Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης"

Transcript

1 Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες βιβλιοθηκονομικές εργασίες στο πλαίσιο ανάπτυξης των υπηρεσιών της. Αλλά, τόσο η περιγραφική καταλογογράφηση όσο και η δημιουργία σημείων πρόσβασης είναι εργασίες ιδιαίτερα απαιτητικές. Ειδικά, η δημιουργία και διαχείριση των σημείων πρόσβασης, γενικώς αποδεκτή ως πολύπλοκη, χρονοβόρα και εργασία με μεγάλο κόστος, ανέκαθεν απασχολεί τους επιστήμονες της πληροφόρησης [1]. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη και διαχείριση των σημείων πρόσβασης στο πλαίσιο ενός αρχείου καθιερωμένων τύπων, ανεξάρτητου από αυτό των βιβλιογραφικών εγγραφών (με αφορμή, όμως, αυτό), από πολύ νωρίς κατέστη επιτακτική ανάγκη. Η εμφάνιση προτύπων και κανόνων (AACR2 Part2, GARR, MARC Authorities, FRAR) καθώς και η έκδοση καταλόγων καθιερωμένων τύπων (LCSH, MESH κλπ.) καταδεικνύουν την ανάγκη αυτή. Ωστόσο, η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή γνώσης και δεδομένων των τεχνολογικών δυνατοτήτων έχει εντάξει τις διαδικασίες ανάπτυξης του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης στο πλαίσιο της κοινής χρήσης πόρων (resource sharing). Πρόκειται για μία διαδεδομένη πρακτική που βρίσκει εφαρμογή στην αξιοποίηση των πόρων, ηλεκτρονικής ή συμβατικής μορφής, που παράγει ή κατέχει ένας οργανισμός πληροφόρησης από έναν άλλον. Εκτός από τη συνεργατική ανάπτυξη συλλογών (cooperative collection development), διαδικασίες όπως ο διαδανεισμός (Interlibrary loan) ή / και η παραγγελία αντιτύπου (Item order), καθώς και η πρακτική της αντιγραφικής καταλογογράφησης (copy cataloguing) αποτελούν συλλογικές προσπάθειες των οργανισμών πληροφόρησης για την ανάπτυξη των υπηρεσιών τους. Απώτερος στόχος είναι να αντεπεξέλθουν στην ανεξέλεγκτη, πλέον, παραγωγή γνώσης αλλά και στο δυσβάσταχτο κόστος που αυτές απαιτούν, τόσο για να αναπτυχθούν όσο και για να συντηρηθούν. Η διαλειτουργικότητα (interoperability) είναι βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθούν οι παραπάνω διαδικασίες. Στο πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών πληροφόρησης σε ένα ενιαίο δίκτυο (π.χ. το Web), ο όρος «διαλειτουργικότητα» βρίσκει εφαρμογή στη δυνατότητα που έχουν δύο διαφορετικά συστήματα να επικοινωνούν, δηλαδή να ανταλλάσσουν πληροφορίες, με απώτερο στόχο την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών από τον τελικό χρήστη. Το πρωτόκολλο Z39.50 παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαλειτουργικότητας, καθώς επιτρέπει την επικοινωνία διαφορετικών συστημάτων. Αποτελεί το βασικό σημείο-κλειδί, εδώ και χρόνια, για αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών σε απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων. Επομένως, η μέχρι τώρα προσέγγιση των αυτοματοποιημένων καταλόγων των βιβλιοθηκών σε on line περιβάλλον μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 είχε ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση στο χρήστη των βιβλιογραφικών εγγραφών του καταλόγου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα σημεία πρόσβασης. Ωστόσο, οι πλήρεις εγγραφές που αντιπροσωπεύουν τα σημεία πρόσβασης και εν γένει οι εγγραφές των καθιερωμένων τύπων, και που προφανώς υπάρχουν ήδη στους καταλόγους, μένουν στην αφάνεια. Όλο και περισσότερο, όμως, δημιουργείται η ανάγκη για πλήρη πρόσβαση και σε αυτό το τμήμα των καταλόγων, για να καταστούν οι εγγραφές ενός αρχείου καθιερωμένων τύπων ομοίως αξιοποιήσιμες στο πλαίσιο εργασιών του βιβλιοθηκονομικού ελέγχου. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί ένας μηχανισμός αναζήτησης εγγραφών καθιερωμένων τύπων βασισμένος στο πρωτόκολλο Z39.50, καθώς και η υλοποίησή του στο σύστημα πρόσβασης πηγών πληροφόρησης του Εθνικού Κέντρο Τεκμηρίωσης Η Αργώ.

2 316 ΝΤ. ΤΡΟΥΤΠΕΓΛΗ, ΜΙΧ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ Πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την εξέταση των προβλημάτων που αφορούν τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα των δεδομένων στο πλαίσιο διαχείρισης των αρχείων καθιερωμένων τύπων. Εγγραφές καθιερωμένων τύπων Η δημιουργία και διαχείριση των αρχείων καθιερωμένων τύπων περιλαμβάνει εργασίες όπως: 1. Επιλογή των προς καθιέρωση τύπων (έλεγχος λεξιλογίου). 2. Καθιέρωση των τύπων. 3. Διαχωρισμός και διάκριση από άλλους σχετικούς τύπους με τη δημιουργία παραπομπών. Με δεδομένα αυτά τα στάδια εργασιών και στο πλαίσιο ενός αυτοματοποιημένου καταλόγου, δημιουργείται μία ολοκληρωμένη εγγραφή που αντικατοπτρίζει τον ομοιόμορφο τύπο μιας επικεφαλίδας (όνομα, τίτλος, θέμα), τις σχετικές επικεφαλίδες ή τις παραλλαγές επικεφαλίδων που παραπέμπουν στην καθιερωμένη, καθώς και πληροφορίες για το ποιος είναι ο παραγωγός της εγγραφής, από πού αντλήθηκαν τα στοιχεία για τη δημιουργία της κλπ. Προσπάθειες όπως τα προγράμματα NACO 1 (Name Authority Cooperative Program) & SACO 2 (Subject Authority Cooperative Program), καθώς και η ομάδα εργασίας της IFLA για τις ελάχιστες προδιαγραφές των εγγραφών καθιερωμένων τύπων (Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN) εστιάζουν στις εργασίες που αφορούν στον έλεγχο των καθιερωμένων τύπων (authority control). Αν και ξεκινάνε από τη Β. Αμερική, απευθύνονται στην παγκόσμια βιβλιοθηκονομική κοινότητα με σκοπό τόσο την αξιοποίησή τους όσο και να αποτελέσουν υπόδειγμα ανάπτυξης αντίστοιχων εργαλείων. Για παράδειγμα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας έχει βασιστεί κατά πολύ στα Library of Congress Subject Headings για να διαμορφώσει τις θεματικές επικεφαλίδες που θα χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα. Εκτός, όμως, από τη συγκρότηση καταλόγων καθιερωμένων ονομάτων, τίτλων και θεματικών όρων / επικεφαλίδων ή τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών, τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται νέες υπηρεσίες που προσανατολίζονται σε διαδικασίες άμεσης πρόσβασης στα αρχεία των καθιερωμένων τύπων. Τόσο η ανάγκη για μείωση του κόστους όσο και η ανάγκη για περισσότερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις αναζητήσεις των καταλόγων, οδηγούν προς ένα περιβάλλον όπου το έργο δημιουργίας και διαχείρισης ενός αρχείου καθιερωμένων τύπων θα μοιράζεται ανάμεσα σε πολλούς φορείς πληροφόρησης [2]. Το OCLC (Online Computer Library Center) και το RLG (Research Libraries Group) παρέχουν πρόσβαση στα αρχεία των καθιερωμένων τύπων των συλλογικών καταλόγων τους, δίνοντας στα μέλη τους τη δυνατότητα αναζήτησης ανάκτησης, αλλά και επεξεργασίας των εγγραφών αυτών. Το έργο MSAC (Multilingual Subject Access to Catalogues), απότοκο της συνεργασίας των εθνικών βιβλιοθηκών της Τσεχίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Λιθουανίας και Λετονίας, αποτελεί παράδειγμα συνεργατικής ανάπτυξης ενός εργαλείου που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση στους καταλόγους των αντίστοιχων βιβλιοθηκών μέσω ενός πολύγλωσσου αρχείου καθιερωμένων θεμάτων [3]. Επίσης, το δίκτυο των ρώσικων βιβλιοθηκών (LIBNET), παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης εγγραφών στο αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων των ρώσικων γεωγραφικών ονομάτων [4]. Το θέμα που προκύπτει, ωστόσο, είναι κατά πόσο οι παραπάνω προσπάθειες εντάσσονται σε ένα πλαίσιο όπου εξασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων αλλά και μεταξύ των διαφορετικών αρχείων καθιερωμένων τύπων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο. 1 NACO Home Page: 2 SACO Home Page:

3 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ζ Το πρωτόκολλο Z39.50 Το Z39.50 ορίζεται ως πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων και είναι βασισμένο στην αρχιτεκτονική δικτύων client / server. Πρωτοεμφανίστηκε το 1984 από τον NISO (National Information Standards Organization). Από τότε έχουν βγει τρεις εκδόσεις (1988, 1992 και 1995), ενώ έχει υιοθετηθεί και από τον διεθνή οργανισμό τυποποίησης (ISO) ως διεθνές πρωτόκολλο επικοινωνίας. Τρέχουσα έκδοση είναι η αναθεωρημένη έκδοση του 1995 [5]. Το Z39.50, ως πρωτόκολλο αναζήτησης ανάκτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, τυποποιεί τις βασικές λειτουργίες αναζήτησης και ανάκτησης και αναπτύχθηκε με γνώμονα την αντιμετώπιση του προβλήματος διαλειτουργικότητας σε τεχνικό επίπεδο (technical interoperability) [6]. Η αξιοποίηση του πρωτοκόλλου για πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη στην παγκόσμια κοινότητα των οργανισμών πληροφόρησης, γεγονός που καταδεικνύει την πραγματική ανάγκη επικοινωνίας. Συγχρόνως, θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στο πλαίσιο, πάντα, της απομακρυσμένης επικοινωνίας. Ήδη από την έκδοση 3 έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα λεγόμενα Extended Services, που επιτρέπουν επιπλέον λειτουργίες από αυτές της αναζήτησης ανάκτησης, όπως είναι η ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων, η παραγγελία αντιτύπου, η αποθήκευση ερωτήματος και συνόλου αποτελεσμάτων κλπ. Ωστόσο, το πρωτόκολλο Z39.50 θέλοντας να καλύψει πολλές και διαφορετικές ομάδες χρηστών (ενδεικτικά αναφέρονται οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα μουσεία) είναι πολύ γενικό και χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη ευελιξία στο πώς θα υλοποιηθεί από το κάθε σύστημα. Στο πλαίσιο, βέβαια, μιας εφαρμογής που αποτελείται από έναν Z-client και έναν Z-server και στο βαθμό που αυτοί αλληλεπιδρούν δεν προκύπτουν ιδιαίτερα προβλήματα στη μεταξύ τους επικοινωνία. Σε ένα, όμως, ευρύτερο περιβάλλον, όπου πολλές και διαφορετικές πηγές είναι προσβάσιμες ταυτόχρονα, παρουσιάζονται κάποια κενά στην επικοινωνία, που οφείλονται κατά πολύ στις διαφορετικές υλοποιήσεις, που προκύπτουν λόγω της γενικότητας που χαρακτηρίζει το πρωτόκολλο [7]. Άλλωστε, η μέχρι τώρα πρακτική έχει αποδείξει ότι η βελτίωση των διαδικασιών αναζήτησης ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένη με το επίπεδο επίτευξης διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Ερχόμαστε, λοιπόν, αντιμέτωποι για άλλη μια φορά με το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας, μόνο που τώρα εστιάζεται όχι σε τεχνικό, αλλά σε σημασιολογικό επίπεδο (semantic interoperability). Τα προφίλ υλοποιήσεων (Implementation Profiles) κάνουν την εμφάνισή τους για να συμβάλουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Καθορίζοντας λεπτομερώς τις λειτουργίες (services) καθώς και τα χαρακτηριστικά (attributes) του Z39.50 πρωτοκόλλου που πρέπει να υποστηρίζονται από μία εφαρμογή, είτε πρόκειται για Z-client είτε για Z-server, βελτιώνουν σημαντικά τα κενά επικοινωνίας, σε λειτουργικό (functional) και σημασιολογικό (semantic) επίπεδο, μεταξύ διαφορετικών συστημάτων [8]. Bath Profile Οι εργασίες για τη δημιουργία ενός διεθνούς προφίλ υλοποίησης του Z39.50 πρωτοκόλλου ξεκίνησαν το 1999 στο Bath της Μ. Βρετανίας και πλέον, από το 2003, κυκλοφορεί η 2 η έκδοση του Bath Profile, υπό την εποπτεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Καναδά [9]. Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα που το συνοδεύει, πρωταρχικός στόχος του προφίλ είναι να αυξήσει τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων βιβλιοθηκονομικών εφαρμογών, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα αποτελέσματα στον τελικό χρήστη που χρησιμοποιεί έναν Z-client για να ψάξει καταλόγους. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο Bath Profile, αφενός γιατί πρόκειται για ένα διεθνές προφίλ υλοποίησης του Z39.50 που απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε βιβλιοθήκες και αφετέρου

4 318 ΝΤ. ΤΡΟΥΤΠΕΓΛΗ, ΜΙΧ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ γιατί μία συγκεκριμένη λειτουργική περιοχή του αφορά στη λειτουργία της αναζήτησης και ανάκτησης εγγραφών καθιερωμένων τύπων, που είναι και το αντικείμενο της εργασίας. Την ανάγκη αναζήτησης και ανάκτησης εγγραφών καθιερωμένων τύπων, στο πλαίσιο ενός ξεχωριστού και αυτόνομου αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων, ανεξάρτητου από αυτό των βιβλιογραφικών εγγραφών, δεν την καλύπτει η μέχρι και σήμερα παρούσα έκδοση 3 του πρωτοκόλλου (και πιθανόν μία τέτοιου είδους λειτουργία να μην εμπεριέχεται στους αντικειμενικούς στόχους που αυτό θέτει). Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το Bath Profile. Το Bath Profile αποτελείται από 4 λειτουργικές περιοχές (Functional Areas) κάθε μία από τις οποίες επικεντρώνεται σε διαφορετικές λειτουργίες: 1. Λειτουργική περιοχή A, για αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών, με κύρια εστίαση στους καταλόγους βιβλιοθηκών. 2. Λειτουργική περιοχή B, για αναζήτηση και ανάκτηση εγγραφών για βιβλιογραφικά αντίτυπα (bibliographic holdings). 3. Λειτουργική περιοχή C, για αναζήτηση και ανάκτηση σε ένα περιβάλλον διαφορετικών πηγών (Cross-Domain Search and Retrieval). 4. Λειτουργική περιοχή D, για αναζήτηση και ανάκτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων. Η τέταρτη λειτουργική περιοχή, που επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων, ουσιαστικά εισάγει μία νέα λειτουργία στο πλαίσιο επικοινωνίας δύο συστημάτων μέσω του Z39.50 πρωτοκόλλου. Πλέον, αντικείμενο τόσο της αναζήτησης όσο και της ανάκτησης, καθώς και της ανίχνευσης, αποτελούν όχι βιβλιογραφικές εγγραφές, αλλά εγγραφές καθιερωμένων τύπων. Καθιερωμένες επικεφαλίδες ονομάτων, τίτλων, θεμάτων, οι παραπομπές τους ακόμη και οι σημειώσεις που τυχόν τις συνοδεύουν είναι πλέον άμεσα προσβάσιμες και επομένως διαθέσιμες για περαιτέρω αξιοποίηση. Στη λειτουργική περιοχή D ορίζονται δύο επίπεδα συμβατότητας με τα οποία μπορεί να συνάδουν ένας Z-client και ένας Z-server. Αυτοί πρέπει να υποστηρίζουν, τουλάχιστον, όλες τις προδιαγραφές είτε του πρώτου είτε και του δεύτερου επιπέδου, ώστε να είναι πλήρως σύμφωνοι με το Bath Profile. Σε γενικές γραμμές, ορίζεται ότι τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία είναι: Το Bib-1 attribute set, που ορίζει τα χαρακτηριστικά με τα οποία θα αποστέλλεται ένα ερώτημα, Το Bib-1 diagnostic set, που ορίζει τα διαγνωστικά μηνύματα που θα επεξηγούν τους λόγους μιας ανεπιτυχούς επικοινωνίας, και Τα MARC 21 record syntax, SUTRS & UNIMARC record syntax, με τα οποία μπορεί να επιστρέφεται το σύνολο αποτελεσμάτων σε ένα ερώτημα. Σκιαγραφώντας, επίσης, ένα γενικό πλαίσιο αναζητήσεων ορίζεται ότι οι αναζητήσεις γίνονται για ονόματα, τίτλους και θέματα με στόχο τον εντοπισμό τόσο των καθιερωμένων επικεφαλίδων όσο και των παραπομπών τους (παραπομπές «βλέπε» ή «βλέπε επίσης»). Στο πρώτο επίπεδο συμβατότητας ορίζονται τρία αναζητήσιμα πεδία (use attributes), αυτά του τίτλου (4) 3, θέματος (21) και ονόματος (1002), ενώ και οι τιμές των υπόλοιπων χαρακτηριστικών που ορίζουν τη σχέση (relation), την αποκοπή (truncation), τη δομή (structure), τη θέση (position) και την πληρότητα (completeness) είναι μία ή δύο για κάθε χαρακτηριστικό. Συνολικά, προκύπτουν 14 διαφορετικοί συνδυασμοί χαρακτηριστικών με τους οποίους μπορεί να εκτελεστεί ένα ερώτημα. Αυτό που επιτυγχάνεται από το πρώτο επίπεδο είναι η εύκολη, σχετικά, υλοποίηση όλων των χαρακτηριστικών και των συνδυασμών τους, δεδομένου ότι είναι από τα πιο κοινά που εφαρμόζονται σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για τη λέξη 3 Οι αριθμοί στις παρενθέσεις που ακολουθούν τα ονόματα των χαρακτηριστικών είναι οι τιμές των αντίστοιχων χαρακτηριστικών σύμφωνα με το Bib-1 attribute set.

5 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ζ Ελλάς οπουδήποτε στην επικεφαλίδα θα πρέπει να κωδικοποιηθεί, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου, ως εξής: Ευρετήριο (use attribute): Όνομα Δομή (structure attribute): Λέξη Αποκοπή (truncation attribute): Δεξιά Σχέση (relation attribute): Ίσο Θέση (position attribute): Οπουδήποτε στο πεδίο Πληρότητα (completeness attribute): Ελλιπές υποπεδίο Θα φέρει ως πιθανά αποτελέσματα τις καθιερωμένες επικεφαλίδες Ελλάς. Συμβούλιο της Επικρατείας και Στερεά Ελλάς, Δυτική. Στο δεύτερο επίπεδο συμβατότητας αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των αναζητήσιμων πεδίων (από 3 γίνονται 14), ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και οι τιμές τους παραμένουν τα ίδια. Και μόνο, όμως, η αύξηση των αναζητήσιμων πεδίων ανεβάζει τον αριθμό των διαφορετικών συνδυασμών των χαρακτηριστικών (από 14 γίνονται 40). Ουσιαστικά, η διαφοροποίηση σε σχέση με το πρώτο επίπεδο συνίσταται στο ότι εδώ δίνονται πολλά περισσότερα σημεία πρόσβασης στις εγγραφές, ενώ συγχρόνως τα γενικά πεδία του πρώτου επιπέδου επιμερίζονται σε πιο ειδικά πεδία, π.χ. το όνομα (3) του πρώτου επιπέδου είναι τώρα προσβάσιμο μέσω των επιμέρους: όνομα προσώπου (1), όνομα συλλογικού οργάνου (2), όνομα συνεδρίου (3) & γεωγραφικό όνομα (58). 4 Έτσι, στο παραπάνω παράδειγμα εάν επιλέξουμε το ευρετήριο Όνομα Συλλογικού Οργάνου, θα πάρουμε μόνο την επικεφαλίδα Ελλάς. Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ την επικεφαλίδα Στερεά Ελλάς, Δυτική θα την πάρουμε αν επιλέξουμε το ευρετήριο Γεωγραφικό Όνομα. Για τη διαδικασία της ανίχνευσης, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο επίπεδο, ορίζονται τα ευρετήρια ονόματος, τίτλου και θέματος. Στο πρώτο επίπεδο, ο όρος προς ανίχνευση αναζητείται ως φράση, ενώ στο δεύτερο επίπεδο ως λέξη. Για τη διαδικασία της ανάκτησης, το μόνο που ορίζει το Bath Profile είναι ότι και ο Z-client και ο Z-server πρέπει να υποστηρίζουν αντίστοιχα για παραλαβή και για παράδοση εγγραφών το MARC 21 record syntax ή το SUTRS. Το UNIMARC record syntax δεν είναι υποχρεωτικό αλλά προτείνεται ως σημαντικό. Ωστόσο, τόσο για το MARC 21 όσο και για το UNIMARC record syntax δεν ορίζεται η συγκεκριμένη διάταξη για τις εγγραφές καθιερωμένων τύπων (MARC Authorities) ως το απαιτούμενο record syntax. Μετά από αυτή τη συνοπτική παρουσίαση της 4 ης λειτουργικής περιοχής του Bath Profile για αναζήτηση και ανάκτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων, αξίζει να μείνουμε σε κάποια σημεία που ίσως χρήζουν ιδιαίτερου προβληματισμού, κατά τη διαδικασία υλοποίησής τους στο πλαίσιο μίας εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της αναζήτησης, προκύπτει σημαντικό πρόβλημα από το γεγονός ότι τα σημεία πρόσβασης (use attributes) για την αναζήτηση στις εγγραφές καθιερωμένων τύπων αντλούνται από το Bib-1 attribute set. Το συγκεκριμένο attribute set προέκυψε από την ανάγκη προσδιορισμού των χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα οποία θα εκτελείται ένα ερώτημα σε βάσεις δεδομένων με βιβλιογραφικές εγγραφές. Άλλωστε, το θέμα για αναζήτηση σε βάση με εγγραφές καθιερωμένων τύπων προέκυψε εκ των υστέρων. Έτσι, συγκροτήθηκε το σύνολο χαρακτηριστικών που αποτελείται από τα ονόματα των χαρακτηριστικών και των αντίστοιχων τιμών τους. Και στην προσπάθεια σημασιολογικής ερμηνείας των use attributes χρησιμοποιήθηκαν τα πεδία ή / και υποπεδία της διάταξης MARC 21 για βιβλιογραφικές εγγραφές. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι διττό. Αφενός, με δεδομένο ότι πλέον το αντικείμενο της αναζήτησης είναι εγγραφές καθιερωμένων τύπων, σε κάποια σημεία υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των τιμών του Bib-1 και των προβλεπόμενων 4 Τα υπόλοιπα use attributes του δεύτερου επιπέδου είναι: ομοιόμορφος τίτλος (6), ISSN (8), τοπικός αριθμός ελέγχου (12), σημείωση (63), genre /form subheading (1075), επικεφαλίδα θέματος (1079)

6 320 ΝΤ. ΤΡΟΥΤΠΕΓΛΗ, ΜΙΧ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ πεδίων των εγγραφών καθιερωμένων τύπων. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για εγγραφές θεματικών επικεφαλίδων, σύμφωνα με την τιμή 21 του Bib-1, θα διεξαχθεί μεταξύ άλλων και στα πεδία ονόματος και τίτλου, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως θέματα. Τα συγκεκριμένα πεδία εντάσσονται, όντως, στη MARC 21 διάταξη των βιβλιογραφικών εγγραφών, στο πλαίσιο της θεματικής ανάλυσης του τεκμηρίου που περιγράφεται. Σε ένα, όμως, αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων μία εγγραφή ονόματος περιγράφει ένα όνομα και ως τέτοιο προβλέπεται ότι πρέπει να αναζητηθεί. Σύμφωνα με το Bath Profile, δεν εξετάζεται εάν αυτό μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί ως θέμα στο πλαίσιο μια βιβλιογραφικής περιγραφής, αν και η πληροφορία αυτή καθαυτή υπάρχει μέσα στην εγγραφή του καθιερωμένου τύπου. Αφετέρου, το γεγονός ότι η σημασιολογία των use attributes αντλείται αποκλειστικά από τη διάταξη MARC 21 έχει ως αποτέλεσμα η ερμηνεία των τιμών για τις αντίστοιχες εγγραφές στη διάταξη UNIMARC να ανατίθεται στον καθένα ξεχωριστά που υλοποιεί σε μία εφαρμογή το Bib- 1 attribute set. Και με δεδομένο ότι το UNIMARC είναι μία διάταξη ευρέως διαδεδομένη (και στον ελληνικό χώρο), καθώς και ότι δεν υπάρχει επίσημη αντιστοίχηση μεταξύ των δύο διατάξεων, δυσχεραίνεται κατά πολύ ο στόχος για σημασιολογική διαλειτουργικότητα. Από την άλλη, κατά τη διαδικασία της ανάκτησης, με δεδομένο ότι το record syntax των εγγραφών δεν διευκρινίζεται ότι θα είναι αυτό των Authorities, δημιουργείται πρόβλημα στην εφαρμογή ενός Z-client στο πλαίσιο της παρουσίασης των εγγραφών στη διεπαφή του τελικού χρήστη. Οι εγγραφές καθιερωμένων τύπων της διάταξης MARC 21 περιέχουν την πληροφορία του συγκεκριμένου τύπου (format) της εγγραφής (leader / 06: authority data). Ωστόσο, μία αντίστοιχη εγγραφή στη διάταξη UNIMARC, αν και περιέχει αντίστοιχου τύπου πληροφορία στην ίδια θέση της ετικέτας εγγραφής (Record Label / 06: authority, reference, general explanatory entry record), δεν μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί, τουλάχιστον σε ένα πλαίσιο που να αποφεύγεται η σύγχυση με άλλου τύπου διατάξεις του UNIMARC (Bibliographic, Holdings, Classification data). Επομένως, για τη σωστή εμφάνιση των εγγραφών, είναι απαραίτητο ο Z-client να γνωρίζει τον συγκεκριμένο τύπο των εγγραφών με διαδικασία που δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Σε αυτό το σημείο τίθεται το γενικότερο θέμα ότι σε κανένα σημείο της επικοινωνίας μεταξύ ενός Z- client με έναν Z-server δεν δηλώνεται ότι η αναζήτηση γίνεται σε αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων. Η υλοποίηση της διαδικασίας απαιτεί τη διαμόρφωση του Z-client με πληροφορίες που δεν προβλέπονται από το πρωτόκολλο ή το προφίλ υλοποίησης. ΑΒΕΚΤ Ζ39.50 web gate Η, μέχρι σήμερα, έλλειψη κοινής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ενός αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων έχει δημιουργήσει ουσιαστικό πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην ποιότητα της πληροφορίας που αντλεί ο τελικός χρήστης [10]. Αν και έχουν γίνει κάποιες σημαντικές προσπάθειες στο πεδίο αυτό και έχουν εκδοθεί αρχεία με καθιερωμένες αποδόσεις 5, στην πραγματικότητα ελάχιστα βήματα έχουν γίνει σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού αρχείου σε εθνικό επίπεδο. Η ανάγκη, λοιπόν, έναρξης ενός διαλόγου που θα οδηγήσει στη δημιουργία, αλλά και θα εγγυηθεί τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη ενός ή και περισσότερων αρχείων καθιερωμένων τύπων, που πιθανώς να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου που θα δίνει πρόσβαση σε ένα τέτοιο αρχείο. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο ανάπτυξης υπηρεσιών που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα των οργανισμών πληροφόρησης στην Ελλάδα, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών από ένα αρχείο 5 Αρχείο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας & Κατάλογος Καθιερωμένων Τύπων του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών

7 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ζ καθιερωμένων τύπων. Με γνώμονα την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί σε ό,τι αφορά την ανάκτηση πληροφοριών με βάση το πρωτόκολλο Z39.50, αλλά και την ευρεία χρήση του πρωτοκόλλου σε διεθνές επίπεδο, επεκτείνει τις λειτουργίες της εφαρμογής η οποία ήδη δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών σε περιβάλλον κατανεμημένων πηγών. Παρουσιάζει τη λειτουργία αναζήτησης και ανάκτησης εγγραφών καθιερωμένων τύπων, επίσης σε περιβάλλον κατανεμημένων πηγών, υλοποιώντας το Bath Profile. Μέσα από το σύστημα πρόσβασης πηγών πληροφόρησης «Η Αργώ» [7], πέρα από την πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές, δίνεται πλέον η δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης εγγραφών καθιερωμένων τύπων οι οποίες αντλούνται από ένα αυτόνομο αρχείο. Μέσω αυτής της νέας υπηρεσίας, που ουσιαστικά, και σε ένα αρχικό στάδιο, απευθύνεται στους επαγγελματίες του χώρου των βιβλιοθηκών, δίνεται μια νέα προοπτική προσέγγισης και αξιοποίησης της δουλειάς που γίνεται στο πλαίσιο του βιβλιοθηκονομικού ελέγχου και της συγκρότησης των καταλόγων των βιβλιοθηκών. Πλέον, η αναζήτηση για τον «Σεφέρη Γιώργο» ή για τη «Μοριακή βιολογία» θα έχει ως αποτέλεσμα εγγραφές όχι για τα έργα του Σεφέρη ή για τεκμήρια σχετικά με τη μοριακή βιολογία, αλλά εγγραφές που περιγράφουν την καθιερωμένη μορφή του ονόματος και του θέματος αντίστοιχα και πιθανόν σχετικές καθιερωμένες ή / και παραπεμπτικές εγγραφές που σχετίζονται με τους δεδομένους όρους αναζήτησης. Η αναζήτηση γίνεται στο πλαίσιο που ορίζει το πρωτόκολλο Z39.50 σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές του προφίλ υλοποίησης Bath, Functional Area D. Δίνεται η δυνατότητα σύνταξης απλών ή και σύνθετων ερωτημάτων με τη χρήση των λογικών τελεστών Boolean (Και, Ή, Και όχι) και η αναζήτηση μπορεί να διεξαχθεί ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων. Ένα παράδειγμα αναζήτησης 6 στο ευρετήριο της Επικεφαλίδας Θέματος για να εντοπιστεί η καθιερωμένη μορφή για τον όρο «Βιβλιοθήκες», μέσα από το περιβάλλον πρόσβασης «Η Αργώ», θα διατυπωθεί ως εξής: Από το σύνολο αποτελεσμάτων που θα προκύψει, η εγγραφή που ανταποκρίνεται στον δεδομένο όρο θα εμφανιστεί, σε πλήρη εμφάνιση, με τον εξής τρόπο: 6 Τα παραδείγματα που ακολουθούν έχουν αντληθεί από μία πειραματική βάση δεδομένων στην οποία έχουν ενταχθεί καθιερωμένες επικεφαλίδες από το CD-ROM με τις Καθιερωμένες Επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας

8 322 ΝΤ. ΤΡΟΥΤΠΕΓΛΗ, ΜΙΧ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η παραπάνω εγγραφή περιγράφει τον ένα και μοναδικό όρο «Βιβλιοθήκες», ακολουθούμενο από μία σειρά σημειώσεων και παραπομπών σε σχετικές επικεφαλίδες. Η ίδια αναζήτηση σε βάση δεδομένων με βιβλιογραφικές εγγραφές θα επιστρέψει βιβλιογραφικές εγγραφές στη θεματική ανάλυση των οποίων εμπεριέχεται ο όρος Βιβλιοθήκες. Ωστόσο, οι παραπάνω πληροφορίες της δεδομένης εγγραφής σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται να γνωστοποιηθούν στο σύνολο αποτελεσμάτων, τουλάχιστον σε ένα πλαίσιο αναζήτησης ανάκτησης, όπως το αντιλαμβάνονται τα περισσότερα συστήματα αναζήτησης μέχρι και σήμερα. Ανάλογο παράδειγμα αναζήτησης στο ευρετήριο του Ονόματος Προσώπου, για να εντοπιστεί η καθιερωμένη μορφή του ονόματος για τον συγγραφέα Κώστα Μύρη, θα διατυπωθεί ως εξής:

9 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ζ Στο σύνολο αποτελεσμάτων επιστρέφεται η εξής εγγραφή: Σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι ο όρος που αναζητήθηκε δεν χρησιμοποιείται ως καθιερωμένος, αλλά αποτελεί παραπομπή της καθιερωμένης επικεφαλίδας. Για το λόγο αυτό, στο σύνολο αποτελεσμάτων εμφανίζεται η αναγραφή του καθιερωμένου τύπου, που εμπεριέχει και την παραπεμπτική αναγραφή. Συνεπώς, οι εγγραφές του συνόλου αποτελεσμάτων ανταποκρίνονται στα κριτήρια του όρου αναζήτησης, ωστόσο σε περίπτωση που ο όρος αναζήτησης ανταποκρίνεται σε παραπεμπτική αναγραφή, αυτόματα στο σύνολο αποτελεσμάτων εμφανίζεται η αντίστοιχη καθιερωμένη επικεφαλίδα. Οι εγγραφές καθιερωμένων τύπων του συνόλου αποτελεσμάτων επιστρέφονται στη διάταξη ISO 2709 / UNIMARC Authorities. Δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των εγγραφών στη συγκεκριμένη διάταξη για περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους, με την επιπλέον δυνατότητα επιλογής του συνόλου χαρακτήρων που αντιλαμβάνεται το σύστημα το οποίο προορίζεται να τις διαχειριστεί. Μία επιπρόσθετη λειτουργία είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης και αποθήκευσης των πρωτότυπων UNIMARC εγγραφών σε μορφή XML. Αν και δεν υπάρχει επίσημη δόμηση των UNIMARC εγγραφών καθιερωμένων τύπων σε XML σύνταξη, δίνεται, ωστόσο, αυτή η δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία, με δεδομένο ότι μία πληροφορία σε XML διάταξη είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη από την αντίστοιχη σε ISO Συμπεράσματα Ένα κοινά αποδεκτό, για χρήση και αναφορά, αρχείο καθιερωμένων τύπων, στο πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών πληροφόρησης, είτε σε εθνικό είτε και σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προσέγγιση της ουσιαστικής επικοινωνίας. Άλλωστε, ένα τέτοιο αρχείο θα συμβάλει και στη μείωση του κόστους της εργασίας που απαιτείται για να δημιουργηθεί και να συντηρηθεί, με δεδομένο ότι η δουλειά θα γίνεται μία φορά για να αξιοποιηθεί από όλους. Ένα εργαλείο που θα δίνει πρόσβαση σε αυτό το αρχείο μπορεί να αποτελέσει όχημα στην

10 324 ΝΤ. ΤΡΟΥΤΠΕΓΛΗ, ΜΙΧ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝ. ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ επίτευξη και των δύο παραπάνω στόχων. Η αξιοποίηση της κεκτημένης τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών προτύπων προβάλλει ως εφικτή λύση και με προοπτική ουσιαστικής αξιοποίησης αλλά και εξέλιξης. Το πρωτόκολλο Z39.50, καθώς και το προφίλ υλοποίησής του, Bath, μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς σε μία προσπάθεια πρόσβασης ενός αρχείου καθιερωμένων τύπων. Βιβλιογραφία 1. Michael Gorman, Authority control in the context of bibliographic control in the electronic environment, Authority Control International Conference, Italy, February 10 th -12 th, 2003 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ] 2. Barbara B. Tillet, Authority control: State of the art and new perspectives, [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ] 3. Marie Balikova, Multilingual subject access to catalogues of National Libraries (MSAC): Czech Republic s collaboration with Slovakia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Lithuania and Latvia, 71st IFLA General Conference and Council, August 14 th -18 th, 2005 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ] 4. Lavrenova O.A., National authority file of the Russian geographic names, 71st IFLA General Conference and Council, August 14 th -18 th, 2005 [τεκμήριο www, URL: org/iv/ifla71/papers/015e-lavrenova.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: ] 5. ANSI/NISO, Information retrieval (Z39.50): application service definition and protocol specification, 2003 [τεκμήριο www, URL: pdf?CFID= &CFTOKEN= , ημερομηνία πρόσβασης: ] 6. Paul Miller, Interoperability: What is it and why should I want it?, Ariadne 24 (June 2000) [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ] 7. Μανόλης Πεπονάκης, Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, «Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η Αργώ», 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτώβριος 10-13, 2004, [τεκμήριο www, URL: pdfs/peponakis Z3950_Interoperability.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: ] 8. William Moen, Resource discovery using Z39.50: Promise and reality, Conference on Bibliographic Control for the New Millennium, November 15-17, 2000 [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: ] 9. The Bath Group, The Bath Profile: An international Z30.50 specification for library applications and resource discovery, Release 2.0, 2003 [τεκμήριο www, URL: collections canada.ca/bath/91/tp-bath2-e.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: ] 10. Έλλη Άνθη Καλοφωλιά, «Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ελληνικών καταλόγων: ασυνέπειες και λάθη στα αρχεία καθιερωμένων ονομάτων», 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτώβριος 10-13, 2004, [τεκμήριο www, URL: ionio.gr/libconf/pdfs/anthi.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: ]

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 5 89 Ζ39-50 Προέλευση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 Οι στόχοι της Βιβλιοθηκονοµίας του 70 Κοινή χρήση βιβλιογραφικών και εγγραφών για authorities για τη δηµιουργία συστήµατος εθνικού βιβλιογραφικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Interoperability problems regarding the concurrent access in resources

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, email: athinapanti@gmail.com Σαράντος Καπιδάκης, email: sarantos@ionio.rr

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και παράλληλες δράσεις Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Μεταδεδομένων. Περιεχόμενο Μεταδεδομένων. (Τεκμηρίων) Παραγωγή Μεταδεδομένων (2) Παραγωγή Μεταδεδομένων (1) Δημιουργία Μεταδεδομένων Σήμερα

Στόχοι Μεταδεδομένων. Περιεχόμενο Μεταδεδομένων. (Τεκμηρίων) Παραγωγή Μεταδεδομένων (2) Παραγωγή Μεταδεδομένων (1) Δημιουργία Μεταδεδομένων Σήμερα Περιεχόμενο Μεταδεδομένων Περιγραφή περιεχομένου Τεχνικά στοιχεία αναπαράστασης Εσωτερική δομή αντικείμενου Σχέσεις με άλλα αντικείμενα Πληρότητα / αυθεντικότητα αντικειμένου Τρόποι χρήσης δικαιώματα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1 . Κουης (1), Φ. Ευθυµίου (1), Π. Μπράττης (1,3), Φ. Τσιµπόγλου (1,2), Κ. Πουλή (4) (1) Οµάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ζωγράφου, Ελλάδα {kouis@telecom.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Νίκος Κυριακουλάκος Certified HL7 V2.5 Chapter 2 Control Specialist Technical Manager Apollo AE HL7 Hellas Τι είναι το HL7? Ο οργανισμός HL7 είναι ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Περίληψη Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα εργαλεία θεµατικής ευρετηρίασης που έχουν αναπτυχθεί και που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Σέβη Μπουλαλά

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες

Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες Έργο: Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ Πράξη 2: Βελτίωση Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθήκης Εκπαίδευση στη χρήση του Koha: Βασικές λειτουργίες Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries

Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ' Περίληψη Μετά από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη μηχανογράφηση των βιβλιοθηκών των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, αναφέρονται τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα ενός Συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Ανοικτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα Ανοικτά Δεδομένα Πληροφορίες, δημόσιες ή άλλες, στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN)

ίκτυο Κυπριακών βιβλιοθηκών (CLN) Κυπριακή Βιβλιοθήκη Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» Λευκωσία, Παρασκευή 2 Νοεµβρίου 2001, 9:30.- 17:00 ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μίνα Χαραλάµπους, Intercollege

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου Στέφανος Κόλλιας & Γιώργος Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 295 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΔΟΜΗ UNIMARC Κατερίνα Τοράκη 1, Φραντζέσκο Χατζηνικολάου 1, Γιώργος Βουγιουκλής 2, Γιώργος Κούτρας 2 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ www.dsanet.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΣΑ Ο ΔΣΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 3026/1954 ΦΕΚ Α 235). ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (υπ. Αρ. 151.139/ΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής (

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει

H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει 182 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Καταλογογράφηση πηγών Διαδικτύου Χρυσάνθη Γεωργουλη Εισαγωγή H εκρηκτική ανάπτυξη του INTERNET τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης που επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου) ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (Για χρήση από το προσωπικό του Πανεπιστήμιο Κύπρου) Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 2 Προσθήκη/αλλαγή φωτογραφίας... 3 Ενημέρωση των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Γιώργος Μπουμπούς, Βάλια Βράκα Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epepo@ekt.gr

Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epepo@ekt.gr Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ως πάροχοι δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό : η μετάβαση από τη μία εγγραφή ανά πόρο στα δίκτυα σχέσεων μεταξύ αυτόνομων οντοτήτων Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών «Πληροθορική» Μεηαπηστηαθή Γηαηρηβή Τίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Παηρώνσμο Μοντελοποίηση θεματικών επικεφαλίδων σε οντολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αλληλοεπιδρώμενων πολυμέσων για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αλληλοεπιδρώμενων πολυμέσων για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης 438 ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΡΙΚΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αλληλοεπιδρώμενων πολυμέσων για την εκπαίδευση των χρηστών της Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης Ανθή Κατσιρίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα