Newsletter special edition No. 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Newsletter special edition No. 3"

Transcript

1 No. 3

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Συνέντευξη με τον κύριο Χρήστο Γκόφα... 4 Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής ανάπτυξης, Καινοτομίας & Συνεργασίας των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών, Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή... 4 Συνέντευξητης κυρίας Angelina Živković Υπουργική Σύμβουλος και Επικεφαλής του τμήματος Ευρωπαϊκής Ένταξης και διεθνούς συνεργασίας, Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου Υπουργείο Μεταφορών και Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Πρόεδρος του SEETO Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης (South East Europe Infrastructure Forum SEEIF) & 3 η Υπουργική Σύνοδος του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEETAC) Τελικά Συμπεράσματα και Συστάσεις... 13

3 Εισαγωγή Το Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης (South East Europe Infrastructure Forum SEEIF) και η 3η Υπουργική Σύνοδος του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEETAC) συνδιοργανώθηκαν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, την 22 η Μαΐου 2012, από το Ελληνικό Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου την Κεντρική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (Central European Initiative - CEI). Η συζήτηση διατηρήθηκε ουσιαστική χάρις στους ομιλητές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, των Υπουργικών Εταίρων του SEETAC και άλλων εθνικών και διεθνών φορέων. Το Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης δομήθηκε σε δύο συνεδρίες: η πρώτη με τίτλο «Εστιάζοντας στις Υποδομές: Συντονισμός του σχεδιασμού και προτεραιοτήτων επενδύσεων σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) και των συμμετεχόντων χωρών στο Παρατηρητήριο Μεταφορών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe Transport Observatory - SEETO)» και η δεύτερη με τίτλο «Οριζόντιες δράσεις/ προτεραιότητες Πηγαίνοντας πέρα από τις υποδομές: Ξεπερνώντας προβλήματα για τη βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στις προοπτικές και τα προβλήματα για τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών και διεθνών έργων προτεραιότητας για την ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του κανονισμού για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών ΔΕΔ-Μ (Trans-European Transport Network ΤΕΝ-Τ), που είναι επί του παρόντος υπό έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η επέκταση των ΔΕΔ-Μ σε γειτονικές χώρες και περιοχές της ΕΕ, το πλαίσιο χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες, καθώς και θέματα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος μεταφορών στην περιοχή, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση δυσχερειών που προκύπτουν από τους διαφορετικούς διοικητικούς θεσμούς και τη διέλευση συνόρων, βελτιώνοντας τις προοπτικές για πολυτροπικές μετακινήσεις και ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συντροπικότητα.

4 Συνέντευξη με τον κύριο Χρήστο Γκόφα Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής ανάπτυξης, Καινοτομίας & Συνεργασίας των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών, Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1. Ποιος είναι ο στρατηγικός προσανατολισμός της συνεργασίας και του συντονισμού των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στο «Πλαίσιο Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» (Western Balkans Investment Framework WBIF) στον τομέα των μεταφορών; H κυριότητα των δικαιούχων, η στρατηγική συνοχή και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας που διέπει την επιλογή και την υλοποίηση των έργων στο «Πλαίσιο Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών. Αυτός ο προσανατολισμός παρέχει μια συνεργατική και εναρμονισμένη προσέγγιση να κατευθύνει και να επιταχύνει τη χρηματοδότηση επενδύσεων μεταφορών και να υποστηρίζει την εξέλιξη της διαδικασίας προσχώρησης. Το «Πλαίσιο Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» επιδιώκει επίσης μεγαλύτερη εναρμόνιση και συνέπεια με τις περιφερειακές προτεραιότητες, όπως προσδιορίζονται από τις Κυβερνήσεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σύμφωνα με το Μνημόνιο Συμφωνίας του 2004 σχετικά με την ανάπτυξη ενός περιφερειακού δικτύου μεταφορών. Το επονομαζόμενο «Εκτεταμένο Δίκτυο» SEETO είναι εναρμονισμένο με την πρόσφατη αναθεώρηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ της ΕΕ. 2. Πώς θα χαρακτηρίζατε το συντονισμό μεταξύ των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στο παρελθόν και σήμερα, όσον αφορά στις δραστηριότητές τους στην περιοχή; Πού εντοπίζετε τα προτερήματα και τις αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου συντονισμού και ποιες οι προοπτικές βελτίωσης; Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του WBIF είναι ο υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των εξωτερικών χρηματοδοτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΔΧΙ) και διμερείς δωρητές επιλέγοντας να στηρίξουν από κοινού τα πλέον κατάλληλα έργα. Τα πλεονεκτήματα για τους δικαιούχους, τα ΔΧΙ και την ΕΕ είναι πολυάριθμα, μπορώ να αναφέρω εδώ κάποια: Πρόσβαση σε κεφάλαια προετοιμασίας έργων, που είναι δύσκολο να βρεθούν κυρίως για περιφερειακά έργα. Ταχύτερη προετοιμασία καλής ποιότητας έργων, δυνατότητα αξιοποίησης του WBIF για να ξεπεραστούν προβλήματα σε υπό εξέλιξη έργα ή για την άρση αποκλεισμού δάνειων που έχουν υπογραφεί, αλλά δεν

5 έχουν καταβληθεί. Επίσης, ο συνδυασμός επιχορηγήσεων με δάνεια μπορεί να επιφέρει καλύτερους όρους χρηματοδότησης για τον υποκινητή του έργου. Ο μερισμός των εργασιών και η υψηλού βαθμού συνεργασία βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και διασφαλίζει ότι τα έργα που έχουν επιλεγεί είναι ύψιστης προτεραιότητας. Σε αυτή τη διαδικασία οι δικαιούχοι έχουν πάντα ένα βασικό ρόλο. Ωστόσο αυτός ο συντονισμός έχει ένα μειονέκτημα, ότι η διαδικασία είναι αναγκαστικά πιο χρονοβόρα από μια άμεση συμφωνία μεταξύ μιας κυβέρνησης και ενός ΔΧΙ. Τα θέματα επικοινωνίας και διοίκησης είναι επίσης πιο πολύπλοκα και απαιτούν σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πλήρης ενασχόληση όλων των ενδιαφερομένων μερών. Το 2010 το WBIF πραγματοποίησε μια επιχειρησιακή αναθεώρηση και τέθηκαν 13 προτάσεις για την ενίσχυση αυτού του συντονισμού. Δύο βασικά στοιχεία της αναθεώρησης που είναι σήμερα υπό εκτέλεση είναι η ομαδοποίηση των πόρων σε ένα κοινό ταμείο και η θέσπιση μιας ειδικής γραμματείας διαχείρισης του WBIF. Έχουμε επίσης ενισχύσει τις επικοινωνιακές μας προσπάθειες και η ιστοσελίδα του WBIF παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, όχι μόνο για τα έργα του WBIF, αλλά και για την ευρύτερη στρατηγική και πολιτική σε σχέση με τους κοινωνικόοικονομικούς τομείς, στους οποίους απευθύνεται το πλαίσιο. 3. Το «Πλαίσιο Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» είναι ένας καινοτόμος μηχανισμός για την προετοιμασία και την προώθηση έργων. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά; Ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα; Ναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το WBIF ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του Δυόμισι χρόνια αργότερα, το WBIF έχει διαθέσει επιχορηγήσεις ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ σε 112 έργα. Οι χρηματοδοτικοί πόροι από τα εν δυνάμει ΔΧΙ υπολογίζονται σε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε επενδύσεις πάνω των 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 52 προτάσεις νέων έργων υποβλήθηκαν υποδεικνύοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των δικαιούχων. Επιπλέον, το WBIF αυξάνει το ερευνητικό του έργο και τον Ιούνιο του 2011 η Συντονιστική Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση ώστε να επιτρέψει στις επιχορηγήσεις του WBIF να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση επιλεγμένων μελετών τομεακής ανάπτυξης. Οι μελέτες αυτές, μολονότι δεν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες επενδύσεις, μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη έρευνα και ανάλυση ώστε να καθοδηγήσουν την ιεράρχηση των επενδύσεων καθώς και τον προσδιορισμό των βασικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι πλέον ενεργό μέλος επιτρέποντας στο WBIF να επωφεληθεί από τη μεγάλη της εμπειρία και στην τομεακή

6 έρευνα. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το WBIF σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα - οδηγό για επενδύσεις στην περιοχή. 4. Από μια πρόχειρη παρατήρηση των τρεχόντων έργων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, φαίνεται ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει το δανεισμό και τις δραστηριότητες παροχής τεχνικής βοήθειας στην περιοχή αυτή. Είναι αυτή η παρατήρηση σωστή; Ποιά είναι τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του όγκου των επενδύσεων στις χώρες του SEETAC; Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά την περιοχή και αυτό έχει επηρεάσει και τις αποφάσεις για έργα υποδομής και τεχνικής βοήθειας. Η έρευνά μας έδειξε ότι στο πνεύμα των περικοπών λόγω της κρίσης, οι κυβερνήσεις της περιοχής όπως οι ομόλογοί τους στην ΕΕ μειώνουν δαπάνες κεφαλαίου πιο σημαντικά από τις τρέχουσες δαπάνες. Πριν από την κρίση, ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου ήταν κατά μέσο όρο ύψους 31% του ΑΕΠ περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου τους. Ωστόσο, μέχρι το 2009, αυτό το ποσοστό είχε πέσει στο 24% και τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν μια περαιτέρω πτώση γύρω στο 21%. Μια τέτοια μείωση έχει σημαντικές προεκτάσεις στην ικανότητα των χωρών να παράγουν την απαραίτητη κοινωνικόοικονομική ανάπτυξη και να ισοσταθμιστούν με την ΕΕ, καθώς οι ανάγκες της περιοχής είναι πολύ σημαντικές. Ως πρόκλησή μας θεωρούμε τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που είναι σε υψηλότερη προτεραιότητα και ταυτόχρονα είναι οικονομικά βιώσιμες. Η κύρια ευθύνη αυτών των επιλογών παραμένει στις Κυβερνήσεις της περιοχής, που χρειάζεται να προσαρμόσουν τα εθνικά τους σχέδια ανάπτυξης, τις τομεακές στρατηγικές και τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις δαπανών στο γενικό οικονομικό περιβάλλον. Το WBIF οφείλει επίσης να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται σύμφωνα με το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Εκπονούμε τακτικές αξιολογήσεις των μακροοικονομικών θεμάτων που συνδράμουν σε συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική και την πολιτική στις διάφορες δομές του WBIF. Το 2011 συνετάχθησαν δύο εκθέσεις: η Σύνοψη των Συμπερασμάτων σχετικά με τις Ανάγκες για Νέες Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια και οι Επιπτώσεις των Μέτρων Λιτότητας σχετικά με τα Επενδυτικά Προγράμματα στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι εκθέσεις αυτές παρουσιάστηκαν στη Συντονιστική Επιτροπή του WBIF και επί του παρόντος παρουσιάζονται στις Τοπικές Αρχές στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το πρώτο σε σειρά σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη το Νοέμβριο 2011 και το δεύτερο στη Σερβία το Μάιο του 2011, εστιάζοντας στις γενικές και ειδικές για κάθε χώρα μακροοικονομικές τάσεις και επιπτώσεις της σύγχρονης δημοσιονομικής κρίσης. Στόχος είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να πάρουν τις καταλληλότερες αποφάσεις.

7 Προσπαθούμε επίσης να παρακολουθούμε τις επενδυτικές ροές από την ΕΕ, τα ΔΧΙ και τους διμερείς δωρητές στα Δυτικά Βαλκάνια σε βασικούς τομείς δράσης του WBIF ανατρέξτε στη βάση δεδομένων επενδύσεων στην ιστοσελίδα του WBIF. Εξασφαλίζοντας την επικαιροποίηση των δεδομένων, η πλήρης πληροφόρηση σχετικά με τις επενδύσεις είναι ένα έργο πρόκληση, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2008, οι εγκεκριμένες επενδύσεις στο τομέα των μεταφορών ξεπερνούν συνολικά τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τα 3,8 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ σε δάνεια. Το επόμενο ουσιώδες ζήτημα για εμάς είναι η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής των εν λόγω επενδύσεων. 5. Ποιές οι κυρίαρχες τάσεις για τη χρηματοδότηση των μεταφορών που συνδέονται με επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και ποιός ο προβλεπόμενος όγκος των επενδύσεων από το WBIF βραχυπρόθεσμα (στα επόμενα 3 5 χρόνια); Ο τομέας των μεταφορών ήταν και θα παραμείνει ένας τομέας μεγάλης σημασίας για την περιοχή και θα συνεχίσει να απασχολεί με σημαντικές επενδύσεις από διάφορους χρηματοδότες, την ΕΕ και τους διμερείς δωρητές. Από την ίδρυση του WBIF το 2009, στον τομέα των μεταφορών μόνο αντιστοιχούν πάνω από 43 εκατομμύρια ευρώ των επιχορηγήσεων που έχουν εγκριθεί ή 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις συνολικές εκτιμώμενες επενδύσεις, πάνω από τις μισές προγραμματιζόμενες επενδύσεις κεφαλαίου του WBIF κατά τα επόμενα χρόνια. 6. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των χρηματοδοτήσεων απευθύνονται σε οδικά έργα (κατασκευή αυτοκινητοδρόμων). Ωστόσο, η χρηματοδότηση των οδικών έργων γίνεται χωρίς την απαιτούμενη ωριμότητα των έργων. Τελικά δίνεται ευκαιρία για τους σιδηροδρόμους καθώς και για διαλειτουργικότητα και συντροπικότητα στην περιοχή; Ναι, ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών της περιοχής, που εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα, αλλά αυτό απαιτεί συνεχείς προσπάθειες από τις Κυβερνήσεις, την ΕΕ και τους διάφορους χρηματοδότες. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την ανάγκη για την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα των σιδηροδρόμων, και αυτό είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες του Μνημονίου Συμφωνίας του SEETO που υπεγράφη το 2007 και εστιάζει στις απαραίτητες πολιτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των σιδηροδρόμων στην περιοχή. Η θέσπιση της στρατηγικής του Δούναβη από την ΕΕ επίσης εφιστά την προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με τις πλωτές μετακινήσεις. Τέσσερις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία, εμπλέκονται στη στρατηγική του Δούναβη και αναμένουμε στο μέλλον περισσότερο ενδιαφέρον σε θέματα όπως είναι τα συστήματα πλοήγησης και πληροφοριών στις πλωτές μετακινήσεις. Μέσω της εναρμονισμένης προσέγγισης για την επιλογή των έργων, το WBIF εξασφαλίζει την αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων έργων μεταφορών ανάλογα με την ωριμότητά τους και τη συνοχή τους με τις περιφερειακές προτεραιότητες, είτε σε σιδηροδρομικά είτε σε οδικά έργα. Αυτό, εν τέλει, μπορεί να επιφέρει πιο ισορροπημένες χρηματοδοτήσεις και καλύτερο καθορισμό προτεραιοτήτων.

8 7. Πώς αντιλαμβάνεστε την γενική Πολιτική Μεταφορών της ΕΕ σχετικά με την χρηματοδότηση των έργων υποδομών μεταφορών (περιεχόμενο της πρότασης του κανονισμού για την ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ, πρόταση θέσπισης των μηχανισμών «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility CEF) και «Πρωτοβουλία Ομολόγων Έργου Ευρώπη 2020» (Europe 2020 Project Bond Initiative); Ο ορισμός των Αξόνων Προτεραιότητας συνεπάγεται αυτόματα τη χρηματοδότηση (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) των μεμονωμένων (μικρών) έργων κατά μήκος τέτοιων αξόνων; Το νέο πακέτο είναι μια σημαντική στρατηγική εξέλιξη της Πολιτική Μεταφορών της ΕΕ: η αναγνώριση των Αξόνων Προτεραιότητας θα δεν συμπίπτει αναγκαστικά με χρηματοδότηση όλων των τμημάτων τους. Ωστόσο, από την προοπτική της διεύρυνσης το νέο πλαίσιο πολιτικής είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την καλύτερη σύνδεση της ΕΕ με βασικές υποδομές στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι επενδύσεις στις μεταφορές θεωρούνται ως εντάσεως κεφαλαίου και αυτό επίσης απαιτεί από Κυβερνήσεις και εξωτερικούς χρηματοδότες να αναζητούν για περαιτέρω ιεράρχηση προτεραιοτήτων για επενδύσεις σε μεταφορές και να προσπαθούν να προσδιορίσουν καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Οι μηχανισμοί «Συνδέοντας την Ευρώπη» και «Πρωτοβουλία Ομολόγων Έργου Ευρώπη 2020» αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. 8. Υπάρχουν πολλά σχέδια εθνικής και διεθνούς σημασίας τα οποία εξακολουθούν να χρήζουν χρηματοδότησης. Μερικά από τα έργα αυτά αναβάλλονται λόγω της στενότητας των ταμείων. Είναι η διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων αρκετή για το WBIF ώστε να δεχτεί ένα έργο υποψήφιο προς χρηματοδότηση; Είναι πάντοτε πιθανό να βελτιωθεί η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Επίσης οι συνθήκες μεταβάλλονται γρήγορα και θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ελαστικότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ωστόσο, η WBIF προσφέρει σε μεγάλο βαθμό διασφάλιση ότι τα έργα άμεσης προτεραιότητας έχουν επιλεγεί ως έργα επιλεγμένα από όλους τους βασικούς συμμετέχοντες τους δικαιούχους, τους χρηματοδότες και τους χορηγούς. Οι δικαιούχοι είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας. Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να εγκριθεί, εκτός εάν υποβάλλεται από τον Εθνικό Συντονιστή του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB). Το επικεφαλές σχετιζόμενο ΔΧΙ εξαρχής υποδεικνύει αν η προτεινόμενη επένδυση θεωρείται ως βιώσιμη για χρηματοδότηση. Όλα τα ενεργά στην περιοχή ΔΧΙ και τα διμερή Ινστιτούτα (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank ΕΙΒ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development EBRD), Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Development Bank CEB), Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank WB)), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι διμερείς δωρητές συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης. Θέματα όπως η καταλληλότητα της

9 προτεινόμενης επένδυσης σε εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, περιφερειακές στρατηγικές (π.χ. το «Εκτεταμένο δίκτυο» του SEETO) και προτεραιότητες διεύρυνσης της ΕΕ αξιολογούνται ως μέρη της διαδικασίας διαλογής. Στη συνέχεια το WBIF επωφελείται από τομεακές και στρατηγικές μελέτες που διενεργούνται από αξιόπιστους οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD) και άλλα. Τέλος, το WBIF παρέχει μακροχρόνια τεχνική βοήθεια στους δικαιούχους στον προσδιορισμό και την προετοιμασία των προτάσεων έργων. Ελπίζουμε ότι μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες μπορούμε ορθολογικά να ελπίζουμε την επικέντρωση στις υψηλότερες προτεραιότητες. 9. Μία πρόταση για τη χρηματοδότηση σχεδίου συνοδεύεται από υποστηρικτικές μελέτες για την κοινωνικοοικονομική και δημοσιονομική απόδοση του έργου, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εφαρμογές που περιγράφουν το έργο, κ.λπ. Είναι τα αποτελέσματα των κοινωνικό-οικονομικών και δημοσιονομικού κόστους οφέλους μελετών τα μοναδικά κριτήρια για την αξιολόγηση του έργου και την έγκρισή του; Ποιά η γνώμη σας για μη ποσοτικοποιήσιμες παραμέτρους που σχετίζονται με περιφερειακή ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική και οικονομική συνοχή σε μια χώρα, οικονομικές επιπτώσεις (από εισαγωγές / εξαγωγές, τουρισμό, μετακινήσεις) σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα; Αυτές οι παράμετροι λαμβάνονται υπόψη και σε τι βαθμό; Όπως ανέφερα και παραπάνω, η διαδικασία αίτησης για στήριξη από το WBIF απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία της συνάφειας των εθνικών και τομεακών στρατηγικών. Οι παράμετροι που θέσατε παραπάνω θεωρούνται συνήθως ως μέρος αυτών των στρατηγικών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιδοτήσεων που εγκρίνει το WBIF εστιάζουν στη στήριξη της προετοιμασίας μιας επένδυσης σε πολλές περιπτώσεις εκπονώντας διάφορες μελέτες σκοπιμότητας, κόστους οφέλους και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως αναφέρατε. Οι μελέτες αυτές επίσης λαμβάνουν υπόψη σε διάφορους βαθμούς ανάλογα με τη φύση της επένδυσης πολλά από τα ζητήματα που παραθέσατε. Έτσι, Κυβερνήσεις και χρηματοδότες ενημερώνονται σχετικά με τα θέματα αυτά πριν αναλάβουν την τελική απόφαση για επένδυση. Το WBIF, συνεχίζοντας να εστιάζει στην υποστήριξη μεμονωμένων έργων για την χρηματοδότηση των επενδύσεων αποδίδει επίσης μεγάλη προσοχή στις γενικές στρατηγικές και το επενδυτικό κλίμα όπως υποδεικνύεται από την έναρξη των μελετών τομεακής ανάπτυξης. Αυτό είναι σε συμφωνία με το προγραμματικό σχέδιο της ΕΚ για τη χορήγηση συνδρομών που παρέχει στην περιοχή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB) (Instrument for Pre-Accession Assistance IPA) σε μια πιο τομεακή προσέγγιση κάτι πιθανόν να ενισχυθεί στη Νέα Προγραμματική Περίοδος

10 Συνέντευξητης κυρίας Angelina Živković Υπουργική Σύμβουλος και Επικεφαλής του τμήματος Ευρωπαϊκής Ένταξης και διεθνούς συνεργασίας, Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου Υπουργείο Μεταφορών και Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Πρόεδρος του SEETO 1. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα μπορούσε το SEETAC να συνεισφέρει στο σύστημα μεταφορών του Μαυροβουνίου, και ποιός, κατά τη γνώμη σας, ο ρόλος αυτού του έργου στη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ; Ταυτόχρονα με την τρέχουσα επανεξέταση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το SEETO και οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων εξετάζουν το «Εκτεταμένο δίκτυο» μεταφορών του SEETO και προετοιμάζουν τις επενδύσεις έργων προτεραιοτήτων για την ενίσχυση του δικτύου μεταφορών στην περιοχή και την εξασφάλιση ζωτικής σημασίας συνδέσεων με το δίκτυο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το SEETAC μπορεί να παρέχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα, όσον αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του Μαυροβουνίου, των γειτονικών χωρών της περιφέρειας και των κρατών μελών της ΕΕ (Αυστρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Ιταλία), στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δικτύων των εταίρων, στην ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ και στη δημιουργία μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον προσδιορισμό μέτρων με στόχο την ενσωμάτωση των δικτύων του Μαυροβουνίου και του SEETO Μαυροβούνιο στο ΔΕΔ-Μ. Το SEETAC δίνει τη δυνατότητα για διάλογο ζωτικής σημασίας για έργα προτεραιότητας στις μεταφορές περιφερειακής σημασίας, καθώς και για την βελτιωμένη προώθηση των μεταρρυθμίσεων για την πρόοδο και την υλοποίησή τους, αξιολογώντας και αναγνωρίζοντάς τα με πολιτικούς όρους. 2. Ποιά η συμβολή του SEETAC στο έργο του SEETO; Ο απώτερος στόχος για την περιοχή είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, διαλειτουργικού και ενιαίου πολυτροπικού συστήματος μεταφορών, που να προσφέρει ποιότητα στις υπηρεσίες και την κινητικότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η δημιουργία ενός θεσμικού δικτύου μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που θα προωθεί τον ενιαίο σχεδιασμό

11 ξεπερνώντας τις εθνικές προτεραιότητες και συμβάλλοντας προς τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων των μεταφορών. Επιπλέον, η δημιουργία βιώσιμων σεναρίων πολυτροπικών μεταφορών και ο προσδιορισμός των πιθανών πιλοτικών έργων, τα οποία επίσης αποτελούν τμήμα των πακέτων εργασίας του SEETAC, ενδεχομένως να είναι μια σημαντική βοήθεια στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Το «Εκτεταμένο δίκτυο» μεταφορών του SEETO δεν αφορά και δε διατρέχει μια αποκομμένη περιοχή λειτουργώντας ξεχωριστά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αντίθετα, αναγνωρίζεται και από την ΕΕ στην τελευταία πρότασή της για την αναθεώρηση των οδηγιών για την ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ ως επέκτασή τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται για ένα εγγενές τμήμα τους στο εγγύς μέλλον, ταυτόχρονα με την αναγνώριση της αναγκαιότητας κοινών κανόνων στον τομέα των μεταφορών. Αυτή ακριβώς η διεθνική προσέγγιση που προσφέρει το SEETAC συνιστά τη σημαντικότερη προστιθέμενη αξία στο έργο του SEETO, να διασυνδεθεί πραγματικά η περιφέρειά μας με την ΕΕ όσον αφορά στα δίκτυα μεταφορών. 3. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός περιφερειακού συντονισμού απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα; Ο συντονισμός των επενδύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η συμμετοχή της Κοινότητας των ενεργών στην περιοχή χρηματοδοτών, συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων είναι αδιαμφισβήτητης σημασίας. Συγκεκριμένα, σε μια περίοδο εξαιρετικά περιορισμένων εθνικών πόρων, προκύπτει η αναγκαιότητα να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υποδομές, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ο κατάλογος των περιφερειακών έργων προτεραιότητας που προκύπτει από την από κοινού συμφωνία όλων των εταίρων του SEETO, παρουσιάζεται και επικαιροποιείται τακτικά από το κυλιόμενο Πολυετές Σχέδιο για την ανάπτυξη του «Εκτεταμένου δικτύου» μεταφορών του SEETO (SEETO Multi-Annual Plan (MAP)), το οποίο αποτελεί ένα ουσιώδης σημασίας εργαλείο του SEETO για το συντονισμό των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια. Παρέχοντας εκτίμηση της λειτουργίας του δικτύου (προσδιορισμός των επενδυτικών αναγκών και της προτεραιότητας των έργων) με τη πάροδο του χρόνου γίνεται όλο και πιο σημαντική αναφορά για τη διαμόρφωση των στρατηγικών των ΔΧΙ, για τον προσδιορισμό της προγραμματικής στήριξης των κονδυλίων της ΕΕ μέσω του MΠB, αλλά και για το σχεδιασμό των εθνικών προϋπολογισμών. Η σπουδαία αξία των συντονιστικών μηχανισμών εντοπίζεται σε περιπτώσεις συνδυασμού χρηματοοικονομικών πόρων από διάφορες χρηματοπιστωτικές πηγές, συχνά σε έργα βαριών υποδομών, καθώς και μηχανισμών συνδυασμού πόρων όπως το WBIF, όπου οι εγκριθείσες επιχορηγήσεις για την προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης συνήθως προηγούνται μεγαλύτερων δανείων για την υλοποίηση

12 των έργων, που ακολουθούν. Ο μηχανισμός WBIF έχει αποδειχθεί επιτυχής ως προς αυτό, καθώς η έλλειψη της τεκμηρίωσης των προτάσεων αποτελεί ένα μείζων ζήτημα στην περιοχή. Κατά την πρόσφατη περίοδο, αρκετές συναντήσεις μεταξύ της ΕΚ και των ΔΧΙ και ένα Συνέδριο Επενδύσεων σε Μεταφορές διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της SEETO, που επέφεραν τον υψηλού επιπέδου συντονισμό. Ωστόσο, επιδιώκουμε την περεταίρω ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού και τη μεγιστοποίηση του οφέλους του SEETO ως αναγνωρισμένος περιφερειακός φορέας, που μπορεί να παράσχει προστιθέμενη αξία στο σχεδιασμό των εθνικών επενδύσεων. 4. Κατά τη γνώμη σας, ποιός είναι ο τρόπος ανάπτυξης της βέλτιστης ταύτισης μεταξύ εθνικών προτεραιοτήτων και πολιτικών διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αν και υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες πολιτικής φύσης που επιβραδύνουν την όλη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων τεχνικών φορέων της Συνθήκης στην Πέμπτη Περιφερειακή Συνεδρίαση για τη θέσπιση Κοινότητας Μεταφορών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Μαΐου 2010, το Μαυροβούνιο θεωρεί ότι η παραδοχή και η θέση σε ισχύ της Συνθήκης, που πρόκειται να είναι η συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας για την ανάπτυξη του Περιφερειακού Δικτύου Μεταφορών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα μπορούσε να ενισχύσει τη πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μεταφορών και την εναρμόνιση μεταξύ των εθνικών προτεραιοτήτων και των πολιτικών διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολονότι η Συνθήκη αφενός θα επιφέρει περισσότερες ευθύνες και συμμετοχή των φορέων σε ευρύτερο φάσμα, από την άλλη πλευρά τα οφέλη θα πολλαπλασιαστούν και θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αμεσότερη και πιο ποιοτική ενσωμάτωση του δικτύου των Δυτικών Βαλκανίων δικτύου στο ΔΕΔ-Μ. Μέσω της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους Γενικών Διευθύνσεων) και μέσω της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια θα ήταν σκόπιμο να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στη διαδικασία εναρμόνισης των νομοθετικών, θεσμικών και εμπορικών πλαισίων των Δυτικών Βαλκανίων με σκοπό την επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων της ΕΕ και της κοινής αγοράς στις μεταφορές.

13 Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης (South East Europe Infrastructure Forum SEEIF) & 3 η Υπουργική Σύνοδος του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEETAC) Τελικά Συμπεράσματα και Συστάσεις Το Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης και η 3 η Υπουργική Σύνοδος του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιανατολικής Ευρώπης πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναθεώρησης των οδηγιών για την ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ και τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού χρηματοδότησης («Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility CEF)), που είναι επί του παρόντος υπό έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι του SEETAC: Συνηγορούν υπέρ της ανάγκης αναγνώρισης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως ενός ουσιώδους τμήματος του συστήματος μεταφορών της ΕΕ, που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Τουρκίας και γενικά της Μέσης και Άπω Ανατολής. Όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είτε είναι υποψήφιες είτε εν δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται να εκπληρώσουν όλα τα απαραίτητα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την προσχώρηση. Η περιφερειακή συνεργασία είναι μία από τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, συνεπώς, είναι επίσης ένα κρίσιμο συστατικό στοιχείο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΔΣΣ)(Stabilisation and Association Process SAP). Τονίζουν τη σπουδαιότητα να ξεπεραστεί ο φαύλος κύκλος της οικονομικής στενότητας, της έλλειψης επενδύσεων σε υποδομές και της χαμηλής ζήτησης για υπηρεσίες μεταφορών με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, καλύτερο περιφερειακό συντονισμό και αξιοκρατία στην επιλογή των έργων προτεραιότητας. Ενθαρρύνουν τους μηχανισμούς της ΕΕ να αναγνωρίσουν την επέκταση του «Κεντρικού δικτύου» της ΕΕ προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με σκοπό την πλήρη ένταξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο σύστημα μεταφορών της ΕΕ. Υπογραμμίζουν τη δυνατότητα της επέκτασης της εφαρμογής του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (συνδυάζοντας και άλλες πηγές), όχι μόνο στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης και του μηχανισμού «Πρωτοβουλία Ομολόγων Έργου Ευρώπη 2020». Υπογραμμίζουν τη σημασία σχεδιασμού και ιεράρχησης διασυνοριακών έργων σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΕ για την ανάπτυξη του «Κεντρικού δικτύου» των ΔΕΔ-Μ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται στα άκρα πολλών Πανευρωπαϊκών Αξόνων Μεταφορών και ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες μεταφοράς εμπορευμάτων διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του εμπορίου, απαιτείται περαιτέρω δραστηριοποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί η διευκόλυνση της διάσχισης των συνόρων και η εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στα σύνορα, όπου

14 εντοπίζονται τα πιο κρίσιμα τρέχοντα προβλήματα. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών στις διαβάσεις των συνόρων δεν απαιτούν επενδύσεις υψηλού κόστους. Αντίθετα, θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικές και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη μείωση των καθυστερήσεων και άλλων διοικητικών εμποδίων στις διαβάσεις των συνόρων. Τέλος, εντοπίζεται ανάγκη παροχής ποιοτικών και αξιόπιστων στοιχείων για τα διασυνοριακά σχέδια, προκειμένου να προσελκύεται χρηματοδοτική βοήθεια στην περιοχή. Ενθαρρύνουν την αναγκαιότητα για περαιτέρω ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού έναντι στην ΕΕ και τα ΔΧΙ. Ο σχεδιασμός των νέων έργων και η αναβάθμιση των υποδομών σε άξονες της ΕΕ ακόμη στερείται συντονισμού μεταξύ των διαφόρων χωρών. Καθώς η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι περιορισμένης έκτασης, ο σχεδιασμός των υποδομών παραμένει επικεντρωμένος περισσότερο σε εθνικές προτεραιότητες παρά σε περιφερειακές, ευρύτερης κλίμακας και σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο περιφερειακός συντονισμός πρέπει να λαμβάνει ουσιώδη ρόλο στο σχεδιασμό των μεταφορών και την επιλογή των έργων προτεραιότητας. Παρακινούν για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των συντονιστών των ΔΕΔ-Μ σε μια προσέγγιση που να περιλαμβάνει και τους άξονες των Δυτικών Βαλκανίων. Υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα στόχευσης σε επενδύσεις (επιχορηγήσεις από την ΕΕ, εθνικά κονδύλια, δάνεια από ΔΧΙ) περιορισμένου αριθμού επιλεγμένων έργων προτεραιότητας με αξιόλογο συντονισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία. Η επέκταση του δικτύου ΔΕΔ-Μ θεωρείται σκόπιμο να συμπεριλάβει τα βασικά δίκτυα των μελλοντικών μελών της ΕΕ στο ενιαίο σύστημα υποδομών της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται συνοχή για την ανάπτυξη των δικτύων των γειτονικών περιοχών καθιστώντας έτσι την επέκταση των ΔΕΔ-Μ ως ένα άνοιγμα προς τον υπόλοιπο κόσμο. Τονίζουν τη σημασία της απόδοσης επαρκών πόρων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο για επιλεγμένα έργα προτεραιότητας μεταφορών, συμβάλλοντας κατά συνέπεια ταυτόχρονα και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Επισημαίνουν την αναγκαιότητα αναβάθμισης της υφιστάμενης κατάστασης των υποδομών μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας ενιαίας θεώρησης και προσέγγισης που να αφορά ολοκληρωμένους άξονες μεταφορών αντί για μεμονωμένα εθνικά σχέδια και έργα, αποσκοπώντας στην καλύτερη ενσωμάτωση του συστήματος μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε αυτό της ΕΕ καθώς και στο βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ εθνικών και Κοινοτικών πόρων. Υπογραμμίζουν την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων, με σκοπό τη επίτευξη της λειτουργικότητας των συνόρων και την εξάλειψη συμφόρησης, μέσω της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών με αποτέλεσμα μειώσεις καθυστερήσεων και άλλων εμποδίων διοικητικής φύσης στις διαβάσεις των συνόρων. Θεωρούν ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες που επιχειρούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και τη δεδομένη έλλειψη υποδομών μεταφορών, είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση συμπράξεων ιδιωτικού τομέα μέσω σύγχρονων επενδυτικών σχεδίων / μηχανισμών, καθώς τα απαραίτητα

15 κεφάλαια για την υλοποίηση υποδομών μεταφορών είναι σήμερα κατά πολύ υψηλότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΕΕ. Υπογραμμίζουν τη σημασία του στρατηγικού ρόλου που είναι απαραίτητο να έχει η ΕΕ για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων, των χρηματοδοτικών μέσων και των μηχανισμών. Αυτό το πλαίσιο δε χρειάζεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων δομών σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών. Τονίζουν την ανάγκη συνεργασίας με στόχο την αποτελεσματική διευθέτηση οριζόντιων έργων που αφορούν στις υποδομές. Ως υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες απαιτείται όχι μόνο να ενσωματώσουν το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ (Κοινοτικό κεκτημένο) στην εθνική τους νομοθεσία, αλλά και να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας των μεταφορών και περιβαλλοντικών ενεργειών.

16

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΝΤ και η Ευρώπη Σύμβουλος πολιτικής σε μεμονωμένες χώρες Η αξιολόγηση της ζώνης του ευρώ Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Ουάσιγκτον 20431

Το ΝΤ και η Ευρώπη Σύμβουλος πολιτικής σε μεμονωμένες χώρες Η αξιολόγηση της ζώνης του ευρώ Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Ουάσιγκτον 20431 Το ΝΤ και η Ευρώπη Το ΝΤ είναι ιδιαίτερα δραστήριο στην Ευρώπη όπου παρέχει συμβουλές εφαρμοσμένης πολιτικής, χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια. Συνεργαζόμαστε σε ανεξάρτητη βάση αλλά και σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

λατινικά σημαίνει παιχνίδι & Συνέντευξη Τύπου Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US

λατινικά σημαίνει παιχνίδι & Συνέντευξη Τύπου Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US L U D U S στα λατινικά σημαίνει παιχνίδι Ημερίδα & Συνέντευξη Τύπου Ιωάννινα, 22/2/201 0 Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US SEE Πρόγραμμα South East Europe Transnational

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ Μέσο:.......... ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Ημ. Έκδοσης:.... 4/4/2014 Ημ. Αποδελτίωσης:... 5/4/2014 Σελίδα:......... 17 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Μέσο:.......... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα