Αξιοποίηση τεχνικής Clay Animation για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου στην προσχολική ηλικία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση τεχνικής Clay Animation για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου στην προσχολική ηλικία"

Transcript

1 Αξιοποίηση τεχνικής Clay Animation για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου στην προσχολική ηλικία Μακρή Βενετία 1 1 Νηπιαγωγός, M.Sc. Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες-Ηλεκτρονική Μάθηση Περίληψη Η τεχνική Clay animation, όπως και το ψηφιακό κουκλοθέατρο, έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά για τη δημιουργία ταινιών του κινηματογράφου. Η ένταξή τους στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη προσχολική ηλικία, ελάχιστα έχει πραγματοποιηθεί. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, που σχεδιάστηκε προκειμένου η ένταξη Clay animation στην προσχολική εκπαίδευση να γίνει με συστηματικό τρόπο. Γενικός στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου. Οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες βασίστηκαν στο διδακτικό μοντέλο Role playing αλλά και στη πρότυπη μέθοδο για τη δημιουργία παραστάσεων ψηφιακού κουκλοθέατρου. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα Zu3D καθώς και την εφαρμογή για κινητές συσκευές και tablet, U-Puppet 1.2. Το σενάριο έχει διάρκεια 6 ώρες και υλοποιήθηκε στα πλαίσια μιας μελέτης περίπτωσης στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές ανέπτυξαν και αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές τους ικανότητες Λέξεις κλειδιά: Clay animation, ψηφιακό κουκλοθέατρο, εκπαιδευτικό σενάριο, κοινωνικές δεξιότητες Εισαγωγή Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται αναφορά στην τεχνική Clay animation (ή claymation), μια μορφή 3-D stop motion animation, η οποία βασίζεται στη δυσδιάστατη διαδικασία λήψης φωτογραφιών κάθε ξεχωριστής κίνησης και την προβολή τους καρέ καρέ σε γρήγορη διαδοχή με σκοπό να δώσει την εντύπωση ενός κινούμενου αντικειμένου, αλλά αντί για τη χρήση σκίτσων χρησιμοποιούνται ρεαλιστικοί χαρακτήρες από πλαστελίνη. (Ochs, 2014 ; Moore, 2014 ; Conjecture Corporation, 2014) Με τη χρήση υπολογιστών, ψηφιακών καμερών καθώς και εύχρηστων προγραμμάτων, όπως το Zu3D επιτυγχάνεται η γρήγορη επεξεργασία των εικόνων και διευκολύνεται η δημιουργία του βίντεο. (Wikipedia, 2014 ; Puppetry in Practice, 2012 ; Kolk, 2013 ; Μακρή, 2015) Η τεχνική αυτή αξιοποιείται στα πλαίσια μιας μελέτης περίπτωσης, που εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο «Παιχνίδι και Μάθηση» στο Παλαιό Φάληρο, όπου συμμετείχαν, 16 παιδιά αγόρια και κορίτσια, 5 έως 6 ετών. Το ερευνητικό ερώτημα που μελετήθηκε είναι το εξής: «Με την υιοθέτηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης «Παιχνίδι Ρόλων» (Role Playing) και τη μεθοδολογία δημιουργίας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου θα αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες;». Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, ως μέσα συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιούνται η συμμετοχική μη δομημένη παρατήρηση, ρουμπρίκες γενικών στόχων και αναλυτικές ρουμπρίκες. Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης περίπτωσης, δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο διάρκειας 6 ωρών με τίτλο «Η Συνταγή της Δυνατής Φιλίας». Οι πρώτες ανάγκες για θετική κοινωνική συμπεριφορά εμφανίζονται στο περιβάλλον του σχολείου, όπου τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες συνομηλίκων, και οι θετικές κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία των πρώτων φιλιών. Την προτίμηση και την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους που φέρουν κοινά χαρακτηριστικά, ομοιότητες και παρόμοια ενδιαφέροντα για δραστηριότητες, επιζητούν ακόμα και τα παιδιά που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία. Σημαντικό κριτήριο επιλογής φίλων στην ηλικία αυτή είναι το ενδιαφέρον για παρόμοια παιχνίδια. (Raimundo et al., 2012 ; Huitt & Dawson, 2011; Gregoriadis et al., 2013 ; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) Πρακτικά Εργασιών 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Καστοριά, Απριλίου 2015

2 2 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Από τα παραπάνω, διαφαίνεται η ανάγκη για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία αφού θεωρείται η πιο κρίσιμη περίοδος όσον αφορά στην κοινωνική ανάπτυξη. (Huitt & Dawson, 2011) Το εκπαιδευτικό πρόβλημα του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι «Πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του ψηφιακού κουκλοθέατρου;». Εκπαιδευτική προσέγγιση Στο παρόν εκπαιδευτικό σχεδιασμό, το διδακτικό μοντέλο που ακολουθήθηκε είναι το «Παιχνίδι Ρόλων» (Role Playing) όπως αυτό σχεδιάστηκε από τους Fannie και George Shaftel το Βασικός σκοπός αυτού είναι να διευκολύνει τους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας όχι μόνο να μελετήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τις κοινωνικές τους αξίες αλλά και να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής συμπεριφοράς, τον προσωπικό τους ρόλο στα πλαίσια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και να αναζητούν πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επίλυση προβλημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρώνουν και οργανώνουν πληροφορίες σχετικές με κοινωνικά ζητήματα, προσπαθούν να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τους άλλους. Προϋπόθεση του μοντέλου είναι οι μαθητές να υποδυθούν το ρόλο κάποιου άλλου, να εμπλακούν σε υποτιθέμενες συγκρούσεις και να παρατηρήσουν κοινωνικές συμπεριφορές. (Κοκκονός, 2006 ; Joyce & Weil, 2003) Το συγκεκριμένο μοντέλο απαρτίζεται από 9 φάσεις, καθεμία από τις οποίες επιτελεί ένα συγκεκριμένο σκοπό ο οποίος συμβάλλει στον εμπλουτισμό της μαθησιακής δραστηριότητας. Αυτές είναι οι εξής: α) Προετοιμασία της ομάδας, β) Επιλογή συμμετεχόντων, γ) Καθορισμός σκηνής, δ) Προετοιμασία παρατηρητών, ε) Εκτέλεση δράσης, στ) Συζήτηση και αξιολόγηση, ζ) Επανεκτέλεση δράσης, η) Συζήτηση και αξιολόγηση, θ) Ανταλλαγή εμπειριών και γενίκευση Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, οι μαθητές προετοιμάζονται στους ρόλους τους ενώ διευκρινίζονται οι στόχοι του παιχνιδιού ρόλων. (Κοκκονός, 2006 ; Joyce & Weil, 2003) Τα στάδια αυτά ενσωματώθηκαν στην πρότυπη μέθοδο για τη δημιουργία παραστάσεων ψηφιακού κουκλοθέατρου. (Μακρή, 2015) Πρότυπη μέθοδος για δημιουργία παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου Όπως και το παραδοσιακό κουκλοθέατρο, έτσι και το ψηφιακό έχει αρκετά είδη και τεχνικές. Τα βήματα ωστόσο για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Επιλογή σεναρίου: Σημαντικό συστατικό στοιχείο της παράστασης, είναι η επιλογή του σεναρίου. Όταν τα παιδιά αποφασίσουν για πρώτη φορά να δραματοποιήσουν μια ιστορία, είναι συνετό να ξεκινήσουν από μια απλή και σταδιακά να προχωρούν σε πιο σύνθετες. (Ντεπιάν, 2014) Είτε επιλέξουμε να δραματοποιήσουμε μια υπαρκτή ιστορία είτε δημιουργήσουμε μία εκ νέου, αρχικά είναι απαραίτητη η ανίχνευση των πρότερων ιδεών των μαθητών σχετικά με τα βασικά σημεία αυτής. Ο διαχωρισμός της ιστορίας σε σκηνές και η οργάνωση τους σε storyboard, δηλαδή σε μια συλλογή από αυτόνομα σκίτσα της ιστορίας, είναι απαραίτητη για όλα τα στάδια της δημιουργίας μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου Τα μεγαλύτερα storyboard είναι περισσότερο εύχρηστα για τα μικρότερα παιδιά που δυσκολεύονται να ζωγραφίσουν σε μικρό πλαίσιο και αδυνατούν να καταγράψουν τις λεπτομέρειες της κάθε σκηνής. Ανεξάρτητα από το μέγεθος τους μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες και την αλληλεπίδραση αυτών, την κίνησή τους στη σκηνή, τα σκηνικά, το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο των γεγονότων και τη γωνία λήψης των φωτογραφιών. Όσο περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνουν τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι η παράσταση. (Kolk, 2013 ; Doug, 1998)

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 3 Σχήμα 1. Storyboard Επιλογή ηρώων: Οι μαθητές δημιουργούν τους χαρακτήρες που θα δραματοποιήσουν ανάλογα με το ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Η μορφή της τρισδιάστατης κούκλας από πλαστελίνη θα πρέπει να είναι απλή και να στέκεται όρθια για τη λήψη φωτογραφιών. Ενδείκνυται, το κάτω μέρος της κούκλας και ειδικά τα πόδια να είναι μεγαλύτερο από το πάνω και η χρήση σκελετού (armature) από σύρμα ή αλουμινόχαρτο για να συγκρατείται το βάρος της. (Wikipedia, 2014 ; Tech4learning, 2014 ; Kolk, 2013 ; Conjecture Corporation, 2014) Αναφορικά με το μέγεθός της, αυτό μπορεί να εξαρτάται από το ρόλο της στην ιστορία. (Μαγουλιώτης, 1994) Διαμόρφωση σκηνής: Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης η σκηνή κατασκευάστηκε από 3 μακετόχαρτα στα οποία είχαν γίνει εγκοπές στα κατάλληλα σημεία για να μπορούν να στερεώνονται όρθια. Σε αυτήν επικολλούνταν τα σκηνικά που μπορεί να αποτελούν ζωγραφιές των παιδιών, εικόνες ή κατασκευές. Η αυλαία, δημιουργήθηκε από ύφασμα και στηρίχθηκε με διπλόκαρφα και σκοινί σε ένα κομμάτι μακετόχαρτο το οποίο τοποθετείται κατά μήκος των πλαϊνών κομματιών της σκηνής. Η κατασκευή του επιτρέπει το στήσιμο και ξεστήσιμο τους ανά πάσα στιγμή. Σχήμα 2. Δημιουργία σκηνής Επιτακτική είναι η ανάγκη να στερεωθεί καλά οτιδήποτε χρησιμοποιείται διότι μπορεί να κουνηθεί κατά τη λήψη φωτογραφιών ή τη μετακίνηση των ηρώων. Οδοντογλυφίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ένωση των μελών της κούκλας, blue-tag και χαρτοταινία για να είναι σταθερά τα σκηνικά και τη φωτογραφική μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο θα κουνιούνται μόνο οι ήρωες και όχι και ολόκληρος ο χώρος γύρω από αυτές. (Ντεπιάν, 2014) Προετοιμασία ψηφιακής παράστασης: Η καλή προετοιμασία της παράστασης προλαβαίνει την εμφάνιση προβλημάτων και βοηθά στην αντιμετώπιση δυσκολιών όπως το να μην ακούγονται οι ήχοι. (Gauthier, 2002) Ο ρυθμός και η μουσική είναι ουσιαστικά στοιχεία για το κουκλοθέατρο, αναφορικά με τη συναισθηματική φόρτιση του παιδιού, και την άμεση επαφή του με τους χαρακτήρες και το περιεχόμενο του έργου. (Μαγουλιώτης, 1994 ; Doug, 1998) Ο φωτισμός είναι επίσης καθοριστικός για την ψηφιακή παράσταση. Προκειμένου να τραβήξουμε φωτογραφίες και τις επεξεργαστούμε απαιτείται δυνατός σταθερός φωτισμός με τρόπο που δε θα δημιουργούνται

4 4 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής ανεπιθύμητες σκιές και ή έξτρα θερμοκρασία ικανή να αλλοιώσει τη μορφή των αντικειμένων. (Kolk, 2013 ; Ντεπιάν, 2014 ; Wikipedia, 2014) Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της παράστασης όμως, θα πρέπει να είναι όσο πιο χαμηλός γίνεται προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα και να δοθεί έμφαση στα τεκταινόμενα της σκηνής. (Μπάριτς, 2012) Εκτός από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα ή εφαρμογή, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου μπορεί να ποικίλει. Σημαντική είναι η ύπαρξη φωτογραφικής μηχανής, είτε ψηφιακή ή web camera, η ανάλυση της οποίας δεν απαιτείται να είναι μεγάλη (1024 x 768) για να μην επιβαρυνθεί το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται, καθώς και ένα τρίποδο που θα βοηθήσει στην λήψη φωτογραφιών υπό γωνία. Παράλληλα, χρειάζονται φορτισμένες μπαταρίες για τη μηχανή, τη συσκευή (υπολογιστή ή tablet) και τα φώτα. Τα μικρόφωνα χρειάζονται για να ακούγονται καλά οι κουκλοπαίκτες, ή να ηχογραφήσουν τη φωνή της κούκλας ή άλλων ήχων που θα χρησιμοποιήσουν στην παράσταση όπως τραγούδια, ηχητικά εφέ κτλ. Εκτός από αυτά, ίσως χρειαστούν και ηχεία για την αναπαραγωγή αυτών των ήχων. Ειδικά για την δημιουργία τρισδιάστατων ηρώων και σκηνικών, είναι απαραίτητα υλικά όπως η πλαστελίνη που δεν στεγνώνει ώστε να μένει εύπλαστη, κουπάτ και πλαστικά εργαλεία για τη διαμόρφωσή της, χαρτιά, χαρτόνια, χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, μουσικά όργανα, υφάσματα και άλλα υλικά χειροτεχνιών. (Ντεπιάν, 2014; Kolk, 2013 ; Μαγουλιώτης, 1994; Pike, 2007) Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η πρόβα για την αποφυγή λαθών. Τα παιδιά κινούν και εξοικειώνονται με τις κούκλες στη σκηνή και δοκιμάζουν τους διάλογους τους. Εκτός από την προετοιμασία των κουκλοπαικτών θεωρείται εξίσου σημαντική και η προετοιμασία των παρατηρητών, αφού αυτοί θα αξιολογήσουν την παράσταση ή ακόμα μπορεί να τους ζητηθεί να προτείνουν εναλλαγές στη δράση. (Tech4learning, 2014 ; Christodoulakis et al, 2013 ; Quinn, 2005) Ψηφιακή παράσταση: Η παρουσίαση του βίντεο που δημιουργήθηκε ή η ζωντανή δραματοποίηση των γεγονότων είναι το στάδιο για το οποίο οι μαθητές έχουν δουλέψει σκληρά. Η συμμετοχή των θεατών μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη κατά περίπτωση. (Kolk, 2013 ; Ryu et al, 2008) Αξιολόγηση: Τόσο οι θεατές όσο και οι κουκλοπαίκτες καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις και να αξιολογήσουν την παράσταση με ερωτήσεις όπως «Τι σας άρεσε περισσότερο; Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται βελτίωση; Ακούγατε όλοι τους κουκλοπαίκτες; Βλέπατε τις κούκλες καλά; κτλ». (Arts Every Day, 2008) Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο είναι διαθεματικό καθώς οι στόχοι του αντλούνται από διάφορες γνωστικές περιοχές όπως η Δραματική Τέχνη και η Πληροφορική. Ο γενικός στόχος του είναι να αναπτύξουν τα παιδιά κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου. Οι ειδικότεροι στόχοι βασίζονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003), στην κατηγοριοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων όπως αναφέρεται από τους Elliot και Busse (1991) αλλά και στην ταξινόμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων που αναπτύχθηκε από τους Caldarella και Merrell (συνεργασία, υποστήριξη, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, αυτοέλεγχος, σχέσεις με τους συνομήλικους, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, ακαδημαϊκά προσόντα, συμμόρφωση, δεξιότητες διεκδίκησης). Επίσης, διακρίθηκαν σε τρεις τομείς σύμφωνα με την Ταξινόμηση των Εκπαιδευτικών Στόχων του Benjamin Bloom. (Τριλιανός, 2008 ; Τριλιανός, 2008) Στη Γνωστική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι: Γνώση: Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων από τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, τις κινήσεις, τη στάση του σώματος και άλλα στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας (ενσυναίσθηση) Κατανόηση: Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίζουν τους συμμαθητές τους Εφαρμογή: Να δρουν με υπευθυνότητα. Να ενεργούν στις δύσκολές καταστάσεις με αυτοέλεγχο και αυτοδιαχείριση. Να συμμετέχουν στο δραματικό παιχνίδι σαν υποδυόμενοι ή θεατές

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 5 Ανάλυση: Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των ηρώων μιας ιστορίας. Να αναλύουν τις σκηνές σε πλάνα δράσης (storyboard) Σύνθεση: Να δημιουργούν καλές σχέσεις με τους συνομήλικους τους. Να αναπτύσσουν δεξιότητες διεκδίκησης και ακαδημαϊκά προσόντα όπως η ολοκλήρωση ατομικών έργων, η ανεξάρτητη ολοκλήρωση εργασιών και η υπακοή στις οδηγίες του δασκάλου Αξιολόγηση: Να αξιολογούν την παράσταση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια. Στη Συναισθηματική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι: Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου. Να συμμορφώνονται με κοινωνικούς κανόνες Η Ψυχοκινητική περιοχή περιλαμβάνει τους στόχους: Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να δημιουργούν παραστάσεις χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου. (ΔΕΠΠΣ, 2003 ; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011 ; Matson, 2009 ; Raimundo et al, 2012 ; Elliot & Busse, 1991) Χαρακτηριστικά και ανάγκες μαθητών Σχετικά με τα γνωστικά χαρακτηριστικά, οι μαθητές γνωρίζουν τις τεχνικές του παραδοσιακού κουκλοθέατρου όχι όμως και του ψηφιακού. Ήδη από την παιδική ηλικία είναι ικανοί να δημιουργήσουν και να κατανοήσουν ιστορίες, να συνειδητοποιήσουν τις πιθανές προθέσεις και τις συνέπειες κάποιου γεγονότος, και να προσδώσουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε άψυχα αντικείμενα και ζώα. Κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει ξανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητές συσκευές και tablet αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές και τα προγράμματα του σεναρίου. Επιπροσθέτως, παρόλο που γνωρίζουν και επιδεικνύουν μερικές κοινωνικές δεξιότητες, κάποια παιδιά δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές. (Lee, 2006 ; Mize, 2005). Επομένως, για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και αντιλήψεων, γίνεται καταιγισμός ιδεών (Brainstorming) και δημιουργούνται εννοιολογικοί χάρτες. Αναφορικά με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να επιδείξουν επαρκή κοινωνική συμπεριφορά, διότι είτε διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες αλλά αδυνατούν να τις εφαρμόσουν, είτε τις γνωρίζουν αλλά δεν τις αξιοποιούν στην πράξη, ή μπορεί να τις γνωρίζουν, να θέλουν να τις εφαρμόσουν αλλά να μην τα καταφέρνουν διότι δεν έχουν εξασκηθεί σε αυτό. Περιορισμός στην εμφάνιση της ενσυναίσθησης αποτελεί η ελλιπής ανάπτυξη της εκφραστικής ικανότητας των παιδιών. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011 ; Γκλιάου- Χριστοδούλου, χ.η. ; Στεφανή, 2008 ; McDonald & Messinger, 2011) Τέλος, όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά έχουν ηλικία 5-6 χρόνων, είναι αγόρια και κορίτσια, πιθανόν ίδιας εθνικότητας, και ίδιου πολιτιστικού και γλωσσικού υποβάθρου. Έχοντας κατά νου τη θεωρία των κοινωνικών δεξιοτήτων και τις τεχνικές του ψηφιακού κουκλοθέατρου, τα παιδιά έχουν τις ακόλουθες ανάγκες: Ανάγκη για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Τα παιδιά χρειάζεται να δημιουργούν και να διατηρούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να υιοθετούν συμπεριφορές κατάλληλες με τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Η παροχή βοήθειας, ο διαμοιρασμός και οι άλλες κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να παρατηρηθούν ήδη από την ηλικία των 3 ετών. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011 ; Lee, 2006 ; Cole & Cole, 2001) Ανάγκη για παιχνίδι μεταξύ των συνομηλίκων: Το παιχνίδι με τους συνομήλικους αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα ιδιαίτερα ευχάριστη για τα παιδιά κατά την οποία κοινωνικές δεξιότητες, μπορούν να αναπτυχθούν. Συγκεκριμένα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που συνεργάζονται για να παίξουν είναι περισσότερο αρεστά από εκείνα που έχουν αρνητική συμπεριφορά την ώρα του παιχνιδιού. (Mize, 2005 ; Στεφανή, 2008) Ανάγκη για χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη σχολική τάξη: Μέσα από το ψηφιακό κουκλοθέατρο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με νέες τεχνολογίες, όπως η χρήση προγραμμάτων του υπολογιστή και η χρήση ψηφιακών καμερών. Αυτό επιτυγχάνεται με ενεργό τρόπο, αφού οι ίδιοι οι μαθητές ελέγχουν και χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την επίτευξη των στόχων τους. (Puppetry in Practice, 2012)

6 6 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Χρησιμοποιούμενα εργαλεία Υπάρχουν πολλά λογισμικά, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία κινούμενων εικόνων και βίντεο με τη χρήση χαρακτήρων από πλαστελίνη, μπορεί να διαφέρουν, όμως, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο που λειτουργούν καθώς και την τιμή τους, η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις παρεχόμενες δυνατότητες του προγράμματος. (Stop Motion Animator, 2012) Για την επιλογή του καταλληλότερου, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα λογισμικά Stop Motion Animator, MonkeyJam, Animator DV, Stop Motion Pro, Frames, ikitmovie, Windows Movie Maker και το SAM Animation. Με βάση τους σκοπούς της εργασίας και την ηλικία των μαθητών επιλέχθηκε το Zu3D. Το Zu3D επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών με κάποια ψηφιακή κάμερα και την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, αλλά και την προβολή, τη λήψη και την παράλληλη εισαγωγή αυτών στο πρόγραμμα με τη βοήθεια μιας ενσύρματης κάμερας (webcam). Τα παιδιά βλέπουν στο παράθυρο προεπισκόπησης την εικόνα από την κάμερα και παίρνουν τη φωτογραφία.. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα Onion Skinning, η οποία επιτρέπει την εμφάνιση της προηγούμενης φωτογραφίας κατά τη διάρκεια λήψης της επόμενης, προκειμένου να εντοπιστεί με μεγαλύτερη ευκολία αν κάποιο αντικείμενο έχει κουνηθεί από τη θέση του. Η κάθε φωτογραφία ή ήχος καταλαμβάνει συγκεκριμένη θέση στη χρονογραμμή (timeline) του προγράμματος για να μπορούν να επεξεργαστούν και να μπουν στη σωστή σειρά. Στο Zu3D, παρέχονται εργαλεία που επιτρέπουν βασικές ενέργειες όπως η επεξεργασία των καρέ, η ρύθμιση της ταχύτητας των εικόνων που εναλλάσσονται σε ένα δευτερόλεπτο (fps), η εισαγωγή ήχων, εικόνων και βίντεο, η ηχογράφηση της φωνής, η εισαγωγή κειμένου, η σχεδίαση πάνω στις φωτογραφίες, η αντικατάσταση ενός κομματιού της εικόνας με μια άλλη εικόνα ή βίντεο (Automatic Green-screening / Chroma Key). (Kolk, 2013 ; Ντεπιάν, 2014 ; Pike, 2007 ; Puppetry in Practice, 2012 ; Wikipedia, 2014 ; Doug, 1998) Ακόμα, χρησιμοποιείται και η εφαρμογή για κινητές συσκευές και tablet U-Puppet 1.2 Η εφαρμογή αυτή είναι δωρεάν, πολύ απλή και εύχρηστη και επιτρέπει το χειρισμό σε πραγματικό χρόνο μιας ψηφιακής κούκλας που έχει δημιουργηθεί με εύκολο τρόπο από φωτογραφίες ανθρώπων ή αντικειμένων. Ο χρήστης μπορεί να τραβήξει ή να εισάγει φωτογραφίες από τις ήδη υπάρχουσες στην κινητή συσκευή ή το tablet του για να δημιουργήσει μια ψηφιακή κούκλα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες με τον εαυτό του ή άλλους ανθρώπους καθώς και με κούκλες που έχει δημιουργήσει, παραδείγματος χάρη από πλαστελίνη και άλλα υλικά. Για τη δημιουργία της κούκλας χρειάζονται δύο φωτογραφίες, μία όπου η κούκλα θα έχει κλειστό το στόμα, και μία με ανοιχτό. Με το άγγιγμα της οθόνης, η εφαρμογή εναλλάσσει τις δύο φωτογραφίες και έτσι φαίνεται ότι η κούκλα μιλάει. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να κουνηθεί η κούκλα στο ρυθμό της φωνής του κουκλοπαίκτη καθώς και να ηχογραφηθεί ήχος ή φωνή προκειμένου να αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της ψηφιακής παράστασης. (Google play, 2014) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Στην πρώτη φάση (Επιλογή Σεναρίου, διάρκεια 70 λεπτά), προκειμένου να γίνει εισαγωγή του προβλήματος, ο εκπαιδευτικός ξεκινά συζήτηση στην τάξη με αντικείμενο τη φιλία, χρησιμοποιώντας εναρκτήριες ερωτήσεις όπως «Αν η δυνατή φιλία είχε μια συνταγή τι υλικά πιστεύετε ότι θα χρειαζόμασταν». Δίνοντας έμφαση στα ατομικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας καλός φίλος, γίνεται καταιγισμός ιδεών (Brainstorming). Κατόπιν, τα παιδιά καλούνται να αναπαραστήσουν τις ιδέες τους από κοινού σε έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια τη «Συνταγή της Δυνατής Φιλίας» χρησιμοποιώντας χαρτί του μέτρου (διαγνωστική αξιολόγηση). Για την ανάλυση του προβλήματος θα χρησιμοποιηθεί ο μύθος του Αισώπου «Οι δύο φίλοι και η αρκούδα» που αναφέρεται στο γεγονός ότι οι καλοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, τον οποίο διαβάζει ο εκπαιδευτικός στην ολομέλεια της τάξης. Στη συνέχεια, διατυπώνονται ερωτήσεις προκειμένου τα παιδιά να ανιχνεύσουν το πρόβλημα και να διατυπώσουν πιθανές λύσεις αυτού ή εναλλακτικές εκτελέσεις. Τα παιδιά περιγράφουν τη σκηνή και οργανώνουν τη γραμμή δράσης με ζωγραφιές στις οποίες ο εκπαιδευτικός κρατά σημειώσεις, σχετικά με τα βασικά σημεία της δράσης. Δημιουργούνται έτσι πλάνα δράσης (storyboard).

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 7 Στη δεύτερη φάση (Επιλογή Ηρώων, διάρκεια 60 λεπτά), γίνεται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού περιγραφή των διάφορων χαρακτήρων του μύθου και συγκεκριμένα των δύο φίλων και της αρκούδας. Σχετικά με τους δύο φίλους, οι μαθητές αναφέρονται στα συναισθήματα, στη συμπεριφορά και στην εμφάνισή τους. Επιπροσθέτως, εισάγεται η έννοια του ψηφιακού κουκλοθέατρου. Παρουσιάζεται στην ολομέλεια της τάξης η τεχνική του Clay animation, αλλά και η δυνατότητα να δημιουργήσουν ψηφιακές κούκλες με τη χρήση εφαρμογών σε κινητές συσκευές και tablet και συγκεκριμένα της U-Puppet Κατόπιν, τρία παιδιά καλούνται να αναλάβουν την αναπαράσταση των ρόλων του μύθου με την πρώτη τεχνική (Clay Animation). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαλέξει για κουκλοπαίκτες (puppeteers) τα παιδιά των οποίων η άποψη διαφοροποιείται από την κοινά αποδεκτή και για το λόγο αυτόν αξίζει να διερευνηθεί. Οι κουκλοπαίκτες που επιλέχθηκαν, δημιουργούν με πλαστελίνη τις κούκλες που αποτελούν τους χαρακτήρες του μύθου και θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στο Clay Animation. Μπορούν να βασιστούν στις ιδέες που διατυπώθηκαν προηγουμένως κατά την περιγραφή των διάφορων χαρακτήρων. Στην τρίτη φάση (Διαμόρφωση Σκηνής, διάρκεια 20 λεπτά), οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, κατασκευάζουν τη σκηνή χρησιμοποιώντας μακετόχαρτα με κατάλληλες εγκοπές, κουρτινάκια από ύφασμα, διπλόκαρφα και σκοινί. Σε αυτή θα τοποθετήσουν τα σκηνικά. Κατόπιν, ετοιμάζουν με βάση το storyboard που έχουν ήδη φτιάξει τα σκηνικά που θα χρειαστούν στο Clay animation. Στην τέταρτη φάση (Προετοιμασία Ψηφιακής Παράστασης, διάρκεια 80 λεπτά), o εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους τρεις κουκλοπαίκτες αναθέτει εργασίες στους παρατηρητές, όπως: α) η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το παιχνίδι ρόλων με την τεχνική του Clay animation είναι ρεαλιστικό, β) ο σχολιασμός της αποτελεσματικότητας και των συνεπειών της συμπεριφοράς των χαρακτήρων, γ) η επισήμανση των συναισθημάτων και της σκέψης των χαρακτήρων, δ) η εύρεση εναλλακτικών τρόπων δράσης. Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και άλλοι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπαραστήσουν τους χαρακτήρες του μύθου από τη δική τους οπτική γωνία. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να σκεφτούν παραλλαγές της δράσης των χαρακτήρων. Οι κουκλοπαίκτες κάνουν μία πρόβα της παράστασης προκειμένου να προσδιορίσουν τον τρόπο που θα κινηθούν στη σκηνή. Ο μαθητής που είναι υπεύθυνος να τραβήξει τις φωτογραφίες δοκιμάζει διάφορες γωνίες λήψης. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η καλή συνεργασία και ο συντονισμός της ψηφιακής παράστασης. Οι κουκλοπαίκτες, βασιζόμενοι στο storyboard και χρησιμοποιώντας τις κούκλες και τα σκηνικά που έχουν ήδη φτιάξει, υποδύονται τους ρόλους τους με την τεχνική του Clay animation. Χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Zu3D για να φτιάξουν την πρώτη εκδοχή του μύθου. Οι κουκλοπαίκτες κινούν τις κούκλες τους και παίρνουν φωτογραφίες, τις οποίες συνθέτουν σε βίντεο. Για να ολοκληρωθεί η δραματοποίηση ηχογραφούν τους διάλογους, το εμπλουτίζουν με ήχους, μουσική και εικόνες. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί κάποιος φυλλομετρητής για την άντληση μουσικών κομματιών και ήχων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές στη λήψη των φωτογραφιών και στη χρήση του λογισμικού. Στην πέμπτη φάση, (Ψηφιακή Παράσταση, διάρκεια 20 λεπτά), αφού ολοκληρωθεί το βίντεο οι κουκλοπαίκτες το δείχνουν στην ολομέλεια της τάξης και υπενθυμίζουν στους θεατές τις εργασίες που έχουν αναλάβει. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του βίντεο που δημιουργήθηκε, ακολουθεί συζήτηση με τους θεατές για να διαπιστωθεί αν η αναπαράσταση του μύθου έγινε κατανοητή από την ολομέλεια της τάξης. Σε περίπτωση όπου οι ρόλοι ή τα γεγονότα δεν έγιναν αντιληπτά παρουσιάζεται ξανά το βίντεο. Στην έκτη φάση (Αξιολόγηση, διάρκεια 20 λεπτά), ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει κατάλληλη ρουμπρίκα για να αξιολογήσει την αναπαράσταση του μύθου με τη χρήση του λογισμικού Zu3D (διαμορφωτική αξιολόγηση). Η ρουμπρίκα αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αξιολογούν τόσο τους κουκλοπαίκτες όσο και τους παρατηρητές καθώς και τις τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου που χρησιμοποιήθηκαν. Οι μαθητές αφού έχουν παρακολουθήσει την πρώτη εκτέλεση της δράσης συζητούν και αξιολογούν τα κίνητρα των ηθοποιών και τις συνέπειες των πράξεων τους. Στα πλαίσια αυτής της ανταλλαγής απόψεων, είναι πιθανό να προταθούν και εναλλακτικές ερμηνείες των ρόλων ή διαφορετική προσέγγιση της δράσης.

8 8 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σχήμα 3. Εικόνες από τις δραστηριότητες Για την ανάπτυξη περισσοτέρων κοινωνικών δεξιοτήτων και την εξέταση και διαφορετικών εκδοχών του μύθου, προτείνεται η επανεκτέλεση των βημάτων (διάρκεια 90 λεπτά). Οι ρόλοι διανέμονται εκ νέου σε άλλα παιδιά. Οι κουκλοπαίκτες εξασκούνται στο χειρισμό της κούκλας που έχει αναλάβει ο καθένας. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει και προτείνει να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή U-Puppet 1.2, με την οποία δημιουργούν ψηφιακές κούκλες. Πιο συγκεκριμένα, φωτογραφίζουν τους ήρωες που δημιούργησαν με την πλαστελίνη δύο φορές. Στην πρώτη φωτογραφία, ο ήρωας έχει κλειστό στόμα και στη δεύτερη ανοιχτό. Με τον τρόπο αυτό, η κούκλα θα φαίνεται ότι μιλάει. Τα παιδιά θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά κάθε ήρωα προκειμένου να επιλέξουν το tablet ή το κινητό τηλέφωνο. Για την επανεκτέλεση της δράσης από άλλους μαθητές αυτήν τη φορά, κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίηση της σκηνής με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους κουκλοπαίκτες να χειρίζονται τις κινητές εφαρμογές και το tablet με ευκολία. Τα παιδιά μπορούν να φορέσουν μαύρες ποδιές για να μην φαίνονται όταν αρχίσει η παράσταση και να καθίσουν σε καρέκλες απέναντι από τους θεατές. Έπειτα, γίνεται η αναπαράσταση του μύθου από τους νέους μαθητές με τη χρήση της εφαρμογής U-Puppet 1.2. Σκοπός της επανεκτέλεσης αυτής είναι η διερεύνηση διαφορετικών ερμηνειών της συμπεριφοράς των ηρώων και η μελέτη των συνεπειών που μπορεί να επιφέρουν έχοντας κατά νου τα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται για μια Δυνατή Φιλία. Οι μαθητές φορούν τα μαύρα ρούχα, κλείνουν τα φώτα και εκτελούν τη δράση εκ νέου. Τα παιδιά συζητούν και αξιολογούν τη νέα εκτέλεση της δράσης κατά παρόμοιο με την έκτη φάση τρόπο. Σχολιάζουν τις διαφορετικές εκδοχές των αναπαραστάσεων/ δραματοποιήσεων και προσπαθούν να εντοπίσουν σε αυτές κάποια συστατικά της Συνταγής της Δυνατής Φιλίας. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να στρέψει τη συζήτηση πέρα από το μύθο διατυπώνοντας ερωτήσεις όπως: «Θα μπορούσε να είναι φίλος μας κάποιος που δε μας βοηθάει; Γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι νιώθουν οι φίλοι μας;». Από τις προηγούμενες συζητήσεις, αναδύονται αρχές που τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής τους ζωής. Τις αρχές αυτές τις καταγράφουν σε έναν νέο εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια τη «Συνταγή της Δυνατής Φιλίας» χρησιμοποιώντας χαρτί του μέτρου. Όπως και στην πρώτη φάση, δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας φίλος. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον εννοιολογικό χάρτη που δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση και καλεί τα παιδιά να τον συγκρίνουν με αυτόν που δημιούργησαν τώρα (αθροιστική αξιολόγηση). Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να συνδέσει την προβληματική κατάσταση με τις εμπειρίες των παιδιών χρησιμοποιώντας ερωτήσεις όπως: «Έχετε γνωρίσει κάποιον που χρησιμοποιεί τη Συνταγή της Δυνατής Φιλίας πολύ καλά; Εσείς προσπαθείτε να την χρησιμοποιήσετε; Είναι εύκολο να γίνει αυτό;». Τα παιδιά συμπληρώνουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κατάλληλη ρουμπρίκα με την οποία αξιολογούν το βαθμό στον οποίο οι ίδιοι χρησιμοποίησαν τη Συνταγή της Δυνατής Φιλίας κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Τέλος, ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει μια άλλη με την οποία αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές αφενός ακολούθησαν τα προτεινόμενα βήματα για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου και αφετέρου αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες (αθροιστική αξιολόγηση).

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 9 Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις Οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν ξεπεράστηκαν με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Μιας και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του νηπιαγωγείου είναι προκαθορισμένο και περιορισμένο, κάποιες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, για εξοικονόμηση χρόνου. Παρόλο που στην ηλικία αυτή δεν έχει κατακτηθεί η ανάγνωση και η γραφή, στις διάφορες δραστηριότητες που απαιτούνται οι δεξιότητες αυτές, δόθηκε έμφαση στην αναπαράσταση των εννοιών και των ιδεών με εικόνες. Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός ήταν η μη ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο, ο οποίος όμως αντιμετωπίστηκε με την καλύτερη προετοιμασία των μαθημάτων όπως η δημιουργία φακέλου με έτοιμες εικόνες και ήχους. Μέσα από την παρατήρηση και τις ρουμπρίκες αξιολόγησης, διατυπώνονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. Οι μαθητές είχαν πολύ θετική στάση στο ψηφιακό κουκλοθέατρο και εξοικειώθηκαν γρήγορα με τις τεχνικές του Clay animation σε βαθμό που, παρά την ηλικία τους, κατάφεραν να σκηνοθετούν ο ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας βοηθητικές υποδείξεις για τη λήψη των φωτογραφιών. Επίσης, κατανοήσαν και ακολούθησαν τα βήματα της μεθοδολογίας τόσο καλά που προέβλεπαν το επόμενο βήμα και την αναγκαιότητά του, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ποιοτικές παραστάσεις. Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, οι μαθητές εκτίμησαν, συμπληρώνοντας τις κατάλληλες ρουμπρίκες, ότι τις ανέπτυξαν και τις χρησιμοποίησαν στο μέγιστο βαθμό. Ακόμα και στη περίπτωση που υπερεκτιμούσαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, η υπενθύμιση των απαντήσεών τους στη ρουμπρίκα αυτό-αξιολόγησης, τους οδηγούσε στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους. (Μακρή, 2015) Όσον αφορά στις επεκτάσεις, προτείνεται να επαναληφθούν τέτοια εκπαιδευτικά σενάρια προκειμένου τα παιδιά να διατηρούν στο χρόνο και να γενικεύουν τις δεξιότητες αυτές. Επίσης, οι τεχνικές και η προτεινόμενη μέθοδος θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από μαθητές και άλλων ηλικιών. Ευχαριστίες Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας «Αξιοποίηση τεχνικών ψηφιακού κουκλοθέατρου στην εκπαιδευτική διαδικασία» στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» - κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση», του τμήματος Ψηφιακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την καθοδήγηση, την ανατροφοδότηση και τη βοήθειά καθ όλη τη διάρκεια της, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Συμεών Ρετάλη και στην ερευνητική ομάδα CoSyLLab (Computer Supported Learning Engineering Lab). Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου «Παιχνίδι και Μάθηση» στο Παλαιό Φάληρο, κα Ειρήνη Μπιτσόλα για την ευγενική φιλοξενία και τη συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτη περίπτωσης. Αναφορές Γκλιάου-Χριστοδούλου, N. (χ.η.). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2014, από ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2009 από Κοκκονός, Α. (2006). Μεθοδολογίες σχεδίασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς. Μαγουλιώτης, Α.Ν. (1994). Κουκλοθέατρο I. Πώς στήνεται ένα έργο. Τρόποι, είδη, πατρόν. Αθήνα: Καστανιώτη. Μακρή, Β. (2015). Αξιοποίηση τεχνικών Ψηφιακού κουκλοθέατρου στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς. Μπάριτς, Μ. (2012). Κουκλοθέατρο. Τέχνη και τεχνική, έμπνευση και δημιουργία. Αθήνα: Πατάκης. Ντεπιάν, Χ. (2014). Τεχνικές κινούμενης εικόνας: πλαστελίνη. Ανακτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2014 από

10 10 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2011). Νέο Σχολείο- Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Οδηγός Εκπαιδευτικού. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αθήνα. Ανακτήθηκε 22 Φεβρουαρίου, 2014, από Στεφανή, Γ. (2008). Δεξιότητες επικοινωνίας και γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά παιδιών σχολικής ηλικίας. (Πτυχιακή Εργασία). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικιακής οικονομίας και Οικολογίας, Αθήνα. Τριλιανός, Α. (2008). Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας: καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη. Α Τόμος. Αθήνα: Τριλιανός. Τριλιανός, Α. (2008). Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας: καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη. Β Τόμος. Αθήνα: Τριλιανός. Arts Every Day. (2008). Performing the Story: Using Puppetry to Learn about the Elements of Literature Retrieved October 6, 2014 from Christodoulakis, S., Pitsiladis, A., Moraiti, A., Moumoutzis, N. & Chrstoulakis, M. (2013). EShadow: a tool for digital storytelling based on traditional Greek shadow theatre. Retrieved June 25, 2013 from Cole, M. & Cole, S.R. (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία.αθήνα: Τυπωθήτω. Conjecture Corporation (2014). What are Different Types of 3D Animation? Retrieved March 22, 2014 from Doug, K. (1998). Character Animation in Depth. Arizona: Coriolis Group Elliot, S.N. & Busse, R.T. (1991). Social skills assessment and intervention with children and adolescents: Guidelines for assessment and training procedures. School Psychology International. Vol 12, Retrieved Fabruary 14, 2014 from Google play. (2014). U-Puppet. Retrieved March 12, 2014 from Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. & Zachopoulou, E. (2013). Evaluating preschoolers social skills: the importance of physical education program from the parents perspective. International Journal of Humanities and Social Science. Vol 3 (No 10), Retrieved Fabruary 25, 2014 from Huitt, W. & Dawson, C. (2011). Social development: Why it is important and how to impact it. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved January 27, 2014 from Joyce, B. & Weil, M. (2003). Models of teaching. Fifth Edition. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited. Kolk, M. (2013). Making Claymation in the classroom. Retrieved October 6, 2014 from Lee, E.Y. (2006). Measuring Social Competence in Preschool-Aged Children Through the Examination of Play Behaviors. (Graduate School Thesis and Dissertations). University of South Florida. Retrieved Fabruary 25, 2014 from Matson, J.L. (2009). Social Behavior and Skills in Children. USA: Springer. McDonald, N. M., Messinger, D. S. (n.d.). The development of empathy: how, when, and why. In A. Acerbi, J. A. Lombo & J. J.Sanguineti (Eds.), Free will, Emotions and Moral Actions: Philosophy and Neuroscience in Dialogue, (pp. 1-36). IF-Press. In Press. Retrieved January 2, 2014 from Mize, J. (2005). Social Skills Intervention and Peer Relationship Difficulties in Early Childhood: Comments on Bierman and Erath, Manz and McWayne, and Odom. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2005:1-7. Retrieved Fabruary 25, 2014 from Moore, C. (2014). How to Create Clay Animation in Five Easy Steps. Retrieved March 24, 2014 from Ochs, Β. (2014). 2D vs 3D. Retrieved March 24, 2014 from Pike, L. (2007). Clay animation. Retrieved March 24, 2014 from Puppetry in Practice. (2012). Applying technology, multimedia and the animation art to the curriculum for effective interdisciplinary learning. Retrieved Fabruary 25, 2014 from Quinn, F. (2005). Puppets into Performance. Retrieved October 6, 2014 from Raimundo, R., Carapito, E., Pereira A.I., Pinto, A.M., Lima, M.L., & Ribeiro, M.T. (2012). School Social Behavior Scales: an Adaptation Study of the Portuguese Version of the Social Competence Scale from SSBS-2. The Spanish Journal of Psychology, Vol 15 (No 3), Retrieved Fabruary 25, 2014 from Ryu, S., Faralli, S., Bottoni, P. & Labella, A. (2008). From Traditional to Virtual Interactive Puppetry: A Comprehensive Approach. 14 th International Symposium on Electronic Art, Retrieved July 17, 2013 from Stop Motion Animator. (2012). Clay animation software. Retrieved January 27, 2014 from Tech4learning. (2014). Claymation workshop kit materials. Retrieved October 6, 2014 from Wikipedia. (2014). Clay animation. Retrieved October 13, 2013 from Wikipedia. (2014). Digital Puppetry. Retrieved January 12, 2014 from

Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα

Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα Επιμέλεια: Φιλιππούσης Γεώργιος, filvisg@outlook.com Τομαζινάκης Αριστόκριτος, tomazinos@gmail.com 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό»

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Σχεδι@ζω για όλους «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 Ο μαθητής μου σύμφωνα με συστηματική παρατήρηση διαπίστωσα ότι: είχε δυσκολία στην κοινωνική επαφή. Δεν ήξερε πώς να προσεγγίσει τα υπόλοιπα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

125 Γενικό Μέρος Ενότητα 3.6.1 ιδάσκοντας µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές πρακτικές» που µπορούν να εφαρµοστούν στη χρήση επεξεργαστή κειµένου για

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες» 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS»

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» «Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» Α. Μπουλταδάκη 1, Φ. Νικολακοπούλου 2, Χ. Στυλιανοπούλου 3, Δ. Τσόντος 4 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων Τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν και εντοπίζουν τόπους στον πραγματικό χώρο, σε απεικόνιση (π.χ. φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων

Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων Δραστηριότητα στο πλαίσιο του Ομίλου Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου Δ. Κωτσίδου 1, Β. Μακρή 2, Ε. Ξάνθου 3, Φ. Σιαμέτη 4 1 2 3 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Tμήμα Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα