DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625"

Transcript

1 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata operatora za transmisję danych. Podręcznik może nie być dostępny we wszystkich językach. HP Deskjet Ink Advantage 4625 EL SR Σαρώστε για περισσότερες πληροφορίες! Ενδέχεται να ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες. Skenirajte da biste saznali više! Mogu se primenjivati standardni troškovi prenosa podataka. Možda nije dostupno na svim jezicima.

2 Copyright Information 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 6/2012 Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Trademark credits Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. 2

3 Spis treści Korzystanie z drukarki... 4 Rozwiązania cyfrowe HP...5 HP eprint...6 Aktualizacja drukarki...8 Konfigurowanie i korzystanie z faksu... 9 Konfigurowanie faksu...9 Korzystanie z faksu Faks i cyfrowe usługi telefoniczne Konfigurowanie komunikacji bezprzewodowej (802.11)...18 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją Problemy z instalacją drukarki...20 Problemy z instalowaniem oprogramowania Problemy z konfigurowaniem faksu Problemy z konfiguracją połączenia bezprzewodowego (802.11)...23 Problemy podczas korzystania z usługi HP eprint...25 Korzystanie z wbudowanego serwera WWW (EWS) Oświadczenie firmy HP o ograniczonej gwarancji Polski Bezpieczeństwo Aby zmniejszyć ryzyko zranienia na skutek pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie eksploatacji tej drukarki. 1. Należy przeczytać i przyswoić sobie wszystkie instrukcje zawarte w dokumentacji dostarczonej z drukarką. 2. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na drukarce. 3. Przed czyszczeniem należy odłączyć drukarkę od gniazdka elektrycznego. 4. Nie należy umieszczać ani używać tej drukarki w pobliżu wody lub gdy użytkownik jest mokry. 5. Należy ustawić drukarkę na stabilnej powierzchni. 6. Należy umieścić drukarkę w bezpiecznym miejscu, gdzie nie ma ryzyka nadepnięcia na przewód zasilania, potknięcia się o niego lub uszkodzenia go. 7. Jeśli drukarka nie działa prawidłowo, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika. Więcej informacji o uruchamianiu oprogramowania znaleźć w części Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? na stronie Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które użytkownik mógłby sam naprawić. Uwaga: Tusz z pojemników jest wykorzystywany na szereg sposobów w procesie drukowania, w tym w procesie inicjalizacji, który przygotowuje drukarkę i pojemniki do drukowania, oraz w procesie serwisowania głowicy, który utrzymuje czystość dysz i prawidłowy przepływ atramentu. Dodatkowo po zakończeniu korzystania z pojemnika pozostaje w nim niewielka ilość tuszu. Więcej informacji znajduje się na stronie inkusage. 3

4 Korzystanie z drukarki Polski Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Korzystając z tej drukarki, można drukować dokumenty i zdjęcia, skanować dokumenty do podłączonego komputera, kopiować je oraz wysyłać i odbierać faksy. Do skanowania, kopiowania i wysyłania faksów można użyć panelu sterowania drukarki. Panelu sterowania można użyć także do zmiany ustawień, drukowania raportów lub uzyskiwania pomocy do drukarki. Wskazówka: Ustawienia drukarki można także zmienić za pomocą oprogramowania urządzenia lub wbudowanego serwera WWW (EWS). Więcej informacji na temat tych narzędzi można znaleźć w podręczniku użytkownika. Więcej informacji o położeniu podręcznika można znaleźć w części Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? na stronie 4 na tej stronie. Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? Podręcznik użytkownika drukarki (zwany również Pomocą) jest kopiowany do komputera podczas instalacji zalecanego oprogramowania HP. Zawiera on: informacje o rozwiązywaniu problemów; informacje dotyczące obsługiwanych materiałów eksploatacyjnych; i akcesoriów (jeśli są dostępne); szczegółowe instrukcje korzystania z drukarki; ważne komunikaty, informacje dotyczące ochrony środowiska oraz informacje prawne. Podręcznik można otworzyć w oprogramowaniu drukarki HP (Microsoft Windows ) lub z menu Pomoc (Mac OS X): Windows: Kliknij Start, wybierz polecenie Programy lub Wszystkie programy, wybierz HP, folder drukarki HP, a następnie wybierz Pomoc. Mac OS X: W aplikacji Finder, kliknij Help (Pomoc) > Mac Help (Pomoc systemu Mac). W oknie programu Przeglądarka pomocy wybierz swoją drukarkę z menu rozwijanego Pomoc systemu Mac. W witrynie pomocy technicznej HP dostępna jest też wersja instrukcji w formacie Adobe Acrobat (www.hp.com/go/customercare). Wskazówka: Jeśli na komputerze nie można znaleźć podręcznika użytkownika, być może nie został on skopiowany podczas instalacji oprogramowania HP. Więcej informacji znajdziesz w części Jak zainstalować podręcznik użytkownika? na stronie 20. Informacje na temat obowiązującego prawa i zgodności z przepisami w Unii Europejskiej można znaleźć w rozdziale Informacje techniczne w podręczniku użytkownika (zwanym również Pomocą). Dodatkowo Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: 4

5 Korzystanie z drukarki Rozwiązania cyfrowe HP Drukarka zawiera zbiór rozwiązań cyfrowych pomagających w uproszczeniu i przyspieszeniu wykonywanych zadań. Dowiedz się więcej! Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji i używaniu tych rozwiązań cyfrowych, zobacz podręcznik użytkownika. Więcej informacji o położeniu podręcznika można znaleźć w części Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? na stronie 4. Polski Skanuj do komputera Możesz podejść do drukarki, nacisnąć przycisk na panelu sterowania i zeskanować dokumenty bezpośrednio do komputera. Możesz następnie załączyć zeskanowane dokumenty do wiadomości i udostępnić je swoim partnerom biznesowym. Uwaga: Jeśli używasz komputera z systemem Microsoft Windows i nie jest on wyświetlany na liście miejsc docelowych na ekranie panelu sterowania drukarki, należy ponownie uruchomić funkcję skanowania oprogramowania HP w komputerze docelowym. Aby ponownie uruchomić funkcję skanowania, kliknij przycisk Start na pulpicie komputera, wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy, wybierz opcję HP i folder posiadanej drukarki HP, a następnie wybierz swoją drukarkę HP. W wyświetlonym oknie wybierz opcję Drukowanie, skanowanie i faksowanie, a następnie wybierz opcję Zarządzaj skanowaniem na komputer w sekcji Skanowanie. Cyfrowy faks HP (Faks do PC i Faks do Mac) Już nigdy więcej nie stracisz ważnych faksów zagubionych w stosie papieru! Funkcje Faks do PC i Faks do Mac umożliwiają automatyczne odbieranie i zapisywanie faksów bezpośrednio w komputerze. Można także łatwo zapisywać cyfrowe kopie faksów oraz unika się problemów związanych z obsługą obszernych archiwów papierowych. Dodatkowo możesz całkowicie wyłączyć drukowanie faksów w ten sposób zaoszczędzisz na papierze i tuszu, a także ograniczysz zużycie papieru i zmniejszysz ilość odpadów. 5

6 Korzystanie z drukarki HP eprint Polski Uwaga: Usługa HP eprint jest obsługiwana wyłącznie przez modele HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one. HP eprint to darmowa usługa firmy HP pozwalająca na drukowanie dokumentów na drukarce z włączoną usługą HP eprint z dowolnego miejsca, z którego można wysłać wiadomość . Po prostu wyślij wiadomość dokumenty lub zdjęcia na adres przypisany do drukarki po włączeniu usług WWW. Nie potrzeba dodatkowych sterowników ani oprogramowania. Po zarejestrowaniu konta w witrynie eprintcenter (www.eprintcenter.com) możesz się zalogować, aby wyświetlać stan zadań usługi HP eprint, zarządzać kolejką usługi HP eprint w drukarce, kontrolować uprawnienia użytkowników do drukowania za pomocą adresu usługi HP eprint oraz korzystać z pomocy. Uwaga: Aby korzystać z usługi HP eprint, drukarka musi być podłączona do Internetu za pomocą połączenia bezprzewodowego. Nie można korzystać z funkcji internetowych, jeśli drukarka jest podłączona kablem USB. Dowiedz się więcej! Więcej informacji na temat warunków użytkowania usług sieci Web można znaleźć w witrynie eprintcenter (www.eprintcenter.com). Konfiguracja HP eprint Wykonaj następujące kroki, by skonfigurować HP eprint. Uwaga: Jeśli oprogramowanie drukarki HP zostało już zainstalowane, informacje na temat konfiguracji można znaleźć w podręczniku użytkownika. 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do napędu komputera, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga: Jeżeli oprogramowanie zapory wyświetli na komputerze jakiekolwiek komunikaty podczas instalacji, należy zaznaczyć opcję pozwól zawsze. Wybranie tej opcji umożliwia pomyślne zainstalowanie oprogramowania na komputerze. 2. Wykonaj czynności odpowiednie dla posiadanego systemu operacyjnego: Windows: Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Sieć (Ethernet/bezprzewodowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Mac OS X: Kliknij dwukrotnie ikonę HP Installer na dysku CD z oprogramowaniem, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Uwaga: W przypadku wyświetlenia odpowiedniego monitu czasowo podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Podczas połączenia komputer wyśle ustawienia komunikacji bezprzewodowej do drukarki. Po wysłaniu ustawień pojawi się monit o odłączenie kabla USB. 3. Jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową, wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej i hasło (po wyświetleniu monitu). 4. Po wyświetleniu stosownego monitu wykonaj następujące czynności: Zaakceptuj Warunki użytkowania usług sieci Web. Włącz w drukarce automatyczne sprawdzanie i instalowanie aktualizacji produktu. Jeśli sieć korzysta z ustawień proxy do łączenia się z Internetem, wprowadź te ustawienia. 5. Po wydrukowaniu strony strony informacyjnej postępuj zgodnie z zawartymi na niej informacjami, aby dokończyć konfigurację. Dowiedz się więcej! Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zarządzania ustawieniami HP eprint i ich konfigurowania oraz na temat najnowszych funkcji, odwiedź stronę eprintcenter (www.eprintcenter.com). 6

7 Korzystanie z drukarki Korzystanie z HP eprint Wykonaj następujące kroki, aby wydrukować dokumenty za pomocą HP eprint: 1. W komputerze lub urządzeniu przenośnym otwórz aplikację poczty . Uwaga: Informacje na temat korzystania z aplikacji poczty w komputerze lub urządzeniu przenośnym znajdziesz w dokumentacji dołączonej do aplikacji. 2. Utwórz nową wiadomość i załącz plik, który chcesz wydrukować. Listę plików, które można wydrukować za pomocą HP eprint, wraz ze wskazówkami do wykorzystania w trakcie korzystania z HP eprint znajdziesz w części Wskazówki dotyczące usługi HP eprint na stronie 7 na tej stronie. 3. Wprowadź adres drukarki w polu Do wiadomości, a następnie wybierz opcję wysłania wiadomości . Uwaga: Serwer usługi eprint nie akceptuje zadań drukowania wysyłanych pocztą elektroniczną, gdy w polach Do lub DW znajduje się kilka adresów . W polu Do wprowadź wyłącznie adres drukarki HP. Nie wprowadzaj żadnych dodatkowych adresów w pozostałych polach. Wskazówki dotyczące usługi HP eprint Maksymalny rozmiar wiadomości i załącznika: 5 MB Maksymalna liczba załączników: 10 Obsługiwane typy plików: --PDF --HTML --Standardowe formaty tekstowe --Microsoft Word, PowerPoint --Obrazy takie jak PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP Uwaga: Możliwe, że HP eprint pozwoli na wykorzystanie innych rodzajów plików. Jednak HP nie gwarantuje możliwości wydrukowania innych rodzajów plików, ponieważ nie zostało to w pełni przetestowane. Polski Ustalanie adresu usługi HP eprint Aby uzyskać adres usługi HP eprint dla drukarki, naciśnij przycisk (HP eprint) na panelu sterowania drukarki. 7

8 Korzystanie z drukarki Usuwanie usług WWW Polski Aby usunąć usługi WWW, wykonaj następujące kroki: 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (HP eprint), a następnie naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków znajdujących się z prawej strony przewiń i wybierz opcję Usuń usługi WWW, a następnie naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK. Uwaga: Po usunięciu usług sieci Web funkcja HP eprint przestanie działać. Aby ponownie skorzystać z usługi HP eprint, należy ją skonfigurować. Więcej informacji znajdziesz w części Konfiguracja HP eprint na stronie 6. Aktualizacja drukarki Uwaga: Ten rozdział dotyczy wyłącznie modeli HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one. Firma HP cały czas pracuje nad zwiększeniem wydajności swoich drukarek i dostarczaniem użytkownikom najnowszych funkcji. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, a usługi WWW są włączone, możesz wyszukać i zainstalować aktualizacje drukarki. Aby zaktualizować drukarkę, wykonaj następujące kroki: 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (HP eprint), naciśnij przycisk (Ustawienia), a następnie za pomocą przycisków znajdujących się z prawej strony wybierz opcję Aktualizacja. 2. Naciśnij przycisk z prawej strony opcji Sprawdź dostępność aktualizacji i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby włączyć automatyczne sprawdzanie aktualizacji przez drukarkę: 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (HP eprint), a następnie naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie wybierz opcję Aktualizacja drukarki, wybierz ustawienie Aktualizacja automatyczna: Wył., a następnie wybierz ustawienie Wł. 8

9 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Za pomocą tej drukarki można wysyłać i odbierać faksy w czerni i kolorze. Dowiedz się więcej! Aby uzyskać więcej informacji o funkcji faksu drukarki, zobacz podręcznik użytkownika. Więcej informacji o położeniu podręcznika można znaleźć w części Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? na stronie 4. Polski Konfigurowanie faksu Zaznacz pole Znajdowanie informacji o konfigurowaniu faksu, aby uzyskać informacje dotyczące swojego kraju/regionu. Jeśli Twój kraj/ region znajduje się na liście, odwiedź witrynę internetową, aby uzyskać informacje o konfiguracji. Jeśli Twój kraj/region nie znajduje się na liście, wykonaj czynności przedstawione w tej instrukcji. Znajdowanie informacji o konfigurowaniu faksu Jeśli znajdujesz się w jednym z poniższych krajów/regionów, aby uzyskać informacje o konfigurowaniu faksu, odwiedź odpowiednią witrynę. Austria Belgia Holenderski Francuski Dania Finlandia Francja Niemcy Irlandia Włochy Norwegia Holandia Portugalia Hiszpania Szwecja Szwajcaria Francuski Niemiecki Wielka Brytania

10 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Krok 1: Podłącz drukarkę do linii telefonicznej Polski Przed rozpoczęciem... Przed rozpoczęciem upewnij się, że: Pojemniki z tuszem zostały zainstalowane. Papier formatu Letter lub A4 został załadowany do zasobnika. Przewód telefoniczny i adapter (jeśli zostały dostarczone z drukarką) są przygotowane. Więcej informacji można uzyskać z plakatu instalacyjnego dostarczonego wraz z drukarką. 1. Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarką do ściennego gniazda telefonicznego, a następnie podłącz drugi koniec do znajdującego się z tyłu urządzenia gniazda z oznaczeniem 1-LINE. Uwaga: Do podłączenia drukarki do gniazda ściennego konieczny może być dostarczony adapter odpowiedni dla danego kraju lub regionu. Uwaga: Jeśli przewód telefoniczny dostarczony z drukarką jest za krótki, można skorzystać ze złączki dostępnej w sklepach elektronicznych, aby go przedłużyć. Potrzebny jest także drugi przewód telefoniczny (wystarczy standardowy kabel, często spotykany w domach i biurach). Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika. OSTROŻNIE: W przypadku korzystania z kabla telefonicznego innego niż dostarczony z drukarką faksowanie może być niemożliwe. Ponieważ używane w domu lub biurze kable telefoniczne mogą różnić się od dostarczonych z drukarką, HP zaleca stosowanie kabla dostarczonego z drukarką. 2. Podłącz inny sprzęt telefoniczny. Aby uzyskać więcej informacji o podłączaniu do drukarki i konfigurowaniu dodatkowych urządzeń lub usług, skorzystaj z informacji w ramkach w tym rozdziale lub z podręcznika użytkownika. Uwaga: W przypadku pojawienia się problemów z konfiguracją drukarki, do której podłączono sprzęt lub usługi, skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym lub z dostawcą usług. Wskazówka: Jeśli na tej samej linii telefonicznej, która jest używana do faksowania, jest poczta głosowa, nie będzie można odbierać faksów automatycznie. Konieczna jest obecność użytkownika, który osobiście odbiera połączenia przychodzące, w związku z tym pamiętaj, aby wyłączyć funkcję Odbieranie automatyczne. Jeśli natomiast chcesz odbierać faksy automatycznie, skontaktuj się z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupić usługę dzwonienia dystynktywnego lub załóż oddzielną linię telefoniczną do faksowania Ścienne gniazdko telefoniczne 2. Gniazdo 1-LINE drukarki 2 10

11 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Co to jest usługa dzwonienia dystynktywnego? Wielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usługę dzwonienia dystynktywnego, umożliwiającą korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonu. Po wykupieniu tej usługi każdy numer ma przypisany inny wzorzec dzwonienia. Można tak skonfigurować drukarkę, aby odbierała połączenia przychodzące z wybranym wzorcem dzwonka. Podłączając drukarkę do linii z funkcją dzwonienia dystynktywnego, operator sieci telefonicznej musi przypisać osobne wzorce dzwonka do rozmów i do faksów. Firma HP zaleca korzystanie z dzwonków podwójnych lub potrójnych dla numeru faksu. Gdy drukarka wykryje określony wzorzec dzwonka, odpowiada na połączenie i odbiera faks. Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania dzwonienia dystynktywnego, patrz Krok 3: Konfigurowanie ustawień faksu na stronie 12. Polski Podłączanie do linii DSL/ADSL Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, aby podłączyć faks, wykonaj poniższe czynności. 1. Podłącz kabel telefoniczny dostarczony przez usługodawcę DSL/ADSL do filtra DSL/ADSL i ściennego gniazdka telefonicznego Podłącz przewód telefoniczny dostarczony z drukarką do filtra DSL/ADSL i gniazda 1-Line w drukarce. 1. Ścienne gniazdko telefoniczne 2. Filtr DSL/ADSL i przewód telefoniczny (dostarczony przez usługodawcę DSL/ADSL) 3. Przewód telefoniczny dostarczony z drukarką i podłączony do jej gniazda 1-LINE 2 3 Podłączanie dodatkowego sprzętu Wyjmij białą wtyczkę z gniazda z oznaczeniem 2-EXT znajdującego się z tyłu drukarki, a następnie podłącz do tego gniazda telefon. Jeśli podłączasz dodatkowy sprzęt, np. modem telefoniczny lub telefon, musisz kupić rozdzielacz równoległy. Rozdzielacz równoległy ma jedno gniazdo RJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyłu. Nie używaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równoległego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczkę z tyłu. Uwaga: Jeśli korzystasz z łącza DSL/ADSL, podłącz do rozdzielacza równoległego filtr DSL/ADSL, a następnie użyj dostarczonego przez HP przewodu telefonicznego, aby podłączyć filtr do gniazda 1-Line drukarki. Wyjmij białą wtyczkę z gniazda z oznaczeniem 2-EXT znajdującego się z tyłu drukarki, a następnie podłącz zestaw telefoniczny lub automatyczną sekretarkę do gniazda 2-EXT. Następnie połącz drugi port rozdzielacza równoległego z modemem DSL/ADSL podłączonym do komputera Ścienne gniazdko telefoniczne 2. Rozdzielacz równoległy 3. Filtr DSL/ADSL (dostarczany przez operatora DSL/ADSL) 4. Przewód telefoniczny dostarczony z drukarką i podłączony do jej gniazda 1-LINE 5. Modem DSL/ADSL 6. Komputer 7. Telefon podłączony do gniazda 2-EXT drukarki 5 11

12 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Krok 2: Testowanie ustawień faksu Polski Przetestuj ustawienia faksu, aby sprawdzić stan drukarki i upewnić się, że jest ona odpowiednio skonfigurowana do faksowania. Podczas testu faksu wykonywane są następujące operacje: Sprawdzenie sprzętu. Sprawdzenie, czy do drukarki podłączony jest prawidłowy rodzaj kabla telefonicznego. Sprawdzenie, czy kabel telefoniczny jest podłączony do właściwego portu. Sprawdzenie sygnału wybierania. Sprawdzenie aktywnej linii telefonicznej. Sprawdzenie stanu połączenia linii telefonicznej 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Narzędzia, a następnie wybierz opcję Uruchom test faksu. Drukarka wyświetli stan testu na wyświetlaczu i wydrukuje raport wyników testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu, wprowadź sugerowane zmiany i wykonaj test ponownie. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, zob. Problemy z instalacją drukarki na stronie 20. Krok 3: Konfigurowanie ustawień faksu Po podłączeniu drukarki do linii telefonicznej zmień ustawienia faksu, aby dostosować je do swoich potrzeb. Wskazówka: Aby użyć tych samych ustawień rozdzielczości i kontrastu pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami dla wszystkich faksów wysyłanych z drukarki, skonfiguruj je według potrzeb, a następnie wybierz opcję Ustaw jako domyślne. Gdzie zmienić ustawienia faksu? Ustawienia faksu możesz skonfigurować ręcznie, korzystając z jednej z możliwości: Panel sterowania drukarki Na ekranie początkowym naciśnij przycisk znajdujący się po prawej stronie opcji Faks, naciśnij przycisk (Ustawienia), a następnie wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować. Oprogramowanie HP Jeśli w komputerze zainstalowano oprogramowanie HP, ustawienia faksu można skonfigurować przy jego użyciu. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tych narzędzi lub na temat ustawień, zajrzyj do podręcznika użytkownika. Ustawienie do skonfigurowania... Odbieranie automatyczne Jeśli drukarka ma automatycznie odbierać przychodzące faksy, ustaw tryb odbierania na Wł. Drukarka będzie odbierać połączenia po liczbie sygnałów określonej w ustawieniu Dzwonków do odebr. Dzwonki do odebrania (opcjonalnie) Ustawianie liczby dzwonków do odebrania Uwaga: Jeśli do drukarki jest podłączona automatyczna sekretarka, należy ustawić większą liczbę dzwonków niż liczba sygnałów określonych w automatycznej sekretarce....czynność do wykonania 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie wybierz opcję Automatyczne odbieranie. 3. Przewiń i wybierz opcję Wł. lub Wył. 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Ustawienia faksu, Ustawienia podstawowe, a następnie wybierz opcję Dzwon. do odebr. 3. Przewiń i wybierz odpowiednią liczbę dzwonków, a następnie naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK. 12

13 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Ustawienie do skonfigurowania... Dzwonienie dystynktywne Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne. Uwaga: Jeśli korzystasz z usługi dzwonienia dystynktywnego, możesz używać więcej niż jednego numeru telefonu na tej samej linii telefonicznej. Możesz zmienić ustawienie, aby drukarka mogła określać automatycznie, którego wzorca powinna użyć dla samych połączeń faksowych. Wskazówka: Do ustawienia dzwonienia dystynktywnego można też użyć funkcji wykrywania wzorca dzwonienia na panelu sterowania drukarki. Dzięki tej funkcji drukarka rozpoznaje i nagrywa wzorzec dzwonienia połączenia przychodzącego i na jego podstawie automatycznie określa dystynktywny wzorzec dzwonienia przypisany przez operatora telefonicznego do połączeń faksowych. Szybkość faksu Ustaw szybkość transmisji faksu używaną podczas wysyłania i odbierania faksów w komunikacji pomiędzy drukarką a innymi urządzeniami faksującymi. Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów z wysyłaniem i odbieraniem faksów spróbuj zmniejszyć szybkość transmisji faksu. Tryb korekcji błędów faksów Jeśli podczas transmisji faksu drukarka wykryje sygnał błędu i jeśli jest włączona korekcja błędów, drukarka może zażądać ponownego przesłania fragmentu faksu. Uwaga: Jeśli masz problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów, wyłącz korekcję błędów. Wyłączenie tego ustawienia może być także przydatne podczas próby wysłania faksu do innego kraju/regionu lub próby odebrania faksu z innego kraju/regionu, a także, gdy korzystasz z satelitarnego łącza telefonicznego....czynność do wykonania 1. Sprawdź, czy drukarka została ustawiona tak, aby odbierała faksy automatycznie. 2. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 3. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Ustawienia faksu, Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz opcję Dzwonienie dystynktywne. Pojawi się komunikat z informacją, że nie należy zmieniać tego ustawienia, o ile nie posiadasz kilku numerów na tej samej linii telefonicznej. 4. Naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK, a następnie wybierz opcję Tak, aby kontynuować. 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz wzorzec dzwonienia przypisany przez operatora telekomunikacyjnego do połączeń faksowych. lub Wybierz opcję Automatyczne wykrywanie i postępuj według instrukcji na panelu sterowania drukarki. Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu telefonicznego PBX, który posiada odmienne wzorce dzwonienia dla wewnętrznych i zewnętrznych połączeń, musisz wybrać numer faksu z numeru zewnętrznego. 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Ustawienia faksu, Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz opcję Szybkość faksu. 3. Przewiń i wybierz wymaganą opcję, a następnie naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK. 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Ustawienia faksu, Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz opcję Tryb korekcji błędów. 3. Przewiń i wybierz opcję Wł. lub Wył., a następnie naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK. Polski Głośność Zmień głośność dźwięków drukarki, w tym dźwięków faksu. 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Ustawienia faksu, Ustawienia podstawowe, a następnie wybierz opcję Głośność sygnału faksu. 3. Przewiń i wybierz opcję Łagodny, Głośny lub Wył., a następnie naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK. 13

14 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Korzystanie z faksu W tym rozdziale dowiesz się, jak wysyłać i odbierać faksy. Polski Wysyłanie faksów Faksy można wysłać na wiele sposobów. Za pomocą panelu sterowania drukarki można wysyłać faksy w czerni lub w kolorze. Można także wysyłać faksy ręcznie z podłączonego telefonu, co pozwala na rozmowę z odbiorcą przed wysłaniem. Jako faksy można też wysyłać dokumenty zapisane w komputerze, bez wcześniejszego drukowania. Dowiedz się więcej! Skorzystaj z podręcznika użytkownika, aby uzyskać więcej informacji na poniższe tematy: Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania Wysyłanie faksu z komputera Wysyłanie faksu z pamięci Planowanie wysłania faksu w późniejszym czasie Nadawanie faksu do wielu odbiorców Więcej informacji o położeniu podręcznika można znaleźć w części Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? na stronie 4. Wysyłanie faksu z poziomu panelu sterowania drukarki 1. Umieść dokument zadrukowaną stroną do dołu w prawym przednim rogu szyby skanera lub zadrukowaną stroną do góry w automatycznym podajniku dokumentów (ADF). 2. Na ekranie początkowym naciśnij przycisk z prawej strony opcji Faks. 3. Wpisz numer faksu z klawiatury. Wskazówka: Aby dodać pauzę w czasie wybierania wprowadzanego numeru faksu, naciśnij kilkakrotnie przycisk *, aż na wyświetlaczu pojawi się myślnik (-). 4. Naciśnij przycisk z prawej strony opcji Faksuj, a następnie naciśnij przycisk z prawej strony opcji Mono lub Kolor. Wskazówka: Jeśli odbiorca zgłasza problemy z jakością wysłanego faksu, można zmienić rozdzielczość lub kontrast faksu. Wysyłanie faksu za pomocą telefonu wewnętrznego 1. Umieść dokument zadrukowaną stroną do dołu w prawym przednim rogu szyby skanera lub zadrukowaną stroną do góry w podajniku ADF. 2. Na ekranie początkowym naciśnij przycisk z prawej strony opcji Faks. 3. Wybierz numer przy użyciu klawiatury telefonu podłączonego do drukarki. Uwaga: Przy ręcznym wysyłaniu faksu nie używaj klawiatury na panelu sterowania drukarki. Aby wybrać numer odbiorcy, należy użyć klawiatury telefonu. 4. Jeśli telefon odbierze osoba, możesz rozpocząć rozmowę przed wysłaniem faksu. Uwaga: Jeśli odbierze faks, usłyszysz sygnał faksu od urządzenia faksowego odbiorcy. Przejdź do kolejnego kroku, aby przesłać faks. 5. Gdy wszystko jest gotowe do wysłania faksu, naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK, a następnie naciśnij przycisk z prawej strony opcji Mono lub Kolor. Jeśli przed wysłaniem faksu trwała rozmowa głosowa z odbiorcą, poinformuj go, że po usłyszeniu sygnału faksu powinien nacisnąć przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym. Podczas transmisji faksu linia telefoniczna pozostaje wyciszona. W tym momencie możesz odłożyć słuchawkę telefoniczną. Aby kontynuować rozmowę z odbiorcą, pozostań na linii do zakończenia transmisji faksu. 14

15 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Odbieranie faksów Możesz odbierać faksy automatycznie lub ręcznie. Uwaga: Jeśli odbierzesz faks formatu Legal lub większy, a w drukarce nie ma papieru tego formatu, drukarka zmniejszy faks, aby pasował do papieru znajdującego się w drukarce. Jeśli wyłączono funkcję Automatyczne zmniejszanie, drukarka wydrukuje faks na dwóch stronach. Faks odebrany podczas kopiowania dokumentu jest przechowywany w pamięci drukarki do czasu zakończenia kopiowania. W związku z tym liczba stron faksu przechowywanych w pamięci może zostać zmniejszona. Dowiedz się więcej! Skorzystaj z podręcznika użytkownika, aby uzyskać więcej informacji na poniższe tematy: Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci Odpytywanie w celu odebrania faksu Przekierowywanie faksów na inny numer Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących Blokowanie niepożądanych numerów faksów Więcej informacji o położeniu podręcznika można znaleźć w części Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? na stronie 4. Polski Automatyczne odbieranie faksu Jeśli opcja Odbieranie automatyczne zostanie włączona (ustawienie domyślne) na panelu sterowania drukarki, urządzenie to będzie automatycznie odbierać połączenia przychodzące i faksy po ustalonej liczbie sygnałów określonej w ustawieniu Dzwon. do odebr. Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania tego ustawienia, patrz Krok 3: Konfigurowanie ustawień faksu na stronie 12. Faksy a usługa poczty głosowej Jeśli na tej samej linii telefonicznej, która jest używana do faksowania, jest poczta głosowa, nie będzie można odbierać faksów automatycznie. Zamiast tego wyłącz funkcję odbierania automatycznego, aby odbierać faksy ręcznie. Pamiętaj, że funkcję ręcznego faksowania należy włączyć przed przekierowaniem połączenia do poczty głosowej. Aby odbierać faksy automatycznie, należy wykupić u operatora telekomunikacyjnego usługę dzwonienia dystynktywnego lub zamówić u niego oddzielną linię telefoniczną na potrzeby faksowania. Ręczne odbieranie faksu Podczas rozmowy telefonicznej rozmówca może wysłać użytkownikowi faks w ramach tego samego połączenia ( ręczne faksowanie ). Faksy można odbierać ręcznie z numeru telefonu podłączonego do drukarki (do gniazda 2-EXT) lub telefonu na tej samej linii (ale niepodłączonego bezpośrednio do drukarki). 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a w podajniku głównym został umieszczony papier. 2. Usuń wszystkie oryginały z podajnika dokumentów. 3. Ustaw wysoką wartość opcji Dzwonków do odebr., aby umożliwić odebranie połączenia przed drukarką. Możesz także wyłączyć ustawienie Odbieranie automatyczne, aby drukarka nie odbierała automatycznie połączeń przychodzących. 4. Jeśli prowadzisz rozmowę z nadawcą, poleć mu, aby nacisnął przycisk Start na swoim urządzeniu faksującym. 5. Po usłyszeniu tonów emitowanych przez faks nadający wykonaj następujące czynności: a. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk z prawej strony opcji Faks, naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK, a następnie naciśnij przycisk z prawej strony opcji Odbierz faks ręcznie. b. Gdy drukarka zacznie odbierać faks, możesz odłożyć słuchawkę lub pozostać na linii. Podczas transmisji faksu nie ma sygnału w słuchawce. 15

16 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci Polski Po włączeniu funkcji Pamięć odebr. faksów odebrane faksy będą zapisywane w pamięci niezależnie od tego, czy wystąpi błąd drukarki, czy nie. Uwaga: Jeśli ustawieniem opcji Pamięć odebr. faksów będzie Tylko w przypadku błędu, faksy nie będą zapisywane w pamięci, gdy podczas ich odbierania w drukarce zabraknie tuszu. Uwaga: Po wyłączeniu zasilania wszystkie faksy przechowywane w pamięci zostaną usunięte. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, zajrzyj do podręcznika użytkownika. Więcej informacji o położeniu podręcznika można znaleźć w części Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? na stronie Przed wydrukiem upewnij się, że do podajnika głównego załadowano papier. 2. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 3. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz kolejno opcje: Ustawienia faksu, Narzędzia faksu, Wydrukuj faksy z pamięci. Faksy są drukowane w kolejności odwrotnej niż ta, w jakiej zostały odebrane, np. ostatni odebrany faks jest drukowany jako pierwszy itd. 4. Jeśli chcesz zatrzymać ponowne drukowanie faksów z pamięci, naciśnij przycisk (Anuluj). Praca z raportami i dziennikami Można wydrukować kilka różnych typów raportów dotyczących faksu: Raporty potwierdzenia faksu Raporty błędów faksu Dziennik faksów Inne raporty Te raporty zawierają przydatne informacje systemowe na temat drukarki. Uwaga: Historię połączeń można również wyświetlić na panelu sterowania drukarki. Aby wyświetlić historię połączeń z poziomu ekranu początkowego panelu sterowania drukarki, naciśnij przycisk po prawej stronie opcji Faks, naciśnij przycisk po prawej stronie opcji Szybkie kontakty, a następnie przewiń i wybierz opcję Historia połączeń. Listy nie można jednak wydrukować. Aby wydrukować raport 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie wybierz opcję Raporty faksu. 3. Przewiń i wybierz raport dotyczący faksu, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk z prawej strony przycisku OK. Czyszczenie dziennika faksu Uwaga: Wyczyszczenie dziennika faksów powoduje usunięcie wszystkich faksów zapisanych w pamięci. 1. Na ekranie początkowym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Ustawienia). 2. Za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie wykonaj jedną z następujących czynności: Przewiń i wybierz opcję Narzędzia. lub Przewiń i wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie wybierz opcję Narzędzia faksu. 3. Przewiń i wybierz opcję Wyczyść dziennik faksu. 16

17 Konfigurowanie i korzystanie z faksu Faks i cyfrowe usługi telefoniczne Wielu operatorów telefonicznych zapewnia swoim klientom cyfrowe usługi telefoniczne, takie jak: DSL: Usługa DSL (Digital Subscriber Line) od operatora telekomunikacyjnego. (W niektórych krajach/regionach usługa DSL może być zwana ADSL). PBX: System telefoniczny PBX. ISDN: System ISDN (Integrated Services Digital Network). FoIP: Tania usługa telefonicznej, pozwalająca na wysyłanie i odbieranie faksów z drukarki za pomocą Internetu. Metoda ta nazywana jest faksowaniem przez Internet (Fax over Internet Protocol FoIP). Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika. Drukarki HP zostały zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu tradycyjnych, analogowych usług telefonicznych. Jeśli znajdujesz się w środowisku cyfrowym (takim jak DSL/ADSL, PBX lub ISDN), może być konieczne użycie filtrów cyfrowo-analogowych lub konwerterów w trakcie konfiguracji drukarki do faksowania. Uwaga: Firma HP nie gwarantuje zgodności drukarki ze wszystkimi liniami cyfrowymi lub operatorami we wszystkich środowiskach cyfrowych lub dla wszystkich konwerterów cyfrowo-analogowych. Skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym w celu określenia, które opcje ustawień są dostępne w przypadku usług linii. Polski 17

18 Konfigurowanie komunikacji bezprzewodowej (802.11) Wykonaj po kolei poniższe czynności w celu nawiązania połączenia bezprzewodowego z drukarką. Uwaga: Ten rozdział dotyczy wyłącznie modeli HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one. Krok 1: Zainstaluj oprogramowanie drukarki Polski Aby skonfigurować komunikację bezprzewodową, uruchom program instalacyjny z dysku z oprogramowaniem HP dołączonego do drukarki. Po zainstalowaniu oprogramowania zostanie utworzone połączenie bezprzewodowe. Uwaga: Przed nawiązaniem łączności bezprzewodowej upewnij się, że drukarka została prawidłowo skonfigurowana. Więcej informacji zamieszczono w dostarczonym wraz z drukarką schemacie konfiguracji oraz w instrukcjach na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki. Wykonaj odpowiednie czynności, zależnie od systemu operacyjnego. 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem HP do napędu komputera, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga: Jeżeli oprogramowanie zapory wyświetli na komputerze jakiekolwiek komunikaty podczas instalacji, należy zaznaczyć opcję pozwól zawsze. Wybranie tej opcji umożliwia pomyślne zainstalowanie oprogramowania na komputerze. 2. Wykonaj odpowiednie czynności, zależnie od systemu operacyjnego. Windows: Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Sieć (Ethernet/bezprzewodowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Mac OS X: Kliknij dwukrotnie ikonę HP Installer na dysku CD z oprogramowaniem, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. 3. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej i hasło. Jak nazywa się moja sieć i jakie jest do niej hasło? Podczas instalacji oprogramowania zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy sieci bezprzewodowej (nazywanej też identyfikatorem SSID) i hasła: Nazwa sieci bezprzewodowej to nazwa posiadanej sieci. Zależnie od wymaganego poziomu zabezpieczenia, sieć bezprzewodowa może wykorzystywać klucz WPA lub hasło WEP. Jeśli nazwa sieci bezprzewodowej ani hasło nie zostały zmienione od początkowej konfiguracji sieci bezprzewodowej, możesz znaleźć je z tyłu routera bezprzewodowego. Dodatkowo w przypadku komputerów z systemem Windows HP zapewnia narzędzie internetowe o nazwie HP Home Network Diagnostic Utility, które w niektórych wersjach systemu może ułatwić uzyskanie tych danych. Aby skorzystać z tego narzędzia, odwiedź stronę Centrum drukowania bezprzewodowego HP (www.hp.com/go/ wirelessprinting) i kliknij Narzędzie diagnostyczne sieci w części Odnośniki. (Obecnie narzędzie jest niedostępne w niektórych językach). Jeśli nie możesz znaleźć nazwy sieci bezprzewodowej lub hasła albo nie pamiętasz tych informacji, zobacz dokumentację dotyczącą komputera lub routera bezprzewodowego. Jeśli wciąż nie możesz odnaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą, która skonfigurowała sieć bezprzewodową. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów połączeń sieciowych, nazwy sieci bezprzewodowej hasła (hasła WPA/klucza WEP), zobacz podręcznik użytkownika. 18

19 Konfigurowanie komunikacji bezprzewodowej (802.11) Krok 2: Testowanie połączenia bezprzewodowego Aby przetestować połączenie bezprzewodowe i upewnić się, że działa ono poprawnie, wykonaj następujące czynności: 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a do zasobnika załadowany jest papier. 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk (Komunikacja bezprzewodowa). 3. Za pomocą przycisków z prawej strony przewiń i wybierz opcję Drukuj raporty, a następnie wybierz opcję Raport z testu sieci bezprzewodowej. Drukarka drukuje raport z wynikami testu. Jeśli test się nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji o sposobie rozwiązania problemu i wykonaj test ponownie. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, zob. Problemy z konfiguracją połączenia bezprzewodowego (802.11) na stronie 23. Polski Zmiana rodzaju połączenia Po zainstalowaniu oprogramowania HP i podłączeniu drukarki do komputera lub do sieci można zmienić typ połączenia. Aby zamienić z połączenia bezprzewodowego na połączenie USB podłącz kabel USB do drukarki. Aby przejść z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe, postępuj według instrukcji właściwych dla danego systemu operacyjnego. Windows 1. Na pulpicie komputera kliknij Start, wybierz Programy lub Wszystkie programy, kliknij HP, wybierz nazwę drukarki, a następnie kliknij Konfiguracja i oprogramowanie drukarki. 2. Kliknij Zmień drukarkę USB na bezprzewodową. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, aby zakończyć instalację. Mac OS X 1. Otwórz HP Utility. (Program ten znajduje się w folderze Hewlett-Packard w folderze Applications (Programy) na najwyższym poziomie folderów danego dysku twardego). 2. Kliknij element Aplikacje na pasku narzędzi. 3. Kliknij dwukrotnie Asystent konfiguracji HP i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 19

20 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją W następujących rozdziałach można znaleźć rozwiązania problemów z konfiguracją drukarki. Jeśli potrzebujesz pomocy, zajrzyj do podręcznika użytkownika. Więcej informacji o położeniu podręcznika można znaleźć w części Gdzie znajduje się podręcznik użytkownika? na stronie 4. Problemy z instalacją drukarki Polski Upewnij się, że wszystkie taśmy i materiały pakunkowe zostały usunięte zarówno z zewnętrznej strony drukarki, jak i z jej wnętrza. Podczas pierwszego przygotowania drukarki upewnij się, że używasz wkładów STARTOWYCH dostarczonych z drukarką. Upewnij się, że w drukarce znajduje się zwykły, biały, nieużywany papier formatu A4 lub Letter (8,5 x 11 cali). Upewnij się, że wszystkie używane przewody i kable są w dobrym stanie. Sprawdź, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony, a także czy źródło zasilania działa właściwie. Upewnij się, że wskaźnik (zasilania) świeci się i nie miga. Nagrzewanie drukarki zaraz po włączeniu trwa około 45 sekund. Upewnij się, że drukarka wyświetla ekran początkowy i że nie świecą się ani nie migają żadne inne wskaźniki na panelu sterowania drukarki. Upewnij się, że papier został prawidłowo załadowany do zasobnika i nie zaciął się w drukarce. Upewnij się, że wszystkie zatrzaski i pokrywy są poprawnie zamknięte. Jak zainstalować podręcznik użytkownika? W zależności od opcji wybranej podczas instalacji oprogramowania HP podręcznik użytkownika mógł nie zostać zainstalowany na komputerze. Aby zainstalować podręcznik użytkownika, wykonaj następujące czynności: 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem dostarczony z drukarką do napędu komputera i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. 2. Na ekranie przedstawiającym zalecane oprogramowanie wybierz opcję odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego: Windows: Wybierz opcję o nazwie Pomoc. Mac OS X: Wybierz opcję Oprogramowanie zalecane przez HP. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację podręcznika użytkownika. Wskazówka: Jeżeli nie możesz znaleźć dysku CD z oprogramowaniem HP lub w komputerze nie ma napędu CD lub DVD, oprogramowanie można pobrać z witryny pomocy technicznej HP (www.hp.com/go/customercare). W witrynie wyszukaj swoją drukarkę, a następnie kliknij opcję Pobieranie sterowników i oprogramowania. Wybierz swój system operacyjny, wybierz opcję pobierania sterowników, a następnie wybierz opcję o nazwie Full Feature Software and Drivers. 20

21 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją Problemy z instalowaniem oprogramowania Przed przystąpieniem do instalowania oprogramowania upewnij się, że wszystkie inne programy są zamknięte. Jeśli używasz komputera z systemem Windows, a wpisana ścieżka do napędu CD nie została rozpoznana, upewnij się, że została określona właściwa litera dysku. Jeśli komputer nie rozpoznaje dysku CD z oprogramowaniem HP w napędzie CD, sprawdź, czy czy dysk nie jest uszkodzony. Oprogramowanie HP można również pobrać ze strony internetowej HP (www.hp.com/go/ customercare). Jeśli używasz komputera z systemem Windows i połączenia przy użyciu kabla USB, upewnij się, że sterowniki USB nie zostały wyłączone w Menedżerze urządzeń systemu Windows. Polski Problemy z konfigurowaniem faksu W tym rozdziale znajdują się informacje na temat rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się podczas konfigurowania faksu w drukarce. Uwaga: Jeśli drukarka nie jest prawidłowo skonfigurowana na potrzeby faksowania, mogą wystąpić problemy z wysyłaniem faksów, ich odbieraniem lub obiema tymi operacjami. Jeśli masz problemy z faksowaniem, możesz wydrukować raport z testu faksu i sprawdzić stan drukarki. Test się nie powiedzie, jeśli drukarka nie jest prawidłowo skonfigurowane do faksowania. Przeprowadź ten test po zakończeniu konfiguracji drukarki do faksowania. Więcej informacji znajdziesz w części Krok 2: Testowanie ustawień faksu na stronie 12. Krok 1: Sprawdź ustawienia faksu Przetestuj ustawienia faksu, aby sprawdzić stan drukarki i upewnić się, że jest ona odpowiednio skonfigurowana do faksowania. Więcej informacji znajdziesz w części Konfigurowanie i korzystanie z faksu na stronie 9. Wskazówka: Jeśli otrzymasz błąd komunikacji faksu zawierający kod błędu, możesz znaleźć wyjaśnienie kodu na stronie pomocy technicznej HP (www.hp.com/go/customercare). Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz kraj/region, a następnie w polu wyszukiwania wpisz fax error codes (kody błędów faksowania). Jeśli nie możesz rozwiązać problemów na podstawie sugestii, jakie zawiera test faksowania, przejdź do Kroku 2. Krok 2: Sprawdź listę prawdopodobnych problemów Jeśli tekst faksowania został przeprowadzony, ale nadal masz problemy z konfiguracją, sprawdź poniższą listę prawdopodobnych problemów i rozwiązań: 21

22 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją Drukarka ma problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów Polski Upewnij się, że używasz przewodu telefonicznego lub adaptera dostarczonych z drukarką. (Jeśli nie używasz takiego adaptera ani kabla telefonicznego, na wyświetlaczu może być zawsze pokazywany komunikat Podniesiona sł.). Sprawdź, czy inne urządzenia lub aparaty wewnętrzne (telefony korzystające z tej samej linii telefonicznej, ale niepodłączone do drukarki) nie blokują linii. Na przykład nie można faksować przy użyciu drukarki, gdy jest podniesiona słuchawka telefonu wewnętrznego lub gdy użytkownik wysyła pocztę bądź korzysta z Internetu za pomocą podłączonego do tej samej linii modemu komputerowego. Rozdzielacz linii telefonicznej może być przyczyną problemów z faksowaniem, jeśli jest używany. Spróbuj podłączyć drukarkę bezpośrednio do ściennego gniazdka telefonicznego. Upewnij się, że jeden koniec kabla telefonicznego jest podłączony do ściennego gniazdka telefonicznego, a drugi do gniazda 1-LINE z tyłu drukarki. Spróbuj podłączyć działający telefon bezpośrednio do telefonicznego gniazdka ściennego i sprawdź sygnał wybierania. Jeśli nie słychać sygnału wybierania, skontaktuj się z serwisem operatora sieci telefonicznej, aby sprawdzono linię. Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do analogowej linii telefonicznej, inaczej wysyłanie i odbieranie faksów nie będzie możliwe. Aby sprawdzić, czy linia jest analogowa, czy cyfrowa, podłącz zwykły analogowy telefon do linii i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania. Jeśli nie słychać normalnie brzmiącego tonu wybierania, linia telefoniczna może być skonfigurowana dla telefonów cyfrowych. Podłącz drukarkę do analogowej linii telefonicznej, a następnie spróbuj wysłać lub odebrać faks. Sprawdź jakość dźwięku linii telefonicznej, podłączając do gniazdka w ścianie telefon i sprawdzając, czy nie słychać szumu lub innych zakłóceń. Źródłem problemów z faksowaniem mogą być również linie telefoniczne o złej jakości dźwięku (z dużym poziomem szumów). Jeśli słyszysz szum, wyłącz Tryb korekcji błędów (ECM) i ponownie spróbuj skorzystać z faksu. Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, sprawdź, czy filtr DSL/ADSL jest podłączony. Bez filtru przesyłanie faksów nie będzie możliwe. Jeśli korzystasz z centrali PBX lub konwertera/ adaptera końcowego ISDN, upewnij się, że drukarka jest podłączona do prawidłowego portu i że adapter końcowy jest ustawiony na prawidłowy dla danego kraju lub regionu typ przełącznika. Jeżeli korzystasz z usługi przesyłania faksów przez Internet, spróbuj skorzystać z mniejszej szybkości połączenia. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z działem pomocy technicznej zajmującym się usługą FoIP. Drukarka wysyła faksy, ale nie może ich odbierać Jeśli usługa dzwonienia dystynktywnego nie jest używana, należy upewnić się, że funkcja Dzwonienie dystynktywne drukarki jest ustawiona na Wszystkie dzwonki. Jeśli funkcja Odbieranie automatyczne jest wyłączona lub jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej pod tym samym numerem telefonu, co z faksu, faksy możesz odbierać tylko ręcznie. Jeśli na linii, do której podłączona jest drukarka, działa również modem telefoniczny, sprawdź czy oprogramowanie dostarczone z modemem nie zostało skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów. Jeśli automatyczna sekretarka i drukarka są podłączone do tej samej linii: --Sprawdź, czy automatyczna sekretarka działa poprawnie. --Upewnij się, czy drukarka jest ustawiona do automatycznego odbioru faksów. --Sprawdź, czy ustawienie Dzwonków do odebrania ma określoną większą liczbę dzwonków niż sekretarka automatyczna. --Spróbuj odebrać faks po odłączeniu automatycznej sekretarki. --Nagraj komunikat trwający około 10 sekund. Podczas nagrywania komunikatu mów wolno i głośno. Pozostaw co najmniej 5 sekund ciszy na końcu komunikatu. Niepowodzenie testu faksu może być spowodowane przez inne urządzenia korzystające z tej samej linii telefonicznej. Można odłączyć wszystkie inne urządzenia, a następnie uruchomić ponownie test. Jeśli udaje się przeprowadzić Test wykrywania sygnału wybierania, oznacza to, że przyczyną problemów jest jedno lub więcej innych urządzeń. Spróbuj dołączać je kolejno i za każdym razem ponownie uruchamiać test, aż odnajdziesz urządzenie, które jest źródłem problemu. 22

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Οδηγός έναρξης Podręcznik czynności wstępnych Első lépések útmutató Vodič za početak rada. Σαρώστε για να μάθετε περισσότερα!

OFFICEJET 6600/6700. Οδηγός έναρξης Podręcznik czynności wstępnych Első lépések útmutató Vodič za početak rada. Σαρώστε για να μάθετε περισσότερα! OFFICEJET 6600/6700 Οδηγός έναρξης Podręcznik czynności wstępnych Első lépések útmutató Vodič za početak rada www.hp.com/eur/m/oj6700 EL PL HU HR Σαρώστε για να μάθετε περισσότερα! Μπορεί να ισχύουν οι

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4.

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 7500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910

OFFICEJET 7500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910 OFFICEJET 7500A Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Ελληνικά.................. 47 По-русски................. 51 Po polsku................ 55 2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 4 1. Αριστερό περιφερειακό ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ

ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ Ω σεριι Ρεχεπτα να βιζνεσ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ πυϕ#χε κσι# κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι!

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910

OFFICEJET PRO 8500A. Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910 OFFICEJET PRO 8500A Οδηγός έναρξης χρήσης Przewodnik Czynności Wstępnych A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo Οδηγός γρήγορης αναφοράς Νοµικές σηµειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-564-746-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth VoIP System HBV-100

Bluetooth VoIP System HBV-100 Bluetooth VoIP System HBV-100 Ελληνικά Magyar Polski Türkçe Bluetooth VoIP System HBV-100 2 Οδηγός Χρήστη Használati útmutató Instrukcja obsługi Kullanma Kõlavuzu FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη εγκατάσταση & έναρξη χρήσης

Γρήγορη εγκατάσταση & έναρξη χρήσης Γρήγορη εγκατάσταση & έναρξη χρήσης Επαγγελµατικοί υπολογιστές Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6000. Οδηγός χρήσης E609

OFFICEJET 6000. Οδηγός χρήσης E609 OFFICEJET 6000 Οδηγός χρήσης E609 Εκτυπωτής HP Officejet 6000 (E609) Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 6/2009

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps Χρήση του εκτυπωτή 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Wymagania prawne Księgą GHP / GMP Konkurencja

Διαβάστε περισσότερα

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 202/3 POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc C 16/2004 (ex NN29/2004) Zmiany planu inwestycyjnego Stoczni Helleńskich Zaproszenie do składania komentarzy na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie

Διαβάστε περισσότερα

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing Package content 1. Mouse 2. Micro receiver 3. Software CD 4. Instruction manual Installation 1. Plug the micro receiver into a free USB port in your computer 2. Open the battery cover and install one fresh

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 13.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 245/21 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 21/09 (ex N 105/08, ex N 168/08 i ex N 169/08)

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M5025 και HP LaserJet M5035 Series MFP

HP LaserJet M5025 και HP LaserJet M5035 Series MFP HP LaserJet M5025 και HP LaserJet M5035 Series MFP Οδηγός Χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC4500 series

User manual. Always there to help you. GC4500 series Always there to help you 2 GC4500 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 91003 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης HP 2400/2500 Ultra Light Οδηγός χρήσης

Συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης HP 2400/2500 Ultra Light Οδηγός χρήσης Συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης HP 2400/2500 Ultra Light Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Microsoft είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980

Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980 Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Contents Wersja polska... 3 Ελληνικά... 23 Türkçe... 44 Magyar... 62 Declaration of conformity... 83 1 Wersja polska Wstęp... 5 Pierwsze

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200 Χρήση του εκτυπωτή 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu FCC statement This device

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-PV702

Bluetooth Headset HBH-PV702 Bluetooth Headset HBH-PV702 Ελληνικά Magyar Wersja polska Türkçe Bluetooth Headset HBH-PV702 2 Οδηγός Χρήστη Használati útmutató Instrukcja obsługi Kullanma Kõlavuzu FCC statement This device complies

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Music Receiver MBR-100

Bluetooth Music Receiver MBR-100 Bluetooth Music Receiver MBR-100 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Music Receiver MBR-100 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanma Kõlavuzu Használati útmutató Sony Ericsson MBR-100 This

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

ECO 20 COND. Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu

ECO 20 COND. Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu DOC022.98.90183/1A ECO 20 COND Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu Ιούλιος 2008, Έκδοση 2 lipiec 2008, wydanie 2 Červenec 2008, 2. vydání Iulie 2008, ediţia a 2-a Temmuz 2008, Basım 2

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-IV835

Bluetooth Headset HBH-IV835 Bluetooth Headset HBH-IV835 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Headset HBH-IV835 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu Kezelési útmutató FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

Car Kit Bluetooth SIM

Car Kit Bluetooth SIM Car Kit Bluetooth SIM i Car Kit Bluetooth SIM (pl) PL Car Kit Bluetooth SIM (Zestaw samohodowy v Bluetooth SIM) NL Car Kit Bluetooth SIM (nl) 20 TR Car Kit Bluetooth SIM (tr) 39 GR Car Kit Bluetooth SIM

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and

Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and Copyright is owned by the Author of the thesis. Permission is given for a copy to be downloaded by an individual for the purpose of research and private study only. The thesis may not be reproduced elsewhere

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή pl el Instrukcja montażu zachować Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή 1 ~.-. 43 53 ~31 ~60 2 70 3 4 4a 4b 5 6 7 7a 7b 7c 8 8a 9 10 10 a 11 pl Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Vortex T1960. Operating computer PL CZ GR PT

Vortex T1960. Operating computer PL CZ GR PT Vortex T1960 Operating computer Komputer Vortex Cyklocomputer Vortex 2 Υπολογιστής Vortex Computador Vortex 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Obsługa w trybie dokonywania ustawień Funkcje główne Wstecz

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100E. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User s guide. Print only for private use.

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100E. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User s guide. Print only for private use. Bluetooth Car Speakerphone HCB-100E Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-100E 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός χρήστη Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson HCB-100E

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές πολωνικά-πολωνικά Ευχές : Γάμος Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! νιόπαντρο ζευγάρι Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα