Η Επίδραση της Παγκοσµιοποίησης στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επίδραση της Παγκοσµιοποίησης στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Transcript

1 Ιουστινιανού , Λάρισα Τηλέφωνο: web site: site: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΩ- ΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑ Ι- ΚΑΣΙΑΣ 2ο BUSINESS FO- RUM ΕΡΓΑΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑ- ΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΗ- ΝΑ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Μ ία από τις πλέον πολυχρησιµοποιού- µενες λέξεις τα τελευταία χρόνια είναι η παγκοσµιοποίηση για την οποία όµως δύσκολα θα µπορούσε να δοθεί ένας συγκεκριµένος ορισµός για το φαινόµενο αυτό, α- φού αφορά µηχανισµούς πολύ µεγαλύτερους από την απλή διασύνδεση κρατών και υπάρχει διαφορά µεταξύ της ελευθεροποίησης του εµπορίου και της παγκοσµιοποίησης. Ορισµένοι πιστεύουν ότι η παγκοσµιοποίηση αφορά την ολοκλήρωση της παγκόσµιας οικονοµίας και αυτή η ολοκλήρωση οδηγεί τις επιχειρήσεις στη διεθνοποίηση των διαδικασιών παραγωγής προς την κατεύθυνση της καθετοποίησής τους. Η παγκοσµιοποίηση, φαινόµενο κοινωνικό, πολιτισµικό, πολιτικό και κυρίως οικονοµικό, συνδέεται µε την ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη, µέσω αυτής, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 Η παγκοσµιοποίηση και το άνοιγµα των αγορών προκαλεί, τα τελευταία χρόνια, ριζικές µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός φέρνει τεχνολογικές εξελίξεις µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να πρέπει να αναδιοργανωθούν και να εκσυγχρονιστούν ώστε να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον. Αφενός η αποδυνάµωση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου η µετακίνηση ορισµένων σε χώρες µε χαµηλότερο εργατικό κόστος προκαλούν σηµαντική µείωση της απασχολησιµότητας και αύξηση της ανεργίας. Οι νέες τάσεις ευνοούν τις µεγάλες επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα οι µικροµεσαίες να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και να βιώνουν έντονο ανταγωνισµό. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να προσαρµοστούν γρήγορα και αποτελεσµατικά προκειµένου να επιβιώσουν και να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Ωστόσο δε θα ήταν συνετό να υποστηρίξουµε ότι η παγκοσµιοποίηση προκαλεί µόνο αρνητικές επιπτώσεις, η δυνατότατα διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, του κεφαλαίου, αλλά και της τεχνολογίας δηµιουργούν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες οι οποίες αν αξιοποιηθούν σωστά θα επιφέρουν σηµαντικά οφέλη σε επιχειρήσεις και εργατικό δυναµικό. Γεωργία Χριστοδουλοπούλου Υπεύθυνη ενηµερωτικού δελτίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ και ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ προώθηση της διακίνησης όχι µόνο προϊόντων 1 και υπηρεσιών, αλλά και της εργασίας, του κεφαλαίου, της τεχνολογίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου, των δοµών οργάνωσης και των θεσµών (Hall et all, 2002; Rosamond, 2002). Είναι προφανές ότι το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης είναι πολύπλοκο και έχει πολλές προεκτάσεις επηρεάζοντας την κοινωνία, την οικονο- µία, το περιβάλλον και άλλες µεταβλητές. Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που υφίστανται τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης είναι η αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τους εδουσόπουλο (2001) και Borjas (2003), αγορά εργασίας είναι ο χώρος στον οποίο οι εργαζόµενοι προσφέρουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις αγοράζουν αυτήν την προσφορά. Εφόσον όπως αναφέρθηκε παραπάνω η παγκοσµιοποίηση αλλάζει τις δοµές των επιχειρήσεων και τις οικονοµίες των χωρών, είναι µοιραίο να αλλάξει και τη µορφή και δοµή της αγοράς εργασίας. συνέχεια στη σελ. 2

2 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 Η Επίδραση της Παγκοσµιοποίησης στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ συνέχεια από τη σελ. 1 Παγκοσµιοποίηση σηµαίνει ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και επενδύσεων. Έως σήµερα το εργατικό δυναµικό δεν υπήρξε η κινητήρια δύναµη (Ghose, 2003) της παγκοσµιοποίησης και η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού είναι απούσα από τη διαδικασία αυτή παρόλο που θεωρητικά θα έπρεπε να βελτιώνει τις µακροχρόνιες αποδόσεις της (European Union, 2004). Αν και η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού είναι µικρή, οι εργαζόµενοι υφίστανται σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλές χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και σε πολλούς κλάδους όπως η βαριά βιοµηχανία. Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου οι επιχειρηµατίες να έχουν µεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεών τους επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε περιοχές και χώρες στις οποίες το εργατικό κόστος είναι σαφέστατα πιο χαµηλό απ ότι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτέλεσµα είναι η µετεγκατάσταση πολλών επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε χώρες είτε της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων (όπως αυτό ίσχυε κυρίως τις προηγούµενες δεκαετίες) είτε σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας και της Νοτίου Αµερικής όπως ισχύει σήµερα. Αυτή η µετανάστευση κεφαλαίων και επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσµα την απογύµνωση του παραγωγικού τοµέα πολλών χωρών και κυρίως των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα παραγωγής (βιοµηχανία βιοτεχνία) και τη µεταβολή της διάρθρωσης της απασχόλησης σε άλλα επαγγέλµατα κυρίως του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Πρόσφατα και στη χώρα µας αντικρίσαµε και αντικρίζουµε µία αντίστοιχη αποδυνάµωση της εγχώριας βιοµηχανίας και βιοτεχνίας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, αφού ένα πολύ µεγάλο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων έχει µετακοµίσει σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων αναζητώντας χαµηλό εργατικό κόστος. Αντίστοιχα πολλές ευρωπαϊκές οικονοµίες αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα αφού µεγάλες βιοµηχανίες µεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα στην ανατολική Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα και στην Ινδία. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η αύξηση της ανεργίας στις «µητρικές» χώρες µε όλα τα αρνητικά επακόλουθα. Η απώλεια των θέσεων εργασίας είναι σηµαντική τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Η.Π.Α. Ειδικότερα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου απασχόλησης (2004) στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα στις ΗΠΑ η µείωση ήταν περισσότερη κατά 7,8% το έτος 2000 από τα έτη και αντίστοιχα είναι τα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο παρακολούθησης των αλλαγών (EMCC, 2004) αναφέρει ότι περίπου θέσεις εργασίας µειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της επανατοποθέτησης των επιχειρήσεων στο εξωτερικό (κυρίως σε χώρες χαµηλού κόστους). Αυτή η άµεση επίδραση της παγκοσµιοποίησης µπορεί να έχει και έµµεσες επιπτώσεις όπως η εσωτερική επανατοποθέτηση των επιχειρήσεων λόγο του εισαγόµενου ανταγωνισµού, το κλείσιµο και τη συγχώνευση πολλών επιχειρήσεων αλλά και την ανάθεση µέρους της παραγωγής σε άλλη/ες εταιρία/ες (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Προβλεπόµενες µειώσεις θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά τύπο επανατοποθέτησης Εσωτερική επανατοποθέτηση Κλείσιµο/Χρε οκοπία Επανατοποθέτηση στο εξωτερικό Θέσεις εργασίας Αρ. Θέσεις εργασίας % Τύπος Αναδιανοµής Περιπτώσεις Αρ. Περιπτώσεις % % % % % % % Συγχώνευση % % Outsourcing % % Άλλο % % Πηγή: EMCC, 30/04/2004. Η εταιρία συµβούλων McKinsey προβλέπει ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας το χρόνο στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία, ενώ η εταιρία Forrester προβλέπει ότι 3,3 εκκατοµύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ θα χαθούν τα επόµενα 15 χρόνια και τέλος η εταιρία Gartner υπολογίζει ότι µία στις δέκα θέσεις εργασίας στην πληροφορική θα χαθούν. Αντίθετα η εταιρία Global Insight υποστηρίζει ότι η ανάθεση τµήµατος της παραγωγικής διαδικασίας σε άλλες εταιρίες «outsourcing» έχει προσθέσει στις ΗΠΑ νέες θέσεις εργασίας το έτος 2003 και προβλέπεται ότι θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο τα επόµενα χρόνια. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004) Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν το µεγάλο βαθµό επίδρασης της παγκοσµιοποίησης στην απασχόληση και µία σηµαντική παράµετρός της είναι η κινητικότητα του 2

3 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 συνέχεια από τη σελ. 2 εργατικού δυναµικού. Πολλές είναι οι απόψεις για την επίδραση της κινητικότητας και κυρίως της µετανάστευσης στη µείωση των ευκαιριών απασχόλησης στις ανεπτυγµένες δυτικές κοινωνίες. Υπάρχει η άποψη (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2005) που υποστηρίζει ότι στην Ευρώπη, ο πληθυσµός σε ηλικία απασχόλησης θα είχε αρχίσει ήδη να συρρικνώνεται σε ορισµένα κράτη µέλη αν δεν υπήρχε η εισροή µεταναστών κυρίως λόγο της υπογεννητικότητας. Αντίστοιχα την άποψη των ευκαιριών απασχόλησης, ελάχιστα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η κινητικότητα και η µετανάστευση προκάλεσε αύξηση της ανεργίας (Coppel, 2001). Βραχυπρόθεσµα, η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού ενδέχεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις για την εγχώρια απασχόληση στο βαθµό που αυξάνει την ευελιξία των αγορών εργασίας. Περαιτέρω, εφόσον οι µετανάστες δεν αντικαθιστούν συνήθως ηµεδαπούς εργαζοµένους, οι δεξιότητες και τα προσόντα τους µπορούν να δράσουν συµπληρωµατικά προς εκείνα των υπηκόων των χωρών υποδοχής χωρίς αυτό να αποκλείει δυσµενείς επιπτώσεις σε συγκεκριµένες οµάδες ή κλάδους. Τα εµπειρικά πορίσµατα υποδηλώνουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις επικεντρώνονται στους εργάτες της µεταποιητικής βιοµηχανίας και στο ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό στις υπηρεσίες. (Ευρωπαϊκό Κονσόρτσιουµ Ένταξης, 2001). Συνήθως οι εργαζόµενοι που φεύγουν από τη χώρα τους και αναζητούν εργασία σε µία άλλη απασχολούνται συνήθως σε συγκεκριµένους κλάδους και εργασίες, παρόλο που το φαινό- µενο αυτό µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγ- µα, αποτελούν ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των απασχολουµένων στον κλάδο της οικιακής εργασίας και σχεδόν 8% στον κλάδο ξενοδοχείων και εστίασης (έναντι 3% της συνολικής απασχόλησης). Το ποσοστό απασχόλησής τους σε χειρωνακτικές εργασίες είναι υψηλότερο για όλους τους τύπους προσόντων από το ποσοστό των υπηκόων των χωρών υποδοχής (και σχεδόν διπλάσιο για την ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία µια οµάδα εργασίας στην οποία περισσότερο από το ένα τρίτο των θέσεων είναι µάλλον χαµηλής ποιότητας) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Έτσι θα µπορούσαµε να ισχυρισθούµε ότι η παγκοσµιοποίηση και ιδιαίτερα η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού επηρεάζει κυρίως τις θέσεις εργασίας που απαιτούν χαµηλές δεξιότητες και κυρίως τις χειρονακτικές. Αντίθετα υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν ότι η παγκοσµιοποίηση συµβάλλει αφενός στην µεγαλύτερη κινητικότητα εξειδικευµένου εργατικού δυνα- µικού αφού η ανάγκη για εξειδικευµένους εργαζόµενους είναι πλέον µεγαλύτερη. (Bιτσιλάκη, 2004) και αφετέρου στην ανάπτυξη νέων µορφών απασχόλησης και κυρίως ευέλικτων. Αναστάσιος Βασιλειάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Βιβλιογραφία: Hall, S., Held, D., & McGrew A., (eds. 1992), Modernity and its Futures, Polity Press, Blackwell Publishers Limited, Oxford, Αθηνα, Σαββάλας. Rosamond, B., (2002) Globalisation and the European Union, National Europe Center, Australian National University, Paper no.12. εδουσόπουλος, Α., (2001), Η Προσφορά Εργασίας, Αθήνα, Τυποθήτω Βιτσιλάκη, Χ., (2004), Νέες Μορφές Απασχόλησης και η ιάσταση του Φύλου, υπό δηµοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου: Νέες Μορφές Απασχόλησης (επιµ Κασσωτάκης Νόβα) Borjas, G. ( 2000), Labor Economics, MacGraw hill Companies. ιαθέσιµο και σε ελληνική µετάφραση: Borjas, G. ( 2003), Τα Οικονοµικά της Εργασίας, Μτφς. Μ. Παπαδάκη, Αθήνα, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ ILO, Ghose (2003) presents detailed conclusions about globalisation and labour markets in a North-South perspective. Coppel, J. (2001) "Trends in Immigration and Economic Consequences", ECO/WKP(2001)10 Ευρωπαϊκό Κονσόρτσιουµ Ένταξης (2001), ένθ. αν. EMCC European Restructuring Monitor, Dublin Foundation, ιαθέσιµο στο Προσπελάσθηκε 10/4/2006 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η απασχόληση στην Ευρώπη 2001, Office for Official Publications of the European Communities,

4 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βασική προτεραιότητα προκειµένου να υλοποιήσετε την επιχειρηµατική σας ιδέα και να ξεκινήσετε την λειτουργία της επιχείρησής σας είναι η εξεύρεση πόρων. Οι περισσότεροι στρέφονται αρχικά σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα και στη συνέχεια στον τραπεζικό δανεισµό, εκτός όµως από τους παραδοσιακούς τρόπους χρηµατοδότησης υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένοι βασικοί και εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης επιχειρήσεων ώστε να γνωρίσετε τις δυνατότητες επιλογής και να επιλέξετε τον τρόπο που ανταποκρίνεται στα σχέδιά σας. Βασικές πηγές χρηµατοδότησης: Ο ΕΟΜΜΕΧ είναι ο φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας Νέων, Γυναικών και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Τα δάνεια των Τραπεζών προς τις επιχειρήσεις είναι : α) Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης έχουν συνήθως µικρή χρονική διάρκεια. β) Τα µακροπρόθεσµα δάνεια µπορεί να είναι είτε δάνεια εγκατάστασης, είτε δάνεια επαγγελµατικού εξοπλισµού. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) είναι το κύριο όργανο εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρµογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης. Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) είναι µία ανώνυµη εταιρία του Ελληνικού ηµοσίου, µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρη- µατοπιστωτική αγορά. Το ύψος του δανείου που µπορεί να εγγυηθεί το Ταµείο κυµαίνεται, ανάλογα µε το πρόγραµµα, από , το ποσοστό κάλυψης του δανείου κυµαίνεται από 45% - 65%, ενώ η ετήσια προµήθεια προσεγγίζει κατά µέσο όρο, το 1% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου. Όταν το Ταµείο Εγγυοδοσίας παρέχει εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια υπέρ του επιχειρηµατία, η µόνιµη και µοναδική κατοικία του δεν βαρύνεται µε προσηµείωση ή υποθήκη. Εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης: Κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital) Η χρηµατοδότηση µε Venture Capital γίνεται µέσω εταιριών, οι οποίες χρηµατοδοτούν τις επιχειρήσεις µε αντάλλαγµα την απόκτηση ενός ποσοστού µετοχών της επιχείρησης, το οποίο µπορεί να φτάσει περίπου το 30%, σε σχέση και µε το ποσοστό της χρηµατοδότησης, ενώ η διάρκεια της χρη- µατοδότησης είναι από 3 µέχρι 7 έτη ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. Πρακτόρευση επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring) Το factoring λειτουργεί µε βάση µια σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του επιχειρηµατία προµηθευτή και της εταιρίας πράκτορα, µε την οποία ο προµηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα απαιτήσεις είσπραξης οφειλών έναντι των πελατών του. Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) Με το θεσµό του leasing, µια εταιρία παρέχει στην επιχείρηση τα απαιτούµενα κεφάλαια για την αγορά εξοπλισµού της επιχείρησης. Στην πράξη το leasing λειτουργεί ως εξής : η επιχείρηση απευθύνεται στην εταιρία leasing η οποία της παρέχει το κεφάλαιο που απαιτείται για την αγορά εξοπλισµού (µηχανήµατα, οχήµατα κ.λ.π.), πλην όµως η κυριότητα του εν λόγω εξοπλισµού ανήκει στην εταιρία leasing, η οποία τα εκµισθώνει προς την επιχείρηση, συνήθως για χρονικό διάστηµα 5 χρόνων, έναντι ορισµένου µισθώµατος. Θερµοκοιτίδες (Incubators ) Ο τρόπος λειτουργίας των Incubators προσοµοιάζει µε αυτόν των εταιριών Venture Capital, µε την έννοια ότι παρέχεται χρηµατοδότηση αλλά και περαιτέρω στήριξη (π.χ. εξοπλισµός, συµβουλευτικές υπηρεσίες κ.λ.π.) σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις που έχουν καινοτόµες ιδέες και προοπτικές ταχείας ανάπτυξης, µε αντάλλαγµα την απόκτηση ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ή πληρωµών, ή µε βάση κάποιο µικτό διακανονισµό. Business Angels (Ιδιώτες Επενδυτές) Ο συγκεκριµένος τρόπος χρηµατοδότησης δεν είναι θεσµοθετηµένος στη χώρα µας ούτε ιδιαίτερα διαδεδοµένος σε σχέση µε το εξωτερικό. Αφορά χρηµατοδότηση η οποία γίνεται από ιδιώτες επενδυτές που διαθέτουν κεφάλαια και επαγγελµατική εµπειρία σε ορισµένο τοµέα δραστηριότητας, τα οποία και διαθέτουν σε νέους επιχειρηµατίες µε τη µορφή µακροπρόθεσµης επένδυσης. Πηγη: 4

5 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΜΟΝΤΕΛΟ Επιχειρηµατικής ιαδικασίας Ατοµικά Χαρακτηριστικά Ψυχολογικοί παράγοντες ηµογραφικοί παράγοντες Εκτέλεση Συγκέντρωση Πόρων Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες Ανακάλυψη Επιχειρηµατικής Ευκαιρίας Εκµετάλλευση Επιχειρη- µατικής Ευκαιρίας Οργανωσιακό Μοντέλο Στρατηγική Περιβάλλον Βιοµηχανία Μακρο-περιβάλλον Πηγή: Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship : The individual - opportunity Nexus. Northampton, MA: Edward Elgar 2ο Business Forum Χρόνος : ευτέρα 11 & Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2006 Τόπος : Συνεδριακό Κέντρο Helexpo Τίτλος : «Fostering Business & Product Innovation, Η καινοτοµία στις επιχειρήσεις: Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε. Συνδιοργάνωση: Helexpo CEDEFOP Σ.Β.Β.Ε. - ΟΠΕ Tο Forum θα αναπτυχθεί στις εξής ενότητες : Εκπαιδευτική Ενότητα (Τι είναι η καινοτοµία και πώς να µετατραπεί µια ιδέα σε χρήσιµο προϊόν ή υπηρεσία) Η καινοτοµία στα προϊόντα Η καινοτοµία στις υπηρεσίες και τις διαδικασίες Case Studies (7 επιχειρήσεις της περιοχής που εφάρµοσαν καινοτοµίες) Panel presentation and discussion Πηγή: 5

6 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΦΟΡΕΙΣ Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Το Κέντρο Εργάνη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991 στη Θεσσαλονίκη σαν µια σύµπραξη τοπικών φορέων µε στόχο την αξιοποίηση πόρων στο πλαίσιο της Κ.Π. NOW. έκα χρόνια µετά απέκτησε αυτόνοµη νοµική προσωπικότητα σαν µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρία στην οποία συµµετέχουν: ο ήµος Συκεών το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας Κ.Ε.Κ. ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ- ΕΘ Αναπτυξιακή Εταιρία Ανατολικής Θεσσαλονίκης ίκτυο Γυναικών Επιχειρηµατιών του Κέντρου Εργάνη Το Κέντρο Εργάνη παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες και νέους µε στόχο την απασχόληση και την επιχειρη- µατικότητα. Το Κέντρο Εργάνη έχει τις κεντρικές του εγκαταστάσεις στις Συκιές της Θεσσαλονίκης. Έχει αντένα για την υπηρεσία της επιχειρηµατικότητας στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη). Από τον Σεπτέµβριο του 2006 θα λειτουργεί πλήρη υπηρεσία στο Κέντρο Στήριξης Τοπικής Οικονοµίας του ήµου Θερµαϊκού στο πλαίσιο του µέτρου 3.9 του ΠΕ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες του συνόλου των Περιφερειών της Κεντρικής και της υτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων υπέρ των Γυναικών. Οι βασικές του υπηρεσίες είναι: 1. Υπηρεσία Ανάπτυξης εξιοτήτων Ανέργων Γυναικών, που 2. Υπηρεσία Επιχειρηµατικότητας, που παρέχει σε υποψήφιες κυρίως προσφέρει συµβουλευτική (ατοµική, οµαδική, ή υφιστάµενες επιχειρηµατίες τις εξής υπηρεσίες: τηλεσυµβουλευτική) και ευέλικτη κατάρτιση σε θέµατα Γενική Πληροφόρηση Ανάλυση του προσωπικού και επαγγελµατικού προφίλ Ειδική Πληροφόρηση Ενηµέρωση για τις ευκαιρίες Ενδυνάµωση, εµψύχωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων χρηµατοδότησης επικοινωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων Ατοµική και οµαδική συµβουλευτική ή ακόµη και Επαγγελµατικό προσανατολισµό τηλεσυµβουλευτική, στα βήµατα δηµιουργίας ή Εκπαίδευση στις τεχνικές ανεύρεσης εργασίας ανάπτυξης µιας επιχείρησης (σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, συνοδευτική Ψυχοκοινωνική Στήριξη επιστολή, τηλεφωνική επικοινωνία, συνέντευξη) Νοµική Συµβουλευτική Πληροφόρηση σχετικά µε τις ευκαιρίες κατάρτισης & Ευέλικτη Κατάρτιση Επιχειρηµατικού Σχεδίου απασχόλησης Mentoring / Αναδοχή των επιχειρηµατιών από ικτύωση µε την αγορά εργασίας µέντορες Παράλληλα λειτουργεί λέσχη εργασίας, λέσχη νέων Λέσχη Επιχειρηµατικότητας τεχνολογιών, παρέχεται νοµική συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη όταν είναι απαραίτητο και ικτύωση παρέχεται η δυνατότητα για χρήση του εξοπλισµού του Λέσχη Νέων Τεχνολογιών - Κέντρου σε όλες τις ωφελούµενες 6 Καραβαγγέλη 1 Συκιές, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: & Fαχ web site:

7 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ Είναι ο ιστόχωρος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εκεί υπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες για τα επιδοτούµενα προγράµµατα. index_en.htm Είναι ο επίσηµος ιστοχώρος για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βρείτε προκυρήξεις προγραµµάτων, νέα και άλλο χρήσιµο ενηµερωτικό υλικό. Βασικός στόχος αυτού του ενηµερωτικού εντύπου αποτελεί η αµφίδροµη επικοινωνία, ο δίαυλος αυτός θα µας βοηθήσει να πλησιάσουµε περισσότερο το στόχο µας αφού θα κατανοήσουµε καλύτερα τις ανάγκες σας για ενη- µέρωση. Ζητάµε τις προτάσεις σας για τα επόµενα τεύχη. Στο µπορείτε Η έννοια του µήνα θερµοκοιτίδες: Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι δοµές υποδοχής νέων τεχνολογικά προηγµένων επιχειρήσεων. Προσφέρουν στους νέους επιχειρηµατίες υποδοµές στέγασης, διοικητικές υπηρεσίες µέχρι την «έξοδο» της επιχείρησης στην αγορά και σε ορισµένες περιπτώσεις συγχρηµατοδότηση της επένδυσης µε τη µορφή συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας. Leasing: Αναφέρεται στη χρήση ενός παραγωγικού µέσου (π.χ. εξοπλισµού) µε ενοικίαση των υπηρεσιών αυτού. Η κυριότητα του µέσου δεν ανήκει στην επιχείρηση αλλά στο µισθωτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και άλλα έξοδα του εξοπλισµού. να στέλνεται πληροφορίες, απορίες, προτάσεις, γενικότερα σχόλια ή οτιδήποτε θα µπορούσε να δηµοσιευτεί. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για εµάς!!! Συνεργαζόµενοι Φορείς - ΜΚΟ Τηλέφωνο: & web site: Τηλέφωνο: /62 web site: 7 Αν θέλετε και εσείς να προβάλετε το έργο του φορέα σας στείλτε µας το προφίλ, τις δραστηριότητες και το λογότυπο και εµείς θα φροντίσουµε για τη δηµοσίευσή του.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Τραπεζικός Δανεισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ : ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΙΖΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κωδικός Ε.Π.: 3 CCI: 2007GR161PO001 Αθήνα, εκέµβριος 2006 ΣΧΕ ΙΟ (DRAFT) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Άρτα, Μάρτιος 2005 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Δημήτριος Κανελλίδης ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχέδιο: Women in Business support growth and competitiveness 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Επενδυτικών Κίνητρων και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Επισκόπηση και Πρώτη Αξιολόγηση

Πολιτικές Επενδυτικών Κίνητρων και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Επισκόπηση και Πρώτη Αξιολόγηση Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 9(15):313-356 Πολιτικές Επενδυτικών Κίνητρων και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Επισκόπηση και Πρώτη Αξιολόγηση ρ. Απόστολος Παπαδούλης Εντεταλµένος ιδασκαλίας (Π 407/80) Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πράσινη Βίβλος για. την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. (υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πράσινη Βίβλος για. την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.1.2003 COM(2003) 27 τελικό Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 Αθήνα, Ιούλιος 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Τη συνολική εμπειρογνωμοσύνη- μικρό μέρος της οποίας παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΡΒΑΛΑΚΗ,6793

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων. με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. από το ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων. με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. από το ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ AEBE Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 e-mail:info@kambili.gr

Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ AEBE Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 e-mail:info@kambili.gr ISBN: 978-618-5006-21-1 Copyright ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ AEBE Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 e-mail:info@kambili.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2008 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 8 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2008 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης Σκοπός Παρουσίασης Να γνωρίσετε τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης που υπάρχουν για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Να είστε σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα