Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων. Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων. Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη"

Transcript

1 Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη Εισαγωγή Η εισαγωγή πρακτικών διαχείρισης της γνώσης στο πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού συνεπάγεται τη συστηματική οργάνωση των καταγεγραμμένων πηγών πληροφόρησης που ο οργανισμός αυτός διαθέτει. Ανάμεσα στις πηγές αυτές, σημαντική θέση καταλαμβάνουν τα αρχεία του. Τα αρχεία καταγράφουν την εσωτερική γνώση των υπαλλήλων, τις στρατηγικές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις επιχειρηματικές διεργασίες και την πνευματική ιδιοκτησία του οργανισμού. Η σχέση μεταξύ της διαχείρισης της γνώσης και της διαχείρισης των αρχείων είναι στενή. Για κάποιες από τις δραστηριότητες της πρώτης υπάρχουν αντίστοιχες δραστηριότητες για τη δεύτερη. Η διαχείριση της γνώσης εντοπίζει, αποθηκεύει, ανακτά, διαμοιράζει, διατηρεί και προστατεύει τη γνώση του οργανισμού. Οι διαχειριστές των αρχείων κάνουν τις ίδιες ενέργειες διαχειριζόμενοι ένα τμήμα της καταγεγραμμένης πληροφορίας που διαθέτει ο οργανισμός, η οποία είναι ένα τμήμα της γνώσης του οργανισμού. Και οι δύο κλάδοι χρησιμοποιούν κάποια κοινά τεχνολογικά εργαλεία, όπως βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης εγγράφων, ψηφιοποίηση και άλλες τεχνολογίες της πληροφορίας για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι όμως ξεπερνούν την απλή εφαρμογή τεχνολογιών. Επιπλέον, και οι δύο τομείς στηρίζονται σε ορθά ανεπτυγμένες πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή των τεχνολογικών αυτών λύσεων. Παρόλα αυτά, αν και ο επιχειρηματικός στόχος, οι μεθοδολογίες και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται είναι παρόμοιες, οι δύο αυτοί τομείς δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους μα αλληλοσυμπληρώνονται. Ένα καλά οργανωμένο σύστημα διαχείρισης αρχείων αποτελεί το κατάλληλο έδαφος για τη στήριξη μίας προσπάθειας διαχείρισης της γνώσης, ενώ από την πλευρά της η διαχείριση της γνώσης ενισχύει την αξία της συστηματικής εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών διαχείρισης αρχείων. Εξίσου στενή είναι πλέον η σχέση μεταξύ αρχείων και πληροφορικής. Η διάδοση της διαδικτυακής τεχνολογίας και η αυξανόμενη εξάρτηση των οργανισμών από την ψηφιακή πληροφορία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί οργανώνονται και λειτουργούν. Η μηχανοργάνωση των σύγχρονων οργανισμών και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οδηγούν στη δημιουργία ενός μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών αρχείων, πολλά εκ των οποίων δεν δύναται να τυπωθούν σε χαρτί ώστε να διαχειριστούν με τον παραδοσιακό τρόπο ιστότοποι, ηλεκτρονικά μηνύματα, βάσεις δεδομένων κλπ. Οι παράγοντες αυτοί έχουν δημιουργήσει νέες ευθύνες και ευκαιρίες για τα επαγγέλματα που παραδοσιακά διαχειρίζονταν την πληροφορία, κάνοντας τα να επανεξετάζουν τις παραδόσεις τους και να αναζητούν νέους ρόλους που να συνδέουν την διαχείριση της πληροφορίας με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική διαχείριση της πληροφορίας έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, συντονισμό και διοχέτευση της πληροφορίας σε όλη την έκταση του οργανισμού, αντιμετωπίζοντας την πληροφορία ως ένα ενοποιημένο πόρο. Οι διαχειριστές των πληροφοριακών πόρων πρέπει πλέον να διαθέτουν μία ολόπλευρη άποψη για τους πληροφοριακούς πόρους του οργανισμού, παρότι αυτοί διαχειρίζονται από διαφορετικούς τομείς (διαχειριστές αρχείων, αρχειονόμοι, διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων, βιβλιοθηκονόμοι) και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να επιλύσουν

2 326 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση, την οργάνωση και διατήρηση της πληροφορίας ανεξάρτητα από το μέσο το οποίο την φέρει. Οι παραπάνω παράγοντες τονίζουν τη σχέση μεταξύ διαχείρισης αρχείων, διαχείρισης γνώσης και της διαχείρισης της τεχνολογίας της πληροφορίας και των πληροφοριακών πόρων στο πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού. Επιπλέον, καθιστούν την ανάγκη της οργανωμένης διαχείρισης των ηλεκτρονικών αρχείων επιτακτική. Η απάντηση διεθνών και εθνικών οργανισμών αρχείων είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Αρχείων. Σημαντική θέση μεταξύ αυτών των προδιαγραφών κατέχει η αναφορά στα μεταδεδομένα. Η διαχείριση των μεταδεδομένων θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της αρχειακής διαχείρισης, εξυπηρετώντας μία σειρά από σκοπούς και λειτουργίες. Στο πλαίσιο της αρχειακής διαχείρισης, τα μεταδεδομένα ορίζονται ως δεδομένα τα οποία περιγράφουν το εξωτερικό πλαίσιο, το περιεχόμενο και την εσωτερική δομή των αρχείων καθώς και τη διαχείριση τους σε βάθος χρόνου. [2, 3.12] Αποτελούν δομημένη ή ημιδομημένη πληροφορία η οποία στηρίζει τη δημιουργία, πρωτοκόλληση, ταξινόμηση, πρόσβαση και διατήρηση των αρχείων σε βάθος χρόνου, εκπληρώνοντας έτσι και την υποχρέωση για προσδιορισμό, συγκέντρωση, διατήρηση και διάχυση, όπως ορίζουν οι λειτουργικές προδιαγραφές. Επιτρέπουν την ταυτοποίηση και πιστοποίηση των αρχείων και την παροχή ενός πλαισίου πληροφοριών σχετικά με τα αρχεία, τα άτομα, τις διεργασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται, διατηρούν και χρησιμοποιούν τα αρχεία αυτά και τις πολιτικές που τα διέπουν. [4, 4] Ορισμοί Στην παρούσα παρουσίαση, ως Αρχείο (Record) 1 ορίζεται η πληροφορία που δημιουργήθηκε, ελήφθη και διατηρήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο από έναν οργανισμό ή πρόσωπο με σκοπό την πλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή κατά τη διεκπεραίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. [2, 3.15]. Ο όρος Αρχείο Record αντιδιαστέλλεται ως προς τον όρο Ιστορικό Αρχείο Archive στο ότι ο πρώτος καλύπτει την περίοδο του κύκλου ζωής των αρχείων που αρχίζει από τη στιγμή που εκείνα δημιουργούνται και τελειώνει όταν επιλέγονται για διατήρηση για ιστορικούς λόγους και αποσύρονται για φύλαξη στα ιστορικά αρχεία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αρχείων, τα οποία τα διαχωρίζουν από τα Έγγραφα (Τεκμήρια, Documents) αποτελούν η αποδεικτική ισχύ τους και το γεγονός ότι από τη στιγμή της δημιουργίας τους δεν δύναται να τροποποιηθούν. 2 Το ποια έγγραφα αποκτούν την ιδιότητα του αρχείου, και πότε αυτό δύναται να συμβεί, απαιτεί κριτική ικανότητα από την πλευρά του δημιουργού των αρχείων, ιδίως στο σύγχρονο μηχανογραφημένο περιβάλλον λειτουργίας των οργανισμών. Όπως η ακόλουθη δήλωση αναφέρει: επιχειρηματικές ή προσωπικές πράξεις πρέπει να καταγραφούν ως αρχεία και να συνδεθούν με τα μεταδεδομένα τα οποία χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο για αυτά επιχειρηματικό περιβάλλον όταν ωθούν ένα οργανισμό ή ένα άτομο σε δράση, όταν καταστούν ένα οργανισμό ή ένα άτομο υπεύθυνο ή όταν τεκμηριώνουν μία πράξη, μία απόφαση ή μία διεργασία λήψης αποφάσεων. [2, 9.1] Στο πλαίσιο αυτό, ως Διαχείριση των Αρχείων (Records Management) ορίζεται το Τμήμα της Διοίκησης που είναι υπεύθυνο για τον επαρκή και συστηματικό έλεγχο της δημιουργίας, συλλογής, διατήρησης, χρήσης και απομάκρυνσης των αρχείων, περιλαμβανομένων των διαδικασιών εκείνων που είναι αρμόδιες για τη συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων 1 Ο όρος archive(s) χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών αρχείων και του χώρου όπου αυτά φυλάσσονται και βρίσκεται εκτός της έννοιας του records management, που η παρουσίαση αυτή επεξεργάζεται 2 Ακόμα και στην περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή επί του αρχείου, θα πρέπει να καταγράφεται λεπτομερώς στα μεταδεδομένα του

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 327 και πληροφοριών με τη μορφή αρχείων σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες και διεκπεραιώσεις. [2, 3.16] Παρακάτω, δίνεται η περιγραφή των μοντέλων μεταδεδομένων που έχουν αναπτυχθεί στην Αγγλία και στην Αυστραλία, καθώς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ προηγείται η περιγραφή των σχετικών διεθνών προτύπων ISO. ISO :2001-Records Management Το πρότυπο παρέχει καθοδήγηση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης αρχείων. [2] Βρίσκει εφαρμογή στη διαχείριση των αρχείων, σε κάθε φόρμα ή μέσο, που έχουν δημιουργηθεί ή ληφθεί από κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή άτομο, κατά τη διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λειτουργώντας ως απόδειξη των δραστηριοτήτων αυτών. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψιν και ικανοποιεί τις αρχειακές απαιτήσεις που θέτει η σειρά προτύπων ISO Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές, ο σχεδιασμός των οποίων απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι επαρκή αρχεία δημιουργούνται, συλλέγονται και διαχειρίζονται κατάλληλα. Επαρκή αρχεία είναι αυτά που χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα, εγκυρότητα, ακεραιότητα και χρηστικότητα, συμμορφούμενα με το κείμενο νομοθετικό - ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα άρθρα του προτύπου δομούνται ως εξής: 1. Σκοπός 2. Κανονιστικές παραπομπές 3. Όροι και ορισμοί 4. Προσδοκώμενα οφέλη εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης αρχείων 5. Νομοθετικό-ρυθμιστικό περιβάλλον 6. Πολιτική και υπευθυνότητες 7. Προϋποθέσεις συστήματος διαχείρισης αρχείων 8. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης αρχείων 9. Διεργασίες και έλεγχοι στη διαχείριση των αρχείων 10. Παρακολούθηση και έλεγχος 11. Εκπαίδευση Διάφοροι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης έχουν προχωρήσει στην έκδοση συνοδευτικού υλικού σχετικά με αυτό το πρότυπο 3, ενώ Εθνικές Αρχειακές Υπηρεσίες το μνημονεύουν εκτενώς στην έκδοση οδηγιών σχετικά με την αρχειακή διαχείριση. Εξ άλλου, έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο μέρος του διεθνούς προτύπου με τις κατευθυντήριες οδηγίες. [3] ISO/DIS Metadata for Records-Principles Το προσχέδιο του προτύπου ISO αποτελεί το πρώτο έγγραφο μίας τριλογίας που επεξεργάζεται η τεχνική επιτροπή ISO/TC 46 σχετικά με τη διαχείριση των μεταδεδομένων στο αρχειακό περιβάλλον. 4 Αναπτύσσει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία, διαχείριση και χρήση μεταδεδομένων σχετικών με την αρχειακή διαχείριση και εξηγεί τους κανόνες που τα διέπουν. Δεν παρέχει ένα συγκεκριμένο, υποχρεωτικό σύνολο μεταδεδομένων προς εφαρμογή αλλά επεξηγεί τις προδιαγραφές που το ISO έχει θέσει στο συγκεκριμένο χώρο. [4] Τα άρθρα του προσχεδίου του προτύπου δομούνται ως εξής: 1. Σκοπός 3 Ενδεικτικά αναφέρονται οι Οργανισμοί Τυποποίησης της Μεγάλης Βρετανίας (BSI, και της Αυστραλίας (SA, 4 Το 2 ο έγγραφο τιτλοφορείται Implementation issues και το 3 ο Evaluation of existing metadata sets and initiatives to ISO Και τα δύο βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

4 328 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ 2. Κανονιστικές παραπομπές 3. Όροι και ορισμοί 4. Μεταδεδομένα σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων 5. Σκοπός των μεταδεδομένων που σχετίζονται με τη διαχείριση των αρχείων 6. Ρόλοι και υπευθυνότητες 7. Μεταδεδομένα που σχετίζονται με την αρχειακή διαχείριση σε σχέση με τα μεταδεδομένα άλλων χώρων 8. Διαχείριση των μεταδεδομένων 9. Τύποι μεταδεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη του ISO Το ISO κάνει το διαχωρισμό μεταξύ των μεταδεδομένων που συλλέγονται κατά τη δημιουργία του αρχείου και των μεταδεδομένων που αποδίδονται στο αρχείο στη διάρκεια του κύκλου ζωής του. [4, 5.3] Επίσης αναφέρει ότι μεταδεδομένα δύναται να αποδοθούν σε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης των αρχείων (ξεχωριστά αρχεία, σύνολα αρχείων και ολόκληρα αρχειακά συστήματα). [4, 8.1] Ορίζει τις διεργασίες που περιλαμβάνει η διαχείριση μεταδεδομένων ως εξής: [4, 8.3] Ορισμός πολιτικών και μεθόδων Δημιουργία και διατήρηση μεταδεδομένων Δημιουργία και διατήρηση δομών (structures) για τη διαχείριση μεταδεδομένων Καθορισμός του πότε και πως τα μεταδεδομένα πρέπει να συλλέγονται Τεκμηρίωση και εφαρμογή τυποποιημένων ορισμών (standard definitions) Αποθήκευση των μεταδεδομένων Περιγραφή των αρχείων Πρόσβαση στα μεταδεδομένα Διατήρηση των μεταδεδομένων Functional Requirements for Electronic Records Management Systems: Metadata Standard (The National Archives UK, 2002) Το πρότυπο αυτό αποτελεί το δεύτερο έγγραφο μεταξύ των τεσσάρων που μαζί απαρτίζουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης αρχείων (Requirements of Records Management Systems). Πρόκειται για τις προδιαγραφές που εξέδωσαν τα Εθνικά Αρχεία της Αγγλίας (National Archives) σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν τα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων (ΣΔΗΑ) που λειτουργούν στο δημόσιο τομέα. [6] Την έκδοση των τεκμηρίων αυτών ακολούθησε η αξιολόγηση των σχετικών προϊόντων λογισμικού που υπέβαλαν αίτηση πιστοποίησης, ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς σχετικών προϊόντων στο μέλλον. Η διαδικασία αυτή, η οποία αποβλέπει στην τυποποίηση στην αγορά των συστημάτων αυτών και στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας, βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την εξασφάλιση αυτής της διαλειτουργικότητας, το συγκεκριμένο πρότυπο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο e-gif (e-government Interoperability Framework) 5 και στο πρότυπο e-gms (e- Government Metadata Standard). 6 Επίσης, απαιτεί τα ΣΔΗΑ να υποστηρίζουν την εξαγωγή σε σχήμα XML 7 των μεταδεδομένων ενός αρχείου

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 329 Το πρότυπο δομείται με κεντρικό άξονα τα 17 στοιχεία μεταδεδομένων. Για κάθε ένα από αυτά καταγράφεται μία σειρά πληροφοριών σε ένα πίνακα με τυποποιημένα πεδία. 8 Οι πληροφορίες αυτές τεκμηριώνουν για κάθε στοιχείο, μεταξύ άλλων: τα επίπεδα στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων όπου το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκει εφαρμογή τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα του τα υποστοιχεία που ίσως να περιλαμβάνει την επαναληπτική ή μη ιδιότητα του την πηγή από όπου οι πιθανές τιμές προέρχονται την αντιστοιχία του στο e-gms 1. Τα στοιχεία μεταδεδομένων τα οποία το πρότυπο περιλαμβάνει είναι τα εξής: 2. Identifier: Μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης του αντικειμένου (object) 9 3. Title: Ο τίτλος που έχει αποδοθεί στο αντικείμενο 4. Subject: Λέξεις κλειδιά ή φράσεις που περιγράφουν θεματικά το αντικείμενο 5. Description: Περιγραφή του αντικειμένου σε ελεύθερο κείμενο 6. Creator: Το άτομο που είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο του αντικειμένου ως το σημείο της ανακήρυξης του ως αρχείο 7. Date: Ημερομηνία και ώρα που ένα σημαντικό γεγονός στο κύκλο ζωής του αντικειμένου συνέβη 8. Addressee: Το άτομο (ή άτομα) στον οποίο απευθυνόταν το αρχείο 9. Type: Τύπος αρχείου που παρουσιάζει κάποια ιδιότητα που το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα αρχεία (π.χ. ως προς το χρονικό διάστημα διατήρησης του) 10. Relation: Καταγράφει τη σχέση μεταξύ αρχείων ή το πώς ένα αρχείο σε ένα επίπεδο οργάνωσης του αρχειακού υλικού σχετίζεται με ένα άλλο επίπεδο 11. Aggregation: Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί σε πιο σημείο στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων μία πράξη αρχειακής διαχείρισης πραγματοποιείται 12. Language: Η γλώσσα του περιεχομένου του αντικειμένου 13. Location: Η φυσική τοποθεσία του αντικειμένου 14. Rights: Περιορισμοί και δικαιώματα επί της πρόσβασης στα αρχεία 15. Disposal: Η απόφαση σχετικά με το αν τα αρχεία θα διατηρηθούν στο διηνεκές ή θα καταστραφούν με το πέρας ενός χρονικού ορίου 16. Digital signature: Το παρόν πεδίο παραμένει κενό με την προοπτική να συμπληρωθεί όταν οι σχετικές τεχνολογίες χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερο εύρος 17. Preservation: Πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες που έχουν εφαρμοστεί επί του αντικειμένου για τη διατήρηση του 18. Mandate: Νομικοί και άλλοι λόγοι για τους οποίους τα αρχεία δημιουργούνται. 8 Στο τρίτο τεκμήριο με τίτλο Requirements of Records Management Systems Reference Document γίνεται μία καταγραφή των μεταδεδομένων βάσει του εκάστοτε επιπέδου στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων που περιγράφεται. Τα επίπεδα αυτά είναι: class, electronic folders/ parts/ records/ record components. 9 Ο όρος αντικείμενο χρησιμοποιείται για να δηλώσει συνολικά όλα τα επίπεδα στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων, τα οποία δύναται να λάβουν μεταδεδομένα (έγγραφο, αρχείο, υποφάκελος, φάκελος, σειρά, αρχειακό σύστημα)

6 330 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies Version 1.0 (National Archives of Australia, 1999) Το αυστραλιανό πρότυπο ακολουθεί την ίδια δομή με το προαναφερθέν αγγλικό. [5] Αποτελείται από 20 στοιχεία μεταδεδομένων που αναλύονται περαιτέρω σε 65 υποστοιχεία. Από τα 20 αυτά στοιχεία τα 8 αποτελούν τον πυρήνα των υποχρεωτικών στοιχείων. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μπορούν να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν και άλλα στοιχεία και υποστοιχεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το πρότυπο αποτελεί μία οδηγία προς τις εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού για τη δημιουργία προϊόντων που θα υπακούουν σε κάποιες κοινές αρχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απαίτηση της αυτόματης δημιουργίας και απόδοσης μεταδεδομένων. Σημαντικό ρόλο επίσης κατέχουν οι απαιτήσεις του ISO 15489, ενώ το πρότυπο εξασφαλίζει τη συμβατότητα του μοντέλου μεταδεδομένων με το πρότυπο μεταδεδομένων Australian Government Locator Service (AGLS) Metadata Element Set, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στην ανάκτηση κυβερνητικών πληροφοριών και υπηρεσιών στο διαδικτυακό περιβάλλον. 10 Παράλληλα έχει αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη περαιτέρω προτύπων σχετικών με τη διαχείριση μεταδεδομένων στην Αυστραλία. [7, 8] Τα στοιχεία μεταδεδομένων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο είναι τα εξής: 1. Agent: Μία συλλογική οντότητα ή ένα άτομο που είναι υπεύθυνο μία πράξη επί του αρχείου ή χρησιμοποιεί το αρχείο 2. Rights management; Πολιτικές, νομοθεσία και ταξινομικά συστήματα ασφάλειας που ρυθμίζουν την πρόσβαση επί του αρχείου 3. Title: Το όνομα του αρχείου 4. Subject: Το θέμα το οποίο περιγράφει το περιεχόμενο του αρχείου 5. Description: Περιγραφή, σε ελεύθερο κείμενο του περιεχομένου και /ή του σκοπού του αρχείου 6. Language: Η γλώσσα του περιεχομένου του αρχείου 7. Relation: Η σύνδεση μεταξύ ενός αρχείου και ενός άλλου αρχείου ή ενός πληροφοριακού πόρου/ η σύνδεση μεταξύ αντικειμένων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων 8. Coverage: Χρονικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου του αρχείου 9. Function: Οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες που το περιεχόμενο του αρχείου τεκμηριώνει. 10. Date: Η ημερομηνίες και οι ώρες που το αρχείο δημιουργήθηκε, πρωτοκολλήθηκε και διεκπεραιώθηκε 11. Type: Η τυπολογία του εγγράφου (γράμμα, μήνυμα, παρουσίαση, αναφορά κλπ.) 12. Aggregation level: Το σημείο στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων που ανήκει το αντικείμενο που περιγράφεται 13. Format: Η λογική (data και media format) και φυσική (μέσο και έκταση) φόρμα του αρχείου 14. Record identifier: Μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης του αρχείου 15. Management history: Οι περιγραφές και οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν όλες οι πράξεις αρχειακής διαχείρισης επί του αρχείου 16. Use history: Οι περιγραφές και οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν όλες οι νόμιμες και παράνομες προσπάθειες για πρόσβαση και χρήση του αρχείου 17. Preservation history: Οι περιγραφές και οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν όλες οι πράξεις που στόχο είχαν να διασφαλήσουν ότι το αρχείο θα παραμείνει προσβάσιμο και αναγνώσιμο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 10

7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Location: Η θέση όπου βρίσκεται το αρχείο, είτε η φυσική θέση είτε στο σύστημα 19. Disposal: Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις συνθήκες οι οποίες ελέγχουν την εξουσιοδοτημένη καταστροφή του αρχείου 20. Mandate: Η νομοθεσία, η πολιτική, το πρότυπο, η οδηγία ή οι προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου που δημιουργούν απαιτήσεις για τη δημιουργία, διατήρηση και έλεγχο επί της πρόσβασης και χρήσης του αρχείου. MOdel REQuirements for the Management of Electronic Records (MOREQ IDA Programme, European Commission, 2001) Η ανάγκη για ένα σύνολο προδιαγραφών για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράστηκε για πρώτη φορά στη συνάντηση του DLM-Forum 11 το Συνέπεια αυτής ήταν το πρόγραμμα IDA 12 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθέσει, έπειτα από διαγωνισμό, στην εταιρεία Cornwell Affiliates plc, την ανάπτυξη αυτών των προδιαγραφών. [1] Στην παρούσα έκδοση, οι προδιαγραφές του MOREQ έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να βρίσκουν εφαρμογή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Οι συντάκτες του αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που ένα έγγραφο με τόσο ευρύ φάσμα εφαρμογών αντιμετωπίζει, αναφέροντας ότι οι προδιαγραφές του MOREQ θέτουν ένα γενικό πλαίσιο αρχών που πρέπει να διέπει ένα ΣΔΗΑ εναπόκειται στους οργανισμούς που θα το εφαρμόσουν να το εξειδικεύσουν και να το προσαρμόσουν στις δικές τους απαιτήσεις. To MoReq έχει μεταφραστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ωστόσο δεν υπάρχει πρόγραμμα πιστοποίησης ανάλογο με αυτό που έχουν αναπτύξει τα National Archives (UK). Η ανάπτυξη των προδιαγραφών σχετικά με τα μεταδεδομένα έχει ως βασικό άξονα το εκάστοτε επίπεδο στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων που περιγράφεται. Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής: record, file volume, file and class, classification scheme. 11 Document Life-Cycle Management (DLM) Forum Τώρα πλέον ονομάζεται IDABC (Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) -

8 332 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Στο επίπεδο του αρχείου, τα στοιχεία μεταδεδομένων είναι τα ακόλουθα: 1. Identifier 16. Retention schedule [Τα χρονικά όρια διατήρησης του αρχείου] 2. Subject 17. Status of transfer [Πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις του αρχείου] 18. Author 18. User-defined metadata elements 19. Person or post responsible for the maintenance of the record in the Electronic Records Management System (ERMS) 20. Date (and time if appropriate) of 19. Date at which security classification is to be reviewed 20. Electronic signature(s), certificate(s), counter-signature(s) compilation of the record 21. Addressee(s) 21. Electronic signature authentication(s), including certification authority, date and time checked 22. Record type [Η τυπολογία του εγγράφου (γράμμα, μήνυμα, παρουσίαση, αναφορά κλπ.)] 22. Date sent 23. Registration date/time 23. Date received 24. User group access rights 24. Links to related records 25. User access rights 25. Intellectual property restrictions 26. Security category 26. Document version 27. Security category history 27. Language 28. Preservation metadata 28. Encryption information 29. Vital record indicator [Ένδειξη αν το αρχείο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του οργανισμού] 15. Extract 13 identifier 29. Electronic watermark information 13 Extract (of a record): Αντίγραφο ενός αρχείου στο οποίο έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές για να αποκρυφτούν κάποια στοιχεία αλλά όχι για να προστεθούν ή να τροποποιηθούν τα περιεχόμενα του (MoReq). Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν δημοσιοποιούνται αρχεία αλλά αποκρύπτονται τα ονόματα που περιέχονται σε αυτά με σκοπό την προστασία του προσωπικού απορρήτου.

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 333 Αντιστοίχιση των Στοιχείων των Τριών Μοντέλων με το Dublin Core Metadata Model 14 Πίνακας land 14 Η αντιστοίχιση μεταξύ των μοντέλων MoReq Dublin Core περιλαμβάνεται στο έγγραφο των προδιαγραφών του MoReq (Annex 5, pp. 123)

10 334 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Συμπεράσματα Ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί να δημιουργηθούν από διάφορες πηγές, όπως για παράδειγμα από δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, αλλά και από φυσικά πρόσωπα και να έχουν διάφορες μορφές, όπως έγγραφα, έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, τύπος κλπ. Όπως φάνηκε από την παράθεση των διαφορετικών προτύπων μεταδεδομένων, τα στοιχεία δεδομένων που προτείνονται έχουν σημαντικές ομοιότητες, και επομένως είναι απαραίτητος ο αυστηρός καθορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων, προκειμένου να αναπτυχθεί το σύστημα που θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλισθεί η κατοχύρωση της χρήσης ενός προτύπου, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των προδιαγραφών που τίθενται. Είναι επίσης εξ ίσου σημαντικό να καλλιεργηθεί και να διασφαλιστεί η αποδοχή της συγκέντρωσης και καταχώρισης των στοιχείων που απαιτούνται στο μοντέλο, τόσο στη φάση δημιουργίας των αρχικών τεκμηρίων, όσο και στη φάση δημιουργίας και συντήρησης των αρχείων, δεδομένου ότι συχνά οι εργασίες αυτές θεωρούνται χρονοβόρες ή και περιττές στο πλαίσιο της καθημερινότητας στη λειτουργία μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Βιβλιογραφία 1. Cornwell Management Consultants plc [for European Commission Interchange of Documentation between Administrators] Model Requirements for the Management of Electronic Records MoReq Specification. [τεκμήριο www, URL: moreq.html, ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 2. International Organization for Standardization. ISO :2001 Records Management General 3. International Organization for Standardization. ISO/TR :2001 Records Management Guidelines 4. International Organization for Standardization. ISO/DIS :2004 Metadata for Records Principles 5. National Archives of Australia Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies. [τεκμήριο www, URL: rkms/summary.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 6. National Archives of UK Requirements For Electronic Records Management Systems 1: Functional Requirements, 2: Metadata Standard, 3: Reference Document, 4: Implementation Guide. [τεκμήριο www, URL: electronicrecords/reqs2002/, ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 7. State Records of South Australia South Australian Recordkeeping Metadata Standard. [τεκμήριο www, URL: Australian_Recordkeeping_Metadata_Standard, ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 8. Public Record Office Victoria VERS Metadata Scheme. [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 9. Σταυράκης, Ν Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Αρχείων κατά ISO :2001 Ε- φαρμογή σε μία Τράπεζα. Πτυχιακή Εργασία. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας.

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων 6/10/2010. Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου. {boudouri,papatheodor}@ionio.gr

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων 6/10/2010. Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου. {boudouri,papatheodor}@ionio.gr Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου {boudouri,papatheodor}@ionio.gr Εργαστήριο Χηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Σμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος Η διαχείριση των αρχείων στην εποχή της πληροφορίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νέα υποστρώματα Η πληροφορία, πολύτιμος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ηλ.ταχ.: stellachatzimari@gmail.com 4 Benefits of International Standards, http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm.

ηλ.ταχ.: stellachatzimari@gmail.com 4 Benefits of International Standards, http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm. Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συµβολή του ISO και του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη 1, Στέλλα Χατζηµαρή 2 Τυποποίηση και πρότυπα - Βασικές έννοιες Σύµφωνα µε το πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 45020:2006

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 1 Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ. 4 και παρ. 5 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.Δ. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Σχέδιο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

papatheodor@lib. demokritos.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

papatheodor@lib. demokritos.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Γεωργία Προκοπιάδου georgia@mland.gr Διονύσης Μοσχόπουλος moschop@ionio.gr Χρήστος Παπαθεοδώρου papatheodor@lib. demokritos.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ02 Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου. Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 2 ο Μάθημα Μικρή επανάληψη... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές σε θέµατα που άπτονται της Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης και της Εθελοντικής ιαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν κείµενο καταρτίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Σύνοψη Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) έχει αποτελέσει πεδίο ερευνών τόσο στην ιατρική όσο και στην ιατρική πληροφορική για αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES Καλλιθέα 26-3-2013 Αρ. πρωτ: 911 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής (

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα