ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

2 Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος, Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και τα παρεχόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καο τον κανονισμό λειτουργίας και παρακολούθησης αυτών αναφέρονται στον οδηγό σπουδών εκάστου Π.Μ.Σ. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος του Π.Μ.Σ Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία. Ο Διευθυντής Σπουδών Γιώργος Ντουνιάς Επιμελητής Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΣΕ ΜΠΣ-ΕΠΥ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 4 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 5 Δομή Π.Μ.Σ. 6 Μαθήματα 7 Αναλυτικό πρόγραμμα 8 Curriculum 9 Περιγραφή μαθήματος (syllabus) 13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα 64 Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μαθημάτων 66 3

4 Η ΕΣΕ του ΠΜΣ ΕΠΥ αποτελείται από : Γιώργος Ντουνιάς, επιμελητής Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής, Δ/ντης Σπουδών. Αναστασία Ξυδέα Κικεμένη, επιστημονική συνεργάτης Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής, Εβρένογλου Λευκοθέα, επιστημονική συνεργάτης Τομέας Υγιεινής Περιβάλλοντος & Υγειονομικής Μηχανικής, Γιώργος Ζέρβας, επιστημονικός συνεργάτης Τομέας Υγιεινής Περιβάλλοντος & Υγειονομικής Μηχανικής, Ευτύχης Κτενάς, επιμελητής Τομέας Επιδημιολογίας & Βιοστατιστικής ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα Σκοπός Το ΠΜΣ-ΕΠΥ με Κατεύθυνση Υγιεινή Περιβάλλοντος σκοπεύει στην εξειδίκευση φοιτητών για την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης του περιβάλλοντος, μέσω σχεδιασμού, λειτουργίας και ελέγχου έργων υποδομής με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Στόχοι Η κατεύθυνση στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΕΠΥ-Υγιεινής Περιβάλλοντος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις διάφορες περιβαλλοντικές πιέσεις που προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με την εφαρμογή 4

5 ορθολογικών παρεμβάσεων διαχείρισης και προστασίας φυσικών πόρων οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες. Μαθησιακοί αντικειμενικοί στόχοι: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ- ΕΠΥ-Υγιεινής Περιβάλλοντος θα είναι ικανοί να: αναγνωρίσουν και να προσδιορίζουν τους δυνητικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. γνωρίζουν την υγειονομική σημασία των διαφόρων χημικών παραμέτρων, να αξιολογούν τις φυσικοχημικές παραμέτρους και να εκτιμούν τις επιπτώσεις τους στη Δημόσια Υγεία και στο περιβάλλον. διαχειρίζονται και να επιλύουν τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη διάχυση τοξικών ρύπων στο περιβάλλον. διαστασιολογήσουν και να σχεδιάσουν μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού, υγρών. διαχειρίζονται τα στερεά απορρίμματα με βάση νομοθετημένων προδιαγραφών. χρησιμοποιήσουν τις αρχές της πρόληψης για την ανάπτυξη σχεδίου περιβαλλοντικού κινδύνου. ερμηνεύσουν και να εκτιμήσουν το σύνολο των περιβαλλοντικών κινδύνων και να τους καταγράψουν, σε μια βάση δεδομένων με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους για τη λήψη αποφάσεων. εκτιμήσουν την πιθανή επίπτωση των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία του γενικού πληθυσμού. Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν στο 8ο επίπεδο (διδακτορικές σπουδές) σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή συνεργαζόμενο ακαδημαϊκό φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού, αφού, προς το παρόν, δεν παρέχει αυτή η δυνατότητα στην ΕΣΔΥ. 5

6 Ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση, οι απόφοιτοι του ΜΔΕ θα μπορούν να εργάζονται ως εξειδικευμένο προσωπικό τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως υγιεινολόγοι μηχανικοί (απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών) ή υγιεινολόγοι ΤΕΙ. Δομή ΠΜΣ Υγιεινής Περιβάλλοντος Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος, στο Α και το Β εξάμηνο, οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες τους και το σύνολο των απαιτούμενων Εκ.Πι.Μον. ανά εξάμηνο. Τύποι μαθημάτων 6

7 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Εξάμηνο ΥΠ ΥΠΚΤ ΕΠΥΠ ΠΡ ΣΥΝ Α Β ΣΥΝ % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ [ECTS] Εξάμηνο ΥΠ ΥΠΚΤ ΕΠΥΠ ΠΡ ΣΥΝ Α Β ΣΥΝ % Απαιτούμενα/προσφερόμενα Μαθήματα ΜΠΣ ΕΠΥ Εξάμηνο ΥΠ ΥΠΚΤ ΕΠΥΠ ΠΡ ΣΥΝ Α Β ΣΥΝ ΥΠ=Υποχρεωτικό, ΥΠΚΤ=Υποχρεωτικό κατεύθυνσης, ΕΠΥΠ-επιλογής υποχρεωτικό, ΠΡ=προαιρετικό 7

8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Χαρακτηρισμός ECTS Α ΥΠ 4 ΥΠ 4 ΥΠ 4 ΥΠ 2 ΥΠΚΤ 4 ΥΠΚΤ 4 ΕΠΥΠ 2 ΕΠΥΠ 2 ΕΠΥΠ 2 ΠΡ 2 30 ΕΞΑΜΗΝΟ Χαρακτηρισμός ECTS Β ΥΠ 2 ΥΠΚΤ 4 ΥΠΚΤ 4 ΥΠΚΤ 4 ΥΠΚΤ 4 ΥΠΚΤ 4 ΕΠΥΠ 2 ΕΠΥΠ 2 ΠΡ 2 ΠΡ

9 CURRICULUM ΠΜΣ-ΕΠΥ είδος μαθήματος Όνομα Κωδ. 6/νο ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα [Core Courses] 5 από 5 ΥΠ Αρχές Δημόσιας Υγείας & Στρατηγικές Πρόληψης ΕΠΥ-1 Α 4 16 Βιοστατιστική ΕΠΥ-2 Α 4 Επιδημιολογία-1 ΕΠΥ-3 Α 4 Forum - 1 ΕΠΥ-4 Α 2 Forum 2 ΕΠΥ-5 Β 2 Υποχρεωτικά κατεύθυνσης [Specialization Courses] 7 από 9 ΥΠΚΤ Περιβάλλον & Υγεία^ ΕΠΥ-6 Α 4 28 Χημεία Περιβάλλοντος ΕΠΥ-31 Α 4 Βιομηχανική Υγιεινή ΕΠΥ-9 Β1 4 Εκτίμηση Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Έκθεσης ΕΠΥ-10 Β2 4 Εκτίμηση Διακινδύνευσης ΕΠΥ-12 B 4 Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΕΠΥ-32 Β 4 Διαχείριση Στερεών και Τοξικών Αποβλήτων ΕΠΥ-33 Β 4 Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων και Ιλύος ΕΠΥ-34 Β 4 Επεξεργασία Πόσιμου Νερού ΕΠΥ-35 Β 4 Επιλογής Υποχρεωτικά [Elective Courses] Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Νερού ΕΠΥ-21 Α Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών ΕΠΥ-36 Α1 2 Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Λυμάτων & Ρυπασμένων Εδαφών ΕΠΥ-37 Α2 2 5 από 7 ΕΠΥΠ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και Μέθοδοι Τηλεπισκόπισης σε Περιβαλλοντικές Μελέτες ΕΠΥ-38 Α2 2 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ΕΠΥ-19 Β1 2 Ασφάλεια εργασίας ΕΠΥ-16 Β2 2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΠΥ-39 Β2 2 Προαιρετικά [Elective Courses] Ιστορία της Δημόσιας Υγείας ΕΠΥ-22 A1 2 6 Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΕΠΥ-29 A1 2 Αρχές Οικονομίας Περιβάλλοντος ΕΠΥ-30 Α2 2 3 από 6 ΠΡ Αγωγή και Προαγωγή Υγείας: Γενικές Αρχές ΕΠΥ-18 Β1 2 Περιβάλλον και Τρόφιμα ΕΠΥ-28 Β1 2 Επικοινωνία και υγεία ΕΠΥ-40 Β1 2 9

10 Διπλωματική Διπλωματική Εργασία ΕΠΥ-40 Β [Thesis] ΣΥΝ 100 το τελικό ατομικό πρόγραμμα εκάστου φοιτητή διαμορφώνεται από τον ίδιο με την αρωγή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (tutor) και εγκρίνεται από τον Δ/ντη ΣΠΟΥΔΩΝ 10

11 CURRICULUM ΠΜΣ ΕΠΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Τίτλος Χαρακτηρισμός ECTS Α ΕΠΥ-1 Αρχές Δημόσιας Υγείας & Στρατηγικές Πρόληψης ΥΠ 4 ΠΜΣ ΔΥ ΕΠΥ-2 Βιοστατιστική ΥΠ 4 ΠΜΣ ΔΥ ΕΠΥ-3 Επιδημιολογία-1 ΥΠ 4 ΠΜΣ ΔΥ ΕΠΥ-4 Forum - 1 ΥΠ 2 ΠΜΣ ΕΣΔΥ ΕΠΥ-6 Περιβάλλον & Υγεία ΥΠΚΤ 4 ΠΜΣ ΔΥ ΕΠΥ-31 Χημεία Περιβάλλοντος ΥΠΚΤ 4 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-21 Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Νερού ΕΠΥΠ 2 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-36 ΕΠΥ-37 ΕΠΥ-38 Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Λυμάτων & Ρυπασμένων Εδαφών Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και Μέθοδοι Τηλεπισκόπισης σε Περιβαλλοντικές Μελέτες ΕΠΥ-22 Ιστορία της Δημόσιας Υγείας ΠΡ 2 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-29 ΕΠΥ-30 Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη Αρχές Οικονομίας Περιβάλλοντος 30 11

12 ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Τίτλος Χαρακτηρισμός ECTS Β ΕΠΥ-5 Forum - 2 ΥΠ 2 ΠΜΣ ΕΣΔΥ ΕΠΥ-9 Βιομηχανική Υγιεινή ΥΠΚΤ 4 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-10 Εκτίμηση Επαγγελματικής Περιβαλλοντικής έκθεσης 4 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-12 Εκτίμηση Διακινδύνευσης 4 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-32 Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΕΠΥ-33 Διαχείριση Στερεών και Τοξικών Αποβλήτων 4 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-34 Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων και Ιλύος 4 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-35 Επεξεργασία Πόσιμου Νερού 4 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-16 Ασφάλεια εργασίας ΕΠΥΠ 2 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-19 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία 2 ΠΜΣ ΔΥ ΕΠΥ-39 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-18 Αγωγή και Προαγωγή Υγείας: Γενικές Αρχές ΠΡ 2 ΠΜΣ ΔΥ ΕΠΥ-28 Περιβάλλον και Τρόφιμα 2 ΠΜΣ ΕΠΥ ΕΠΥ-40 Επικοινωνία και υγεία 2 ΠΜΣ ΔΥ 30 12

13 Περιγραφή μαθημάτων ΠΜΣ-ΕΠΥ Κατεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΥΠ) ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠ ΕΠΥ-1 Πιστωτικές Μονάδες 4 Μπαρμπούνη A. Κρεμαστινού Τζ. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 12 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της Δημόσιας Υγείας καθιστά αναγκαία την απόκτηση ενός βασικού κορμού γνώσεων για τη Δημόσια Υγεία, τόσο από τους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας όσο και από άλλους σπουδαστές του σχετικού χώρου. Το μάθημα αυτό συνιστά ακριβώς έναν πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει σήμερα τη Δημόσια Υγεία. Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές αλλά και τα σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας Να έχουν τη δυνατότητα εκτίμησης και παρακολούθησης της υγείας των πληθυσμών και το σχεδιασμό στρατηγικών πρόληψης. Να κατανοήσουν την ταυτότητα του επαγγελματία της δημόσιας υγείας. Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Η έννοια της υγείας Η έννοια της Δημόσιας Υγείας Ενότητα 2: Υγεία Παγκόσμιου πληθυσμού Ενότητα 3: Δομή Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα Ενότητα 4: Διεθνείς Οργανώσεις Υγείας - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) - Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο Ευρώπης, FAO, UNESCO, κ.α. Ενότητα 5: Δημόσια Υγεία βασισμένη σε ενδείξεις (Evidence based public health) 13

14 Ενότητα 6: Πρόληψη νόσων - Προαγωγή Υγείας - Στρατηγικές πρόληψης - Επικοινωνία και Υγεία Ενότητα 7: Πρωτογενής πρόληψη - Εμβόλια Ανοσοποίηση - Αγωγή Υγείας Ενότητα 8: Δευτερογενής πρόληψη Διαλογή (screening) Ενότητα 9: Πρόληψη μη μεταδιδόμενων νόσων Από το άτομο στον πληθυσμό (NCD s) Ενότητα 10: Διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου Ενότητα 11: FORUM Επίκαιρων θεμάτων Δημόσιας Υγείας (π.χ. Ψυχική Υγεία, Γενετική, Τρίτη Ηλικία) Ενότητα 12: Υγεία Ελληνικού πληθυσμού (παρουσίαση εργασιών) Βιβλιογραφία : 1. Τζ. Κουρέα - Κρεμαστινού, Βασικές αρχές Δημόσιας Υγείας, Εκδ. Στεφανάκης, Αθήνα Beaghehole R., Bonita R., Kjellstrom T., Basic epidemiology, WHO, Geneva Heymaann D.L, (ed) Control of communicable diseases Manual, 18thed APHA, Washington DC Beaglehole R, Bonita R., Public Health at the Crossroads, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge Donaldson R.J, Donaldson L.J., Essential Public Health, Petroc Press, Plymouth Pencheon D., Guest Ch., Melzer D., Muir Gray J.A., Oxford Handbook of Public Health Practice, Oxford University Press, Oxford Τριχόπουλος Δ., Επιδημιολογία: Αρχές - Μέθοδοι - Εφαρμογές, 2η εκδ. Παρισιάνος, Αθήνα Τριχόπουλος Δ., Λάγιου Π., Γενική και Κλινική Επιδημιολογία, εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα WHO/EURO, Evaluation in Health Promotion: Principles and Perspectives, WHO Regional Publications, European Series, No 92, Copenhagen, Τριχόπουλος Δ., Καλαποθάκη Β., Πετρίδου Ε., Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία, εκδ. Ζήτα, Αθήνα Annual World Health Reports, WHO, Geneva, Donaldson R.J., Donaldson L.J., Essential Community Medicine, 5th ed, MTP Press Limited, Plymouth J.A. Muir Gray, G. Fowler. Essential of Preventive Medicine, Blackwell Scientific Publications,Oxford Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις, πρακτική άσκηση Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις. Η επίδοση στις εξετάσεις καθορίζει το 100% του τελικού βαθμού. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 14

15 BIOΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδάσκων/ουσα Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠ ΕΠΥ-2 Πιστωτικές Μονάδες 4 Κτενάς Ε. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 12 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η αντιμετώπιση και λύση απλών στατιστικών προβλημάτων στο χώρο εργασίας δια της χρησιμοποιήσεως ορισμένων τμημάτων της στατιστικής δίχως τη θεωρητική προέλευση και απόδειξη τύπων και κατανομών αλλά με ιδιαίτερο βάρος της εφαρμογής αυτών, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τα πιθανά προτεινόμενα μέτρα. Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το πέρας των εισηγήσεων οι σπουδαστές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα είδη των στατιστικών πληροφοριών, να επιλέγουν το κατάλληλο τρόπο παρουσίασής των, να περιγράφουν ένα στατιστικό υλικό, να συγκρίνουν τις διάφορες υπό σύγκριση ομάδες και να συσχετίζουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υπό έρευνα μονάδων. Ακόμη μετά το πέρας των εισηγήσεων επικρατεί η άποψη ότι ο σπουδαστής θα μπορεί να παρουσιάζει το στατιστικό υλικό, να εκτελεί απλούς στατιστικούς ελέγχους, να σχολιάζει τα ευρήματά του από το υλικό και να τα ερμηνεύει. Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα οι σπουδαστές να αποδεχτούν τη συνεισφορά και την αναγκαιότητα της στατιστικής για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του χώρου πού ερευνούν. Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Περιγραφική στατιστική και κατανομές συχνοτήτων Ενότητα 2: Πιθανότητες Ενότητα 3: Κατανομές: (Διωνυμική κατανομή, κανονική κατανομή, t- κατανομή, χ 2 -κατανομή) Ενότητα 4: Επαγωγική στατιστική - διάστημα εμπιστοσύνης (μέσης τιμής, ποσοστού και διαφοράς αυτών) Ενότητα 5: Έλεγχοι υποθέσεων: (βασισμένοι στη κανονική κατανομή αλλά και στην t-κατανομή) Ενότητα 6: χ 2 -test Ενότητα 7: Απλή ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση διακύμανσης δύο κατευθύνσεων Ενότητα 8: Παλινδρόμηση εξάρτηση Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ 15

16 Βιβλιογραφία : 1. Ahlbom, A., 1993: Biostatistics for Epidemiologists. CRC Press. 2. Armitage B, Berry G 1987:. Statistical methods in medical research. Oxford: Blackwell. 3. Dowson, B and Trapp, R,G 2004: Basic and Clinical Biostatistics Fourth edition. McGraw Hill Professional. 4. Forthofer, R,N, Lee, E,S and Hernadez, M, 2007: Biostatistics : A Guide to Design, Analysis and Discovery Second Edition. Elsevier. 5. Fienberg, S.E 1980: The analysis of Cross-Classified Data, 2nd edition. MIT Press, Cambridge, Mass. 6. Glantz, S,A 2005 : Primer of Biostatistics Sixth edition. McGraw Hill Professional. 7. Indrayan, A and Sarmukaddam, S,B 2001: Medical Biostatistics. Marcel Dekker. 8. Rosner, B,A 2005: Fundamentals of Biostatistics Sixth Edition. Jones and Barlett Publishers. 9. Wassertheil-Smoler, S 2004 : Biostatistics and Epidemiology: A Primer for Health and Biomedical Professionals Third edition. Springer. 10. Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης 2000 : Αρχές αποδεικτικής Ιατρικής Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα. 11. Κτενάς Ε., 1992 : Βιοστατιστική Αρχές Επιδημιολογίας. Εκδόσεις ZYMEL, Αθήνα. 12. Κτενάς Ε., 2003: Στατιστική στο χώρο της υγείας. Εκδόσεις ZYMEL, Αθήνα. 13. Τριχόπουλος Δ., 1982 : Επιδημιολογία, Αρχές, Μέθοδοι και Εφαρμογές Γ. Παρισιάνος Αθήνα. 14. Τριχόπουλος Δ, Τζώνου Α, Κατσουγιάννη Κ., 2000 : Βιοστατιστική. Εκδόσεις Μαρία Γ. Παρισιάνου Αθήνα. Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις, ασκήσεις. Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις. Η επίδοση στις εξετάσεις καθορίζει το 100% του τελικού βαθμού. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 16

17 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-1 Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠ ΕΠΥ-3 Πιστωτικές Μονάδες 4 Ρουμελιώτη Α. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 12 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών στην κατανόηση των εννοιών, των μεθόδων, των εργαλείων της Επιδημιολογίας και των τρόπων μέτρησης και αποτύπωσης της υγείας, της νοσηρότητας και της θνησιμότητας του πληθυσμού. Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση και αξιολόγηση των βιοστατιστικών δεδομένων, στο σχεδιασμό και εκτέλεση επιδημιολογικής έρευνας και στην ανάπτυξη προτάσεων Πολιτικής Υγείας. Μαθησιακά αποτελέσματα: Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση: Να γνωρίζουν τη χρήση εργαλείων για την αξιοποίηση των δημογραφικών δεδομένων και δεικτών Να σχεδιάζουν και να εκτελούν τα στάδια της Επιδημιολογικής Έρευνας Να σχεδιάζουν και να εκτελούν Κλινικές Μελέτες Να σχεδιάζουν και να συγγράφουν Ερευνητικό Πρωτόκολλο Να γνωρίζουν τη χρήση σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης και ανάκτησης σημαντικών επιστημονικών πληροφοριών από το χώρο των βιοϊατρικών επιστημών. Να έχουν την ικανότητα αναζήτησης, εντοπισμού και ανάκτησης άμεσα, της ζητούμενης επιστημονικής βιβλιογραφίας μέσα από τις κατάλληλες βιβλιογραφικές πηγές Να κατέχουν δεξιότητες χρησιμοποίησης στρατηγικών υγείας, για τη σωστή κατεύθυνση δράσεων της Δημόσιας Υγείας Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Επιδημιολογία. Σκοποί Σημασία στη Δημόσια Υγεία Ενότητα 2: Δείκτες Υγείας και αξιοποίησή τους στη διερεύνηση κινδύνων και εκτίμηση της κατάστασης υγείας Ενότητα 3: Μορφές επιδημιολογικής έρευνας - Χαρακτηριστικά και εφαρμογές Περιγραφικής Επιδημιολογίας. Ενότητα 4: Μορφές επιδημιολογικής έρευνας - Χαρακτηριστικά και εφαρμογές Αναλυτικής Επιδημιολογίας Ενότητα 5:Συσχέτιση αιτίας αποτελέσματος με Επιδημιολογική Έρευνα Σχεδιασμός και εκτέλεση Επιδημιολογικής Έρευνας Ι και ΙΙ Ενότητα 6: Ανάλυση Επιβίωσης Ενότητα 7: Κλινική και Ιατροφαρμακευτική Έρευνα 17

18 Ενότητα 8: Σύγχρονα μέσα Τρόποι αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας μα τη βοήθεια σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων Ενότητα 9: Μεθοδολογία αναζήτησης και εντοπισμού εν εξελίξει κλινικών ερευνητικών πρωτοκόλλων μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία: 1. Κορνάρου Ε., Ρουμελιώτη Α. (2007) Η Δημόσια Υγεία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Θέματα Επιδημιολογίας Μεθοδολογίας της Έρευνας και Στατιστικής. Ενότητα : Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Έρευνας, Εκδόσεις Παπαζήσης. 2. Ανδριώτη Δ., Ρουμελιώτη Α. (2007) Δημογραφία, Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας, Παπαζήσης. 3. Τριχόπουλος Δ. (2002) Επιδημιολογία, Αρχές, Μέθοδοι, και Εφαρμογές, Επιστημονικές Εκδόσεις Γρ. Παρισιανός. 4. Rothman KJ, Greenland S, Lash TL (2008). Modern Epidemiology 3rd ed. Rothman KJ, Greenland S, Lash TL eds Philadelphia: Lippincott Raven. 5. Brownson R.C. (2011) Epidemiology in Public Health Practice. American Journal of Epidemiology, Vol 174 Issue 6, Oxford University Press. Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις, πρακτική άσκηση. Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις. Η επίδοση στις εξετάσεις καθορίζει το 100% του τελικού βαθμού. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 18

19 FORUM-1 Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδάσκων/ουσα Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠ ΕΠΥ-4 Πιστωτικές Μονάδες 2 Λάγγας Δ. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 12 ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, από διακεκριμένους επιστήμονες, διαφόρων επίκαιρων θεμάτων που προκύπτουν στην κοινωνία, σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και απασχολούν έντονα την επιστημονική κοινότητα, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον πιθανό τρόπο αντιμετώπισής τους καθώς και στην εφαρμογή προτεινόμενων μέτρων πρόληψης. Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το πέρας των εισηγήσεων οι σπουδαστές θα μπορούν να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες, εκπόνηση δοκιμίων και διπλωματικών εργασιών στα γνωστικά αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί. Ακόμη, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων του, ο φοιτητής θα μπορεί να παρουσιάζει την ερευνητική εργασία και σε άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές με απώτερο στόχο τη συνεχόμενη εκπαιδευτική ενημέρωση. Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες καθορίζονται κατά τη διάρκεια φοίτησης στο υπό παρακολούθηση μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η ενημέρωση των διαλέξεων γίνεται δια μέσο της πλατφόρμας της ΕΣΔΥ. Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία : Η αντίστοιχη βιβλιογραφία δίνεται σε κάθε εισήγηση παρουσίαση Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Συγγραφή εργασία - δοκίμιο σχετικά με μια από τις αναπτυσσόμενες εισηγήσεις Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 19

20 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΥΠΚΤ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας/Τομείς Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠΚΤ ΕΠΥ-6 Πιστωτικές Μονάδες 4 Κογεβίνας Μ. Κάβουρα Ο. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 10/03/2014 Αριθμός διδακτικών ενοτήτων Πλήρους Εβδομάδας Γενικός σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της Περιβαλλοντικής Υγείας και η απόκτηση μεθοδολογικών βάσεων για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα θα είναι σε θέση: να κατανοήσουν τα σημαντικότερα σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία. να επεξεργάζονται και να αναλύουν περιβαλλοντικά περιστατικά που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. να εκτιμήσουν τη διακινδύνευση από τοξικούς και χημικούς παράγοντες στην υγεία. να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες από βάσεις δεδομένων για την εκτίμηση και την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων. Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Διδακτικές ενότητες: 1η Ημέρα: Εισαγωγή στην περιβαλλοντική υγεία. Επιπτώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων στην υγεία. Η χρήση βιολογικών δεικτών στις μελέτες περιβαλλοντικής υγείας. Άσκηση: Το επεισόδιο αιθαλομίχλης του Λονδίνου 2η Ημέρα: Ιονίζουσα ακτινοβολία. Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία Εκτίμηση της τοπικής και χρονικής συσσώρευσης περιστατικών (Clusters). Άσκηση: Παιδική λευχαιμία στην περιοχή ενός πυρηνικού εργοστασίου. 20

21 3η Ημέρα: Τοξικά χημικά στο νερό/έδαφος. Εκτίμηση διακινδύνευσης από τοξικούς και χημικούς παράγοντες στην υγεία. Διοξίνες και υγεία. Άσκηση: Σχεδιασμός μελέτης για την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των ρύπων από ένα καυστήρα δημοτικών αποβλήτων/1. 4η Ημέρα: Περιβαλλοντικές ορμόνες και επίδραση πρώιμων εκθέσεων στην υγεία. Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Διαχείριση καταστροφών. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.). Άσκηση: Σχεδιασμός μελέτης για την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των ρύπων από ένα καυστήρα δημοτικών αποβλήτων/2. 5η Ημέρα: Εργασιακό περιβάλλον και δημόσια υγεία. Κλιματικές αλλαγές και δημόσια υγεία. Νομοθεσία περιβάλλοντος. Βιβλιογραφία : 1. Clay s Handbook of Environmental Health, Bassett, W.H., E & Spon F.N., London, Climate Change (2007): Impacts, Contribution and Vulnerability. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the IPCC. 3. Environmental Epidemiology, Study methods and application, Dean Baker and Mark J Nieuwenhuijsen, OUP, Environmental Engineering, Kiely, G. McGrαw Hill International, IPCC/TEAP Special Report (2007), Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System. 6. Peter Harvey, Sohrab Baghri and Bob Reed, (2002), Emergency Sanitation, Assessment and Programme Design. Water, Engineering and Development Centre Loughborough University, UK. 7. WHO, (2002), The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy life. 8. WMO, Health Canada, UNEP (2003), Health and Global Environmental Change Series No. 1. Methods of Assessing Human Health Vulnerability and Public Health Adaptation to Climate Change. 9. Κατσίρης, N., Κάβουρα Ο., Εβρένογλου, Λ., Ζέρβας, Γ., (2009), Επίκαιρα Θέματα Υγιεινής Περιβάλλοντος και Εκτίμηση Διακινδύνευσης στην Υγεία. Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις-Ασκήσεις Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις (70% του βαθμού), εργασία (30%). Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 21

22 Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠΚΤ ΕΠΥ-31 Πιστωτικές Μονάδες 4 Κάβουρα Ο. Δαμικούκα Ι. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ &ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων της χημείας νερού, ατμόσφαιρας και εδάφους για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της ρύπανσης καθώς και των περιβαλλοντικών διεργασιών που συμβάλλουν στην απορρύπανση του περιβάλλοντος και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Μαθησιακά αποτελέσματα: Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση: Να γνωρίζουν τους βιογεωχημικούς κύκλους στο περιβάλλον Να γνωρίζουν βασικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στα φυσικά συστήματα Να γνωρίζουν βασικές έννοιες της χημείας νερού και εδάφους και ατμόσφαιρας Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Βιογεωχημικοί κύκλοι των στοιχείων του θείου, του άνθρακα, του αζώτου, του φωσφόρου και του οξυγόνου Ενότητα 2: Χημεία νερού. Ο κύκλος του νερού. Ιδιότητες νερού. Χαρακτηριστικά των φυσικών υδάτων. Σύσταση (επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, φυσικών μεταλλικών νερών, θαλασσινού και βρόχινου νερού). Ενότητα 3-5: Σημαντικές αντιδράσεις στο περιβάλλον. Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φάσεων. Σχηματισμός ιζημάτων. Διαλυτότητα. Κολλοειδή. Προσρόφηση χημικών ενώσεων σε στερεά. Ανταλλαγή ιόντων. Αντιδράσεις σχηματισμού συμπλόκων Ενότητα 6: Ανόργανες ενώσεις στο περιβάλλον Ενότητα 7:Οργανικές χημικές ενώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Συνθετικές οργανικές ενώσεις. Πετρελαιοειδή. Απορρυπαντικά. Φυτοφάρμακα. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs). Διαλυτότητα οργανικών ενώσεων στο νερό Ενότητες 8-9: Χημεία εδάφους και ιζημάτων. Προέλευση και τύποι ιζημάτων. Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά. Τύποι ρύπων στα ρυπασμένα βυθοκορήματα. Πηγή, συμπεριφορά και κατάληξη των ρύπων (επιβλαβών στοιχείων) από τα ρυπασμένα ιζήματα. Βενθικοί οργανισμοί Ενότητα 10: Μηχανισμοί κινητικότητας ρύπων στην υδάτινη φάση. Διεργασίες και παράγοντες επίδρασης 22

23 Ενότητα 11: Μηχανισμοί ρύπανσης. Αποξυγόνωση αποδεκτών. Ικανότητα αυτοκαθαρισμού Ενότητα 12: Χρήση μοντέλων Βιβλιογραφία : 1. Kελεπερτζής Α.Ε. (2007). Γεωχημεία, Εκδόσεις Συμμετρία 2. Fewtrell, L. and Bartram, J. (2001). Water Quality: Guidelines, Standards and Health. WHO- IWA 3. Harte, J., Holdren C., Schneider, R. and Shirley, C., (1991). Toxics A to Z, A Guide to Everyday Pollution Hazards. University of California Press 4. Kiely, G. (1997). Environmental Engineering. McGraw-Hill International. 5. U.S.E.P.A. (2009). National Recommended Water Quality Criteria, Office of Water, Office of Science and Technology. 6. W.H.O. (2011). Guidelines for Drinking Water Quality, Fourth Edition, Geneva, World Health Organization Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις. Η επίδοση στις εξετάσεις καθορίζει το 100% του τελικού βαθμού. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 23

24 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΕΠΥΠ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΕΠΥΠ ΕΠΥ-21 Πιστωτικές Μονάδες 2 Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος 10/03/2014 Ηλεκτρονικό Υλικό Δαμικούκα Ι. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ &ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικός σκοπός και στόχοι: Το μάθημα αποβλέπει στο να δοθούν στους σπουδαστές οι βασικές αρχές αναλυτικής χημείας ως θεωρητικό υπόβαθρο, και με την πρακτική άσκηση να αναπτύξουν δεξιότητες σε εργαστηριακές μεθόδους ανάλυση δειγμάτων νερού. Μαθησιακά αποτελέσματα: Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση: να πραγματοποιούν χημικές αναλύσεις βασικών παραμέτρων σε δείγματα νερού να γνωρίζουν την υγειονομική σημασία των προσδιοριζόμενων χημικών παραμέτρων, να αξιολογούν τις φυσικοχημικές παραμέτρους και να εκτιμούν τις επιπτώσεις τους στη Δημόσια Υγεία και στο περιβάλλον. Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Βασική Θεωρία Αναλυτικής Χημείας. Δειγματοληψία και συντήρηση δειγμάτων. Γενικές αρχές ασφάλειας εργαστηρίου. Ενότητες : Παρουσίαση μεθόδων και εκτέλεση αναλύσεων στο εργαστήριο σε δείγματα νερού (ph, αγωγιμότητα, σκληρότητα, νιτρικά, αμμωνία, φθόριο, θειικά, φωσφορικά, βαρέα μέταλλα κ.α.) Ενότητα 6: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Τρόπος παράδοσης : Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία : 1. American Public Health Association (APHA) (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21th Εdition, Editors Greenberg A.E. et al., American Public Health Association, Washington DC. 2. Dean, J. R. (2003). Methods for Environmental Trace Analysis, John Wiley and Sons Ltd. 24

25 3. Fewtrell, L. and Bartram, J. (2001). Water Quality: Guidelines, Standards and Health. WHO- IWA. 4. Harte, J., Holdren C., Schneider, R. and Shirley, C., (1991). Toxics A to Z, A Guide to Everyday Pollution Hazards. University of California Press 5. Lin, S.D. and Lee, C. C. (2007). Water and Wastewater Calculations Manual, 2 nd Edition, McGraw-Hill Companies, Inc. 6. U.S.E.P.A. (2009). National Recommended Water Quality Criteria, Office of Water, Office of Science and Technology. 7. W.H.O. (2011). Guidelines for Drinking Water Quality, Fourth Edition, Geneva, World Health Organization. Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις και εργαστηριακή πρακτική Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Εργαστηριακές ασκήσεις και γραπτές εξετάσεις Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 25

26 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΕΠΥΠ ΕΠΥ-36 Πιστωτικές Μονάδες 2 Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος 10/03/2014 Ηλεκτρονικό Υλικό Εβρένογλου Λ. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ &ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικός σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε δυνητικά φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους και η ανάπτυξη μεθοδολογιών αντιμετώπισής τους, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος. Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα θα είναι ικανοί να: εμβαθύνουν στην προέλευση και αιτιολογία των καταστροφών διαχειριστούν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους συμμετέχουν σε σχετικές επιτροπές για την εκπόνηση σχέδιο αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης προς το γενικό πληθυσμό. Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Καταστροφές και περιβάλλον. Ενότητα 2: Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές. Ενότητα 3-5: Διαχείριση Καταστροφών. Ενότητα 6: Αντιμετώπιση ανερχόμενων υγειονομικών προβλημάτων. Βιβλιογραφία : 1. Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές, Ε. Λέκκας, Environmental health in emergencies and disasters, WHO, Φυσικές καταστροφές: από τα φαινόμενα στην αντιμετώπιση. Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών και Καταστροφών, Διονυσιάδης Σ., Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives. ISDR Inter-Agency Secretariat,

27 6. Public health guide for emergencies. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Johns Hopkins University, Forest fires in southern Europe. European Commission, Directorate General Environment, Civil Protection and Environmental Accidents, Directorate General Agriculture, Environment and Fisheries and Joint Research Centre Natural Hazards Project, Report No. 1, Forest fire statistics , UN/ECE, Έκθεση «Οι δασικές πυρκαγιές σαν φυσική καταστροφή και η διαχείρισή τους», Ξανθόπουλος Γ., Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις. Η επίδοση στις εξετάσεις καθορίζει το 100% του τελικού βαθμού. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 27

28 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 2 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠΚΤ ΕΠΥ-37 Πιστωτικές Μονάδες 2 Κάβουρα Ο Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ &ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Το μάθημα αποβλέπει στο να αναπτύξουν οι σπουδαστές δεξιότητες σε εργαστηριακές μεθόδους ανάλυση δειγμάτων αποβλήτων και ρυπασμένων εδαφών. Μαθησιακά αποτελέσματα: Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση: να πραγματοποιούν φυσικοχημικές αναλύσεις βασικών παραμέτρων σε δείγματα αποβλήτων και ρυπασμένων εδαφών να γνωρίζουν τη σημασία των προσδιοριζόμενων χημικών παραμέτρων να αξιολογούν τις φυσικοχημικές παραμέτρους και να εκτιμούν τις επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Γενικές αρχές ασφάλειας εργαστηρίου. Μέτρα προστασίας κατά τη δειγματοληψία. Δειγματοληψία και συντήρηση λυμάτων. Ενότητες 2-4: Παρουσίαση μεθόδων και εκτέλεση αναλύσεων στο εργαστήριο σε δείγματα λυμάτων (προσδιορισμός στερεών, COD, BOD 5, φωσφορικά, ολικό άζωτο κ.α.) Ενότητα 5: Τεχνικές δειγματοληψίας εδάφους και ιζημάτων στο περιβάλλον (αρπάγη-grab sampler, τύπου καρότο- core sampler ).Επεξεργασία, συντήρηση και δειγματοληψία στο εργαστήριο. Σημασία περιεκτών δείγματος. Επαλήθευση μεθόδων με πιστοποιημένα δείγματα αναφοράς CRMs. Ενότητα 6: Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων σε έδαφος και ιζήματα π.χ. ph Ενότητες 7-8: Tεχνικές χώνευσης (Αqua Regia, HF-HNO 3, HNO 3 ). Συμβατική θέρμανση. Υποβοηθούμενη από μικροκύματα. Υποβοηθούμενη από υπερήχους Ενότητα 9: Δοκιμές έκπλυσης. Πρότυπες δοκιμές έκπλυσης Ενότητα 10: Δοκιμές κλασματοποίησης Ενότητα 11: Προσδιορισμός ολικών και εκχυλίσιμων μετάλλων. Ενότητα 12: Συζήτηση αποτελεσμάτων. Υπολογιστικές Ασκήσεις Τρόπος παράδοσης : Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Νερού 28

29 Βιβλιογραφία: 1 Σημειώσεις μαθήματος Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Νερού και Αποβλήτων (2010) Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 2 Κουϊμτζής Θ., Σαμαρά- Κωνσταντίνου Κ., Φυτιάνος Κ., Βουτσά Δ. (2004). Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 3 American Public Health Association (APHA) (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21th Εdition, Editors Greenberg A.E. et al., American Public Health Association, Washington DC. 4 Dean, J. R. (2003) Methods for Environmental Trace Analysis, John Wiley and Sons Ltd. 5 Fewtrell L. and Bartram J. (2001) Water Quality: Guidelines, Standards and Health. WHO- IWA 6 Harte J., Holdren C., Schneider R. and Shirley C., (1991). Toxics A to Z, A Guide to Everyday Pollution Hazards. University of California Press 7 Lin S.D. and Lee C. C. (2007). Water and Wastewater Calculations Manual, Second Edition, McGraw-Hill Companies, Inc. 8 U.S.E.P.A. (2001). Methods for Collection, Storage and Manipulation of Sediments for Chemical and Toxicological Analyses: Technical Manual, EPA-823-B U.S. Environmental Protection Agency, Washington, Office of Water 9 W.H.O. (2011). Guidelines for Drinking Water Quality, Fourth Edition, Geneva, World Health Organization Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις και εργαστηριακή πρακτική Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Εργαστηριακές ασκήσεις και γραπτές εξετάσεις Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 29

30 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΕΠΥΠ ΕΠΥ-38 Πιστωτικές Μονάδες 2 Εβρένογλου Λ. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ &ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην φιλοσοφία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε συνδυασμό με τη Τηλεπισκόπηση, με απώτερο σκοπό την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών. Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: να καταγράψουν, να ερμηνεύουν και να εκτιμήσουν το σύνολο των πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων σε μια βάση δεδομένων με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες από βάσεις δεδομένων για την εκτίμηση και την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων να χρησιμοποιούν την μεθοδολογία της τηλεπισκόπησης για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ). Ενότητα 2: Ανάπτυξη ΓΣΠ. Ενότητα 3-5: Διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων. Ενότητα 6: Τηλεπισκόπηση και περιβαλλοντικές μελέτες. Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία : 1. Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών από τη θεωρία στην πράξη, ΕΚΠΑ, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης (2008). 2. Κουτσόπουλος Κ., Ευελπίδου Ν. και Βασιλόπουλος Α., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Χρήση του MapInfo Professional (2006). 3. Κουτσόπουλος Κ., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου (2005). 30

31 4. Euroimage, Products and Services-LandSat 5. Μερτίκας, Σ.Π., Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, Εκδόσεις ΙΩΝ (1999). 6. Καπαγερίδης, Ι., Εισαγωγή στη Γεωστατιστική, Εκδόσεις ΙΩΝ (2006). Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις και ασκήσεις με Η/Υ. Απαραίτητη η χρήση ατομικού φορητού υπολογιστή, με το πρόγραμμα εν λειτουργία. Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Εργασίες. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 31

32 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (ΠΡ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΠΡ ΕΠΥ-22 Πιστωτικές Μονάδες 2 Ντουνιάς Γ. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: «φιλοσοφικώτερον και σπουδαιότερον ποίησις ιστορίας εστίν, η μεν γαρ ποίησις μάλλον τα καθόλου, η δ ιστορία τα καθ έκαστον λέγει» Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, a b 32. Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να: εξετάζουν τη Δημόσια Υγεία στα ιστορικά της πλαίσια χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες στη διαχείριση των σημερινών ζητημάτων. Διδακτικές ενότητες: Α. Εισαγωγή- Χρονολογική ανασκόπηση Ενότητα 1: Ιατρική και κλασική παράδοση-ιατρική στην ύστερη αρχαιότητα και το πρώιμο μεσαίωνα Ενότητα 2: Αραβική ιατρική-μεσαιωνική Δυτική Ιατρική - Ιατρική στην Αναγέννηση Ενότητα 3: 800 κυνηγοί μικροβίων [American Soc Microbiology: 125 έτη σημαντικών γεγονότων] Ενότητα 4: παρόν [Δέκα μεγάλα επιτεύγματα δημόσιας υγείας ΗΠΑ, ] Β. Ειδικά θέματα Ενότητα 5: Ηθικές και κοινωνικές επιπλοκές των ασθενειών Ενότητα 6: Το ιατρικό επάγγελμα-ιατρική και Υγειονομική Πολιτική- ανοικτά προβλήματα Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ 32

33 Βιβλιογραφία: 1. Δέκα μεγάλα επιτεύγματα στη Δημόσια Υγεία [ΗΠΑ ], ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, επιλογή Γ.Ντουνιάς). 2. Κλασικοί της Δημόσιας Υγείας, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, επιλογή Γ.Ντουνιάς. 3. Porter, Dorothy (1999). Health, Civilization, and the State: A History of Public Health from Ancient to Modern Times. Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις (καταγραφή για μελλοντική εξ αποστάσεως), ομαδικές και ατομικές εργασίες, πολυμέσα. Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Κατάθεση εργασίας (portfolio). Επιτυχής εξέταση ολοκληρώνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής [MCQs]. Βαθμολόγηση: Συμμετοχή παρουσίες (20%), Portfolio(50%), MCQs(30%) =100 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 33

34 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΠΡ ΕΠΥ-29 Πιστωτικές Μονάδες 2 Εβρένογλου Λ. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ &ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη κατανόηση σχετικά με τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης και χρήσης φυσικών πόρων έτσι ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: να κατανοήσουν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος να κατανοήσουν ότι η βάση για την επίτευξη μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι η ύπαρξη ικανών οργανισμών και προσωπικού να καταλάβουν τη σχέση μεταξύ περιβάλλον, φυσικών πόρων και ανάπτυξη να συνδυάσουν την εμφάνιση των καταστροφών με την μορφή ανάπτυξης Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη. Ενότητα 2: Σχεδιασμός χρήσεων γης. Ενότητα 3: Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων Ενότητα 4: Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Ανάλυση του κύκλου ζωής ως εργαλείο διαχείρισης φυσικών πόρων. Ενότητα 5: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ενότητα 6: Case Study: Επιχειρηματικές πρακτικές. Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία: 1. 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, Sustainable consumption and protection and sustainable industrial policy Action Plan. Council Conclusions 16914/ Εντάσσοντας τη διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στις πολιτικές της ΕΕ: Αναθεώρηση του 34

35 2009 της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη. COM(2009) Towards and thematic strategy on the sustainable use of natural resources. Final report, Oct., th Environmental Action Program. 5. Sustainable development in the European Union Monitoring report of the EU sustainable development strategy The Global Development Research Center. Urban Capacity Building, 7. UN Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable Development. Capacity Building, building/capacity.htm Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις, πρακτικές ασκήσεις. Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις. Η επίδοση στις εξετάσεις καθορίζει το 100% του τελικού βαθμού Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 35

36 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠΚΤ ΕΠΥ-30 Πιστωτικές Μονάδες 2 Εβρένογλου Λ. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧ/ΚΗΣ &ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η οικονομική σύνδεση μεταξύ τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος με στόχο το σχεδιασμό νέων πολιτικών που θα εναρμονίζουν την ανάπτυξη με το περιβάλλον. Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικών πόρων, ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Έχοντας αποκτήσει «οικονομική αξία», το περιβάλλον πλέον αποτελεί ένα αναλώσιμο προϊόν και η κατανόηση των δυνάμεων της αγοράς προσφέρει νέες βιώσιμες λύσεις. Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Βασικές έννοιες οικονομίας και περιβάλλοντος Ενότητα 2: Πληθυσμός και περιβάλλον Ενότητα 3: Ταξινόμηση φυσικών πόρων Ενότητα 4: Οικονομική διάσταση στον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος Ενότητα 5: Ορυκτά καύσιμα, περιβάλλον και ανάπτυξη Ενότητα 6: Οικονομική διαχείριση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία : 1. Stavins R.N., Experience with market based environmental policy instruments in Handbook of Environmental Economics, Vol. 1: Environmental degradation and institutional responses, Maler KG and Vincent JR eds., Amsterdam, Elsevier Sharif M., Poverty reduction - an effective means of population control: theory, evidence and policy, Ashgate Publishing Limited, UK., Fusaro P. What is green trading? 2005, Trading.pdf. 4. European Parliament Global energy efficiency and renewable energy,

37 5. Schor BJ., Prices and quantities: Unsustainable consumption and the global economy, Ecological Economics 55(2005), 6. World Resources Institute, The weight of Nations: Material outflows from industrial economies, (2000). 7. World Bank, Development Report 2006, Equity and Development, New York: Oxford University Press (2006). Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις, πρακτικές ασκήσεις. Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις. Η επίδοση στις εξετάσεις καθορίζει το 100% του τελικού βαθμού Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 37

38 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΥΠ) FORUM-2 Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Διδάσκων/ουσα Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 1 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠ ΕΠΥ-5 Πιστωτικές Μονάδες 2 Λάγγας Δ. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 12 ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, από διακεκριμένους επιστήμονες, διαφόρων επίκαιρων θεμάτων που προκύπτουν στην κοινωνία, σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και απασχολούν έντονα την επιστημονική κοινότητα, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον πιθανό τρόπο αντιμετώπισής τους καθώς και στην εφαρμογή προτεινόμενων μέτρων πρόληψης. Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το πέρας των εισηγήσεων οι σπουδαστές θα μπορούν να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες, εκπόνηση δοκιμίων και διπλωματικών εργασιών στα γνωστικά αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί. Ακόμη, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων του, ο φοιτητής θα μπορεί να παρουσιάζει την ερευνητική εργασία και σε άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές με απώτερο στόχο τη συνεχόμενη εκπαιδευτική ενημέρωση. Διδακτικές ενότητες: Οι διδακτικές ενότητες καθορίζονται κατά τη διάρκεια φοίτησης στο υπό παρακολούθηση μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η ενημέρωση των διαλέξεων γίνεται δια μέσο της πλατφόρμας της ΕΣΔΥ. Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία : Η αντίστοιχη βιβλιογραφία δίνεται σε κάθε εισήγηση παρουσίαση Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Συγγραφή εργασία - δοκίμιο σχετικά με μια από τις αναπτυσσόμενες εισηγήσεις Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 38

39 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΥΠΚΤ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκρονικό Υλικό 2 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠΚΤ ΕΠΥ-9 Πιστωτικές Μονάδες 4 Α.Ξυδέα-Κικεμένη Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Η διερεύνηση μεγάλων θεμάτων Δημόσιας Υγείας γενικά αλλά και Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής υγείας ειδικότερα, η εμβάθυνση στους παράγοντες που τα καθορίζουν και οι τρόποι αντιμετώπισης τους σε εργασιακό πλαίσιο. Μαθησιακά αποτελέσματα: Oι απόφοιτοι του ΠΜΣ ΕΠΥ θα είναι ικανοί να: εμβαθύνουν στην επαγγελματική αιτιολογία προσδιορίσουν τη διασύνδεση των εργασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων και μπορούν να τεκμηριώσουν την επικινδυνότητα και τα μέτρα πρόληψης μεγάλων. Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Εισαγωγή μικροβιακή επιβάρυνση σε χώρους εργασίας. Ενότητα 2: Οριακές τιμές έκθεσης Βιολογική παρακολούθηση. Ενότητα 3: Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (είδη-χρήση-προστασία). Ενότητα 4: Τοξικά και επικίνδυνα υλικά (εργασία-οικολογία-υγεία). Ενότητα 5: Απορρίμματα επαγγελματικές ομάδες-νόσοι Ενότητα 6: Μέσα Ατομικής Προστασίας φιλοσοφία-χρήση-εφαρμογή Τρόπος παράδοσης: Δια ζώσης, Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία : 1. Ζημάλης Ε. (2002) Ιατρική της Εργασίας και του Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Τιτάν, β έκδοση, Αθήνα. 2. Ζημάλης Ε. (2002) Ιατρική της Εργασίας και του Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Τιτάν, β 3. έκδοση, Αθήνα. 4. Βαλαβανίδης Α, Βελονάκης Εμμ. (1997) Επαγγελματικός Καρκίνος, ΙΥΑΣΕ, Αθήνα. 5. Βαλαβανίδης Α. (1995) Χημικοί Παράγοντες στο Εργασιακό Περιβάλλον, Εκδοση Σύγχρονα 39

40 Θέματα, Αθήνα. 6. Χατζής Χ. και συν. (1995) Πρόληψη Επαγγελματικών Ασθενειών & Ατυχημάτων στη Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία, ΙΠΠ & ΕΙ, Αθήνα. 7. Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων (1993) Ικανότητα Καρκινογένεσης η τοξικολογία των χημικών ουσιών, Ε.Ι.Ε. Αθήνα. 8. Βελονάκης Εμμ. (1990) Υγεία και Εργασία Ιατρική της Εργασίας, Αθήνα. 9. Εκδόσεις του Υπουργείου Εργασίας (www.osh.gr). 10. Εκδόσεις του ΕΛΙΝΥΑΕ (www.elinyae.gr). 11. International Labour Office (3rd and latest editions), Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Geneva. 12. Zenz C. et al (1980 and latest editions) Developments in Occupational Medicine, Year Book Medical Publishers, Chicago London. 13. Rom W. et al (1983 and latest editions) Environmental and Occupational MedicineΜLittle Brown and Company, Boston. Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις, ερωτήσεις-απαντήσεις, πρακτικές ασκήσεις. εργασία σε ομάδες και άσκηση με Η/Υ, παρουσιάσεις εργασιών Τρόπος αξιολόγησης και κριτήρια: Γραπτές εξετάσεις (70% του βαθμού), εργασία (30%). Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά Πρακτική άσκηση: Δεν απαιτείται 40

41 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Εξάμηνο Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος/οι Τομέας Τελευταία ενημέρωση περιγραφής μαθήματος Ηλεκτρονικό Υλικό 2 ου Εξαμήνου Κατηγορία Μαθήματος ΥΠΚΤ ΕΠΥ-10 Πιστωτικές Μονάδες 4 Ντουνιάς Γ. Μακρόπουλος Β. Αριθμός διδακτικών ενοτήτων 12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10/03/2014 Γενικός σκοπός και στόχοι: Η γνώση της μεθοδολογίας εκτίμησης των επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Διδακτικές ενότητες: Ενότητα 1: Εισαγωγή. Ενότητα 2: Αμίαντος. Ενότητα 3: Επαγγελματικές παθήσεις σε νοσοκομείο. Ενότητα 4: Εργαστηριακές τεχνικές εκτίμησης. Ενότητα 5: Δονήσεις Θόρυβος. Ενότητα 6: Ψυχοπαθολογία. Ενότητα 7-9: Περιβαλλοντική έκθεση σε τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Ενότητα 10: Ανεργία και κρίση. Ενότητα 11: Ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες. Ενότητα 12: Ενδοκρινείς διαταρράκτες. Τρόπος παράδοσης: Διδασκαλία δια ζώσης Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ Βιβλιογραφία : 1. L.Rosenstock, M. Cullen, C. Brodkin, C.Redlich, Clinical Occupational and Environmental Medicine, Elsevier, 2nd Ed. (2005). Διδακτικές μέθοδοι: Εισηγήσεις, πρακτικές ασκήσεις. Τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια: Παρουσίες, κατάθεση εργασίας (portfolio), εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQs). Βαθμολόγηση: Συμμετοχή παρουσίες (20%), Portfolio(50%), MCQs(30%) =100 41

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΠΜΣ-ΕΠΥ] ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [1] Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος, Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι παράγοντες κινδύνου για

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση

Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση Κωδικός μαθήματος: Τύπος μαθήματος: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO Επίπεδο μαθήματος (Μεταπτυχιακό): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος σπουδών: 1o Εξάμηνο σπουδών: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Αριθμός πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA540 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 6013 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης»

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» «Πετρελαιοειδή στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» Άγγελος Ντάντος Χημικός, PhD Cp Foodlab ltd Πετρέλαιο Πολύπλοκο μίγμα υδρογονανθράκων Αλειφατικοί Αρωματικοί Αλκάνια Αλκένια Αλκίνια n-αλκάνια Διακλαδισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες

Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες Αιτιότητα Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2007 "Ευτυχισμένος είναι αυτός που κατόρθωσε

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΜΗΜΑ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 Άσκηση και

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ.

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 24-26/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. 13.00-14.00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Υ Πρακτική εργασία, Νέος Οδηγός, Erasmus, Απουσίες Α. Βανταράκης ΑΙ4 14.00-15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πολυτεχνείου Κρήτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» Εισαγωγή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πολυτεχνείου Κρήτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» Εισαγωγή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνείου Κρήτης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» Εισαγωγή Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 3 4 6 Διδάσκουσα Μ. Αλεξίου Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 57, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ. 18648 ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4610943, 6945641742 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Υποδοχή Πρωτοετών ΧΜ ΕΜΠ 3 Οκτωβρίου 200 Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εµµ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Στόχοι Προγράµµατος Σπουδών ΧΜ Παροχή γνώσεων, µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 4016 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202 2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. 537 ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Ποιοι είμαστε Σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος Ποιο το όραμά μας Η παροχή ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων)

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων) + Περιγραφή Μαθήματος Τίτλος - Κωδικός Αριθμός του Μαθήματος : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Επίπεδο - Τύπος του Μαθήματος : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έτος Σπουδών - Εξάμηνο : 1 ο Β Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Ένα Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD650 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control studies) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό. Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 5

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό. Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 5 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα