Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση"

Transcript

1 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ήµητρα Λοβαρή Εκπαιδευτικός Προδηµοτικής Εκπαίδευσης, Λευκωσία Κυριάκος Χαραλάµπους Λέκτορας ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Frederick Institute of Technology, Λευκωσία, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας η οποία διεξήχθη για να διαπιστώσει αν υπάρχουν διαφορές στις γνώσεις και το ενδιαφέρον για µάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας όταν οι διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης γίνονται µε τη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και όταν γίνονται µε τη βοήθεια των συµβατικών µέσων διδασκαλίας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τη σχολική χρονιά σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο της Λευκωσίας. Η µέθοδος έρευνας η οποία επιλέγηκε ήταν το πείραµα µε διαχωρισµό των παιδιών σε δύο οµάδες, την πειραµατική και την οµάδα ελέγχου. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το ερωτηµατολόγιο (παιδιών και γονέων), η ηµιδοµηµένη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης. Η έρευνα διαπίστωσε ότι η χρήση των ΤΠΕ στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µπορεί να αυξήσει περισσότερο τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των παιδιών για µάθηση σε σχέση µε τη χρήση των συµβατικών µέσων διδασκαλίας. Παράλληλα µέσα από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι η διδασκαλία δεξιοτήτων ΤΠΕ µπορεί να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία όταν αυτή γίνεται µέσω παιχνιδιού και δηµιουργικών δραστηριοτήτων. 1. Εισαγωγή «Ο υπολογιστής είναι δάσκαλος, µαθητής, και εργαλείο. Μα πάνω απ όλα στις ηλικίες του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου είναι διασκέδαση, παιχνίδι» Papert. (Καραβελλάκη & Κέφη, 2004) Η έκρηξη των ΤΠΕ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής µας. Νέα συστήµατα επικοινωνίας µας επιτρέπουν να αξιοποιούµε τα δεδοµένα πληροφορίες µε σχετική ευκολία. Ο υπολογιστής έχει εισχωρήσει σε όλους τους τοµείς της επιστήµης και κάθε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας συµβάλλοντας έτσι, µε έµµεσο και άµεσο τρόπο, στην ίδια την εξέλιξή της. Η εισαγωγή εποµένως των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσµα της συνεχώς αυξανόµενης και επεκτεινόµενης χρήσης τους σε όλους σχεδόν τους τοµείς της καθηµερινής ζωής. Ποια όµως είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από µια τέτοια κίνηση; Ποια θα είναι η αντίδραση των σύγχρονων µαθητών όταν θα υπάρχει η δυνατότητα να διδάσκονται και 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 495

2 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους να µαθαίνουν µέσω των ΤΠΕ; Οι ΤΠΕ µπορούν να προσφέρουν περισσότερα στα παιδιά ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης σε σύγκριση µε τα όσα προσφέρουν στον τοµέα αυτό τα συµβατικά µέσα; Αυτά είναι µερικά εύλογα ερωτήµατα που απασχολούν το σηµερινό εκπαιδευτικό βλέποντας την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Για να βοηθήσουµε στο να δοθούν απαντήσεις στα προαναφερθέντα ερωτήµατα διεξαγάγαµε την παρούσα έρευνα για να συγκρίνουµε αν µε τη χρήση των ΤΠΕ στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης έχουµε διαφορές ως προς τα αποτελέσµατα της µάθησης και του ενδιαφέροντος των παιδιών για το µάθηµα σε σχέση µε τη χρήση συµβατικών µέσων, σε συγκεκριµένη θεµατική ενότητα της προσχολικής εκπαίδευσης. 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση Τα συµβατικά µέσα και η σηµασία τους στην εκπαίδευση Το νηπιαγωγείο έχει την υποχρέωση να βοηθήσει το νήπιο να συµπληρώσει τις γνώσεις του για τον κόσµο. Το παιδί βρίσκεται σε διαρκεί σύνδεσµο µε το περιβάλλον του και οι εντυπώσεις του (εντυπώσεις χρωµάτων, σχηµάτων, ήχων, θερµότητας, πίεσης, κινήσεων κλπ) συνδέονται µεταξύ τους σε λογικά σύνολα. Για να βοηθήσει την έµφυτη τάση του παιδιού για παρατήρηση και εποπτεία, το νηπιαγωγείο χρησιµοποιεί και άλλα µέσα γνωστά µε τον όρο εποπτικά µέσα (Κυριαζοπούλου, 1977). Με τη χρήση των εποπτικών µέσων το µάθηµα γίνεται πιο ζωντανό, διευκολύνεται η µάθηση και η µετάδοση των γνώσεων και ιδεών και συντελείται η αισθητοποίηση του προφορικού λόγου (Ζευκιλής,1989). Τα εποπτικά µέσα που παραδοσιακά χρησιµοποιούνται στο νηπιαγωγείο εδώ και πολλά χρόνια ορίζονται συνήθως ως συµβατικά µέσα διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τον Κανάκη (2001) τα συµβατικά µέσα διδασκαλίας είναι οι γραφικές απεικονίσεις (σκίτσα, αφίσες, σχεδιαγράµµατα) και τα µέσα παρουσίασής τους (πίνακας, φανελλογράφος, πινακίδα ανακοινώσεων), οι αποµιµήσεις της πραγµατικότητας (προπλάσµατα, αµµοδόχος, πειράµατα µε όργανα ή απλά υλικά, διδακτικά παιχνίδια κτλ), οι σταθερές εικόνες και τα µέσα παρουσίασής τους (µικροδιαφάνειες-διασκόπιο, διαφάνειες, φωτογραφίεςανακλαστικός προβολέας κτλ) και τα ακουστικά (ραδιόφωνο, ραδιοκασετόφωνο µαγνητόφωνο, CD-player) καθώς επίσης και οι επιµορφωτικές επισκέψεις. Τα οπτικοακουστικά µέσα και η σηµασία τους στην εκπαίδευση Με τον όρο οπτικοακουστικά µέσα εννοούµε τα µέσα παρουσίασης που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και κίνηση όπως είναι η τηλεόραση, το µαγνητοσκόπιο (βίντεο) και το ψηφιακό µαγνητοσκόπιο (DVD player). Κάθε µια από αυτές τις συσκευές έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία ανάλογα µε τον τύπο πληροφορίας που θέλουµε να µεταδώσουµε. Ωστόσο, τα µέσα παρουσίασης από µόνα τους δεν επηρεάζουν τόσο τη µάθηση όσο ο τρόπος µε τον οποίο ενσωµατώνονται στη διδασκαλία (Καλοδίκη, 2004). Πρόσφατη πειραµατική έρευνα, µε θέµα τη µάθηση εννοιών µε τη χρήση ενός 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 496

3 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση τηλεοπτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος, η οποία είχε ως σκοπό να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα της τηλεοπτικής παρέµβασης στη µάθηση συγκεκριµένων εννοιών σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον, κατέληξε στο συµπέρασµα πως η διδασκαλία µε την εφαρµογή του προγράµµατος της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, αντίθετα µε την παραδοσιακή διδασκαλία, βοηθά στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων του σχηµατισµού και της διάκρισης εννοιών, ώστε µ αυτόν τον τρόπο να βελτιώνεται η επίδοση των µαθητών στο σχολείο (Παρασκευά, 2004). Οι ΤΠΕ και η σηµασία τους στην εκπαίδευση Σύµφωνα µε τους Κυρίδη κ.ά. (2003) οι ΤΠΕ ορίζονται ως «µια σύνθεση δεξιοτήτων, τεχνικών και γνώσεων που χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων που απασχολούν τον άνθρωπο και αναφέρονται στην πληροφόρηση και επικοινωνία του» (σ.40). Ανάµεσα στις ΤΠΕ συγκαταλέγονται τόσο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (ΗΥ) όσο και διάφορα περιφερειακά π.χ εκτυπωτές, σαρωτές αλλά και ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας π.χ ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Τα οπτικοακουστικά µέσα εµπεριέχονται στις ΤΠΕ. Το πιο χαρακτηριστικό µέσο των ΤΠΕ, ο ΗΥ, για να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση χρειάζεται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά. Οι δύο κυριότερες κατηγορίες λογισµικών, στις οποίες κατατάσσονται τα λογισµικά που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, είναι τα κλειστού τύπου προγράµµατα, µε υποκατηγορίες τα λογισµικά «εκγύµνασης και εξάσκησης» (drill and practice), τα προγράµµατα διδασκαλίας (tutorial), τα προγράµµατα επίλυσης προβληµάτων, τις ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, τους γεωγραφικούς άτλαντες κ.ά. και τα ανοικτού τύπου προγράµµατα στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι επεξεργαστές κειµένου (π.χ Word), τα λογιστικά φύλλα (π.χ Excel), τα προγράµµατα παρουσιάσεων (π.χ Power Point), τα προγράµµατα κατασκευής ιστοριών κ.ά. (Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου, 2005). Μεθοδολογία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Η εποχή στην οποία ζούµε γνωρίζει έντονες ανακατατάξεις στην εκπαιδευτική σκέψη η οποία φαίνεται να µετακινείται από την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη, όπου γίνεται σταδιακή µετάδοση της γνώσης, προς τη δηµιουργία δυναµικών µαθησιακών περιβαλλόντων, µε στόχο την ανακάλυψη γνώσης µε βιωµατικό τρόπο ή και µέσα από το παιχνίδι. Έτσι, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, νέα εργαλεία µάθησης, προσανατολισµένα στο µαθητή εισάγονται στις σχολικές τάξεις, προσφέροντας εκπαιδευτικές εµπειρίες που µεταβάλλουν το µαθητή από απλό δέκτη γνώσης σε άτοµο µε ενεργό συµµετοχή στην εκπαίδευσή του (Καραβελλάκη & Κέφη, 2004). Οι λόγοι που καταδεικνύουν την ανάγκη ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι: (α) ο θεσµικός ρόλος της εκπαίδευσης ως κοινωνικού µηχανισµού για προετοιµασία των µελών µιας οργανωµένης κοινωνίας, (β) ο παιδαγωγικός ρόλος της εκπαίδευσης ο οποίος συνίσταται στην υιοθέτηση µεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα καθιστούν αποτελεσµατική και δηµιουργική τη µάθηση τόσο στην προσφορά γνώσεων όσο και στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων, και (γ) ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 497

4 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους για διασφάλιση της ισότητας των ατόµων µιας κοινωνίας µέσα από ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και διαχείρισης της πληροφορίας (Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου, 2001). Η µεθοδολογία ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση διακρίνεται στα ακόλουθα: Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου: Οι ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τήρηση αρχείων, για προετοιµασία προϋπολογισµών, για αξιολόγηση των παιδιών κ.ά. Προετοιµασία της εργασίας του δασκάλου: Ο δάσκαλος µέσω των ΤΠΕ µπορεί να βρει διάφορες εικόνες και πληροφορίες για το θέµα που θα διδάξει καθώς επίσης να ετοιµάσει εξεταστικά δοκίµια και φύλλα εργασίας. Έτσι εξοικονοµεί αρκετό χρόνο τον οποίο θα χρειαζόταν για την προετοιµασία του µαθήµατός του. Βοήθηµα διδασκαλίας και µάθησης: Οι ΤΠΕ είναι µέσο προώθησης των στόχων των µαθηµάτων του Αναλυτικού Προγράµµατος. Ο ΗΥ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πολυαισθητηριακό και δυναµικό µέσο διδασκαλίας και µάθησης σε όλα τα µαθήµατα, από τη γλώσσα και τα µαθηµατικά µέχρι τις τέχνες. Ο δάσκαλος χρησιµοποιεί τον ΗΥ για την παρουσίαση πληροφοριών ή ενίσχυσης της διδασκαλίας του µε οπτικοακουστικό υλικό ενώ τα παιδιά χρησιµοποιούν τον ΗΥ για άντληση πληροφοριών, επικοινωνία, εµπεδωτικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις κ.ά (Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου, 2005). Εκπαίδευση ως αντικείµενο: ιακρίνεται σε εκπαίδευση χρήστη και σε εκπαίδευση ειδικού. Για κάθε κατηγορία απαιτείται διαφορετική αντιµετώπιση. Για την προδηµοτική και δηµοτική εκπαίδευση καταλληλότερη είναι η εκπαίδευση χρήστη µε έµφαση στον αλφαβητισµό και τη χρήση απλών εφαρµογών για την επίλυση προβληµάτων (Μιχαηλίδης, 2004). Στην πειραµατική έρευνα που έχουµε διεξαγάγει ο ΗΥ χρησιµοποιήθηκε ως µέσο διδασκαλίας (εποπτικό µέσο) για την παρουσίαση εικόνων, βίντεο, σχεδιαγραµµάτων, ήχων και ως εργαλείο µάθησης όπου τα παιδιά χρησιµοποιούσαν τα ίδια τον ΗΥ για υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών µε το διδασκόµενο µάθηµα. Επιπλέον ο ΗΥ χρησιµοποιήθηκε και ως αντικείµενο αφού τα παιδιά διδάχθηκαν βασικές δεξιότητες χρήσης του ΗΥ (π.χ. εισαγωγή δισκέτας, εντοπισµός προγράµµατος). Αναφορά σε άλλες έρευνες σύγκρισης διδασκαλίας και µάθησης µε συµβατικά µέσα και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών Στην Κύπρο πραγµατοποιήθηκε άλλη µια πειραµατική έρευνα στο ίδιο ερευνητικό πεδίο µε την παρούσα έρευνα µε θέµα «σύγκριση των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης µε τη χρήση συµβατικών µέσων και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε συγκεκριµένη διδακτική ενότητα στην προσχολική ηλικία» (Ευαγόρου, 2004). Τα κύρια συµπεράσµατα αυτής της έρευνας ήταν: Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά απόκτησαν περισσότερες γνώσεις για το αντικείµενο της διδασκαλίας έναντι των γνώσεων τις οποίες απέκτησαν µε τη χρήση συµβατικών µέσων. Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά απόκτησαν περισσότερες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή από εκείνες που αρχικά κατείχαν. Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά παρουσιάστηκαν να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για τις διαδικασίες της διδασκαλίας και µάθησης έναντι των συµβατικών µέσων. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 498

5 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση Με τη χρήση των ΤΠΕ τα παιδιά απόκτησαν τις ίδιες θετικές στάσεις που αποκτούν και µε τα συµβατικά µέσα διδασκαλίας και µάθησης. 3. Μεθοδολογία Τα βασικά ερωτήµατα της παρούσας έρευνας ήταν: Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µέσω των ΤΠΕ αποκτούνται περισσότερες ή λιγότερες γνώσεις από τα παιδιά, συγκρινόµενες µε τις γνώσεις που αποκτούνται όταν το µάθηµα γίνεται µέσω των συµβατικών µέσων; Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µέσω των ΤΠΕ κεντρίζεται περισσότερο ή λιγότερο το ενδιαφέρον των παιδιών για το µάθηµα σε σχέση µε το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα παιδιά για το µάθηµα όταν αυτό προσφέρεται µέσω των συµβατικών µέσων; Για να απαντήσουµε στα πιο πάνω ερευνητικά ερωτήµατα θεωρήσαµε ως καταλληλότερη ερευνητική µέθοδο το πείραµα. Η πειραµατική µέθοδος µελετά τι θα συµβεί αν σε δύο οµάδες εξοµοιωµένες κατά ηλικία, φύλο, αναλογία αγοριών κοριτσιών, κοινωνική τάξη κτλ., προστεθεί ή αφαιρεθεί στη µια από αυτές, ένας άλλος παράγοντας (Παρασκευόπουλος, 1985). Η µια οµάδα ονοµάζεται πειραµατική και η άλλη οµάδα ελέγχου. Πειραµατική οµάδα είναι αυτή στην οποία ο ερευνητής επενεργεί, εφαρµόζει µια µέθοδο, δοκιµάζει µια θεραπεία, προσθέτει ή αφαιρεί κάτι. Οµάδα ελέγχου, αντίθετα, είναι µια παράλληλη οµάδα η οποία δεν υφίσταται την επενέργεια του ερευνητή, και χρησιµοποιείται προκειµένου να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο οµάδες ( ηµητρόπουλος, 1994). Στην παρούσα έρευνα αποφασίσαµε να παρατηρήσουµε αν υπάρχουν διαφορές ή όχι σε επίπεδο γνώσεων και ενδιαφέροντος για µάθηση των παιδιών ανάµεσα σε δύο ισοδύναµες, ως προς την επίδοση και τα άλλα χαρακτηριστικά (φύλο, κοινωνικό υπόβαθρο κτλ), οµάδες παιδιών προδηµοτικής ηλικίας από το ίδιο νηπιαγωγείο. Η µία οµάδα, η πειραµατική, διδάχθηκε συγκεκριµένη ενότητα µε τη χρήση ΤΠΕ και η άλλη, η οµάδα ελέγχου, διδάχθηκε την ίδια ακριβώς ενότητα µε τη χρήση συµβατικών µέσων. Ο εκπαιδευτικός ο οποίος δίδαξε και στις δύο οµάδες ήταν ο ίδιος. Πριν από την επενέργειά µας διαπιστώσαµε, µέσω ερωτηµατολογίων τόσο προς τα παιδιά όσο και τους γονείς τους, τις υπάρχουσες γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών γύρω από το θέµα της διδακτικής ενότητας, αλλά και τη χρήση του ΗΥ. Μετά την πειραµατική περίοδο η οποία διήρκεσε µια διδακτική εβδοµάδα διερευνήσαµε αν υπήρξαν αλλαγές στις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των δύο οµάδων παιδιών αναφορικά µε το περιεχόµενο της θεµατικής ενότητας µέσω ερωτηµατολογίων προς τα παιδιά και τους γονείς, συνεντεύξεων µε παιδιά και φύλλων αξιολόγησης. Επίσης, διερευνήθηκε αν είχαν διαφοροποιηθεί οι δεξιότητες των παιδιών της πειραµατικής οµάδα στη χρήση του ΗΥ. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 499

6 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους Πληθυσµός και δείγµα της έρευνας Ο πληθυσµός της έρευνας αποτελούταν από 37 παιδιά προσχολικής ηλικίας (τα οποία προέρχονται από δύο τµήµατα του ίδιου ιδιωτικού νηπιαγωγείου) και τους γονείς τους. Η πειραµατική οµάδα αποτελούταν από 18 παιδιά (6 κορίτσια και 12 αγόρια) και η οµάδα ελέγχου από 19 παιδιά (7 κορίτσια και 12 αγόρια). Η επιλογή για το ποιο τµήµα θα αποτελέσει την πειραµατική οµάδα και ποιο η οµάδα ελέγχου έγινε µε κλήρωση. Το επίπεδο γνώσεων των δύο προδηµοτικών τάξεων του νηπιαγωγείου ήταν το ίδιο αφού, όπως µας ενηµέρωσαν η διευθύντρια και οι νηπιαγωγοί των δύο τάξεων, το συγκεκριµένο νηπιαγωγείο τηρεί φακέλους επίδοσης των παιδιών για κάθε χρονιά και στοιχεία για το µορφωτικό επίπεδο των γονιών. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς τα τµήµατα χωρίζονται ώστε τα παιδιά να είναι ίσων µαθησιακών δυνατοτήτων. Για τα παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο η κατανοµή γίνεται τυχαία και ισάριθµα. Το δείγµα της έρευνας για τα ερωτηµατολόγια τόσο των παιδιών όσο και των γονέων ισοδυναµούσε µε τον πληθυσµό της έρευνας. Το δείγµα όµως που χρησιµοποιήθηκε για τη συνέντευξη αποτελούταν από 10 παιδιά, 5 παιδιά από την πειραµατική οµάδα (2 κορίτσια και 3 αγόρια) και 5 παιδιά από την οµάδα ελέγχου (1 κορίτσι και 4 αγόρια). Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε κλήρωση µε πιθανότητες 5:18 και 5:19 αντίστοιχα. Ερευνητικά εργαλεία-τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιµοποιήσαµε το ερωτηµατολόγιο, την ηµιδοµηµένη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης. Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν από τα παιδιά και τους γονείς των δύο οµάδων πριν και µετά την πειραµατική περίοδο. Η επιλογή των ερωτηµατολογίων για τα παιδιά και τους γονείς σε συνδυασµό µε τη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης έγινε για να επιτύχουµε την τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων µας. Η Bell (2001) ορίζει την τριγωνοποίηση ως το συνδυασµό µεθόδων για τον έλεγχο της ύπαρξης ορισµένων φαινοµένων και της αλήθειας των αναφορών των υποκειµένων µέσω της συλλογής στοιχείων από έναν αριθµό ερωτηθέντων και πηγών, και στη συνέχεια τη σύγκριση και την αντιπαραβολή των δεδοµένων µε σκοπό να διεξαχθεί µια όσο το δυνατό πληρέστερη και ισορροπηµένη έρευνα. Στην παρούσα έρευνα, εφαρµόστηκε η τριγωνοποίηση των αποτελεσµάτων µε δύο τρόπους: (α) διερευνήσαµε µε το ίδιο ερευνητικό εργαλείο, το ερωτηµατολόγιο, δύο διαφορετικές πηγές (παιδιά και γονείς) και (β) διερευνήσαµε την ίδια πηγή (παιδιά) µε τρία διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία, το ερωτηµατολόγιο, τη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης. ιδακτική ενότητα Το θέµα της διδακτικής ενότητας ήταν «Οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος» και αποτελούσε το θέµα του µήνα (project) µε το οποίο θα ασχολούνταν τα παιδιά. Οι στόχοι των µαθηµάτων µας καθορίστηκαν µε βάση τους στόχους που είχε θέσει το νηπιαγωγείο για τη συγκεκριµένη ενότητα. Η διδασκαλία της ενότητας γινόταν 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 500

7 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση καθηµερινά για µια βδοµάδα (πειραµατική περίοδος) και αφιερώναµε δύο διδακτικές περιόδους για την κάθε οµάδα (πειραµατική και οµάδα ελέγχου). Η ύλη που διδάχθηκαν τα παιδιά και των δύο οµάδων ήταν η ίδια µε τη διαφορά ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας διδάχθηκαν τη συγκεκριµένη ύλη µε τη βοήθεια των ΤΠΕ ενώ τα παιδιά της οµάδας ελέγχου µε τη βοήθεια των συµβατικών µέσων διδασκαλίας. Ανάλυση δεδοµένων και περιορισµοί της έρευνας Η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε για την ανάλυση των αποτελεσµάτων είχε συγκριτική µορφή. Συγκεκριµένα, για το ίδιο ερώτηµα συγκρίναµε πρώτα τις απόψεις των παιδιών µεταξύ τους (πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου) πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας µε βάση τα δεδοµένα του ερωτηµατολογίου. Αν για το ίδιο ερώτηµα υπήρχαν δεδοµένα από το ερωτηµατολόγιο των γονέων πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας προχωρούσαµε κι εκεί σε σύγκριση ανάµεσα στους γονείς της πειραµατικής οµάδας και στους γονείς της οµάδας ελέγχου. Στη συνέχεια παρατηρούσαµε αν υπήρχαν διαφορές ανάµεσα στις δύο συγκρίσεις (παιδιών πειραµατικής και οµάδας ελέγχου και γονέων πειραµατικής και οµάδας ελέγχου). Ακολούθως προχωρούσαµε στην ανάλυση των δεδοµένων για το ίδιο ερώτηµα, δηλαδή µετά το πέρας του πειράµατος συγκρίναµε τις απόψεις/ γνώσεις/ δεξιότητες των παιδιών της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου όπως προέκυπταν από το ερωτηµατολόγιο και, όπου υπήρχαν, δεδοµένων από τις συνεντεύξεις και τα φύλλα αξιολόγησης. Το ίδιο κάναµε για τα δεδοµένα (όπου υπήρχαν για το υπό διερεύνηση ερώτηµα) τα οποία προέκυπταν από το ερωτηµατολόγιο των γονέων µετά την πειραµατική περίοδο. Τέλος για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε µια συνολική σύγκριση και εξαγωγή συµπερασµάτων παρατηρούσαµε τη διαφορά η οποία εντοπιζόταν ανάµεσα στις γνώσεις/δεξιότητες των παιδιών της πειραµατικής οµάδας και των παιδιών της οµάδας ελέγχου πριν και µετά το πείραµα για να διαπιστώσουµε που υπήρχε µεγαλύτερη ποσοστιαία διακύµανση π.χ στην πειραµατική οµάδα από 35% για ένα θέµα η γνώση αυξήθηκε σε 65% άρα έχουµε αύξηση 30% ενώ στην οµάδα ελέγχου από 50% αυξήθηκε στο 70% άρα έχουµε αύξηση 20%, δηλαδή στην πειραµατική οµάδα έχουµε αύξηση µεγαλύτερη από ότι στην οµάδα ελέγχου. Την ίδια διαδικασία σύγκρισης ακολουθήσαµε για τα δεδοµένα τα οποία είχαµε για το ίδιο ερώτηµα από όλα τα ερευνητικά εργαλεία (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και φύλλα αξιολόγησης) τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι για σκοπούς πιο αποτελεσµατικής σύγκρισης µεταξύ των εργαλείων όλα τα αποτελέσµατα από όλα τα ερευνητικά εργαλεία µετατρέπονταν σε εκατοστιαίες µονάδες. Είναι σε γνώση µας ωστόσο ότι λόγω του µικρού αριθµού του πληθυσµού και του δείγµατος τα ποσοστά σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να δείχνουν κάποιο φαινόµενο πιο έντονο από ότι µπορεί να παρουσιαζόταν αν είχαµε µεγαλύτερο πληθυσµό, π.χ. ένα παιδί στις συνεντεύξεις αντιπροσωπεύει το 20%. 4. Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µέσω των ΤΠΕ αποκτούνται περισσότερες ή λιγότερες γνώσεις από τα παιδιά συγκρινόµενες µε τις γνώσεις που αποκτούνται όταν 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 501

8 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους το µάθηµα γίνεται µέσω των συµβατικών µέσων; Θέµα Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την απόκτηση γνώσεων Απόκτηση γνώσεων (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, φύλλα αξιολόγησης) Αύξηση/ Μείωση Γνώσεων Π.Ο. Αύξηση/ Μείωση Γνώσεων Ο.Ε. 1 Γνώση της έννοιας Big Bang 67% 74% 2 Τι χρώµα έχει ο ήλιος 2% 1,7% 3 Ποιος πλανήτης είναι ο πιο κοντινός σε σχέση µε τον ήλιο 53,5%** 40,5% 4 Τι χρώµα έχει ο πλανήτης Γη 39%* 58% 5 Πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνει η Γη µια πλήρη περιστροφή 28%** 37% γύρω από τον εαυτό της 6 Πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνει η Γη µια πλήρη περιστροφή 0%** 37% γύρω από τον ήλιο 7 Ποιος είναι ο δορυφόρος της Γης 56%** 42% 8 Ποιος έχει τις περισσότερες ευκαιρίες να πάει στη Σελήνη 34%^ 21%* 9 Πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος 50%** 37% 10 Ποιος είναι ο µεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού µας συστήµατος 67%** 47%^ 11 Ποιος είναι ο µικρότερος πλανήτης του ηλιακού µας συστήµατος 83% 57,5%* 12 Ποιος από τους πιο κάτω πλανήτες είναι η Γη 28%* 16% 13 Ποιος από τους πιο κάτω πλανήτες είναι η Αφροδίτη 0% 17% 14 Ποιος από τους πιο κάτω πλανήτες είναι ο Ερµής 14% 0% 15 Ποιος πλανήτης είναι ο πιο µακρινός σε σχέση µε τον ήλιο 0%* 0% Σύνολο Αυξοµειώσεων (ερωτηµατολόγιο παιδιών) 521,5 485,7 Μέσος όρος αυξοµειώσεων (ερωτηµατολόγιο παιδιών) +34,8% +32,4% Σηµ: Στα πεδία όπου υπάρχει ένα αστεράκι σηµαίνει ότι η διαφορά ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου επιβεβαιώνεται κι από τις συνεντεύξεις των παιδιών. Όπου υπάρχει διπλό αστεράκι σηµαίνει ότι η διαφορά επιβεβαιώνεται από τις συνεντεύξεις και το ερωτηµατολόγιο των γονέων. Το σύµβολο ^ υποδηλώνει καλύτερη απόδοση στα φύλλα αξιολόγησης (Π.Ο.= πειραµατική οµάδα, Ο.Ε.= οµάδα ελέγχου). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουµε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα: (α) των ερωτηµατολογίων πριν και µετά την επενέργειά µας, (β) των συνεντεύξεων και των φύλλων αξιολόγησης των παιδιών µετά την πειραµατική περίοδο. Από τη µελέτη των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι τα παιδιά της πειραµατικής οµάδας έχουν αυξήσει τις γνώσεις τους µετά τη διδασκαλία µας κατά µέσο όρο 34,8% έναντι αύξησης 32,4% των γνώσεων των παιδιών της οµάδας ελέγχου. Όπως παρατηρούµε η ποσοτική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων δεν είναι µεγάλη (2,4%). Ωστόσο στα έξι από τα δεκαπέντε θέµατα (θέµατα 3,5,6,7,9,10) η πειραµατική οµάδα παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσµατα τόσο στις συνεντεύξεις των παιδιών όσο και στις δηλώσεις των γονέων (ερωτηµατολόγια πριν και µετά την επενέργειά µας). Επίσης σε τρία θέµατα (θέµατα 4,12,15) η πειραµατική οµάδα παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσµατα έναντι της οµάδας ελέγχου τόσο στα ερωτηµατολόγια των παιδιών όσο και στις συνεντεύξεις, ενώ η τελευταία υπερτερεί µόνο σε δύο θέµατα στις συνεντεύξεις (θέµατα 8, 11). Συνεπώς µπορεί να ειπωθεί ότι οι ΤΠΕ παρουσιάζονται να συµβάλλουν περισσότερο έναντι των 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 502

9 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση συµβατικών µέσων διδασκαλίας στην απόκτηση νέων γνώσεων από τα παιδιά. Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µέσω των ΤΠΕ κεντρίζεται περισσότερο ή λιγότερο το ενδιαφέρον και η θέληση των παιδιών για το µάθηµα σε σχέση µε το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα παιδιά για το µάθηµα όταν αυτό προσφέρεται µέσω των συµβατικών µέσων; Μέσα από τα δεδοµένα των συνεντεύξεων διαπιστώνουµε ότι τα ερωτηθέντα παιδιά της πειραµατικής οµάδας έχουν αυξήσει αρκετά το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριµένη ενότητα και αυτό φαίνεται στις δηλώσεις τους π.χ. «Μου άρεσε που µάθαµε για όλους τους πλανήτες», «Μου άρεσε πολύ όταν είδαµε τη Γη να γυρίζει αργά-αργά γύρω από τον ήλιο και που άλλαζαν οι εποχές». Ωστόσο οι πλείστες απαντήσεις των παιδιών επικεντρώθηκαν γύρω από τον τρόπο και τα µέσα που χρησιµοποιήσαµε κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων π.χ. «Μου άρεσε που παίζαµε παιχνίδια για τους πλανήτες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές», «Μου άρεσε όταν είδαµε το βίντεο που γύριζαν οι πλανήτες γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τον ήλιο», «Όταν βλέπαµε εικόνες στον ΗΥ». Οι µαθητές παρουσιάζονται να έχουν εν µέρει εντυπωσιαστεί από τα µέσα που χρησιµοποιήσαµε τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά τη διαδικασία της µάθησης (εµπεδωτικές ασκήσεις στον ΗΥ). Από την άλλη, µέσα από τις απαντήσεις των παιδιών της οµάδας ελέγχου διαπιστώσαµε ότι και αυτών το ενδιαφέρον για το µάθηµα αυξήθηκε αρκετά. Αυτό το συµπεραίνουµε από τις δηλώσεις των παιδιών π.χ. «Μου άρεσε όταν γνωρίσαµε όλους τους πλανήτες», «Μου άρεσε που µάθαµε για τη Γη και τη Σελήνη», «Μου άρεσε πολύ όταν φορέσαµε τις στολές και κάναµε τους πλανήτες», «Που είδαµε εικόνες για τους πλανήτες». Βέβαια η αύξηση του ενδιαφέροντος και για τις δύο οµάδες µπορεί να οφείλεται κατά ένα µέρος στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη διδακτική ενότητα είναι ασυνήθιστη και εµπεριέχει το στοιχείο του «διαφορετικού» για παιδιά προδηµοτικής εκπαίδευσης. Στο ερώτηµα «πού θα ήθελαν τα παιδιά να κάνουν το µάθηµά τους στην τάξη τους ή στην αίθουσα ΗΥ», 3 από τα 5 παιδιά ήταν κατηγορηµατικά ότι θα προτιµούσαν το εργαστήριο ΗΥ και τα άλλα δύο και τους δύο χώρους. Ένα παιδί µάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά: «εν θα ήθελα να κάνουµε τα µαθήµατα στην τάξη µας γιατί µου αρέσει περισσότερο στους υπολογιστές γιατί µαθαίνουµε και παίζουµε». Μέσα από αυτή τη δήλωση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η χρήση των ΤΠΕ έκανε το µάθηµα πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον. Για το ίδιο ερώτηµα όλα τα παιδιά της οµάδας ελέγχου κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων δήλωσαν πως θα ήθελαν να κάνουν τα µαθήµατα που έκαναν στην τάξη τους στην αίθουσα των ΗΥ. Το γεγονός ότι ενώ τα ερωτηθέντα παιδιά της οµάδα ελέγχου δεν είχαν καµιά επαφή µε τον ΗΥ ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης θα ήθελαν να διδαχθούν µέσω του ΗΥ, φανερώνει ότι οι ΤΠΕ ελκύουν τα παιδιά. Ωστόσο είναι σηµαντικό η ενασχόληση των παιδιών µε τις ΤΠΕ να µη γίνεται απλά γιατί ευχαριστεί τα παιδιά και διατηρεί την προσοχή τους αλλά κυρίως γιατί βοηθά στην καλύτερη εµπέδωση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 503

10 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους Γνώσεις και δεξιότητες χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή Πριν την επενέργεια µας ερευνήσαµε τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες χρήσης του ΗΥ τόσο της πειραµατικής οµάδας όσο και της οµάδας ελέγχου. Μετά την πειραµατική περίοδο διερευνήσαµε αν υπήρξαν τυχόν αλλαγές στις γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών της πειραµατικής οµάδας όσον αφορά τη χρήση και λειτουργία του ΗΥ, αφού η τελευταία ασχολήθηκε µε τον ΗΥ δύο περιόδους καθηµερινά για µια βδοµάδα. Μελετώντας τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της έρευνας για τις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης και λειτουργίας του ΗΥ όπως προκύπτουν από τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων (Πίνακας 2) διαπιστώνουµε ότι η πειραµατική οµάδα αύξησε τις δεξιότητες χρήσης και λειτουργίας του ΗΥ σε σηµαντικό βαθµό µετά την επενέργειά µας (36,9%). Παράλληλα η απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων και γνώσεων επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 5 από τις 10 πρακτικές δεξιότητες που ζητήθηκε από τα παιδιά να εκτελέσουν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι ορθές ενέργειες ήταν είτε 4/5 είτε 5/5 (Πίνακας 2). Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε ότι αν και τα παιδιά δεν είχαν αρκετό χρόνο για να εξασκηθούν σ αυτές τις δεξιότητες, εντούτοις αύξησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σηµαντικό βαθµό. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι βασικές δεξιότητες χρήσης και λειτουργίας του ΗΥ µπορούν να διδαχθούν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο για να είναι αποτελεσµατική τέτοια διδασκαλία δεξιοτήτων πρέπει να γίνει µέσω παιχνιδιού και δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Πίνακας 2: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αυξοµείωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης του ΗΥ για την πειραµατική οµάδα Θέµα/ εξιότητα Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση και λειτουργία του ΗΥ (ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις) Αυξοµείωση γνώσεων και δεξιοτήτων Π.Ο. (%) 1 Αναγνώριση µερών του υπολογιστή 9,5* 2 Άνοιγµα υπολογιστή 38,5* 3 Αναγνώριση εικονιδίου του προγράµµατος παρουσιάσεων Άνοιγµα αρχείου στον ΗΥ 50,0* 5 Αποθήκευση αρχείου στον ΗΥ 12,0 6 Τοποθέτηση δισκέτας στον ΗΥ 34,0* 7 Άνοιγµα αρχείου από τη δισκέτα 34,0 8 Αποθήκευση αρχείου στη δισκέτα 45,0 9 Επιλογή και µετακίνηση εικονιδίου από την οθόνη του ΗΥ 34,5* 10 ιπλό κλικ 61,5 Σύνολο Αυξοµειώσεων (ερωτηµατολόγιο παιδιών) 369,0 Μέσος Όρος Αυξοµειώσεων (ερωτηµατολόγιο παιδιών) +36,9 Σηµ: *= ποσοστό ορθών απαντήσεων στις συνεντεύξεις µεγαλύτερο ή ίσο του 80%. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 504

11 Τεχνολογίες στην Προσχολική Εκπαίδευση 5. Συµπεράσµατα Μετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η χρήση των ΤΠΕ στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης µπορεί να αυξήσει περισσότερο τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των παιδιών για µάθηση σε σχέση µε τη χρήση των συµβατικών µέσων διδασκαλίας. Βέβαια δεν πρέπει να είµαστε απόλυτοι στην εξαγωγή των συµπερασµάτων µας γιατί οι ΤΠΕ είναι κάτι το καινούργιο στην προσχολική εκπαίδευση και τα παιδιά εύκολα ελκύονται από το καινούργιο και διαφορετικό και ιδιαίτερα από την τεχνολογία. Ωστόσο τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσµατα προηγούµενης έρευνας (Ευαγόρου, 2004), µε παρόµοιους ερευνητικούς στόχους και πληθυσµό, η οποία όµως αφορούσε διδασκαλία τελείως διαφορετικής διδακτικής ενότητας (Η καθαριότητα είναι µισή αρχοντιά Υγεία). Αυτό που χρειάζεται να ερευνηθεί στη συνέχεια είναι κατά πόσον η ποσοτική διαφορά αύξησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφέροντος των παιδιών όταν το µάθηµα γίνεται µε τη βοήθεια των ΤΠΕ σε σχέση µε τα συµβατικά µέσα, διατηρείται σε περίπτωση που οι ΤΠΕ χρησιµοποιούνται καθηµερινά στη διδασκαλία καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Παράλληλα πρέπει να µελετηθεί αν οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν στην ποιοτική αναβάθµιση των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης. Βέβαια ακόµα και αν όλες οι τάξεις προδηµοτικής εκπαίδευσης γεµίσουν συσκευές και λογισµικά είναι η κατάρτιση της νηπιαγωγού που θα οδηγήσει στην αρτιότερη και αποτελεσµατικότερη χρήση τους ή στην υποβάθµισή τους σε εργαλείο απασχόλησης των παιδιών για διατήρηση της ησυχίας στην τάξη. Καταλήγοντας µπορεί να ειπωθεί ότι οι ΤΠΕ είναι σήµερα ένα πολύτιµο εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης το οποίο όταν αξιοποιείται κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς µπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των νέων εκπαιδευτικών θεωριών στη διδακτική πράξη. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bell, J. (2001). Μεθοδολογικός σχεδιασµός παιδαγωγικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. ηµητρόπουλος, Ε. Γ. (1994). Εισαγωγή στη µεθοδολογία της επιστηµονικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. Ευαγόρου, Ν. (2004). Σύγκριση διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης µε τη χρήση συµβατικών µέσων και τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε συγκεκριµένη ενότητα της προσχολικής εκπαίδευσης. Πτυχιακή εργασία. Frederick Institute of Technology: Λευκωσία. Ζευκιλής, Α. Χ. (1989). Τα εποπτικά µέσα στη διδασκαλία: σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Καλοδίκης, Α. (2004) Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στα επαγγέλµατα. Προ-βάσιµο από: (τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 16/12/2004) 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 505

12 . Λοβαρή & Κ. Χαραλάµπους Κανάκη, Ι.Ν. (2001) ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Καραβελλάκη, Μ. και Κέφη, Ε. (2004). Μαθαίνουµε παίζοντας µε ΗΥ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισµικού στη βασική εκπαίδευση. Προσβάσιµο από: (τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 28/8/2004) Κυριαζοπούλου, Β. Π. (1977). Νηπιαγωγική 2: Μεθοδολογία Α. Αθήνα: Εκδόσεις Αδελφοί Βλάση. Κυρίδης, Α., Βαγγέλης,., Ντίνας, Κ. (2003) Η πληροφορική επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική πρωτοσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. Μιχαηλίδης, Π. Γ. (2004). Πληροφορική στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Προβληµατισµοί. Προσβάσιµο από: (τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 10/3/2004) Παρασκευά, Φ. (2004) Μια πειραµατική µελέτη εννοιών µε τη χρήση ενός τηλεοπτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος. Προσβάσιµο από: (τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 19/12/2004) Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1985). Μέθοδοι επιστηµονικής έρευνας. Αθήνα. Χαραλάµπους, Κ. και Χρυσοστόµου, Χ. (2001) Φιλοσοφία και Μοντέλα Ένταξης της Πληροφορικής στη ηµοτική Εκπαίδευση, Στο 11 ο Παγκύπριο Συνέδριο ιευθυντών ηµοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Τυφλών, Λευκωσία, Μάιος Χαραλάµπους, Κ. και Χρυσοστόµου, Χ. (2005) Σηµειώσεις µαθήµατος: ΤΧΝ 302 Τεχνολογία Λευκωσία: Frederick Institute of Technology. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 506

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 1 ο Μέρος Οι προτάσεις των προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών σήµερα 7 Κεφάλαιο 1 ο Ανάλυση Συγκριτική καταγραφή των προτάσεων σύγχρονων προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή )

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή ) ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή 136-141) Μάνου Βασιλική ασκάλα, Μετεκ. Μ Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΜΙΚΡΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ) 1. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04 & ΠΕ32, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ.Τ. Περιγραφή της Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην

Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αίδευση

Περιβαλλοντική αίδευση Περιβαλλοντική Εκ π αίδευση «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» Διεθνής Διάσκεψη «Περιβάλλον και κοινωνία: εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» UNESCO, Θεσσαλονίκη 1997

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η αίσθηση που μου άφησε το 2ο τριήμερο :

1. Η αίσθηση που μου άφησε το 2ο τριήμερο : Αποτύπωση απαντήσεων ερωτηματολογίου αποτίμησης δεύτερου επιμορφωτικού τριημέρου Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν με εποπτικό τρόπο οι απαντήσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης Κατερίνα Χατζηφωτεινού Επιμορφώτρια Β Επιπέδου Με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης Με βάση τη χρήση τους Με βάση υποκείμενες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική και πειραματική έρευνα

Περιγραφική και πειραματική έρευνα 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Περιγραφική και πειραματική έρευνα Σε μια έρευνα που περιλαμβάνει δύο μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Ενότητα: Εργαστήριο 6 ο : Λογισμικό υπερμέσων (power point) και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia) Κόμης, Βασίλειος ΤΕΕΑΠΗ Σελίδα 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Να εξοικειωθούν µε την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου. Να ενηµερωθούν για τα µέρη από τα οποία αποτελείται ο σκελετ

Να εξοικειωθούν µε την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου. Να ενηµερωθούν για τα µέρη από τα οποία αποτελείται ο σκελετ Τίτλος διδακτικού σεναρίου Τα οστά Πώς κινούµαστε Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Μελέτη Περιβάλλοντος Τάξεις στις οποίες απευθύνεται ηµοτικού Συµβατότητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα Το σενάριο είναι συµβατό

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 23 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ των κινητικών δραστηριοτήτων των μαθητών του σχολείου

Το προφίλ των κινητικών δραστηριοτήτων των μαθητών του σχολείου Το προφίλ των κινητικών δραστηριοτήτων των μαθητών του σχολείου Πλέον είναι πολύ συχνό φαινόμενο να συναντάμε συχνά στη καθημερινότητα μας μηνύματα σχετικά με τα οφέλη της συστηματικής άσκησης στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης

2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ΥΣΣΕΑΣ 2000-2004 2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης Η εκπόνηση µεθοδολογίας αξιολόγησης του προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές συνιστώσες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα