Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»"

Transcript

1 Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker»

2 Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας σε πραγματικό χρόνο, των θέσεων των οχημάτων και των δρομολογίων που εκτελούνται, πάνω σε ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο. Μέσω των ενσωματωμένων εργαλείων Route Geocoder και Route Territory Planner επιτυγχάνονται αντίστοιχα η μαζική εισαγωγή, η γεωκωδικοποίηση και η αποτύπωση των εκάστοτε σημείων παράδοσης καθώς και η παραγωγή των ημερήσιων βελτιστοποιημένων δρομολογίων ανά περιοχή ευθύνης οδηγού, λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραμέτρων. Η ενσωμάτωση των εργαλείων Route Geocoder και Route Territory Planner καθιστούν την εφαρμογή RouteTracker μοναδική και διαφοροποιούν την λειτουργικότητά της από τις εφαρμογές του υπόλοιπου ανταγωνισμού. Η εφαρμογή RouteTracker αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για μία επιχείρηση καθώς από την χρήση της επιτυγχάνονται τα ακόλουθα οφέλη: μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης εξορθολογισμός και βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποτύπωση του πελατολογίου στο γεωγραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των δρομολογίων βάσει του προγραμματισμού εξοικονόμηση καυσίμων και χρόνου παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των θέσεων και της δραστηριότητας των οχημάτων του στόλου στο γεωγραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής αποστολή sms alert σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση κλοπής παραγωγή πλήθους αναφορών και στατιστικών δεδομένων. Η μεταφορά των δεδομένων των οχημάτων επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου εξοπλισμού (τηλεματική μονάδα οχήματος) κάνοντας χρήση του GSM/GPRS δικτύου οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Η εφαρμογή RouteTracker έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το περιβάλλον λειτουργίας της να είναι απλό και φιλικό προς τον τελικό χρήστη. Η πρόσβαση των τελικών χρηστών στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω ενός web-browser, χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης λογισμικού ή δεδομένων.

3 Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για: τις ακριβείς θέσεις που βρίσκονται τα οχήματα της επιχείρησής του Η εφαρμογή RouteTracker δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση των οχημάτων του στόλου σε ψηφιακό υπόβαθρο. διαδρομής και κατεύθυνσης των οχημάτων την κατεύθυνση και τη διαδρομή που έχουν ακολουθήσει τα οχήματα Το λογισμικό υποστηρίζει την παρουσίαση των διαδρομών που έχουν καταγραφεί για κάθε ένα από τα καταγεγραμμένα οχήματα και ορισμός της κάθε διαδρομής. Οι διαδρομές αυτές παρουσιάζονται ως μια λίστα που μπορούν να επιλεγούν και να παρουσιαστούν στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Για κάθε διαδρομή παρουσιάζεται πλήθος στοιχείων όπως χρόνος κίνησης, χιλιομετρική απόσταση, στάσεις, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα κα. της θέσης του οχήματος σε ψηφιακό υπόβαθρο την εκκίνηση και την παύση της λειτουργίας του κινητήρα κάθε οχήματος Κατά την διάρκεια της διαδρομής το σύστημα καταγράφει πλήρως τις εκκινήσεις και τις παύσεις των κινητήρων των οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται και σε κατάλληλες αναφορές. την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα οχήματα και ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης του ορίου ταχύτητας. Η εφαρμογή μπορεί να αποτυπώσει την ταχύτητα κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα μέγιστα όρια ταχύτητας ανά όχημα και να λαμβάνει ειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων ορίων. ταχύτητας οχήματος Αναφορά εκκίνησης και παύσης κινητήρα οχήματος

4 Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για: προκαθορισμένων στάσεων παράδοσης την επίσκεψη των προκαθορισμένων στάσεων παράδοσης Ο χειριστής του συστήματος θα μπορεί να προβάλει τη θέση και την πορεία κάθε οχήματος σε συνάρτηση με τις προκαθορισμένες στάσεις παράδοσης, προκειμένου να διευκρινίσει την εξυπηρέτηση αυτών. την αναφορά της κίνησης εντός γεωγραφικών ορίων Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να περιορίσει την κίνηση των οχημάτων σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και να λαμβάνει ειδοποιήσεις σε περίπτωση που κάποιο όχημα προβεί σε παραβίασή τους. την χιλιομετρική απόσταση που έχει διανύσει κάθε όχημα Το λογισμικό δύναται να αποτυπώσει τον πλήρη αριθμό χιλιομέτρων που διήνυσε ένα όχημα είτε σε μία επιμέρους διαδρομή είτε αθροιστικά στο σύνολο ενός χρονικού διαστήματος. Λειτουργία κίνησης εντός γεωγραφικών ορίων (Geofence) διανυθέντων χιλιομέτρων ανά όχημα

5 Επιπλέον Δυνατότητες της Εφαρμογής RouteΤracker ιστορικότητας διαδρομής τήρηση της Ιστορικότητας των διαδρομών Η εφαρμογή τηρεί πλήρες ιστορικό αρχείο των διαδρομών που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και των διαφόρων παραμέτρων που έχουν εισαχθεί. Για κάθε διαδρομή παρουσιάζονται και στατιστικά στοιχεία: χρόνος κίνησης, χιλιομετρική απόσταση, στάσεις, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα. Οριοθέτηση της περιοχής εξυπηρέτησης Μέσω της χρήσης του εργαλείου Route Territory Planner της εφαρμογής, ο χειριστής έχει την δυνατότητα να ορίζει ανά όχημα το πολύγωνο οριοθέτησης της περιοχής εξυπηρέτησης και να βλέπει σημαντικούς δείκτες όπως τον τζίρο, τον αριθμό των Πελατών και των σημείων Παράδοσης, τη συχνότητα επισκέψεων, τον αριθμό νέων Πελατών κλπ, σε σχέση με την περιοχή (geo information marketing kpis). Λειτουργία Βέλτιστης Δρομολόγησης «Route Territory Planner» Μέσω του εργαλείου Route Geocoder της εφαρμογής, η επιχείρηση δύναται με μαζικό τρόπο να εισάγει, να γεωκωδικοποιήσει και να προβάλει σε κατάλληλο ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο, τα εκάστοτε σημεία παράδοσης. Η εισαγωγή των σημείων παράδοσης γίνεται είτε μέσω κάποιου προκαθορισμένου αρχείου (xls,csv κλπ) είτε μέσω διασύνδεσης (api, web service,database view) με το erp-crm της εταιρείας. Ο χρήστης της εφαρμογής δύναται να κάνει διορθωτικές ενέργειες σε τυχόν αστοχίες της λειτουργίας της αυτόματης γεωκωδικοποίησης. Λειτουργία Αυτόματης Γεωκοδικοποίησης Ο χειριστής βάση εμπειρικών κριτηρίων μπορεί να εκτελεί σενάρια ενεργώντας ανταλλαγές μεταξύ των σημείων παράδοσης ανά οδηγό καθώς και τοποθετήσεις νέων στάσεων, προκειμένου να παρακολουθεί δυναμικά την μεταβολή των δεικτών τζίρου, αριθμού εμπλεκόμενων στάσεων και κόστους. Τέλος ο χειριστής μπορεί να παράγει τα ημερήσια βελτιστοποιημένα δρομολόγια ανά περιοχή ευθύνης οδηγού, λαμβάνοντας υπόψη χρονικά παράθυρα επίσκεψης, χρόνο αναμονής ανά στάση, γεωγραφικές ιδιομορφίες των σημείων και να παραδίδει ανά οδηγό αναφορά μανιφέστου είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή. Σχήμα 5: Παραγωγή Βέλτιστης Διαδρομής για τον οδηγό

6 Επιπλέον Δυνατότητες της Εφαρμογής RouteΤracker παραγωγή Αναφορών και Στατιστικών Δεδομένων Η εφαρμογή παρέχει προηγμένες δυνατότητες προβολής συγκεντρωτικών στοιχείων και στατιστικών αναφορών σε επιλεγμένα χρονικά διαστήματα, και περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους οι οποίες έχουν οριστεί να παρακολουθούνται. Επιπρόσθετα παρέχεται και η γραφική απεικόνιση των εκάστοτε αποτελεσμάτων. Οι ακόλουθες εικόνες εμφανίζουν μερικά από τα στατιστικά στοιχεία που παρακολουθούνται μέσω της εφαρμογής. Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Τηλεματικής Συσκευής Οχημάτων Η τηλεματική συσκευή οχήματος είναι ένα προηγμένο τερματικό GLONASS/GPS και GSM/GPRS συνδεσιμότητας, η οποία είναι ικανή να καταγράφει τις συντεταγμένες θέσεως και να τις αποστείλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω του δικτύου GPRS οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Χαρακτηριστικά συσκευής: Συντεταγμένες GPS/GLONASS και λήψη δεδομένων εισόδου/εξόδου Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο Έξυπνος αλγόριθμος λήψης δεδομένων Σχήμα 6: Αναφορά Χιλιόμετρα - Μηνιαία ανάλυση Σχήμα 8: Προφίλ οδήγησης Σχήμα 7: Αναφορά Μέσες Τιμές - Χρήση του οχήματος στις ημέρες της εβδομάδας Μέσες τιμές Αποστολή δεδομένων μέσω GPRS (Πρωτόκολλα TCP/IP και UDP/IP) Δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων σε μνήμη flash Δύο RJ45 (RS232) θύρες Οι RJ45 θύρες μπορούν να συνδέσουν δύο ψηφιακούς LLS αισθητήρες καυσίμων χωρίς συγκεντρωτή Σύνδεση με αναγνώστη RFID Έξυπνος αλγόριθμος συνδέσεων GPRS (GPRS οικονομία κίνησης δεδομένων) Αποστολή γεγονότων I/O μέσω GPRS ή SMS. 24ωρη αποστολή συντεταγμένων μέσω SMS Ένα αρχείο ρυθμίσεων για εύκολη ρύθμιση Αναβάθμιση λογισμικού μέσω διεπαφής USB ή μέσω GPRS Εσωτερική μπαταρία 550 ma Επιταχυνσιόμετρο Μικρό και εύκολο στην τοποθέτηση περίβλημα Ανίχνευση επιτάχυνσης Προκαθορισμένη λειτουργία Εντοπισμός παραβίασης ορίου ταχύτητας Παρακολούθηση συμπεριφοράς οδηγού Ταυτότητα οδηγού (ibutton τεχνολογία) με δυνατότητα immobilizer Η συσκευή είναι πιστοποιημένη κατά CE και είναι Ευρωπαϊκής σχεδίασης και παραγωγής. Σχήμα 9: Κατανομή στάσεων ανα ημέρα της εβδομάδας Ανάγνωση δεδομένων μέσω CAN Bus Πολλαπλές γεωζώνες ασφαλείας Το σύνολο των στοιχείων των αναφορών της εφαρμογής μπορούν να εξαχθούν σε αρχεία μορφής excel ή pdf.

7 Αθήνα Π. Μπακογιάννη Μεταμόρφωση Αττικής Τηλ.: Fax: Θεσσαλονίκη Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης ΤΚ (Είσοδος 2, Γραφείο Β7) Τηλέφωνο: Φαξ: Athens 44 P. Bakogianni Str., GR Metamorfosi Attikis, Athens Greece Tel.: Fax: Thessaloniki Thermokoitida, Thermi 1, 9th km Thessaloniki-Thermi Thessaloniki Tel Fax Κύπρος Λεωφ. Κέννεντυ Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: Fax: Cyprus 81 Kennedy Avenue 1076 Nicosia, Cyprus Tel.: Fax:

Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος

Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος Γενικά Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος Η εφαρμογή Διαχείρισης των Οχημάτων Καθαριότητος είναι μία Web-Based εφαρμογή που οπτικοποιεί με κατάλληλο μορφότυπο τα στοιχεία κίνησης των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας

Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας Η εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας είναι μία Web-Based εφαρμογή που οπτικοποιεί με κατάλληλο μορφότυπο τα στοιχεία κίνησης των οχημάτων συγκοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Συγγραφείς: Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιανουάριος 2014 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1. Γενικά... 4 1.2. Διάρθρωση κειμένου... 4 2. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακός Οδηγός Αγοράς

Διαδικτυακός Οδηγός Αγοράς Διαδικτυακός Οδηγός Αγοράς Η ανάπτυξη & η εξέλιξη του Internet με εκπληκτικά ταχείς ρυθμούς και η υιοθέτησή του από ένα διαρκώς αυξανόμενο κοινό το καθιερώνει ως ένα επικοινωνιακό μέσο με μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog. Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.gr Η ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 21 Μαρτίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 7261 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Δ.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Συστήματος με GPRS

Περιγραφή Συστήματος με GPRS Περιγραφή Συστήματος με GPRS 1. Γενικά Το Vtrakker ΤΜ είναι ένα σύστημα που έχει σκοπό την παρακολούθηση στόλου οχημάτων, εφοδιασμένων με κατάλληλο εξοπλισμό. Η παρακολούθηση της θέσης και κατάστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Fleet Management) Ο Εντοπισµός Θέσης ή ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων (Fleet Management), ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών, που επιθυµούν

Διαβάστε περισσότερα

Π1.2: Γενική αρχιτεκτονική συστήματος

Π1.2: Γενική αρχιτεκτονική συστήματος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ INTEGRATED SYSTEM FOR SECURE AND SAFE STUDENT TRANSPORTATION Π1.2: Γενική αρχιτεκτονική συστήματος Συγγραφείς: Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας

Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π2.5: Εφαρμογές Τηλεματικής και Ασφάλειας Συγγραφείς: Ναταλί Παπαδάκη, Χρυσάνθη Λαιμού, Εύη Σχίμφλε, Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιούνιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα