Newsletter special edition No. 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Newsletter special edition No. 3"

Transcript

1 No. 3

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Συνέντευξη με τον κύριο Χρήστο Γκόφα... 4 Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής ανάπτυξης, Καινοτομίας & Συνεργασίας των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών, Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή... 4 Συνέντευξητης κυρίας Angelina Živković Υπουργική Σύμβουλος και Επικεφαλής του τμήματος Ευρωπαϊκής Ένταξης και διεθνούς συνεργασίας, Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου Υπουργείο Μεταφορών και Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Πρόεδρος του SEETO Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης (South East Europe Infrastructure Forum SEEIF) & 3 η Υπουργική Σύνοδος του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEETAC) Τελικά Συμπεράσματα και Συστάσεις... 13

3 Εισαγωγή Το Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης (South East Europe Infrastructure Forum SEEIF) και η 3η Υπουργική Σύνοδος του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEETAC) συνδιοργανώθηκαν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, την 22 η Μαΐου 2012, από το Ελληνικό Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου την Κεντρική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (Central European Initiative - CEI). Η συζήτηση διατηρήθηκε ουσιαστική χάρις στους ομιλητές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, των Υπουργικών Εταίρων του SEETAC και άλλων εθνικών και διεθνών φορέων. Το Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης δομήθηκε σε δύο συνεδρίες: η πρώτη με τίτλο «Εστιάζοντας στις Υποδομές: Συντονισμός του σχεδιασμού και προτεραιοτήτων επενδύσεων σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) και των συμμετεχόντων χωρών στο Παρατηρητήριο Μεταφορών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe Transport Observatory - SEETO)» και η δεύτερη με τίτλο «Οριζόντιες δράσεις/ προτεραιότητες Πηγαίνοντας πέρα από τις υποδομές: Ξεπερνώντας προβλήματα για τη βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στις προοπτικές και τα προβλήματα για τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών και διεθνών έργων προτεραιότητας για την ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του κανονισμού για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών ΔΕΔ-Μ (Trans-European Transport Network ΤΕΝ-Τ), που είναι επί του παρόντος υπό έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η επέκταση των ΔΕΔ-Μ σε γειτονικές χώρες και περιοχές της ΕΕ, το πλαίσιο χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες, καθώς και θέματα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος μεταφορών στην περιοχή, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση δυσχερειών που προκύπτουν από τους διαφορετικούς διοικητικούς θεσμούς και τη διέλευση συνόρων, βελτιώνοντας τις προοπτικές για πολυτροπικές μετακινήσεις και ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συντροπικότητα.

4 Συνέντευξη με τον κύριο Χρήστο Γκόφα Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής ανάπτυξης, Καινοτομίας & Συνεργασίας των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών, Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1. Ποιος είναι ο στρατηγικός προσανατολισμός της συνεργασίας και του συντονισμού των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στο «Πλαίσιο Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» (Western Balkans Investment Framework WBIF) στον τομέα των μεταφορών; H κυριότητα των δικαιούχων, η στρατηγική συνοχή και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας που διέπει την επιλογή και την υλοποίηση των έργων στο «Πλαίσιο Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών. Αυτός ο προσανατολισμός παρέχει μια συνεργατική και εναρμονισμένη προσέγγιση να κατευθύνει και να επιταχύνει τη χρηματοδότηση επενδύσεων μεταφορών και να υποστηρίζει την εξέλιξη της διαδικασίας προσχώρησης. Το «Πλαίσιο Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» επιδιώκει επίσης μεγαλύτερη εναρμόνιση και συνέπεια με τις περιφερειακές προτεραιότητες, όπως προσδιορίζονται από τις Κυβερνήσεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σύμφωνα με το Μνημόνιο Συμφωνίας του 2004 σχετικά με την ανάπτυξη ενός περιφερειακού δικτύου μεταφορών. Το επονομαζόμενο «Εκτεταμένο Δίκτυο» SEETO είναι εναρμονισμένο με την πρόσφατη αναθεώρηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ της ΕΕ. 2. Πώς θα χαρακτηρίζατε το συντονισμό μεταξύ των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στο παρελθόν και σήμερα, όσον αφορά στις δραστηριότητές τους στην περιοχή; Πού εντοπίζετε τα προτερήματα και τις αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου συντονισμού και ποιες οι προοπτικές βελτίωσης; Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του WBIF είναι ο υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των εξωτερικών χρηματοδοτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΔΧΙ) και διμερείς δωρητές επιλέγοντας να στηρίξουν από κοινού τα πλέον κατάλληλα έργα. Τα πλεονεκτήματα για τους δικαιούχους, τα ΔΧΙ και την ΕΕ είναι πολυάριθμα, μπορώ να αναφέρω εδώ κάποια: Πρόσβαση σε κεφάλαια προετοιμασίας έργων, που είναι δύσκολο να βρεθούν κυρίως για περιφερειακά έργα. Ταχύτερη προετοιμασία καλής ποιότητας έργων, δυνατότητα αξιοποίησης του WBIF για να ξεπεραστούν προβλήματα σε υπό εξέλιξη έργα ή για την άρση αποκλεισμού δάνειων που έχουν υπογραφεί, αλλά δεν

5 έχουν καταβληθεί. Επίσης, ο συνδυασμός επιχορηγήσεων με δάνεια μπορεί να επιφέρει καλύτερους όρους χρηματοδότησης για τον υποκινητή του έργου. Ο μερισμός των εργασιών και η υψηλού βαθμού συνεργασία βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και διασφαλίζει ότι τα έργα που έχουν επιλεγεί είναι ύψιστης προτεραιότητας. Σε αυτή τη διαδικασία οι δικαιούχοι έχουν πάντα ένα βασικό ρόλο. Ωστόσο αυτός ο συντονισμός έχει ένα μειονέκτημα, ότι η διαδικασία είναι αναγκαστικά πιο χρονοβόρα από μια άμεση συμφωνία μεταξύ μιας κυβέρνησης και ενός ΔΧΙ. Τα θέματα επικοινωνίας και διοίκησης είναι επίσης πιο πολύπλοκα και απαιτούν σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πλήρης ενασχόληση όλων των ενδιαφερομένων μερών. Το 2010 το WBIF πραγματοποίησε μια επιχειρησιακή αναθεώρηση και τέθηκαν 13 προτάσεις για την ενίσχυση αυτού του συντονισμού. Δύο βασικά στοιχεία της αναθεώρησης που είναι σήμερα υπό εκτέλεση είναι η ομαδοποίηση των πόρων σε ένα κοινό ταμείο και η θέσπιση μιας ειδικής γραμματείας διαχείρισης του WBIF. Έχουμε επίσης ενισχύσει τις επικοινωνιακές μας προσπάθειες και η ιστοσελίδα του WBIF παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, όχι μόνο για τα έργα του WBIF, αλλά και για την ευρύτερη στρατηγική και πολιτική σε σχέση με τους κοινωνικόοικονομικούς τομείς, στους οποίους απευθύνεται το πλαίσιο. 3. Το «Πλαίσιο Επενδύσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» είναι ένας καινοτόμος μηχανισμός για την προετοιμασία και την προώθηση έργων. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικά; Ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα; Ναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το WBIF ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του Δυόμισι χρόνια αργότερα, το WBIF έχει διαθέσει επιχορηγήσεις ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ σε 112 έργα. Οι χρηματοδοτικοί πόροι από τα εν δυνάμει ΔΧΙ υπολογίζονται σε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε επενδύσεις πάνω των 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 52 προτάσεις νέων έργων υποβλήθηκαν υποδεικνύοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των δικαιούχων. Επιπλέον, το WBIF αυξάνει το ερευνητικό του έργο και τον Ιούνιο του 2011 η Συντονιστική Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση ώστε να επιτρέψει στις επιχορηγήσεις του WBIF να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση επιλεγμένων μελετών τομεακής ανάπτυξης. Οι μελέτες αυτές, μολονότι δεν συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες επενδύσεις, μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη έρευνα και ανάλυση ώστε να καθοδηγήσουν την ιεράρχηση των επενδύσεων καθώς και τον προσδιορισμό των βασικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι πλέον ενεργό μέλος επιτρέποντας στο WBIF να επωφεληθεί από τη μεγάλη της εμπειρία και στην τομεακή

6 έρευνα. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το WBIF σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα - οδηγό για επενδύσεις στην περιοχή. 4. Από μια πρόχειρη παρατήρηση των τρεχόντων έργων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, φαίνεται ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει το δανεισμό και τις δραστηριότητες παροχής τεχνικής βοήθειας στην περιοχή αυτή. Είναι αυτή η παρατήρηση σωστή; Ποιά είναι τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του όγκου των επενδύσεων στις χώρες του SEETAC; Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά την περιοχή και αυτό έχει επηρεάσει και τις αποφάσεις για έργα υποδομής και τεχνικής βοήθειας. Η έρευνά μας έδειξε ότι στο πνεύμα των περικοπών λόγω της κρίσης, οι κυβερνήσεις της περιοχής όπως οι ομόλογοί τους στην ΕΕ μειώνουν δαπάνες κεφαλαίου πιο σημαντικά από τις τρέχουσες δαπάνες. Πριν από την κρίση, ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου ήταν κατά μέσο όρο ύψους 31% του ΑΕΠ περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου τους. Ωστόσο, μέχρι το 2009, αυτό το ποσοστό είχε πέσει στο 24% και τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν μια περαιτέρω πτώση γύρω στο 21%. Μια τέτοια μείωση έχει σημαντικές προεκτάσεις στην ικανότητα των χωρών να παράγουν την απαραίτητη κοινωνικόοικονομική ανάπτυξη και να ισοσταθμιστούν με την ΕΕ, καθώς οι ανάγκες της περιοχής είναι πολύ σημαντικές. Ως πρόκλησή μας θεωρούμε τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που είναι σε υψηλότερη προτεραιότητα και ταυτόχρονα είναι οικονομικά βιώσιμες. Η κύρια ευθύνη αυτών των επιλογών παραμένει στις Κυβερνήσεις της περιοχής, που χρειάζεται να προσαρμόσουν τα εθνικά τους σχέδια ανάπτυξης, τις τομεακές στρατηγικές και τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις δαπανών στο γενικό οικονομικό περιβάλλον. Το WBIF οφείλει επίσης να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται σύμφωνα με το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Εκπονούμε τακτικές αξιολογήσεις των μακροοικονομικών θεμάτων που συνδράμουν σε συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική και την πολιτική στις διάφορες δομές του WBIF. Το 2011 συνετάχθησαν δύο εκθέσεις: η Σύνοψη των Συμπερασμάτων σχετικά με τις Ανάγκες για Νέες Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια και οι Επιπτώσεις των Μέτρων Λιτότητας σχετικά με τα Επενδυτικά Προγράμματα στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι εκθέσεις αυτές παρουσιάστηκαν στη Συντονιστική Επιτροπή του WBIF και επί του παρόντος παρουσιάζονται στις Τοπικές Αρχές στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το πρώτο σε σειρά σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη το Νοέμβριο 2011 και το δεύτερο στη Σερβία το Μάιο του 2011, εστιάζοντας στις γενικές και ειδικές για κάθε χώρα μακροοικονομικές τάσεις και επιπτώσεις της σύγχρονης δημοσιονομικής κρίσης. Στόχος είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να πάρουν τις καταλληλότερες αποφάσεις.

7 Προσπαθούμε επίσης να παρακολουθούμε τις επενδυτικές ροές από την ΕΕ, τα ΔΧΙ και τους διμερείς δωρητές στα Δυτικά Βαλκάνια σε βασικούς τομείς δράσης του WBIF ανατρέξτε στη βάση δεδομένων επενδύσεων στην ιστοσελίδα του WBIF. Εξασφαλίζοντας την επικαιροποίηση των δεδομένων, η πλήρης πληροφόρηση σχετικά με τις επενδύσεις είναι ένα έργο πρόκληση, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2008, οι εγκεκριμένες επενδύσεις στο τομέα των μεταφορών ξεπερνούν συνολικά τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τα 3,8 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ σε δάνεια. Το επόμενο ουσιώδες ζήτημα για εμάς είναι η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής των εν λόγω επενδύσεων. 5. Ποιές οι κυρίαρχες τάσεις για τη χρηματοδότηση των μεταφορών που συνδέονται με επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και ποιός ο προβλεπόμενος όγκος των επενδύσεων από το WBIF βραχυπρόθεσμα (στα επόμενα 3 5 χρόνια); Ο τομέας των μεταφορών ήταν και θα παραμείνει ένας τομέας μεγάλης σημασίας για την περιοχή και θα συνεχίσει να απασχολεί με σημαντικές επενδύσεις από διάφορους χρηματοδότες, την ΕΕ και τους διμερείς δωρητές. Από την ίδρυση του WBIF το 2009, στον τομέα των μεταφορών μόνο αντιστοιχούν πάνω από 43 εκατομμύρια ευρώ των επιχορηγήσεων που έχουν εγκριθεί ή 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις συνολικές εκτιμώμενες επενδύσεις, πάνω από τις μισές προγραμματιζόμενες επενδύσεις κεφαλαίου του WBIF κατά τα επόμενα χρόνια. 6. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των χρηματοδοτήσεων απευθύνονται σε οδικά έργα (κατασκευή αυτοκινητοδρόμων). Ωστόσο, η χρηματοδότηση των οδικών έργων γίνεται χωρίς την απαιτούμενη ωριμότητα των έργων. Τελικά δίνεται ευκαιρία για τους σιδηροδρόμους καθώς και για διαλειτουργικότητα και συντροπικότητα στην περιοχή; Ναι, ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών της περιοχής, που εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα, αλλά αυτό απαιτεί συνεχείς προσπάθειες από τις Κυβερνήσεις, την ΕΕ και τους διάφορους χρηματοδότες. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την ανάγκη για την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα των σιδηροδρόμων, και αυτό είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες του Μνημονίου Συμφωνίας του SEETO που υπεγράφη το 2007 και εστιάζει στις απαραίτητες πολιτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των σιδηροδρόμων στην περιοχή. Η θέσπιση της στρατηγικής του Δούναβη από την ΕΕ επίσης εφιστά την προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με τις πλωτές μετακινήσεις. Τέσσερις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία, εμπλέκονται στη στρατηγική του Δούναβη και αναμένουμε στο μέλλον περισσότερο ενδιαφέρον σε θέματα όπως είναι τα συστήματα πλοήγησης και πληροφοριών στις πλωτές μετακινήσεις. Μέσω της εναρμονισμένης προσέγγισης για την επιλογή των έργων, το WBIF εξασφαλίζει την αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων έργων μεταφορών ανάλογα με την ωριμότητά τους και τη συνοχή τους με τις περιφερειακές προτεραιότητες, είτε σε σιδηροδρομικά είτε σε οδικά έργα. Αυτό, εν τέλει, μπορεί να επιφέρει πιο ισορροπημένες χρηματοδοτήσεις και καλύτερο καθορισμό προτεραιοτήτων.

8 7. Πώς αντιλαμβάνεστε την γενική Πολιτική Μεταφορών της ΕΕ σχετικά με την χρηματοδότηση των έργων υποδομών μεταφορών (περιεχόμενο της πρότασης του κανονισμού για την ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ, πρόταση θέσπισης των μηχανισμών «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility CEF) και «Πρωτοβουλία Ομολόγων Έργου Ευρώπη 2020» (Europe 2020 Project Bond Initiative); Ο ορισμός των Αξόνων Προτεραιότητας συνεπάγεται αυτόματα τη χρηματοδότηση (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) των μεμονωμένων (μικρών) έργων κατά μήκος τέτοιων αξόνων; Το νέο πακέτο είναι μια σημαντική στρατηγική εξέλιξη της Πολιτική Μεταφορών της ΕΕ: η αναγνώριση των Αξόνων Προτεραιότητας θα δεν συμπίπτει αναγκαστικά με χρηματοδότηση όλων των τμημάτων τους. Ωστόσο, από την προοπτική της διεύρυνσης το νέο πλαίσιο πολιτικής είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την καλύτερη σύνδεση της ΕΕ με βασικές υποδομές στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι επενδύσεις στις μεταφορές θεωρούνται ως εντάσεως κεφαλαίου και αυτό επίσης απαιτεί από Κυβερνήσεις και εξωτερικούς χρηματοδότες να αναζητούν για περαιτέρω ιεράρχηση προτεραιοτήτων για επενδύσεις σε μεταφορές και να προσπαθούν να προσδιορίσουν καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Οι μηχανισμοί «Συνδέοντας την Ευρώπη» και «Πρωτοβουλία Ομολόγων Έργου Ευρώπη 2020» αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. 8. Υπάρχουν πολλά σχέδια εθνικής και διεθνούς σημασίας τα οποία εξακολουθούν να χρήζουν χρηματοδότησης. Μερικά από τα έργα αυτά αναβάλλονται λόγω της στενότητας των ταμείων. Είναι η διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων αρκετή για το WBIF ώστε να δεχτεί ένα έργο υποψήφιο προς χρηματοδότηση; Είναι πάντοτε πιθανό να βελτιωθεί η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Επίσης οι συνθήκες μεταβάλλονται γρήγορα και θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ελαστικότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ωστόσο, η WBIF προσφέρει σε μεγάλο βαθμό διασφάλιση ότι τα έργα άμεσης προτεραιότητας έχουν επιλεγεί ως έργα επιλεγμένα από όλους τους βασικούς συμμετέχοντες τους δικαιούχους, τους χρηματοδότες και τους χορηγούς. Οι δικαιούχοι είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας. Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να εγκριθεί, εκτός εάν υποβάλλεται από τον Εθνικό Συντονιστή του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB). Το επικεφαλές σχετιζόμενο ΔΧΙ εξαρχής υποδεικνύει αν η προτεινόμενη επένδυση θεωρείται ως βιώσιμη για χρηματοδότηση. Όλα τα ενεργά στην περιοχή ΔΧΙ και τα διμερή Ινστιτούτα (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank ΕΙΒ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development EBRD), Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Development Bank CEB), Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank WB)), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι διμερείς δωρητές συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης. Θέματα όπως η καταλληλότητα της

9 προτεινόμενης επένδυσης σε εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, περιφερειακές στρατηγικές (π.χ. το «Εκτεταμένο δίκτυο» του SEETO) και προτεραιότητες διεύρυνσης της ΕΕ αξιολογούνται ως μέρη της διαδικασίας διαλογής. Στη συνέχεια το WBIF επωφελείται από τομεακές και στρατηγικές μελέτες που διενεργούνται από αξιόπιστους οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD) και άλλα. Τέλος, το WBIF παρέχει μακροχρόνια τεχνική βοήθεια στους δικαιούχους στον προσδιορισμό και την προετοιμασία των προτάσεων έργων. Ελπίζουμε ότι μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες μπορούμε ορθολογικά να ελπίζουμε την επικέντρωση στις υψηλότερες προτεραιότητες. 9. Μία πρόταση για τη χρηματοδότηση σχεδίου συνοδεύεται από υποστηρικτικές μελέτες για την κοινωνικοοικονομική και δημοσιονομική απόδοση του έργου, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εφαρμογές που περιγράφουν το έργο, κ.λπ. Είναι τα αποτελέσματα των κοινωνικό-οικονομικών και δημοσιονομικού κόστους οφέλους μελετών τα μοναδικά κριτήρια για την αξιολόγηση του έργου και την έγκρισή του; Ποιά η γνώμη σας για μη ποσοτικοποιήσιμες παραμέτρους που σχετίζονται με περιφερειακή ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική και οικονομική συνοχή σε μια χώρα, οικονομικές επιπτώσεις (από εισαγωγές / εξαγωγές, τουρισμό, μετακινήσεις) σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα; Αυτές οι παράμετροι λαμβάνονται υπόψη και σε τι βαθμό; Όπως ανέφερα και παραπάνω, η διαδικασία αίτησης για στήριξη από το WBIF απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία της συνάφειας των εθνικών και τομεακών στρατηγικών. Οι παράμετροι που θέσατε παραπάνω θεωρούνται συνήθως ως μέρος αυτών των στρατηγικών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιδοτήσεων που εγκρίνει το WBIF εστιάζουν στη στήριξη της προετοιμασίας μιας επένδυσης σε πολλές περιπτώσεις εκπονώντας διάφορες μελέτες σκοπιμότητας, κόστους οφέλους και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως αναφέρατε. Οι μελέτες αυτές επίσης λαμβάνουν υπόψη σε διάφορους βαθμούς ανάλογα με τη φύση της επένδυσης πολλά από τα ζητήματα που παραθέσατε. Έτσι, Κυβερνήσεις και χρηματοδότες ενημερώνονται σχετικά με τα θέματα αυτά πριν αναλάβουν την τελική απόφαση για επένδυση. Το WBIF, συνεχίζοντας να εστιάζει στην υποστήριξη μεμονωμένων έργων για την χρηματοδότηση των επενδύσεων αποδίδει επίσης μεγάλη προσοχή στις γενικές στρατηγικές και το επενδυτικό κλίμα όπως υποδεικνύεται από την έναρξη των μελετών τομεακής ανάπτυξης. Αυτό είναι σε συμφωνία με το προγραμματικό σχέδιο της ΕΚ για τη χορήγηση συνδρομών που παρέχει στην περιοχή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (MΠB) (Instrument for Pre-Accession Assistance IPA) σε μια πιο τομεακή προσέγγιση κάτι πιθανόν να ενισχυθεί στη Νέα Προγραμματική Περίοδος

10 Συνέντευξητης κυρίας Angelina Živković Υπουργική Σύμβουλος και Επικεφαλής του τμήματος Ευρωπαϊκής Ένταξης και διεθνούς συνεργασίας, Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου Υπουργείο Μεταφορών και Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Πρόεδρος του SEETO 1. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα μπορούσε το SEETAC να συνεισφέρει στο σύστημα μεταφορών του Μαυροβουνίου, και ποιός, κατά τη γνώμη σας, ο ρόλος αυτού του έργου στη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ; Ταυτόχρονα με την τρέχουσα επανεξέταση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το SEETO και οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων εξετάζουν το «Εκτεταμένο δίκτυο» μεταφορών του SEETO και προετοιμάζουν τις επενδύσεις έργων προτεραιοτήτων για την ενίσχυση του δικτύου μεταφορών στην περιοχή και την εξασφάλιση ζωτικής σημασίας συνδέσεων με το δίκτυο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το SEETAC μπορεί να παρέχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα, όσον αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του Μαυροβουνίου, των γειτονικών χωρών της περιφέρειας και των κρατών μελών της ΕΕ (Αυστρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Ιταλία), στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δικτύων των εταίρων, στην ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ και στη δημιουργία μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον προσδιορισμό μέτρων με στόχο την ενσωμάτωση των δικτύων του Μαυροβουνίου και του SEETO Μαυροβούνιο στο ΔΕΔ-Μ. Το SEETAC δίνει τη δυνατότητα για διάλογο ζωτικής σημασίας για έργα προτεραιότητας στις μεταφορές περιφερειακής σημασίας, καθώς και για την βελτιωμένη προώθηση των μεταρρυθμίσεων για την πρόοδο και την υλοποίησή τους, αξιολογώντας και αναγνωρίζοντάς τα με πολιτικούς όρους. 2. Ποιά η συμβολή του SEETAC στο έργο του SEETO; Ο απώτερος στόχος για την περιοχή είναι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, διαλειτουργικού και ενιαίου πολυτροπικού συστήματος μεταφορών, που να προσφέρει ποιότητα στις υπηρεσίες και την κινητικότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η δημιουργία ενός θεσμικού δικτύου μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που θα προωθεί τον ενιαίο σχεδιασμό

11 ξεπερνώντας τις εθνικές προτεραιότητες και συμβάλλοντας προς τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων των μεταφορών. Επιπλέον, η δημιουργία βιώσιμων σεναρίων πολυτροπικών μεταφορών και ο προσδιορισμός των πιθανών πιλοτικών έργων, τα οποία επίσης αποτελούν τμήμα των πακέτων εργασίας του SEETAC, ενδεχομένως να είναι μια σημαντική βοήθεια στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Το «Εκτεταμένο δίκτυο» μεταφορών του SEETO δεν αφορά και δε διατρέχει μια αποκομμένη περιοχή λειτουργώντας ξεχωριστά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αντίθετα, αναγνωρίζεται και από την ΕΕ στην τελευταία πρότασή της για την αναθεώρηση των οδηγιών για την ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ ως επέκτασή τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται για ένα εγγενές τμήμα τους στο εγγύς μέλλον, ταυτόχρονα με την αναγνώριση της αναγκαιότητας κοινών κανόνων στον τομέα των μεταφορών. Αυτή ακριβώς η διεθνική προσέγγιση που προσφέρει το SEETAC συνιστά τη σημαντικότερη προστιθέμενη αξία στο έργο του SEETO, να διασυνδεθεί πραγματικά η περιφέρειά μας με την ΕΕ όσον αφορά στα δίκτυα μεταφορών. 3. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός περιφερειακού συντονισμού απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα; Ο συντονισμός των επενδύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η συμμετοχή της Κοινότητας των ενεργών στην περιοχή χρηματοδοτών, συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων είναι αδιαμφισβήτητης σημασίας. Συγκεκριμένα, σε μια περίοδο εξαιρετικά περιορισμένων εθνικών πόρων, προκύπτει η αναγκαιότητα να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υποδομές, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ο κατάλογος των περιφερειακών έργων προτεραιότητας που προκύπτει από την από κοινού συμφωνία όλων των εταίρων του SEETO, παρουσιάζεται και επικαιροποιείται τακτικά από το κυλιόμενο Πολυετές Σχέδιο για την ανάπτυξη του «Εκτεταμένου δικτύου» μεταφορών του SEETO (SEETO Multi-Annual Plan (MAP)), το οποίο αποτελεί ένα ουσιώδης σημασίας εργαλείο του SEETO για το συντονισμό των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια. Παρέχοντας εκτίμηση της λειτουργίας του δικτύου (προσδιορισμός των επενδυτικών αναγκών και της προτεραιότητας των έργων) με τη πάροδο του χρόνου γίνεται όλο και πιο σημαντική αναφορά για τη διαμόρφωση των στρατηγικών των ΔΧΙ, για τον προσδιορισμό της προγραμματικής στήριξης των κονδυλίων της ΕΕ μέσω του MΠB, αλλά και για το σχεδιασμό των εθνικών προϋπολογισμών. Η σπουδαία αξία των συντονιστικών μηχανισμών εντοπίζεται σε περιπτώσεις συνδυασμού χρηματοοικονομικών πόρων από διάφορες χρηματοπιστωτικές πηγές, συχνά σε έργα βαριών υποδομών, καθώς και μηχανισμών συνδυασμού πόρων όπως το WBIF, όπου οι εγκριθείσες επιχορηγήσεις για την προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης συνήθως προηγούνται μεγαλύτερων δανείων για την υλοποίηση

12 των έργων, που ακολουθούν. Ο μηχανισμός WBIF έχει αποδειχθεί επιτυχής ως προς αυτό, καθώς η έλλειψη της τεκμηρίωσης των προτάσεων αποτελεί ένα μείζων ζήτημα στην περιοχή. Κατά την πρόσφατη περίοδο, αρκετές συναντήσεις μεταξύ της ΕΚ και των ΔΧΙ και ένα Συνέδριο Επενδύσεων σε Μεταφορές διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της SEETO, που επέφεραν τον υψηλού επιπέδου συντονισμό. Ωστόσο, επιδιώκουμε την περεταίρω ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού και τη μεγιστοποίηση του οφέλους του SEETO ως αναγνωρισμένος περιφερειακός φορέας, που μπορεί να παράσχει προστιθέμενη αξία στο σχεδιασμό των εθνικών επενδύσεων. 4. Κατά τη γνώμη σας, ποιός είναι ο τρόπος ανάπτυξης της βέλτιστης ταύτισης μεταξύ εθνικών προτεραιοτήτων και πολιτικών διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αν και υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες πολιτικής φύσης που επιβραδύνουν την όλη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων τεχνικών φορέων της Συνθήκης στην Πέμπτη Περιφερειακή Συνεδρίαση για τη θέσπιση Κοινότητας Μεταφορών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Μαΐου 2010, το Μαυροβούνιο θεωρεί ότι η παραδοχή και η θέση σε ισχύ της Συνθήκης, που πρόκειται να είναι η συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας για την ανάπτυξη του Περιφερειακού Δικτύου Μεταφορών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα μπορούσε να ενισχύσει τη πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μεταφορών και την εναρμόνιση μεταξύ των εθνικών προτεραιοτήτων και των πολιτικών διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολονότι η Συνθήκη αφενός θα επιφέρει περισσότερες ευθύνες και συμμετοχή των φορέων σε ευρύτερο φάσμα, από την άλλη πλευρά τα οφέλη θα πολλαπλασιαστούν και θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αμεσότερη και πιο ποιοτική ενσωμάτωση του δικτύου των Δυτικών Βαλκανίων δικτύου στο ΔΕΔ-Μ. Μέσω της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους Γενικών Διευθύνσεων) και μέσω της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια θα ήταν σκόπιμο να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στη διαδικασία εναρμόνισης των νομοθετικών, θεσμικών και εμπορικών πλαισίων των Δυτικών Βαλκανίων με σκοπό την επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων της ΕΕ και της κοινής αγοράς στις μεταφορές.

13 Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης (South East Europe Infrastructure Forum SEEIF) & 3 η Υπουργική Σύνοδος του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEETAC) Τελικά Συμπεράσματα και Συστάσεις Το Φόρουμ Υποδομών Νοτιανατολικής Ευρώπης και η 3 η Υπουργική Σύνοδος του Έργου Μεταφορικών Αξόνων Νοτιανατολικής Ευρώπης πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναθεώρησης των οδηγιών για την ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ και τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού χρηματοδότησης («Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility CEF)), που είναι επί του παρόντος υπό έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι του SEETAC: Συνηγορούν υπέρ της ανάγκης αναγνώρισης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως ενός ουσιώδους τμήματος του συστήματος μεταφορών της ΕΕ, που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Τουρκίας και γενικά της Μέσης και Άπω Ανατολής. Όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είτε είναι υποψήφιες είτε εν δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται να εκπληρώσουν όλα τα απαραίτητα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την προσχώρηση. Η περιφερειακή συνεργασία είναι μία από τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, συνεπώς, είναι επίσης ένα κρίσιμο συστατικό στοιχείο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΔΣΣ)(Stabilisation and Association Process SAP). Τονίζουν τη σπουδαιότητα να ξεπεραστεί ο φαύλος κύκλος της οικονομικής στενότητας, της έλλειψης επενδύσεων σε υποδομές και της χαμηλής ζήτησης για υπηρεσίες μεταφορών με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, καλύτερο περιφερειακό συντονισμό και αξιοκρατία στην επιλογή των έργων προτεραιότητας. Ενθαρρύνουν τους μηχανισμούς της ΕΕ να αναγνωρίσουν την επέκταση του «Κεντρικού δικτύου» της ΕΕ προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με σκοπό την πλήρη ένταξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο σύστημα μεταφορών της ΕΕ. Υπογραμμίζουν τη δυνατότητα της επέκτασης της εφαρμογής του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (συνδυάζοντας και άλλες πηγές), όχι μόνο στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης και του μηχανισμού «Πρωτοβουλία Ομολόγων Έργου Ευρώπη 2020». Υπογραμμίζουν τη σημασία σχεδιασμού και ιεράρχησης διασυνοριακών έργων σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΕ για την ανάπτυξη του «Κεντρικού δικτύου» των ΔΕΔ-Μ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται στα άκρα πολλών Πανευρωπαϊκών Αξόνων Μεταφορών και ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες μεταφοράς εμπορευμάτων διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του εμπορίου, απαιτείται περαιτέρω δραστηριοποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί η διευκόλυνση της διάσχισης των συνόρων και η εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στα σύνορα, όπου

14 εντοπίζονται τα πιο κρίσιμα τρέχοντα προβλήματα. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών στις διαβάσεις των συνόρων δεν απαιτούν επενδύσεις υψηλού κόστους. Αντίθετα, θα μπορούσαν να είναι πολύ αποτελεσματικές και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη μείωση των καθυστερήσεων και άλλων διοικητικών εμποδίων στις διαβάσεις των συνόρων. Τέλος, εντοπίζεται ανάγκη παροχής ποιοτικών και αξιόπιστων στοιχείων για τα διασυνοριακά σχέδια, προκειμένου να προσελκύεται χρηματοδοτική βοήθεια στην περιοχή. Ενθαρρύνουν την αναγκαιότητα για περαιτέρω ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού έναντι στην ΕΕ και τα ΔΧΙ. Ο σχεδιασμός των νέων έργων και η αναβάθμιση των υποδομών σε άξονες της ΕΕ ακόμη στερείται συντονισμού μεταξύ των διαφόρων χωρών. Καθώς η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι περιορισμένης έκτασης, ο σχεδιασμός των υποδομών παραμένει επικεντρωμένος περισσότερο σε εθνικές προτεραιότητες παρά σε περιφερειακές, ευρύτερης κλίμακας και σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο περιφερειακός συντονισμός πρέπει να λαμβάνει ουσιώδη ρόλο στο σχεδιασμό των μεταφορών και την επιλογή των έργων προτεραιότητας. Παρακινούν για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των συντονιστών των ΔΕΔ-Μ σε μια προσέγγιση που να περιλαμβάνει και τους άξονες των Δυτικών Βαλκανίων. Υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα στόχευσης σε επενδύσεις (επιχορηγήσεις από την ΕΕ, εθνικά κονδύλια, δάνεια από ΔΧΙ) περιορισμένου αριθμού επιλεγμένων έργων προτεραιότητας με αξιόλογο συντονισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία. Η επέκταση του δικτύου ΔΕΔ-Μ θεωρείται σκόπιμο να συμπεριλάβει τα βασικά δίκτυα των μελλοντικών μελών της ΕΕ στο ενιαίο σύστημα υποδομών της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται συνοχή για την ανάπτυξη των δικτύων των γειτονικών περιοχών καθιστώντας έτσι την επέκταση των ΔΕΔ-Μ ως ένα άνοιγμα προς τον υπόλοιπο κόσμο. Τονίζουν τη σημασία της απόδοσης επαρκών πόρων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο για επιλεγμένα έργα προτεραιότητας μεταφορών, συμβάλλοντας κατά συνέπεια ταυτόχρονα και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Επισημαίνουν την αναγκαιότητα αναβάθμισης της υφιστάμενης κατάστασης των υποδομών μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας ενιαίας θεώρησης και προσέγγισης που να αφορά ολοκληρωμένους άξονες μεταφορών αντί για μεμονωμένα εθνικά σχέδια και έργα, αποσκοπώντας στην καλύτερη ενσωμάτωση του συστήματος μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε αυτό της ΕΕ καθώς και στο βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ εθνικών και Κοινοτικών πόρων. Υπογραμμίζουν την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων, με σκοπό τη επίτευξη της λειτουργικότητας των συνόρων και την εξάλειψη συμφόρησης, μέσω της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών με αποτέλεσμα μειώσεις καθυστερήσεων και άλλων εμποδίων διοικητικής φύσης στις διαβάσεις των συνόρων. Θεωρούν ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες που επιχειρούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και τη δεδομένη έλλειψη υποδομών μεταφορών, είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση συμπράξεων ιδιωτικού τομέα μέσω σύγχρονων επενδυτικών σχεδίων / μηχανισμών, καθώς τα απαραίτητα

15 κεφάλαια για την υλοποίηση υποδομών μεταφορών είναι σήμερα κατά πολύ υψηλότερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΕΕ. Υπογραμμίζουν τη σημασία του στρατηγικού ρόλου που είναι απαραίτητο να έχει η ΕΕ για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων, των χρηματοδοτικών μέσων και των μηχανισμών. Αυτό το πλαίσιο δε χρειάζεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων δομών σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών. Τονίζουν την ανάγκη συνεργασίας με στόχο την αποτελεσματική διευθέτηση οριζόντιων έργων που αφορούν στις υποδομές. Ως υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες απαιτείται όχι μόνο να ενσωματώσουν το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ (Κοινοτικό κεκτημένο) στην εθνική τους νομοθεσία, αλλά και να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας των μεταφορών και περιβαλλοντικών ενεργειών.

16

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές

Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διατηρεί στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα