ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4602 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 3994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 Αναθεώρηση Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης με βάση το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης εκπονείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες εκπέμπουν οι αδειούχοι οργανισμοί και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται από το Διευθυντή ως σημαντικές. Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται χρόνος είκοσι οκτώ ημερών για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα του. Η ένσταση κατά της Αναθεώρησης του Σχεδίου υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τ.Θ ,1302 Λευκωσία και παρέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. Η πιο κάτω αναθεώρηση αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού Πάφου με την εκχώρηση της πιο κάτω συχνότητας: Σημείο Εκπομπής Τσάδα (Κοινό Σημείο Εκπομπής) Συχνότητα Εκπομπής 90.8 MHz

2 3316 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 3995 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών μετοχές του Εκδότη BROZOS IVY PUBLIC LTD. Αριθμός 3996 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Αογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και γι' αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ. 107 με αρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό. Αριθμός 3997 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφος 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με την Gaye Elizabeth Keep, Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 15, 8021 Πάφος. Δηλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος Mitsubishi Fto με αριθμό εγγραφής ΗΜΜ054 και με αριθμό πλαισίου DE2A Το πιο πάνω υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου Ν. 94(1) του Η Gaye Elizabeth Keep τελώνισε το πιο πάνω όχημα με καθεστώς απαλλαγής των φόρων, στις 13 Φεβρουαρίου 2001, με βάση τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο 91(Ι)/2004. Το όχημα στη συνέχεια βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και η ιδιοκτήτρια δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθεί, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί το όχημα από τον Κλάδο Διερευνήσεων και Πληροφοριών στις 12/07/2012. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 203/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΨΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 3998 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφος 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Holland Peter James, Πέρα Πεδί, 4779 Λεμεσός. Δηλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος Mazda Familia με αριθμό εγγραφής ΗΥΧ252 και με αριθμό πλαισίου BJ8W Το πιο πάνω υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου Ν. 94(1) του Ο Holland Peter James τελώνισε το πιο πάνω όχημα με καθεστώς απαλλαγής των φόρων, στις 18 Σεπτεμβρίου 2002, με βάση τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο 91(Ι)/2004. Το όχημα στη συνέχεια βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και ο ιδιοκτήτης δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθεί, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί το όχημα από τον Κλάδο Διερευνήσεων και Πληροφοριών στις 12/07/2012. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 204/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 3317 Αριθμός 3999 h Μ Ι' ί ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ;. -'..νν; ' :;/ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "' *"<"=< """^ "" "" '*' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (02/1.1/6/ /ΣΧ) Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, ως ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» , κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα». Ο Προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών είναι ,00. Σκοπός του Σχεδίου Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που αναστέλλουν τη λειτουργία τους ολικώς ή μερικώς, κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε να εντάξουν τους εργαζομένους τους σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου. Δικαιούχοι και Χορηγίες Δικαιούχοι είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προβαίνουν, ή προτίθενται να προβούν σε αναστολή εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο και συμμετέχουν στο «Έργο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών». Η χορηγία περιλαμβάνει βασικό μισθό, τιμαριθμικό επίδομα και υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/δικαιούχους Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΑΞΙΚ, (www.hhic.ac.cy) και να παραδοθούν μέχρι και την 19 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του ΑΞΙΚ κατά τις εργάσιμες μέρες, από τις 08:00-14:00. Αιτήσεις μπορούν επίσης να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στην πιο κάτω διεύθυνση: Προς: Διευθύντρια Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου «Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία» Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου Λεωφόρος Αγλαντζιάς, 2112 Αγλαντζιά (παράδοση) ή Τ. Θ ,1304 Λευκωσία (ταχυδρομείο) Στην περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη από εξουσιοδοτημένο από την ξενοδοχειακή επιχείρηση άτομο και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Προϋποθέσεις συμμετοχής Για να μπορεί να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο Σχέδιο Χορηγιών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να υποβάλει άρτια συμπληρωμένη την αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Έργο Κατάρτισης και στο Σχέδιο Χορηγιών. 2. Να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να έχει διευθετημένες τις εισφορές της στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Να επιβεβαιώσει ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της σ.2), και ότι η επιχείρηση ή εταιρείες συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν δεν έχουν λάβει Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis) ή αν έχουν λάβει, αυτές δεν υπερβαίνουν το όριο των , σωρευτικά για τρία οικονομικά έτη (όχι ημερολογιακά). Στην ιστοσελίδα του ΑΞΙΚ παρατίθενται ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία με όλα τα συνημμένα σ' αυτόν παραρτήματα, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και περιγραφή του Έργου Κατάρτισης.

4 3318 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4000 w ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 Υδατοκαλλιέργεια «Σχέδιο Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» 2 Π ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 2.1/02/ Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση επενδύσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια. Σκοπός του Σχεδίου είναι η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, κυρίως στις παράκτιες περιοχές, με την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά. Ειδικά, οι χρηματοδοτήσεις δίνονται για στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) με ποσοστό χρηματοδότησης 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό χρηματοδότησης 50%. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν <750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών < 200 εκατ. και ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου. Προτεραιότητα δίνεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 17/09/2012 μέχρι 17/01/2013. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 17/11/2012 μέχρι 17/01/2013. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του Σχεδίου απορροφηθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακόπτεται και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες Προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των (με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ανέρχεται σε 1.500) και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά το για κάθε Δικαιούχο εντός της προγραμματικής περιόδου Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις 03/07/2009 ενώ τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30 η Νοεμβρίου, Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από την ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Νικολέτα Βαρνάβα, τηλ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας : «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα»

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4001 WJ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Μεταποίηση και Εμπορία «Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων» 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 2.3/02/ Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση επενδύσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων. Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη του τομέα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με την προώθηση οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων, φιλικών προς το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων για τον καταναλωτή. Ειδικά, οι χρηματοδοτήσεις δίνονται για στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) με ποσοστό χρηματοδότησης 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό χρηματοδότησης 50%. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και με τη δημιουργία νέων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας, και απασχολούν <750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών < 200 εκατ. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους σε όγκο και αξία, σε ότι αφορά τα αλιευτικά προϊόντα, είναι μικρότερος σε ποσοστό 75% δεν εμπίπτουν στους δυνητικούς Δικαιούχους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου. Προτεραιότητα δίνεται στις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους σε όγκο και αξία σε ότι αφορά τα αλιευτικά προϊόντα είναι 90% και άνω και οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 17/09/2012 μέχρι 17/01/2013. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 17/11/2012 μέχρι 17/01/2013. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του Σχεδίου απορροφηθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακόπτεται και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες Προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των (με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ανέρχεται σε 1.500) για κάθε Πρόταση και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά το για κάθε Δικαιούχο εντός της προγραμματικής περιόδου Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις 30 Οκτωβρίου Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30 η Νοεμβρίου, Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από την ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Νικολέτα Βαρνάβα, τηλ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας : «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα»

6 3320 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4002 Γ Λ \L ί:μτι ν 0ΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Απόφαση ΕΠΑ 26/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακέλου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταννελία και αίτηυα νια λήφη προσωρινών μέτρων του κ. Ανδρέα Καρανιώρνη εναντίον των κ.κ. Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή του Ουίλου Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 30 Ιουλίου 2012 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας και της αίτησης για λήψη προσωρινών μέτρων, όπως αυτό αποσαφηνίστηκε κατά την ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ακροαματική διαδικασία από το δικηγόρο του αιτητή, αποτελεί η κατ' ισχυρισμόν κατάχρηση από τους κ.κ. Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή του Ομίλου Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina (εφεξής «οι καταγγελλόμενοι/καθ'ων η αίτηση») της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτή ο κ,ανδρέας Καραγιώργης (εφεξής ο «κ. Καραγιώργης/αιτητής»), ο οποίος διαχειρίζεται το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Λεωφόρου Ευαγόρα Παλληκαριδη 6 στην Πάφο (εφεξής το «πρατήριο»), ως αποτέλεσμα της άρνησης των καταγγελλομένων να εφοδιάσουν/προμηθεύσουν το πρατήριο του με καύσιμα, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»). Με την αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων που παραλήφθηκε από την Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 2012, ο κ. Καραγιώργης αιτείται όπως η Επιτροπή εκδώσει απόφαση διατάσσοντας: «τους καταγγελλόμενους όπως διαρκούσης της διερεύνησης της καταγγελίας προμηθεύουν το πρατήριο του καταγγέλλοντος το οποίο ευρίσκεται στην Λεωφ. Ευαγόρου Παλληκαριδη αρ.6. στην Πάφο με τις ποσότητες καυσίμων τις οποίες επρομηθεύετο ο καταγγέλλων τον αμέσως προ του τερματισμού της τροφοδοσίας με καύσιμα χρόνο επί καθημερινής βάσεως, ούτως ώστε να δυνηθεί η επιχείρηση του καταγγέλλοντος να λειτουργήσει διαρκούσης της εξέτασης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της καταγγελίας εναντίον των καταγγελλομένων και/ή μέχρι νεωτέρας οδηγίας και/ή την τροφοδοσία και/ή προμήθεια του πρατηρίου, κατά τρόπο ώστε να γίνει δυνατή η λειτουργία της επιχείρησης υπό όρους και προϋποθέσεις τις οποίες η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ήθελε συνοδεύσει αυτή.» Β.ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στις 12 Ιουνίου 2012, ο κ. Καραγιώργης υπέβαλε προς την Επιτροπή καταγγελλομένων/καθ'ων η αίτηση») αναφορικά με πιθανολογούμενη από μέρους τους παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2012 ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας της πιθανολογούμενης παράβασης που περιέχεται στην καταγγελία. Στις 27 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή παρέλαβε αίτημα για τη λήψη προσωρινών μέτρων ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, το οποίο αποστάληκε από τον κ. Καραγιώργη μέσω του δικηγόρου του, ζητώντας όπως εκδοθεί απόφαση που να διατάζει τους καταγγελλόμενους να προμηθεύουν το πρατήριο του κ. Καραγιώργη με καύσιμα. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τον κ. Καραγιώργη να διευκρινίσει και/ή να συγκεκριμενοποιήσει μέχρι την Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012 και ώρα 12 μ., την πρώτη προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 28(2) του Νόμου σε σχέση με τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης του άρθρου 3 και/ή 6 του Νόμου, την ακριβή ποσότητα καυσίμων που με βάση την αίτηση του για λήψη προσωρινών μέτρων αιτήθηκε να παραλαμβάνει, καθώς και να εκφράσει την ετοιμότητα του αναφορικά με το θέμα της καταβολής εγγύησης ως προς τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην επιχείρηση κατά της οποίας πιθανόν να

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 3321 διαταχθούν τα προσωρινά μέτρα, εάν και εφόσον αποφασιστούν από την Επιτροπή, ως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 28(3) του Νόμου. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει οδηγίες όπως ο καταγγέλλοντας, μέχρι την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 και ώρα 12 μ., κοινοποιήσει προς τους καταγγελλόμενους την καταγγελία και την αίτηση του για λήψη προσωρινών μέτρων μαζί με τις πιο πάνω διευκρινίσεις, σε μη εμπιστευτική μορφή. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να παρέχει το δικαίωμα στους καταγγελλόμενους να υποβάλουν τυχόν γραπτές παρατηρήσεις επί της αίτησης για λήψη προσωρινών μέτρων μέχρι την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 12 μ. και στη συνέχεια να τις κοινοποιήσουν στον καταγγέλλοντα. Τέλος, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση των άρθρων 28 και 45 του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη ενώπιον της στη συνεδρία της που θα πραγματοποιείτο την Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 στις 9.30 π.μ., για εξέταση του εν λόγω αιτήματος. Ο κ. Καραγιώργης απέστειλε μέσω του δικηγόρου του σχετική επιστολή ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2012, η οποία παραλήφθηκε στις 12 Ιουλίου 2012 ενώ με σχετική επιστολή του ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012 εξέφρασε την ετοιμότητα του για καταβολή εγγύησης ως προς τις τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην επιχείρηση των καταγγελλομένων. Οι θέσεις των καταγγελλομένων αναφορικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων παραλήφθηκαν στις 17 Ιουλίου 2012, ενώ αντίγραφο δόθηκε και στο δικηγόρο του κ. Καραγιώργη. Τα εμπλεκόμενα μέρη παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής στην ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου 2012, οπόταν και υπέβαλαν τις θέσεις τους ενώπιον της Επιτροπής αναφορικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προφορικές θέσεις των εμπλεκομένων μερών, οι οποίες αναπτύχθηκαν από αυτούς κατά την ακροαματική διαδικασία για την εξέταση της αίτησης για λήψη προσωρινών μέτρων, καθώς και το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, κατέληξε ως ακολούθως. Γ. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1. Κ. Καραγιώργης (Ατητής) Ο κ. Καραγιώργης διαχειρίζετο το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Λεωφ. Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 στην Πάφο (εφεξής «το πρατήριο») και βάσει συμφωνίας προμηθεύετο πετρελαιοειδή από την εταιρεία Petrolina (Holding) Public Ltd. 2. Καταγγελλόμενοι (Καθ'ων η αίτηση) Ως αναφέρεται στην καταγγελία, οι Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή Όμιλος Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina ασχολούνται με την εισαγωγή, διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων και μηχανέλαιων σε όλη την Κύπρο, κυρίως μέσω πρατήριων καυσίμων. Η Επιτροπή οφείλει να επισημάνει ότι, αν και αναφέρονται τρία διαφορετικά πρόσωπα ως καταγγελλόμενοι, εντούτοις, η συμφωνία που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μερών αφορά αποκλειστικά τον αιτητή και την Petrolina (Holding) Ltd, ως έχει μετονομαστεί η Lina Ltd. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση προμήθειας του πρατηρίου του κ. Καραγιώργη με καύσιμα βάσει συμφωνίας αφορά αποκλειστικά την εν λόγω εταιρεία. Δ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ Η Επιτροπή, προτού προχωρήσει στην εξέταση του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων, έκρινε σκόπιμο όπως αναφέρει σχετικά γεγονότα τα οποία προκύπτουν από τις θέσεις των μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου και τα οποία διέπουν τις σχέσεις των μερών κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Το πρατήριο αποτελεί Τουρκοκυπριακή περιουσία, ενώ η άδεια λειτουργίας αυτού εκδίδεται αποκλειστικά επ' ονόματι του κ.καραγιώργη, ο οποίος, στη βάση συμφωνίας με τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για παραχώρηση άδειας χρήσεως του χώρου του πρατηρίου ημερομηνίας 3 Αυγούστου 1998, καταβάλλει στον Κηδεμόνα το ποσό των Λ.Κ.200 μηνιαίως (Ευρώ , σύμφωνα με τις άδειες του 2011 και 2012). Την 1 Απριλίου 1998, ο κ. Καραγιώργης υπέγραψε με την εταιρεία Una Ltd συμφωνία για τη χρήση του πρατηρίου. Στη βάση αυτής της συμφωνίας, η Una Ltd τοποθέτησε τους δικούς της εξοπλισμούς για τη λειτουργία του πρατηρίου, πέραν του υφιστάμενου εξοπλισμού που υπήρχε στο πρατήριο, ανέλαβε τη συντήρηση και επιδιόρθωση όλων των περιουσιακών στοιχείων του πρατηρίου με δικό της κόστος και συμφώνησε να πληρώνει στον κ. Καραγιώργη το μηνιαίο ποσό των Λ.Κ. [...]* για χρήση του πρατηρίου για διάθεση των προϊόντων της. Στις 31 Δεκεμβρίου 1999 υπογράφηκε νέα συμφωνία για την παραχώρηση της άδειας χρήσεως του πρατηρίου μεταξύ της Petrolina (Holdings) Ltd, όπως μετονομάστηκε η Lina Ltd, η οποία εισήχθηκε στο ΧΑΚ. Σύμφωνα με τον όρο 5, η διάρκεια της συμφωνίας ήταν από , με αυτόματη ανανέωση για 1 έτος, εκτός αν οποιοδήποτε από τα δύο μέρη ειδοποιήσει γραπτώς το άλλο μέρος για τη μη ανανέωση ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξης. Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην πληρωμή ποσών από τον κ. Καραγιώργη στην Petrolina, τα μέρη υπέγραψαν δεύτερη συμφωνία ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009 σύμφωνα με την οποία οι οποιεσδήποτε παραγγελίες θα * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [ ].

8 3322 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 εκτελούνταν αφού προηγουμένως προπληρώνονταν με κατάθεση μετρητών στην τράπεζα και, επιπλέον, θα καταβάλλετο μηνιαίως το ποσό των Ευρώ [...] προς εξόφληση από τον κ. Καραγιώργη του παλαιού υπολοίπου. Σύμφωνα με την καταγγελλόμενη, ο κ. Καραγιώργης κατέβαλλε το ποσό των Ευρώ [...] μέχρι και τις και προπλήρωνε τις παραγγελίες του από μέχρι Από μέχρι ο κ. Καραγιώργης, κατά παράβαση των συμφωνηθέντων, σταμάτησε να προπληρώνει τις παραγγελίες του, και παρέδιδε στην Petroiina επιταγές ίδιας ημερομηνίας ως η έκαστη παραγγελία του ενώ στο διάστημα που ακολούθησε παρέδιδε στην Petroiina μεταχρονολογημένες επιταγές. Σχετική σημείωση έγινε στο συμφωνητικό ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου Την 1 η Νοεμβρίου 2010, ο κ. Καραγιώργης απέστειλε μέσω των δικηγόρων του επιστολή στην Petroiina με την οποία τους πληροφορούσε ότι τερματίζει τη συνεργασία τους, καλώντας την να απομακρύνει τον εξοπλισμό της από το πρατήριο το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου Η Petroiina κατέφυγε στο δικαστήριο και με διάταγμα ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010 στην αγωγή 3854/10, το οποίο οριστικοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2011, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αποφάσισε ως ακολούθως: «Με το πρώτο διάταγμα εμποδίζεται η χρήση εξοπλισμού του πρατηρίου κατά παράβαση της επίδικης συμφωνίας, με το δεύτερο διάταγμα εμποδίζεται η προμήθεια του πρατηρίου από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ενώ με το τρίτο διάταγμα εμποδίζεται η αφαίρεση του εξοπλισμού από το πρατήριο». Συγκεκριμένα, με το δεύτερο διάταγμα εμποδίζεται ο κ. Καραγιώργης να προμηθεύεται και να εφοδιάζει το πρατήριο με πετρελαιοειδή από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία «πλην της ενάγουσας εταιρείας νοουμένου ότι η ενάγουσα εταιρεία θα εξακολουθεί να προμηθεύει τον εναγόμενο με πετρελαιοειδή εφόσον ο ίδιος συμμορφώνεται με τον όρο 3(β) της συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων ημερομηνίας ». ' Σύμφωνα με το όρο 3(β) της εν λόγω συμφωνίας, ο πρατηριούχος υποχρεούται και αναλαμβάνει όπως «καταβάλλει "τοις μετρητοίς" την αξία κάθε εμπορεύματος και/ή φορτίου που θα παραλαμβάνει. Οποιαδήποτε παραχώρηση πίστωσης από την εταιρεία μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε και θα απαιτείται πλήρη εξόφληση σε οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό.» Στη βάση του διατάγματος και αυτού του όρου της συμφωνίας, οι καταγγελλόμενοι απαιτούν την εξόφληση του ποσού που αναφέρουν ότι οφείλει σε αυτούς ο κ. Καραγιώργης και το οποίο αποτελεί αντικείμενο αγωγής, προτού συνεχίσουν να προμηθεύουν το πρατήριο με καύσιμα «τοις μετρητοίς». Σημειώνεται ότι, όπως διαφαίνεται από σχετική κατάσταση λογαριασμού, μέχρι 15 Ιουνίου 2012 η Petroiina εξακολουθούσε να πληρώνει το ενοίκιο για το πρατήριο, όπως προνοείται στη μεταξύ των μερών συμφωνία, υπό μορφή πίστωσης στο λογαριασμό του κ. Καραγιώργη. Από την άλλη, ο δικηγόρος του κ. Καραγιώργη δήλωσε ότι ο πελάτης του από δω και μπρος προτίθεται να πληρώνει τοις μετρητοίς για παραδοθέντα εμπορεύματα, αλλά ότι δεν πρόκειται να εξοφλήσει το ποσό που ισχυρίζονται οι καταγγελλόμενοι ότι οφείλει μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή που εκκρεμεί κατά την οποία θα κριθεί και το ύψος του οφειλόμενου ποσού. Η Petolina εξακολούθησε μετά από το διάταγμα να προμηθεύει με καύσιμα το πρατήριο έως και την 30 η Μαΐου 2011, ημερομηνία της τελευταίας παράδοσης. Σύμφωνα με την Petroiina και τη σχετική κατάσταση λογαριασμού που απέστειλε, ο κ. Καραγιώργης ακύρωσε την πληρωμή τριών επιταγών συνολικού ύψους Ευρώ [...] για παραδοθέν φορτίο. Ο κ. Καραγιώργης αναφέρεται σε προβλήματα με τις δεξαμενές που είχαν ως αποτέλεσμα τη διαρροή των καυσίμων και, ως εκ τούτου, τη μείωση των εσόδων. Με επιστολές ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2012 και 27 Μαρτίου 2012 ο κ. Καραγιώργης, μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε όπως η Petroiina προμηθεύσει το πρατήριο με καύσιμα. Με επιστολές ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012 και 24 Απριλίου 2012, η Petroiina, μέσω των δικηγόρων της, αρνήθηκε να προμηθεύσει με καύσιμα το πρατήριο λόγω μη πληρωμής από τον κ. Καραγιώργη οφειλόμενων ποσών. Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή, προτού προχωρήσει στην εξέταση των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης σε αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων, εξέτασε τη θέση των καταγγελλομένων ότι: «Τυχόν έκδοση προσωρινού διατάγματος από την Επιτροπή που να υποχρεώνει την καταγγελλόμενη να εφοδιάζει τον καταγγέλλοντα με καύσιμα, θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση και/ ή μεταβολή και/ ή θα καταστήσει ανεφάρμοστο το διάταγμα του Δικαστηρίου ημερομηνίας αφού θα υποχρεώνει την καταγγελλόμενη να εφοδιάζει με καύσιμα τον καταγγέλλοντα με καύσιμα χωρίς αυτός να συμμορφώνεται με τον όρο 3(β) της συμφωνίας. Ο λόγος μη συμμόρφωσης με την συμφωνία είναι επειδή ο καταγγέλλοντας ήδη οφείλει στην καταγγελλόμενη το ποσό των Ευρώ [...]. Συνεπώς, τυχόν έκδοση τέτοιου διατάγματος από την Επιτροπή θα αποτελεί υπέρβαση και/ή κατάχρηση εξουσίας». Σχετικά με τη θέση των καταγγελλομένων περί υπέρβασης και/ή κατάχρησης εξουσίας από πλευράς της Επιτροπής σε περίπτωση έκδοσης απόφασης στην παρούσα αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή αναφέρει τα ακόλουθα: Η Επιτροπή σημειώνει το σχετικό άρθρο 48 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 158(Ι)/99 όπου αναφέρεται ότι: «Η επιδίωξη σκοπού κατάδηλα ξένου προς το σκοπό του νόμου, όπως επίσης η υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας, συνιστούν κατάχρηση εξουσίας.» 1 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 54 της ενδιάμεσης απόφασης.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σχετικά με τους όρους κατάχρηση "εξουσίας" και "υπέρβαση εξουσίας", η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικά τα πιο κάτω αποσπάσματα από το σύγγραμμα του κ. Ν. Χαραλάμπους: «Κατάχρηση εξουσίας υπάρχει όταν η διοίκηση, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, εκδίδει πράξη η οποία είναι κατά τα άλλα νόμιμη αλλά προσκρούει στο σκοπό που επιδίωξε ο νομοθέτης, όπως αυτός προκύπτει από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και η κρινόμενη διοικητική πράξη εκδίδεται για σκοπό κατάδηλα διαφορετικό από εκείνο που ο νομοθέτης θέλησε.» 2 «Υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής εξουσίας έχουμε όχι μόνο όταν ο νόμος τάσσει όρια για την άσκηση της αλλά και όταν δε χαράζει συγκεκριμένα όρια. Η διοίκηση θα πρέπει να καθοδηγείται τόσο από το σκοπό του νόμου όσο και από ορισμένες γενικά παραδεδεγμένες αρχές του διοικητικού δικαίου.» 3 Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή παραπέμπει στο προοίμιο του Νόμου, όπου διαφαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του νομοθέτη κατά τη σύνταξη του: «Για σκοπούς ρύθμισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στη Δημοκρατία και εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα Άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης», όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1419/2006 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: [...]». Η Επιτροπή επίσης παραπέμπει στο άρθρο 23 του Νόμου, το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί ακριβώς για να εξυπηρετήσει τον προαναφερόμενο σκοπό του νομοθέτη : «(α) να διερευνά και να αποφασίζει αναφορικά με παραβάσεις των άρθρων 3 ή/ και 6, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας. [...] (η) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου κα/ή στους δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμούς (θ) να αποφασίζει για τη λήψη προσωρινών μέτρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28. [...]» Η Επιτροπή, σχετικά με την πιο πάνω θέση των καταγγελλομένων, επισημαίνει ότι το ζήτημα έκδοσης προσωρινών μέτρων από πλευράς της εμπίπτει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που της έχει καθορίσει ο νομοθέτης για να εξυπηρετήσει το σκοπό που επιδίωκε. Η άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας για λήψη προσωρινών μέτρων στη βάση του άρθρου 28 του Νόμου, αποτελούν αρμοδιότητες/εξουσίες της Επιτροπής οι οποίες καταγράφονται ρητώς στο κείμενο του Νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 του Νόμου. Επισημαίνεται ότι είναι εις γνώση της Επιτροπής η έκδοση μονομερούς διατάγματος και ενδιάμεσης απόφασης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε σχέση με τη μη εφαρμογή όρων της μεταξύ των μερών σύμβασης. Επίσης εις γνώση της Επιτροπής είναι και το γεγονός ότι ακόμη εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αγωγή για τη μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του καταγγέλλοντα. Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι απολύτως σεβαστές από την Επιτροπή. Η Επιτροπή όμως, ως διοικητικό όργανο, στη βάση των προνοιών του Νόμου, οφείλει να ασκεί τη διακριτική της εξουσία η οποία καταγράφεται ρητά στα σχετικά άρθρα του Νόμου, ως αυτά ανωτέρω καταγράφονται, και να αποφασίζει για την έκδοση ή όχι των υπό εξέταση προσωρινών μέτρων. ΣΤ. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1 Προϋποθέσεις νια τη Λήιμη Προσωρινών Μέτρων (άρθρο 28 του Νόμου) Σύμφωνα με τα άρθρα 28(1) και 28(2) του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να διατάσσει τη λήψη προσωρινών μέτρων και αναθέτει τους κατά την κρίση της αναγκαίους κατά περίπτωση όρους. Τα μέτρα αυτά, επιτακτικά ή απαγορευτικά, οφείλουν να είναι προσωρινής και συντηρητικής φύσης και να μην υπερβαίνουν σε έκταση τα υπό περιστάσεις απολύτως αναγκαία. Το άρθρο 28(2) του Νόμου ορίζει ότι: «Η Επιτροπή ενεργεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατ' αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία αίτηση δύναται να υποβληθεί μονομερώς ή διά κλήσεως όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 3 κα/ή 6 του Νόμου και/ή των άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ, (β) η περίπτωση είναι επείγουσα- και (γ) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση ή για το δημόσιο συμφέρον.» 2 Ν. Χαραλάμπους, η Δράση και ο Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης, (2004), σελ Ibid, σελ 321

10 3324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Έννουο συμφέρον Ως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Νόμου και την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο: «(1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτου συμφέρον. (2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, σαν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» Το έννομο συμφέρον του κ, Καραγιώργη έγκειται στο γεγονός ότι, στη βάση διατάγματος Δικαστηρίου ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, δεν έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία καύσιμα για διάθεση τους μέσω του πρατηρίου του, πλην των καταγγελλομένων, ενώ οι καταγγελλόμενοι αρνούνται να τον προμηθεύσουν καύσιμα. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, η λειτουργία του πρατηρίου αποτελεί την αποκλειστική επιχείρηση του και η μη προμήθεια καυσίμων από τους καταγγελλόμενους καθιστά τη λειτουργία της επιχείρησης αυτής αδύνατη. Επιχείρηση Για την υπαγωγή στο άρθρο 6(2) του Νόμου, θα πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να αποτελούν 'επιχειρήσεις', ως ο ορισμός της έννοιας επιχείρησης στο άρθρο 2 του Νόμου. Σύμφωνα και με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»), η έννοια επιχείρηση, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται 4. Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι, ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών και/ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης του και η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά 5. Στην καταγγελία αναφέρονται ως καταγγελλόμενοι οι Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή Όμιλος Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina. Οι εν λόγω εταιρείες/ οντότητες, σύμφωνα με την καταγγελία, ασχολούνται με την εισαγωγή, διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων και μηχανέλαιων σε όλη την Κύπρο, κυρίως μέσω πρατήριων καυσίμων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι καταγγελλόμενες εταιρείες ασκούν οικονομικής φύσεως δραστηριότητες και αποτελούν επιχειρήσεις για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου. Ο κ. Καραγιώργης διαχειρίζεται το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Λεωφ. Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 στην Πάφο. Η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί οικονομικής φύσεως δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, ο κ. Καραγιώργης αποτελεί 'επιχείρηση' για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου. Ποοϋποθέσεκ άρθρου 28 (2) του Νόυου Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την έκδοση αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων, απαιτείται όπως οι τρεις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ικανοποιούνται σωρευτικά. Δηλαδή, η μη ικανοποίηση μίας από αυτές τις προϋποθέσεις καθιστά την απόφαση για λήψη προσωρινών μέτρων αδύνατη. Για τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης στην παρούσα υπόθεση, θα πρέπει να εξεταστεί το άρθρο 6(2) του Νόμου. Για την υπαγωγή στην απαγόρευση της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου 6(2)του Νόμου, προϋποτίθεται η στοιχειοθέτηση των ακολούθων τριών παραμέτρων. (Α) ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης μίας επιχείρησης από άλλη επιχείρηση, ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών (Β) η απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης και, (Γ) η καταχρηστική εκμετάλλευση της εν λόγω εξάρτησης. Η έννοια της σχέσης οικονομικής εξάρτησης προϋποθέτει την ύπαρξη μίας ισχυρής επιχείρησης, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, και την ύπαρξη μιας εξαρτημένης επιχείρησης. 6 Κριτήρια για τη διαπίστωση τυχόν σχέσης οικονομικής εξάρτησης αποτελούν: (ί) η ενδεχόμενη αποκλειστική συνεργασία μεταξύ των μερών, (ϋ) το ύψος των κερδών ή εσόδων που διασφαλίζει ο έμπορος από τη διακίνηση και πώληση των προϊόντων του προμηθευτή, και (ϋί) το εάν και κατά πόσον αυτά αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνολικού (ετήσιου) κύκλου εργασιών του. Η απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης προϋποθέτει είτε ότι δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις, είτε ότι οι υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα για την εξαρτημένη επιχείρηση. Δηλαδή, η τελευταία δεν μπορεί να προμηθεύεται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από άλλη πηγή ή, εάν μπορεί, τα προμηθεύεται όχι με τους ίδιους αλλά με δυσμενέστερους όρους, οι οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσμα να περιέλθει η εξαρτώμενη 4 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Eisner v. Macrotron, [1991] ECR ; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] ECR Ibid. 6 Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού Αρ. 450/V/2009, Καταγγελία της Παρασκευής Γουργολίτσα κατά της εταιρείας REEMTSMA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (καθολική διάδοχος της οποίας είναι η IMPERIAL TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α ν.703/77, παρ.14

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ επιχείρηση σε δυσμενή έναντι των ανταγωνιστών της θέση, πράγμα το οποίο μπορούσε να την οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία να συνεχίσει τη λειτουργία της. Τόσο η σχέση οικονομικής εξάρτησης όσο και η απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης, πιθανολογούνται από το γεγονός ότι ο κ. Καραγιώργης δεν έχει δικαίωμα να προμηθεύεται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία καύσιμα ενόψει του διατάγματος του επαρχιακού δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η μόνη του επιλογή είναι η προμήθεια πετρελαιοειδών από την Petrolina. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης υφίσταται όταν η ισχυρή επιχείρηση, από την οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις εξαρτώνται, εκμεταλλεύεται την ισχύ την οποία της δίνει η αδυναμία της εξαρτώμενης επιχείρησης να διαθέτει άλλη ισοδύναμη εναλλακτική λύση και αποκομίζει οφέλη για τον εαυτό της εις βάρος της εξαρτημένης επιχείρησης, τα οποία δεν θα αποκόμιζε αν υπήρχε εναλλακτική λύση. 8 Σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Νόμου, περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης είναι η επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, η διακριτική μεταχείριση, η διακοπή εμπορικών σχέσεων με ανάληψη ή μεταφορά των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με τις εν λόγω εμπορικές σχέσεις κατά τρόπο που επηρεάζει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό, ή η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. Στη βάση των ισχυρισμών του δικηγόρου του κ. Καραγιώργη κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, διαφαίνεται ότι στην παρούσα υπόθεση γίνεται επίκληση του άρθρου 6(2) του Νόμου σε σχέση με την επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής. Ως αυθαίρετοι όροι των συναλλαγών νοούνται οι όροι εκείνοι, οι οποίοι επιβάλλονται μονομερώς από την ισχυρή επιχείρηση επί της εξαρτημένης επιχειρήσεως και οι οποίοι επί πλέον αποκλίνουν από τους συνήθεις όρους των συναλλαγών, οι οποίοι ισχύουν σε μία αγορά, στην οποία επικρατεί ανταγωνισμός ή θα ίσχυαν, αν επικρατούσε ανταγωνισμός, και τέλος δεν δικαιολογούνται ούτε από τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εκτίμηση γίνεται επί τη βάσει σταθμίσεως συμφερόντων στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας. 9 Είναι παραδεκτό τόσο από τον αιτητή όσο και από τους καθ' ων η αίτηση ότι η Petrolina αρνείται να προμηθεύσει με πετρελαιοειδή το πρατήριο του κ. Καραγιώργη. Αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να εξεταστεί για ασφαλή κατάληξη ως προς την στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου, είναι κατά πόσον το γεγονός ότι η Petrolina απαιτεί την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού πριν από την περαιτέρω προμήθεια πετρελαιοειδών στον κ. Καραγιώργη, συνιστά αυθαίρετο όρο, ενόψει και της ύπαρξης ή όχι αντικειμενικής δικαιολογίας από πλευράς της Petrolina. Επισημαίνεται ότι, το διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου προνοεί, μεταξύ άλλων, περί καταβολής ποσών τοις μετρητοίς για παραδοθέν φορτίο, όρο τον οποίο δεν διαφαίνεται να αρνείται να τηρήσει ο κ. Καραγιώργης. Η Petrolina αναφέρεται σε ακύρωση πληρωμής (stop payment) τριών μεταχρονολογημένων επιταγών συνολικής αξίας Ευρώ [...] για φορτίο που είχε παραδοθεί στο πρατήριο του κ. Καραγιώργη. Ο κ. Καραγιώργης διαφωνεί ως προς το ποσό αυτό, αναφερόμενος σε «προβλήματα διαρροής καυσίμων από τις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου λόγω παλαιότητας». Εξέταση του κατά πόσον η δικαιολογία που προσφέρει η Petrolina αποτελεί αντικειμενική δικαιολογία στα πλαίσια του δικαίου του ανταγωνισμού, θα σήμαινε εξέταση της γενικότερης συμπεριφοράς της Petrolina σε συνάρτηση με τη δικαιολογία της έλλειψης φερεγγυότητας του κ. Καραγιώργη. Ωστόσο, για τη λήψη προσωρινών μέτρων δεν αρκεί η πιθανολόγηση παράβασης της διάταξης του άρθρου 6(2) του Νόμου, αλλά απαιτείται και συνδρομή του επείγοντος προς αποτροπή σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα του αιτούντα ή για το δημόσιο συμφέρον. Η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικές αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 1, όπου η Ελληνική Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του επείγοντος σε συνάρτηση με την ανεπανόρθωτη βλάβη, χωρίς να εξετάσει προηγουμένως τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης, εφόσον η μη στοιχειοθέτηση μίας από τις προϋποθέσεις δεν επιτρέπει την έκδοση προσωρινών μέτρων. Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της δεύτερης προϋποθέσεως του άρθρου 28(2) του Νόμου, δηλαδή του επείγοντος, λαμβάνει υπόψη το λεκτικό αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων: «Όσον αφορά ειδικότερα στη συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης, παρατηρείται ότι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με την ανάγκη αποτροπής άμεσα επικείμενου κινδύνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης. Το επείνον είναι συνάρτηση υε το αν υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει άμεσα επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, δηλαδή επαπειλούμενος κίνδυνος, ο οποίος νια να αποτραπεί, πρέπει να αντιμετωπισθεί ανυπερθέτως, ώστε να αποφευχθεί η δηυιουονία ανεπανόρθωτης βλάβης.». (δική μας η υπογράμμιση) 7 Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού Αρ. 450Λ//2009, παρ.15 και σύγγραμμα Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού Αθέμιτου και Ελεύθερου (2001) Εκδόσεις Σάκκουλα, 4 Π έκδοση, σελ Βλ. υποσημείωση 12, Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού Αρ. 450Λ//2009, παρ.16 9 Απόφαση αριθμ. 297/IV/2006 λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αυτεπαγγέλτως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ 10 Αρ. Απόφ. 266/ IV/244, 368Λ//2007 και 157/11/ Απόφαση αριθμ. 368Λ//2007, λήψη ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. πρωτ. 1012/ «Καταγγελία της εταιρείας "ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε." κατά της εταιρείας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12 3326 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Συμπερασματικά, το επείγον λήψης προσωρινών μέτρων θα πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την τρίτη προϋπόθεση του κίνδυνου ανεπανόρθωτης βλάβης (άρθρο 28(2)(γ) του Νόμου). Παρατίθεται πιο κάτω, σχετικό απόσπασμα από αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης και πως αντιμετωπίζεται: «Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως δεκτό, απαραίτητη προϋπόθεση για το βάσιμο της αίτησης που ασκείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, η αποτροπή άυεσα επικείυενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Η ανεπανόρθωτη βλάβη, έννοια γνωστή στο Διοικητικό Δίκαιο και ρυθμιζόμενη ειδικώς στα άρθρα του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 52 ΠΔ 18/1989, ποοϋποθέτει απειλούμενη ζημία του αιτούντος, της οποίας η επανόρθωση θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης του ενδίκου βοηθήματος που ασκείται κατά την τακτική διαδικασία. Δεν αρκεί, δηλαδή, η πιθανολόγηση απλής χρηματικής ζημίας του αιτούντος, αλλά απαιτείται να συντρέχει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, n οποία να μττορε/ να αποβεί καταστρεπτική νια τον αιτούντα ή να επιφέρει ισχυρό οικονομικό κλονισμό του (ΕΑ 218/111/2003, ΕπΑνΣτΕ 484/2001, Αρμ. 2002, σελ. 112). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη (Ε.Α. 124/1998, 35/11/1999, 38/11/1999, 212/111/2002, 215/111/2002 και 218/1Ί1/2002).» 12 (δική μας η υπογράμμιση) Τέλος: «Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται αυτός που απειλεί άυεσα το επίδικο δικαίωμα, ενώ επείνουσα περίπτωση είναι αυτή που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήινη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν, ή κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης. Δεν είναι αναγκαία και δεν διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση απώτερου κινδύνου στο μέλλον ή τη ρύθμιση της περίπτωσης στο απώτερο μέλλον. Ούτε επίσης διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα όταν η υπάρχουσα κατάσταση έχει διαρκέσει πολύ χρόνο (ΜΠ Θεσ. ΑρμΓλΔ 138ΤΜΠ Πειρ.3016/78 Δ.Δικ~2θΓ89).»^ (δική μας η υπογράμμιση) Η Επιτροπή, εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά της παρούσας υπόθεσης και ειδικότερα το χρονικό των διαδικασιών που ακολουθήθηκε από τον αιτητή, επεσήμανε τα ακόλουθα: Στις 4 Νοεμβρίου 2010 εκδόθηκε το σχετικό διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο οριστικοποιήθηκε με την ενδιάμεση απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2011, με το οποίο διαταζόταν ο κ. Καραγιώργης να προμηθεύεται καύσιμα μόνο από την Petrolina στη βάση του όρου 3(β) της συμφωνίας. Ως αναφέρει η καταγγελλόμενη και όπως διαφαίνεται και από σχετική κατάσταση λογαριασμού, «Με βάση το δικαστικό διάταγμα, ο Καταγγέλλοντας εξακολούθησε να υποβάλλει παραγγελίες στην καταγγελλόμενη με τελευταία ημερομηνία υποβολής παραγγελίας την ». Η προμήθεια των πετρελαιοειδών στο πρατήριο του κ. Καραγιώργη σταμάτησε μετά από την ακύρωση επιταγών τις οποίες είχε εκδώσει για παραδοθέν φορτίο, με την πρώτη επιταγή να παρουσιάζεται ως επιστραφείσα στη σχετική κατάσταση λογαριασμού στις 2 Ιουνίου Μετά την παράδοση φορτίου στις 30 Μαΐου 2011 μέχρι και σήμερα, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη παράδοση πετρελαιοειδών στο πρατήριο του κ. Καραγιώργη. Άρα, από τις 30 Μαΐου 2011 έως και τις 27 Ιουνίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία παραλήφθηκε η αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων από την Επιτροπή, ήτοι για χρονική διάρκεια 13 μηνών περίπου, το πρατήριο δεν προμηθευόταν με καύσιμα και ως εκ τούτου δεν φαίνεται να λειτουργούσε, λαμβανομένου υπόψη ότι η προμήθεια πετρελαιοειδών από άλλη εταιρεία απαγορεύτηκε τόσο με το διάταγμα ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010 όσο και με σχετικό όρο της συμφωνίας μεταξύ των μερών. Ενόψει του γεγονότος του χρόνου που παρήλθε, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να εξετάσει την προϋπόθεση του επείγοντος υπό το φως των πιο πάνω πιθανολογούμενων πραγματικών περιστατικών εφόσον, αν και είναι γεγονός ότι η λειτουργία του πρατηρίου είναι η μόνη εργασία του κ. Καραγιώργη, εντούτοις, ο κ. Καραγιώργης αιτείται την έκδοση προσωρινών μέτρων ουσιαστικά 13 μήνες περίπου μετά από τη διακοπή της λειτουργίας του πρατηρίου. Σχετικά με την παρέλευση χρόνου έως την αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικά τα πιο κάτω αποσπάσματα αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού: «Η προσφυγή δε της αιτούσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά την έκδοση των ως άνω απορριπτικών αποφάσεων και μετά από την πάροδο ολόκληρου επταμήνου από την καταννελία. υποδηλώνει (ενισχύει) την έλλειινη επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου, άμεσου κινδύνου ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης. Μετά από όλα τα προεκτεθέντα, και ανεξάρτητα, από την ουσιαστική ή μη βασιμότητα της αίτησης, δεν πιθανολογείται ότι υφίσταται στην προκείμενη περίπτωση η προϋπόθεση της συνδρομής επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου και πρέπει η υπό κρίση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να απορριφθεί, ως κατ' ουσίαν αβάσιμη.» 14 (δική μας η υπογράμμιση) «Ούτε, όμως, και η δεύτερη προϋπόθεση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων πληρούται, αυτή της ύπαρξης επείγουσας περίπτωσης προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων, δεδομένου ότι σχετική αίτηση τους υποβλήθηκε ένα έτος μετά τη λήξη των κατανγελθεισών συμφωνιών, ενώ οι ανάλογες αιτήσεις τους στο ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/1977, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ». 12 Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, απόφαση αριθμ. 260/IV/2004 ' 3 Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, απόφαση αριθμ. 250 / III / " Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αρ. 251 /ΜΙ / 2003

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας ασκήθηκαν από τους αιτούντες μετά πέντε (5) και επτά (7) μήνες αντιστοίχως, από τη διακοπή της συνεργασίας τους με την καθής. Από την καθυστέρηση αυτή πιθανολογείται η έλλειψη επείγουσας περίπτωσης...» 15 (δική μας η υπογράμμιση) Κατ' αναλογία, στην παρούσα περίπτωση ο κ. Καραγιώργης περίμενε ουσιαστικά περίπου 13 μήνες για να υποβάλει αίτημα για προσωρινά μέτρα. Κατά αυτή τη χρονική περίοδο, πιθανολογείται ότι το πρατήριο δεν λειτουργούσε, εφόσον δεν μπορούσε να διαθέσει καύσιμα, και έτσι ο κ. Καραγιώργης δεν ασκούσε τη μοναδική βιοποριστική επιχείρηση του. Ο κ. Καραγιώργης δεν ανέφερε ποια ακριβώς γεγονότα καθιστούν επιτακτική την προμήθεια του πρατηρίου τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή, δηλαδή για ποιους λόγους για 13 μήνες περίπου δεν ζήτησε τη λήψη προσωρινών μέτρων, ενώ σήμερα αιτείται την έκδοση αυτών. Ενόψει και του γεγονότος ότι, ως αναφέρει ο ίδιος, η λειτουργία του πρατηρίου αποτελεί το μοναδικό του βιοποριστικό επάγγελμα είναι απορίας άξιο γιατί για 13 μήνες περίπου δεν κατέφυγε στην Επιτροπή ζητώντας την έκδοση προσωρινών μέτρων ούτως ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Ήτοι, ο κ. Καραγιώργης δεν επεξήγησε τους λόγους για τους οποίους θεωρείται επιτακτική η λήψη προσωρινών μέτρων κατά την παρούσα διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα περίπου 13 μήνες από την τελευταία παράδοση καυσίμων στο πρατήριο υπό το φως των προϋποθέσεων του επείγοντος και της ανεπανόρθωτης βλάβης, και συγχρόνως δεν επεξήγησε γιατί δεν θεώρησε ως επείγουσα την βλάβη από τη μη παράδοση καυσίμων κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των 13 μηνών που πέρασε. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία του πρατηρίου αποτελεί τη μοναδική βιοποριστική επιχείρηση του κ. Καραγίωργη, ο ίδιος ο κ. Καραγιώργης θα έπρεπε να καταδείξει επακριβώς σε τι συνίσταται η ανεπανόρθωτη βλάβη η οποία είναι επικείμενη, δικαιολογώντας την προϋπόθεση του επείγοντος. Εφόσον ο κ. Καραγιώργης ισχυρίζεται ότι η μη προμήθεια του πρατηρίου θα φέρει την καταστροφή του, θα έπρεπε να ήταν σε θέση να επεξηγήσει στην Επιτροπή γιατί η ανεπανόρθωτη βλάβη θεωρείται σήμερα επικείμενη, και άρα δικαιολογείται η προϋπόθεση του επείγοντος, ενώ δεν θεωρείτο τόσο ανεπανόρθωτη ή επικείμενη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 13 μηνών περίπου κατά τους οποίους, όπως διαφαίνεται δεν μπορούσε να λειτουργεί το πρατήριο. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος του κ. Καραγιώργη, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα γιατί η περίπτωση είναι επείγουσα, ανέφερε: «Προσφάτως είχε ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου από το Δήμο Πάφου. Ενόψει αυτής της λειτουργίας, είχε αποσταλεί και επιστολή προς τους δικηγόρους της Πετρολίνας Στις , απαντήθηκε η επιστολή ότι η τροφοδοσία θα ήταν ερήμην μόνο εάν γίνει αποδεκτή η πρότασης των καταγγελλομένων να πληρώσει αυτά τα οποία θεωρούν οι ίδιοι ότι χρωστά. Είναι συνεχές το αδίκημα (σε εισαγωγικά) της Πετρολίνα. Δηλαδή, είναι συνεχής η έλλειψη τροφοδοσίας, άμεσης τροφοδοσίας και θεωρούμε ότι υπάρχει το επείγον γιατί κάθε μέρα που περνά ο κ. Καραγιώργης αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο το φάσμα της καταστροφής.» Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ενόψει της ανανέωσης άδειας ο κ. Καραγιώργης ζήτησε την προμήθεια πετρελαιοειδών, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο κ. Καραγιώργης είχε την σχετική άδεια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 (έληγε την 31 Δεκεμβρίου 2011) βάσει «Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου Πετρελαιοειδών» ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2011, που εκδόθηκε από το Δήμο Πάφου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, στη βάση του όρου 3 της εν λόγω άδειας, αν και αυτή λογίζεται ότι λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2011, προβλέπεται ότι «εάν αίτησις δι' ανανεωσιν ληφθή υπό της Αρχής Αδειών (Λειτουργίας) τουλάχιστον ένα μήνα προ της εκπνοής της άδειας, το πρατήριον τούτο θα θεωρείται ότι είναι δεόντως αδειούχο μέχρι της ημερομηνίας καθ'ην η νέα άδεια ήθελεν εκδοθεί[...]». Η Επιτροπή από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαπιστώνει ότι για το 2012 εκδόθηκε νέα άδεια/ανανέωση στις 9 Φεβρουαρίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η έκδοση άδειας αποτελεί ενδεχομένως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του πρατηρίου και απόλυτη υποχρέωση του κ. Καραγιώργη, ο οποίος επιθυμεί τη λειτουργία του πρατηρίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για ικανοποίηση της προϋπόθεσης του επείγοντος, υπό το φως των πιο πάνω πιθανολογούμενων πραγματικών περιστατικών. Επίσης, ο δικηγόρος του κ. Καραγιώργη ανέφερε ότι: «Η παρούσα υπόθεση είναι κλασσική περίπτωση κατά την οποία, επειδή είναι συνεχής η άρνηση προμήθειας, δεν έχει σημασία η έναρξη αρνήσεως, δηλαδή δεν μπορεί να καταλογιστεί στον κ. Καραγιώργη το γεγονός ότι, ο άνθρωπος περίμενε για παράδειγμα, έκανε επαφές προφορικές, θα δούμε, θα δούμε καμία ανταπόκριση, περίμενε να πάρει την άδεια λειτουργίας η οποία θα εκδιδόταν Φεβρουάριο και την πήρε τον Απρίλη. Είναι συνεχής η άρνηση. Ως εκ τούτου του γεγονότος, είναι επείγουσα η διαδικασία από τη φύση της. Δηλαδή, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει άρνηση προμήθειας, η άρνηση προμήθειας αποτελεί λόγο επέμβασης ανεξαρτήτως του σημείου ενάρξεως της. Δηλαδή, οι δεκατέσσερις μήνες όπως λέει κι ο αγαπητός συνάδελφος δεν έχουν σημασία στη παρούσα υπόθεση. Υπάρχει κι η νομολογία του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» Η θέση του δικηγόρου του κ. Καραγιώργη ότι αυτό καθ' αυτό το στοιχείο της συνεχούς άρνησης προμήθειας από πλευράς των καταγγελλομένων αποτελεί ένδειξη ότι η προϋπόθεση του επείγοντος πληρείται, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή εφόσον δεν έχει στοιχειοθετηθεί ή αποδειχθεί επαρκώς. Ειδικότερα, η Επιτροπή τονίζει ότι, αναφορικά περί ύπαρξης νομολογίας του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί του εν λόγω θέματος, που προβλήθηκε χωρίς αυτή να κατονομάζεται ρητά, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και/ή να γίνει αποδεκτή, εφόσον αυτή η γενική αναφορά δεν συγκεκριμενοποιήθηκε είτε στα πλαίσια του γραπτού αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων είτε στην ενώπιον της Επιτροπής ακροαματική διαδικασία. Ως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, ο κ. Καραγιώργης με το αίτημα του για λήψη προσωρινών μέτρων ζητεί όπως ανατραπεί μία κατάσταση που ισχύει εδώ και 13 μήνες περίπου. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει στο παρόν σημείο, σχετική Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αρ. 254/IV/2003

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4365 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009 & &d Ο «3 Αριθμός 1842 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181 Αριθμός 5927 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4482 Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 1299 Αριθμός 1174 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 3297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Haggar

Διαβάστε περισσότερα

Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριβμός 5338 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 1003 Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λριθμόξ 4606 Παραακευιί, 21 Σεπτεμβρίου 2012 3641 Αριθμός 4222 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το Άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 Aριθμός 5112 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Wargaming Public Company

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 Αριθμός 1586 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 Aριθμός 4329 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας

Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας Προκαταρκτική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Η Λειτουργία των Θεσμών του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4638 Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 45 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η

Διαβάστε περισσότερα