ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔ.ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Μεσογείων 156, Χολαργός Τ.Κ.: Πληροφορίες : Δημ.Πρίφτης, Σωτ.Κοκοβιάδου Τηλ : , FAX: Ιστοσελίδα: Χολαργός, Αρ.Πρωτ: Συσχέτιση με: 28654/13, 28653/13, 28652/13, 28358/13, 28239/13, 28054/13, 28053/13, 28052/13, 28050/13, 27966/13, 27965/13, 27964/13, 27934/13, 27550/13, 27549/13 ΠΡΟΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Ενιαίοι Πίνακες εξεταστών Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών (ΑΤΛΑΣ) ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τΑ/ ). 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ238/τΑ/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ.44403/ (ΦΕΚ2494/τΒ/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την αριθ.οικ120400/ (ΦΕΚ2973/τΒ/ ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 4. Τις διατάξεις του ΠΔ 51/2012 (A 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011.», όπως ισχύει σήμερα. 5. Τις διατάξεις της αριθ.58930/480/99 (ΦΕΚ 526/τΒ/99) απόφασης Υπουργού Μεταφορών- Επικοινωνιών με θέμα «Άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετρακυκλων», όπως ισχύει σήμερα. 6. Την αριθ.552/88 (ΦΕΚ 4-τΒ-2013) ΥΑ με θέμα «Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. 7. Τις διατάξεις της αριθ.οικ5400/625/08 (ΦΕΚ 155/τΒ/2008) απόφασης Υπουργού Μεταφορών- Επικοινωνιών με θέμα «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.2758/361 (ΦΕΚ603/τΒ/2009) όμοια. 8. Την αριθ.2/33204/0022 (ΦΕΚ1226/τΒ/2013) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΣΕΕΥΜΕ» 9. Το αριθ.α11/35666/5626/ έγγραφο της ΔΟΚ με θέμα Πίνακας Εξεταστών υποψηφίων Οδηγών. 10. Την αριθ.1046/ (ΑΔΑ: ΒΕΦΧ7Λ7-Υ0Χ) απόφασή μας με θέμα επικαιροποίηση των στοιχείων των εξεταστών του ενιαίου πίνακα εξεταστών Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Σελίδα 1 από 12

2 Οδηγών στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΑΤΛΑΣ) Κωδικοποίηση εξεταστών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε έως σήμερα. 11. Το αριθ.37693/3921/ έγγραφο της ΔΔΥ του Υπ.ΥΜΕΔΙ με το οποίο μας κοινοποιήθηκαν επικαιροποιημένοι πίνακες των υπαλλήλων εξεταστών του Υπ.ΥΜΕΔΙ. 12. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ.26764/ έγγραφό μας. 13. Την ανάγκη της επικαιροποίησης των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης των εξεταστών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών, κατόπιν σχετικών αιτημάτων υπαλλήλων εξεταστών. Αποφασίζουμε 1. Την επικαιροποίηση των δεδομένων της βάσης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών Πρακτικών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (ΠΣ ΑΤΛΑΣ), ως προς τα κριτήρια κατάταξης των υπαλλήλων στους πίνακες εξεταστών των ενιαίων αξόνων «ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ», «ΝΑΝΤ» και «ΝΑΔΤ» της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής: α. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ B 31/12/1985 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ B 1/11/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ B 1/6/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Ε 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΠΑΕΞ ΑΡΜΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/10/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΠΑΕΞ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ B 31/12/1979 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 29/12/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΟΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ B 31/12/1982 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Γ 29/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕ Ε 3/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Ε 1/7/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΙΚΑ ΜΠΕΚΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Δ 5/10/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ B 4/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΓΡΗΜΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 01/01/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΑΓΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0035 Σελίδα 2 από 12

3 36. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΚΑΛΟΓ ΞΕΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ A 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ B 4/11/1985 ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΑΕΞ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ Γ 1/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Δ 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 5/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ B 30/8/1982 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΕΞ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ A 29/12/1978 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ B 1/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΕ Γ 1/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ Δ 14/4/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ B 31/7/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΨΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΑΛΗΣ ΤΕ B 30/11/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Δ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΛΕΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ Γ 1/7/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΡΟΜΗΛΗ ΘΩΜΑΪΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ B 1/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ Γ 10/9/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΙΓΙΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/11/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/11/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 30/12/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ B 1/5/1980 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ Γ 5/11/1996 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΡΟΥΔΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ Γ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΕΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 1/1/1982 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΡΑΣΓΕΤΖΗ ΔΟΜΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΚΑΣ ΔΕ B 1/12/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ Δ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΟΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕ Γ 31/12/1993 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0097 Σελίδα 3 από 12

4 93. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Δ 9/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 1/11/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2008 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΕΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΟΡΦΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΕ Δ 6/2/2012 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/11/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜ ΤΕ B 1/10/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ B 1/1/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ Ε 12/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ B 4/11/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΕ B 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΕ B 18/12/1982 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Δ 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 7/7/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ B 31/12/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/9/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Δ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ B 1/9/1982 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ B 1/1/11995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ B 1/1/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Δ 5/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ B 1/1/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ A 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ A 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΝΤΖΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Δ 1/1/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 15/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Γ 1/10/2000 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/10/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ B 7/1/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΥΛΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ Δ 1/7/2008 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Ε 6/8/2007 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΖΙΟΥΚΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ Γ 2/9/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ Ε 1/9/2009 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/10/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΛΩΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ B 1/9/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Γ 1/9/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/1/1984 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/4/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0373 Σελίδα 4 από 12

5 β. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΔΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕ Γ 2/11/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕ Γ 1/5/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ B 1/11/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΣΗΜΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ B 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/1985 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΥΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ Γ 30/12/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ Γ 20/12/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Γ 15/6/2004 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΘΕΟΔΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕ B 1/10/1987 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ B 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 31/12/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ B 1/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Δ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΕΡΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 1/4/1993 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΡΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 21/3/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΥΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ Γ 1/10/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΔΕ B 1/1/2006 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕ Ε 29/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/12/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΚΩΝΣΤΑ ΔΟΞΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ Δ 14/6/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 11/1/2002 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΕΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΟΡΔΟΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ B 1/5/2002 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΜΠΟΥΣΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/4/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0215 Σελίδα 5 από 12

6 55. ΝΙΚΗΤΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 30/9/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕ Γ 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/6/2006 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1987 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕ B 1/1/986 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΛΕΣΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 19/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Δ 2/12/2005 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΝΞΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΕ B 12/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΡΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕ B 1/1/1984 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΕΡΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΑΪΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ Δ 1/6/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ B 1/4/2004 ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΕΞ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/4/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΑΕΞ ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ Γ 30/9/1994 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΤΥΡΑΣΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1980 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΕ Γ 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΕΞ ΧΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ B 1/12/2002 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0250 γ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΝΑΝΤ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ Κ Β ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ B 1/11/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΑΖΑΙΟΥ ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕ Γ 1/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΒΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΔΕ Γ 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΒΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ Δ 1/1/2001 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΕΞ ΒΗΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ B 1/1/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Γ 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ B 30/10/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΔΑΓΛΑ ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1989 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΤ ΠΑΕΞ ΔΕΔΕΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 15/3/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ0271 Σελίδα 6 από 12

7 18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 1/5/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 31/8/1982 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΖΑΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ B 11/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Δ 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/6/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ B 1/7/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΛΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1996 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΕ Γ 1/1/2001 ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕ B 1/4/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ Ε 1/5/2006 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ B 1/9/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1979 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΑΤΟΥΝΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 30/11/1999 ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΤ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ B 1/1/2003 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 30/12/1994 ΧΩΡ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΕΞ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1981 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 8/5/2006 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ Γ 30/4/1987 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΛΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1989 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΛΙΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ B 30/6/1992 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 17/6/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ Δ 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ B 7/6/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ Γ 1/1/1987 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΜΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΕΡΡΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕ B 1/1/1983 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ Δ 1/8/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1990 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Γ 1/11/1994 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 31/12/1979 ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΕΞ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1979 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΜΠΙΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ Δ 22/3/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ B 1/1/1086 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΜΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 31/12/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 4/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ B 10/5/1983 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΕ B 31/12/1985 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ Δ 1/7/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Γ 1/5/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ Γ 15/3/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ B 5/11/1996 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1988 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ0327 Σελίδα 7 από 12

8 75. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ B 1/11/1991 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ Γ 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ Γ 1/7/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΕΡΕΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ Ε 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΠΙΛΑΤΗ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Γ 15/3/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΠΛΑΤΑΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Γ 1/11/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1989 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ B 1/10/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ B 1/1/1995 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΡΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΕ Γ 14/3/1990 ΔΝΣΗ ΜΕ ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ Ε 1/7/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΙΔΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1984 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ Ε 1/8/2007 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΚΟΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Γ 20/2/1998 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΜΑΡΑΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ B 31/8/1995 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 2/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Γ 1/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΤΑΥΡΑΝΑ ΜΑΤΡΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ B 1/1/1992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΟΥΚΑ ΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ Γ 11/6/2004 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 8/12/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΕ Ε 9/5/2006 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Γ 1/4/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ Γ 1/1/1988 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ B 1/1/1993 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/6/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 1/1/1999 ΔΝΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΕΞ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ Γ 1/12/2001 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΣΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ B 30/11/1982 ΔΝΣΗ ΜΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Γ 1/1/11992 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΑΝΤΖΟΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ B 1/1/1997 Υπ.ΥΜΕΔΙ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Γ 1/5/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΝΩΣ ΔΕ B 31/12/1986 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Γ 30/6/1987 ΔΝΣΗ ΜΕ ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΕΞ Ως «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» στους παραπάνω πίνακες νοείται η υπηρεσία που υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος, και τίθεται αντίστοιχα η ένδειξη: α. «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΒΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ- ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ», «ΔΝΣΗ ΜΕ-ΠΕΙΡΑΙΑ» για τις Διεύθυνσεις Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ανατολικής Αττικής, του Βόρειου Τομέα Αθηνών, του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιά & Νήσων, αντίστοιχα. β. «ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΜΕ» για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών, γ. «ΚΤΕΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», «ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ», «ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ», «ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ» και «ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για τα Τμήματα ΚΤΕΟ Αναβύσσου, Ελληνικού, Μάνδρας, Μεγάρων και Χολαργού, αντίστοιχα, της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ. δ. «ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤ» για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ε. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικής Αττικής, στ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΝΤ» για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, ζ. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» για τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η. «ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ» για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Πειραιά, Σελίδα 8 από 12

9 θ. «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για το Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ι. «ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δυτικής Αττικής ια. «ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ-ΝΗΣΩΝ» για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Νήσων ιβ. «ΧΩΡ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» για τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού ιγ. Για τους υπαλλήλους εξεταστές που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή για τους υπαλλήλους των παραπάνω φορέων που έχουν αποσπαστεί σε άλλα υπουργεία, σε Ανεξάρτητες Αρχές και σε πολιτικά γραφεία, τίθεται η ένδειξη «Υπ.ΥΜΕΔΙ». 3. Στους ενιαίους άξονες υπάγονται οι επιτροπές εκείνες που συγκροτούνται για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα: α. για τον ενιαίο άξονα κεντρικού τομέα «ΝΑΚΤ-ΝΑΑΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών- Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Βόρειου Τομέα Αθηνών και της Ανατολικής Αττικής. β. για τον ενιαίο άξονα δυτικού τομέα «ΝΑΔΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Δυτικής Αττικής. γ. για τον ενιαίο άξονα νότιου τομέα «ΝΑΝΤ», των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιά & Νήσων. 4. Η μεταφορά υπαλλήλου από τον ενιαίο άξονα που ανήκει σε άλλον, επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως γραπτού αιτήματος του εξεταστή, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι της αλλαγής του τομέα εξέτασης. Στις περιπτώσεις αυτές, τροποποιείται η παρούσα απόφαση, αλλά ο εξεταστής διατηρεί τον αρχικό μοναδικό κωδικό που του έχει χορηγηθεί. 5. Την ευθύνη για την εισαγωγή-ενημέρωση των στοιχείων των παρ.α, β και γ του άρθρου 1 της παρούσας, στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών, έχουν οι εξουσιοδοτημένοι χειριστές της εφαρμογής «ΠΣ ΑΤΛΑΣ», υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στη Βάση του ΠΣ ΑΤΛΑΣ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το θέμα παύει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. 7. Κατά της απόφασης αυτής, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που κατατίθεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227, παρ. 1 α και άρθρο 238, παρ.1 του ν.3852/2010, σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο Υπάλληλος Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου ημ.πρίφτης Σελίδα 9 από 12

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Περιφέρεια Αττικής (Για την ενυπόγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών) ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λεωφ.Μεσογείων Χολαργός ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών Λεωφ.Μεσογείων 448-ΤΚ15342 Αγ.Παρασκευή ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών Θεομήτορος 59-ΤΚ17455 Άλιμος ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Τρώων 1 & Χαλκίδας-ΤΚ12133 Περιστέρι ΠΕ Ανατολικής Αττικής Κλεισθένους 35-ΤΚ15343 Αγ.Παρασκευή ΠΕ Δυτικής Αττικής Β.Λασκου & Διογένους-ΤΚ19200 Ελευσίνα ΠΕ Πειραιά Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου-ΤΚ18541 Πειραιάς Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Χολαργού Λεωφ.Μεσογείων 156, ΤΚ15510 Χολαργός Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Ελληνικού Αεροπορίας (Τέρμα), ΤΚ16401 Ελληνικό Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Μάνδρας Εργ.Κατοικίες Μάνδρας, ΤΚ19600 Μάνδρα Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Μεγάρων 38 ο χλμ ΠΕΟΑΚ, ΤΚ19100 Μέγαρα Διεύθυνση ΚΤΕΟ Τμήμα ΚΤΕΟ Αναβύσσου Όλυμπος Καλυβιων, ΤΚ19010 Καλύβια Σελίδα 10 από 12

11 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων (Για την ενημέρωση του κου Βένιου Νικολάου) Εθν.Αντιστάσεως 2, ΤΚ Πειραιάς Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Νότιου Τομέα (Για την ενημέρωση της κας Δάγλα-Μελίσση Αθηνάς) Ελευθ.Βενιζέλου 283, ΤΚ Καλλιθέα Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιά (Για την ενημέρωση της κας Καλογιαννάκη Στυλιανής) Ηρώων Πολυτεχνείου 19, ΤΚ Πειραιάς Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Για την ενημέρωση της κας Κατούνη Κορνηλίας) Φειδιππίδου 31, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού (Για την ενημέρωση της κας Κοντοστόλη Βασιλείας) Πολυτεχνείου 4, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση του κου Κουλιουρα Ευάγγελου) Εθν.Αντιστάσεως 80, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής (Για την ενημέρωση των κ.πετσίνη Αναστασίου, κας Κιοστεράκη Γεωργίας) Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ Ελευσίνα Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Για την ενημέρωση του κ.ζωγράφου Ευάγγελου) Πολυτεχνείου 4, ΤΚ Αθήνα Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλ.Διακυβέρνησης Τμήμα Πληροφορικής με τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ Δυτ.Αττικής (Για την ενημέρωση των κκ Δημόπουλου Νικολάου, Πετρίδη Κωνσταντίνου) Ηρώων Πολυτεχνείου 58, ΤΚ Ελευσίνα 2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Για την ενυπόγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων-εξεταστών) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Σελίδα 11 από 12

12 Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Περιφέρεια Αττικής Γραφείο Περιφερειάρχη Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βόρειου Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Αναπληρωτή Γεν.Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Γρ.Γενικής Δντριας Διοικ.Υποστήριξης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής 3. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ΣΕΕΥΜΕ Σελίδα 12 από 12

Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός της ώρας έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών στη Νήσο Πόρο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 24-02-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : Οικ.:40303 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Μεσογείων 156 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 155

Διαβάστε περισσότερα

Αναβολή των Πρακτικών Εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Αναβολή των Πρακτικών Εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔ.ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Μεσογείων 156 Πόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι e-mail : eye-ypepth@ypepth.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 11/3/2015 Α. Π. : 4862 (Βαθμός Προτεραιότητας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 11/3/2015 Α. Π. : 4862 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Χολαργός, 04-03-2011 Αρ.Πρωτ: oικ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1157 3 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την 132478/Η/21 10 2010 κοινή απόφαση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Δακτυλογράφησης και Αντιπαραβολής της Διεύθυνσης Διοικητικού β) Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών

α) Δακτυλογράφησης και Αντιπαραβολής της Διεύθυνσης Διοικητικού β) Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 234-20/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθ. 1931/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε.& ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-1-2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 635/20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28 11 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 193640/ΓΔ3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε.& ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2212 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9092/102427 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 101137/2011 (Β 2384) κοινής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Κ7Λ7-59. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 4Α3Κ7Λ7-59. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα