ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔ.ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Μεσογείων 156, Χολαργός Τ.Κ.: Πληροφορίες : Δημ.Πρίφτης, Σωτ.Κοκοβιάδου Τηλ : , FAX: Ιστοσελίδα: Χολαργός, Αρ.Πρωτ: Συσχέτιση με: 28654/13, 28653/13, 28652/13, 28358/13, 28239/13, 28054/13, 28053/13, 28052/13, 28050/13, 27966/13, 27965/13, 27964/13, 27934/13, 27550/13, 27549/13 ΠΡΟΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Ενιαίοι Πίνακες εξεταστών Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών (ΑΤΛΑΣ) ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/ ). 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ238/τΑ/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ.44403/ (ΦΕΚ2494/τΒ/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την αριθ.οικ120400/ (ΦΕΚ2973/τΒ/ ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 4. Τις διατάξεις του ΠΔ 51/2012 (A 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011.», όπως ισχύει σήμερα. 5. Τις διατάξεις της αριθ.58930/480/99 (ΦΕΚ 526/τΒ/99) απόφασης Υπουργού Μεταφορών- Επικοινωνιών με θέμα «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακυκλων», όπως ισχύει σήμερα. 6. Την αριθ.552/88 (ΦΕΚ 4-τΒ-2013) ΥΑ με θέμα «Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. 7. Τις διατάξεις της αριθ.οικ5400/625/08 (ΦΕΚ 155/τΒ/2008) απόφασης Υπουργού Μεταφορών- Επικοινωνιών με θέμα «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.2758/361 (ΦΕΚ603/τΒ/2009) όμοια. 8. Την αριθ.2/33204/0022 (ΦΕΚ1226/τΒ/2013) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΣΕΕΥΜΕ» 9. Το αριθ.α11/35666/5626/ έγγραφο της ΔΟΚ με θέμα Πίνακας Εξεταστών υποψηφίων Οδηγών. 10. Την αριθ.1046/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΧ7Λ7-Υ0Χ) απόφασή μας με θέμα επικαιροποίηση των στοιχείων των εξεταστών του ενιαίου πίνακα εξεταστών Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Σελίδα 1 από 12

2 Οδηγών στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΑΤΛΑΣ) Κωδικοποίηση εξεταστών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε έως σήμερα. 11. Το αριθ.37693/3921/ έγγραφο της ΔΔΥ του Υπ.ΥΜΕΔΙ με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν επικαιροποιημένοι πίνακες των υπαλλήλων εξεταστών του Υπ.ΥΜΕΔΙ. 12. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ.26764/ έγγραφό μας. 13. Την ανάγκη της επικαιροποίησης των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης των εξεταστών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κατόπιν σχετικών αιτημάτων υπαλλήλων εξεταστών. Αποφασίζουμε 1. Την επικαιροποίηση των δεδομένων της βάσης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών Πρακτικών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (ΠΣ ΑΤΛΑΣ), ως προς τα κριτήρια κατάταξης των υπαλλήλων στους πίνακες εξεταστών των ενιαίων αξόνων «ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ», «ΝΑΝΤ» και «ΝΑΔΤ» της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής: α. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ B 31/12/1985 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ B 1/11/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ B 1/6/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Ε 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΠΑΕΞ ΑΡΜΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/10/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΠΑΕΞ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ B 31/12/1979 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 29/12/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΟΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ B 31/12/1982 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Γ 29/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕ Ε 3/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Ε 1/7/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΙΚΑ ΜΠΕΚΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Δ 5/10/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ B 4/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΓΡΗΜΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 01/01/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΑΓΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0035 Σελίδα 2 από 12

3 36. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΚΑΛΟΓ ΞΕΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ A 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ B 4/11/1985 ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΑΕΞ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ Γ 1/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Δ 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 5/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ B 30/8/1982 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΕΞ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ A 29/12/1978 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ B 1/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΕ Γ 1/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ Δ 14/4/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ B 31/7/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΨΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΑΛΗΣ ΤΕ B 30/11/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Δ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΛΕΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ Γ 1/7/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΡΟΜΗΛΗ ΘΩΜΑΪΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ B 1/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ Γ 10/9/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΙΓΙΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/11/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/11/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ B 1/5/1980 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ Γ 5/11/1996 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΡΟΥΔΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ Γ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΕΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 1/1/1982 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΡΑΣΓΕΤΖΗ ΔΟΜΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΚΑΣ ΔΕ B 1/12/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΟΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕ Γ 31/12/1993 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0097 Σελίδα 3 από 12

4 93. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Δ 9/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 1/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2008 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΕΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΟΡΦΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΕ Δ 6/2/2012 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/11/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜ ΤΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ B 1/1/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ Ε 12/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ B 4/11/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΕ B 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΕ B 18/12/1982 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Δ 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 7/7/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ B 31/12/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/9/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Δ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ B 1/9/1982 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ B 1/1/11995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ B 1/1/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Δ 5/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ B 1/1/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ A 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ A 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΝΤΖΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Δ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 15/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Γ 1/10/2000 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/10/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ B 7/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΥΛΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ Δ 1/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Ε 6/8/2007 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΖΙΟΥΚΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ Γ 2/9/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ Ε 1/9/2009 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/10/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΛΩΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ B 1/9/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Γ 1/9/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1984 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/4/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0373 Σελίδα 4 από 12

5 β. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΔΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕ Γ 2/11/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕ Γ 1/5/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ B 1/11/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΣΗΜΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΥΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ Γ 30/12/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ Γ 20/12/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Γ 15/6/2004 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΘΕΟΔΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ B 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 31/12/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ B 1/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 1/4/1993 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΡΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 21/3/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΥΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ Γ 1/10/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΔΕ B 1/1/2006 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕ Ε 29/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/12/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΩΝΣΤΑ ΔΟΞΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ Δ 14/6/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 11/1/2002 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΕΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΟΡΔΟΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ B 1/5/2002 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΠΟΥΣΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/4/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0215 Σελίδα 5 από 12

6 55. ΝΙΚΗΤΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 30/9/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕ Γ 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1987 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ B 1/1/986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΛΕΣΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 19/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Δ 2/12/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΝΞΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕ B 12/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΡΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕ B 1/1/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΕΡΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΪΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 30/9/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΥΡΑΣΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1980 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΕ Γ 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΧΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0250 γ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΝΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ B 1/11/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΖΑΙΟΥ ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ Δ 1/1/2001 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΕΞ ΒΗΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ B 1/1/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ B 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΑΓΛΑ ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1989 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΤ ΠΑΕΞ ΔΕΔΕΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 15/3/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ0271 Σελίδα 6 από 12

7 18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 1/5/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 31/8/1982 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΖΑΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 11/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Δ 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/6/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ B 1/7/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΕ Γ 1/1/2001 ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕ B 1/4/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ Ε 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ B 1/9/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1979 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΟΥΝΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 30/11/1999 ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΤ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/12/1994 ΧΩΡ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΕΞ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 8/5/2006 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ Γ 30/4/1987 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΙΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ B 30/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 17/6/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 7/6/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ Γ 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΕΡΡΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ Δ 1/8/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 1/11/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 31/12/1979 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1979 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΠΙΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ Δ 22/3/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1086 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 4/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 10/5/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/5/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 15/3/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 5/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0327 Σελίδα 7 από 12

8 75. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ B 1/11/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ Γ 1/7/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΕΡΕΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Ε 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΙΛΑΤΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Γ 15/3/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΛΑΤΑΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/11/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ B 1/10/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΡΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕ Γ 14/3/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΙΔΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1984 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ Ε 1/8/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΚΟΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Γ 20/2/1998 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΜΑΡΑΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ B 31/8/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 2/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Γ 1/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΤΑΥΡΑΝΑ ΜΑΤΡΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΟΥΚΑ ΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ Γ 11/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 8/12/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Ε 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/6/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΣΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 30/11/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/11992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΝΤΖΟΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 1/5/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΝΩΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Γ 30/6/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ Ως «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» στους παραπάνω πίνακες νοείται η υπηρεσία που υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος, και τίθεται αντίστοιχα η ένδειξη: α. «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ- ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΠΕΙΡΑΙΑ» για τις Διεύθυνσεις Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ανατολικής Αττικής, του Βόρειου Τομέα Αθηνών, του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιά & Νήσων, αντίστοιχα. β. «ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΜΕ» για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών, γ. «ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», «ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ», «ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ», «ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ» και «ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για τα Τμήματα ΚΤΕΟ Αναβύσσου, Ελληνικού, Μάνδρας, Μεγάρων και Χολαργού, αντίστοιχα, της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ. δ. «ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤ» για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ε. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής, στ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΝΤ» για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, ζ. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» για τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η. «ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ» για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πειραιά, Σελίδα 8 από 12

9 θ. «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για το Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ι. «ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δυτικής Αττικής ια. «ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΝΗΣΩΝ» για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Νήσων ιβ. «ΧΩΡ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» για τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού ιγ. Για τους υπαλλήλους εξεταστές που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή για τους υπαλλήλους των παραπάνω φορέων που έχουν αποσπαστεί σε άλλα υπουργεία, σε Ανεξάρτητες Αρχές και σε πολιτικά γραφεία, τίθεται η ένδειξη «Υπ.ΥΜΕΔΙ». 3. Στους ενιαίους άξονες υπάγονται οι επιτροπές εκείνες που συγκροτούνται για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα: α. για τον ενιαίο άξονα κεντρικού τομέα «ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών- Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Βόρειου Τομέα Αθηνών και της Ανατολικής Αττικής. β. για τον ενιαίο άξονα δυτικού τομέα «ΝΑΔΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Δυτικής Αττικής. γ. για τον ενιαίο άξονα νότιου τομέα «ΝΑΝΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιά & Νήσων. 4. Η μεταφορά υπαλλήλου από τον ενιαίο άξονα που ανήκει σε άλλον, επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως γραπτού αιτήματος του εξεταστή, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι της αλλαγής του τομέα εξέτασης. Στις περιπτώσεις αυτές, τροποποιείται η παρούσα απόφαση, αλλά ο εξεταστής διατηρεί τον αρχικό μοναδικό κωδικό που του έχει χορηγηθεί. 5. Την ευθύνη για την εισαγωγή-ενημέρωση των στοιχείων των παρ.α, β και γ του άρθρου 1 της παρούσας, στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών, έχουν οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές της εφαρμογής «ΠΣ ΑΤΛΑΣ», υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στη Βάση του ΠΣ ΑΤΛΑΣ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το θέμα παύει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. 7. Κατά της απόφασης αυτής, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που κατατίθεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227, παρ. 1 α και άρθρο 238, παρ.1 του ν.3852/2010, σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο Υπάλληλος Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου ημ.πρίφτης Σελίδα 9 από 12

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Περιφέρεια Αττικής (Για την ενυπόγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών) ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λεωφ.Μεσογείων Χολαργός ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών Λεωφ.Μεσογείων 448-ΤΚ15342 Αγ.Παρασκευή ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών Θεομήτορος 59-ΤΚ17455 Άλιμος ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Τρώων 1 & Χαλκίδας-ΤΚ12133 Περιστέρι ΠΕ Ανατολικής Αττικής Κλεισθένους 35-ΤΚ15343 Αγ.Παρασκευή ΠΕ Δυτικής Αττικής Β.Λασκου & Διογένους-ΤΚ19200 Ελευσίνα ΠΕ Πειραιά Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου-ΤΚ18541 Πειραιάς Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Χολαργού Λεωφ.Μεσογείων 156, ΤΚ15510 Χολαργός Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Ελληνικού Αεροπορίας (Τέρμα), ΤΚ16401 Ελληνικό Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Μάνδρας Εργ.Κατοικίες Μάνδρας, ΤΚ19600 Μάνδρα Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Μεγάρων 38 ο χλμ ΠΕΟΑΚ, ΤΚ19100 Μέγαρα Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Αναβύσσου Όλυμπος Καλυβιων, ΤΚ19010 Καλύβια Σελίδα 10 από 12

11 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων (Για την ενημέρωση του κου Βένιου Νικολάου) Εθν.Αντιστάσεως 2, ΤΚ Πειραιάς Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου Τομέα (Για την ενημέρωση της κας Δάγλα-Μελίσση Αθηνάς) Ελευθ.Βενιζέλου 283, ΤΚ Καλλιθέα Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιά (Για την ενημέρωση της κας Καλογιαννάκη Στυλιανής) Ηρώων Πολυτεχνείου 19, ΤΚ Πειραιάς Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Για την ενημέρωση της κας Κατούνη Κορνηλίας) Φειδιππίδου 31, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού (Για την ενημέρωση της κας Κοντοστόλη Βασιλείας) Πολυτεχνείου 4, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση του κου Κουλιουρα Ευάγγελου) Εθν.Αντιστάσεως 80, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση των κ.πετσίνη Αναστασίου, κας Κιοστεράκη Γεωργίας) Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Για την ενημέρωση του κ.ζωγράφου Ευάγγελου) Πολυτεχνείου 4, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης Τμήμα Πληροφορικής με τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ Δυτ.Αττικής (Για την ενημέρωση των κκ Δημόπουλου Νικολάου, Πετρίδη Κωνσταντίνου) Ηρώων Πολυτεχνείου 58, ΤΚ Ελευσίνα 2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Για την ενυπόγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Σελίδα 11 από 12

12 Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Περιφέρεια Αττικής Γραφείο Περιφερειάρχη Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Αναπληρωτή Γεν.Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γρ.Γενικής Δντριας Διοικ.Υποστήριξης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής 3. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ΣΕΕΥΜΕ Σελίδα 12 από 12

Αναβολή των Πρακτικών Εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Αναβολή των Πρακτικών Εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔ.ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Μεσογείων 156 Πόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΥΚΜ/οικ.463048/9988 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 502 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 14-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15013806 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΣΕ ΟΠΛΑ(Α) ΣΣΕ ΣΩΜΑΤΑ (Β) ΣΜΥ ΟΠΛΑ (Ο) ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15003971 ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ: 2319 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημ/νία: 13-3-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Τηλ.: 2268 3-50214 Fax. : 2268 0 22690 Email: technic@aliartos.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 27213-61418 27210-93333 & 27210-93861 antiperiferiarxis@na-messinias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι 1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,6 5 3 3 27,6 2 ΠΑΪΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15,8 5 3 3 26,8 3 ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15,1 5 3 3 26,1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣ 9/10/2013 ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com39810 9 Όχι

ΔΠΣ 9/10/2013 ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com39810 9 Όχι ΠΕΜΠΤΗ 9.00-.00 9/0/203 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. ΕΠΑΝΑΛΗ ΠΤΙΚΟΣ Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com3980 9 Όχι ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ilias.stathopoulos@hotmail.com 4506 9 Όχι Ευάγγελος Αγρίμης vaggos_hell@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 5-5-2014 Αρ.πρωτ.447 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με το δασόκτημα Κανέλλη Νάουσας Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.οικ.12658/22-4-2014

Διαβάστε περισσότερα