarion-kai-drastiriotiton-ana-gnostiko-antikeimeno.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/398208-.html"></a> </h3> <p> <img alt="" title="" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/398208.jpg"> ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. </p> <a href="/398208-.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10757994-Thema-dialogoy-syntonistes-sofia-kalogridi-ignatios-karaminas.html">ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας</a> </h3> <p> <img alt="ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας" title="ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10757994.jpg"> ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, </p> <a href="/10757994-Thema-dialogoy-syntonistes-sofia-kalogridi-ignatios-karaminas.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9592449-Organosi-tis-i-askalias-apaitoymeni-ylikotehniki-ypo-omi.html">ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ</a> </h3> <p> <img alt="ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ" title="ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9592449.jpg"> ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα </p> <a href="/9592449-Organosi-tis-i-askalias-apaitoymeni-ylikotehniki-ypo-omi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8234792-Diereynisi-ton-ennoion-entasi-kai-dynamiko-se-ilektriko-pedio-poy-dimioyrgeitai-apo-dyo-simeiaka-fortia.html">ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ" title="ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8234792.jpg"> 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας </p> <a href="/8234792-Diereynisi-ton-ennoion-entasi-kai-dynamiko-se-ilektriko-pedio-poy-dimioyrgeitai-apo-dyo-simeiaka-fortia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2023981-Epimorfosi-ekpaideytikon-mesis-ekpaideysis-gia-ta-nea-analytika-programmata-neo-analytiko-programma-g-gymnasioy.html">ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ</a> </h3> <p> <img alt="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ" title="ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/2023981.jpg"> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός </p> <a href="/2023981-Epimorfosi-ekpaideytikon-mesis-ekpaideysis-gia-ta-nea-analytika-programmata-neo-analytiko-programma-g-gymnasioy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2896997-Plaisio-programmaton-spoydon-ps-hristos-doykas-antiproedros-toy-pi.html">ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ" title="ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2896997.jpg"> ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν </p> <a href="/2896997-Plaisio-programmaton-spoydon-ps-hristos-doykas-antiproedros-toy-pi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7992028-Niotho-niotheis-niothei-niothoyme-omada-anaptyxis-sholeio-hania.html">Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά</a> </h3> <p> <img alt="Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά" title="Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7992028.jpg"> Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα </p> <a href="/7992028-Niotho-niotheis-niothei-niothoyme-omada-anaptyxis-sholeio-hania.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10402056-Tpe-sta-iuotika-sholeia-konstantinos-haratsis-r-ilektrologos-mih-mih-i-y-ekpaideytikos-pe19.html">ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19</a> </h3> <p> <img alt="ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19" title="ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10402056.jpg"> ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης </p> <a href="/10402056-Tpe-sta-iuotika-sholeia-konstantinos-haratsis-r-ilektrologos-mih-mih-i-y-ekpaideytikos-pe19.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1225950-To-sygkekrimeno-programma-ehei-polles-viomatikes-draseis-aparaitito-meso-didaskalias-gia-tin-idiaiterotita-poy-paroysiazei-i-ekpaideysi-enilikon.html">ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ" title="ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1225950.jpg"> Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: </p> <a href="/1225950-To-sygkekrimeno-programma-ehei-polles-viomatikes-draseis-aparaitito-meso-didaskalias-gia-tin-idiaiterotita-poy-paroysiazei-i-ekpaideysi-enilikon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2835810-Pio-analytika-dimioyrgithike-mia-istoselida-typoy-wiki-opoy-prostethikan-oi-analoges-anafores-se-drastiriotites-apo-to-fotodentro.html">Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.</a> </h3> <p> <img alt="Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο." title="Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2835810.jpg"> ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι </p> <a href="/2835810-Pio-analytika-dimioyrgithike-mia-istoselida-typoy-wiki-opoy-prostethikan-oi-analoges-anafores-se-drastiriotites-apo-to-fotodentro.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9408828-Elliniki-dimokratia-ypoyrgeio-paideias-kai-thriskeymaton-vathmos-asfaleias-na-diatirithei-mehri-vath-proteraiotitas.html">ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:</a> </h3> <p> <img alt="ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:" title="ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9408828.jpg"> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: </p> <a href="/9408828-Elliniki-dimokratia-ypoyrgeio-paideias-kai-thriskeymaton-vathmos-asfaleias-na-diatirithei-mehri-vath-proteraiotitas.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10545460-Didaktiki-methodologia-domika-stoiheia-tis-didaskalias.html">ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ" title="ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10545460.jpg"> Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη </p> <a href="/10545460-Didaktiki-methodologia-domika-stoiheia-tis-didaskalias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8915401-2-skopoi-tis-mathisis-kai-didaktikoi-stohoi.html">2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι</a> </h3> <p> <img alt="2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι" title="2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8915401.jpg"> ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές, </p> <a href="/8915401-2-skopoi-tis-mathisis-kai-didaktikoi-stohoi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9790816-Meizon-programma-epimorfosis-ekpaideytikon-entypo-ypovolis-kalon-praktikon-i-askalias-shedia-mathiuatos-ekpaideytika-senaria.html">ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)</a> </h3> <p> <img alt="ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)" title="ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9790816.jpg"> ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ </p> <a href="/9790816-Meizon-programma-epimorfosis-ekpaideytikon-entypo-ypovolis-kalon-praktikon-i-askalias-shedia-mathiuatos-ekpaideytika-senaria.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5900333-Dieythynsi-epimorfosis-pistopoiisis.html">Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης</a> </h3> <p> <img alt="Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης" title="Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5900333.jpg"> Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης </p> <a href="/5900333-Dieythynsi-epimorfosis-pistopoiisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12690530-Grafontas-ena-sholiko-vivlio-gia-ta-mathimatika-marianna-tzekaki-an-kathigitria-a-p-th-m-kaldrymidoy-an-kathigitria-panepistimioy-ioanninon.html">Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων</a> </h3> <p> <img alt="Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" title="Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12690530.jpg"> Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα </p> <a href="/12690530-Grafontas-ena-sholiko-vivlio-gia-ta-mathimatika-marianna-tzekaki-an-kathigitria-a-p-th-m-kaldrymidoy-an-kathigitria-panepistimioy-ioanninon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7349874-Pros-tin-politiki-igesia-ypoyrgeioy-paideias-dia-vioy-mathisis-thriskeymaton.html">ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων</a> </h3> <p> <img alt="ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων" title="ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7349874.jpg"> Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN: </p> <a href="/7349874-Pros-tin-politiki-igesia-ypoyrgeioy-paideias-dia-vioy-mathisis-thriskeymaton.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10273627-Omada-e-georgioy-foteini-ilioydi-afroditi-metallidoy-hrysi-nizamis-alexandros-tzikalagias-andreas-trigkas-aggelos.html">ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ" title="ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10273627.jpg"> ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που </p> <a href="/10273627-Omada-e-georgioy-foteini-ilioydi-afroditi-metallidoy-hrysi-nizamis-alexandros-tzikalagias-andreas-trigkas-aggelos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11044812-Synoptika-periehomena.html">ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ</a> </h3> <p> <img alt="ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ" title="ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11044812.jpg"> ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία </p> <a href="/11044812-Synoptika-periehomena.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8590658-Odigies-hrisis-platformas-asyghronis-tilekpaideysis-moodle-toy-tmimatos-det.html">Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ" title="Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8590658.jpg"> Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... </p> <a href="/8590658-Odigies-hrisis-platformas-asyghronis-tilekpaideysis-moodle-toy-tmimatos-det.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5710890-Eikoniko-ergastirio-sto-ilektriko-kykloma.html">Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα</a> </h3> <p> <img alt="Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα" title="Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5710890.jpg"> Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής </p> <a href="/5710890-Eikoniko-ergastirio-sto-ilektriko-kykloma.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8231318-D-o-mathitis-ginetai-glossouathis-apokta-eparkeia-sti-hrisi-proforika-kai-grapta-toylahiston-uias-xenis-glossas-kai-se-deyteri-fasi-dyo-xenon.html">(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων</a> </h3> <p> <img alt="(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων" title="(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8231318.jpg"> (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν </p> <a href="/8231318-D-o-mathitis-ginetai-glossouathis-apokta-eparkeia-sti-hrisi-proforika-kai-grapta-toylahiston-uias-xenis-glossas-kai-se-deyteri-fasi-dyo-xenon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/115965-Methodos-pistopoiisis-dexiotiton-kai-gnoseon-epiuorfoton-v-epipedoy.html">Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου</a> </h3> <p> <img alt="Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου" title="Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/115965.jpg"> «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων </p> <a href="/115965-Methodos-pistopoiisis-dexiotiton-kai-gnoseon-epiuorfoton-v-epipedoy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5514370-Stoiheia-didaskalias-me-ti-hrisi-ton-neon-tehnologion.html">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ</a> </h3> <p> <img alt="ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ" title="ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5514370.jpg"> ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική </p> <a href="/5514370-Stoiheia-didaskalias-me-ti-hrisi-ton-neon-tehnologion.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2640122-Odigies-gia-axiologisi-sto-plaisio-omotimis-synergatikis-mathisis.html">Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης" title="Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2640122.jpg"> Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και </p> <a href="/2640122-Odigies-gia-axiologisi-sto-plaisio-omotimis-synergatikis-mathisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9401129-Gunet-eclass-1-7-platforma-asyghronis-tilekpaideysis.html">GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης</a> </h3> <p> <img alt="GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης" title="GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9401129.jpg"> GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου </p> <a href="/9401129-Gunet-eclass-1-7-platforma-asyghronis-tilekpaideysis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9413794-Axones-perigrafis-senarioy-gia-to-anoikto-thema-toy-kladoy-pe02.html">Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02</a> </h3> <p> <img alt="Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02" title="Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9413794.jpg"> Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει. </p> <a href="/9413794-Axones-perigrafis-senarioy-gia-to-anoikto-thema-toy-kladoy-pe02.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7970879-Panepistimio-aigaioy-sholi-anthropistikon-epistimon-pai-agogiko-tmima-imotikis-ekpai-eysis-fakelos-mathimatos.html">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ</a> </h3> <p> <img alt="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ" title="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7970879.jpg"> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ </p> <a href="/7970879-Panepistimio-aigaioy-sholi-anthropistikon-epistimon-pai-agogiko-tmima-imotikis-ekpai-eysis-fakelos-mathimatos.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3852881-Erotimatologio-pros-ekpaideytikoys.html">Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς</a> </h3> <p> <img alt="Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς" title="Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3852881.jpg"> Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική </p> <a href="/3852881-Erotimatologio-pros-ekpaideytikoys.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3860356-Www-costaschatzinikolas-gr.html">www.costaschatzinikolas.gr</a> </h3> <p> <img alt="www.costaschatzinikolas.gr" title="www.costaschatzinikolas.gr" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3860356.jpg"> ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή </p> <a href="/3860356-Www-costaschatzinikolas-gr.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7950698-2-diapisteyseis-pistopoiisi-e-ke-pis-pistopoiisi-dqs-din-en-iso-9001-2008.html">2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008</a> </h3> <p> <img alt="2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008" title="2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7950698.jpg"> 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό </p> <a href="/7950698-2-diapisteyseis-pistopoiisi-e-ke-pis-pistopoiisi-dqs-din-en-iso-9001-2008.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8338234-08-07-2015-onomateponymo-stefanos-koytras-idiotita-symvoylos-v-iep-ypografi.html">08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)</a> </h3> <p> <img alt="08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)" title="08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8338234.jpg"> Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια </p> <a href="/8338234-08-07-2015-onomateponymo-stefanos-koytras-idiotita-symvoylos-v-iep-ypografi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/5087/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>