Τελικό Κείµενο Αναφοράς. Translation of the model into Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικό Κείµενο Αναφοράς. Translation of the model into Greek"

Transcript

1 TECH TRANSFER Μοντέλο επαγγελµατικής εξειδίκευσης και ποιοτικών προδιαγραφών για την υιοθέτηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών στον κατασκευαστικό τοµέα. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την επαγγελµατική κατάρτιση εύτερη φάση: D3.1. Μοντέλο για την ανάπτυξη µεταπτυχιακών σπουδών και την επαγγελµατική κατάρτιση του κατασκευαστικού τοµέα στη µεταφορά καινοτοµίας και νέων τεχνολογιών. Τελικό Κείµενο Αναφοράς Translation of the model into Greek Η έκδοση αυτή αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την σωστή χρήση του περιεχοµένου που ακολουθεί. Deliverable version: Final Preparation date: Final date: Author: Salford CEBE Classification: public Contract Start date: Duration: 24 months Project coordinator: ASM (Poland) Project No. PL/06/C/F/RF Partners: SC&C (Czech Republic), EMTTU (Greece), EMI (Hungary), PZPB (Poland), CCS (Slovenia), Salford CEBE (UK) Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ορισµός της Καινοτοµίας Η καινοτοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιολόγηση των µεταπτυχιακών περιοχών γνώσης Αξιολόγηση των διαβαθµισµένων περιοχών δεξιοτήτων Εµπόδια στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και της 14 γνώσης 2.4 Χρήση και αξία της πρακτικής στο πρόγραµµα σπουδών υνατότητα σπουδαστών να εισάγουν καινοτοµία στον 17 εργασιακό χώρο 2.6 Βιοµηχανία και Επιστήµη Συνεργασία ή Συνύπαρξη? Αξιολόγηση για το περιβάλλον της καινοτοµίας Περίληψη του Πακέτου Εργασίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.1 Γενικά Συνάφεια µε την Στρατηγική της Μπολόνια Συµβατότητα µε πρότυπα ποιότητας 30 4 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ / ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 32 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5.1 Εναλλακτική 1 Μοντέλο για µεταπτυχιακό πρόγραµµα στις κατασκευές και την καινοτοµία Παραδοσιακή Προσέγγιση 5.2 Εναλλακτική 2: Μοντέλο για µεταπτυχιακό πρόγραµµα στις κατασκευές και την καινοτοµία Προσέγγιση Βασισµένη στο Πρόβληµα ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 45 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 6.1 Model for Masters in Construction Engineering 46 Management 6.2 Summary Conclusions 46 Βιβλιογραφία 51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αναλυτικά τα ερευνητικά αποτελέσµατα του µοντέλου για την καινοτοµία στον κατασκευαστικό τοµέα 2

3 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1.1 Ορισµός της Καινοτοµίας Ο όρος «καινοτοµία» καθορίζεται ποικιλοτρόπως και αποτελεί ακόµα ανοιχτό θέµα συχνής συζήτησης. Κατά την εξέταση του όρου για τον κλάδο των κατασκευών, ο ορισµός που παρέχεται από τον Slaughter (1998) είναι αποδεκτός ευρέως και είναι ο ακόλουθος: Καινοτοµία είναι η πραγµατική υιοθέτηση και χρήση µιας σηµαντικής αλλαγής ή/και βελτίωσης σε µια διαδικασία, ένα προϊόν, ή ένα σύστηµα, η οποία θεωρείται νέα για τον οργανισµό που την αναπτύσσει. Αυτό που διαφοροποιεί την καινοτοµία από τον νεωτερισµό µιας εφεύρεσης είναι η εφαρµογή. Αρχικά, η έννοια της καινοτοµίας αναπτύχθηκε µε βάση τους όρους της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και προϊόντων, αλλά τον 21 ο αιώνα περιλαµβάνει και τις έννοιες των αλλαγών σε διαδικασίες και υπηρεσίες. Ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) κατηγοριοποιεί την καινοτοµία µε βάση την διεθνή έρευνα σε ένα φάσµα βιοµηχανικών και εµπορικών περιοχών και καταλήγει ότι η καινοτοµία µπορεί να χαρακτηριστεί είτε Τεχνική, περιλαµβάνοντας τις αλλαγές σε προϊόντα και διαδικασίες είτε Οργανωτική, περιλαµβάνοντας αλλαγές στην οργανωτική δοµή, εισαγωγή προχωρηµένων τεχνικών διοίκησης και την εφαρµογή νέων στρατηγικών ανάπτυξης για τον οργανισµό που εισάγει την καινοτοµία (Anderson and Manseau, 1999). Η καινοτοµία στην κατασκευαστική βιοµηχανία µπορεί να πάρει διάφορες µορφές. Ο Slaughter (1998) χαρακτηρίζει την καινοτοµία µε τα ακόλουθα πέντε είδη: Αυξητική- καινοτοµία µικρή, βασιζόµενη σε υπάρχουσα εµπειρία και γνώση Ριζική καινοτοµία βασισµένη σε σηµαντικές αλλαγές στην επιστήµη και την τεχνολογία Συναρτησιακή- αφορά αλλαγές σε ένα τµήµα µόνο του οργανισµού Αρχιτεκτονική- καινοτοµία που συνδέει πολλά τµήµατα/ συστήµατα Συστηµική πολλαπλή και ολοκληρωµένη καινοτοµία. Η καινοτοµία δεν είναι από µόνη της γνώση, αλλά είναι η δυνατότητα, η επιθυµία και η διαδικασία να µετατραπεί η γνώση σε χειροπιαστά αποτελέσµατα. Η ικανότητα τα άτοµα να καινοτοµήσουν και να εκµεταλλευτούν τις βασικές τους δεξιότητες δεν συνεπάγεται αναγκαστικά ότι οδηγεί σε καινοτόµα εργασία (δεν υπάρχει επιστηµονική τεκµηρίωση). 3

4 Στον κατασκευαστικό κλάδο υπάρχει η παραδοχή ότι η καινοτοµία προέρχεται/ ενισχύεται από έναν µεγάλο αριθµό παιχτών, όπως οι κυβερνήσεις, οι κλαδικές ενώσει των προµηθευτών, οι αρχιτέκτονες, οι παροχείς κεφαλαίου, οι κατασκευαστές, το εργατικό δυναµικό, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και άλλοι φορείς. 1.2 Η καινοτοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο Πίνακας Ευρωπαϊκών εικτών Καινοτοµίας (The European Innovation Scoreboard) δηµιουργήθηκε το 2000 µε στόχο να παρέχει στα κράτη-µέλη τη δυνατότητα αξιολόγησης των καινοτοµικών τους επιδόσεων. Ο Πίνακας περιέχει 25 κριτήρια που σχετίζονται µε τις εισροές και τις εκροές της καινοτοµίας που δηµιουργήθηκε από τα κράτη-µέλη, καθώς και µε την συγκριτική αξιολόγηση της παραχθείσας καινοτοµίας µε τους παγκόσµιους ηγέτες στην καινοτοµίας όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Κίνα και ο Καναδάς. Οι δείκτες εµφανίζονται στην επόµενη εικόνα (Εικ 1.1). Εικ. 1.1 Πίνακας Ευρωπαϊκών εικτών Καινοτοµίας, 2007 (πηγή: Πίνακας Ευρωπαϊκών εικτών Καινοτοµίας 2007) 4

5 Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω κατηγορίες δεικτών, έλαβε χώρα η αξιολόγηση της καινοτοµικότητας κάθε χώρας στην Ευρώπη των 27 κρατών- µελών (EU27). Όπως φαίνεται στην Εικ.1.2, αναφορικά µε τις χώρες που συµµετέχουν στο έργο Tech Transfer, το Ηνωµένο Βασίλειο (UK) κατατάσσεται στην οµάδα των ηγετών χωρών στην καινοτοµίας, δύο χώρες (Τσεχία και Σλοβενία) κατατάσσονται ως µετριοπαθείς καινοτόµες χώρες, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εταίροι (Ουγγαρία, Ελλάδα και Πολωνία) ανήκουν στην κατηγορία των χωρών που προσπαθούν να καλύψουν την υστέρησή τους στον τοµέα της καινοτοµίας ( catching up ). Η Έκθεση Καινοτοµίας του 2007 [EIS report] προβλέπει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 15 χρόνια για τη σύγκλιση των χωρών που υστερούν. Παρόλα αυτά πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ρυθµοί καινοτοµικότητας αυξάνονται ταχύτερα από ότι σε άλλες οµάδες χωρών εποµένως ο ρυθµός σύγκλισης ενδεχοµένως να επιταχυνθεί στα επόµενα χρόνια. Εικ. 1.2, Συνοπτικός είκτης Καινοτοµίας 2007 (SII) (Πηγή: Πίνακας Ευρωπαϊκών εικτών Καινοτοµίας 2007) Οι χώρες οδηγοί στην καινοτοµία: περιλαµβάνονται οι ανία, Φινλανδία, Γερµανία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Η Σουηδία είναι η πιο καινοτόµος χώρα δεδοµένων των ισχυρών καινοτοµικών εισροών παρόλο που είναι λιγότερο αποτελεσµατική στο µετασχηµατισµό αυτών σε καινοτοµικές εκροές. Οι χώρες που ακολουθούν στην καινοτοµία: περιλαµβάνονται οι Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και Ολλανδία. Οι µετριοπαθείς χώρες: περιλαµβάνονται οι Αυστραλία, Κύπρος, Τσεχία, Eσθονία, Ιταλία, Noρβηγία, Σλοβενία και Ισπανία. Οι χώρες υστέρησης όπου περιλαµβάνονται οι Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Σλοβακία. Η Τουρκία διατηρεί επιδόσεις χαµηλότερα από αυτές τις χώρες. Η ανάλυση τάσεων από το 2007 καταδεικνύει ότι η σύσταση των παραπάνω οµάδων παραµένει σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια. ιαπιστώνεται µόνο ένα στοιχείο κινητικότητας µέσα στις οµάδες αλλά είναι δύσκολο για µια χώρα 5

6 να κινηθεί από οµάδα σε οµάδα. Με την εξαίρεση του Λουξεµβούργου, η δυνητική ενσωµάτωση χωρών στις χώρες οδηγούς φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη αφού η συγκεκριµένη οµάδα διατηρεί δείκτες κατά πολύ υψηλότερους από τις γειτονικές χώρες για µια σηµαντική περίοδο. Βασιζόµενοι στις τάσεις των τελευταίων ετών οι µετριοπαθείς χώρες και οι χώρες υστέρησης θα χρειαστούν περισσότερα από 20 χρόνια για να συγκλίνουν µε το µέσο όρο. Παρόλα αυτά οι Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία και Σλοβενία φαίνονται να είναι σε θέση ταχύτερης σύγκλισης και ιδιαίτερα η Τσεχία, η Εσθονία και η Λιθουανία υπολογίζεται να χρειαστούν λιγότερο από 10 έτη. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πακέτο εργασίας 2 (Work Package 2 WP2) συλλέχθηκαν µε τα ακόλουθα µέσα: Συνεντεύξεις σε βάθος (In depth interviews - IDIs). Κάθε εταίρος ανέλαβε δέκα συνεντεύξεις µε απόφοιτους, επαγγελµατίες, ακαδηµαϊκούς και προµηθευτές που έχουν σχέση µε τον ευρύτερο τοµέα των κατασκευών. Η πληροφορία που συγκεντρώθηκε αποτέλεσε τον οδηγό για τη συλλογή πληροφοριών στα επόµενα στάδια. Ερωτηµατολόγια. ιακόσια (200) ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από κάθε χώρα. Το δείγµα αποτελούνταν από 50 ακαδηµαϊκούς, 50 επαγγελµατίες - διαχειριστές και 100 αποφοίτους (µε µέγιστη επαγγελµατική εµπειρία τα 5 έτη µετά την απόκτηση του πτυχίου). Το ερωτηµατολόγιο είχε στόχο να βρει τα κενά στις ικανότητες των στελεχών, τις καταλληλότερες µεθόδους εκπαίδευσης, την αναγνώριση των στοιχείων καινοτοµικότητας και τον τρόπο σύνδεσης της βιοµηχανίας µε την ακαδηµία. Οµάδες Εστίασης (Focus Group Interviews - FGI s). ύο οµάδες εστίασης από κάθε χώρα δηµιουργήθηκαν και περιλάµβαναν απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς. Το Μέρος 2 (Part 2) του παρόντος κειµένου περιλαµβάνει αναλυτικά τα αποτελέσµατα από τη συλλογή των στοιχείων από τις τρεις µεθόδους του WP2. Αναλύονται τα κενά στις ικανότητες, στη διαχείριση της καινοτοµίας, στον τρόπο εκπαίδευσης των στελεχών του κατασκευαστικού τοµέα, κ.λπ. 2.1 Αξιολόγηση των µεταπτυχιακών περιοχών γνώσης Η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στον τοµέα των κατασκευών και του κατασκευαστικού µάνατζµεντ θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών καινοτοµίας που εµπλέκουν τους αποφοίτους µηχανικούς σε καινοτόµες πρακτικές. Τα µέτρα για την αξιολόγηση της ποιότητας των µεταπτυχιακών σπουδών είναι συχνά στενά συνδεδεµένα µε της συγκεκριµένες περιοχές απασχόλησης που επιθυµούν οι 6

7 επιχειρήσεις του κλάδου. Στο έργο Tech Transfer έγινε µια προσπάθεια αναζήτησης του ιδανικού προφίλ των αποφοίτων µηχανικών, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, τοµείς της κατασκευαστικής βιοµηχανίας. Η αξιολόγηση των ικανοτήτων/ δυνατοτήτων των αποφοίτων, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την «πράξη», µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο υποοµάδες: τη γνώση (knowledge) και τις ικανότητες (skills). Κρίνεται απαραίτητο σε προπτυχιακό επίπεδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι εκπαιδευόµενοι να αναπτύσσουν και τις δυο υποοµάδες δυνατοτήτων ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν αργότερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Κατά την έρευνα του έργου Tech Transfer, οι ερωτώµενοι έδωσαν µεγαλύτερη βαρύτητα στη γνώση σχετικά µε τις οικοδοµικές διαδικασίες και ευρύτερα τον κατασκευαστικό τοµέα. Η γνώση έλαβε µέσο βαθµό 4.1 µεταξύ όλων των χωρών σε σχετική κατηγοριοποιηµένη ερώτηση µε κλίµακα Likert (1= το λιγότερο σηµαντικό, 5 = το πιο σηµαντικό), και το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη σηµασία που της δίνουν όλοι οι ειδικοί. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, αποκτούν σηµαντική αξία οι απαντήσεις των διαχειριστών που προκύπτουν από την πολυετή εµπειρία τους στον ευρύτερο τοµέα των κατασκευών. Υπάρχουν τοµείς σηµαντικού ελλείµµατος µεταξύ της αντιληπτής σηµασίας των διαδικασιών οικοδόµησης και κατασκευής και του εκπαιδευτικού επιπέδου των πτυχιούχων στον εργασιακό χώρο. Η µέση διαφορά µεταξύ της σηµασίας και της επίτευξης είναι 1.3 που είναι υψηλό (στην κλίµακα 1-5). Θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως εξής: οι προσδοκίες είναι υψηλές για αυτόν τον τοµέα της γνώσης, ενώ στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα η γνώση στο θέµα έχει µικρότερες προσδοκίες. Όλες οι χώρες συνεργατών έδωσαν σε αυτόν τον τοµέα της γνώσης τη µεγαλύτερη στάθµισή τους εκτός από τη ηµοκρατία της Τσεχίας. Η αξιολόγησή τους στην έλλειψη αντιληπτής σπουδαιότητας για τις διαδικασίες κατασκευής και οικοδόµησης ήταν ότι γενικά το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης από τα σχολεία αξιολογείται στην πράξη δεδοµένου ότι ένα ισχυρό σηµείο στον κλάδο. Εικ 2.1 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης της γνώσης στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα 7

8 Η γνώση της σχετικής νοµοθεσίας για την τεχνολογία και τα περιβαλλοντολογικά θέµατα κρίνονται ιδιαίτερης σηµασίας, όχι πολύ πίσω από αυτήν της περισσότερης γνώσης των διαδικασιών οικοδόµησης και κατασκευής. Εικ.2.2 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης της τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Η ηµοκρατία της Τσεχίας ήταν η µόνη χώρα που δεν ακολούθησε αυτή την τάση µε τις µέσες απαντήσεις να δείχνουν ότι οι νέες τεχνολογίες ήταν η σηµαντικότερη περιοχή γνώσης. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτώµενων που συµµετείχαν στις σε βάθος συνεντεύξεις, τα ερωτηµατολόγια και τις συνεντεύξεις οµάδων εστίασης έδωσε σε µέγιστη έµφαση επάνω σε πιο απτούς «σκληρούς» (ή τεχνικούς) τοµείς της γνώσης. Εικ.2.3 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης της πληροφορικής στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Οι συγκρουόµενες απόψεις υπήρξαν σχετικά µε τη σηµασία των ξένων γλωσσών µέσα στο πρόγραµµα σπουδών. Η ηµοκρατία της Τσεχίας τοποθέτησε την υψηλότερη ταξινοµηµένη σηµασία 4.8 σε αυτήν την περιοχή γνώσης, ακόµη και επάνω από αυτήν των διαδικασιών κατασκευής και οικοδόµησης. Εντούτοις, στο τέλος της κλίµακας το Ηνωµένο Βασίλειο έδωσε µια πολύ χαµηλότερη στάθµιση 1.9. Τα αγγλικά είναι η πιο κοινή δεύτερη γλώσσα πέρα από την ήπειρο και έτσι αυτό θα µπορούσε να είναι ο λόγος για την χαµηλότερη αξία σε αυτή την µεταβλητή από τους βρετανούς 8

9 ερωτώµενους, αλλά και τη µεγάλη αξία που δίνουν η υπόλοιποι ώστε η αγγλική να περιληφθεί στο πρόγραµµα σπουδών. Εικ.2.4 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης της γνώσης των ξένων γλωσσών στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Στην ανάλυση των αποτελεσµάτων υπάρχουν κοινά στοιχεία στις απαντήσεις που αφορούν στις περιοχές γνώσης µεταξύ των χωρών µε στενή γεωγραφική εγγύτητα όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία. Οι χώρες αυτές δίνουν αξία στις νέες τεχνολογίες από την άποψη των επιπέδων σηµασίας και επίτευξης. Οι απόψεις τους για την σηµασία της τεχνολογίας πρέπει επίσης να εξεταστούν µε δεδοµένο ότι αυτές οι χώρες τοποθετούνται οµοίως στον ευρωπαϊκό δείκτη πινάκων καινοτοµίας ανάµεσα στις catching up χώρες. Τα επίπεδα επίτευξης (attainment) ακολούθησαν τις προσδοκίες (expectations) όσον αφορά τη σηµαντικότητά τους σε διάφορες περιοχές γνώσης. Στο Ηνωµένο Βασίλειο υπήρξε ένας µικρός αριθµός περιοχών όπως η νοµοθεσία, οι τεχνολογίες και η ευρωπαϊκή αφύπνιση όπου η επίτευξη υπερέβη τη σηµασία. Παρά εκεί, δεν ανακαλύφθηκαν σηµαντικές διαφορές. Το Ηνωµένο Βασίλειο, σε σχέση µε τις άλλες χώρες, δίνει υψηλά ποσοστά σπουδαιότητας στο επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των εταιριών και στις «βασικές» γνώσεις. Πίνακας 2.1 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης των γνωστικών περιοχών ανά χώρα. 9

10 Το πακέτο εργασίας 2 επιδίωξε να λάβει απόψεις σχετικά µε τις περιοχές γνώσης των πτυχιούχων επάνω στην επίτευξη του εργασιακού χώρου από ακαδηµαϊκούς, µεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Υπάρχει ιδιαίτερη αξία στις απαντήσεις από τους διαχειριστές επειδή έχουν µια πιο µακροπρόθεσµη άποψη της βιοµηχανίας και είναι συνήθως αυτοί που έχουν επιπτώσεις στις πιο στρατηγικές εκβάσεις όχι µόνο από των επιχειρήσεών τους αλλά του κλάδου γενικά. Αυτό δεν υποβιβάζει τις απαντήσεις από τους ακαδηµαϊκούς επειδή παρέχουν χρήσιµες αντανακλάσεις επάνω στις απόψεις µέσα στον ακαδηµαϊκό κόσµο ή για το πώς η πρόσφατη εκπαιδευτική εµπειρία διαµορφώνει έναν τρόπο σκέψης πτυχιούχων στον εργασιακό χώρο. Ο πίνακας 2.1 δείχνει ότι η µέση απάντηση όλων των πτυχιούχων στο ερωτηµατολόγιο αναδεικνύει τη γνώση των διαδικασιών κατασκευής ως τη σηµαντικότερη περιοχή γνώσης και ακολουθεί κοντά η γνώση για τη σχετική τεχνολογία. Αυτή η τάση απεικονίζεται επίσης στους διευθυντές και τους ακαδηµαϊκούς, όµως µε τα ελαφρώς πιο υψηλά επίπεδα σπουδαιότητας. Οι ακαδηµαϊκοί δίνουν στη γνώση διαδικασιών κατασκευής το πιο υψηλό επίπεδο σπουδαιότητας από όλους σε έναν µέσο όρο 4.3. Αυτό απεικονίζει την εκτιµήσή τους στην αξία της θεωρητικής. Η διαφορά µεταξύ της γνώσης και της επίτευξης στις οµάδες εργασίας είναι σηµαντική. Οι απαντήσεις των διευθυντών δείχνουν ότι η γνώση κατασκευής θεωρείται µε µέση σηµασία 4.0, ενώ το επίπεδο επίτευξης είναι πολύ χαµηλότερο στο 2.8. Υπάρχει σηµαντικό χάσµα 1.2 µονάδες µεταξύ της αξίας που τοποθετείται σε εκείνη την γνώση και το αντιληπτό επίπεδο επίτευξης στον εργασιακό χώρο. Ο πίνακας 2.2 παρουσιάζει ότι υπάρχουν παρόµοιες απαντήσεις στις οµάδες των ακαδηµαϊκών, των διαχειριστών και των διευθυντών σχετικά µε το πόσο σηµαντικές αντιλαµβάνονται τις ιδιαίτερες περιοχές γνώσης. Υπάρχουν περισσότερες ποικίλες απαντήσεις για τα επίπεδα επίτευξης. Παρά του ότι δίνονται παρόµοιες απαντήσεις στα επίπεδα της κατασκευής και τη σχετική τεχνολογία, η γνώση της νοµοθεσίας θεωρείται σηµαντικότερη από τους διευθυντές παρά από τους ακαδηµαϊκούς και τους πτυχιούχους. Οι διευθυντές ίσως θεώρησαν ότι η έκθεση στη διδασκαλία στις πιο πρόσφατες περιοχές συµπίπτει µε την επιθυµία ενός πτυχιούχου να συµβαδίσει µε τις πιο προηγµένες εξελίξεις και αυτό θα ωφελούσε περισσότερο τις επιχειρήσεις. Οι αντιλήψεις των πτυχιούχων για την επίτευξή των σκοπών τους στα περιβαλλοντολογικά θέµατα είναι σηµαντικά χαµηλές, σε σχέση µε τις απαντήσεις από τους ακαδηµαϊκούς και τους διευθυντές. Οι πτυχιούχοι θεώρησαν ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες ήταν υψηλές στις ηµερήσιες διατάξεις εθνικής πολιτικής. Αυτό δεν ήταν πιο υψηλής προτεραιότητας από την άποψη της γνώσης που απέκτησαν στο πανεπιστήµιο και έτσι δεν ήταν βέβαιοι στη δυνατότητά τους να εφαρµόσουν αυτές τις περιβαλλοντικές πρακτικές στον εργασιακό χώρο. 10

11 Πίνακας 2.2 Μέσος όρος σηµαντικότητας και της επίτευξης των γνωστικών περιοχών ανά ερευνούµενη οµάδα ερωτώµενων (ακαδηµαϊκοί, απόφοιτοι, επαγγελµατίες). Συνοψίζοντας, η πιο επιθυµητή γνώση για τους πτυχιούχους συνδέεται συνήθως µε αυστηρά τεχνικές περιοχές: γνώση της διαδικασίας οικοδόµησης κτηρίου, γνώση των σχετικών τεχνολογιών και η γνώση των πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα της οικοδόµησης. Από τις µη τεχνικές περιοχές υπογραµµίστηκε η αξία στη γνώση ξένων γλωσσών ως κρίσιµος παράγοντας στον κλάδο. Η επίτευξη του έργου υστερούσε καθολικά σε σχέση µε άλλες περιοχές γνώσης, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης των απαντήσεων. Αυτό που είναι σηµαντικό να δοθεί έµφαση στην οµάδα πτυχιούχων είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, µια πολύ κρίσιµη προσέγγιση στο επίπεδο πραγµατοποιηµένης γνώσης του πτυχιούχου, εκφράζεται ως σηµαντική έλλειψη εµπιστοσύνης. 2.2 Αξιολόγηση των διαβαθµισµένων περιοχών δεξιοτήτων Εκτός από την αναθεώρηση των επιπέδων γνώσης που αποκτήθηκαν από τους πτυχιούχους στο προπτυχιακό επίπεδο, διερευνήθηκαν και οι ικανότητες που απέκτησαν. Αυτοί οι «µαλακότεροι» τοµείς των προσωπικών δεξιοτήτων βλέπουν ως µεταφερτές τις ιδιότητες που θα βοηθούσαν έναν πτυχιούχο να αναλαµβάνει αποτελεσµατικά τους στόχους µέσα στον εργασιακό χώρο. Ένδεκα περιοχές δεξιοτήτων εξετάστηκαν στο ερωτηµατολόγιο. Χρήση CAD ηµιουργική Σκέψη ιαπραγµατευτικές Ικανότητες υνατότητα εργασίας µε τη χρήση πληροφοριών Επιχειρηµατολογία Υπευθυνότητα Εµπορική Σκέψη Οµαδική εργασία Επικοινωνία Ευελιξία Ικανότητες παρουσίασης 11

12 Οι περιοχές ικανότητας που ταξινοµήθηκαν ισχυρής σπουδαιότητας σε ολόκληρο τον πίνακα ήταν η δυνατότητα να εργαστούν µε τις αναλυτικές πληροφορίες και εµπορική σκέψη όπως φαίνεται στις Εικ. 2.5 και 2.6. Αυτό δείχνει ότι οι ερωτώµενοι έχουν την τάση να δουν τις «σκληρότερες» και πιο απτές και ποσοτικά πιο προσδιορίσιµες δεξιότητες ως µέγιστου οφέλους στην επιχείρηση και έτσι µέγιστης σπουδαιότητας. Εικ.2.5 Μέσα επίπεδα σηµαντικότητας και επίτευξης για τη δυνατότητα εργασίας µε αναλυτικές πληροφορίες στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Η Εικ 2.5 δείχνει ότι όλες οι υπό εξέταση περιοχές ικανοτήτων έχουν υψηλά ποσοστά σηµαντικότητας αλλά µικρότερα επίπεδα επίτευξης. Το χάσµα είναι περιορισµένο στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και το Ηνωµένο Βασίλειο αλλά ακόµα και εκεί είναι προφανές ότι οι προσδοκίες υπερβαίνουν το πραγµατικό επίπεδο απόδοσης σε αυτές τις περιοχές ικανότητας. Εικ.2.6 Μέσα επίπεδα σηµαντικότητας και επίτευξης για τη δυνατότητα εµπορικής σκέψης στον κατασκευαστικό κλάδο ανά χώρα Το γράφηµα 2.6 δείχνει τη διαφορά µεταξύ της σηµασίας και της επίτευξης εµφανέστερα. Κατά εξέταση της εµπορικής σκέψης θεωρείται ότι µια τέτοια 12

13 σηµαντική περιοχή ικανότητας είναι µια περιοχή όπου η µειωµένη απόδοση είναι διαδεδοµένη. Από τη λίστα των έντεκα περιοχών ικανότητας, ταξινοµήθηκαν µε σχετικά υψηλή σηµασία γενικές µεταβιβάσιµες δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η εργασία οµάδων και η δυνατότητα να παρουσιαστεί ένα αιτιολογηµένο επιχείρηµα. Η ικανότητα των πτυχιούχων να παρουσιάσουν µια αίσθηση ευθύνης απαντήθηκε ως τοµέας λιγότερης σπουδαιότητας µεταξύ των ερωτώµενων. Το επίπεδο προσδοκίας που τοποθετείται επάνω στους πτυχιούχους που µπαίνουν στον εργασιακό χώρο ποικίλλει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Μερικές εταιρίες τοποθέτησαν σε µεγάλο επίπεδο αυτονοµίας τον πτυχιούχο και θα του επιτρέψουν να πραγµατοποιήσει δραστηριότητες µε ελάχιστη επίβλεψη. Η άποψη για την επίτευξη των πιο ζωτικής σηµασίας προσωπικών δεξιοτήτων ποικίλλει από σίγουρα αρνητικό (Σλοβενία) στο αρκετά θετικό ( ηµοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο). Πάλι οι πτυχιούχοι ήταν η κρισιµότερη οµάδα σχετικά µε την επίτευξη των προσωπικών δεξιοτήτων και των ιδιοτήτων. Οι ερωτώµενοι από όλες τις οµάδες επισήµαναν επίσης κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οµάδας εστίασης (FGI) και των σε βάθος συνεντεύξεων (IDI) τα ακόλουθα ζητήµατα: Αν και οι αυστηρά «τεχνικές» δεξιότητες των πτυχιούχων αξιολογήθηκαν γενικά θετικά (σε σύγκριση µε άλλες περιοχές), οι ερωτώµενοι είχαν τη µάλλον χαµηλή εκτίµηση σχετικά µε τις «µαλακές δεξιότητες» που λήφθηκαν από τους πτυχιούχους. Οι ερωτώµενοι υπογράµµισαν ότι οι σπουδαστές έχουν λίγη ευκαιρία να βελτιώσουν τέτοιες δεξιότητες (που παρουσιάζουν τα επιχειρήµατα, τις δεξιότητες παρουσίασης, τη δηµιουργική προσέγγιση στα προβλήµατα) µέσα στις σπουδές τους. Ένας από τους λόγους για εκείνη την κατάσταση είναι το γεγονός ότι τα προγράµµατα σπουδών της µελέτης µηχανικών είναι πάρα πολύ υπερφορτωµένα µε τα καθαρώς τεχνικά θέµατα. Τα σίγουρα ελλείποντα στοιχεία της εκπαίδευσης των νέων µηχανικών συνδέονται µε τη σύνθετη διοικητική διαδικασία στο χώρο των κατασκευών ( ιεύθυνση Προσωπικού, σύνταξη προϋπολογισµού, εξοικείωση µε το νόµο κτηρίου, που καταρτίζει τα σχετικά έγγραφα απαραίτητα για το αρχικό πρόγραµµα κ.λ.π.) Η σηµαντική έλλειψη πρακτικής κατάρτισης παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες που ερευνήθηκαν. Η επίτευξη στις περιοχές δεξιοτήτων εκτιµάται χαµηλότερη από αυτή των περιοχών γνώσης και όµως τα επίπεδα αντιληπτής σπουδαιότητας των περιοχών δεξιοτήτων είναι χαµηλότερα από τους τοµείς «σκληρής ικανότητας». Υπάρχει ένα εµφανές χάσµα για το πώς οι πτυχιούχοι είναι επαρκώς και κατάλληλα ειδικευµένοι στις µαλακότερες προσωπικές ικανότητες ταυτόχρονα αναλαµβάνοντας τις µελέτες τους. Η έκθεση θα κινηθεί για να εξεταστούν τα µέσα στα οποία αυτό µπορεί να αναληφθεί. Τελικά όλες οι ερωτώµενες οµάδες κλήθηκαν να εξετάσουν ποιες δεξιότητες αισθάνθηκαν ότι απαιτούνται για να έναν πτυχιούχο που είναι έτοιµος να µπει στον εργασιακό χώρο µε την ετοιµότητα και την ικανότητα να καινοτοµήσει. 13

14 Εικ.2.7 Απαραίτητες ικανότητες αποφοίτων για να καινοτοµήσουν στην εργασία τους Το σχήµα 2.7 ενισχύει την άποψη της ανάλυσης χάσµατος δεξιοτήτων και την έµφαση που δίνεται επάνω στους σκληρότερους τοµείς της γνώσης. Η τεχνική ικανότητα αντιµετωπίζεται ως µια από τις σηµαντικότερες περιοχές για τους πτυχιούχους ώστε να λειτουργούν καινοτόµα µέσα στον εργασιακό χώρο. Αυτό εντούτοις αντιστοιχεί περισσότερο στην εκτίµηση ότι ένας πτυχιούχος πρέπει να έχει τη δηµιουργικότητα για να κοιτάξει προς την εφαρµογή των φρέσκων ιδεών, των διαδικασιών ή των τεχνολογιών. Οι απόψεις ποικίλλουν σχετικά µε την ετοιµότητα να δοκιµαστούν νέα πράγµατα. Η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Σλοβενία θεώρησαν ότι αυτό ήταν µια σηµαντική ιδιότητα, αλλά η µικρότερη σηµασία δόθηκε από τη ηµοκρατία της Τσεχίας, την Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Από τις απόψεις που εκφράστηκαν στο Ηνωµένο βασίλειο προκύπτει ότι ένα λόγος που δίνουν µειωµένη σηµασία είναι ότι η καινοτοµία δεν είναι αυτοσκοπός. Σκοπός είναι πάντα να ακολουθηθεί η πιο κατάλληλη διαδροµή για να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότητα ή η αποδοτικότητα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η µεγάλη πλειοψηφία του κλάδου αποτελείται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις η επιβίωση των οποίων είναι ο κρίσιµος παράγοντας, η αποτελεσµατικότητα ακόµα και χωρίς καινοτοµία αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. 2.3 Εµπόδια στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και της γνώσης Το προφανέστερο εµπόδιο στους πτυχιούχους που έρχονται στον εργασιακό χώρο κατάλληλα ειδικευµένοι και έτοιµοι να εργαστούν στο επίπεδο προσδοκίας της βιοµηχανίας, ήταν η έλλειψη πρακτικών στοιχείων στο πρόγραµµα σπουδών. Η Εικ 2.8 καταδεικνύει ότι οι χώρες των εταίρων ανέφεραν αυτόν τον παράγοντα ως περιοριστικό παράγοντα που εµποδίζει τους πτυχιούχους από τη µεγιστοποίηση της εκπαιδευτικής εµπειρίας τους και την τοποθέτηση που ευεργετικότερη χρήση στον εργασιακό χώρο. Η Ουγγρική εµπειρία σηµειώνει: 14

15 Η πρακτική αίτηση της επίκτητης θεωρητικής γνώσης πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα των ανωτέρω επιπέδων κατάρτισης που στηρίζονται η µια στην άλλη, αλλά οι σχέσεις των τριτοβάθµιων υψηλότερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε την βιοµηχανία δεν υποστηρίζουν την απασχόληση των σπουδαστών στους πρακτικούς τοµείς κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης. Ακόµη και όπου η υποχρεωτική πρακτική κατάρτιση υπάρχει, οι σπουδαστές οι ίδιοι θα πρέπει ψάξουν την απασχόληση π.χ. στις καλοκαιρινές διακοπές. Η ακαδηµαϊκή απάντηση σε αυτό είναι ότι η πρακτική των φοιτητών δεν είναι σηµαντικό εµπόδιο αλλά οι ακαδηµαϊκοί µπορούν να αισθανθούν ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική πρακτική δραστηριότητα. Η απάντηση σε αυτήν την περιοχή είναι επίσης σηµαντική. Μέσω οδηγούµενων από την κυβέρνηση πρωτοβουλιών όπως η εισαγωγή των συµβουλίων δεξιοτήτων στα τριτοβάθµια ιδρύµατα που προωθούν τη βελτίωση των δεξιοτήτων και του διαλόγου µε τη βιοµηχανία, τέτοια εµπόδια µπορούν να ξεπεραστούν. Εικ. 2.8 Μέση απόκριση ανά χώρα και ερευνούµενη οµάδα ερωτώµενων σχετικά µε την έλλειψη πρακτικής εµπειρίας ως εµπόδιο στην καινοτόµα εργασία. Θετικά ανακαλύφθηκε ότι η σειρά των µαθηµάτων που προσφέρθηκαν στα τριτοβάθµια ιδρύµατα ήταν κατά ένα µεγάλο µέρος παρακινητικά και δεν φάνηκε έλλειψη ενδιαφέροντος από τους φοιτητές. Ως προβλήµατα εµφανίστηκαν η έλλειψη κάποιων υποδοµών (χώροι, εξοπλισµός) για την επίτευξη σωστής πρακτικής άσκησης (εξαιρέσεις αποτέλεσαν Πολωνία /Ουγγαρία). Το κίνητρο των σπουδαστών να µάθουν, αρκετά συχνά µε αυτοδιδασκαλία δεν τέθηκε υπό αµφισβήτηση. Σε αυτό το επίπεδο, οι σπουδαστές δεν µελετούν υποχρεωτικά και για πολλούς υπάρχει µια µεγάλη οικονοµική επίπτωση στο πανεπιστήµιο παρουσίας τους. Κατά συνέπεια, το µεµονωµένο κίνητρο των σπουδαστών στη µελέτη έγινε αισθητό και είναι ικανοποιητικό. 15

16 Η συλλογή δεδοµένων από τις προσωπικές συνεντεύξεις και τις οµάδες εργασίας συµφωνεί µε την ανάλυση των ερωτηµατολογίων στο πακέτο εργασίας 2. Οι ερωτώµενοι ανέφεραν πολύ συχνά ότι υπήρξε πάρα πολλή θεωρητική κατάρτιση και ότι τα προγράµµατα σπουδών ήταν πάρα πολύ άκαµπτο για να επιτρέψει στη δηµιουργικότητα να ακµάσει. Αυτά τα εµπόδια παρουσιάζουν ένα σύνθετο πρόβληµα. Σαφώς υπάρχει µια άποψη µεταξύ εκείνων µπήκαν πρόσφατα στη βιοµηχανία και εκείνων στις διευθυντικές θέσεις ότι µεγαλύτερη πρακτική εµπειρία απαιτείται για να αναπτύξει ένα πιο εφαρµοσµένο και εµπειρικό ύφος εκµάθησης Χρήση και αξία της πρακτικής στο πρόγραµµα σπουδών. Το γράφηµα 2.9 καταδεικνύει ότι όλοι οι σχηµατισµοί οµάδας ερωτώµενων θεώρησαν τη χρήση των πρακτικών στοιχείων του προγράµµατος σπουδών ένα θετικό στοιχείο. Η ενσωµάτωση της θεωρία στην πράξη και η ρεαλιστική προσέγγιση αξιολογήθηκαν θετικά από πολλούς ερωτώµενους και κρίθηκαν ως συστατικά που προσφέρουν αξία στις σπουδές. Οι ακαδηµαϊκοί ήταν υπέρ της θεωρητικής προσέγγισης του πραγµατικού κόσµου, ενώ οι διευθυντές θεώρησαν ότι χωρίς την πρακτική εφαρµογή η εκµάθηση της θεωρίας είναι χωρίς πραγµατική αξία. Είτε εφαρµόζοντας τη θεωρία στη πράξη είτε στην παραγωγή, η εµπειρία εκµάθησης αποκτά µεγαλύτερη αξίας µε την προσθήκη µιας διάστασης των πραγµατικών συνθηκών στο πρόγραµµα σπουδών. Κατά την ανάλυση των απαντήσεων από τους πτυχιούχους, τους διευθυντές και τις οµάδες ακαδηµαϊκών, οι ανεπαρκής πόροι θεωρήθηκαν ως εµπόδιο για την επιτυχία της εφαρµογής της πρακτικής κατάρτισης στο πρόγραµµα σπουδών. Στην ανάλυση στις χώρες αυτή η τάση ήταν προφανής, µε εξαίρεση την Ουγγαρία όπου 12% των πτυχιούχων αποκρίθηκε σε αυτήν την επιλογή αρκετά παραπάνω από το µέσο όρο 2.3%. Εικ.2.9 Μέση απόκριση από απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς ανά χώρα σχετικά µε την αξία της πρακτικής άσκησης στις σπουδές. 16

17 Η άποψη ότι ένας εργοδότης πρέπει να εκπαιδεύσει έναν πτυχιούχο µέσα στη συγκεκριµένη επιχείρηση δεν υποστηρίχθηκε ευρέως µε αυτήν την προτίµηση να αποτυγχάνει να συγκεντρώσει την υποστήριξη περισσότερο του 15% των ερωτηθέντων σε οποιαδήποτε οµάδα ή χώρα ερωτώµενων. Εντούτοις, η άποψη των βρετανών διευθυντών παρέκκλινε από αυτήν την τάση. Όπου ο µέσος αριθµητικός όρος για τους διευθυντές υπολογίστηκε να είναι 6.8%, το ποσοστό απάντησης βρετανικών διευθυντών ήταν πολύ υψηλότερο στο 16%. Ενδεχοµένως οι διευθυντές εκτίµησαν περισσότερο την ανάγκη να εµποτίσουν οι νέοι εργαζόµενοι µε συγκεκριµένη γνώση από την επιχείρηση που θα εργαστούν Από τις απαντήσεις στις οµάδες εργασία φαίνεται η προσδοκία της βιοµηχανίας να αυξηθούν οι δεξιότητες και η γνώση µε συγκεκριµένες διαδικασίες ή τεχνολογία σε επίπεδο επιχείρησης, παρά για να προωθείται συνεχώς η βασική θεωρητική γνώση. 2.5 υνατότητα σπουδαστών να εισάγουν καινοτοµία στον εργασιακό χώρο Όταν οι ερωτώµενοι ρωτήθηκαν για τις περιοχές στον τοµέα της κατασκευής που έχουν αναπτυχθεί σηµαντικότερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών διαιρέθηκαν στις απόψεις τους. Στην Ελλάδα και τη Σλοβενία η ανάπτυξη της ικανότητας υποστήριξης, η διεπιστηµονική εργασία και η βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης υπογραµµίστηκε έντονα, και δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία σε αυτές τις ιδιότητες του πτυχιούχου µαζί µε την ευελιξία και την καθολικότητα. Αντιθέτων, στη Πολωνία και στην Ουγγαρία η κατασκευή χωρίς περιττές διαδικασίες (lean construction) και η επιτόπου συναρµολόγηση στην κατασκευή κρίθηκαν ως σηµαντικότερα στην ανάπτυξη του τοµέα τα πρόσφατα έτη. Όπως δείχνει η εικόνα 2.10, οι ερωτώµενοι από όλες τις χώρες (εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο) θεώρησαν ότι οι πτυχιούχοι τους δεν ήταν επαρκώς ειδικευµένοι / έµπειροι για να εξετάσουν τις εξελίξεις σε αυτές τις προαναφερθείσες περιοχές. Οι απαντήσεις από την Ελλάδα και την Πολωνία δείχνουν σηµαντικά χαµηλές σε αυτήν την περιοχή και η ισορροπία µεταξύ αυτών των δύο χωρών που ανήκουν στις catching up χώρες στην ταξινόµηση της ευρωπαϊκής καινοτοµίας, ίσως δείχνει ότι οι νεώτεροι τοµείς της τεχνολογίας ή των διαδικασίας στις κατασκευές είναι σηµαντικότεροι σε αυτή τη φάση για αυτές τις χώρες. Η εξήγηση πρέπει να ψαχτεί στους στόχους των πτυχιούχων. Παραδείγµατος χάριν η µέγιστη δύναµη του κινήτρου στην Ουγγαρία είναι συχνά εκείνη της επιβίωσης, του φόβου, της ανεργίας και του καταναγκασµού να καλύψει τις απαιτήσεις, και όχι της δυνατότητας για την καινοτοµία. Είναι στο στάδιο της κίνησης προς τη σύγκλιση µε το µέσο όρο της ΕΕ αλλά λειτουργικά αυτό µπορεί να µην είναι ακόµα πάντα εξ ολοκλήρου πρακτικό και εφικτό. 17

18 Εικ.2.10 Μέση απόκριση από απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς ανά χώρα σχετικά µε το αν οι απόφοιτοι ενδιαφέρονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον κατασκευαστικό τοµέα. Η άποψη της βιοµηχανίας είναι ότι οι πτυχιούχοι πρέπει να εισάγονται στον εργασιακό χώρο έτοιµοι να καινοτοµήσουν. Η Εικόνα 2.11 καταδεικνύει τις ισχυρές προσδοκίες προς τους πτυχιούχους για να µπουν στον εργασιακό χώρο µε ήδη αναπτυγµένη την ετοιµότητα να εφαρµοστούν οι καινοτοµίες. Οι επιχειρήσεις είναι πρόθυµες να επενδύσουν στους υπαλλήλους τους για να µάθουν τις πρόσθετες τεχνικές ή ακόµα και τις συγκεκριµένες φιλοσοφίες των υλικών που αυτές χρησιµοποιούν και τις συγκεκριµένες µεθόδους που η επιχείρηση αναµένεται να ακολουθήσει. Παραδείγµατος χάριν, επιθυµούν να µάθουν στους υπαλλήλους τους το βασικό επίπεδο γνώσης ή των µεθόδων, το πώς να εργάζονται µε συγκεκριµένα δεδοµένα, ενώ προσπαθούν να κερδίσουν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και να παραδώσουν τα πιο καινοτόµα προϊόντα στους πελάτες. Εικ.2. Μέση απόκριση από απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς ανά χώρα σχετικά µε το αν οι απόφοιτοι πρέπει να µπαίνουν στην αγορά εργασίας έτοιµοι να καινοτοµήσουν. 18

19 Κατά την ανάλυση των απαντήσεων στις χώρες των εταίρων, υπάρχει κοινή τάση και µια σηµαντική προσδοκία που περιλαµβάνει ότι µέρος της πανεπιστηµιακής εµπειρίας εκµάθησης ενός σπουδαστή πρέπει να είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων από τη συµµετοχή τους σε πραγµατικό εργασιακό. Υπήρξε µια µικτή άποψη στις χώρες και στις τρεις οµάδες ερωτώµενων, των πτυχιούχων/ διευθυντών και των ακαδηµαϊκών, σχετικά µε την πιο κατάλληλη µέθοδο προετοιµασίας ενός πτυχιούχος ώστε να είναι έτοιµος να καινοτοµήσει στον εργασιακό χώρο. Η πλειοψηφία των ερωτώµενων θεώρησε ότι η εκµάθηση τέτοιων δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο δεν ήταν η πιο κατάλληλη ή αποτελεσµατική µέθοδος. Αυτό αποτελεί µια απρόσµενη απάντηση εξαιτίας της αξίας που έδωσαν στην πρακτική εκµάθηση στο πρόγραµµα σπουδών και την ίδια την φύση της διαχείρισης κατασκευής ως επαγγελµατική πειθαρχία. Απρόσµενα, µέρος των ερωτώµενων σε µερικές χώρες (διευθυντές στο Ηνωµένο Βασίλειο, ακαδηµαϊκοί στη ηµοκρατία της Τσεχίας) αρνείται την ανάγκη τέτοιες δεξιότητες να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σπουδών, υποστηρίζοντας ότι θα υπάρξει ευκαιρία για την καινοτόµο πρακτική βραχυπρόθεσµα. Η Εικόνα 2.12 καταδεικνύει ότι τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης είναι ο προτιµηµένος τρόπος εκµάθησης της ετοιµότητας σε καινοτοµία και για τους ακαδηµαϊκούς και για τους διευθυντές στις χώρες συνεργατών. Οι πτυχιούχοι προτιµούν να µαθαίνουν σε πραγµατικό εργασιακό χώρο εντούτοις υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό που υποστηρίζει επίσης τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης επιτρέπουν η κατάρτιση να προσαρµοστεί στις ανάγκες της επιχείρησης που µεγιστοποιούν έτσι την αποδοτικότητα. εν είναι ίσως απρόσµενο ότι η εκµάθηση της ετοιµότητας σε καινοτοµία µέσα από τα τριτοβάθµια ιδρύµατα, κέρδισε περισσότερη υποστήριξη από τους ακαδηµαϊκούς ερωτώµενους ακόµη και αν θεώρησαν ότι ένας πιο κατάλληλος µηχανισµός για την παράδοση ήταν µέσω των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Στα αποκρινόµενα έθνη σαφώς υπήρξε και άλλη µια τάση, όπως στη ηµοκρατία της Τσεχίας, όπου δεν θεώρησε ότι τα πανεπιστηµιακά προγράµµατα είναι ο κατάλληλος µηχανισµός από τον οποίο θα αναπτυχθούν δεξιότητες για την καινοτοµία. Αυτό ήταν αρκετά προφανές και σε τις τρεις αποκρινόµενες οµάδες. Η ηµοκρατία της Τσεχίας δεν ήταν µόνη κατά αυτήν την άποψη, οι Ούγγροι πτυχιούχοι και ακαδηµαϊκοί ήταν σηµαντικά κάτω από το µέσο αριθµητικό όπως ήταν οι βρετανικοί διευθυντές. Οι διευθυντές γενικά δήλωσαν ότι η καινοτοµία δεν παραδίδεται αποτελεσµατικά από τα τριτοβάθµια ιδρύµατα. Αυτή η άποψη υποστηρίχτηκε και από τις τρεις οµάδες απάντησης και από τη ηµοκρατία της Τσεχίας και από την Ουγγαρία και σε µια µικρότερη έκταση το Ηνωµένο Βασίλειο. Αυτή η άποψη µειώθηκε σε αξία εντούτοις από τους ελληνικούς ερωτώµενους. Όλες οι ελληνικές οµάδες ερωτώµενων θεώρησαν ότι η καινοτοµία µπορεί να παραδίδεται αποτελεσµατικά και από τα τριτοβάθµια ιδρύµατα κυλά. 19

20 Εικ.2.12 Μέση απόκριση από απόφοιτους, επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς ανά χώρα σχετικά µε τις καταλληλότερα µέσα προετοιµασίας των αποφοίτων για καινοτοµία. Οι απόψεις των αποφοίτων ερωτώµενων ήταν συγκεχυµένες σχετικά µε την εκµάθηση στον εργασιακό χώρο. Σε µερικές χώρες (Αγγλία, Ουγγαρία & ηµοκρατία της Τσεχίας) οι πτυχιούχοι υποστήριξαν πάρα πολύ αυτήν την προσέγγιση αλλά αντίθετα στη Σλοβενία ή την Ελλάδα δεν την υποστήριξαν ευρέως. Οι διευθυντές ήταν ευρέως λιγότερο ενθαρρυντικοί από τους πτυχιούχους στη µάθηση στον εργασιακό χώρο. Αν και στην Αγγλία και τη ηµοκρατία της Τσεχίας αυτό συνέβη, η άποψη των περισσότερων ανώτερων διευθυντών µπορεί να είναι ότι οι σπουδαστές που κερδίζουν την εργασιακή πείρα ως τµήµα των σπουδών τους δεν αναµένεται να προσφέρουν τις καινοτόµες λύσεις στα προβλήµατα. Τα πιο κατάλληλα µέσα για την επιβράβευση της καινοτόµου εργασίας εξετάστηκαν επίσης ως τµήµα του ερωτηµατολογίου. Όπως τα προηγούµενα στοιχεία σε αυτήν την έκθεση έδειξαν σαφή υποστήριξη για το συνυπολογισµό της πρακτικής εργασίας στο πρόγραµµα σπουδών, αποδεικνύεται και υποστηρίζεται από όλες τις χώρες ο συνυπολογισµός της πρακτικότερης εφαρµογής στην εκµάθηση. Υπήρξε επίσης συνεπής η απάντηση για την ανάπτυξη δηµιουργικότερων προγραµµάτων. Αυτό αντηχεί τη σηµασία που αποδίδεται στην προηγούµενη ανάλυση του χάσµατος δεξιοτήτων στον τοµέα της δηµιουργικότητας µεταξύ των πτυχιούχων. Λιγότερη σηµασία έδωσα οι ερωτώµενοι στον συνυπολογισµό των σηµαδιών για την καινοτόµο εργασία. Αυτή η ερώτηση κατευθύνθηκε σε όλες τις οµάδες ερωτώµενων και από τις απαντήσεις θεωρείται ότι η καινοτόµος εργασία ήταν ακόµα µια περιοχή που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, και όχι πάντα εύκολα. 20

21 Εικ.2.13 Οι πιο κατάλληλες µέθοδοι ανά χώρα για την καινοτοµική εργασία µεταξύ των φοιτητών. 2.6 Βιοµηχανία και Επιστήµη Συνεργασία ή Συνύπαρξη? Τα επίπεδα δέσµευσης και συνεργασία µεταξύ των συναδέλφων του ακαδηµαϊκού κόσµου και της βιοµηχανίας ήταν σηµαντικά ποικίλα και σαφώς καταδεδειγµένα στα συµπεράσµατα των ερωτηµατολογίων. Οι χώρες όπου καταγράφηκε η ευρύτερη συνεργασία ήταν η Ουγγαρία και η Σλοβενία (περίπου πάνω από 40% του ερευνηµένου πληθυσµού), ενώ οι περιορισµένες αµοιβαίες επαφές εµφανίστηκαν στην Πολωνία και τη ηµοκρατία της Τσεχίας. Τα ακόλουθα παραδείγµατα των ευκαιριών συνεργασιών προσφέρθηκαν σε όλους τους ερωτώµενους ως τµήµα του ερωτηµατολογίου µε την επιλογή τίποτα που δεν καλύφθηκε εκτός από την προσθήκη στον κατάλογο (δηλ. επιλογή «άλλο»). Έρευνα στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα πηγαίνει στη βιοµηχανία Συνεργασία ανά έργο ιπλωµατικές εργασίες Αξιολόγηση τεχνολογιών της βιοµηχανίας από ειδικούς επιστήµονες των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Επαγγελµατικές διαλέξεις στα πανεπιστήµια Άλλο Το γράφηµα 2.14 δείχνει ότι η συνηθέστερη µορφή αλληλεπίδρασης µεταξύ της βιοµηχανίας και των ιδρυµάτων είναι η ειδική διάλεξη των επαγγελµατιών στα πανεπιστήµια και η αξιολόγηση έργων της βιοµηχανίας από τους ακαδηµαϊκούς. Άλλες µορφές συνεργασίας όπως τα από κοινού ερευνητικά προγράµµατα ή η έρευνα για τη βιοµηχανία ήταν µάλλον σπάνιες. Κατά τη διάρκεια της ποιοτικής έρευνας οι δυο προαναφερθείσες µορφές συνεργασίας αξιολογήθηκαν γενικά ανεπαρκείς, τόσο από την άποψη της έρευνας όσο και από την άποψη της σωστής εµπλοκής των φοιτητών στην βιοµηχανία. 21

22 Εικ.2.14 Οι πιο κατάλληλες µέθοδοι ανά χώρα για την καινοτοµική εργασία µεταξύ των φοιτητών. Η πλειοψηφία των ερωτώµενων που ρωτήθηκαν για τους σηµαντικότερους πιθανούς συνεργάτες στις ερευνητικές δραστηριότητες, επισήµαναν τα ερευνητικά ιδρύµατα, τις κατασκευαστικές εταιρείες και τα αρχιτεκτονικά γραφεία, ενώ λιγότερο συχνά εµφανίστηκαν δηµόσιοι οργανισµοί συµβούλια έρευνας ή εθνικές οργανώσεις υποστήριξης. Πρέπει να τονιστεί ότι η σηµασία της συνεργασίας µε τα δηµόσια όργανα και τους διαφορετικούς ερευνητικούς οργανισµούς εκτιµήθηκε πολύ υψηλότερος από τους ακαδηµαϊκούς δασκάλους και τους πτυχιούχους απ' ό, τι από τους διευθυντές επιχειρήσεων. Έικ.2.15 Οι επικρατέστερες συνδέσεις ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και βιοµηχανίας ανα χώρα 22

23 Οι ερωτώµενοι από όλες τις χώρες των εταίρων συµφώνησαν ότι ο συνυπολογισµός της πιο ζωντανής εργασίας είναι σηµαντικός καθώς ενισχύει τις συνδέσεις µεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής και ότι ενισχύει το επιθυµητό στόχο εκείνων των ενοτήτων προς τους σπουδαστές. Οι ερωτώµενοι επίσης συµφώνησαν ότι τα πρακτικότερα στοιχεία στο πρόγραµµα σπουδών θα βελτίωναν την ικανότητα των σπουδαστών να σκεφτούν καινοτόµα και ότι οι διαλέξεις φιλοξενουµένων ενίσχυσαν την εµπειρία εκµάθησης σπουδαστών αλλά σε αυτήν την περίπτωση ήταν πιό δύσπιστες (οι πιο ουδέτερες και αρνητικές απόψεις εµφανίστηκαν). Ένας ερωτώµενος θεώρησε ότι έπρεπε να ληφθεί προσοχή µε την επιλογή των διαλέξεων φιλοξενουµένων επαγγελµατιών στα πανεπιστήµια για να αποφευχθεί ένα πάρα πολύ αγορα-κεντρικό µήνυµα. Αρκετά συχνά η πρακτική και η διαδικασία µπορούν να είναι συγκεκριµένες για µια ιδιαίτερη εταιρία και αυτό µπορεί ακούσια να µεταβιβαστεί στους σπουδαστές. Επίσης, µια κατάχρηση του προτύπου διάλεξης φιλοξενουµένων µπορεί επίσης να οδηγήσει στη σύγχυση ή τα αντιφατικά µηνύµατα που µεταβιβάζεται στους σπουδαστές. Αυτά τα παραλειπόµενα η χρήση των οµιλητών φιλοξενουµένων µπορούν επίσης να αντιµετωπισθούν σε ένα θετικό φως. Χρησιµοποιηµένος µε τη διακριτικότητα και κατάλληλα υπάρχει µια πολύτιµη διορατικότητα στην πραγµατικότητα µιας ιδιαίτερης διαδικασίας ή µιας θεωρητικής περιοχής του κλάδου. Είναι σηµαντικό ζωτικής σηµασίας ότι οι σπουδαστές µπορούν να αξιολογήσουν τις σχετικές αξίες των διαφορετικών καινοτοµιών και των διαδικασιών στην πράξη Αξιολόγηση για το περιβάλλον της καινοτοµίας Όταν ρωτήθηκαν σχετικά µε τους ιδιαίτερους παράγοντες που θα ενθάρρυναν τη βιοµηχανία να πλησιάσει τα όργανα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για να συνεργαστούν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ή των πρακτικών, ως κύρια περιοχή απάντησης υπογραµµίστηκε η αναγνώριση της ερευνητικής πείρας που έχουν τα πανεπιστήµια και τους κατάλληλους εξειδικευµένους πόρους και τον εξοπλισµό για την έρευνα. Απρόσµενα, η τεχνογνωσία των πανεπιστηµίων και η πρόσβαση σε κεφάλαια που αφορούσαν έρευνα και ανάπτυξη δεν θεωρήθηκαν ως σηµαντικό ζήτηµα. 23

24 Εικ.2.16 Παράγοντες που ενισχύουν τις σχέσεις ιδρυµάτων και βιοµηχανίας Από τους παράγοντες που θα αποθάρρυναν τη συνεργασία µε τα πανεπιστήµια στον τοµέα της έρευνας τα συνηθέστερα υπογραµµισµένα προβλήµατα σχετίστηκαν µε τη διάσταση του µάρκετινγκ: η µικρή εκτίµηση των πρακτικών ζητηµάτων που απασχολούν τη βιοµηχανία και ακόµα σηµαντικότερα, οι δυσκολίες των πανεπιστηµίων να αποκρίνεται στις άµεσες ανάγκες του τοµέα κατά τρόπο έγκαιρο. Εικ.2.17 Παράγοντες που εµποδίζουν τις σχέσεις ιδρυµάτων και βιοµηχανίας Η απάντηση στα κράτη που δεν καλύπτουν τις συγκεκριµένες επιχειρησιακές ανάγκες είναι παρόµοιων προτύπων. Πρέπει να εξεταστεί ότι η λειτουργία ενός πανεπιστηµίου είναι πρακτικά ποιος υπάρχει για να εξυπηρετήσει. Προφανώς υπάρχει µια αυξανόµενη ανάγκη για την παροχή µιας σειράς 24

25 µαθηµάτων για την εργασία, αλλά οι αποστολή του πανεπιστηµίου δεν είναι να λυθούν εξ ολοκλήρου οι επιχειρησιακές ανάγκες των συγκεκριµένων πελατών. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε αποκάλυψε δύο βασικά εµπόδια στη συνεργασία. Το πρώτο συνδέεται µε την άκαµπτη δοµή της πλειοψηφίας των οργάνων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε συνέπεια τη χαµηλή ευελιξία στην προσαρµογή στις ανάγκες αγοράς από την άποψη του περιεχοµένου των προγραµµάτων σπουδών και της οικειότητας των ακαδηµαϊκών δασκάλων µε τις νεώτερες τάσεις. Οποιεσδήποτε προτάσεις για τις βελτιώσεις που εισάγονται αρκετά συχνά πρέπει να αντιµετωπίσουν τις µακροχρόνιες και υπερβολικά γραφειοκρατικές διαδικασίες που µπορούν σηµαντικά να µειώσουν την τελική αποτελεσµατικότητά τους και προφανώς την επιθυµία από τη βιοµηχανία να χρησιµοποιηθεί η πείρα µέσα στα πανεπιστήµια. Το δεύτερο ζήτηµα υπογραµµίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις από πανεπιστήµια και τη βιοµηχανία στα ερευνητικά προγράµµατα. Οι ιδιωτικές εταιρείες αναθέτουν την ερευνητική εργασία στα πανεπιστήµια µε σκοπό να τους βοηθήσουν να λύσουν τα προβλήµατα ή τα ζητήµατα που απαιτεί τις γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις δεδοµένου ότι αυτά τα ζητήµατα που αντιµετωπίζονται είναι µεταφρασµένα στο λειτουργικό κόστος στις περισσότερες από τις περιπτώσεις. Όµως η ερευνητική εργασία οδηγείται πιο επιστηµονικά και όχι απαραιτήτως µε τις τρέχουσες απαιτήσεις του τοµέα της κατασκευής. Οι επαγγελµατίες έδειξαν ότι τα κρισιµότερα ελλείποντα στοιχεία στο εθνικό περιβάλλον καινοτοµίας ήταν η έλλειψη πρακτικών, χρήσιµων ερευνητικών αποτελεσµάτων που θα µπορούσαν να ισχύσουν εύκολα στα πραγµατικά προγράµµατα και την οικονοµική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην έρευνα. Άλλο συχνά αναφερθέντα προβλήµατα ήταν η απουσία αντιπροσωπειών για τα κέντρα τεχνολογικής µεταφοράς και νεωτερισµών. Μπορεί να φανεί από τα ανωτέρω αποτελέσµατα ότι υπάρχει σαφής απαίτηση του ιδιωτικού τοµέα για την έρευνα και τις σπουδές ανάπτυξης, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι ερευνά οι δραστηριότητες δεν εξετάζουν συχνά τα πρακτικά προβλήµατα και οι ανάγκες τοµέα, η βιοµηχανία δεν είναι πρόθυµη να επενδύσει σε κοινά έργα µε το πανεπιστήµιο. Η εικόνα 2.18 δείχνει ότι όταν υπάρχει απόφαση να υιοθετηθεί µια καινοτόµος πρακτική ή τεχνολογίες, οι περισσότεροι σοβαροί παράγοντες ήταν η προώθηση των νέων προϊόντων/ διαδικασιών στους υπάρχοντες χρήστες, ευαισθησία της αγοράς στην τιµή, η αναβαθµισµένη εργασία για να εφαρµόσουν τη νέα διαδικασία και το καθορισµένο από τη ζήτηση προϊόν ή τη διαδικασία. Όταν ερευνήθηκε η οµαδοποίηση των συµµετόχων σχετικά µε τους σηµαντικότερους οδηγούς για να ωθήσει την µπροστινή καινοτόµο πρακτική, η πολύ συχνά αναφερόµενη απάντηση ήταν ότι αυτό ήταν στα χέρια του πελάτη. Ουσιαστικά ο πελάτης κρατά τον προϋπολογισµό αλλά και πρέπει να κάνει την αποτελεσµατική χρήση αυτού που θα του παραδοθεί σε µια περιοχή σχεδίου, κατασκευής ή τεχνολογίας. Ο προϋπολογισµός και το χρονοδιάγραµµα είναι οι παράγοντες κλειδί κατά την παράδοση οποιουδήποτε προγράµµατος. Κατά συνέπεια όπως τα στοιχεία δείχνουν οι 25

26 ανάγκες του πελάτη είναι συχνά ο κυρίαρχος οδηγός για τις διαδικασίες που υιοθετούνται στην παράδοση. Εικ.2.18 Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των εταιριών να υιοθετήσουν καινοτοµία. Λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που συµβάλλουν ως σηµαντικότερα εµπόδια στην διαδικασία της καινοτοµίας, το ερωτηµατολόγιο έδειξε ότι ήταν η έλλειψη ιδιωτικών χρηµάτων που δόθηκε στην έρευνα, ο συντηρητισµός του πελάτη που αποτρέπει από τη χρησιµοποίηση των αδοκίµαστων τεχνικών/ διαδικασιών και η ανικανότητας των περισσότερων βιοτεχνών να µάθουν τις νέες διαδικασίες. Άλλα εµπόδια (πέρα από την πάρα πολύ επιφανειακή γνώση των νέων τεχνολογιών) εκτιµήθηκαν χαµηλότερα. Εικ.2.19 Εµπόδια επιχειρήσεων για την υιοθέτηση καινοτοµιών. 26

27 Εν περιλήψει το περιβάλλον για την καινοτοµία για να ακµάσει χρειάζεται έναν µικτό τρόπο. Η δυνατότητα είναι αναµφισβήτητη και η Εικόνα 2.20 δείχνει ότι όλοι οι ερωτώµενοι συµφώνησαν ότι η εφαρµογή της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών θα µπορούσε να συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη. Η κίνηση για την καινοτοµία είναι απτή και, µε τις ιδιαίτερα ισχυρές απαντήσεις από τους πτυχιούχους, διατυπώθηκε ότι πρέπει να υπάρξουν νέες σειρές µαθηµάτων που στρέφονται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτοµίας. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την καινοτοµία και τη νέα τεχνολογία στο ιαδίκτυο και επίσης στα εξειδικευµένα περιοδικά. Εικ.2.20 Παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον καινοτοµίας ανά χώρα. 2.8 Περίληψη του Πακέτου Εργασίας 2 Οι ερωτώµενοι ρωτήθηκαν για τους τρόπους µε τους οποίους πρέπει να προετοιµαστούν οι απόφοιτοι για να είναι έτοιµοι να εφαρµόσουν καινοτοµίες στον τοµέα της κατασκευής. Ειδικότερα, οι διευθυντές (διαχειριστές) του κατασκευαστικού τοµέα ήταν πεπεισµένοι για την ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµίας. Η εκµάθηση σε πραγµατικούς χώρους εργασίας εµφανίστηκε ως το δεύτερο σε προτίµηση εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού, αλλά τονίσθηκε περισσότερο από τους απόφοιτους. Μεταξύ των απαραίτητων προσόντων για εκείνους αναφέρθηκαν ως σηµαντικότερα: η υποστήριξη της δηµιουργικότητα και η ετοιµότητα εφαρµογής καινοτοµίας, αλλά και η περιέργεια να δοκιµαστεί κάτι νέο (περιέργεια). Στη ηµοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβενία και το Ηνωµένο Βασίλειο επίσης ο ρόλος των τεχνικών ικανοτήτων υπογραµµίστηκε έντονα. Είναι αντάξιο να σηµειωθεί ότι οι προσωπικές ιδιότητες έγιναν αντιληπτές από 27

28 τη βασική σηµασία κατά τον εξέταση του ιδανικού σχεδιαγράµµατος του καινοτόµου ατόµου. Ο καλύτερος τρόπος να υποστηριχθούν και να αναπτυχθούν οι προαναφερθείσες ιδιότητες, σύµφωνα µε τη γνώµη των ερωτώµενων, περιλαµβάνει την πρακτικότερη εφαρµογή ως τµήµα των σπουδών, τη δηµιουργία προγραµµάτων µε περισσότερη πρακτική εφαρµοσµένης εκµάθηση. Η πλειοψηφία των ερευνηµένων επαγγελµατιών δήλωσε ότι η αύξηση της πρακτικότερης κατάρτισης που στρέφεται στις νεώτερες τεχνολογίες και τις διαδικασίες πρέπει να φέρει τη θετική επίδραση στη δυνατότητα του πτυχιούχου να εφαρµόσει τις καινοτοµίες. Επιπλέον περισσότερες διεπιστηµονικές σειρές µαθηµάτων πρέπει να εισαχθούν στα προγράµµατα σπουδών, που στρέφονται επίσης στα µητεχνολογικά (οικονοµία, οργάνωση, νόµος, διαχείριση) πλαίσια της διαδικασίας της κατασκευής. Η αλλαγή της µορφής των θεµάτων, προκειµένου να αναπτυχθούν οι «µαλακές» δεξιότητες όπως την παρουσίαση των επιχειρηµάτων ή της διαπραγµάτευσης επίσης συστήνεται έντονα. 28

29 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γενικά Αυτό το µεταπτυχιακό πρόγραµµα έχει στόχο την προσφορά γνώσης που θα ισορροπεί ανάµεσα σε ένα γενικό θεωρητικό υπόβαθρο στην καινοτοµία και στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων που απαιτούνται κατά την εφαρµογή καινοτοµιών στο χώρο των κατασκευών. Αναπτύχθηκε µε γνώµονα από τη µια πλευρά να παρέχει ένα γενικό πεδίο εκπαίδευσης πάνω στις αρχές και τις έννοιες της καινοτοµίας και της µεταφοράς τεχνολογίας στον κατασκευαστικό κλάδο, και από την άλλη πλευρά να παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι καινοτόµοι και δηµιουργικοί στην εφαρµοσµένη επίλυση προβληµάτων. Έµφαση δίνεται στις τεχνολογίες αιχµής και στις διεθνής καλύτερες πρακτικές σε πεδία όπως η χρήση της νέας τεχνολογίας, το σύγχρονο management και η ηγεσία και η ανάπτυξη των οργανισµών. Στις επόµενες παραγράφους δίνεται η ακριβής εκπαιδευτική προσέγγιση του προγράµµατος, ενώ στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αναµενόµενα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Τι προσφέρει το µοντέλο? Τη δυνατότητα να µελετηθούν και να αξιολογηθούν πολλές θεωρίες και προσεγγίσεις της καινοτοµίας και της διαχείρισης της καινοτοµίας από µια ακαδηµαϊκή οπτική. Τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να αποκτήσουν µια πλατιά γκάµα γνώσεων και ικανοτήτων πάνω στην υιοθέτηση καινοτοµικών πρακτικών (προϊόντα, διαδικασίες, κ.λπ). Πρακτική εξάσκηση της θεωρητικής κατάρτισης σε ένα πλαίσιο που δίνει έµφαση στην οργανωτική πλευρά της καινοτοµίας και της ηγεσίας. Πρακτική σε πραγµατικές συνθήκες, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να εφαρµόσουν σε ρεαλιστικό περιβάλλον τις αποκτηθείσες γνώσεις. Για ποιους είναι το πρόγραµµα? Μεσαία και υψηλά στελέχη της κατασκευαστικής βιοµηχανίας Σύµβουλοι του κατασκευαστικού τοµέα Στελέχη του Εµπορικού Τοµέα ιαχειριστές έργου ιευθυντές µικρών επιχειρήσεων στον ευρύτερο κατασκευαστικό τοµέα Τοπικούς/ Περιφερειακούς / Εθνικούς διαµορφωτές πολιτικούς 29

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: O ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Η ευρωπαϊκή απάντηση στις βιοµηχανίες τροφίµων διαµέσου της διεθνούς εµπειρίας και παρακολούθησης βασισµένη σε παραδείγµατα σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1.1. Σκοπός της εργασίας 6 1.2. οµή της εργασίας 7 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 7 2.1 Ορισµός και Λειτουργικό Μοντέλο 7 2.2 Χρηµατοδότηση επιχειρησιακών αγγέλων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.6.2009 COM(2009) 295 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59. Η έκφραση οικονοµία έντασης γνώσης δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα, Ελλάδα Καρδίτσα, Ελλάδα info@eco-consultants.gr pmdian@otenet.gr anka@anka.gr

Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα, Ελλάδα Καρδίτσα, Ελλάδα info@eco-consultants.gr pmdian@otenet.gr anka@anka.gr 2 Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα, Ελλάδα Καρδίτσα, Ελλάδα info@eco-consultants.gr pmdian@otenet.gr anka@anka.gr Το παρόν κείμενο έχει συνταχθεί από τα μέλη του Δικτύου για την Κοινωνική Ολοκλήρωση και την ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών Ανάπτυξη δέσµης δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Η έκθεση διαµορφώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «Οικονομική καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογές στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Το παρόν paper στοχεύει στην εξέταση της επίδρασης της κρίσης στο ρόλο των Πανεπιστημίων, με επικέντρωση στην αναγκαιότητα μετατροπής τους,

Περίληψη Το παρόν paper στοχεύει στην εξέταση της επίδρασης της κρίσης στο ρόλο των Πανεπιστημίων, με επικέντρωση στην αναγκαιότητα μετατροπής τους, Η συνεισφορά των Πανεπιστημίων στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ενδογενούς περιφερειακής ανάπτυξης: Είναι η παρούσα οικονομική κρίση μια καλή ευκαιρία για ενδυνάμωση της συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα