Eleni Kontaroudis A.M. 29/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eleni Kontaroudis A.M. 29/06"

Transcript

1 University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies Professor: A. A. Economides Strategies of Broadband Network Companies in Greece Eleni Kontaroudis A.M. 29/06 June,

2 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης Στρατηγικές Επιχειρήσεων Ευρυζωνικών Δικτύων στην Ελλάδα Ελένη Κονταρούδη, Α. Μ. 29/06 Ιούνιος,

3 Abstract This paper introduces us to two instances of Greek companies, who activate themselves in the informatics area. More specifically, one of the companies that are introduced is FORTHNET. FORTHNET is one of the most dynamically developing Greek companies in the Technological and Internet sector. The company s goals, products and services, the social contribution and the strategy are analyzed. The second company that is introduced is INTRACOM-TELECOM, a company that has expanded its activities beyond Greece. There is a report about the company s human resources and the importance of them, the company s products and services and strategy. After this, there is a contrast between the two companies strategies and best practices of other companies. At the ending, there is the conclusion of this paper. Περίληψη Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις ελληνικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η FORTHNET μία δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία, που έχει ως κύριο αντικείμενο της το χώρο των τηλεπικοινωνιών και το Internet. Αναλύονται, οι στόχοι της,τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα οποία παρέχει, η κοινωνική της συνεισφορά καθώς και η στρατηγική την οποία ακολουθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί της στόχοι. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η INTRACOM-TELECOM, μία εταιρεία η οποία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Παρουσιάζονται οι στόχοι της, η έμφαση που δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό της, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της καθώς και η στρατηγική της. Ακολούθως, γίνεται η σύγκριση των στρατηγικών των δύο ελληνικών εταιρειών. Μετά παρουσιάζονται ορισμένες πρακτικές τις οποίες ακολουθούν άλλες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα. Τελικά, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. 3

4 Contents 1. Abstract 3 2. Introduction 6 3. Forthnet 7 1. About Forthnet 7 2. Forthnet s History 8 3. Forthnet s environment 9 4. Forthnet s objective goal Forthnet s strategy Porter s strategy and Forthnet Forthnet s products and services Research and Development Forthnet s social contribution Retail sale chains Book references Intracom-Telecom About Intracom-Telecom Intracom-Telecom s History Intracom-Telecom s environment Intracom-Telecom s objective goal Intracom-Telecom s strategy P.Miles and C.Snow s strategy and Intracom-Telecom Intracom-Telecom s products and services Intracom-Telecom s market sectors Research and Development Intracom-Telecom s social contribution Book references Contrast between Forthnet s and Intracom s strategies Book references Best practices 6.1 Japan 6.1.1Fujitsu company City Telecom America Verizon Communications AT&T Europe Deutsche Telecom Worldwide Digital Telecommunications Sasken Communication Technologies Conclusion Book references 30 4

5 Περιεχόμενα 1.Περίληψη 3 2. Εισαγωγή 6 3 Forthnet 7 1. Λίγα λόγια για τη Forthnet 7 2. Ιστορία της Forthnet 8 3. Περιβάλλον της Forthnet 9 4. Αντικειμενικός σκοπός της Forthnet Στρατηγική της Forthnet Η στρατηγική του Porter και η Forthnet Προϊόντα και υπηρεσίες της Forthnet Έρευνα και ανάπτυξη Κοινωνική προσφορά της Forthnet Σημεία πώλησης Βιβλιογραφικές αναφορές Intracom-Telecom Λίγα λόγια για την Intracom-Telecom Ιστορία της Intracom-Telecom Περιβάλλον της Intracom-Telecom Αντικειμενικός σκοπός της Intracom-Telecom Η στρατηγική της Intracom-Telecom Η στρατηγική P.Miles και C.Snow και η Intracom-Telecom20 7. Προϊόντα και υπηρεσίες της Intracom-Telecom Έρευνα και ανάπτυξη Τομείς αγοράς της Intracom-Telecom Κοινωνική προσφορά της Intracom-Telecom Βιβλιογραφικές αναφορές 23 5.Σύγκριση μεταξύ των στρατηγικών της Forthnet και της Intracom- Telecom Βιβλιογραφικές αναφορές 25 6.Best practices 6.1 Ιαπωνία Η εταιρεία Fujitsu City Telecom America Verizon Communications AT&T Ευρώπη Deutsche Telecom Κόσμος Digital Telecommunications Sasken Communication Technologies Επίλογος- συμπεράσματα Βιβλιογραφία 30 5

6 2. Εισαγωγή Κάθε εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί ως η συνεργασία ατόμων με κοινούς στόχους για τη διενέργεια επιτυχημένων και κερδοφόρων συναλλαγών με το περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των συναλλαγών αυτών αποτελεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός τους, ο οποίος πραγματοποιείται με βάση ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, που έχει ως σκοπό την εξισορρόπηση των δυνάμεων και των αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με τις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, με τρόπο που η επιχείρηση να απολαμβάνει ένα διαρκές πλεονέκτημα ως προς τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Η στρατηγική επομένως, αποτελεί μία συγκεκριμένη προσέγγιση με την οποία η διοίκηση μίας επιχείρησης προβαίνει σε ενέργειες, οι οποίες υποστηρίζουν την επίτευξη ορισμένων σκοπών καθώς και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την προσπάθεια αυτή. 6

7 3. Η Εταιρία Forthnet 3.1 Λίγα λόγια για την εταιρεία: Η «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Forthnet Α. Ε.», ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 1995 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και τις Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. Σήμερα είναι μία από τις δυναμικότερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και του Internet. Τα ίδια κεφάλαια της Forthnet Α.Ε. ανέρχονται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας συμμετέχουν σήμερα η ΝOVATOR EQUITIES LTD με 16,69%, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε) με 11,45%, το CYCLADIC CATALYST MASTER FUND με 8,19%, η CYRTE INVESTMENTS GP με 7,33%, η DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST GESELLSCHAFT FUER WERTPAPIERANLAGEN MBH με 4,37% και η NORDEA BANK DANMARK A/S COLLECTIVE CLIENTS A/C με 4,32%. 7

8 3.2 Ιστορική πορεία της forthnet: 2005 Το Μάιο του 2005 τα σημεία ασύρματης πρόσβασης ευρείας ζώνης της forthnet έφτασαν τα 50. Στο πλαίσιο της δομής των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών, η εταιρεία δεσμεύτηκε τη δημιουργία ενός νέου Fixed Wireless Access base στη Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο. Το Φεβρουάριο, η forthnet κατόρθωσε μία σημαντική αναβάθμιση στις υπηρεσίες διαδικτύου με διεθνή διασύνδεση χωρητικότητας 1395 Mbps, διαμέσου 9 κυκλωμάτων Περισσότερα από 75 POPs. Τον Οκτώβριο η forthnet έχει 46 Mbps διεθνή χωρητικότητα, διαμέσου δορυφορικού δικτύου 34 Mbps Περισσότερα από 60 POPs. Η εταιρεία αναβαθμίζει τη διεθνή γραμμή διασύνδεσης ( MCI ) δημιουργώντας μία συνολική διεθνή σύνδεση διαδικτύου με χωρητικότητα 4 Mbps Περισσότερα από 30 σημεία παρουσίας της forthnet στην Ελλάδα. Η διεθνής σύνδεση της έχει χωρητικότητα 2 Mbps Σημεία παρουσίας της forthnet (POPs) στην Καβάλα, την Κέρκυρα και άλλα μέρη της Ελλάδας. 8

9 3.3 Το περιβάλλον της εταιρείας: Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η Forthnet, όπως και κάθε άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται σε θέματα τεχνολογίας, αλλάζει συνεχώς και γρήγορα. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση του περιβάλλοντος της Forthnet, διακρίνοντάς το σε εξωτερικό και εσωτερικό. Εξωτερικό περιβάλλον: Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις συνθήκες και τις τάσεις της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και διακρίνεται σε γενικό και ειδικό. Γενικό περιβάλλον: Το γενικό περιβάλλον της Forthnet χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και κρύβει απειλές, καθώς εξαιτίας της τεχνολογίας η ανταγωνιστική της θέση επηρεάζεται από τις γρήγορες εξελίξεις τόσο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία παρέχει, όσο και στον τρόπο με τον οποίο τα δημιουργεί. Προκειμένου να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και να είναι σε θέση να αντιδράσει γρήγορα σε περίπτωση εισαγωγής βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών από ανταγωνιστές της η Forthnet επενδύει σημαντικά ποσά ετησίως στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), το οποίο και θα αναλυθεί στη συνέχεια. Κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον: Το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον, συντίθεται από τις αξίες, τη νοοτροπία, τα έθιμα και τα πιστεύω της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ελληνική επικράτεια. Για το λόγο αυτό η Forthnet, έχει να επιδείξει μία σημαντική κοινωνική προσφορά, η οποία και αυτή θα αναλυθεί στη συνέχεια. Νομοθετικό περιβάλλον: Είναι οι νόμοι που ψηφίζονται και ισχύουν στην Ελλάδα και οριοθετούν τη δράση της Forthnet. Σε γενικές γραμμές, ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί με παραδοσιακούς κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο της οικονομίας και αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Για το λόγο αυτό η Forthnet, διαθέτει νομικό τμήμα το οποίο διαχειρίζεται αυτές τις υποθέσεις. Εσωτερικό περιβάλλον: Το εσωτερικό περιβάλλον αποτελεί την οργανωσιακή κουλτούρα μίας εταιρείας. Οργανωσιακή κουλτούρα είναι το σύστημα αξιών που επικρατεί μέσα στη Forthnet ή σε οποιαδήποτε εταιρεία. Για τη Forthnet, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον κινητήριο μοχλό στην προσπάθεια που καταβάλλει για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος εργασίας και την παροχή σημαντικής προοπτικής καριέρας στα στελέχη της. Η εταιρία, μεθοδικά, με έμφαση στην ποιότητα και την αποδοτική αξιοποίηση του πολύτιμου χρόνου των εργαζομένων, αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα που μετατρέπουν τα στελέχη της στο αληθινά ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. 9

10 Για την εξέλιξη και τη σωστή κατάρτιση των εργαζομένων του η Forthnet δε διστάζει να δαπανά ένα αρκετά μεγάλο ποσό των εσόδων της για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 3.4 Αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας: Αντικειμενικός σκοπός είναι το τελικό σημείο στο οποίο θέλει να φτάσει μία οργάνωση, ο λόγος για τον οποίο έχει δημιουργηθεί δηλαδή. Ο βαθμός στον οποίο η εταιρεία πετυχαίνει τον αντικειμενικό της σκοπό, αποτελεί και το βαθμό αποτελεσματικότητάς της. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένος. Στην προκειμένη περίπτωση, βλέπουμε ότι η Forthnet, έχει ως βασικό σκοπό την διατήρηση ισχυρών δεσμών με τους πελάτες της και η παροχή σε αυτούς ικανοποιητικών λύσεων στις ανάγκες τους. Επιθυμία και κύριο μέλημα όλων της forthnet είναι να ικανοποιούνται άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες των πελατών τους αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις. Ασφαλώς, όμως και η μεταβλητή του κέρδους αποτελεί κινητήριο δύναμη της εταιρείας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μέτοχοι της. 3.5 Στρατηγική της Forthnet: Προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί της Forthnet, έχει αναπτύξει μία στρατηγική. Η στρατηγική, είναι σχεδιασμένες ενέργειες που θα αναπτύξει η Forthnet, προκειμένου αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον της, να επιτύχει τους σκοπούς της. Είδαμε ότι αντικειμενικός σκοπός της Forthnet είναι η διατήρηση ισχυρών δεσμών με τους πελάτες της και η δυνατότητά της να τους παρέχει αυτό που θέλουν, όταν το θέλουν. Για να πετύχει η εταιρεία αυτό το σκοπό, συνδυάζει την τεχνογνωσία που διαθέτει και την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθώντας ανελλιπώς τις παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και φροντίζοντας να προχωρούν σε επενδύσεις, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει κάθε απαίτηση εν τη γενέσει της ή ακόμη και να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών της. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της forthnet είναι η συστηματική επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, έχοντας ως αφετηρία των δραστηριοτήτων τους το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλάδα και ασχολείται με τα δικτυακά δρώμενα από το Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Forthnet θα ικανοποιεί τους πελάτες της με νέα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα στο εξελιγμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο διαθέτει. 10

11 3.6 Στρατηγική ανταγωνισμού κατά Porter: Μελετώντας την περίπτωση της Forthnet, πιστεύω ότι ακολουθεί τη στρατηγική εστίασης σε τμήματα αγοράς, κατά Porter. Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία η εταιρεία εστιάζει σε μικρό τμήμα αγοράς με σκοπό να τον εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές της, είτε από άποψη τιμής είτε από άποψη διαφοροποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η Forthnet εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ικανοποίηση των αναγκών των νοικοκυριών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, δηλαδή σε ένα τμήμα της ελληνικής αγοράς. Διαθέτει αρκετά πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία έχουν ικανοποιητικότερες τιμές από ότι άλλων ανταγωνιστών, για να προσεγγίσει τα άτομα εκείνα τα οποία επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της τιμής, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της συμπιέζοντας το κόστος της συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της. Επίσης, διαθέτει ποικιλία προϊόντων τα οποία είναι διαφοροποιημένα για να μπορούν να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Είναι γνωστό πως όλοι δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, και για το λόγο αυτό υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα. Επίσης μπορεί τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες να καλύπτουν την ίδια ανάγκη αλλά με διαφορετικό τρόπο. Η Forthnet, παρέχει διαφοροποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες προκειμένου να προσεγγίσει τα άτομα τα οποία δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην τιμή αλλά στην ποιότητα ή στην καινοτομία. Για το λόγο αυτό διαθέτει ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. 11

12 3.7 Προϊόντα και υπηρεσίες: Η Forthnet δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς : Forthnet Internet: Όσο αφορά τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες για το διαδίκτυο η forthnet παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης (Internet access services), ebusiness services και πληροφορικής (information services). 2. Forthnet Fixed Telephony: Η forthnet είναι η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία που παρέχει τη δυνατότητα τηλεφωνικών κλήσεων από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας σε πολύ οικονομικές τιμές. 3. Forthnet Telecom: Παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης δικτύων με μεγάλες ταχύτητες και υψηλής χωρητικότητας. LMDS είναι η εναλλακτική λύση στην broadband πρόσβαση για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Το LMDS είναι ένα ασύρματο ψηφιακό κύκλωμα το οποίο υποστηρίζει υψηλή χωρητικότητα που βελτιώνει την ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία παρέχοντας ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλό επίπεδο τεχνολογικής υποστήριξης από τη forthnet. Frame Relay Η αξιόπιστη και οικονομική υπηρεσία δικτύωσης για τη δημιουργία ιδιωτικών επιχειρησιακών δικτύων. MPLS VPN Ευέλικτη συνδεσιμότητα από τα IP VPN συνδυασμένα με την ασφάλεια, την ιδιοτικότητα και την ποιότητα του Frame Relay και των ΑΤΜ υπηρεσιών. FORTHNET 1 LINK Ένα πακέτο το οποίο έχει ειδικά ελκυστικές τιμές. FORTHNET DIRECT LINK Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VoIP, διαμέσου μισθωμένης γραμμής, οι εταιρίες μπορούν να κάνουν τις τηλεφωνικές τους κλήσεις από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας χωρίς επιπλέον χρεώσεις και επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό. FORTHNET INTERNET LEASED LINE Προσφέρει υψηλής απόδοσης συνδεσιμότητα υπηρεσία διαδικτύου για κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές. MANAGED SERVICES 12

13 FORTHNET IPLS Ένα κύκλωμα ιδιωτικής γραμμής point to point, το οποίο επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων για τις επιχειρήσεις από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, με υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία. 3.8 Researches and Development (R&D) Το τμήμα αυτό της forthnet στοχεύει στην γρήγορη και αποτελεσματική οικειοποίηση της forthnet με τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταφέροντας το know how στην επιχείρηση. Χρησιμοποιούνται γνώσεις και εμπειρία σε open source τεχνολογίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη χαμηλού κόστους ανοιχτού και ποιοτικού λογισμικού, πράγμα το οποίο πραγματεύεται η forthnet. Το τμήμα R&D βασίζεται στο Science &Technology Park of Crete το οποίο αποτελεί κύτταρο για τις δραστηριότητες έρευνας. Με αυτό τον τρόπο, υπάρχει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και δυνατότητα συνεργασίας με ομάδες έρευνας. Η κατεύθυνση του τμήματος αυτού είναι στην ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Οι επιμέρους δραστηριότητες του τμήματος αυτού είναι: Σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται έργα έρευνας και τεχνολογίας. Συνεργάζεται με ερευνητικούς οργανισμούς, ινστιτούτα και άλλες εταιρίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξιοποιεί κατάλληλα πηγές από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Συμμετέχει σε διεθνή τεχνολογικά φόρουμ. Χρησιμοποιεί μεθόδους για τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού στις νέες τεχνολογίες. Έχει αναπτύξει το services billing and provisioning management system. Διαχειρίζεται θέματα δικτύου( network management, operation support systems ) Έχει αναπτύξει εφαρμογές σε θέματα τηλεματικής σε τομείς τουρισμού και μεταφορών, υγείας, εκπαίδευσης από απόσταση, ασφαλούς internet και electronic commerce. Έχει πιστοποιητικό του ELOT EN ISO 9001:2000 στον τομέα του Project management. 3.9 Κοινωνική ευθύνη της forthnet Από τη σύσταση της, η forthnet έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους, υποστηρίζει τον αθλητισμό (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίρηση, υδατοσφαίριση, κ.τ.λ.), την κοινωνία ( ΑΜΕΑ, Hellenic Cancer Society, Arktouros κ.τ.λ.), καθώς και την εκπαίδευση. Ο απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής, είναι η συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. 13

14 3.10 Σημεία πώλησης (λιανικής): 14

15 3.11 Βιβλιογραφικές αναφορές: Αναφέρονται γενικότερα στοιχεία για την εταιρεία και χαρακτηριστικά της. Περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία. Ιστορική αναδρομή και πορεία της forthnet Εκτενής αναφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας. Περιγράφεται η κοινωνική προσφορά της forthnet. Αναφέρονται τα σημεία λιανικής πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Περιγράφεται η στρατηγική της εταιρείας. Καρλ Σαπίρο και Χαλ Βαριάν, Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη,2002.Σελίδες 335 Στέλλα Ξηροτήρη-Κουφίδου, Οργανωσιακή Θεωρία, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις,1998 Σελίδες

16 4 Η εταιρεία INTRACOM TELECOM 4.1 Λίγα λόγια για την εταιρεία : Η INTRACOM TELECOM είναι ένας κορυφαίος περιφερειακός κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και παγκόσμιος προμηθευτής λύσεων και επαγγελματικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία παροχής και ολοκλήρωσης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών. Έχει πάνω από 100 πελάτες σε περισσότερες από 50 χώρες που επιλέγουν την INTRACOM TELECOM για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Από τον Ιούνιο του 2006, ελέγχεται από την JSC SITRONICS. Έχει αποδεδειγμένα επιτυχημένη πορεία και εμπειρία τριών δεκαετιών στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Επικεντρώνεται στις αγορές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Η INTRACOM TELECOM έχει σημαντική διεθνή δραστηριότητα, με εξαγωγές άνω του 65% του ετησίου κύκλου εργασιών και θυγατρικές σε 12 χώρες. 16

17 4.2 Ιστορική αναδρομή: Τον Ιούνιο του 2006 η εταιρεία εξαγοράζεται από την JSC SITRONICS. Η INTRACOM μετασχηματίζεται σε εταιρεία συμμετοχών Η εταιρεία αναδιοργανώνεται και εφαρμόζει νέα πολιτική και στρατηγική ανάπτυξης. Είναι εμφανής ο προσανατολισμός στην παροχή λύσεων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Οι τομείς των αγορών στις οποίες απευθύνεται είναι οι τηλεπικοινωνίες, η δημόσια διοίκηση, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις και η άμυνα Η εταιρεία εξελίσσεται στη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία τηλεπικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής. Το 1990 εισάγεται στο Χ.Α., προλειάνει το έδαφος για τη διεθνή δραστηριοποίηση της Είναι η χρονιά που η εταιρεία προκρίνεται να συμμετάσχει στην αναβάθμιση του εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Ελλάδας Η εταιρεία, ξεκινώντας σε ένα μικρό κτίριο στην Αργυρούπολη, σχεδιάζει και αναπτύσσει προϊόντα και συστήματα εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών. 4.3 Περιβάλλον της INTRACOM-TELECOM: 17

18 Εξωτερικό περιβάλλον; Γενικό περιβάλλον: Η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο σε τούτη την εταιρεία. Η εταιρεία όπως και κάνει είναι υποχρεωμένη να επενδύει υψηλά ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της. Η INTRACOM- TELECOM, δραστηριοποιείται και εκτός ελλαδικού χώρου και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει ένα περισσότερο βαθμό εγρήγορσης από τη Forthnet. Επίσης σαν μεγαλύτερη εταιρεία που είναι έχει τη δυνατότητα να επενδύει μεγαλύτερα ποσά. Κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον: H INTRACOM-TELECOM, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και εκτός ελληνικής επικράτειας. Κάθε χώρα έχει τις δικές τις αξίες και πολύ περισσότερο κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία αναφέρεται η εταιρεία. Για το λόγο η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό έργο. Νομοθετικό περιβάλλον: Κάθε χώρα, έχει το δικό της σύστημα κανονισμών για τον κλάδο της πληροφορικής. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε όμως ότι το σύνολο των κανόνων δεν είναι αρκετά αναπτυγμένο. Τα νομικά θέματα τα διαχειρίζεται το νομικό τμήμα της εταιρείας. Εσωτερικό περιβάλλον : Η INTRACOM-TELECOM καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε να προσφέρει ένα ικανοποιητικό περιβάλλον στους εργαζόμενους της. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθεί να τους κάνει να ενστερνιστούν το όραμα της εταιρείας, να ταυτιστούν οι στόχοι τους και να εργάζονται με μεγαλύτερη θέληση και όρεξη. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία είναι σε θέση να προχωράει μπροστά. 4.4 Αντικειμενικοί σκοποί: Το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και λύσεων που προσφέρει η INTRACOM TELECOM έχει στόχο την κάλυψη των τμημάτων εκείνων της αγοράς που παρουσιάζουν παγκοσμίως τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ζήτηση, όπως: ευρυζωνικά δίκτυα (ενσύρματα και ασύρματα) παροχή περιεχομένου φωνής-δεδομένων-βίντεο Επίσης, η INTRACOM-TELECOM, προσπαθεί να διατηρήσει το καλό της όνομα, το οποίο έχει χτίσει με την 29- χρονη πορεία της στο χώρο. Άλλο σημείο, το οποίο προσπαθεί να διασφαλίσει η εταιρεία είναι τα κέρδη της προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μέτοχοί της. 4.5 Στρατηγική της INTRACOM-TELECOM: 18

19 Η INTRACOM TELECOM εστιάζει στρατηγικά στις τηλεπικοινωνιακές αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης, της Μέσης ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Περισσότεροι από 40 τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί στην περιοχή έχουν επιλέξει τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες της INTRACOM TELECOM για την εξυπηρέτηση των καθημερινών επιχειρησιακών τους αναγκών. Η INTRACOM TELECOM, αξιοποιώντας την 29-ετή επιτυχημένη πορεία της και τη σημαντική διεθνή παρουσία που έχει σε 12 χώρες, είναι σε θέση να ωφεληθεί από μια ένα περίοδο ανάπτυξης στις αγορές που δραστηριοποιείται. Η τοπική παρουσία που διαθέτει στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η αποδεδειγμένη ικανότητά της στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την επιτυχή υλοποίηση έργων συνιστούν σημαντικά και μοναδικά πλεονεκτήματα στη σχετικά υπό-εξυπηρετούμενη αυτή αγορά. Το μέγεθος μιας εταιρίας και η εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε έναν χώρο που διακρίνεται για την αυξημένη τεχνική πολυπλοκότητά του, δεδομένου ότι οι πελάτες δείχνουν την προτίμησή τους σε διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές οι οποίοι παρέχουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων που να καλύπτουν όλες τους τις απαιτήσεις. Το προφίλ της INTRACOM TELECOM ως μίας ανεξάρτητης εταιρίας ολοκλήρωσης συστημάτων με εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών την καθιστά ιδανικό εταίρο για πελάτες με ετερογενή εγκατεστημένη βάση συστημάτων και δικτύων. Καθώς η πελατειακή πίστη, η εξασφάλιση εσόδων και η παροχή νέων και προηγμένων υπηρεσιών καθίστανται υψίστης σημασίας στόχοι για τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, η INTRACOM TELECOM αναμένει αύξηση στον όγκο των επιχειρηματικών της συμφωνιών για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων. Επιπλέον, η INTRACOM TELECOM αναμένει αύξηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων μέσω των στρατηγικών συμμαχιών που διατηρεί με διεθνώς καταξιωμένους κατασκευαστές τεχνολογίας. Οι αναλυτές της αγοράς προβλέπουν ότι οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, ακολουθώντας εξελίξεις που χαρακτηρίζουν άλλες αγορές θα καλύπτουν μελλοντικά όλο και περισσότερο τις ανάγκες τους από τρίτους προμηθευτές, όπως την INTRACOM TELECOM, για την προμήθεια ενός μεγάλου εύρους υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την καθαυτή επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η διαχείριση λειτουργίας δικτύων και άλλων εσωτερικών διαδικασιών, η παροχή επιχειρηματικών εφαρμογών με τη μορφή εξωτερικής υπηρεσίας κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους οργανισμούς να επικεντρώσουν τη δράση τους περισσότερο στον τομέα της βασικής επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η INTRACOM TELECOM είναι ήδη σε θέση να ωφεληθεί από το αναμενόμενο αυτό κύμα ανάθεσης εργασιών σε τρίτους (outsourcing) που θα αρχίσει να χαρακτηρίζει σύντομα τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών εταιριών. 19

20 4.6 Στρατηγική κατά P.Miles και C.Snow: Μελετώντας την περίπτωση της INTRACOM-TELECOM, πιστεύω ότι η εταιρεία ακολουθεί τη στρατηγική ανάληψης κινδύνου κατά P. Miles και C. Snow. Ο τύπος της στρατηγικής αυτός βασίζεται στη λογική ότι τα διευθυντικά στελέχη τείνουν να διαμορφώνουν στρατηγικές που ταιριάζουν στο εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, προσπαθούν να ταιριάξουν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, τη στρατηγική και το εξωτερικό περιβάλλον. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η INTRACOM-TELECOM επιζητεί την καινοτομία, τον κίνδυνο, την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών και την ανάπτυξη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δυναμικό, οπότε ο τύπος της στρατηγικής αυτός είναι απαραίτητος αφού ενέχει το στοιχείο της καινοτομίας. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις η εταιρεία, είναι ευέλικτη και αποκεντρωτική, ενώ μέσω της οργανωσιακής της κουλτούρας ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοί της να συνεισφέρουν στην εξέλιξη της. 20

21 4.7 Προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες: H INTRACOM TELECOM αναπτύσσει και παρέχει προϊόντα, λύσεις και επαγγελματικές υπηρεσίες κυρίως για τηλεπικοινωνιακούς φορείς και οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν : Τηλεπικοινωνίες : Ενσύρματη πρόσβαση, ασύρματη πρόσβαση, ασύρματη μετάδοση, διανομή πολυμεσικού περιεχομένου, τερματικές συσκευές, κοινόχρηστη τηλεφωνία, διαχείριση δικτύων Λύσεις δικτύων : Δίκτυα επόμενης γενιάς, ενσύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις xdsl, ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις, μετάδοση δεδομένων, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα παροχής περιεχομένου, συστήματα προστιθέμενης αξίας και ευφυή δίκτυα, ασύρματη υποστήριξη δικτύων(backhauling), ανάπτυξη και ολοκλήρωση δικτύων, γραμμές φωνής/μισθωμένες στενής ζώνης, νέες τεχνολογίες, παρακολούθηση δικτύων, διαχείριση δικτύων και υπηρεσιών, τιμολόγηση και εξυπηρέτηση πελατών. 4.8 Τομείς αγορών: Τα συστήματα και οι λύσεις που προσφέρει η εταιρεία απευθύνονται σε παραδοσιακούς και νέους εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Τα προσφερόμενα συστήματα καλύπτουν ανάγκες μεταφοράς φωνής και δεδομένων σε δίκτυα δημόσιας διοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 4.9 Research and Development (R&D): H INTRACOM TELECOM έχει να επιδείξει ένα σημαντικό και δραστήριο έργο επενδύοντας ετησίως ένα σημαντκό ποσό. Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση μελλοντικών επιχειρηματικών αναγκών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και φορέων παροχής υπηρεσιών. Μέσω των έργων που υλοποιεί, των προηγμένων λύσεων που προσφέρει και των ερευνητικών και αναπτυξιακών της προγραμμάτων, η INTRACOM TELECOM ενδυναμώνει συνεχώς την εικόνα της ως μίας εταιρείας που παράγει καινοτομία. Επενδύονται ετησίως 6-8% των εσόδων της εταιρείας στον τομέα R&D. Κατά την τελευταία πενταετία, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε περισσότερο από 100 ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει κατοχυρώσει σημαντικό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο. Στην εταιρεία απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός άριστα καταρτισμένων επιστημόνων, ο οποίος στοχεύει στην ταχεία σχεδίαση και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προϊόντων και συστημάτων για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών της. Μερικές από τις δραστηριότητες του τμήματος αυτού είναι : VLSI / Microelectronics Digital Signal Processing RF Systems Triple-play Content Network Management Systems Multimedia Systems Satellite Applications Operation & Business Support Systems Lottery Systems EMI/EMC System Design Certification Instruments Calibration Center 21

22 Printed Circuit Boards Broadband/Metropolitan/Fiber-optic /Wireless Networks Internet & Web Application Development Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι η INTRACOM TELECOM επικεντρώνεται με εντατικό ρυθμό στην ανάπτυξη συστημάτων κυρίως στους τομείς : Content Delivery Networks, Microwave Transmission Systems, Network Devices και Operation and Business Support Systems Κοινωνική ευθύνη: Η INTRACOM TELECOM είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA Το πρότυπο αυτό επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός άριστου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο δε γίνονται διακρίσεις, παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, αρτιμέλειας, θρησκείας κλπ., προασπίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 22

23 4.11 Βιβλιογραφικές αναφορές: Δίνεται μία πρώτη εντύπωση για την εταιρεία. Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία της εταιρείας. Αναφορά στις δραστηριότητες και την έμφαση που δίνει η εταιρεία στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Αναφορά στην κοινωνική ευθύνη της εταιρείας. Περιγραφή της εταιρικής πολιτικής. Περιγραφή της στρατηγικής της INTRACOM TELECOM. Καρλ Σαπίρο και Χαλ Βαριάν, Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη,2002.Σελίδες 335 Στέλλα Ξηροτήρη-Κουφίδου, Οργανωσιακή Θεωρία, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις,1998 Σελίδες Σύγκριση των στρατηγικών των ελληνικών εταιρειών 23

24 Το πρώτο σημείο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι οι 2 εταιρείες αναφέρονται σε διαφορετικούς καταναλωτές. Η forthnet αναφέρεται κυρίως σε ιδιώτες, ενώ η INTRACOM TELECOM αναφέρεται σε τηλεπικοινωνιακούς παρόδους. Ένα άλλο αξιοσημείωτο σημείο είναι ότι η forthnet δραστηριοποιείται κυρίως στον ελλαδικό χώρο, σε αντίθεση με την INTRACOM TELECOM, η οποία δραστηριοποιείται και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές πέρα της ελληνικής επικράτειας. Η forthnet παρέχει υπηρεσίες broadband network σε πολύ οικονομικές τιμές. Επίσης, έχουμε να επισημάνουμε ότι ο ανταγωνισμός στον κλάδο αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Για το λόγο αυτό η forthnet ακολουθεί την τακτική μείωσης των τιμών, δηλαδή, θυσιάζει μέλος των κερδών της για να τιμολογεί χαμηλότερα αποτρέποντας την είσοδο των ανταγωνιστών στην αγορά της. Ένα σημείο το οποίο τονίζεται στη στρατηγική της, είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους πελάτες της και η διατήρησή τους. Για το λόγο αυτό συλλέγει και αναλύει δεδομένα της αγοράς από το διαδίκτυο. Η διεξαγωγή αυτή, κοστίζει πολύ λιγότερο στο διαδίκτυο από ότι μέσω συμβατικών καναλιών. Ένας άλλος τρόπος τον οποίο, χρησιμοποιεί η εταιρεία για να αποκομίζει στοιχεία για τους πελάτες της είναι η προσφορά σε αυτούς διαφορετικών εκδοχών της ίδιας πληροφορίας. Για την υποστήριξη των δικτύων, παρέχει 8 διαφορετικές εκδοχές της ίδιας πληροφορίας. Οι εκδοχές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι ανάγκες διαφορετικών ομάδων πελατών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μία αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες, καθώς παρατηρείται ο όγκος των πωλήσεων και έτσι δίνεται στην εταιρεία μία εντύπωση για το πώς είναι κατανεμημένη η αγορά. Η INTRACOM TELECOM εξαιτίας της μακρόχρονης πορείας της στο χώρο, έχει κατορθώσει να εδραιωθεί και να αποκτήσει μία ισχυρή φήμη. Ένα άλλο σημείο στο οποίο μπορούμε να σταθούμε, είναι η κοινωνική απόκριση. Κοινωνική απόκριση, είναι ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση ανταποκρίνεται στις λεγόμενες κοινωνικές υποχρεώσεών της. Η INTRACOM TELECOM είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης, πράγμα που σημαίνει ότι οι στόχοι της επιχείρησης δεν είναι μόνο οικονομικοί, αλλά και κοινωνικοί. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία ενισχύει το καλό όνομά της. Βλέπουμε δηλαδή, ότι η INTRACOM TELECOM, βασίζεται στην διατήρηση του καλού της ονόματος στην αγορά πράγμα το οποίο, δεν συναντάται πουθενά στους στόχους της forthnet. Επίσης, βασίζεται στην μελλοντική τάση για outsourcing, πράγμα που δεν απασχολεί από ότι φαίνεται τη forthnet. Ένα κοινό σημείο των δύο εταιρειών, είναι οι καλές σχέσεις τις οποίες, προσπαθούν να επιτύχουν με τους πελάτες τους. Επιπρόσθετα, επενδύουν σημαντικό μέρος του κεφαλαίου τους, στην έρευνα και την ανάπτυξη. 24

25 5.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Καρλ Σαπίρο και Χαλ Βαριάν, Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη,2002.Σελίδες Patrick J. Montana and Bruce H. Charnov, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Τρίτη Αμερικανική Έκδοση, 2005, Σελίδα 63 25

26 6 Best practices: 6.1 Japan Η εταιρεία Fujitsu: H εταιρεία Fujitsu είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία με πωλήσεις ανά όλο τον κόσμο. Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή στους πελάτες της, ικανοποιητικών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία έχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, βασισμένα σε δυναμικές τεχνολογίες.με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει την αύξηση των κερδών της και τη διατήρηση του ισχυρού της ονόματος παγκοσμίως. Για την επίτευξη του σκοπού της, έχει μία στρατηγική βασισμένη στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συμμόρφωση με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, τη διενέργεια συναλλαγών κάτω από το καθεστώς της διαφάνειας και την απόρριψη οποιασδήποτε συμπεριφοράς αντίθετης με τα χρηστά ήθη. Επίσης, μεγάλη σημασία δίνει στα εξής σημεία: Πελάτες: Ικανοποίηση όλων των απαιτήσεών τους. Υπάλληλοι: Ώθηση στους υπάλληλους να αναλαμβάνουν ευθύνες. Ποιότητα: Στόχος η εμπιστοσύνη των πελατών στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Fujitsu. Περιβάλλον: Σεβασμός στο περιβάλλον. Κέρδη και Επέκταση: Προσπάθεια για ικανοποίηση τόσο των πελατών όσο και των μετόχων της Η εταιρεία City Telecom: Η εταιρεία αυτή είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και καινοτόμες εταιρείες στο Hong Kong. Ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία HKBN και είναι ένας από τους σημαντικότερους πάροχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου παρέχοντας broadband Internet πρόσβαση, υπηρεσίες τηλεφωνίας, IP TV και επιχειρησιακές υπηρεσίες χάρη στο Metro Ethernet IP δίκτυο της. Οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η στρατηγική που ακολουθεί είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές απ ότι οι ανταγωνιστές της, πράγμα το οποίο την οδήγησε στο να κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά IDD. 26

27 6.2 Αμερική : Η εταιρεία Verizon : H εταιρεία Verizon Communications, Inc. δημιουργήθηκε το 2000, ύστερα από τη συγχώνευση των εταιρειών Bell Atlantic και GTE. Εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το περασμένο έτος έχασε 6,197 δισεκατομμύρια δολάρια. Η στρατηγική της εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της και αντικατοπτρίζεται στο σλόγκαν της το οποίο είναι : We Never Stop Working For You.,(δηλαδή, δεν σταματάμε ποτέ να δουλεύουμε για σας.) H εταιρεία AT&T: Η εταιρεία American Telephone&Telegraph Company, ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και την αμερικανική κυβέρνηση. Είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως τηλεφωνική εταιρεία καθώς και ο μεγαλύτερος πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης. Λειτουργεί κάτω από το καθεστώς του μονοπωλίου στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων στην Αμερική. Στρατηγική της εταιρείας είναι να εξακολουθεί να κατέχει αυτήν την ηγετική θέση καθώς και να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα τους πελάτες της. 6.3 Ευρώπη Η εταιρεία αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, δραστηριοποιούμενη στον τομέα των παροχών υπηρεσιών πληροφορικής τεχνολογίας και στον τομέα των δικτύων. Στρατηγική της εταιρείας αυτής είναι η διατήρηση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο. Επίσης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Για το λόγο αυτό, οι έννοιες καινοτομία, αξιοπιστία και καινοτομία είναι μείζονος σημασίας για την Deutsche Telecom. Οι υπηρεσίες της εταιρείας, απευθύνονται σε πλήθος οικιακών και επιχειρησιακών καταναλωτών. 27

28 Κόσμος: Η εταιρεία Digital Telecommunications: H εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στις Φιλιππίνες και έχει ως κύριο αντικείμενό της, την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικών δικτύων. Η στρατηγική της εστιάζεται στην παροχή υπηρεσιών χαμηλού κόστους, έτσι ώστε να διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά των Φιλιππίνων Η εταιρεία Sasken : H εταιρεία Sasken Communication Technologies Limited δραστηριοποιείται στο Bangalore, στην Ινδία. Στρατηγική της είναι να καλύπτει συνεχώς τις ανάγκες των πελατών της μέσα από την καινοτομία και τις έρευνες τις οποίες κάνει. 28

29 Επίλογος-συμπεράσματα Μελετώντας τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα, σχετικά με τις στρατηγικές τις οποίες ακολουθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των ευρυζωνικών δικτύων αλλά και της πληροφορικής γενικότερα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και τη διατήρηση καλών και ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες των εταιρειών. Δαπανώνται ετησίως μεγάλα χρηματικά ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη προκειμένου οι εταιρείες να είναι σε θέση από τη μία πλευρά να ικανοποιούν εγκαίρως τις ανάγκες των πελατών τους και από την άλλη να ισχυροποιούν τη θέση τους στην αγορά. Για να μπορούν να έχουν ένα καλό όνομα οι εταιρείες, συνεισφέρουν στην κοινωνία. Ενδυναμώνουν τους υπαλλήλους τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο, κάνουν το ανθρώπινο δυναμικό να ταυτίζεται με το όραμα της εταιρίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενεργούν για το καλό της εταιρίας, να πιστεύουν δηλαδή, ότι συνεισφέρουν στις επιτυχίες αλλά ευθύνονται και για τις αποτυχίες της. Έτσι, θα προσπαθούν περισσότερο. Σε αντίθεση με την Forthnet και την Intracom-Telecom, παρατηρούμε ότι η Fujitsu δίνει μεγαλύτερο βάρος στην αξιοπιστία των προϊόντων της, Η Intracom-Telecom και η Fujitsu που εκτείνονται σε μεγαλύτερες επικράτειες εντείνουν τις προσπάθειές τους στην δημιουργία και τη διατήρηση καλού ονόματος στις αγορές στις οποίες απευθύνονται. 29

30 Βιβλιογραφία Αναφέρονται γενικότερα στοιχεία για την εταιρεία και χαρακτηριστικά της. Περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία. Ιστορική αναδρομή και πορεία της forthnet Εκτενής αναφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας. Περιγράφεται η κοινωνική προσφορά της forthnet. Αναφέρονται τα σημεία λιανικής πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Περιγράφεται η στρατηγική της εταιρείας. Καρλ Σαπίρο και Χαλ Βαριάν, Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη,2002.Σελίδες 335 Στέλλα Ξηροτήρη-Κουφίδου, Οργανωσιακή Θεωρία, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις,1998 Σελίδες Δίνεται μία πρώτη εντύπωση για την εταιρεία. Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία της εταιρείας. Αναφορά στις δραστηριότητες και την έμφαση που δίνει η εταιρεία στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Αναφορά στην κοινωνική ευθύνη της εταιρείας. Περιγραφή της εταιρικής πολιτικής. Περιγραφή της στρατηγικής της INTRACOM TELECOM. Καρλ Σαπίρο και Χαλ Βαριάν, Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη,2002.Σελίδες 335 Στέλλα Ξηροτήρη-Κουφίδου, Οργανωσιακή Θεωρία, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις,1998 Σελίδες Καρλ Σαπίρο και Χαλ Βαριάν, Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη,2002.Σελίδες Patrick J. Montana and Bruce H. Charnov, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Τρίτη Αμερικανική Έκδοση, 2005, Σελίδα 63 Περιγραφή της στρατηγικής της εταιρίας Fujitsu 30

31 Γεωργόπουλος Β. Νικόλαος, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα 2004 Σελίδες Γενική περιγραφή της εταιρείας city telecom

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην πανηγυρική εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του «Δικτυωθείτε» Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι στην

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Βασικές Υπηρεσίες Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Intracom Telecom Προοπτικές Απασχόλησης- Πρακτικής Άσκησης

Intracom Telecom Προοπτικές Απασχόλησης- Πρακτικής Άσκησης Intracom Telecom Προοπτικές Απασχόλησης- Πρακτικής Άσκησης ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων 19,7 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής τηλ.: 2106671000 fax: 2106671001 www.intracom-telecom.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 7061 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ένα ευρύ φάσμα συστημάτων τα οποία έχουν ως αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Κωνσταντίνος Δούκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύουμε στην ποιότητα, βασιζόμαστε στις καλές συνεργασίες Θάνος Πρίντζος, CEO IST - Γιώργος Ρούσσος, General Manager IST. special reports POS.

Επενδύουμε στην ποιότητα, βασιζόμαστε στις καλές συνεργασίες Θάνος Πρίντζος, CEO IST - Γιώργος Ρούσσος, General Manager IST. special reports POS. the business magazine for the technology strategist 28 Σεπτεμβρίου - 11 Οκτωβρίου 2015 > Τεύχος 375 > Τιµή 7.00 10 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ IT LEADERS 15 Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Akamai Technologies, Inc.

Akamai Technologies, Inc. Akamai Technologies, Inc. Επιμέλεια παρουσίασης Γάκης Κώστας Οικονομίδης Δημήτρης 1 Προϊόντα - Υπηρεσίες Διανομή περιεχομένου (EdgeSuite) Σύνθεση δυναμικού περιεχομένου στις άκρες Εξατομίκευση περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

NARKISSOSGEORGIADIS. Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

NARKISSOSGEORGIADIS. Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών NARKISSOSGEORGIADIS Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών NARKISSOSGEORGIADIS Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Νάρκισσος Β. Γεωργιάδης, ΜΒΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία»

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Τηλεφωνικό Κέντρο Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί αναγκαίο εργαλείο επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη ε- πιχείρηση. Στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Link SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ H εταιρία LINK ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1990. Αρχικές της δραστηριότητες υπήρξαν η εµπορία οπτικού παθητικού εξοπλισµού, η αντιπροσώπευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ready Business Secure Business

Ready Business Secure Business Ready Business Secure Business Κωνσταντίνος Δ. Πανάγος Διευθυντής Εταιρικής Ασφάλειας Διακινδύνευσης Και Συμμόρφωσης Vodafone ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ Απρίλιος 2016 Τι θα συζητήσουμε σήμερα Vodafone : Λίγα λόγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις

Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Τηλεπικοινωνίες: βασικές έννοιες και κατευθύνσεις Καθηγητής Κώστας Κουρκουµπέτης, ΟΠΑ Email: courcou@aueb.gr Περιοχή µαθήµατος: www.aueb.gr/users/courcou/courses/telecoms 1. του µαθήµατος Σήµερα οι τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET. Η.

Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET. Η. Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET Slide: 1 Αρχιτεκτονική Δικτύων Νέας Γενιάς Εξωτερικοί παράγοντες και η επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα