Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α."

Transcript

1 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α. Αθήνα, Ελλάδα. Η εταιρεία ALAPIS A.B.E.E. (εφεξής η "Εταιρεία"), σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 25556/ επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, στο Euro2day της 27/10/2011, γνωστοποιεί τα κάτωθι : Η Εταιρεία έχει αναφερθεί με λεπτομέρεια στην από 09/08/2011 ανακοίνωσή της, στις συνεργασίες της με τις εταιρείες AKOLAB ΑΕ, ΜΑΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ και ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ. Υπενθυμίζεται λοιπόν, ότι οι επιμέρους συμφωνίες μεταβίβασης τμημάτων της δραστηριότητας της Εταιρείας με τις AKOLAB ΑΕ, ΜΑΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ και ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ έλαβαν χώρα στα πλαίσια εκπεφρασμένης πολιτικής της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με το επιχειρησιακό μοντέλο του ομίλου της ΑLAPIS. Αυτές οι συμφωνίες εντάσσονται στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας μιας φαρμακευτικής επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει την απόκτηση, διάθεση ή/και ανάπτυξη φαρμακευτικών σκευασμάτων στα πλαίσια της στρατηγικής marketing και προϊοντικού μίγματος αυτής στις επιμέρους θεραπευτικές κατηγορίες, στοιχεία τα οποία καθορίζονται από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εγχώριας και διεθνούς φαρμακευτικής αγοράς (λήξη πατεντών, νέες τεχνολογίες, νέες κλινικές μελέτες κτλ.), σε συνδυασμό με την επιδίωξη μείωσης του λειτουργικού κόστους. Ειδικότερα, όσον αφορά στην συμφωνία πώλησης στην ΜΑΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ τμήματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά στην παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών σκευασμάτων που προορίζονται κυρίως για νοσοκομειακή χρήση, λόγω καθυστέρησης για γραφειοκρατικούς λόγους της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλαγής δικαιούχου κυκλοφορίας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, η Εταιρεία ενημερώνει ότι επί του παρόντος η διαδικασία μεταβίβασης των σκευασμάτων στον νέο δικαιούχο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Κατόπιν τούτου, η συνεργασία της Εταιρείας με την ΜΑΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ περιλαμβάνει: α) την παραγωγή για λογαριασμό της ΜΑΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ των γενοσήμων προϊόντων αυτής, αφού η Εταιρεία παράγει φάρμακα και για άλλες 27 εταιρείες, και β) την παροχή στη ΜΑΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας (logistics) καθώς και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν λήψη παραγγελιών, αποθήκευση, διανομή, εισπράξεις και πιστωτικό έλεγχο για την μεταπώληση των προϊόντων της ΜΑΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε χονδρεμπόρους (pre-wholesaling), όπως κάνει η Εταιρεία για άλλες περίπου 29 εταιρείες. Όσον αφορά την συμφωνία πώλησης στην ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ από την Εταιρεία του τμήματος της δραστηριότητας που αφορά στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων (πλην φαρμάκων) που πωλούνται σε φαρμακεία, είναι ήδη σε εξέλιξη όλες οι σχετικές διαδικασίες αλλαγής δικαιούχου κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, οι οποίες έχουν καθυστερήσει να ολοκληρωθούν για γραφειοκρατικούς λόγους, αναμένεται δε να ολοκληρωθούν σύντομα. Η Εταιρεία στοχεύει να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεργασία της με την ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ, αφού η πρόθεση και των δύο εταιρειών είναι να συνεργαστούν τόσο στην παραγωγή facon των προϊόντων της ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ αλλά και μέσω του δικτύου 7 φαρμακαποθηκών που διαθέτει ο όμιλος της ALAPIS να αναλάβει τόσο τη διοικητική μέριμνα (logistic) όσο και τη διανομή (distribution) των προϊόντων της ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ, και με αυτόν τον τρόπο η Εταιρεία αναμένεται να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά έξοδα διάθεσης και αποθήκευσης. Όσον αφορά την συμφωνία της Εταιρείας με την AKOLAB ΑΕ, η τελευταία ανέλαβε έναντι αμοιβής την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης για ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα (γενόσημα) για λογαριασμό της ALAPIS, και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης 32 υφιστάμενων φακέλων γενόσημων προϊόντων της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω συμφωνία δεν ανακόπτει την συνέχιση της δραστηριότητας της ALAPIS που αφορά στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων γενόσημων προϊόντων με σκοπό είτε την ιδιόχρηση είτε τη μεταπώληση τους σε άλλους πελάτες της Εταιρείας με παραχώρηση χρήση δικαιώματος (licencing) ή παρεμφερών συμβάσεων. Κατά συνέπεια, τα ως άνω επιχειρηματικά γεγονότα αποτελούν συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου της ALAPIS και κυρίως δεν αφορούν σημαντικό τμήμα επί της συνολικής δραστηριότητας του ομίλου της ALAPIS. Κυρίως, αντανακλούν την στρατηγική της Εταιρείας να επικεντρώσει τη δραστηριότητά της σε προϊόντα που αναμένεται να έχουν μελλοντικά αύξηση πωλήσεων, όπως τα γενόσημα φάρμακα σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες στα νοσοκομεία και στον ιδιωτικό τομέα και τα φάρμακα ανελαστικής ζήτησης. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων, Τηλ: , MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η ΜARFIN INVESTMENT GROUP AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Αρτινό ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως ακολούθως: 1. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος, 2. Μανώλης Ξανθάκης, Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό Μέλος, 3. Διονύσιος Μαλαματίνας, Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος, 4. Ιωάννης Αρτινός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, 5. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος, 6. Παναγιώτης Θρουβάλας, Εκτελεστικό Μέλος, 7. Joseph Iskander, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 8. David Smoot, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 9. Γιάννος Μιχαηλίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 10. Αρετή Σουβατζόγλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 11. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 12. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 13.Κώστας Λως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 14. Μάρκος Φόρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και 15. Αλέξανδρος Εδιπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ( η Εταιρία ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ εξουσιοδότηση των από και Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως ευρώ σε 2 σειρές ( ΜΟΔ ), με τους ακόλουθους όρους: Η α σειρά του ΜΟΔ θα ανέλθει έως το ποσό των ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

2 ευρώ, με την έκδοση έως ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, θα έχει διάρκεια 6 έτη, ετήσιο επιτόκιο 7% και Τιμή Μετατροπής 0,54 ευρώ. Η β σειρά του ΜΟΔ θα ανέλθει έως το ποσό των ευρώ, με την έκδοση έως ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, θα έχει διάρκεια 7 έτη, ετήσιο επιτόκιο 6,3% και Τιμή Μετατροπής 0,99 ευρώ. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης και στις 2 σειρές του ΜΟΔ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με αναλογία συνολικά και στις δύο σειρές 6 ομολογίες για κάθε 7 μετοχές. Στην έκδοση της β σειράς θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους μετατρέψιμων άυλων ομολογιών έκδοσης της Εταιρίας την για ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιών που ήδη κατέχουν με νέες ομολογίες. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Οι ομολογίες και των δύο σειρών του ΜΟΔ δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι λεπτομερείς όροι των εν λόγω εκδόσεων θα συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο θα εκδοθεί κατόπιν της έγκρισης του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου καθώς και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση. ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Δελτίο Τύπου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group ανακοινώνει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2011 (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος) τα οποία παρουσιάζουν Ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 203,02 εκατ. (Ευρώ 221,24 εκατ. το εννεάμηνο 2010) και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 0,51 εκατ. (Ευρώ 10,68 εκατ.). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group στα οποία περιλαμβάνονται κέρδη Ευρώ 3,9 εκατ. από την πώληση του Superferry II, παρουσιάζουν Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 26,45 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 23,63 εκατ.). Σημαντικός παράγων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του Ομίλου. Το εννεάμηνο του 2011, το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά 26% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2010 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων. Με γνώμονα τη θωράκιση του Ομίλου, η Διοίκηση της Attica Group, ολοκλήρωσε με επιτυχία στις αρχές του έτους μία αύξηση κεφαλαίου Ευρώ 24,3 εκατ. και προέβη στην πώληση του πλοίου Superferry II που προσέθεσε στα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου Ευρώ 2,6 εκατ. Tην 30η Σεπτεμβρίου 2011, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 14,8 εκατ. έναντι Ευρώ 26,5 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου Τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου 2011 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2010 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Σεπτεμβρίου, 2011 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 469,27 εκατ. (Ευρώ 471,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2010) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 719,81 εκατ. (Ευρώ 738,24 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2010). Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2011 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 8,22 εκατ. έναντι Ευρώ 5,50 εκατ. το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 20,37 εκατ. έναντι Ευρώ 20,24 εκατ. την ίδια περίοδο το ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ: Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011, η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και οκτώ πλοία Blue Star (μέχρι την πώληση του Superferry II). Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος- Ιταλίας σημείωσε μείωση 8% σε επιβάτες και 6% σε φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα σε συνολικά 12% λιγότερα δρομολόγια στο αντίστοιχο διάστημα του Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI, Superfast I και Superfast II, με 3% λιγότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο 2010, μετέφεραν επιβάτες, φορτηγά οχήματα και Ι.Χ. οχήματα με μερίδια αγοράς 30% στους επιβάτες, 32% στα φορτηγά οχήματα και 28% στα Ι.Χ. οχήματα επί του συνόλου των μεταφερθέντων επιβατών, φορτηγών οχημάτων και Ι.Χ. οχημάτων στις γραμμές Ελλάδος- Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα στους πρώτους εννέα μήνες του Τα μερίδια αγοράς προέρχονται από στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών. Στις γραμμές εσωτερικού ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις θαλάσσιες συνδέσεις Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα και Πειραιάς- Ηράκλειο και λόγω της πώλησης του Superferry II δεν δραστηριοποιήθηκε στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες. Εκτελώντας συνολικά 27% λιγότερα δρομολόγια από το εννεάμηνο του 2010, τα πλοία του Ομίλου Attica, Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki, Superferry II (μέχρι τέλη Φεβρουαρίου), Blue Horizon (μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου), Διαγόρας και Superfast XII μετέφεραν επιβάτες, φορτηγά οχήματα και Ι.Χ. οχήματα. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ SUPERFAST FERRIES ΚΑΙ ΑΝΕΚ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΤΡΑΣ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΑΝΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Στις 24 Μαΐου 2011, η Attica A.E. Συμμετοχών και η ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στη διεθνή γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκόνα και στην ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο. Με τη νέα συνεργασία η οποία ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2011 και είναι τριετούς διάρκειας, επιτυγχάνεται η σημαντική αναβάθμιση της γραμμής Πειραιά-Ηρακλείου με τα υπερσύγχρονα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία Superfast XII και Olympic Champion. Παράλληλα επιτυγχάνεται η αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας στη γραμμή Πάτρας Ηγουμενίτσας Ανκόνα ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της γραμμής, με ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών υπηρεσιών που προσφέρονται. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 24,4 ΕΚΑΤ.: Στις 12 Οκτωβρίου 2011, η μητρική εταιρία Attica Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Προκειμένου να θωρακίσει περισσότερο την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας Νοεμβρίου 2011 την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, με σκοπό την άντληση Ευρώ 24,4 εκατ. με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 17 νέες μετοχές για κάθε 40 παλαιές με τιμή διάθεσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Στην ίδια Γενική Συνέλευση θα προηγηθεί η πρόταση να μειωθεί η ονομαστική αξία από Ευρώ 0,83 σε Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ BLUE STAR DELOS: Στις 18 Οκτωβρίου 2011, παρελήφθη από τα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Κορέας, το νεότευκτο και υπερσύγχρονο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Ro-Pax Blue Star Delos. Το Blue Star Delos είναι το πρώτο από την παραγγελία δύο πλοίων, υψηλών προδιαγραφών, ολικού μήκους 145,50 μέτρων, ταχύτητος 26 κόμβων και μεταφορικής ικανότητας επιβατών και 450 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή 50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

3 φορτηγών οχημάτων και 150 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως. Το συνολικό κόστος ολοκλήρωσης της κατασκευής του Blue Star Delos υπερέβη τα Ευρώ 70 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 32 εκατ. εισεφέρθησαν από Ίδια Κεφάλαια της Attica Group και τα υπόλοιπα από τραπεζικό δανεισμό. Το Blue Star Delos αναμένεται να καταπλεύσει στον Πειραιά τις επόμενες ημέρες και θα δρομολογηθεί στη γραμμή Πειραιά-Πάρο-Νάξο-Ίο- Θήρα. Για περισσότερες πληροφορίες: Attica Group - κ. Γ. Κρητικός - Group CFO - Τηλ.: Fax: Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας (www.attica-group.com) και θα δημοσιευθούν στον Τύπο την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α. Σε απάντηση της από 27/10/2011 επιστολή σας, με αρ. πρωτ σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Α)H Ιμπέριο σε εφαρμογή της απόφασης της 13/10/2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της παρείχε εγγύηση προς την θυγατρική της ΔΟΜΥΛΙΚΟ ΑΕ ποσού ευρώ για ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία και καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα, την οποία και κάλυψε τον Δεκέμβριο του Την εν λόγω οφειλή αναγνώρισε η εταιρεία THORNBRIDGE LTD (μέτοχος της ΔΟΜΥΛΙΚΟ) κατά της οποίας η ΙΜΠΕΡΙΟ απέκτησε ισόποση απαίτηση. Παράλληλα σε εφαρμογή της απόφασης της 15/12/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας χορήγησε δάνειο ευρώ στην εταιρεία THORNBRIDGE LTD το οποίο μαζί με την αναγνώριση της οφειλής των ευρώ ανέβασε το σύνολο της απαίτησης προς την εταιρεία THORNBRIDGE LTD στα ευρώ. Β) Κατά την χορήγηση του δανείου των ευρώ καθώς και για την αναγνώριση της οφειλής από την εταιρεία THORNBRIDGE LTD δεν είχαν δοθεί εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. Γ) Η εταιρεία ΔΟΜΥΛΙΚΟ υπήρξε θυγατρική της ΙΜΠΕΡΙΟ. Η εταιρεία THORNBRIDGE LTD ήταν και είναι μέτοχος της ΔΟΜΥΛΙΚΟ. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχει η υπήρξε μετοχική ή οποιαδήποτε άλλη συμβατική ή μη σχέση μεταξύ των εταιρειών ΔΟΜΥΛΙΚΟ και THORNBRIDGE LTD με την ΙΜΠΕΡΙΟ. Forthnet A.E. Η Forthnet A.E. (στο εξής και η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από ανακοίνωσής της για την ματαίωση της συγκληθείσας για την Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την σύγκληση νέας για την , διευκρινίζει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την ανωτέρω απόφαση με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων και της Εταιρείας. Σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την χώρα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού αξιολόγησαν τις εξαιρετικά δυσμενείς εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και την μεταβλητότητα που γεννά η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις αποφάσεις στην ζώνη του Ευρώ, έκριναν ότι μία σχετική χρονική απόσταση από τις τρέχουσες, αβέβαιες, εξελίξεις, θα δημιουργούσε καλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης των υφιστάμενων προοπτικών και θα βοηθούσε μια επιτυχημένη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η ατυχής χρονικά σύμπτωση της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, με την πλέον αβέβαιη και κρίσιμη για την χώρα περίοδο, δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ευθύνη και μέριμνα του οποίου εναπόκειται η διοργάνωση μίας επιτυχημένης έκδοσης. Διατηρώντας πλέον ικανή απόσταση από τα πρόσφατα γεγονότα και εν αναμονή των εξελίξεων που θα επακολουθήσουν των κρίσιμων αποφάσεων της προηγούμενης εβδομάδας, οι οποίες προσδοκούμε ότι θα οδηγήσουν σε ουσιαστική εξομάλυνση της χρηματοπιστωτικής έντασης, η για την νέα ημερομηνία συγκληθείσα Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτελέσει τον σκοπό της. Η αναγκαία χρονική μετατόπιση της ημερομηνίας πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ενδέχεται να οδηγήσει σε απόκλιση ορισμένων συμβατικών δεσμεύσεων των Ομολογιακών Δανείων, χωρίς τούτο να διαφαίνεται ότι επηρεάζει την ικανότητα της Eταιρείας να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία διευκρινίζει σχετικά με την πώληση της εταιρείας CyberArts (αφορά συμμετοχή 35% επί του μετοχικού κεφαλαίου της CyberArts που είχε αποκτηθεί το Δεκέμβριο 2009 από τη θυγατρική του Ομίλου, INTRALOT Interactive USA LLC), ότι το τίμημα διέπεται από σύμβαση εμπιστευτικότητας μεταξύ των συναλλασσομένων μερών, σε κάθε περίπτωση όμως η επιβάρυνση στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας (βάσει ισολογισμού ) είναι της τάξης του 1% των ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης Εταιρείας. Επιπλέον, επιστρέφονται δάνεια που είχαν δοθεί και αποδεσμεύονται οικονομικοί πόροι της Εταιρίας που θα ήταν απαραίτητοι για την περαιτέρω ενίσχυση της CyberArts. Σε συνέχεια της πώλησης του ως άνω ποσοστού ο Όμιλος δεν έχει πλέον συμμετοχή στην εν λόγω εταιρεία. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (στο εξής "η Εταιρία") ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το Ν. 3340/2005, την απόφαση 1/434/ και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την o κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου της Εταιρίας, απέκτησε μετοχές της MIG συνολικής αξίας ΕΥΡΩ ,98. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν 456 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,45 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 211,16 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδριάσεις της ), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Την η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 2,65 ανά μετοχή, μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ 6.625,00. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

4 EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Η Εταιρεία Eurobank Properties A.Ε.Ε.Α.Π (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Εταιρεία Lamda Development A.E πραγματοποίησε στις 31 Οκτώβριου 2011 αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία Lamda Development A.E είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Αθανασίου Οδυσσέα ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lamda Development A.E EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Αγορά Ιδίων Μετοχών Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 06 Απριλίου 2011) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 07 Απριλίου 2011), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 4,11 ανά μετοχή, μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ 6.674,30 ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί ότι η κυπριακή θυγατρική της WOODLAND DESIGNS PLC έλαβε από το Δικαστήριο της Λευκωσίας νέα προθεσμία μέχρι την για την υποβολή ένστασης κατά της αίτησης διάλυσης της εταιρείας από χρηματοδοτικό οργανισμό. Παράλληλα το ίδιο δικαστήριο όρισε δικάσιμο για την υπόθεση στις Η θυγατρική με την συνδρομή νομικού συμβούλου προετοιμάζεται για την υποβολή ένστασης εντός της ταχθείσας προθεσμίας FOLLI FOLLIE GROUP H Εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία A.E." με δ.τ. Folli Follie Group ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/ , ότι ο κος Γεώργιος Κουτσολιούτσος του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005) - προέβη την 1η Νοεμβρίου 2011, σε αγορά μετοχών, συνολικής αξίας ,68 ευρώ. FOLLI FOLLIE GROUP Αγορά Ιδίων Μετοχών H Εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία A.E." με δ.τ. Folli Follie Group σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της ) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της ), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως: Την η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης ευρώ 8,197 ανά μετοχή, μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ ,00. RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. Σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε." γνωστοποιεί ότι, στις , απέκτησε συνολικά κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία "RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έναντι 3,40 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν στις RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Rilken ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από την HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. (στο εξής η «Henkel Ελλάς») στις 1/11/11, η οποία είναι νομικό πρόσωπο στενά συνδεόμενο με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Φαλτσέτα και Φίλιππο Μηναΐδη, στις 31/10/2011, η Henkel Ελλάς απέκτησε μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ. J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. Η J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει σε συμμόρφωση με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/ και την εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία D&S JOANNOU (INVESTMENTS) LIMITED, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, Μέλος του Δ.Σ. της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, προέβη την σε αγορά ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ ΑΕ, αξίας ευρώ 6.478,28. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η Consolidated Lamda Holdings S.A. προέβη στις σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 5.262,55 ευρώ. Η Consolidated Lamda Holdings S.A. είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Π. Καλαντζή, Πρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο, Ε.L. Bussetil, οι οποίοι είναι επίσης μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/ και 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις ότι : 1) Στις προέβη στην αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 7.500,00 ευρώ. 2) Στις προέβη στην αγορά 133 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,00 ευρώ. 3) Στις προέβη στην πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,00 ευρώ. 4) Στις προέβη στην πώληση 20 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,00 ευρώ. 5) Στις προέβη στην αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,69 ευρώ. 6) Στις προέβη στην πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,07 ευρώ. 7) Στις προέβη στην αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,14 ευρώ. 8) Στις προέβη στην αγορά 25 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,00 ευρώ. 9) Στις προέβη στην πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,76 ευρώ. 10) Στις προέβη στην πώληση 20 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,00 ευρώ. 11) Στις προέβη στην αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,00 ευρώ. 12) Στις προέβη στην πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,72 ευρώ. 13) Στις προέβη στην αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,00 ευρώ. 14) Στις προέβη στην πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας ,00 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005). Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. Ανανέωση Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης Η εταιρία Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν αίτησής της, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε με την από απόφασή του την ανανέωση της χρονικής διάρκειας της ιδιότητας της εταιρίας Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου "NBGΑΜ ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό" μέχρι την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. H MHXANIKH A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Ε.Κ., ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Π. Εμφιετζόγλου, υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη την 27η Οκτωβρίου 2011 σε αγορά κοινών μετοχών αξίας ευρώ, την 31η Οκτωβρίου σε αγορά κοινών μετοχών αξίας ευρώ και την 1η Νοεμβρίου σε αγορά κοινών μετοχών αξίας ευρώ. ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. H ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα το Ν. 3340/2005, προέβη την 27η Οκτωβρίου 2011 σε αγορά μετοχών αξίας ευρώ, την 31η Οκτωβρίου σε αγορά μετοχών αξίας 834 ευρώ και την 1η Νοεμβρίου σε αγορά μετοχών αξίας 760 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. Η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλoς του Δ.Σ. κος Γεώργιος Στέγγος, ενημέρωσε ότι προέβη στις 1/11/2011 σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ ,85. SPACE HELLAS Α.Ε. Η Space Hellas βραβεύτηκε από τη Hewlett-Packard ως «HP Software - Operations Management Partner of the Year», κατά τη διάρκεια του HP Enterprise Partner Event που διεξήχθη πρόσφατα στην Αθήνα. Η Space Hellas διακρίθηκε μεταξύ των πολυάριθμων συνεργατών της HP, για την επιτυχημένη αξιοποίηση προϊόντων HP Software για Operations Management σε μεγάλα έργα του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Η Space Hellas υποστηρίζει τους πελάτες της, λειτουργώντας ως System Integrator και Value Added Solutions Provider σε θέματα τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας. Στα 26 χρόνια δραστηριότητάς της, έχει υλοποιήσει σημαντικά και σύνθετα έργα για πολυάριθμους πελάτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν των Ελληνικών και ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, πληθώρα εταιριών και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Σχολιασμός Δημοσιευμάτων Σε απάντηση της από 02/11/2011 επιστολής του Χ.Α. και των συνημμένων δημοσιευμάτων του ημερήσιου και ηλεκτρονικού τύπου σας γνωστοποιούμε ότι μόλις υπάρξουν εξελίξεις επί των θεμάτων αυτών (αίτημα δανειοδότησης της εταιρείας και έκδοση της εφημερίδας), θα ανακοινωθούν στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες αρχές με τα μέσα που ορίζει ο νόμος, όπως άλλωστε γίνεται κατά πάγια τακτική της εταιρείας. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. H GENIKI Bank Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ανακοινώνει τις ακόλουθες μεταβολές στο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2011: 1. Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2011 : Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μήνου 2011, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. 2. Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2011: Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μήνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03/11/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής. - Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση. Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2011 ( ) με τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως έως Παροχή άδειας για την απόκτηση ακινήτων μελών του Δ.Σ. από την εταιρεία. 4. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση έως και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση έως Διάφορα θέματα ανακοινώσεις. α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση: Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της, ήτοι κατά την έναρξη της 29ης Οκτωβρίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 27η Οκτωβρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τη συμμετοχή στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Νοεμβρίου 2011 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής ήτοι κατά την 11η Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτού πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο μέχρι την τρίτη (3) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι την 29η Οκτωβρίου 2011 ή την 11η Νοεμβρίου 2011 για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων: Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέρονται πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nakas.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση 19ο χλμ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

7 Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Φιλοθέη Λαψάνη) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων. 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 3η Νοεμβρίου 2011 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 18η Οκτωβρίου Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nakas.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3ης Νοεμβρίου 2011 (άρθρο 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920). Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2011 ήτοι μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920). 4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2011 ήτοι μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίας ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Φιλοθέη Λαψάνη) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 03/11/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της Eταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση ( ) της από σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της. 2. Έγκριση της πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/ Έγκριση λήψης δανείου (ομολογιακού ή άλλης μορφής) μέχρι του ποσού των εξακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ ,00) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του. 4. Επικύρωση εκλογής του κου Αθανάσιου Ζυγούλη ως Mέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Mέλους κας Μαρίνας Μασσαρά. 5. Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε: - Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας, - Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011, λαμβάνεται όμως υπόψη η τελευταία εργάσιμη μέρα, δηλαδή η 27η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη) που προηγείται της συνεδρίασης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

8 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Για την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10η Νοεμβρίου 2011, (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Νοεμβρίου 2011, (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax στον αριθμό , τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.opap.gr) το έντυπο αντιπροσώπευσης. Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής & Επιστροφή κεφαλαίου Από 6/7/2011 και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του Μ.Κ., οι μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Σήµερα την 20η Απριλίου 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 9:00 πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και ώρα 9 ην πρωινή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Λένορµαν 205, 104 42 Αθήνα Τηλ.: +30 210 5198000 Fax: +30 210 5139905 info@naftemporiki.gr 03 ετήσιο δελτίο και απολογισμός ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 04 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Σήµερα την 28η Απριλίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 9:00 πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα