ΣΧΕΔΙΟ. της παρούσας επιστολής (επισυνάπτονται), μέχρι τη 3η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ. της παρούσας επιστολής (επισυνάπτονται), μέχρι τη 3η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα"

Transcript

1 Φορέας Διαχείρισης ΟΟΥΣ ΠΝΩΝ ΥΓΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος ρκαδίας, Τηλ: (εσ.5), Φαξ: Πληροφορίες: ρβανίτης δαμάντιος Ξεναγός Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας ΣΧΕΔΙΟ Άστρος, 00/11/2014 ριθ. Πρωτ.: χχ Προς: Κ. Κοδέλλα Δημήτριο Γεωπόνο Τ.Κ Μελιγού ρκαδίας Θέμα: ίτημα οικονομικής προσφοράς για την διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας. O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη » προσκαλεί τον αποδέκτη του εγγράφου, προκειμένου να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας», μέχρι του ποσού των δυο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. Τ Η Μ Οι υπηρεσίες για την διαμόρφωση του μικρού βοτανικού κήπου για τις οποίες ενδιαφέρεται ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων Φύτευσης. Εμπλουτισμός για αύξηση της γονιμότητας των χώρων φύτευσης Κατασκευή υτόματου συστήματος άρδευσης Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης των φυτών Η διαμόρφωση του βοτανικού κήπου θα γίνει βάσει της μελέτης «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας», η οποία επισυνάπτεται. και επισυνάπτεται. Π απαιτούμενοπ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται αναφορά του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης του έργου και θα συνοδεύεται από το έντυπο οικονομικής προσφοράς Πυ και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας επιστολής (επισυνάπτονται), μέχρι τη 3η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος ρκαδίας, ΤΚ (Τηλ: ,εσωτ. 5, κ ρβανίτης δαμάντιος). Η προσφορά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » «Προστασία και βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠ «Κάνουμε τις πράξεις, ζούμε το αποτέλεσμα» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Συνημμένα: Μελέτη έργου «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας επιστολής Με εκτίμηση Μήλιος Δημήτριος Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Π Τ Η Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

3 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» ΕΓΟ «ΔΙΜΟΦΩΣΗ ΜΙΚΟΥ ΒΟΤΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Μ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΒΛΛΟΝΤ ΧΩΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΚΣΤΝΙΤΣΣ» Έντυπο Υποβολής Πρότασης Έργου Π Τ Η ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2012 Μ Σελίδα 1 από 12

4 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Έντυπο Υποβολής Πρότασης Έργου 1. ΠΕΙΓΦΗ ΚΙ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΤΣΗΣ 1.1 ΠΕΙΓΦΗ 1.2 ΧΩΟΣ ΚΤΣΚΕΥΗΣ ΚΗΠΟΥ ΣΚΙΦΗΜ ΚΗΠΟΥ ΦΩΤΟΓΦΙΕΣ ΤΜΗΜΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 1.3 ΕΙΔΗ ΠΟΥ Θ ΦΥΤΕΥΤΟΥΝ 1.4 ΣΤΟΧΟΣ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ 2.1 Προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία 2.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 3. ΣΥΜΠΕΣΜ Π Τ Η Μ Σελίδα 2 από 12

5 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Π 1.1 ΠΕΙΓΦΗ Στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας υπάρχει μικρός αδιαμόρφωτος χώρος ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την κατασκευή ενός μικρού βοτανικού κήπου μέσα στο οποίο θα φυτευτούν αντιπροσωπευτικά είδη από την πλούσια και σπάνια χλωρίδα του Πάρνωνα. Η χλωρίδα αυτή έχει καταγραφεί και φωτογραφηθεί από αρκετούς ερευνητές μα θεωρούμε ως σημαντικότερη αυτήν που έχει γίνει από τον γεωπόνο- ερευνητή και συνεργάτη της Φαρμακευτικής Σχολής θηνών κ. Ελευθέριο Καλπουτζάκη που κάνοντας έργο δεκάδων ζωής δεκάδων χρόνων την καταγραφή της σπάνιας χλωρίδας του Πάρνωνα, έχει κάνει μία θαυμάσια και μοναδική δουλειά. Βασισμένη λοιπόν σ αυτήν την μοναδική δουλειά, Μμέσα από πληροφορίες που πήραμε από τον ίδιο τον κ. Καλπουτζάκη αλλά και από αρκετούς Καστανιτσιώτες, σκεφθήκαμε και προτείνουμε, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας, να διαμορφωθεί ένας μικρός Βοτανικός Κήπος όπου, μπορούν να συγκεντρωθούν και να φυτευτούν δεκάδες αρωματικά φυτά, αλλά και σπάνια αγριολούλουδα, μικροί θάμνοι, καθώς και κάποια άλλα αντιπροσωπευτικά είδη, από την πολύ πλούσια χλωρίδα του Πάρνωνα., 1.2 ΧΩΟΣ ΚΤΣΚΕΥΗΣ ΚΗΠΟΥ Τ Η Μ Ο προτεινόμενος χώρος για την διαμόρφωση του μικρού Βοτανικού Κήπου είναι ένας ανεξάρτητος χώρος των 100 περίπου τ.μ. και βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας. Ο χώρος αυτός είναι ανεξάρτητος και υπάρχει πρόσβαση σε αυτόν και το κέντρο ενημέρωσης και από τον συνορεύοντα δημοτικό δρόμο. Η συνολική επιφάνεια που μπορούν να φυτευτούν τα διάφορα σπάνια είδη Παπό ΠΗ της χλωρίδας ανέρχεται σε 60 τ.μ. περίπου και είναι ήδη διαμορφωμένα σε πέντε παρτέρια (τμήματα). Σελίδα 3 από 12

6 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» ΣΚΙΦΗΜ ΚΗΠΟΥ Π Τ Η Μ Σελίδα 4 από 12

7 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» ΦΩΤΟΓΦΙΕΣ ΤΜΗΜΤΩΝ ΚΗΠΟΥ Τ Η Μ Τμήμα Βοτανικού Κήπου Π Β Τμήμα Βοτανικού Κήπου Σελίδα 5 από 12

8 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Τ Η Μ Γ Τμήμα Βοτανικού Κήπου Π Δ Τμήμα Βοτανικού Κήπου Σελίδα 6 από 12

9 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Τ Η Μ Ε Τμήμα Βοτανικού Κήπου Παρόλο που ήδη στους χώρους αυτούς έχουν μεταφερθεί και τοποθετηθεί αρκετά χώματα χρειά ζονται, ανάλογα με τα είδη που θα ζονται, χρειάζονται, φυτευτούν,, να μεταφερθούν τα κατάλληλα χώματα από το δάσος και από τον καστανεώνα. Μετά από την μεταφορά των χωμάτων και την οριστική διαμόρφωση του εδάφους θα γίνει εμπλουτισμός τους με τα κατάλληλα λιπάσματα. Π Κατά την διάρκεια της οριστικής διαμόρφωσης πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε μετά την υπογείως οι κατάλληλοι αγωγοί νερού (σωλήνες) ( φύτευση να γίνει δυνατή η διαμόρ διαμόρφωση του αυτόματου ποτίσματος σε ολόκληρο τον κήπο. Σελίδα 7 από 12

10 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» 1.3 ΕΙΔΗ ΠΟΥ Θ ΦΥΤΕΥΤΟΥΝ Τα διάφορα είδη θα φυτευτούν κατά κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία θα υπάρχει ειδική σήμανση (ταμπελάκια ), με πληροφορίες για το κάθε είδος. Ενδεικτικά θα φυτευτούν : - Τσάι του βουνού (Sideritis clandestina subsp. clandestina) - ίγανη (3 είδη): Ήμερη ρίγανη που βρίσκεται κυρίως στον καστανεώνα γύρω από την Καστάνιτσα (Origanum vulgare subsp. hirtum), την άγρια ρίγανη (Origanum onites) και την ενδημική της Εύοιας και της Πελοποννήσου, η οποία φύεται την ευρύτερη περιοχή του Πάρνωνα (Origanum scabrum) ) - γριοτριανταφυλλιές (Rosa sp.) Τ - Φασκομηλιές (3 είδη): (Salvia fruticosa, S. pomifera subsp. calycina, S. rigens) - Παιώνια (Paeonia mascula hellenica) subsp. - Θυμάρια (4 είδη): : (Coridothymus capitatus, Thymus laconicus (ενδημικό του Μαλέα και του Πάρνωνα), T. longicaulis, T. leucοtrichus) ) - Θρούμπια (2(2 είδη ): (Satureja thymbra, S. parnassica subsp. parnassica) ) ) - Κρίνα (2 είδη): (Lilium chalcedonicum, L. candidum) Κρίνα Μαλέα και Μ ΤfruticosaΗ Η -Π Π - Μαύρο Τσάι (Nepeta orphanidea (αποκλειστικό ενδημικό του Πάρνωνα)) Π- - γριομέντες (3 είδη): (Mentha spicata, M. longifolia, M. pulegium (φλισκούνι)) - Σπαθόχορτα (4 είδη): (Hypericum perforatum, H. olympicum, H. automarium, H. tetrapterum) Σελίδα 8 από 12

11 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Π - Κρόκους (5 είδη): (Crocus biflorus subsp. melanantherus, C. hadriaticus subsp. parnonicus (ενδημικό του Πάρνωνα και του Μαλέα), C. boryi, C.niveus, C. olivieri) - Τουλίπες (4 είδη): (Tulipa orphanidea, T. undulatifolia, T. goulimyi, T. sylvestris) - Κυκλάμινα (3 είδη): (Cyclamen graecum, C. hederifolium, C. peloponnesiacum) - Βολβοί (3είδη): (Muscari comosum, Bellevalia ciliata,, dubia) - γριόσκορδα (2 είδη): (Allium frigidum (προστατευόμενο ΜB. είδος, Π.Δ. 67/1981, Allium orestis (δημοσιεύτηκε ως νέο είδος για την επιστήμη το 2012 από το καστανοδάσος Καστάνιτσας))Μ της Καστάνιτσας)) - Φυτά χαρακτηριστικά του κοντινού καστανοδάσους (5 είδη): Chamaecytisus hirsutus, Chamaespartium sagittale (στην Ελλάδα βρίσκεται στη οδόπη, στο Μπέλλες και στον Πάρνωνα), Odontites vulgaris, Peucedanum vittijugum, Epilobium angustifolium - Κώνειο (Conium divaricatum (υπάρχει κοντά στο χωριό Καστάνιτσα)) - Άλλα φυτά χαρακτηριστικά της περιοχής μερικά από τα οποία ή/και Stachys chrysantha Asperula malevonensis Asperula eloneaή είναι ενδημικά σπάνια: Achillea taygetea /και elonea acadiensis var. setosa leonidia ΠAsperula ΠCentaurea rupestris subsp. parnonia Astragalus drupaceus Η PeucedanumΤ Τ Μ προστατευόμενομ - Φυτά με χρηστική αξία: Lavandula stoechas (άγρια λεβάντα), Ballota acetabulosa (φυτιλάκια).. Σελίδα 9 από 12

12 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Όλες οι εργασίες για την ανεύρεση των διαφόρων ειδών που θα φυτευτούν, η μεταφορά καθώς και η φύτευσή τους θα γίνει με ευθύνη του Μορφωτικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου της Καστάνιτσας αφιλοκερδώς. 1.4 ΣΤΟΧΟΣ Σημαντικότερος σκοπός και στόχος αυτής της πρότασης είναι να δώσει στους επισκέπτες του Κέντρου Ενημέρωσης της Καστάνιτσας έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες ολοκλήρωσης και ανάδειξης που περιγράφονται μία μικρή ολοκη αλλά ολοκληρωμένη εικόνα από την σπάνια χλωρίδα του Πάρνωνα. Με δεδομένο ότι ο χώρος που προτείνεται για διαμόρφωση του Βοτανικού Κήπου είναι ακριβώς στην έξοδο από τον υπόγειο χώρο που προτείνεται για έκθεση παραδοσιακών επαγγελμάτων σίγουρα προσθέτει μία ξεχωριστή εικόνα για τους επισκέπτες οι οποίοι αφού θα έχουν επισκεφθεί τους χώρους των εκθέσεων του κυρίως κτιρίου θα μπορούν να έχουν σε μικρογραφία μία μικρή μεν αλλά πολύτιμη εικόνα από σπάνιο οικοσύστημα του Πάρνωνα. Π Τ Η Μ Σελίδα 10 από 12

13 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ 2.1 Περιγραφή Επιλέξιμου Κόστους της προτεινόμενης πρότασης Περιγραφή προτεινόμενου έργου Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠ. 1. ΚΤΣΚΕΥΗ ΜΙΚΟΥ ΒΟΤΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Τύπος - Ποσότητα Διαμόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χώρων Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων Φύτευσης. Καθαρισμός χώρου από πέτρες, χόρτα, μικροθάμνους κλπ. και απομάκρυνση τους, με μετ/κό μέσο Εμπλουτισμός για αύξηση της γονιμότητας των χώρων φύτευσης: Μεταφορά και τοποθέτηση φυτοχώματος νάλυση εδάφους γορά Λιπασμάτων & εδαφοβελτιωτικών Κατασκευή υτόματου συστήματος τος άρδευσης: γορά υλικών (ηλεκτροβάνα με ρολόι ποτίσματος σωληνώσεις σεις με πλαστικές σωλήνες Φ25 με δύο διαδρομές, καθώς και εξαρτήματα γωνίες, μπεκ ποτίσματος κλπ. Εξαρτήματα Εργασίες εγκατάστασης,τ,τοποθέτησης αυτόματου συστήματος για το πότισμα όλων των ειδών που θα φυτευτούν καθώς και εργασίες ες τοποθέτησης από υδραυλικό μεταφοράς των παραπάνω. Τοποθέτηση πινακίδων σήμσνσης των φυτών ΠΔαπάνες ΠΤΠΤοποθέτηση Π Μία μεγάλη ενημερωτική μεταλλική πινακίδα1,20 Χ 1,50 για όλα τα είδη του Κήπου με ενημερωτικό κείμενο καθώς και ξέχωρες 15 μικρότερες πινακίδες 0,15 χ 0,20 για κάθε είδος ξεχωριστά = 510ευρώ +ΦΠ Κόστος Η1 18 κ.μ Κόστος Τ Η 1Η Μ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 11 από 12

14 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» 2.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Επιλέξτε τους μήνες κατά τους οποίους θα υλοποιηθεί κάθε ενέργεια από τις ενέργειες που αναφέρονται στον πίνακα περιγραφής των δαπανών του έργου. Μήνας Ενέργειες 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5 ος 6 ος 7 ος 8 ος 9 ος 10 ος 11 ος 12 ος Διαμόρφωση Χώρων Ενέργειες ύξησης της Γονιμότητας Κατασκευή υτόματου συστήματος άρδευσης: Τοποθέτηση πινακίδων σήμσνσης των φυτών 3. ΣΥΜΠΕΣΜ Η ολοκλήρωση και ανάδειξη των εκθέσεων του κτιρίου του Κέντρου Ενημέρωσης της Καστάνιτσας καθώς και η διαμόρφωση του μικρού Βοτανικού Κήπου σκοπό έχουν να παρουσιάσουν στους επισκέπτες και κυρίως στα παιδιά ( και τα Σχολεία) πέρα από την θαυμάσια φυσική ομορφιά. του Πάρνωνα και των οικισμών του, την απόλυτα αρμονική συνύπαρξη τω των ανθρώπων με την φύση έτσι όπως είναι καταγεγραμμένη στην ιστορία και τις παραδόσεις τουλάχιστον για οκτακόσια χρόνια. Π Τ Η Μ Ο ΣΥΝΤΚΤΗΣ Γ. ΚΝΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Σελίδα 12 από 12

15 Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Έκδοση 2 (Ισχύει από 20/1/2010) Ε ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ & ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΔΣ ΕΓΟΥ & ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΕΓΟ: Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στο ΚΠΕ Καστάνιτσας Μ ΚΩΔ: ΥΠΟΕΓΟ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΓΟ ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΤΜΗΜ ρβανίτης δαμάντιος Ξεναγός Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ Πρόεδρος Επιτροπής ΕΠΙΤΟΠΗ ΜΚΘΗΚΟΝΤ/ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μπόγλης ργύριος Δασολόγος Συντονιστής (ΤΚΤΙΚ) Κανελίδου Άννα Δασολόγος Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ-Προσ ΔιαχΗ Διαχ ΕΠΙΤΟΠΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΝΠΛΗΩΜΤΙΚ ) Δημητρακόπουλος Ιωάννης Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Λυτρίβης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Κωλέττης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΟΥ ρβανίτης δαμάντιος Ξεναγός Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ Συντονισμός - Επίβλεψη παρακολούθησης έργου Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Πληρ. ΟΜΔ ΕΓΟΥ - ΕΠΙΤΟΠΗ ΠΛΒΗΣ (ΤΚΤΙΚ) ΕΠΙΤΟΠΗ ΠΛΒΗΣ (ΝΠΛΗΩΜΤΙΚ ) ρβανίτης δαμάντιος Ξεναγός Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ Πρόεδρος Επιτροπής Δασολόγος Μπόγλης ργύριος Δασολόγος Συντονιστής Κανελίδου Άννα Δασολόγος Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ-Προσ Διαχ Δημητρακόπουλος Ιωάννης Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Λυτρίβης Γεώργιος Ειδικ. Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Π Τ Η Κωλέττης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ ΓΜΜΤΕΣ Δήμα γγελική Οικονομολόγος/Λογίστρια Οικονομικών & Διοικητικών Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

16 ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ & ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΔΣ ΕΓΟΥ & ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΣΥΝΕΓΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΤΞΗ Μπόγλης ργύριος ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΕΣ ΜΟΦΗ & ΠΕΙΓΦΗ ΣΥΝΕΓΣΙΣ Π Τ Η Μ ΕΓΚΙΣΗ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

17 ΠΚΤΙΚΟ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΦΟΩΝ ΓΙ ΤΗΝ ΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΜΗΘΕΙΣ «ΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΤΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΣΟΠΥΟΣΒΕΣΗΣ» Στο Άστρος σήμερα, 04/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή ξιολόγησης, βάσει της υπ αριθ. 134/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας ατομικού εξοπλισμού εθελοντών δασοπυρόσβεσης, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του τμήματος του Υποέργου 1 «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΆξΜ του Άξονα Προτεραιότητας 9 Μονα «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ », και αποτελείται από τους: 1. ναστασιάδη γνή, Πρόεδρος Επιτροπής 2. Μπόγλης ργύριος, Μέλος 3. ναστόπουλος Δήμος, Μέλος Τα πρακτικά τηρεί η Γραμματέας κα Δήμα γγελική. Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 1662/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο 10 του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ », 2013», η Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης. Η Επιτροπή πή ξιολόγησης, κατά την υπ' αριθ. πρωτ. 1662/ πρόσκληση εκδήλωσης παρέλαβε μία (1) αίτηση ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: Π 201 Μ Τ Η ρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΠΕπωνυμία ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 1695/ Κατεχάκη 17, Ηράκλειο Κρήτης Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.

18 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ξιολόγησης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος του προσφέροντα περιλαμβάνει την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων του ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΤΗΜ της πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή: α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: Μ ΠΙΝΚΣ ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 1695/ ριθμός Πρωτοκόλλου Μ1695/30 ίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την οικονομική προσφορά ΝΙ Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης προδιαγραφέςη με τις προδιαγραφές ΝΙ της πρόσκλησης Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς. Για την μία και μοναδική προσφορά δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό τουτου από την περαιτέρω διαδικασία. διαγωνιζομένου Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι ο Προσφέρων πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά. Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Η αίτηση του προσφέροντα «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» ήταν σωστά συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα: Π ΟνοματεπώνυμοΠ Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα Τ ενδιαφέροντος Η ΠΙΝΚΣ ΠΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΦΟΩΝ (σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς με Φ.Π ,05 Μ Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία της «Οικονομικής Προσφοράς» και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή ξιολόγησης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

19 ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ ΔΙΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ / Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 1 «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» και ΕΙΣΗΓΕΙΤΙ Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του τμήματος του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και βιοποικιλότητας» στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ », στην εταιρία: Μ Πρόγραμμα «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ-Εμπόριο Εμπόριο θλητικών Ειδών στικός Εξοπλισμός». Τα Μέλη ΕπιτροπήςΤ της Επιτροπής ναστασιάδη γνή ργύριοςτ ργύριος ναστόπουλος Δήμος Η Γραμματέας Μπόγλης Δήμα γγελική Π Η Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

20 ΣΥΜΒΣΗ ΠΟΜΗΘΕΙΣ (/ ) «ΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΤΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΣΟΠΥΟΣΒΕΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΗΣΙΚΟ ΠΟΓΜΜ ΠΕΙΒΛΛΟΝ & ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Π.ΠΕ...) ΞΟΝΣ ΠΟΤΕΙΟΤΗΤΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Βιοποικιλότητας» και Βιοποικιλότητας» ΕΓΟ: «Προστασία και βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» Η ΥΠΟΕΓΟ 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» ΣΥΜΒΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜ : 1.899,05 (με Φ.Π..) νάδοχος «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ»Η ΕΠΕ» Π Τ Μ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » «Προστασία και βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 Σύμβαση προμήθειας ΣΥΜΒΣΗ ΠΟΜΗΘΕΙΣ «ΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΤΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΣΟΠΥΟΣΒΕΣΗΣ» Στο Άστρος, σήμερα την.η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος ρκαδίας, Τ.Κ ) με.φ.μ (Δ.Ο.Υ. Τρίπολης), νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τις Υπουργικές ποφάσεις (ΦΕΚ/1926/Β/ ), (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/ ) και (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/ ), 2014), από τον κ. Μήλιο Δημήτριο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, καλούμενος στο εξής «ναθέτουσα ρχή», και Μ Β. η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ- Εμπόριο θλητικών Ειδών στικός Εξοπλισμός» και τον δ.τ. «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Κατεχάκη 17-19, Τ.Κ με.φ.μ. ( Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου) νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Βερτούδο Βασίλειο, δυνάμει του υπ αριθμόν Μ ΦΚΕ ΤΕ-ΕΠΕ, καλούμενη στο εξής «νάδοχος». Η Μ φού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την με αριθ. πρωτ. οικ / πόφαση ένταξης της Πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΕ 2010ΣΕ Την με αριθ. πρωτ. οικ / πόφαση 1 ης τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου -11 Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΕ 2010ΣΕ Την με αριθ. πρωτ. οικ / πόφαση 2 ης τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και αμμα Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΕ 2010ΣΕ Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/ ). 5. Την με αριθμό 134/2014 απόφαση του 8 ου / πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά το σχέδιο ανακοίνωνσης του διαγωνισμού. Π / /29- Τ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

22 Σύμβαση προμήθειας 6. Την υπ αριθμ. 1662/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ » που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ. 7. Την με αριθμό 134/2014 απόφαση της 8ης/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά στη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των αρμόδιων Επιτροπών (Έντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας). 8. Την υπ αριθμ. 1695/ Προσφορά της εταιρείας «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», για την «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης δασοπυρόσβεσης» 1.899,05 (με Φ.Π..).» 1.899, 9. Το υπ αριθμ. 04/11/2014 Πρακτικό της Επιτροπής ξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας νάθεση Προμήθειας ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης. 10. Την με αριθμό./2014 πόφαση της. ης συνεδρίασης ( ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών Η-00 δασοπυρόσβεσης» του Φορέα Διαχείρισης, στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ». 11. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν ακόλουθα: τα ακόλουθα: Τ Η Μ ΘΟ 1 - ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή η «ναθέτουσα ρχή» αναθέτει και ο «νάδοχος» αναλαμβάνει την «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ » που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠ. ΠΤΥΞΗ ΘΟ 2 - ΠΔΟΤΕ Ο νάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: Π- Π 2 -Π εξοπλισμού:π Είδος προμήθειας Ποσότητα Γυαλιά προστασίας 5 Μάσκα ημίσεως προσώπου 5 Τσαντάκι Βοηθειών ζώνης 14 Σφυρίχτρα και κορδόνι σφυρίχτρας 14 Σακίδιο πλάτης 14 Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής 5 Γάντια γενικής χρήσης 10 ντιανεμικά αδιάβροχα τζάκετ 14 Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

23 Σύμβαση προμήθειας ΘΟ 3 - ΔΙΚΕΙ ΣΥΜΒΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο νάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια στα γραφεία της ναθέτουσας ρχής εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. ΘΟ 4 - ΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια του έργου «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για βιοποικιλότητας» από τον νάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ και πέντε λεπτών (1.899,05 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο νάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Υποέργου 1 συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. ητά συμφωνείται ότι η «ναθέτουσα ρχή» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «ναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «νάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή Π του τιμήματος χρειάζονται: Δελτίο αποστολής της προμήθειας Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Επιτροπής για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης. ΠΠρωτόκολλο Ππρομήθεια Τιμολόγιο του ναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Εξοφλητική απόδειξη του ναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Π Τ Η Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

24 Σύμβαση προμήθειας Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΕ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2010ΣΕ της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού», που έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. πρωτ. οικ / και / ποφάσεις 1 ης και 2 ης Τροποποίησης της Πράξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής λλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ. ΘΟ 5 - ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Ο «νάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών της «ναθέτουσας ρχής». 2. Ο «νάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 3. Ο «νάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της «ναθέτουσας ρχής». 4. Η «ναθέτουσα ρχή» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 5. Η «ναθέτουσα ρχή» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις. 6. Ο «νάδοχος» δεν υποχρεούται να να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό της «ναθέτουσας ρχής» της υλοποίησης του τμήματος του υποέργου 1 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» του Επιχειρησιακού εκτός Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ. Π ΘΟΠ Τ Η Μ ΘΟ 6Π6 - ΝΩΤΕ ΒΙ α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον στικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. β. Οσάκις ο «νάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

25 Σύμβαση προμήθειας εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. γ. Σε κάθε περίπτωση, ο «νάδοχος» οφείλει να γνωστοποιήσει στην «ναθέτουσα ρχή» την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα. ΘΟ 7 - ΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. τμ Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής ρχής του Ε.Π.ΠΕ... Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει πει να διατηρείται αναλλοίωτο. Τ Η Μ ΘΟ 8 - ΕΚΧΩΗΣΗ ΣΥΜΒΣΗΣ ΔΙΚΙΩΜΤΩΝ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. ΘΟ 9- ΚΤΓΓΕΛΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Σε περίπτωση που ο «νάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του ΛΥΣΗ υποχρεώσεις, η «ναθέτουσα ρχή» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται. Όλες οι διατάξεις της της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. Π ΘΟ 10 - ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

26 Σύμβαση προμήθειας Ο «νάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στην «ναθέτουσα ρχή» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΘΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. Μ ΘΟ 12 - ΕΦΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η ναθέτουσα ρχή και ο νάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Τ Η υτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια της «ναθέτουσας ρχής» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Π ΟΙ ΣΥΜΒΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙ ΤΗΝ ΝΘΕΤΟΥΣ ΧΗ Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΓΙ ΤΟΝ ΝΔΟΧΟ Ο νόμιμος εκπρόσωπος Μήλιος Δημήτρης Βερτούδος Βασίλειος Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

27 ΠΚΤΙΚΟ Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (στο εξής ΕΠΠ) του έργου «ΠΓΩΓΗ ΤΙΝΙΩΝ ΚΙ ΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΤΩΝ» Στο Άστρος σήμερα, 07/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η ΕΠΠ, βάσει της υπ αριθ. 18/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης του έργου «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του τμήματος του Υποέργου 1 «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Μ στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ », 2013», και αποτελείται από τους: 1. ναστασιάδη γνή, Πρόεδρος Επιτροπής 2. Πανταζή ικατερίνη, Μέλος 3. Μπόγλης ργύριος, Μέλος Τ Τα πρακτικά τηρεί η αναπληρώτρια Γραμματέας κα Δημάκου Φωτεινή. Η Μ φού διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι παρόντα και η Επιτροπή δύναται να λάβει αποφάσεις, αυτή εισήλθε στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Θέμα μόνο: Επιλογή σχεδίου σεναρίου ραδιοφωνικού μηνύματος Η Πρόεδρος της Επιτροπής εκθέτει στην Επιτροπή ότι ο νάδοχος υπέβαλε με το υπ αριθμ. 1729/ ηλεκτρονικό αρχείο τα παραδοτέα της Φάσης του έργου: «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων». Η Επιτροπή αφού παρέλαβε το ανωτέρω σχετικό, ενσωμάτωσε τις παρατηρήσεις της στο ηλεκτρονικό αρχείο που έχει υποβληθεί, επιλέγοντας κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Σενάριο 1 ως τελικό σενάριο του ραδιοφωνικού μηνύματος. Τα Μέλη της Επιτροπής ναστασιάδη γν γνή Πανταζή ικατερίνη Μπόγλης ργύριος Π Γραμματέας Η Γραμματέας Δημάκου Φωτεινή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » «Προστασία και βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠ «Κάνουμε τις πράξεις,ζούμε το αποτέλεσμα» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28 Άστρος, 7/11/2014 ριθ. Πρωτ.: 1746 ΠΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΛΒΗΣ Ε Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 06/11/2014 παραλαβή της συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για τον Οκτώβριο του 2014, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του ναδόχου: Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Οκτώβριο 2014 Με εκτίμηση Η Επιτροπή Παραλαβής Πανταζή ικατερίνη ναστασιάδη γνή ρβανίτης δαμάντιος Π Τ Η Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

29 Άστρος, 5/12/2014 ριθ. Πρωτ.: 1958 ΠΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΛΒΗΣ Ε Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 05/12/2014 παραλαβή της συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για τον Νοέμβριο του 2014, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του ναδόχου: Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Νοέμβριο 2014 Με εκτίμηση Η Επιτροπή Παραλαβής Πανταζή ικατερίνη ναστασιάδη γνή ρβανίτης δαμάντιος Π Τ Η Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

30 ΠΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΓΟΥ 1 «ΠΟΓΜΜ ΓΙ ΤΗΝ ΠΟΣΤΣΙ ΚΙ ΔΙΤΗΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΣ» ριθμός συνεδρίασης: 9/2014 Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30μ.μ. Τόπος: Άστρος, ρκαδίας, ΘΕΜΤ ΗΜΕΗΣΙΣ ΔΙΤΞΗΣ ΠΟΣΚΛΗΣΗΣ Μ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕ για τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο 2014 Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα.ναγνωστοπούλου Μαρία ελέγχει παρμ τις παρουσμουσ παρουσίες των μελών της Επιτροπής ξιολόγησης Προσωπικού που έχουν ορισθεί σύμφωνα την αριθ. θ.μθ. 108/2013 απόφαση της 4 ης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις και τους καλεί να υπογράψουν το έγγραφο παρουσίας τους. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την εκπροσώπηση Τ και σύνθεσηο σύνθεση της Επιτροπής ως εξής: Ηουν Ητο Ηη Ητης Μέλη Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης ης για τοττο ΥΤΥποΤποέ Υποέργο 1, οι: 1. κα. Μαρία ναγνωστοπούλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. ΕπιτρΤργ Τέργ 2. κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, ως μέλος της Επιτροπής. 3. κ. Σωτηρίου Γεώργιο, ως μέλος της Επιτροπής. πιτρ τροπ ής. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη την απόφαση 109/2012 του Δ.Σ. με την οποία είχε αποφασισθείθεί η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα πρόσκλησ με την πρόσκληση. η Η κα. ναγνωστοπούλου ου παρουσιάζει στο σώμα τα παραδοτέα κάθε υπαλλήλου και συγκεκριμένα των: 1. γνή ναστασιάδη αρουσι 2. Δήμο ναστναστόπ ναστόπουλο 3. Διαμαντή ρβανίτη όπουλο ουλο ρβανίτη 4. γγελική Δήμα Φωτεινή Δημάκου 6. Π Π5. ΠΦω Ιωάννη Δημητρακόπουλο Π. Π Π γγ 7. γγελική Δημητρακοπούλου 8. Γεώργιο Κωλέττη παρ ουσι Τ πιτρτροποπή Η Μ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής νάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31 ΠΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΗΣ 9. Γεώργιο Λυτρίβη 10. ργύριο Μπόγλη 11. Πανταζή Κατερίνα 12. Άννα Κανελίδου 13. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο 14. Κωνσταντίνο Μάγγο για τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο κάθε υπάλληλος στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕ με κωδικό : Μτης Μης Η ΠΟΦΣΗ: Η Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ασίζει ομόφωνα την θετική εισήγηση της στο Δ.Σ. του Φ.Δ. και μετά και την ολοκλήρωση λήρωση του ελέγχου ουηου Ηνα των παραδοτέων, την έγκριση των εκθέσεων αυτεπιστασίας-φύλλων εργασιών του κάθε υπαλλήλου για τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο 2014 και ο οποίοςτίος αταπο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. Συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό Συνεδρίασης ΣυνΣυνεδεδ της Επιτροπής η οποία και θα εισηγηθεί σχετικά στο Δ.Σ. για τις του ενέργειες. Τα μέλη της Επιτροπής: δικές 1. κα. Μαρία ναγνωστοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής. Π Τ 2. κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, μέλος της Επιτροπής. Μ Πάρνωνα και Υγροτόπ ελέγχ οποττ μόφωη 3. κ. Γεώργιο Σωτηρίου, μέλος της Επιτροπής

32 ΜΗΝΙΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΓΣΙΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο πασχολούμενου: γγελική Ι. Δήμα Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Οικονομολόγος/Λογίστρια Έτος: 2014 Μήνας: Οκτώβριος # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Εκτύπωση κινήσεων λογαρ. ΦΔ στην ΕΤΕ Υ1 και σύνολο # Ενημέρωση αρχείου λογιστικού περιεχομένου περιεχομένου 1 Τετάρτη # Προετοιμασία των Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα ΤΔΠΠ συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕ ΥΠ1 # Μελέτη εγγράφων που απεστάλησαν από το ΥΠΕΚ (από διάφορες Δ/νσεις & Τμήματα) # Εκτύπωση ναλ. Κατ. Δαπανών για υπογραφή από Πρόεδρο # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Συνάντηση εργασίας με όλο το προσωπικό για συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων # Σύνταξη μισθοδ. κατάστασης των εργαζομένων στο ΦΔ για το μήνα Σεπτέμβριο Υ1 και σύνολο # Tελική σύνταξη των Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 2 Πέμπτη συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕ και ΤΔΠΠ αποστολή στο ΟΠΣ ΥΠ Παρακολούθησης 5, 3, 4 # λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # ηλεκτρονική 10, # Καταχώρηση Επικ. με ΕΤΕ Άστρους & διόρθωση πρότυπων εγγραφών στο τραπεζικό σύστημα # Διαχείριση χρημάτων λογ/σμου ΕΠΠΕ # Διενέργεια πληρωμών Μισθ. 09/2014 μέσω e-banking # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. Μετακ..,ποδ. Δαπ.) & επιταγών για διενέργεια πληρωμών # Ετοιμασία επιταγών για υπογραφή τους από Πρόεδρο Υ1 και σύνολο # Tελική σύνταξη του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 3 συνημμένα αρχεία που απαιτούνται και ηλεκτρονική αποστολή ΤΔΠΠ στο ΕΠΠΕ & στο ΟΠΣ ΥΠ1 για τον 09/2014 Παρασκευή # Δημιουργία αρχείου ΠΔ για τον 09/2014 # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Πληρωμή Παρόχου Υπηρ. Διαμονής μελών του ΔΣ # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Microsoft Outlook 4 Σάββατο 5 Κυριακή Παρασκευή Π Τ 6 Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Η Μ # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Οργάνωση των φακέλων του έργου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής νάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

33 ΜΗΝΙΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΓΣΙΣ # Ταχυδρ. αποστολή των Μην. ΔΔΔ (ΥΠ1, ΥΠ3, ΥΠ4, ΥΠ5, ΥΠ10) με όλα τα συνημμένα αρχεία, που απαιτούνται, στο ΕΠΠΕ, για τον 09/2014 # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Επικ. με την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών της ΟΤΕ Ε για τον 2 ο Λογ. (έχει καθυστερήσει) & αποστολή του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΦΔ # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Οργάνωση των φακέλων του έργου # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Πληρ. Παρ. Υπηρ. Επισκ. αυτοκινήτων Φορέα του Φορέα Υ1 και σύνολο # Διαχείριση και Έλεγχος χρημάτων λογ/σμου ΕΠΠΕ 7 Τρίτη ΤΔΠΠ # Σύνταξη ΔΕΔ για πληρωμή ναδόχου Πινακίδων Πινακίδων # Παροχή διευκρινήσεων στο ΥΠΕΚ, Τμ. Παρακολ. Εποπτ. Φορέων, σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία του 2013 # Παροχή διευκρινήσεων σε ΦΔ Τζουμέρκων και αποστολή αρχείων για ενημέρωσή τους # Πληρωμή Προμηθευτή Καυσίμων # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Υποβολή στο ΟΠΣ - ΔΕΚΟ τα μην. Στοιχ. προσλήψεων αποχωρήσεων προσωπικού ΗΔΕΚΟ του 09/2014 Υ1 και σύνολο # Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για τον 8 Τετάρτη ΤΔΠΠ 09/2014 για το ΥΠΕΚ & το Υπ. Οικον., Γ.Λ.Κ., Δ/νση 22 # Οργάνωση των φακέλων του έργου # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Σύνταξη αποσπάσματος αποφ. ΔΣ & ΔΕΔ για πληρωμή του Λογιστικής Υποστήριξης # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή #ναδόχου 9 Πέμπτη 10 Παρασκευή σ σύνολο και σύνολο Υ1 ΤΔΠΠ Π Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ αλληλογραφίας # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. ύνολο Τ Η Μ Μετακ..,ποδ. Δαπ.) & επιταγών για διενέργεια πληρωμών # Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών 09/2014 # Επικοιν. με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Εκκαθάριση μηνυμάτων του στο webmail # Σύνταξη ποφ. νάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Επικ. με ΙΚ Τρίπολης για διευκρινήσεις επί της πληρωμής προμηθευτή που έχει προσκομίσει Βεβ. Οφειλής # Εξωτερικές εργασίες (στο ΙΚ-γραφείο εξυπηρέτησης Άστρους) # Σύνταξη ποφ. νάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Προμήθεια υλικών καθαριότητας και πληρωμή προμηθευτή # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Microsoft Outlook # Επικοιν. με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ 11 Σάββατο 12 Κυριακή 13 Δευτέρα Υ1 και σύνολο # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

34 ΜΗΝΙΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΓΣΙΣ ΤΔΠΠ αλληλογραφίας # Έλεγχος από το ΕΠΠΕ # Επικ. με των Παρ. Υπηρ. Επισκ. των αυτοκινήτων του ΦΔ για διευκρίνιση επί παραστατικού του # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ (εργασίες Ισολογισμού για τον απολογισμό εννιαμήνου) # Μελέτη Νομοθεσίας (ΦΕΚ 2573/ )) # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Έλεγχος από το ΕΠΠΕ # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών Λογιστ. στο Λογιστ. Πρόγρ. # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Λογιστ. Προγρ. Πρόγρ. # ποστολή ΠΔ 09/2014 Υ1 και σύνολο # Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη 14 Τρίτη ΤΔΠΠ δημιουργία κωδ. πληρ. 09/2014Μ για τον 09/2014 # Προετοιμασία του Μην. Δελτίου 3 στο ΥΠΕΚ (Δ/νση Δημοσ. ναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. Φορέων) για την Δ39 για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 # Επικ. με ΕΤΕ Άστρους για το ποια νομιμοποιητικά στοιχεία χρειάζονται για τον νέο Πρόεδρο # λλαγή στοιχείων Προέδρου στο ΙΚ # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Έλεγχος παραστατικών 09/2014 # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Ετοιμασία Κατάστασης Συμφωνητικών (συμπληρ.) Γ 2014 (συγκέντρωση των συμφωνητικών) # Σύνταξη ποφ. νάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Τριμήνου # Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. & σύνταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων για τον 09/2014 # Τελική σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 στο ΥΠΕΚ (Δ/νση Δημοσ. ναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. Φορέων) για την Δ39 για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014, αφού έγινε συμφωνία των στοιχείων του με τα στοιχεία του Μητρώου Δεσμεύσεων Υ1 και σύνολο # Σύνδεση στην εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) στο TaxisNet.gr για ορισμό Υπευθύνου Διαχείρισης ΤΔΠΠ Χρεώσεων & έγκριση λογαριασμού Παρόχου (ΟΤΕ- 15 Τετάρτη 16 Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Μ ) # Επικ. με ΓΛΚ για το ΕΣΥΠ για διευκρίνιση επί τεχνικού θέματος # Συμπλ. εντύπου Μ3 & Μ7 για την αλλαγή στοιχείων Προέδρου # Επικοιν. με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Επικ. με ΙΚ Τρίπολης για διευκρίνιση για την αλλαγή στοιχείων Προέδρου # Επικ. με τον Πρόεδρο του ΦΔ για τον ΦΜ του # Σύνταξη εισηγήσεων για το ΔΣ # Επικ. με εξυπηρέτηση πελατών της Cosmote Ε (Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας) για διευκρίνιση επί θέματος για το ΕΣΥΠ # Συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Πρόεδρο του ΦΔ Τετάρτη Π Τ Η # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Υποβολή εντύπων Μ3 & Μ7, για την αλλαγή στοιχείων Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Στο Άστρος σήμερα, 24/11/2011 ημέρα Πέμτη και ώρα 14.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» Στο Άστρος σήμερα, 03/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Έκδοση 2 (Ισχύει από 20/1/2010) Ε 02.01.01 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών συστήματος παρακολούθησης ΚΩΔ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τετάρτη 18/02/2015, και ώρα 12:30 μ.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα 5-12-2012 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των συµβαλλοµένων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ. Στην Θεσσαλονίκη, σήµερα 5-12-2012 ηµέρα Τετάρτη µεταξύ των συµβαλλοµένων: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 5003 Τ.Θ. : 832

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση:

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σύλβια Ζακκάκ Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr Δαδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΕΚΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, ΤΘ 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ & Fax: 26710 29258 Ε-mail: foreasainou@athforthnetgr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 20072012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΔΑΜ:14SYMV002175003 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00 Στην Λάρισα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ"

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. : 47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Φλούδας Ευστράτιος Άρτα, 12/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 10/2/2014 Αριθ. Πρωτ.: 184 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 2/2015 Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2011 Στον Άγιο Πέτρο σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 40 ΘΕΜΑ : «Εισηγητική έκθεση για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, λαμβάνοντας υπόψη:

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, λαμβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569931 2015-02-11

15REQ002569931 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1738

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. Ανάθεση υπηρεσιών εστίασης τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. Ανάθεση υπηρεσιών εστίασης τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/02/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα