Κλινική Τυχαιοποίηση ενός Αντι-ινωδολυτικού Παράγοντα σε Σηµαντική Aιµορραγία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλινική Τυχαιοποίηση ενός Αντι-ινωδολυτικού Παράγοντα σε Σηµαντική Aιµορραγία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ"

Transcript

1 Κλινική Τυχαιοποίηση ενός Αντι-ινωδολυτικού Παράγοντα σε Σηµαντική Aιµορραγία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ GREECE Μία µεγάλη τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη µε µη δραστική ουσία (placebo) µελέτη µεταξύ ασθενών µε τραύµα που έχουν ή βρίσκονται σε σηµαντικό κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή αιµορραγία, των αποτελεσµάτων της χορήγησης αντιινωδολυτικής θεραπείας στο θάνατο και στις ανάγκες µετάγγισης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισαγωγή; Μηχανισµοί; Υπάρχουσα γνώση 1 Υπόθεση; Ανάγκη για µελέτη 2 Επιλογή της δοσης 2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Περίληψη 4 Απαιτούµενος αριθµός ασθενών 4 Υπολογιζόµενος αριθµός συµβάντων; Μέγεθος της επίδρασης της θεραπείας που θα πρέπει να ανιχνευτεί; Μέγεθος δείγµατος; Επιδράσεις σε άλλες εκβάσεις 4 Επιλογη Ασθενων 5 Κριτήρια εισαγωγής; Κριτήρια αποκλεισµού; Ειδικά κριτήρια εισαγωγής; 5 ιάγραµµα καταλληλότητας 6 Συγκατάθεση 6 Τυχαιοποίηση 6 Θεραπεία 7 Σοβαρά µη αναµενόµενα ύποπτα συµβάµατα 7 Αναµενόµενες επιπλοκές 7 Αποκάλυψη των κωδικών (unblinding) 8 Μέτρηση του αποτελέσµατος 8 Μέτρηση της κύριου στόχου (primary outcome); Μετρήσεις δευτερογενών στόχων (secondary outcomes); Συλλογή στοιχείων; Τέλος µελέτης για ασθενείς 8 Ανάλυση 8 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Επιτροπή Παρακολούθησης Στοιχείων 9 Επιβλέπουσα Επιτροπή 10 Υπευθυνότητες Συνεργατών 10 Υπευθυνότητες Συντονιστικού Κέντρου 11 ηµοσιεύσεις 11 Αποζηµίωση (Indemnity) 11 Οικονοµική Υποστήριξη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 12 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1a Φόρµα Πληροφοριών και Συγκατάθεσης Ασθενούς 14 1b Φόρµα Πληροφοριών και Συγκατάθεσης Νόµιµου Εκπρόσωπου 17 2 Φόρµα εισαγωγής ασθενούς 20 3 Φόρµα αποτελέσµατος 22 4 Περίληψη Πρωτοκόλλου 23

3 Κλινική Τυχαιοποίηση ενός Αντι-ινωδολυτικού Παράγοντα σε Σηµαντική Aιµορραγία ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΗ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (PLACEBO) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΣΟΒΑΡΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΝΩ ΟΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισαγωγή: Για ανθρώπους ηλικίας µεταξύ 5 και 45 ετών, το τραύµα ως αιτία θανάτου είναι δεύτερο µόνο µετά το HIV/AIDS. Κάθε χρόνο, παγκόσµια, περίπου 3 εκατοµµύρια ανθρώπων πεθαίνουν ως αποτέλεσµα τραυµατισµού, πολλοί µετά την άφιξή τους στο νοσοκοµείο 1. Μεταξύ των τραυµατιών ασθενών που επιζούν και φτάνουν στο νοσοκοµείο, η αιµορραγία είναι συνηθισµένη αιτία θανάτου, στην οποία οφείλεται περίπου το 50% των ενδονοσοκοµειακών θανάτων από τραύµα 2. Οι κακώσεις του ΚΝΣ και η πολυοργανική ανεπάρκεια είναι υπεύθυνες για τους περισσότερους από τους άλλους θανάτους, ενώ και οι δύο αιτίες µπορούν να επιδεινωθούν από τη σοβαρή αιµορραγία 3. Μηχανισµοί: Ο αιµοστατικός µηχανισµός βοηθά ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα του κυκλοφορικού συστήµατος µετά από σοβαρή αγγειακή κάκωση, είτε τραυµατικής είτε ιατρογενούς αιτιολογίας 4. Το βαρύ χειρουργείο και το τραύµα πυροδοτούν παρόµοια αιµοστατική ανταπόκριση και η µαζική απώλεια αίµατος αποτελεί µία ακραία πρόκληση για το κυκλοφορικό σύστηµα. Μέρος της ανταπόκρισης στη χειρουργική επέµβαση και το τραύµα, σε οποιοδήποτε ασθενή, είναι η ενεργοποίηση της λύσις του θρόµβου (ινωδόλυση) η οποία σε µερικούς ασθενείς µπορεί να γίνει παθολογική (υπερ-ινωδόλυση) 4. Εχει αποδειχθεί ότι οι αντι-ινωδολυτικοί παράγοντες µπορούν να ελαττώσουν την απώλεια αίµατος σε ασθενείς τόσο µε φυσιολογική όσο και µε υπερδραστήρια ινωδολυτική ανταπόκριση στη χειρουργική επέµβαση, και αυτό γίνεται χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο των µετεγχειρητικών επιπλοκών, και κυρίως χωρίς αυξηµένο κίνδυνο φλεβικού θροµβοεµβολισµού 5. Υπάρχουσα γνώση: Συστηµατικοί ινωδολυτικοί παράγοντες χρησιµοποιούνται ευρέως σε βαριές επεµβάσεις για να εµποδίσουν την ινωδόλυση και έτσι να ελαττώσουν τη χειρουργική απώλεια αίµατος. Μία τελευταία συστηµατική ανασκόπηση 6 των τυχαιοποιηµένων ελεγχόµενων µελετών των αντιινωδολυτικών παραγόντων (κυρίως απροτινίνη ή τρανεξαµικό οξύ) σε εκλεκτικές χειρουργικές επεµβάσεις αναγνώρισε 89 µελέτες που συµπεριλαµβάνουν τυχαιοποιηµένους ασθενείς (74 µελέτες στην καρδιοχειρουργική, 8 στην ορθοπαιδική, 4 σε επεµβάσεις ήπατος και 3 στην αγγειοχειρουργική). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αυτές οι θεραπείες ελάττωσαν κατά το 1/3 τον αριθµό των ασθενών που χρειάστηκαν µετάγγιση, ελάττωσαν τον απαιτούµενο ανά µετάγγιση όγκο κατά µία µονάδα και κατά ½ την ανάγκη για περαιτέρω επέµβαση για έλεγχο της αιµορραγίας. Οι διαφορές αυτές ήταν όλες στατιστικά 1 / 23

4 σηµαντικές. Παρατηρήθηκε επίσης µία στατιστικά µη σηµαντική ελάττωση στον κίνδυνο θανάτου (RR=0.85: 95% CI 0.63 to 1.14) στην οµάδα του αντιινωδολυτικού. Υπόθεση: Επειδή οι διαταραχές πήξης οι οποίες παρατηρούνται µετά την κάκωση είναι παρόµοιες µε αυτές µετά από χειρουργική επέµβαση, είναι πιθανό οι αντιινωδολυτικοί παράγοντες να µπορούν να ελαττώσουν την απώλεια αίµατος, την ανάγκη για µετάγγιση και τη θνητότητα µετά από τραύµα. Εντούτοις, µέχρι σήµερα έχει γίνει µόνο µία µικρή τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη (70 τυχαιοποιηµένοι ασθενείς, ουσία vs placebo: 0 vs 3 θανάτους) για την επίδραση ενός αντι-ινωδολυτικού παράγοντα σε βαρύ τραύµα 7. Ως αποτέλεσµα, υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία είτε να υποστηρίξουν είτε να απορρίψουν το κλινικά σηµαντικό αποτέλεσµα. Οι συστηµατικοί αντι-ινωδολυτικοί παράγοντες έχουν χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση οφθαλµικών κακώσεων όπου υπάρχουν ορισµένα στοιχεία ότι µπορούν να ελαττώσουν το ποσοστό της δευτερογενούς αιµορραγίας 8. Ανάγκη για µελέτη: Μια απλή και ευρέως εφαρµοζόµενη θεραπεία η οποία ελαττώνει την απώλεια αίµατος µετά από τραύµα ίσως εµποδίσει χιλιάδες πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο καθώς επίσης θα µπορούσε να ελαττώσει την έκθεση στους κινδύνους της µετάγγισης. Το αίµα είναι ένα σπάνιο και ακριβό προϊόν ενώ παραµένουν οι ανησυχίες για τον κίνδυνο των µε την µετάγγιση µεταδιδόµενων λοιµώξεων. Το τραύµα είναι συχνό σε µέρη του κόσµου όπου η ασφάλεια των µεταγγίσεων δεν είναι εξασφαλισµένη. Μία πρόσφατη µελέτη στην Ουγκάντα υπολόγισε ότι το ποσοστό των ΗΙV λοιµώξεων που οφείλονται στις µεταγγίσεις είναι περίπου 2% αν και άλλοι υπολογισµοί είναι σηµαντικά υψηλότεροι 9,10. Μόνο 43% από τις 191 χώρες µέρη της WHO ελέγχουν το αίµα για HIV και ηπατίτιδα C και Β. Κάθε χρόνο οι µη ασφαλείς µεταγγίσεις και παρακεντήσεις υπολογίζεται ότι προκαλούν 8-16 εκατοµµύρια λοιµώξεις ηπατίτιδας Β, εκατοµµύρια ηπατίτιδας C και HIV λοιµώξεις. Εποµένως χρειάζεται µία µεγάλη τυχαιοποιηµένη µελέτη για τη χρήση µίας απλής, φθηνής, δυνάµενης ευρέως να χρησιµοποιηθεί αντι-ινωδολυτικής θεραπείας όπως το τρανεξαµικό οξύ (η απροτινίνη είναι σηµαντικά πιο ακριβή και είναι βόειο προϊόν µε σηµαντικό κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης και υποθετικά µετάδοσης µίας νόσου), η οποία σε ένα µεγάλο εύρος τραυµατιών οι οποίοι, όταν θα φτάσουν στο νοσοκοµείο και θα θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε κίνδυνο µεγάλης αιµορραγίας, θα µπορούσε σηµαντικά να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΣΗΣ Η συστηµατική ανασκόπηση των τυχαιοποιηµένων ελεγχόµενων µελετών µε αντι-ινωδολυτικούς παράγοντες στη χειρουργική έδειξαν ότι οι δόσεις του τρανεξαµικού οξέος ποικίλλουν ευρέως 6. Οι δόσεις εφόδου κυµαίνονται από 2.5 mg/κιλό µέχρι 100 mg/κιλό βάρος σώµατος και οι δόσεις συντήρησης από 0,25mg/κιλό/ώρα µέχρι 4 mg/κιλό/ώρα χορηγούµενες για περιόδους που κυµαίνονται από µία µέχρι 12 ώρες. Μελέτες που εξέτασαν την επίδραση των διαφορετικών δόσεων του τρανεξαµικού οξέος στην αιµορραγία και στις ανάγκες µετάγγισης δεν έδειξαν σηµαντική διαφορά µεταξύ υψηλής και χαµηλής δόσης. Μελέτες στην καρδιοχειρουργική έχουν δείξει ότι αρχική δόση 10mg/κιλό τρανεξαµικού οξέος ακολουθούµενη από συνεχή έγχυση 1mg/κιλό/ώρα επιτυγχάνει συγκεντρώσεις πλάσµατος ικανές να επιτύχουν αναστολή της ινωδόλυσης in vitro 12. Η σχέση δόσης-ανταπόκρισης του τρανεξαµικού οξέος εξετάστηκε από τον Horrow και συν. (1995) οι οποίοι κατέληξαν ότι 10mg/Κιλό 2 / 23

5 ακολουθούµενα από έγχυση 1mg/κιλό/ώρα ελαττώνει την αιµορραγία µετά από εξωσωµατική κυκλοφορία και ότι οι µεγαλύτερες δόσεις δεν είχαν κάποιο επιπλέον αιµοστατική δράση 13. Σε αυτή την επείγουσα κατάσταση, η χορήγηση µίας συγκεκριµένης δόσης θα ήταν περισσότερο πρακτική καθώς θα ήταν αδύνατη η µέτρηση του βάρους σώµατος του ασθενούς. Εποµένως µία σταθερή δόση µέσα στο εύρος των δόσεων που έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλουν την ινωδόλυση και επιτυγχάνουν αιµοστατικό αποτέλεσµα θα χρησιµοποιηθεί σε αυτή τη µελέτη. Η συγκεκριµένη δόση θα είναι επαρκής για µεγαλόσωµους ασθενείς (>100 κιλά) αλλά και ασφαλής για τους µικρόσωµους ασθενείς (<50 κιλά), καθώς η υπολογιζόµενη δόση που θα λάβουν οι δεύτεροι ασθενείς έχει δοκιµαστεί µε ασφάλεια σε άλλες µελέτες χωρίς παρενέργειες. Η σχεδιαζόµενη διάρκεια της χορήγησης επιτρέπει την πλήρη δράση του τρανεξαµικού οξέος στον άµεσο κίνδυνο της αιµορραγίας χωρίς να επιδρά πολύ βαθιά µέσα στην οξεία φάση της ανταπόκρισης που παρατηρείται µετά από χειρουργική επέµβαση και τραύµα. 3 / 23

6 2. Σχεδιασµ ος Της Μελετης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Crash 2 είναι µία µεγάλη τυχαιποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη της επίδρασης της πρώιµης χορήγησης του αντι-ινωδολουτικού παράγοντα τρανεξαµικό οξύ στην επιβίωση, τα αγγειακά επεισόδια και τις ανάγκες µετάγγισης. Κατάλληλοι ασθενείς για τη µελέτη είναι ενήλικες ασθενείς µε τραύµα, οι οποίοι βρίσκονται το πολύ 8 ώρες µετά την κάκωση και οι οποίοι είτε έχουν σηµαντική αιµορραγία είτε βρίσκονται σε σηµαντικό κίνδυνο να αναπτύξουν σηµαντική αιµορραγία και για τους οποίους ο ιατρός έχει σοβαρή αµφιβολία ως προς το αν θα πρέπει να χορηγήσει ή όχι τον αντι-ινωδολυτικό παράγοντα. Αριθµηµένες συσκευασίες του φαρµάκου ή µη αδρανούς ουσίας (placebo) θα υπάρχουν διαθέσιµες στο ΤΕΠ κάθε συµµετέχοντος κέντρου. Η τυχαιοποίηση θα συµπεριλαµβάνει τη δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία µε την σε 24ωρη βάση λειτουργούσα υπηρεσία τυχαιοποίησης. Το τηλεφώνηµα θα πρέπει να διαρκεί ένα, το πολύ δύο λεπτά και στο τέλος του η υπηρεσία τυχαιοποίησης θα καθορίζει ποιός αριθµός συσκευασίας θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Για νοσοκοµεία στα οποία η διαδικασία τηλεφωνικής τυχαιοποίησης δεν είναι εφικτή, η τυχαιοποίηση θα γίνεται µε το να χρησιµοποιείται η αµέσως επόµενη διαθέσιµη συσκευασία. εν θα απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις αλλά µία σύντοµη φόρµα θα πρέπει να συµπληρώνεται ένα µήνα µετά ή µε το εξιτήριο ή το θάνατο του ασθενούς (ότι συµβαίνει πρώτο). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ύο κύριοι παράγοντες καθορίζουν τον αριθµό των ασθενών που απαιτούνται για τη µελέτη. Αυτοί είναι η αναµενόµενη συχνότητα του γεγονότος και το µέγεθος του θεραπευτικού αποτελέσµατος. Αναµενόµενη συχνότητα του γεγονότος: Στη µελέτη Crash του Ιατρικού Ερευνητικού Συµβουλίου (Medical Research Council MRC) σχετικά µε τη χορήγηση κορτικοστεροειδών στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο συνολικός κίνδυνος θανάτου ήταν 20% 14. Η µελέτη αυτή ήταν η µεγαλύτερη πολυκεντρική διεθνής τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη µελέτη σε ασθενείς τραύµατος και είναι λογικό να περιµένουµε ένα παρόµοιο ποσοστό κινδύνου θανάτου και στην Crash-2. Μέγεθος του θεραπευτικού αποτελέσµατος για να είναι ανιχνεύσιµο: Επειδή ακόµα και ένα πλεονέκτηµα επιβίωσης 2% για µία θεραπευτική παρέµβαση που είναι απλή και µε δυνατότητα ευρείας εφαρµογής όπως το τρανεξαµικό οξύ θα αποτελούσε ένα ικανοποιητικό όφελος, η παρούσα µελέτη έχει σχεδιαστεί ώστε να µπορεί να ανιχνεύσει το όφελος σε αυτό το µέγεθος. Μέγεθος του δείγµατος: Αν η αληθής διαφορά στη θνητότητα είναι 20% versus 18%, τότε υπάρχει περίπου 85% πιθανότητα µία µελέτη µε ασθενείς να πετύχει 2P<0.01 (και 95% πιθανότητα να πετύχει 2P<0.05). Αν η µελέτη περιλάµβανε τους µισούς ασθενείς θα υπήρχε 50% να πετύχει 2P<0.01 (και 72% πιθανότητα επιτυχίας του 2P<0.05), το οποίο δεν θεωρείται τόσο καλό. Επιδράσεις σε άλλα αποτελέσµατα: Με τόσους πολλούς τυχαιοποιηµένους ασθενείς, ακόµα και µέτρια επίδραση στον αριθµό των ασθενών που χρειάζονται µετάγγιση ή στο µέσο όγκο ανά µετάγγιση θα ανιχνευτούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια, όπως θα ανιχνευτεί και κάθε σηµαντική επίδραση σε µη θανατηφόρα αγγειακά συµβάµατα (αιµορραγικά ή αποφρακτικά). 4 / 23

7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ o Ασθενείς µε τραύµα µε συνεχιζόµενη σηµαντική αιµορραγία ή σε κίνδυνο να αναπτύξουν σηµαντική αιµορραγία, αρχικά αντιµετωπιζόµενοι το πολύ 8 ώρες από την κάκωση, εκτός από εκείνους για τους οποίους οι αντι-ινωδολυτικοί παράγοντες θεωρείται ότι ξεκάθαρα ενδείκνυνται ή αντενδείκνυνται. Κριτήρια επιλογής: Ολοι οι ασθενείς µε συνεχιζόµενη σηµαντική αιµορραγία (συστολική πίεση µικρότερη από 90mmHg και/ή καρδιακή συχνότητα µεγαλύτερη από 110 σφύξεις/λεπτό), ή που θεωρείται ότι βρίσκονται σε σηµαντικό κίνδυνο αιµορραγίας, και βρίσκονται 8 ώρες από την κάκωση είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για τη µελέτη, αν φαίνεται να είναι τουλάχιστον 16 ετών. Αν και η είσοδος στη µελέτη επιτρέπεται 8 ώρες από την κάκωση, όσο ενωρίτερα αρχίζει η θεραπεία τόσο το καλύτερο. Κριτήρια αποκλεισµού: Το πιο σπουδαίο κριτήριο για την εισαγωγή ενός ασθενούς στη µελέτη είναι η υπεύθυνη «αβεβαιότητα» του ιατρού κατά πόσο να χρησιµοποιήσει ή όχι κάποιον αντι-ινωδολυτικό παράγοντα σε κάποιο συγκεκριµένο ασθενή µε τραυµατική αιµορραγία. Ασθενείς για τους οποίους ο υπεύθυνος ιατρός θεωρεί ότι υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη αντι-ινωδολυτικής θεραπείας δεν θα πρέπει να τυχαιοποιούνται. Αντίστοιχα, ασθενείς για τους οποίους υπάρχει ξεκάθαρη αντένδειξη χορήγησης αντι-ινδολυτικού παράγοντα (για παράδειγµα ασθενείς µε κλινική ένδειξη διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης) δεν θα πρέπει να τυχαιοποιούνται. Όταν ο θεράπων ιατρός είναι σηµαντικά αβέβαιος κατά πόσο να χρησιµοποιήσει ή όχι κάποιο αντι-ινωδολυτικό, όλοι αυτοί οι ασθενείς είναι κατάλληλοι για τυχαιοποίηση και θα πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για τη µελέτη. εν υπάρχουν άλλα προκαθορισµένα κριτήρια αποκλεισµού. Η ετερογένεια των ασθενών που συµπεριλαµβάνονται σε µία τέτοια µελέτη έχει σηµαντική δύναµη από την άποψη της ανάλυσης. Αν τυχαιοποιηθεί ένα µεγάλο εύρος ασθενών, τότε ίσως είναι πιθανό µία µεγάλη µελέτη σαν και αυτή να βοηθήσει να καθοριστεί ποιές κατηγορίες ασθενών (αν υπάρχουν) πιθανόν να ωφεληθούν περισσότερο από τη θεραπεία. Ειδικά κριτήρια επιλογής: Κανένα. Σε µία κατάσταση οξείας σοβαρής αιµορραγίας ο συστηµατικός αποκλεισµός ασθενών µε ιστορικό θροµβο-εµβολικής νόσου δεν είναι απαραίτητος, εκτός αν ο θεράπων ιατρός θεωρεί ότι υπάρχει ξεκάθαρη αντένδειξη. Σύντοµες πληροφορίες ασθενών που εκτιµήθηκαν αλλά δεν συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη θα καταγράφονται στο Βιβλίο Ελέγχου Ασθενών (Patient Screening Log) σε κάθε συνεργαζόµενη µονάδα. 5 / 23

8 CRASH2 PROTOCOL GREECE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΛΑ Α Figure 1: Επιλογη Ασθενων ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Οι ασθενείς µε βαρύ τραύµα ίσως έχουν επηρεασµένη τη συνείδησή τους και ίσως δεν είναι σε θέση να δώσουν κατάλληλη συγκατάθεση. Σε αυτή την επείγουσα κατάσταση ίσως δεν είναι ιατρικά σωστό να καθυστερήσει η έναρξη της θεραπείας. Η συγκατάθεση θα ληφθεί είτε από έναν προσωπικό νόµιµο εκπρόσωπο ή από ένα επαγγελµατικό νόµιµο εκπρόσωπο, όπου αυτό ενδείκνυται. Οι απαιτήσεις της σχετικής επιτροπής δεοντολογίας θα ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Ένα φυλλάδιο µε πληροφορίες σχετικά µε τη µελέτη για τους ασθενείς (Συνηµµένο 1α) θα είναι διαθέσιµο σε όλες τις συσκευασίες του φαρµάκου καθώς επίσης και ένα φυλλάδιο για τον νόµιµο εκπρόσωπο (Συνηµµένο 1β). ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Οι κατάλληλοι να συµπεριληφθούν στη µελέτη ασθενείς θα πρέπει να τυχαιοποιούνται και η έναρξη της θεραπείας θα αρχίζει το γρηγορότερο δυνατόν. Η τυχαιοποίηση γίνεται µέσω τηλεφώνου σε µία δωρεάν 24ωρη λειτουργούσα υπηρεσία και χρειάζεται 1-2 λεπτά. Η φόρµα για την εισαγωγή του ασθενούς στη µελέτη (Συνηµµένο 2) δείχνει τις ερωτήσεις που θα γίνονται από τον τηλεφωνητή της υπηρεσίας πριν από τον ορισµό της θεραπευτικής συσκευασίας. Μετά ο υπολογιστής της µελέτης θα καθορίζει τυχαία έναν αριθµό συσκευασίας, ο οποίος θα καθορίζει τη συσκευασία που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί από αυτές που θα είναι αποθηκευµένες στο ΤΕΠ. Αν η τηλεφωνική τυχαιοποίηση δεν είναι εφικτή, θα χρησιµοποιείται ένα τοπικό σύστηµα συσκευασίας. Σε αυτά τα νοσοκοµεία, οι βασικές πληροφορίες θα συγκεντρώνονται στη φόρµα εισαγωγής 3η Έκδοση Πρωτοκόλλου: 7/2/ / 23 Αριθµός EudraCT:

9 του ασθενούς στη µελέτη και θα χρησιµοποιείται η αριθµητικά επόµενη συσκευασία από ένα κουτί που περιέχει 8 συσκευασίες. Μόλις ο ασθενής τυχαιοποιηθεί, θα χρειαστούµε οπωσδήποτε την έκβαση στο νοσοκοµείο, ακόµα και αν η θεραπεία της µελέτης διακοπεί ή δεν δοθεί καν. ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κάθε πακέτο θεραπείας της CRASH 2 περιέχει: 4χ500 mg amps Tranexamic Acid ή placebo 1x100mL σακούλα 0.9% Nacl (για χρήση µε τη δόση εφόδου) Αυτοκόλλητα (για την επικόλληση στους ορούς και στις σηµειώσεις του ασθενούς) Πληροφορικό υλικό για τον ασθενή και Φόρµες Συγκατάθεσης Φόρµα εισαγωγής ασθενούς και Φόρµα τελικού αποτελέσµατος ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΟΣΗ (TRANEXAMIC ACID Η PLACEBO) ΡΥΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ Εφόδου 2 1 γραµ. 100 ml σε 10 λεπτά ιατήρησης 2 1 γραµ 120 mg/ώρα (60mL/ώρα) για περίπου 8 ώρες ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΠΤΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ (Serious Unexpected Suspected Adverse Events SUSAR) Αν συµβεί ένα SUSAR και πιστεύεται ότι σχετίζεται µε το φάρµακο της µελέτης, αυτό θα πρέπει να καταχωρείται τηλεφωνόντας στην 24ωρη υπηρεσία τυχαιοποίησης, η οποία θα ειδοποιήσει το Συντονιστικό Κέντρο στο Λονδίνο. Το Συντονιστικό Κέντρο θα επικοινωνήσει µαζί σας µέσα σε 24 ώρες ώστε να συµπληρωθεί µία έγγραφη φόρµα καταγραφής του SUSAR. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Γενικά, τα αγγειακά επεισόδια όπως η πνευµονική εµβολή, η εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση, το εγκεφαλικό, το έµφραγµα, η αιµορραγία του γαστρεντερικού και η πολυοργανική ανεπάρκεια, δεν χρειάζεται να αναφέρονται µε αυτόν τον τρόπο επειδή κάποια αύξηση στη συχνότητά τους ίσως είναι αναµενόµενη µε τους αντι-ινωδολυτικούς παράγοντες. Οµοίως, τα σοβαρά ιατρικά γεγονότα τα οποία αναµένονται σε σοβαρά τραυµατίες ασθενείς δεν χρειάζεται να αναφέρονται από το τηλέφωνο. Εν τούτοις, όλα αυτά τα γεγονότα θα καταγράφονται συστηµατικά σε όλους τους ασθενείς στη φόρµα τελικής έκβασης (Συνηµµένο 3). 7 / 23

10 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (UNBLINDING) Γενικά δεν θα πρέπει να χρειάζεται η αποκάλυψη της ταυτότητας της χορηγούµενης θεραπείας. Αν κάποια αντένδειξη χορήγησης αντι-ινωδολυτικού παράγοντα αναπτυχθεί µετά την τυχαιοποίηση (π.χ. κλινική εικόνα θρόµβωσης), η θεραπεία της µελέτης απλά θα σταµατήσει. Η αποκάλυψη θα πρέπει να γίνεται µόνο σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις όταν ο ιατρός πιστεύει ότι ο κλινικός χειρισµός εξαρτάται σηµαντικά από τη γνώση του αν ο ασθενής λαµβάνει αντιινωδολυτικό ή placebo. Σε αυτές τις λίγες περιπτώσεις, όταν η επείγουσα αποκάλυψη θεωρείται απαραίτητη, θα πρέπει να επικοινωνείτε µε την υπηρεσία τυχαιοποίησης, δίνοντας το όνοµα του ιατρού που εξουσιοδοτεί την αποκάλυψη καθώς και τον αριθµό της συσκευασίας. Αυτός που τηλεφωνεί θα µαθαίνει αν ο ασθενής λάµβανε αντι-ινωδολυτικό ή placebo. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ Το κύριο µέτρο εκτίµησης της τελικής έκβασης είναι: o Θάνατος στο νοσοκοµείο µέσα σε 4 εβδοµάδες από την κάκωση (η αιτία θανάτου θα περιγράφεται ώστε να εκτιµηθεί αν οι θάνατοι οφείλονται στην αιµορραγία ή στην αγγειακή απόφραξη) ευτερογενή µέτρα εκτίµησης της τελικής έκβασης είναι: Η µετάγγιση παραγώγων αίµατος, ο αριθµός των µονάδων παραγώγων αίµατος που χορηγήθηκαν, η χειρουργική παρέµβαση, και η εµφάνιση θροµβοεµβολικών επεισοδίων (εγκεφαλικό, έµφραγµα, πνευµονική εµβολή, κλινική εικόνα εν τω βάθει φλεβικής θρόµβωσης). Συλλογή Στοιχείων: Οι εντός του νοσοκοµείου θάνατοι, η ανάγκη µετάγγισης, οι επιπλοκές και η βραχεία ανάνηψη θα καταγράφονται στη φόρµα τελικού αποτελέσµατος (Συνηµµένο 3) που µπορεί να συµπληρωθεί πλήρως από το φάκελο του ασθενούς δεν χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις. Η φόρµα τελικής έκβασης θα πρέπει να συµπληρώνεται µε τον θάνατο, το εξιτήριο ή 4 εβδοµάδες µετά την τυχαιοποίηση (οποιοδήποτε συµβεί πρώτο). Τέλος της µελέτης για τους ασθενείς: Θάνατος, εξιτήριο ή 4 εβδοµάδες µετά την τυχαιοποίηση (οποιοδήποτε συµβεί πρώτο). ΑΝΑΛΥΣΗ Θα γίνουν συγκρίσεις ως προς το κύριο µέτρο τελικής έκβασης, συγκρίνοντας όλους αυτούς στους οποίους χορηγήθηκε αντι-ινωδολυτικός παράγοντας µε αυτούς που έλαβαν placebo, µε βάση την «πρόθεση για θεραπεία» (intention to treat). Αναλύσεις θα γίνουν ως προς την ώρα από την κάκωση (λιγότερο από 1 ώρα, 1-3 ώρες, περισσότερες από 3 ώρες), ως προς τη σοβαρότητα της αιµορραγίας όπως αυτή αξιολογείται από τον χρόνο επαναπλήρωσης τριχοειδών (0-2, 3-4, 5 δευτερόλεπτα) και τη συστολική πίεση (<75, 76-89, >89 mmhg). Θα γίνουν επίσης συγκρίσεις ως προς τον κίνδυνο µετάγγισης παραγώγων αίµατος, την ανάγκη για επέµβαση και θροµβοεµβολικών επιπλοκών. 8 / 23

11 3. Οργανωση CRASH2 PROTOCOL GREECE ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΛΑ Α ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Data Monitoring Committee) Καθηγητής Rory Collins, Πρόεδρος Καθηγητής Adrian Grant Καθηγητής John A Myburgh Καθορισµένες ιαδικασίες Λειτουργίας (Standard Operating Procedures): Η Επιτροπή Παρακολούθησης Στοιχείων και η Επιτροπή Ηθικής (DMEC) έχουν την υπευθυνότητα στο να αποφασίσουν αν, κατά τη διάρκεια της περιόδου τυχαιοποίησης, τα συνολικά αποκαλυφθέντα αποτελέσµατα (unblιnded results) (ή τα αποκαλυφθέντα αποτελέσµατα µίας συγκεκριµένης υποοµάδας), θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη ιοικούσα Επιτροπή της Μελέτης (Trial Steering Committee TSC). Οι κανόνες παραποµπής της DMEC δηλώνουν ότι θα το κάνουν όταν, και µόνο όταν, ικανοποιούνται δύο παράµετροι: (1) τα αποτελέσµατα παρέχουν αποδείξεις πέρα από κάθε λογική αµφιβολία ότι η θεραπεία είναι ξεκάθαρα είτε επιβλαβής είτε επωφελής για όλους ή για µία συγκεκριµένη κατηγορία ασθενών, ως προς το κύριο µέτρο εκτίµησης του τελικού αποτελέσµατος; (2) τα αποτελέσµατα, αν αποκαλυφθούν, αναµένεται ότι θα αλλάξουν σηµαντικά τις συνταγογραφικές συνήθεις των ιατρών οι οποίοι είναι ήδη ενήµεροι µε οποιαδήποτε άλλα αποτελέσµατα µελετών υπάρχουν. εν υπάρχουν ακριβή κριτήρια για τον καθορισµό «της πέρα από κάθε λογική αµφιβολίας» και δεν µπορούν να καθοριστούν µε ένα καθαρό αµιγή µαθηµατικό κανόνα, αλλά επηρεάζονται σηµαντικά από τέτοιους κανόνες. Τα µέλη της DMEC διάκεινται φιλικά (expressed sympathy) µε τον κανόνα διακοπής που προτάθηκε στο πρώτο µέρος (Part I) της αναφοράς του 1976 από την Επιτροπή Λευχαιµίας (MRC Leukaemia Committee), σύµφωνα µε τον οποίο, µία ενδιάµεση ανάλυση (interim analysis) του κύριου στόχου, γενικά χρειάζεται µία διαφορά µεταξύ των σκελών θεραπείας και ελέγχου τουλάχιστον 3 µονάδων λάθους (3 standard errors) για να δικαιολογήσουν το πρόωρο κλείσιµο της µελέτης. Μία ενδιάµεση ανάλυση µιας υποοµάδος, φυσικά θα πρέπει να είναι ακόµα πιο ακραία για να δικαιολογήσει την πρόωρη διακοπή. Ο κανόνας έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν πρέπει να προκαθοριστεί ο ακριβής αριθµός και ο χρόνος των ενδιάµεσων αναλύσεων. Εν περιλήψει, οι κανόνες διακοπής (όπως αυτοί εφαρµόστηκαν επιτυχώς σε άλλες µελέτες συµπεριλαµβανοµένης της MRC διεθνούς µελέτης για τα εγκεφαλικά, που τυχαιοποίησε ασθενείς) απαιτούν ακραίες διαφορές για να δικαιολογήσουν την πρόωρη διακοπή και περιλαµβάνουν ένα κατάλληλο συνδυασµό µαθηµατικών κανόνων διακοπής και επιστηµονικής κρίσης. 9 / 23

12 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Steering Committee) Καθηγητής Ian Franklin (Πρόεδρος), Πανεπιστήµιο Γλασκώβης και Υπηρεσία Μεταγγίσεων της Σκωτίας Ms Brigitte Chaudhry, RoadPiece Καθηγητής Tim Coats, Πανεπιστήµιο του Leicester Ιατρός Charles Deakin, Γενικό Νοσοκοµείο Southampton Ιατρός Steve Doodacre, Πανεπιστήµιο του Sheffield Ιατρός Beverly J Hunt, Νοσοκοµείο Guy s kai St Thomas Ιατρός David Meddings, WHO Καθηγητής Sir Richard Peto, Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης Καθηγητής Ian Roberts, Σχολή Υγιεινής και Τροπικών Νόσων του Λονδίνου Καθηγητής Peter Sandercock, Πανεπιστήµιο Edinburgh H ιοικούσα Επιτροπή αποτελείται από σεβαστούς και έµπειρους ειδικούς στο τραύµα και την αιµατολογία, κλινικούς ερευνητές καθώς και απλούς αντιπροσώπους. Θα διεξάγονται συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθορίζονται από τις ανάγκες αλλά όχι λιγότερες από 1 το χρόνο. οι συνήθεις εργασίες θα διεξάγονται µε και ταχυδροµείο. Καθορισµένες ιαδικασίες Λειτουργίας (Standard Operating Procedures): Η ιοικούσα Επιτροπή, κατά την ανάπτυξη αυτού του πρωτοκόλλου και καθ όλη τη διάρκεια της µελέτης, θα αναλάβει την υπευθυνότητα για τα παρακάτω: Κύριες αποφάσεις όπως η ανάγκη αλλαγής του πρωτοκόλλου για οποιοδήποτε λόγο Την παρακολούθηση και επίβλεψη της προόδου της µελέτης Ανασκόπηση σχετικών πληροφοριών από άλλες πηγές Μελέτη προτάσεων από την DMEC Να πληροφορεί και να συµβουλεύει την οµάδα χειρισµού της µελέτης (management group) για όλες τις πλευρές της µελέτης ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο συντονισµός σε κάθε νοσοκοµείο που συµµετέχει θα γίνεται µέσα από ένα τοπικό συνεργάτη ο οποίος θα: Συζητά τη µελέτη µε το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που βλέπουν τραυµατίες και να βεβαιώνεται ότι είναι ενήµεροι για την υπάρχουσα γνώση, τη µελέτη και όλες τις σχετικές διαδικασίες (υπάρχουν χάρτες τοίχου, ενηµερωτικά τσέπης και ένα σετ διαφανειών για να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση) Βεβαιώνει ότι οι ενήλικες τραυµατίες εκτιµώνται αµέσως για τη µελέτη Βεβαιώνει ότι συµπληρώνονται οι φόρµες εισαγωγής των ασθενών (σε κέντρα µε µη τηλεφωνική τυχαιοποίηση) και οι µίας όψεως φόρµες τελικού αποτελέσµατος Βεβαιώνει ότι η µελέτη διεξάγεται σύµφωνα µε ICH GCP και πληροί όλες τις εθνικές και τοπικές απαιτήσεις Επιτρέπει την πρόσβαση στα στοιχεία για έλεγχο (audit) και επιβεβαίωση (verification) 10 / 23

13 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Να παρέχει τα υλικά της µελέτης και την υπηρεσία της 24ωρη τυχαιοποίησης (και αποκάλυψη) Να δίδει στους συνεργάτες συχνές πληροφορίες για την πρόοδο της µελέτης Να βεβαιώνεται και να βοηθά την πλήρη συλλογή των στοιχείων κατά το εξιτήριο Να απαντά σε κάθε είδους ερωτήσεις (π.χ. από τους συνεργάτες) σχετικά µε τη µελέτη Να βεβαιώνεται για την ασφάλεια των στοιχεών και την ποιότητα και τους νόµους διατήρησης στοιχείων Να βεβαιώνει ότι η µελέτη διεξάγεται σύµφωνα µε ICH GCP ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ H επιτυχία της CRASH 2 θα εξαρτηθεί απόλυτα από τη συνεργασία των νοσηλευτών και των ιατρών στα συµµετέχοντα νοσοκοµεία. Ετσι, η κύρια αναγνώριση για τη µελέτη θα είναι για τους συνεργάτες από κάθε νοσοκοµείο και θα αναφερθούν ονοµαστικά σε κάθε δηµοσίευση. Τα αποτελέσµατα της µελέτης θα ανακοινωθούν πρώτα στους συνεργάτες της µελέτης. Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στους ασθενείς θα γίνει µέσω των ΜΜΕ, το δικτυακό χώρο της µελέτης και σχετικούς οργανισµούς ασθενών. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η Crash 2 χρηµατοδοτείται από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικών Νόσων του Λονδίνου (LSHTM) και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) και όχι από τους κατασκευαστές του τρανεξαµικού οξέος. Η LSHTM ως το Κέντρο Συντονισµού της µελέτης δέχεται την ευθύνη που συνεπάγεται η χορηγία της µελέτης και, ως τέτοια, θα είναι υπεύθυνη για τα αιτήµατα για κάθε όχι εξ αµελείας βλάβη που υφίσταται οποιοσδήποτε ως αποτέλεσµα της συµµετοχής του στη µελέτη αυτή. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ H οικονοµική υποστήριξη από την LSHTM και τo WHO καλύπτει µόνο τα έξοδα των συναντήσεων και την κεντρική οργάνωση. Ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η οικονοµική υποστήριξη είναι εντελώς ανεξάρτητα από τους κατασκευαστές του τρανεξαµικού οξέος, το οποίο δεν είναι ένα καινούργιο φάρµακο. Μεγάλες µελέτες τέτοιων φαρµάκων, µε πολλά νοσοκοµεία, είναι σπουδαίες για τους µελλοντικούς ασθενείς αλλά είναι πρακτικά εφικτές µόνο αν αυτοί που συµµετέχουν το κάνουν χωρίς αµοιβή (εκτός από την αποζηµίωση µικρών τοπικών εξόδων που ίσως να εµφανιστούν). 11 / 23

14 4. βιβλιογραφια 1. Murray CJL, Lopez AD. Global health statistics: a compendium of incidence, prevalence and mortality estimates for over 200 conditions. Harvard School of Public Health, Boston: Harvard University Press, Sauaia A, Moore FA, Moore E, Moser K, Brennan R, Read RA, Pons PT. Epidemiology of trauma deaths: a reassessment. J Trauma1995;38: The Brain Trauma Foundation. The American Association of Neurological Surgeons. The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. Hypotension. J Neurotrauma. 2000;17(6-7): Lawson JH, Murphy MP. Challenges for providing effective hemostasis in surgery and trauma. Semin Hematol 2004;41: Porte RJ, Leebeek FW. Pharmacological strategies to decrease transfusion requirements in patients undergoing surgery. Drugs 2002; 62: Henry DA, Moxey AJ, Carless PA, O'Connell D, McClelland B, Henderson KM, Sly K, Laupacis A, Fergusson D. Antifibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic blood transfusion (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 7. Coats T, Roberts I, Shakur H. Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 8. Aylward GW, Dunlop IS, Little BC. Meta-analysis of systemic antifibrinolytics in traumatic hyphema. Eye 1994;8: Kiwanuka N, Gray RH, Serwadda D, et al. The incidence of HIV-1 associated with injections and transfusions in a prospective cohort, Raki, Uganda. AIDS 2004;18: Heymann SJ, Brewer TF. The problem of transfusion associated acquired immunodeficiency syndrome in Africa: a quantitative approach. Am J Infection Control 1992;20: Goodnough LT, Shander A, Brecher ME. Transfusion medicine: looking to the future. Lancet 2003; 361: Fiechtner BK, Nuttall GA, Johnson ME, Dong Y; Sujirattanawimol N, Oliver WC Jr, Sarpal RS, Oyen LJ, Ereth MH. Plasma tranexamic acid concentrations during cardiopulmonary bypass. Anesth Analg. 2001; 92(5): Horrow JC, Van Riper DF, Strong MD, Grunewald KE, Parmet JL. The dose-response relationship of tranexamic acid. Anesthesiology 1995;82: / 23

15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 13 / 23

16 Συνηµµένο 1α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (σελίδα 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ Η Κλινική µας συµµετέχει σε ερευνητική µελέτη για να βρεί τρόπους να ελαττώσσει τη µεγάλη αιµορραγία µετά από σοβαρή κάκωση. Είστε υποψήφιος/- α να συµπεριληφθείτε στη µελέτη. ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Το ενηµερωτικό αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη µελέτη συµπεριλαµβανοµένων του σκοπού, των κινδύνων και του κέρδους από τη συµµετοχή σας. Σε αυτό το νοσοκοµείο, στους ασθενείς µε σοβαρή αιµορραγία δίνεται η συνήθης επείγουσα θεραπεία για αιµορραγία. Ο σκοπός της ερευνητικής αυτής µελέτης είναι να βρούµε µία καλύτερη θεραπεία. Ελπίζουµε ότι η θεραπεία της µελέτης (tranexamic acid) θα βοηθήσει στο σχηµατισµό θρόµβων και έτσι θα ελαττώσει την απώλεια αίµατος και θα ελαττώσει την ανάγκη για µεταγγιση. Εντούτοις η θεραπεία αυτή µπορεί να σχηµατίσει και θρόµβους εκεί που δεν χρειάζεται. Ελπίζουµε να βρούµε ότι η θεραπεία αυτή θα κάνει περισσότερο καλό από κακό αλλά αυτό δεν το ξέρουµε ακόµα. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και ρωτείστε το γιατρό σας όποιες απορίες έχετε. 1) Γιατί γίνεται αυτή η έρευνα? Η βαρειά αιµορραγία είναι µία συχνή αιτία θανάτου µετά από κάκωση και είναι σηµαντικό να βρούµε καλύτερους τρόπους για να ελαττώσουµε την ποσότητα του αίµατος που χάνεται. 2) Ποιός είναι ο σκοπός αυτής της µελέτης? Το tranexamic acid χρησιµοποιείται συχνά για να ελατώσει την αιµορραγία µετά από µεγάλες επεµβάσεις όπως αυτές της καρδιάς. Αυτή η µελέτη γίνεται για να δούµε αν µπορεί να ελαττώσει επίσης την αιµορραγία µετά από σοβαρό τραυµατισµό. Το tranexamic acid δεν είναι καινούργιο φάρµακο και είναι εγκεκριµένο για πολλές συνήθεις καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται αιµορραγία. 3) Ποιός κάνει αυτή τη µελέτη? Ο ιατρός είναι υπεύθυνος για τη µελέτη σε αυτή την κλινική. Η µελέτη συντονίζεται από ιατρούς από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. 4) Ενας ασθενής δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στη µελέτη αν: Αυτός/Αυτή είναι κάτω από 16 ετών Αυτός/Αυτή τραυµατίστηκαν περισσότερες από 8 ώρες από τη στιγµή που έφτασαν στο νοσοκοµείο Ο ιατρός νοµίζει ότι υπάρχει συγκεκριµένος λόγος για τον οποίο το tranexamic acid δεν θα πρέπει να δοθεί Ο ιατρός νοµίζει ότι υπάρχει συγκεκριµένος λόγος για τον οποίο το tranexamic acid θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε 14 / 23

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (σελίδα 2) 5) Τι συνέβη αν συµπεριληφθείτε στη µελέτη? Θα σας δοθεί η συνήθης επείγουσα θεραπεία για αιµορραγία, συµπεριλαµβανοµένων υγρών για την αντικατάσταση του αίµατος που χάσατε. Θα σας δοθεί επίσης µία δόση είτε του φαρµάκου tranexamic acid είτε ενός ανενεργού φαρµάκου που ονοµάζεται ορός. Η δόση θα σας δοθεί σε διάστηµα 8 ωρών. Η επιλογή του τι θα σας χορηγηθεί (ενεργό φάρµακο ή ανενεργό φάρµακο) θα γίνει τυχαία από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης στην Αγγλία. Οι ιατροί που σας προσέχουν επίσης δεν θα ξέρουν αν έχετε πάρει το ενεργό ή το ανενεργό φάρµακο. Η πληροφορία αυτή κρατιέται µυστική σε άλλο νοσοκοµείο. Η µελέτη δεν συµπεριλαµβάνει επιπλέον εξετάσεις αλλά ο ιατρός σας θα στείλει σύντοµες πληροφορίες για την κατάστασή σας στο συντονιστικό κέντρο στο Λονδίνο. Οι πληροφορίες αυτές θα αναλυθούν µε εµπιστευτικό τρόπο από ανθρώπους που δουλεύουν για τη µελέτη και δεν θα δηµοσιοποιηθούν µε κανένα τρόπο. 6) Ποιοί είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από τη συµµετοχή στη µελέτη? Το tranexamic acid χρησιµοποιείται ευρέως και µέχρι στιγµής δεν υπάρχουν στοιχεία για σοβαρές παρενέργειες από τη χρήση του για µικρό χρονικό διάστηµα. Το tranexamic acid ΕΝ είναι καινούργιο φάρµακο. 7) Ποιά είναι τα πιθανά κέρδη από τη συµµετοχή στη µελέτη? Ελπίζουµε οτι το tranexamic acid θα βοηθήσει να ελαττωθεί το αίµα που χάνετε ή πιθανόν να χάσετε. Η γνώση που θα κερδίσουµε από αυτή τη µελέτη θα βοηθήσει στο µέλλον ανθρώπους µε παρόµοιες κακώσεις. 8) Αν έχετε κάποιες απορίες σε ποιόν µπορείτε να απευθυνθείτε? Αν έχετε κάποιες απορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον ιατρό παίρνοντάς τον στο τηλέφωνο 9) Ποιές πληροφορίες κρατούνται µυστικές? Oλες οι πληροφορίες σχετικές µε εσάς και την κάκωση κρατούντai µυστικές. Οι µόνοι άνθρωποι που επιτρέπεται να δούνε τις πληροφορίες θα είναι οι ιατροί που συµµετέχουν στη µελέτη, το προσωπικό του συντονιστικού κέντρου και οι αρχές που ελέγχουν αν η µελέτη γίνεται σωστά. Θα δηµοσιεύσουµε τα αποτελέσµατα της µελέτης σε ιατρικό περιοδικό ώστε και άλλοι ιατροί να βοηθηθούν από τη γνώση αυτή αλλά οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα συµπεριλαµβάνονται και δεν θα υπάρχει κανένας τρόπος να σας αναγνωρίσουν. 10) Μπορεί η µελέτη να τελειώσει πρόωρα για αυτόν που συµµετέχει? Η θεραπεία της µελέτης δόθηκε σε επείγουσα κατάσταση. Ελπίζουµε ότι θα µας επιτρέψετε να χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες πως πήγατε αλλά αν δεν το θέλετε παρακαλούµε ενηµερώστε τον ιατρό σας. 11) Τι άλλο πρέπει να ξέρετε? Η µελέτη χρηµατοδοτείται από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και όχι από αυτούς που φτιάχνουν το φάρµακο tranexamic acid. Η London School of Hygiene and Tropical Medicine (Πανεπιστήµιο του Λονδίνου) ως συντονιστής της µελέτης αποδέχεται την ευθύνη που συνεπάγεται η χορηγία της µελέτης και έτσι θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ευθύνες που θα ζητηθούν για βλάβη που υπέφερε από αµέλεια οποιοσδήποτε ως αποτέλεσµα της συµµετοχής στη µελέτη. Θα σας ζητήσουµε να υπογράψετε ξεχωριστή φόρµα συγκατάθεσης και θα σας δώσουµε ένα αντίγραφο. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: International Study of Bleeding After Injury, Room 180 London School of Hygiene & Tropical Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT Tel ΕΚ ΟΣΗ 2: 09/12/04 Αριθµός EudraCT # Kωδικός Πρωτ # ISRCTN / 23

18 ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ονοµα Νοσοκοµείου ΑΜ Ασθενούς Νοσοκοµείου Αριθµός Τυχαιοποίησης Ονοµα Κύριου Ερευνητού ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ 1. Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και έχω καταλάβει τις πληροφορίες από το ενηµερωτικό φυλλάδιο της έκδοσης 2, µε ηµεροµηνία 9 εκεµβρίου 2004 για την παραπάνω µελέτη και ότι είχα την ευκαιρία να ρωτήσω ερωτήσεις. 2. Καταλαβαίνω ότι η συµµετοχή µου είναι εθελοντική και ότι είµαι ελεύθερος να αποσυρθώ οποιαδήποτε στιγµή χωρίς να δώσω κάποιο λόγο, χωρίς να επηρεαστεί η ιατρική µου θεραπεία ή τα νόµιµα δικαιώµατά µου. 3. Καταλαβαίνω ότι τµήµατα του ιατρικού µου φακέλλου σχετικά µε τη συµµετοχή µου στη µελέτη θα εξεταστούν από υπεύθυνα άτοµα από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικών Νόσων του Λονδίνου ή από αρµόδιες αρχές. ίνω την άδειά µου σε αυτά τα άτοµα να έχουν πρόσβαση στο φάκελλό µου. 4. Συµφωνώ να λάβω µέρος στην παραπάνω µελέτη / να χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες µου σε αυτή τη µελέτη 5. Καταλαβαίνω ότι µπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή µου οποιαδήποτε στιγµή και η ιατρική µου νοσηλεία δεν θα επηρεαστεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την απόφασή µου αυτή Ονοµα Ασθενούς Ηµεροµηνία Υπογραφή Ονοµα ατόµου που παίρνει τη Ηµεροµηνία Υπογραφή Συγκατάθεση (αν διαφορετικός από τον ερευνητή) Ερευνητής Ηµεροµηνία Υπογραφή ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 3 : 22/12/04 EUDRACT # KΩ ΙΚΟΣ ΠΡΩΤ # ISRCTN / 23

19 Συνηµµένο 1β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ (σελίδα 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN NOΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ) ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ Η Κλινική µας συµµετέχει σε ερευνητική µελέτη για να βρεί τρόπους να ελαττώσσει τη µεγάλη αιµορραγία µετά από σοβαρή κάκωση. Σας ζητάµε να δώστε την άδεια να συµπεριλάβουµε τον /την (όνοµα ασθενούς) στη µελέτη ή να συνεχίσουµε τη θεραπεία της µελέτης. Σας ζητάµε την άδεια αυτή επειδή ο ασθενής δεν είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή του. ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Το ενηµερωτικό αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη µελέτη συµπεριλαµβανοµένων του σκοπού, των κινδύνων και του κέρδους από τη συµµετοχή σας. Σε αυτό το νοσοκοµείο, στους ασθενείς µε σοβαρή αιµορραγία δίνεται η συνήθης επείγουσα θεραπεία για αιµορραγία. Ο σκοπός της ερευνητικής αυτής µελέτης είναι να βρούµε µία καλύτερη θεραπεία. Ελπίζουµε ότι η θεραπεία της µελέτης (tranexamic acid) θα βοηθήσει στο σχηµατισµό θρόµβων και έτσι θα ελαττώσει την απώλεια αίµατος και θα ελαττώσει την ανάγκη για µεταγγιση. Εντούτοις η θεραπεία αυτή µπορεί να σχηµατίσει και θρόµβους εκεί που δεν χρειάζεται. Ελπίζουµε να βρούµε ότι η θεραπεία αυτή θα κάνει περισσότερο καλό από κακό αλλά αυτό δεν το ξέρουµε ακόµα. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και ρωτείστε το γιατρό σας όποιες απορίες έχετε. 1) Γιατί γίνεται αυτή η έρευνα? Η βαρειά αιµορραγία είναι µία συχνή αιτία θανάτου µετά από κάκωση και είναι σηµαντικό να βρούµε καλύτερους τρόπους για να ελαττώσουµε την ποσότητα του αίµατος που χάνεται. 2) Ποιός είναι ο σκοπός αυτής της µελέτης? Το tranexamic acid χρησιµοποιείται συχνά για να ελατώσει την αιµορραγία µετά από µεγάλες επεµβάσεις όπως αυτές της καρδιάς. Αυτή η µελέτη γίνεται για να δούµε αν µπορεί να ελαττώσει επίσης την αιµορραγία µετά από σοβαρό τραυµατισµό. Το tranexamic acid δεν είναι καινούργιο φάρµακο και είναι εγκεκριµένο για πολλές συνήθεις καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται αιµορραγία. 3) Ποιός κάνει αυτή τη µελέτη? Ο ιατρός είναι υπεύθυνος για τη µελέτη σε αυτή την κλινική. Η µελέτη συντονίζεται από ιατρούς από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. 4) Ενας ασθενής δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στη µελέτη αν: Αυτός/Αυτή είναι κάτω από 16 ετών Αυτός/Αυτή τραυµατίστηκαν περισσότερες από 8 ώρες από τη στιγµή που έφτασαν στο νοσοκοµείο Ο ιατρός νοµίζει ότι υπάρχει συγκεκριµένος λόγος για τον οποίο το tranexamic acid δεν θα πρέπει να δοθεί Ο ιατρός νοµίζει ότι υπάρχει συγκεκριµένος λόγος για τον οποίο το tranexamic acid θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε 17 / 23

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ (σελίδα 2) 5) Τι θα συµβεί στον ασθενή αν αποφασίσετε να επιτρέψετε σε αυτόν/σε αυτήν να συµπεριληφθεί στη µελέτη? Στον ασθενή δόθηκε η συνήθης επείγουσα θεραπεία για αιµορραγία, συµπεριλαµβανοµένων υγρών για την αντικατάσταση του αίµατος που έχασε. Του/της δόθηκε επίσης µία δόση είτε του φαρµάκου tranexamic acid είτε ενός ανενεργού φαρµάκου που ονοµάζεται ορός. Η δόση δόθηκε σε διάστηµα 8 ωρών. Η επιλογή του τι θα χορηγηθεί (ενεργό φάρµακο ή ανενεργό φάρµακο) έγινε τυχαία από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης στην Αγγλία. Οι θεράποντες ιατροί που προσέχουν τον ασθενή επίσης δεν ξέρουν αν έχει πάρει το ενεργό ή το ανενεργό φάρµακο. Η πληροφορία αυτή κρατιέται µυστική σε άλλο νοσοκοµείο. Η µελέτη δεν συµπεριλαµβάνει επιπλέον εξετάσεις αλλά ο θεράπων ιατρός θα στείλει σύντοµες πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενούς στο συντονιστικό κέντρο στο Λονδίνο. Οι πληροφορίες αυτές θα αναλυθούν µε εµπιστευτικό τρόπο από ανθρώπους που δουλεύουν για τη µελέτη και δεν θα δηµοσιοποιηθούν µε κανένα τρόπο. 6) Ποιοί είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από τη συµµετοχή στη µελέτη? Το tranexamic acid χρησιµοποιείται ευρέως και µέχρι στιγµής δεν υπάρχουν στοιχεία για σοβαρές παρενέργειες από τη χρήση του για µικρό χρονικό διάστηµα. Το tranexamic acid ΕΝ είναι καινούργιο φάρµακο. 7) Ποιά είναι τα πιθανά κέρδη από τη συµµετοχή στη µελέτη? Ελπίζουµε οτι το tranexamic acid θα βοηθήσει να ελαττωθεί το αίµα που χάνετε. Η γνώση που θα κερδίσουµε από αυτή τη µελέτη θα βοηθήσει στο µέλλον ανθρώπους µε παρόµοιες κακώσεις. 8) Αν έχετε κάποιες απορίες σε ποιόν µπορείτε να απευθυνθείτε? Αν έχετε κάποιες απορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον ιατρό παίρνοντάς τον στο τηλέφωνο. 9) Ποιές πληροφορίες κρατούνται µυστικές? Oλες οι πληροφορίες σχετικές µε εσάς και την κάκωση κρατούντai µυστικές. Οι µόνοι άνθρωποι που επιτρέπεται να δούνε τις πληροφορίες θα είναι οι ιατροί που συµµετέχουν στη µελέτη, το προσωπικό του συντονιστικού κέντρου και οι αρχές που ελέγχουν αν η µελέτη γίνεται σωστά. Θα δηµοσιεύσουµε τα αποτελέσµατα της µελέτης σε ιατρικό περιοδικό ώστε και άλλοι ιατροί να βοηθηθούν από τη γνώση αυτή αλλά οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα συµπεριλαµβάνονται και δεν θα υπάρχει κανένας τρόπος να αναγνωρίστεί ο ασθενής. 10) Μπορεί η µελέτη να τελειώσει πρόωρα για αυτόν που συµµετέχει? Η θεραπεία της µελέτης δόθηκε σε επείγουσα κατάσταση. Ελπίζουµε ότι θα µας επιτρέψετε να χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες πως πήγε ο ασθενής αλλά αν δεν το θέλετε παρακαλούµε ενηµερώστε τον θεράποντα ιατρό. 11) Τι άλλο πρέπει να ξέρετε? Η µελετη χρηµατοδοτείται από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και όχι από αυτούς που φτιάχνουν το φάρµακο tranexamic acid. Η London School of Hygiene and Tropical Medicine (Πανεπιστήµιο του Λονδίνου) ως συντονιστής της µελέτης αποδέχεται την ευθύνη που συνεπάγεται η χορηγία της µελέτης και έτσι θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ευθύνες που θα ζητηθούν για βλάβη που υπέφερε από αµέλεια οποιοσδήποτε ως αποτέλεσµα της συµµετοχής στη µελέτη. Θα σας ζητήσουµε να υπογράψετε ξεχωριστή φόρµα συγκατάθεσης και θα σας δώσουµε ένα αντίγραφο. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: International Study of Bleeding After Injury, Room 180 London School of Hygiene & Tropical Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT Tel ΕΚ ΟΣΗ 2: 9/12/04 Αριθµός EudraCT number Kωδικός Πρωτ ISRCTN / 23

21 ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοµα Νοσοκοµείου: ΑΜ Ασθενούς Νοσοκοµείου: Αριθµός Τυχαιοποίησης: Ονοµα Κύριου Ερευνητού: ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥ ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΗ 1. Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και έχω καταλάβει τις πληροφορίες από το ενηµερωτικό φυλλάδιο της έκδοσης 2, µε ηµεροµηνία 9 εκεµβρίου 2004 για την παραπάνω µελέτη και ότι είχα την ευκαιρία να ρωτήσω ερωτήσεις. 2. Η ερευνητική µελέτη που περιγράφηκε, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων και του κέρδους και όλες µου οι ερωτήσεις απαντήθηκαν ικανοποιητικά. ίνω τη συγκατάθεσή µου για να συµπεριληφθεί ο στην ερευνητική αυτή µελέτη. Από ότι γνωρίζω δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα προσωπικά ή θρησκευτικά του/της πιστεύω. 3. Καταλαβαίνω ότι µπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή µου οποιαδήποτε στιγµή. Ονοµα Νόµιµου Εκπροσώπου Ηµεροµηνία Υπογραφή Ονοµα ατόµου που παίρνει τη Ηµεροµηνία Υπογραφή Συγκατάθεση (αν διαφορετικός από τον ερευνητή) Ερευνητής Ηµεροµηνία Υπογραφή ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 2: 09/12/04 EUDRACT # KΩ ΙΚΟΣ ΠΡΩΤ # ISRCTN / 23

22 Συνηµµένο 2 ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1. Χώρα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΛΛΑ Α ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. Ονοµα Νοσοκοµείου (ή κωδικό του νοσοκοµείου) 3. Ονοµα Καλούντος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 4. Φύλο ασθ Αρρεν Θήλυ 5. Αρχικά Ασθ 6. ΑΜ Νοσοκοµείου 7. Ξέρετε την ηµεροµηνία γεννήσεως του ασθενούς? a. Ναι Ηµερ. Γεννήσεως ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ b. Οχι Περίπου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ 8. Υπολογιζόµενες ώρες από την κάκωση ΩΡΕΣ 9. Τύπος κάκωσης (βάλτε σε κύκλο) 1 Αµβλεία 2 ιατιτραίνουσα 3 Και τα δύο ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΑ ΩΣΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ) 10. Συστολική Πίεση (mmhg) 11. Αναπνευστικη Συχνοτητα (ανα λεπτο) 12. νος Πλήρωσης Τριχ (δευτ) 13. Ποσοστο Καρδιων (ανα λεπτο) 14. Κλίµακα Γλασκώβης (max 15) ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΙΝΗΤ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑ 4 Αυτόµατα 6 Υπακούει εντολές 5 Προσανατολισµένος 3 Στον ήχο 5 Εντοπίζει 4 Συγκεχυµνένη οµιλία 2 Στον πόνο 4 Φυσιολογική κάµψη 3 Λέξεις 1 Τίποτα 3 Ανώµαλη κάµψη 2 Ηχοι 2 Εκταση 1 Καµµία 1 Καµµία Τώρα καλέστε την Υπηρεσία Τυχαιοποίησης µε αυτές τις απαντήσεις και γράψτε τον αριθµό της συσκευασίας που θα σας δώσουν στο τέλος της συνοµιλίας. Κουτί Πακέτο Πάρτε αυτό το πακέτο και ακολουθείστε τις οδηγίες προσεκτικά Η τυχαιοποιείστε µε το χαρτί σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου µελέτης 20 / 23

23 ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (οπίσθια πλευρά) ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τηλεφωνείστε στην Υπηρεσία Τυχαιοποίησης o Ζητείστε για το τµήµα της CRASH2 LOST OR DAMAGED TREATMENT PACK o ώστε το όνοµα του νοσοκοµείου ή τον κωδικό του και τον αριθµό κουτιού/πακέττου Τηλεφωνείστε στην Υπηρεσία Τυχαιοποίησης o Ζητείστε για το τµήµα της CRASH2 ADVERSE EVENTS o ώστε το όνοµα του νοσοκοµείου ή τον κωδικό του και τον αριθµό κουτιού/πακέτου o ώστε το όνοµα του προσώπου που ανέφερε το σύµβαµα Γενικά δεν θα πρέπει να υπάρξει ανάγκη να αποκαλύψετε τη θεραπεία που χορηγήθηκε. Η αποκάλυψη θα πρέπει να γίνεται µόνο σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η θεραπεία του ασθενούς εξαρτάται σοβαρά από τη γνώση του αν χορηγήθηκε στον ασθενή τρανεξαµικό οξύ ή αδρανής ουσία Τηλεφωνείστε στην Υπηρεσία Τυχαιοποίησης o Ζητείστε για το τµήµα της CRASH2 UNBLINDING o ώστε τον αριθµό τηλεφώνου του προσώπου που ανέφερε το σύµβαµα ώστε το όνοµα του νοσοκοµείου ή τον κωδικό του και τον αριθµό o Ένα µέλος της οµάδας του Συντονιστικού Κέντρου θα ειδοποιηθεί και θα βοηθήσει ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΣ NON-TELEPHONE 21 / 23

24 Συνηµµένο 3 ΦΟΡΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ 1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2. ΑΣΘΕΝΗΣ ΦΟΡΜΑ ΕΚΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η 28 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ, ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΡΩΤΟ Αρχικά ασθ. ΑΜ Νοσοκ. Φύλο Α Θ Ηµερ. Γεν. ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ / ΗΜΕΡΑ. 3. ΕΚΒΑΣΗ 3.1 ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ηµερ. Θανάτου ΕΤΟΣ /ΜΗΝΑΣ/ΗΜΕΡΑ. Αιτία Θανάτου. Αιµορραγία. KEK. Εµφραγµα. Εγκεφαλικό. Πνευµονική εµβολή. Πολυοργανική Ανεπ.. Άλλο Περιγράψτε 3.2 ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΝ ΖΩΗ. Εξιτήριο Ηµερ. Εξιτηρίου ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ / ΗΜΕΡΑ.. Ακόµα νοσηλεύεται (28 ηµέρες µετά την κάκωση) Ηµεροµηνία ΕΤΟΣ /ΜΗΝΑΣ/ΗΜΕΡΑ. 3.3 ΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΤΑΚΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (28 ηµέρες µετά την κάκωση). Κανένα σύµπτωµα. Ελάχιστα συµπτώµατα. Κάποιοι περιορισµοί στο τρόπο ζωής αλλά ανεξάρτητος 4. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 7. ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ a) Ηµέρες στη ΜΕΘ (αν δεν εισήχθη σηµειώστε «0»). Εξαρτώµενος, αλλά δεν χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Πλήρως εξαρτώµενος, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση µέρα και νύχτα a) Εγινε µετάγγιση παραγώγων αίµατος ΝΑΙ ΟΧΙ b) Σοβαρή ΚΕΚ ΝΑΙ ΟΧΙ b) Μονάδες που µεταγγίστηκαν σε 28 ηµέρες c) Περιοχή Επέµβασης - Σηµειώστε σε κάθε σειρά Ερυθρά Μονάδες Νευροχειρουργική ΝΑΙ ΟΧΙ FFP Μονάδες Θώρακας ΝΑΙ ΟΧΙ Αιµοπετάλια Μονάδες Κοιλία ΝΑΙ ΟΧΙ Cryoprecipitate Μονάδες Πύελος ΝΑΙ ΟΧΙ Ανασυντ. Παράγοντας VIIa ΝΑΙ ΟΧΙ 5. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 8. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ Σηµειώστε σε κάθε σειρά (Ονοµα και κωδικός) ΟΝΟΜΑ Πνευµονική Εµβολή ΝΑΙ ΟΧΙ ΘΕΣΗ Εν τω βάθει φλεβ. Θροµβ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Επικολείστε εδώ το αυτοκόλλητο από το πακέτο θεραπείας Εγκεφαλικό ΝΑΙ ΟΧΙ Επέµβαση για αιµορραγία ΝΑΙ ΟΧΙ Εµφραγµα ΝΑΙ ΟΧΙ Αιµορραγία Γαστρεντερικού ΝΑΙ ΟΧΙ 6. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ a) όθηκε όλη η δόση εφόδου ΝΑΙ ΟΧΙ b) όθηκε όλη η δόση συντήρησης ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΣΤΕΙΛΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΟΠΟΥΣ: ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΜΕ FAX +44 (0) ΕΙΤΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ ISRCTN / 23

25 Συνηµµένο 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ CRASH 2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΝΩ ΟΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑ o o ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ολοι οι τραυµατίες ασθενείς (τουλάχιστον 16 ετών) µε σηµαντική αιµορραγία (συστολική αρτηριακή πίεση < 90 mmhg και/ή σφύξεις >110/λεπτό) ή αυτοί που θεωρείται ότι βρίσκονται σε σηµαντικό κίνδυνο να αναπτύξουν σηµαντική αιµορραγία και βρίσκονται το πολύ 8 ώρες από την ώρα της κάκωσης. εν υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη ή αντένδειξη για χορήγηση αντι-ινωδολυτικής θεραπείας, κατά τη γνώµη του θεράποντος ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τηλεφωνείστε χωρίς χρέωση την υπηρεσία τυχαιοποίησης και δώστε: o Αρχικά ασθενούς και φύλο o Ηµεροµηνία γέννησης (αν είναι γνωστή) ή την ηλικία περίπου o Είδος και Ωρες από την κάκωση o Κλίµακα Γλασκώβης, συστολική πίεση, αναπνοές, χρόνος επαναιµάτωσης τριχοειδών, σφύξεις Θα δοθεί αριθµός πακέτου θεραπείας Πάρτε το πακέτο και ακολουθείστε τις εσώκλειστες οδηγίες ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Συµπληρώστε τη φόρµα στοιχείων του ασθενούς µε: o Αρχικά ασθενούς και φύλο o Ηµεροµηνία γέννησης (αν είναι γνωστή) ή την ηλικία περίπου o Είδος και Ωρες από την κάκωση o Κλίµακα Γλασκώβης, συστολική πίεση, αναπνοές, χρόνος επαναιµάτωσης τριχοειδών, σφύξεις Πάρτε το µικρότερο διαθέσιµο αριθµό πακέτου θεραπείας και ακολουθείστε τις εσώκλειστες οδηγίες o o ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εγχυση σε 10 λεπτά των 100 ml διαλύµατος εφόδου (1gr tranexamin acid ή εικονικό φαρµάκο) Εγχυση σε 8 ώρες διαλύµατος µε 60mL/ώρα (120mg/ώρα tranexamic acid ή εικονικό φάρµακο για περίπου 8 ώρες) ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Συµπλήρωση της µίας όψεως φόρµας αποτελέσµατος από το φάκελλο µε το εξιτήριο, µε το θάνατο στο νοσοκοµείο ή σε 4 εβδοµάδες από την κάκωση, όποιο συµβεί πρώτο ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24-ΩΡΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ( είτε τον αριθµό στο φάκελλο του κέντρου σας) ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΦΟΡΜΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, Η FAX ( είτε οδηγίες στο φάκελλο του κέντρου σας) GREEK ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CRASH Trials Co-ordinating Centre, LSHTM, Keppel Street, London WC1E 7HT Tel , Fax , ISRCTN / 23

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΕΝΗ

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΕΝΗ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΕΝΗ Μια µελέτη εξέτασης των επιδράσεων της ψύξης (προκλητής υποθερµίας) του οργανισµού κατόπιν σοβαρής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης Σύντοµος Τίτλος: οκιµή Eurotherm3235trial

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

CERVICAL SCREENING The Facts

CERVICAL SCREENING The Facts CERVICAL SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση τραχήλου; Η εξέταση τραχήλου δεν είναι εξέταση διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου. Είναι µια εξέταση που ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών

Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών Με την προσωπική πρόσκληση συµµετοχής σας στο πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1.1. Εισαγωγή και λογική Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα ανεξάρτητα ηλικίας. Τα νεογνά αισθάνονται πόνο και µάλιστα τα πρόωρα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τίτλος Μελέτης: Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και προκαρκινικές αλλοιώσεις /καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος

Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος Τίτλος μελέτης: Ένα εκατομμύριο καθετήριες παγκοσμίως: Παγκόσμια Μελέτη Επιπολασμού Περιφερικών Ενδοφλέβιων Καθετήρων (ΠΕΚ) (μελέτη OMG) Principal Chief Investigator: Mr

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτή τη νόσο.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτή τη νόσο. Έντυπο πληροφόρησης και συγκατάθεσης ασθενών για συμμετοχή στη μελέτη μητρώου της Αυτοσωματικής Υπολειπόμενης Πολυκυστικής Νόσου Νεφρών (Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease, ARPKD) Mελέτη ARegPKD

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Βούρδας MRCPsych, CCST Παιδοψυχίατρος Ομήρου 53 Νέα Σμύρνη, 17121, τηλ & φαξ: 210 9346168, www.vourdas.com ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δρ. Απόστολος Βούρδας MRCPsych, CCST Παιδοψυχίατρος Ομήρου 53 Νέα Σμύρνη, 17121, τηλ & φαξ: 210 9346168, www.vourdas.com ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο φόρμα και φέρτε το μαζί σας στην πρώτη συνεδρία σας. Οι πληροφορίες που δίνετε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα διευκολύνουν ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS)

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) 12 ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. Ιανουάριος 2009 Τροποποιήθηκε από φυλλάδια που εκδόθηκαν από τα νοσοκοµεία Guy s και St Thomas στο Λονδίνο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ανεπιθύμητες ενέργειες Νοέμβριος 2010 Ορισμός Κάθε δυσμενής δράση ενός θεραπευτικού ή προληπτικού μέτρου πέρα από την κύρια θεραπευτική ή προληπτική του δράση. Επίταση θεραπευτικής δράσης Ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK

Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος. Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK ΙΜΕΘΑ Αθήνα 10 12/4/2014 Δρ Ελευθερία Ελμίνα Λευκού Αιματολόγος Εξειδικευθείσα στην Αιμόσταση Αιματολογία κυήσεως Στο Guy s & St Thomas hospital, London, UK Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συμπληρώσετε το Έντυπο Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας μετά από εμβολιασμό κατά της γρίπης

Πώς να συμπληρώσετε το Έντυπο Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας μετά από εμβολιασμό κατά της γρίπης Πώς να συμπληρώσετε το Έντυπο Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας μετά από εμβολιασμό κατά της γρίπης Πεδίο δεδομένων Περιεχόμενο Ημερομηνία αναφοράς Συμπληρώστε την ημερομηνία υποβολής του Εντύπου Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Βασιζόµενοι στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προηγούµενων οµιλητών είναι εύκολο να αντιληφθούµε πόσο ουσιαστική και επιτακτική είναι η ανάγκη της δηµιουργίας ενός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 1 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

BREAST SCREENING The Facts

BREAST SCREENING The Facts BREAST SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση µαστού; Η εξέταση µαστού (µαστογραφία) είναι µια ακτινογραφία των µαστών. Η εξέταση µαστού µπορεί να ανιχνεύσει όγκους

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Greek Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Το φυλλάδιο αυτό περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης Η υποβολή αίτησης για κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δωρεάν! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ: Αιτήσετε μια πρωτότυπη κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Scheriproct Neo Ορθική αλοιφή (0,19+0,5) % Δραστικά συστατικά: Prednisolone caproate και Cinchocaine hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Φαρμακοεπαγρύπνηση Ασφάλεια Φαρμάκων και ο Ρόλος του Φαρμακοποιού Σοφία Χατζηαντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχεδιασµός µελετών Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Οι φοιτητές ιατρικής αντιπαθούν την στατιστική όχι όµωςκαιοιγιατροί! Γιατίοιγιατροί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΨΗΛΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ στις αναπτυγμένες χώρες ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.)

Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Επιδημιολογία ΠΕ (σε χώρες Ε.Ε.) Θνητότητα από ΠΕ στις ΗΠΑ 435.000 ασθενείς /ετησίως 95 επεισόδια ΠΕ/ 100.000 κατοίκους Θνητότητα ΠΕ: 10% 30% των ασθενών με ΕΒΦΘ θα εκδηλώσουν ΠΕ Τα 2/3 παραμένουν αδιάγνωστα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος

Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8/5/2015 Οι καιροί αλλάζουν..! Καταγραφικό για πλήρη μελέτη, έτος 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ, Α. ΜΑΝΩΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ, Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ, Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ Λασανιάνος Ν.1, Mουζόπουλος Γ. 2, Νικολάρας Γ. 1, Λύγδας Π. 1, Τσουτσαίος Ν. 1, Γεωργιλάς Ι. 1, Γαρνάβος

Διαβάστε περισσότερα

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροδικαστική Φωτογράφιση. Καθηγητής. Thomas Wenzel

Ιατροδικαστική Φωτογράφιση. Καθηγητής. Thomas Wenzel Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά σφάλµατα. Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης

Ιατρικά σφάλµατα. Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης Ιατρικά σφάλµατα Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης ιευθυντής, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Καθηγητής Παθολογίας, Tufts University School of Medicine, Boston, USA Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 7111 Heraklion

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α. Γκότσης, Ι. Κερασίδου, Α. Γκαγκάλης, Α. Ρησγγίτς, Α. Κουτσογιάννη, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα