Η προστασία των δικαιωµάτων των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προστασία των δικαιωµάτων των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Συµπεράσµατα δηµόσιας διαβούλευσης και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Μαρία Τσάγκαρη, Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Η ενασχόληση του Συνηγόρου του Παιδιού µε το θέµα της προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού στα ίντερνετ καφέ Οι ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις Η διεξαγωγή της σύσκεψης φορέων Ερευνητικά στοιχεία Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - SAFER INTERNET Μονάδα Εφηβικής Υγείας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Εταιρεία Μελέτης της ιαταραχής του Εθισµού στο ιαδίκτυο Β) «ηµογραφικά στοιχεία και κοινωνικο-οικονοµικές διαφορές µεταξύ εφήβων που επισκέπτονται ίντερνετ-καφέ και όσων συνδέονται στο διαδίκτυο από το σπίτι», Κ. Σιώµος, Γ. Φλώρος, Β. Φισούν, (2008) Γ) «Τι κάνουν τα αγόρια και τα κορίτσια στα internet-cafes; Μια έρευνα πεδίου», Α. Μητσάκη και Χ. Σολοµωνίδου, Παν/µιο Θεσσαλίας (2008) Οι παρατηρήσεις και προτάσεις των φορέων Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού (Υ.Ο.Ο.) Οµάδα ράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων ΙΟΜ Σωµατείο Ιδιοκτητών ίντερνετ καφέ και internet-station Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - SAFER INTERNET Ένωση Καταναλωτών η «Ποιότητα της Ζωής» - ΕΚΠΟΙΖΩ Γενικά συµπεράσµατα της διαβούλευσης και προτάσεις Συνηγόρου του Παιδιού Υπουργείο Οικονοµικών και Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος προσκληθέντων στη σύσκεψη φορέων µε θέµα «Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στα ίντερνετ καφέ» ( )

3 1. Εισαγωγή Η ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής της ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει αναλάβει την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού. Ο Συνήγορος του Παιδιού ασχολείται µε µια σειρά θεµατικών που απορρέουν από τη ιεθνή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ (ν. 2101/92) και σχετίζονται µε τα δικαιώµατα των ανηλίκων στην ταυτότητα, τη φροντίδα, το επίπεδο ζωής και διαβίωσης, την κοινωνική συµµετοχή, την έκφραση γνώµης, την εκπαίδευση, την υγεία και πρόνοια, την ενηµέρωση, τον πολιτισµό, την προστασία από τη βία, την κακοποίηση, την εκµετάλλευση και τις διακρίσεις, την ψυχαγωγία, την ελεύθερη έκφραση κ.λπ. Ο νόµος 3094/2003 έχει αναλυτικές προβλέψεις σχετικά µε τη διαδικασία διερεύνησης των αναφορών και τις ενέργειες στις οποίες µπορεί να προβεί ο Συνήγορος για την προστασία των παιδιών όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις δικαιωµάτων τους. εν αναφέρονται, όµως, στο νόµο αναλυτικά τα µέσα και οι ενέργειες για την προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού, οι οποίες αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής. Ο Συνήγορος, λαµβάνοντας υπόψη τις πρακτικές και τα υιοθετηµένα πρότυπα των Ευρωπαίων οµολόγων θεσµών, έχει αναλάβει µέχρι σήµερα µια σειρά συναφών πρωτοβουλιών που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: Επισκέψεις σε σχολεία, ιδρύµατα και άλλες δοµές / υπηρεσίες που ασχολούνται µε τα παιδιά µε στόχο την επικοινωνία µε τα παιδιά και µε τους επαγγελµατίες που εργάζονται µαζί τους και την καταγραφή των απόψεών τους Συναντήσεις και συνεργασίες µε εκπροσώπους δηµοσίων υπηρεσιών, µηκυβερνητικών οργανώσεων και άλλων συναρµόδιων φορέων που αναπτύσσουν δράσεις µε παιδιά Ενέργειες για τη διάδοση των δικαιωµάτων του παιδιού (πχ έκδοση και διακίνηση ενηµερωτικών εντύπων, λειτουργία ιστοσελίδας, παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών µηνυµάτων κ.λπ.) Συγκρότηση επιτροπών και δικτύων για την προώθηση συγκεκριµένων θεµάτων Συγκέντρωση στοιχείων, παρατηρήσεων και δεδοµένων για κρίσιµα ζητήµατα εφαρµογής των δικαιωµάτων του παιδιού ιοργάνωση ηµερίδων και συναντήσεων διαβούλευσης Συµµετοχή σε εξειδικευµένα σεµινάρια για επαγγελµατίες που εργάζονται µε τα παιδιά και εκδηλώσεις ενηµέρωσης ή/και ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό Εκπόνηση εκθέσεων και κειµένων µε προτάσεις για σηµαντικά θέµατα που έχει διερευνήσει η Αρχή, οι οποίες απευθύνονται στα αρµόδια Υπουργεία και στην Βουλή και ακολούθως δηµοσιοποιούνται. 3

4 2. Η ενασχόληση του Συνηγόρου του Παιδιού µε το θέµα της προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού στα ίντερνετ καφέ Στο πλαίσιο της εξέτασης αναφορών πολιτών και της υλοποίησης πρωτοβουλιών προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Παιδιού ενηµερώθηκε για τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, ειδικών επιστηµόνων και παραγόντων της πολιτικής ζωής σε σχέση µε τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που συνεπάγεται για την ψυχική και τη σωµατική υγεία των ανηλίκων η χωρίς έλεγχο και εποπτεία πρόσβασή τους στα καταστήµατα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet station ή/και ίντερνετ καφέ). Στον Συνήγορο αναφέρθηκε επανειληµµένα ότι µεγάλος αριθµός ανηλίκων πολλές φορές µάλιστα ακόµη και ηλικίας κάτω των 12 χρόνων ιδίως δε στην περιφέρεια, παραµένει για πολλές ώρες µέσα στα εν λόγω καταστήµατα παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια ή χρησιµοποιώντας µε άλλους τρόπους την πρόσβαση στο διαδίκτυο, µε σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη σωµατική τους υγεία όσο και την ψυχική τους, αφού συνήθως δεν υφίσταται κανένας έλεγχος των πληροφοριών, των εικόνων ή των παιχνιδιών στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Ερευνώντας το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι δυστυχώς δεν υφίσταντο νοµοθετικές προβλέψεις σε ισχύ για την είσοδο και χρήση υπηρεσιών στα παραπάνω καταστήµατα από ανηλίκους. Λόγω έλλειψης συναφούς νοµοθετικής ρύθµισης, ο Συνήγορος αρχειοθέτησε τις σχετικές αναφορές των πολιτών, ενηµερώνοντας τους ωστόσο ότι θα αναλάµβανε πρωτοβουλία για την διερεύνηση του ζητήµατος και τη διατύπωση θεσµικών προτάσεων. Εστιάζοντας στο ζήτηµα της προστασίας των ανήλικων χρηστών των ίντερνετ καφέ, ο Συνήγορος του Παιδιού αφενός έλαβε υπόψη του τα δικαιώµατα συµµετοχής και ιδίως: το δικαίωµα στην ελεύθερη έκφραση της γνώµης του παιδιού σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα το αφορά ( Σ Π αρ. 12) το δικαίωµα στην ελευθερία προσωπικής έκφρασης, αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους ( Σ Π αρ. 13) το δικαίωµα στην ψυχαγωγία και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση µε ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και την ελεύθερη συµµετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή ( Σ Π αρ. 31). Παράλληλα, ο Συνήγορος του Παιδιού έλαβε υπόψη τα δικαιώµατα προστασίας και ιδίως: το δικαίωµα να εξασφαλίζεται σε κάθε παιδί η αναγκαία για την ευηµερία του προστασία και φροντίδα, λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των γονέων του ( Σ Π αρ. 3) το δικαίωµα προστασίας από την ενηµέρωση και το υλικό που βλάπτουν την ευηµερία του ( Σ Π αρ. 17) 4

5 το δικαίωµα του παιδιού να προστατεύεται από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών, σωµατικών ή πνευµατικών, εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακής µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης ( Σ Π αρ. 19). Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Παιδιού θεωρεί ότι υφίσταται κίνδυνος από την άνευ ελέγχου πρόσβαση των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ, ιδίως των νεαρότερων σε ηλικία παιδιών, καθώς δεν υφίσταται θεσµικό πλαίσιο προστασίας τους από: την υπερβολική ενασχόληση, εθισµό και εξάρτηση από το διαδίκτυο, ιδίως δε από την υπερβολική χρήση ηλεκτρονικών (διαδραστικών και µη) παιχνιδιών του διαδικτύου την εκτεταµένη έκθεση και σταδιακή εξοικείωση µε διάφορες µορφές συµβολικής (και µη) βίας τις επικοινωνίες µε κακόβουλους χρήστες (τρίτα άτοµα, άγνωστοι, παιδόφιλοι κ.λπ.) την παρενόχληση στο διαδίκτυο και την εκδήλωση του διεθνώς διαδεδοµένου φαινοµένου του CyberBullying (διαδικτυακές κ.λπ. ηλεκτρονικές επιθέσεις) την «ελεύθερη» πρόσβαση σε υλικό ιστοσελίδων ακατάλληλο για την ηλικία, γνωστική, νοητική και ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη των ανηλίκων την παράνοµη πρόσβαση τρίτων ατόµων και τη συνακόλουθη κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων και δεδοµένων ανήλικων χρηστών του διαδικτύου και των υπηρεσιών του ψυχοσυναισθηµατικά ή/και σωµατικά (ή σωµατοποιηµένα) προβλήµατα που προκαλούνται από την πολύωρη προσκόλληση στους υπολογιστές και κατάχρηση των υπηρεσιών του διαδικτύου αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται στη σχολική φοίτηση και επίδοση αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται στην κοινωνική ζωή και καθηµερινότητα του ανηλίκου. 3. Οι ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις Παρόλο που η συνεχώς αυξανόµενη ενασχόληση των παιδιών µε το διαδίκτυο και οι (θετικές και αρνητικές) συνέπειές της αποτελούν πλέον αντικείµενο έντονου κοινωνικού διαλόγου, ο σχετικός προβληµατισµός δεν φαίνεται να αντανακλάται επαρκώς ή έστω επιτυχώς στην εθνική νοµοθεσία. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη δυνατότητα εισόδου και την εν συνεχεία πρόσβαση των ανηλίκων σε επιχειρήσεις και καταστήµατα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (τα γνωστά ίντερνετ καφέ ή internet stations) δεν υπάρχει καµία ειδική πρόβλεψη. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η πρόσβαση των ανηλίκων σε ίντερνετ καφέ είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς, εφόσον η επιχείρηση είναι αµιγής, ανεξάρτητα από την ηλικία του ανηλίκου. Ο µόνος 5

6 περιορισµός προκύπτει από τη γενική απαγόρευση διενέργειας παιγνίων µέσω των υπολογιστών του καταστήµατος, στη βάση ωστόσο ενός πλέγµατος διατάξεων που έχουν ήδη κριθεί προβληµατικές, δηµιουργώντας τελικά νοµοθετικό κενό. Ειδικότερα, ο ν. 3037/2002 απαγορεύει γενικά τη διενέργεια παιγνίου µέσω των υπολογιστών των καταστηµάτων αυτών, ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειάς του (αρ. 3: «εν εµπίπτει στην απαγόρευση που ορίζεται στο άρθρο 2 η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήµατα που λειτουργούν ως επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Η διενέργεια, όµως, παιγνίου µε τους υπολογιστές αυτούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο διενέργειάς του, απαγορεύεται»). Τη γενική αυτή απαγόρευση επαναλαµβάνουν οι Υ.Α. 106/2002 (ΥΠ.Οικ /1200/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ.1209/ ) και KΥΑ /1491/Τ. & Ε.Φ./ (ΦΕΚ Β 1827/Β/ ). Στην τελευταία µάλιστα διευκρινίζεται ότι: «στ. εν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε internet ή intranet sites που διαθέτουν παίγνια. [ ] η. εν επιτρέπεται η εκ µέρους του επιχειρηµατία ή του εκάστοτε υπευθύνου των καταστηµάτων επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παραχώρηση ενοικίαση δισκετών, CD κλπ. µε ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες χρήστες των Η/Υ, για χρήση εντός του χώρου των καταστηµάτων αυτών ή και εκτός αυτών, καθώς και η εκ µέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών κλπ. µε παίγνια στους Η/Υ του καταστήµατος» (αρ. 1 παρ. 3 στοιχ. στ, η ). Η παραπάνω γενική απαγόρευση έχει κριθεί αντισυνταγµατική (ΣτΕ 158/2004), ενώ ακυρώθηκαν και οι προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ /1491/Τ/2003 (ΣτΕ 2144/2009). Το ΕΚ (C-65/05) εξάλλου έκρινε ότι η σχετική νοµοθεσία δεν συνάδει µε τις υποχρεώσεις της χώρας που πηγάζουν από τα άρθρα 28, 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ και το αρ. 8 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών (ΕΕ L 204). Σε συµµόρφωση προς την παραπάνω απόφαση του ΕΚ, η ελληνική πολιτεία είχε υποβάλει κατά το 2008 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο νόµου ( EL.DOC, «Σχέδιο ιατάξεων περί των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων»), στο οποίο αφενός απαγορεύεται και πάλι η διενέργεια οποιουδήποτε παιγνίου µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και αφετέρου απαγορεύεται η πρόσβαση ατόµων κάτω των 18 ετών σε καταστήµατα ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, (αρ. 5: «Προστασία Ανηλίκων: 1. Οι διευθυντές, οι εκµεταλλευτές, οι υπάλληλοι των καταστηµάτων, οι µόνιµα ή προσωρινά υπεύθυνοι και όσοι ασκούν εποπτεία των χώρων όπου διενεργούνται ψυχαγωγικά παίγνια, υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδο, την παραµονή καθώς και τη συµµετοχή σε ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια ανηλίκων οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης υποχρεούνται να αναρτούν στην είσοδο του καταστήµατος ή του χώρου, αλλά και σε δύο (2) τουλάχιστον εµφανή σηµεία στο εσωτερικό τους, πινακίδες διαστάσεων 0,30 Χ 0,60 εκατοστών µε την ένδειξη, µε κεφαλαία γράµµατα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ ΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ»). Σε περίπτωση προώθησης µιας τέτοιας ρύθµισης δηµιουργείται εύλογος προβληµατισµός σε σχέση µε τους ανηλίκους, στο βαθµό που οι τελευταίοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 6

7 διαδικτύου, χωρίς να µπορούν ωστόσο να παίξουν παιχνίδια µε τους υπολογιστές, ενώ δεν θα επιτρέπεται να επισκέπτονται τα καταστήµατα τεχνικών παιγνίων. Εκτός του γεγονότος ότι είναι αµφίβολο το πως θα µπορούσε να εφαρµοστεί η παραπάνω ρύθµιση, δηµιουργείται επιπροσθέτως η εντύπωση ενός υπέρµετρου περιορισµού των δικαιωµάτων των ανηλίκων χρηστών υπηρεσιών των παραπάνω επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που έχει µέχρι σήµερα η Αρχή µας, η Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει λεπτοµερή θέση στις Ελληνικές Αρχές αναφορικά µε την παραπάνω σηµείωση, στην οποία εξέφρασε µεταξύ άλλων τον προβληµατισµό της σχετικά µε τα παιχνίδια του διαδικτύου. 4. Η διεξαγωγή της σύσκεψης φορέων Ο Συνήγορος του Παιδιού µετά από µελέτη της ισχύουσας νοµοθεσίας, εκθέσεων, επιστηµονικών ερευνών και στοιχείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θεώρησε ότι χρειάζεται να ξεκινήσει µια δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τη λήψη αναγκαίων µέτρων προς όφελος των ανηλίκων χρηστών των υπηρεσιών του διαδικτύου στα ίντερνετ καφέ. Ο Συνήγορος του Παιδιού είναι αντίθετος µε µια γενική απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων στα εν λόγω καταστήµατα και της χρήσης των υπηρεσιών τους, οι οποίες υπό προϋποθέσεις µπορεί να αξιοποιούνται θετικά για την εκπαίδευση, ενηµέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία τους. Ωστόσο, κρίνει ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας των ανήλικων χρηστών, έτσι ώστε να αποκοµίζεται το µέγιστο των ωφεληµάτων µε το ελάχιστο της διακινδύνευσης της ψυχοσωµατικής υγείας και οµαλής ανάπτυξης και εξέλιξής τους. Για τους παραπάνω λόγους ο Συνήγορος του Παιδιού, στο πλαίσιο διαβούλευσης - ανοικτού διαλόγου έθεσε κατ αρχήν προς συζήτηση σε σύσκεψη προσκληθέντων φορέων ( ), έξι βασικά µέτρα προστασίας στα οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν άµεσα αλλά και σε βάθος χρόνου (έως και 15 Οκτωβρίου 2009) να παρουσιάσουν άλλες ενδεχόµενες σχετικές προτάσεις. Τα έξι αυτά βασικά µέτρα - προτάσεις έχουν ως ακολούθως: 1. Καθιέρωση της υποχρεωτικής έγγραφης έγκρισης των γονέων/κηδεµόνων των ανηλίκων κάτω των 14 χρόνων για την πρόσβαση στα ίντερνετ καφέ και τη χρήση των υπηρεσιών τους 2. Απαγόρευση της πρόσβασης σε αυτά ανηλίκων κάτω των 16 χρόνων κατά τις µεταµεσονύκτιες ώρες 3. Καθιέρωση συστήµατος χρονοχρέωσης για ανηλίκους, µε µέγιστο χρόνο χρήσης υπηρεσιών την ηµέρα (ανά 24ωρο) 7

8 4. Θεσµοθέτηση ειδικής διαδικασίας ελέγχου τήρησης της νοµοθεσίας στα καταστήµατα ίντερνετ καφέ 5. Καθιέρωση κριτηρίων και διαδικασίας πιστοποίησης καταστηµάτων «φιλικών στα παιδιά», µε κατάλληλο πλαίσιο και περιβάλλον χρήσης για ανηλίκους (π.χ. αυτοδέσµευση µέσω κώδικα δεοντολογίας, µε χρήση φίλτρων, απαγόρευση καπνίσµατος, ξεχωριστούς χώρους για ανηλίκους, παρουσία και επίβλεψη από κατάλληλα εκπαιδευµένους ενηλίκους κ.ά.) 6. Εκστρατείες ενηµέρωσης, ιδίως µε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µηνύµατα, για την εφαρµογή όλων των µέτρων που τελικά θα ληφθούν σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Στη σύσκεψη αυτή συµµετείχαν εκπρόσωποι των συναρµόδιων Υπουργείων ( ικαιοσύνης, Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Ενηµέρωσης, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, Υπουργείο Παιδείας / Εθνικό Παρατηρητήριο για τα ικαιώµατα του Παιδιού), ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, βουλευτής κ. Π. Αδρακτάς, φορείς που ασχολούνται µε την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά (Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Safer Internet), ειδικοί ψυχικής υγείας και φορείς που ασχολούνται µε το παιδί (Μονάδα Εφηβικής Υγείας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού), ενώσεις καταναλωτών (ΙΝΚΑ, ΕΚΠΟΙΖΩ) και εκπρόσωποι επαγγελµατικών σωµατείων (Πανελλήνιο Σωµατείο Ιδιοκτητών Καταστηµάτων Εκµίσθωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Παροχής Υπηρεσιών Internet, Σωµατείο Τεχνικών Ψυχαγωγικών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, Σωµατείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος). Οι τοποθετήσεις των οµιλητών επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του ζητήµατος, γι αυτό: Συµφωνήθηκε κατ αρχάς η ανάγκη παρέµβασης της Πολιτείας µε στόχο την προστασία των παιδιών από ενδεχόµενους κινδύνους, που συνεπάγεται η χωρίς έλεγχο και χρονικά παρατεταµένη έκθεση των ανηλίκων χρηστών στο διαδίκτυο και η υπερβάλλουσα χρήση των υπηρεσιών του, µέσω των «ίντερνετ καφέ - internet-stations» Τονίστηκε η σηµασία της ενηµέρωσης όλων των εµπλεκοµένων µερών (γονέων, παιδιών, γενικού πληθυσµού) και της εκπαίδευσής τους προς την κατεύθυνση της πρόληψης και έγκαιρης αντιµετώπισης Επισηµάνθηκε επίσης η ανάγκη διεξαγωγής ειδικών ερευνών για την καταγραφή της πραγµατικής κατάστασης του φαινοµένου στην Ελλάδα Κρίθηκε απολύτως αναγκαία η συνεργασία µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων και οργανώσεων, µε στόχο τη διατύπωση και προώθηση προς τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας συγκεκριµένων νοµοθετικών-θεσµικών προτάσεων. 8

9 Επιπλέον, ο Συνήγορος του Παιδιού πραγµατοποίησε σχετικές συζητήσεις µε µαθητές σε σχολεία που επισκέφτηκε, καθώς και µε την Οµάδα Εφήβων Συµβούλων που συγκρότησε τον Ιανουάριο του Εν συνεχεία, απηύθυνε πρόσκληση σε φορείς και οργανώσεις που επιθυµούν να αποστείλουν γραπτώς (ηλεκτρονικά) προτάσεις τους σχετικά µε το θέµα. Τα πρακτικά της σύσκεψης µε τους φορείς της δηµοσιοποιήθηκαν µέσω του ιστοχώρου του Συνηγόρου του Παιδιού (www.0-18.gr/downloads/analytikapraktika-tis-synantisis-tis ). Ο ανοικτός διάλογος ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009 και ο Συνήγορος του Παιδιού ακολούθως συνόψισε στο παρόν κείµενο τα ερευνητικά δεδοµένα που τέθηκαν υπόψη του και τις προτάσεις που προέκυψαν, έτσι ώστε να αποσταλούν στα συναρµόδια Υπουργεία και τη Βουλή των Ελλήνων. 5. Ερευνητικά στοιχεία 5.1. Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - SAFER INTERNET Το SAFER INTERNET παρέθεσε ερευνητικά ποσοστά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά µε την ύπαρξη και χρήση των καταστηµάτων αυτών: Βέλγιο: από 3/2007 κ.ε., υφίσταται νόµος ωραρίων λειτουργίας καταστηµάτων, µε ειδική αναφορά στα καταστήµατα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (και τα ίντερνετ καφέ), που δεν επιτρέπεται να ανοίγουν πριν την 5η πρωινή, ενώ κλείνουν το αργότερο την 20η βραδινή, εκτός εάν και η τοπική αυτοδιοίκηση λάβει διαφορετική απόφαση Νορβηγία/Ισλανδία: στη Νορβηγία τα ίντερνετ καφέ είναι ελάχιστα, συνεπώς δεν τίθεται θέµα, αφού υπάρχουν πολλά κατ/τα (π.χ. εστιατόρια, συµβατικές καφετέριες) που προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στο ιαδίκτυο, ενώ τα παιδιά 8-18 ετών σε ποσοστό 60% διαθέτουν δικό τους Η/Υ, µε αποτέλεσµα η πρόσβαση στο ιαδίκτυο, σε ποσοστό 98%, να γίνεται από το σπίτι. Ούτε στην Ισλανδία υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο, αφού τα ίντερνετ καφέ δεν είναι διαδεδοµένα, ενώ η οικιακή πρόσβαση αγγίζει το 100% Στην Ισπανία, ο Ισπανικός κόµβος ασφαλούς πλοήγησης στο ιαδίκτυο στο πλαίσιο σχετικής καµπάνιας «φιλικό ίντερνετ καφέ» απονέµει «σφραγίδα ποιότητας», σε όσα ίντερνετ καφέ διαθέτουν ξεχωριστούς υπολογιστές για ανηλίκους, µε συστήµατα φιλτραρίσµατος και ειδικά σηµεία ενηµέρωσης για θέµατα ασφάλειας. 9

10 5.2. Μονάδα Εφηβικής Υγείας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η κυρία Άρτεµις Τσίτσικα, Λέκτορας Παιδιατρικής, επιστηµονική υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας ανέφερε µεταξύ άλλων τα παρακάτω σε κείµενο που απέστειλε προς τον Συνήγορο του Παιδιού: Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναγκαίο εργαλείο ενηµέρωσης, κοινωνικής επαφής και ψυχαγωγίας για τους εφήβους. Ωστόσο, η υπερβολική ενασχόληση µε το µέσο αυτό δηµιουργεί κινδύνους ανάπτυξης ακραίων συµπεριφορών σχετικά µε τη χρήση του. Τα αρχικά συµπτώµατα της «εξάρτησης» είναι ο υπερβολικός χρόνος ενασχόλησης µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα ίντερνετ καφέ ή/και στο σπίτι, η µονοµανία, η παραµέληση υποχρεώσεων και άλλων ασχολιών και η απότοµη πτώση της σχολικής επίδοσης. Η αποµόνωση, η µείωση του χρόνου δραστηριοτήτων και του χρόνου που περνούν τα παιδιά µε την οικογένεια και τους φίλους τους, η µεταβολή της συµπεριφοράς (π.χ. βίαιη συµπεριφορά µέσα στο σπίτι), η αδιαφορία για πράγµατα που πριν ευχαριστούσαν, συχνά συνθέτουν τη συνολική εικόνα. Υπάρχουν βέβαια και τα σωµατικά συµπτώµατα, όπως πονοκέφαλος, ξηρότητα οφθαλµών, διατροφικές παρεκτροπές και παραµέληση της σωµατικής υγιεινής και φροντίδας εαυτού. Το ένα πεδίο δράσης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) υπήρξε η φροντίδα των παιδιών που προσήλθαν µε αίτηµα την αντιµετώπιση της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. Παράλληλα, διενεργήθηκε και η πρώτη έρευνα σε σχολικό πληθυσµό της Αττικής το 2007 προκειµένου να καθοριστεί η επίπτωση των συµπεριφορών διαδικτυακής «εξάρτησης» στο γενικό εφηβικό πληθυσµό. Συµµετείχαν έφηβοι µε µέσο όρο ηλικίας τα 15 έτη και διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά της χρήσης, αλλά κυρίως της κατάχρησης, και πόσοι από αυτούς είχανε θέµα «εξάρτησης». Από τα αποτελέσµατα της έρευνας βρέθηκε ότι 1% των εφήβων είχαν «σκορ» (βαθµολόγηση αποτελεσµάτων) εθισµού στο ερωτηµατολόγιο της Young, το οποίο είναι ένα διεθνές εργαλείο για την αξιολόγηση του «εθισµού», και 12,8% παρουσίασαν borderline - οριακή χρήση, η οποία δυνητικά θα µπορούσε να οδηγήσει σε «εθισµό». Τα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερη επιρρέπεια στην ανάπτυξη συµπεριφοράς εθισµού, ενώ τα on-line παιχνίδια είναι η κύρια αιτία υπερβολικής χρήσης. Σύµφωνα µε επιπρόσθετα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, 4,2% των παιδιών δήλωσαν ότι είχαν δεχθεί απειλητικά ή προσβλητικά µηνύµατα. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουν οι γονείς και τα παιδιά ότι µπορεί µέσω της χρήσης να δεχθούν τέτοια µηνύµατα και πώς να τα διαχειριστούν. 6,24% χρησιµοποιεί µέσω του ίντερνετ τυχερά παιχνίδια, ενώ 20% περίπου χρησιµοποιούν πορνογραφικό υλικό. Σε περίπτωση συχνής χρήσης τέτοιου υλικού, οι έφηβοι µπορεί οδηγηθούν σε έκπτωση της κοινωνικότητάς τους και σηµαντικές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Η χρήση του διαδικτύου πάνω από 10 ώρες την εβδοµάδα, µπορεί σύµφωνα µε την έρευνα να οδηγήσει δυνητικά σε υπερβολική χρήση. Το εύρηµα αυτό είναι σε συµφωνία µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αµερικανικής Παιδιατρικής Ακαδηµίας 10

11 για τα παιδιά και τους εφήβους που θέτει όρια ηµερήσιας χρήσης οθόνης ή «screen time», τηλεόρασης και ηλεκτρονικού υπολογιστή, τις δύο ώρες (American Academy of Pediatrics, 2008). Εννοείται ότι αυτό εξατοµικεύεται, και ειδικά στην εφηβική ηλικία που ο έφηβος έχει το δικαίωµα της γνώµης του θα µπορούσε αυτό το όριο, ας πούµε τα Σαββατοκύριακα, να είναι και τρεις ώρες. Τα όρια που θα τεθούν εξαρτώνται από τη συζήτηση που θα κάνουν ο γονέας και ο έφηβος µαζί, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, επιστηµονικά στοιχεία και πληροφορίες. Η ενασχόληση στο περιβάλλον του σχολείου αποδείχθηκε προστατευτικός παράγοντας έναντι της ανάπτυξης προβληµατικής χρήσης. Όσο αφορά στα παιδιά που έχουν απευθυνθεί στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, έγινε µελέτη των στοιχείων των 65 πρώτων εφήβων που είχαν προσέλθει για την αντιµετώπιση της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. Μελετήθηκαν δηµογραφικοί, ψυχοκοινωνικοί και κλινικοί παράγοντες των πρώτων αυτών περιπτώσεων. Είναι τα περισσότερα αγόρια (94.3%), ενώ ανάµεσά τους υπήρξαν έφηβοι που παρουσίασαν σηµαντική πτώση της σχολικής επίδοσης και µείωση των δραστηριοτήτων και των χόµπυ τους. Σε πολλές από τις οικογένειες υπήρχε δυσλειτουργία, έλλειψη επικοινωνίας και αδυναµία τήρησης των ορίων. Συναισθηµατικές διαταραχές, άγχος, καταθλιπτικό συναίσθηµα και διάσπαση της προσοχής ήταν «συνοδές» καταστάσεις σε ορισµένα παιδιά. Σωµατικά συµπτώµατα ήταν συχνά, π.χ. διαταραχές του ύπνου, διατροφικές παρεκτροπές, έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, πονοκέφαλοι και ξηρότητα των οφθαλµών. Από τα 65 παιδιά 72.2 % παρουσίασαν βελτίωση, ενώ 27.7% δεν συνεργάστηκαν και εγκατέλειψαν το πρόγραµµα Εταιρεία Μελέτης της ιαταραχής του Εθισµού στο ιαδίκτυο (έδρα Λάρισα) Α) Μελέτη «Πλοήγηση στο ιαδίκτυο από το σπίτι ή τα Ίντερνετ-καφέ: ιαφορές ως προς τις διαδικτυακές δραστηριότητες, το χρόνο πλοήγησης και τον εθισµό στο διαδίκτυο και τους Η/Υ», Κ.Σιώµος, Γ.Φλώρος, Β.Φισούν (2008) Σκοπός της µελέτης ήταν η σύγκριση οµάδας εφήβων που πλοηγούνται στο διαδίκτυο µόνο σε net-café, µε την οµάδα που συνδέεται µόνο από το σπίτι, ως προς το είδος των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, το χρόνο που πλοηγούνται εβδοµαδιαία, και τον εθισµό στο διαδίκτυο είγµα µαθητών, ετών από τη Θεσσαλία 70% του δείγµατος είναι χρήστες του διαδικτύου Από αυτούς το 26,3% συνδέονται µόνο από το σπίτι, ενώ 28% επισκέπτονται µόνο τα net-café, γιατί δεν διαθέτουν σύνδεση στο σπίτι Οι έφηβοι που επισκέπτονται τα ίντερνετ-καφέ παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία στις κλίµακες εθισµού στο διαδίκτυο και στους Η/Υ, αλλά όχι στον αριθµό των ωρών που βρίσκονται συνδεδεµένοι 11

12 Οι ανήλικοι χρήστες των ίντερνετ-καφέ χρησιµοποιούν συχνότερα το διαδίκτυο για διαδικτυακά παιχνίδια και συνοµιλία µε άλλους χρήστες, ενώ οι χρήστες που συνδέονται από το σπίτι, χρησιµοποιούν συχνότερα το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αναζητούν πληροφορίες γενικής φύσης και για την επικαιρότητα και σχολικές εργασίες Οι ανήλικοι χρήστες των ίντερνετ-καφέ παρουσιάζουν σηµαντικές ιδιαιτερότητες στις συνήθειες πλοήγησης και µεγαλύτερη πιθανότητα παθολογικής χρήσης του Η/Υ και του ιαδικτύου, χωρίς απαραίτητα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από άτοµα, που συνδέονται στο ιαδίκτυο από το σπίτι Τα net-café είναι για τους ανήλικους χρήστες ηλεκτρονικοί «παιχνιδότοποι», αλλά και µέρη όπου αποζητούν την επικοινωνία, χωρίς την εποπτεία των γονέων στο οικιακό περιβάλλον. Β) «ηµογραφικά στοιχεία και κοινωνικο-οικονοµικές διαφορές µεταξύ εφήβων που επισκέπτονται ίντερνετ-καφέ και όσων συνδέονται στο διαδίκτυο από το σπίτι», Κ. Σιώµος, Γ. Φλώρος, Β. Φισούν, (2008) Κοινωνικές παράµετροι που θέτουν εµπόδια στην πρόσβαση του εφήβου στο διαδίκτυο από το σπίτι, ενδέχεται να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην επισκεψιµότητα σε ίντερνετ καφέ Η συσχέτιση της επισκεψιµότητας αυτής µε βλαβερές έξεις και χαµηλές σχολικές επιδόσεις, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική Το χάσµα των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάµεσα σε εφήβους διαφορετικών κοινωνικο-οικονοµικών περιβαλλόντων, µπορεί να διαιωνιστεί και µέσω του ψηφιακού χάσµατος που αυτό συνεπάγεται στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας ιαχρονικά τα net-café ήταν και παραµένουν και τώρα χώροι που προσελκύουν άνδρες κάθε ηλικίας Γ) «Τι κάνουν τα αγόρια και τα κορίτσια στα internet-cafes; Μια έρευνα πεδίου», Α. Μητσάκη και Χ. Σολοµωνίδου, Παν/µιο Θεσσαλίας (2008) Η εργασία αυτή µελετά την προσέγγιση του διαδικτύου από αγόρια και κορίτσια έξω από το χώρο του σχολείου, των ανωτάτων ιδρυµάτων, του σπιτιού ή της εργασίας στον ελληνικό χώρο Ιδιαίτερα διερευνάται η επικοινωνιακή, εργαλειακή ή ψυχαγωγική χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου σε χώρους Internet-cafes από άτοµα των δύο φύλων και, ταυτόχρονα εξετάζεται η ηλικία των θαµώνων και οι ώρες -στη διάρκεια του 24ώρου- που προσέρχονται σε τέτοιους χώρους 12

13 Η συντριπτική πλειοψηφία των θαµώνων των Internet-cafes (81,1%) είναι άντρες ή αγόρια (γυναίκες ή κορίτσια 19,5%) Όσον αφορά στις ώρες προσέλευσης των θαµώνων, τα αποτελέσµατα είναι µοιρασµένα Ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία, η πρωινή ζώνη απασχολεί το 28,5%, η απογευµατινή το 22,8%, η βραδινή το 26,8%, και η µεταµεσονύκτια το 21,9% Η πλειοψηφία των θαµώνων σε όλες τις ζώνες παρατήρησης ήταν άνδρες ή αγόρια Η πρωινή και η βραδινή ζώνη είναι οι πιο πολυπληθείς Συνεπώς, οι άνδρες και τα αγόρια εµφανίζουν τη µεγαλύτερη προσέλευση στην πρωινή ζώνη (10:00-12:00), ενώ οι γυναίκες στη βραδινή ζώνη (18:00-20:00) Ο κυριότερος λόγος επίσκεψης ενός ατόµου σε ένα Internet-café, είναι για να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια, ιδίως για αγόρια και άντρες ετών, µαθητές ή φοιτητές, µόνοι ή σε παρέες, που έχουν µετατρέψει το διαδικτυακό παιχνίδι σε αποκλειστική σχεδόν διασκέδασή τους Το 1/3 των θαµώνων πηγαίνει σε Internet-cafes, τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδοµάδα, και το άλλο τρίτο σχεδόν καθηµερινά Οι µισοί από τους ερωτηθέντες πηγαίνουν σε τέτοιου είδους χώρους τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδοµάδα, για έως και 5 ώρες κάθε φορά, και αφορά όλες τις χρονικές ζώνες Αποτελέσµατα πρωινής ζώνης (10:00-12:00): το 81,4% είναι ηλικίας ετών, µαθητές και µαθήτριες Γυµνασίου και Λυκείου, που επισκέπτονται τα Internet-cafes συνήθως σε παρέες σε ώρες «σχολείου» ένα 10% των ερωτηθέντων χρηστών επισκέπτεται τα Internet-cafes µε συχνότητα απλά «µερικές φορές το µήνα» ο γενικός χρόνος παραµονής των χρηστών αυτής της ζώνης, κυµαίνεται από σε 2-3 ώρες ανά επίσκεψη τα κορίτσια αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,4%, ανάµεσα στους χρήστες ετών, και είναι µαθήτριες Γυµνασίου και Λυκείου οι ασχολίες της πρωινής ζώνης για τα αγόρια έχουν να κάνουν κυρίως µε παιχνίδια και κατά δεύτερο λόγο µε κατέβασµα αρχείων και περιήγηση στον παγκόσµιο ιστό οι ασχολίες της πρωινής ζώνης για τα κορίτσια έχουν να κάνουν µε κατέβασµα αρχείων, συνοµιλία, περιήγηση στον παγκόσµιο ιστό, αλλά όχι µε παιχνίδια Αποτελέσµατα απογευµατινής ζώνης (16:00-18:00): 13

14 πλειοψηφία θαµώνων αποτελεί η ηλικιακή οµάδα ετών (39,2%), µε δεύτερη σε ποσοστό την ηλικιακή οµάδα ετών (35,&%) κορίτσια και γυναίκες θαµώνες αποτελούν το 23,2% οι µισοί από τους απογευµατινούς θαµώνες προσέρχονται µόνοι/ες και οι άλλοι µισοί σε παρέες οι ασχολίες των χρηστών αυτής της ζώνης παραµένουν ίδιες µε της πρωινής ζώνης, αλλά τα αγόρια φαίνεται να εµφανίζουν αυξητική τάση στη δραστηριότητα κατεβάσµατος αρχείων Αποτελέσµατα βραδινής ζώνης (18:00-20:00): εδώ τα δεδοµένα αλλάζουν η ηλικιακή οµάδα ετών καταλαµβάνει το 40,9% των θαµώνων η ηλικιακή οµάδα ετών καταλαµβάνει το 39,3% των θαµώνων στη ζώνη αυτή δε, παρουσιάζεται η µεγαλύτερη προσέλευση θαµώνων, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε τις ασχολίες των θαµώνων Αποτελέσµατα µεταµεσονύκτιας ζώνης (23:00-01:00): σε αυτή τη χρονική ζώνη κυριαρχεί η ηλικιακή οµάδα ετών (50%) παρά την περασµένη ώρα, όµως, δεύτερη σε ποσοστό παρουσίας έρχεται η ηλικιακή οµάδα ετών (24%) τα κορίτσια και οι γυναίκες αποτελούν το 27,7%, εκ των οποίων το 50% ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 15-27ετών οι ασχολίες των δύο φύλων δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Γενικά σχόλια: πολλοί ερωτηθέντες ανέφεραν, ότι είχαν πρόσβαση σε Η/Υ και διαδίκτυο και στο σπίτι τους, αλλά επισκέπτονται τα Internet-cafes, για να παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια, οµαδικά ή ατοµικά τα νεαρά άτοµα ηλικίας ετών ανέφεραν ότι προτιµούν να προσέρχονται το απόγευµα, µετά το φροντιστήριο, και να ξοδεύουν 2-3 ώρες, ίσως και παραπάνω, µπροστά στον υπολογιστή, συνοµιλώντας µε άλλα άτοµα, κατεβάζοντας αρχεία µουσικής και ταινιών, κυρίως όµως παίζοντας παιχνίδια ρόλων, αθλητικά ή στρατηγικής. Συµπερασµατικά: Από την έρευνα αυτή προέκυψαν διαφορές, τόσο αριθµητικά, όσο και ποιοτικά, όσον αφορά το φύλο, την ηλικία και τις ασχολίες των νέων στους χώρους των ίντερνετ καφέ Οι περισσότεροι χρήστες ήταν κάτω των 30 ετών, ενώ παρατηρήθηκε µεγάλη προσέλευση µαθητών/τριών ετών στην πρωινή ζώνη, γεγονός 14

15 που καταδεικνύει ότι αναζητούν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε χώρους έξω από το σπίτι ή το σχολείο Τα ίντερνετ καφέ χρησιµοποιούνται είτε για διασκέδαση/ψυχαγωγία (κυρίως από αγόρια και άνδρες), είτε για επικοινωνία (από κορίτσια και γυναίκες), ενώ η εργαλειακή χρήση τους γίνεται από άτοµα και των δύο φύλων ιαπιστώνεται ότι τα κορίτσια παίζουν σαφώς λιγότερα παιχνίδια από τα αγόρια Η διαφορά αυτή ανάµεσα στα δύο φύλα στον τρόπο χρήσης του ιαδικτύου µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το περιεχόµενο του παγκόσµιου ιστού προβάλλει κυρίως ανδρικά στερεότυπα Η διάσταση του φύλου (gender gap) ξεκινά από τα σχολικά χρόνια, συνεχίζει στη χρήση της τεχνολογίας γενικότερα και του διαδικτύου ειδικότερα, και τελικά καταλήγει σε σηµαντικές διαφορές και στο χώρο της εργασίας Γι αυτό και προτείνεται αναµόρφωση των αναλυτικών σχολικών προγραµµάτων και επιµόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να γίνει πραγµατικότητα η ψηφιακή δικαιοκατανοµή ή digital equity. 6. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις των φορέων 6.1. Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού (Υ.Ο.Ο.) Οµάδα ράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια 1. Γραπτή έγκριση κηδεµόνα, µε φυσική παρουσία του, ανανεώσιµη σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε συµπλήρωση τυποποιηµένου ειδικού εγγράφου µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 2. Απαγόρευση εισόδου σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών µεταµεσονύκτιες ώρες, και ανάλογα όρια για άλλες υπο-κατηγορίες χρηστών, π.χ. έως τις 21:00 για παιδιά κάτω των 14 ετών 3. Χρήση της χρονοχρέωσης µε µέγιστο χρόνο χρήσης υπηρεσιών, αλλά και δυνατότητα ελέγχου του διαδικτυακού περιεχοµένου πρόσβασης για τον ανήλικο χρήστη. Π.χ., ανάγκη περιορισµού του χρόνου χρήσης για αµιγώς ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά ευελιξία στο χρόνο πρόσβασης σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, µέσω ειδικά εγκατεστηµένου λογισµικού 4. Περαιτέρω διερεύνηση στην ειδική διαδικασία «ελέγχου» της τήρησης της νοµοθεσίας στα ιντερνέτ-καφέ, µε ερωτήµατα σχετικά µε την πιθανή καταγραφή ή/και αποθήκευση δεδοµένων των χρηστών, κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτύου 15

16 5. Καθιέρωση κριτηρίων και διαδικασίας πιστοποίησης τέτοιων κατ/των «φιλικών προς τα παιδιά, µέσω αυτό-δεσµευτικού κώδικα δεοντολογίας, φίλτρων προστασίας, απαγόρευση καπνίσµατος, διακριτά διαµορφωµένων χώρων για ανηλίκους, επίβλεψη και παρουσία κατάλληλα εκπαιδευµένων ενηλίκων κ.λπ. 6. Εκστρατείες ενηµέρωσης, µε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, για την υλοποίηση όλων των µέτρων που θα αποφασισθούν, µε τη συµβολή της Οµάδα ράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια, µέσω παροχής διασυνδετικής επικοινωνίας µε εµπλεκόµενους συνεργαζόµενους φορείς και υπηρεσίες, αλλά και µε προσφορά του ήδη υπάρχοντος ενηµερωτικού υλικού, σχετικά µε τη θεµατική Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων ΙΟΜ 1. Αναγκαία η διεξαγωγή ειδικής µελέτης πρόσφατων σχετικών ερευνών για τη χρήση του ιαδικτύου από τα παιδιά -προτού οριστικοποιηθούν τα ηλικιακά όρια- µε τη συνεργασία ειδικών σε θέµατα παιδιατρικής και παιδαγωγικής, αν και το µέτρο αυτό δύναται να έχει πρακτικές δυσκολίες στην εφαρµογή του 2. Επιπλέον προτείνεται δε, ως ώρα έναρξης της απαγόρευσης πρόσβασης να είναι η 23η βραδινή 3. Ερώτηµα-προβληµατισµός ΙΟΜ: αυτό το σύστηµα θα ισχύσει σε κάθε κατάστηµα ξεχωριστά, ή θα υπάρξει ένα σύστηµα ελέγχου συνολικής χρήσης από όλα τα συναφή καταστήµατα, και πώς θα επιτευχθεί µια τέτοια δικτύωσή τους; 4. Είναι αναγκαία η εξεύρεση ελεγκτικών µηχανισµών, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ανήλικων χρηστών, εκτιµάται όµως ότι οι διαφαινόµενες δυσκολίες κατά την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας θα είναι ανυπέρβλητες 5. Σε σχέση µε την καθιέρωση κριτηρίων και διαδικασίας πιστοποίησης, το ΙΟΜ ως µέλος του Media Literacy Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EAVI, δύναται να ενηµερώνει διαρκώς για τα µέτρα, που λαµβάνονται διεθνώς στο ζήτηµα της προστασίας ανηλίκων 6. Το ΙΟΜ συµφωνεί και είναι στη διάθεση του Συνηγόρου του Παιδιού και των άλλων εµπλεκοµένων ή αρµοδίων φορέων και υπηρεσιών, για οποιαδήποτε συνεργασία, ως προς τη διανοµή και ευρεία προβολή των εν λόγω µέτρων 7. Το ΙΟΜ, σε γενικές γραµµές, αντιµετωπίζει θετικά την ανάληψη πρωτοβουλιών και µέτρων για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβαση στα ίντερνετ καφέ και τη χρήση του διαδικτύου 8. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, το ΙΟΜ επισηµαίνει τη σηµασία της σήµανσης του οπτικοακουστικού υλικού, που διευκολύνει τη χρήση φίλτρων κ.λπ. µέσων προστασίας, αλλά και των δράσεων που θα υλοποιηθούν, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει το πολυετές Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 16

17 προστασίας των ανηλίκων, κατά τη χρήση του ιαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας Σωµατείο Ιδιοκτητών ίντερνετ καφέ και internet-station 1. Επισήµανση δυο νοµοθετηµάτων, απαγορευτικών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα καταστήµατα αυτά και τις υπηρεσίες τους: Ν.3037, α. 2: απαγορεύεται η διεξαγωγή των ηλεκτρικά διεξαγόµενων παιγνίων (δηλ. µε ηλεκτρικούς υποστηρικτικούς µηχανισµούς), των ηλεκτροµηχανικά διεξαγόµενων παιγνίων (εκτός των µηχανισµών, απαιτείται και µυϊκή δύναµη), και των ηλεκτρονικά διεξαγόµενων παιγνίων (χρειάζονται πέραν των όποιων µηχανισµών και λογισµικό) σε αυτά περιλαµβάνονται και τα παιχνίδια που παίζονται µε υπολογιστές απαγορεύεται δε, η διεξαγωγή τους σε δηµόσια γενικά κέντρα (π.χ. ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισµένων σωµατείων), και σε κάθε άλλο δηµόσιο ή, ιδιωτικό χώρο τέλος, απαγορεύεται και η εγκατάστασή τους Π 29/1971, παρ. 6: απαγορεύεται η παρουσία ή, συµµετοχή ανηλίκων, µησυµπληρωσάντων το 17ον έτος της ηλικίας τους, εις τα εντός δηµοσίων -εν γένεικέντρων, διενεργούντα τεχνικά παίγνια εν παραβάσει της διατάξεως ταύτης, οι µεν ανήλικοι τιµωρούνται κατά τα εν άρθρω 128 του Π.Κ. οριζόµενα, οι δε διευθυντές των δηµοσίων κέντρων και προκειµένου περί σωµατείων, οι εν ταις αδείας αναφερόµενοι ως υπεύθυνοι, δια φυλακίσεως µέχρι 3 µηνών και δια χρηµατικής ποινής µέχρι δραχµών 2. ιευκρίνιση δύο κατηγοριών καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών ιαδικτύου: τα internet-station χωρίς καφετέρια, και τα ίντερνετ καφέ µε καφετέρια ελεγχόµενη από το υγειονοµικό 3. Το 90% των κατ/των παροχής υπηρεσιών διαδικτύου είναι internet-station 4. Με την ισχύουσα νοµοθεσία, οι προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, κρίνονται σωστές, εφόσον η υλοποίηση ενός τέτοιου πακέτου διαδικασιών και κριτηρίων, θα συνδράµει στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των καταστηµάτων αυτών Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - SAFER INTERNET Οι προτάσεις του ελληνικού κόµβου SAFER INTERNET, όπως κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων ( ), µεταξύ άλλων, αναφέρονται σε: ιαµόρφωση θεσµικού πλαισίου, που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των κατ/των, που προσφέρουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο, δηλ. το ωράριο λειτουργίας τους 17

18 Εντατικότερες προσπάθειες για φθηνή ευρυζωνική σύνδεση σε όλη την επικράτεια, για σύνδεση στο ιαδίκτυο προς όλα τους πολίτες, µέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα κέντρα νέων, τις δηµόσιες βιβλιοθήκες, ακόµα και τα εστιατόρια ή τις συµβατικές καφετέριες, ώστε να αποτελέσει ευρέως προσβάσιµο αγαθό Ρύθµιση θεσµικών ζητηµάτων πρόσβασης και τρόπου χρήσης των υπηρεσιών από ανηλίκους, ως αποτελεσµατικού τρόπου ηλικιακού ελέγχου των χρηστών και καθορισµού ξεχωριστών Η/Υ για ανηλίκους, µε εγκατεστηµένα συστήµατα φιλτραρίσµατος περιεχοµένου. Συστηµατοποιηµένη εποπτική παρουσία στους χώρους για τους ανήλικους χρήστες, ώστε να αντιµετωπίζονται άµεσα και υπεύθυνα προβλήµατα ή, ατυχή περιστατικά ιεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για το θέµα, που θα αναδείξει τις κατευθυντήριες γραµµές για όλες τις σχετικές δράσεις και ενέργειες Πέρα από το ρόλο της Πολιτείας, έµφαση και στη σηµασίας του ρόλου της οικογένειας, στην ενηµέρωση, ενδυνάµωση και προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου 6.5. Ένωση Καταναλωτών η «Ποιότητα της Ζωής» - ΕΚΠΟΙΖΩ Χωριστές αίθουσες για ανηλίκους (14-18 ετών) Χρήση ειδικών φίλτρων, για τη µη πρόσβαση σε επικίνδυνες ιστοσελίδες Ανάρτηση πινακίδων επισήµανσης και αποφυγής κινδύνων στο διαδίκτυο Εποπτεία ιδιοκτητών και αποµάκρυνση αγνώστων από το χώρο ανήλικων χρηστών Ενηµέρωση γενικού πληθυσµού, εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών, µε φυλλάδια (επίσης, ένταξη της ενηµέρωσης για το θέµα σε προγράµµατα αγωγής υγείας και αγωγής καταναλωτή) Εκποµπή διαφηµιστικών τηλεοπτικών µηνυµάτων σχετικής θεµατολογίας Συνεργασία µε καταναλωτικές ενώσεις-οργανώσεις και ενίσχυσή τους, µε στόχο την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση των καταναλωτών Να πληρούν τα καταστήµατα παροχής υπηρεσιών ιαδικτύου όλες τις συνθήκες λειτουργίας, που θα ορίζει ο σχετικός νόµος Θεσµοθέτηση ειδικής διαδικασίας ελέγχου για την τήρηση της νοµοθεσίας στα καταστήµατα ίντερνετ-καφέ. 18

19 7. Γενικά συµπεράσµατα της διαβούλευσης και προτάσεις Συνηγόρου του Παιδιού Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, ύστερα από τη δηµόσια διαβούλευση µε θέµα την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στα ίντερνετ καφέ, καταλήγει στις παρακάτω προτάσεις, κατανεµηµένες στα πεδία ευθύνης των αρµοδίων υπουργείων : 7.1. Υπουργείο Οικονοµικών και Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Νοµοθετική ρύθµιση σχετικά µε την λειτουργία καταστηµάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (internet cafe και internet stations), ιδίως ενόψει της γενικής υπάρχουσας ασάφειας, στην οποία θα προβλέπονται µεταξύ άλλων τα παρακάτω: Επιτρέπεται η είσοδος ανηλίκων που δεν έχουν συµπληρώσει το 14 ο έτος ηλικίας τους στα καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου µόνο µε τη συναίνεση των ασκούντων την γονική τους µέριµνα, ή τρίτων προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους. Η συναίνεση αφορά το κάθε κατάστηµα ξεχωριστά, δίνεται µε έγγραφο, στο οποίο περιέχονται στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του συναινούντα, και παραδίδεται αυτοπροσώπως. Η έγγραφη συναίνεση τηρείται στο κατάστηµα και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές. Η είσοδος ανηλίκων άνω των 14 γίνεται µε υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου στοιχείου που αποδεικνύει την ηλικία τους. εν επιτρέπεται η παραµονή ανηλίκων κάτω των 16 χρόνων στα καταστήµατα αυτά µετά τις 11 µµ, εκτός αν συνοδεύονται από τον ασκούνται την επιµέλειά τους. Προβλέπεται διαδικασία ελέγχου και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν την αδειοδότηση και λειτουργία των καταστηµάτων. Ο έλεγχος της τήρησης των παραπάνω προβλέψεων ανατίθεται στη δηµοτική αστυνοµία, στο πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων της για έλεγχο της τήρησης των διατάξεων σχετικών µε την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων. Καθιερώνεται διαδικασία πιστοποίησης καταστηµάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου «φιλικών στα παιδιά» (πρβλ. σχετική πρωτοβουλία στο µέσω αξιόπιστου φορέα πιστοποίησης και µε πρόβλεψη τήρησης αυξηµένων εγγυήσεων (π.χ. ύπαρξη διαχωρισµένου χώρου µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από ανηλίκους, ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε εγκατεστηµένα φίλτρα που αποτρέπουν την πρόσβαση σε ακατάλληλους ιστοχώρους, ανάρτηση οδηγιών για την προστασία των ανηλίκων κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τοποθέτηση συστήµατος 19

20 περιορισµού της µέγιστης διάρκειας χρήσης από το ίδιο πρόσωπο σε 2 ώρες ηµερησίως, απαγόρευση χρήσης αλκοόλ και τσιγάρου, διαρκής παρουσία ενήλικου υπευθύνου για την παρακολούθηση και τήρηση των παραπάνω). Προβλέπεται διαδικασία και όργανα ελέγχου συµµόρφωσης προς τις αυξηµένες απαιτήσεις, για τη διατήρηση της πιστοποίησης καταστηµάτων ως «φιλικών» για τους ανηλίκους Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης ιεξαγωγή εκδηλώσεων και εκστρατειών ενηµέρωσης, σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς, ιδίως µέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών µηνυµάτων, για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και για τον έλεγχο της προστασίας των δικαιωµάτων των ανηλίκων χρηστών υπηρεσιών των καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ενηµέρωσης σχετικά µε τα οφέλη και τους κινδύνους από την χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα για την προστασία από ενδεχόµενες βλάβες ή παραβιάσεις δικαιωµάτων των ανηλίκων από την κακή ή υπερβολική του χρήση. Έκδοση και διανοµή στους γονείς ευκολονόητου οδηγού για την ασφαλή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου από τα παιδιά τους, όπως και ενηµέρωσης για τα µέτρα που τυχόν θα αποφασιστούν σχετικά µε τα ίντερνετ καφέ. 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος προσκληθέντων στη σύσκεψη φορέων µε θέµα «Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στα ίντερνετ καφέ» ( ) Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Υπουργείο ηµόσιας Τάξης ΕΛ.ΑΣ., Τµήµα ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Υπουργείο ικαιοσύνης Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού Οµάδα ράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια - Digital Awareness και Response to Threats (D.A.R.T.) Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Εθνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Υπουργείο Παιδείας Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς Υπουργείο Παιδείας Εθνικό Παρατηρητήριο για τα ικαιώµατα του Παιδιού Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Συνήγορος του Καταναλωτή Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) Νοσοκοµείο Παίδων «Π.και Α. Κυριακού» Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική, Μονάδα Εφηβικής Υγείας SAFER INTERNET (Ελληνικός Κόµβος Ασφαλούς ιαδικτύου) Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑ.ΤΟ.) Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.) Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) Πανελλήνιο Σωµατείο Ιδιοκτητών Καταστηµάτων Εκµίσθωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Παροχής Υπηρεσιών Internet Σωµατείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος (Σ.ΤΕ.ΗΛ.Π.Ε.) 21

22 22

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτάσεις σχετικές µε το θέµα «Ηλεκτρονικό παιχνίδι και Internet Café» όπως κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Το διαδίκτυο είναι ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία Το διαδίκτυο στη ζωή µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φεβρουάριος, 2014 1 Θα µένατε ποτέ σε ένα πάρκο χωρίς επιτήρηση να συζητάτε, να παίζετε και δηµιουργείτε σχέσεις µε αγνώστους; 2 Θα µπαίνατε σε µια αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Toine Manders (PE416.256v01-00) σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Υ ΜΕ ΘΕΜΑ :ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Υ ΜΕ ΘΕΜΑ :ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία... Σχ. Έτος:.... Αριθ. Πρωτ.... ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ.... ΤΗΛ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..........

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Kορμάς Γιώργος Συντονιστής Προγράμματος«Αριάδνη» Υπεύθυνος Γραμμής Βοηθείας Υποστηρίζω Επ.Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» Τζιμόπουλος Νίκος 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Προβελέγγιος Πέτρος 3 1. Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σύρου ntzimop@sch.gr 2. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Εφηβεία και Διαδίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Άρτεμις Τσίτσικα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Και τα δύο!! Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Εργασία για το μάθημα: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Αλαμπάνου Αγγελική Απιτιαγοπούλου Αγγελική Κολιός Ιωάννης Κουμής Μιχαήλ Μαραβέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η Έρευνα μας Ο Εθισμός στο Διαδίκτυο 2008-2010 Γενικότερα τι σημαίνει ο εθισμός, ειδικότερα τι σημαίνει εθισμός στο Διαδίκτυο και πως αυτό ορίζεται; Ως εθισμός αντιμετωπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία... Σχ. Έτος:.... Αριθ. Πρωτ.... ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ.... ΤΗΛ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..........

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εθισµόςστο. στοδιαδίκτυο TEAM KAI ENAS AKYROS. Συντονιστής: Κοντοστόλης Αργύρης

Εθισµόςστο. στοδιαδίκτυο TEAM KAI ENAS AKYROS. Συντονιστής: Κοντοστόλης Αργύρης Εθισµόςστο στοδιαδίκτυο TEAM KAI ENAS AKYROS. Συντονιστής: Κοντοστόλης Αργύρης Γραµµατέας: Ζαρουχλιώτης Αιµίλιος Word: Καραµιχάλης Αργύρης Excel: Ράντος Μιχάλης PowerPoint: Ζωγραφάκης Γιώργος Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. υπ αριθμόν 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ αριθμόν 1 Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που εδρεύει στην Κόρινθο, με την επωνυμία «Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός

Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός Πλαγεράς Αντώνιος Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 17 03 Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Δ.Δ.Ε. Ν. Μαγνησίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας Αποτελέσματα έρευνας Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς ζουν τον κόσµο του Internet οι µαθητές;

Πώς ζουν τον κόσµο του Internet οι µαθητές; Τα στελέχη του Προγράµµατος ΑΡΙΑ ΝΗ σε συνεργασία µε την Περιφερειακή ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου σας προσκαλούν στην ηµερίδα µε τίτλο Πώς ζουν τον κόσµο του Internet

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ. 31 Μαΐου 2010. Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ. 31 Μαΐου 2010. Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 31 Μαΐου 2010 Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ι. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή θετικών επιστηµών Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή θετικών επιστηµών Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή θετικών επιστηµών Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Συνέπειες της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε θέµατα υγείας Μπακλαγής Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία.

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Παρουσίαση: Σόνια Κοντογιάννη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λίζα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΡΘΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ επιμελήτρια Τζάνειου νοσοκομείου bournia@ppsy.gr ΟΡΙΣΜΟΣ Ανήκει στο φάσμα των ψυχαναγκαστικών- παρορμητικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα