Η Επίδραση της Παγκοσµιοποίησης στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επίδραση της Παγκοσµιοποίησης στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Transcript

1 Ιουστινιανού , Λάρισα Τηλέφωνο: web site: site: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟ- ΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΩ- ΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑ Ι- ΚΑΣΙΑΣ 2ο BUSINESS FO- RUM ΕΡΓΑΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑ- ΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΗ- ΝΑ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Μ ία από τις πλέον πολυχρησιµοποιού- µενες λέξεις τα τελευταία χρόνια είναι η παγκοσµιοποίηση για την οποία όµως δύσκολα θα µπορούσε να δοθεί ένας συγκεκριµένος ορισµός για το φαινόµενο αυτό, α- φού αφορά µηχανισµούς πολύ µεγαλύτερους από την απλή διασύνδεση κρατών και υπάρχει διαφορά µεταξύ της ελευθεροποίησης του εµπορίου και της παγκοσµιοποίησης. Ορισµένοι πιστεύουν ότι η παγκοσµιοποίηση αφορά την ολοκλήρωση της παγκόσµιας οικονοµίας και αυτή η ολοκλήρωση οδηγεί τις επιχειρήσεις στη διεθνοποίηση των διαδικασιών παραγωγής προς την κατεύθυνση της καθετοποίησής τους. Η παγκοσµιοποίηση, φαινόµενο κοινωνικό, πολιτισµικό, πολιτικό και κυρίως οικονοµικό, συνδέεται µε την ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη, µέσω αυτής, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 Η παγκοσµιοποίηση και το άνοιγµα των αγορών προκαλεί, τα τελευταία χρόνια, ριζικές µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός φέρνει τεχνολογικές εξελίξεις µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να πρέπει να αναδιοργανωθούν και να εκσυγχρονιστούν ώστε να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον. Αφενός η αποδυνάµωση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου η µετακίνηση ορισµένων σε χώρες µε χαµηλότερο εργατικό κόστος προκαλούν σηµαντική µείωση της απασχολησιµότητας και αύξηση της ανεργίας. Οι νέες τάσεις ευνοούν τις µεγάλες επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα οι µικροµεσαίες να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και να βιώνουν έντονο ανταγωνισµό. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να προσαρµοστούν γρήγορα και αποτελεσµατικά προκειµένου να επιβιώσουν και να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Ωστόσο δε θα ήταν συνετό να υποστηρίξουµε ότι η παγκοσµιοποίηση προκαλεί µόνο αρνητικές επιπτώσεις, η δυνατότατα διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, του κεφαλαίου, αλλά και της τεχνολογίας δηµιουργούν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες οι οποίες αν αξιοποιηθούν σωστά θα επιφέρουν σηµαντικά οφέλη σε επιχειρήσεις και εργατικό δυναµικό. Γεωργία Χριστοδουλοπούλου Υπεύθυνη ενηµερωτικού δελτίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ και ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ προώθηση της διακίνησης όχι µόνο προϊόντων 1 και υπηρεσιών, αλλά και της εργασίας, του κεφαλαίου, της τεχνολογίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου, των δοµών οργάνωσης και των θεσµών (Hall et all, 2002; Rosamond, 2002). Είναι προφανές ότι το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης είναι πολύπλοκο και έχει πολλές προεκτάσεις επηρεάζοντας την κοινωνία, την οικονο- µία, το περιβάλλον και άλλες µεταβλητές. Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που υφίστανται τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης είναι η αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τους εδουσόπουλο (2001) και Borjas (2003), αγορά εργασίας είναι ο χώρος στον οποίο οι εργαζόµενοι προσφέρουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις αγοράζουν αυτήν την προσφορά. Εφόσον όπως αναφέρθηκε παραπάνω η παγκοσµιοποίηση αλλάζει τις δοµές των επιχειρήσεων και τις οικονοµίες των χωρών, είναι µοιραίο να αλλάξει και τη µορφή και δοµή της αγοράς εργασίας. συνέχεια στη σελ. 2

2 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 Η Επίδραση της Παγκοσµιοποίησης στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ συνέχεια από τη σελ. 1 Παγκοσµιοποίηση σηµαίνει ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και επενδύσεων. Έως σήµερα το εργατικό δυναµικό δεν υπήρξε η κινητήρια δύναµη (Ghose, 2003) της παγκοσµιοποίησης και η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού είναι απούσα από τη διαδικασία αυτή παρόλο που θεωρητικά θα έπρεπε να βελτιώνει τις µακροχρόνιες αποδόσεις της (European Union, 2004). Αν και η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού είναι µικρή, οι εργαζόµενοι υφίστανται σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλές χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και σε πολλούς κλάδους όπως η βαριά βιοµηχανία. Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου οι επιχειρηµατίες να έχουν µεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεών τους επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε περιοχές και χώρες στις οποίες το εργατικό κόστος είναι σαφέστατα πιο χαµηλό απ ότι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτέλεσµα είναι η µετεγκατάσταση πολλών επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε χώρες είτε της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων (όπως αυτό ίσχυε κυρίως τις προηγούµενες δεκαετίες) είτε σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας και της Νοτίου Αµερικής όπως ισχύει σήµερα. Αυτή η µετανάστευση κεφαλαίων και επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσµα την απογύµνωση του παραγωγικού τοµέα πολλών χωρών και κυρίως των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα παραγωγής (βιοµηχανία βιοτεχνία) και τη µεταβολή της διάρθρωσης της απασχόλησης σε άλλα επαγγέλµατα κυρίως του τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας. Πρόσφατα και στη χώρα µας αντικρίσαµε και αντικρίζουµε µία αντίστοιχη αποδυνάµωση της εγχώριας βιοµηχανίας και βιοτεχνίας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, αφού ένα πολύ µεγάλο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων έχει µετακοµίσει σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων αναζητώντας χαµηλό εργατικό κόστος. Αντίστοιχα πολλές ευρωπαϊκές οικονοµίες αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα αφού µεγάλες βιοµηχανίες µεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα στην ανατολική Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα και στην Ινδία. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η αύξηση της ανεργίας στις «µητρικές» χώρες µε όλα τα αρνητικά επακόλουθα. Η απώλεια των θέσεων εργασίας είναι σηµαντική τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Η.Π.Α. Ειδικότερα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου απασχόλησης (2004) στις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα στις ΗΠΑ η µείωση ήταν περισσότερη κατά 7,8% το έτος 2000 από τα έτη και αντίστοιχα είναι τα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο παρακολούθησης των αλλαγών (EMCC, 2004) αναφέρει ότι περίπου θέσεις εργασίας µειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της επανατοποθέτησης των επιχειρήσεων στο εξωτερικό (κυρίως σε χώρες χαµηλού κόστους). Αυτή η άµεση επίδραση της παγκοσµιοποίησης µπορεί να έχει και έµµεσες επιπτώσεις όπως η εσωτερική επανατοποθέτηση των επιχειρήσεων λόγο του εισαγόµενου ανταγωνισµού, το κλείσιµο και τη συγχώνευση πολλών επιχειρήσεων αλλά και την ανάθεση µέρους της παραγωγής σε άλλη/ες εταιρία/ες (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Προβλεπόµενες µειώσεις θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά τύπο επανατοποθέτησης Εσωτερική επανατοποθέτηση Κλείσιµο/Χρε οκοπία Επανατοποθέτηση στο εξωτερικό Θέσεις εργασίας Αρ. Θέσεις εργασίας % Τύπος Αναδιανοµής Περιπτώσεις Αρ. Περιπτώσεις % % % % % % % Συγχώνευση % % Outsourcing % % Άλλο % % Πηγή: EMCC, 30/04/2004. Η εταιρία συµβούλων McKinsey προβλέπει ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας το χρόνο στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία, ενώ η εταιρία Forrester προβλέπει ότι 3,3 εκκατοµύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ θα χαθούν τα επόµενα 15 χρόνια και τέλος η εταιρία Gartner υπολογίζει ότι µία στις δέκα θέσεις εργασίας στην πληροφορική θα χαθούν. Αντίθετα η εταιρία Global Insight υποστηρίζει ότι η ανάθεση τµήµατος της παραγωγικής διαδικασίας σε άλλες εταιρίες «outsourcing» έχει προσθέσει στις ΗΠΑ νέες θέσεις εργασίας το έτος 2003 και προβλέπεται ότι θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο τα επόµενα χρόνια. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004) Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν το µεγάλο βαθµό επίδρασης της παγκοσµιοποίησης στην απασχόληση και µία σηµαντική παράµετρός της είναι η κινητικότητα του 2

3 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 συνέχεια από τη σελ. 2 εργατικού δυναµικού. Πολλές είναι οι απόψεις για την επίδραση της κινητικότητας και κυρίως της µετανάστευσης στη µείωση των ευκαιριών απασχόλησης στις ανεπτυγµένες δυτικές κοινωνίες. Υπάρχει η άποψη (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2005) που υποστηρίζει ότι στην Ευρώπη, ο πληθυσµός σε ηλικία απασχόλησης θα είχε αρχίσει ήδη να συρρικνώνεται σε ορισµένα κράτη µέλη αν δεν υπήρχε η εισροή µεταναστών κυρίως λόγο της υπογεννητικότητας. Αντίστοιχα την άποψη των ευκαιριών απασχόλησης, ελάχιστα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η κινητικότητα και η µετανάστευση προκάλεσε αύξηση της ανεργίας (Coppel, 2001). Βραχυπρόθεσµα, η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού ενδέχεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις για την εγχώρια απασχόληση στο βαθµό που αυξάνει την ευελιξία των αγορών εργασίας. Περαιτέρω, εφόσον οι µετανάστες δεν αντικαθιστούν συνήθως ηµεδαπούς εργαζοµένους, οι δεξιότητες και τα προσόντα τους µπορούν να δράσουν συµπληρωµατικά προς εκείνα των υπηκόων των χωρών υποδοχής χωρίς αυτό να αποκλείει δυσµενείς επιπτώσεις σε συγκεκριµένες οµάδες ή κλάδους. Τα εµπειρικά πορίσµατα υποδηλώνουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις επικεντρώνονται στους εργάτες της µεταποιητικής βιοµηχανίας και στο ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό στις υπηρεσίες. (Ευρωπαϊκό Κονσόρτσιουµ Ένταξης, 2001). Συνήθως οι εργαζόµενοι που φεύγουν από τη χώρα τους και αναζητούν εργασία σε µία άλλη απασχολούνται συνήθως σε συγκεκριµένους κλάδους και εργασίες, παρόλο που το φαινό- µενο αυτό µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγ- µα, αποτελούν ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των απασχολουµένων στον κλάδο της οικιακής εργασίας και σχεδόν 8% στον κλάδο ξενοδοχείων και εστίασης (έναντι 3% της συνολικής απασχόλησης). Το ποσοστό απασχόλησής τους σε χειρωνακτικές εργασίες είναι υψηλότερο για όλους τους τύπους προσόντων από το ποσοστό των υπηκόων των χωρών υποδοχής (και σχεδόν διπλάσιο για την ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία µια οµάδα εργασίας στην οποία περισσότερο από το ένα τρίτο των θέσεων είναι µάλλον χαµηλής ποιότητας) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Έτσι θα µπορούσαµε να ισχυρισθούµε ότι η παγκοσµιοποίηση και ιδιαίτερα η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού επηρεάζει κυρίως τις θέσεις εργασίας που απαιτούν χαµηλές δεξιότητες και κυρίως τις χειρονακτικές. Αντίθετα υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν ότι η παγκοσµιοποίηση συµβάλλει αφενός στην µεγαλύτερη κινητικότητα εξειδικευµένου εργατικού δυνα- µικού αφού η ανάγκη για εξειδικευµένους εργαζόµενους είναι πλέον µεγαλύτερη. (Bιτσιλάκη, 2004) και αφετέρου στην ανάπτυξη νέων µορφών απασχόλησης και κυρίως ευέλικτων. Αναστάσιος Βασιλειάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Βιβλιογραφία: Hall, S., Held, D., & McGrew A., (eds. 1992), Modernity and its Futures, Polity Press, Blackwell Publishers Limited, Oxford, Αθηνα, Σαββάλας. Rosamond, B., (2002) Globalisation and the European Union, National Europe Center, Australian National University, Paper no.12. εδουσόπουλος, Α., (2001), Η Προσφορά Εργασίας, Αθήνα, Τυποθήτω Βιτσιλάκη, Χ., (2004), Νέες Μορφές Απασχόλησης και η ιάσταση του Φύλου, υπό δηµοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου: Νέες Μορφές Απασχόλησης (επιµ Κασσωτάκης Νόβα) Borjas, G. ( 2000), Labor Economics, MacGraw hill Companies. ιαθέσιµο και σε ελληνική µετάφραση: Borjas, G. ( 2003), Τα Οικονοµικά της Εργασίας, Μτφς. Μ. Παπαδάκη, Αθήνα, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ ILO, Ghose (2003) presents detailed conclusions about globalisation and labour markets in a North-South perspective. Coppel, J. (2001) "Trends in Immigration and Economic Consequences", ECO/WKP(2001)10 Ευρωπαϊκό Κονσόρτσιουµ Ένταξης (2001), ένθ. αν. EMCC European Restructuring Monitor, Dublin Foundation, ιαθέσιµο στο Προσπελάσθηκε 10/4/2006 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η απασχόληση στην Ευρώπη 2001, Office for Official Publications of the European Communities,

4 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βασική προτεραιότητα προκειµένου να υλοποιήσετε την επιχειρηµατική σας ιδέα και να ξεκινήσετε την λειτουργία της επιχείρησής σας είναι η εξεύρεση πόρων. Οι περισσότεροι στρέφονται αρχικά σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα και στη συνέχεια στον τραπεζικό δανεισµό, εκτός όµως από τους παραδοσιακούς τρόπους χρηµατοδότησης υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένοι βασικοί και εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης επιχειρήσεων ώστε να γνωρίσετε τις δυνατότητες επιλογής και να επιλέξετε τον τρόπο που ανταποκρίνεται στα σχέδιά σας. Βασικές πηγές χρηµατοδότησης: Ο ΕΟΜΜΕΧ είναι ο φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη, προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας Νέων, Γυναικών και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Τα δάνεια των Τραπεζών προς τις επιχειρήσεις είναι : α) Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης έχουν συνήθως µικρή χρονική διάρκεια. β) Τα µακροπρόθεσµα δάνεια µπορεί να είναι είτε δάνεια εγκατάστασης, είτε δάνεια επαγγελµατικού εξοπλισµού. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) είναι το κύριο όργανο εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρµογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης. Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) είναι µία ανώνυµη εταιρία του Ελληνικού ηµοσίου, µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρη- µατοπιστωτική αγορά. Το ύψος του δανείου που µπορεί να εγγυηθεί το Ταµείο κυµαίνεται, ανάλογα µε το πρόγραµµα, από , το ποσοστό κάλυψης του δανείου κυµαίνεται από 45% - 65%, ενώ η ετήσια προµήθεια προσεγγίζει κατά µέσο όρο, το 1% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου. Όταν το Ταµείο Εγγυοδοσίας παρέχει εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια υπέρ του επιχειρηµατία, η µόνιµη και µοναδική κατοικία του δεν βαρύνεται µε προσηµείωση ή υποθήκη. Εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης: Κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital) Η χρηµατοδότηση µε Venture Capital γίνεται µέσω εταιριών, οι οποίες χρηµατοδοτούν τις επιχειρήσεις µε αντάλλαγµα την απόκτηση ενός ποσοστού µετοχών της επιχείρησης, το οποίο µπορεί να φτάσει περίπου το 30%, σε σχέση και µε το ποσοστό της χρηµατοδότησης, ενώ η διάρκεια της χρη- µατοδότησης είναι από 3 µέχρι 7 έτη ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. Πρακτόρευση επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring) Το factoring λειτουργεί µε βάση µια σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του επιχειρηµατία προµηθευτή και της εταιρίας πράκτορα, µε την οποία ο προµηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα απαιτήσεις είσπραξης οφειλών έναντι των πελατών του. Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) Με το θεσµό του leasing, µια εταιρία παρέχει στην επιχείρηση τα απαιτούµενα κεφάλαια για την αγορά εξοπλισµού της επιχείρησης. Στην πράξη το leasing λειτουργεί ως εξής : η επιχείρηση απευθύνεται στην εταιρία leasing η οποία της παρέχει το κεφάλαιο που απαιτείται για την αγορά εξοπλισµού (µηχανήµατα, οχήµατα κ.λ.π.), πλην όµως η κυριότητα του εν λόγω εξοπλισµού ανήκει στην εταιρία leasing, η οποία τα εκµισθώνει προς την επιχείρηση, συνήθως για χρονικό διάστηµα 5 χρόνων, έναντι ορισµένου µισθώµατος. Θερµοκοιτίδες (Incubators ) Ο τρόπος λειτουργίας των Incubators προσοµοιάζει µε αυτόν των εταιριών Venture Capital, µε την έννοια ότι παρέχεται χρηµατοδότηση αλλά και περαιτέρω στήριξη (π.χ. εξοπλισµός, συµβουλευτικές υπηρεσίες κ.λ.π.) σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις που έχουν καινοτόµες ιδέες και προοπτικές ταχείας ανάπτυξης, µε αντάλλαγµα την απόκτηση ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ή πληρωµών, ή µε βάση κάποιο µικτό διακανονισµό. Business Angels (Ιδιώτες Επενδυτές) Ο συγκεκριµένος τρόπος χρηµατοδότησης δεν είναι θεσµοθετηµένος στη χώρα µας ούτε ιδιαίτερα διαδεδοµένος σε σχέση µε το εξωτερικό. Αφορά χρηµατοδότηση η οποία γίνεται από ιδιώτες επενδυτές που διαθέτουν κεφάλαια και επαγγελµατική εµπειρία σε ορισµένο τοµέα δραστηριότητας, τα οποία και διαθέτουν σε νέους επιχειρηµατίες µε τη µορφή µακροπρόθεσµης επένδυσης. Πηγη: 4

5 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΜΟΝΤΕΛΟ Επιχειρηµατικής ιαδικασίας Ατοµικά Χαρακτηριστικά Ψυχολογικοί παράγοντες ηµογραφικοί παράγοντες Εκτέλεση Συγκέντρωση Πόρων Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες Ανακάλυψη Επιχειρηµατικής Ευκαιρίας Εκµετάλλευση Επιχειρη- µατικής Ευκαιρίας Οργανωσιακό Μοντέλο Στρατηγική Περιβάλλον Βιοµηχανία Μακρο-περιβάλλον Πηγή: Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship : The individual - opportunity Nexus. Northampton, MA: Edward Elgar 2ο Business Forum Χρόνος : ευτέρα 11 & Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2006 Τόπος : Συνεδριακό Κέντρο Helexpo Τίτλος : «Fostering Business & Product Innovation, Η καινοτοµία στις επιχειρήσεις: Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε. Συνδιοργάνωση: Helexpo CEDEFOP Σ.Β.Β.Ε. - ΟΠΕ Tο Forum θα αναπτυχθεί στις εξής ενότητες : Εκπαιδευτική Ενότητα (Τι είναι η καινοτοµία και πώς να µετατραπεί µια ιδέα σε χρήσιµο προϊόν ή υπηρεσία) Η καινοτοµία στα προϊόντα Η καινοτοµία στις υπηρεσίες και τις διαδικασίες Case Studies (7 επιχειρήσεις της περιοχής που εφάρµοσαν καινοτοµίες) Panel presentation and discussion Πηγή: 5

6 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΦΟΡΕΙΣ Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Το Κέντρο Εργάνη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991 στη Θεσσαλονίκη σαν µια σύµπραξη τοπικών φορέων µε στόχο την αξιοποίηση πόρων στο πλαίσιο της Κ.Π. NOW. έκα χρόνια µετά απέκτησε αυτόνοµη νοµική προσωπικότητα σαν µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρία στην οποία συµµετέχουν: ο ήµος Συκεών το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας Κ.Ε.Κ. ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ- ΕΘ Αναπτυξιακή Εταιρία Ανατολικής Θεσσαλονίκης ίκτυο Γυναικών Επιχειρηµατιών του Κέντρου Εργάνη Το Κέντρο Εργάνη παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες και νέους µε στόχο την απασχόληση και την επιχειρη- µατικότητα. Το Κέντρο Εργάνη έχει τις κεντρικές του εγκαταστάσεις στις Συκιές της Θεσσαλονίκης. Έχει αντένα για την υπηρεσία της επιχειρηµατικότητας στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη). Από τον Σεπτέµβριο του 2006 θα λειτουργεί πλήρη υπηρεσία στο Κέντρο Στήριξης Τοπικής Οικονοµίας του ήµου Θερµαϊκού στο πλαίσιο του µέτρου 3.9 του ΠΕ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες του συνόλου των Περιφερειών της Κεντρικής και της υτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων υπέρ των Γυναικών. Οι βασικές του υπηρεσίες είναι: 1. Υπηρεσία Ανάπτυξης εξιοτήτων Ανέργων Γυναικών, που 2. Υπηρεσία Επιχειρηµατικότητας, που παρέχει σε υποψήφιες κυρίως προσφέρει συµβουλευτική (ατοµική, οµαδική, ή υφιστάµενες επιχειρηµατίες τις εξής υπηρεσίες: τηλεσυµβουλευτική) και ευέλικτη κατάρτιση σε θέµατα Γενική Πληροφόρηση Ανάλυση του προσωπικού και επαγγελµατικού προφίλ Ειδική Πληροφόρηση Ενηµέρωση για τις ευκαιρίες Ενδυνάµωση, εµψύχωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων χρηµατοδότησης επικοινωνίας, κοινωνικών δεξιοτήτων Ατοµική και οµαδική συµβουλευτική ή ακόµη και Επαγγελµατικό προσανατολισµό τηλεσυµβουλευτική, στα βήµατα δηµιουργίας ή Εκπαίδευση στις τεχνικές ανεύρεσης εργασίας ανάπτυξης µιας επιχείρησης (σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, συνοδευτική Ψυχοκοινωνική Στήριξη επιστολή, τηλεφωνική επικοινωνία, συνέντευξη) Νοµική Συµβουλευτική Πληροφόρηση σχετικά µε τις ευκαιρίες κατάρτισης & Ευέλικτη Κατάρτιση Επιχειρηµατικού Σχεδίου απασχόλησης Mentoring / Αναδοχή των επιχειρηµατιών από ικτύωση µε την αγορά εργασίας µέντορες Παράλληλα λειτουργεί λέσχη εργασίας, λέσχη νέων Λέσχη Επιχειρηµατικότητας τεχνολογιών, παρέχεται νοµική συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη όταν είναι απαραίτητο και ικτύωση παρέχεται η δυνατότητα για χρήση του εξοπλισµού του Λέσχη Νέων Τεχνολογιών - Κέντρου σε όλες τις ωφελούµενες 6 Καραβαγγέλη 1 Συκιές, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: & Fαχ web site:

7 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ Είναι ο ιστόχωρος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εκεί υπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες για τα επιδοτούµενα προγράµµατα. index_en.htm Είναι ο επίσηµος ιστοχώρος για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βρείτε προκυρήξεις προγραµµάτων, νέα και άλλο χρήσιµο ενηµερωτικό υλικό. Βασικός στόχος αυτού του ενηµερωτικού εντύπου αποτελεί η αµφίδροµη επικοινωνία, ο δίαυλος αυτός θα µας βοηθήσει να πλησιάσουµε περισσότερο το στόχο µας αφού θα κατανοήσουµε καλύτερα τις ανάγκες σας για ενη- µέρωση. Ζητάµε τις προτάσεις σας για τα επόµενα τεύχη. Στο µπορείτε Η έννοια του µήνα θερµοκοιτίδες: Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι δοµές υποδοχής νέων τεχνολογικά προηγµένων επιχειρήσεων. Προσφέρουν στους νέους επιχειρηµατίες υποδοµές στέγασης, διοικητικές υπηρεσίες µέχρι την «έξοδο» της επιχείρησης στην αγορά και σε ορισµένες περιπτώσεις συγχρηµατοδότηση της επένδυσης µε τη µορφή συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας. Leasing: Αναφέρεται στη χρήση ενός παραγωγικού µέσου (π.χ. εξοπλισµού) µε ενοικίαση των υπηρεσιών αυτού. Η κυριότητα του µέσου δεν ανήκει στην επιχείρηση αλλά στο µισθωτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και άλλα έξοδα του εξοπλισµού. να στέλνεται πληροφορίες, απορίες, προτάσεις, γενικότερα σχόλια ή οτιδήποτε θα µπορούσε να δηµοσιευτεί. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για εµάς!!! Συνεργαζόµενοι Φορείς - ΜΚΟ Τηλέφωνο: & web site: Τηλέφωνο: /62 web site: 7 Αν θέλετε και εσείς να προβάλετε το έργο του φορέα σας στείλτε µας το προφίλ, τις δραστηριότητες και το λογότυπο και εµείς θα φροντίσουµε για τη δηµοσίευσή του.

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Κέντρου Εργάνη Αποτελέσματα 2014

Παρουσίαση Κέντρου Εργάνη Αποτελέσματα 2014 Παρουσίαση Κέντρου Εργάνη Αποτελέσματα 2014 Το Κέντρο Εργάνη 1991 - Ίδρυση ως κοινοπραξία φορέων της Θεσσαλονίκης 2001 - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Winnet Europe Εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανταπόκριση όλων των αναγνωστών του πρώτου τεύχους του ενημερωτικού δελτίου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανταπόκριση όλων των αναγνωστών του πρώτου τεύχους του ενημερωτικού δελτίου. Ιουστινιανού 3 41222, Λάρισα ΕΠΙΧΕΙΡΩ Τηλέφωνο: 2410-626943 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «Αλλα - ΖΩ την Πόλη μου» ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ 2 04 αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική αγορά 3 έτη κι άνω οιασδήποτε µορφής,( Ατοµικές,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ελλάδα.

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ελλάδα. Ιουστινιανού 3 41222, Λάρισα Τηλέφωνο: 2410-626943 e-mail: info@entre.gr web site: site: www.entre.gr www.entre.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2008 1 Κυρίες και κύριοι, Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network «στην

Enterprise Europe Network «στην Αθήνα, 14 Μαΐου 2009 Enterprise Europe Network «στην υπηρεσία της επιχείρησής σας» Αργυρώ Καραχάλιου Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ΕΙΕ, συντονιστής Enterprise Europe Network - Hellas European Commission Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SOCIAL MEDIA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, από την PRAKSIS «Business

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΩ Ιουστινιανού 3 41222, Λάρισα Τηλέφωνο: 2410-626943 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Η κοινωνική οικονομία αποτελεί τον τρίτο τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Τραπεζικός Δανεισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία»

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Επιπτώσεις της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες

Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες Η επιχειρηματικότητα στις σύγχρονες κοινωνίες - έννοιες και ιδέες Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση»

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο»

«Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο» «Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατηπροώθησητηςαπασχόλησηςκαιτη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας. Δήμος Haringey, Λονδίνο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Δημοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2107700583

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2107700583 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2107700583 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Κεντρική Δομή: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Τονίζει την ατοµικότητα και όχι την οµοιοµορφία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011»

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011» Γραφείο ιασύνδεσης ομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιδρυματικός Υπεύθυνος: καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης «Ημέρα Σταδιοδρομίας, 25 Νοεμβρίου 2011» Γραφείο ιασύνδεσης (Γ..) Ίδρυση: 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Εισροή συναλλαγµατικών εσόδων στις χώρες υποδοχής και φιλοξενείας Έννοια Ιδιαίτερη σηµασία για αναπτυσσόµενες χώρες Μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη έρευνας: Αμάντα Σουκουλιά Σχεδίαση ερωτηματολογίου: Αμάντα Σουκουλιά, Θάνος Πανταζής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα