Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση"

Transcript

1 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ήµητρα Λοβαρή Εκπαιδευτικός Προδηµοτικής Εκπαίδευσης, Λευκωσία Κυριάκος Χαραλάµπους Λέκτορας ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Frederick Institute of Technology, Λευκωσία, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας η οποία διεξήχθη για να διαπιστώσει αν υπάρχουν διαφορές στις γνώσεις και το ενδιαφέρον για µάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας όταν οι διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης γίνονται µε τη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και όταν γίνονται µε τη βοήθεια των συµβατικών µέσων διδασκαλίας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τη σχολική χρονιά σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο της Λευκωσίας. Η µέθοδος έρευνας η οποία επιλέγηκε ήταν το πείραµα µε διαχωρισµό των παιδιών σε δύο οµάδες, την πειραµατική και την οµάδα ελέγχου. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το ερωτηµατολόγιο (παιδιών και γονέων), η ηµιδοµηµένη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης. Η έρευνα διαπίστωσε ότι η χρήση των ΤΠΕ στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µπορεί να αυξήσει περισσότερο τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των παιδιών για µάθηση σε σχέση µε τη χρήση των συµβατικών µέσων διδασκαλίας. Παράλληλα µέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι η διδασκαλία δεξιοτήτων ΤΠΕ µπορεί να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία όταν αυτή γίνεται µέσω παιχνιδιού και δηµιουργικών δραστηριοτήτων. 1. Εισαγωγή «Ο υπολογιστής είναι δάσκαλος, µαθητής, και εργαλείο. Μα πάνω απ όλα στις ηλικίες του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου είναι διασκέδαση, παιχνίδι» Papert. (Καραβελλάκη & Κέφη, 2004) Η έκρηξη των ΤΠΕ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής µας. Νέα συστήµατα επικοινωνίας µας επιτρέπουν να αξιοποιούµε τα δεδοµένα πληροφορίες µε σχετική ευκολία. Ο υπολογιστής έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς της επιστήµης και κάθε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας συµβάλλοντας έτσι, µε έµµεσο και άµεσο τρόπο, στην ίδια την εξέλιξή της. Η εισαγωγή εποµένως των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της συνεχώς αυξανόµενης και επεκτεινόµενης χρήσης τους σε όλους σχεδόν τους τοµείς της καθηµερινής ζωής. Ποια όµως είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από µια τέτοια κίνηση; Ποια θα είναι η αντίδραση των σύγχρονων µαθητών όταν θα υπάρχει η δυνατότητα να διδάσκονται και 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 495

2 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους να µαθαίνουν µέσω των ΤΠΕ; Οι ΤΠΕ µπορούν να προσφέρουν περισσότερα στα παιδιά ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης σε σύγκριση µε τα όσα προσφέρουν στον τοµέα αυτό τα συµβατικά µέσα; Αυτά είναι µερικά εύλογα ερωτήµατα που απασχολούν το σηµερινό εκπαιδευτικό βλέποντας την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Για να βοηθήσουµε στο να δοθούν απαντήσεις στα προαναφερθέντα ερωτήµατα διεξαγάγαµε την παρούσα έρευνα για να συγκρίνουµε αν µε τη χρήση των ΤΠΕ στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης έχουµε διαφορές ως προς τα αποτελέσµατα της µάθησης και του ενδιαφέροντος των παιδιών για το µάθηµα σε σχέση µε τη χρήση συµβατικών µέσων, σε συγκεκριµένη θεµατική ενότητα της προσχολικής εκπαίδευσης. 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση Τα συµβατικά µέσα και η σηµασία τους στην εκπαίδευση Το νηπιαγωγείο έχει την υποχρέωση να βοηθήσει το νήπιο να συµπληρώσει τις γνώσεις του για τον κόσµο. Το παιδί βρίσκεται σε διαρκεί σύνδεσµο µε το περιβάλλον του και οι εντυπώσεις του (εντυπώσεις χρωµάτων, σχηµάτων, ήχων, θερµότητας, πίεσης, κινήσεων κλπ) συνδέονται µεταξύ τους σε λογικά σύνολα. Για να βοηθήσει την έµφυτη τάση του παιδιού για παρατήρηση και εποπτεία, το νηπιαγωγείο χρησιµοποιεί και άλλα µέσα γνωστά µε τον όρο εποπτικά µέσα (Κυριαζοπούλου, 1977). Με τη χρήση των εποπτικών µέσων το µάθηµα γίνεται πιο ζωντανό, διευκολύνεται η µάθηση και η µετάδοση των γνώσεων και ιδεών και συντελείται η αισθητοποίηση του προφορικού λόγου (Ζευκιλής,1989). Τα εποπτικά µέσα που παραδοσιακά χρησιµοποιούνται στο νηπιαγωγείο εδώ και πολλά χρόνια ορίζονται συνήθως ως συµβατικά µέσα διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τον Κανάκη (2001) τα συµβατικά µέσα διδασκαλίας είναι οι γραφικές απεικονίσεις (σκίτσα, αφίσες, σχεδιαγράµµατα) και τα µέσα παρουσίασής τους (πίνακας, φανελλογράφος, πινακίδα ανακοινώσεων), οι αποµιµήσεις της πραγµατικότητας (προπλάσµατα, αµµοδόχος, πειράµατα µε όργανα ή απλά υλικά, διδακτικά παιχνίδια κτλ), οι σταθερές εικόνες και τα µέσα παρουσίασής τους (µικροδιαφάνειες-διασκόπιο, διαφάνειες, φωτογραφίεςανακλαστικός προβολέας κτλ) και τα ακουστικά (ραδιόφωνο, ραδιοκασετόφωνο µαγνητόφωνο, CD-player) καθώς επίσης και οι επιµορφωτικές επισκέψεις. Τα οπτικοακουστικά µέσα και η σηµασία τους στην εκπαίδευση Με τον όρο οπτικοακουστικά µέσα εννοούµε τα µέσα παρουσίασης που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και κίνηση όπως είναι η τηλεόραση, το µαγνητοσκόπιο (βίντεο) και το ψηφιακό µαγνητοσκόπιο (DVD player). Κάθε µια από αυτές τις συσκευές έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία ανάλογα µε τον τύπο πληροφορίας που θέλουµε να µεταδώσουµε. Ωστόσο, τα µέσα παρουσίασης από µόνα τους δεν επηρεάζουν τόσο τη µάθηση όσο ο τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώνονται στη διδασκαλία (Καλοδίκη, 2004). Πρόσφατη πειραµατική έρευνα, µε θέµα τη µάθηση εννοιών µε τη χρήση ενός 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 496

3 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση τηλεοπτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος, η οποία είχε ως σκοπό να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα της τηλεοπτικής παρέµβασης στη µάθηση συγκεκριµένων εννοιών σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον, κατέληξε στο συµπέρασµα πως η διδασκαλία µε την εφαρµογή του προγράµµατος της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, αντίθετα µε την παραδοσιακή διδασκαλία, βοηθά στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων του σχηµατισµού και της διάκρισης εννοιών, ώστε µ αυτόν τον τρόπο να βελτιώνεται η επίδοση των µαθητών στο σχολείο (Παρασκευά, 2004). Οι ΤΠΕ και η σηµασία τους στην εκπαίδευση Σύµφωνα µε τους Κυρίδη κ.ά. (2003) οι ΤΠΕ ορίζονται ως «µια σύνθεση δεξιοτήτων, τεχνικών και γνώσεων που χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων που απασχολούν τον άνθρωπο και αναφέρονται στην πληροφόρηση και επικοινωνία του» (σ.40). Ανάµεσα στις ΤΠΕ συγκαταλέγονται τόσο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (ΗΥ) όσο και διάφορα περιφερειακά π.χ εκτυπωτές, σαρωτές αλλά και ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας π.χ ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Τα οπτικοακουστικά µέσα εµπεριέχονται στις ΤΠΕ. Το πιο χαρακτηριστικό µέσο των ΤΠΕ, ο ΗΥ, για να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση χρειάζεται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά. Οι δύο κυριότερες κατηγορίες λογισµικών, στις οποίες κατατάσσονται τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, είναι τα κλειστού τύπου προγράµµατα, µε υποκατηγορίες τα λογισµικά «εκγύµνασης και εξάσκησης» (drill and practice), τα προγράµµατα διδασκαλίας (tutorial), τα προγράµµατα επίλυσης προβληµάτων, τις ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, τους γεωγραφικούς άτλαντες κ.ά. και τα ανοικτού τύπου προγράµµατα στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι επεξεργαστές κειµένου (π.χ Word), τα λογιστικά φύλλα (π.χ Excel), τα προγράµµατα παρουσιάσεων (π.χ Power Point), τα προγράµµατα κατασκευής ιστοριών κ.ά. (Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου, 2005). Μεθοδολογία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Η εποχή στην οποία ζούµε γνωρίζει έντονες ανακατατάξεις στην εκπαιδευτική σκέψη η οποία φαίνεται να µετακινείται από την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη, όπου γίνεται σταδιακή µετάδοση της γνώσης, προς τη δηµιουργία δυναµικών µαθησιακών περιβαλλόντων, µε στόχο την ανακάλυψη γνώσης µε βιωµατικό τρόπο ή και µέσα από το παιχνίδι. Έτσι, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, νέα εργαλεία µάθησης, προσανατολισµένα στο µαθητή εισάγονται στις σχολικές τάξεις, προσφέροντας εκπαιδευτικές εµπειρίες που µεταβάλλουν το µαθητή από απλό δέκτη γνώσης σε άτοµο µε ενεργό συµµετοχή στην εκπαίδευσή του (Καραβελλάκη & Κέφη, 2004). Οι λόγοι που καταδεικνύουν την ανάγκη ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι: (α) ο θεσµικός ρόλος της εκπαίδευσης ως κοινωνικού µηχανισµού για προετοιµασία των µελών µιας οργανωµένης κοινωνίας, (β) ο παιδαγωγικός ρόλος της εκπαίδευσης ο οποίος συνίσταται στην υιοθέτηση µεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα καθιστούν αποτελεσµατική και δηµιουργική τη µάθηση τόσο στην προσφορά γνώσεων όσο και στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων, και (γ) ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 497

4 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους για διασφάλιση της ισότητας των ατόµων µιας κοινωνίας µέσα από ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και διαχείρισης της πληροφορίας (Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου, 2001). Η µεθοδολογία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση διακρίνεται στα ακόλουθα: Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου: Οι ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τήρηση αρχείων, για προετοιµασία προϋπολογισµών, για αξιολόγηση των παιδιών κ.ά. Προετοιµασία της εργασίας του δασκάλου: Ο δάσκαλος µέσω των ΤΠΕ µπορεί να βρει διάφορες εικόνες και πληροφορίες για το θέµα που θα διδάξει καθώς επίσης να ετοιµάσει εξεταστικά δοκίµια και φύλλα εργασίας. Έτσι εξοικονοµεί αρκετό χρόνο τον οποίο θα χρειαζόταν για την προετοιµασία του µαθήµατός του. Βοήθηµα διδασκαλίας και µάθησης: Οι ΤΠΕ είναι µέσο προώθησης των στόχων των µαθηµάτων του Αναλυτικού Προγράµµατος. Ο ΗΥ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πολυαισθητηριακό και δυναµικό µέσο διδασκαλίας και µάθησης σε όλα τα µαθήµατα, από τη γλώσσα και τα µαθηµατικά µέχρι τις τέχνες. Ο δάσκαλος χρησιµοποιεί τον ΗΥ για την παρουσίαση πληροφοριών ή ενίσχυσης της διδασκαλίας του µε οπτικοακουστικό υλικό ενώ τα παιδιά χρησιµοποιούν τον ΗΥ για άντληση πληροφοριών, επικοινωνία, εµπεδωτικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις κ.ά (Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου, 2005). Εκπαίδευση ως αντικείµενο: ιακρίνεται σε εκπαίδευση χρήστη και σε εκπαίδευση ειδικού. Για κάθε κατηγορία απαιτείται διαφορετική αντιµετώπιση. Για την προδηµοτική και δηµοτική εκπαίδευση καταλληλότερη είναι η εκπαίδευση χρήστη µε έµφαση στον αλφαβητισµό και τη χρήση απλών εφαρµογών για την επίλυση προβληµάτων (Μιχαηλίδης, 2004). Στην πειραµατική έρευνα που έχουµε διεξαγάγει ο ΗΥ χρησιµοποιήθηκε ως µέσο διδασκαλίας (εποπτικό µέσο) για την παρουσίαση εικόνων, βίντεο, σχεδιαγραµµάτων, ήχων και ως εργαλείο µάθησης όπου τα παιδιά χρησιµοποιούσαν τα ίδια τον ΗΥ για υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών µε το διδασκόµενο µάθηµα. Επιπλέον ο ΗΥ χρησιµοποιήθηκε και ως αντικείµενο αφού τα παιδιά διδάχθηκαν βασικές δεξιότητες χρήσης του ΗΥ (π.χ. εισαγωγή δισκέτας, εντοπισµός προγράµµατος). Αναφορά σε άλλες έρευνες σύγκρισης διδασκαλίας και µάθησης µε συµβατικά µέσα και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών Στην Κύπρο πραγµατοποιήθηκε άλλη µια πειραµατική έρευνα στο ίδιο ερευνητικό πεδίο µε την παρούσα έρευνα µε θέµα «σύγκριση των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης µε τη χρήση συµβατικών µέσων και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε συγκεκριµένη διδακτική ενότητα στην προσχολική ηλικία» (Ευαγόρου, 2004). Τα κύρια συµπεράσµατα αυτής της έρευνας ήταν: Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά απόκτησαν περισσότερες γνώσεις για το αντικείµενο της διδασκαλίας έναντι των γνώσεων τις οποίες απέκτησαν µε τη χρήση συµβατικών µέσων. Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά απόκτησαν περισσότερες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή από εκείνες που αρχικά κατείχαν. Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά παρουσιάστηκαν να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για τις διαδικασίες της διδασκαλίας και µάθησης έναντι των συµβατικών µέσων. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 498

5 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά απόκτησαν τις ίδιες θετικές στάσεις που αποκτούν και µε τα συµβατικά µέσα διδασκαλίας και µάθησης. 3. Μεθοδολογία Τα βασικά ερωτήµατα της παρούσας έρευνας ήταν: Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µέσω των ΤΠΕ αποκτούνται περισσότερες ή λιγότερες γνώσεις από τα παιδιά, συγκρινόµενες µε τις γνώσεις που αποκτούνται όταν το µάθηµα γίνεται µέσω των συµβατικών µέσων; Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µέσω των ΤΠΕ κεντρίζεται περισσότερο ή λιγότερο το ενδιαφέρον των παιδιών για το µάθηµα σε σχέση µε το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα παιδιά για το µάθηµα όταν αυτό προσφέρεται µέσω των συµβατικών µέσων; Για να απαντήσουµε στα πιο πάνω ερευνητικά ερωτήµατα θεωρήσαµε ως καταλληλότερη ερευνητική µέθοδο το πείραµα. Η πειραµατική µέθοδος µελετά τι θα συµβεί αν σε δύο οµάδες εξοµοιωµένες κατά ηλικία, φύλο, αναλογία αγοριών κοριτσιών, κοινωνική τάξη κτλ., προστεθεί ή αφαιρεθεί στη µια από αυτές, ένας άλλος παράγοντας (Παρασκευόπουλος, 1985). Η µια οµάδα ονοµάζεται πειραµατική και η άλλη οµάδα ελέγχου. Πειραµατική οµάδα είναι αυτή στην οποία ο ερευνητής επενεργεί, εφαρµόζει µια µέθοδο, δοκιµάζει µια θεραπεία, προσθέτει ή αφαιρεί κάτι. Οµάδα ελέγχου, αντίθετα, είναι µια παράλληλη οµάδα η οποία δεν υφίσταται την επενέργεια του ερευνητή, και χρησιµοποιείται προκειµένου να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο οµάδες ( ηµητρόπουλος, 1994). Στην παρούσα έρευνα αποφασίσαµε να παρατηρήσουµε αν υπάρχουν διαφορές ή όχι σε επίπεδο γνώσεων και ενδιαφέροντος για µάθηση των παιδιών ανάµεσα σε δύο ισοδύναµες, ως προς την επίδοση και τα άλλα χαρακτηριστικά (φύλο, κοινωνικό υπόβαθρο κτλ), οµάδες παιδιών προδηµοτικής ηλικίας από το ίδιο νηπιαγωγείο. Η µία οµάδα, η πειραµατική, διδάχθηκε συγκεκριµένη ενότητα µε τη χρήση ΤΠΕ και η άλλη, η οµάδα ελέγχου, διδάχθηκε την ίδια ακριβώς ενότητα µε τη χρήση συµβατικών µέσων. Ο εκπαιδευτικός ο οποίος δίδαξε και στις δύο οµάδες ήταν ο ίδιος. Πριν από την επενέργειά µας διαπιστώσαµε, µέσω ερωτηµατολογίων τόσο προς τα παιδιά όσο και τους γονείς τους, τις υπάρχουσες γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών γύρω από το θέµα της διδακτικής ενότητας, αλλά και τη χρήση του ΗΥ. Μετά την πειραµατική περίοδο η οποία διήρκεσε µια διδακτική εβδοµάδα διερευνήσαµε αν υπήρξαν αλλαγές στις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των δύο οµάδων παιδιών αναφορικά µε το περιεχόµενο της θεµατικής ενότητας µέσω ερωτηµατολογίων προς τα παιδιά και τους γονείς, συνεντεύξεων µε παιδιά και φύλλων αξιολόγησης. Επίσης, διερευνήθηκε αν είχαν διαφοροποιηθεί οι δεξιότητες των παιδιών της πειραµατικής οµάδα στη χρήση του ΗΥ. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 499

6 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους Πληθυσµός και δείγµα της έρευνας Ο πληθυσµός της έρευνας αποτελούταν από 37 παιδιά προσχολικής ηλικίας (τα οποία προέρχονται από δύο τµήµατα του ίδιου ιδιωτικού νηπιαγωγείου) και τους γονείς τους. Η πειραµατική οµάδα αποτελούταν από 18 παιδιά (6 κορίτσια και 12 αγόρια) και η οµάδα ελέγχου από 19 παιδιά (7 κορίτσια και 12 αγόρια). Η επιλογή για το ποιο τµήµα θα αποτελέσει την πειραµατική οµάδα και ποιο η οµάδα ελέγχου έγινε µε κλήρωση. Το επίπεδο γνώσεων των δύο προδηµοτικών τάξεων του νηπιαγωγείου ήταν το ίδιο αφού, όπως µας ενηµέρωσαν η διευθύντρια και οι νηπιαγωγοί των δύο τάξεων, το συγκεκριµένο νηπιαγωγείο τηρεί φακέλους επίδοσης των παιδιών για κάθε χρονιά και στοιχεία για το µορφωτικό επίπεδο των γονιών. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς τα τµήµατα χωρίζονται ώστε τα παιδιά να είναι ίσων µαθησιακών δυνατοτήτων. Για τα παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο η κατανοµή γίνεται τυχαία και ισάριθµα. Το δείγµα της έρευνας για τα ερωτηµατολόγια τόσο των παιδιών όσο και των γονέων ισοδυναµούσε µε τον πληθυσµό της έρευνας. Το δείγµα όµως που χρησιµοποιήθηκε για τη συνέντευξη αποτελούταν από 10 παιδιά, 5 παιδιά από την πειραµατική οµάδα (2 κορίτσια και 3 αγόρια) και 5 παιδιά από την οµάδα ελέγχου (1 κορίτσι και 4 αγόρια). Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε κλήρωση µε πιθανότητες 5:18 και 5:19 αντίστοιχα. Ερευνητικά εργαλεία-τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιµοποιήσαµε το ερωτηµατολόγιο, την ηµιδοµηµένη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης. Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν από τα παιδιά και τους γονείς των δύο οµάδων πριν και µετά την πειραµατική περίοδο. Η επιλογή των ερωτηµατολογίων για τα παιδιά και τους γονείς σε συνδυασµό µε τη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης έγινε για να επιτύχουµε την τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων µας. Η Bell (2001) ορίζει την τριγωνοποίηση ως το συνδυασµό µεθόδων για τον έλεγχο της ύπαρξης ορισµένων φαινοµένων και της αλήθειας των αναφορών των υποκειµένων µέσω της συλλογής στοιχείων από έναν αριθµό ερωτηθέντων και πηγών, και στη συνέχεια τη σύγκριση και την αντιπαραβολή των δεδοµένων µε σκοπό να διεξαχθεί µια όσο το δυνατό πληρέστερη και ισορροπηµένη έρευνα. Στην παρούσα έρευνα, εφαρµόστηκε η τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων µε δύο τρόπους: (α) διερευνήσαµε µε το ίδιο ερευνητικό εργαλείο, το ερωτηµατολόγιο, δύο διαφορετικές πηγές (παιδιά και γονείς) και (β) διερευνήσαµε την ίδια πηγή (παιδιά) µε τρία διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία, το ερωτηµατολόγιο, τη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης. ιδακτική ενότητα Το θέµα της διδακτικής ενότητας ήταν «Οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος» και αποτελούσε το θέµα του µήνα (project) µε το οποίο θα ασχολούνταν τα παιδιά. Οι στόχοι των µαθηµάτων µας καθορίστηκαν µε βάση τους στόχους που είχε θέσει το νηπιαγωγείο για τη συγκεκριµένη ενότητα. Η διδασκαλία της ενότητας γινόταν 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 500

7 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση καθηµερινά για µια βδοµάδα (πειραµατική περίοδος) και αφιερώναµε δύο διδακτικές περιόδους για την κάθε οµάδα (πειραµατική και οµάδα ελέγχου). Η ύλη που διδάχθηκαν τα παιδιά και των δύο οµάδων ήταν η ίδια µε τη διαφορά ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας διδάχθηκαν τη συγκεκριµένη ύλη µε τη βοήθεια των ΤΠΕ ενώ τα παιδιά της οµάδας ελέγχου µε τη βοήθεια των συµβατικών µέσων διδασκαλίας. Ανάλυση δεδοµένων και περιορισµοί της έρευνας Η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε για την ανάλυση των αποτελεσµάτων είχε συγκριτική µορφή. Συγκεκριµένα, για το ίδιο ερώτηµα συγκρίναµε πρώτα τις απόψεις των παιδιών µεταξύ τους (πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου) πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας µε βάση τα δεδοµένα του ερωτηµατολογίου. Αν για το ίδιο ερώτηµα υπήρχαν δεδοµένα από το ερωτηµατολόγιο των γονέων πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας προχωρούσαµε κι εκεί σε σύγκριση ανάµεσα στους γονείς της πειραµατικής οµάδας και στους γονείς της οµάδας ελέγχου. Στη συνέχεια παρατηρούσαµε αν υπήρχαν διαφορές ανάµεσα στις δύο συγκρίσεις (παιδιών πειραµατικής και οµάδας ελέγχου και γονέων πειραµατικής και οµάδας ελέγχου). Ακολούθως προχωρούσαµε στην ανάλυση των δεδοµένων για το ίδιο ερώτηµα, δηλαδή µετά το πέρας του πειράµατος συγκρίναµε τις απόψεις/ γνώσεις/ δεξιότητες των παιδιών της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου όπως προέκυπταν από το ερωτηµατολόγιο και, όπου υπήρχαν, δεδοµένων από τις συνεντεύξεις και τα φύλλα αξιολόγησης. Το ίδιο κάναµε για τα δεδοµένα (όπου υπήρχαν για το υπό διερεύνηση ερώτηµα) τα οποία προέκυπταν από το ερωτηµατολόγιο των γονέων µετά την πειραµατική περίοδο. Τέλος για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε µια συνολική σύγκριση και εξαγωγή συµπερασµάτων παρατηρούσαµε τη διαφορά η οποία εντοπιζόταν ανάµεσα στις γνώσεις/δεξιότητες των παιδιών της πειραµατικής οµάδας και των παιδιών της οµάδας ελέγχου πριν και µετά το πείραµα για να διαπιστώσουµε που υπήρχε µεγαλύτερη ποσοστιαία διακύµανση π.χ στην πειραµατική οµάδα από 35% για ένα θέµα η γνώση αυξήθηκε σε 65% άρα έχουµε αύξηση 30% ενώ στην οµάδα ελέγχου από 50% αυξήθηκε στο 70% άρα έχουµε αύξηση 20%, δηλαδή στην πειραµατική οµάδα έχουµε αύξηση µεγαλύτερη από ότι στην οµάδα ελέγχου. Την ίδια διαδικασία σύγκρισης ακολουθήσαµε για τα δεδοµένα τα οποία είχαµε για το ίδιο ερώτηµα από όλα τα ερευνητικά εργαλεία (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και φύλλα αξιολόγησης) τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι για σκοπούς πιο αποτελεσµατικής σύγκρισης µεταξύ των εργαλείων όλα τα αποτελέσµατα από όλα τα ερευνητικά εργαλεία µετατρέπονταν σε εκατοστιαίες µονάδες. Είναι σε γνώση µας ωστόσο ότι λόγω του µικρού αριθµού του πληθυσµού και του δείγµατος τα ποσοστά σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να δείχνουν κάποιο φαινόµενο πιο έντονο από ότι µπορεί να παρουσιαζόταν αν είχαµε µεγαλύτερο πληθυσµό, π.χ. ένα παιδί στις συνεντεύξεις αντιπροσωπεύει το 20%. 4. Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µέσω των ΤΠΕ αποκτούνται περισσότερες ή λιγότερες γνώσεις από τα παιδιά συγκρινόµενες µε τις γνώσεις που αποκτούνται όταν 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 501

8 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους το µάθηµα γίνεται µέσω των συµβατικών µέσων; Θέµα Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την απόκτηση γνώσεων Απόκτηση γνώσεων (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, φύλλα αξιολόγησης) Αύξηση/ Μείωση Γνώσεων Π.Ο. Αύξηση/ Μείωση Γνώσεων Ο.Ε. 1 Γνώση της έννοιας Big Bang 67% 74% 2 Τι χρώµα έχει ο ήλιος 2% 1,7% 3 Ποιος πλανήτης είναι ο πιο κοντινός σε σχέση µε τον ήλιο 53,5%** 40,5% 4 Τι χρώµα έχει ο πλανήτης Γη 39%* 58% 5 Πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνει η Γη µια πλήρη περιστροφή 28%** 37% γύρω από τον εαυτό της 6 Πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνει η Γη µια πλήρη περιστροφή 0%** 37% γύρω από τον ήλιο 7 Ποιος είναι ο δορυφόρος της Γης 56%** 42% 8 Ποιος έχει τις περισσότερες ευκαιρίες να πάει στη Σελήνη 34%^ 21%* 9 Πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος 50%** 37% 10 Ποιος είναι ο µεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού µας συστήµατος 67%** 47%^ 11 Ποιος είναι ο µικρότερος πλανήτης του ηλιακού µας συστήµατος 83% 57,5%* 12 Ποιος από τους πιο κάτω πλανήτες είναι η Γη 28%* 16% 13 Ποιος από τους πιο κάτω πλανήτες είναι η Αφροδίτη 0% 17% 14 Ποιος από τους πιο κάτω πλανήτες είναι ο Ερµής 14% 0% 15 Ποιος πλανήτης είναι ο πιο µακρινός σε σχέση µε τον ήλιο 0%* 0% Σύνολο Αυξοµειώσεων (ερωτηµατολόγιο παιδιών) 521,5 485,7 Μέσος όρος αυξοµειώσεων (ερωτηµατολόγιο παιδιών) +34,8% +32,4% Σηµ: Στα πεδία όπου υπάρχει ένα αστεράκι σηµαίνει ότι η διαφορά ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου επιβεβαιώνεται κι από τις συνεντεύξεις των παιδιών. Όπου υπάρχει διπλό αστεράκι σηµαίνει ότι η διαφορά επιβεβαιώνεται από τις συνεντεύξεις και το ερωτηµατολόγιο των γονέων. Το σύµβολο ^ υποδηλώνει καλύτερη απόδοση στα φύλλα αξιολόγησης (Π.Ο.= πειραµατική οµάδα, Ο.Ε.= οµάδα ελέγχου). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουµε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα: (α) των ερωτηµατολογίων πριν και µετά την επενέργειά µας, (β) των συνεντεύξεων και των φύλλων αξιολόγησης των παιδιών µετά την πειραµατική περίοδο. Από τη µελέτη των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας έχουν αυξήσει τις γνώσεις τους µετά τη διδασκαλία µας κατά µέσο όρο 34,8% έναντι αύξησης 32,4% των γνώσεων των παιδιών της οµάδας ελέγχου. Όπως παρατηρούµε η ποσοτική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων δεν είναι µεγάλη (2,4%). Ωστόσο στα έξι από τα δεκαπέντε θέµατα (θέµατα 3,5,6,7,9,10) η πειραµατική οµάδα παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσµατα τόσο στις συνεντεύξεις των παιδιών όσο και στις δηλώσεις των γονέων (ερωτηµατολόγια πριν και µετά την επενέργειά µας). Επίσης σε τρία θέµατα (θέµατα 4,12,15) η πειραµατική οµάδα παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσµατα έναντι της οµάδας ελέγχου τόσο στα ερωτηµατολόγια των παιδιών όσο και στις συνεντεύξεις, ενώ η τελευταία υπερτερεί µόνο σε δύο θέµατα στις συνεντεύξεις (θέµατα 8, 11). Συνεπώς µπορεί να ειπωθεί ότι οι ΤΠΕ παρουσιάζονται να συµβάλλουν περισσότερο έναντι των 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 502

9 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση συµβατικών µέσων διδασκαλίας στην απόκτηση νέων γνώσεων από τα παιδιά. Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µέσω των ΤΠΕ κεντρίζεται περισσότερο ή λιγότερο το ενδιαφέρον και η θέληση των παιδιών για το µάθηµα σε σχέση µε το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα παιδιά για το µάθηµα όταν αυτό προσφέρεται µέσω των συµβατικών µέσων; Μέσα από τα δεδοµένα των συνεντεύξεων διαπιστώνουµε ότι τα ερωτηθέντα παιδιά της πειραµατικής οµάδας έχουν αυξήσει αρκετά το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριµένη ενότητα και αυτό φαίνεται στις δηλώσεις τους π.χ. «Μου άρεσε που µάθαµε για όλους τους πλανήτες», «Μου άρεσε πολύ όταν είδαµε τη Γη να γυρίζει αργά-αργά γύρω από τον ήλιο και που άλλαζαν οι εποχές». Ωστόσο οι πλείστες απαντήσεις των παιδιών επικεντρώθηκαν γύρω από τον τρόπο και τα µέσα που χρησιµοποιήσαµε κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων π.χ. «Μου άρεσε που παίζαµε παιχνίδια για τους πλανήτες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές», «Μου άρεσε όταν είδαµε το βίντεο που γύριζαν οι πλανήτες γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τον ήλιο», «Όταν βλέπαµε εικόνες στον ΗΥ». Οι µαθητές παρουσιάζονται να έχουν εν µέρει εντυπωσιαστεί από τα µέσα που χρησιµοποιήσαµε τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά τη διαδικασία της µάθησης (εµπεδωτικές ασκήσεις στον ΗΥ). Από την άλλη, µέσα από τις απαντήσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου διαπιστώσαµε ότι και αυτών το ενδιαφέρον για το µάθηµα αυξήθηκε αρκετά. Αυτό το συµπεραίνουµε από τις δηλώσεις των παιδιών π.χ. «Μου άρεσε όταν γνωρίσαµε όλους τους πλανήτες», «Μου άρεσε που µάθαµε για τη Γη και τη Σελήνη», «Μου άρεσε πολύ όταν φορέσαµε τις στολές και κάναµε τους πλανήτες», «Που είδαµε εικόνες για τους πλανήτες». Βέβαια η αύξηση του ενδιαφέροντος και για τις δύο οµάδες µπορεί να οφείλεται κατά ένα µέρος στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη διδακτική ενότητα είναι ασυνήθιστη και εµπεριέχει το στοιχείο του «διαφορετικού» για παιδιά προδηµοτικής εκπαίδευσης. Στο ερώτηµα «πού θα ήθελαν τα παιδιά να κάνουν το µάθηµά τους στην τάξη τους ή στην αίθουσα ΗΥ», 3 από τα 5 παιδιά ήταν κατηγορηµατικά ότι θα προτιµούσαν το εργαστήριο ΗΥ και τα άλλα δύο και τους δύο χώρους. Ένα παιδί µάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά: «εν θα ήθελα να κάνουµε τα µαθήµατα στην τάξη µας γιατί µου αρέσει περισσότερο στους υπολογιστές γιατί µαθαίνουµε και παίζουµε». Μέσα από αυτή τη δήλωση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η χρήση των ΤΠΕ έκανε το µάθηµα πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον. Για το ίδιο ερώτηµα όλα τα παιδιά της οµάδας ελέγχου κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων δήλωσαν πως θα ήθελαν να κάνουν τα µαθήµατα που έκαναν στην τάξη τους στην αίθουσα των ΗΥ. Το γεγονός ότι ενώ τα ερωτηθέντα παιδιά της οµάδα ελέγχου δεν είχαν καµιά επαφή µε τον ΗΥ ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης θα ήθελαν να διδαχθούν µέσω του ΗΥ, φανερώνει ότι οι ΤΠΕ ελκύουν τα παιδιά. Ωστόσο είναι σηµαντικό η ενασχόληση των παιδιών µε τις ΤΠΕ να µη γίνεται απλά γιατί ευχαριστεί τα παιδιά και διατηρεί την προσοχή τους αλλά κυρίως γιατί βοηθά στην καλύτερη εµπέδωση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 503

10 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους Γνώσεις και δεξιότητες χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή Πριν την επενέργεια µας ερευνήσαµε τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες χρήσης του ΗΥ τόσο της πειραµατικής οµάδας όσο και της οµάδας ελέγχου. Μετά την πειραµατική περίοδο διερευνήσαµε αν υπήρξαν τυχόν αλλαγές στις γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών της πειραµατικής οµάδας όσον αφορά τη χρήση και λειτουργία του ΗΥ, αφού η τελευταία ασχολήθηκε µε τον ΗΥ δύο περιόδους καθηµερινά για µια βδοµάδα. Μελετώντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της έρευνας για τις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης και λειτουργίας του ΗΥ όπως προκύπτουν από τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων (Πίνακας 2) διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική οµάδα αύξησε τις δεξιότητες χρήσης και λειτουργίας του ΗΥ σε σηµαντικό βαθµό µετά την επενέργειά µας (36,9%). Παράλληλα η απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων και γνώσεων επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 5 από τις 10 πρακτικές δεξιότητες που ζητήθηκε από τα παιδιά να εκτελέσουν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι ορθές ενέργειες ήταν είτε 4/5 είτε 5/5 (Πίνακας 2). Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε ότι αν και τα παιδιά δεν είχαν αρκετό χρόνο για να εξασκηθούν σ αυτές τις δεξιότητες, εντούτοις αύξησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σηµαντικό βαθµό. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι βασικές δεξιότητες χρήσης και λειτουργίας του ΗΥ µπορούν να διδαχθούν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο για να είναι αποτελεσµατική τέτοια διδασκαλία δεξιοτήτων πρέπει να γίνει µέσω παιχνιδιού και δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Πίνακας 2: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αυξοµείωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης του ΗΥ για την πειραµατική οµάδα Θέµα/ εξιότητα Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και λειτουργία του ΗΥ (ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις) Αυξοµείωση γνώσεων και δεξιοτήτων Π.Ο. (%) 1 Αναγνώριση µερών του υπολογιστή 9,5* 2 Άνοιγµα υπολογιστή 38,5* 3 Αναγνώριση εικονιδίου του προγράµµατος παρουσιάσεων Άνοιγµα αρχείου στον ΗΥ 50,0* 5 Αποθήκευση αρχείου στον ΗΥ 12,0 6 Τοποθέτηση δισκέτας στον ΗΥ 34,0* 7 Άνοιγµα αρχείου από τη δισκέτα 34,0 8 Αποθήκευση αρχείου στη δισκέτα 45,0 9 Επιλογή και µετακίνηση εικονιδίου από την οθόνη του ΗΥ 34,5* 10 ιπλό κλικ 61,5 Σύνολο Αυξοµειώσεων (ερωτηµατολόγιο παιδιών) 369,0 Μέσος Όρος Αυξοµειώσεων (ερωτηµατολόγιο παιδιών) +36,9 Σηµ: *= ποσοστό ορθών απαντήσεων στις συνεντεύξεις µεγαλύτερο ή ίσο του 80%. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 504

11 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση 5. Συµπεράσµατα Μετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η χρήση των ΤΠΕ στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µπορεί να αυξήσει περισσότερο τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των παιδιών για µάθηση σε σχέση µε τη χρήση των συµβατικών µέσων διδασκαλίας. Βέβαια δεν πρέπει να είµαστε απόλυτοι στην εξαγωγή των συµπερασµάτων µας γιατί οι ΤΠΕ είναι κάτι το καινούργιο στην προσχολική εκπαίδευση και τα παιδιά εύκολα ελκύονται από το καινούργιο και διαφορετικό και ιδιαίτερα από την τεχνολογία. Ωστόσο τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσµατα προηγούµενης έρευνας (Ευαγόρου, 2004), µε παρόµοιους ερευνητικούς στόχους και πληθυσµό, η οποία όµως αφορούσε διδασκαλία τελείως διαφορετικής διδακτικής ενότητας (Η καθαριότητα είναι µισή αρχοντιά Υγεία). Αυτό που χρειάζεται να ερευνηθεί στη συνέχεια είναι κατά πόσον η ποσοτική διαφορά αύξησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφέροντος των παιδιών όταν το µάθηµα γίνεται µε τη βοήθεια των ΤΠΕ σε σχέση µε τα συµβατικά µέσα, διατηρείται σε περίπτωση που οι ΤΠΕ χρησιµοποιούνται καθηµερινά στη διδασκαλία καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Παράλληλα πρέπει να µελετηθεί αν οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν στην ποιοτική αναβάθµιση των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης. Βέβαια ακόµα και αν όλες οι τάξεις προδηµοτικής εκπαίδευσης γεµίσουν συσκευές και λογισµικά είναι η κατάρτιση της νηπιαγωγού που θα οδηγήσει στην αρτιότερη και αποτελεσµατικότερη χρήση τους ή στην υποβάθµισή τους σε εργαλείο απασχόλησης των παιδιών για διατήρηση της ησυχίας στην τάξη. Καταλήγοντας µπορεί να ειπωθεί ότι οι ΤΠΕ είναι σήµερα ένα πολύτιµο εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης το οποίο όταν αξιοποιείται κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς µπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των νέων εκπαιδευτικών θεωριών στη διδακτική πράξη. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bell, J. (2001). Μεθοδολογικός σχεδιασµός παιδαγωγικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. ηµητρόπουλος, Ε. Γ. (1994). Εισαγωγή στη µεθοδολογία της επιστηµονικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. Ευαγόρου, Ν. (2004). Σύγκριση διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης µε τη χρήση συµβατικών µέσων και τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε συγκεκριµένη ενότητα της προσχολικής εκπαίδευσης. Πτυχιακή εργασία. Frederick Institute of Technology: Λευκωσία. Ζευκιλής, Α. Χ. (1989). Τα εποπτικά µέσα στη διδασκαλία: σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Καλοδίκης, Α. (2004) Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στα επαγγέλµατα. Προ-βάσιµο από: (τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 16/12/2004) 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 505

12 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους Κανάκη, Ι.Ν. (2001) ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Καραβελλάκη, Μ. και Κέφη, Ε. (2004). Μαθαίνουµε παίζοντας µε ΗΥ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισµικού στη βασική εκπαίδευση. Προσβάσιµο από: (τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 28/8/2004) Κυριαζοπούλου, Β. Π. (1977). Νηπιαγωγική 2: Μεθοδολογία Α. Αθήνα: Εκδόσεις Αδελφοί Βλάση. Κυρίδης, Α., Βαγγέλης,., Ντίνας, Κ. (2003) Η πληροφορική επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική πρωτοσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. Μιχαηλίδης, Π. Γ. (2004). Πληροφορική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Προβληµατισµοί. Προσβάσιµο από: (τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 10/3/2004) Παρασκευά, Φ. (2004) Μια πειραµατική µελέτη εννοιών µε τη χρήση ενός τηλεοπτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος. Προσβάσιµο από: (τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 19/12/2004) Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1985). Μέθοδοι επιστηµονικής έρευνας. Αθήνα. Χαραλάµπους, Κ. και Χρυσοστόµου, Χ. (2001) Φιλοσοφία και Μοντέλα Ένταξης της Πληροφορικής στη ηµοτική Εκπαίδευση, Στο 11 ο Παγκύπριο Συνέδριο ιευθυντών ηµοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Τυφλών, Λευκωσία, Μάιος Χαραλάµπους, Κ. και Χρυσοστόµου, Χ. (2005) Σηµειώσεις µαθήµατος: ΤΧΝ 302 Τεχνολογία Λευκωσία: Frederick Institute of Technology. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 506

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Καψιµάλη Βασιλική. vkapsimali@gmail.com Msc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Καψιµάλη Βασιλική. vkapsimali@gmail.com Msc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ιερεύνηση των απόψεων των µαθητών που διδάχθηκαν το µάθηµα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στα Ολοήµερα ηµοτικά Σχολεία µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Α.Ε.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A. Γενικά στοιχεία Τίτλος Εργασίας: Το µητροπολιτικό ηµοτικό Σχολείο στο ηµητρίτσι Βισαλτίας Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world»

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αγγή ήµητρα, Γεωργιάδου Γεωργία, Γεωργιάδου Θεοδώρα, Ιωάννου Ελένη, Σωµαράκης Αριστοτέλης 1 1 Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη ηµοτική Εκπαίδευση ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη Europe Café Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη Ιωάννινα 2012 «Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη» Οι μικρού όρωεσ τησ καθημερινότητϊσ μασ, οι μαθητϋσ μασ, καλούνται να επιςκεφτούν το Europe Café, ϋνα πολύχρωμο καφενεύο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από την εκπαιδευτικό Βάσω Αναστασίου

Παρουσίαση από την εκπαιδευτικό Βάσω Αναστασίου Παρουσίαση από την εκπαιδευτικό Βάσω Αναστασίου Περιεχόμενα Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα Μέθοδος διδασκαλίας Πρόσθετη αξία των ΤΠΕ Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Περιγραφή Στόχοι Μέσα Εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα