Λοιπές επιμορφώσεις. 1ο Ι.ΕΚ Λάρισας, ως έκτακτος καθηγητής με μερική απασχόληση από το 2000 έως σήμερα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λοιπές επιμορφώσεις. 1ο Ι.ΕΚ Λάρισας, ως έκτακτος καθηγητής με μερική απασχόληση από το 2000 έως σήμερα."

Transcript

1 ΣΎΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1975 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ , Fax , και Β. ΣΠΟΥΔΕΣ i) (1999), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πτυχίο στην Γεωγραφία, Βαθμός πτυχίου 8,18 Πτυχιακή εργασία: «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ». i (2004), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωγραφίας, Υποψήφιος διδάκτωρ, Θέμα διατριβής «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΟΡΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Λοιπές επιμορφώσεις. 1. (1999), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας, Θερινό Σχολείο Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο και επιτυχής παρακολούθηση (βαθμός 10) των μαθημάτων «Χωρική Στατιστική» και «Εξειδικευμένες Λειτουργίες των Γ.Σ.Π» Μάρτιος Μάιος, facolta di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali «programmi di sviluppo locale» Γ. AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ i) Σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπως: α) The Strategic Role of Knowledge Intensive Services for the Transmission and Application of Technical and Management Innovation, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Framework IV), Μυτιλήνη, β) «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», i 1ο Ι.ΕΚ Λάρισας, ως έκτακτος καθηγητής με μερική απασχόληση από το 2000 έως σήμερα. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Ινστιτούτο Χαρτογράφησης Εδαφών Λάρισας, με διαδοχικές συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου. Από το 2006 έως σήμερα ως Ειδικός Επιστήμονας Γεωγράφος Π.Ε με εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου.

2 Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ Δ.1 Σε Διεθνή περιοδικά του I.S.I. i) Stamatiadis S., Evangelou L., Blanta A., Tsadilas C., Tsitouras A., Chroni C., Christofides P., Tsadila E, Samaras V. and Dalezios N. Satellite visible- NIR reflectance correlates to soil N and C content in three fields of the Thessaly Plain (central Greece). Commun. Soil Sci. Plant Anal. DOI: / Al. Tsitouras, M. Toulios and L. Toulios, Unification of the analogue and digital soil survey reports and maps in Thessaly. Catena (submitted). Δ.2. Σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσης Πλήρεις i) L. Toulios, G. Zerva, C. Kravaritis, A. Tsitouras, 2003, «GIS, GPS and RS for Crop and Parcel Control», International Congress: Information Technology in Agriculture Food and Environment. Ege University, Izmir Turkey, PROCEEDINGS, pp i iv) Leonidas Toulios and Alexandros Tsitouras, 2006, «Use of high and medium resolution multispectral satellite data for the study of the Pinios delta in Greece», A symposium on new earth observation technologies for meeting global and local needs in wetlands inventorying assessment and monitoring, ESA- ESRIN, Frascati Rome Italy. Karyotis Th., Kosmas C. and A. Tsitouras, 2010, «Land degradation in mountainous and hilly areas of Greece», Workshop and 3rd Conference on Desertification and Land Degradation processes'. UNESCO Chair on Eremology, International Centre for Eremology. June Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering. Book of Abstracts, pp Tsitouras A., Toulios L., 2011, «Digitization georefernce and unification of the analog soil survey reports and maps in Thessally Greece», Proccedings of the 6 th International Congress of European Society for Soil Conservation, 9-14 May, Thessaloniki, Book of Abstracts, p. 50. v) Tsitouras A., Karyotis T., 2011, «Soil thematic maps of the arable land of Greece as an instrument for policy implementation», Proccedings of the 6 th International Congress of European Society for Soil Conservation, 9-14 May, Thessaloniki, Book of Abstracts, p vi) L. Evagelou, S. Stamatiadis, C. Tsadilas, A. Tsitouras, C. Chroni, E. Tsadila, P. Christofides, A. Blanta, V. Samaras, N. Dalezios, 2011, «The Use Of Ground-sensor Nir Refl ectance To Quantify Soil Organic Matter And Carbonate Content In Three Representative Fields Of The Thessaly Plain (Central Greece), 12th International Symposium on Soil and Plant

3 Analysis», June 6-10, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece, Book of Abstracts, p. 5 Δ.3. Σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσης Πλήρεις i) Π.Μ Δελλαδέτσιμας, Ν. Σουλακέλης, Ε. Κογκοπούλου, Α. Τσιτούρας, 2001, «Ανάλυση της Τρωτότητας του Αστικού Χώρου του Αιγαίου: Η Περίπτωση της Μυτιλήνης», Πρακτικά Διεθνούς Σεμιναρίου «Αποκατάσταση των ιστορικών κατασκευών σε σεισμικές περιοχές: Η περίπτωση των παραδοσιακών κτισμάτων στο Αιγαίο», Μυτιλήνη, Πρακτικά Διεθνούς Σεμιναρίου, σελ Γ. Ζέρβα, Λ. Τούλιος, Χ. Κραβαρίτης, Α. Τσιτούρας, 2004, «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ GIS, GPS ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», 7Ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Μυτιλήνη, Πρακτικά Συνεδρίου Τόμος ΙΙ σελ i A. Τσιτούρας, Καλφούντζος Δ., 2009, Εργαλείο Διαχείρησης Αγροτεμαχίων με έμφαση στην ενιαία ενίσχυση, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΤόμοςΙΙΙ σελ i iv) Α. Τσιτούρας, 2009, Προσέγγιση περιαστικού χώρου της Λάρισας, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τόμος Ι σελ Θ. Καρυώτης, Α. Τσιτούρας, Λ. Τούλιος και Α. Παναγόπουλος Προβλήματα εφαρμογής της Οδηγίας για τη Νιτρορύπανση (91/676/EEC) στην Ελλάδα. 14ο Συνέδριο Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, 1-2 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη (Πρακτικά Συνεδρίου) v) Θ. Καρυώτης και Α. Τσιτούρας, 2012, Επίπεδα οργανικού άνθρακα στα καλλιεργούμενα Ελληνικά εδάφη, 14ο Συνέδριο Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, 1-2 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη (Πρακτικά Συνεδρίου). vi) Καρυώτης Θεόδ., A. Παναγόπουλος, Α. Τσιτούρας, Κ. Καρυώτη, N. Celik, Ü. Bingol, Ali Kasaci, N. Salman, B. Evci, S. Demir and, S. Çetinkaya Εφαρμογή της Οδηγίας για τη Νιτρορύπανση (91/676/EEC) στην Τουρκία. 14ο Συνέδριο Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, 1-2 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη (εργασία υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου). v Ευαγγέλου, E., Σ. Σταματιάδης, Β. Σαμαράς, Δ. Δημογιάννης, Λ. Τούλιος, Ι. Σγούρας, Α. Τσιτούρας, Α. Μλαντά, Ν. Δαλέζιος και Χ. Τσαντήλας Eφαρμογή άρδευσης σε καλλιέργεια βάμβακος με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Αποτελεσματα του ερευνητικού προγράμματος

4 HYDROSENSE. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Νοεμβρίου vi Τσιτούρας Α., Δ. Δημογιάννης, Χρ. Νούλας, Α. Κυρίτσης, Ι. Σγούρας, Μ. Τζιουβαλέκας, Π. Ράπτης, Π. Γρυπάρη, Π. Δραγοΐδου, Κ. Μαντέλου, Ε. Μαχαίρα, Ε. Χατζηκύρου, Ε. Ευαγγέλου, Χρ. Τσαντήλας. Η αξιοποίηση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στην ολοκληρωμένη διαχείριση της βιομηχανικής ντομάτας. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 1-2 Νοεμβρίου Δ.4. Εκθέσεις προγραμμάτων i) Συνέγραψα την εργασία Groundwater natural background levels and threshold definition in the Eastern Thessaly groundwater body (Pinios River Basin, Central Greece) A. Panagopoulos, Th. Karyotis, Th. Georgiou and Al. Tsitouras. Η εργασία αυτή παρουσιάσθηκε στο final meeting των partners του Προγράμματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE), Δράση Selection of representative sites to be studied, στην οποία συμμετέχουν 14 χώρες. SPECIFIC TARGETED RESEARCH PROJECT, 6th Framework Programme. Action Line: Environmental assessment. Project Reference:6538. Δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του Προγράμματος. Δ. Καλφούντζος, Α. Τσιτούρας, 2008, Τεχνική Έκθεση έργου «Διενέργεια Πιλοτικής Εφαρμογής Διαχείρησης Αγροτεμαχίων στα Πλαίσια του ΟΣΔΕ 2007 στην περιοχή Ευθύνης της Ε.Α.Σ. Χαλκιδικής». i Δ. Καλφούντζος, Α. Τσιτούρας, 2008, Τεχνική Έκθεση έργου «Διενέργεια Εφαρμογής Διαχείρησης Αγροτεμαχίων στα Πλαίσια του ΟΣΔΕ 2007 στην περιοχή Ευθύνης της Ε.Α.Σ. Θεσσαλονίκης». Δ.5. Άρθρα με σκοπό την ενημέρωση i) Α. Τσιτούρας, Δ. Καλφούντζος, 2008, «Εφαρμογή εντοπισμού, κωδικοποίησης και σχεδιασμού σε ψηφιοποιημένη μορφή των αγροτεμαχίων των αιτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)», Τριμηνιαία έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, τεύχος 33. Α. Τσιτούρας, 20/08/2000, «ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: προβλήματα πλεονεκτήματα και προοπτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη», Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ε. ΑΝΑΦΟΡΕΣ i) Αναφορά του χάρτη ομαδοποίησης των εδαφικών κλάσεων στη Θεσσαλία στο Πρόγραμμα Implementation of nitrates Directive in Turkey. Output 4.4: Fertilization plans for each NVZ (July, 2012).

5 i Αναφορά του χάρτη οργανικής ουσίας, στην Ελλάδα, στο πρόγραμμα (EUROAID) Implementation of nitrates Directive in Turkey. Soil analysis, soil fertility, mineral balances and fertilisation plans for Nitrate Directive implementation ( February, 2012). Ο Χάρτης Ομαδοποίησης των Χαρτογραφικών Μονάδων της Θεσσαλίας, ο οποίος συντάχθηκε από τους Τσιτούρα Α., Θ. Καρυώτη και Λ. Τούλιο (2012) με βάση το έγγραφο (Αλέξανδρε βάλε τον Αριθμό Πρωτοκ.) για τις ανάγκες εφαρμογής στην Ελλάδα της Οδηγίας 676/91/EEC παρουσιάσθηκε στο Julich της Γερμανίας στη διάλεξη Nitrogen Fertilization Plan, Πρόγραμμα IKYDA 2011, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ. ΣΤ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ i) Γνώσεις εφαρμογών 1. Λογισμικό πακέτο ArcGis 2. Λογισμικό πακέτο ERDAS Ξένες Γλώσσες 1. Ιταλικά CERTIFICATO INTERMEDIO 2. Αγγλικά επίπεδο Lower Η. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορήγηση υποτροφίας για την μετάβαση μου καθώς και για την παρακολούθηση μαθημάτων μέσο του προγράμματος ERASMUS στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Reggio Calabria (Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali) για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου Ιουνίου Φοιτητική Μέριμνα Πανεπιστημίου Αιγαίου χορήγηση υποτροφίας λόγω των καλών μου επιδόσεων στα μαθήματα του 3ου έτους. 3. Ιδιωτική εταιρεία ΕΠΟΜ, χορήγηση υποτροφίας λόγω των καλών μου επιδόσεων στο σύνολο της τεταρτοετούς φοίτησης.

Λάρισα 10-02-2012 Α.Π. 314

Λάρισα 10-02-2012 Α.Π. 314 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Θεοφράστου 1 41335 Λάρισα Τηλ.: 2410 671290, 2410 671300 Fax.: 2410 671321 E-mail: gramateia.lar@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ (www.elgo.gr ή www.ismc.gr) ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΛΑΡΙΣΑ, 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝTΑΓΩΝΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Ε. Τίτλος: Participatory multi-level EO-assisted tools

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας-κινητό: 2109826469 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1974, Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1974, Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας/κινητό: 2109826469 / 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΛΑΡΙΣΑ, 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1. ΑΝTΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Ε. 1. Τίτλος: Participatory multi-level EO-assisted

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

«Soil sustainable management in a Mediterranean river basin based on the European soil thematic strategy-

«Soil sustainable management in a Mediterranean river basin based on the European soil thematic strategy- ΒΒΙΙΟΓΓΡΡΑΑΦΙΙΚΟ ΣΣΗΜΕΕΙΙΩΜΑΑ Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα: Επώνυµο: Αθανάσιος Πανώρας Ηµ/νία Γέννησης: 14-08-1947 Θέση: ιεύθυνση: Τακτικός Ερευνητής 574 00 Σίνδος Τηλέφωνο: 2310 798790 Fax: 2310 796352 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τόπος Γέννησης Υπηκοότης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Εργασίας : ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ : IΩΑΝΝΗΣ : Αμπελώνας - Τυρνάβου - Λαρίσης : Ελληνική : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ. 2410 671307,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2012 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Βύρλας Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γεννήσεως : 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΟΣ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ MSc, PhD

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΟΣ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ MSc, PhD ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ MSc, PhD ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2014 Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες) Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΙΙ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Γενικές Πληροφορίες: Επώνυμο: Δημητρίου Όνομα: Ηλίας Πατρώνυμο: Ιωάννης Ημερομηνία γεννήσεως: 26/9/1973 Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Ξένες Γλώσσες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου 15 Δεκεμβρίου 2012 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Τόπος γέννησης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014 Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Βασιλάκος Ημερομηνία γεννήσεως : 09-10 -1975 Διεύθυνση κατοικίας : Πύργοι Θερμής, Τ.Θ. ΚΟΙΝ 125, 81100, Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251036451 e-mail : chvas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση: ----. Τηλ. : (22510) 36-211, 36-264, FAX: 36-264 (γραφείο) 71-762 (σπίτι) E-mail: ihatz@aegean.gr URL: http://www.env.aegean.gr/labs/remote_sensing/remote_sensing.htm

Διαβάστε περισσότερα

A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1971 ΛΑΡΙΣΑ

A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1971 ΛΑΡΙΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΟΥΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1971 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών. Θεοφράστου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Πάγκας του Μιχαήλ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (Α.Π.Θ.) Διδάκτορας Χωροταξίας (Ε.Μ.Π.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Πάγκας του Μιχαήλ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (Α.Π.Θ.) Διδάκτορας Χωροταξίας (Ε.Μ.Π.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Πάγκας του Μιχαήλ Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (Α.Π.Θ.) Διδάκτορας Χωροταξίας (Ε.Μ.Π.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ημ/νία και τόπος γέννησης : 18/7/1959, Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση : Εγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 31-10-1980 / ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 31-10-1980 / ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 31-10-1980 / ΑΘΗΝΑ Οικογενειακή Κατάσταση : EΓΓΑΜΗ Το 1998 πέτυχα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα