Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010 2063"

Transcript

1 Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου Αριθμός 2058 Αριθμός 2060 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Γνωστοποίηση σύμφωνο με το Αρθρο 12 του Νόμου 164 (Ι) ίου 2002, όπως τροποποιήθηκε από το Αρθρο 10 του Νόμου 160 (!) του 2004 Η Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Εθνική Αρχή για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από το Αρθρο 12 του Νόμου 164 (Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε από το Αρθρο 10 του Νόμου 160 (Ι) του 2004, έχει προβεί στην προαναγνώριση της Συνεργατικής Εταιρείας Αμπελουργών Πισσουρίου (ΣΕΑΠ) Λτδ ως Ομάδα Παραγωγών για την κατηγορία προϊόντων "Βιολογικά Φρούτο", με περιφέρεια εργασιών όλες τ!ς περιοχές της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την 1η Ιουνίου, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νομών του 1996 έως 2009 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιων και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 28 Ιουνίου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικά Αποθετήριο κα! Κεντρικό Μητρώο Αξιών Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2010 / 2019, της εταιρείας USB Bank Pic. Αριθμός 2059 ΧΡΗΜΑΤΙΠΉΡίΟ ΑΞίΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νομών του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως σπς 18 Ιουνίου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2010 της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

2 2064 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΪΟΥ2010 Αριθμός 2061 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα πρώτης άδειας κυνηγίου, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος. Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσού, Κυριάκου Οικονόμου 21 Λεμεσός Ημέρες: 28/06/2010, 29/06/2010 και 30/06/2010 Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 19,00-22:00 για απόκτηση Αριθμός 2062 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνω α τοπ οίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Πάφου ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το μήνα Ιούνιο 2010, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Τράπεζας Κύπρου Ημέρες: 23/06/2010, 24/06/2010 και 25/06/2010 Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 19:00-22:00 Αριθμός 2063 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων κεφάλαιο Α του Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10(1) του 2006 και 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, έχει ανανεώσει την ττιο κάτω Αδεια Παρασκευής / Εισαγωγής Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων από τρίτες χώρες με τα πιο κάτω στοιχεία: Αριθμός Άδειας: CY.ML. 0002V Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: 18/11/2009 Ισχύει μέχρι : 17^11/2014 Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : VETAGRICA LTD Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ Λαταιά - Λευκωσία Αριθμός 2064 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων κεφάλαιο Ατού Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10(ί) του 2006 και 2009 και σύμφωνα με το στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, έχει εκδώσει την πιο κάτω Άδεια Παρασκευής / Εισαγωγής Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων από τρίτες χώρες με τα πιο κάτω στοιχεία: Αριθμός Άδειας: CY.ML, 0004V Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: 04/11/2009 Ισχύει μέχρι: 03/11/2014 Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : PREMIER SHUKUHOGLOU LI D Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ολύμπου 4, 2234 Λατσιά -Βιομηχανική Περιοχή Τ.Θ12508 Λευκωσία

3 ΤΒΛΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2065 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες ίων άρθρων κεφάλαιο Β του Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων {Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10(1) του 2006 και 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία ττου υπέβαλαν οι αιτητές, έχει ανανεώσει τις πιο κάτω Αδειες Χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι : Κάτοχος Αδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 2. Αριθμός "Αδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 3. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας; 4. Αριθμός 'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 5. Αριθμός'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Αδειας Χονδρεμπορίου ' Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 6. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 7. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας.!σχύε. μέχρι Κάτοχος Αδειας Χονδρεμπορίου Διεύθυνση Αλληλογραφίας. CY.WL. 001V 2/3/2010 1/3/2015 PHARMACARE LTD Τ.Θ , Στρόβαλος - Λευκωσία CY.WL 002V 2/3/2010 1/3/2015 MEDIVET SUPPLIERS LTD Προμηθέωςδ, 1065 Λευκωσία Τ.Θ 27417,1645 Λευκωσία CY.WL 003V 2/3/2010 1/3/2015 T.U CHANCE PHARMACY LTD Λεωφόρος Αριστοφάνους 18 Α 2039, Στρόβολος-Λευκωσία CY.WL. 005V 2/3/2010 1/3/2015 ViTATRACE NUTRITION LTD ΤΘ 23886, 1687-Λευκωσία CY.WL. 006V 2/3/2010 1/3/2015 VE7AGR/CA LTD ΤΘ Λατσιά - Λευκωσία CY.WL. 007V 2/3/2010 1/3/2015 INTERVET MIDDLE EAST LTD P.O.Box 45129, 7111 Αραδιππου - Λάρνακα CY.WL.008V 2/3/2010 1/3/2015 VARNAVAS HADJIPANAYIS LTD Ανδροκλέους Λευκωσία

4 2066 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 2066 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων κεφάλαιο Β του Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παραοκευή, Χορήγηση και Χρήση} Νόμου 10(1} του 2006 και 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, έχει εκδώσει την πιο κάτω Ά6εια Χονδρεμπορίου Κτηνίατρικών Φαρμακευτικών ΠροΊονιων με τα πιο κάτω στοιχεία; Αριθμός 'Άδειας: CY.WL 025V Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: 18/12/2009 Ισχύει μέχρι: 17/12/2014 Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου ; PHARMNET Π Ο Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Γιάννου Κρανιδιώτη 219 Λατσιά - Λευκωσία Αριθμός 2067 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθετο} να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφα ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών σε αντικατάσταση των ακόλουθων πιστοποιητικών που δηλώθηκαν ως απολεσθέντα: Έκδοση/ Ποσό Πεοινοαφή Χρεονοάψων Αρ. Πιστοπ. 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 4η Σειρά 258/ , Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 281 / , Λήξης 2010 ΑριΘμός 2068 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 8.543,01 (Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και 1 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 294 που δηλώθηκε ως σπολεσθέν.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΑριΒμός 2069 ΚΥΠΡΙΑΚΗ AKyCKf A1U ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΜΕΧΡΙ 2000 Απόφαση ΕΠΑ: 29/2010 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση TOU αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Endesa Heiias Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία Μυτιληναίος Α Ε. - Ομιλος Επιχειρήσεων Επιτροπή Προστασίας TOU Ανταγωνισμού κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κσ. Ελένη Καραολή, Μέλος κ Δημήτρης Ππσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 11 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε οτην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 23/03/2010, από την εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε - Ομιλος Επιχειρήσεων (στο εξής η «Μυτιληναίος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά του 50,01% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Endesa Heiias Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο εξής η «Endesa Hellas») από την εταιρεία Μυτιληναίος, που κατέχει η εταιρεία Endesa Desarrollo SL Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες' Α) Η Μυτιληναίος είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και είναι εισηγμενη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της εταιρειών στους ακόλουθους τομείςμεταλλουργία-μεταλλεία, έργα EPC (Engineering Procurement Construction), ενέργεια και βιομηχανία οχημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό Όοον αφορά την δραστηριοποίηση της Μυτιληναίος στον τομέα της ενέργειας, η εν λόγω εταιρεία έχει συνάψει μια στρατηγική συμφωνία με την ισπανική εταιρεία Endesa Desarrollo SL, αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίου ενεργειακών στοιχείων καθώς και η κεφαλαιακή επάρκεια που της δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο ενεργειακό πρόγραμμα ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μέσω της συμφωνίας αυτής δημιουργήθηκε η Endesa Heffas της οποίας η Μυτιληναίος είναι κάτοχος του 49,99 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Β) Η εταιρεία Endesa Hellas είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενης τόσο απο θερμικές μονάδες όσο και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γ) Η Endesa Desarrollo SL αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ενεργειακού ομίλου Endesa S.A, που είναι εγγεγραμμένος στην Ισπανία και είναι κάτοχος του 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Endesa Hellas. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 29/03/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9/Q4/201G, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι ονογκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής με την υποβολή της κοινοποίησης, δηλαδή στις 23/03/2010 Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 12/04/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά

6 2068 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Η Επιτροπή, σε συνεδρία ιης που πραγματοποιήθηκε στις 21/04/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νομό και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπο το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκένιρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων κα! η εν γένε! ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη ατην αξιολόνησή τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η αρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση ιιττό την έννοια του άρθρου 4(1){β) του Νόμου, καθότι η Μυτιληναίος θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της Endesa Hellas. Αναλυτικότερα, ή εταιρεία Μυτιληναίος, η οποία κατέχει ήδη το 49,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Endesa Hellas, θα αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Endesa Hellas, εξαγοράζοντας το υπόλοιπο ποσοστό (50,01%) των μετοχών της Endesa Hellas, Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3{2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα 3, ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, σι ην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει ία 3, ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέαης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προίόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Επιτροπή καθόρισε ως σχετική αγορά την αγορά του ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συγκέντρωσης δεν είναι αναγκαίος ο τελικός καθορισμός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, καθότι είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο καθορισμό της αγοράς δεν προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές απο την κοινοποιηθείσασυγκέντρωση. Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι καμία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά στη Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποίαδήποτε γεωγραφική περιοχή της και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς Η μόνη παρουσία ατην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, συντελείται από την εταιρεία Stanmed Trading Company Ltd, θυγατρική της Μυτιληναίος, η οποία δραστηριοποιείται, σε τομείς που δεν έχουν σχέση με την ενέργεια. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε ατην ομόφωνη αττόψαοϊ) ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπο εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2070 ΚΪΠΡΙΛΚΚ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Ι Απόφαση ΕΠΑ:31/2010 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ACM Chnstofides Ltd και Fereos Ltd για τη δημιουργία της εταιρείας Christoftdes Fereos Distributors Ltd Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού' κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καρσολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης. 11 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 26/03/2010, από τις εταιρείες ACM Christofides Ltd (στο εξής «ACM Christofides») και Fereos Ltd (στο εξής «Fereos»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την δημιουργία κοινοπραξίας η οποία θα φέρει το όνομα Christofides Fereos Distributors Ltd {στο εξής «Christofides Fereos»). Or συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες" Α. Η ACM Christofides είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ασχολείται με την εισαγωγή, αντιπροσώπευση και διανομή αλκοολούχων προϊόντων και καπνικών ειδών. Β. Η Fereos είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με την εισαγωγή, αντιπροσώπευση και διανομή αλκοολούχων προϊόντων και καπνικών ειδών. Γ Η εταιρεία Chnstofides Fereos είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Fereos και ACM Christofides. Στην εν λόγω νεοϊδρυθείσα εταιρεία, θα μεταφερθούν μόνο τα τμήματα εισαγωγής, αντιπροσώπευσης και διανομής αλκοολούχων ποτών των δύο πιο πάνω εταιρειών. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 31/03/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16/04/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 22/04/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκένιρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 29/04/2Ο1Ο, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12/05/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις κα* συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και ολα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικά φάκελο της υπόθεοης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό ro πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

8 * / ' ' " ΤΜΗΜΑ Β 2070 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρυοσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου Η Επιτροπή Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που τιεριβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο V λόγω άρθρο, έχει καταλήξει όπ η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(γ) του Νίμου, καθότι οι εταιρείες ACM Chnstofides και Fereos θα δημιουργήσουν την εταιρεία Christofides Fereos, η οποία είναι κοινή επιχείρηση και θα εκπληρώνει επί μόνιμης βάσης όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας Ετπτΐλέσν, οι εταιρείες ACM Christofides και Fereos, θα ασκούν αττό κοινού έλεγχο στην εταιρεία Chnstofides Fereos. Ακόμα, με βάοη τα στοιχεία πο\ι περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Εππροπή διαπιοτώνεί ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή τιροχώρηοε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προίόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλομβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο η αγορά του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών να είναι ενιαία αλλά κατέληξε στο συμπέραομα ότι υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που διαφοροποιούν τις δύο αγορές. Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο η αγορά να διαχωρίζεται σε εισαγωγή/αντιπροσώπευση των εν λόγω προίόντων και σε διανομή, εντούτοις αποφάσισε ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή αγορά όσον αφορά τη διανομή των προίόντων αυτών αφού αυτή γίνεται από τους εισαγωγείς/αντιπροσώπους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καθόρισε ως σχετική αγορά στην παρούσα υπόθεση 1) την εμπορία (εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή) κρασιού και 2) την εμπορία (εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή) λοιπών αλκοολούχων ποτών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συγκέντρωσης η σχετική γεωγραφική αγορά για την εμπορία κρασιού και την εμπορία των υπολοίπων αλκοολούχων ποτών, ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου και της οριζόντιας σχέσης που υπάρχει μεταξύ των εταιρειών Fereos και ACM Christofides. η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι σε καμία από τις δύο αγορές, ήτοι της εμπορίας του κρασιού και της εμπορίας των Λοιπών αλκοολούχων ποτών, δεν υπάρχουν συνδυασμένα μερίδια των εταιρειών Fereos και ACM Chnstofides, ττέραν του 15%. Ως εκ τούτου, δε διαφαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε επηρεαζόμενη αγορά, ως αποτέλεσμα της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέοης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. ^~" Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με πς απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς Κωστάκης Χριστόφορου Ι ^ - ^ Πρόεδρος της Επιτροπής Ι%οο>Θθ1ας Ανταγωνισμού

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2071 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΌΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΕΠ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 34 Τούλα Τρύφωνος Άλλη Ειδική Ζώνη 46 Οδυσσέας Ελληνόττουλος Άλλο θέμα 12 Ανδρέας Αριστείδου Αλλο θέμα 42 Α.Ι. Πογιατζής & Στυλιανού Constraclions & Οΰν. Cop Lid Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 59 Ζωή Τοφαρίΰου κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 44 Μττάρρετ Ουζουνιάν Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 15 Ιουλία Χουβαρτά κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 56 Ελένη Ψυλλίδου Κυριάκου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 14 Ιουλία Χουβαρτά κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 16 Άτκεν Ουζουνιάν Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 52 Μαρία Σωτηρίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 18 Ανδρέας Παρπούνσ κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 25 Μάγδα Νίκολσον Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 26 Νίκος Νίκολσον κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 27 Ελένη Ψυλλίδου Κυριάκου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 28 Βίκυ Σταρή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 29 Μιχάλης Πουργουρίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 30 Αντώνης Βασιλείου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 54 Μαρούλα Κωνσταντινίδη Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 55 Λητώ Μιχαηλίόου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 32 Θεόδωρος Λο'ίζου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 48 Αμαρυλλίς Χριστόφορου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 49 Γιώργος Σεργίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 36 Μιχάλης Θεοδούλου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 51 Γιώργος Σεργίδης κ.ο. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 50 Αμαρυλλίς Χριστόφορου κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 45 Θωμούλα Χριοτοφόρου Αναβάθμιση συντελεσιή δόμησης 3! Μαρία Σωτηρίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 41 Αννα Στυλιανού Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης

10 2072 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΙΞΡίΔΑΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Apikia Estates Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 7 Ν. G. Pittas Investments Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 8 Σάββας Σιακκίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 9 Μαρία Ολυμπίου κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 10 Ιερός Ναός Παναγίας Παλλουριώτισσας Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 23 Αντώνης Φερεκύδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 24 Μίκης Παπαργυρού Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 64 Έλενα Παναγή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 65 Βάσο Σαουρή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 66 Μιχαλάκης Ιωάννου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 39 Apikia Estates Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 2 Στέλιος Κολοκασίδης Γενικά θέματα 11 Αννα Στυλιανού Γενικά θέματα 1 Κυριάκος Ταιμίλλης Γενικά θέματα 47 Ανδρέας Ματσουκάρης Διάφορα θέματα για περιοχή Καϊμακλίου- Παλλουριώτισσας 53 Ανδρέας Πέρναρος Ένταξη σε Ειδική Ζώνη 3 Γιώργος Σεργίδης κ.ά. Ένταξη σε εμπορική ζώνη 37 Λούλα Βοσιάδη Ένταξη σε Ζώνη Αστικού Κέντρου 17 Φρόσω Λουκά Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 40 Cyprus Airways Employees Trade Union Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 19 Chr. Kapodistrias & Sons Ltd Ένταξη σε βιομηχανική Ζώνη 22 Αχιλλέας Χριοτοδουλίδης Ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη 6 Universal Life Insurance Public Company Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 20 Ελένη Αντώνιο, δου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 33 Πολύδωρος Μιχαήλ Ένταξη οε Εμπορική Ζώνη 60 Ελένη Εκτορίδου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 63 Χρυοτάλλα Αργυρού Εξαίρεση από Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα 35 Μαρία Κάρουλα Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 58 Ευαγόρα Βρυώνη κ.ά. Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας 62 Μαρία Χρίστου Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας 43 Mi ν ω ς Μαχαιριώτης Κατάργηση Ζώνης Προστασίας ί Μόνη Χατ<ηιωσήφ Δημήτρης Κουλέρμος Ι Ιρώ Κωναταντινίοου Κίνητρα για ητρίοχές Ι ίράσινης Γραμμής Λευκωσίας Μετακίνηση στρατοπέδου ΒίνΐΗ και δημιουργία cuttoauf.ar.'i ίίέν tpou Πρόνοιες για Πφιοχή ϋιδικού Χορακιήρϋ Αγίου Λνορία

11 61 Κατερίνα Θεοδούλου κ.ύ. 62 Κατερίνα Θεοδούλου κ.α. ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Τροποποίηση Μεικτής Ζώνης Κατοικίας και ΒίΟΐεχνιας Τροποποίηση Μεικτής Ζώνης Κατοικίας και Βιοτεχνίας 5 ΑΓΡΥΠΝΟ! ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Αναπτύξεις αναψυχής ατην Περιτειχισμένη Πόλη 67 Κύπρος & Ελένη Χρυσοστομιδη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 68 Γεώργιος Γεωργίου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 69 Ιερά Μονή Ιωάννου Χρυσοστόμου Επηρεασμός αιτο Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων 70 Δημήτρης Κολοκααίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 71 Γιάννος Πίπης και άλλοι Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 72 Παγκύπριας Σύνδεσμος Υπεραγορών Άλλο θέμα 73 Ανδρέας Χαραλαμπίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 74 Γιαννάκης Μασούρης Ενταξη σε Βιομηχανική Ζώνη 75 Πέτρος Μιχαηλίδης Αλλη Ειδική Ζώνη 76 TREVCO HOLDINGS LIMITED Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 77 MARNEL INVESTMENTS LIMITED Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 78 MARMED INVESTMENTS LIMITED Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 79 Ελένη Νικήτα καί άλλοι Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 80 FINCOUP LIMITED Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 81 Πρεσβεία Ιταλίας Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 82 Απόλλωνας Κουμίδης και άλλοι Αλλο θέμα 83 CROWNPALM LTD Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης και Αλλο θέμα 84 KENNEDY HOTELS LTD Αλλο θέμα 85 Ανδρέας Γεωργίου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 86 Ανδρέας Γεωργίου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 87 Ανδρέας Γεωργίου Ένταξη σε Γεωργική Ζώνη 88 LOIS BUILDERS LTD Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 89 LOiS BUiLDERS LTD Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 90 LOIS BUILDERS LTD Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 91 ΑΤΗ LOS DEVELOPMENTS Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 92 PATiS & GEORGIOU CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT LTD 93 Μίκης Παπαργυρού Οικιστική Λτδ και άλλοι Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης / μετακίνηση ορίου Ζώνης Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη και Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 94 Γιαννάκης Μασσύρης Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 95 ROYAL GREENHOUSE CO. LTD Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 96 Εκκλησία Παλλουριωτίσσης (Παναγία) Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 97 Αιμιλία Βαρελλά και άλλοι Άλλο θέμα

12 2074 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ιωάννου Χρυσάνθη Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 99 Δώρος Θεοδώρου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης η ζώνης 100 Ρητά Ολυμπίου Επηρεασμός οπο δρόμο πρωταρχικής σημασίας ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΥ ΔΟΜΕ ΓΙΟΥ 0 Grandmyr Ltd Αναβάθμιση αυντελεσιη δομηοης Εμπορικού Αξονα 2 Θεοδώρα Οικονομίδου Χατζηκυπριανου κ.α. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 1 Ευανθία Σάββα Ηρακλείδου Διεύρυνση δρόμου 4 ΕΛένη Μακρυγιώργη 5 Μιχαλακης Κωνστα^νίδης Ανδρέας Βαρναβίδης 6 Μιχάλης Χατζηλοιζου 7 ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 22 Νίκος Περιστιάνης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης Εμιισρικού Αξονα Αλλο θέμα Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης Εμπορικού Αξονα Ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου σε Εμπορική Ζώνη Αλλα θέματα 23 Ι εώργιος Κωνστανι ivou Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 19 Κώστας Παντέχη κ. ά. Αναβάθμιση συντελεσιή δόμησης 3 Ανδρέας Τσίγκης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 11 Lois Builders Αναβάθμιση συνιελεστή δόμησης 5 Ελένη Χ' Εφραίμ Γεωργίου Αναβάθμιση συντέλεση δόμησης 6 Δώρος Ευθυμιάδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 20 Σωτηρούλα Κακούρη Πασχάλη κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 16 Μπάρρετ Ουζουνιάν Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 7 Woolworth Commercial Centre Ltd Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή ζώνης 9 Δήμος Σταυρίδης Ένταξη από ΚΓ5 σε Εβ4 12 Lois Builders Ένταξη από ΚΓ5 σε Εβ4 15 DOMS Cars Ltd 17 DOMS Cars Ltd 18 A. P. Ecology Ltd Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη και αύξηση του συντελεστή δόμησης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και αυξηοη ιου συντελεστή δόμησης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και αύξηση του συντελεστή δόμησης 10 Ch. &P. Maouns Lid κ.α. Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 2 Ιερό Μονή Κύκκου Ενταξη ιδιοκτησίας σε Ζώνη Ειδικών Χρήσεων 21 Παύλος Πολυκάρπου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 4 Αγνή Παρασκευά Κυπριανού κ.α. Ένταξη σε Εμπσρίκή Ζώνη?4 Hugo*a Trading Ltd Ενταξη οε Οικιστική Ζώνη 1 Γεώργιος Παλμυρης Επηρεασμός ιιπο δρόμο πρωταρχικής σημασίας 8 Στυλιανός Λειιμος Επηρεασμός nrro σχέδιο ρυμοτομίας

13 13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗ>: 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Συντονιστική Επη ροπή Ιδιοκτητών και Περιοίκων Βιομηχανικής ΠεριοχήςΈγκωμης 24 Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου Κατά της ανέγερσης υποσταθμού της ΑΗΚ Ένταξη σε Άλλη Ειδική Ζώνη και Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 25 Water-bridge Investments Limited Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 26 Χαράλαμπος ΧριστοδουΛίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 27 Μαρία Ιωάννου και άαλοι Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη 28 LOIS BUILDERS Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης ή Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 29 LOiS BUILDERS Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 30 Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 31 ίπρά Αρχιεπισκοπή Κύτιρου Αλλη Ειδική Ζώνη ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 114 ΑνθούΑα Χρισιοφή Παναγιωτίδη Αλλο θέμα 115 Αθανάσιος Χριστοφή Άλλο θέμα 74 Μάρω Παυλϊδοϋ Αλλο θέμα 75 Αναστασία Χατζήγεωργίου Άλλο θέμα 62 ΈΛΑη Πυρογιάτη Αλλο θέμα 63 Θεοφανώ Χαραλάμπους Αλλο θέμα 64 Γεωργία Χατζήμιχαηλ Αλλο θέμα 65 Λούκας Χατζήμιχαηλ Αλλο θέμα 66 Γιάννης Παυλίδης Άλλο θέμα 67 Μαίρη Παντέχη Αλλο θέμα 68 Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου Άλλο θέμα 69 Κωνσταντίνος Σχίζας Άλλο θέμα 70 Ελένη Χατζήπαναγη Άλλο θέμα 71 Βασίλης Κωνσταντινίδης Άλλο θέμα 72 Ντιάνα Κωνσταντινίδου Άλλο θέμα 73 Αθηνούλα Πινιαή Άλλο θέμα 113 Παναγιώτα Κούτρουλλου Άλλο θέμα 82 Παναγιώτης Μανώλη Άλλο θέμα 76 Μαρία Χαραλάμπους Αλλο θέμα 77 Γεώργιος Στρατουράς Άλλο θέμα 78 Γιαννούλα Μαρκίδου ΆλΛο θέμα 79 Λέοπω Χάββα ΆΜνσ θέμα 80 Χαράλαμπος Χ'Γεωργίου Αλλο θέμα 81 Σύλβια Παπαμακαρίου- Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Άλλο θέμα

14 l. Β 2076 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αλέξανδρος Γρηγοριάδης κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 97 Λαμπηδόνα Σταυρή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 104 Σοφία Χρίστοφίδου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 105 Αδάμος Αδάμου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 99 Apikia Estates Ltd Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 103 Αβιβας Βασιλαράς Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 100 Apikia Estates Ltd Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 101 Χρυστόλλα Ιακωβίδη κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 102 Πανικός Σταυρινού Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 96 Ελένη Θησέως Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 98 Παναγιώτης Σταυρινού Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 84 Κύπρος Μουρουζίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 85 Γιαννάκης Κουσέττης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 86 Έλλη Ανδρέου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 87 Γεώργιος Μουρούττης κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 89 Κυριάκος Γρηγόρη Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 90 Νάσω Παπαγεωργίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 91 Πολυξένη Χατζηπροκοπίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 92 Σωτηρουλα Αγγελή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 93 Τασούλα Χατζηπροκοπίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 94 Ελένη Πανταζη κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 95 Γεωργία Γεωργίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 88 Αντώνης Κακουλλής Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 106 Βίκτωρ Ζαχαριάδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 107 Χριστίνα Νικολαίδου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 108 Έρση Οικονομίδου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 46 Παναγιώτης Παναγιώτου κ.ά. Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 44 Perkan Industrial Ltd Ένταξη σε Ζώνη Εμπορίου και Αναψυχής 16 Ανάστασης Στεφάνου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 17 Κώστας Στεφάνου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 18 Βίας Στέφανου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 19 Χριστίνα Στεφάνου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 20 Ανάστασης Στεφάνου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 21 Χριστίνα Στεφάνου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης (ΟΥΝίΟΥ Βίας Στεφάνου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 23 Κώστας Στεφάνου & Σία Λτδ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 52 ΑΛέξανδρος Στεφανή & Σία Λτδ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 38 Ανδρέας ΤοφαΛίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 39 Ανδρέας Τοφαλίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 50 Ανδρέας Σπυρίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 28 Σωτήρης Ιωάννου & Υιός Λτδ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 30 Κυριάκος Ταλαπίνης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 29 Μέλπω Κουντούρη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 37 Ελένη Συμεωνίδου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 40 Ανδρέας Νεοκλέους Ένταξη αε Εμπορική Ζώνη 24 Αντώνης Κυριακίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 51 Α.Τ. Telecom Limited Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 27 Χρισπάνα Ιωαννίδου κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 36 Επιτροπή Αγώνα Λεωφόρου Σταυρού Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και κατάργηση από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 53 Quikmaster Holdings Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 31 Γεώργιος Πούρος Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 33 ΖΕΝΟΝ Euthymiades Estates Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 42 Ανδρέας Πολυκάρπου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 9 Προκοπής Παττίχης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 11 Ελένη Θεοδώρου κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 12 Μάριος Κωνσταντινίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 43 Ανδρέας Παντελή Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 45 Kapfive Estates Lid Αναβάθμιση Εμπορικής Ζώνης 26 Norprime Lid Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 35 Μάριος Νικολαιδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 41 Mopia Αντωνίου Ιωάννου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 48 Χρυσαφίνης και Πολυβίου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 49 Gemipo Estates Lid Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 13 Ελληνική Τράπεζα Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 25 Όθων Κυριακίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 10 Χρ'ιονος Ορφανίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 32 Χριστόδουλος Ππριοινός 34 Vounn Estates Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη ή Μεικτή Ζώνη Κατοικίας και Ι οαφπων Ι : νταξη σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων

16 2078 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ειρήνη Γωγάκη κ.ά. Ένταξη σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων 59 Papilton Clothing Lid Ένταξη σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων 109 Αντρη Πολυδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 112 Νίκος Χατζηιωαήψ κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 110 Μιχαλάκης Ριρής Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 4 Άντρη Μούτη Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 5 Αντωνάκης Κοσάπης κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 6 ΧριστάκηςΧ' Ιωσήφ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 3 Μιχάλης Men σης Αναβάθμιση Οικιστικής Ζώνης 2 Ανδρέας Μιχαήλ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 111 Κωνσταντίνο Χαραλάμπους κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 1 Kotsonis Enterprises Ltd Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 131 ΑΤΗ Κ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη και Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων 8 Κώστας Χαραλάμπους Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 60 Γυμναστικός Σύλλογος ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου 14 Νίκος Σωτηρίου κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική και Εμπορική Ζώνη από Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων Ένταξη του συνόλου του τεμαχίου σε Μεικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ4 15 Γιώργος Κυπριανού Ένταξη σε Μεικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων 7 Panson Holdings Ltd 55 Ομάδα Πρωτοβουλίας Οοών Βερενίκης και Ιφιγένειας Ένταξη του συνόλου του τεμαχίου σε Οικιστική Ζώνη Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 54 Δήμος Μαραθοβουνιώτης Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 57 Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λτδ Καθορισμός Ειδικής Ζώνης 58 ITTL Trade Tourist and Leisure Park Ltd Καθορισμός Ειδικής Ζώνης 56 Χριστάκης Παναγή 116 Χριστόδουλος Παρισινός 117 LZ. Developments Κατάργηση απομονωτικής λωρίδας οτη Λεωφόρο Τροόδους Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη ή Μικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων Ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου σε Μικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων 118 Μαρία Γεωργίου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 119 Ανάστασης Γεωργίου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 120 Γεώργιος Γεωργίου κ.ά. Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 121 Γιώτα Χωραίτου 122 Ανδρέας Πετρίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη ή Άλλη Ειδική Ζώνη που να επιτρέπονται και άλλες χρήσεις ττι-ραν της Οικιστικής Χρήσης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη ή Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 123 Ελένη Παστελλά και άλλοι Αναβάθμιση συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 124 Στέλιος και Ανδρούλλα Βασιλείου Αναβάθμιση συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 125 Αναστάσιος Στεφάνου και άλλοι Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη

17 126 Κτηματική Εταιρεία Ανδρέας Βαρναβίδης Λίμιτεδ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και Αύξηση συντελεστή δόμησης 127 Ανδρέας ΒαρναβΙδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 128 Βαρνάβας Βαρναβίδης και άλλοι Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 129 Βαρνάβας Βαρναβίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 130 Κτηματική Εταιρεία Ανδρέας Βαρναβίδης Λίμιτεδ Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 131 NICE DAY PRODROMOS LIMITED Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 132 Ελένη Κουλεττϊδου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖ1ΑΣ 2 Ρέα Αθανασιάδου Μπέιλυ Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 18 Νίτσα Αγαπίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 19 Ελένη Λοϊζου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 24 Αμαρυλλίδα Χριστόφορου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 25 Γιώργος Σεργίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 23 Ελένη Μπρόκολη κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 26 Γιώργος Πούπας Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 22 Επιτροπή Ιδιοκτητών Κατοικιών στο Πλατύ Αγλαντζιάς (Εκτοπισθέντες Αστυνομικοί) Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 57 Ιωάννης Βαλιάντης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 28 Λάμπρος Μαούρης Γενικές εισηγήσεις 39 Λίζα Κωνσταντίνου Γενικές εισηγήσεις 43 Αία Ιωάννου Γενικές εισηγήσεις 1 Kochlias Services Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 47 Χάρης Σταματίου κ.ό. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 49 Ιπποκράτης Σταματίου Ένταξη οε Εμπορική Ζώνη 48 Ιπποκράτης Σταματίου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και τροποποιση Κατηγορίας Αξονα Δραστηριότητας 38 Κώστας Καραγιαννίδης Ένταξι\ οε Εμπορική Ζώνη 51 Χαράλαμπος Κιτής κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 52 Melpa Properties Ltd Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 53 Τάκης Χριστοφή κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 20 Θεόδωρος Μαυροκώστας κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 21 Γιαννούλα Κλεάνθους Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 37 Κυριάκος Πίτσιακκος Ένταξη σε θεοτική Ζώνη 3 Αρτεμησία Χειμώνα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 4 Ειρήνη Χειμώνα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 5 Κατερίνα Χειμώνα Ενταξη οε Οικιστική Ζώνη

18 2080 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΜΙΟΥ Δημήτρης Ιωαννίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 8 Ανδρέας Αβραάμ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 9 Ελενα Θεμιστοκλέους Ένταξη σε Οικιατίκή Ζώνη 10 Γεώργιος Θεμιστοκλέους Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 11 Μιχάλης Πίτσιακκος Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 12 Νίκη Πίτσιακκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 13 Ελένη Πίτσιακκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 14 Αναστασία Πίτσιακκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 15 Αθηνά Πίτσιακκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 16 Χαρίκλεια Σούζου κ.α. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 17 Νίκος ίωαννίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 27 Ολγα Κουλού μπρή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 29 Πέτρος Σάββα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 30 Κωνσταντίνος Χ' Σάββας Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 31 Χρυσταλλα Χ' Σάββα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 33 Ανδρέας Κουλουμττρής Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 34 Έμιλυ Παμπόρη Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 35 Νίκος Αβραάμ Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 36 Στέλιος Ιωαννίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 55 Μαρία Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 58 Thes Developments Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 60 Σάββας Χ'Σάββα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 46 Τάκης Χριστοφή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 56 Ιωάννης Κτωρίδης Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 41 Επιτροπή Πρωτοβουλίας Περιοχής ΑΤΙ/ ΡΙΚ Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 44 Οικολογική Κίνηση Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 45 Χαρίκλεια Γιάννακα Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 42 Μαργαρίτα Ζερβίδου Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 40 Μαρούλα Κωνσταντίνου Επηρεασμός απο δρόμο πρωταρχικής σημασίας και άλλο θέμα 54 Α. Γαβριηλίδης Επηρεασμός από Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων 61 Σωτήρης Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 62 Ιωακείμ Καρμελλος Επηρεασμός απο Ζώνη Προστασίας και Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 63 Βασιλική Χαραλάμπους Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 64 Ρωξάνη Κουδουνάρη Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ίδης ίουνίου 20(0 ΤΜΗΜΑ Β 206Ϊ 65 Γιαννούλα Γεωργίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 66 Γιαννούλα Γεωργίου Αλλο θέμα 67 Θωμάς Σταυρίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 68 Νεόφυτος Νεοφύτου 69 Union Generate Armenienne De Bienfaisance of Lausanne Ελβετία 70 Χάρης Παφίτης 71 Αννα Παφίτου Αλλο θέμα/ Αύξηση συντελεστή δόμησης σε περίπτωση ανέγερσης φοπικής εστίας στην λεωφόρο Πανεπιστημίου Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Πολλαπλών Χρήσεων Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας και Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας και Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 72 Μάρω Βαμβακάρη Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 73 Αντωνία και Μάρω Θεοδοσίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 74 Αντώνης Παφίτης ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 1 ίερά Μονή Κύκκου Άλλη Ειδική Ζώνη 4 Ιερά Μονή Κύκκου Αλλη Ειδική Ζώνη Επηρεασμός οπο Ζώνη Προστασίας και Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 2 Ιερά Μονή KUKKOU Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Αναψυχής / Ψυχαγωγίας 3 Ιερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Αναψυχής / Ψυχαγωγίας 5 Ιερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Αναψυχής / Ψυχαγωγίας 91 Αντώνης ΚακουλΛής-Archangelos Ltd Αλλη Ειδική Ζώνη 98 Αντώνης Κακουλλής-ΑΓθίΐ3η5βΙθΞ Ltd Αλλη Ειδική Ζώνη Αντώνης Κακουλλής-Ayios Andronicos Deveiopment Co. Ltd. Αντώνης Κακουλλής-Ayios Andronicos Development Co. Ltd. Αλλο Θέμα Αλλο Θέμα 79 Κλεονίκη Αργυρού Αλλο Θέμα 80 Αντρούλα Ξύστρα Αλλο Θέμα 101 Ιωάννα Δημητρίου Αγαπίου Αναβάθμιση Ζώνης 7 Θεόδωρος Λο'ιζου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 6 Αρτέμιος Ανδρέου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 34 Μιχαήλ Ανδρέου και άλλοι Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 83 Κυριάκος Συρίμης Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 63 Ανδρέας Γλ. Ανδρέου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 16 Πανίκκος και Δώρα Κανάρη Ενταξη σε Βιοτεχνική Ζώνη 125 Μαρία Κωνσταντίνου Νεοφύτου και Παναγιώτα Κοαλλέ Νεοφύτου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 126 Καλομοίρα Καραμττάτσσυ Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 123 Φρόσω Κλαρίδου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 100 Αντώνης Κακουλλής-Ayios Andronicos Development Co. Ltd. Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη

20 2082 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Νίκη Ορφανίδου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 53 Ήβη Χριστοφή Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη &6 Θεοχάρης ΠοΛεμίτης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 59 Κατερίνα Γεροίιδη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 60 Λουίζα Πόλε μίτο υ Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 54 Χάρης Χαρίτου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 55 Ελένη ΠαλελήΛουκά Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 49 Έλενα Ζήνωνος Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 52 Σταύρος Ζήνωνος Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 57 Ζήνα Παναγιώτου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 58 Μαρούλλα Σ. Ιωάννου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 48 Σοφία Μιχαήλ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 50 Μαρία Μιχαήλ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 131 Άννα Χαραλάμπους και άλλο: Ένταξη σε Εμπορϊκή Ζώνη 69 Πόλυς Πουλχέριος καί άλλοι Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 11 Ανδρέας Μαχαιριώτης και Υιοί Λτδ Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 12 Μίνως Α. Μαχαιριώτης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 13 Μίνως Α. Μαχαιριώτης Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη to Μερόπη Δημητρίου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 33 Ανδρέας Σιαμακκίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 9 Ανδρέας Γλ. Ανδρέου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 71 Χρίστος και Έλενα Σπανού Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 14 Ανδρέας και Σταυρούλλα Θεοδούλου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 73 LOIS BUILDERS LTD Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 37 Μιχαήλ Ανδρέου κα! άλλοι Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 114 Ξενοφών-Σωκράτης Σωκράτους Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 39 Νίκος Σπανός Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 41 Μ)χαήλ Ιακωβίδης - CYTA 40 Γεώργιος Μασούρας 94 Μαρία Σιατη 112 Ανδρέας Μ. Χατζηαντωνιου και Κλείτος Α. Παλάοντας Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Ενταξη αε Αλλη Ειδική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 64 Βαρνάβας Ανδρέου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 31 ίερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 45 Ιερά Μονή Κύκκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αντώνης Κακουλλής-ΑΐΌΠΒΓ^θΙοδ Ltd Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 44 ίερσ Μονή Κύκκσυ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 104 Γεώργιος Α. Κασάπης-ΣΕΜΑΝΑ ΧΑΤΖΗίΩΣΗΦ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 18 ΣταυρούλΑα Ττουλέκκη Ένταξη αε Οικιστική Ζώνη 27 Ευτυχία, Δήμος και Χαράλαμπος Καζαμίας Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 130 Μιχαλάκης Χρκποδούλου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 24 Εύη Φίλίττπου - Pidalium Holdings Ltd Ένταξη σε Οικιατική Ζώνη 122 Ανδρέας Παπαχαραλάμπους Ένταξη οε Οικιστική Ζώνη 124 Μαίρη Κυριακίδου Μουσκή και Έλλη Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 26 Ανδρέας Μιχαήλ Κυριάκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 103 Μίκης Γ. Ιορδανού και Συνεργάτες Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 61 Χρίστος Κυριακίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 62 Έλλη Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιατική Ζώνη 88 Μαρία Παρέλλη Νικολάου Ένταξη οε Οικιατική Ζώνη 127 Έλλη Ανδρέου-Α.Ε. PROFESSIONAL ESTATE Ένταξη σε Οικίσπκή Ζώνη 128 Κώστας Καδής Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 70 Βασίλης Θωμά Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 74 Χάριτος Μιχαλίας Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 105 Ανδρέας Μιχαήλ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 118 Ελένη Κ. Ευαγγέλου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 119 Γιουλικα Παναγιώτα Ανδρέα Νεοφύτου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 120 Μαρία Ανδρέα Νεοφύτου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 121 Φιλόκυπρος ΦιλϊττΊΤΊδης Ένταξη οε Οικιστική Ζώνη 17 Μαρία Τουραττή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 19 Χρίστος Τοοραττής Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 20 Φωτεινή Τουραττή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 21 Κύπρος Σίεκκερή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 22 Ρεβέκα Ελευθεριάδη Ένταξη σε Οικιατική Ζώνη 25 Ζωούλλα Ρένου Ιωάννου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 28 Πολυξένη Τουμόζου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 29 Ανδρέας Ηλία Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 30 Ιωάννα Τσούντα Ηλία Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 65 KOTSONIS ENTERPRISES LTD Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 72 Νίκος Σπανός Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη

22 2084 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης (ΟΥΝΙΟΥ Πολύβιος Τουλέκκης Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 84 Μαρία Ιωάννου Χαριλάου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 85 Μαρία Χαραλάμπους Χαρίλαου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 87 NIGEORGl ESTATES L1D Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 107 Σταύρος Κρεμμός Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 108 Καλούδα Κρεμμού Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 109 Έλλη Ανδρέου Ένταξη σε Οικίστική Ζώνη 110 Ιωάννης Ανδρέου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 117 Γιαννάκης Λαζάρου και άλλο: Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 38 Ελλη Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 36 Μιχαήλ Ανδρέου και άλλοι Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 66 OLANDA INVESTMENTS LTD Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 115 Χριστόδουλος Αγαμέμνωνος Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 116 Αλέξια και Μαρία Βασιλείου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 23 Ανδρέας Γλ. Ανδρέου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 67 Φένια Τοιάννη Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 68 Ανδρονίκη Κυριάκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 86 Κλεάνθης Μορφάκης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 90 Ξάνθος Χατζηθωμάς Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 35 Μιχαήλ Ανδρέου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 97 Ανδρέας Κατσαρής Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 95 Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντίνου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 96 Ανδρέας Χρίστο δούλο υ Σέργη Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 43 Ιερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 46 Ιερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 47 Ιερά Μονή Κύκκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 111 Spilma Enterprises Limited Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 42 Ιερά Μονή Κύκκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 78 Κώστας Ιωάννου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 113 Μιχαλάκης Χατζηκλεάνθους Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 102 Ανδρέας Καβάζης-Άννα, Βασιλική, Γεωργία και Κορίνα Γεωργίου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 106!ερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Αναψυχής / Ψυχαγωγίας 129 Ανδρέας Μιχαήλ 89 Γερόλεμος Στυλιανού Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη, Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Οικιστική ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ USB BANK ΠΕΤΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΤΑΚΚΑ ΣΕΝΕΚΚΗ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Δένα Χατζηκώστα ΣΠΕΤΣΩΝ 23Α, ΛΗΔΑ COUR, ΔΙΑΜ. Β002, 4000 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 05/09/2000 Αλέξης Πρωτοπαπάς ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο ταχυδρομικό κουτί/σάκο Χριστουγέννων: Τα τμήματα Γ2 και Γ7 (1 μονάδα στο Δ.Δ.Κ.)

Διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο ταχυδρομικό κουτί/σάκο Χριστουγέννων: Τα τμήματα Γ2 και Γ7 (1 μονάδα στο Δ.Δ.Κ.) ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ - Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Έκθεση Ιδεών για τους Ήρωες του σχολείου μας, Μ. Κουτσόφτα και Α. Παναγίδη Α τάξη Α Βραβείο: Παναγιώτα Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 H Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500 AlphaZmart Auctions Νεότερη & Σύγχρονη Τέχνη: Έλληνες και Κύπριοι Δημιουργοί Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Καλλιτέχνης Διαστάσεις Υλικό Εκτίμηση Πώληση* 1 Γιώργος Κοτσώνης 22x12 Μικτή τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου [Αρ Φακ: 6.31.01 3 Μαΐου 2011 Κυρίους Σταύρο Γερολατσίτη, Αντιδήμαρχο Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Στέλλα Σουρμελή Χάρια Παπαγεωργίου Γεώργιο Χρυσάνθου Βαλεντίνο Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 1 ον 20-20/1/1984 Απλό Ανδρών: Πρωτ. Άντρος Κυπριανού ευτ. Μίκης ΧΝεοφύτου Απλό Γυναικών: εν διεξήχθει. ιπλό Ανδρών: Πρωτ. Μίκης ΧΝεοφύτου/ Άντρος Κυπριανού ευτ. Ηρόδοτος Σταυρίδη/David

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο ELIH-MED PROJECT ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι: Ενεργειακή κατάσταση των 25 επιλεγμένων κατοικιών και προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης με το συνεπαγόμενο κόστος 3 η Σεπτεμβρίου, 2012 3 Pericleous

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 642 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Λοίζου και την κα Άννα Μυλωνά Φ/δι ΟΕΒ ως Μέλη του Δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.- ΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 67/2006 Ν.420/Ε8 176 ΝΤΙΖΕΛ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.- ΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 67/2006 Ν.420/Ε8 176 ΝΤΙΖΕΛ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΆΔΕΙΕΣ Α/Α 1 2091-04 2151-05 2216-05 7/12/2004 10/11/2005 7/12/2004 2 605-05 10/3/2005 10/3/2005 3 606-05 10/3/2005 10/3/2005 4 609 11/3/2005 11/3/2005 5 701 808 23/3/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( η Επιτροπή ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, ολοκλήρωσε τη διερεύνηση σχετικά με την επένδυση των εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDILAB ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ SPORT DIMENSIONS ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑ FINALWEEK ΤΑΞΗ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280 ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου, ΥΑΔ (Γραφ.ΚΑΛ 55) ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Γενικός Γραφέας, ΥΣΦΜ (Γραφ.ΚΑΛ 34) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED Η ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 31 ΕΚ. 2003: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOOLWORTH ΚΑΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6) Βοηθοί ιευθυντές Α Πληροφορικής/Επιστ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8408 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (10) Βοηθοί ιευθυντές Θρησκευτικών 6122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (14) Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μετρητά και Τραπεζικές Καταθέσεις 1 101.507 Επενδύσεις 0 Οχήματα 2 3.000 39.298 Έπιπλα και Εξοπλισμός 7.000 Ακίνητη Περιουσία 3 300.000 275.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 422.805 Δάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

2nd Game OUTDOOR 2x70m/2x50m A' Category - 21st CAF Championship 2011-2012 CYPRUS ARCHERY FEDERATION (20112011) CAF Field, 20-11-2011 Judges: Α' Χριστοδούλου Λάκης, Β' Κασσιανίδου Έλενα, Γ' Ιωάννου Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003. (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ

Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ Column1 Column2 Column4 Column6 No. Όνομα πελάτη Δώρο Επαρχία 1 ΑΚΗΣ ΤΤΟΟΥΛΙΑΣ Καύσιμα 20 ΛΑΡΝΑΚΑ 2 ΚΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καύσιμα 20 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 3 ΛΑΠΠΑΣ Καύσιμα 20 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ 4 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑ Καύσιμα 20 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Φιλολογικών 7454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (12) 10689 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (12) Φυσικής 9206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (0) ΚΙΕ ΑΓ.ΝΙΚ.(Λ/ΣΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013

22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013 22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013 ΑΝ ΡΕΣ RECURVE ΟΡΙΟ: 470/720 ή 870/1440 β. 21 11 27 6.-7 27.-28 18.-19 ΒΑΘ. ΜΕΙΩ. ΤΕΛ. 1 ΕΛ ΧΕΛΑΛΙ ΜΙΜΗΣ 572 Σ.Τ. ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ 25 25 25 2 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 1185 Σ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 21922) (Π.Φ. 23064) (Π.Φ.23072) {Π.Φ. 27602) (Π.Φ. 27605) (Π.Φ. 27607) (Π.Φ. 27608)

(Π.Φ. 21922) (Π.Φ. 23064) (Π.Φ.23072) {Π.Φ. 27602) (Π.Φ. 27605) (Π.Φ. 27607) (Π.Φ. 27608) ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Λάμπρος Χρ. Μιχαήλ, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη μόνιμη Θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, από την 1η Ιουλίου 2012. (Π.Φ. 21926)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικύρωση των πρακτικών της πιο κάτω συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Επικύρωση των πρακτικών της πιο κάτω συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου: P συνεδρία Αρ Φακ: 6.31.01 28 Μαΐου 2015 Κυρίους Γιάννο Κατσουρίδ Μάρκο Κλρίδ Σταύρο Γερολατσίτ Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δμήτρ Τσίγκ Μαρία Πασχάλ Μάριο Χατζβασιλείου Βαλεντίνο Πολυκάρπου Αντών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών.

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών. 3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ στην πρώτη επιλογή τους μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων. 10 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΣ 808 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW 3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW Seed SEMIFINAL FINAL WINNER 1 ΤΕΠΑΚ 3 FREDERICK ΤΕΠΑΚ 3-0 ΤΕΠΑΚ 2-1 4 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 3-0 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία Deloitte, Λευκωσία Η Deloitte σας

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ Διαμορφωτική Αξιολόγηση και Δεξιότητες Ανατροφοδότησης 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε - ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ - 2 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ e-mail:ktiniatriki@halkidiki.gov.gr Φαξ.: 2371021886 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κουμής Ανδρέας 2371021880

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάλογος Προτεινομένων Βιβλίων για τον Εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών

Θέμα: Κατάλογος Προτεινομένων Βιβλίων για τον Εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π.: 7.22.01.1/6 Αρ. Τηλ.:22800685 Αρ. Φαξ:22800862 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 20 Οκτωβρίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα