Αριθμός 4619 Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4619 Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012 4411"

Transcript

1 Αριθμός 4619 Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου Αριθμός S144 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με συγχώνευση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Φρενάρου-Αχερίτου και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δερύνειας Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Φρενάρου-Αχερίτου κα: η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δερύνειας, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προέβησαν σε συγχώνευση. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Δερύνειας θα μεταφέρει όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Φρενάρου-Αχερίτου. Το όνομα της νέας εταιρείας θα είναι Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αμμοχώστου. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Φρενάρου-Αχερίτου ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μαχαιρά ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 514S ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται όπ το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς εχί:ι απολεσθεί και για το Λόγο αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ.18 με αρ, Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή οε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό.

2 4412 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5146 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Με την παρούσα ειδοποίηση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αναφέρει ότι προτείνει να προβεί σε Τροποποίηση των Αδειών Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αιολικό Πάρκο), ΙΜ. 419(Α)/Κ και Ν- 419(Α)/Π , Ισχύος 99MW, Α Φάση 27MW, της εταιρείας Stivo Trading Ltd, στην περιοχή Πυργά, ΚΛαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/2006. Η ΡΥΘΜίΣΤίΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(ϊ)/2004 και Ν.143(ί)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/200Β 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) και συγκεκριμένα το Μέρος ΙΙί - Τροποποίηση Άδειας και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του 2004, 3. Την Αδεια Κατασκευής και την Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), με αριθμό Ν. 419(Α)/Κ και Ν. 419(Α)/Π , Ισχύος 99MW, Α Φάση 49.5MW, της εταιρείας Stivo Trading Ltd, στην περιοχή Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας, με ημερομηνία 10/11/2006, 4. Την υπ' αριθμό 734/2012 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28/05/2012 με την οποία η ΡΑΕΚ τροποποίησε τις άδειες Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π της εταιρείας Stivo Trading Ltd, ως ακολούθως: Β Μείωση της Α' Φάσης υλοποίησης του Αιολικού Πάρκου από 49,5MW σε 27MW, «Αλλαγή του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από General Electric, GE 1.5xle, ισχύος 1.5MW έκαστη σε Vestas V100 ισχύος 1.8MW έκαστη, > Έγκριση χωρσθέτησης των δέκα πέντε (15) Α/Γ της Α' Φάσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Πολεοδομία χωροταξικό σχεδιασμό, 5. Την υπ' αριθμό 803/2012 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19/10/2012 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε παράταση της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ , της εταιρείας Stivo Trading Ltd για ακόμη δύο (2) χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 09/11/2014, 6. Την επιστολή της εταιρείας Stivo Trading Ltd, ημερομηνίας 22/10/2012 με την οποία ζητά από την ΡΑΕΚ να εγκρίνει τροποποίηση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας Αιολικού Πάρκου, Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π , και πιο συγκεκριμένα μείωση της σιινολικής εγκατεστημένης ισχύος των πιο πάνω αδειών από 99MW σε 1 BMW, ήτοι δέκα (10) Ανεμογεννήτριες Vestas V100 ισχύος 1.8MW έκαστη, και αφού εξέτασε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο τις αιτήσεις όσον και τις Άδειες Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι προτείνει να προβεί στις πιο κάτω Τροποποιήσεις των αδειών Ν. 419(Α)/Κ , και Ν. 419(Α)/Π : Μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των πιο πάνω αδειών από 99MW σε 18MW, β Μείωση του συνολικού αριθμού των Ανεμογεννητριών σε δέκα (10), Διαγραφή του ειδικού όρου των αδειών που προβλέπει την κατά φάσεις υλοποίηση του Αιολικού Πάρκου. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, ότι προτείνει τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Stivo Trading Ltd θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13(3), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Αρθρο 13(3). Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, Κανονισμός 13- (2)(γ), οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες, παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση των αδειών οτα Γραφεία της ΡΑΕΚ, σιην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3 ς όροφος, 1080 Λευκωσία ή στο τηλέφωνο

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5147 ~-ί~9 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑ! ΤΩΝ ΝΕΩΝ 4 η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 0.2/2.4/4/ / ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση γιο υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηση των μακροχρόνια ανέργων και των νέων» συνολικού προϋπολογισμού Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο TOU Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό κοι Κοινωνική Συνοχή» , κάτω από τον Αξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή». Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που : α) Είναι ηλικίας μέχρι 29 ετών και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι νια τους τελευταίους 3 συνεχόμενους μήνες στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίιησης και Β) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πάνω από 7 συνεχόμενους μήνες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι που διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 5 συνεχόμενους μήνες, και προέρχονται από την Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία και πρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τομέα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδότου μένου με μέγιστο ύψος κατ' άτομο που προσλαμβάνεται, ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούμενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον 12 μήνες. Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν στην οικοδομική βιομηχανία θα ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου, με μέγιστο ποσό για 8 μήνες εργοδότησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδότου με νου για τέσσερις (4) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που μεταξύ άλλων: α) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της εργοδότησης του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήσουν στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης οτον ίδιο εργοδότη. β) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στις ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, ηλικίας από 15 ετών και άνω, που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας ο οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη Δημοκρατία. Όλοι οι πιο πάνω πρέπει να έχουν συνεχή και αδιάλειπτη νόμιμη παραμονή στη Δημοκρατία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Ο χρόνος φοίτησης στο εξωτερικό προσμετράται ως χρόνος παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. γ) Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει οτην ομάδα στόχου, σύμφωνο με το Σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας. δ) Η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που ορίζει το Σχέδιο. Δεν καλύπτονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι: α) Επιχειρήοεις/Εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα τα οποία είναι μέτοχοι τους. β) Αυτοεργοδοτοΰμενοι (ως εργοδότου μενοι/εργαζόμενοι). γ) Επιχειρησεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοοελίδα Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν από Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και οτο Τοπικό Γραφείο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σιη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απαοχοληοιμότητας, του επιχ ει ρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

4 4414 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5140 Πρόσκληση Υιιοβολής Προτάσεων ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ Αριθμός πρόσκλησης: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 Έχοντας υπόψη: (α) την Απόφαση με αριθμό 435/2007/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25' κ Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών», (β) την ατίόψααί] με αριθμό 457/2008/ΕΚ της Επιτροπής, της 5 Ίς Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την ε φαρμογή της Απόφασης αριθ. 435/2007/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο, (γ) την Απόφαση 2011/151/ΕΚ, της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2011 και την Απόφαση 2009/534/ΕΚ, της Επιτροπής, της 9 ης Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση της απόφασης 457/2008/ΕΚ των εφαρμοστικών κανόνων (δ) τους Κανόνες Επίλεξιμότητας των δαπανών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Version 4-16 March 2011) (ε) την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 781/2011 και ημερ. 24/00/2011, καθώς και τις Αποφάσεις του Υ πουργικού Συμβουλίου (αρ ) και ημερ. (26/11/2008) καί (αρ. 69,048) ημερ. (01/07/2009) (στ) την Απόφαση της επιτροπής της ΕΕ (αρ. (2011)5930) και ημερ. (12/08/2011) με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα του Ταμείου Ένταξης για το 2011, Η Υπεύθυνη Αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών (Κλάδος Ταμείων Αλληλεγγύης}, προβαίνει στην προκήρυξη πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότησα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο , και συγκεκριμένα το ετήσιο πρόγραμμα Το τταρόν έγγραφο και τα επισυνημμένα Παραρτήματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία και υποβολή πρότασης. Οι αιτούντες φορείς καλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα τα επισυναπτόμενα έντυπα. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της εν λόγω πρότασης. Σημειώνεται ότι επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις που προκηρύσσονται καθώς και άλλα πληροφοριακά έγγραφα όπως π.χ. οι Κανόνες Επιλεξιμάτητας των Δαπανών 1 του Ταμείου θα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής unds. II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Δράση είναι κάθε ενέργεια που εντάσσεται ατις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων και έχει λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Υττεύθυνη Αρχή.τ6υ;Ευρωπα(κού Ταμείου Ένταξης.ΥΤ^,;απ ϋθΰνει..πρόσκλησηιγια υποβολή.προτασεων στα πλαίσια των παρακάτω "επιλέξιμων κατηγοριών δράσεων.του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης που tiipopouv. α) διευκόλυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής διαδικασιών εισδοχής από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με τη στήριξη διαδικασιών διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και παροχής εμπειρογνωμοσύνης ή ανταλλαγής πληροφοριών για προσεγγίσεις που στοχεύουν συγκεκριμένες εθνικότητες ή κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών β) καλύτερη προετοιμασία των υπηκόων τρίτων χωρών για την ένταξη τους στην κοινωνία υποδοχής, στηρίζοντας μέτρα που αφορούν τον προ της αναχώρησης τους χρόνο και τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ένταξη τους, όπως: επαγγελματική κατάρτιση, πακέτα πληροφοριών, ολοκληρωμένα μαθήματα αγωγής του πολίτη και γλωσσική εκπαίδευση στη χώρα καταγωγής. Ομάδες - Στόχοι πς.όποίες καλύπτουν οιενέργείες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης VTX είναι: Οι υπήκοοι τρίτων χωρών (ΥΤΧ) που βρίσκονται στο έδαφος τρίτης χώρας και που συμμορφώνονται με ειδικά προ της αναχώρησης μέτρα ή/και όρους που προβλέπονται από το εθνικά δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την ικανότητα ένταξης στην κοινωνία του εν λόγω κράτους μέλους, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος ταμείου, σι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου για την οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί οριστική απόφαση ή απολαύουν καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας ή υπάγονται στην κατηγορία των προσφύγων ή οε καθεστώς επικουρικής προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους. ΣΤΟΧΟΙ Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ για την Κύπρο, για την παρούσα πρόσκληση αποβλέπει στην υλοποίηαη των ακόλουθων γενικών στόχων: Υποβοήθηση της διαδικασίας ένταξης ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία Βελτίωση πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με ΥΤΧ Για το εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ για το 2011, επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι αποκλειστικά δράσεις των κατηγοριών που καθορίζονται στο κεφάλαιο III της παρούσας πρόσκλησης για 1 Προαοχή! Τα παραρτήματα έχουν αναθεωρηθεί σε σχέση με προηγούμενες προσκλήσεις.

6 4416 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 υποβολή προτάσεων, βάσει των απαιτήσεων που καθορίζονται στα έγγραφα της πρόσκλησης. Οι δράσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν πρακτική χρησιμότητα και να παράγουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σημειώνεται άπ οι δράσεις θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ είναι: (α) Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των «Κοινών Βασικών Αρχών της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ε.Ε» (β) Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη δεικτών και μεθόδων αξιολόγησης για την αξιολόγηση της προόδου, την προσαρμογή των πολιτικών και των μέτρων και τη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης. (γ) Προτεραιότητα 3: Οικοδόμηση ικανοτήτων για τη χάραξη πολιτικής, συντονισμός και οικοδόμηση διαπολιτιομικών δεξιοτήτων στα κράτη μέλη, οε διάφορα επίπεδα και κυβερνητικές υπηρεσίες. (δ) Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή εμπειριών, ορθών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών-Μελών. Δράση [Αρ.1.1] - (Προτεραιότητα 1 -ΔράσηΑΙ Ετήσιου Προγράμματος 2011} Τίτλος δράα ης Πολυεττίπεδο εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης Τής ελληνικής σε ενήλικους ΥΤΧ Γενική Περιγραφή Η δράση αφορά πολυεπίπεδο εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που διαμένουν στην Κύπρο και το οποίο θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας στόχου. Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν βασικές ικανότητες στην ανάγνωση και γραφή καθώς και στην προφορική επικοινωνία που θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή τους ζωή. Όλα τα μαβήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο). Στόχοι.. Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία μέσω της απόκτησης άμεσης και αποτελεσματικής ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με έμφαση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία. Δείκτες Δράσης Δείκτες εκροών: Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός εκπαιδευομένων ΥΤΧ που θα επωφεληθούν από τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Αριθμός εκπαιδευομένων Τουλάχιστον Αριθμός καθηγητών που θα παρέχουν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας Αριθμός καθηγητών Τουλάχιστον 20

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός τμημάτων εκπαιδευομένων ΥΤΧ που θα δημιουργηθούν Αριθμός τμημάτων Τουλάχιστον 20 Δείκτες αποτελεσμάτων: Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός επιτυχόντων στην τελική εξέταση Αριθμός επιτυχόντων Τουλάχιστον Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων στα μαθήματα Κλίμακα Λίκερτ (1-5) Ικανοποίηση από τουλάχιστον 70% των συμμετεχόντων Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα νσ επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το όίκαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έ\ιαρΐ_γ\ς: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός '- ' - '-- '. 175, Δράση [Αρ. 2] - {Προτεραιότητα 1 - Δράση Α2 Ετησίου Προγράμματος 2011) "-.' ι. 1 "". ' Τίτλοςδράσης Ενημερωτικός οδηγός με γενικές πληροφορίες γισ την Κύπρο σε 6 γλώσσες. ".' -' '.-'.". -'; Γενική Περιγραφή "\-\, /-. ' : '..'",'/.'..'.'*,-. ' ';'-'.- Ο ενημερωτικός οδηγός είναι αναβάθμιση του οδηγού που παράχθηκε το 2011 και θα περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την Κύπρο. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι: β Γενικός οδηγός για την Κύπρο (ίοτορία, γεωγραφία, οικονομία, πολιτισμό, καιρό κλπ) β Επαγγελματικός οδηγός με κύριους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανίσμούς (π..χ. Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες που σχετίζονται με μετανάστες ΥΤΧ {π.χ. ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, μεταναστευτικές υπηρεσίες), τράπεζες, εταιρείες αποστολής χρημάτων, ιδιωτικά νοσοκομεία κλπ). Ο Οδηγός θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας όπως ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αρ. τηλεομοιότυπου, ιστοσελίδα κλπ. Βασικά δικαιώματα κα! υποχρεώσεις των μεταναστών ΥΤΧ Πληροφορίες γία τις συνθήκες και διαδικασίες νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Κύπρο * Πληροφορίες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις a Πληροφορίες για ιατρικές υπηρεσίες και το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων ^ Πληροφορίες για τραπεζικά θέματα (π.χ. άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού, αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό κλπ) Πληροφορίες για άνοιγμα λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κλπ. Ο οδηγός θα πρέπει να αποτελείται από 120 ± 10 σελίδες (Α4 στα αγγλικά) και θα πρέπει να μεταφραστεί στα Ρώσικα, Βιετναμέζικα, Φιλιπίνο, Σινχάλα, Ταμίλ και Αγγλικά. Ο οδηγός θα διανέμεται στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΪΑΓΙΜ) και ι ην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Θα γίνει προσπάθεια όπως ο οδηγός διανέμεταί από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας στις χώρες καταγωγής μεταναστών ΥΤΧ προ της άφιξης του στη Δημοκρατία. Στόχοι Η καλύτερη προετοιμασία των ΥΤΧ για ένταξη τους στην κοινωνία μέσα από τη καλύτερη γνώση της κυπριακής κοινωνίας. Δείκτες Δράσης

8 Β 4418 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Δείκτες εκροών: 1. Αριθμός οδηγών που θα παραχθούν/ εκτυπωθούν Μονάδα Μέτρησης Αριθμός οδηγών Τιμή στόχου Τουλάχιστον Αριθμός γλωσσών μετάφρασης Αριθμός γλωσσών 6 Δείκτες αποτελεσμάτων Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Παράδοοη οδηγών οτα ΚΕΠ Αριθμός Τουλάχιστον Παράδοση οδηγών σε ΜΚΟ Αριθμός Τουλάχιστον Παράδοση οδηγών σε εργατικές συντεχνίες (ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, κα) 4. Παράδοση οδηγών σε κυβερνητικά Τμήματα/ Υπηρεσίες 5. Παράδοση οδηγών σε Τοπικές Αρχές (δημαρχεία, κο ι νοτι κά σ υ μ β ο ύλι α) Αριθμός Τουλάχιστον 600 Αριθμός Τουλάχιστον 600 Αριθμός Τουλάχιστον 600 Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κοτά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/06/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.. -'.;:{.,'/-*"','-' ''' ' '' -.''_-=,'.>' Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 80, Δράση [Αρ.3] - (Προτεραιότητα 1 -Δράση A3 Ετήσιου Προγράμματος2011) "'- -'V- '- "; '--'. :, " '- " '';'"' " :-: '' -' - ΠΊϊλος δράσης. - ' ; ".;=- "--;',; : ν,.ί* ; ' ---;;_;_;.. : -;.-,..',.""/ -;'.'.: Μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση των ΥΤΧ σχετικά με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο "--'- Γενική Περιγραφή.':'.'; ν : '. ; ; ; - / "" *'].-;?'" Η δράση αφορά εκπαίδευση σχετικά με τη σωστή χρήση οχημάτων {π.χ. αυτοκίνητο, μοτοποδήλατα) κα: ποδηλάτων από Υπηκόους Τρίτων Χωρών σύμφωνα με τους οδικούς κανόνες στην Κύπρο. Πέραν από τους οδηγούς οχημάτων και τους ποδηλατιστές, αναμένεται να συμμετάσχουν και πεζοί στην εν λόγω εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, μπορεί να εκτυπωθεί και ενημερωτικό υλικό σε διάφορες γλώσσες και να διοχετευθεί σε σημεία εύκολης πρόσβασης των ΥΤΧ. Το πρόγραμμα πρέπει να καλύπτει όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Δείκτες εκροών: Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων 2. Αριθμός συμμετεχόντων Αριθμός συμμετεχόντων Αριθμός σεμιναρίων Τουλάχιστον 5 (1 ανά ε παρχία) Γύρω στους 25 ανά σεμινάριο Δείκτες Αποτελέσματος Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχου 1. Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Κλίμακα Λίκερτ 1-5 Ικανοποίηση από τουλάχιστον 70% των συμμετεχόντων

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Εξουσιοδοτημένη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ΟΕ οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης; Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. "..Διαθέσιμος Προϋπολογισμός ,00 Δράση [Αρ. 4} - {Προτεραιότητα 1 -Δράση 81 Ετήσιου Προγράμματος2011) Τίτλος δράσης Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές Γενική Περιγραφή Η δράση αυτή αφορά τις τοπικές αρχές οι οποίες μέσα από διάφορα προγράμματα θα προσφέρουν κοινωνική ενίσχυση και εκπαίδευση προς τους ΥΤΧ ούτως ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία. Μπορεί μέσω οτης κοινωνικής στήριξης να αντιμετωπισθούν τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ όσον αφορά την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία ενώ μπορεί να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως απόκτηση βασικών ικανοτήτων στην πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή οε μαθήματα αγωγής του πολίτη στην κυπριακή κοινωνία. ".- -.c-i-.. \ Δράση [Αρ. 4] - (Προτεραιότητα ΐ -Δράση Β1 Ετήσιου Προνράμμαϊος2011) Δείκτες εκροών: Τίτλος δράσης Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός προγραμμάτων Αριθμός Τουλάχιστον έξι Δείκτες αποτελεσμάτων 1. Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών Μονάδα Μέτρησης Κλίμακα Λίκερτ 1-5 Τιμή στόχου Ικανοποίηση από τουλάχιστον 70% των συμμετεχόντων Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί ταυ συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης. Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός ,00

10 TMHiViA Β 4420 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Δράση [Αρ. 5] - (Προτεραιότητα 2 - Δράση C1 Ετήσιου Προγράμματος 2011) Τίτλος δράσης Έρευνα για τις συμπεριφορές και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για θέματα ΥΤΧ και εισηγήσεις για τη βελτίωση της ένταξης τους οτην τοπική κοινωνία Γενική Περιγραφή Μέσα από αυτή την έρευνα αναμένεται να διερευνηθεί εις βάθος η συμπεριφορά και η αντίληψη των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) σχετικά με θέματα που αφορούν τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Μέσα από τη δική τους εμπειρία, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν ταυτόχρονα να συμβάλλουν με εισηγήσεις τους στη βελτίωση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και της ένταξης των ΥΤΧ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Κύπρου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα τύχει ενημέρωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, για υποβοήθηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σχεδίων και προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε ΥΤΧ. Το ελάχιστο δείγμα πληθυσμού για την έρευνα πρέπει να είναι 1000 άτομα.. Στόχοι Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών προς την κατεύθυνση μιας πιο βελτιωμένης αντίληψης ως προς την πολυπολιτισμική εκπαίδευση και την ένταξη των ΥΤΧ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Κύπρου. Δείκτες Δράσης Δείκτες εκροών: Μονάδα Μέτρηοης Τιμή Στόχου 1. Αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα Αριθμός 1000 και άνω 2. Αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων Αριθμός Τουλάχιστον 1000 Δείκτες αποτελεσμάτων Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχου 1. Καταγραφή των αντιλήψεων (θετικών/ αρνητικών) ανά φύλο/επαρχία/βαθμίδα 2. Αριθμός εισηγήσεων για βελτίωση των πρακτικών Αντιλήψεις ατόμων Τουλάχιστον 1000 Αριθμός εισηγήσεων Τουλάχιστον 10 Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 80, Δράση [Αρ.8] (Προτεραιότητα 3 - Δράση D2 Ετήσιου Προγράμματος 2011) Τίτλος δράσης. Σεμινάρια σε δημοσιογράφους Γενική Περιγραφή

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η δράση αυτή αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια ή/και προγράμματα για διαπολιτισμική εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων για χειρισμό της διαφορετικότητας, τα οποία απευθύνονται σε δημοσιογράφους και εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε που αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης του κοινού για θέματα μεταναστών και μεταναστευτικής πολιτικής. Τα σεμινάρια θα προωθούν γνώσεις, καλές πρακτικές και σωστή πληροφόρηση σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών και τις πολιτικές ένταξης τους. Θα προσφέρονται σεμινάρια οε δημοσιογράφους από όλους τους τομείς των Μ.Μ.Ε. όπως εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Στόχοι Στόχος είνα! η συνέχιση της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων όπως είχε ξεκινήσει με την προγραμματική περίοδο του 2008 και η προσφορά της απαιτούμενης γνώοης και πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση των ΥΤΧ στη χώρα, τη χρήση κατάλληλης ορολογίας, τη διαχείριση και παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με υπηκόους τρίτων χωρών προς αποφυγή φαινομένων διάκρισης και μη ικανοποιητικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να επωφεληθούν και οι ΥΤΧ και το κοινό. ' Δείκτες Δράσης Δείκτες εκροών: Μονάδα Μέτρησης Τιμή στόχου 1. Αριθμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν Αριθμός σεμιναρίων Τουλάχιστον Αριθμός εκπαιδευομένων Αριθμός ατόμων Γύρω στους 100 Δείκτες αποτελεσμάτων 1. Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών Μονάδα Μέτρησης Κλίμακα Λίκερτ 1-5 Τιμή στόχου Ικανοποίηση από τουλάχιστον 70% των συμμετεχόντων Σημ.: Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του με α ποτέλεσμα να επ ηρεάζει το παραδοτέο της δράσης η Υπεύθυνη Αρχή, κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Δράσης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επ ιλέξι μ ω ν δ απα νώ ν. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο του 201' Ημερομηνία έναρξης: Υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2013 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2013 Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός ,00 IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους κάθε δράσης. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους καλύπτεται από εθνικούς πόρους (25%). 1. Στάδια Χρηματοδότησης Οι πληρωμές θα γίνονται από την Υπεύθυνη Αρχή προς τον τελικό δικαιούχο ως ακολούθως: (α) Προκαταβολή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 10% του συνολικού ποσού της δράσης, με την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης της Συμφωνίας, η οποία θα ισχύει μέχρι και εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση της δράσης. Η Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης υποβάλλεται ως επισυναπτόμενο έγγραφο της Συμφωνίας Επιδότησης. Η τραπεζική εγγύηση, ως επισυναπτόμενο έγγραφο, θα πρέπει να γίνει μέσω τράπεζας ή άλλου εγκεκριμένου χρηματοοικονομικού ιδρύματος που να είναι εγκατεστημένο οε ένα από τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Το ύψος της εγγύησης, καθορίζεται στο 10% του συνολικού ποσού της δράσης. Ο εγγυητής θα θεωρείται πρωτοφειλέτης και δε θα απαιτεί από την Κυπριακή Δημοκρατία να προσφύγει εναντίον του κύριου χρεώστη (Τελικού Δικαιούχου). (β) Οποιαδήποτε περαιτέρω πληρωμή και μέχρι ποσοστού 80% της ολικής δράσης, θα καταβάλλεται με την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών, αφού στο μεταξύ γίνει διοικητική και λογιστική επαλήθευση. Για περαιτέρω πληρωμές, πρέπει εντός δεκαπέντε ημερών μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Τελικός Δικαιούχος να

12 Β 4422 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή τριμηνιαία Έκθεση Αναφοράς της δράσης (με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά), όπου περιλαμβάνεται κατάσταση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί κα! εξοφληθεί μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου αναφοράς, για την εν λόγω δράση. (Υ) Η Τελική Πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δράσης κα! εφόσον ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης και γίνουν όλες οι απαραίτητες επαληθεύσεις από την Υπεύθυνη Αρχή. Το ύψος της τελικής πληρωμής ανέρχεται στο εναπομείναν υπόλοιπο του συνολικού ποσού της δράσης. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για τη δράση δεν φτάνει το 100% του ποσού που είχε προϋπολογισθεί για την εν λόγω δράση, το ποσό της τελικής πληρωμής περιορίζεται στη διαφορά του ποσού των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και κρίθηκαν ως επιλέξιμες και του ποσού της προκαταβολής και των περαιτέρω πληρωμών που έχουν εισπραχθεί από τον Τελικό Δικαιούχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Νοειιαι ότι, ο Τελικός Δικαιούχος προχωρά στην επιστροφή τυχόν ποσού που έχει παραμείνει αδαπάνητο. Οι πληρωμές στον Τελικό Δικαιούχο γίνονται από την Υπεύθυνη Αρχή μέσω του FIMAS με την έκδοση επιταγής ή τη μεταφορά του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται λογιστική διαδρομή των πληρωμών. Σε περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος λαμβάνε: και άλλες πληρωμές από την Κυβέρνηση μέσω του FIMAS σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι, γίνονται οι αναγκαίες μεταφορές από τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του στο τραπεζικό λογαριασμό της δράσης. 2. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Επιδότησης Η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Επιδότησης πρέπει να καλύπτει το 10% του ποσού που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Τόσο η τραπεζική εγγύηση, όσο και η βεβαίωση τραπεζικής εγγύησης, πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα ή άλλο εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που να είναι εγκατεστημένο σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να προχωρήσει σε κατάσχεση της εγγυητικής σε περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της Συμφωνίας Επιδότησης ή/και αε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας Επιδότησης εξ' υπαιτιότητας του Τελικού Δικαιούχου στη βάση των όσων προβλέπονται στο Αρθρο 17 της Συμφωνίας Επιδότησης. 3. Διεξαγωγή δαπανών και παρακολουθήσεων/ελέγχων Ο δικαιούχος πρέπει να καταχωρεί τις δαπάνες που καταβάλλονται για την υλοποίηση της δράσης στο λογιστικό του σύστημα σε ξεχωριστή λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δράση. Έλεγχος της υλοποίησης της δράσης και της επιλεξιμότητας των δαπανών θα γίνεται με Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς της δράσης, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ο τελικός δικαιούχος θα αποστέλλει στην Υ πεύθυνη Αρχή. Οι παρακολουθήσεις και έλεγχοι από την Υπεύθυνη Αρχή και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή και όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, λογιστικά βιβλία και καταστάσεις, κτλ., είτε πιστοποιημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων που σχετίζονται με τη Συμφωνία Επιδότησης. Επίσης ο τελικός δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει σε προσωπικό της Υπεύθυνης Αρχής, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν ε λεύθερη πρόσβαση σε τοποθεσίες κοι κτίρια όπου υλοποιείται η δράση, καθώς και σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ελέγχων. 4. Αναστολή πληρωμής και Δικαίωμα Διακοπής της Συμφωνίας Επιδότησης Η Υπεύθυνη Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για αναστολή της πληρωμής οε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, ειδοποιώντας τον τελικό δικαιούχο ότι η αίτηση του για κατοβολή πληρωμής δε μπορεί να εκπληρωθεί, είτε επειδή το αίτημα για πληρωμή δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Συμφωνίας Επιδότησης, είτε επειδή το κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί, είτε επειδή υπάρχει η υποψία ότι ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώνονται δεν είναι επιλέξιμες. Η Υπεύθυνη Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον τελικό δικαιούχο για τέτοιες περιπτώσεις αναστολής παραθέτοντας το πλήρες δικαιολογητικό για την απόρριψη της πληρωμής. Η Υπεύθυνη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης αν ο Τελικός Δικαιούχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει ουσιαστικό όρο της Συμφωνίας Επιδότησης και να προχωρήσει σε κατάσχεση της Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης. 5. Επικάλυψη Δαπανών Σε περίπτωση που υπογραφούν δύο ή περισσότερες Συμφωνίες με τον ίδιο τελικό δικαιούχο κάτω από την ίδια πρόσκληση, ο Τελικός Δικαιούχος θα διασφαλίζει ότι στους αντίστοιχους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς δε θα υιτάρ-

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ χουν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες επαναλαμβάνονται ή επικαλύπτονται ώστε να αποφεύγονται διπλές πληρωμές για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη και διατηρεί ΐέτοία παραστατικά προς απόδειξη των πιο πάνω. Για περαιτέρω οδηγίες ως προς τη χρηματοοικονομική πτυχή των προτάσεων, σχετικά είναι τα Παραρτήματα 2, 5 και 9. ν. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα συνημμένα έγγραφα (Παραρτήματα 1-14) πρέπει να παραληφθούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου, μέσω της ιστοσελίδας της Υπεύθυνης Αρχής (www.moi.gov.cy/solidantyfunds). Από τους ενδιαφερόμενους που παραλαμβάνουν τα εν λόγω έγγραφα, ζητείται να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ατην ΥττεΟθυνη Αρχή σχετικό έντυπο (Παράρτημα 13) με τα στοιχεία τους μέοω στους αρμόδιους λειτουργούς {πχ. επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, , κα.) έτσι ώστε η Υπεύθυνη Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα έγγραφα, σε περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή διευκρινίσεις (παρ. βλ. σημείο Χ για περαιτέρω λεπτομέρειες). Με την υποβολή της Πρότασης ο αιτών φορέας γνωρίζει κάθε σχετικό νόμο και κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις διαδϊκασίες που αφορούν τη διενέργεια της Πρόσκλησης και την υλοποίηση της δράσης καθώς επίσης και το κοινοτικό πλαίσίο των Ταμείων Αλληλεγγύης. VI. ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το Δελτίο Υποβολής Πρότασης (ΔΥΠ). Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης του Δελτίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο σχετικός Οδηγός ΔΥΠ (Παράρτημα 2). Προτάσεις που θα υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου Δελτίου Υποβολής Πρότασης θα απορρίπτονται. Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης πρέπει να υποβληθεί συνοδευόμενο από την επιστολή Αίτησης Υποβολής Πρότασης. Κάθε υποβολή πρότασης θα πρέπει να γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παράγραφο Χ (2) πιο κάτω. VII. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ερωτήσεις που αφορούν στις δράσεις του Ετησίου Προγράμματος 2011 θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 7/12/2012 και ώρα 11:00π.μ. Η Υπεύθυνη Αρχή δεσμεύεται να ενημερώνει με συμπληρωματικά έγγραφα για πς σχετικές απαντήσεις της όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν κοίνοποιήσει στην Υπεύθυνη Αρχή το Έντυπο 13. Οποιαδήποτε αλληλογραφία δεν ληφθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας δεν θα τυγχάνει απάντησης από την Υπεύθυνη Αρχή και δεν θα έχει καμία ισχύ ή αντίκρισμα όσον αφορά στη διαδικασία της πρόσκλησης. Οι προτάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εντός σφραγισμένου φακέλου, θα πρέπει να υποβληθούν στον Προϊστάμενο της Υπεύθυνης Αρχής μέχρι και την Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 11:00 π.μ. έναντι απόδειξης παράδοσης στην πιο κάτω διεύθυνση: ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Σημεία επαφής: Διοικητικοί Λειτουργοί: Χριστίνα Χατζηοικονόμου, Ελεονώρα Παπαδημητρίου, Άννα Πισσαρίδου Τηλ. Επικ.: / / Ηλ. Ταχ.:

14 ΤΠΛΗΜΑ Β 4424 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Φαξ: VIII. ΤΕΛίΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΑΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙ ΚΑΙΟΥΧΟΥ 1. Φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση και υποχρεώσεις Τελικού Δικαιούχου Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, τελικοί δικαιούχοι μπορούν να είνα! Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές, άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες ή διεθνείς οργανισμοί μεμονωμένα ή σε συνεργασία (κοινοπραξία). Οι Τελικοί Δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να είναι σε θέση να υπογράψουν το Δελτίο Υ ποβολής Πρότασης και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα ως αναφέρονται στα σχετικά Παραρτήματα 5 της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση ύπαρξης εταίρου ή/και κοινοπραξίας το ΔΥΠ υπογράφεται ανάλογα και τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να προσκομίζονται κατά την υπογραφή της Συμφωνίας για κάθε μέλος της ξεχωριστά. 2. Εταίροι και Κοινοπραξίες Σημειώνεται ότι ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση της δράσης, τα στοιχεία του ο ποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον τελικό δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή πρότασης από ΤΔ με εταίρο άλλο φορέα διαφέρει από την υποβολή πρότασης από κοινοπραξία φορέων. Στην πρώτη περίπτωση, ΤΔ θα θεωρείται ο φορέας που υποβάλει την πρόταση ενώ στη δεύτερη περίπτωση ΤΔ θα θεωρείται η κοινοπραξία η οποία, εάν η πρόταση εγκριθεί, θα πρέπει να περιβληθεί νομικής μορφής πριν την υττογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης και Θα θεωρείται ως μια νομική οντότητα, ενώ παράλληλα Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ ως κοινοπραξία και να τιμολογεί ως κοινοπραξία. Το νομικό πλαίσιο και η σχέση του Τελικού Δικαιούχου με τους εταίρους ή η περίπτωση κοινοπραξιών πρέπει να καθορίζονται μέσω συμβολαίου ή συμφωνίας πλήρως υπογεγραμμένων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων καθώς και ιον νόμιμο εκπρόσωπο της συνεργασίας (ο ο ποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από τα μέλη της διοίκησης του υποψήφιου τελικού δικαιούχου) με πλήρη εξουσία διαχείρισης της συνεργασίας έναντι της Υπεύθυνης Αρχής. Επιπλέον, η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής βασικούς όρους συνεργασίας καθώς και τα καθήκοντα των συμβαλλόμενων μερών ως πιο κάτω: β Το ρόλο και τις αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων μερών (π.χ. δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα τους) Χρονική περίοδο της συνεργασίας,» Χρηματοδοτική συνεισφορά τους στη βράση (χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την «ανακατανομή» της κοινοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια), Στη συγκεκριμένη συμφωνία Θα ήταν χρήσιμο να επισυνάπτονται και τα πιο κάτω στοιχεία τα οποία θεωρούνται προαιρετικά: «Υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου σε σχέση με τις πληρωμές προς τους εταίρους Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αναφορικά με τη συμμετοχή των εταίρων. Επιπλέον, ο Τελικός Δικαιούχος, για εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τον ίδιο ή/και τον εταίρο του, δύναται να συνεργαστεί με υπεργολάβο για την υλοποίηση της δράσης (για υπεργολάβο βλ. σημείο , Συμβάσεις υπεργολαβίας, Παράρτημα 11 των Εφαρμοστικών Κανόνων του Ταμείου), τα στοιχεία και ο ρόλος του οποίου Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης, έχοντας πάντα υπόψη τη γενική αρχή ότι Θα πρέπει ο Ιδιος ο Τελικός Δικαιούχος να έχε* την ικανότητα να υλοποιήσει την πρόταση την οποία υποβάλλει. 3. Υποχρεώσεις και καθήκοντα Τελικού Δικαιούχου Πέραν από τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, παρατίθενται στα Παραρτήματα της και οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τελικού Δικαιούχου καθώς και οδηγίες προς τους τελικούς δικαιούχους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία (βλ. Παράρτημα 4 και 5). Επίσης διατίθεται έγγραφο στο οποίο περιέχονται κατευθυντήριες γραμμές όσο αφορά την πληροφόρηση και δημοσώτητα(βλ. Παράρτημα 6).

15 IX, ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της πρότασης θα πρέπει να υποβληθούν στα Ελληνικά ή Αγγλικά τα πρόσθετα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται οτο Δελτίο Υποβολής Πρότασης. Χ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Δελτίο Υποβολής Πρότασης Το ΔεΛτΙο Υποβολής Πρότασης, η Αίτηση Υποβολής Πρότασης και ο οδηγός Συμπλήρωσης Δελτίου Υποβολής Πρότασης ττρέπει να παραληφθούν με ευθύνη του ενδιαφερομένου από την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής, (www.moi.gov.cy/solidarityiunds ). Θα ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία τους (βλέπε Παράρτημα 13). Το Δελτίο Υποβολής Πρότασης πρέπει να συμπληρωθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι χειρόγραφες αιτήσεις απορρίπτονται. Το ΔΥΠ πρέπει να υποβάλλεται σε δυο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενα από την επιστολή Αίτησης Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 3). ΌΑες οι υποβληθείσες προτάσεις θα πρέπει να είναι «δεμένες» (spiral) με περιεχόμενα και με αρίθμηση σελίδων. Ο φάκελος που θα υποβληθεί η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνε) και σε ψηφιακή μορφή το Δελτίο Υποβολής Πρότασης (CD). (Παρ. βλ. Σημείο V.) 2. Γλώσσα αύνταξης των προτάσεων Κάθε υποβαλλόμενη πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα: β Την Αίτηση Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 3), β Το τυποποιημένο Δελτίο Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 1), δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα και τον εταίρο (όπου υφίσταται), δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται στο εν λόγω Δελτίο). Β Τα απαιτούμενα έγγραφα (όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, του Δελτίου Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 1), «Κατάλογος Επισυναπτόμενων Εγγράφων»). 3. Υποβολή της Πρότασης Ο δυνητικός Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει την πρόταση (πρωτότυπο καί αντίτυπο) σε σφραγισμένο φάκελο (βλ. σημείο 1). Στο φάκελο της πρότασης πρέπει να σημειώνεται εξωτερικά: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ, ο αριθμός προκήρυξης της πρότασης καί ο τίτλος δράσης. Με την παράδοση της Πρότασης, εκδίδεται στο δυνητικό Τελικό Δικαιούχο Δελτίο Παραλαβής στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, ώρα παραλαβής και αριθμός πρωτοκόλλησης. Αντίγραφο αυτού καταχωρείται στους αντίστοιχους φακέλους της Υπεύθυνης Αρχής. Οι φάκελοι με τις προτάσεις ανοίγονται μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναγράφεται στην πρόσκληση υποβολής πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο κάθε αιτούμενος φορέας δύναται να υποβάλλει μόνο μια πρόταση για κάθε δράση. Σε περίπτωση που για την ίδια δράση υποβληθούν προτάσεις από δύο ή περισσότερους οργανισμούς οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα εταιρειών τότε θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα (και όχι οι ενοποιημένες καταστάσεις του συγκροτήματος (group accounts) στο οποίο ανήκουν) προκειμένου να αποδεικνύεται η νομική τους οντότητα. Οι προτάσεις δεν πρέπει να επικαλύπτονται με οποιοδήποτε τρόπο με δράσεις που έχουν εγκριθεί είτε από το Ταμείο Ένταξης, είτε από άλλα εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ή να χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά Κονδύλια. XI. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΣ ΚΑ! ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ί. Διαδικασία Αξιολόγησης Την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπεύθυνης Αρχής. 11 Επιτροπή προβαίνει σε άνοιγμα των φακέλων των προτάσεων μετά τη λήξη της προθεσμίας της πρόσκλησης υποβολής πρότασης στην παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και προβαίνει αε αμερόληπτη αξιολόγηση τους με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης. I i διαδικασία επιλογής των προτάσεων πραγματοποιείται σε δύο στάδια.

16 TMHftflA Β 4426 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Τα στάδια σύμφωνα με τα οποία αξιολογείτα! η πρόταση είναι: 1 Στάδιο: Αποδοχή νομιμότητας και κανονικότητας της δράσης. Περιλαμβάνει δύο ομάδες κριτηρίων που αποσκοπούν στο να ελέγξουν: Α. Το παραδεκτό της πρότασης. Β. Κριτήρια Επιλεξιμότητας. 2 Στάδιο: Εξέταση των Κριτηρίων Επιλογής. Περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες κριτηρίων που αποσκοπούν στο να ελέγξουν: Γ. Την πληρότητα της δράσης. Δ. Την ωριμότητα της δράσης. Ε. Τη ακοπιμότητα της δράσης Στ. Αποτελεσματικότητα της δράοης Οι πιο πάνω έξι ομάδες κριτηρίων εξειδικεύονται στο Πρότυπο Φύλλο Αξιολόγησης (Παράρτημα 7). Στο 1ο Στάδιο, ο τρόπος βαθμολόγησης είναι δυαδικός (ΝΑΙ/ΟΧΙ) για άλατα κριτήρια και τις προτάσεις. Τα κριτήρια στο εν λόγω στάδιο αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν το αποτέλεσμα κάποιου κριτηρίου που εξετάζεται κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης έχει αποτέλεσμα (ΟΧΙ) λόγω του ότι δεν ιηρούντσι ορισμένες προϋποθέσεις, τότε αυτό θα οδηγήσει στον αποκλεισμό/ στην άμεση απόρριψη της πρόταοης. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα τα οποία αποτελούν κριτήριο άμεσης απόρριψης αν δεν υποβληθούν, είναι τα ακόλουθα: -Το καταστατικό/ ιδρυτική πράξη του αιτούμενου φορέα ή Πιστοποιητικά Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ή άλλου Κράτους Μέλους (δεν απαιτείται εάν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία), - Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα δύο προηγούμενα έτη με βάση το τρέχον έτος (βλ. Τμήμα ΣΤ' Δελτίου Υποβολής Πρότασης) -Βεβαίωση τράπεζας ότι ο αιτούμενος φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη τραπεζική εγγύηση (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται) Σε περίπτωση που Πρόταση γίνεται κατ' αρχή αποδεκτή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους φορείς να διευκρινίσουν, να συμπληρώσουν ή να τεκμηριώσουν περαιτέρω τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης. Τα στοιχεία αυτά δεν τιρίτϊε,ι να διαφοροποιούν το περιεχόμενο της υποβληθείσας πρότασης. Τα επιπρόσθετα στοιχεία Θα πρέπει να υποβάλλονται από τον αιτούμενο φορέα σι ην Υπεύθυνη Αρχή μέσα σε διάστημα που Θα καθορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (η υποβολή των στοιχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες). Με την υποβολή των στοιχείων αυτών, η πρόταση θα επανέρχεται σε φάση αξιολόγησης, χωρίς να παραβιάζεται σε καμία περίπτωση η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δυνητικών τελικών δικαιούχων. Σημειώνεται ότι η πρόταση τίθεται σε αναοτολή μέχρι την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων ή/και των επιπρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί από την Επιτροπή με επίσημη επιστολή. Εάν μια πρόταση πληροί όλα τα κριτήρια του πρώτου σταδίου, τότε μπορεί να περάσει στο δεύτερο στάδιο το οποίο εξετάζει τα κριτήρια επιλογής. Η βαθμολογία των κριτηρίων του πρώτου σταδίου δε λαμβάνεται υπόψη στο τελικό σύνολο βαθμολόγησης μιας δράσης, εφόσον η Θετική αξιολόγηση τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μετάβαση του στο δεύτερο στάδιο. Το 2 Στάδιο είναι αυτό που Θα δώσει την συνολική βαθμολογία μιας πρότασης. Η (Βαθμολόγια του 2 " Σταδίου ακολουθεί τον πολλαπλό τρόπο βαθμολόγησης ο οποίος βασίζεται στην Κλίμακα από το Πα κάθε κριτήριο του 2 ου σταδίου υτιάρχει συντελεστής βαρύτητας (βλ. Πρότυπο Φύλλο Αξιολόγησης Παράρτημα 7).

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Για να Θεωρείται η αξιολόγηση μιας πρότασης θετική, πρέπει στις τέσσερις αυτές κατηγορίες του 2 ύ " Σταδίου (Πληρότητα της δράσης, Ωριμότητα της δράσης, Σκοπιμότητα της δράσης, Αποτελεσματικότητα της Δράσης) να υπάρχει συνολική βαθμολογία άνω του 50%, Νοείται ότι για κάθε δράση επιλέγεται η πρόταση με την υψηλότερη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι περισσότερες από μία προτάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές εάν το επιτρέπει ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης- Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ενημερώνονται άμεσα για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο επανάληψης της διαδικασίας. 2. Υποβολή Ενστάσεων Στις περιπτώσεις όπου δυνητικός Δικαιούχος διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα μπορεί να υποβάλει, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ατ\όφαατ\ς της Υπεύθυνης Αρχής ένσταση γραπτώς, στην οποία θα παραθέτει τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους διαφωνεί με την απόφαση επιλογής. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπεύθυνη Αρχή και εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από άτομα της Υπεύθυνης Αρχής και Αρχής Πιστοποίησης. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άτομα τα οποία δεν είχαν εμπλακεί άμεσα στην αρχική αξιολόγηση της συγκεκριμένης δράσης, 3. Ισοψηφία Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων προτάσεων μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης η επιλογή της πρότασης θα γίνεται με κλήρωση ενώπιον των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπων όλων των επηρεαζόμενων φορέων σε μέρα και χώρο που θα αποφασίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε τέτοια περίπτωση όλοι σι παρευρισκόμενοι θα κληθούν να υπογράψουν έντυπο για την αμεροληψία και διαφάνεια της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα θεωρείται οριστικό. 4. Κατάλογος Επιλαχόντων Μετά την τελική επιλογή πρότασης για κάθε δράση καταρτίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατάλογος επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας κάθε πρότασης για την εκάστοτε δράση που έχει περάσει επιτυχώς το 2 Στάδιο Αξιολόγησης. Σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης της πρότασης του αρχικά επιτυχόντος φορέα η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να μην προβεί σε νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και να καλέσει τον αμέσως επόμενο φορέα, δεδομένου ότι η πρόταση του παραμένει σε ιοχύ. Με βάση τον κατάλογο επιλαχόντων η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να υπογράψει νέα Συμφωνία Επιδότησης με τον αμέσως επόμενο φορέα στη βάση της πρότασης που έχει καταθέσει με νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα. XI!. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 1. Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης Η συμφωνία επιδότησης θα υπογραφεί το συντομότερο δυνατό μετά από τη λήξη της περιόδου για υποβολή ενστάσεων σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται από την Υπεύθυνη Αρχή. Η Συμφωνία Επιδότησης, η οποία ουσιαστικά είναι η σύμβαση μεταξύ της Υπεύθυνης Αρχής και του Τελικού Δικαιούχου υπογράφεται στα γραφεία της Υπεύθυνης Αρχής από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης και τον Τ.Δ. (ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο) σε ημερομηνία που ορίζεται από την Υπεύθυνη Αρχή και μπορεί να δοθεί στον Τελικό Δικαιούχο Βεβαίωση Ανάθεσης της Δράσης. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίζει τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα σχετικά Παραρτήματα της Πρόσκλησης. Νοείται ότι η Συμφωνία Επιδότησης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες (π.χ. συμφωνία με εταίρο/υπεργολάβος) θα πρέπει να χαρτοσημαίνονται (βλ. Παράρτημα 6, σημείο 16) με βάση τον περί Χαρτοσήμων Νόμο. Νοείται ότι όταν Τελικός Δικαιούχος δεν προσέρχεται για την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης οτο χρόνο που ορίζεται από την Υπεύθυνη Αρχή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της, τότε η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να τερματίσει τη διαδικασία υπογραφής με τον εν λόγω δικαιούχο και να προχωρήσει είτε με τη διαδικασία επιλαχόντων, είτε, εάν κρίνεται αναγκαίο με τη διαδικασία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. 2. Μέρη της Συμφωνίας Επιδότησης Αναπόσπαστα μέρη της Συμφωνίας Επιδότησης θεωρούνται τα Παραρτήματα της, δηλαδή το Δελτίο Υποβολής Πρότασης, το έντυπο Δημοσιότητα και Πληροφόρηση και η Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης. Αναπόσπαστα μέρη θεωρούνται επίσης τα έγγραφα της πρόσκλησης και τα Παραρτήματα της καθώς και οποιαδήποτε αλληλογραφία διεξήχθη μεταξύ της Υπεύθυνης Αρχής και του Τελικού Δικαιούχου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

18 4428 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 XIII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑΣ Για ττερίσσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς, ως αναφέρονται πιο πάνω (σημείο VII). Μπορείτε επίσης να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής XIV. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ! Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ! Η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ιοχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσης της. Η Υπεύθυνη Αρχή δημοσιεύει τυχόν παράταση ή ανάκληση σε μορφή ανακοίνωσης και οτην ιστοσελίδα του Κλάδου Ταμείων Αλληλεγγύης για σκοπούς έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων. XV. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ Πα δράσεις που έχουν περιληφθεί και σε επόμενα ετήσια προγράμματα, υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της Συμφωνίας Επιδότησης με τον Ιδιο Τελικό Δικαιούχο χωρίς επανάληψη της διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, μέχρι και τρία (3) συνεχόμενα ετήσια προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου και του Ετήσιου Προγράμματος του Επαφίεται στην κρίση της Υπεύθυνης Αρχής κατά πόσο θα προτείνει ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης {ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους καί την υλοποίηση του εκάστοτε Ετησίου Προγράμματος τη δεδομένη στιγμή) και υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται στην εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων και εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: α) Η δράοη θα έχει τον ίδιο Προϋπολογισμό μέχρι +/-10% β)0 Τελικός Δικαιούχος τηρεί τους όρους που έχουν τεθεί στη Συμφωνία Επιδότησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. γ) Υποβάλλει έγγραφη επιθυμία για ανανέωση της Συμφωνίας ο ίδιος ο Τελικός Δικαιούχος. δ) Ο Τελικός Δικαιούχος υλοποίησε αποτελεσματικά την δράση {αποκοπές κάτω του 5% του ολικού προϋπολογισμού). Νοείται ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πιο πάνω ποσοστού, η δράοη θα προκηρύσσεται εκ νέου. Επισυναπτόμενα έγγραφα με την πρόσκληση που θα μπορείτε να προμηθευτείτε από το διαδίκτυα στην ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής είναι τα ακόλουθα: -Δελτίο Υποβολής Πρότασης {Παράρτημα 1) -Οδηγός Συμπλήρωσης Δελτίου Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 2) - Αίτηση Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 3) -Έγγραφο με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τελικού Δικαιούχου (Παράρτημα 4) - Οδηγίες προς τους τελικούς δικαιούχους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης κα* την ΚΔ (Παράρτημα 5) -Κατευθυντήριες γραμμές για την πληροφόρηση και την δημοσιότητα (Παράρτημα 6) - Πρότυπο Φύλλο Αξιολόγησης (Παράρτημα 7) -Πρότυπο Έγγραφο Συμφωνίας Ε-ττιδότησης (Παράρτημα S) - Οδηγός ΕπιΛεξιμότητας Δαπανών (Παράρτημα 9) - Οδηγός Συμπλήρωσης Φύλλου Αξιολόγησης (Παράρτημα 10) - Βεβαίωση Τραπεζικής Εγγύησης (Παράρτημα 11) - Επιπρόσθετες Πληροφορίες {Παράρτημα 12) - Έντυπο Λήψης Εγγράφων Πρόσκλησης (Παράρτημα 13) -Εγγυητική Πιοτής Εκτέλεοης {Παράρτημα 14)

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 5149 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ Αριθμός πρόσκλησης: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΠ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 Έχοντας υπόψη: (α) την Απόφαση με αριθμό 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23^ Μαΐου 2007, γιο τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» (β) την Απόφαση με αριθμό 2008/22/ΕΚ της Επιτροπής, της Ιθ' 15 Δεκεμβρίου 2007, που θεσπίζει τους κανόνες νια την εφαρμογή της Απόφασης με αριθμό 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο, (γ)την Απόφαση με αριθμό 2011/152/ΕΚ, της Επιτροπής, της 3 ας Μαρτίου 2011 και την Απόφαση 2009/533/ΕΚ, της Επιτροπής, της 9" ς Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/22/ΕΚ των εφαρμοστικών κανόνων, (δ) τους Κανόνες Ετπλεξιμότητας των δαπανών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Version 4-16 March 2011) (ε) την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 781/2011 κσι ημερ. 24/08/2011, καθώς και τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ ) και ημερ. (26/11/2008) και (αρ ) ημερ. (01/07/2009) (στ) την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ (αρ. Ε(2011)7680) και ημερ με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το 2011, Η Υπεύθυνη Αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών (Κλάδος Ταμείων Αλληλεγγύης), προβαίνει στην προκήρυξη πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων.

20 4430 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012!, ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο , και συγκεκριμένα το ετήσιο πρόγραμμα Το παρόν έγγραφο και τα επισυνημμένα Παραρτήματα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία και υποβολή πρότασης. Οι αιτούντες φορείς καλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα τα επισυναπτόμενα έντυπα. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της εν λόγω πρότασης. Σημειώνεται ότι επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις που προκηρύσσονται καθώς και άλλα πληροφοριακά έγγραφα όπως π.χ. οι Κανόνες Επιλεξιμόπ,τας των Δαπανών του Ταμείου θα διατίθενται στην ιοτοοελίδα της Υπεύθυνης Αρχής: Ομάδες - Στόχοι τις οποίες καλύπτουν οι ενέργειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων είναι: Αιτητές ασύλου-(άτομα για τα οποία εκκρεμεί είτε η πρωτοβάθμια είτε η δευτεροβάθμια εξέταση του αιτήματος τους). Δικαιούχο! διεθνούς προστασίας-αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες και Δικαιούχοι Επικουρικής Προστασίας. II.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΟΝ Δράση είναι κάθε ενέργεια που εντάσσεται στις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων και έχει λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Η-Υτχευθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.στα = πλαίσια των παρακάτω επιλέξιμων, κατηγοριών δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων που αφορούν:.v- Α. Όροι υποδοχής και διαδικασίες παροχής ασύλου: 1. Παροχή ψυχολογικής στήριξης 2. Παροχή Νομικής Συνδρομής 3. Κοινωνική Αρωγή, πληροφόρηση ή συνδρομή σε διοικητικά ή /και νομικά διαβήματα και πληροφόρηση ή παροχή συμβουλών σχετικά με την πιθανή έκβαση της διαδικασίας ασύλου Β. Ένταξη στις κοινωνίες των κρατών μελών των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μελών της οικογένειας τους: 7. Παροχή συμβουλών και βοήθειας οε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο 2. Δράσεις που ενθαρρύνουν τις επωφελείς επαφές και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ αυτών των προσώπων και της κοινωνίας που τους υποδέχεται, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ττου ενθαρρύνουν τη συμμετοχή βασικών εταίρων, όπως το ευρύ κοινό, οι τοπικές αρχές, οι ενώσεις προσφύγων, οι ομάδες εθελοντών, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών με την ευρύτερη έννοια της ΣΤΟΧΟΙ Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την Κύπρο, για την παρούσα πρόσκληση αποβλέπει οτην υλοποίηση των ακόλουθων γενικών στόχων: ο Βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αιτητές ασύλου «Βελτίωση της ικανότητας για ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κυπριακή κοινωνία Για το εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το 2011, επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι αποκλειστικά δράσεις των κατηγοριών που καθορίζονται στο κεφάλαιο III της παρούσας πρόσκλησης ψα υποβολή 1 Προσοχή! Τα παραρτήματα έχουν αναθεωρηθεί αε σχέση με «ροηγούμενες προσκλήσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.4.01 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση. Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.02 ΕΠ, & 2.12.007 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 22313 50912

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Περίγραμμα Συνεργασίας Τίτλος Συμφωνίας: Συμφωνία για την προμήθεια τροφίμων, ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 23-10-2001 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1/5 CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S 112-150335 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ..Kώδικας: 570 01 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Διευθύντρια 2106988650 / F. 2106988586 e-mail: asylo@asylo.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Κύριοι, ΕΡΓΟ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΦΔ Ε.Π. «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ..Kώδικας: 570 01 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1/5 V2 20/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Νοέμβριος 2015 2/5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...3 3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα