Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ακολουθιακή Λογική 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ακολουθιακή Λογική 2"

Transcript

1 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Ακολουθιακή Λογική Κεφάλαιο 7 ο Γ. Τσιατούχας ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Διάρθρωση 1. Δισταθή κυκλώματα Μεταστάθεια 2. Μανδαλωτές 3. Flip Flops Flops 4. Δομές διοχέτευσης 5. Διανομή ρολογιού 6. Συγχρονισμός ρολογιών VLSI Technology and Computer Architecture Lab Ακολουθιακή Λογική 2 1

2 Ακολουθιακή Λογική έξοδοι = f(εισόδων, κατάστασης) Είσοδοι Συνδυαστικό Λογικό Κύκλωμα Έξοδοι Είσοδοι Καταχωρητές Λογική Καταχωρητές Έξοδοι Κατάσταση Ρολόι Ρολόι Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite State Machine FSM) Σύστημα με Διοχέτευση (Pipeline) Ακολουθιακή Λογική 3 Αρχή Λειτουργίας Δισταθών Κυκλωμάτων V o1 V V / 2 V i2 V V / 2 Μετά από καθρεπτισμό στον κατακόρυφο άξονα και περιστροφή 90 ο στη φορά των δεικτών του ρολογιού 0 V / 2 V i1 V 0 V / 2 V o2 V V i1 V o1 V i2 V 1 2 V V i2 =V o1 V o2 i2 o1 V / 2 A C V o2 V i1 0 V / 2 B V i1 =V o2 V Ακολουθιακή Λογική 4 2

3 Μεταευσταθή & Ευσταθή Σημεία Λειτουργίας V in 1 V out A κέρδος βρόχου < 1 κέρδος βρόχου > 1 2 V V out V / 2 C Α και Β = ευσταθή σημεία λειτουργίας C = μεταευσταθές σημείο λειτουργίας 0 δ 2 δ 1 V / 2 V in V B Ακολουθιακή Λογική 5 Μανδαλωτές (Latches) Ακολουθιακή Λογική 6 3

4 Μανδαλωτής Βασισμένος σε Πολυπλέκτη Αρνητικός Μανδαλωτής 1 MUX 0 MUX Θετικός Μανδαλωτής 0 1 Μανδαλωτής: Κύκλωμα ευαίσθητο σε στάθμη τάσης (level sensitive) Συμπληρωματικά (μη επικαλυπτόμενα) ρολόγια CMOS υλοποίηση Ακολουθιακή Λογική 7 Χρονισμός Μανδαλωτών Αρνητικός Μανδαλωτής 1 0 MUX 0 1 MUX Θετικός Μανδαλωτής Μανδαλωτής σε κατάσταση μνήμης Μανδαλωτής σε διαφανή κατάσταση Μανδαλωτής σε κατάσταση μνήμης k ευσταθές Η έξοδος ακολουθεί την είσοδο ευσταθές Η έξοδος ακολουθεί την είσοδο Ακολουθιακή Λογική 8 4

5 Μανδαλωτής Ελεγχόμενης Ανασύζευξης Οι μανδαλωτές ( latches) είναι κυκλώματα μνήμης ευαίσθητα στη στάθμη (τιμή) του σήματος ρολογιού. Στη μία στάθμη είναι διαφανείς και η τιμή της εισόδου περνάει αυτόματα στους κόμβους και του κυκλώματος. Στην δεύτερη στάθμη το κύκλωμα εμφανίζει μνήμη και οι εσωτερικοί κόμβοι δεν επηρεάζονται από την είσοδο. Ητιμήστονκόμβο είναι η τελευταία τιμή της εισόδου πριν το ρολόι εγκαταλείψει την στάθμη διαφάνειας. Ο αναστροφέας ανασύζευξης μπορεί να σχεδιαστεί με μικρές τιμές για τα k p,n των τρανζίστορ του. Σε αυτή την περίπτωση η πύλη διέλευσης που ακολουθεί μπορεί να καταργηθεί. Ακολουθιακή Λογική 9 Μανδαλωτής Ανασύζευξης (I) =1 V V V =0 =0 =1 Ακολουθιακή Λογική 10 5

6 Μανδαλωτής Ανασύζευξης (II) =0 V V V =0 =0 =1 Ακολουθιακή Λογική 11 Μανδαλωτής Ανασύζευξης (III) V V V Ισοδύναμη αναπαράσταση Ακολουθιακή Λογική 12 6

7 Μανδαλωτής με Χρήση Πυλών Διέλευσης V V Ισοδύναμο Κύκλωμα Ακολουθιακή Λογική 13 Μεταευστάθεια Metastability & Έστω ότι τα σήματα και ενεργοποιούνται σχεδόν σύγχρονα με το ρολόι. Τότε κατά τη μετάβαση του ρολογιού τα σήματα αυτά θα βρεθούν κάποια χρονική στιγμή να έχουν την ίδια τιμή τάσης μεταξύ τους. Έτσι είναι πιθανό κατά το τέλος της μετάβασης του ρολογιού οι κόμβοι και να έχουν πολύ κοντινές τιμές, κοντά στο κατώφλι μετάβασης V M (π.χ. V /2) που είναι το μεταευσταθές σημείο λειτουργίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι το κύκλωμα θα χρειαστεί μεγάλο χρόνο για να κλειδώσει στην τελική του κατάσταση, ενώ η κατάσταση αυτή ενδεχομένως να εξαρτάται από τυχαίους παράγοντες όπως ο θόρυβος! V M Ακολουθιακή Λογική 14 t 7

8 Παράμετροι Μανδαλωτών PW m T t setup t pcq t hold Hold Time (t hold ) = Χρόνος Συγκράτησης t pdq Setup Time (t setup ) = Χρόνος Ενεργοποίησης Αποκατάστασης Ακολουθιακή Λογική 15 Flip FlopsFlops Ακολουθιακή Λογική 16 8

9 Flip Flop Flop Αφέντη Σκλάβου Μανδαλωτής Τα Flip Flop είναι ακμοπυροδότητα στοιχεία μνήμης. Δηλ. είναι ευαίσθητα σε κάποια ακμή και όχι στη στάθμη του ρολογιού. Στη συγκεκριμένη ακμή τα δεδομένα στην είσοδο περνούν στην έξοδο, γεγονός που δενμπορείνασυμβείσεοποιαδήποτεάλλη χρονική στιγμή. Χρήση 2 Latch σε σειρά Flip Flop Αφέντη Σκλάβου (Master Slave Flip Flop) Master Latch Slave Latch Στατικό Flip Flop Ακολουθιακή Λογική 17 Λειτουργία Flip FlopFlop Αφέντη Σκλάβου = 0 low = 1 high Ακολουθιακή Λογική 18 9

10 Flip Flop Flop με Πολυπλέκτες Στατικό Flip Flop Αφέντης Σκλάβος 1 MUX 0 0 MUX 1 Ακολουθιακή Λογική 19 Παράμετροι Flip Flop Flop Setup Time (t setup ) = Χρόνος Ενεργοποίησης Αποκατάστασης Hold Time (t hold ) = Χρόνος Συγκράτησης T t hold t setup t setup t t plogic pcq Ακολουθιακή Λογική 20 10

11 Χρονισμός Λογικής Βασισμένης σε Flip FlopFlop Συνδυαστική Λογική T t hold t setup t setup Πρέπει να ισχύει: και t pcq T t pcq + t plogic + t setup t hold t cdflip flop + t cdlogic t plogic t plogic = καθυστέρηση διάδοσης της λογικής στη χειρότερη περίπτωση t cdflip flop /t cdlogic = ελάχιστη καθυστέρηση (contamination delay) flip flop/ λογικής Ακολουθιακή Λογική 21 Χρόνοι Ενεργοποίησης και Συγκράτησης Χρόνος Ενεργοποίησης Χρόνος Συγκράτησης Έγκυρα δεδομένα εισόδου 1 2 Μη έγκυρα δεδομένα εισόδου 3 Μη έγκυρα δεδομένα εισόδου t Ακολουθιακή Λογική 22 11

12 Flip FlopFlop Μιας Φάσης Πυλών Διέλευσης Δυναμικό Flip Flop ' ' Overlap Έγκυρα Ρολόγια Μη Έγκυρα Ρολόγια Clock Skew t V Αποφυγή clock skew Ακολουθιακή Λογική 23 C 2 MOS Flip FlopFlop Μίας Φάσης Δυναμικό Flip Flop V V t Ακολουθιακή Λογική 24 12

13 Flip FlopFlop Πυλών Διέλευσης Δύο Φάσεων Δυναμικό Flip Flop Φ 1 Φ 2 Φ 1 Φ 2 Φ 1 Φ 2 Φ 1 Επικάλυψη Έγκυρα Ρολόγια Φ 2 Μη Έγκυρα Ρολόγια Clock Skew t Ακολουθιακή Λογική 25 Γεννήτρια μη Επικαλυπτόμενων Φάσεων Φ 1 Φ 2 Ακολουθιακή Λογική 26 13

14 Flip Flop Flop Δύο Φάσεων με Επίτρεψη Δυναμικό Flip Flop L Φ 1 Φ 2 Φ 1 Φ 2 L L επίτρεψη Ακολουθιακή Λογική 27 C 2 MOS Flip FlopFlop Δύο Φάσεων Δυναμικό Flip Flop V V Φ 1 Φ 2 Φ 1 Φ 2 Φ 1 Φ 2 t Ακολουθιακή Λογική 28 14

15 Δομές Διοχέτευσης (Ι) (Pipelines) a REG Αρχικό Κύκλωμα a REG Κύκλωμα με Δομή Διοχέτευσης + log Out + REG R REG R REG R log REG R Out b REG b REG min, org = t c q ( t p _ add + t p _ abs + t p _ log ) tsu T + + min, pipe = t c q ( t p _ add, t p _ abs, t p _ log ) tsu T + max + αν τότε t p _ add T = t min,pipe p _ abs T = t min,org p _ log 3 Ακολουθιακή Λογική 29 Δομές Διοχέτευσης (ΙΙ) Logic Logic Logic Logic Stage Stage Stage Stage IF I EX MEM r Register Register r 1 Register r 2 Register r 3 r Register Κύκλοι ρολογιού IF I EX MEM IF I EX MEM IF I EX MEM IF I EX MEM Εντολές IF I EX Ακολουθιακή Λογική 30 15

16 Παροχή Διανομή Ρολογιού (Ι) Τμήμα Λογικής 1 Τμήμα Λογικής 2 Τμήμα Λογικής 3 Τμήμα Λογικής 4 Τμήμα Λογικής 5 Δένδρο διάδοσης ρολογιού Τμήμα Λογικής 6 Τμήμα Λογικής 7 Τμήμα Λογικής 8 Τμήμα Λογικής 9 Ακολουθιακή Λογική 31 Παροχή Διανομή Ρολογιού (ΙΙ) Υποπεριοχή Ρολογιού Μονωτική Βαθμίδα (Buffer) Ακολουθιακή Λογική 32 16

17 Γεννήτορες Ρολογιού Βρόχοι Κλειδωμένης Ανάδρασης Phase Locked Loops (PLLs) εξ Ανιχνευτής Φάσης Up own Αντλία Φορτίου A Φίλτρο VCO Ταλαντωτής =n Ελεγχόμενος εξ από Τάση Διαιρέτης n Γένεση ρολογιού υψηλής συχνότητας σε συγχρονισμό με ένα ρολόι αναφοράς εξ χαμηλής συχνότητας. Η συνολική ασάφεια του ρολογιού είναι ίση με (jitter + skew). Ακολουθιακή Λογική 33 Παροχή Διανομή Ρολογιού (ΙIΙ) Ι) Μονωτική Βαθμίδα (Buffer) εξ PLL Ακολουθιακή Λογική 34 17

18 Clock Jitter Clock Skew Clock Jitter Ως clock kjitter ονομάζουμε την ασάφεια του σήματος ρολογιού η οποία οφείλεται εγγενώς στο σύστημα παραγωγής του ρολογιού (π.χ. PLL). Clock Skew Ως clock skew ονομάζουμε την ασάφεια του σήματος ρολογιού η οποία οφείλεται στο σύστημα διανομής του ρολογιού. Ακολουθιακή Λογική 35 Απλής Φάσης Χρονισμός Flip FlopFlop Όριο κύκλου ρολογιού Είσοδοι Flip Flops Στατική Συνδυαστική Λογική Flip Flops Έξοδοι T C t pcq Κύκλος Ρολογιού t setup t skew T logic Διαθέσιμος χρόνος της λογικής για υπολογισμό: T logic = T C t pcq t setup t skew = T C T overhead T overhead Ακολουθιακή Λογική 36 18

19 Διπλής Φάσης Χρονισμός Μανδαλωτών I Μνήμη μανδαλωτή στο 0! Όριο κύκλου ρολογιού Είσοδοι Latch Συνδυαστική Λογική Latch Συνδυαστική Λογική Latch Έξοδοι B T C Κύκλος Ρολογιού t setup t skew B T logic T nonoverlap T logic Ακολουθιακή Λογική 37 Διπλής Φάσης Χρονισμός Μανδαλωτών II Μνήμη μανδαλωτή στο 0! Όριο κύκλου ρολογιού Είσοδοι Latches Στατική Συνδυαστική Λογική Latches Στατική Συνδυαστική Λογική Latches Έξοδοι B T C Κύκλος Ρολογιού t pdq t pdq B T nonoverlap T logic T logic Διαθέσιμος χρόνος της λογικής για υπολογισμό: T logic = T C 2t pdq = T C T overhead Ακολουθιακή Λογική 38 19

20 Χρονισμός Παλμικών Μανδαλωτών Όριο κύκλου ρολογιού Είσοδοι Latch Στατική Συνδυαστική Λογική Latch Έξοδοι T C t pcq t setup t skew Κύκλος Ρολογιού T logic Διαθέσιμος χρόνος της λογικής για υπολογισμό: T logic = T C t pcq t setup = T C T overhead Ακολουθιακή Λογική 39 NORA CMOS Σχεδίαση (Ι) V V V V nmos network N1 pmos network nmos network N3 N4 N2 NORA Λογική C 2 MOS Latch Λογική Μανδαλωτής =0 Προφόρτιση Μνήμη Περιοχή =1 Υπολογισμός Διαφάνεια Ακολουθιακή Λογική 40 20

21 NORA CMOS Σχεδίαση (ΙΙ) V V V V nmos network N1 pmos network nmos network N3 N4 N2 NORA Λογική C 2 MOS Latch Λογική Μανδαλωτής =1 Προφόρτιση Μνήμη Περιοχή =0 Υπολογισμός Διαφάνεια Ακολουθιακή Λογική 41 Δομές Διοχέτευσης NORA CMOS... Περιοχή Περιοχή Περιοχή Υπολογισμός Διαφάνεια Προφόρτηση Μνήμη Υπολογισμός Διαφάνεια Προφόρτηση Μνήμη Υπολογισμός Διαφάνεια Προφόρτηση Μνήμη Χ ρ ό ν ο ς Υπολογισμός Διαφάνεια Προφόρτηση Μνήμη Υπολογισμός Διαφάνεια Ακολουθιακή Λογική 42 21

22 Συγχρονισμός Ρολογιών (Ι) Προβλήματα συγχρονισμού εξ αιτίας: πολλαπλών, διαφορετικών, ρολογιών σε ξεχωριστές περιοχές του ολοκληρωμένου ασύγχρονων σχεδιασμών μεικτών σχεδιασμών σε ένα ολοκληρωμένο Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις περιπτώσεις σχεδιασμών συστημάτων σε ένα ολοκληρωμένο (system on a chip SOC) όπου κυκλώματα πυρήνες (cores IP blocks) από διαφορετικούς σχεδιαστές, με διαφορετικές ανάγκες χρονισμού (ρολογιών), πρέπει να συνδυαστούν και να συνλειτουργήσουν (να διασυνδεθούν) στοίδιοολοκληρωμένο. Ακολουθιακή Λογική 43 Συγχρονισμός Ρολογιών (ΙΙ) Φ1 IP-1 IP-2 Φ2 Φ1 Φ2 t Ακολουθιακή Λογική 44 22

23 Συγχρονισμός Ρολογιών (ΙΙΙ) IP 1 IP 2 IP 1 IP 2 Φ1 Φ2 Φ1 Φ2 Δύσκολη η αποφυγή της καταστρατήγησης των περιορισμών στους χρόνους αποκατάστασης (setup time) και συγκράτησης (hold time) και κατά συνέπεια της εμφάνισης φαινομένων μεταστάθειαςσταστοιχείαμνήμηςκατάτηνεπικοινωνίαμεταξύ των δύο κυκλωμάτων. Ακολουθιακή Λογική 45 Συγχρονισμός Ρολογιών (ΙV) IP 1 IP 2 Φ1 MUX Πιθανή αντιμετώπιση: Ανίχνευση συμφασικών ρολογιών. Αν ναι δειγματοληψία με καθυστερημένο ρολόι Φ2. Φ2 Φ1 Φ2 elay Ανιχνευτής Φάσης Ακολουθιακή Λογική 46 23

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops και Μετρητές Ριπής Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι

Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι Latches και Flip-Flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1 Γιατί χρειαζόμαστε τα ρολόγια Συνδιαστική λογική Η έξοδος εξαρτάται μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών

Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών 2 0 ^ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Παρθένα Μποχώρη Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ Α.Μ. 5260 Επιβλέπων : Σερπάνος Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ VLSI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΑΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΙ ΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/03/09 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ i ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Εισαγωγή Για την υλοποίηση των λογικών πυλών χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ηλεκτρονικές λυχνίες κενού και στη συνέχεια κρυσταλλοδίοδοι και διπολικά τρανζίστορ. Τα ολοκληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7-segment display 7-segment display 7-segment display Αποκωδικοποιητής των 7 στοιχείων (τμημάτων) (7-segment decoder) Κύκλωμα αποκωδικοποίησης του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοικησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Α.Μ.:3694 Επιβλέπων καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Μ.Σ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της μεταπτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα 6 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων µνήµης Η έξοδος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP Αντικείμενο της άσκησης: Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Flip Flop. Flip - Flop Τα Flip Flop είναι δισταθή λογικά κυκλώματα με χαρακτηριστικά μνήμης και είναι τα πλέον βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM

Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM 2 Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM Γενικές Γραμμές Παράλληλα και Σειριακά Δεδομένα Παράλληλοι λ Καταχωρητές Σήματα Ενεργοποίησης Διαβάσματος & Γραψίματος - Εισόδου & Εξόδου Υπολογισμός Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 Βασικές Έννοιες Ψηφιακών Κυκλωµάτων.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης Πίνακας Περιεχοµένων. 1.1 Ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα....2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI A. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ καθηγητής Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS A. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Αναπλ.καθηγητής ΤΕΙ Επιμέλεια : A.KAΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Σχεδιαστικά Στυλ & Αρχιτεκτονική Ο σχεδιαστής επιλέγει Σχεδιαστικό στυλ prioritized interrupt instruction buffer bus-oriented datapath serial I/O direct memory access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Ενισχυτής τάξης AD ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Παναγάκου

Διαβάστε περισσότερα