ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Μάθημα: Θέματα Πολυμέσων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Μάθημα: Θέματα Πολυμέσων."

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα: Θέμα Εργασίας: Περιγραφή Πολυμεσικού Περιεχομένου σε XML & MPEG-7 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γ. Πολύζος Ομάδα Εργασίας: Γάκης Κωνσταντίνος Οικονομίδης Δημήτριος ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α XML σχήμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Οδηγίες Εγκατάστασης... 21

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων» που διδάσκει ο κ. Γ. Πολύζος στο Β εξάμηνο σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέμα της είναι η περιγραφή του προβλήματος της περιγραφής και αναζήτησης πολυμεσικού περιεχομένου και η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου web-based συστήματος που προσπαθεί να το επιλύσει με χρήση της γλώσσας μεταδεδομένων XML ακολουθώντας την φιλοσοφία του σχετικού προτύπου MPEG-7. Αναλυτικότερα, η δομή της εργασίας έχει ως ακολούθως. Στο 2 ο κεφάλαιο οριοθετείται το πρόβλημα της περιγραφής πολυμεσικού περιεχομένου με σκοπό την αποτελεσματική αναζήτησή του, και μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σύντομη εισαγωγική παρουσίαση στο πρότυπο MPEG-7. Στο 3 ο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά σε παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί ανά την υφήλιο. Στο 4 ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του συστήματος, των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, της δομής της εφαρμογής, και του τρόπου λειτουργίας της με χρήση επαρκούς αριθμού στιγμιότυπων εικόνων από την αληθινή χρήση του. Τέλος στο 5 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, με τους περιορισμούς της παρούσας υλοποίησης και κάποια ανοικτά θέματα για μελλοντική έρευνα. Στο Παράρτημα Α παρατίθεται η δομή του XML σχήματος που χρησιμοποιήθηκε για να αποδόσει το υποσύνολο των περιγραφητών του προτύπου. Στο Παράρτημα Β, παρατίθονται οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής. Τέλος, στο συνοδευτικό CD παρατίθεται το πληροφοριακό υλικό και ο κώδικας της εργασίας, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία που συνοδεύουν την εφαρμογή. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 1

4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 2.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με το πέρασμα από την δεύτερη στην τρίτη χιλιετία το ποσό οπτικοακουστικής πληροφορίας που είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή είτε σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, ή στο Διαδίκτυο, ή σε προσωπικές ή επαγγελματικές βάσεις δεδομένων, αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, τόσο χάρη στην βελτίωση των τεχνολογιών κωδικοποίησης, στην πτώση των τιμών των αποθηκευτικών χώρων, όσο και στην αύξηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης για μεταφορά μέσω της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης ευρείας ζώνης. Η αξία όμως αυτής της πληροφορίας κατά μεγάλο ποσοστό εξαρτάται και από τον βαθμό ευκολίας με τον οποίο αυτή μπορεί να αναζητηθεί, ανακτηθεί, επεξεργασθεί και διαχειρισθεί. Παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές οπτικοακουστικής πληροφορίας, τόσο οι τελικοί χρήστες όσο και οι επαγγελματίες του χώρου, αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε οπτικοακουστική πληροφορία, η ικανοποιητική αναγνώριση και διαχείρισή της γίνεται όλο και πιο δύσκολη, λόγω του διαθέσιμου όγκου της. Το πρόβλημα αυτό της αναγνώρισης και διαχείρισης του περιεχομένου δεν περιορίζεται σε εφαρμογές ανάκτησης περιεχομένου από βάσεις δεδομένων, όπως είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, αλλά επεκτείνεται και σε τομείς όπως είναι η επεξεργασία πολυμέσων, η επιλογή καναλιών εκπομπής, και η παροχή υπηρεσιών καταλόγων πολυμέσων. Ενώ παραδοσιακά όμως, ως καταναλωτές πολυμεσικού περιεχομένου θεωρούνταν οι άνθρωποι, στις μέρες μας παρατηρείται ένας αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων όπου η οπτικοακουστική πληροφορία δημιουργείται, ανταλλάσσεται, ανακτάται και επαναχρησιμοποιείται από υπολογιστικά συστήματα, όπως: Κατανόησης εικόνας (εφαρμογές παρακολούθησης, έξυπνες κάμερες κτλ.) Μετατροπής μέσου (από ομιλία σε κείμενο, από εικόνα σε ήχο, από ήχο σε εικόνα κτλ.) Ανάκτησης πληροφορίας (αυτόματη αναζήτηση από ευφυείς agents για πολυμεσικά αρχεία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη) Φιλτραρίσματος περιγραφής οπτικοακουστικού περιεχομένου (για την λήψη μόνο των πολυμεσικών αντικειμένων που ενδιαφέρουν τον χρήστη) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η ανάγκη για περιγραφή του περιεχομένου της οπτικοακουστικής πληροφορίας με σκοπό την αποδοτική αναζήτηση και διαχείρισή της, αλλά και την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών εφαρμογών σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα που την επεξεργάζονται από κοινού, είναι έντονη και απαιτεί κάποιου είδους προτυποποίηση. Είναι απαραίτητο επομένως να αναπτυχθεί κάποια μορφή αναπαράστασης της οπτικοακουστικής πληροφορίας που να επιτρέπει κάποιο βαθμό ερμηνείας του νοήματος της πληροφορίας. Τα υπάρχοντα πρότυπα MPEG-1 and MPEG-2, τα οποία στόχευαν στην συμπίεση περισσότερο των κυματομορφών των πολυμεσικών αρχείων, καθώς και το πρότυπο MPEG-4, που αποσκοπούσε σε μια αντικειμενοστραφή αναπαράσταση της οπτικοακουστικής πληροφορίας για επίτευξη αλληλεπίδρασης με τον χρήστη και επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου, δεν ικανοποιούσαν επαρκώς αυτή την ανάγκη. Για αυτό το λόγο αναπτύχθηκε το πρότυπο MPEG-7, εγκεκριμένο το 2001 από τον παγκόσμιο οργανισμό προτυποποίησης. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 2

5 2.2 ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-7 Το πρότυπο MPEG-7, επισήμως γνωστό και ως «Διεπαφή Περιγραφής Πολυμεσικού Περιεχομένου» (Multimedia Content Description Interface), παρέχει ένα πλούσιο σύνολο προτυποποιημένων εργαλείων περιγραφής (Description Tools) οπτικοακουστικής πληροφορίας για την δημιουργία περιγραφών που θα αποτελέσουν την βάση για εφαρμογές που θα υποστηρίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική πρόσβαση, αναζήτηση, και φιλτράρισμα πολυμεσικού περιεχομένου. Οπτικοακουστικό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να συσχετισθεί με MPEG-7 δεδομένα περιλαμβάνει φυσικές εικόνες, γραφικά, τρισδιάστατα μοντέλα, ήχο, ομιλία, video, καθώς και πληροφορία σύνθεσης για τον δυνατό συνδυασμό αυτών των στοιχείων σε πολυμεσικές παρουσιάσεις (σενάρια χρήσης). Μέσα στους αποδέκτες του προτύπου, όπως αναφέρεται και στο επίσημο έγγραφο του ISO που το καθορίζει, βρίσκονται τόσο οι άνθρωποι ως τελικοί χρήστες, όσο και αυτόματα συστήματα επεξεργασίας οπτικοακουστικής πληροφορίας. Το πρότυπο MPEG-7 υπόσχεται ότι θα μεταβάλλει την αναζήτηση πολυμέσων στο Διαδίκτυο σε μια διαδικασία ευκολότερη από ότι είναι η αναζήτηση κειμένου σήμερα. Ενώ τα προηγούμενα πρότυπα MPEG-1&2 επικεντρώθηκαν στην συμπίεση, το MPEG-4 προχώρησε σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης με την κωδικοποίηση αντικειμένων πολυμεσικών σκηνών. Το MPEG-7 κινείται σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, σε μια αντιληπτική κωδικοποίηση. Στην ουσία, τα MPEG-1,-2,-4 είναι σχεδιασμένα για την αναπαράσταση της ίδια της πολυμεσικής πληροφορίας, ενώ το MPEG-7 αναπαριστά μετα-πληροφορία, δηλαδή πληροφορία για την πληροφορία. Με άλλα λόγια, τα πρότυπα MPEG-1,-2,-4 έκαναν διαθέσιμο το περιεχόμενο, ενώ το πρότυπο MPEG-7 επιτρέπει την εύκολη αναζήτησή του. Οι περιγραφές του προτύπου MPEG-7 εκμεταλλεύονται την πληροφορία των προϋπαρχόντων προτύπων MPEG-1&2 και MPEG-4, και ιδιαίτερα του τελευταίου που επιτρέπει την αντικειμενοστραφή κωδικοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού, λειτουργώντας υποστηρικτικά προς αυτά. Δηλαδή ανεξάρτητα από την πολυμεσική παρουσίαση σε MPEG-1 ή 2, συνοδευτικά υπάρχει σε άλλο αρχείο στον ίδιο ή διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο η περιγραφή της σύμφωνα με το πρότυπο MPEG-7. Οι περιγραφές που ακολουθούν το πρότυπο MPEG-7 καλύπτουν τριών κατηγοριών χαρακτηριστικά του οπτικοακουστικού περιεχομένου: Καταλογογραφικά (π.χ. τίτλος, συγγραφέας, πνευματικά δικαιώματα) Δομικά (π.χ. το ιστόγραμμα χρώματος μέτρηση της ποσότητας χρώματος) Σημασιολογικά (π.χ. πληροφορίες για αντικείμενα και γεγονότα που αναπαρίστανται στο πολυμεσικό περιεχόμενο) Το πρότυπο MPEG-7 επιτρέπει την ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων βάθους στα χαρακτηριστικά που περιγράφονται, υποστηρίζοντας έτσι ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Παράδειγμα ενός χαμηλού αφαιρετικού επίπεδου είναι η περιγραφή του σχήματος, του μεγέθους, του χρώματος, της κίνησης και της θέσης για οπτική πληροφορία ενώ για τον ήχο θα ήταν το τέμπο, οι αλλαγές του ρυθμού, η θέση μέσα στον χώρο κτλ. Το υψηλότερο επίπεδο περιγραφής δίνει σημασιολογικές πληροφορίες όπως: «Αυτή είναι μια σκηνή με έναν καφέ σκύλο να γαβγίζει στα αριστερά, και μια μπλε μπάλα να πέφτει κάτω στα δεξιά, με τον ήχο διερχόμενων αυτοκινήτων στο παρασκήνιο». Το επίπεδο αφαίρεσης σχετίζεται με τον τρόπο εξαγωγής των χαρακτηριστικών: πολλά στοιχεία χαμηλού επιπέδου (κυρίως δομικά) μπορούν να εξαχθούν με πλήρη αυτοματοποιημένο τρόπο, ενώ στοιχεία υψηλότερου επιπέδου (σημασιολογικά) απαιτούν μεγαλύτερη επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 3

6 Το MPEG-7 χρησιμοποιεί την XML σαν γλώσσα μεταδεδομένων για την αναπαράσταση σε κείμενο της περιγραφής του περιεχομένου. Συγκεκριμένα το XML Schema υπηρετεί σαν βάση για την γλώσσα Description Definition Language (DDL) που χρησιμοποιείται για τον συντακτικό ορισμό των εργαλείων περιγραφής MPEG-7. Επειδή όμως το XML Schema δεν σχεδιάσθηκε ειδικά για την περιγραφή οπτικοακουστικού περιεχομένου, υπάρχουν ορισμένες MPEG-7 επεκτάσεις που έχουν προστεθεί σε αυτό. Τα κύρια στοιχεία περιγραφής του προτύπου MPEG-7 είναι τα ακόλουθα: Εργαλεία Περιγραφής (Description Tools): Περιγραφείς (Descriptors), οι οποίοι ορίζουν την σύνταξη και την σημασιολογία κάθε χαρακτηριστικού στοιχείου μεταδεδομένων (metadata element) και Σχήματα Περιγραφής (Description Schemes), που καθορίζουν την δομή και την σημασιολογία των σχέσεων μεταξύ των κύριων συστατικών της γλώσσας, που μπορεί να είναι είτε Περιγραφείς ή άλλα Σχήματα Περιγραφής. Μια Γλώσσα ορισμού περιγραφών (Description Definition Language) για τον ορισμό της σύνταξης των εργαλείων περιγραφής MPEG-7 και για την δημιουργία νέων Σχημάτων Περιγραφής, και πιθανώς Περιγραφητών, και την επέκταση και τροποποίηση των υπαρχόντων Σχημάτων Περιγραφής. Εργαλεία Συστήματος (System tools), για την υποστήριξη δυαδικής κωδικοποίησης της αναπαράστασης σε MPEG-7 με σκοπό την αποδοτική αποθήκευση και μετάδοσή της Τα εργαλεία περιγραφής παίρνουν μορφή σαν περιγραφές σε μορφή κειμένου XML χάρη στην γλώσσα DDL (βασισμένη στο XML Schema). Δυαδική μορφή των περιγραφών μπορεί να ληφθεί μέσω του Bim, το οποίο είναι ένα ειδικό format για MPEG-7. Το πρότυπο MPEG-7 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: MPEG-7 Systems ορίζει το δυαδικό μορφότυπο για την κωδικοποίηση των περιγραφών MPEG-7 (BiM Binary format for MPEG-7). MPEG-7 Description Definition Language όπως αναφέρθηκε, η γλώσσα για τον συντακτικό ορισμό των εργαλείων περιγραφής MPEG-7. MPEG-7 Visual περιλαμβάνει τα εργαλεία περιγραφής που είναι αποκλειστικά αφιερωμένα σε περιγραφές οπτικού περιεχομένου. Βασικά οπτικά γνωρίσματα που καλύπτονται είναι χρώμα, υφή, κίνηση, σχήμα, αναγνώριση προσώπων. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει στοιχειώδεις και εξελιγμένους περιγραφείς. MPEG-7 Audio περιλαμβάνει τα εργαλεία περιγραφής που είναι αποκλειστικά αφιερωμένα σε περιγραφές ηχητικού περιεχομένου, τόσο χαμηλού επιπέδου, κοινά για πολλές εφαρμογές (π.χ. συχνότητα, τέμπο) όσο και υψηλού επιπέδου για εξειδικευμένες εφαρμογές (π.χ. γενικά εργαλεία αναγνώρισης και δεικτοδότησης ήχου). MPEG-7 Multimedia Description Schemes περιλαμβάνει εργαλεία περιγραφής που αρμόζουν σε γενικά γνωρίσματα και περιγραφές πολυμέσων. MPEG-7 Reference Software υλοποίηση σε λογισμικό των προτυποποιημένων μερών του MPEG-7. MPEG-7 Conformance Testing οδηγίες και διαδικασίες για τον έλεγχο συμβατότητας εφαρμογών ως προς το πρότυπο MPEG-7. MPEG-7 Extraction and use of descriptions πληροφοριακό υλικό για την εξαγωγή και χρήση των εργαλείων περιγραφής. Τα σχήματα περιγραφής (Description Schemes) πολυμέσων του MPEG-7, τα οποία αποτελούνται από στοιχειώδεις περιγραφείς (Descriptors) ή άλλα σχήματα περιγραφής, είναι οργανωμένα, όπως απεικονίζεται στην εικόνα 1, στις ακόλουθες περιοχές: Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 4

7 Βασικά στοιχεία (Basic Elements): γενικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή τόσο οπτικών όσο και ηχητικών πηγών. Περιγραφή Περιεχομένου (Content Description): Δομικά Στοιχεία: Δομική πληροφορία για τα χωρικά, χρονικά ή χωρο-χρονικά συστατικά του περιεχομένου Σημασιολογικά στοιχεία: Νοηματική πληροφορία της πραγματικότητας που απεικονίζεται στο πολυμεσικό περιεχόμενο (αντικείμενα και γεγονότα, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων) Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management): Δημιουργία και Παραγωγή: Πληροφορία σχετική με τις διαδικασίες παραγωγής του οπτικοακουστικού περιεχομένου (τίτλος, συγγραφέας, χρόνος, τόπος), μη δυνατή η αυτόματη εξαγωγή της. Χρήση: Πληροφορία σχετική με την χρήση του περιεχόμενου (πνευματικά δικαιώματα, εκδόσεις κτλ). Μέσα: Πληροφορία σχετική με το μέσο αποθήκευσης, την κωδικοποίηση, τον τύπο αρχείου κτλ. Οργάνωση Περιεχομένου (Content Organisation): αναφέρεται σε πληροφορία για συλλογές αντικειμένων, ανάλυση και ταξινόμηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Πλοήγηση και πρόσβαση (Navigation and Access): αναφέρεται σε πληροφορία σχετική με τις περιλήψεις, διασκευές, εκδόσεις του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αλληλεπίδραση με το χρήστη (User Interaction): αναφέρεται σε πληροφορία σχετική με τις προτιμήσεις του χρήστη και το ιστορικό χρήσης του περιεχομένου. Όσον αφορά στο εύρος των εφαρμογών που μελλοντικά ενδέχεται να υποστηρίξει το MPEG-7, αρχικά να σημειωθεί ότι το πρότυπο δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο είδους εφαρμογή. Αντιθέτως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές πραγματικού ή μη χρόνου, για εφαρμογές push ή pull (προώθησης ή ανάκτησης περιεχομένου), για εφαρμογές που αφορούν αποθηκευμένο περιεχόμενο ή παρεχόμενο σε ροή (streamed). Η έννοια του πραγματικού χρόνου σημαίνει ότι η περιγραφή παράγεται την ίδια στιγμή που συλλαμβάνεται το περιεχόμενο. Content organization Collections Models User interaction Media Creation & Production Content management Content description Usage Navigation & Access Summaries Views User Preferences User History Structural aspects Semantic aspects Variations Basic elements Schema Tools Basic datatypes Links & media localization Basic Tools Εικόνα1 : Η οργάνωση των Σχημάτων Περιγραφής του MPEG-7 Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 5

8 Μια πιθανή αλυσίδα επεξεργασίας MPEG-7 περιεχομένου περιλαμβάνει την εξαγωγή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του περιεχομένου (ανάλυση), την περιγραφή αυτή καθαυτή, και την μηχανή αναζήτησης (εφαρμογή). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όπως φαίνεται και από την εικόνα 2, το MPEG-7 έρχεται να καλύψει (προτυποποιήσει) μόνο την διαδικασία της περιγραφής του πολυμεσικού περιεχομένου, προκειμένου να εξασφαλίσει την διαλειτουργικότητα και την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Οι διαδικασίες της εξαγωγής των γνωρισμάτων και της αναζήτησης βάσει αυτών αφήνονται στην βιομηχανία να τις υλοποιήσει. Σ αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι αναμένεται να υπάρξει αυτοματοποίηση της εξαγωγής χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου, για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προτύπου. Βέβαια η αυτόματη εξαγωγή δεν είναι πάντοτε δυνατή, καθώς όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της αφαίρεσης και πλησιέστερο στην ανθρώπινη αντίληψη, τόσο περισσότερο καθίσταται απαραίτητη η αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο μέσω ειδικών εργαλείων συγγραφής περιγραφών. Προτυποποίηση Εξαγωγή γνωρισμάτων Περιγραφή MPEG-7 Μηχανή Αναζήτησης Εικόνα 2 : Ο στόχος του MPEG-7 Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 6

9 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μερικά παραδείγματα πιθανών εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν με βάση το πρότυπο MPEG-7 και να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες του είναι οι ακόλουθες: Ψηφιακές βιβλιοθήκες (κατάλογοι εικόνων, μουσικά ευρετήρια) Υπηρεσίες καταλόγου πολυμέσων (στο στιλ χρυσού οδηγού) Επιλογή καναλιού εκπομπής (Broadcast) (ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί) Επεξεργασία πολυμέσων(π.χ. εξατομικευμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών νέων) Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια ερευνητικά έργα με το όνομά τους και μια σύντομη περιγραφή. Γίνεται αναφορά και σε ελληνικά έργα. Ορισμένα εργαλεία έχουν ήδη κατασκευασθεί ενώ αρκετά ερευνητικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το XM - Experimentation Model (http://www.lis.e-technik.tumuenchen.de/research/bv/topics/mmdb/e_mpeg7.html), το οποίο τρέχει πάνω στην υλοποίηση λογισμικού αναφοράς (Reference Software) για το MPEG-7. Με την χρήση μιας γραφικής διεπαφής, παρουσιάζει μερικούς από τους περιγραφείς και τα σχήματα περιγραφής του προτύπου, δίνοντας την δυνατότητα για εισαγωγή τιμών σε ορισμένους από αυτούς. Στον τομέα της εξαγωγής χαρακτηριστικών γνωρισμάτων από το πολυμεσικό περιεχόμενο και δημιουργίας της περιγραφής MPEG-7, η IBM μέσω του τμήματός της Alphaworks έχει αναπτύξει το MPEG-7 Visual Annotation Tool, ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες την διαδραστική δημιουργία περιγραφών MPEG-7 χρησιμοποιώντας τους Περιγραφείς και τα Σχήματα Περιγραφής του προτύπου (http://www.alphaworks.ibm.com/tech/mpeg-7). Δέχεται σαν είσοδο ένα αρχείο ορισμού του MPEG-7 Schema, γραμμένο στην DDL, και ένα αρχείοπακέτο περιγραφών MPEG-7, που οργανώνει τα εργαλεία περιγραφής του προτύπου για ευκολότερη πρόσβαση. Ανάλογα με τα γνωρίσματα-περιγραφείς που επιλέγει ο χρήστης, δημιουργούνται δυναμικές φόρμες για την είσοδο τιμών, και αυτόματα παράγεται ένα XML έγγραφο συμβατό με το πρότυπο MPEG-7. Η παρούσα υλοποίηση περιορίζεται σε χειροκίνητη, όπως περιγράφηκε, εισαγωγή δεδομένων περιγραφής, στο μέλλον όμως προβλέπεται η ενσωμάτωση αυτόματων και ημι-αυτόματων μεθόδων εξαγωγής γνωρισμάτων, με σκοπό την δημιουργία ενός πλήρους συστήματος για MPEG-7 αναπαράσταση πολυμεσικού περιεχομένου και οικοδόμηση επερωτήσεων στην βάση. Από πλευράς αναζήτησης περιεχομένου, το SAMBITS (System for Advanced Multimedia Broadcast and Information Technology Services) είναι ένα επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (http://www.cordis.lu/ist/projects/ htm) έργο, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή μιας πλατφόρμας για ολοκληρωμένες broadcast και internet υπηρεσίες. Οι περιγραφές MPEG-7 θα δημιουργούνται στα τηλεοπτικά στούντιο και θα αποστέλλονται στο τερματικό του χρήστη. Στην πλευρά του τερματικού, οι broadcast περιγραφές MPEG-7 θα χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση πληροφορίας για το περιεχόμενο του τρέχοντος προγράμματος, και παράλληλα με βάση αυτή την περιγραφή για την εκτέλεση αναζητήσεων πρόσθετου σχετικού υλικού από αποθηκευμένο περιεχόμενο ή από το Διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται στις περιγραφές MPEG-7 που είναι συσχετισμένες με το αποθηκευμένο υλικό. Η εμφάνιση της πληροφορίας στους χρήστες γίνεται με την χρήση ενός XSLT επεξεργαστή, ο οποίος εξάγει τα μεταδεδομένα από την περιγραφή και τα μετατρέπει σε HTML. Παρόμοια ερευνητικά έργα επιτελούνται και στον ελληνικό χώρο. Δύο από αυτά είναι το Faethon και το ISTORAMA. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 7

10 Το Faethon (http://www.image.ntua.gr/faethon/) έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει στους χρήστες του ενισχυμένες δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο θα χαρακτηρίζεται από σημασιολογικές φράσεις στις αιτήσεις-αναζητήσεις και προσωποποιημένες απαντήσεις με χρήση κατάλληλων (fuzzy και υβριδικών) αλγορίθμων και αντίστοιχου λογισμικού βάσεων δεδομένων που θα επιτρέπει πολυδιάστατη δεικτοδότηση. Το ISTORAMA (http://uranus.ee.auth.gr/istorama) περιλαμβάνει την ανάπτυξη μίας έξυπνης αυτοματοποιημένης μηχανής αναζήτησης για το Διαδίκτυο που θα το διασχίζει τακτικά, θα ανιχνεύει οπτική πληροφορία και θα την επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την αποτελεσματική αναζήτηση και ανάκτησή της. Συγκεκριμένα, η συλλογή και αρχειοθέτηση των εικόνων θα γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα διανύσματα χαρακτηριστικών. Αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί με πληροφορίες όπως το URL της εικόνας θα αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων συμβατή με το πρότυπο MPEG-7. Ο χρήστης θα μπορεί μέσα από μία προχωρημένη και φιλική web-based διεπαφή να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων και να επιτελεί αναζητήσεις. Η έξοδος του συστήματος θα περιλαμβάνει ένα σύνολο συνδέσμων προς το ζητούμενο περιεχόμενο, σε ταξινομημένη σειρά σύμφωνα με την ομοιότητά του με την εικόνα που θα έχει υποβάλλει ο χρήστης. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 8

11 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή που αναπτύξαμε στα πλαίσια του μαθήματος συνίσταται από δύο ενότητες (modules), το πρώτο της χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων για την δημιουργία του XML εγγράφου περιγραφής του πολυμεσικού περιεχομένου, και το δεύτερο της αναζήτησης του περιεχόμενου σύμφωνα με τις τιμές που εισάγει ο χρηστής και της εμφάνισης των αποτελεσμάτων στην οθόνη. Η εφαρμογή βασίζεται σε ένα ενδεικτικό υποσύνολο περιγραφητών του προτύπου MPEG-7, και αυτό αφενός λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος ανάπτυξης και αφετέρου του πλήθους και της πολυπλοκότητας του συνόλου των περιγραφητών του προτύπου. Η περιγραφή του πολυμεσικού περιεχομένου στηρίζεται σε ένα XML Schema Definition μικρού μεγέθους, το οποίο περιλαμβάνει 9 βασικούς περιγραφείς οπτικοακουστικού περιεχομένου και το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτημα Α. Η επιλογή των περιγραφητών έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των σχημάτων περιγραφής του προτύπου που αναφέρονται στην οργάνωση και περιγραφή περιεχομένου. Οι περιγραφητές επιλέχθηκαν από τις υποομάδες που διακρίνονται στην εικόνα 1: μέσα αποθήκευσης (media), παραγωγή και δημιουργία (creation & production), σημασιολογικά στοιχεία (conceptual aspects). Οι περιγραφείς που επιλέξαμε είναι οι ακόλουθοι (ομαδοποιημένοι): Παραγωγή και Δημιουργία: Τίτλος, Συγγραφέας, Χρόνος, Τόπος Μέσα αποθήκευσης: Τύπος μέσου(εικόνα, ήχος, video), είδος αρχείου, url. Σημασιολογικά στοιχεία: Αντικείμενα (objects), Γεγονότα(events) που απεικονίζονταιπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο. Ένας πρόσθετος λόγος για την επιλογή αυτών των περιγραφητών είναι ότι πρόκειται για υψηλού-επιπέδου περιγραφείς, των οποίων η αυτόματη εξαγωγή δεν είναι δυνατή και απαιτείται η ανθρώπινη επέμβαση. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε την γλώσσα XML για την δημιουργία των περιγραφών του οπτικοακουστικού περιεχομένου είναι οι ακόλουθοι: Σε αυτήν την γλώσσα είναι γραμμένη και η DDL του MPEG-7 Είναι γλώσσα μεταδεδομένων Η χρήση της είναι διαδεδομένη Εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα με μελλοντικά πρότυπα μεταδεδομένων Παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης των συστατικών περιγραφής (descriptors, descriptor schemes) Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στο XML έγγραφο με χρήση Xpath και Xquery Έχει τη μορφή ASCII-κειμένου επιτρέποντας την ανάγνωση και επεξεργασία τουείναι ανεξάρτητη πλατφόρμας, λειτουργικού συστήματος και φυλλομετρητή. 4.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή στηρίχτηκε στη χρήση κάποιων εργαλείων. Συγκεκριμένα, για την δημιουργία του XML σχήματος που θα απέδιδε το υποσύνολο των περιγραφητών του προτύπου Mpeg-7 χρησιμοποιήθηκε το XML Spy 4.3 (www.xmlspy.com), ένα εργαλείο συγγραφής και επικύρωσης XML σχημάτων. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 9

12 Για την αποθήκευση των παραγόμενων XML εγγράφων με την μετα-πληροφορία περιγραφής του πολυμεσικού περιεχομένου χρειαζόταν και χρησιμοποιήθηκε μία βάση δεδομένων XML εγγράφων, η Xindice (http://xml.apache.org/xindice/) της Apache. Οι λόγοι που επιλέχθηκε μία φυσική XML βάση δεδομένων και όχι μία παραδοσιακή σχεσιακή, οφείλονται στο γεγονός ότι η πρώτη επιτρέπει: Άμεση αποθήκευση XML εγγράφων Τεχνολογίες αναζήτησης βασισμένες σε XML (Xpath, Xquery) Υποστήριξη ημι-δομημένων δεδομένων ενώ η δεύτερη εμφανίζει αδυναμίες όπως: Πολύπλοκη και επίπονη αντιστοίχιση => αργή επεξεργασία Με την αντιστοίχιση χάνονται τα μεταδεδομένα Υποστήριξη μόνο καλώς-δομημένων δεδομένων Προκειμένου επίσης να υπάρχει έλεγχος της διαδικασίας αποθήκευσης των XML εγγράφων και επειδή η Xindice χρησιμοποιείται από τη γραμμή εντολών, χρησιμοποιήθηκε και ένα ξεχωριστό εργαλείο-γραφική διεπαφή διαχείρισης της βάσης δεδομένων, ο Xindice Browser ενός ιδιώτη προγραμματιστή οπαδού του κινήματος OPEN Source. (http://www.schatten.info/software/xindice_browser/xindice_browser.html) Τέλος, προκειμένου η εφαρμογή να εκτελείται μέσα από το περιβάλλον ενός φυλλομετρητή και ουσιαστικά να είναι προσβάσιμη από παντού μέσω του Διαδικτύου χρειαζόταν και χρησιμοποιήθηκε ένας Web Server. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της Apache Tomcat (http://jakarta.apache.org/tomcat/) που είναι ένας mini container για εκτέλεση Java Server Pages, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εκτέλεσης αναζητήσεων στην XML βάση δεδομένων με την ειδική γλώσσα για αναζήτηση σε XML έγγραφα, την XPath. 4.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Παρακάτω, παρατίθεται ένα διάγραμμα της UML για τις κλάσεις που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή και τις συσχετίσεις τους. Η κλάση AudioVisual χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της πληροφορίας περιγραφής του πολυμεσικού περιεχομένου. Η κλάση Group χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των περιγραφών πληροφορίας σε μορφή λίστας προς εμφάνιση μετά από κάποια αναζήτηση του χρήστη. Η κλάση DBConnection χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της εφαρμογής με την XML βάση δεδομένων Xindice. Η κλάση Task χρησιμοποιείται για την υποβολή των εντολών του χρήστη με το πάτημα αντίστοιχων κουμπιών. Η κλάση Action κληρονομεί στις Add, Delete, Edit Medium και List, Search Media που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των αντίστοιχων ενεργειών του χρήστη. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 10

13 H S Action (from MediaCollecti... AddMedium (from MediaCollection) DeleteMedium (from MediaCollecti... EditMedium (from MediaCollection) ListMedia (from MediaCollection) SearchMedia (from MediaCollection) AddMedium() add() DeleteMedium() delete() EditMedium() edit() ListMedia() list() SearchMedia() attributesearch() xpathsearch() AudioVisual (from MediaCollection) dockey : jav a.lang.string title : java.lang.string author : jav a.lang.string mediaty pe : jav a.lang.string mediaf ormat : jav a.lang.string mediaurl : jav a.lang.string semanticobject : jav a.lang.string semanticev ent : jav a.lang.string creationtime : jav a.lang.string creationlocation : jav a.lang.string AudioVisual() setdockey() getdockey () settitle() gettitle() setauthor() getauthor() setmediatype() getmediaty pe() setmediaformat() getmediaformat() setmediaurl() getmediaurl() setsemanticobject() getsemanticobject() setsemanticev ent() getsemanticev ent() setcreationtime() getcreationtime() setcreationlocation() getcreationlocation() H S DBConnection (from MediaCollecti... #$connection H S Task (from MediaCollection) Task() dopost() doget() gotopage() Group (from MediaCollection) audiov isuallist : jav a.util.vector index : int Group() getindex() getnext() getaudiovisualat() add() addresults() remov e() remov eall() sizeof() reset() hasmoreaudiovisuals() Εικόνα 3. UML Διάγραμμα κλάσεων εφαρμογής Παράλληλα από τις παραπάνω κλάσεις, για τις ανάγκες της εφαρμογής και πιο συγκεκριμένα για την δημιουργία της web-διεπαφής με τον χρήστη χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθες σελίδες jsp (Java-server pages) που συνδυάζουν κώδικα HTML και Java: addmedium.jsp editmediumform.jsp error.jsp footer.jsp header.jsp index.jsp listmedia.jsp searchmedia.jsp : Φόρμα εισαγωγής στοιχείων για προσθήκη οπτικοακουστικού μέσου : Φόρμα εισαγωγής στοιχείων για ενημέρωση οπτικοακουστικού μέσου : Προκαθορισμένη σελίδα που εμφανίζεται όταν έχει συμβεί κάποιο σφάλμα. : Περιέχεται σε κάθε σελίδα και παρουσιάζει το κάτω τμήμα (footer). : Περιέχεται σε κάθε σελίδα και παρουσιάζει το πάνω τμήμα (header). : Η αρχική σελίδα της εφαρμογής. : Η σελίδα αποτελεσμάτων που εμφανίζει την λίστα με τα μέσα. : Η φόρμα εισαγωγής στοιχείων για αναζήτηση μέσου. showallmediuminfo.jsp : Παρουσιάζει τα πλήρη στοιχεία του οπτικοακουστικού μέσου που επιλέχθηκε (περιέχεται στην σελίδα showmedium.jsp) Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 11

14 showmedium.jsp showxml.jsp showxmlinfo.jsp : Εμφανίζεται μετά την επιλογή κάποιου μέσου από τον χρήστη για προβολή των στοιχείων του : Εμφανίζεται αφού ο χρήστης επιλέξει από την σελίδα showmedium.jsp να δει την μορφή του εγγράφου XML που περιγράφει το οπτικοακουστικό μέσο. : Παρουσιάζει την μορφή του εγγράφου XML που περιγράφει το οπτικοακουστικό μέσο (περιέχεται στην σελίδα showxml.jsp). Η αρχιτεκτονική του συστήματος απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Tomcat Web Server Java Servlets + JSP html XML file XML DB MPEG-7 Descriptions Browser Interface http GET File System Εικόνα 4. Αρχιτεκτονική συστήματος Multimedia Files Η εφαρμογή εμφανίζεται και εκτελείται στον φυλλομετρητή του χρήστη μέσω του Tomcat με τη μορφή Java Server Pages. Ο χρήστης από τον φυλλομετρητή του μέσω της αντίστοιχης διεπαφής εισάγει χειρωνακτικά τα δεδομένα περιγραφής ενός πολυμεσικού αντικειμένου σε μία HTML φόρμα. Με την επέμβαση των Java Server Pages δημιουργείται δυναμικά (on the fly) το αντίστοιχο XML έγγραφο το οποίο αποθηκεύεται στην XML βάση δεδομένων Xindice. Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να εκτελέσει κάποια αναζήτηση πάλι μέσω της αντίστοιχης φόρμας υποβάλει τα κριτήρια αναζήτησης στη βάση δεδομένων και με τη χρήση των αντίστοιχων Java Server Pages επιστρέφεται η λίστα των αποτελεσμάτων σε μορφή HTML σελίδας στην οποία με τη σειρά του ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να έχει πρόσβαση στη φυσική τοποθεσία αποθήκευσης του αντικειμένου μέσω του URL του. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 12

15 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Παρακάτω παρατίθεται με χρήση αντίστοιχων στιγμιοτύπων εικόνων από την εφαρμογή ένα τυπικό σενάριο χρήσης της. Όταν ξεκινάει η εφαρμογή εμφανίζεται στον φυλλομετρητή η παρακάτω εικόνα. Εικόνα 5. Έναρξη εφαρμογής Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 13

16 Επιλέγοντας ο χρήστης τον σύνδεσμο Add a Medium Description εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής των δεδομένων περιγραφής του περιεχομένου ενός πολυμεσικού αντικειμένου. Εικόνα 6. Φόρμα προσθήκης περιγραφής περιεχομένου πολυμεσικού αντικειμένου Επιλέγοντας ο χρήστης το κουμπί ADD προστίθεται η εγγραφή και εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις αποθηκευμένες περιγραφές πολυμεσικών αντικειμένων στην XML βάση δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο για να δει μεμονωμένα την εγγραφή που αντιστιχεί σε ένα αντικείμενο ή ακόμα και το ίδιο επιλέγοντας το URL του. Η ίδια φόρμα εμφανίζεται και με την επιλογή του υπερσυνδέσμου List Media Descriptions. Εικόνα 7. Λίστα αποθηκευμένων περιγραφών στην XML βάση δεδομένων Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 14

17 Επιλέγοντας ο χρήστης μία εγγραφή εμφανίζεται μία μεμονωμένη φόρμα με τα στοιχεία της, όπως στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτή τη φόρμα δίνονται και επιλογές για την τροποποίηση ή διαγραφή μίας εγγραφής στην XML βάση δεδομένων. Εικόνα 8. Μεμονωμένη φόρμα στοιχείων εγγραφής Επιλέγοντας ο χρήστης τον υπερσύνδεσμο Show XML εμφανίζεται το αντίστοιχο XML έγγραφο περιγραφής του αντικειμένου όπως είναι αποθηκευμένο σαν ξεχωριστή εγγραφή στην XML βάση δεδομένων. Εικόνα 9. XML εγγραφή αντικειμένου Επιλέγοντας ο χρήστης τον υπερσύνδεσμο με το URL του αντικειμένου στην εικόνα 8, αν αυτό είναι π.χ. εικόνα, ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο του φυλλομετρητή από τη φυσική τοποθεσία αποθήκευσής του, όπως στην παρακάτω εικόνα. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 15

18 Περιγραφή Πολυμεσικού Περιεχομένου με XML & MPEG-7 Εικόνα 10. Σελίδα εμφάνισης πολυμεσικού αντικειμένου Επιλέγοντας τώρα ο χρήστης τον υπερσύνδεσμο Search εμφανίζεται η φόρμα υποβολής των κριτηρίων αναζήτησης που μπορεί να υποβληθούν είτε σε μορφή ελεύθερου κειμένου είτε σε μορφή XPath Query. Στην περίπτωση του ελεύθερου κειμένου η αναζήτηση επικεντρώνεται σε ένα από τα πεδία της εγγραφής του αντικειμένου και πρέπει η λέξη κλειδί που θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης να ταιριάζει ακριβώς με την τιμή του πεδίου του ζητούμενου αντικειμένου. Εικόνα 11. Φόρμα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 16

19 Επιλέγοντας π.χ. ο χρήστης να εισάγει ως λέξη κλειδί της αναζήτησης στο πεδίο Objects την τιμή Dimitris (ζητώντας δηλαδή όλα τα μέσα που περιέχουν σαν αντικείμενο τον Dimitris) και πατώντας το κουμπί SEARCH εμφανίζεται μία λίστα με τις εγγραφές της XML βάσης δεδομένων που στο πεδίο Type έχουν την αντίστοιχη τιμή, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Η φόρμα είναι ουσιαστικά η ίδια με αυτήν της εμφάνισης όλων των εγγραφών, αλλά περιορισμένη πλέον στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Εικόνα 12. Φόρμα επιστροφής αποτελεσμάτων αναζήτησης Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 17

20 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1 ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ Προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, έπρεπε να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε το πρότυπο MPEG-7. Γι αυτό το λόγο αξιοποιήσαμε πλήθος, ηλεκτρονικών κυρίως, πηγών πληροφορίας με κυριότερη την περιγραφή του ίδιου του προτύπου από τον ISO. Οι συγκεκριμένες πηγές παρατίθονται στο συνοδευτικό CD και στις αναφορές της εργασίας. Παράλληλα, έπρεπε να εντρυφήσουμε στη χρήση της XML για την απεικόνιση του προτύπου. Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο XML Spy που εμπεριέχει και ένα κατατοπιστικό Tutorial. Στην πορεία της ανάπτυξης της εργασίας, αναζητήσαμε, βρήκαμε, εγκαταστήσαμε και δοκιμάσαμε τα εργαλεία που προαναφέραμε προκειμένου να υποστηρίξουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της τελικής εφαρμογής. Σκοπός της εργασίας ήταν εξαρχής η δημιουργία μίας δοκιμαστικής πειραματικής εφαρμογής για περιγραφή και αναζήτηση πολυμεσικού περιεχομένου σε XML σύμφωνα με το πρότυπο MPEG-7. Επίσης, σκοπός ήταν η διεπαφή της εφαρμογή να είναι web-based και να εκτελείται μέσα από το περιβάλλον ενός φυλλομετρητή. Κινούμενοι πάνω σε αυτή τη κατεύθυνση φτάσαμε και στο τελικό αποτέλεσμα. 5.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Από τη στιγμή που αποφασίστηκε η εφαρμογή να είναι δοκιμαστική, πάρθηκε και η απόφαση να περιοριστεί σε ένα υποσύνολο των περιγραφητών του προτύπου MPEG-7. Ο λόγος που αποφασίστηκε κάτι τέτοιο οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι το πρότυπο από μόνο του είναι αρκετά εκταταμένο και δυσνόητο. Υπ αυτό το πρίσμα, η προσπάθεια της εργασίας δεν επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός εργαλείου αυτόματης εξαγωγής (δομικών) στοιχείων χαμηλού επιπέδου περιγραφής πολυμεσικού περιεχομένου. Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στο ίδιο το πρότυπο αυτό αφήνεται ως ενέργεια στις βιομηχανίες παραγωγής λογισμικού στο χώρο. Περισσότερο, λοιπόν, δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη της δυνατότητας χειρονακτικής εισαγωγής δεδομένων σημασιολογικής πειργραφής του περιεχομένου ενός πολυμεσικού αντικειμένου μέσα από μία ενιαία web-based διεπαφή. Επίσης, η αναζήτηση και ανάκτηση ενός πολυμεσικού αντικειμένου επιτελείται με βάση ολόκληρες λέξεις κλειδιά που παρέχει ο χρήστης και που πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς με τις τιμές των αντίστοιχων πεδίων μίας εγγραφής ενός αντικειμένου. Μία πιθανή πιο ευέλικτη υλοποίηση της εφαρμογής θα μπορούσε να επιτρέπει μία πιο παραμετρική αναζήτηση. Στο μέλλον, όπως αφήνεται να εννοηθεί από το πρότυπο αλλά και από τις ερευνητικές προσπάθειες στο χώρο αναμένεται να υπάρξουν εργαλεία αυτόματης εξαγωγής τόσο δομικών όσο και σημασιολογικών στοιχείων περιγραφής πολυμεσικού περιεχομένου, οπότε πλέον θα μιλάμε για μετα-μηχανές αναζήτησης πολυμεσικού περιεχομένου, που είναι και ο απώτερος στόχος του προτύπου. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 18

21 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Δικτυακοί τόποι MPEG-7 Main Page MPEG-7 ISO Overview MPEG-7 DDL Home Page The XML FAQ The XML Cover Pages - Home Page MPEG-7 Visual Annotation Tool Xindice Native XML Database ««http://www.schatten.info/software/xindice_browser/xindice_browser.html Xindice Browser Apache Tomcat Container Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 19

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α XML σχήμα Για τη δημιουργία του XML σχήματος στο οποίο στηρίχτηκε η δημιουργία των περιγραφών πολυμεσικού περιεχομένου της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο XML Spy 4.3. και έχει ως ακολούθως: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:element name="audiovisual"> <xs:annotation> <xs:documentation>root element</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="title" type="xs:string"/> <xs:element name="author" type="xs:string"/> <xs:element name="media" minoccurs="3" maxoccurs="3"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="type" use="required"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="mtype"/> <xs:enumeration value="format"/> <xs:enumeration value="url"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complextype> </xs:element> <xs:element name="semantic" minoccurs="2" maxoccurs="2"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="type" use="required"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="object"/> <xs:enumeration value="event"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complextype> </xs:element> <xs:element name="creation" minoccurs="2" maxoccurs="2"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="type" use="required"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="time"/> <xs:enumeration value="location"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complextype> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> Ο κώδικας των Java Server Pages και των αρχείων Java παρέχεται στο συνοδευτικό CD, όπως και όλα τα απαραίτητα εργαλεία-συστατικά της εφαρμογής. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 20

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Οδηγίες Εγκατάστασης Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της εφαρμογής είναι η σωστή διάρθρωσηεγκατάσταση των επιμέρους εργαλείων-συστατικών του συστήματος στο περιβάλλον του Web Server. Παρακάτω, παρέχονται ενδεικτικές οδηγίες για τις απαραίτητες ενέργειες. Πρώτο βήμα: Εγκατάσταση του Sun's Java Development Kit (JDK) έκδοση 1.4 και της Java Virtual Machine 2 έκδοση 1.4. Προσθήκη του καταλόγου \bin του JDK στην μεταβλητή PATH του συστήματος, π.χ. SET PATH=%PATH%;c:\j2sdk1.4.0\bin Ορισμός της μεταβλητής του συστήματος JAVA_HOME στην τοποθεσία που είναι εγκατεστημένο το JDK π.χ. SET JAVA_HOME= c:\j2sdk1.4.0 Δεύτερο Βήμα: Εγκατάσταση της βάσης Xindice έκδοση 1.0 Αφού αποσυμπιεσθεί το zip αρχείο διανομής xml-xindice-1.0.zip που περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό CD της εφαρμογής σε έναν κατάλογο πχ. c:\xindice, πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω ενέργειες: Προσθήκη του καταλόγου \bin του Xindice στην μεταβλητή PATH του συστήματος π.χ. SET PATH=%PATH%;c:\Xindice\bin Ορισμός της μεταβλητής του συστήματος XINDICE_HOME στην τοποθεσία που είναι εγκατεστημένο το Xindice π.χ. SET XINDICE_HOME = c:\xindice Προσθήκη του αρχείου Xindice.jar στην μεταβλητή CLASSPATH του συστήματος, επιβεβαιώνοντας ότι το τρέχον ευρετήριο (.) είναι επίσης ορισμένο στην ίδια μεταβλητή π.χ. SET CLASSPATH=%CLASSPATH%;.;c:\Xindice\java\lib\Xindice.jar Για εκκίνηση του εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων πρέπει να εκτελεσθεί το αρχείο δέσμης ενεργειών (batch-file) c:\xindice\startup.bat Ο εξυπηρετητής μαζί με την on-line τεκμηρίωση του μπορούν να προσεγγισθούν μέσω του φυλλομετρητή (browser) στο URL: Τρίτο Βήμα: Δημιουργία της συλλογής εγγράφων στην βάση Προκειμένου να λειτουργήσει η εφαρμογή είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί επίσης και μια συλλογή XML εγγράφων στην βάση με το όνομα mediacollection. Στην γραμμή εντολών πληκτρολογούμε: xindiceadmin ac -c /db -n mediacollection Αν εγκαταστάθηκε επιτυχώς η βάση θα εμφανισθεί το μήνυμα Created : /db/mediacollection Τέταρτο Βήμα: Εγκατάσταση του Xindice Browser Αποσυμπιέζουμε το zip αρχείο XIndiceBrowser_bin.zip, που υπάρχει στο συνοδευτικό cd, σε έναν τυχαίο φάκελο, και κατόπιν ανοίγουμε το αρχείο ρυθμίσεων του προγράμματος config.xml για επεξεργασία. Το μόνο που χρειάζεται να ενημερώσουμε είναι τα μονοπάτια των αρχείων "xindice.bat" και "xindiceadmin.bat", τα οποία περιέχονται στον \bin κατάλογο του Xindice, π.χ. c:\xindice\bin. Η ενημέρωση αυτή γίνεται προκειμένου να μπορούμε να εκτελούμε εντολές διαχείρισης της βάσης (π.χ. προσθήκη συλλογών XML εγγράφων) μέσα από τη γραφική διεπαφή του Xindice Browser. Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 21

24 Για να ξεκινήσουμε το Xindice Browser τρέχουμε το αρχείο δέσμης ενεργειών xindicebrowser.bat που βρίσκεται στον κατάλογο εγκατάστασης του προγράμματος. Πέμπτο Βήμα: Εγκατάσταση του tomcat Κατόπιν εγκαθιστούμε το web-server tomcat από το εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης jakarta-tomcat exe που υπάρχει στο συνοδευτικό cd. Για την αποφυγή προβλημάτων φρόνιμο είναι όταν μας ζητήσει κατάλογο εγκατάστασης να δώσουμε ένα μονοπάτι που να μην περιέχει κενά. Κατόπιν θέτουμε την μεταβλητή του συστήματος TOMCAT_HOME στον κατάλογο που εγκαταστήσαμε την εφαρμογή, π.χ. SET TOMCAT_HOME=C:\Apache-Tomcat-4.0 Ενημερώνουμε την μεταβλητή CLASSPATH του συστήματος με το αρχείο servlet.jar,το οποίο υπάρχει στον κατάλογο /common/lib του καταλόγου εγκατάστασης του tomcat, π.χ. SET CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\Apache-Tomcat-4.0\common\lib\servlet.jar Έκτο Βήμα: Μεταγλώττιση της εφαρμογής Κατόπιν αν το αρχείο mediacollection.war (τύπου web archive, που περιέχει σε συμπιεσμένη μορφή τα classes και τις jsp σελίδες της εφαρμογής στην δενδρική μορφή που απαιτείται) δεν είναι κατασκευασμένο θα χρειαστεί να το δημιουργήσουμε από τα source java αρχεία της εφαρμογής. Κάνουμε τρέχοντα κατάλογο εργασίας τον κατάλογο ο οποίος περιέχει το αρχείο build.xml, και έχει υποκατάλογο τον \src που περιέχει τα source java αρχεία. Για να χτίσουμε το αρχείο χρειάζεται να τρέξουμε από τον κατάλογο που είμαστε το ant script του Xindice. Για να το καλέσουμε πληκτρολογούμε στην γραμμή εντολών %XINDICE_HOME%\bin\ant. Αφού δημιουργηθεί στον τρέχοντα κατάλογο το αρχείο mediacollection.war, το αντιγράφουμε στον κατάλογο %TOMCAT_HOME%\webapps που περιέχει τις web εφαρμογές (classes+jsp) που εκτελεί το Tomcat. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι η βάση του Xindice τρέχει κανονικά, ξεκινάμε το TOMCAT τρέχοντας το αρχείο startup.bat, π.χ. πληκτρολογώντας %TOMCAT_HOME%\bin\startup.bat. Εναλλακτικά η εκκίνηση και ο τερματισμός του Tomcat μπορούν να επιτελεσθούν μέσα από τις επιλογές εκκίνησης των Windows: Start->Programs->Apache Tomcat 4.0->Start/Stop Tomcat Με το που ξεκινά το TOMCAT διαπιστώνει ότι στον κατάλογο \webapps υπάρχει ένα καινούριο web archive αρχείο και το αποσυμπιέζει δημιουργώντας αυτόματα την δενδρική μορφή των classes και των jsp σελίδων της εφαρμογής που απαιτείται προκειμένου να τρέξει κανονικά. Αφού ξεκινήσει το TOMCAT μπορούμε να τρέξουμε την εφαρμογή δίνοντας το ακόλουθο URL: Μ.Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήματα 22

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ. Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ. Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ API Επικοινωνίας με ΓΓΠΣ Γ.Γ.Π.Σ. : Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης 5/2012 Έκδοση 1.1(Draft) 1/20 Table of Contents 1 Γενικά...4 1.1 Θέματα ασφάλειας...4

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition.

Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition. 1 Η τεχνολογία LibroPage προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής οποιουδήποτε εντύπου σε digital edition. Κάθε LibroPage Digital Edition φιλοξενείται σε dedicated servers δωρεάν για 12 μήνες από την ενεργοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Η δημιουργία ιστοσελίδων και η φιλοξενία τους στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα άμεσο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης, προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα