Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010 2063"

Transcript

1 Αριθμός 4433 Παρασκευή, 18 Ιουνίου Αριθμός 2058 Αριθμός 2060 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Γνωστοποίηση σύμφωνο με το Αρθρο 12 του Νόμου 164 (Ι) ίου 2002, όπως τροποποιήθηκε από το Αρθρο 10 του Νόμου 160 (!) του 2004 Η Διευθύντρια Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Εθνική Αρχή για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από το Αρθρο 12 του Νόμου 164 (Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε από το Αρθρο 10 του Νόμου 160 (Ι) του 2004, έχει προβεί στην προαναγνώριση της Συνεργατικής Εταιρείας Αμπελουργών Πισσουρίου (ΣΕΑΠ) Λτδ ως Ομάδα Παραγωγών για την κατηγορία προϊόντων "Βιολογικά Φρούτο", με περιφέρεια εργασιών όλες τ!ς περιοχές της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την 1η Ιουνίου, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νομών του 1996 έως 2009 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιων και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 28 Ιουνίου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικά Αποθετήριο κα! Κεντρικό Μητρώο Αξιών Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2010 / 2019, της εταιρείας USB Bank Pic. Αριθμός 2059 ΧΡΗΜΑΤΙΠΉΡίΟ ΑΞίΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νομών του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως σπς 18 Ιουνίου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2010 της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

2 2064 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΪΟΥ2010 Αριθμός 2061 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα πρώτης άδειας κυνηγίου, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος. Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσού, Κυριάκου Οικονόμου 21 Λεμεσός Ημέρες: 28/06/2010, 29/06/2010 και 30/06/2010 Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 19,00-22:00 για απόκτηση Αριθμός 2062 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνω α τοπ οίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Πάφου ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το μήνα Ιούνιο 2010, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Τράπεζας Κύπρου Ημέρες: 23/06/2010, 24/06/2010 και 25/06/2010 Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 19:00-22:00 Αριθμός 2063 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων κεφάλαιο Α του Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10(1) του 2006 και 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, έχει ανανεώσει την ττιο κάτω Αδεια Παρασκευής / Εισαγωγής Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων από τρίτες χώρες με τα πιο κάτω στοιχεία: Αριθμός Άδειας: CY.ML. 0002V Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: 18/11/2009 Ισχύει μέχρι : 17^11/2014 Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : VETAGRICA LTD Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ Λαταιά - Λευκωσία Αριθμός 2064 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων κεφάλαιο Ατού Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10(ί) του 2006 και 2009 και σύμφωνα με το στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, έχει εκδώσει την πιο κάτω Άδεια Παρασκευής / Εισαγωγής Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων από τρίτες χώρες με τα πιο κάτω στοιχεία: Αριθμός Άδειας: CY.ML, 0004V Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: 04/11/2009 Ισχύει μέχρι: 03/11/2014 Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : PREMIER SHUKUHOGLOU LI D Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ολύμπου 4, 2234 Λατσιά -Βιομηχανική Περιοχή Τ.Θ12508 Λευκωσία

3 ΤΒΛΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2065 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες ίων άρθρων κεφάλαιο Β του Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων {Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου 10(1) του 2006 και 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία ττου υπέβαλαν οι αιτητές, έχει ανανεώσει τις πιο κάτω Αδειες Χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι : Κάτοχος Αδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 2. Αριθμός "Αδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 3. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας; 4. Αριθμός 'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 5. Αριθμός'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Αδειας Χονδρεμπορίου ' Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 6. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 7. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας.!σχύε. μέχρι Κάτοχος Αδειας Χονδρεμπορίου Διεύθυνση Αλληλογραφίας. CY.WL. 001V 2/3/2010 1/3/2015 PHARMACARE LTD Τ.Θ , Στρόβαλος - Λευκωσία CY.WL 002V 2/3/2010 1/3/2015 MEDIVET SUPPLIERS LTD Προμηθέωςδ, 1065 Λευκωσία Τ.Θ 27417,1645 Λευκωσία CY.WL 003V 2/3/2010 1/3/2015 T.U CHANCE PHARMACY LTD Λεωφόρος Αριστοφάνους 18 Α 2039, Στρόβολος-Λευκωσία CY.WL. 005V 2/3/2010 1/3/2015 ViTATRACE NUTRITION LTD ΤΘ 23886, 1687-Λευκωσία CY.WL. 006V 2/3/2010 1/3/2015 VE7AGR/CA LTD ΤΘ Λατσιά - Λευκωσία CY.WL. 007V 2/3/2010 1/3/2015 INTERVET MIDDLE EAST LTD P.O.Box 45129, 7111 Αραδιππου - Λάρνακα CY.WL.008V 2/3/2010 1/3/2015 VARNAVAS HADJIPANAYIS LTD Ανδροκλέους Λευκωσία

4 2066 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 2066 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων κεφάλαιο Β του Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παραοκευή, Χορήγηση και Χρήση} Νόμου 10(1} του 2006 και 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, έχει εκδώσει την πιο κάτω Ά6εια Χονδρεμπορίου Κτηνίατρικών Φαρμακευτικών ΠροΊονιων με τα πιο κάτω στοιχεία; Αριθμός 'Άδειας: CY.WL 025V Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: 18/12/2009 Ισχύει μέχρι: 17/12/2014 Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου ; PHARMNET Π Ο Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Γιάννου Κρανιδιώτη 219 Λατσιά - Λευκωσία Αριθμός 2067 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθετο} να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφα ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών σε αντικατάσταση των ακόλουθων πιστοποιητικών που δηλώθηκαν ως απολεσθέντα: Έκδοση/ Ποσό Πεοινοαφή Χρεονοάψων Αρ. Πιστοπ. 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 4η Σειρά 258/ , Λήξης ,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 8η Σειρά 281 / , Λήξης 2010 ΑριΘμός 2068 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 8.543,01 (Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και 1 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 294 που δηλώθηκε ως σπολεσθέν.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΑριΒμός 2069 ΚΥΠΡΙΑΚΗ AKyCKf A1U ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΜΕΧΡΙ 2000 Απόφαση ΕΠΑ: 29/2010 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση TOU αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Endesa Heiias Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία Μυτιληναίος Α Ε. - Ομιλος Επιχειρήσεων Επιτροπή Προστασίας TOU Ανταγωνισμού κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κσ. Ελένη Καραολή, Μέλος κ Δημήτρης Ππσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 11 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε οτην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 23/03/2010, από την εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε - Ομιλος Επιχειρήσεων (στο εξής η «Μυτιληναίος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά του 50,01% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Endesa Heiias Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο εξής η «Endesa Hellas») από την εταιρεία Μυτιληναίος, που κατέχει η εταιρεία Endesa Desarrollo SL Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες' Α) Η Μυτιληναίος είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και είναι εισηγμενη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της εταιρειών στους ακόλουθους τομείςμεταλλουργία-μεταλλεία, έργα EPC (Engineering Procurement Construction), ενέργεια και βιομηχανία οχημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό Όοον αφορά την δραστηριοποίηση της Μυτιληναίος στον τομέα της ενέργειας, η εν λόγω εταιρεία έχει συνάψει μια στρατηγική συμφωνία με την ισπανική εταιρεία Endesa Desarrollo SL, αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίου ενεργειακών στοιχείων καθώς και η κεφαλαιακή επάρκεια που της δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο ενεργειακό πρόγραμμα ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μέσω της συμφωνίας αυτής δημιουργήθηκε η Endesa Heffas της οποίας η Μυτιληναίος είναι κάτοχος του 49,99 % του μετοχικού της κεφαλαίου. Β) Η εταιρεία Endesa Hellas είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενης τόσο απο θερμικές μονάδες όσο και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γ) Η Endesa Desarrollo SL αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ενεργειακού ομίλου Endesa S.A, που είναι εγγεγραμμένος στην Ισπανία και είναι κάτοχος του 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Endesa Hellas. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 29/03/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9/Q4/201G, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι ονογκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής με την υποβολή της κοινοποίησης, δηλαδή στις 23/03/2010 Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 12/04/2010, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά

6 2068 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Η Επιτροπή, σε συνεδρία ιης που πραγματοποιήθηκε στις 21/04/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νομό και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπο το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκένιρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων κα! η εν γένε! ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη ατην αξιολόνησή τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η αρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση ιιττό την έννοια του άρθρου 4(1){β) του Νόμου, καθότι η Μυτιληναίος θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της Endesa Hellas. Αναλυτικότερα, ή εταιρεία Μυτιληναίος, η οποία κατέχει ήδη το 49,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Endesa Hellas, θα αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Endesa Hellas, εξαγοράζοντας το υπόλοιπο ποσοστό (50,01%) των μετοχών της Endesa Hellas, Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3{2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα 3, ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, σι ην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει ία 3, ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέαης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προίόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Επιτροπή καθόρισε ως σχετική αγορά την αγορά του ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συγκέντρωσης δεν είναι αναγκαίος ο τελικός καθορισμός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, καθότι είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο καθορισμό της αγοράς δεν προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές απο την κοινοποιηθείσασυγκέντρωση. Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι καμία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά στη Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποίαδήποτε γεωγραφική περιοχή της και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς Η μόνη παρουσία ατην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, συντελείται από την εταιρεία Stanmed Trading Company Ltd, θυγατρική της Μυτιληναίος, η οποία δραστηριοποιείται, σε τομείς που δεν έχουν σχέση με την ενέργεια. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε ατην ομόφωνη αττόψαοϊ) ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπο εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2070 ΚΪΠΡΙΛΚΚ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Ι Απόφαση ΕΠΑ:31/2010 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ACM Chnstofides Ltd και Fereos Ltd για τη δημιουργία της εταιρείας Christoftdes Fereos Distributors Ltd Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού' κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καρσολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης. 11 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 26/03/2010, από τις εταιρείες ACM Christofides Ltd (στο εξής «ACM Christofides») και Fereos Ltd (στο εξής «Fereos»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την δημιουργία κοινοπραξίας η οποία θα φέρει το όνομα Christofides Fereos Distributors Ltd {στο εξής «Christofides Fereos»). Or συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες" Α. Η ACM Christofides είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ασχολείται με την εισαγωγή, αντιπροσώπευση και διανομή αλκοολούχων προϊόντων και καπνικών ειδών. Β. Η Fereos είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με την εισαγωγή, αντιπροσώπευση και διανομή αλκοολούχων προϊόντων και καπνικών ειδών. Γ Η εταιρεία Chnstofides Fereos είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Fereos και ACM Christofides. Στην εν λόγω νεοϊδρυθείσα εταιρεία, θα μεταφερθούν μόνο τα τμήματα εισαγωγής, αντιπροσώπευσης και διανομής αλκοολούχων ποτών των δύο πιο πάνω εταιρειών. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 31/03/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16/04/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 22/04/2010. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκένιρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 29/04/2Ο1Ο, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12/05/2010 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις κα* συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και ολα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικά φάκελο της υπόθεοης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό ro πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

8 * / ' ' " ΤΜΗΜΑ Β 2070 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρυοσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου Η Επιτροπή Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που τιεριβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο V λόγω άρθρο, έχει καταλήξει όπ η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(γ) του Νίμου, καθότι οι εταιρείες ACM Chnstofides και Fereos θα δημιουργήσουν την εταιρεία Christofides Fereos, η οποία είναι κοινή επιχείρηση και θα εκπληρώνει επί μόνιμης βάσης όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας Ετπτΐλέσν, οι εταιρείες ACM Christofides και Fereos, θα ασκούν αττό κοινού έλεγχο στην εταιρεία Chnstofides Fereos. Ακόμα, με βάοη τα στοιχεία πο\ι περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Εππροπή διαπιοτώνεί ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή τιροχώρηοε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προίόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλομβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η Επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο η αγορά του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών να είναι ενιαία αλλά κατέληξε στο συμπέραομα ότι υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που διαφοροποιούν τις δύο αγορές. Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο η αγορά να διαχωρίζεται σε εισαγωγή/αντιπροσώπευση των εν λόγω προίόντων και σε διανομή, εντούτοις αποφάσισε ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή αγορά όσον αφορά τη διανομή των προίόντων αυτών αφού αυτή γίνεται από τους εισαγωγείς/αντιπροσώπους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καθόρισε ως σχετική αγορά στην παρούσα υπόθεση 1) την εμπορία (εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή) κρασιού και 2) την εμπορία (εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή) λοιπών αλκοολούχων ποτών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συγκέντρωσης η σχετική γεωγραφική αγορά για την εμπορία κρασιού και την εμπορία των υπολοίπων αλκοολούχων ποτών, ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου και της οριζόντιας σχέσης που υπάρχει μεταξύ των εταιρειών Fereos και ACM Christofides. η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι σε καμία από τις δύο αγορές, ήτοι της εμπορίας του κρασιού και της εμπορίας των Λοιπών αλκοολούχων ποτών, δεν υπάρχουν συνδυασμένα μερίδια των εταιρειών Fereos και ACM Chnstofides, ττέραν του 15%. Ως εκ τούτου, δε διαφαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε επηρεαζόμενη αγορά, ως αποτέλεσμα της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέοης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. ^~" Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με πς απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς Κωστάκης Χριστόφορου Ι ^ - ^ Πρόεδρος της Επιτροπής Ι%οο>Θθ1ας Ανταγωνισμού

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2071 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΌΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΕΠ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 34 Τούλα Τρύφωνος Άλλη Ειδική Ζώνη 46 Οδυσσέας Ελληνόττουλος Άλλο θέμα 12 Ανδρέας Αριστείδου Αλλο θέμα 42 Α.Ι. Πογιατζής & Στυλιανού Constraclions & Οΰν. Cop Lid Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 59 Ζωή Τοφαρίΰου κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 44 Μττάρρετ Ουζουνιάν Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 15 Ιουλία Χουβαρτά κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 56 Ελένη Ψυλλίδου Κυριάκου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 14 Ιουλία Χουβαρτά κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 16 Άτκεν Ουζουνιάν Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 52 Μαρία Σωτηρίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 18 Ανδρέας Παρπούνσ κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 25 Μάγδα Νίκολσον Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 26 Νίκος Νίκολσον κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 27 Ελένη Ψυλλίδου Κυριάκου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 28 Βίκυ Σταρή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 29 Μιχάλης Πουργουρίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 30 Αντώνης Βασιλείου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 54 Μαρούλα Κωνσταντινίδη Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 55 Λητώ Μιχαηλίόου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 32 Θεόδωρος Λο'ίζου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 48 Αμαρυλλίς Χριστόφορου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 49 Γιώργος Σεργίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 36 Μιχάλης Θεοδούλου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 51 Γιώργος Σεργίδης κ.ο. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 50 Αμαρυλλίς Χριστόφορου κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 45 Θωμούλα Χριοτοφόρου Αναβάθμιση συντελεσιή δόμησης 3! Μαρία Σωτηρίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 41 Αννα Στυλιανού Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης

10 2072 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΙΞΡίΔΑΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Apikia Estates Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 7 Ν. G. Pittas Investments Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 8 Σάββας Σιακκίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 9 Μαρία Ολυμπίου κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 10 Ιερός Ναός Παναγίας Παλλουριώτισσας Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 23 Αντώνης Φερεκύδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 24 Μίκης Παπαργυρού Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 64 Έλενα Παναγή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 65 Βάσο Σαουρή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 66 Μιχαλάκης Ιωάννου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 39 Apikia Estates Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 2 Στέλιος Κολοκασίδης Γενικά θέματα 11 Αννα Στυλιανού Γενικά θέματα 1 Κυριάκος Ταιμίλλης Γενικά θέματα 47 Ανδρέας Ματσουκάρης Διάφορα θέματα για περιοχή Καϊμακλίου- Παλλουριώτισσας 53 Ανδρέας Πέρναρος Ένταξη σε Ειδική Ζώνη 3 Γιώργος Σεργίδης κ.ά. Ένταξη σε εμπορική ζώνη 37 Λούλα Βοσιάδη Ένταξη σε Ζώνη Αστικού Κέντρου 17 Φρόσω Λουκά Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 40 Cyprus Airways Employees Trade Union Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 19 Chr. Kapodistrias & Sons Ltd Ένταξη σε βιομηχανική Ζώνη 22 Αχιλλέας Χριοτοδουλίδης Ένταξη σε Βιομηχανική Ζώνη 6 Universal Life Insurance Public Company Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 20 Ελένη Αντώνιο, δου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 33 Πολύδωρος Μιχαήλ Ένταξη οε Εμπορική Ζώνη 60 Ελένη Εκτορίδου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 63 Χρυοτάλλα Αργυρού Εξαίρεση από Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα 35 Μαρία Κάρουλα Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 58 Ευαγόρα Βρυώνη κ.ά. Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας 62 Μαρία Χρίστου Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας 43 Mi ν ω ς Μαχαιριώτης Κατάργηση Ζώνης Προστασίας ί Μόνη Χατ<ηιωσήφ Δημήτρης Κουλέρμος Ι Ιρώ Κωναταντινίοου Κίνητρα για ητρίοχές Ι ίράσινης Γραμμής Λευκωσίας Μετακίνηση στρατοπέδου ΒίνΐΗ και δημιουργία cuttoauf.ar.'i ίίέν tpou Πρόνοιες για Πφιοχή ϋιδικού Χορακιήρϋ Αγίου Λνορία

11 61 Κατερίνα Θεοδούλου κ.ύ. 62 Κατερίνα Θεοδούλου κ.α. ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Τροποποίηση Μεικτής Ζώνης Κατοικίας και ΒίΟΐεχνιας Τροποποίηση Μεικτής Ζώνης Κατοικίας και Βιοτεχνίας 5 ΑΓΡΥΠΝΟ! ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Αναπτύξεις αναψυχής ατην Περιτειχισμένη Πόλη 67 Κύπρος & Ελένη Χρυσοστομιδη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 68 Γεώργιος Γεωργίου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 69 Ιερά Μονή Ιωάννου Χρυσοστόμου Επηρεασμός αιτο Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων 70 Δημήτρης Κολοκααίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 71 Γιάννος Πίπης και άλλοι Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 72 Παγκύπριας Σύνδεσμος Υπεραγορών Άλλο θέμα 73 Ανδρέας Χαραλαμπίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 74 Γιαννάκης Μασούρης Ενταξη σε Βιομηχανική Ζώνη 75 Πέτρος Μιχαηλίδης Αλλη Ειδική Ζώνη 76 TREVCO HOLDINGS LIMITED Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 77 MARNEL INVESTMENTS LIMITED Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 78 MARMED INVESTMENTS LIMITED Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 79 Ελένη Νικήτα καί άλλοι Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 80 FINCOUP LIMITED Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 81 Πρεσβεία Ιταλίας Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 82 Απόλλωνας Κουμίδης και άλλοι Αλλο θέμα 83 CROWNPALM LTD Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης και Αλλο θέμα 84 KENNEDY HOTELS LTD Αλλο θέμα 85 Ανδρέας Γεωργίου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 86 Ανδρέας Γεωργίου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 87 Ανδρέας Γεωργίου Ένταξη σε Γεωργική Ζώνη 88 LOIS BUILDERS LTD Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 89 LOiS BUiLDERS LTD Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 90 LOIS BUILDERS LTD Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 91 ΑΤΗ LOS DEVELOPMENTS Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 92 PATiS & GEORGIOU CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENT LTD 93 Μίκης Παπαργυρού Οικιστική Λτδ και άλλοι Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας, Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης / μετακίνηση ορίου Ζώνης Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη και Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 94 Γιαννάκης Μασσύρης Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 95 ROYAL GREENHOUSE CO. LTD Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 96 Εκκλησία Παλλουριωτίσσης (Παναγία) Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 97 Αιμιλία Βαρελλά και άλλοι Άλλο θέμα

12 2074 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ιωάννου Χρυσάνθη Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 99 Δώρος Θεοδώρου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης η ζώνης 100 Ρητά Ολυμπίου Επηρεασμός οπο δρόμο πρωταρχικής σημασίας ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΥ ΔΟΜΕ ΓΙΟΥ 0 Grandmyr Ltd Αναβάθμιση αυντελεσιη δομηοης Εμπορικού Αξονα 2 Θεοδώρα Οικονομίδου Χατζηκυπριανου κ.α. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 1 Ευανθία Σάββα Ηρακλείδου Διεύρυνση δρόμου 4 ΕΛένη Μακρυγιώργη 5 Μιχαλακης Κωνστα^νίδης Ανδρέας Βαρναβίδης 6 Μιχάλης Χατζηλοιζου 7 ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 22 Νίκος Περιστιάνης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης Εμιισρικού Αξονα Αλλο θέμα Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης Εμπορικού Αξονα Ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου σε Εμπορική Ζώνη Αλλα θέματα 23 Ι εώργιος Κωνστανι ivou Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 19 Κώστας Παντέχη κ. ά. Αναβάθμιση συντελεσιή δόμησης 3 Ανδρέας Τσίγκης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 11 Lois Builders Αναβάθμιση συνιελεστή δόμησης 5 Ελένη Χ' Εφραίμ Γεωργίου Αναβάθμιση συντέλεση δόμησης 6 Δώρος Ευθυμιάδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 20 Σωτηρούλα Κακούρη Πασχάλη κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 16 Μπάρρετ Ουζουνιάν Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 7 Woolworth Commercial Centre Ltd Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή ζώνης 9 Δήμος Σταυρίδης Ένταξη από ΚΓ5 σε Εβ4 12 Lois Builders Ένταξη από ΚΓ5 σε Εβ4 15 DOMS Cars Ltd 17 DOMS Cars Ltd 18 A. P. Ecology Ltd Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη και αύξηση του συντελεστή δόμησης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και αυξηοη ιου συντελεστή δόμησης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και αύξηση του συντελεστή δόμησης 10 Ch. &P. Maouns Lid κ.α. Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 2 Ιερό Μονή Κύκκου Ενταξη ιδιοκτησίας σε Ζώνη Ειδικών Χρήσεων 21 Παύλος Πολυκάρπου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 4 Αγνή Παρασκευά Κυπριανού κ.α. Ένταξη σε Εμπσρίκή Ζώνη?4 Hugo*a Trading Ltd Ενταξη οε Οικιστική Ζώνη 1 Γεώργιος Παλμυρης Επηρεασμός ιιπο δρόμο πρωταρχικής σημασίας 8 Στυλιανός Λειιμος Επηρεασμός nrro σχέδιο ρυμοτομίας

13 13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗ>: 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Συντονιστική Επη ροπή Ιδιοκτητών και Περιοίκων Βιομηχανικής ΠεριοχήςΈγκωμης 24 Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου Κατά της ανέγερσης υποσταθμού της ΑΗΚ Ένταξη σε Άλλη Ειδική Ζώνη και Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 25 Water-bridge Investments Limited Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 26 Χαράλαμπος ΧριστοδουΛίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 27 Μαρία Ιωάννου και άαλοι Ένταξη σε Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ζώνη 28 LOIS BUILDERS Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης ή Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 29 LOiS BUILDERS Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 30 Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 31 ίπρά Αρχιεπισκοπή Κύτιρου Αλλη Ειδική Ζώνη ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 114 ΑνθούΑα Χρισιοφή Παναγιωτίδη Αλλο θέμα 115 Αθανάσιος Χριστοφή Άλλο θέμα 74 Μάρω Παυλϊδοϋ Αλλο θέμα 75 Αναστασία Χατζήγεωργίου Άλλο θέμα 62 ΈΛΑη Πυρογιάτη Αλλο θέμα 63 Θεοφανώ Χαραλάμπους Αλλο θέμα 64 Γεωργία Χατζήμιχαηλ Αλλο θέμα 65 Λούκας Χατζήμιχαηλ Αλλο θέμα 66 Γιάννης Παυλίδης Άλλο θέμα 67 Μαίρη Παντέχη Αλλο θέμα 68 Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου Άλλο θέμα 69 Κωνσταντίνος Σχίζας Άλλο θέμα 70 Ελένη Χατζήπαναγη Άλλο θέμα 71 Βασίλης Κωνσταντινίδης Άλλο θέμα 72 Ντιάνα Κωνσταντινίδου Άλλο θέμα 73 Αθηνούλα Πινιαή Άλλο θέμα 113 Παναγιώτα Κούτρουλλου Άλλο θέμα 82 Παναγιώτης Μανώλη Άλλο θέμα 76 Μαρία Χαραλάμπους Αλλο θέμα 77 Γεώργιος Στρατουράς Άλλο θέμα 78 Γιαννούλα Μαρκίδου ΆλΛο θέμα 79 Λέοπω Χάββα ΆΜνσ θέμα 80 Χαράλαμπος Χ'Γεωργίου Αλλο θέμα 81 Σύλβια Παπαμακαρίου- Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Άλλο θέμα

14 l. Β 2076 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αλέξανδρος Γρηγοριάδης κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 97 Λαμπηδόνα Σταυρή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 104 Σοφία Χρίστοφίδου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 105 Αδάμος Αδάμου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 99 Apikia Estates Ltd Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 103 Αβιβας Βασιλαράς Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 100 Apikia Estates Ltd Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 101 Χρυστόλλα Ιακωβίδη κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 102 Πανικός Σταυρινού Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 96 Ελένη Θησέως Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 98 Παναγιώτης Σταυρινού Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 84 Κύπρος Μουρουζίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 85 Γιαννάκης Κουσέττης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 86 Έλλη Ανδρέου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 87 Γεώργιος Μουρούττης κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 89 Κυριάκος Γρηγόρη Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 90 Νάσω Παπαγεωργίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 91 Πολυξένη Χατζηπροκοπίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 92 Σωτηρουλα Αγγελή Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 93 Τασούλα Χατζηπροκοπίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 94 Ελένη Πανταζη κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 95 Γεωργία Γεωργίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 88 Αντώνης Κακουλλής Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 106 Βίκτωρ Ζαχαριάδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 107 Χριστίνα Νικολαίδου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 108 Έρση Οικονομίδου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 46 Παναγιώτης Παναγιώτου κ.ά. Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 44 Perkan Industrial Ltd Ένταξη σε Ζώνη Εμπορίου και Αναψυχής 16 Ανάστασης Στεφάνου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 17 Κώστας Στεφάνου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 18 Βίας Στέφανου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 19 Χριστίνα Στεφάνου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 20 Ανάστασης Στεφάνου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 21 Χριστίνα Στεφάνου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης (ΟΥΝίΟΥ Βίας Στεφάνου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 23 Κώστας Στεφάνου & Σία Λτδ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 52 ΑΛέξανδρος Στεφανή & Σία Λτδ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 38 Ανδρέας ΤοφαΛίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 39 Ανδρέας Τοφαλίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 50 Ανδρέας Σπυρίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 28 Σωτήρης Ιωάννου & Υιός Λτδ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 30 Κυριάκος Ταλαπίνης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 29 Μέλπω Κουντούρη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 37 Ελένη Συμεωνίδου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 40 Ανδρέας Νεοκλέους Ένταξη αε Εμπορική Ζώνη 24 Αντώνης Κυριακίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 51 Α.Τ. Telecom Limited Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 27 Χρισπάνα Ιωαννίδου κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 36 Επιτροπή Αγώνα Λεωφόρου Σταυρού Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και κατάργηση από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 53 Quikmaster Holdings Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 31 Γεώργιος Πούρος Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 33 ΖΕΝΟΝ Euthymiades Estates Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 42 Ανδρέας Πολυκάρπου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 9 Προκοπής Παττίχης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 11 Ελένη Θεοδώρου κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 12 Μάριος Κωνσταντινίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 43 Ανδρέας Παντελή Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 45 Kapfive Estates Lid Αναβάθμιση Εμπορικής Ζώνης 26 Norprime Lid Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 35 Μάριος Νικολαιδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 41 Mopia Αντωνίου Ιωάννου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 48 Χρυσαφίνης και Πολυβίου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 49 Gemipo Estates Lid Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 13 Ελληνική Τράπεζα Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 25 Όθων Κυριακίδης κ.ά. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 10 Χρ'ιονος Ορφανίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 32 Χριστόδουλος Ππριοινός 34 Vounn Estates Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη ή Μεικτή Ζώνη Κατοικίας και Ι οαφπων Ι : νταξη σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων

16 2078 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ειρήνη Γωγάκη κ.ά. Ένταξη σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων 59 Papilton Clothing Lid Ένταξη σε Ζώνη Οικονομικών Δραστηριοτήτων 109 Αντρη Πολυδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 112 Νίκος Χατζηιωαήψ κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 110 Μιχαλάκης Ριρής Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 4 Άντρη Μούτη Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 5 Αντωνάκης Κοσάπης κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 6 ΧριστάκηςΧ' Ιωσήφ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 3 Μιχάλης Men σης Αναβάθμιση Οικιστικής Ζώνης 2 Ανδρέας Μιχαήλ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 111 Κωνσταντίνο Χαραλάμπους κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 1 Kotsonis Enterprises Ltd Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 131 ΑΤΗ Κ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη και Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων 8 Κώστας Χαραλάμπους Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 60 Γυμναστικός Σύλλογος ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου 14 Νίκος Σωτηρίου κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική και Εμπορική Ζώνη από Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων Ένταξη του συνόλου του τεμαχίου σε Μεικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων ΚΓ4 15 Γιώργος Κυπριανού Ένταξη σε Μεικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων 7 Panson Holdings Ltd 55 Ομάδα Πρωτοβουλίας Οοών Βερενίκης και Ιφιγένειας Ένταξη του συνόλου του τεμαχίου σε Οικιστική Ζώνη Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 54 Δήμος Μαραθοβουνιώτης Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 57 Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λτδ Καθορισμός Ειδικής Ζώνης 58 ITTL Trade Tourist and Leisure Park Ltd Καθορισμός Ειδικής Ζώνης 56 Χριστάκης Παναγή 116 Χριστόδουλος Παρισινός 117 LZ. Developments Κατάργηση απομονωτικής λωρίδας οτη Λεωφόρο Τροόδους Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη ή Μικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων Ένταξη ολόκληρου του τεμαχίου σε Μικτή Ζώνη Κατοικίας και Γραφείων 118 Μαρία Γεωργίου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 119 Ανάστασης Γεωργίου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 120 Γεώργιος Γεωργίου κ.ά. Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 121 Γιώτα Χωραίτου 122 Ανδρέας Πετρίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη ή Άλλη Ειδική Ζώνη που να επιτρέπονται και άλλες χρήσεις ττι-ραν της Οικιστικής Χρήσης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη ή Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 123 Ελένη Παστελλά και άλλοι Αναβάθμιση συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 124 Στέλιος και Ανδρούλλα Βασιλείου Αναβάθμιση συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 125 Αναστάσιος Στεφάνου και άλλοι Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη

17 126 Κτηματική Εταιρεία Ανδρέας Βαρναβίδης Λίμιτεδ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και Αύξηση συντελεστή δόμησης 127 Ανδρέας ΒαρναβΙδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 128 Βαρνάβας Βαρναβίδης και άλλοι Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 129 Βαρνάβας Βαρναβίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 130 Κτηματική Εταιρεία Ανδρέας Βαρναβίδης Λίμιτεδ Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 131 NICE DAY PRODROMOS LIMITED Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 132 Ελένη Κουλεττϊδου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖ1ΑΣ 2 Ρέα Αθανασιάδου Μπέιλυ Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 18 Νίτσα Αγαπίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 19 Ελένη Λοϊζου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 24 Αμαρυλλίδα Χριστόφορου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 25 Γιώργος Σεργίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 23 Ελένη Μπρόκολη κ.ά. Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 26 Γιώργος Πούπας Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 22 Επιτροπή Ιδιοκτητών Κατοικιών στο Πλατύ Αγλαντζιάς (Εκτοπισθέντες Αστυνομικοί) Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 57 Ιωάννης Βαλιάντης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 28 Λάμπρος Μαούρης Γενικές εισηγήσεις 39 Λίζα Κωνσταντίνου Γενικές εισηγήσεις 43 Αία Ιωάννου Γενικές εισηγήσεις 1 Kochlias Services Ltd Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 47 Χάρης Σταματίου κ.ό. Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 49 Ιπποκράτης Σταματίου Ένταξη οε Εμπορική Ζώνη 48 Ιπποκράτης Σταματίου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη και τροποποιση Κατηγορίας Αξονα Δραστηριότητας 38 Κώστας Καραγιαννίδης Ένταξι\ οε Εμπορική Ζώνη 51 Χαράλαμπος Κιτής κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 52 Melpa Properties Ltd Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 53 Τάκης Χριστοφή κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 20 Θεόδωρος Μαυροκώστας κ.ά. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 21 Γιαννούλα Κλεάνθους Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 37 Κυριάκος Πίτσιακκος Ένταξη σε θεοτική Ζώνη 3 Αρτεμησία Χειμώνα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 4 Ειρήνη Χειμώνα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 5 Κατερίνα Χειμώνα Ενταξη οε Οικιστική Ζώνη

18 2080 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΜΙΟΥ Δημήτρης Ιωαννίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 8 Ανδρέας Αβραάμ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 9 Ελενα Θεμιστοκλέους Ένταξη σε Οικιατίκή Ζώνη 10 Γεώργιος Θεμιστοκλέους Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 11 Μιχάλης Πίτσιακκος Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 12 Νίκη Πίτσιακκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 13 Ελένη Πίτσιακκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 14 Αναστασία Πίτσιακκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 15 Αθηνά Πίτσιακκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 16 Χαρίκλεια Σούζου κ.α. Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 17 Νίκος ίωαννίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 27 Ολγα Κουλού μπρή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 29 Πέτρος Σάββα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 30 Κωνσταντίνος Χ' Σάββας Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 31 Χρυσταλλα Χ' Σάββα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 33 Ανδρέας Κουλουμττρής Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 34 Έμιλυ Παμπόρη Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 35 Νίκος Αβραάμ Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 36 Στέλιος Ιωαννίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 55 Μαρία Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 58 Thes Developments Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 60 Σάββας Χ'Σάββα Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 46 Τάκης Χριστοφή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 56 Ιωάννης Κτωρίδης Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 41 Επιτροπή Πρωτοβουλίας Περιοχής ΑΤΙ/ ΡΙΚ Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 44 Οικολογική Κίνηση Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 45 Χαρίκλεια Γιάννακα Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 42 Μαργαρίτα Ζερβίδου Επηρεασμός από δρόμο πρωταρχικής σημασίας 40 Μαρούλα Κωνσταντίνου Επηρεασμός απο δρόμο πρωταρχικής σημασίας και άλλο θέμα 54 Α. Γαβριηλίδης Επηρεασμός από Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων 61 Σωτήρης Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 62 Ιωακείμ Καρμελλος Επηρεασμός απο Ζώνη Προστασίας και Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνης 63 Βασιλική Χαραλάμπους Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 64 Ρωξάνη Κουδουνάρη Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ίδης ίουνίου 20(0 ΤΜΗΜΑ Β 206Ϊ 65 Γιαννούλα Γεωργίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 66 Γιαννούλα Γεωργίου Αλλο θέμα 67 Θωμάς Σταυρίδης Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης 68 Νεόφυτος Νεοφύτου 69 Union Generate Armenienne De Bienfaisance of Lausanne Ελβετία 70 Χάρης Παφίτης 71 Αννα Παφίτου Αλλο θέμα/ Αύξηση συντελεστή δόμησης σε περίπτωση ανέγερσης φοπικής εστίας στην λεωφόρο Πανεπιστημίου Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Πολλαπλών Χρήσεων Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας και Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας και Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 72 Μάρω Βαμβακάρη Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 73 Αντωνία και Μάρω Θεοδοσίου Αναβάθμιση συντελεστή δόμησης ή Ζώνης 74 Αντώνης Παφίτης ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 1 ίερά Μονή Κύκκου Άλλη Ειδική Ζώνη 4 Ιερά Μονή Κύκκου Αλλη Ειδική Ζώνη Επηρεασμός οπο Ζώνη Προστασίας και Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 2 Ιερά Μονή KUKKOU Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Αναψυχής / Ψυχαγωγίας 3 Ιερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Αναψυχής / Ψυχαγωγίας 5 Ιερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Αναψυχής / Ψυχαγωγίας 91 Αντώνης ΚακουλΛής-Archangelos Ltd Αλλη Ειδική Ζώνη 98 Αντώνης Κακουλλής-ΑΓθίΐ3η5βΙθΞ Ltd Αλλη Ειδική Ζώνη Αντώνης Κακουλλής-Ayios Andronicos Deveiopment Co. Ltd. Αντώνης Κακουλλής-Ayios Andronicos Development Co. Ltd. Αλλο Θέμα Αλλο Θέμα 79 Κλεονίκη Αργυρού Αλλο Θέμα 80 Αντρούλα Ξύστρα Αλλο Θέμα 101 Ιωάννα Δημητρίου Αγαπίου Αναβάθμιση Ζώνης 7 Θεόδωρος Λο'ιζου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 6 Αρτέμιος Ανδρέου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 34 Μιχαήλ Ανδρέου και άλλοι Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 83 Κυριάκος Συρίμης Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 63 Ανδρέας Γλ. Ανδρέου Αναβάθμιση Συντελεστή Δόμησης 16 Πανίκκος και Δώρα Κανάρη Ενταξη σε Βιοτεχνική Ζώνη 125 Μαρία Κωνσταντίνου Νεοφύτου και Παναγιώτα Κοαλλέ Νεοφύτου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 126 Καλομοίρα Καραμττάτσσυ Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 123 Φρόσω Κλαρίδου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 100 Αντώνης Κακουλλής-Ayios Andronicos Development Co. Ltd. Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη

20 2082 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Νίκη Ορφανίδου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 53 Ήβη Χριστοφή Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη &6 Θεοχάρης ΠοΛεμίτης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 59 Κατερίνα Γεροίιδη Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 60 Λουίζα Πόλε μίτο υ Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 54 Χάρης Χαρίτου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 55 Ελένη ΠαλελήΛουκά Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 49 Έλενα Ζήνωνος Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 52 Σταύρος Ζήνωνος Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 57 Ζήνα Παναγιώτου Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 58 Μαρούλλα Σ. Ιωάννου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 48 Σοφία Μιχαήλ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 50 Μαρία Μιχαήλ Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 131 Άννα Χαραλάμπους και άλλο: Ένταξη σε Εμπορϊκή Ζώνη 69 Πόλυς Πουλχέριος καί άλλοι Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 11 Ανδρέας Μαχαιριώτης και Υιοί Λτδ Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη 12 Μίνως Α. Μαχαιριώτης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 13 Μίνως Α. Μαχαιριώτης Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη to Μερόπη Δημητρίου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 33 Ανδρέας Σιαμακκίδης Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 9 Ανδρέας Γλ. Ανδρέου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 71 Χρίστος και Έλενα Σπανού Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 14 Ανδρέας και Σταυρούλλα Θεοδούλου Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 73 LOIS BUILDERS LTD Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 37 Μιχαήλ Ανδρέου κα! άλλοι Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 114 Ξενοφών-Σωκράτης Σωκράτους Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 39 Νίκος Σπανός Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη 41 Μ)χαήλ Ιακωβίδης - CYTA 40 Γεώργιος Μασούρας 94 Μαρία Σιατη 112 Ανδρέας Μ. Χατζηαντωνιου και Κλείτος Α. Παλάοντας Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Ενταξη αε Αλλη Ειδική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Δημοσίων Χρήσεων Ένταξη σε Εμπορική Ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 64 Βαρνάβας Ανδρέου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 31 ίερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 45 Ιερά Μονή Κύκκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη

21 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αντώνης Κακουλλής-ΑΐΌΠΒΓ^θΙοδ Ltd Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 44 ίερσ Μονή Κύκκσυ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 104 Γεώργιος Α. Κασάπης-ΣΕΜΑΝΑ ΧΑΤΖΗίΩΣΗΦ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 18 ΣταυρούλΑα Ττουλέκκη Ένταξη αε Οικιστική Ζώνη 27 Ευτυχία, Δήμος και Χαράλαμπος Καζαμίας Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 130 Μιχαλάκης Χρκποδούλου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 24 Εύη Φίλίττπου - Pidalium Holdings Ltd Ένταξη σε Οικιατική Ζώνη 122 Ανδρέας Παπαχαραλάμπους Ένταξη οε Οικιστική Ζώνη 124 Μαίρη Κυριακίδου Μουσκή και Έλλη Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 26 Ανδρέας Μιχαήλ Κυριάκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 103 Μίκης Γ. Ιορδανού και Συνεργάτες Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 61 Χρίστος Κυριακίδης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 62 Έλλη Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιατική Ζώνη 88 Μαρία Παρέλλη Νικολάου Ένταξη οε Οικιατική Ζώνη 127 Έλλη Ανδρέου-Α.Ε. PROFESSIONAL ESTATE Ένταξη σε Οικίσπκή Ζώνη 128 Κώστας Καδής Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 70 Βασίλης Θωμά Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 74 Χάριτος Μιχαλίας Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 105 Ανδρέας Μιχαήλ Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 118 Ελένη Κ. Ευαγγέλου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 119 Γιουλικα Παναγιώτα Ανδρέα Νεοφύτου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 120 Μαρία Ανδρέα Νεοφύτου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 121 Φιλόκυπρος ΦιλϊττΊΤΊδης Ένταξη οε Οικιστική Ζώνη 17 Μαρία Τουραττή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 19 Χρίστος Τοοραττής Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 20 Φωτεινή Τουραττή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 21 Κύπρος Σίεκκερή Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 22 Ρεβέκα Ελευθεριάδη Ένταξη σε Οικιατική Ζώνη 25 Ζωούλλα Ρένου Ιωάννου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 28 Πολυξένη Τουμόζου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 29 Ανδρέας Ηλία Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 30 Ιωάννα Τσούντα Ηλία Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 65 KOTSONIS ENTERPRISES LTD Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 72 Νίκος Σπανός Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη

22 2084 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης (ΟΥΝΙΟΥ Πολύβιος Τουλέκκης Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 84 Μαρία Ιωάννου Χαριλάου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 85 Μαρία Χαραλάμπους Χαρίλαου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 87 NIGEORGl ESTATES L1D Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 107 Σταύρος Κρεμμός Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 108 Καλούδα Κρεμμού Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 109 Έλλη Ανδρέου Ένταξη σε Οικίστική Ζώνη 110 Ιωάννης Ανδρέου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 117 Γιαννάκης Λαζάρου και άλλο: Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 38 Ελλη Θεοδώρου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 36 Μιχαήλ Ανδρέου και άλλοι Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 66 OLANDA INVESTMENTS LTD Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 115 Χριστόδουλος Αγαμέμνωνος Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 116 Αλέξια και Μαρία Βασιλείου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 23 Ανδρέας Γλ. Ανδρέου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 67 Φένια Τοιάννη Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 68 Ανδρονίκη Κυριάκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 86 Κλεάνθης Μορφάκης Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 90 Ξάνθος Χατζηθωμάς Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 35 Μιχαήλ Ανδρέου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 97 Ανδρέας Κατσαρής Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 95 Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντίνου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 96 Ανδρέας Χρίστο δούλο υ Σέργη Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 43 Ιερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 46 Ιερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 47 Ιερά Μονή Κύκκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 111 Spilma Enterprises Limited Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 42 Ιερά Μονή Κύκκου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 78 Κώστας Ιωάννου Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 113 Μιχαλάκης Χατζηκλεάνθους Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη 102 Ανδρέας Καβάζης-Άννα, Βασιλική, Γεωργία και Κορίνα Γεωργίου Ένταξη σε Οικιστική Ζώνη 106!ερά Μονή Κύκκου Ένταξη σε Ειδική Ζώνη Αναψυχής / Ψυχαγωγίας 129 Ανδρέας Μιχαήλ 89 Γερόλεμος Στυλιανού Ενταξη σε Οικιστική Ζώνη, Ενταξη σε Εμπορική Ζώνη Ένταξη σε Οικιστική ζώνη, Επηρεασμός από Ζώνη Προστασίας

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010 Αριθμός 669 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορ!κά με τον ΥΑΗΙΡ LATIF από Ιράκ και τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙ ΕΡΣ ΤΗΑ Β Αριθμός 4462 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 4065 Αριθμός 4702 Ι ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΥ ΤΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙ ΤΥ 1999 ΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της Περκρερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4709 Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 3855 4406 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 Aριθμός 5251 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4654 Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 839 Αριθμός 1366 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 3080 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4451 Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010 3283 Αριθμός 3624 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B Αριθμός 4829 Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 6123 Αριθμός 6488 O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4638 Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 45 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα