15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002645072 2015-03-17"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΤΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΣΑΕ 082/8 ΚΑ 2010ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Α.Μ. 44/2014) 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Η υπό μελέτη περιοχή ανήκει στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Καρδίτσας και συγκεκριμένα η θέση της δεξαμενής οριοθετείται στην περιοχή «Αλμύρες» του αγροκτήματος Δ.Δ. Συκεώνας και Ιτέας της Δημοτικής ενότητας Φύλλου η οποία ανήκει στον Καλλικρατικό Δήμο Παλαμά. Η λιμνοδεξαμενή έχει επιφάνεια 355 στρεμμάτων ενώ το συνολικό έργο με τους βοηθητικούς χώρους καταλαμβάνει έκταση 420 στρεμμάτων περίπου. Οι εκτάσεις στις οποίες είναι κατασκευασμένη η λιμνοδεξαμενή είναι Δημοτικές εκτάσεις. 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. Στόχος του έργου Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός χώρου περιβαλλοντικά αναβαθμισμένου με τουριστικό ενδιαφέρον που θα συνδυάζει αναψυχή και ξεκούραση με παράλληλη ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής και της σημαντικής πανίδας που φιλοξενεί. Επιπλέον σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν και θα αφορούν την βελτίωση της προσβασιμότητας και της επισκεψιμότητας του χώρου.

2 H διαμόρφωση του χώρου αναδεικνύει και αναβαθμίζει ουσιαστικά την περιοχή απομακρύνοντας όλα τα προϊόντα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης τα οποία φιλοξενεί. Αποτέλεσμα των διαμορφώσεων αυτών είναι η προστασία και ο εμπλουτισμός του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση του χώρου Σύντομη περιγραφή του έργου Το έργο αφορά την διαμόρφωση και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου της λιμνοδεξαμενής. Πιο συγκεκριμένα, περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής, κοντά στην ήδη υπάρχουσα περίφραξη θα τοποθετηθεί κατάλληλος ηλεκτροφωτισμός με φωτιστικά Νατρίου υψηλής πίεσης, τύπου καμπάνας σε ιστό 5 μέτρων ανά 50 μέτρα. Επιπλέον θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος πλάτους 1,50 μέτρων περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής με βάση από σκυρόδεμα πάχους 13εκ και τοποθέτηση πλακών από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40, κάνοντας πιο εύκολη την προσβασιμότητα και την επισκεψιμότητα του χώρου. Επιπρόσθετα στα ερείσματα του ποδηλατοδρόμου της λιμνοδεξαμενής θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια ενώ στο όριο του ανάντη αναχώματος με το δρόμο πρόσβασης θα τοποθετηθεί μεταλλική μπάρα που θα απαγορεύει την είσοδο στα μηχανοκίνητα οχήματα. Τέλος θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες για την εύκολη προσβασιμότητα των επισκεπτών στο έργο. 3.Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ:. Εργασίες Προυπολογισμού ,90 Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% ,86 Σύνολο : ,76 Απρόβλεπτα (%) 15,00% ,66 Σύνολο : ,42 Ποσό για αναθεωρήσεις 1.370,58 Σύνολο : ,00 Φ.Π.Α. (%) 23,00% ,00 Γενικό Σύνολο : ,00 Παλαμάς 22/9/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΛΑΜΑΣ 22/9/2014 ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οι συντάξαντες Αναστασία Δημουλά Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Καραμαλίγκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΛΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΤΕΑΣ Θέση: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΚΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛ. 44/2014 Α/Α Είδος Εργασίας 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ). Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm Μπάρα προστασίας αναχώματος. Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Επιστήλιος μονός κάδος 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Κωδικός Άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Α-1 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Α-2 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Ε-10.1 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Ε-17.1 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Ε-9.4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ΝΕΤ ΟΙΚ-Α ΟΙΚ N ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.4 ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.9 Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ Αρ. Τιμ Άρθρο Αναθεώρησης ΟΔΟ ,00% ΟΔΟ 1123.Α 100,00% ΟΔΟ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% Μον άδα Ποσό τητα m m3 870 Τιμή ( ) 0,38 * (0,38+0) 0,7 * (0,7+0) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) 570,00 609,00 Τεμ. 2 31,1 62,20 m2 2 3,8 7,60 Τεμ. 4 53,7 214,80 m ,00 m , ,00 Kg , ,00 m , ,00 Τεμ ,00 Τεμ ,00 Τεμ ,00 Αθροισμα Εργασιών : , ,60 Σε μεταφορά: 0, ,60

4 Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+ Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Μον άδα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: 0, , PROC Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα HQI - Ισχύος 150 W Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων μήκους 6 m. με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι τεσσάρων 2 αναχωρήσεων Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,00 m Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2 Ν-ΗΛΜ ΝΕΤ ΥΔΡ-Α ΝΕΤ ΥΔΡ-Α ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.8 Ν-ΗΛΜ Ν-ΗΛΜ ΑΤΗΕ Τεμ , ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% m , ,10 m ,24 899,00 m ,22 * (5,7+1,5 2) 2.093, ΗΛΜ ,00% Τεμ , ΗΛΜ ,00% ΗΛΜ ,00% Τεμ ,00 m , ,40 Αθροισμα Εργασιών : , ,30 Εργασίες Προυπολογισμού ,90 Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% ,86 Σύνολο : ,76 Απρόβλεπτα (%) 15,00% ,66 Σύνολο : ,42 Ποσό για αναθεωρήσεις 1.370,58 Σύνολο : ,00 Φ.Π.Α. (%) 23,00% ,00 Γενικό Σύνολο : ,00 ΠΑΛΑΜΑΣ 22/9/2014 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 22/9/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Τ.Υ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΛΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΤΕΑΣ Θέση: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΚΕΩΝΑΣ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛ. 44/2014 A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ ,00% Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον, η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση), η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης, η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ και των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 0,380 [*] (0,38+0) A.T.: 002 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1123.Α 100,00%

6 Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: - ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, - για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, - τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, - για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, - τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου - για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις. η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN ). οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

7 (Αριθμητικώς): 0,700 [*] (0,7+0) A.T.: 003 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ). Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ ,00% Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος Π (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 cm η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ). ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 31,10 A.T.: 004 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ Οριζόντια σήμανση οδών Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους

8 Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος. ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 3,80 A.T.: 005 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , την μελέτη και την ΕΤΕΠ Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης και η στερέωσή της επί του ιστού. Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65 m ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 53,70 A.T.: 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', ''Διάστρωση σκυροδέματος'', ''Συντήρηση σκυροδέματος'', ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',

9 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. Στην τιμή περιλαμβάνονται: α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Αριθμητικώς): 84,00 A.T.: 007 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''.

10 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας. ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 15,70 A.T.: 008 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: - Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ - Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. - Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO ), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. - Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. - Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). - Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. ( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)

11 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 1,01 A.T.: 009 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 13,50 A.T.: 010 ΟΙΚ N Μπάρα προστασίας αναχώματος. Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Μπάρα προστασίας αναχώματος βιομηχανικής κατασκευής, γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα εν θερμώ 2"" κατά DIN πλήρως χρωματισμένο, αποτελούμενο από: 1.Ορθοστάτες από κοιλοδοκούς, διατομής 80Χ80Χ8mm, ύψους 1,65m, πακτούμενοι στο έδαφος κατά 100cm τουλάχιστον. Μήκους τουλάχιστον 5μ 4.Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και ο πλήρης χρωματισμός της κατασκευής που θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό των επιφανειών από οξειδώσεις, μία στρώση μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος ριπολίνης, απόχρωσης της επιλογής της επίβλεψης. Σημειώνεται ότι μετά από τις όποιες ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα γίνουν κατά την κατασκευή θα γίνει καθαρισμός στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείμματα των ηλεκτροδίων και κατόπιν επάλειψη σε δύο στρώσεις με ψυχρό γαλβάνισμα. Περιλαμβάνονται το σύνολο των υλικών, μικρουλικών επί τόπου του έργου και εργασία δηλαδή ο μηχανισμός άρθρωσης, η κλειδαριά ασφαλείας, οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.ηλεκτροσυγκολλήσεων, πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και πλήρους χρωματισμού σύμφωνα την τεχνική περιγραφή, τις οδηγίες της επίβλεψης. Διευκρινίζεται ότι το τοιχίο πάκτωσης των κιγκλιδωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτιμάται ιδιαίτερα. ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (Αριθμητικώς): 350,00 A.T.: 011 ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.4 Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00%

12 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.\ Καθιστικά με σκελετό από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (Αριθμητικώς): 190,00 A.T.: 012 ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.9 Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Επιστήλιος μονός κάδος Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ ,00% Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ (Αριθμητικώς): 200,00 A.T.: 013 Ν-ΗΛΜ Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα HQI - Ισχύος 150 W Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώματος HQI, με πρόσμοση αλογόνου πλήρους (λυχνιολαβές, λαμπτήρες, όργανα αφής κλπ), με βραχίονα και λαμπτήρα Νατρίου, κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώματος πλήρους (λυχνιολαβές, λαμπτήρες, όργανα αφής κλπ), με βραχίονα και λαμπτήρα Νατρίου, κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: α. τον ευθύγραμμο μονό (ή η αναλογία από διπλό, κλπ.) μεταλλικό βραχίονα οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώμα β. το λαμπτήρα Νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης με Dimer

13 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου μοντέρνας γραμμής μορφής αντίστροφου κούλουρου κόνου ή αντίστοφης πυραμίδας,ή κυλύνδρου, κατάλληλο για φωτισμό σε πλατείες, πάρκα, δρόμους κλπ. Το φωτιστικό πληρεί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ & ΕΜC, και φέρει σήμανση CE. To εργοστάσιο κατασκευής είναι πιστοποιημένο με ISO, διασφαλίζοντας τον ποιοτικό έλεγχο τόσο κατά την διάρκεια της μελέτης όσο και κατά την κατασκευή του φωτιστικού. Το σώμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας χυτό διά βαρύτητας, με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος της αρεσκίας της επίβλεψης με ειδική εξωτερική επεξεργασία. Στο εσωτερικό του κελύφους θα είναι τοποθετημένα τα όργανα έναυσης του λαμπτήρα. Η καλωδίωση θα γίνεται με καλώδιο σιλικόνης 180οC.. Το κάλυμμα θα είναι πολυκαρμπονικό καμπύλης μορφής Ο ανακλαστήρας θα είναι συμμετρικής ή ασύμετρης δέσμης από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας. Το φωτιστικό διατίθεται με βραχίονα στήριξης σε ιστό ή βραχίονα. γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου ΝΥY διατομής 3Χ1,5 χλστ², συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού μέχρι το φωτιστικό σώμα. δ. όλα τα υλικά και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθμού βραχιόνων ανά ιστό. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. και τα εγκεκριμένα σχέδια. ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (Αριθμητικώς): 193,00 A.T.: 014 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων μήκους 6 m. με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ ,00% Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωσης (m) κατά τα ανωτέρω, ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 2,10 A.T.: 015 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη

14 Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ ,00% Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών. Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση ανά m³ ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 1,24 A.T.: 016 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ ,00% Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του έργου β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 7,22 [*] (5,7+1,52) A.T.: 017 Ν-ΗΛΜ Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι τεσσάρων 2 αναχωρήσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης

15 ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, διαστάσεων 1μχ1μχ0,30μ τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για: α. το μεταλλικό ερμάριο (Πίλαρ) β. τη στεγανή διανομή πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, μέγιστου απαιτούμενου αριθμού 2 αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισμού ως κατωτέρω, με φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, μέχρι 3χ35Α και αχωρήσεις μέχρι 6mm2 με μικροαυτόματους μέχρι 25Α καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου ή 24ωρου χρονοδιακόπτη ηλεκτρονικό. γ. το ρευματοδότη 16 Α δ. Το τρείγωνο γείωσης από ηλετρόδια χαλκού με χαλύβδινη ψυχή 1,5μ στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα οργανα ασφαλείας εσωτερικός ηλεκτρικός, πίνακας επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και των μικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων,η δαπάνη Ιστού στερέωσης καλωδίου της Δ.Ε.Η τοποθέτηση και σύνδεση μετρητού δοκιμών και ρυθμίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ (Αριθμητικώς): 1700,00 A.T.: 018 Ν-ΗΛΜ Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και ''Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα''. Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. Καλώδιο ΝΥΥ 3χ1,5 τ.χ για σύνδεση του ακροκιβωτίου με το φωτιστικό -Χάλκινο ηλεκρόδιο γείωσης με χαλύβδινη ψυχή 1,5μ -Cu 6mm2 και η σύνδεσή του ηλεκτροδίου με τον ιστό H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του. ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (Αριθμητικώς): 695,00

16 A.T.: 019 ΑΤΗΕ Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ ,00% Καλώδιο ΝΥY, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 6mm2 ( 1 m ) Μέτρο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 7,40 ΠΑΛΑΜΑΣ 22/9/2014 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 22/9/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Τ.Υ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΤΕΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » ΣΑΕ082/8 ΚΑ 2010ΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Ευρώ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΤΕΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΣΑΕ082/8 ΚΑ 2010ΣΕ ,00 Ευρώ ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο Ορισµοί - συντοµογραφίες Ορισµοί Συντοµογραφίες Συντοµογραφίες Τευχών Δηµοπράτησης Συντοµογραφίες Κωδίκων. Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών Άλλες Συντοµογραφίες Ερµηνείες Επικοινωνία - Κοινοποίηση εγγράφων Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση Ισχύουσες διατάξεις Προδιαγραφές και Κανονισµοί Γλώσσα Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών Σύµβαση Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση Μελέτες του έργου Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο Δαπάνες μελετών Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου Ο Παροχή και µέριµνα των τευχών Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο Εµπιστευτικότητα Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο - τήρηση αστυνοµικών διατάξεων Ευθύνη µελών κοινοπραξίας Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚτΕ) Απαλλοτριώσεις Άδειες και Εγκρίσεις Προσωπικό του ΚτΕ Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Υποχρεώσεις του Αναδόχου Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται Κατασκευή του έργου Εγγύηση καλής εκτέλεσης Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου Υπεργολάβοι... 8

19 4.5 Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι - χαράξεις - τοπογραφικά διαγράµµατα Μέτρα Ασφαλείας - Πρόληψη ατυχηµάτων - Έλεγχος επιβλαβών αερίων Διασφάλιση ποιότητας Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Φύλαξη υλικών Αρχείο έργου Πρόγραµµα ποιότητας έργου Υπεύθυνος ποιότητας έργου Εργαστήρια εργοταξίου Στοιχεία πεδίου του έργου Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες Προσβάσεις και άλλες υποδοµές Αποφυγή όχλησης Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών Εξοπλισµός Αναδόχου Προστασία περιβάλλοντος Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού Εκθέσεις προόδου εργασιών Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών Φύλαξη του εργοταξίου Δραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο Προσωρινές εγκαταστάσεις Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων Μητρώο έργου - φωτογραφίες - βιντεοσκοπήσεις Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ωράριο εργασίας - υπερωριακή, νυχτερινή εργασία - αργίες και εορτές Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο* Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου Ανάρµοστη συµπεριφορά ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Τρόπος εκτέλεσης Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού Επιθεώρηση Δοκιµές Απόρριψη Επανορθωτικές εργασίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έναρξη εργασιών Προθεσµία περάτωσης Συνολική προθεσµία Τµηµατικές προθεσµίες Έννοιες - ορισµοί Καθορισµός βασικών τµηµατικών προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών) Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Παράταση προθεσµίας περάτωσης Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών Ρυθµός προόδου εργασιών Ποινικές ρήτρες Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών Επιβολή ποινικών ρητρών Διακοπή εργασιών Συνέπειες διακοπής εργασιών Πληρωµή ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών στο ενδεχόµενο διακοπής εργασιών Επανεκκίνηση εργασιών ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ Υποχρεώσεις Αναδόχου Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών... 30

20 9.3 Επανάληψη δοκιµών Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΤΤΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Εργασίες προς επιµέτρηση Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών - Πιστοποίηση εργασιών - Παραλείψεις κατά την επιµέτρηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Δικαίωµα τροποποιήσεων Διαδικασία τροποποιήσεων Πληρωµή τροποποιήσεων Ποσό απροβλέπτων Απολογιστικές εργασίες Αναθεώρηση τιµών ΣΥΜΒΑΤιΚΟ Τ1ΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Συµβατικό τίµηµα Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο Τιµές µονάδος νέων εργασιών Προκαταβολή Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής Πληρωµές Καθυστέρηση πληρωµών Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων Δήλωση περάτωσης εργασιών Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής Λήξη ευθύνης εργοδότη Νόµισµα συναλλαγών ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΑΛ ΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Εγγυήσεις Ευθύνη Αναδόχου Ευθύνη ΚτΕ Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών Ι µελετητών Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ορισµός της ανωτέρας βίας Ειδοποίηση για ανωτέρα βία Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων Συνέπειες ανωτέρας βίας Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Αξιώσεις Αναδόχου Δικαστική επίλυση διαφορών Διαιτητική επίλυση διαφορών...46

21 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αντικείμενο Το παρόν τεύχος της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ κ ΕΣΥ) αφορά στους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, οι εργασίες για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΤΕΑΣ» Η πράξη αφορά : Το έργο αφορά την διαμόρφωση και την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου της λιμνοδεξαμενής. Πιο συγκεκριμένα, περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής, κοντά στην ήδη υπάρχουσα περίφραξη θα τοποθετηθεί κατάλληλος ηλεκτροφωτισμός με φωτιστικά Νατρίου υψηλής πίεσης, τύπου καμπάνας σε ιστό 5 μέτρων ανά 50 μέτρα. Επιπλέον θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος πλάτους 1,50 μέτρων περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής με βάση από σκυρόδεμα πάχους 13εκ και τοποθέτηση πλακών από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40, κάνοντας πιο εύκολη την προσβασιμότητα και την επισκεψιμότητα του χώρου. Επιπρόσθετα στα ερείσματα του ποδηλατοδρόμου της λιμνοδεξαμενής θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια ενώ στο όριο του ανάντη αναχώματος με το δρόμο πρόσβασης θα τοποθετηθεί μεταλλική μπάρα που θα απαγορεύει την είσοδο στα μηχανοκίνητα οχήματα. Τέλος θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες για την εύκολη προσβασιμότητα των επισκεπτών στο έργο. 1.2 Ορισμοί συντομογραφίες Ορισμοί Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν 3669/08, στην παρ της ΕΣΥ: α. «Συμβατικό Τίμημα»: το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού (εκτιμώμενη δαπάνη εργασιών μαζί με ΓΕ και ΟΕ, ποσό απροβλέπτων δαπανών, εκτιμώμενη δαπάνη τυχόν απολογιστικών εργασιών, δαπάνη αμοιβής μητρώου έργου) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. β. «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.

22 δ. «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. ε. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. στ. «Υπηρεσία»: η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΚτΕ, η οποία δημοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ή/και ως Προϊσταμένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο νόμο. ζ. «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. η. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 57 του Ν 3669/08. θ. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών. ι. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. ια. «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ιβ. «Εργοδότης-Κύριος του Έργου»: Δήμος Παλαμά Ιγ. «Προϊσταμένη Αρχή»: Δήμος Παλαμά διά των αρμοδίων οργάνων της Ιδ. «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παλαμά Συντομογραφίες Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης Ε.Σ.Υ.: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Γ.Σ.Υ.: Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τ.Π. : Τεχνική Περιγραφή Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών Α.Α.S.H.T.O.: Αμερικανικός Σύνδεσμος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών Α.S.T.M. : Αμερικανική Εταιρεία Ελέγχων και Δοκιμών Β.S : Αγγλικοί Κανονισμοί C.E.N. : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης D.I.N. : Γερμανικοί Κανονισμοί ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις ΕΤΕΠ : Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης Π.Ε. : Πρότυπα εγκαταστάσεων Π.Ο. : Πρότυπα Οδοποιίας Π.Τ. : Πρότυπα Τεχνικών Έργων Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών Γ.Γ.Δ.Ε.: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Κ.Ε.Δ.Ε.: Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων Π.Ε.Δ.Ε: Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων Τ.Ε.Ε :Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ο.Κ.Ω. : Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας Τ.Υ. Δ. Ρήγα Φεραίου: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ρήγα Φεραίου Π.Ε : Περιφερειακή Ενότητα Άλλες Συντομογραφίες ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.: Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΠΑΛ 2007-2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 369.000,00 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες» Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ: «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Β. Πιερίας»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΡΓΟ: «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Β. Πιερίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 7 / 2015 ΕΡΓΟ: «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Β. Πιερίας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΦοΔΣΑ ΠΚΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(αρ.μελ.3/2013) Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 63/ 2015 ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΫΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ.

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 15 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 15 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ με τιμές ενιαίου τιμολογίου Δ.Ε. 19-02-2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ με τιμές ενιαίου τιμολογίου Δ.Ε. 19-02-2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ" Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ με τιμές ενιαίου τιμολογίου Δ.Ε. 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΩ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ0618002 ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εργο :" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.ΓΙΑ ΤΟ 2015" Αριθμός Μελέτης : 1_2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.ΓΙΑ ΤΟ 2015 Αριθμός Μελέτης : 1_2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Εργο :" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.ΓΙΑ ΤΟ 2015" Αριθμός Μελέτης : 1_2015 Αριθμός Έργου : oak15_1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 300 ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.770.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΓΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 11 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 3o EIΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2/ΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins

Τιμολόγιο Μελέτης. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη Έργο: Πλακοστρώσες - Ανακατασκευή Επικίνδυνων Πεζοδρομίων στο Δήμο Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη Θέση: Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Τιμολόγιο Μελέτης Ημερομηνία :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: 13 ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις

ΕΡΓΟ: 13 ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: 13 ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα