ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ"

Transcript

1 Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης Αθήνα 31 Μαρτίου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) για την τρίµηνη και δωδεκάµηνη περίοδο που έληξε στις 31 εκεµβρίου Πωλήσεις: 3.711,1 εκ. ευρώ, έναντι 3.971,6 εκ. ευρώ το 2012 (µείωση κατά µονοψήφιο ποσοστό 6,6%). Οι πωλήσεις το δ τρίµηνο του 2013 έφτασαν τα 1.069,2 εκ. ευρώ επιδεικνύοντας θετική ποσοστιαία µεταβολή ύψους 4,3% και παρουσιάζοντας βελτίωση για 4 ο συναπτό τρίµηνο. Μικτά έσοδα (GGR) µειωµένα κατά 6,3% στα 1.219,9 εκ. ευρώ (2012: 1.302,1 εκ. ευρώ). Αν και τα µικτά έσοδα (GGR) δ τριµήνου µειώθηκαν κατά 1,9%, ο ρυθµός της πτώσης βελτιώθηκε κατά 6,1 εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το εννεάµηνο του Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 221,7 εκ. ευρώ, έναντι 673,8 εκ. ευρώ το 2012 (µείωση 67,1%) λόγω κυρίως της επιβολής φόρου 30% επί των µικτών εσόδων συνολικού ύψους 345,4 εκ. ευρώ. Τα EBITDA δ τριµήνου έφτασαν τα 47,6 εκ. ευρώ, λόγω επιπλέον επιβάρυνσης ύψους 24,8 εκ. ευρώ που προέκυψε από έκτακτες και µη ταµειακές αποµειώσεις και έξοδα αναδιάρθρωσης. Καθαρά κέρδη: 141,1 εκ. ευρώ έναντι 505,5 εκ. ευρώ το 2012 (µείωση 72,1%). Κέρδη ανά µετοχή: 0,44 ευρώ, έναντι 1,58 ευρώ το 2012 (µείωση 72,1%) Ισχυρή ταµειακή θέση στα 242 εκ. ευρώ. Μέρισµα ανά µετοχή: 0,25 ευρώ. Έπειτα και από την πρόωρη αποπληρωµή του οµολογιακού δανείου το ποσοστό διανοµής επί των κερδών µετά φόρων ανέρχεται σε 56,5%. Επιπλέον, η ιοίκηση σκοπεύει να προτείνει τη διανοµή προµερίσµατος για το έτος Το κόστος αδειών που πληρώθηκε από τον ΟΠΑΠ το 2013 ανήλθε στα 213 εκ. ευρώ (127 εκ. ευρώ για το 67% της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και 86 εκ. ευρώ για τα VLTs) 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % % Πωλήσεις 1.069, ,5 4, , ,6 (6,6) Μικτά έσοδα (GGR) 345,1 351,7 (1,9) 1.219, ,1 (6,3) EBITDA 47,6 174,2 (72,7) 221,7 673,8 (67,1) Payout (%) 67,7% 65,7% 67,1% 67,2% Περιθώριο EBITDA (πωλήσεις) Περιθώριο EBITDA (GGR) 4,5% 17,0% 6,0% 17,0% 13,8% 49,5% 18,2% 51,7% Καθαρά κέρδη 29,4 133,8 (77,6) 141,1 505,5 (72,1) Περιθώριο Καθαρών κερδών 2,7% 13,0% 3,8% 12,7% EPS 0,09 0,42 (77,6) 0,44 1,58 (72,1) DPS - - 0,25 0,57 (56,0) τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

2 Πωλήσεις Οι συνολικές πωλήσεις το 2013 µειώθηκαν κατά 6,6% στα 3.711,1 εκ. ευρώ έναντι 3.971,6 εκ. ευρώ στο 2012, κυρίως λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών (ΑΕΠ έτους 2013 µειωµένο κατά 3,9%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσµατα α τριµήνου. Οι πωλήσεις στο δ τρίµηνο 2013 διαµορφώθηκαν σε 1.069,2 εκ. ευρώ, αυξηµένες κατά 4,3% σε ετήσια βάση, παραµένοντας σε θετικό έδαφος για δεύτερο συνεχές τρίµηνο. -6,6% Σύνολο: Σύνολο: FY 2012 FY ,3% Σύνολο: Σύνολο: Q Q ΛΟΙΠΑ KINO ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ EBITDA Αποτελέσµατα έτους Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν στα 221,7 εκ. ευρώ το 2013 έναντι 673,8 εκ. ευρώ το 2012 µειωµένα κατά 67,1% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσµα κυρίως της φορολόγησης ύψους 345,4 εκ. ευρώ επί των µικτών εσόδων µε συντελεστή 30% από Σε προσαρµοσµένη (για τη φορολογία επί των µικτών εσόδων) βάση, τα EBΙTDA µειώθηκαν κατά 15,8% στα 567,1 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των χαµηλότερων εσόδων. Αποτελέσµατα δ τριµήνου Τα EBITDA δ τριµήνου διαµορφώθηκαν στα 47,6 εκ. ευρώ, µειωµένα κατά 72,7% σε ετήσια βάση, λόγω της αρνητικής επίδρασης από τη φορολογία επί των µικτών εσόδων και εξόδων αναδιάρθρωσης ύψους 24,8 εκ. ευρώ, σχετικών µε την αποµείωση κατά 19,7 εκ. ευρώ της αξίας των τερµατικών αυτόνοµης χρήσης και εργοδοτικές αποζηµιώσεις ύψους 5,1 εκ. ευρώ. Τα προσαρµοσµένα (για τη φορολογία επί των µικτών εσόδων) EBΙTDA µειώθηκαν κατά 15,9% στα 146,4 εκ. ευρώ. -15,8% -67,1% FY 2012 FY 2013 FY 2013* FY 2013*: Adjusted excluding 30% tax on net revenues -15,9% -72,7% Q Q Q4 2013* Q4 2013*: Adjusted excluding 30% tax on net revenues τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

3 Καθαρά κέρδη Αποτελέσµατα έτους Τα καθαρά κέρδη του 2013 µειώθηκαν στα 141,1 εκ. ευρώ έναντι 505,5 εκ. ευρώ το 2012, χαµηλότερα κατά 72,1% σε ετήσια βάση. Τα προσαρµοσµένα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 21,5% στα 396,7 εκ. ευρώ ,1% -21,5% FY 2012 FY 2013 FY 2013* FY 2013*: Adjusted excluding 30% tax on net revenues Αποτελέσµατα δ τριµήνου Κατά το δ τρίµηνο 2013, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 29,4 εκ. ευρώ έναντι 133,8 εκ. ευρώ, µειωµένα κατά 78,0% σε ετήσια βάση. Τα προσαρµοσµένα καθαρά κέρδη (για την επιβολή φόρου 30% επί των µικτών εσόδων συνολικού ύψους 345,4 εκ. ευρώ) διαµορφώθηκαν στα 102,5 εκ. ευρώ µειωµένα κατά 23,4% σε σχέση µε τη προηγούµενη περίοδο. -23,4% -78,0% Q Q Q4 2013* Q4 2013*: Adjusted excluding 30% tax on net revenues Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα έτους 2013, ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: Στο πλαίσιο µιας συνολικά δύσκολης χρονιάς για την ελληνική οικονοµία, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΟΠΑΠ για το 4ο τρίµηνο σηµατοδοτούν µια ενθαρρυντική τάση. Η προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών σε πολλά από τα προϊόντα µας, σε συνδυασµό µε τη σταθεροποίηση των καταναλωτικών δαπανών, οδήγησε σε αύξηση των εσόδων το οποίο αποτελεί θετική ένδειξη και για το Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρµογής φόρου 30% επί των µικτών εσόδων, που µεταφράζεται για την ΟΠΑΠ σε απόδοση 345 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό ηµόσιο. Παραµένουµε προσηλωµένοι στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας της ΟΠΑΠ, καθώς και τον εκσυγχρονισµό του χαρτοφυλακίου προϊόντων µας, προς όφελος όλων των ενδιαφεροµένων µερών, των πελατών, των πρακτόρων, των µετόχων, του Ελληνικού ηµοσίου και της κοινωνίας συνολικά. τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

4 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πωλήσεις ανά παιχνίδι δ τριµήνου και έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % % ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ , (8,9) ΠΡΟΠΟ (23,9) (21,0) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ (46,0) (15,3) MONITOR GAMES (10,9) (26,5) GO LUCKY (55,0) (65,0) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ , (10,3) % στις συνολικές πωλήσεις 39,3 35,8 36,2 37,7 KINO (1,1) (4,8) ΤΖΟΚΕΡ (7,2) (0,6) ΛΟΤΤΟ (12,5) ,1 Super (17,5) (23,1) PROTO , ,4 Extra (8,6) (17,4) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ (1,5) (4,3) % στις συνολικές πωλήσεις 60,7 64,2 63,8 62,3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,025,528 4, (6,6) Αθλητικός στοιχηµατισµός Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηµατισµού µειώθηκαν κατά 10,3% στα 1.341,9 εκ. ευρώ στο 2013 έναντι 1.495,7 εκ. ευρώ στο 2012, που οφείλεται κυρίως στη µείωση κατά 8,9% στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ λόγω απουσίας κάποιου µεγάλου αθλητικού γεγονότος. Στο δ τρίµηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αυξήθηκαν ουσιαστικά, για δεύτερο συνεχόµενο τρίµηνο, στα 398,2 εκ. ευρώ κατά 16,8% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή ποιοτική αναβάθµιση του παιχνιδιού. -10,3% FY 2012 FY 2013 Αριθµολαχεία Τα έσοδα από τα αριθµολαχεία στο 2013 µειώθηκαν κατά 4,3% στα 2.369,2 εκ. ευρώ έναντι 2.475,9 εκ. ευρώ στο Στο δ τρίµηνο 2013, τα έσοδα από αριθµολαχεία µειώθηκαν κατά 1,5% σε σχέση µε το δ τρίµηνο 2012, στα 648,6 εκ. ευρώ, παρόλα αυτά παρουσίασαν επιβράδυνση στο ρυθµό πτώσης λόγω της περαιτέρω βελτίωσης του ΚΙΝΟ σε τριµηνιαία βάση. Οι πωλήσεις του παιχνιδιού µειώθηκαν κατά µόλις 1,0% στο δ τρίµηνο 2013 σε σύγκριση µε τη µείωση 11,4% στο α τρίµηνο, 5,2% στο β τρίµηνο και 1,6% στο γ τρίµηνο ,3% FY 2012 FY 2013 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

5 Αποδόσεις σε νικητές Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο 2013 διαµορφώθηκαν στα 2.491,1 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 67,1% των συνολικών πωλήσεων έναντι 67,2% στο Στο δ τρίµηνο, για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, το ποσοστό που αποδόθηκε στους νικητές διαµορφώθηκε στο 70,5% των πωλήσεων του παιγνιδιού έναντι 63,7% πέρυσι, διαµορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του έτους στο 68,9%, κοντά στο µακροχρόνιο µέσο όρο του 70%. Το KINO payout στο 2013 παρέµεινε στο 69,3% σε σύγκριση µε 69,2% την αντίστοιχη περίοδο ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΣΕ ΝΙΚΗΤΕΣ ,2% 65,7% 67,7% 67,1% FY 2012 FY 2013 Q Q % 90% 70% 50% 30% 10% -10% Κόστος παροχής υπηρεσιών δ τριµήνου και έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % % Προµήθειες Πρακτόρων , (6,2) Αποσβέσεις , ,5 Παροχές Τρίτων , ,8 Προµήθεια Monitor Games (10,8) (26,5) Κόστος Προσωπικού (7,5) ,6 Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών % των συνολικών πωλήσεων , , , (0,2) 13,6 13,4 14,2 13,3 Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο 2013 διαµορφώθηκε στα 528,2εκ. ευρώ έναντι 529,1εκ. ευρώ στο 2012, µειωµένο κατά 0,2% σε ετήσια βάση. Κόστος διάθεσης δ τριµήνου και έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % % ιαφήµιση (59,0) (22,7) ωρεές-οικον. ενισχύσεις (79,1) (27,6) Χορηγίες-Έξοδα εκθέσεων (12,8) ,5 Μερικό σύνολο (36,3) (6,8) Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης , ,0 Σύνολο κόστους διάθεσης (32,6) (6,1) τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

6 Κόστος διάθεσης Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαµορφώθηκαν στο 2013 στα 101,4 εκ. ευρώ έναντι 108,0 εκ. ευρώ το 2012 µειωµένα κατά 6,1%, που αποδίδεται κυρίως στη διαφήµιση και στις δωρεές. Τα έξοδα διάθεσης στο δ τρίµηνο 2013 µειώθηκαν κατά 32,6% στα 25,9 εκ. ευρώ, αποτυπώνοντας την εξοµάλυνση του αντίστοιχου µεγέθους το 9µηνο 2013 και υλοποιώντας τη δέσµευση της ιοίκησης για ουσιαστική µείωση του κόστους ,1% ,6% 26 FY 2012 FY 2013 Q Q Κόστος διοίκησης δ τριµήνου και έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % % Συνολικό κόστος διοίκησης , ,5 Κόστος διοίκησης Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στο 2013 αυξήθηκαν κατά 5,5% στα 33,9 εκ. ευρώ κυρίως λόγω υψηλότερων προβλέψεων αποζηµίωσης παροχών αποζηµίωσης για την αποχώρηση προσωπικού. Στο δ τρίµηνο 2013, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 19,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα 11,4 εκ. ευρώ ,5% ,1% 11 FY 2012 FY 2013 Q Q Ταµειακές ροές έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) % Ταµειακές ροές από λειτουργικές (51,5) Ταµειακές ροές από επενδυτικές ( ) ( ) 11,1 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές ( ) ( ) (2,4) Ταµειακές ροές από λειτουργικές Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές στο 2013 µειώθηκαν κατά 51,5% φτάνοντας στα 273,9 εκ. ευρώ έναντι 564,7 εκ. ευρώ το 2012, κυρίως λόγω χαµηλότερης κερδοφορίας που αντισταθµίστηκε µερικώς από τη µείωση των απαιτήσεων και την πληρωµή φόρου GGR δ τριµήνου που πραγµατοποιήθηκε στο α τρίµηνο Ταµειακές ροές από επενδυτικές Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές το 2013 ανήλθαν στα 130,2 εκ. ευρώ λόγω κυρίως της πληρωµής της 2 ης δόσης για την άδεια των VLTs και την ίδρυση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.. Το κόστος αδειών που καταβλήθηκε από τον ΟΠΑΠ το 2013 ανήλθε στα 213 εκ. ευρώ (127 εκ. ευρώ για το Ταμειακά Διαθέσιμα ΤΡ από λειτουργικές ΤΡ από ΤΡ από χρηματοδοτικές επενδυτικές Ταμειακά Διαθέσιμα τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

7 67% της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και 86 εκ. ευρώ για VLTs). ελτίο Τύπου Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές στο 2013 ανήλθαν στα 269,2 εκ. ευρώ έναντι 275,9 εκ. ευρώ το τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

8 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τακτική Γενική Συνέλευση & ιανοµή Μερίσµατος Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις 31 Μαρτίου 2014 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη , τη διανοµή για τη χρήση 2013 συνολικού µερίσµατος 0,25 ευρώ ανά µετοχή προ παρακράτησης φόρου. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος θα λάβει χώρα την Τρίτη , ενώ η έναρξη πληρωµής τη Τετάρτη Η ιοίκηση της Εταιρείας ενθαρρύνει τον διάλογο µε τους επενδυτές και προσκαλεί τους µετόχους να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Επιλογή GTECH ως συνεργάτη στο διαδικτυακό στοίχηµα Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε. επέλεξε την εταιρεία GTECH ως πάροχο της πλατφόρµας διεξαγωγής για τις της Εταιρείας µέσω διαδικτύου. Η επιλογή της GTECH προέκυψε µετά από διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία συµµετείχαν συνολικά πέντε (5) διεθνείς Εταιρείες. Η εν λόγω συνεργασία ανάµεσα στις δύο Εταιρείες θα επικεντρωθεί αρχικά στον αθλητικό διαδικτυακό στοιχηµατισµό (online sports betting). Αποπληρωµή οµολογιακού δανείου Νέο κοινοπρακτικό δάνειο Προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις της η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύναψε το εκέµβριο 2011 τριετές οµολογιακό δάνειο ύψους 290 εκ. ευρώ µέσω κοινοπραξίας ελληνικών τραπεζών. Έως τις , η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε καταβάλει σε 3 δόσεις 123,2 εκ. ευρώ, ενώ το Μάρτιο του 2014 αποπλήρωσε το σύνολο του υπολοίπου του δανείου ύψους 166,7 εκ. ευρώ Παράλληλα, κατέληξε σε συµφωνία µε τις τράπεζες Πειραιώς και Γενική για τη χορήγηση ανακυκλούµενου οµολογιακού δανείου µέχρι του ύψους των 75 εκ. ευρώ για διάστηµα 13 µηνών (ηµεροµηνία λήξης 09 Μαρτίου 2015). Επιπροσθέτως, σε αντίθεση µε το προηγούµενο οµολογιακό δάνειο, το υφιστάµενο δεν περιέχει κανέναν περιορισµό αναφορικά µε το ύψος συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών καθώς και το ύψος του διανεµόµενου µερίσµατος. Ελληνικά Λαχεία Οι µέτοχoι της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποφάσισαν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας προκειµένου να αποτυπωθεί η άσκηση ελέγχου διοίκησης της εταιρείας από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και παράλληλα µετέβαλλαν τους όρους των συµβάσεων προµηθειών που οδήγησαν σε µείωση του κόστους. τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

9 Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονοµικά αποτελέσµατα έτους 2013 Τρίτη, 1 Απριλίου :00 µ.µ. (Αθήνα) / 2:00 µ.µ. (Λονδίνο) / 10:00 π.µ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων χρήσης 2013, θα βρίσκεται αναρτηµένη στον ιστότοπο της εταιρείας, µία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συµµετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) Συµµετέχοντες από ΗΠΑ Συµµετέχοντες από Ελλάδα και υπόλοιπες χώρες Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα µεταδοθεί και µέσω live webcast στο ακόλουθο link: ή Σε περίπτωση προβληµάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, Περιστέρι Νίκος Πολυµενάκος - Υπεύθυνος Έργου /νσης Σχέσεων µε Μετόχους - Τηλ : Γιώργος Βιτωράκης - Υπεύθυνος Έργου /νσης Σχέσεων µε Μετόχους - Τηλ : ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και Κατάσταση ταµειακών ροών για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και 2012 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

10 1α. Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013, 2012 και 2011 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Αναπροσαρ µοσµένο Αναπροσαρ µοσµένο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα εσµευµένα διαθέσιµα Αποθέµατα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Εµπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Αναβαλλόµενοι φόροι παθητικού Προγράµµατα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

11 1β. Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013, 2012 και 2011 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Αναπροσαρ µοσµένο Αναπροσαρ µοσµένο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα εσµευµένα διαθέσιµα Αποθέµατα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Εµπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Αναβαλλόµενοι φόροι παθητικού Προγράµµατα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

12 2. Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά µετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα προ φόρου 30% Φόρος επί των καθαρών εσόδων ( ) - ( ) - Καθαρά έσοδα µετά φόρου 30% Κόστος παροχής υπηρεσιών ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα απάνες διάθεσης ( ) ( ) (99.419) ( ) απάνες διοίκησης (33.949) (32.174) (37.276) (35.004) Άλλα λειτουργικά έξοδα (16.262) (9.682) (16.227) (9.263) Αποµείωση αξίας παγίων (19.737) - (19.737) - Λειτουργικό αποτέλεσµα Κέρδη / (Ζηµιές) από πώληση παγίων (410) (56) (209) (56) Έσοδα / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις (235) (190) - - Ζηµιές από αποµείωση περιουσιακών στοιχείων - (1.570) - (1.200) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.407) (3.882) (1.195) (3.617) Μερίσµατα από θυγατρικές Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος Τρέχων φόρος εισοδήµατος (49.718) ( ) (49.602) ( ) Αναβαλλόµενος φόρος (5.393) (6.814) Κέρδη µετά φόρων Ιδιοκτήτες µητρικής Λοιπά συνολικά έσοδα κονδύλια τα οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)* Αναβαλλόµενος φόρος* (894) (493) (929) (443) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων* Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων* Ιδιοκτήτες µητρικής* Βασικά κέρδη (µετά φόρων) ανά µετοχή σε 0,4424 1,5846 0,4472 1,6076 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

13 3. Κατάσταση ταµειακών ροών Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρµογή για: Αποσβέσεις Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (13.402) (10.205) (18.466) (20.785) Προγράµµατα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Υποτίµηση επενδύσεων Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες Αποτελέσµατα από επενδυτικές Αποµείωση αξίας παγίων Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (156) (249) - - (Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (25.469) (41.054) (25.717) (36.549) Αύξηση / (µείωση) φόρων πληρωθέντων (2.706) Σύνολο Τόκοι έξοδα (242) (140) (59) (57) Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες (62.442) (91.560) (59.660) (89.521) Ταµειακές ροές από λειτουργικές ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων Σύσταση θυγατρικής εταιρείας (200) Σύσταση συγγενούς εταιρείας ( ) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - ( ) (6.327) εσµευµένες καταθέσεις (95.710) (95.710) Εκροή για ασώµατες ακινητοποιήσεις ( ) (23.088) ( ) (23.084) Εκροή για ενσώµατες ακινητοποιήσεις (5.804) (11.025) (1.015) (1.220) Μερίσµατα από θυγατρικές Τόκοι έσοδα Ταµειακές ροές από επενδυτικές ( ) ( ) ( ) ( ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωµές δόσεων δανείου (87.000) (36.250) (87.000) (36.250) Πληρωµές εξόδων χρηµατοδότησης δανείου Πληρωµές τόκων χρηµατοδοτικών µισθώσεων (52) (1.800) - (1.719) Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (362) (8.047) - (7.713) Μερίσµατα πληρωθέντα ( ) ( ) ( ) ( ) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων ( ) ( ) ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης χρήσης ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα τέλους χρήσης τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 2 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 27 Μαΐου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007...

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 6 II. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014... 8 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008)

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 6 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 7 III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013...

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον!

Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον! Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον! >> Eτήσιος Απολογισμός 2013 Μήνυμα από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο 5 8 Με μία ματιά 6 Όμιλος ΟΠΑΠ 10 Ιστορική αναδρομή 18 12 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...3 2. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου...6 3. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης...14 4. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος...15 5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Έκθεση Ελέγχου Νοµίµων Ελεγκτών 3 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 5 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2014 12 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008)

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008) ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α A. ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον!

Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον! Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον! >> Eτήσιος Απολογισμός 2013 Μήνυμα από τον Πρόεδρο & Διευθύνονταμβουλο 5 8 Με μία ματιά 6 Όμιλος ΟΠΑΠ 10 Ιστορική αναδρομή 18 12 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ KLEFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα