Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων. Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων. Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη"

Transcript

1 Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη Εισαγωγή Η εισαγωγή πρακτικών διαχείρισης της γνώσης στο πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού συνεπάγεται τη συστηματική οργάνωση των καταγεγραμμένων πηγών πληροφόρησης που ο οργανισμός αυτός διαθέτει. Ανάμεσα στις πηγές αυτές, σημαντική θέση καταλαμβάνουν τα αρχεία του. Τα αρχεία καταγράφουν την εσωτερική γνώση των υπαλλήλων, τις στρατηγικές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις επιχειρηματικές διεργασίες και την πνευματική ιδιοκτησία του οργανισμού. Η σχέση μεταξύ της διαχείρισης της γνώσης και της διαχείρισης των αρχείων είναι στενή. Για κάποιες από τις δραστηριότητες της πρώτης υπάρχουν αντίστοιχες δραστηριότητες για τη δεύτερη. Η διαχείριση της γνώσης εντοπίζει, αποθηκεύει, ανακτά, διαμοιράζει, διατηρεί και προστατεύει τη γνώση του οργανισμού. Οι διαχειριστές των αρχείων κάνουν τις ίδιες ενέργειες διαχειριζόμενοι ένα τμήμα της καταγεγραμμένης πληροφορίας που διαθέτει ο οργανισμός, η οποία είναι ένα τμήμα της γνώσης του οργανισμού. Και οι δύο κλάδοι χρησιμοποιούν κάποια κοινά τεχνολογικά εργαλεία, όπως βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης εγγράφων, ψηφιοποίηση και άλλες τεχνολογίες της πληροφορίας για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι όμως ξεπερνούν την απλή εφαρμογή τεχνολογιών. Επιπλέον, και οι δύο τομείς στηρίζονται σε ορθά ανεπτυγμένες πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή των τεχνολογικών αυτών λύσεων. Παρόλα αυτά, αν και ο επιχειρηματικός στόχος, οι μεθοδολογίες και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται είναι παρόμοιες, οι δύο αυτοί τομείς δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους μα αλληλοσυμπληρώνονται. Ένα καλά οργανωμένο σύστημα διαχείρισης αρχείων αποτελεί το κατάλληλο έδαφος για τη στήριξη μίας προσπάθειας διαχείρισης της γνώσης, ενώ από την πλευρά της η διαχείριση της γνώσης ενισχύει την αξία της συστηματικής εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών διαχείρισης αρχείων. Εξίσου στενή είναι πλέον η σχέση μεταξύ αρχείων και πληροφορικής. Η διάδοση της διαδικτυακής τεχνολογίας και η αυξανόμενη εξάρτηση των οργανισμών από την ψηφιακή πληροφορία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί οργανώνονται και λειτουργούν. Η μηχανοργάνωση των σύγχρονων οργανισμών και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οδηγούν στη δημιουργία ενός μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών αρχείων, πολλά εκ των οποίων δεν δύναται να τυπωθούν σε χαρτί ώστε να διαχειριστούν με τον παραδοσιακό τρόπο ιστότοποι, ηλεκτρονικά μηνύματα, βάσεις δεδομένων κλπ. Οι παράγοντες αυτοί έχουν δημιουργήσει νέες ευθύνες και ευκαιρίες για τα επαγγέλματα που παραδοσιακά διαχειρίζονταν την πληροφορία, κάνοντας τα να επανεξετάζουν τις παραδόσεις τους και να αναζητούν νέους ρόλους που να συνδέουν την διαχείριση της πληροφορίας με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική διαχείριση της πληροφορίας έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, συντονισμό και διοχέτευση της πληροφορίας σε όλη την έκταση του οργανισμού, αντιμετωπίζοντας την πληροφορία ως ένα ενοποιημένο πόρο. Οι διαχειριστές των πληροφοριακών πόρων πρέπει πλέον να διαθέτουν μία ολόπλευρη άποψη για τους πληροφοριακούς πόρους του οργανισμού, παρότι αυτοί διαχειρίζονται από διαφορετικούς τομείς (διαχειριστές αρχείων, αρχειονόμοι, διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων, βιβλιοθηκονόμοι) και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να επιλύσουν

2 326 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση, την οργάνωση και διατήρηση της πληροφορίας ανεξάρτητα από το μέσο το οποίο την φέρει. Οι παραπάνω παράγοντες τονίζουν τη σχέση μεταξύ διαχείρισης αρχείων, διαχείρισης γνώσης και της διαχείρισης της τεχνολογίας της πληροφορίας και των πληροφοριακών πόρων στο πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού. Επιπλέον, καθιστούν την ανάγκη της οργανωμένης διαχείρισης των ηλεκτρονικών αρχείων επιτακτική. Η απάντηση διεθνών και εθνικών οργανισμών αρχείων είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Αρχείων. Σημαντική θέση μεταξύ αυτών των προδιαγραφών κατέχει η αναφορά στα μεταδεδομένα. Η διαχείριση των μεταδεδομένων θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της αρχειακής διαχείρισης, εξυπηρετώντας μία σειρά από σκοπούς και λειτουργίες. Στο πλαίσιο της αρχειακής διαχείρισης, τα μεταδεδομένα ορίζονται ως δεδομένα τα οποία περιγράφουν το εξωτερικό πλαίσιο, το περιεχόμενο και την εσωτερική δομή των αρχείων καθώς και τη διαχείριση τους σε βάθος χρόνου. [2, 3.12] Αποτελούν δομημένη ή ημιδομημένη πληροφορία η οποία στηρίζει τη δημιουργία, πρωτοκόλληση, ταξινόμηση, πρόσβαση και διατήρηση των αρχείων σε βάθος χρόνου, εκπληρώνοντας έτσι και την υποχρέωση για προσδιορισμό, συγκέντρωση, διατήρηση και διάχυση, όπως ορίζουν οι λειτουργικές προδιαγραφές. Επιτρέπουν την ταυτοποίηση και πιστοποίηση των αρχείων και την παροχή ενός πλαισίου πληροφοριών σχετικά με τα αρχεία, τα άτομα, τις διεργασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούν, διαχειρίζονται, διατηρούν και χρησιμοποιούν τα αρχεία αυτά και τις πολιτικές που τα διέπουν. [4, 4] Ορισμοί Στην παρούσα παρουσίαση, ως Αρχείο (Record) 1 ορίζεται η πληροφορία που δημιουργήθηκε, ελήφθη και διατηρήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο από έναν οργανισμό ή πρόσωπο με σκοπό την πλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή κατά τη διεκπεραίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. [2, 3.15]. Ο όρος Αρχείο Record αντιδιαστέλλεται ως προς τον όρο Ιστορικό Αρχείο Archive στο ότι ο πρώτος καλύπτει την περίοδο του κύκλου ζωής των αρχείων που αρχίζει από τη στιγμή που εκείνα δημιουργούνται και τελειώνει όταν επιλέγονται για διατήρηση για ιστορικούς λόγους και αποσύρονται για φύλαξη στα ιστορικά αρχεία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αρχείων, τα οποία τα διαχωρίζουν από τα Έγγραφα (Τεκμήρια, Documents) αποτελούν η αποδεικτική ισχύ τους και το γεγονός ότι από τη στιγμή της δημιουργίας τους δεν δύναται να τροποποιηθούν. 2 Το ποια έγγραφα αποκτούν την ιδιότητα του αρχείου, και πότε αυτό δύναται να συμβεί, απαιτεί κριτική ικανότητα από την πλευρά του δημιουργού των αρχείων, ιδίως στο σύγχρονο μηχανογραφημένο περιβάλλον λειτουργίας των οργανισμών. Όπως η ακόλουθη δήλωση αναφέρει: επιχειρηματικές ή προσωπικές πράξεις πρέπει να καταγραφούν ως αρχεία και να συνδεθούν με τα μεταδεδομένα τα οποία χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο για αυτά επιχειρηματικό περιβάλλον όταν ωθούν ένα οργανισμό ή ένα άτομο σε δράση, όταν καταστούν ένα οργανισμό ή ένα άτομο υπεύθυνο ή όταν τεκμηριώνουν μία πράξη, μία απόφαση ή μία διεργασία λήψης αποφάσεων. [2, 9.1] Στο πλαίσιο αυτό, ως Διαχείριση των Αρχείων (Records Management) ορίζεται το Τμήμα της Διοίκησης που είναι υπεύθυνο για τον επαρκή και συστηματικό έλεγχο της δημιουργίας, συλλογής, διατήρησης, χρήσης και απομάκρυνσης των αρχείων, περιλαμβανομένων των διαδικασιών εκείνων που είναι αρμόδιες για τη συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων 1 Ο όρος archive(s) χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών αρχείων και του χώρου όπου αυτά φυλάσσονται και βρίσκεται εκτός της έννοιας του records management, που η παρουσίαση αυτή επεξεργάζεται 2 Ακόμα και στην περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή επί του αρχείου, θα πρέπει να καταγράφεται λεπτομερώς στα μεταδεδομένα του

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 327 και πληροφοριών με τη μορφή αρχείων σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες και διεκπεραιώσεις. [2, 3.16] Παρακάτω, δίνεται η περιγραφή των μοντέλων μεταδεδομένων που έχουν αναπτυχθεί στην Αγγλία και στην Αυστραλία, καθώς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ προηγείται η περιγραφή των σχετικών διεθνών προτύπων ISO. ISO :2001-Records Management Το πρότυπο παρέχει καθοδήγηση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης αρχείων. [2] Βρίσκει εφαρμογή στη διαχείριση των αρχείων, σε κάθε φόρμα ή μέσο, που έχουν δημιουργηθεί ή ληφθεί από κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή άτομο, κατά τη διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λειτουργώντας ως απόδειξη των δραστηριοτήτων αυτών. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψιν και ικανοποιεί τις αρχειακές απαιτήσεις που θέτει η σειρά προτύπων ISO Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές, ο σχεδιασμός των οποίων απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι επαρκή αρχεία δημιουργούνται, συλλέγονται και διαχειρίζονται κατάλληλα. Επαρκή αρχεία είναι αυτά που χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα, εγκυρότητα, ακεραιότητα και χρηστικότητα, συμμορφούμενα με το κείμενο νομοθετικό - ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα άρθρα του προτύπου δομούνται ως εξής: 1. Σκοπός 2. Κανονιστικές παραπομπές 3. Όροι και ορισμοί 4. Προσδοκώμενα οφέλη εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης αρχείων 5. Νομοθετικό-ρυθμιστικό περιβάλλον 6. Πολιτική και υπευθυνότητες 7. Προϋποθέσεις συστήματος διαχείρισης αρχείων 8. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης αρχείων 9. Διεργασίες και έλεγχοι στη διαχείριση των αρχείων 10. Παρακολούθηση και έλεγχος 11. Εκπαίδευση Διάφοροι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης έχουν προχωρήσει στην έκδοση συνοδευτικού υλικού σχετικά με αυτό το πρότυπο 3, ενώ Εθνικές Αρχειακές Υπηρεσίες το μνημονεύουν εκτενώς στην έκδοση οδηγιών σχετικά με την αρχειακή διαχείριση. Εξ άλλου, έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο μέρος του διεθνούς προτύπου με τις κατευθυντήριες οδηγίες. [3] ISO/DIS Metadata for Records-Principles Το προσχέδιο του προτύπου ISO αποτελεί το πρώτο έγγραφο μίας τριλογίας που επεξεργάζεται η τεχνική επιτροπή ISO/TC 46 σχετικά με τη διαχείριση των μεταδεδομένων στο αρχειακό περιβάλλον. 4 Αναπτύσσει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία, διαχείριση και χρήση μεταδεδομένων σχετικών με την αρχειακή διαχείριση και εξηγεί τους κανόνες που τα διέπουν. Δεν παρέχει ένα συγκεκριμένο, υποχρεωτικό σύνολο μεταδεδομένων προς εφαρμογή αλλά επεξηγεί τις προδιαγραφές που το ISO έχει θέσει στο συγκεκριμένο χώρο. [4] Τα άρθρα του προσχεδίου του προτύπου δομούνται ως εξής: 1. Σκοπός 3 Ενδεικτικά αναφέρονται οι Οργανισμοί Τυποποίησης της Μεγάλης Βρετανίας (BSI, και της Αυστραλίας (SA, 4 Το 2 ο έγγραφο τιτλοφορείται Implementation issues και το 3 ο Evaluation of existing metadata sets and initiatives to ISO Και τα δύο βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

4 328 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ 2. Κανονιστικές παραπομπές 3. Όροι και ορισμοί 4. Μεταδεδομένα σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων 5. Σκοπός των μεταδεδομένων που σχετίζονται με τη διαχείριση των αρχείων 6. Ρόλοι και υπευθυνότητες 7. Μεταδεδομένα που σχετίζονται με την αρχειακή διαχείριση σε σχέση με τα μεταδεδομένα άλλων χώρων 8. Διαχείριση των μεταδεδομένων 9. Τύποι μεταδεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη του ISO Το ISO κάνει το διαχωρισμό μεταξύ των μεταδεδομένων που συλλέγονται κατά τη δημιουργία του αρχείου και των μεταδεδομένων που αποδίδονται στο αρχείο στη διάρκεια του κύκλου ζωής του. [4, 5.3] Επίσης αναφέρει ότι μεταδεδομένα δύναται να αποδοθούν σε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης των αρχείων (ξεχωριστά αρχεία, σύνολα αρχείων και ολόκληρα αρχειακά συστήματα). [4, 8.1] Ορίζει τις διεργασίες που περιλαμβάνει η διαχείριση μεταδεδομένων ως εξής: [4, 8.3] Ορισμός πολιτικών και μεθόδων Δημιουργία και διατήρηση μεταδεδομένων Δημιουργία και διατήρηση δομών (structures) για τη διαχείριση μεταδεδομένων Καθορισμός του πότε και πως τα μεταδεδομένα πρέπει να συλλέγονται Τεκμηρίωση και εφαρμογή τυποποιημένων ορισμών (standard definitions) Αποθήκευση των μεταδεδομένων Περιγραφή των αρχείων Πρόσβαση στα μεταδεδομένα Διατήρηση των μεταδεδομένων Functional Requirements for Electronic Records Management Systems: Metadata Standard (The National Archives UK, 2002) Το πρότυπο αυτό αποτελεί το δεύτερο έγγραφο μεταξύ των τεσσάρων που μαζί απαρτίζουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης αρχείων (Requirements of Records Management Systems). Πρόκειται για τις προδιαγραφές που εξέδωσαν τα Εθνικά Αρχεία της Αγγλίας (National Archives) σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν τα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων (ΣΔΗΑ) που λειτουργούν στο δημόσιο τομέα. [6] Την έκδοση των τεκμηρίων αυτών ακολούθησε η αξιολόγηση των σχετικών προϊόντων λογισμικού που υπέβαλαν αίτηση πιστοποίησης, ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς σχετικών προϊόντων στο μέλλον. Η διαδικασία αυτή, η οποία αποβλέπει στην τυποποίηση στην αγορά των συστημάτων αυτών και στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας, βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την εξασφάλιση αυτής της διαλειτουργικότητας, το συγκεκριμένο πρότυπο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο e-gif (e-government Interoperability Framework) 5 και στο πρότυπο e-gms (e- Government Metadata Standard). 6 Επίσης, απαιτεί τα ΣΔΗΑ να υποστηρίζουν την εξαγωγή σε σχήμα XML 7 των μεταδεδομένων ενός αρχείου

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 329 Το πρότυπο δομείται με κεντρικό άξονα τα 17 στοιχεία μεταδεδομένων. Για κάθε ένα από αυτά καταγράφεται μία σειρά πληροφοριών σε ένα πίνακα με τυποποιημένα πεδία. 8 Οι πληροφορίες αυτές τεκμηριώνουν για κάθε στοιχείο, μεταξύ άλλων: τα επίπεδα στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων όπου το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκει εφαρμογή τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα του τα υποστοιχεία που ίσως να περιλαμβάνει την επαναληπτική ή μη ιδιότητα του την πηγή από όπου οι πιθανές τιμές προέρχονται την αντιστοιχία του στο e-gms 1. Τα στοιχεία μεταδεδομένων τα οποία το πρότυπο περιλαμβάνει είναι τα εξής: 2. Identifier: Μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης του αντικειμένου (object) 9 3. Title: Ο τίτλος που έχει αποδοθεί στο αντικείμενο 4. Subject: Λέξεις κλειδιά ή φράσεις που περιγράφουν θεματικά το αντικείμενο 5. Description: Περιγραφή του αντικειμένου σε ελεύθερο κείμενο 6. Creator: Το άτομο που είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο του αντικειμένου ως το σημείο της ανακήρυξης του ως αρχείο 7. Date: Ημερομηνία και ώρα που ένα σημαντικό γεγονός στο κύκλο ζωής του αντικειμένου συνέβη 8. Addressee: Το άτομο (ή άτομα) στον οποίο απευθυνόταν το αρχείο 9. Type: Τύπος αρχείου που παρουσιάζει κάποια ιδιότητα που το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα αρχεία (π.χ. ως προς το χρονικό διάστημα διατήρησης του) 10. Relation: Καταγράφει τη σχέση μεταξύ αρχείων ή το πώς ένα αρχείο σε ένα επίπεδο οργάνωσης του αρχειακού υλικού σχετίζεται με ένα άλλο επίπεδο 11. Aggregation: Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί σε πιο σημείο στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων μία πράξη αρχειακής διαχείρισης πραγματοποιείται 12. Language: Η γλώσσα του περιεχομένου του αντικειμένου 13. Location: Η φυσική τοποθεσία του αντικειμένου 14. Rights: Περιορισμοί και δικαιώματα επί της πρόσβασης στα αρχεία 15. Disposal: Η απόφαση σχετικά με το αν τα αρχεία θα διατηρηθούν στο διηνεκές ή θα καταστραφούν με το πέρας ενός χρονικού ορίου 16. Digital signature: Το παρόν πεδίο παραμένει κενό με την προοπτική να συμπληρωθεί όταν οι σχετικές τεχνολογίες χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερο εύρος 17. Preservation: Πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες που έχουν εφαρμοστεί επί του αντικειμένου για τη διατήρηση του 18. Mandate: Νομικοί και άλλοι λόγοι για τους οποίους τα αρχεία δημιουργούνται. 8 Στο τρίτο τεκμήριο με τίτλο Requirements of Records Management Systems Reference Document γίνεται μία καταγραφή των μεταδεδομένων βάσει του εκάστοτε επιπέδου στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων που περιγράφεται. Τα επίπεδα αυτά είναι: class, electronic folders/ parts/ records/ record components. 9 Ο όρος αντικείμενο χρησιμοποιείται για να δηλώσει συνολικά όλα τα επίπεδα στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων, τα οποία δύναται να λάβουν μεταδεδομένα (έγγραφο, αρχείο, υποφάκελος, φάκελος, σειρά, αρχειακό σύστημα)

6 330 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies Version 1.0 (National Archives of Australia, 1999) Το αυστραλιανό πρότυπο ακολουθεί την ίδια δομή με το προαναφερθέν αγγλικό. [5] Αποτελείται από 20 στοιχεία μεταδεδομένων που αναλύονται περαιτέρω σε 65 υποστοιχεία. Από τα 20 αυτά στοιχεία τα 8 αποτελούν τον πυρήνα των υποχρεωτικών στοιχείων. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μπορούν να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν και άλλα στοιχεία και υποστοιχεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το πρότυπο αποτελεί μία οδηγία προς τις εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού για τη δημιουργία προϊόντων που θα υπακούουν σε κάποιες κοινές αρχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απαίτηση της αυτόματης δημιουργίας και απόδοσης μεταδεδομένων. Σημαντικό ρόλο επίσης κατέχουν οι απαιτήσεις του ISO 15489, ενώ το πρότυπο εξασφαλίζει τη συμβατότητα του μοντέλου μεταδεδομένων με το πρότυπο μεταδεδομένων Australian Government Locator Service (AGLS) Metadata Element Set, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στην ανάκτηση κυβερνητικών πληροφοριών και υπηρεσιών στο διαδικτυακό περιβάλλον. 10 Παράλληλα έχει αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη περαιτέρω προτύπων σχετικών με τη διαχείριση μεταδεδομένων στην Αυστραλία. [7, 8] Τα στοιχεία μεταδεδομένων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο είναι τα εξής: 1. Agent: Μία συλλογική οντότητα ή ένα άτομο που είναι υπεύθυνο μία πράξη επί του αρχείου ή χρησιμοποιεί το αρχείο 2. Rights management; Πολιτικές, νομοθεσία και ταξινομικά συστήματα ασφάλειας που ρυθμίζουν την πρόσβαση επί του αρχείου 3. Title: Το όνομα του αρχείου 4. Subject: Το θέμα το οποίο περιγράφει το περιεχόμενο του αρχείου 5. Description: Περιγραφή, σε ελεύθερο κείμενο του περιεχομένου και /ή του σκοπού του αρχείου 6. Language: Η γλώσσα του περιεχομένου του αρχείου 7. Relation: Η σύνδεση μεταξύ ενός αρχείου και ενός άλλου αρχείου ή ενός πληροφοριακού πόρου/ η σύνδεση μεταξύ αντικειμένων που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων 8. Coverage: Χρονικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου του αρχείου 9. Function: Οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες που το περιεχόμενο του αρχείου τεκμηριώνει. 10. Date: Η ημερομηνίες και οι ώρες που το αρχείο δημιουργήθηκε, πρωτοκολλήθηκε και διεκπεραιώθηκε 11. Type: Η τυπολογία του εγγράφου (γράμμα, μήνυμα, παρουσίαση, αναφορά κλπ.) 12. Aggregation level: Το σημείο στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων που ανήκει το αντικείμενο που περιγράφεται 13. Format: Η λογική (data και media format) και φυσική (μέσο και έκταση) φόρμα του αρχείου 14. Record identifier: Μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης του αρχείου 15. Management history: Οι περιγραφές και οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν όλες οι πράξεις αρχειακής διαχείρισης επί του αρχείου 16. Use history: Οι περιγραφές και οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν όλες οι νόμιμες και παράνομες προσπάθειες για πρόσβαση και χρήση του αρχείου 17. Preservation history: Οι περιγραφές και οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν όλες οι πράξεις που στόχο είχαν να διασφαλήσουν ότι το αρχείο θα παραμείνει προσβάσιμο και αναγνώσιμο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 10

7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Location: Η θέση όπου βρίσκεται το αρχείο, είτε η φυσική θέση είτε στο σύστημα 19. Disposal: Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις συνθήκες οι οποίες ελέγχουν την εξουσιοδοτημένη καταστροφή του αρχείου 20. Mandate: Η νομοθεσία, η πολιτική, το πρότυπο, η οδηγία ή οι προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου που δημιουργούν απαιτήσεις για τη δημιουργία, διατήρηση και έλεγχο επί της πρόσβασης και χρήσης του αρχείου. MOdel REQuirements for the Management of Electronic Records (MOREQ IDA Programme, European Commission, 2001) Η ανάγκη για ένα σύνολο προδιαγραφών για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράστηκε για πρώτη φορά στη συνάντηση του DLM-Forum 11 το Συνέπεια αυτής ήταν το πρόγραμμα IDA 12 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθέσει, έπειτα από διαγωνισμό, στην εταιρεία Cornwell Affiliates plc, την ανάπτυξη αυτών των προδιαγραφών. [1] Στην παρούσα έκδοση, οι προδιαγραφές του MOREQ έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να βρίσκουν εφαρμογή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Οι συντάκτες του αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που ένα έγγραφο με τόσο ευρύ φάσμα εφαρμογών αντιμετωπίζει, αναφέροντας ότι οι προδιαγραφές του MOREQ θέτουν ένα γενικό πλαίσιο αρχών που πρέπει να διέπει ένα ΣΔΗΑ εναπόκειται στους οργανισμούς που θα το εφαρμόσουν να το εξειδικεύσουν και να το προσαρμόσουν στις δικές τους απαιτήσεις. To MoReq έχει μεταφραστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ωστόσο δεν υπάρχει πρόγραμμα πιστοποίησης ανάλογο με αυτό που έχουν αναπτύξει τα National Archives (UK). Η ανάπτυξη των προδιαγραφών σχετικά με τα μεταδεδομένα έχει ως βασικό άξονα το εκάστοτε επίπεδο στην ιεραρχία οργάνωσης των αρχείων που περιγράφεται. Τα επίπεδα αυτά είναι τα εξής: record, file volume, file and class, classification scheme. 11 Document Life-Cycle Management (DLM) Forum Τώρα πλέον ονομάζεται IDABC (Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) -

8 332 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Στο επίπεδο του αρχείου, τα στοιχεία μεταδεδομένων είναι τα ακόλουθα: 1. Identifier 16. Retention schedule [Τα χρονικά όρια διατήρησης του αρχείου] 2. Subject 17. Status of transfer [Πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις του αρχείου] 18. Author 18. User-defined metadata elements 19. Person or post responsible for the maintenance of the record in the Electronic Records Management System (ERMS) 20. Date (and time if appropriate) of 19. Date at which security classification is to be reviewed 20. Electronic signature(s), certificate(s), counter-signature(s) compilation of the record 21. Addressee(s) 21. Electronic signature authentication(s), including certification authority, date and time checked 22. Record type [Η τυπολογία του εγγράφου (γράμμα, μήνυμα, παρουσίαση, αναφορά κλπ.)] 22. Date sent 23. Registration date/time 23. Date received 24. User group access rights 24. Links to related records 25. User access rights 25. Intellectual property restrictions 26. Security category 26. Document version 27. Security category history 27. Language 28. Preservation metadata 28. Encryption information 29. Vital record indicator [Ένδειξη αν το αρχείο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του οργανισμού] 15. Extract 13 identifier 29. Electronic watermark information 13 Extract (of a record): Αντίγραφο ενός αρχείου στο οποίο έχουν επέλθει κάποιες αλλαγές για να αποκρυφτούν κάποια στοιχεία αλλά όχι για να προστεθούν ή να τροποποιηθούν τα περιεχόμενα του (MoReq). Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν δημοσιοποιούνται αρχεία αλλά αποκρύπτονται τα ονόματα που περιέχονται σε αυτά με σκοπό την προστασία του προσωπικού απορρήτου.

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 333 Αντιστοίχιση των Στοιχείων των Τριών Μοντέλων με το Dublin Core Metadata Model 14 Πίνακας land 14 Η αντιστοίχιση μεταξύ των μοντέλων MoReq Dublin Core περιλαμβάνεται στο έγγραφο των προδιαγραφών του MoReq (Annex 5, pp. 123)

10 334 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Συμπεράσματα Ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί να δημιουργηθούν από διάφορες πηγές, όπως για παράδειγμα από δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, αλλά και από φυσικά πρόσωπα και να έχουν διάφορες μορφές, όπως έγγραφα, έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, τύπος κλπ. Όπως φάνηκε από την παράθεση των διαφορετικών προτύπων μεταδεδομένων, τα στοιχεία δεδομένων που προτείνονται έχουν σημαντικές ομοιότητες, και επομένως είναι απαραίτητος ο αυστηρός καθορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων, προκειμένου να αναπτυχθεί το σύστημα που θα καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλισθεί η κατοχύρωση της χρήσης ενός προτύπου, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των προδιαγραφών που τίθενται. Είναι επίσης εξ ίσου σημαντικό να καλλιεργηθεί και να διασφαλιστεί η αποδοχή της συγκέντρωσης και καταχώρισης των στοιχείων που απαιτούνται στο μοντέλο, τόσο στη φάση δημιουργίας των αρχικών τεκμηρίων, όσο και στη φάση δημιουργίας και συντήρησης των αρχείων, δεδομένου ότι συχνά οι εργασίες αυτές θεωρούνται χρονοβόρες ή και περιττές στο πλαίσιο της καθημερινότητας στη λειτουργία μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Βιβλιογραφία 1. Cornwell Management Consultants plc [for European Commission Interchange of Documentation between Administrators] Model Requirements for the Management of Electronic Records MoReq Specification. [τεκμήριο www, URL: moreq.html, ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 2. International Organization for Standardization. ISO :2001 Records Management General 3. International Organization for Standardization. ISO/TR :2001 Records Management Guidelines 4. International Organization for Standardization. ISO/DIS :2004 Metadata for Records Principles 5. National Archives of Australia Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies. [τεκμήριο www, URL: rkms/summary.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 6. National Archives of UK Requirements For Electronic Records Management Systems 1: Functional Requirements, 2: Metadata Standard, 3: Reference Document, 4: Implementation Guide. [τεκμήριο www, URL: electronicrecords/reqs2002/, ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 7. State Records of South Australia South Australian Recordkeeping Metadata Standard. [τεκμήριο www, URL: Australian_Recordkeeping_Metadata_Standard, ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 8. Public Record Office Victoria VERS Metadata Scheme. [τεκμήριο www, URL: ημερομηνία πρόσβασης: 05/09/05] 9. Σταυράκης, Ν Μελέτη Συστήματος Διαχείρισης Αρχείων κατά ISO :2001 Ε- φαρμογή σε μία Τράπεζα. Πτυχιακή Εργασία. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας.

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων 6/10/2010. Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου. {boudouri,papatheodor}@ionio.gr

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων 6/10/2010. Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου. {boudouri,papatheodor}@ionio.gr Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου {boudouri,papatheodor}@ionio.gr Εργαστήριο Χηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Σμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος Η διαχείριση των αρχείων στην εποχή της πληροφορίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νέα υποστρώματα Η πληροφορία, πολύτιμος

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014

Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 1 Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014 Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1.των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ. 4 και παρ. 5 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.Δ. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Σχέδιο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έργου PLANET ΑΕ ΕΠΙΣΕΥ/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές σε θέµατα που άπτονται της Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης και της Εθελοντικής ιαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν κείµενο καταρτίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr

«Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr «Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr Agenda 1 ο μέρος Σύγχρονες ανάγκες και λύσεις Πλήρης, Έγκυρη & Έγκαιρη Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services

Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Εφαρµογές πλοήγησης για φορητές συσκευές µε τη χρήση Web Services Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavr@dblab.ece.ntua.gr ιπλωµατική εργασία στο Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ταχ. Δ/νση Fax email : : : Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 2131306020 yap@yap.gov.gr ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014

Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014 Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014 Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) μέσω της Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Αναλύσεων &

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 5 89 Ζ39-50 Προέλευση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 Οι στόχοι της Βιβλιοθηκονοµίας του 70 Κοινή χρήση βιβλιογραφικών και εγγραφών για authorities για τη δηµιουργία συστήµατος εθνικού βιβλιογραφικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 1790/1988 (134Α ), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis September 2014 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Γνωστό και ως Συνοπτική Αποστολή Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδας Ένας Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις Διαχείριση αρχείων Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εξοικονόμηση χώρου Αύξηση αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων Webmaster 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Webmaster Γνωστό και ως Αρχιτέκτονας διαδικτύου, υπεύθυνος ανάπτυξης ιστοσελίδας, συγγραφέας ιστοσελίδας, διαχειριστής ιστοσελίδας Συνοπτική Ο webmaster ή webmistress

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2

Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος E: Διαπιστώσεις & Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Χρήστος Σιουλής (

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα