ΣΧΕΔΙΟ. της παρούσας επιστολής (επισυνάπτονται), μέχρι τη 3η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ. της παρούσας επιστολής (επισυνάπτονται), μέχρι τη 3η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα"

Transcript

1 Φορέας Διαχείρισης ΟΟΥΣ ΠΝΩΝ ΥΓΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος ρκαδίας, Τηλ: (εσ.5), Φαξ: Πληροφορίες: ρβανίτης δαμάντιος Ξεναγός Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας ΣΧΕΔΙΟ Άστρος, 00/11/2014 ριθ. Πρωτ.: χχ Προς: Κ. Κοδέλλα Δημήτριο Γεωπόνο Τ.Κ Μελιγού ρκαδίας Θέμα: ίτημα οικονομικής προσφοράς για την διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας. O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη » προσκαλεί τον αποδέκτη του εγγράφου, προκειμένου να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας», μέχρι του ποσού των δυο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. Τ Η Μ Οι υπηρεσίες για την διαμόρφωση του μικρού βοτανικού κήπου για τις οποίες ενδιαφέρεται ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων Φύτευσης. Εμπλουτισμός για αύξηση της γονιμότητας των χώρων φύτευσης Κατασκευή υτόματου συστήματος άρδευσης Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης των φυτών Η διαμόρφωση του βοτανικού κήπου θα γίνει βάσει της μελέτης «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας», η οποία επισυνάπτεται. και επισυνάπτεται. Π απαιτούμενοπ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται αναφορά του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης του έργου και θα συνοδεύεται από το έντυπο οικονομικής προσφοράς Πυ και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας επιστολής (επισυνάπτονται), μέχρι τη 3η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος ρκαδίας, ΤΚ (Τηλ: ,εσωτ. 5, κ ρβανίτης δαμάντιος). Η προσφορά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » «Προστασία και βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠ «Κάνουμε τις πράξεις, ζούμε το αποτέλεσμα» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Συνημμένα: Μελέτη έργου «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας επιστολής Με εκτίμηση Μήλιος Δημήτριος Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Π Τ Η Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

3 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» ΕΓΟ «ΔΙΜΟΦΩΣΗ ΜΙΚΟΥ ΒΟΤΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Μ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΒΛΛΟΝΤ ΧΩΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΚΣΤΝΙΤΣΣ» Έντυπο Υποβολής Πρότασης Έργου Π Τ Η ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2012 Μ Σελίδα 1 από 12

4 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Έντυπο Υποβολής Πρότασης Έργου 1. ΠΕΙΓΦΗ ΚΙ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΤΣΗΣ 1.1 ΠΕΙΓΦΗ 1.2 ΧΩΟΣ ΚΤΣΚΕΥΗΣ ΚΗΠΟΥ ΣΚΙΦΗΜ ΚΗΠΟΥ ΦΩΤΟΓΦΙΕΣ ΤΜΗΜΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 1.3 ΕΙΔΗ ΠΟΥ Θ ΦΥΤΕΥΤΟΥΝ 1.4 ΣΤΟΧΟΣ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ 2.1 Προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία 2.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 3. ΣΥΜΠΕΣΜ Π Τ Η Μ Σελίδα 2 από 12

5 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Π 1.1 ΠΕΙΓΦΗ Στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας υπάρχει μικρός αδιαμόρφωτος χώρος ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την κατασκευή ενός μικρού βοτανικού κήπου μέσα στο οποίο θα φυτευτούν αντιπροσωπευτικά είδη από την πλούσια και σπάνια χλωρίδα του Πάρνωνα. Η χλωρίδα αυτή έχει καταγραφεί και φωτογραφηθεί από αρκετούς ερευνητές μα θεωρούμε ως σημαντικότερη αυτήν που έχει γίνει από τον γεωπόνο- ερευνητή και συνεργάτη της Φαρμακευτικής Σχολής θηνών κ. Ελευθέριο Καλπουτζάκη που κάνοντας έργο δεκάδων ζωής δεκάδων χρόνων την καταγραφή της σπάνιας χλωρίδας του Πάρνωνα, έχει κάνει μία θαυμάσια και μοναδική δουλειά. Βασισμένη λοιπόν σ αυτήν την μοναδική δουλειά, Μμέσα από πληροφορίες που πήραμε από τον ίδιο τον κ. Καλπουτζάκη αλλά και από αρκετούς Καστανιτσιώτες, σκεφθήκαμε και προτείνουμε, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας, να διαμορφωθεί ένας μικρός Βοτανικός Κήπος όπου, μπορούν να συγκεντρωθούν και να φυτευτούν δεκάδες αρωματικά φυτά, αλλά και σπάνια αγριολούλουδα, μικροί θάμνοι, καθώς και κάποια άλλα αντιπροσωπευτικά είδη, από την πολύ πλούσια χλωρίδα του Πάρνωνα., 1.2 ΧΩΟΣ ΚΤΣΚΕΥΗΣ ΚΗΠΟΥ Τ Η Μ Ο προτεινόμενος χώρος για την διαμόρφωση του μικρού Βοτανικού Κήπου είναι ένας ανεξάρτητος χώρος των 100 περίπου τ.μ. και βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας. Ο χώρος αυτός είναι ανεξάρτητος και υπάρχει πρόσβαση σε αυτόν και το κέντρο ενημέρωσης και από τον συνορεύοντα δημοτικό δρόμο. Η συνολική επιφάνεια που μπορούν να φυτευτούν τα διάφορα σπάνια είδη Παπό ΠΗ της χλωρίδας ανέρχεται σε 60 τ.μ. περίπου και είναι ήδη διαμορφωμένα σε πέντε παρτέρια (τμήματα). Σελίδα 3 από 12

6 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» ΣΚΙΦΗΜ ΚΗΠΟΥ Π Τ Η Μ Σελίδα 4 από 12

7 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» ΦΩΤΟΓΦΙΕΣ ΤΜΗΜΤΩΝ ΚΗΠΟΥ Τ Η Μ Τμήμα Βοτανικού Κήπου Π Β Τμήμα Βοτανικού Κήπου Σελίδα 5 από 12

8 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Τ Η Μ Γ Τμήμα Βοτανικού Κήπου Π Δ Τμήμα Βοτανικού Κήπου Σελίδα 6 από 12

9 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Τ Η Μ Ε Τμήμα Βοτανικού Κήπου Παρόλο που ήδη στους χώρους αυτούς έχουν μεταφερθεί και τοποθετηθεί αρκετά χώματα χρειά ζονται, ανάλογα με τα είδη που θα ζονται, χρειάζονται, φυτευτούν,, να μεταφερθούν τα κατάλληλα χώματα από το δάσος και από τον καστανεώνα. Μετά από την μεταφορά των χωμάτων και την οριστική διαμόρφωση του εδάφους θα γίνει εμπλουτισμός τους με τα κατάλληλα λιπάσματα. Π Κατά την διάρκεια της οριστικής διαμόρφωσης πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε μετά την υπογείως οι κατάλληλοι αγωγοί νερού (σωλήνες) ( φύτευση να γίνει δυνατή η διαμόρ διαμόρφωση του αυτόματου ποτίσματος σε ολόκληρο τον κήπο. Σελίδα 7 από 12

10 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» 1.3 ΕΙΔΗ ΠΟΥ Θ ΦΥΤΕΥΤΟΥΝ Τα διάφορα είδη θα φυτευτούν κατά κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία θα υπάρχει ειδική σήμανση (ταμπελάκια ), με πληροφορίες για το κάθε είδος. Ενδεικτικά θα φυτευτούν : - Τσάι του βουνού (Sideritis clandestina subsp. clandestina) - ίγανη (3 είδη): Ήμερη ρίγανη που βρίσκεται κυρίως στον καστανεώνα γύρω από την Καστάνιτσα (Origanum vulgare subsp. hirtum), την άγρια ρίγανη (Origanum onites) και την ενδημική της Εύοιας και της Πελοποννήσου, η οποία φύεται την ευρύτερη περιοχή του Πάρνωνα (Origanum scabrum) ) - γριοτριανταφυλλιές (Rosa sp.) Τ - Φασκομηλιές (3 είδη): (Salvia fruticosa, S. pomifera subsp. calycina, S. rigens) - Παιώνια (Paeonia mascula hellenica) subsp. - Θυμάρια (4 είδη): : (Coridothymus capitatus, Thymus laconicus (ενδημικό του Μαλέα και του Πάρνωνα), T. longicaulis, T. leucοtrichus) ) - Θρούμπια (2(2 είδη ): (Satureja thymbra, S. parnassica subsp. parnassica) ) ) - Κρίνα (2 είδη): (Lilium chalcedonicum, L. candidum) Κρίνα Μαλέα και Μ ΤfruticosaΗ Η -Π Π - Μαύρο Τσάι (Nepeta orphanidea (αποκλειστικό ενδημικό του Πάρνωνα)) Π- - γριομέντες (3 είδη): (Mentha spicata, M. longifolia, M. pulegium (φλισκούνι)) - Σπαθόχορτα (4 είδη): (Hypericum perforatum, H. olympicum, H. automarium, H. tetrapterum) Σελίδα 8 από 12

11 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Π - Κρόκους (5 είδη): (Crocus biflorus subsp. melanantherus, C. hadriaticus subsp. parnonicus (ενδημικό του Πάρνωνα και του Μαλέα), C. boryi, C.niveus, C. olivieri) - Τουλίπες (4 είδη): (Tulipa orphanidea, T. undulatifolia, T. goulimyi, T. sylvestris) - Κυκλάμινα (3 είδη): (Cyclamen graecum, C. hederifolium, C. peloponnesiacum) - Βολβοί (3είδη): (Muscari comosum, Bellevalia ciliata,, dubia) - γριόσκορδα (2 είδη): (Allium frigidum (προστατευόμενο ΜB. είδος, Π.Δ. 67/1981, Allium orestis (δημοσιεύτηκε ως νέο είδος για την επιστήμη το 2012 από το καστανοδάσος Καστάνιτσας))Μ της Καστάνιτσας)) - Φυτά χαρακτηριστικά του κοντινού καστανοδάσους (5 είδη): Chamaecytisus hirsutus, Chamaespartium sagittale (στην Ελλάδα βρίσκεται στη οδόπη, στο Μπέλλες και στον Πάρνωνα), Odontites vulgaris, Peucedanum vittijugum, Epilobium angustifolium - Κώνειο (Conium divaricatum (υπάρχει κοντά στο χωριό Καστάνιτσα)) - Άλλα φυτά χαρακτηριστικά της περιοχής μερικά από τα οποία ή/και Stachys chrysantha Asperula malevonensis Asperula eloneaή είναι ενδημικά σπάνια: Achillea taygetea /και elonea acadiensis var. setosa leonidia ΠAsperula ΠCentaurea rupestris subsp. parnonia Astragalus drupaceus Η PeucedanumΤ Τ Μ προστατευόμενομ - Φυτά με χρηστική αξία: Lavandula stoechas (άγρια λεβάντα), Ballota acetabulosa (φυτιλάκια).. Σελίδα 9 από 12

12 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» Όλες οι εργασίες για την ανεύρεση των διαφόρων ειδών που θα φυτευτούν, η μεταφορά καθώς και η φύτευσή τους θα γίνει με ευθύνη του Μορφωτικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου της Καστάνιτσας αφιλοκερδώς. 1.4 ΣΤΟΧΟΣ Σημαντικότερος σκοπός και στόχος αυτής της πρότασης είναι να δώσει στους επισκέπτες του Κέντρου Ενημέρωσης της Καστάνιτσας έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες ολοκλήρωσης και ανάδειξης που περιγράφονται μία μικρή ολοκη αλλά ολοκληρωμένη εικόνα από την σπάνια χλωρίδα του Πάρνωνα. Με δεδομένο ότι ο χώρος που προτείνεται για διαμόρφωση του Βοτανικού Κήπου είναι ακριβώς στην έξοδο από τον υπόγειο χώρο που προτείνεται για έκθεση παραδοσιακών επαγγελμάτων σίγουρα προσθέτει μία ξεχωριστή εικόνα για τους επισκέπτες οι οποίοι αφού θα έχουν επισκεφθεί τους χώρους των εκθέσεων του κυρίως κτιρίου θα μπορούν να έχουν σε μικρογραφία μία μικρή μεν αλλά πολύτιμη εικόνα από σπάνιο οικοσύστημα του Πάρνωνα. Π Τ Η Μ Σελίδα 10 από 12

13 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ 2.1 Περιγραφή Επιλέξιμου Κόστους της προτεινόμενης πρότασης Περιγραφή προτεινόμενου έργου Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠ. 1. ΚΤΣΚΕΥΗ ΜΙΚΟΥ ΒΟΤΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Τύπος - Ποσότητα Διαμόρφωση και Ειδικές Εγκαταστάσεις Χώρων Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων Φύτευσης. Καθαρισμός χώρου από πέτρες, χόρτα, μικροθάμνους κλπ. και απομάκρυνση τους, με μετ/κό μέσο Εμπλουτισμός για αύξηση της γονιμότητας των χώρων φύτευσης: Μεταφορά και τοποθέτηση φυτοχώματος νάλυση εδάφους γορά Λιπασμάτων & εδαφοβελτιωτικών Κατασκευή υτόματου συστήματος τος άρδευσης: γορά υλικών (ηλεκτροβάνα με ρολόι ποτίσματος σωληνώσεις σεις με πλαστικές σωλήνες Φ25 με δύο διαδρομές, καθώς και εξαρτήματα γωνίες, μπεκ ποτίσματος κλπ. Εξαρτήματα Εργασίες εγκατάστασης,τ,τοποθέτησης αυτόματου συστήματος για το πότισμα όλων των ειδών που θα φυτευτούν καθώς και εργασίες ες τοποθέτησης από υδραυλικό μεταφοράς των παραπάνω. Τοποθέτηση πινακίδων σήμσνσης των φυτών ΠΔαπάνες ΠΤΠΤοποθέτηση Π Μία μεγάλη ενημερωτική μεταλλική πινακίδα1,20 Χ 1,50 για όλα τα είδη του Κήπου με ενημερωτικό κείμενο καθώς και ξέχωρες 15 μικρότερες πινακίδες 0,15 χ 0,20 για κάθε είδος ξεχωριστά = 510ευρώ +ΦΠ Κόστος Η1 18 κ.μ Κόστος Τ Η 1Η Μ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 11 από 12

14 Πρόγραμμα: «Διαμόρφωσης μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας» 2.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Επιλέξτε τους μήνες κατά τους οποίους θα υλοποιηθεί κάθε ενέργεια από τις ενέργειες που αναφέρονται στον πίνακα περιγραφής των δαπανών του έργου. Μήνας Ενέργειες 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5 ος 6 ος 7 ος 8 ος 9 ος 10 ος 11 ος 12 ος Διαμόρφωση Χώρων Ενέργειες ύξησης της Γονιμότητας Κατασκευή υτόματου συστήματος άρδευσης: Τοποθέτηση πινακίδων σήμσνσης των φυτών 3. ΣΥΜΠΕΣΜ Η ολοκλήρωση και ανάδειξη των εκθέσεων του κτιρίου του Κέντρου Ενημέρωσης της Καστάνιτσας καθώς και η διαμόρφωση του μικρού Βοτανικού Κήπου σκοπό έχουν να παρουσιάσουν στους επισκέπτες και κυρίως στα παιδιά ( και τα Σχολεία) πέρα από την θαυμάσια φυσική ομορφιά. του Πάρνωνα και των οικισμών του, την απόλυτα αρμονική συνύπαρξη τω των ανθρώπων με την φύση έτσι όπως είναι καταγεγραμμένη στην ιστορία και τις παραδόσεις τουλάχιστον για οκτακόσια χρόνια. Π Τ Η Μ Ο ΣΥΝΤΚΤΗΣ Γ. ΚΝΕΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Σελίδα 12 από 12

15 Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Έκδοση 2 (Ισχύει από 20/1/2010) Ε ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ & ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΔΣ ΕΓΟΥ & ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΕΓΟ: Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στο ΚΠΕ Καστάνιτσας Μ ΚΩΔ: ΥΠΟΕΓΟ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΓΟ ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΤΜΗΜ ρβανίτης δαμάντιος Ξεναγός Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ Πρόεδρος Επιτροπής ΕΠΙΤΟΠΗ ΜΚΘΗΚΟΝΤ/ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μπόγλης ργύριος Δασολόγος Συντονιστής (ΤΚΤΙΚ) Κανελίδου Άννα Δασολόγος Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ-Προσ ΔιαχΗ Διαχ ΕΠΙΤΟΠΗ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΝΠΛΗΩΜΤΙΚ ) Δημητρακόπουλος Ιωάννης Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Λυτρίβης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Κωλέττης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΟΥ ρβανίτης δαμάντιος Ξεναγός Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ Συντονισμός - Επίβλεψη παρακολούθησης έργου Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Πληρ. ΟΜΔ ΕΓΟΥ - ΕΠΙΤΟΠΗ ΠΛΒΗΣ (ΤΚΤΙΚ) ΕΠΙΤΟΠΗ ΠΛΒΗΣ (ΝΠΛΗΩΜΤΙΚ ) ρβανίτης δαμάντιος Ξεναγός Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ Πρόεδρος Επιτροπής Δασολόγος Μπόγλης ργύριος Δασολόγος Συντονιστής Κανελίδου Άννα Δασολόγος Επ/Φυλ.Εφ.Διαχ-Προσ Διαχ Δημητρακόπουλος Ιωάννης Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Λυτρίβης Γεώργιος Ειδικ. Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ Π Τ Η Κωλέττης Γεώργιος Ειδικ. Δασ.Προστ-Φυλακ Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.Διαχ ΓΜΜΤΕΣ Δήμα γγελική Οικονομολόγος/Λογίστρια Οικονομικών & Διοικητικών Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

16 ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ & ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΔΣ ΕΓΟΥ & ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΣΥΝΕΓΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΤΞΗ Μπόγλης ργύριος ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΕΣ ΜΟΦΗ & ΠΕΙΓΦΗ ΣΥΝΕΓΣΙΣ Π Τ Η Μ ΕΓΚΙΣΗ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

17 ΠΚΤΙΚΟ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΦΟΩΝ ΓΙ ΤΗΝ ΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΜΗΘΕΙΣ «ΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΤΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΣΟΠΥΟΣΒΕΣΗΣ» Στο Άστρος σήμερα, 04/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή ξιολόγησης, βάσει της υπ αριθ. 134/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας ατομικού εξοπλισμού εθελοντών δασοπυρόσβεσης, που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του τμήματος του Υποέργου 1 «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΆξΜ του Άξονα Προτεραιότητας 9 Μονα «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ », και αποτελείται από τους: 1. ναστασιάδη γνή, Πρόεδρος Επιτροπής 2. Μπόγλης ργύριος, Μέλος 3. ναστόπουλος Δήμος, Μέλος Τα πρακτικά τηρεί η Γραμματέας κα Δήμα γγελική. Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 1662/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο 10 του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ », 2013», η Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να αξιολογήσει και να επιλέξει την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης. Η Επιτροπή πή ξιολόγησης, κατά την υπ' αριθ. πρωτ. 1662/ πρόσκληση εκδήλωσης παρέλαβε μία (1) αίτηση ενδιαφέροντος με τα παρακάτω στοιχεία: Π 201 Μ Τ Η ρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΠΕπωνυμία ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 1695/ Κατεχάκη 17, Ηράκλειο Κρήτης Η εν λόγω αίτηση ενδιαφέροντος υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.

18 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ξιολόγησης έλεγξε εάν η αίτηση ενδιαφέροντος του προσφέροντα περιλαμβάνει την προσφορά των ειδών και των ποσοτήτων του ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΤΗΜ της πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή: α. την ικανοποίηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, β. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής: Μ ΠΙΝΚΣ ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 1695/ ριθμός Πρωτοκόλλου Μ1695/30 ίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με την οικονομική προσφορά ΝΙ Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης προδιαγραφέςη με τις προδιαγραφές ΝΙ της πρόσκλησης Μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των υπόψη δικαιολογητικών της προσφοράς. Για την μία και μοναδική προσφορά δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει αποκλεισμό τουτου από την περαιτέρω διαδικασία. διαγωνιζομένου Συμπερασματικά, η Επιτροπή κρίνει ότι ο Προσφέρων πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατά συνέπεια θα εξεταστεί η οικονομική προσφορά. Εξέτασε στη συνέχεια αν η αίτηση ενδιαφέροντος της εταιρίας συνοδευόμενη με την Οικονομική Προσφορά είναι συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Η αίτηση του προσφέροντα «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» ήταν σωστά συνταγμένη όπως ορίζει το Παράρτημα του τεύχους της πρόσκλησης. Περαιτέρω κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα: Π ΟνοματεπώνυμοΠ Ονοματεπώνυμο Προσφέροντα Τ ενδιαφέροντος Η ΠΙΝΚΣ ΠΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΦΟΩΝ (σύμφωνα με το Παράρτημα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς με Φ.Π ,05 Μ Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία της «Οικονομικής Προσφοράς» και κατέληξε ότι η «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντα κρίνεται αποδεκτή διότι είναι εντός των ορίων του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή ξιολόγησης συντάσσει τον παρακάτω πίνακα: Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

19 ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ ΔΙΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ / Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζομένου 1 «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» και ΕΙΣΗΓΕΙΤΙ Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του τμήματος του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και βιοποικιλότητας» στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ », στην εταιρία: Μ Πρόγραμμα «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ-Εμπόριο Εμπόριο θλητικών Ειδών στικός Εξοπλισμός». Τα Μέλη ΕπιτροπήςΤ της Επιτροπής ναστασιάδη γνή ργύριοςτ ργύριος ναστόπουλος Δήμος Η Γραμματέας Μπόγλης Δήμα γγελική Π Η Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

20 ΣΥΜΒΣΗ ΠΟΜΗΘΕΙΣ (/ ) «ΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΤΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΣΟΠΥΟΣΒΕΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΗΣΙΚΟ ΠΟΓΜΜ ΠΕΙΒΛΛΟΝ & ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Π.ΠΕ...) ΞΟΝΣ ΠΟΤΕΙΟΤΗΤΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Βιοποικιλότητας» και Βιοποικιλότητας» ΕΓΟ: «Προστασία και βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» Η ΥΠΟΕΓΟ 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» ΣΥΜΒΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜ : 1.899,05 (με Φ.Π..) νάδοχος «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ»Η ΕΠΕ» Π Τ Μ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » «Προστασία και βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 Σύμβαση προμήθειας ΣΥΜΒΣΗ ΠΟΜΗΘΕΙΣ «ΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΤΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΣΟΠΥΟΣΒΕΣΗΣ» Στο Άστρος, σήμερα την.η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:. Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος ρκαδίας, Τ.Κ ) με.φ.μ (Δ.Ο.Υ. Τρίπολης), νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τις Υπουργικές ποφάσεις (ΦΕΚ/1926/Β/ ), (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/ ) και (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/ ), 2014), από τον κ. Μήλιο Δημήτριο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, καλούμενος στο εξής «ναθέτουσα ρχή», και Μ Β. η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ- Εμπόριο θλητικών Ειδών στικός Εξοπλισμός» και τον δ.τ. «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Κατεχάκη 17-19, Τ.Κ με.φ.μ. ( Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου) νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Βερτούδο Βασίλειο, δυνάμει του υπ αριθμόν Μ ΦΚΕ ΤΕ-ΕΠΕ, καλούμενη στο εξής «νάδοχος». Η Μ φού έλαβαν υπόψη τους: 1. Την με αριθ. πρωτ. οικ / πόφαση ένταξης της Πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΕ 2010ΣΕ Την με αριθ. πρωτ. οικ / πόφαση 1 ης τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου -11 Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΕ 2010ΣΕ Την με αριθ. πρωτ. οικ / πόφαση 2 ης τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και αμμα Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ και την εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΕ 2010ΣΕ Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/ ). 5. Την με αριθμό 134/2014 απόφαση του 8 ου / πρακτικού του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά το σχέδιο ανακοίνωνσης του διαγωνισμού. Π / /29- Τ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

22 Σύμβαση προμήθειας 6. Την υπ αριθμ. 1662/ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ » που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ. 7. Την με αριθμό 134/2014 απόφαση της 8ης/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά στη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των αρμόδιων Επιτροπών (Έντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας). 8. Την υπ αριθμ. 1695/ Προσφορά της εταιρείας «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», για την «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης δασοπυρόσβεσης» 1.899,05 (με Φ.Π..).» 1.899, 9. Το υπ αριθμ. 04/11/2014 Πρακτικό της Επιτροπής ξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας νάθεση Προμήθειας ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης. 10. Την με αριθμό./2014 πόφαση της. ης συνεδρίασης ( ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται η «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών Η-00 δασοπυρόσβεσης» του Φορέα Διαχείρισης, στην ενταύθα δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία «ΒΕΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ». 11. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν ακόλουθα: τα ακόλουθα: Τ Η Μ ΘΟ 1 - ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Με τη σύμβαση αυτή η «ναθέτουσα ρχή» αναθέτει και ο «νάδοχος» αναλαμβάνει την «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ » που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠ. ΠΤΥΞΗ ΘΟ 2 - ΠΔΟΤΕ Ο νάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού: Π- Π 2 -Π εξοπλισμού:π Είδος προμήθειας Ποσότητα Γυαλιά προστασίας 5 Μάσκα ημίσεως προσώπου 5 Τσαντάκι Βοηθειών ζώνης 14 Σφυρίχτρα και κορδόνι σφυρίχτρας 14 Σακίδιο πλάτης 14 Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής 5 Γάντια γενικής χρήσης 10 ντιανεμικά αδιάβροχα τζάκετ 14 Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

23 Σύμβαση προμήθειας ΘΟ 3 - ΔΙΚΕΙ ΣΥΜΒΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας. Ο νάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια στα γραφεία της ναθέτουσας ρχής εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. ΘΟ 4 - ΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια του έργου «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για βιοποικιλότητας» από τον νάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ και πέντε λεπτών (1.899,05 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.. που αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου. Ο νάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης» του Υποέργου 1 συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς και θα εξοφληθεί με την επικύρωση του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. ητά συμφωνείται ότι η «ναθέτουσα ρχή» δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «ναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του προγράμματος. Επίσης ο «νάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Για την καταβολή Π του τιμήματος χρειάζονται: Δελτίο αποστολής της προμήθειας Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Επιτροπής για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης. ΠΠρωτόκολλο Ππρομήθεια Τιμολόγιο του ναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Εξοφλητική απόδειξη του ναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Π Τ Η Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

24 Σύμβαση προμήθειας Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΕ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2010ΣΕ της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού», που έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. πρωτ. οικ / και / ποφάσεις 1 ης και 2 ης Τροποποίησης της Πράξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής λλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ. ΘΟ 5 - ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 1. Ο «νάδοχος» θα εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών της «ναθέτουσας ρχής». 2. Ο «νάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την προμήθεια που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 3. Ο «νάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της «ναθέτουσας ρχής». 4. Η «ναθέτουσα ρχή» αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 5. Η «ναθέτουσα ρχή» υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις. 6. Ο «νάδοχος» δεν υποχρεούται να να προμηθεύσει άλλο παραδοτέο για λογαριασμό της «ναθέτουσας ρχής» της υλοποίησης του τμήματος του υποέργου 1 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» του Επιχειρησιακού εκτός Προγράμματος «Περιβάλλον & ειφόρος νάπτυξη» , Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ. Π ΘΟΠ Τ Η Μ ΘΟ 6Π6 - ΝΩΤΕ ΒΙ α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ανωτέρα βία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον στικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. β. Οσάκις ο «νάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

25 Σύμβαση προμήθειας εκτέλεση και παράδοση της Προμήθειας και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. γ. Σε κάθε περίπτωση, ο «νάδοχος» οφείλει να γνωστοποιήσει στην «ναθέτουσα ρχή» την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα. ΘΟ 7 - ΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων. τμ Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.., αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής ρχής του Ε.Π.ΠΕ... Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει πει να διατηρείται αναλλοίωτο. Τ Η Μ ΘΟ 8 - ΕΚΧΩΗΣΗ ΣΥΜΒΣΗΣ ΔΙΚΙΩΜΤΩΝ Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. ΘΟ 9- ΚΤΓΓΕΛΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Σε περίπτωση που ο «νάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις συμβατικές του ΛΥΣΗ υποχρεώσεις, η «ναθέτουσα ρχή» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται. Όλες οι διατάξεις της της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. Π ΘΟ 10 - ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΣ Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

26 Σύμβαση προμήθειας Ο «νάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στην «ναθέτουσα ρχή» ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. ΘΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα προϊόντα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. Μ ΘΟ 12 - ΕΦΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η ναθέτουσα ρχή και ο νάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Τ Η υτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια της «ναθέτουσας ρχής» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Π ΟΙ ΣΥΜΒΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙ ΤΗΝ ΝΘΕΤΟΥΣ ΧΗ Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΓΙ ΤΟΝ ΝΔΟΧΟ Ο νόμιμος εκπρόσωπος Μήλιος Δημήτρης Βερτούδος Βασίλειος Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

27 ΠΚΤΙΚΟ Της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (στο εξής ΕΠΠ) του έργου «ΠΓΩΓΗ ΤΙΝΙΩΝ ΚΙ ΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΤΩΝ» Στο Άστρος σήμερα, 07/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η ΕΠΠ, βάσει της υπ αριθ. 18/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, σχετικά με την παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης του έργου «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του τμήματος του Υποέργου 1 «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Μ στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΕΙΦΟΟΣ ΝΠΤΥΞΗ », 2013», και αποτελείται από τους: 1. ναστασιάδη γνή, Πρόεδρος Επιτροπής 2. Πανταζή ικατερίνη, Μέλος 3. Μπόγλης ργύριος, Μέλος Τ Τα πρακτικά τηρεί η αναπληρώτρια Γραμματέας κα Δημάκου Φωτεινή. Η Μ φού διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι παρόντα και η Επιτροπή δύναται να λάβει αποφάσεις, αυτή εισήλθε στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Θέμα μόνο: Επιλογή σχεδίου σεναρίου ραδιοφωνικού μηνύματος Η Πρόεδρος της Επιτροπής εκθέτει στην Επιτροπή ότι ο νάδοχος υπέβαλε με το υπ αριθμ. 1729/ ηλεκτρονικό αρχείο τα παραδοτέα της Φάσης του έργου: «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων». Η Επιτροπή αφού παρέλαβε το ανωτέρω σχετικό, ενσωμάτωσε τις παρατηρήσεις της στο ηλεκτρονικό αρχείο που έχει υποβληθεί, επιλέγοντας κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Σενάριο 1 ως τελικό σενάριο του ραδιοφωνικού μηνύματος. Τα Μέλη της Επιτροπής ναστασιάδη γν γνή Πανταζή ικατερίνη Μπόγλης ργύριος Π Γραμματέας Η Γραμματέας Δημάκου Φωτεινή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » «Προστασία και βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠ «Κάνουμε τις πράξεις,ζούμε το αποτέλεσμα» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28 Άστρος, 7/11/2014 ριθ. Πρωτ.: 1746 ΠΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΛΒΗΣ Ε Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 06/11/2014 παραλαβή της συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για τον Οκτώβριο του 2014, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του ναδόχου: Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Οκτώβριο 2014 Με εκτίμηση Η Επιτροπή Παραλαβής Πανταζή ικατερίνη ναστασιάδη γνή ρβανίτης δαμάντιος Π Τ Η Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

29 Άστρος, 5/12/2014 ριθ. Πρωτ.: 1958 ΠΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΛΒΗΣ Ε Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 05/12/2014 παραλαβή της συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για τον Νοέμβριο του 2014, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του ναδόχου: Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Νοέμβριο 2014 Με εκτίμηση Η Επιτροπή Παραλαβής Πανταζή ικατερίνη ναστασιάδη γνή ρβανίτης δαμάντιος Π Τ Η Μ Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

30 ΠΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΓΟΥ 1 «ΠΟΓΜΜ ΓΙ ΤΗΝ ΠΟΣΤΣΙ ΚΙ ΔΙΤΗΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΣ» ριθμός συνεδρίασης: 9/2014 Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ώρα 12:30μ.μ. Τόπος: Άστρος, ρκαδίας, ΘΕΜΤ ΗΜΕΗΣΙΣ ΔΙΤΞΗΣ ΠΟΣΚΛΗΣΗΣ Μ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕ για τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο 2014 Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα.ναγνωστοπούλου Μαρία ελέγχει παρμ τις παρουσμουσ παρουσίες των μελών της Επιτροπής ξιολόγησης Προσωπικού που έχουν ορισθεί σύμφωνα την αριθ. θ.μθ. 108/2013 απόφαση της 4 ης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις και τους καλεί να υπογράψουν το έγγραφο παρουσίας τους. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την εκπροσώπηση Τ και σύνθεσηο σύνθεση της Επιτροπής ως εξής: Ηουν Ητο Ηη Ητης Μέλη Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης ης για τοττο ΥΤΥποΤποέ Υποέργο 1, οι: 1. κα. Μαρία ναγνωστοπούλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. ΕπιτρΤργ Τέργ 2. κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, ως μέλος της Επιτροπής. 3. κ. Σωτηρίου Γεώργιο, ως μέλος της Επιτροπής. πιτρ τροπ ής. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη την απόφαση 109/2012 του Δ.Σ. με την οποία είχε αποφασισθείθεί η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα πρόσκλησ με την πρόσκληση. η Η κα. ναγνωστοπούλου ου παρουσιάζει στο σώμα τα παραδοτέα κάθε υπαλλήλου και συγκεκριμένα των: 1. γνή ναστασιάδη αρουσι 2. Δήμο ναστναστόπ ναστόπουλο 3. Διαμαντή ρβανίτη όπουλο ουλο ρβανίτη 4. γγελική Δήμα Φωτεινή Δημάκου 6. Π Π5. ΠΦω Ιωάννη Δημητρακόπουλο Π. Π Π γγ 7. γγελική Δημητρακοπούλου 8. Γεώργιο Κωλέττη παρ ουσι Τ πιτρτροποπή Η Μ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής νάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31 ΠΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΗΣ 9. Γεώργιο Λυτρίβη 10. ργύριο Μπόγλη 11. Πανταζή Κατερίνα 12. Άννα Κανελίδου 13. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο 14. Κωνσταντίνο Μάγγο για τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο κάθε υπάλληλος στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕ με κωδικό : Μτης Μης Η ΠΟΦΣΗ: Η Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ασίζει ομόφωνα την θετική εισήγηση της στο Δ.Σ. του Φ.Δ. και μετά και την ολοκλήρωση λήρωση του ελέγχου ουηου Ηνα των παραδοτέων, την έγκριση των εκθέσεων αυτεπιστασίας-φύλλων εργασιών του κάθε υπαλλήλου για τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο 2014 και ο οποίοςτίος αταπο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. Συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό Συνεδρίασης ΣυνΣυνεδεδ της Επιτροπής η οποία και θα εισηγηθεί σχετικά στο Δ.Σ. για τις του ενέργειες. Τα μέλη της Επιτροπής: δικές 1. κα. Μαρία ναγνωστοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής. Π Τ 2. κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, μέλος της Επιτροπής. Μ Πάρνωνα και Υγροτόπ ελέγχ οποττ μόφωη 3. κ. Γεώργιο Σωτηρίου, μέλος της Επιτροπής

32 ΜΗΝΙΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΓΣΙΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο πασχολούμενου: γγελική Ι. Δήμα Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Οικονομολόγος/Λογίστρια Έτος: 2014 Μήνας: Οκτώβριος # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Εκτύπωση κινήσεων λογαρ. ΦΔ στην ΕΤΕ Υ1 και σύνολο # Ενημέρωση αρχείου λογιστικού περιεχομένου περιεχομένου 1 Τετάρτη # Προετοιμασία των Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα ΤΔΠΠ συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕ ΥΠ1 # Μελέτη εγγράφων που απεστάλησαν από το ΥΠΕΚ (από διάφορες Δ/νσεις & Τμήματα) # Εκτύπωση ναλ. Κατ. Δαπανών για υπογραφή από Πρόεδρο # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Συνάντηση εργασίας με όλο το προσωπικό για συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων # Σύνταξη μισθοδ. κατάστασης των εργαζομένων στο ΦΔ για το μήνα Σεπτέμβριο Υ1 και σύνολο # Tελική σύνταξη των Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 2 Πέμπτη συνημμένα αρχεία που απαιτούνται από το ΕΠΠΕ και ΤΔΠΠ αποστολή στο ΟΠΣ ΥΠ Παρακολούθησης 5, 3, 4 # λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # ηλεκτρονική 10, # Καταχώρηση Επικ. με ΕΤΕ Άστρους & διόρθωση πρότυπων εγγραφών στο τραπεζικό σύστημα # Διαχείριση χρημάτων λογ/σμου ΕΠΠΕ # Διενέργεια πληρωμών Μισθ. 09/2014 μέσω e-banking # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. Μετακ..,ποδ. Δαπ.) & επιταγών για διενέργεια πληρωμών # Ετοιμασία επιταγών για υπογραφή τους από Πρόεδρο Υ1 και σύνολο # Tελική σύνταξη του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα 3 συνημμένα αρχεία που απαιτούνται και ηλεκτρονική αποστολή ΤΔΠΠ στο ΕΠΠΕ & στο ΟΠΣ ΥΠ1 για τον 09/2014 Παρασκευή # Δημιουργία αρχείου ΠΔ για τον 09/2014 # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Πληρωμή Παρόχου Υπηρ. Διαμονής μελών του ΔΣ # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Microsoft Outlook 4 Σάββατο 5 Κυριακή Παρασκευή Π Τ 6 Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Η Μ # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Οργάνωση των φακέλων του έργου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής νάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και ειφόρος νάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

33 ΜΗΝΙΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΓΣΙΣ # Ταχυδρ. αποστολή των Μην. ΔΔΔ (ΥΠ1, ΥΠ3, ΥΠ4, ΥΠ5, ΥΠ10) με όλα τα συνημμένα αρχεία, που απαιτούνται, στο ΕΠΠΕ, για τον 09/2014 # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Επικ. με την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών της ΟΤΕ Ε για τον 2 ο Λογ. (έχει καθυστερήσει) & αποστολή του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΦΔ # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Οργάνωση των φακέλων του έργου # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Πληρ. Παρ. Υπηρ. Επισκ. αυτοκινήτων Φορέα του Φορέα Υ1 και σύνολο # Διαχείριση και Έλεγχος χρημάτων λογ/σμου ΕΠΠΕ 7 Τρίτη ΤΔΠΠ # Σύνταξη ΔΕΔ για πληρωμή ναδόχου Πινακίδων Πινακίδων # Παροχή διευκρινήσεων στο ΥΠΕΚ, Τμ. Παρακολ. Εποπτ. Φορέων, σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία του 2013 # Παροχή διευκρινήσεων σε ΦΔ Τζουμέρκων και αποστολή αρχείων για ενημέρωσή τους # Πληρωμή Προμηθευτή Καυσίμων # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Υποβολή στο ΟΠΣ - ΔΕΚΟ τα μην. Στοιχ. προσλήψεων αποχωρήσεων προσωπικού ΗΔΕΚΟ του 09/2014 Υ1 και σύνολο # Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για τον 8 Τετάρτη ΤΔΠΠ 09/2014 για το ΥΠΕΚ & το Υπ. Οικον., Γ.Λ.Κ., Δ/νση 22 # Οργάνωση των φακέλων του έργου # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Σύνταξη αποσπάσματος αποφ. ΔΣ & ΔΕΔ για πληρωμή του Λογιστικής Υποστήριξης # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή #ναδόχου 9 Πέμπτη 10 Παρασκευή σ σύνολο και σύνολο Υ1 ΤΔΠΠ Π Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ αλληλογραφίας # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. ύνολο Τ Η Μ Μετακ..,ποδ. Δαπ.) & επιταγών για διενέργεια πληρωμών # Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών 09/2014 # Επικοιν. με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Εκκαθάριση μηνυμάτων του στο webmail # Σύνταξη ποφ. νάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Επικ. με ΙΚ Τρίπολης για διευκρινήσεις επί της πληρωμής προμηθευτή που έχει προσκομίσει Βεβ. Οφειλής # Εξωτερικές εργασίες (στο ΙΚ-γραφείο εξυπηρέτησης Άστρους) # Σύνταξη ποφ. νάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Προμήθεια υλικών καθαριότητας και πληρωμή προμηθευτή # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Microsoft Outlook # Επικοιν. με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ 11 Σάββατο 12 Κυριακή 13 Δευτέρα Υ1 και σύνολο # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

34 ΜΗΝΙΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΓΣΙΣ ΤΔΠΠ αλληλογραφίας # Έλεγχος από το ΕΠΠΕ # Επικ. με των Παρ. Υπηρ. Επισκ. των αυτοκινήτων του ΦΔ για διευκρίνιση επί παραστατικού του # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ (εργασίες Ισολογισμού για τον απολογισμό εννιαμήνου) # Μελέτη Νομοθεσίας (ΦΕΚ 2573/ )) # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Έλεγχος από το ΕΠΠΕ # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών Λογιστ. στο Λογιστ. Πρόγρ. # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Λογιστ. Προγρ. Πρόγρ. # ποστολή ΠΔ 09/2014 Υ1 και σύνολο # Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη 14 Τρίτη ΤΔΠΠ δημιουργία κωδ. πληρ. 09/2014Μ για τον 09/2014 # Προετοιμασία του Μην. Δελτίου 3 στο ΥΠΕΚ (Δ/νση Δημοσ. ναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. Φορέων) για την Δ39 για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 # Επικ. με ΕΤΕ Άστρους για το ποια νομιμοποιητικά στοιχεία χρειάζονται για τον νέο Πρόεδρο # λλαγή στοιχείων Προέδρου στο ΙΚ # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Έλεγχος παραστατικών 09/2014 # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Ετοιμασία Κατάστασης Συμφωνητικών (συμπληρ.) Γ 2014 (συγκέντρωση των συμφωνητικών) # Σύνταξη ποφ. νάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Τριμήνου # Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. & σύνταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων για τον 09/2014 # Τελική σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 στο ΥΠΕΚ (Δ/νση Δημοσ. ναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. Φορέων) για την Δ39 για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014, αφού έγινε συμφωνία των στοιχείων του με τα στοιχεία του Μητρώου Δεσμεύσεων Υ1 και σύνολο # Σύνδεση στην εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) στο TaxisNet.gr για ορισμό Υπευθύνου Διαχείρισης ΤΔΠΠ Χρεώσεων & έγκριση λογαριασμού Παρόχου (ΟΤΕ- 15 Τετάρτη 16 Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Μ ) # Επικ. με ΓΛΚ για το ΕΣΥΠ για διευκρίνιση επί τεχνικού θέματος # Συμπλ. εντύπου Μ3 & Μ7 για την αλλαγή στοιχείων Προέδρου # Επικοιν. με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Επικ. με ΙΚ Τρίπολης για διευκρίνιση για την αλλαγή στοιχείων Προέδρου # Επικ. με τον Πρόεδρο του ΦΔ για τον ΦΜ του # Σύνταξη εισηγήσεων για το ΔΣ # Επικ. με εξυπηρέτηση πελατών της Cosmote Ε (Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας) για διευκρίνιση επί θέματος για το ΕΣΥΠ # Συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Πρόεδρο του ΦΔ Τετάρτη Π Τ Η # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Υποβολή εντύπων Μ3 & Μ7, για την αλλαγή στοιχείων Άστρος ρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 «ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Στο Άστρος σήμερα, 24/11/2011 ημέρα Πέμτη και ώρα 14.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άστρος, 30/12/2011 Αριθ. Πρωτ.: 999 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε03.04.01 Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σ. Ζακκάκ Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr Δαδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σ. Ζακκάκ Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr Δαδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σταύρος Χ. Τσιαντικούδης Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213-1313394,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Αναστόπουλος Δήμος Τηλ.: 27550 22021 (εσωτ: 3), Fax: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 6ΘΣΤ46Ψ8ΒΞ-ΒΜ3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:182350/29-9-2010 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296761

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:182350/29-9-2010 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296761 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Δημητρακοπούλου Αγγελική Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ:. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΣΗΜ46Ψ8ΒΞ-6ΣΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 2/2015 Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 44007. Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για τη:

ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 44007. Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για τη: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 44007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ασπράγγελοι, 30/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 643 Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για τη:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: 2551061000 Αρ. Πρωτ. 617 Φαξ: 2551061000 Email: info@evros-delta.

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: 2551061000 Αρ. Πρωτ. 617 Φαξ: 2551061000 Email: info@evros-delta. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: 2551061000 Αρ. Πρωτ. 617

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα