Τελικό Κείµενο Αναφοράς. Translation of the model into Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικό Κείµενο Αναφοράς. Translation of the model into Greek"

Transcript

1 TECH TRANSFER Μοντέλο επαγγελµατικής εξειδίκευσης και ποιοτικών προδιαγραφών για την υιοθέτηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών στον κατασκευαστικό τοµέα. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την επαγγελµατική κατάρτιση εύτερη φάση: D3.1. Μοντέλο για την ανάπτυξη µεταπτυχιακών σπουδών και την επαγγελµατική κατάρτιση του κατασκευαστικού τοµέα στη µεταφορά καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών. Τελικό Κείµενο Αναφοράς Translation of the model into Greek Η έκδοση αυτή αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την σωστή χρήση του περιεχοµένου που ακολουθεί. Deliverable version: Final Preparation date: Final date: Author: Salford CEBE Classification: public Contract Start date: Duration: 24 months Project coordinator: ASM (Poland) Project No. PL/06/C/F/RF Partners: SC&C (Czech Republic), EMTTU (Greece), EMI (Hungary), PZPB (Poland), CCS (Slovenia), Salford CEBE (UK) Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ορισµός της Καινοτοµίας Η καινοτοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιολόγηση των µεταπτυχιακών περιοχών γνώσης Αξιολόγηση των διαβαθµισµένων περιοχών δεξιοτήτων Εµπόδια στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και της 14 γνώσης 2.4 Χρήση και αξία της πρακτικής στο πρόγραµµα σπουδών υνατότητα σπουδαστών να εισάγουν καινοτοµία στον 17 εργασιακό χώρο 2.6 Βιοµηχανία και Επιστήµη Συνεργασία ή Συνύπαρξη? Αξιολόγηση για το περιβάλλον της καινοτοµίας Περίληψη του Πακέτου Εργασίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.1 Γενικά Συνάφεια µε την Στρατηγική της Μπολόνια Συµβατότητα µε πρότυπα ποιότητας 30 4 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ / ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 32 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5.1 Εναλλακτική 1 Μοντέλο για µεταπτυχιακό πρόγραµµα στις κατασκευές και την καινοτοµία Παραδοσιακή Προσέγγιση 5.2 Εναλλακτική 2: Μοντέλο για µεταπτυχιακό πρόγραµµα στις κατασκευές και την καινοτοµία Προσέγγιση Βασισµένη στο Πρόβληµα ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 45 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 6.1 Model for Masters in Construction Engineering 46 Management 6.2 Summary Conclusions 46 Βιβλιογραφία 51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αναλυτικά τα ερευνητικά αποτελέσµατα του µοντέλου για την καινοτοµία στον κατασκευαστικό τοµέα 2

3 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1.1 Ορισµός της Καινοτοµίας Ο όρος «καινοτοµία» καθορίζεται ποικιλοτρόπως και αποτελεί ακόµα ανοιχτό θέµα συχνής συζήτησης. Κατά την εξέταση του όρου για τον κλάδο των κατασκευών, ο ορισµός που παρέχεται από τον Slaughter (1998) είναι αποδεκτός ευρέως και είναι ο ακόλουθος: Καινοτοµία είναι η πραγµατική υιοθέτηση και χρήση µιας σηµαντικής αλλαγής ή/και βελτίωσης σε µια διαδικασία, ένα προϊόν, ή ένα σύστηµα, η οποία θεωρείται νέα για τον οργανισµό που την αναπτύσσει. Αυτό που διαφοροποιεί την καινοτοµία από τον νεωτερισµό µιας εφεύρεσης είναι η εφαρµογή. Αρχικά, η έννοια της καινοτοµίας αναπτύχθηκε µε βάση τους όρους της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και προϊόντων, αλλά τον 21 ο αιώνα περιλαµβάνει και τις έννοιες των αλλαγών σε διαδικασίες και υπηρεσίες. Ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) κατηγοριοποιεί την καινοτοµία µε βάση την διεθνή έρευνα σε ένα φάσµα βιοµηχανικών και εµπορικών περιοχών και καταλήγει ότι η καινοτοµία µπορεί να χαρακτηριστεί είτε Τεχνική, περιλαµβάνοντας τις αλλαγές σε προϊόντα και διαδικασίες είτε Οργανωτική, περιλαµβάνοντας αλλαγές στην οργανωτική δοµή, εισαγωγή προχωρηµένων τεχνικών διοίκησης και την εφαρµογή νέων στρατηγικών ανάπτυξης για τον οργανισµό που εισάγει την καινοτοµία (Anderson and Manseau, 1999). Η καινοτοµία στην κατασκευαστική βιοµηχανία µπορεί να πάρει διάφορες µορφές. Ο Slaughter (1998) χαρακτηρίζει την καινοτοµία µε τα ακόλουθα πέντε είδη: Αυξητική- καινοτοµία µικρή, βασιζόµενη σε υπάρχουσα εµπειρία και γνώση Ριζική καινοτοµία βασισµένη σε σηµαντικές αλλαγές στην επιστήµη και την τεχνολογία Συναρτησιακή- αφορά αλλαγές σε ένα τµήµα µόνο του οργανισµού Αρχιτεκτονική- καινοτοµία που συνδέει πολλά τµήµατα/ συστήµατα Συστηµική πολλαπλή και ολοκληρωµένη καινοτοµία. Η καινοτοµία δεν είναι από µόνη της γνώση, αλλά είναι η δυνατότητα, η επιθυµία και η διαδικασία να µετατραπεί η γνώση σε χειροπιαστά αποτελέσµατα. Η ικανότητα τα άτοµα να καινοτοµήσουν και να εκµεταλλευτούν τις βασικές τους δεξιότητες δεν συνεπάγεται αναγκαστικά ότι οδηγεί σε καινοτόµα εργασία (δεν υπάρχει επιστηµονική τεκµηρίωση). 3

4 Στον κατασκευαστικό κλάδο υπάρχει η παραδοχή ότι η καινοτοµία προέρχεται/ ενισχύεται από έναν µεγάλο αριθµό παιχτών, όπως οι κυβερνήσεις, οι κλαδικές ενώσει των προµηθευτών, οι αρχιτέκτονες, οι παροχείς κεφαλαίου, οι κατασκευαστές, το εργατικό δυναµικό, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλοι φορείς. 1.2 Η καινοτοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο Πίνακας Ευρωπαϊκών εικτών Καινοτοµίας (The European Innovation Scoreboard) δηµιουργήθηκε το 2000 µε στόχο να παρέχει στα κράτη-µέλη τη δυνατότητα αξιολόγησης των καινοτοµικών τους επιδόσεων. Ο Πίνακας περιέχει 25 κριτήρια που σχετίζονται µε τις εισροές και τις εκροές της καινοτοµίας που δηµιουργήθηκε από τα κράτη-µέλη, καθώς και µε την συγκριτική αξιολόγηση της παραχθείσας καινοτοµίας µε τους παγκόσµιους ηγέτες στην καινοτοµίας όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Κίνα και ο Καναδάς. Οι δείκτες εµφανίζονται στην επόµενη εικόνα (Εικ 1.1). Εικ. 1.1 Πίνακας Ευρωπαϊκών εικτών Καινοτοµίας, 2007 (πηγή: Πίνακας Ευρωπαϊκών εικτών Καινοτοµίας 2007) 4

5 Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω κατηγορίες δεικτών, έλαβε χώρα η αξιολόγηση της καινοτοµικότητας κάθε χώρας στην Ευρώπη των 27 κρατών- µελών (EU27). Όπως φαίνεται στην Εικ.1.2, αναφορικά µε τις χώρες που συµµετέχουν στο έργο Tech Transfer, το Ηνωµένο Βασίλειο (UK) κατατάσσεται στην οµάδα των ηγετών χωρών στην καινοτοµίας, δύο χώρες (Τσεχία και Σλοβενία) κατατάσσονται ως µετριοπαθείς καινοτόµες χώρες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εταίροι (Ουγγαρία, Ελλάδα και Πολωνία) ανήκουν στην κατηγορία των χωρών που προσπαθούν να καλύψουν την υστέρησή τους στον τοµέα της καινοτοµίας ( catching up ). Η Έκθεση Καινοτοµίας του 2007 [EIS report] προβλέπει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 15 χρόνια για τη σύγκλιση των χωρών που υστερούν. Παρόλα αυτά πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ρυθµοί καινοτοµικότητας αυξάνονται ταχύτερα από ότι σε άλλες οµάδες χωρών εποµένως ο ρυθµός σύγκλισης ενδεχοµένως να επιταχυνθεί στα επόµενα χρόνια. Εικ. 1.2, Συνοπτικός είκτης Καινοτοµίας 2007 (SII) (Πηγή: Πίνακας Ευρωπαϊκών εικτών Καινοτοµίας 2007) Οι χώρες οδηγοί στην καινοτοµία: περιλαµβάνονται οι ανία, Φινλανδία, Γερµανία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Η Σουηδία είναι η πιο καινοτόµος χώρα δεδοµένων των ισχυρών καινοτοµικών εισροών παρόλο που είναι λιγότερο αποτελεσµατική στο µετασχηµατισµό αυτών σε καινοτοµικές εκροές. Οι χώρες που ακολουθούν στην καινοτοµία: περιλαµβάνονται οι Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και Ολλανδία. Οι µετριοπαθείς χώρες: περιλαµβάνονται οι Αυστραλία, Κύπρος, Τσεχία, Eσθονία, Ιταλία, Noρβηγία, Σλοβενία και Ισπανία. Οι χώρες υστέρησης όπου περιλαµβάνονται οι Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Σλοβακία. Η Τουρκία διατηρεί επιδόσεις χαµηλότερα από αυτές τις χώρες. Η ανάλυση τάσεων από το 2007 καταδεικνύει ότι η σύσταση των παραπάνω οµάδων παραµένει σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια. ιαπιστώνεται µόνο ένα στοιχείο κινητικότητας µέσα στις οµάδες αλλά είναι δύσκολο για µια χώρα 5

6 να κινηθεί από οµάδα σε οµάδα. Με την εξαίρεση του Λουξεµβούργου, η δυνητική ενσωµάτωση χωρών στις χώρες οδηγούς φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη αφού η συγκεκριµένη οµάδα διατηρεί δείκτες κατά πολύ υψηλότερους από τις γειτονικές χώρες για µια σηµαντική περίοδο. Βασιζόµενοι στις τάσεις των τελευταίων ετών οι µετριοπαθείς χώρες και οι χώρες υστέρησης θα χρειαστούν περισσότερα από 20 χρόνια για να συγκλίνουν µε το µέσο όρο. Παρόλα αυτά οι Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία και Σλοβενία φαίνονται να είναι σε θέση ταχύτερης σύγκλισης και ιδιαίτερα η Τσεχία, η Εσθονία και η Λιθουανία υπολογίζεται να χρειαστούν λιγότερο από 10 έτη. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πακέτο εργασίας 2 (Work Package 2 WP2) συλλέχθηκαν µε τα ακόλουθα µέσα: Συνεντεύξεις σε βάθος (In depth interviews - IDIs). Κάθε εταίρος ανέλαβε δέκα συνεντεύξεις µε απόφοιτους, επαγγελµατίες, ακαδηµαϊκούς και προµηθευτές που έχουν σχέση µε τον ευρύτερο τοµέα των κατασκευών. Η πληροφορία που συγκεντρώθηκε αποτέλεσε τον οδηγό για τη συλλογή πληροφοριών στα επόµενα στάδια. Ερωτηµατολόγια. ιακόσια (200) ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από κάθε χώρα. Το δείγµα αποτελούνταν από 50 ακαδηµαϊκούς, 50 επαγγελµατίες - διαχειριστές και 100 αποφοίτους (µε µέγιστη επαγγελµατική εµπειρία τα 5 έτη µετά την απόκτηση του πτυχίου). Το ερωτηµατολόγιο είχε στόχο να βρει τα κενά στις ικανότητες των στελεχών, τις καταλληλότερες µεθόδους εκπαίδευσης, την αναγνώριση των στοιχείων καινοτοµικότητας και τον τρόπο σύνδεσης της βιοµηχανίας µε την ακαδηµία. Οµάδες Εστίασης (Focus Group Interviews - FGI s). ύο οµάδες εστίασης από κάθε χώρα δηµιουργήθηκαν και περιλάµβαναν απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς. Το Μέρος 2 (Part 2) του παρόντος κειµένου περιλαµβάνει αναλυτικά τα αποτελέσµατα από τη συλλογή των στοιχείων από τις τρεις µεθόδους του WP2. Αναλύονται τα κενά στις ικανότητες, στη διαχείριση της καινοτοµίας, στον τρόπο εκπαίδευσης των στελεχών του κατασκευαστικού τοµέα, κ.λπ. 2.1 Αξιολόγηση των µεταπτυχιακών περιοχών γνώσης Η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στον τοµέα των κατασκευών και του κατασκευαστικού µάνατζµεντ θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών καινοτοµίας που εµπλέκουν τους αποφοίτους µηχανικούς σε καινοτόµες πρακτικές. Τα µέτρα για την αξιολόγηση της ποιότητας των µεταπτυχιακών σπουδών είναι συχνά στενά συνδεδεµένα µε της συγκεκριµένες περιοχές απασχόλησης που επιθυµούν οι 6

7 επιχειρήσεις του κλάδου. Στο έργο Tech Transfer έγινε µια προσπάθεια αναζήτησης του ιδανικού προφίλ των αποφοίτων µηχανικών, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, τοµείς της κατασκευαστικής βιοµηχανίας. Η αξιολόγηση των ικανοτήτων/ δυνατοτήτων των αποφοίτων, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την «πράξη», µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο υποοµάδες: τη γνώση (knowledge) και τις ικανότητες (skills). Κρίνεται απαραίτητο σε προπτυχιακό επίπεδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι εκπαιδευόµενοι να αναπτύσσουν και τις δυο υποοµάδες δυνατοτήτων ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν αργότερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Κατά την έρευνα του έργου Tech Transfer, οι ερωτώµενοι έδωσαν µεγαλύτερη βαρύτητα στη γνώση σχετικά µε τις οικοδοµικές διαδικασίες και ευρύτερα τον κατασκευαστικό τοµέα. Η γνώση έλαβε µέσο βαθµό 4.1 µεταξύ όλων των χωρών σε σχετική κατηγοριοποιηµένη ερώτηση µε κλίµακα Likert (1= το λιγότερο σηµαντικό, 5 = το πιο σηµαντικό), και το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη σηµασία που της δίνουν όλοι οι ειδικοί. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, αποκτούν σηµαντική αξία οι απαντήσεις των διαχειριστών που προκύπτουν από την πολυετή εµπειρία τους στον ευρύτερο τοµέα των κατασκευών. Υπάρχουν τοµείς σηµαντικού ελλείµµατος µεταξύ της αντιληπτής σηµασίας των διαδικασιών οικοδόµησης και κατασκευής και του εκπαιδευτικού επιπέδου των πτυχιούχων στον εργασιακό χώρο. Η µέση διαφορά µεταξύ της σηµασίας και της επίτευξης είναι 1.3 που είναι υψηλό (στην κλίµακα 1-5). Θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως εξής: οι προσδοκίες είναι υψηλές για αυτόν τον τοµέα της γνώσης, ενώ στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα η γνώση στο θέµα έχει µικρότερες προσδοκίες. Όλες οι χώρες συνεργατών έδωσαν σε αυτόν τον τοµέα της γνώσης τη µεγαλύτερη στάθµισή τους εκτός από τη ηµοκρατία της Τσεχίας. Η αξιολόγησή τους στην έλλειψη αντιληπτής σπουδαιότητας για τις διαδικασίες κατασκευής και οικοδόµησης ήταν ότι γενικά το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης από τα σχολεία αξιολογείται στην πράξη δεδοµένου ότι ένα ισχυρό σηµείο στον κλάδο. Εικ 2.1 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης της γνώσης στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα 7

8 Η γνώση της σχετικής νοµοθεσίας για την τεχνολογία και τα περιβαλλοντολογικά θέµατα κρίνονται ιδιαίτερης σηµασίας, όχι πολύ πίσω από αυτήν της περισσότερης γνώσης των διαδικασιών οικοδόµησης και κατασκευής. Εικ.2.2 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης της τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Η ηµοκρατία της Τσεχίας ήταν η µόνη χώρα που δεν ακολούθησε αυτή την τάση µε τις µέσες απαντήσεις να δείχνουν ότι οι νέες τεχνολογίες ήταν η σηµαντικότερη περιοχή γνώσης. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτώµενων που συµµετείχαν στις σε βάθος συνεντεύξεις, τα ερωτηµατολόγια και τις συνεντεύξεις οµάδων εστίασης έδωσε σε µέγιστη έµφαση επάνω σε πιο απτούς «σκληρούς» (ή τεχνικούς) τοµείς της γνώσης. Εικ.2.3 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης της πληροφορικής στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Οι συγκρουόµενες απόψεις υπήρξαν σχετικά µε τη σηµασία των ξένων γλωσσών µέσα στο πρόγραµµα σπουδών. Η ηµοκρατία της Τσεχίας τοποθέτησε την υψηλότερη ταξινοµηµένη σηµασία 4.8 σε αυτήν την περιοχή γνώσης, ακόµη και επάνω από αυτήν των διαδικασιών κατασκευής και οικοδόµησης. Εντούτοις, στο τέλος της κλίµακας το Ηνωµένο Βασίλειο έδωσε µια πολύ χαµηλότερη στάθµιση 1.9. Τα αγγλικά είναι η πιο κοινή δεύτερη γλώσσα πέρα από την ήπειρο και έτσι αυτό θα µπορούσε να είναι ο λόγος για την χαµηλότερη αξία σε αυτή την µεταβλητή από τους βρετανούς 8

9 ερωτώµενους, αλλά και τη µεγάλη αξία που δίνουν η υπόλοιποι ώστε η αγγλική να περιληφθεί στο πρόγραµµα σπουδών. Εικ.2.4 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης της γνώσης των ξένων γλωσσών στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Στην ανάλυση των αποτελεσµάτων υπάρχουν κοινά στοιχεία στις απαντήσεις που αφορούν στις περιοχές γνώσης µεταξύ των χωρών µε στενή γεωγραφική εγγύτητα όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία. Οι χώρες αυτές δίνουν αξία στις νέες τεχνολογίες από την άποψη των επιπέδων σηµασίας και επίτευξης. Οι απόψεις τους για την σηµασία της τεχνολογίας πρέπει επίσης να εξεταστούν µε δεδοµένο ότι αυτές οι χώρες τοποθετούνται οµοίως στον ευρωπαϊκό δείκτη πινάκων καινοτοµίας ανάµεσα στις catching up χώρες. Τα επίπεδα επίτευξης (attainment) ακολούθησαν τις προσδοκίες (expectations) όσον αφορά τη σηµαντικότητά τους σε διάφορες περιοχές γνώσης. Στο Ηνωµένο Βασίλειο υπήρξε ένας µικρός αριθµός περιοχών όπως η νοµοθεσία, οι τεχνολογίες και η ευρωπαϊκή αφύπνιση όπου η επίτευξη υπερέβη τη σηµασία. Παρά εκεί, δεν ανακαλύφθηκαν σηµαντικές διαφορές. Το Ηνωµένο Βασίλειο, σε σχέση µε τις άλλες χώρες, δίνει υψηλά ποσοστά σπουδαιότητας στο επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των εταιριών και στις «βασικές» γνώσεις. Πίνακας 2.1 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης των γνωστικών περιοχών ανά χώρα. 9

10 Το πακέτο εργασίας 2 επιδίωξε να λάβει απόψεις σχετικά µε τις περιοχές γνώσης των πτυχιούχων επάνω στην επίτευξη του εργασιακού χώρου από ακαδηµαϊκούς, µεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Υπάρχει ιδιαίτερη αξία στις απαντήσεις από τους διαχειριστές επειδή έχουν µια πιο µακροπρόθεσµη άποψη της βιοµηχανίας και είναι συνήθως αυτοί που έχουν επιπτώσεις στις πιο στρατηγικές εκβάσεις όχι µόνο από των επιχειρήσεών τους αλλά του κλάδου γενικά. Αυτό δεν υποβιβάζει τις απαντήσεις από τους ακαδηµαϊκούς επειδή παρέχουν χρήσιµες αντανακλάσεις επάνω στις απόψεις µέσα στον ακαδηµαϊκό κόσµο ή για το πώς η πρόσφατη εκπαιδευτική εµπειρία διαµορφώνει έναν τρόπο σκέψης πτυχιούχων στον εργασιακό χώρο. Ο πίνακας 2.1 δείχνει ότι η µέση απάντηση όλων των πτυχιούχων στο ερωτηµατολόγιο αναδεικνύει τη γνώση των διαδικασιών κατασκευής ως τη σηµαντικότερη περιοχή γνώσης και ακολουθεί κοντά η γνώση για τη σχετική τεχνολογία. Αυτή η τάση απεικονίζεται επίσης στους διευθυντές και τους ακαδηµαϊκούς, όµως µε τα ελαφρώς πιο υψηλά επίπεδα σπουδαιότητας. Οι ακαδηµαϊκοί δίνουν στη γνώση διαδικασιών κατασκευής το πιο υψηλό επίπεδο σπουδαιότητας από όλους σε έναν µέσο όρο 4.3. Αυτό απεικονίζει την εκτιµήσή τους στην αξία της θεωρητικής. Η διαφορά µεταξύ της γνώσης και της επίτευξης στις οµάδες εργασίας είναι σηµαντική. Οι απαντήσεις των διευθυντών δείχνουν ότι η γνώση κατασκευής θεωρείται µε µέση σηµασία 4.0, ενώ το επίπεδο επίτευξης είναι πολύ χαµηλότερο στο 2.8. Υπάρχει σηµαντικό χάσµα 1.2 µονάδες µεταξύ της αξίας που τοποθετείται σε εκείνη την γνώση και το αντιληπτό επίπεδο επίτευξης στον εργασιακό χώρο. Ο πίνακας 2.2 παρουσιάζει ότι υπάρχουν παρόµοιες απαντήσεις στις οµάδες των ακαδηµαϊκών, των διαχειριστών και των διευθυντών σχετικά µε το πόσο σηµαντικές αντιλαµβάνονται τις ιδιαίτερες περιοχές γνώσης. Υπάρχουν περισσότερες ποικίλες απαντήσεις για τα επίπεδα επίτευξης. Παρά του ότι δίνονται παρόµοιες απαντήσεις στα επίπεδα της κατασκευής και τη σχετική τεχνολογία, η γνώση της νοµοθεσίας θεωρείται σηµαντικότερη από τους διευθυντές παρά από τους ακαδηµαϊκούς και τους πτυχιούχους. Οι διευθυντές ίσως θεώρησαν ότι η έκθεση στη διδασκαλία στις πιο πρόσφατες περιοχές συµπίπτει µε την επιθυµία ενός πτυχιούχου να συµβαδίσει µε τις πιο προηγµένες εξελίξεις και αυτό θα ωφελούσε περισσότερο τις επιχειρήσεις. Οι αντιλήψεις των πτυχιούχων για την επίτευξή των σκοπών τους στα περιβαλλοντολογικά θέµατα είναι σηµαντικά χαµηλές, σε σχέση µε τις απαντήσεις από τους ακαδηµαϊκούς και τους διευθυντές. Οι πτυχιούχοι θεώρησαν ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες ήταν υψηλές στις ηµερήσιες διατάξεις εθνικής πολιτικής. Αυτό δεν ήταν πιο υψηλής προτεραιότητας από την άποψη της γνώσης που απέκτησαν στο πανεπιστήµιο και έτσι δεν ήταν βέβαιοι στη δυνατότητά τους να εφαρµόσουν αυτές τις περιβαλλοντικές πρακτικές στον εργασιακό χώρο. 10

11 Πίνακας 2.2 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης των γνωστικών περιοχών ανά ερευνούµενη οµάδα ερωτώµενων (ακαδηµαϊκοί, απόφοιτοι, επαγγελµατίες). Συνοψίζοντας, η πιο επιθυµητή γνώση για τους πτυχιούχους συνδέεται συνήθως µε αυστηρά τεχνικές περιοχές: γνώση της διαδικασίας οικοδόµησης κτηρίου, γνώση των σχετικών τεχνολογιών και η γνώση των πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα της οικοδόµησης. Από τις µη τεχνικές περιοχές υπογραµµίστηκε η αξία στη γνώση ξένων γλωσσών ως κρίσιµος παράγοντας στον κλάδο. Η επίτευξη του έργου υστερούσε καθολικά σε σχέση µε άλλες περιοχές γνώσης, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης των απαντήσεων. Αυτό που είναι σηµαντικό να δοθεί έµφαση στην οµάδα πτυχιούχων είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, µια πολύ κρίσιµη προσέγγιση στο επίπεδο πραγµατοποιηµένης γνώσης του πτυχιούχου, εκφράζεται ως σηµαντική έλλειψη εµπιστοσύνης. 2.2 Αξιολόγηση των διαβαθµισµένων περιοχών δεξιοτήτων Εκτός από την αναθεώρηση των επιπέδων γνώσης που αποκτήθηκαν από τους πτυχιούχους στο προπτυχιακό επίπεδο, διερευνήθηκαν και οι ικανότητες που απέκτησαν. Αυτοί οι «µαλακότεροι» τοµείς των προσωπικών δεξιοτήτων βλέπουν ως µεταφερτές τις ιδιότητες που θα βοηθούσαν έναν πτυχιούχο να αναλαµβάνει αποτελεσµατικά τους στόχους µέσα στον εργασιακό χώρο. Ένδεκα περιοχές δεξιοτήτων εξετάστηκαν στο ερωτηµατολόγιο. Χρήση CAD ηµιουργική Σκέψη ιαπραγµατευτικές Ικανότητες υνατότητα εργασίας µε τη χρήση πληροφοριών Επιχειρηµατολογία Υπευθυνότητα Εµπορική Σκέψη Οµαδική εργασία Επικοινωνία Ευελιξία Ικανότητες παρουσίασης 11

12 Οι περιοχές ικανότητας που ταξινοµήθηκαν ισχυρής σπουδαιότητας σε ολόκληρο τον πίνακα ήταν η δυνατότητα να εργαστούν µε τις αναλυτικές πληροφορίες και εµπορική σκέψη όπως φαίνεται στις Εικ. 2.5 και 2.6. Αυτό δείχνει ότι οι ερωτώµενοι έχουν την τάση να δουν τις «σκληρότερες» και πιο απτές και ποσοτικά πιο προσδιορίσιµες δεξιότητες ως µέγιστου οφέλους στην επιχείρηση και έτσι µέγιστης σπουδαιότητας. Εικ.2.5 Μέσα επίπεδα σηµαντικότητας και επίτευξης για τη δυνατότητα εργασίας µε αναλυτικές πληροφορίες στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Η Εικ 2.5 δείχνει ότι όλες οι υπό εξέταση περιοχές ικανοτήτων έχουν υψηλά ποσοστά σηµαντικότητας αλλά µικρότερα επίπεδα επίτευξης. Το χάσµα είναι περιορισµένο στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και το Ηνωµένο Βασίλειο αλλά ακόµα και εκεί είναι προφανές ότι οι προσδοκίες υπερβαίνουν το πραγµατικό επίπεδο απόδοσης σε αυτές τις περιοχές ικανότητας. Εικ.2.6 Μέσα επίπεδα σηµαντικότητας και επίτευξης για τη δυνατότητα εµπορικής σκέψης στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Το γράφηµα 2.6 δείχνει τη διαφορά µεταξύ της σηµασίας και της επίτευξης εµφανέστερα. Κατά εξέταση της εµπορικής σκέψης θεωρείται ότι µια τέτοια 12

13 σηµαντική περιοχή ικανότητας είναι µια περιοχή όπου η µειωµένη απόδοση είναι διαδεδοµένη. Από τη λίστα των έντεκα περιοχών ικανότητας, ταξινοµήθηκαν µε σχετικά υψηλή σηµασία γενικές µεταβιβάσιµες δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η εργασία οµάδων και η δυνατότητα να παρουσιαστεί ένα αιτιολογηµένο επιχείρηµα. Η ικανότητα των πτυχιούχων να παρουσιάσουν µια αίσθηση ευθύνης απαντήθηκε ως τοµέας λιγότερης σπουδαιότητας µεταξύ των ερωτώµενων. Το επίπεδο προσδοκίας που τοποθετείται επάνω στους πτυχιούχους που µπαίνουν στον εργασιακό χώρο ποικίλλει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Μερικές εταιρίες τοποθέτησαν σε µεγάλο επίπεδο αυτονοµίας τον πτυχιούχο και θα του επιτρέψουν να πραγµατοποιήσει δραστηριότητες µε ελάχιστη επίβλεψη. Η άποψη για την επίτευξη των πιο ζωτικής σηµασίας προσωπικών δεξιοτήτων ποικίλλει από σίγουρα αρνητικό (Σλοβενία) στο αρκετά θετικό ( ηµοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο). Πάλι οι πτυχιούχοι ήταν η κρισιµότερη οµάδα σχετικά µε την επίτευξη των προσωπικών δεξιοτήτων και των ιδιοτήτων. Οι ερωτώµενοι από όλες τις οµάδες επισήµαναν επίσης κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οµάδας εστίασης (FGI) και των σε βάθος συνεντεύξεων (IDI) τα ακόλουθα ζητήµατα: Αν και οι αυστηρά «τεχνικές» δεξιότητες των πτυχιούχων αξιολογήθηκαν γενικά θετικά (σε σύγκριση µε άλλες περιοχές), οι ερωτώµενοι είχαν τη µάλλον χαµηλή εκτίµηση σχετικά µε τις «µαλακές δεξιότητες» που λήφθηκαν από τους πτυχιούχους. Οι ερωτώµενοι υπογράµµισαν ότι οι σπουδαστές έχουν λίγη ευκαιρία να βελτιώσουν τέτοιες δεξιότητες (που παρουσιάζουν τα επιχειρήµατα, τις δεξιότητες παρουσίασης, τη δηµιουργική προσέγγιση στα προβλήµατα) µέσα στις σπουδές τους. Ένας από τους λόγους για εκείνη την κατάσταση είναι το γεγονός ότι τα προγράµµατα σπουδών της µελέτης µηχανικών είναι πάρα πολύ υπερφορτωµένα µε τα καθαρώς τεχνικά θέµατα. Τα σίγουρα ελλείποντα στοιχεία της εκπαίδευσης των νέων µηχανικών συνδέονται µε τη σύνθετη διοικητική διαδικασία στο χώρο των κατασκευών ( ιεύθυνση Προσωπικού, σύνταξη προϋπολογισµού, εξοικείωση µε το νόµο κτηρίου, που καταρτίζει τα σχετικά έγγραφα απαραίτητα για το αρχικό πρόγραµµα κ.λ.π.) Η σηµαντική έλλειψη πρακτικής κατάρτισης παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες που ερευνήθηκαν. Η επίτευξη στις περιοχές δεξιοτήτων εκτιµάται χαµηλότερη από αυτή των περιοχών γνώσης και όµως τα επίπεδα αντιληπτής σπουδαιότητας των περιοχών δεξιοτήτων είναι χαµηλότερα από τους τοµείς «σκληρής ικανότητας». Υπάρχει ένα εµφανές χάσµα για το πώς οι πτυχιούχοι είναι επαρκώς και κατάλληλα ειδικευµένοι στις µαλακότερες προσωπικές ικανότητες ταυτόχρονα αναλαµβάνοντας τις µελέτες τους. Η έκθεση θα κινηθεί για να εξεταστούν τα µέσα στα οποία αυτό µπορεί να αναληφθεί. Τελικά όλες οι ερωτώµενες οµάδες κλήθηκαν να εξετάσουν ποιες δεξιότητες αισθάνθηκαν ότι απαιτούνται για να έναν πτυχιούχο που είναι έτοιµος να µπει στον εργασιακό χώρο µε την ετοιµότητα και την ικανότητα να καινοτοµήσει. 13

14 Εικ.2.7 Απαραίτητες ικανότητες αποφοίτων για να καινοτοµήσουν στην εργασία τους Το σχήµα 2.7 ενισχύει την άποψη της ανάλυσης χάσµατος δεξιοτήτων και την έµφαση που δίνεται επάνω στους σκληρότερους τοµείς της γνώσης. Η τεχνική ικανότητα αντιµετωπίζεται ως µια από τις σηµαντικότερες περιοχές για τους πτυχιούχους ώστε να λειτουργούν καινοτόµα µέσα στον εργασιακό χώρο. Αυτό εντούτοις αντιστοιχεί περισσότερο στην εκτίµηση ότι ένας πτυχιούχος πρέπει να έχει τη δηµιουργικότητα για να κοιτάξει προς την εφαρµογή των φρέσκων ιδεών, των διαδικασιών ή των τεχνολογιών. Οι απόψεις ποικίλλουν σχετικά µε την ετοιµότητα να δοκιµαστούν νέα πράγµατα. Η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Σλοβενία θεώρησαν ότι αυτό ήταν µια σηµαντική ιδιότητα, αλλά η µικρότερη σηµασία δόθηκε από τη ηµοκρατία της Τσεχίας, την Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Από τις απόψεις που εκφράστηκαν στο Ηνωµένο βασίλειο προκύπτει ότι ένα λόγος που δίνουν µειωµένη σηµασία είναι ότι η καινοτοµία δεν είναι αυτοσκοπός. Σκοπός είναι πάντα να ακολουθηθεί η πιο κατάλληλη διαδροµή για να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότητα ή η αποδοτικότητα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η µεγάλη πλειοψηφία του κλάδου αποτελείται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις η επιβίωση των οποίων είναι ο κρίσιµος παράγοντας, η αποτελεσµατικότητα ακόµα και χωρίς καινοτοµία αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. 2.3 Εµπόδια στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και της γνώσης Το προφανέστερο εµπόδιο στους πτυχιούχους που έρχονται στον εργασιακό χώρο κατάλληλα ειδικευµένοι και έτοιµοι να εργαστούν στο επίπεδο προσδοκίας της βιοµηχανίας, ήταν η έλλειψη πρακτικών στοιχείων στο πρόγραµµα σπουδών. Η Εικ 2.8 καταδεικνύει ότι οι χώρες των εταίρων ανέφεραν αυτόν τον παράγοντα ως περιοριστικό παράγοντα που εµποδίζει τους πτυχιούχους από τη µεγιστοποίηση της εκπαιδευτικής εµπειρίας τους και την τοποθέτηση που ευεργετικότερη χρήση στον εργασιακό χώρο. Η Ουγγρική εµπειρία σηµειώνει: 14

15 Η πρακτική αίτηση της επίκτητης θεωρητικής γνώσης πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα των ανωτέρω επιπέδων κατάρτισης που στηρίζονται η µια στην άλλη, αλλά οι σχέσεις των τριτοβάθµιων υψηλότερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε την βιοµηχανία δεν υποστηρίζουν την απασχόληση των σπουδαστών στους πρακτικούς τοµείς κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης. Ακόµη και όπου η υποχρεωτική πρακτική κατάρτιση υπάρχει, οι σπουδαστές οι ίδιοι θα πρέπει ψάξουν την απασχόληση π.χ. στις καλοκαιρινές διακοπές. Η ακαδηµαϊκή απάντηση σε αυτό είναι ότι η πρακτική των φοιτητών δεν είναι σηµαντικό εµπόδιο αλλά οι ακαδηµαϊκοί µπορούν να αισθανθούν ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική πρακτική δραστηριότητα. Η απάντηση σε αυτήν την περιοχή είναι επίσης σηµαντική. Μέσω οδηγούµενων από την κυβέρνηση πρωτοβουλιών όπως η εισαγωγή των συµβουλίων δεξιοτήτων στα τριτοβάθµια ιδρύµατα που προωθούν τη βελτίωση των δεξιοτήτων και του διαλόγου µε τη βιοµηχανία, τέτοια εµπόδια µπορούν να ξεπεραστούν. Εικ. 2.8 Μέση απόκριση ανά χώρα και ερευνούµενη οµάδα ερωτώµενων σχετικά µε την έλλειψη πρακτικής εµπειρίας ως εµπόδιο στην καινοτόµα εργασία. Θετικά ανακαλύφθηκε ότι η σειρά των µαθηµάτων που προσφέρθηκαν στα τριτοβάθµια ιδρύµατα ήταν κατά ένα µεγάλο µέρος παρακινητικά και δεν φάνηκε έλλειψη ενδιαφέροντος από τους φοιτητές. Ως προβλήµατα εµφανίστηκαν η έλλειψη κάποιων υποδοµών (χώροι, εξοπλισµός) για την επίτευξη σωστής πρακτικής άσκησης (εξαιρέσεις αποτέλεσαν Πολωνία /Ουγγαρία). Το κίνητρο των σπουδαστών να µάθουν, αρκετά συχνά µε αυτοδιδασκαλία δεν τέθηκε υπό αµφισβήτηση. Σε αυτό το επίπεδο, οι σπουδαστές δεν µελετούν υποχρεωτικά και για πολλούς υπάρχει µια µεγάλη οικονοµική επίπτωση στο πανεπιστήµιο παρουσίας τους. Κατά συνέπεια, το µεµονωµένο κίνητρο των σπουδαστών στη µελέτη έγινε αισθητό και είναι ικανοποιητικό. 15

16 Η συλλογή δεδοµένων από τις προσωπικές συνεντεύξεις και τις οµάδες εργασίας συµφωνεί µε την ανάλυση των ερωτηµατολογίων στο πακέτο εργασίας 2. Οι ερωτώµενοι ανέφεραν πολύ συχνά ότι υπήρξε πάρα πολλή θεωρητική κατάρτιση και ότι τα προγράµµατα σπουδών ήταν πάρα πολύ άκαµπτο για να επιτρέψει στη δηµιουργικότητα να ακµάσει. Αυτά τα εµπόδια παρουσιάζουν ένα σύνθετο πρόβληµα. Σαφώς υπάρχει µια άποψη µεταξύ εκείνων µπήκαν πρόσφατα στη βιοµηχανία και εκείνων στις διευθυντικές θέσεις ότι µεγαλύτερη πρακτική εµπειρία απαιτείται για να αναπτύξει ένα πιο εφαρµοσµένο και εµπειρικό ύφος εκµάθησης Χρήση και αξία της πρακτικής στο πρόγραµµα σπουδών. Το γράφηµα 2.9 καταδεικνύει ότι όλοι οι σχηµατισµοί οµάδας ερωτώµενων θεώρησαν τη χρήση των πρακτικών στοιχείων του προγράµµατος σπουδών ένα θετικό στοιχείο. Η ενσωµάτωση της θεωρία στην πράξη και η ρεαλιστική προσέγγιση αξιολογήθηκαν θετικά από πολλούς ερωτώµενους και κρίθηκαν ως συστατικά που προσφέρουν αξία στις σπουδές. Οι ακαδηµαϊκοί ήταν υπέρ της θεωρητικής προσέγγισης του πραγµατικού κόσµου, ενώ οι διευθυντές θεώρησαν ότι χωρίς την πρακτική εφαρµογή η εκµάθηση της θεωρίας είναι χωρίς πραγµατική αξία. Είτε εφαρµόζοντας τη θεωρία στη πράξη είτε στην παραγωγή, η εµπειρία εκµάθησης αποκτά µεγαλύτερη αξίας µε την προσθήκη µιας διάστασης των πραγµατικών συνθηκών στο πρόγραµµα σπουδών. Κατά την ανάλυση των απαντήσεων από τους πτυχιούχους, τους διευθυντές και τις οµάδες ακαδηµαϊκών, οι ανεπαρκής πόροι θεωρήθηκαν ως εµπόδιο για την επιτυχία της εφαρµογής της πρακτικής κατάρτισης στο πρόγραµµα σπουδών. Στην ανάλυση στις χώρες αυτή η τάση ήταν προφανής, µε εξαίρεση την Ουγγαρία όπου 12% των πτυχιούχων αποκρίθηκε σε αυτήν την επιλογή αρκετά παραπάνω από το µέσο όρο 2.3%. Εικ.2.9 Μέση απόκριση από απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς ανά χώρα σχετικά µε την αξία της πρακτικής άσκησης στις σπουδές. 16

17 Η άποψη ότι ένας εργοδότης πρέπει να εκπαιδεύσει έναν πτυχιούχο µέσα στη συγκεκριµένη επιχείρηση δεν υποστηρίχθηκε ευρέως µε αυτήν την προτίµηση να αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την υποστήριξη περισσότερο του 15% των ερωτηθέντων σε οποιαδήποτε οµάδα ή χώρα ερωτώµενων. Εντούτοις, η άποψη των βρετανών διευθυντών παρέκκλινε από αυτήν την τάση. Όπου ο µέσος αριθµητικός όρος για τους διευθυντές υπολογίστηκε να είναι 6.8%, το ποσοστό απάντησης βρετανικών διευθυντών ήταν πολύ υψηλότερο στο 16%. Ενδεχοµένως οι διευθυντές εκτίµησαν περισσότερο την ανάγκη να εµποτίσουν οι νέοι εργαζόµενοι µε συγκεκριµένη γνώση από την επιχείρηση που θα εργαστούν Από τις απαντήσεις στις οµάδες εργασία φαίνεται η προσδοκία της βιοµηχανίας να αυξηθούν οι δεξιότητες και η γνώση µε συγκεκριµένες διαδικασίες ή τεχνολογία σε επίπεδο επιχείρησης, παρά για να προωθείται συνεχώς η βασική θεωρητική γνώση. 2.5 υνατότητα σπουδαστών να εισάγουν καινοτοµία στον εργασιακό χώρο Όταν οι ερωτώµενοι ρωτήθηκαν για τις περιοχές στον τοµέα της κατασκευής που έχουν αναπτυχθεί σηµαντικότερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών διαιρέθηκαν στις απόψεις τους. Στην Ελλάδα και τη Σλοβενία η ανάπτυξη της ικανότητας υποστήριξης, η διεπιστηµονική εργασία και η βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης υπογραµµίστηκε έντονα, και δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία σε αυτές τις ιδιότητες του πτυχιούχου µαζί µε την ευελιξία και την καθολικότητα. Αντιθέτων, στη Πολωνία και στην Ουγγαρία η κατασκευή χωρίς περιττές διαδικασίες (lean construction) και η επιτόπου συναρµολόγηση στην κατασκευή κρίθηκαν ως σηµαντικότερα στην ανάπτυξη του τοµέα τα πρόσφατα έτη. Όπως δείχνει η εικόνα 2.10, οι ερωτώµενοι από όλες τις χώρες (εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο) θεώρησαν ότι οι πτυχιούχοι τους δεν ήταν επαρκώς ειδικευµένοι / έµπειροι για να εξετάσουν τις εξελίξεις σε αυτές τις προαναφερθείσες περιοχές. Οι απαντήσεις από την Ελλάδα και την Πολωνία δείχνουν σηµαντικά χαµηλές σε αυτήν την περιοχή και η ισορροπία µεταξύ αυτών των δύο χωρών που ανήκουν στις catching up χώρες στην ταξινόµηση της ευρωπαϊκής καινοτοµίας, ίσως δείχνει ότι οι νεώτεροι τοµείς της τεχνολογίας ή των διαδικασίας στις κατασκευές είναι σηµαντικότεροι σε αυτή τη φάση για αυτές τις χώρες. Η εξήγηση πρέπει να ψαχτεί στους στόχους των πτυχιούχων. Παραδείγµατος χάριν η µέγιστη δύναµη του κινήτρου στην Ουγγαρία είναι συχνά εκείνη της επιβίωσης, του φόβου, της ανεργίας και του καταναγκασµού να καλύψει τις απαιτήσεις, και όχι της δυνατότητας για την καινοτοµία. Είναι στο στάδιο της κίνησης προς τη σύγκλιση µε το µέσο όρο της ΕΕ αλλά λειτουργικά αυτό µπορεί να µην είναι ακόµα πάντα εξ ολοκλήρου πρακτικό και εφικτό. 17

18 Εικ.2.10 Μέση απόκριση από απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς ανά χώρα σχετικά µε το αν οι απόφοιτοι ενδιαφέρονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον κατασκευαστικό τοµέα. Η άποψη της βιοµηχανίας είναι ότι οι πτυχιούχοι πρέπει να εισάγονται στον εργασιακό χώρο έτοιµοι να καινοτοµήσουν. Η Εικόνα 2.11 καταδεικνύει τις ισχυρές προσδοκίες προς τους πτυχιούχους για να µπουν στον εργασιακό χώρο µε ήδη αναπτυγµένη την ετοιµότητα να εφαρµοστούν οι καινοτοµίες. Οι επιχειρήσεις είναι πρόθυµες να επενδύσουν στους υπαλλήλους τους για να µάθουν τις πρόσθετες τεχνικές ή ακόµα και τις συγκεκριµένες φιλοσοφίες των υλικών που αυτές χρησιµοποιούν και τις συγκεκριµένες µεθόδους που η επιχείρηση αναµένεται να ακολουθήσει. Παραδείγµατος χάριν, επιθυµούν να µάθουν στους υπαλλήλους τους το βασικό επίπεδο γνώσης ή των µεθόδων, το πώς να εργάζονται µε συγκεκριµένα δεδοµένα, ενώ προσπαθούν να κερδίσουν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και να παραδώσουν τα πιο καινοτόµα προϊόντα στους πελάτες. Εικ.2. Μέση απόκριση από απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς ανά χώρα σχετικά µε το αν οι απόφοιτοι πρέπει να µπαίνουν στην αγορά εργασίας έτοιµοι να καινοτοµήσουν. 18

19 Κατά την ανάλυση των απαντήσεων στις χώρες των εταίρων, υπάρχει κοινή τάση και µια σηµαντική προσδοκία που περιλαµβάνει ότι µέρος της πανεπιστηµιακής εµπειρίας εκµάθησης ενός σπουδαστή πρέπει να είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων από τη συµµετοχή τους σε πραγµατικό εργασιακό. Υπήρξε µια µικτή άποψη στις χώρες και στις τρεις οµάδες ερωτώµενων, των πτυχιούχων/ διευθυντών και των ακαδηµαϊκών, σχετικά µε την πιο κατάλληλη µέθοδο προετοιµασίας ενός πτυχιούχος ώστε να είναι έτοιµος να καινοτοµήσει στον εργασιακό χώρο. Η πλειοψηφία των ερωτώµενων θεώρησε ότι η εκµάθηση τέτοιων δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο δεν ήταν η πιο κατάλληλη ή αποτελεσµατική µέθοδος. Αυτό αποτελεί µια απρόσµενη απάντηση εξαιτίας της αξίας που έδωσαν στην πρακτική εκµάθηση στο πρόγραµµα σπουδών και την ίδια την φύση της διαχείρισης κατασκευής ως επαγγελµατική πειθαρχία. Απρόσµενα, µέρος των ερωτώµενων σε µερικές χώρες (διευθυντές στο Ηνωµένο Βασίλειο, ακαδηµαϊκοί στη ηµοκρατία της Τσεχίας) αρνείται την ανάγκη τέτοιες δεξιότητες να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σπουδών, υποστηρίζοντας ότι θα υπάρξει ευκαιρία για την καινοτόµο πρακτική βραχυπρόθεσµα. Η Εικόνα 2.12 καταδεικνύει ότι τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης είναι ο προτιµηµένος τρόπος εκµάθησης της ετοιµότητας σε καινοτοµία και για τους ακαδηµαϊκούς και για τους διευθυντές στις χώρες συνεργατών. Οι πτυχιούχοι προτιµούν να µαθαίνουν σε πραγµατικό εργασιακό χώρο εντούτοις υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό που υποστηρίζει επίσης τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης επιτρέπουν η κατάρτιση να προσαρµοστεί στις ανάγκες της επιχείρησης που µεγιστοποιούν έτσι την αποδοτικότητα. εν είναι ίσως απρόσµενο ότι η εκµάθηση της ετοιµότητας σε καινοτοµία µέσα από τα τριτοβάθµια ιδρύµατα, κέρδισε περισσότερη υποστήριξη από τους ακαδηµαϊκούς ερωτώµενους ακόµη και αν θεώρησαν ότι ένας πιο κατάλληλος µηχανισµός για την παράδοση ήταν µέσω των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Στα αποκρινόµενα έθνη σαφώς υπήρξε και άλλη µια τάση, όπως στη ηµοκρατία της Τσεχίας, όπου δεν θεώρησε ότι τα πανεπιστηµιακά προγράµµατα είναι ο κατάλληλος µηχανισµός από τον οποίο θα αναπτυχθούν δεξιότητες για την καινοτοµία. Αυτό ήταν αρκετά προφανές και σε τις τρεις αποκρινόµενες οµάδες. Η ηµοκρατία της Τσεχίας δεν ήταν µόνη κατά αυτήν την άποψη, οι Ούγγροι πτυχιούχοι και ακαδηµαϊκοί ήταν σηµαντικά κάτω από το µέσο αριθµητικό όπως ήταν οι βρετανικοί διευθυντές. Οι διευθυντές γενικά δήλωσαν ότι η καινοτοµία δεν παραδίδεται αποτελεσµατικά από τα τριτοβάθµια ιδρύµατα. Αυτή η άποψη υποστηρίχτηκε και από τις τρεις οµάδες απάντησης και από τη ηµοκρατία της Τσεχίας και από την Ουγγαρία και σε µια µικρότερη έκταση το Ηνωµένο Βασίλειο. Αυτή η άποψη µειώθηκε σε αξία εντούτοις από τους ελληνικούς ερωτώµενους. Όλες οι ελληνικές οµάδες ερωτώµενων θεώρησαν ότι η καινοτοµία µπορεί να παραδίδεται αποτελεσµατικά και από τα τριτοβάθµια ιδρύµατα κυλά. 19

20 Εικ.2.12 Μέση απόκριση από απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς ανά χώρα σχετικά µε τις καταλληλότερα µέσα προετοιµασίας των αποφοίτων για καινοτοµία. Οι απόψεις των αποφοίτων ερωτώµενων ήταν συγκεχυµένες σχετικά µε την εκµάθηση στον εργασιακό χώρο. Σε µερικές χώρες (Αγγλία, Ουγγαρία & ηµοκρατία της Τσεχίας) οι πτυχιούχοι υποστήριξαν πάρα πολύ αυτήν την προσέγγιση αλλά αντίθετα στη Σλοβενία ή την Ελλάδα δεν την υποστήριξαν ευρέως. Οι διευθυντές ήταν ευρέως λιγότερο ενθαρρυντικοί από τους πτυχιούχους στη µάθηση στον εργασιακό χώρο. Αν και στην Αγγλία και τη ηµοκρατία της Τσεχίας αυτό συνέβη, η άποψη των περισσότερων ανώτερων διευθυντών µπορεί να είναι ότι οι σπουδαστές που κερδίζουν την εργασιακή πείρα ως τµήµα των σπουδών τους δεν αναµένεται να προσφέρουν τις καινοτόµες λύσεις στα προβλήµατα. Τα πιο κατάλληλα µέσα για την επιβράβευση της καινοτόµου εργασίας εξετάστηκαν επίσης ως τµήµα του ερωτηµατολογίου. Όπως τα προηγούµενα στοιχεία σε αυτήν την έκθεση έδειξαν σαφή υποστήριξη για το συνυπολογισµό της πρακτικής εργασίας στο πρόγραµµα σπουδών, αποδεικνύεται και υποστηρίζεται από όλες τις χώρες ο συνυπολογισµός της πρακτικότερης εφαρµογής στην εκµάθηση. Υπήρξε επίσης συνεπής η απάντηση για την ανάπτυξη δηµιουργικότερων προγραµµάτων. Αυτό αντηχεί τη σηµασία που αποδίδεται στην προηγούµενη ανάλυση του χάσµατος δεξιοτήτων στον τοµέα της δηµιουργικότητας µεταξύ των πτυχιούχων. Λιγότερη σηµασία έδωσα οι ερωτώµενοι στον συνυπολογισµό των σηµαδιών για την καινοτόµο εργασία. Αυτή η ερώτηση κατευθύνθηκε σε όλες τις οµάδες ερωτώµενων και από τις απαντήσεις θεωρείται ότι η καινοτόµος εργασία ήταν ακόµα µια περιοχή που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, και όχι πάντα εύκολα. 20

21 Εικ.2.13 Οι πιο κατάλληλες µέθοδοι ανά χώρα για την καινοτοµική εργασία µεταξύ των φοιτητών. 2.6 Βιοµηχανία και Επιστήµη Συνεργασία ή Συνύπαρξη? Τα επίπεδα δέσµευσης και συνεργασία µεταξύ των συναδέλφων του ακαδηµαϊκού κόσµου και της βιοµηχανίας ήταν σηµαντικά ποικίλα και σαφώς καταδεδειγµένα στα συµπεράσµατα των ερωτηµατολογίων. Οι χώρες όπου καταγράφηκε η ευρύτερη συνεργασία ήταν η Ουγγαρία και η Σλοβενία (περίπου πάνω από 40% του ερευνηµένου πληθυσµού), ενώ οι περιορισµένες αµοιβαίες επαφές εµφανίστηκαν στην Πολωνία και τη ηµοκρατία της Τσεχίας. Τα ακόλουθα παραδείγµατα των ευκαιριών συνεργασιών προσφέρθηκαν σε όλους τους ερωτώµενους ως τµήµα του ερωτηµατολογίου µε την επιλογή τίποτα που δεν καλύφθηκε εκτός από την προσθήκη στον κατάλογο (δηλ. επιλογή «άλλο»). Έρευνα στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα πηγαίνει στη βιοµηχανία Συνεργασία ανά έργο ιπλωµατικές εργασίες Αξιολόγηση τεχνολογιών της βιοµηχανίας από ειδικούς επιστήµονες των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Επαγγελµατικές διαλέξεις στα πανεπιστήµια Άλλο Το γράφηµα 2.14 δείχνει ότι η συνηθέστερη µορφή αλληλεπίδρασης µεταξύ της βιοµηχανίας και των ιδρυµάτων είναι η ειδική διάλεξη των επαγγελµατιών στα πανεπιστήµια και η αξιολόγηση έργων της βιοµηχανίας από τους ακαδηµαϊκούς. Άλλες µορφές συνεργασίας όπως τα από κοινού ερευνητικά προγράµµατα ή η έρευνα για τη βιοµηχανία ήταν µάλλον σπάνιες. Κατά τη διάρκεια της ποιοτικής έρευνας οι δυο προαναφερθείσες µορφές συνεργασίας αξιολογήθηκαν γενικά ανεπαρκείς, τόσο από την άποψη της έρευνας όσο και από την άποψη της σωστής εµπλοκής των φοιτητών στην βιοµηχανία. 21

22 Εικ.2.14 Οι πιο κατάλληλες µέθοδοι ανά χώρα για την καινοτοµική εργασία µεταξύ των φοιτητών. Η πλειοψηφία των ερωτώµενων που ρωτήθηκαν για τους σηµαντικότερους πιθανούς συνεργάτες στις ερευνητικές δραστηριότητες, επισήµαναν τα ερευνητικά ιδρύµατα, τις κατασκευαστικές εταιρείες και τα αρχιτεκτονικά γραφεία, ενώ λιγότερο συχνά εµφανίστηκαν δηµόσιοι οργανισµοί συµβούλια έρευνας ή εθνικές οργανώσεις υποστήριξης. Πρέπει να τονιστεί ότι η σηµασία της συνεργασίας µε τα δηµόσια όργανα και τους διαφορετικούς ερευνητικούς οργανισµούς εκτιµήθηκε πολύ υψηλότερος από τους ακαδηµαϊκούς δασκάλους και τους πτυχιούχους απ' ό, τι από τους διευθυντές επιχειρήσεων. Έικ.2.15 Οι επικρατέστερες συνδέσεις ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και βιοµηχανίας ανα χώρα 22

23 Οι ερωτώµενοι από όλες τις χώρες των εταίρων συµφώνησαν ότι ο συνυπολογισµός της πιο ζωντανής εργασίας είναι σηµαντικός καθώς ενισχύει τις συνδέσεις µεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής και ότι ενισχύει το επιθυµητό στόχο εκείνων των ενοτήτων προς τους σπουδαστές. Οι ερωτώµενοι επίσης συµφώνησαν ότι τα πρακτικότερα στοιχεία στο πρόγραµµα σπουδών θα βελτίωναν την ικανότητα των σπουδαστών να σκεφτούν καινοτόµα και ότι οι διαλέξεις φιλοξενουµένων ενίσχυσαν την εµπειρία εκµάθησης σπουδαστών αλλά σε αυτήν την περίπτωση ήταν πιό δύσπιστες (οι πιο ουδέτερες και αρνητικές απόψεις εµφανίστηκαν). Ένας ερωτώµενος θεώρησε ότι έπρεπε να ληφθεί προσοχή µε την επιλογή των διαλέξεων φιλοξενουµένων επαγγελµατιών στα πανεπιστήµια για να αποφευχθεί ένα πάρα πολύ αγορα-κεντρικό µήνυµα. Αρκετά συχνά η πρακτική και η διαδικασία µπορούν να είναι συγκεκριµένες για µια ιδιαίτερη εταιρία και αυτό µπορεί ακούσια να µεταβιβαστεί στους σπουδαστές. Επίσης, µια κατάχρηση του προτύπου διάλεξης φιλοξενουµένων µπορεί επίσης να οδηγήσει στη σύγχυση ή τα αντιφατικά µηνύµατα που µεταβιβάζεται στους σπουδαστές. Αυτά τα παραλειπόµενα η χρήση των οµιλητών φιλοξενουµένων µπορούν επίσης να αντιµετωπισθούν σε ένα θετικό φως. Χρησιµοποιηµένος µε τη διακριτικότητα και κατάλληλα υπάρχει µια πολύτιµη διορατικότητα στην πραγµατικότητα µιας ιδιαίτερης διαδικασίας ή µιας θεωρητικής περιοχής του κλάδου. Είναι σηµαντικό ζωτικής σηµασίας ότι οι σπουδαστές µπορούν να αξιολογήσουν τις σχετικές αξίες των διαφορετικών καινοτοµιών και των διαδικασιών στην πράξη Αξιολόγηση για το περιβάλλον της καινοτοµίας Όταν ρωτήθηκαν σχετικά µε τους ιδιαίτερους παράγοντες που θα ενθάρρυναν τη βιοµηχανία να πλησιάσει τα όργανα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για να συνεργαστούν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ή των πρακτικών, ως κύρια περιοχή απάντησης υπογραµµίστηκε η αναγνώριση της ερευνητικής πείρας που έχουν τα πανεπιστήµια και τους κατάλληλους εξειδικευµένους πόρους και τον εξοπλισµό για την έρευνα. Απρόσµενα, η τεχνογνωσία των πανεπιστηµίων και η πρόσβαση σε κεφάλαια που αφορούσαν έρευνα και ανάπτυξη δεν θεωρήθηκαν ως σηµαντικό ζήτηµα. 23

24 Εικ.2.16 Παράγοντες που ενισχύουν τις σχέσεις ιδρυµάτων και βιοµηχανίας Από τους παράγοντες που θα αποθάρρυναν τη συνεργασία µε τα πανεπιστήµια στον τοµέα της έρευνας τα συνηθέστερα υπογραµµισµένα προβλήµατα σχετίστηκαν µε τη διάσταση του µάρκετινγκ: η µικρή εκτίµηση των πρακτικών ζητηµάτων που απασχολούν τη βιοµηχανία και ακόµα σηµαντικότερα, οι δυσκολίες των πανεπιστηµίων να αποκρίνεται στις άµεσες ανάγκες του τοµέα κατά τρόπο έγκαιρο. Εικ.2.17 Παράγοντες που εµποδίζουν τις σχέσεις ιδρυµάτων και βιοµηχανίας Η απάντηση στα κράτη που δεν καλύπτουν τις συγκεκριµένες επιχειρησιακές ανάγκες είναι παρόµοιων προτύπων. Πρέπει να εξεταστεί ότι η λειτουργία ενός πανεπιστηµίου είναι πρακτικά ποιος υπάρχει για να εξυπηρετήσει. Προφανώς υπάρχει µια αυξανόµενη ανάγκη για την παροχή µιας σειράς 24

25 µαθηµάτων για την εργασία, αλλά οι αποστολή του πανεπιστηµίου δεν είναι να λυθούν εξ ολοκλήρου οι επιχειρησιακές ανάγκες των συγκεκριµένων πελατών. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε αποκάλυψε δύο βασικά εµπόδια στη συνεργασία. Το πρώτο συνδέεται µε την άκαµπτη δοµή της πλειοψηφίας των οργάνων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε συνέπεια τη χαµηλή ευελιξία στην προσαρµογή στις ανάγκες αγοράς από την άποψη του περιεχοµένου των προγραµµάτων σπουδών και της οικειότητας των ακαδηµαϊκών δασκάλων µε τις νεώτερες τάσεις. Οποιεσδήποτε προτάσεις για τις βελτιώσεις που εισάγονται αρκετά συχνά πρέπει να αντιµετωπίσουν τις µακροχρόνιες και υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες που µπορούν σηµαντικά να µειώσουν την τελική αποτελεσµατικότητά τους και προφανώς την επιθυµία από τη βιοµηχανία να χρησιµοποιηθεί η πείρα µέσα στα πανεπιστήµια. Το δεύτερο ζήτηµα υπογραµµίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις από πανεπιστήµια και τη βιοµηχανία στα ερευνητικά προγράµµατα. Οι ιδιωτικές εταιρείες αναθέτουν την ερευνητική εργασία στα πανεπιστήµια µε σκοπό να τους βοηθήσουν να λύσουν τα προβλήµατα ή τα ζητήµατα που απαιτεί τις γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις δεδοµένου ότι αυτά τα ζητήµατα που αντιµετωπίζονται είναι µεταφρασµένα στο λειτουργικό κόστος στις περισσότερες από τις περιπτώσεις. Όµως η ερευνητική εργασία οδηγείται πιο επιστηµονικά και όχι απαραιτήτως µε τις τρέχουσες απαιτήσεις του τοµέα της κατασκευής. Οι επαγγελµατίες έδειξαν ότι τα κρισιµότερα ελλείποντα στοιχεία στο εθνικό περιβάλλον καινοτοµίας ήταν η έλλειψη πρακτικών, χρήσιµων ερευνητικών αποτελεσµάτων που θα µπορούσαν να ισχύσουν εύκολα στα πραγµατικά προγράµµατα και την οικονοµική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην έρευνα. Άλλο συχνά αναφερθέντα προβλήµατα ήταν η απουσία αντιπροσωπειών για τα κέντρα τεχνολογικής µεταφοράς και νεωτερισµών. Μπορεί να φανεί από τα ανωτέρω αποτελέσµατα ότι υπάρχει σαφής απαίτηση του ιδιωτικού τοµέα για την έρευνα και τις σπουδές ανάπτυξης, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι ερευνά οι δραστηριότητες δεν εξετάζουν συχνά τα πρακτικά προβλήµατα και οι ανάγκες τοµέα, η βιοµηχανία δεν είναι πρόθυµη να επενδύσει σε κοινά έργα µε το πανεπιστήµιο. Η εικόνα 2.18 δείχνει ότι όταν υπάρχει απόφαση να υιοθετηθεί µια καινοτόµος πρακτική ή τεχνολογίες, οι περισσότεροι σοβαροί παράγοντες ήταν η προώθηση των νέων προϊόντων/ διαδικασιών στους υπάρχοντες χρήστες, ευαισθησία της αγοράς στην τιµή, η αναβαθµισµένη εργασία για να εφαρµόσουν τη νέα διαδικασία και το καθορισµένο από τη ζήτηση προϊόν ή τη διαδικασία. Όταν ερευνήθηκε η οµαδοποίηση των συµµετόχων σχετικά µε τους σηµαντικότερους οδηγούς για να ωθήσει την µπροστινή καινοτόµο πρακτική, η πολύ συχνά αναφερόµενη απάντηση ήταν ότι αυτό ήταν στα χέρια του πελάτη. Ουσιαστικά ο πελάτης κρατά τον προϋπολογισµό αλλά και πρέπει να κάνει την αποτελεσµατική χρήση αυτού που θα του παραδοθεί σε µια περιοχή σχεδίου, κατασκευής ή τεχνολογίας. Ο προϋπολογισµός και το χρονοδιάγραµµα είναι οι παράγοντες κλειδί κατά την παράδοση οποιουδήποτε προγράµµατος. Κατά συνέπεια όπως τα στοιχεία δείχνουν οι 25

26 ανάγκες του πελάτη είναι συχνά ο κυρίαρχος οδηγός για τις διαδικασίες που υιοθετούνται στην παράδοση. Εικ.2.18 Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των εταιριών να υιοθετήσουν καινοτοµία. Λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που συµβάλλουν ως σηµαντικότερα εµπόδια στην διαδικασία της καινοτοµίας, το ερωτηµατολόγιο έδειξε ότι ήταν η έλλειψη ιδιωτικών χρηµάτων που δόθηκε στην έρευνα, ο συντηρητισµός του πελάτη που αποτρέπει από τη χρησιµοποίηση των αδοκίµαστων τεχνικών/ διαδικασιών και η ανικανότητας των περισσότερων βιοτεχνών να µάθουν τις νέες διαδικασίες. Άλλα εµπόδια (πέρα από την πάρα πολύ επιφανειακή γνώση των νέων τεχνολογιών) εκτιµήθηκαν χαµηλότερα. Εικ.2.19 Εµπόδια επιχειρήσεων για την υιοθέτηση καινοτοµιών. 26

27 Εν περιλήψει το περιβάλλον για την καινοτοµία για να ακµάσει χρειάζεται έναν µικτό τρόπο. Η δυνατότητα είναι αναµφισβήτητη και η Εικόνα 2.20 δείχνει ότι όλοι οι ερωτώµενοι συµφώνησαν ότι η εφαρµογή της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών θα µπορούσε να συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη. Η κίνηση για την καινοτοµία είναι απτή και, µε τις ιδιαίτερα ισχυρές απαντήσεις από τους πτυχιούχους, διατυπώθηκε ότι πρέπει να υπάρξουν νέες σειρές µαθηµάτων που στρέφονται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτοµίας. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την καινοτοµία και τη νέα τεχνολογία στο ιαδίκτυο και επίσης στα εξειδικευµένα περιοδικά. Εικ.2.20 Παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον καινοτοµίας ανά χώρα. 2.8 Περίληψη του Πακέτου Εργασίας 2 Οι ερωτώµενοι ρωτήθηκαν για τους τρόπους µε τους οποίους πρέπει να προετοιµαστούν οι απόφοιτοι για να είναι έτοιµοι να εφαρµόσουν καινοτοµίες στον τοµέα της κατασκευής. Ειδικότερα, οι διευθυντές (διαχειριστές) του κατασκευαστικού τοµέα ήταν πεπεισµένοι για την ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµίας. Η εκµάθηση σε πραγµατικούς χώρους εργασίας εµφανίστηκε ως το δεύτερο σε προτίµηση εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού, αλλά τονίσθηκε περισσότερο από τους απόφοιτους. Μεταξύ των απαραίτητων προσόντων για εκείνους αναφέρθηκαν ως σηµαντικότερα: η υποστήριξη της δηµιουργικότητα και η ετοιµότητα εφαρµογής καινοτοµίας, αλλά και η περιέργεια να δοκιµαστεί κάτι νέο (περιέργεια). Στη ηµοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβενία και το Ηνωµένο Βασίλειο επίσης ο ρόλος των τεχνικών ικανοτήτων υπογραµµίστηκε έντονα. Είναι αντάξιο να σηµειωθεί ότι οι προσωπικές ιδιότητες έγιναν αντιληπτές από 27

28 τη βασική σηµασία κατά τον εξέταση του ιδανικού σχεδιαγράµµατος του καινοτόµου ατόµου. Ο καλύτερος τρόπος να υποστηριχθούν και να αναπτυχθούν οι προαναφερθείσες ιδιότητες, σύµφωνα µε τη γνώµη των ερωτώµενων, περιλαµβάνει την πρακτικότερη εφαρµογή ως τµήµα των σπουδών, τη δηµιουργία προγραµµάτων µε περισσότερη πρακτική εφαρµοσµένης εκµάθηση. Η πλειοψηφία των ερευνηµένων επαγγελµατιών δήλωσε ότι η αύξηση της πρακτικότερης κατάρτισης που στρέφεται στις νεώτερες τεχνολογίες και τις διαδικασίες πρέπει να φέρει τη θετική επίδραση στη δυνατότητα του πτυχιούχου να εφαρµόσει τις καινοτοµίες. Επιπλέον περισσότερες διεπιστηµονικές σειρές µαθηµάτων πρέπει να εισαχθούν στα προγράµµατα σπουδών, που στρέφονται επίσης στα µητεχνολογικά (οικονοµία, οργάνωση, νόµος, διαχείριση) πλαίσια της διαδικασίας της κατασκευής. Η αλλαγή της µορφής των θεµάτων, προκειµένου να αναπτυχθούν οι «µαλακές» δεξιότητες όπως την παρουσίαση των επιχειρηµάτων ή της διαπραγµάτευσης επίσης συστήνεται έντονα. 28

29 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γενικά Αυτό το µεταπτυχιακό πρόγραµµα έχει στόχο την προσφορά γνώσης που θα ισορροπεί ανάµεσα σε ένα γενικό θεωρητικό υπόβαθρο στην καινοτοµία και στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων που απαιτούνται κατά την εφαρµογή καινοτοµιών στο χώρο των κατασκευών. Αναπτύχθηκε µε γνώµονα από τη µια πλευρά να παρέχει ένα γενικό πεδίο εκπαίδευσης πάνω στις αρχές και τις έννοιες της καινοτοµίας και της µεταφοράς τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο, και από την άλλη πλευρά να παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι καινοτόµοι και δηµιουργικοί στην εφαρµοσµένη επίλυση προβληµάτων. Έµφαση δίνεται στις τεχνολογίες αιχµής και στις διεθνής καλύτερες πρακτικές σε πεδία όπως η χρήση της νέας τεχνολογίας, το σύγχρονο management και η ηγεσία και η ανάπτυξη των οργανισµών. Στις επόµενες παραγράφους δίνεται η ακριβής εκπαιδευτική προσέγγιση του προγράµµατος, ενώ στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αναµενόµενα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Τι προσφέρει το µοντέλο? Τη δυνατότητα να µελετηθούν και να αξιολογηθούν πολλές θεωρίες και προσεγγίσεις της καινοτοµίας και της διαχείρισης της καινοτοµίας από µια ακαδηµαϊκή οπτική. Τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να αποκτήσουν µια πλατιά γκάµα γνώσεων και ικανοτήτων πάνω στην υιοθέτηση καινοτοµικών πρακτικών (προϊόντα, διαδικασίες, κ.λπ). Πρακτική εξάσκηση της θεωρητικής κατάρτισης σε ένα πλαίσιο που δίνει έµφαση στην οργανωτική πλευρά της καινοτοµίας και της ηγεσίας. Πρακτική σε πραγµατικές συνθήκες, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να εφαρµόσουν σε ρεαλιστικό περιβάλλον τις αποκτηθείσες γνώσεις. Για ποιους είναι το πρόγραµµα? Μεσαία και υψηλά στελέχη της κατασκευαστικής βιοµηχανίας Σύµβουλοι του κατασκευαστικού τοµέα Στελέχη του Εµπορικού Τοµέα ιαχειριστές έργου ιευθυντές µικρών επιχειρήσεων στον ευρύτερο κατασκευαστικό τοµέα Τοπικούς/ Περιφερειακούς / Εθνικούς διαµορφωτές πολιτικούς 29

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης --- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- SMEs & e-learning (SMEELEARN) PROJECT ERASMUS+ KA2 [2014-1-UK01-KA202-001610] http://www.sme-elearning.net Σεπτέμβριος 2015 Η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

PORGROW NE S T INSI GH T

PORGROW NE S T INSI GH T PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø

Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø Àª. π π π Àªµ À π - π 02-03-07 05:26 Page 1 Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø Είναι ωφέλιµη ή όχι η συµµετοχή εκπροσώπων των εργαζοµένων στα.σ.; Ùfi Ó apple ÓÙ ÛÔ Ó ÔÈ ÈÔÈÎ ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ Î È fi È Ó Àƒ º

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα