ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔ.ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Μεσογείων 156, Χολαργός Τ.Κ.: Πληροφορίες : Δημ.Πρίφτης, Σωτ.Κοκοβιάδου Τηλ : , FAX: Ιστοσελίδα: Χολαργός, Αρ.Πρωτ: Συσχέτιση με: 28654/13, 28653/13, 28652/13, 28358/13, 28239/13, 28054/13, 28053/13, 28052/13, 28050/13, 27966/13, 27965/13, 27964/13, 27934/13, 27550/13, 27549/13 ΠΡΟΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Ενιαίοι Πίνακες εξεταστών Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών (ΑΤΛΑΣ) ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/ ). 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ238/τΑ/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ.44403/ (ΦΕΚ2494/τΒ/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την αριθ.οικ120400/ (ΦΕΚ2973/τΒ/ ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 4. Τις διατάξεις του ΠΔ 51/2012 (A 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011.», όπως ισχύει σήμερα. 5. Τις διατάξεις της αριθ.58930/480/99 (ΦΕΚ 526/τΒ/99) απόφασης Υπουργού Μεταφορών- Επικοινωνιών με θέμα «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακυκλων», όπως ισχύει σήμερα. 6. Την αριθ.552/88 (ΦΕΚ 4-τΒ-2013) ΥΑ με θέμα «Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. 7. Τις διατάξεις της αριθ.οικ5400/625/08 (ΦΕΚ 155/τΒ/2008) απόφασης Υπουργού Μεταφορών- Επικοινωνιών με θέμα «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.2758/361 (ΦΕΚ603/τΒ/2009) όμοια. 8. Την αριθ.2/33204/0022 (ΦΕΚ1226/τΒ/2013) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΣΕΕΥΜΕ» 9. Το αριθ.α11/35666/5626/ έγγραφο της ΔΟΚ με θέμα Πίνακας Εξεταστών υποψηφίων Οδηγών. 10. Την αριθ.1046/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΧ7Λ7-Υ0Χ) απόφασή μας με θέμα επικαιροποίηση των στοιχείων των εξεταστών του ενιαίου πίνακα εξεταστών Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Σελίδα 1 από 12

2 Οδηγών στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΑΤΛΑΣ) Κωδικοποίηση εξεταστών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε έως σήμερα. 11. Το αριθ.37693/3921/ έγγραφο της ΔΔΥ του Υπ.ΥΜΕΔΙ με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν επικαιροποιημένοι πίνακες των υπαλλήλων εξεταστών του Υπ.ΥΜΕΔΙ. 12. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ.26764/ έγγραφό μας. 13. Την ανάγκη της επικαιροποίησης των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης των εξεταστών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κατόπιν σχετικών αιτημάτων υπαλλήλων εξεταστών. Αποφασίζουμε 1. Την επικαιροποίηση των δεδομένων της βάσης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών Πρακτικών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (ΠΣ ΑΤΛΑΣ), ως προς τα κριτήρια κατάταξης των υπαλλήλων στους πίνακες εξεταστών των ενιαίων αξόνων «ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ», «ΝΑΝΤ» και «ΝΑΔΤ» της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής: α. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ B 31/12/1985 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ B 1/11/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ B 1/6/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Ε 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΠΑΕΞ ΑΡΜΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/10/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΠΑΕΞ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ B 31/12/1979 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 29/12/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΟΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ B 31/12/1982 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Γ 29/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕ Ε 3/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Ε 1/7/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΙΚΑ ΜΠΕΚΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Δ 5/10/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ B 4/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΓΡΗΜΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 01/01/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΑΓΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0035 Σελίδα 2 από 12

3 36. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΚΑΛΟΓ ΞΕΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ A 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ B 4/11/1985 ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΑΕΞ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ Γ 1/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Δ 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 5/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ B 30/8/1982 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΕΞ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ A 29/12/1978 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ B 1/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΕ Γ 1/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ Δ 14/4/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ B 31/7/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΨΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΑΛΗΣ ΤΕ B 30/11/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Δ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΛΕΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ Γ 1/7/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΡΟΜΗΛΗ ΘΩΜΑΪΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ B 1/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ Γ 10/9/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΙΓΙΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/11/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/11/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ B 1/5/1980 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ Γ 5/11/1996 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΡΟΥΔΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ Γ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΕΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 1/1/1982 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΡΑΣΓΕΤΖΗ ΔΟΜΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΚΑΣ ΔΕ B 1/12/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΟΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕ Γ 31/12/1993 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0097 Σελίδα 3 από 12

4 93. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Δ 9/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 1/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2008 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΕΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΟΡΦΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΕ Δ 6/2/2012 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/11/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜ ΤΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ B 1/1/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ Ε 12/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ B 4/11/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΕ B 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΕ B 18/12/1982 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Δ 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 7/7/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ B 31/12/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/9/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Δ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ B 1/9/1982 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ B 1/1/11995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ B 1/1/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Δ 5/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ B 1/1/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ A 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ A 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΝΤΖΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Δ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 15/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Γ 1/10/2000 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/10/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ B 7/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΥΛΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ Δ 1/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Ε 6/8/2007 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΖΙΟΥΚΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ Γ 2/9/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ Ε 1/9/2009 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/10/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΛΩΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ B 1/9/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Γ 1/9/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1984 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/4/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0373 Σελίδα 4 από 12

5 β. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΔΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕ Γ 2/11/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕ Γ 1/5/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ B 1/11/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΣΗΜΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΥΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ Γ 30/12/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ Γ 20/12/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Γ 15/6/2004 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΘΕΟΔΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ B 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 31/12/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ B 1/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 1/4/1993 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΡΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 21/3/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΥΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ Γ 1/10/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΔΕ B 1/1/2006 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕ Ε 29/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/12/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΩΝΣΤΑ ΔΟΞΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ Δ 14/6/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 11/1/2002 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΕΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΟΡΔΟΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ B 1/5/2002 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΠΟΥΣΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/4/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0215 Σελίδα 5 από 12

6 55. ΝΙΚΗΤΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 30/9/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕ Γ 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1987 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ B 1/1/986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΛΕΣΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 19/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Δ 2/12/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΝΞΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕ B 12/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΡΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕ B 1/1/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΕΡΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΪΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 30/9/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΥΡΑΣΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1980 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΕ Γ 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΧΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0250 γ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΝΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ B 1/11/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΖΑΙΟΥ ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ Δ 1/1/2001 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΕΞ ΒΗΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ B 1/1/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ B 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΑΓΛΑ ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1989 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΤ ΠΑΕΞ ΔΕΔΕΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 15/3/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ0271 Σελίδα 6 από 12

7 18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 1/5/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 31/8/1982 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΖΑΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 11/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Δ 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/6/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ B 1/7/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΕ Γ 1/1/2001 ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕ B 1/4/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ Ε 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ B 1/9/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1979 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΟΥΝΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 30/11/1999 ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΤ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/12/1994 ΧΩΡ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΕΞ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 8/5/2006 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ Γ 30/4/1987 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΙΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ B 30/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 17/6/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 7/6/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ Γ 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΕΡΡΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ Δ 1/8/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 1/11/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 31/12/1979 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1979 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΠΙΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ Δ 22/3/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1086 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 4/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 10/5/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/5/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 15/3/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 5/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0327 Σελίδα 7 από 12

8 75. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ B 1/11/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ Γ 1/7/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΕΡΕΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Ε 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΙΛΑΤΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Γ 15/3/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΛΑΤΑΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/11/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ B 1/10/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΡΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕ Γ 14/3/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΙΔΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1984 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ Ε 1/8/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΚΟΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Γ 20/2/1998 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΜΑΡΑΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ B 31/8/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 2/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Γ 1/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΤΑΥΡΑΝΑ ΜΑΤΡΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΟΥΚΑ ΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ Γ 11/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 8/12/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Ε 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/6/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΣΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 30/11/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/11992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΝΤΖΟΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 1/5/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΝΩΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Γ 30/6/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ Ως «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» στους παραπάνω πίνακες νοείται η υπηρεσία που υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος, και τίθεται αντίστοιχα η ένδειξη: α. «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ- ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΠΕΙΡΑΙΑ» για τις Διεύθυνσεις Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ανατολικής Αττικής, του Βόρειου Τομέα Αθηνών, του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιά & Νήσων, αντίστοιχα. β. «ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΜΕ» για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών, γ. «ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», «ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ», «ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ», «ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ» και «ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για τα Τμήματα ΚΤΕΟ Αναβύσσου, Ελληνικού, Μάνδρας, Μεγάρων και Χολαργού, αντίστοιχα, της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ. δ. «ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤ» για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ε. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής, στ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΝΤ» για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, ζ. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» για τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η. «ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ» για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πειραιά, Σελίδα 8 από 12

9 θ. «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για το Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ι. «ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δυτικής Αττικής ια. «ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΝΗΣΩΝ» για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Νήσων ιβ. «ΧΩΡ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» για τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού ιγ. Για τους υπαλλήλους εξεταστές που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή για τους υπαλλήλους των παραπάνω φορέων που έχουν αποσπαστεί σε άλλα υπουργεία, σε Ανεξάρτητες Αρχές και σε πολιτικά γραφεία, τίθεται η ένδειξη «Υπ.ΥΜΕΔΙ». 3. Στους ενιαίους άξονες υπάγονται οι επιτροπές εκείνες που συγκροτούνται για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα: α. για τον ενιαίο άξονα κεντρικού τομέα «ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών- Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Βόρειου Τομέα Αθηνών και της Ανατολικής Αττικής. β. για τον ενιαίο άξονα δυτικού τομέα «ΝΑΔΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Δυτικής Αττικής. γ. για τον ενιαίο άξονα νότιου τομέα «ΝΑΝΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιά & Νήσων. 4. Η μεταφορά υπαλλήλου από τον ενιαίο άξονα που ανήκει σε άλλον, επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως γραπτού αιτήματος του εξεταστή, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι της αλλαγής του τομέα εξέτασης. Στις περιπτώσεις αυτές, τροποποιείται η παρούσα απόφαση, αλλά ο εξεταστής διατηρεί τον αρχικό μοναδικό κωδικό που του έχει χορηγηθεί. 5. Την ευθύνη για την εισαγωγή-ενημέρωση των στοιχείων των παρ.α, β και γ του άρθρου 1 της παρούσας, στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών, έχουν οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές της εφαρμογής «ΠΣ ΑΤΛΑΣ», υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στη Βάση του ΠΣ ΑΤΛΑΣ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το θέμα παύει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. 7. Κατά της απόφασης αυτής, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που κατατίθεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227, παρ. 1 α και άρθρο 238, παρ.1 του ν.3852/2010, σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο Υπάλληλος Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου ημ.πρίφτης Σελίδα 9 από 12

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Περιφέρεια Αττικής (Για την ενυπόγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών) ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λεωφ.Μεσογείων Χολαργός ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών Λεωφ.Μεσογείων 448-ΤΚ15342 Αγ.Παρασκευή ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών Θεομήτορος 59-ΤΚ17455 Άλιμος ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Τρώων 1 & Χαλκίδας-ΤΚ12133 Περιστέρι ΠΕ Ανατολικής Αττικής Κλεισθένους 35-ΤΚ15343 Αγ.Παρασκευή ΠΕ Δυτικής Αττικής Β.Λασκου & Διογένους-ΤΚ19200 Ελευσίνα ΠΕ Πειραιά Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου-ΤΚ18541 Πειραιάς Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Χολαργού Λεωφ.Μεσογείων 156, ΤΚ15510 Χολαργός Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Ελληνικού Αεροπορίας (Τέρμα), ΤΚ16401 Ελληνικό Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Μάνδρας Εργ.Κατοικίες Μάνδρας, ΤΚ19600 Μάνδρα Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Μεγάρων 38 ο χλμ ΠΕΟΑΚ, ΤΚ19100 Μέγαρα Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Αναβύσσου Όλυμπος Καλυβιων, ΤΚ19010 Καλύβια Σελίδα 10 από 12

11 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων (Για την ενημέρωση του κου Βένιου Νικολάου) Εθν.Αντιστάσεως 2, ΤΚ Πειραιάς Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου Τομέα (Για την ενημέρωση της κας Δάγλα-Μελίσση Αθηνάς) Ελευθ.Βενιζέλου 283, ΤΚ Καλλιθέα Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιά (Για την ενημέρωση της κας Καλογιαννάκη Στυλιανής) Ηρώων Πολυτεχνείου 19, ΤΚ Πειραιάς Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Για την ενημέρωση της κας Κατούνη Κορνηλίας) Φειδιππίδου 31, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού (Για την ενημέρωση της κας Κοντοστόλη Βασιλείας) Πολυτεχνείου 4, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση του κου Κουλιουρα Ευάγγελου) Εθν.Αντιστάσεως 80, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση των κ.πετσίνη Αναστασίου, κας Κιοστεράκη Γεωργίας) Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Για την ενημέρωση του κ.ζωγράφου Ευάγγελου) Πολυτεχνείου 4, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης Τμήμα Πληροφορικής με τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ Δυτ.Αττικής (Για την ενημέρωση των κκ Δημόπουλου Νικολάου, Πετρίδη Κωνσταντίνου) Ηρώων Πολυτεχνείου 58, ΤΚ Ελευσίνα 2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Για την ενυπόγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Σελίδα 11 από 12

12 Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Περιφέρεια Αττικής Γραφείο Περιφερειάρχη Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Αναπληρωτή Γεν.Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γρ.Γενικής Δντριας Διοικ.Υποστήριξης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής 3. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ΣΕΕΥΜΕ Σελίδα 12 από 12

Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 24-02-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : Οικ.:40303 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Μεσογείων 156 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 155

Διαβάστε περισσότερα

Αναβολή των Πρακτικών Εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Αναβολή των Πρακτικών Εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔ.ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Μεσογείων 156 Πόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χολαργός, 30-06-2016 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ. 124427 Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 25-4-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 84929/20041 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων ( μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων ( μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 2681 Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα E-mail: gdme@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11-12-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 2670 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΥΚΜ/οικ.463048/9988 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ως προς τον τίτλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Να διατηρηθεί.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα 23 / 09 / 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δρ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣ: το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 1. Παπανδρέου Μαρία, ΦΘ, MSc, PhD 2. Τριγώνης Ευάγγελος, ΦΘ 1. ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 8. ΡΑΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2. ΒΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 155-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πειραιάς, 17/6/2015 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7

ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σελίδα 3 από 7 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 επιλεχθηκε 2 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΒΝΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΒΡΕΦΗ A (8 MΗΝΩΝ ΕΩΣ 1,5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΒΑΝΑΣ ΑΡΕΝ-ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 95 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 60 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα