Αξιοποίηση τεχνικής Clay Animation για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου στην προσχολική ηλικία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση τεχνικής Clay Animation για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου στην προσχολική ηλικία"

Transcript

1 Αξιοποίηση τεχνικής Clay Animation για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου στην προσχολική ηλικία Μακρή Βενετία 1 1 Νηπιαγωγός, M.Sc. Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες-Ηλεκτρονική Μάθηση Περίληψη Η τεχνική Clay animation, όπως και το ψηφιακό κουκλοθέατρο, έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά για τη δημιουργία ταινιών του κινηματογράφου. Η ένταξή τους στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη προσχολική ηλικία, ελάχιστα έχει πραγματοποιηθεί. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, που σχεδιάστηκε προκειμένου η ένταξη Clay animation στην προσχολική εκπαίδευση να γίνει με συστηματικό τρόπο. Γενικός στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου. Οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες βασίστηκαν στο διδακτικό μοντέλο Role playing αλλά και στη πρότυπη μέθοδο για τη δημιουργία παραστάσεων ψηφιακού κουκλοθέατρου. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα Zu3D καθώς και την εφαρμογή για κινητές συσκευές και tablet, U-Puppet 1.2. Το σενάριο έχει διάρκεια 6 ώρες και υλοποιήθηκε στα πλαίσια μιας μελέτης περίπτωσης στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές ανέπτυξαν και αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές τους ικανότητες Λέξεις κλειδιά: Clay animation, ψηφιακό κουκλοθέατρο, εκπαιδευτικό σενάριο, κοινωνικές δεξιότητες Εισαγωγή Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται αναφορά στην τεχνική Clay animation (ή claymation), μια μορφή 3-D stop motion animation, η οποία βασίζεται στη δυσδιάστατη διαδικασία λήψης φωτογραφιών κάθε ξεχωριστής κίνησης και την προβολή τους καρέ καρέ σε γρήγορη διαδοχή με σκοπό να δώσει την εντύπωση ενός κινούμενου αντικειμένου, αλλά αντί για τη χρήση σκίτσων χρησιμοποιούνται ρεαλιστικοί χαρακτήρες από πλαστελίνη. (Ochs, 2014 ; Moore, 2014 ; Conjecture Corporation, 2014) Με τη χρήση υπολογιστών, ψηφιακών καμερών καθώς και εύχρηστων προγραμμάτων, όπως το Zu3D επιτυγχάνεται η γρήγορη επεξεργασία των εικόνων και διευκολύνεται η δημιουργία του βίντεο. (Wikipedia, 2014 ; Puppetry in Practice, 2012 ; Kolk, 2013 ; Μακρή, 2015) Η τεχνική αυτή αξιοποιείται στα πλαίσια μιας μελέτης περίπτωσης, που εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο «Παιχνίδι και Μάθηση» στο Παλαιό Φάληρο, όπου συμμετείχαν, 16 παιδιά αγόρια και κορίτσια, 5 έως 6 ετών. Το ερευνητικό ερώτημα που μελετήθηκε είναι το εξής: «Με την υιοθέτηση της εκπαιδευτικής προσέγγισης «Παιχνίδι Ρόλων» (Role Playing) και τη μεθοδολογία δημιουργίας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου θα αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες;». Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, ως μέσα συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιούνται η συμμετοχική μη δομημένη παρατήρηση, ρουμπρίκες γενικών στόχων και αναλυτικές ρουμπρίκες. Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης περίπτωσης, δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο διάρκειας 6 ωρών με τίτλο «Η Συνταγή της Δυνατής Φιλίας». Οι πρώτες ανάγκες για θετική κοινωνική συμπεριφορά εμφανίζονται στο περιβάλλον του σχολείου, όπου τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες συνομηλίκων, και οι θετικές κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία των πρώτων φιλιών. Την προτίμηση και την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους που φέρουν κοινά χαρακτηριστικά, ομοιότητες και παρόμοια ενδιαφέροντα για δραστηριότητες, επιζητούν ακόμα και τα παιδιά που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία. Σημαντικό κριτήριο επιλογής φίλων στην ηλικία αυτή είναι το ενδιαφέρον για παρόμοια παιχνίδια. (Raimundo et al., 2012 ; Huitt & Dawson, 2011; Gregoriadis et al., 2013 ; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) Πρακτικά Εργασιών 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Καστοριά, Απριλίου 2015

2 2 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Από τα παραπάνω, διαφαίνεται η ανάγκη για τη διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία αφού θεωρείται η πιο κρίσιμη περίοδος όσον αφορά στην κοινωνική ανάπτυξη. (Huitt & Dawson, 2011) Το εκπαιδευτικό πρόβλημα του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι «Πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του ψηφιακού κουκλοθέατρου;». Εκπαιδευτική προσέγγιση Στο παρόν εκπαιδευτικό σχεδιασμό, το διδακτικό μοντέλο που ακολουθήθηκε είναι το «Παιχνίδι Ρόλων» (Role Playing) όπως αυτό σχεδιάστηκε από τους Fannie και George Shaftel το Βασικός σκοπός αυτού είναι να διευκολύνει τους μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας όχι μόνο να μελετήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τις κοινωνικές τους αξίες αλλά και να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής συμπεριφοράς, τον προσωπικό τους ρόλο στα πλαίσια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και να αναζητούν πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επίλυση προβλημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρώνουν και οργανώνουν πληροφορίες σχετικές με κοινωνικά ζητήματα, προσπαθούν να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τους άλλους. Προϋπόθεση του μοντέλου είναι οι μαθητές να υποδυθούν το ρόλο κάποιου άλλου, να εμπλακούν σε υποτιθέμενες συγκρούσεις και να παρατηρήσουν κοινωνικές συμπεριφορές. (Κοκκονός, 2006 ; Joyce & Weil, 2003) Το συγκεκριμένο μοντέλο απαρτίζεται από 9 φάσεις, καθεμία από τις οποίες επιτελεί ένα συγκεκριμένο σκοπό ο οποίος συμβάλλει στον εμπλουτισμό της μαθησιακής δραστηριότητας. Αυτές είναι οι εξής: α) Προετοιμασία της ομάδας, β) Επιλογή συμμετεχόντων, γ) Καθορισμός σκηνής, δ) Προετοιμασία παρατηρητών, ε) Εκτέλεση δράσης, στ) Συζήτηση και αξιολόγηση, ζ) Επανεκτέλεση δράσης, η) Συζήτηση και αξιολόγηση, θ) Ανταλλαγή εμπειριών και γενίκευση Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, οι μαθητές προετοιμάζονται στους ρόλους τους ενώ διευκρινίζονται οι στόχοι του παιχνιδιού ρόλων. (Κοκκονός, 2006 ; Joyce & Weil, 2003) Τα στάδια αυτά ενσωματώθηκαν στην πρότυπη μέθοδο για τη δημιουργία παραστάσεων ψηφιακού κουκλοθέατρου. (Μακρή, 2015) Πρότυπη μέθοδος για δημιουργία παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου Όπως και το παραδοσιακό κουκλοθέατρο, έτσι και το ψηφιακό έχει αρκετά είδη και τεχνικές. Τα βήματα ωστόσο για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Επιλογή σεναρίου: Σημαντικό συστατικό στοιχείο της παράστασης, είναι η επιλογή του σεναρίου. Όταν τα παιδιά αποφασίσουν για πρώτη φορά να δραματοποιήσουν μια ιστορία, είναι συνετό να ξεκινήσουν από μια απλή και σταδιακά να προχωρούν σε πιο σύνθετες. (Ντεπιάν, 2014) Είτε επιλέξουμε να δραματοποιήσουμε μια υπαρκτή ιστορία είτε δημιουργήσουμε μία εκ νέου, αρχικά είναι απαραίτητη η ανίχνευση των πρότερων ιδεών των μαθητών σχετικά με τα βασικά σημεία αυτής. Ο διαχωρισμός της ιστορίας σε σκηνές και η οργάνωση τους σε storyboard, δηλαδή σε μια συλλογή από αυτόνομα σκίτσα της ιστορίας, είναι απαραίτητη για όλα τα στάδια της δημιουργίας μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου Τα μεγαλύτερα storyboard είναι περισσότερο εύχρηστα για τα μικρότερα παιδιά που δυσκολεύονται να ζωγραφίσουν σε μικρό πλαίσιο και αδυνατούν να καταγράψουν τις λεπτομέρειες της κάθε σκηνής. Ανεξάρτητα από το μέγεθος τους μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες και την αλληλεπίδραση αυτών, την κίνησή τους στη σκηνή, τα σκηνικά, το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο των γεγονότων και τη γωνία λήψης των φωτογραφιών. Όσο περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνουν τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι η παράσταση. (Kolk, 2013 ; Doug, 1998)

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 3 Σχήμα 1. Storyboard Επιλογή ηρώων: Οι μαθητές δημιουργούν τους χαρακτήρες που θα δραματοποιήσουν ανάλογα με το ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Η μορφή της τρισδιάστατης κούκλας από πλαστελίνη θα πρέπει να είναι απλή και να στέκεται όρθια για τη λήψη φωτογραφιών. Ενδείκνυται, το κάτω μέρος της κούκλας και ειδικά τα πόδια να είναι μεγαλύτερο από το πάνω και η χρήση σκελετού (armature) από σύρμα ή αλουμινόχαρτο για να συγκρατείται το βάρος της. (Wikipedia, 2014 ; Tech4learning, 2014 ; Kolk, 2013 ; Conjecture Corporation, 2014) Αναφορικά με το μέγεθός της, αυτό μπορεί να εξαρτάται από το ρόλο της στην ιστορία. (Μαγουλιώτης, 1994) Διαμόρφωση σκηνής: Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης η σκηνή κατασκευάστηκε από 3 μακετόχαρτα στα οποία είχαν γίνει εγκοπές στα κατάλληλα σημεία για να μπορούν να στερεώνονται όρθια. Σε αυτήν επικολλούνταν τα σκηνικά που μπορεί να αποτελούν ζωγραφιές των παιδιών, εικόνες ή κατασκευές. Η αυλαία, δημιουργήθηκε από ύφασμα και στηρίχθηκε με διπλόκαρφα και σκοινί σε ένα κομμάτι μακετόχαρτο το οποίο τοποθετείται κατά μήκος των πλαϊνών κομματιών της σκηνής. Η κατασκευή του επιτρέπει το στήσιμο και ξεστήσιμο τους ανά πάσα στιγμή. Σχήμα 2. Δημιουργία σκηνής Επιτακτική είναι η ανάγκη να στερεωθεί καλά οτιδήποτε χρησιμοποιείται διότι μπορεί να κουνηθεί κατά τη λήψη φωτογραφιών ή τη μετακίνηση των ηρώων. Οδοντογλυφίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ένωση των μελών της κούκλας, blue-tag και χαρτοταινία για να είναι σταθερά τα σκηνικά και τη φωτογραφική μηχανή. Με αυτόν τον τρόπο θα κουνιούνται μόνο οι ήρωες και όχι και ολόκληρος ο χώρος γύρω από αυτές. (Ντεπιάν, 2014) Προετοιμασία ψηφιακής παράστασης: Η καλή προετοιμασία της παράστασης προλαβαίνει την εμφάνιση προβλημάτων και βοηθά στην αντιμετώπιση δυσκολιών όπως το να μην ακούγονται οι ήχοι. (Gauthier, 2002) Ο ρυθμός και η μουσική είναι ουσιαστικά στοιχεία για το κουκλοθέατρο, αναφορικά με τη συναισθηματική φόρτιση του παιδιού, και την άμεση επαφή του με τους χαρακτήρες και το περιεχόμενο του έργου. (Μαγουλιώτης, 1994 ; Doug, 1998) Ο φωτισμός είναι επίσης καθοριστικός για την ψηφιακή παράσταση. Προκειμένου να τραβήξουμε φωτογραφίες και τις επεξεργαστούμε απαιτείται δυνατός σταθερός φωτισμός με τρόπο που δε θα δημιουργούνται

4 4 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής ανεπιθύμητες σκιές και ή έξτρα θερμοκρασία ικανή να αλλοιώσει τη μορφή των αντικειμένων. (Kolk, 2013 ; Ντεπιάν, 2014 ; Wikipedia, 2014) Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της παράστασης όμως, θα πρέπει να είναι όσο πιο χαμηλός γίνεται προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα και να δοθεί έμφαση στα τεκταινόμενα της σκηνής. (Μπάριτς, 2012) Εκτός από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα ή εφαρμογή, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου μπορεί να ποικίλει. Σημαντική είναι η ύπαρξη φωτογραφικής μηχανής, είτε ψηφιακή ή web camera, η ανάλυση της οποίας δεν απαιτείται να είναι μεγάλη (1024 x 768) για να μην επιβαρυνθεί το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται, καθώς και ένα τρίποδο που θα βοηθήσει στην λήψη φωτογραφιών υπό γωνία. Παράλληλα, χρειάζονται φορτισμένες μπαταρίες για τη μηχανή, τη συσκευή (υπολογιστή ή tablet) και τα φώτα. Τα μικρόφωνα χρειάζονται για να ακούγονται καλά οι κουκλοπαίκτες, ή να ηχογραφήσουν τη φωνή της κούκλας ή άλλων ήχων που θα χρησιμοποιήσουν στην παράσταση όπως τραγούδια, ηχητικά εφέ κτλ. Εκτός από αυτά, ίσως χρειαστούν και ηχεία για την αναπαραγωγή αυτών των ήχων. Ειδικά για την δημιουργία τρισδιάστατων ηρώων και σκηνικών, είναι απαραίτητα υλικά όπως η πλαστελίνη που δεν στεγνώνει ώστε να μένει εύπλαστη, κουπάτ και πλαστικά εργαλεία για τη διαμόρφωσή της, χαρτιά, χαρτόνια, χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, μουσικά όργανα, υφάσματα και άλλα υλικά χειροτεχνιών. (Ντεπιάν, 2014; Kolk, 2013 ; Μαγουλιώτης, 1994; Pike, 2007) Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η πρόβα για την αποφυγή λαθών. Τα παιδιά κινούν και εξοικειώνονται με τις κούκλες στη σκηνή και δοκιμάζουν τους διάλογους τους. Εκτός από την προετοιμασία των κουκλοπαικτών θεωρείται εξίσου σημαντική και η προετοιμασία των παρατηρητών, αφού αυτοί θα αξιολογήσουν την παράσταση ή ακόμα μπορεί να τους ζητηθεί να προτείνουν εναλλαγές στη δράση. (Tech4learning, 2014 ; Christodoulakis et al, 2013 ; Quinn, 2005) Ψηφιακή παράσταση: Η παρουσίαση του βίντεο που δημιουργήθηκε ή η ζωντανή δραματοποίηση των γεγονότων είναι το στάδιο για το οποίο οι μαθητές έχουν δουλέψει σκληρά. Η συμμετοχή των θεατών μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη κατά περίπτωση. (Kolk, 2013 ; Ryu et al, 2008) Αξιολόγηση: Τόσο οι θεατές όσο και οι κουκλοπαίκτες καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις και να αξιολογήσουν την παράσταση με ερωτήσεις όπως «Τι σας άρεσε περισσότερο; Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται βελτίωση; Ακούγατε όλοι τους κουκλοπαίκτες; Βλέπατε τις κούκλες καλά; κτλ». (Arts Every Day, 2008) Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο είναι διαθεματικό καθώς οι στόχοι του αντλούνται από διάφορες γνωστικές περιοχές όπως η Δραματική Τέχνη και η Πληροφορική. Ο γενικός στόχος του είναι να αναπτύξουν τα παιδιά κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου. Οι ειδικότεροι στόχοι βασίζονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003), στην κατηγοριοποίηση των κοινωνικών δεξιοτήτων όπως αναφέρεται από τους Elliot και Busse (1991) αλλά και στην ταξινόμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων που αναπτύχθηκε από τους Caldarella και Merrell (συνεργασία, υποστήριξη, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, αυτοέλεγχος, σχέσεις με τους συνομήλικους, δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, ακαδημαϊκά προσόντα, συμμόρφωση, δεξιότητες διεκδίκησης). Επίσης, διακρίθηκαν σε τρεις τομείς σύμφωνα με την Ταξινόμηση των Εκπαιδευτικών Στόχων του Benjamin Bloom. (Τριλιανός, 2008 ; Τριλιανός, 2008) Στη Γνωστική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι: Γνώση: Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων από τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, τις κινήσεις, τη στάση του σώματος και άλλα στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας (ενσυναίσθηση) Κατανόηση: Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίζουν τους συμμαθητές τους Εφαρμογή: Να δρουν με υπευθυνότητα. Να ενεργούν στις δύσκολές καταστάσεις με αυτοέλεγχο και αυτοδιαχείριση. Να συμμετέχουν στο δραματικό παιχνίδι σαν υποδυόμενοι ή θεατές

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 5 Ανάλυση: Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των ηρώων μιας ιστορίας. Να αναλύουν τις σκηνές σε πλάνα δράσης (storyboard) Σύνθεση: Να δημιουργούν καλές σχέσεις με τους συνομήλικους τους. Να αναπτύσσουν δεξιότητες διεκδίκησης και ακαδημαϊκά προσόντα όπως η ολοκλήρωση ατομικών έργων, η ανεξάρτητη ολοκλήρωση εργασιών και η υπακοή στις οδηγίες του δασκάλου Αξιολόγηση: Να αξιολογούν την παράσταση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια. Στη Συναισθηματική περιοχή εντάσσονται οι στόχοι: Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου. Να συμμορφώνονται με κοινωνικούς κανόνες Η Ψυχοκινητική περιοχή περιλαμβάνει τους στόχους: Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να δημιουργούν παραστάσεις χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου. (ΔΕΠΠΣ, 2003 ; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011 ; Matson, 2009 ; Raimundo et al, 2012 ; Elliot & Busse, 1991) Χαρακτηριστικά και ανάγκες μαθητών Σχετικά με τα γνωστικά χαρακτηριστικά, οι μαθητές γνωρίζουν τις τεχνικές του παραδοσιακού κουκλοθέατρου όχι όμως και του ψηφιακού. Ήδη από την παιδική ηλικία είναι ικανοί να δημιουργήσουν και να κατανοήσουν ιστορίες, να συνειδητοποιήσουν τις πιθανές προθέσεις και τις συνέπειες κάποιου γεγονότος, και να προσδώσουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε άψυχα αντικείμενα και ζώα. Κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει ξανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητές συσκευές και tablet αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές και τα προγράμματα του σεναρίου. Επιπροσθέτως, παρόλο που γνωρίζουν και επιδεικνύουν μερικές κοινωνικές δεξιότητες, κάποια παιδιά δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές. (Lee, 2006 ; Mize, 2005). Επομένως, για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και αντιλήψεων, γίνεται καταιγισμός ιδεών (Brainstorming) και δημιουργούνται εννοιολογικοί χάρτες. Αναφορικά με τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να επιδείξουν επαρκή κοινωνική συμπεριφορά, διότι είτε διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες αλλά αδυνατούν να τις εφαρμόσουν, είτε τις γνωρίζουν αλλά δεν τις αξιοποιούν στην πράξη, ή μπορεί να τις γνωρίζουν, να θέλουν να τις εφαρμόσουν αλλά να μην τα καταφέρνουν διότι δεν έχουν εξασκηθεί σε αυτό. Περιορισμός στην εμφάνιση της ενσυναίσθησης αποτελεί η ελλιπής ανάπτυξη της εκφραστικής ικανότητας των παιδιών. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011 ; Γκλιάου- Χριστοδούλου, χ.η. ; Στεφανή, 2008 ; McDonald & Messinger, 2011) Τέλος, όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα παιδιά έχουν ηλικία 5-6 χρόνων, είναι αγόρια και κορίτσια, πιθανόν ίδιας εθνικότητας, και ίδιου πολιτιστικού και γλωσσικού υποβάθρου. Έχοντας κατά νου τη θεωρία των κοινωνικών δεξιοτήτων και τις τεχνικές του ψηφιακού κουκλοθέατρου, τα παιδιά έχουν τις ακόλουθες ανάγκες: Ανάγκη για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Τα παιδιά χρειάζεται να δημιουργούν και να διατηρούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να υιοθετούν συμπεριφορές κατάλληλες με τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Η παροχή βοήθειας, ο διαμοιρασμός και οι άλλες κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να παρατηρηθούν ήδη από την ηλικία των 3 ετών. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011 ; Lee, 2006 ; Cole & Cole, 2001) Ανάγκη για παιχνίδι μεταξύ των συνομηλίκων: Το παιχνίδι με τους συνομήλικους αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα ιδιαίτερα ευχάριστη για τα παιδιά κατά την οποία κοινωνικές δεξιότητες, μπορούν να αναπτυχθούν. Συγκεκριμένα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που συνεργάζονται για να παίξουν είναι περισσότερο αρεστά από εκείνα που έχουν αρνητική συμπεριφορά την ώρα του παιχνιδιού. (Mize, 2005 ; Στεφανή, 2008) Ανάγκη για χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη σχολική τάξη: Μέσα από το ψηφιακό κουκλοθέατρο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με νέες τεχνολογίες, όπως η χρήση προγραμμάτων του υπολογιστή και η χρήση ψηφιακών καμερών. Αυτό επιτυγχάνεται με ενεργό τρόπο, αφού οι ίδιοι οι μαθητές ελέγχουν και χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την επίτευξη των στόχων τους. (Puppetry in Practice, 2012)

6 6 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Χρησιμοποιούμενα εργαλεία Υπάρχουν πολλά λογισμικά, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία κινούμενων εικόνων και βίντεο με τη χρήση χαρακτήρων από πλαστελίνη, μπορεί να διαφέρουν, όμως, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο που λειτουργούν καθώς και την τιμή τους, η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις παρεχόμενες δυνατότητες του προγράμματος. (Stop Motion Animator, 2012) Για την επιλογή του καταλληλότερου, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα λογισμικά Stop Motion Animator, MonkeyJam, Animator DV, Stop Motion Pro, Frames, ikitmovie, Windows Movie Maker και το SAM Animation. Με βάση τους σκοπούς της εργασίας και την ηλικία των μαθητών επιλέχθηκε το Zu3D. Το Zu3D επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών με κάποια ψηφιακή κάμερα και την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, αλλά και την προβολή, τη λήψη και την παράλληλη εισαγωγή αυτών στο πρόγραμμα με τη βοήθεια μιας ενσύρματης κάμερας (webcam). Τα παιδιά βλέπουν στο παράθυρο προεπισκόπησης την εικόνα από την κάμερα και παίρνουν τη φωτογραφία.. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα Onion Skinning, η οποία επιτρέπει την εμφάνιση της προηγούμενης φωτογραφίας κατά τη διάρκεια λήψης της επόμενης, προκειμένου να εντοπιστεί με μεγαλύτερη ευκολία αν κάποιο αντικείμενο έχει κουνηθεί από τη θέση του. Η κάθε φωτογραφία ή ήχος καταλαμβάνει συγκεκριμένη θέση στη χρονογραμμή (timeline) του προγράμματος για να μπορούν να επεξεργαστούν και να μπουν στη σωστή σειρά. Στο Zu3D, παρέχονται εργαλεία που επιτρέπουν βασικές ενέργειες όπως η επεξεργασία των καρέ, η ρύθμιση της ταχύτητας των εικόνων που εναλλάσσονται σε ένα δευτερόλεπτο (fps), η εισαγωγή ήχων, εικόνων και βίντεο, η ηχογράφηση της φωνής, η εισαγωγή κειμένου, η σχεδίαση πάνω στις φωτογραφίες, η αντικατάσταση ενός κομματιού της εικόνας με μια άλλη εικόνα ή βίντεο (Automatic Green-screening / Chroma Key). (Kolk, 2013 ; Ντεπιάν, 2014 ; Pike, 2007 ; Puppetry in Practice, 2012 ; Wikipedia, 2014 ; Doug, 1998) Ακόμα, χρησιμοποιείται και η εφαρμογή για κινητές συσκευές και tablet U-Puppet 1.2 Η εφαρμογή αυτή είναι δωρεάν, πολύ απλή και εύχρηστη και επιτρέπει το χειρισμό σε πραγματικό χρόνο μιας ψηφιακής κούκλας που έχει δημιουργηθεί με εύκολο τρόπο από φωτογραφίες ανθρώπων ή αντικειμένων. Ο χρήστης μπορεί να τραβήξει ή να εισάγει φωτογραφίες από τις ήδη υπάρχουσες στην κινητή συσκευή ή το tablet του για να δημιουργήσει μια ψηφιακή κούκλα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες με τον εαυτό του ή άλλους ανθρώπους καθώς και με κούκλες που έχει δημιουργήσει, παραδείγματος χάρη από πλαστελίνη και άλλα υλικά. Για τη δημιουργία της κούκλας χρειάζονται δύο φωτογραφίες, μία όπου η κούκλα θα έχει κλειστό το στόμα, και μία με ανοιχτό. Με το άγγιγμα της οθόνης, η εφαρμογή εναλλάσσει τις δύο φωτογραφίες και έτσι φαίνεται ότι η κούκλα μιλάει. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να κουνηθεί η κούκλα στο ρυθμό της φωνής του κουκλοπαίκτη καθώς και να ηχογραφηθεί ήχος ή φωνή προκειμένου να αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της ψηφιακής παράστασης. (Google play, 2014) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Στην πρώτη φάση (Επιλογή Σεναρίου, διάρκεια 70 λεπτά), προκειμένου να γίνει εισαγωγή του προβλήματος, ο εκπαιδευτικός ξεκινά συζήτηση στην τάξη με αντικείμενο τη φιλία, χρησιμοποιώντας εναρκτήριες ερωτήσεις όπως «Αν η δυνατή φιλία είχε μια συνταγή τι υλικά πιστεύετε ότι θα χρειαζόμασταν». Δίνοντας έμφαση στα ατομικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας καλός φίλος, γίνεται καταιγισμός ιδεών (Brainstorming). Κατόπιν, τα παιδιά καλούνται να αναπαραστήσουν τις ιδέες τους από κοινού σε έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια τη «Συνταγή της Δυνατής Φιλίας» χρησιμοποιώντας χαρτί του μέτρου (διαγνωστική αξιολόγηση). Για την ανάλυση του προβλήματος θα χρησιμοποιηθεί ο μύθος του Αισώπου «Οι δύο φίλοι και η αρκούδα» που αναφέρεται στο γεγονός ότι οι καλοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, τον οποίο διαβάζει ο εκπαιδευτικός στην ολομέλεια της τάξης. Στη συνέχεια, διατυπώνονται ερωτήσεις προκειμένου τα παιδιά να ανιχνεύσουν το πρόβλημα και να διατυπώσουν πιθανές λύσεις αυτού ή εναλλακτικές εκτελέσεις. Τα παιδιά περιγράφουν τη σκηνή και οργανώνουν τη γραμμή δράσης με ζωγραφιές στις οποίες ο εκπαιδευτικός κρατά σημειώσεις, σχετικά με τα βασικά σημεία της δράσης. Δημιουργούνται έτσι πλάνα δράσης (storyboard).

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 7 Στη δεύτερη φάση (Επιλογή Ηρώων, διάρκεια 60 λεπτά), γίνεται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού περιγραφή των διάφορων χαρακτήρων του μύθου και συγκεκριμένα των δύο φίλων και της αρκούδας. Σχετικά με τους δύο φίλους, οι μαθητές αναφέρονται στα συναισθήματα, στη συμπεριφορά και στην εμφάνισή τους. Επιπροσθέτως, εισάγεται η έννοια του ψηφιακού κουκλοθέατρου. Παρουσιάζεται στην ολομέλεια της τάξης η τεχνική του Clay animation, αλλά και η δυνατότητα να δημιουργήσουν ψηφιακές κούκλες με τη χρήση εφαρμογών σε κινητές συσκευές και tablet και συγκεκριμένα της U-Puppet Κατόπιν, τρία παιδιά καλούνται να αναλάβουν την αναπαράσταση των ρόλων του μύθου με την πρώτη τεχνική (Clay Animation). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαλέξει για κουκλοπαίκτες (puppeteers) τα παιδιά των οποίων η άποψη διαφοροποιείται από την κοινά αποδεκτή και για το λόγο αυτόν αξίζει να διερευνηθεί. Οι κουκλοπαίκτες που επιλέχθηκαν, δημιουργούν με πλαστελίνη τις κούκλες που αποτελούν τους χαρακτήρες του μύθου και θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στο Clay Animation. Μπορούν να βασιστούν στις ιδέες που διατυπώθηκαν προηγουμένως κατά την περιγραφή των διάφορων χαρακτήρων. Στην τρίτη φάση (Διαμόρφωση Σκηνής, διάρκεια 20 λεπτά), οι μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, κατασκευάζουν τη σκηνή χρησιμοποιώντας μακετόχαρτα με κατάλληλες εγκοπές, κουρτινάκια από ύφασμα, διπλόκαρφα και σκοινί. Σε αυτή θα τοποθετήσουν τα σκηνικά. Κατόπιν, ετοιμάζουν με βάση το storyboard που έχουν ήδη φτιάξει τα σκηνικά που θα χρειαστούν στο Clay animation. Στην τέταρτη φάση (Προετοιμασία Ψηφιακής Παράστασης, διάρκεια 80 λεπτά), o εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους τρεις κουκλοπαίκτες αναθέτει εργασίες στους παρατηρητές, όπως: α) η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το παιχνίδι ρόλων με την τεχνική του Clay animation είναι ρεαλιστικό, β) ο σχολιασμός της αποτελεσματικότητας και των συνεπειών της συμπεριφοράς των χαρακτήρων, γ) η επισήμανση των συναισθημάτων και της σκέψης των χαρακτήρων, δ) η εύρεση εναλλακτικών τρόπων δράσης. Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και άλλοι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπαραστήσουν τους χαρακτήρες του μύθου από τη δική τους οπτική γωνία. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να σκεφτούν παραλλαγές της δράσης των χαρακτήρων. Οι κουκλοπαίκτες κάνουν μία πρόβα της παράστασης προκειμένου να προσδιορίσουν τον τρόπο που θα κινηθούν στη σκηνή. Ο μαθητής που είναι υπεύθυνος να τραβήξει τις φωτογραφίες δοκιμάζει διάφορες γωνίες λήψης. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η καλή συνεργασία και ο συντονισμός της ψηφιακής παράστασης. Οι κουκλοπαίκτες, βασιζόμενοι στο storyboard και χρησιμοποιώντας τις κούκλες και τα σκηνικά που έχουν ήδη φτιάξει, υποδύονται τους ρόλους τους με την τεχνική του Clay animation. Χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Zu3D για να φτιάξουν την πρώτη εκδοχή του μύθου. Οι κουκλοπαίκτες κινούν τις κούκλες τους και παίρνουν φωτογραφίες, τις οποίες συνθέτουν σε βίντεο. Για να ολοκληρωθεί η δραματοποίηση ηχογραφούν τους διάλογους, το εμπλουτίζουν με ήχους, μουσική και εικόνες. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί κάποιος φυλλομετρητής για την άντληση μουσικών κομματιών και ήχων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές στη λήψη των φωτογραφιών και στη χρήση του λογισμικού. Στην πέμπτη φάση, (Ψηφιακή Παράσταση, διάρκεια 20 λεπτά), αφού ολοκληρωθεί το βίντεο οι κουκλοπαίκτες το δείχνουν στην ολομέλεια της τάξης και υπενθυμίζουν στους θεατές τις εργασίες που έχουν αναλάβει. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του βίντεο που δημιουργήθηκε, ακολουθεί συζήτηση με τους θεατές για να διαπιστωθεί αν η αναπαράσταση του μύθου έγινε κατανοητή από την ολομέλεια της τάξης. Σε περίπτωση όπου οι ρόλοι ή τα γεγονότα δεν έγιναν αντιληπτά παρουσιάζεται ξανά το βίντεο. Στην έκτη φάση (Αξιολόγηση, διάρκεια 20 λεπτά), ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει κατάλληλη ρουμπρίκα για να αξιολογήσει την αναπαράσταση του μύθου με τη χρήση του λογισμικού Zu3D (διαμορφωτική αξιολόγηση). Η ρουμπρίκα αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αξιολογούν τόσο τους κουκλοπαίκτες όσο και τους παρατηρητές καθώς και τις τεχνικές ψηφιακού κουκλοθέατρου που χρησιμοποιήθηκαν. Οι μαθητές αφού έχουν παρακολουθήσει την πρώτη εκτέλεση της δράσης συζητούν και αξιολογούν τα κίνητρα των ηθοποιών και τις συνέπειες των πράξεων τους. Στα πλαίσια αυτής της ανταλλαγής απόψεων, είναι πιθανό να προταθούν και εναλλακτικές ερμηνείες των ρόλων ή διαφορετική προσέγγιση της δράσης.

8 8 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σχήμα 3. Εικόνες από τις δραστηριότητες Για την ανάπτυξη περισσοτέρων κοινωνικών δεξιοτήτων και την εξέταση και διαφορετικών εκδοχών του μύθου, προτείνεται η επανεκτέλεση των βημάτων (διάρκεια 90 λεπτά). Οι ρόλοι διανέμονται εκ νέου σε άλλα παιδιά. Οι κουκλοπαίκτες εξασκούνται στο χειρισμό της κούκλας που έχει αναλάβει ο καθένας. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει και προτείνει να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή U-Puppet 1.2, με την οποία δημιουργούν ψηφιακές κούκλες. Πιο συγκεκριμένα, φωτογραφίζουν τους ήρωες που δημιούργησαν με την πλαστελίνη δύο φορές. Στην πρώτη φωτογραφία, ο ήρωας έχει κλειστό στόμα και στη δεύτερη ανοιχτό. Με τον τρόπο αυτό, η κούκλα θα φαίνεται ότι μιλάει. Τα παιδιά θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά κάθε ήρωα προκειμένου να επιλέξουν το tablet ή το κινητό τηλέφωνο. Για την επανεκτέλεση της δράσης από άλλους μαθητές αυτήν τη φορά, κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίηση της σκηνής με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους κουκλοπαίκτες να χειρίζονται τις κινητές εφαρμογές και το tablet με ευκολία. Τα παιδιά μπορούν να φορέσουν μαύρες ποδιές για να μην φαίνονται όταν αρχίσει η παράσταση και να καθίσουν σε καρέκλες απέναντι από τους θεατές. Έπειτα, γίνεται η αναπαράσταση του μύθου από τους νέους μαθητές με τη χρήση της εφαρμογής U-Puppet 1.2. Σκοπός της επανεκτέλεσης αυτής είναι η διερεύνηση διαφορετικών ερμηνειών της συμπεριφοράς των ηρώων και η μελέτη των συνεπειών που μπορεί να επιφέρουν έχοντας κατά νου τα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται για μια Δυνατή Φιλία. Οι μαθητές φορούν τα μαύρα ρούχα, κλείνουν τα φώτα και εκτελούν τη δράση εκ νέου. Τα παιδιά συζητούν και αξιολογούν τη νέα εκτέλεση της δράσης κατά παρόμοιο με την έκτη φάση τρόπο. Σχολιάζουν τις διαφορετικές εκδοχές των αναπαραστάσεων/ δραματοποιήσεων και προσπαθούν να εντοπίσουν σε αυτές κάποια συστατικά της Συνταγής της Δυνατής Φιλίας. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να στρέψει τη συζήτηση πέρα από το μύθο διατυπώνοντας ερωτήσεις όπως: «Θα μπορούσε να είναι φίλος μας κάποιος που δε μας βοηθάει; Γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι νιώθουν οι φίλοι μας;». Από τις προηγούμενες συζητήσεις, αναδύονται αρχές που τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής τους ζωής. Τις αρχές αυτές τις καταγράφουν σε έναν νέο εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια τη «Συνταγή της Δυνατής Φιλίας» χρησιμοποιώντας χαρτί του μέτρου. Όπως και στην πρώτη φάση, δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας φίλος. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον εννοιολογικό χάρτη που δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση και καλεί τα παιδιά να τον συγκρίνουν με αυτόν που δημιούργησαν τώρα (αθροιστική αξιολόγηση). Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να συνδέσει την προβληματική κατάσταση με τις εμπειρίες των παιδιών χρησιμοποιώντας ερωτήσεις όπως: «Έχετε γνωρίσει κάποιον που χρησιμοποιεί τη Συνταγή της Δυνατής Φιλίας πολύ καλά; Εσείς προσπαθείτε να την χρησιμοποιήσετε; Είναι εύκολο να γίνει αυτό;». Τα παιδιά συμπληρώνουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κατάλληλη ρουμπρίκα με την οποία αξιολογούν το βαθμό στον οποίο οι ίδιοι χρησιμοποίησαν τη Συνταγή της Δυνατής Φιλίας κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Τέλος, ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει μια άλλη με την οποία αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές αφενός ακολούθησαν τα προτεινόμενα βήματα για τη δημιουργία μιας παράστασης ψηφιακού κουκλοθέατρου και αφετέρου αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες (αθροιστική αξιολόγηση).

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές 9 Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις Οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν ξεπεράστηκαν με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Μιας και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του νηπιαγωγείου είναι προκαθορισμένο και περιορισμένο, κάποιες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, για εξοικονόμηση χρόνου. Παρόλο που στην ηλικία αυτή δεν έχει κατακτηθεί η ανάγνωση και η γραφή, στις διάφορες δραστηριότητες που απαιτούνται οι δεξιότητες αυτές, δόθηκε έμφαση στην αναπαράσταση των εννοιών και των ιδεών με εικόνες. Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός ήταν η μη ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο, ο οποίος όμως αντιμετωπίστηκε με την καλύτερη προετοιμασία των μαθημάτων όπως η δημιουργία φακέλου με έτοιμες εικόνες και ήχους. Μέσα από την παρατήρηση και τις ρουμπρίκες αξιολόγησης, διατυπώνονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. Οι μαθητές είχαν πολύ θετική στάση στο ψηφιακό κουκλοθέατρο και εξοικειώθηκαν γρήγορα με τις τεχνικές του Clay animation σε βαθμό που, παρά την ηλικία τους, κατάφεραν να σκηνοθετούν ο ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας βοηθητικές υποδείξεις για τη λήψη των φωτογραφιών. Επίσης, κατανοήσαν και ακολούθησαν τα βήματα της μεθοδολογίας τόσο καλά που προέβλεπαν το επόμενο βήμα και την αναγκαιότητά του, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ποιοτικές παραστάσεις. Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, οι μαθητές εκτίμησαν, συμπληρώνοντας τις κατάλληλες ρουμπρίκες, ότι τις ανέπτυξαν και τις χρησιμοποίησαν στο μέγιστο βαθμό. Ακόμα και στη περίπτωση που υπερεκτιμούσαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, η υπενθύμιση των απαντήσεών τους στη ρουμπρίκα αυτό-αξιολόγησης, τους οδηγούσε στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους. (Μακρή, 2015) Όσον αφορά στις επεκτάσεις, προτείνεται να επαναληφθούν τέτοια εκπαιδευτικά σενάρια προκειμένου τα παιδιά να διατηρούν στο χρόνο και να γενικεύουν τις δεξιότητες αυτές. Επίσης, οι τεχνικές και η προτεινόμενη μέθοδος θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από μαθητές και άλλων ηλικιών. Ευχαριστίες Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας «Αξιοποίηση τεχνικών ψηφιακού κουκλοθέατρου στην εκπαιδευτική διαδικασία» στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» - κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση», του τμήματος Ψηφιακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την καθοδήγηση, την ανατροφοδότηση και τη βοήθειά καθ όλη τη διάρκεια της, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Συμεών Ρετάλη και στην ερευνητική ομάδα CoSyLLab (Computer Supported Learning Engineering Lab). Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου «Παιχνίδι και Μάθηση» στο Παλαιό Φάληρο, κα Ειρήνη Μπιτσόλα για την ευγενική φιλοξενία και τη συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτη περίπτωσης. Αναφορές Γκλιάου-Χριστοδούλου, N. (χ.η.). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου, 2014, από ΔΕΠΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2009 από Κοκκονός, Α. (2006). Μεθοδολογίες σχεδίασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς. Μαγουλιώτης, Α.Ν. (1994). Κουκλοθέατρο I. Πώς στήνεται ένα έργο. Τρόποι, είδη, πατρόν. Αθήνα: Καστανιώτη. Μακρή, Β. (2015). Αξιοποίηση τεχνικών Ψηφιακού κουκλοθέατρου στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς. Μπάριτς, Μ. (2012). Κουκλοθέατρο. Τέχνη και τεχνική, έμπνευση και δημιουργία. Αθήνα: Πατάκης. Ντεπιάν, Χ. (2014). Τεχνικές κινούμενης εικόνας: πλαστελίνη. Ανακτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2014 από

10 10 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2011). Νέο Σχολείο- Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Οδηγός Εκπαιδευτικού. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αθήνα. Ανακτήθηκε 22 Φεβρουαρίου, 2014, από Στεφανή, Γ. (2008). Δεξιότητες επικοινωνίας και γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά παιδιών σχολικής ηλικίας. (Πτυχιακή Εργασία). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικιακής οικονομίας και Οικολογίας, Αθήνα. Τριλιανός, Α. (2008). Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας: καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη. Α Τόμος. Αθήνα: Τριλιανός. Τριλιανός, Α. (2008). Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας: καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη. Β Τόμος. Αθήνα: Τριλιανός. Arts Every Day. (2008). Performing the Story: Using Puppetry to Learn about the Elements of Literature Retrieved October 6, 2014 from Christodoulakis, S., Pitsiladis, A., Moraiti, A., Moumoutzis, N. & Chrstoulakis, M. (2013). EShadow: a tool for digital storytelling based on traditional Greek shadow theatre. Retrieved June 25, 2013 from Cole, M. & Cole, S.R. (2001). Η ανάπτυξη των παιδιών. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία.αθήνα: Τυπωθήτω. Conjecture Corporation (2014). What are Different Types of 3D Animation? Retrieved March 22, 2014 from Doug, K. (1998). Character Animation in Depth. Arizona: Coriolis Group Elliot, S.N. & Busse, R.T. (1991). Social skills assessment and intervention with children and adolescents: Guidelines for assessment and training procedures. School Psychology International. Vol 12, Retrieved Fabruary 14, 2014 from Google play. (2014). U-Puppet. Retrieved March 12, 2014 from Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. & Zachopoulou, E. (2013). Evaluating preschoolers social skills: the importance of physical education program from the parents perspective. International Journal of Humanities and Social Science. Vol 3 (No 10), Retrieved Fabruary 25, 2014 from Huitt, W. & Dawson, C. (2011). Social development: Why it is important and how to impact it. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved January 27, 2014 from Joyce, B. & Weil, M. (2003). Models of teaching. Fifth Edition. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited. Kolk, M. (2013). Making Claymation in the classroom. Retrieved October 6, 2014 from Lee, E.Y. (2006). Measuring Social Competence in Preschool-Aged Children Through the Examination of Play Behaviors. (Graduate School Thesis and Dissertations). University of South Florida. Retrieved Fabruary 25, 2014 from Matson, J.L. (2009). Social Behavior and Skills in Children. USA: Springer. McDonald, N. M., Messinger, D. S. (n.d.). The development of empathy: how, when, and why. In A. Acerbi, J. A. Lombo & J. J.Sanguineti (Eds.), Free will, Emotions and Moral Actions: Philosophy and Neuroscience in Dialogue, (pp. 1-36). IF-Press. In Press. Retrieved January 2, 2014 from Mize, J. (2005). Social Skills Intervention and Peer Relationship Difficulties in Early Childhood: Comments on Bierman and Erath, Manz and McWayne, and Odom. In: Tremblay RE, Barr RG, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2005:1-7. Retrieved Fabruary 25, 2014 from Moore, C. (2014). How to Create Clay Animation in Five Easy Steps. Retrieved March 24, 2014 from Ochs, Β. (2014). 2D vs 3D. Retrieved March 24, 2014 from Pike, L. (2007). Clay animation. Retrieved March 24, 2014 from Puppetry in Practice. (2012). Applying technology, multimedia and the animation art to the curriculum for effective interdisciplinary learning. Retrieved Fabruary 25, 2014 from Quinn, F. (2005). Puppets into Performance. Retrieved October 6, 2014 from Raimundo, R., Carapito, E., Pereira A.I., Pinto, A.M., Lima, M.L., & Ribeiro, M.T. (2012). School Social Behavior Scales: an Adaptation Study of the Portuguese Version of the Social Competence Scale from SSBS-2. The Spanish Journal of Psychology, Vol 15 (No 3), Retrieved Fabruary 25, 2014 from Ryu, S., Faralli, S., Bottoni, P. & Labella, A. (2008). From Traditional to Virtual Interactive Puppetry: A Comprehensive Approach. 14 th International Symposium on Electronic Art, Retrieved July 17, 2013 from Stop Motion Animator. (2012). Clay animation software. Retrieved January 27, 2014 from Tech4learning. (2014). Claymation workshop kit materials. Retrieved October 6, 2014 from Wikipedia. (2014). Clay animation. Retrieved October 13, 2013 from Wikipedia. (2014). Digital Puppetry. Retrieved January 12, 2014 from

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα

Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου και υλοποίησή του σε animation με απλά βήματα Σύντομο βοήθημα Επιμέλεια: Φιλιππούσης Γεώργιος, filvisg@outlook.com Τομαζινάκης Αριστόκριτος, tomazinos@gmail.com 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ζυγοπούλου Στεργιανή Mediterranean College-Σχολή Εκπαίδευσης Αγγλική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών.

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών. Η δράση Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με το Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται σε μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 7: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 7: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 7: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να προβληματιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Η δράση Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με το Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 4: Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα εφαρμογή επιχειρεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ (δημιουργία ταινιών):

Η παρούσα εφαρμογή επιχειρεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ (δημιουργία ταινιών): ΣΧΟΛΕΙΟ Οι μαθητές της Πέμπτης Τάξης (2014-2015) του 5 ου Δημοτικού Σχολείου διοργάνωσαν μια ηλεκτρονική καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον εκφοβισμό. Η προσπάθεια αυτή είχε ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pablo Picasso: Ένας Σπουδαίος Ζωγράφος

Pablo Picasso: Ένας Σπουδαίος Ζωγράφος ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ 60/70 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. της παλέτας Ήχος. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο;

1ο Φύλλο Εργασίας. της παλέτας Ήχος. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο; 1ο Φύλλο Εργασίας της παλέτας Ήχος Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο; Για να εισάγουμε ένα ή περισσότερα μουσικά κλιπ σε ένα αντικείμενο, επιλέγουμε από το μεσαίο παράθυρο του Scratch

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 9: Η σημασία του στοχασμού για τον εκπαιδευτικό

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 9: Η σημασία του στοχασμού για τον εκπαιδευτικό Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 9: Η σημασία του στοχασμού για τον εκπαιδευτικό Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 Εκπαιδευτικές Τεχνικές 3 Εμπλουτισμένη Εισήγηση: Γιατί την επιλέγουμε; Ο εκπαιδευτής νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει τις προσωπικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ

Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ Ο ΑΖΟΡ ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑΣ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ 2 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΑΞΗ Ε ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 Τ4Ε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROJECT ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Γιώργος Γρηγορόπουλος Δευτεροβάθμια εκπαίδευση & ΠΤΔΕ, Παν. Πατρών Βασιλική Σπηλιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα