ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4602 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 3994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 Αναθεώρηση Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης με βάση το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης εκπονείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και προβλέπει τις ραδιοσυχνότητες, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και τις τοποθεσίες από τις οποίες εκπέμπουν οι αδειούχοι οργανισμοί και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρούνται από το Διευθυντή ως σημαντικές. Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοφωνικής Κάλυψης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 5Α(7) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται χρόνος είκοσι οκτώ ημερών για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα του. Η ένσταση κατά της Αναθεώρησης του Σχεδίου υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τ.Θ ,1302 Λευκωσία και παρέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. Η πιο κάτω αναθεώρηση αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού Πάφου με την εκχώρηση της πιο κάτω συχνότητας: Σημείο Εκπομπής Τσάδα (Κοινό Σημείο Εκπομπής) Συχνότητα Εκπομπής 90.8 MHz

2 3316 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 3995 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών μετοχές του Εκδότη BROZOS IVY PUBLIC LTD. Αριθμός 3996 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Αογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι το πιο κάτω έντυπο με τους αντίστοιχους αριθμούς έχει απολεσθεί και γι' αυτό οι αριθμοί του εντύπου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμα ακυρώνονται: Γ.Λ. 107 με αρ Οποιοσδήποτε βρει το εν λόγω έντυπο, παρακαλείται να το παραδώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό. Αριθμός 3997 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφος 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με την Gaye Elizabeth Keep, Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 15, 8021 Πάφος. Δηλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος Mitsubishi Fto με αριθμό εγγραφής ΗΜΜ054 και με αριθμό πλαισίου DE2A Το πιο πάνω υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου Ν. 94(1) του Η Gaye Elizabeth Keep τελώνισε το πιο πάνω όχημα με καθεστώς απαλλαγής των φόρων, στις 13 Φεβρουαρίου 2001, με βάση τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο 91(Ι)/2004. Το όχημα στη συνέχεια βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και η ιδιοκτήτρια δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθεί, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί το όχημα από τον Κλάδο Διερευνήσεων και Πληροφοριών στις 12/07/2012. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 203/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΨΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 3998 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφος 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Holland Peter James, Πέρα Πεδί, 4779 Λεμεσός. Δηλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος Mazda Familia με αριθμό εγγραφής ΗΥΧ252 και με αριθμό πλαισίου BJ8W Το πιο πάνω υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου Ν. 94(1) του Ο Holland Peter James τελώνισε το πιο πάνω όχημα με καθεστώς απαλλαγής των φόρων, στις 18 Σεπτεμβρίου 2002, με βάση τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο 91(Ι)/2004. Το όχημα στη συνέχεια βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και ο ιδιοκτήτης δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθεί, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί το όχημα από τον Κλάδο Διερευνήσεων και Πληροφοριών στις 12/07/2012. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 204/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 3317 Αριθμός 3999 h Μ Ι' ί ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ;. -'..νν; ' :;/ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "' *"<"=< """^ "" "" '*' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (02/1.1/6/ /ΣΧ) Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, ως ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» , κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα». Ο Προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών είναι ,00. Σκοπός του Σχεδίου Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που αναστέλλουν τη λειτουργία τους ολικώς ή μερικώς, κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε να εντάξουν τους εργαζομένους τους σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου. Δικαιούχοι και Χορηγίες Δικαιούχοι είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προβαίνουν, ή προτίθενται να προβούν σε αναστολή εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο και συμμετέχουν στο «Έργο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που κατά τη Χειμερινή Περίοδο Προβαίνουν σε Αναστολή Εργασιών». Η χορηγία περιλαμβάνει βασικό μισθό, τιμαριθμικό επίδομα και υποχρεωτικές εισφορές του εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/δικαιούχους Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΑΞΙΚ, (www.hhic.ac.cy) και να παραδοθούν μέχρι και την 19 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του ΑΞΙΚ κατά τις εργάσιμες μέρες, από τις 08:00-14:00. Αιτήσεις μπορούν επίσης να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στην πιο κάτω διεύθυνση: Προς: Διευθύντρια Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου «Σχέδιο Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία» Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου Λεωφόρος Αγλαντζιάς, 2112 Αγλαντζιά (παράδοση) ή Τ. Θ ,1304 Λευκωσία (ταχυδρομείο) Στην περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη από εξουσιοδοτημένο από την ξενοδοχειακή επιχείρηση άτομο και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Προϋποθέσεις συμμετοχής Για να μπορεί να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο Σχέδιο Χορηγιών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να υποβάλει άρτια συμπληρωμένη την αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Έργο Κατάρτισης και στο Σχέδιο Χορηγιών. 2. Να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να έχει διευθετημένες τις εισφορές της στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Να επιβεβαιώσει ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της σ.2), και ότι η επιχείρηση ή εταιρείες συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν δεν έχουν λάβει Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis) ή αν έχουν λάβει, αυτές δεν υπερβαίνουν το όριο των , σωρευτικά για τρία οικονομικά έτη (όχι ημερολογιακά). Στην ιστοσελίδα του ΑΞΙΚ παρατίθενται ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία με όλα τα συνημμένα σ' αυτόν παραρτήματα, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και περιγραφή του Έργου Κατάρτισης.

4 3318 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4000 w ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 Υδατοκαλλιέργεια «Σχέδιο Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» 2 Π ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 2.1/02/ Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση επενδύσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια. Σκοπός του Σχεδίου είναι η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, κυρίως στις παράκτιες περιοχές, με την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά. Ειδικά, οι χρηματοδοτήσεις δίνονται για στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) με ποσοστό χρηματοδότησης 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό χρηματοδότησης 50%. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν <750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών < 200 εκατ. και ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου. Προτεραιότητα δίνεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 17/09/2012 μέχρι 17/01/2013. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 17/11/2012 μέχρι 17/01/2013. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του Σχεδίου απορροφηθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακόπτεται και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες Προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των (με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ανέρχεται σε 1.500) και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά το για κάθε Δικαιούχο εντός της προγραμματικής περιόδου Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις 03/07/2009 ενώ τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30 η Νοεμβρίου, Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από την ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Νικολέτα Βαρνάβα, τηλ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας : «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα»

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4001 WJ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Μεταποίηση και Εμπορία «Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων» 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 2.3/02/ Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση επενδύσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων. Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη του τομέα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με την προώθηση οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων, φιλικών προς το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων για τον καταναλωτή. Ειδικά, οι χρηματοδοτήσεις δίνονται για στήριξη επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) με ποσοστό χρηματοδότησης 50% και από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό χρηματοδότησης 50%. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και με τη δημιουργία νέων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας, και απασχολούν <750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών < 200 εκατ. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους σε όγκο και αξία, σε ότι αφορά τα αλιευτικά προϊόντα, είναι μικρότερος σε ποσοστό 75% δεν εμπίπτουν στους δυνητικούς Δικαιούχους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου. Προτεραιότητα δίνεται στις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους σε όγκο και αξία σε ότι αφορά τα αλιευτικά προϊόντα είναι 90% και άνω και οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 17/09/2012 μέχρι 17/01/2013. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 17/11/2012 μέχρι 17/01/2013. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του Σχεδίου απορροφηθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διακόπτεται και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες Προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των (με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ανέρχεται σε 1.500) για κάθε Πρόταση και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά το για κάθε Δικαιούχο εντός της προγραμματικής περιόδου Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις 30 Οκτωβρίου Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30 η Νοεμβρίου, Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από την ιστοσελίδα του ΕΠΑΛ Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα Νικολέτα Βαρνάβα, τηλ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας : «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα»

6 3320 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4002 Γ Λ \L ί:μτι ν 0ΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Απόφαση ΕΠΑ 26/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακέλου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταννελία και αίτηυα νια λήφη προσωρινών μέτρων του κ. Ανδρέα Καρανιώρνη εναντίον των κ.κ. Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή του Ουίλου Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 30 Ιουλίου 2012 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας και της αίτησης για λήψη προσωρινών μέτρων, όπως αυτό αποσαφηνίστηκε κατά την ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ακροαματική διαδικασία από το δικηγόρο του αιτητή, αποτελεί η κατ' ισχυρισμόν κατάχρηση από τους κ.κ. Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή του Ομίλου Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina (εφεξής «οι καταγγελλόμενοι/καθ'ων η αίτηση») της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτή ο κ,ανδρέας Καραγιώργης (εφεξής ο «κ. Καραγιώργης/αιτητής»), ο οποίος διαχειρίζεται το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Λεωφόρου Ευαγόρα Παλληκαριδη 6 στην Πάφο (εφεξής το «πρατήριο»), ως αποτέλεσμα της άρνησης των καταγγελλομένων να εφοδιάσουν/προμηθεύσουν το πρατήριο του με καύσιμα, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Αρ. 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»). Με την αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων που παραλήφθηκε από την Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 2012, ο κ. Καραγιώργης αιτείται όπως η Επιτροπή εκδώσει απόφαση διατάσσοντας: «τους καταγγελλόμενους όπως διαρκούσης της διερεύνησης της καταγγελίας προμηθεύουν το πρατήριο του καταγγέλλοντος το οποίο ευρίσκεται στην Λεωφ. Ευαγόρου Παλληκαριδη αρ.6. στην Πάφο με τις ποσότητες καυσίμων τις οποίες επρομηθεύετο ο καταγγέλλων τον αμέσως προ του τερματισμού της τροφοδοσίας με καύσιμα χρόνο επί καθημερινής βάσεως, ούτως ώστε να δυνηθεί η επιχείρηση του καταγγέλλοντος να λειτουργήσει διαρκούσης της εξέτασης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της καταγγελίας εναντίον των καταγγελλομένων και/ή μέχρι νεωτέρας οδηγίας και/ή την τροφοδοσία και/ή προμήθεια του πρατηρίου, κατά τρόπο ώστε να γίνει δυνατή η λειτουργία της επιχείρησης υπό όρους και προϋποθέσεις τις οποίες η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ήθελε συνοδεύσει αυτή.» Β.ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στις 12 Ιουνίου 2012, ο κ. Καραγιώργης υπέβαλε προς την Επιτροπή καταγγελλομένων/καθ'ων η αίτηση») αναφορικά με πιθανολογούμενη από μέρους τους παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2012 ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας της πιθανολογούμενης παράβασης που περιέχεται στην καταγγελία. Στις 27 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή παρέλαβε αίτημα για τη λήψη προσωρινών μέτρων ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2012, το οποίο αποστάληκε από τον κ. Καραγιώργη μέσω του δικηγόρου του, ζητώντας όπως εκδοθεί απόφαση που να διατάζει τους καταγγελλόμενους να προμηθεύουν το πρατήριο του κ. Καραγιώργη με καύσιμα. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2012, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τον κ. Καραγιώργη να διευκρινίσει και/ή να συγκεκριμενοποιήσει μέχρι την Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012 και ώρα 12 μ., την πρώτη προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 28(2) του Νόμου σε σχέση με τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης του άρθρου 3 και/ή 6 του Νόμου, την ακριβή ποσότητα καυσίμων που με βάση την αίτηση του για λήψη προσωρινών μέτρων αιτήθηκε να παραλαμβάνει, καθώς και να εκφράσει την ετοιμότητα του αναφορικά με το θέμα της καταβολής εγγύησης ως προς τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην επιχείρηση κατά της οποίας πιθανόν να

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 3321 διαταχθούν τα προσωρινά μέτρα, εάν και εφόσον αποφασιστούν από την Επιτροπή, ως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 28(3) του Νόμου. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει οδηγίες όπως ο καταγγέλλοντας, μέχρι την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 και ώρα 12 μ., κοινοποιήσει προς τους καταγγελλόμενους την καταγγελία και την αίτηση του για λήψη προσωρινών μέτρων μαζί με τις πιο πάνω διευκρινίσεις, σε μη εμπιστευτική μορφή. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να παρέχει το δικαίωμα στους καταγγελλόμενους να υποβάλουν τυχόν γραπτές παρατηρήσεις επί της αίτησης για λήψη προσωρινών μέτρων μέχρι την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 12 μ. και στη συνέχεια να τις κοινοποιήσουν στον καταγγέλλοντα. Τέλος, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση των άρθρων 28 και 45 του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη ενώπιον της στη συνεδρία της που θα πραγματοποιείτο την Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 στις 9.30 π.μ., για εξέταση του εν λόγω αιτήματος. Ο κ. Καραγιώργης απέστειλε μέσω του δικηγόρου του σχετική επιστολή ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2012, η οποία παραλήφθηκε στις 12 Ιουλίου 2012 ενώ με σχετική επιστολή του ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012 εξέφρασε την ετοιμότητα του για καταβολή εγγύησης ως προς τις τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην επιχείρηση των καταγγελλομένων. Οι θέσεις των καταγγελλομένων αναφορικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων παραλήφθηκαν στις 17 Ιουλίου 2012, ενώ αντίγραφο δόθηκε και στο δικηγόρο του κ. Καραγιώργη. Τα εμπλεκόμενα μέρη παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής στην ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου 2012, οπόταν και υπέβαλαν τις θέσεις τους ενώπιον της Επιτροπής αναφορικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προφορικές θέσεις των εμπλεκομένων μερών, οι οποίες αναπτύχθηκαν από αυτούς κατά την ακροαματική διαδικασία για την εξέταση της αίτησης για λήψη προσωρινών μέτρων, καθώς και το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, κατέληξε ως ακολούθως. Γ. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1. Κ. Καραγιώργης (Ατητής) Ο κ. Καραγιώργης διαχειρίζετο το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Λεωφ. Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 στην Πάφο (εφεξής «το πρατήριο») και βάσει συμφωνίας προμηθεύετο πετρελαιοειδή από την εταιρεία Petrolina (Holding) Public Ltd. 2. Καταγγελλόμενοι (Καθ'ων η αίτηση) Ως αναφέρεται στην καταγγελία, οι Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή Όμιλος Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina ασχολούνται με την εισαγωγή, διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων και μηχανέλαιων σε όλη την Κύπρο, κυρίως μέσω πρατήριων καυσίμων. Η Επιτροπή οφείλει να επισημάνει ότι, αν και αναφέρονται τρία διαφορετικά πρόσωπα ως καταγγελλόμενοι, εντούτοις, η συμφωνία που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μερών αφορά αποκλειστικά τον αιτητή και την Petrolina (Holding) Ltd, ως έχει μετονομαστεί η Lina Ltd. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση προμήθειας του πρατηρίου του κ. Καραγιώργη με καύσιμα βάσει συμφωνίας αφορά αποκλειστικά την εν λόγω εταιρεία. Δ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ Η Επιτροπή, προτού προχωρήσει στην εξέταση του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων, έκρινε σκόπιμο όπως αναφέρει σχετικά γεγονότα τα οποία προκύπτουν από τις θέσεις των μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου και τα οποία διέπουν τις σχέσεις των μερών κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Το πρατήριο αποτελεί Τουρκοκυπριακή περιουσία, ενώ η άδεια λειτουργίας αυτού εκδίδεται αποκλειστικά επ' ονόματι του κ.καραγιώργη, ο οποίος, στη βάση συμφωνίας με τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για παραχώρηση άδειας χρήσεως του χώρου του πρατηρίου ημερομηνίας 3 Αυγούστου 1998, καταβάλλει στον Κηδεμόνα το ποσό των Λ.Κ.200 μηνιαίως (Ευρώ , σύμφωνα με τις άδειες του 2011 και 2012). Την 1 Απριλίου 1998, ο κ. Καραγιώργης υπέγραψε με την εταιρεία Una Ltd συμφωνία για τη χρήση του πρατηρίου. Στη βάση αυτής της συμφωνίας, η Una Ltd τοποθέτησε τους δικούς της εξοπλισμούς για τη λειτουργία του πρατηρίου, πέραν του υφιστάμενου εξοπλισμού που υπήρχε στο πρατήριο, ανέλαβε τη συντήρηση και επιδιόρθωση όλων των περιουσιακών στοιχείων του πρατηρίου με δικό της κόστος και συμφώνησε να πληρώνει στον κ. Καραγιώργη το μηνιαίο ποσό των Λ.Κ. [...]* για χρήση του πρατηρίου για διάθεση των προϊόντων της. Στις 31 Δεκεμβρίου 1999 υπογράφηκε νέα συμφωνία για την παραχώρηση της άδειας χρήσεως του πρατηρίου μεταξύ της Petrolina (Holdings) Ltd, όπως μετονομάστηκε η Lina Ltd, η οποία εισήχθηκε στο ΧΑΚ. Σύμφωνα με τον όρο 5, η διάρκεια της συμφωνίας ήταν από , με αυτόματη ανανέωση για 1 έτος, εκτός αν οποιοδήποτε από τα δύο μέρη ειδοποιήσει γραπτώς το άλλο μέρος για τη μη ανανέωση ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξης. Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην πληρωμή ποσών από τον κ. Καραγιώργη στην Petrolina, τα μέρη υπέγραψαν δεύτερη συμφωνία ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2009 σύμφωνα με την οποία οι οποιεσδήποτε παραγγελίες θα * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [ ].

8 3322 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 εκτελούνταν αφού προηγουμένως προπληρώνονταν με κατάθεση μετρητών στην τράπεζα και, επιπλέον, θα καταβάλλετο μηνιαίως το ποσό των Ευρώ [...] προς εξόφληση από τον κ. Καραγιώργη του παλαιού υπολοίπου. Σύμφωνα με την καταγγελλόμενη, ο κ. Καραγιώργης κατέβαλλε το ποσό των Ευρώ [...] μέχρι και τις και προπλήρωνε τις παραγγελίες του από μέχρι Από μέχρι ο κ. Καραγιώργης, κατά παράβαση των συμφωνηθέντων, σταμάτησε να προπληρώνει τις παραγγελίες του, και παρέδιδε στην Petroiina επιταγές ίδιας ημερομηνίας ως η έκαστη παραγγελία του ενώ στο διάστημα που ακολούθησε παρέδιδε στην Petroiina μεταχρονολογημένες επιταγές. Σχετική σημείωση έγινε στο συμφωνητικό ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου Την 1 η Νοεμβρίου 2010, ο κ. Καραγιώργης απέστειλε μέσω των δικηγόρων του επιστολή στην Petroiina με την οποία τους πληροφορούσε ότι τερματίζει τη συνεργασία τους, καλώντας την να απομακρύνει τον εξοπλισμό της από το πρατήριο το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου Η Petroiina κατέφυγε στο δικαστήριο και με διάταγμα ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010 στην αγωγή 3854/10, το οποίο οριστικοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2011, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αποφάσισε ως ακολούθως: «Με το πρώτο διάταγμα εμποδίζεται η χρήση εξοπλισμού του πρατηρίου κατά παράβαση της επίδικης συμφωνίας, με το δεύτερο διάταγμα εμποδίζεται η προμήθεια του πρατηρίου από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ενώ με το τρίτο διάταγμα εμποδίζεται η αφαίρεση του εξοπλισμού από το πρατήριο». Συγκεκριμένα, με το δεύτερο διάταγμα εμποδίζεται ο κ. Καραγιώργης να προμηθεύεται και να εφοδιάζει το πρατήριο με πετρελαιοειδή από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία «πλην της ενάγουσας εταιρείας νοουμένου ότι η ενάγουσα εταιρεία θα εξακολουθεί να προμηθεύει τον εναγόμενο με πετρελαιοειδή εφόσον ο ίδιος συμμορφώνεται με τον όρο 3(β) της συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων ημερομηνίας ». ' Σύμφωνα με το όρο 3(β) της εν λόγω συμφωνίας, ο πρατηριούχος υποχρεούται και αναλαμβάνει όπως «καταβάλλει "τοις μετρητοίς" την αξία κάθε εμπορεύματος και/ή φορτίου που θα παραλαμβάνει. Οποιαδήποτε παραχώρηση πίστωσης από την εταιρεία μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε και θα απαιτείται πλήρη εξόφληση σε οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό.» Στη βάση του διατάγματος και αυτού του όρου της συμφωνίας, οι καταγγελλόμενοι απαιτούν την εξόφληση του ποσού που αναφέρουν ότι οφείλει σε αυτούς ο κ. Καραγιώργης και το οποίο αποτελεί αντικείμενο αγωγής, προτού συνεχίσουν να προμηθεύουν το πρατήριο με καύσιμα «τοις μετρητοίς». Σημειώνεται ότι, όπως διαφαίνεται από σχετική κατάσταση λογαριασμού, μέχρι 15 Ιουνίου 2012 η Petroiina εξακολουθούσε να πληρώνει το ενοίκιο για το πρατήριο, όπως προνοείται στη μεταξύ των μερών συμφωνία, υπό μορφή πίστωσης στο λογαριασμό του κ. Καραγιώργη. Από την άλλη, ο δικηγόρος του κ. Καραγιώργη δήλωσε ότι ο πελάτης του από δω και μπρος προτίθεται να πληρώνει τοις μετρητοίς για παραδοθέντα εμπορεύματα, αλλά ότι δεν πρόκειται να εξοφλήσει το ποσό που ισχυρίζονται οι καταγγελλόμενοι ότι οφείλει μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή που εκκρεμεί κατά την οποία θα κριθεί και το ύψος του οφειλόμενου ποσού. Η Petolina εξακολούθησε μετά από το διάταγμα να προμηθεύει με καύσιμα το πρατήριο έως και την 30 η Μαΐου 2011, ημερομηνία της τελευταίας παράδοσης. Σύμφωνα με την Petroiina και τη σχετική κατάσταση λογαριασμού που απέστειλε, ο κ. Καραγιώργης ακύρωσε την πληρωμή τριών επιταγών συνολικού ύψους Ευρώ [...] για παραδοθέν φορτίο. Ο κ. Καραγιώργης αναφέρεται σε προβλήματα με τις δεξαμενές που είχαν ως αποτέλεσμα τη διαρροή των καυσίμων και, ως εκ τούτου, τη μείωση των εσόδων. Με επιστολές ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2012 και 27 Μαρτίου 2012 ο κ. Καραγιώργης, μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε όπως η Petroiina προμηθεύσει το πρατήριο με καύσιμα. Με επιστολές ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012 και 24 Απριλίου 2012, η Petroiina, μέσω των δικηγόρων της, αρνήθηκε να προμηθεύσει με καύσιμα το πρατήριο λόγω μη πληρωμής από τον κ. Καραγιώργη οφειλόμενων ποσών. Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή, προτού προχωρήσει στην εξέταση των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης σε αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων, εξέτασε τη θέση των καταγγελλομένων ότι: «Τυχόν έκδοση προσωρινού διατάγματος από την Επιτροπή που να υποχρεώνει την καταγγελλόμενη να εφοδιάζει τον καταγγέλλοντα με καύσιμα, θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση και/ ή μεταβολή και/ ή θα καταστήσει ανεφάρμοστο το διάταγμα του Δικαστηρίου ημερομηνίας αφού θα υποχρεώνει την καταγγελλόμενη να εφοδιάζει με καύσιμα τον καταγγέλλοντα με καύσιμα χωρίς αυτός να συμμορφώνεται με τον όρο 3(β) της συμφωνίας. Ο λόγος μη συμμόρφωσης με την συμφωνία είναι επειδή ο καταγγέλλοντας ήδη οφείλει στην καταγγελλόμενη το ποσό των Ευρώ [...]. Συνεπώς, τυχόν έκδοση τέτοιου διατάγματος από την Επιτροπή θα αποτελεί υπέρβαση και/ή κατάχρηση εξουσίας». Σχετικά με τη θέση των καταγγελλομένων περί υπέρβασης και/ή κατάχρησης εξουσίας από πλευράς της Επιτροπής σε περίπτωση έκδοσης απόφασης στην παρούσα αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή αναφέρει τα ακόλουθα: Η Επιτροπή σημειώνει το σχετικό άρθρο 48 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 158(Ι)/99 όπου αναφέρεται ότι: «Η επιδίωξη σκοπού κατάδηλα ξένου προς το σκοπό του νόμου, όπως επίσης η υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας, συνιστούν κατάχρηση εξουσίας.» 1 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 54 της ενδιάμεσης απόφασης.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σχετικά με τους όρους κατάχρηση "εξουσίας" και "υπέρβαση εξουσίας", η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικά τα πιο κάτω αποσπάσματα από το σύγγραμμα του κ. Ν. Χαραλάμπους: «Κατάχρηση εξουσίας υπάρχει όταν η διοίκηση, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, εκδίδει πράξη η οποία είναι κατά τα άλλα νόμιμη αλλά προσκρούει στο σκοπό που επιδίωξε ο νομοθέτης, όπως αυτός προκύπτει από το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και η κρινόμενη διοικητική πράξη εκδίδεται για σκοπό κατάδηλα διαφορετικό από εκείνο που ο νομοθέτης θέλησε.» 2 «Υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής εξουσίας έχουμε όχι μόνο όταν ο νόμος τάσσει όρια για την άσκηση της αλλά και όταν δε χαράζει συγκεκριμένα όρια. Η διοίκηση θα πρέπει να καθοδηγείται τόσο από το σκοπό του νόμου όσο και από ορισμένες γενικά παραδεδεγμένες αρχές του διοικητικού δικαίου.» 3 Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή παραπέμπει στο προοίμιο του Νόμου, όπου διαφαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του νομοθέτη κατά τη σύνταξη του: «Για σκοπούς ρύθμισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στη Δημοκρατία και εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα Άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης», όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1419/2006 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: [...]». Η Επιτροπή επίσης παραπέμπει στο άρθρο 23 του Νόμου, το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί ακριβώς για να εξυπηρετήσει τον προαναφερόμενο σκοπό του νομοθέτη : «(α) να διερευνά και να αποφασίζει αναφορικά με παραβάσεις των άρθρων 3 ή/ και 6, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας. [...] (η) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου κα/ή στους δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμούς (θ) να αποφασίζει για τη λήψη προσωρινών μέτρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28. [...]» Η Επιτροπή, σχετικά με την πιο πάνω θέση των καταγγελλομένων, επισημαίνει ότι το ζήτημα έκδοσης προσωρινών μέτρων από πλευράς της εμπίπτει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που της έχει καθορίσει ο νομοθέτης για να εξυπηρετήσει το σκοπό που επιδίωκε. Η άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας για λήψη προσωρινών μέτρων στη βάση του άρθρου 28 του Νόμου, αποτελούν αρμοδιότητες/εξουσίες της Επιτροπής οι οποίες καταγράφονται ρητώς στο κείμενο του Νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 του Νόμου. Επισημαίνεται ότι είναι εις γνώση της Επιτροπής η έκδοση μονομερούς διατάγματος και ενδιάμεσης απόφασης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε σχέση με τη μη εφαρμογή όρων της μεταξύ των μερών σύμβασης. Επίσης εις γνώση της Επιτροπής είναι και το γεγονός ότι ακόμη εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αγωγή για τη μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του καταγγέλλοντα. Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι απολύτως σεβαστές από την Επιτροπή. Η Επιτροπή όμως, ως διοικητικό όργανο, στη βάση των προνοιών του Νόμου, οφείλει να ασκεί τη διακριτική της εξουσία η οποία καταγράφεται ρητά στα σχετικά άρθρα του Νόμου, ως αυτά ανωτέρω καταγράφονται, και να αποφασίζει για την έκδοση ή όχι των υπό εξέταση προσωρινών μέτρων. ΣΤ. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1 Προϋποθέσεις νια τη Λήιμη Προσωρινών Μέτρων (άρθρο 28 του Νόμου) Σύμφωνα με τα άρθρα 28(1) και 28(2) του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να διατάσσει τη λήψη προσωρινών μέτρων και αναθέτει τους κατά την κρίση της αναγκαίους κατά περίπτωση όρους. Τα μέτρα αυτά, επιτακτικά ή απαγορευτικά, οφείλουν να είναι προσωρινής και συντηρητικής φύσης και να μην υπερβαίνουν σε έκταση τα υπό περιστάσεις απολύτως αναγκαία. Το άρθρο 28(2) του Νόμου ορίζει ότι: «Η Επιτροπή ενεργεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατ' αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία αίτηση δύναται να υποβληθεί μονομερώς ή διά κλήσεως όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 3 κα/ή 6 του Νόμου και/ή των άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ, (β) η περίπτωση είναι επείγουσα- και (γ) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση ή για το δημόσιο συμφέρον.» 2 Ν. Χαραλάμπους, η Δράση και ο Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης, (2004), σελ Ibid, σελ 321

10 3324 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Έννουο συμφέρον Ως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Νόμου και την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο: «(1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτου συμφέρον. (2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, σαν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» Το έννομο συμφέρον του κ, Καραγιώργη έγκειται στο γεγονός ότι, στη βάση διατάγματος Δικαστηρίου ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, δεν έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία καύσιμα για διάθεση τους μέσω του πρατηρίου του, πλην των καταγγελλομένων, ενώ οι καταγγελλόμενοι αρνούνται να τον προμηθεύσουν καύσιμα. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιώργη, η λειτουργία του πρατηρίου αποτελεί την αποκλειστική επιχείρηση του και η μη προμήθεια καυσίμων από τους καταγγελλόμενους καθιστά τη λειτουργία της επιχείρησης αυτής αδύνατη. Επιχείρηση Για την υπαγωγή στο άρθρο 6(2) του Νόμου, θα πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να αποτελούν 'επιχειρήσεις', ως ο ορισμός της έννοιας επιχείρησης στο άρθρο 2 του Νόμου. Σύμφωνα και με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»), η έννοια επιχείρηση, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται 4. Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι, ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών και/ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης του και η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά 5. Στην καταγγελία αναφέρονται ως καταγγελλόμενοι οι Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή Όμιλος Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina. Οι εν λόγω εταιρείες/ οντότητες, σύμφωνα με την καταγγελία, ασχολούνται με την εισαγωγή, διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων και μηχανέλαιων σε όλη την Κύπρο, κυρίως μέσω πρατήριων καυσίμων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι καταγγελλόμενες εταιρείες ασκούν οικονομικής φύσεως δραστηριότητες και αποτελούν επιχειρήσεις για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου. Ο κ. Καραγιώργης διαχειρίζεται το πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Λεωφ. Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 στην Πάφο. Η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί οικονομικής φύσεως δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, ο κ. Καραγιώργης αποτελεί 'επιχείρηση' για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου. Ποοϋποθέσεκ άρθρου 28 (2) του Νόυου Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την έκδοση αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων, απαιτείται όπως οι τρεις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ικανοποιούνται σωρευτικά. Δηλαδή, η μη ικανοποίηση μίας από αυτές τις προϋποθέσεις καθιστά την απόφαση για λήψη προσωρινών μέτρων αδύνατη. Για τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης στην παρούσα υπόθεση, θα πρέπει να εξεταστεί το άρθρο 6(2) του Νόμου. Για την υπαγωγή στην απαγόρευση της πρόνοιας του εν λόγω άρθρου 6(2)του Νόμου, προϋποτίθεται η στοιχειοθέτηση των ακολούθων τριών παραμέτρων. (Α) ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης μίας επιχείρησης από άλλη επιχείρηση, ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών (Β) η απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης και, (Γ) η καταχρηστική εκμετάλλευση της εν λόγω εξάρτησης. Η έννοια της σχέσης οικονομικής εξάρτησης προϋποθέτει την ύπαρξη μίας ισχυρής επιχείρησης, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, και την ύπαρξη μιας εξαρτημένης επιχείρησης. 6 Κριτήρια για τη διαπίστωση τυχόν σχέσης οικονομικής εξάρτησης αποτελούν: (ί) η ενδεχόμενη αποκλειστική συνεργασία μεταξύ των μερών, (ϋ) το ύψος των κερδών ή εσόδων που διασφαλίζει ο έμπορος από τη διακίνηση και πώληση των προϊόντων του προμηθευτή, και (ϋί) το εάν και κατά πόσον αυτά αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνολικού (ετήσιου) κύκλου εργασιών του. Η απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης προϋποθέτει είτε ότι δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις, είτε ότι οι υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα για την εξαρτημένη επιχείρηση. Δηλαδή, η τελευταία δεν μπορεί να προμηθεύεται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από άλλη πηγή ή, εάν μπορεί, τα προμηθεύεται όχι με τους ίδιους αλλά με δυσμενέστερους όρους, οι οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσμα να περιέλθει η εξαρτώμενη 4 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Eisner v. Macrotron, [1991] ECR ; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] ECR Ibid. 6 Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού Αρ. 450/V/2009, Καταγγελία της Παρασκευής Γουργολίτσα κατά της εταιρείας REEMTSMA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (καθολική διάδοχος της οποίας είναι η IMPERIAL TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α ν.703/77, παρ.14

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ επιχείρηση σε δυσμενή έναντι των ανταγωνιστών της θέση, πράγμα το οποίο μπορούσε να την οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία να συνεχίσει τη λειτουργία της. Τόσο η σχέση οικονομικής εξάρτησης όσο και η απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης, πιθανολογούνται από το γεγονός ότι ο κ. Καραγιώργης δεν έχει δικαίωμα να προμηθεύεται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία καύσιμα ενόψει του διατάγματος του επαρχιακού δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η μόνη του επιλογή είναι η προμήθεια πετρελαιοειδών από την Petrolina. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης υφίσταται όταν η ισχυρή επιχείρηση, από την οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις εξαρτώνται, εκμεταλλεύεται την ισχύ την οποία της δίνει η αδυναμία της εξαρτώμενης επιχείρησης να διαθέτει άλλη ισοδύναμη εναλλακτική λύση και αποκομίζει οφέλη για τον εαυτό της εις βάρος της εξαρτημένης επιχείρησης, τα οποία δεν θα αποκόμιζε αν υπήρχε εναλλακτική λύση. 8 Σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Νόμου, περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης είναι η επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, η διακριτική μεταχείριση, η διακοπή εμπορικών σχέσεων με ανάληψη ή μεταφορά των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με τις εν λόγω εμπορικές σχέσεις κατά τρόπο που επηρεάζει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό, ή η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. Στη βάση των ισχυρισμών του δικηγόρου του κ. Καραγιώργη κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, διαφαίνεται ότι στην παρούσα υπόθεση γίνεται επίκληση του άρθρου 6(2) του Νόμου σε σχέση με την επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής. Ως αυθαίρετοι όροι των συναλλαγών νοούνται οι όροι εκείνοι, οι οποίοι επιβάλλονται μονομερώς από την ισχυρή επιχείρηση επί της εξαρτημένης επιχειρήσεως και οι οποίοι επί πλέον αποκλίνουν από τους συνήθεις όρους των συναλλαγών, οι οποίοι ισχύουν σε μία αγορά, στην οποία επικρατεί ανταγωνισμός ή θα ίσχυαν, αν επικρατούσε ανταγωνισμός, και τέλος δεν δικαιολογούνται ούτε από τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εκτίμηση γίνεται επί τη βάσει σταθμίσεως συμφερόντων στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας. 9 Είναι παραδεκτό τόσο από τον αιτητή όσο και από τους καθ' ων η αίτηση ότι η Petrolina αρνείται να προμηθεύσει με πετρελαιοειδή το πρατήριο του κ. Καραγιώργη. Αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να εξεταστεί για ασφαλή κατάληξη ως προς την στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου, είναι κατά πόσον το γεγονός ότι η Petrolina απαιτεί την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού πριν από την περαιτέρω προμήθεια πετρελαιοειδών στον κ. Καραγιώργη, συνιστά αυθαίρετο όρο, ενόψει και της ύπαρξης ή όχι αντικειμενικής δικαιολογίας από πλευράς της Petrolina. Επισημαίνεται ότι, το διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου προνοεί, μεταξύ άλλων, περί καταβολής ποσών τοις μετρητοίς για παραδοθέν φορτίο, όρο τον οποίο δεν διαφαίνεται να αρνείται να τηρήσει ο κ. Καραγιώργης. Η Petrolina αναφέρεται σε ακύρωση πληρωμής (stop payment) τριών μεταχρονολογημένων επιταγών συνολικής αξίας Ευρώ [...] για φορτίο που είχε παραδοθεί στο πρατήριο του κ. Καραγιώργη. Ο κ. Καραγιώργης διαφωνεί ως προς το ποσό αυτό, αναφερόμενος σε «προβλήματα διαρροής καυσίμων από τις υπόγειες δεξαμενές του πρατηρίου λόγω παλαιότητας». Εξέταση του κατά πόσον η δικαιολογία που προσφέρει η Petrolina αποτελεί αντικειμενική δικαιολογία στα πλαίσια του δικαίου του ανταγωνισμού, θα σήμαινε εξέταση της γενικότερης συμπεριφοράς της Petrolina σε συνάρτηση με τη δικαιολογία της έλλειψης φερεγγυότητας του κ. Καραγιώργη. Ωστόσο, για τη λήψη προσωρινών μέτρων δεν αρκεί η πιθανολόγηση παράβασης της διάταξης του άρθρου 6(2) του Νόμου, αλλά απαιτείται και συνδρομή του επείγοντος προς αποτροπή σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συμφέροντα του αιτούντα ή για το δημόσιο συμφέρον. Η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικές αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 1, όπου η Ελληνική Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του επείγοντος σε συνάρτηση με την ανεπανόρθωτη βλάβη, χωρίς να εξετάσει προηγουμένως τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης, εφόσον η μη στοιχειοθέτηση μίας από τις προϋποθέσεις δεν επιτρέπει την έκδοση προσωρινών μέτρων. Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της δεύτερης προϋποθέσεως του άρθρου 28(2) του Νόμου, δηλαδή του επείγοντος, λαμβάνει υπόψη το λεκτικό αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων: «Όσον αφορά ειδικότερα στη συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης, παρατηρείται ότι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με την ανάγκη αποτροπής άμεσα επικείμενου κινδύνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης. Το επείνον είναι συνάρτηση υε το αν υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει άμεσα επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, δηλαδή επαπειλούμενος κίνδυνος, ο οποίος νια να αποτραπεί, πρέπει να αντιμετωπισθεί ανυπερθέτως, ώστε να αποφευχθεί η δηυιουονία ανεπανόρθωτης βλάβης.». (δική μας η υπογράμμιση) 7 Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού Αρ. 450Λ//2009, παρ.15 και σύγγραμμα Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού Αθέμιτου και Ελεύθερου (2001) Εκδόσεις Σάκκουλα, 4 Π έκδοση, σελ Βλ. υποσημείωση 12, Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού Αρ. 450Λ//2009, παρ.16 9 Απόφαση αριθμ. 297/IV/2006 λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αυτεπαγγέλτως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ 10 Αρ. Απόφ. 266/ IV/244, 368Λ//2007 και 157/11/ Απόφαση αριθμ. 368Λ//2007, λήψη ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. πρωτ. 1012/ «Καταγγελία της εταιρείας "ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε." κατά της εταιρείας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12 3326 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Συμπερασματικά, το επείγον λήψης προσωρινών μέτρων θα πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την τρίτη προϋπόθεση του κίνδυνου ανεπανόρθωτης βλάβης (άρθρο 28(2)(γ) του Νόμου). Παρατίθεται πιο κάτω, σχετικό απόσπασμα από αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης και πως αντιμετωπίζεται: «Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως δεκτό, απαραίτητη προϋπόθεση για το βάσιμο της αίτησης που ασκείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, η αποτροπή άυεσα επικείυενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Η ανεπανόρθωτη βλάβη, έννοια γνωστή στο Διοικητικό Δίκαιο και ρυθμιζόμενη ειδικώς στα άρθρα του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 52 ΠΔ 18/1989, ποοϋποθέτει απειλούμενη ζημία του αιτούντος, της οποίας η επανόρθωση θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης του ενδίκου βοηθήματος που ασκείται κατά την τακτική διαδικασία. Δεν αρκεί, δηλαδή, η πιθανολόγηση απλής χρηματικής ζημίας του αιτούντος, αλλά απαιτείται να συντρέχει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, n οποία να μττορε/ να αποβεί καταστρεπτική νια τον αιτούντα ή να επιφέρει ισχυρό οικονομικό κλονισμό του (ΕΑ 218/111/2003, ΕπΑνΣτΕ 484/2001, Αρμ. 2002, σελ. 112). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη (Ε.Α. 124/1998, 35/11/1999, 38/11/1999, 212/111/2002, 215/111/2002 και 218/1Ί1/2002).» 12 (δική μας η υπογράμμιση) Τέλος: «Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται αυτός που απειλεί άυεσα το επίδικο δικαίωμα, ενώ επείνουσα περίπτωση είναι αυτή που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήινη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν, ή κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης. Δεν είναι αναγκαία και δεν διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση απώτερου κινδύνου στο μέλλον ή τη ρύθμιση της περίπτωσης στο απώτερο μέλλον. Ούτε επίσης διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα όταν η υπάρχουσα κατάσταση έχει διαρκέσει πολύ χρόνο (ΜΠ Θεσ. ΑρμΓλΔ 138ΤΜΠ Πειρ.3016/78 Δ.Δικ~2θΓ89).»^ (δική μας η υπογράμμιση) Η Επιτροπή, εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά της παρούσας υπόθεσης και ειδικότερα το χρονικό των διαδικασιών που ακολουθήθηκε από τον αιτητή, επεσήμανε τα ακόλουθα: Στις 4 Νοεμβρίου 2010 εκδόθηκε το σχετικό διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο οριστικοποιήθηκε με την ενδιάμεση απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2011, με το οποίο διαταζόταν ο κ. Καραγιώργης να προμηθεύεται καύσιμα μόνο από την Petrolina στη βάση του όρου 3(β) της συμφωνίας. Ως αναφέρει η καταγγελλόμενη και όπως διαφαίνεται και από σχετική κατάσταση λογαριασμού, «Με βάση το δικαστικό διάταγμα, ο Καταγγέλλοντας εξακολούθησε να υποβάλλει παραγγελίες στην καταγγελλόμενη με τελευταία ημερομηνία υποβολής παραγγελίας την ». Η προμήθεια των πετρελαιοειδών στο πρατήριο του κ. Καραγιώργη σταμάτησε μετά από την ακύρωση επιταγών τις οποίες είχε εκδώσει για παραδοθέν φορτίο, με την πρώτη επιταγή να παρουσιάζεται ως επιστραφείσα στη σχετική κατάσταση λογαριασμού στις 2 Ιουνίου Μετά την παράδοση φορτίου στις 30 Μαΐου 2011 μέχρι και σήμερα, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη παράδοση πετρελαιοειδών στο πρατήριο του κ. Καραγιώργη. Άρα, από τις 30 Μαΐου 2011 έως και τις 27 Ιουνίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία παραλήφθηκε η αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων από την Επιτροπή, ήτοι για χρονική διάρκεια 13 μηνών περίπου, το πρατήριο δεν προμηθευόταν με καύσιμα και ως εκ τούτου δεν φαίνεται να λειτουργούσε, λαμβανομένου υπόψη ότι η προμήθεια πετρελαιοειδών από άλλη εταιρεία απαγορεύτηκε τόσο με το διάταγμα ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010 όσο και με σχετικό όρο της συμφωνίας μεταξύ των μερών. Ενόψει του γεγονότος του χρόνου που παρήλθε, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να εξετάσει την προϋπόθεση του επείγοντος υπό το φως των πιο πάνω πιθανολογούμενων πραγματικών περιστατικών εφόσον, αν και είναι γεγονός ότι η λειτουργία του πρατηρίου είναι η μόνη εργασία του κ. Καραγιώργη, εντούτοις, ο κ. Καραγιώργης αιτείται την έκδοση προσωρινών μέτρων ουσιαστικά 13 μήνες περίπου μετά από τη διακοπή της λειτουργίας του πρατηρίου. Σχετικά με την παρέλευση χρόνου έως την αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικά τα πιο κάτω αποσπάσματα αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού: «Η προσφυγή δε της αιτούσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά την έκδοση των ως άνω απορριπτικών αποφάσεων και μετά από την πάροδο ολόκληρου επταμήνου από την καταννελία. υποδηλώνει (ενισχύει) την έλλειινη επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου, άμεσου κινδύνου ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης. Μετά από όλα τα προεκτεθέντα, και ανεξάρτητα, από την ουσιαστική ή μη βασιμότητα της αίτησης, δεν πιθανολογείται ότι υφίσταται στην προκείμενη περίπτωση η προϋπόθεση της συνδρομής επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου και πρέπει η υπό κρίση αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να απορριφθεί, ως κατ' ουσίαν αβάσιμη.» 14 (δική μας η υπογράμμιση) «Ούτε, όμως, και η δεύτερη προϋπόθεση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων πληρούται, αυτή της ύπαρξης επείγουσας περίπτωσης προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων, δεδομένου ότι σχετική αίτηση τους υποβλήθηκε ένα έτος μετά τη λήξη των κατανγελθεισών συμφωνιών, ενώ οι ανάλογες αιτήσεις τους στο ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/1977, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ». 12 Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, απόφαση αριθμ. 260/IV/2004 ' 3 Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, απόφαση αριθμ. 250 / III / " Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αρ. 251 /ΜΙ / 2003

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας ασκήθηκαν από τους αιτούντες μετά πέντε (5) και επτά (7) μήνες αντιστοίχως, από τη διακοπή της συνεργασίας τους με την καθής. Από την καθυστέρηση αυτή πιθανολογείται η έλλειψη επείγουσας περίπτωσης...» 15 (δική μας η υπογράμμιση) Κατ' αναλογία, στην παρούσα περίπτωση ο κ. Καραγιώργης περίμενε ουσιαστικά περίπου 13 μήνες για να υποβάλει αίτημα για προσωρινά μέτρα. Κατά αυτή τη χρονική περίοδο, πιθανολογείται ότι το πρατήριο δεν λειτουργούσε, εφόσον δεν μπορούσε να διαθέσει καύσιμα, και έτσι ο κ. Καραγιώργης δεν ασκούσε τη μοναδική βιοποριστική επιχείρηση του. Ο κ. Καραγιώργης δεν ανέφερε ποια ακριβώς γεγονότα καθιστούν επιτακτική την προμήθεια του πρατηρίου τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή, δηλαδή για ποιους λόγους για 13 μήνες περίπου δεν ζήτησε τη λήψη προσωρινών μέτρων, ενώ σήμερα αιτείται την έκδοση αυτών. Ενόψει και του γεγονότος ότι, ως αναφέρει ο ίδιος, η λειτουργία του πρατηρίου αποτελεί το μοναδικό του βιοποριστικό επάγγελμα είναι απορίας άξιο γιατί για 13 μήνες περίπου δεν κατέφυγε στην Επιτροπή ζητώντας την έκδοση προσωρινών μέτρων ούτως ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Ήτοι, ο κ. Καραγιώργης δεν επεξήγησε τους λόγους για τους οποίους θεωρείται επιτακτική η λήψη προσωρινών μέτρων κατά την παρούσα διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα περίπου 13 μήνες από την τελευταία παράδοση καυσίμων στο πρατήριο υπό το φως των προϋποθέσεων του επείγοντος και της ανεπανόρθωτης βλάβης, και συγχρόνως δεν επεξήγησε γιατί δεν θεώρησε ως επείγουσα την βλάβη από τη μη παράδοση καυσίμων κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των 13 μηνών που πέρασε. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία του πρατηρίου αποτελεί τη μοναδική βιοποριστική επιχείρηση του κ. Καραγίωργη, ο ίδιος ο κ. Καραγιώργης θα έπρεπε να καταδείξει επακριβώς σε τι συνίσταται η ανεπανόρθωτη βλάβη η οποία είναι επικείμενη, δικαιολογώντας την προϋπόθεση του επείγοντος. Εφόσον ο κ. Καραγιώργης ισχυρίζεται ότι η μη προμήθεια του πρατηρίου θα φέρει την καταστροφή του, θα έπρεπε να ήταν σε θέση να επεξηγήσει στην Επιτροπή γιατί η ανεπανόρθωτη βλάβη θεωρείται σήμερα επικείμενη, και άρα δικαιολογείται η προϋπόθεση του επείγοντος, ενώ δεν θεωρείτο τόσο ανεπανόρθωτη ή επικείμενη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 13 μηνών περίπου κατά τους οποίους, όπως διαφαίνεται δεν μπορούσε να λειτουργεί το πρατήριο. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος του κ. Καραγιώργη, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα γιατί η περίπτωση είναι επείγουσα, ανέφερε: «Προσφάτως είχε ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου από το Δήμο Πάφου. Ενόψει αυτής της λειτουργίας, είχε αποσταλεί και επιστολή προς τους δικηγόρους της Πετρολίνας Στις , απαντήθηκε η επιστολή ότι η τροφοδοσία θα ήταν ερήμην μόνο εάν γίνει αποδεκτή η πρότασης των καταγγελλομένων να πληρώσει αυτά τα οποία θεωρούν οι ίδιοι ότι χρωστά. Είναι συνεχές το αδίκημα (σε εισαγωγικά) της Πετρολίνα. Δηλαδή, είναι συνεχής η έλλειψη τροφοδοσίας, άμεσης τροφοδοσίας και θεωρούμε ότι υπάρχει το επείγον γιατί κάθε μέρα που περνά ο κ. Καραγιώργης αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο το φάσμα της καταστροφής.» Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ενόψει της ανανέωσης άδειας ο κ. Καραγιώργης ζήτησε την προμήθεια πετρελαιοειδών, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο κ. Καραγιώργης είχε την σχετική άδεια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 (έληγε την 31 Δεκεμβρίου 2011) βάσει «Άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου Πετρελαιοειδών» ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2011, που εκδόθηκε από το Δήμο Πάφου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, στη βάση του όρου 3 της εν λόγω άδειας, αν και αυτή λογίζεται ότι λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2011, προβλέπεται ότι «εάν αίτησις δι' ανανεωσιν ληφθή υπό της Αρχής Αδειών (Λειτουργίας) τουλάχιστον ένα μήνα προ της εκπνοής της άδειας, το πρατήριον τούτο θα θεωρείται ότι είναι δεόντως αδειούχο μέχρι της ημερομηνίας καθ'ην η νέα άδεια ήθελεν εκδοθεί[...]». Η Επιτροπή από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαπιστώνει ότι για το 2012 εκδόθηκε νέα άδεια/ανανέωση στις 9 Φεβρουαρίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η έκδοση άδειας αποτελεί ενδεχομένως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του πρατηρίου και απόλυτη υποχρέωση του κ. Καραγιώργη, ο οποίος επιθυμεί τη λειτουργία του πρατηρίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για ικανοποίηση της προϋπόθεσης του επείγοντος, υπό το φως των πιο πάνω πιθανολογούμενων πραγματικών περιστατικών. Επίσης, ο δικηγόρος του κ. Καραγιώργη ανέφερε ότι: «Η παρούσα υπόθεση είναι κλασσική περίπτωση κατά την οποία, επειδή είναι συνεχής η άρνηση προμήθειας, δεν έχει σημασία η έναρξη αρνήσεως, δηλαδή δεν μπορεί να καταλογιστεί στον κ. Καραγιώργη το γεγονός ότι, ο άνθρωπος περίμενε για παράδειγμα, έκανε επαφές προφορικές, θα δούμε, θα δούμε καμία ανταπόκριση, περίμενε να πάρει την άδεια λειτουργίας η οποία θα εκδιδόταν Φεβρουάριο και την πήρε τον Απρίλη. Είναι συνεχής η άρνηση. Ως εκ τούτου του γεγονότος, είναι επείγουσα η διαδικασία από τη φύση της. Δηλαδή, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει άρνηση προμήθειας, η άρνηση προμήθειας αποτελεί λόγο επέμβασης ανεξαρτήτως του σημείου ενάρξεως της. Δηλαδή, οι δεκατέσσερις μήνες όπως λέει κι ο αγαπητός συνάδελφος δεν έχουν σημασία στη παρούσα υπόθεση. Υπάρχει κι η νομολογία του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» Η θέση του δικηγόρου του κ. Καραγιώργη ότι αυτό καθ' αυτό το στοιχείο της συνεχούς άρνησης προμήθειας από πλευράς των καταγγελλομένων αποτελεί ένδειξη ότι η προϋπόθεση του επείγοντος πληρείται, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή εφόσον δεν έχει στοιχειοθετηθεί ή αποδειχθεί επαρκώς. Ειδικότερα, η Επιτροπή τονίζει ότι, αναφορικά περί ύπαρξης νομολογίας του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί του εν λόγω θέματος, που προβλήθηκε χωρίς αυτή να κατονομάζεται ρητά, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και/ή να γίνει αποδεκτή, εφόσον αυτή η γενική αναφορά δεν συγκεκριμενοποιήθηκε είτε στα πλαίσια του γραπτού αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων είτε στην ενώπιον της Επιτροπής ακροαματική διαδικασία. Ως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, ο κ. Καραγιώργης με το αίτημα του για λήψη προσωρινών μέτρων ζητεί όπως ανατραπεί μία κατάσταση που ισχύει εδώ και 13 μήνες περίπου. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει στο παρόν σημείο, σχετική Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αρ. 254/IV/2003

14 3328 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 αρχή η οποία αναφέρει ότι: «Ούτε επίσης διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα όταν η υπάρχουσα κατάσταση έχει διαρκέσει πολύ χρόνο» 16. Τονίζεται φυσικά ότι η εν λόγω αρχή κρίνεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση των γεγονότων της κάθε υπόθεσης και το περιεχόμενο των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζονται. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε σχέση με την παρούσα υπόθεση, διαφαίνεται ότι δεν έχει αποδειχθεί το επείγον του ζητήματος, εφόσον δεν έχει δικαιολογηθεί επαρκώς για ποιο λόγο ο κ. Καραγιώργής δεν καταχώρησε το αίτημα του για λήψη προσωρινών μέτρων κατά το χρόνο κατά τον οποίο έχει παρέλθει, ενόψει και της θέσης του κ. Καραγιώργη ότι η λειτουργία του πρατηρίου αποτελεί τη μοναδική βιοποριστική του απασχόληση. Επιπρόσθετα, δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί σε σχέση με την προϋπόθεση του επείγοντος ο σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς για τον κ. Καραγιώργη, ο οποίος δεν υφίστατο κατά τη χρονική περίοδο που έχει παρέλθει, ως καταγράφεται ανωτέρω. Ο ισχυρισμός περί προφορικών επαφών κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος δεν κρίνεται ως επαρκής για να ικανοποιήσει την προϋπόθεση του επείγοντος σε σχέση με το σοβαρό κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης. Επίσης, η έκδοση άδειας λειτουργίας του πρατηρίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική επεξήγηση ως προς το τι καθιστά τη βλάβη στον κ. Καραγιώργη επικείμενη σήμερα, κατά την παρούσα διαδικασία. Ο κ. Καραγιώργης δεν προσέφερε ικανοποιητικές επεξηγήσεις σχετικά με αλλαγές σε γεγονότα ή περιστατικά που καθιστούν σήμερα επείγουσα την περίπτωση του ή οποιουσδήποτε λόγους για τους οποίους δεν θεώρησε τόσο ανεπανόρθωτη, επικείμενη ή επείγουσα τη βλάβη κατά το χρονικό διάστημα των 13 μηνών περίπου κατά τους οποίους το πρατήριο δεν λειτουργούσε. Η Επιτροπή καταλήγει ότι, ενόψει του γεγονότος ότι οι προϋποθέσεις του επείγοντος και της ανεπανόρθωτης βλάβης εξετάζονται μαζί, η μη εκπλήρωση της μίας προϋπόθεσης συμπαρασύρει την άλλη. Η προϋπόθεση του επείγοντος της έκδοσης προσωρινών μέτρων δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς στο παρόν αίτημα και, υπό το φως των πιθανολογούμενων πραγματικών περιστατικών, δεν πληρείται. Εφόσον η περίπτωση της ανεπανόρθωτης βλάβης πρέπει να είναι επείγουσα, προϋπόθεση που έχει θέσει ο ίδιος ο νομοθέτης, τότε η μη ικανοποίηση της προϋπόθεσης του επείγοντος συμπαρασύρει και την προϋπόθεση της ανεπανόρθωτης βλάβης. Εξάλλου, ως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, οι τρεις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Νόμου θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Ζ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καταληκτικά η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι η δεύτερη προϋπόθεση του επείγοντος δεν συντρέχει στη βάση των περιστατικών της παρούσας υπόθεσης και ότι συμπαρασύρει την προϋπόθεση της ανεπανόρθωτης βλάβης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι παρέλκει η εξέταση της πρώτης προϋπόθεσης περί στοιχειοθέτησης ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης και ομόφωνα αποφασίζει να απορρίψει το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων που έχει υποβληθεί από τον κ. Καραγιώργη. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 16 Ob.cit υποσημείωση 15

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 3329 Αριθμός 4003 ΒΙΙΪΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 27/2012 Αρ. Φακ: /2005 Ο ΠΕΡ! ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(!)/2008) Καταγγελία Trie εταιρείαζ Thunderworx Ltd Εναντίον ΤΓΚ ΑΤΗΚ για jtboggggp στον τοπικό βράγο (αρ. φακ /2005) Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού: κα. Λούκια Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας αποτελεί η κατ' ισχυρισμό κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ως αποτέλεσμα της κατ' ισχυρισμό «κωλυσιεργίας» που επέδειξε στο να δώσει πρόσβαση σε διάφορα σημεία στον τοπικό βρόχο και υπό βρόχο του δικτύου της, που είχε ως επακόλουθο να προκληθεί καθυστέρηση υλοποίησης αιτήσεων συνεγκατάστασης της Thunderworx και κατ' επέκταση καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών της Thunderworx. Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση τών γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, δοθέντος ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. Χρονικό Διαδικασίας Η καταγγελία της THUNDERWORX LTD (εφεξής η «Thunderworx») παραλήφθηκε από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») στις 7/9/2005, για παράβαση του άρθρου 6(3) του Νόμου 207/89 (εφεξής «ο Νόμος») εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής «ΑΤΗΚ»). Η Επιτροπή στη συνεδρία της με ημερομηνία 17/10/2005 έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να προχωρήσει σε δέουσα προκαταρκτική έρευνα της καταγγελίας και να υποβάλει σχετικό σημείωμα. Η Επιτροπή λόγω αλλαγής της σύνθεση της, στη συνεδρία της με ημερομηνία 25/10/2007 αποφάσισε όπως το θέμα τεθεί ενώπιον της μετά τη συμπλήρωση της έρευνας της Υπηρεσίας και την ετοιμασία της σχετικής έκθεσης. Στις 4 Δεκεμβρίου 2007, το Ανώτατο Δικαστήριο στην Α.Ε.3902 (ΑΤΗΚ ν Δημοκρατίας, κ.ά) έκρινε ότι η συμμετοχή του μέλους κ. Ευσταθίου, στην σύνθεση της Επιτροπής ήταν παράνομη.

16 3330 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ακολούθως, η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 17/1/2008 υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 4/12/2007 στην Α.Ε (ΑΤΗΚ ν Δημοκρατίας, κ.ά) αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 17/10/2005 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ υπαρχής. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης με ημερομηνία 17/10/2005, για διεξαγωγή έρευνας, αποφάσισε πως το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας από την Υπηρεσία, η οποία έπρεπε να διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς. Επίσης αποφάσισε ότι μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό διοικητικό φάκελο υλικού. Η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση της απόφασης της Επιτροπής και μετά από τη διεξαγωγή της δέουσας έρευνας της καταγγελίας υπέβαλε στις 15/2/2008 σχετικό σημείωμα. Η Επιτροπή υπό τη σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η απόφαση του ημερομηνίας 14/5/2008, συνήλθε σε συνεδρία στις 23/10/2008 και εξέτασε τον περαιτέρω χειρισμό της καταγγελίας στη βάση των αρχών του διοικητικού δικαίου. Κατά την ίδια συνεδρία, η Επιτροπή αποδέχτηκε, ενέκρινε και υιοθέτησε την απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 17/1/2008 για την εξ' υπαρχής έρευνα. Η Επιτροπή την ίδια συνεδρία αφού εξέτασε το σημείωμα της Υπηρεσίας, μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα, διαπίστωσε ομόφωνα ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1 )(β) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ, για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υπό βρόχο, ως αποτέλεσμα των συχνών και συστηματικών καθυστερήσεων που επέδειξε στην υλοποίηση των διαφόρων αιτήσεων της εταιρείας Thunderworx. Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2008 αποφάσισε την ετοιμασία έκθεσης αιτιάσεων και κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη σε συνεδρία για τις 4/12/2008. Η έκθεση αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στην ΑΤΗΚ στις 5/11/2008. Αντίγραφο της έκθεσης αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στην Thunderworx στις 5/11/2008. Με την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, η Επιτροπή στις 8/1/2009, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό κατέληξε ότι η ΑΤΗΚ κατά την υπό εξέταση περίοδο είχε προβεί σε καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατείχε στην αγορά αποδεσμοποίητης πρόσβασης στους μεταλλικούς τοπικούς βρόχους και υπό βρόχους, κατά παράβαση του άρθρου 6(1 )(β) του Νόμου. Η απόφαση της Επιτροπής για την πρόθεση της για επιβολή διοικητικού προστίμου κοινοποιήθηκε στην ΑΤΗΚ στις 24/2/2009 όπου και την κάλεσε αν το επιθυμούσε να προβεί σε γραπτές παραστάσεις εντός 30 ημερών. Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της στις 11/5/2009 αφού μελέτησε το περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ημερομηνίας 26/3/2009 αποφάσισε ομόφωνα όπως ακουστούν ξανά τα δύο εμπλεκόμενα μέρη σε ειδική συνεδρία, ώστε να είναι σε θέση να καταλήξει σε ορθά και ασφαλή συμπεράσματα. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 21/7/2009 παρευρέθηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη και ανέπτυξαν τις θέσεις τους επί της επιστολής της ΑΤΗΚ ημερομηνίας 23/3/2009 βάσει των οποίων η Επιτροπή θα οριστικοποιούσε την θέση της. Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της στις 7/8/2009 ομόφωνα ανακάλεσε την απόφαση της ημερομηνίας 8/1/2009 αποκαθιστώντας την έννομη τάξη για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Βάσει των θέσεων του δικηγόρου της ΑΤΗΚ στην επιστολή του ημερομηνίας 23/6/2009 και της ειδικής συνεδρίας που ακολούθησε μαζί με τα εμπλεκόμενα μέρη η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 6(1 )(β) του νόμου, ως εκ τούτου η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει την υπό αναφορά καταγγελία. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στα εμπλεκόμενα μέρη στις 14/9/2009. Στις 14/12/2009, η Thunderworx καταχώρησε προσφυγή με αρ.1681/2009 εναντίον της απόφασης της Επιτροπής.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Στις 25/5/2011 η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), έκρινε ότι ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Κωστάκη Χριστόφορου, δεν ήταν νόμιμος. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενημέρωσε την Επιτροπή με επιστολή ημερομηνίας 12/10/2011 ότι στις 7/10/2011 δέχθηκε ακύρωση της απόφασης ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25/5/2011 με την οποία κρίθηκε ότι η συμμετοχή του κ. Κωστάκη Χριστόφορου δεν ήταν νόμιμη. Στις 14/02/2012, η Επιτροπή υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ημερομηνίας 20/12/2011, εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09,1545/09,1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), και αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 23/10/2008 για τη διεξαγωγή έρευνας, της διαπίστωσης της εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενης παράβαση, της ετοιμασίας έκθεσης αιτιάσεων καθώς και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ υπαρχής. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 23/10/2008 για διεξαγωγή έρευνας για ύπαρξη εκ πρώτης όψεως παράβασης, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογούσε τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως η έρευνα διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά το κρίσιμο χρόνο πραγματικό και νομικό καθεστώς -και γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού. Η Υπηρεσία με επιστολές της ημερομηνίας 20/2/2012 ενημέρωσε την ΑΤΗΚ και τη Thunderworx αντίστοιχα για τις πιο πάνω αποφάσεις που λήφθηκαν στη συνεδρία της Επιτροπής στις 14/2/2012. Στις 29/5/2012, η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής και αφού διεξήγαγε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της παρούσας καταγγελίας, υπέβαλε σημείωμα. Η Επιτροπή στις 6/6/2012, αφού εξέτασε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου σε συνάρτηση με το σημείωμα της υπηρεσία κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του Νόμου. Συνακόλουθα, στις 5 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή προέβηκε σε κοινοποίηση του προκαταρκτικού της συμπεράσματος, ζητώντας από την Thunderworx να υποβάλει τις θέσεις της εντός είκοσι μια ημερών. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις θέσεις που απεστάλησαν εν συνεχεία κατέληξε στα πιο κάτω: 2. Εμπλεκόμενα Μέρη Η εταιρεία Thunderworx αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εταιρεία Thunderworx είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών Teledev East. Στον ίδιο όμιλο εταιρειών ανήκει και η εταιρεία Primetel Pic η οποία επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και είναι αδειοδοτημένη από τον ΕΡΗΕΤ. Κατά ή περί το 2005, η PrimeTel Pic σε αντάλλαγμα μετοχών της αγόρασε το πάγιο ενεργητικό και τις δραστηριότητες της Thunderworx Ltd, με αποτέλεσμα η Thunderworx Ltd να γίνει μεγαλομέτοχος της PrimeTel Pic με ποσοστό 92,3% 1. Ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης αναδιοργάνωσης, η εταιρεία Thunderworx έχει αναλάβει την ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας PrimeTel μέσω της υπογραφής σχετικής συμφωνίας με την ΑΤΗΚ για την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον *Οι δύο εταιρείες είναι αδειοδοτημένες από τον ΕΡΗΕΤ με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις (αρ μητρώου Thunderworx Ltd 9/2003 και αρ. Μητρώου Prime Tel Co Ltd 9/2004) έχουν κοινά συμφέροντα και στόχους. Κατά το 2004 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 η PrimeTel Pic διεκπεραίωνε τις δραστηριότητες της μέσω της Thunderworx Ltd χρησιμοποιώντας προσωπικό και ενοικιαζόμενα κτήρια της εν λόγω εταιρείας, (βλ. StockWatch- Εταιρικό Προφίλ)

18 3332 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 τοπικό βρόχο και υπό βρόχο της ΑΤΗΚ, ενώ η εταιρεία PrimeTel Co Ltd έχει αναλάβει την προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ευρυζωνικής μορφής σε λιανικό επίπεδο. Στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών προσφέρει μεταξύ άλλων τρία πακέτα, το PrimeHome (τηλεφωνία, διαδίκτυο, τηλεόραση), PrimeADSL2+ (τηλεφωνία, διαδίκτυο) και το PrimeTVPIus (τηλεφωνία, τηλεόραση). Η ΑΤΗΚ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει συσταθεί βάσει του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, Κεφ. 302, και είναι επιφορτισμένη με την εκ του νόμου υποχρέωση να παρέχει δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ΑΤΗΚ παρέχει υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στους καταναλωτές, οι οποίες αποτελούν τις βασικότερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου και από το 2001 έχει αναπτύξει την ευρυζωνική υπηρεσία i-choice. Από το 2004, η ΑΤΗΚ άρχισε να δραστηριοποιείται εμπορικά και στον τομέα της συνδρσμητικής τηλεόρασης με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Με τον καθορισμό της ως «Οργανισμός έχων Σημαντική Ισχύ στην Αγορά» 2 από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (στο εξής «ΕΡΗΕΤ»), προσφέρει πρόσβαση στο σταθερό ή/και κινητό δημόσιο δίκτυο της σε εναλλακτικούς πάροχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο κατώτατο λιανικό επίπεδο. 3. Γεγονότα ττου συνθέτουν την καταγγελία Στις 18/3/2005, η Thunderworx και η ΑΤΗΚ υπέγραψαν μεταξύ τους Συμφωνία για την Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υπό Βρόχο της ΑΤΗΚ (εφεξής «η Συμφωνία»). Η εν λόγω Συμφωνία περιλαμβάνει τους ελάχιστους όρους και το ελάχιστο περιεχόμενο που περιλαμβάνει το Υπόδειγμα Προσφοράς της ΑΤΗΚ, καθώς και οτιδήποτε άλλο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών. Η εταιρεία Thunderworx, στις 7/9/2005 υπέβαλε στην Επιτροπή καταγγελία εναντίον της ΑΤΗΚ, ως αποτέλεσμα της άρνησης ή/και κωλυσιεργίας της να παρέχει πρόσβαση σε σημεία στον τοπικό βρόχο και υπό βρόχο του δικτύου της. Με την εν λόγω καταγγελία της, η Thunderworx ισχυριζόταν ότι η ΑΤΗΚ κωλυσιεργούσε και με διάφορες προφάσεις καθυστερούσε την υλοποίηση ορισμένων αιτήσεων συνεγκατάστασης, με αποτέλεσμα η ίδια να καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών της. Προς υποστήριξη των ισχυρισμών της παρέθεσε γεγονότα που αφορούν τις αιτήσεις συνεγκατάστασης που υπέβαλε στην ΑΤΗΚ κατά καιρούς και για τις οποίες είτε καθυστέρησε η υλοποίηση, είτε τους αρνήθηκε η πρόσβαση με διάφορες προφάσεις. Η Thunderworx τόσο στο έγγραφο της καταγγελίας, όσο και σε περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία που παραχώρησε στα πλαίσια της έρευνας, έκανε αναφορά στην κωλυσιεργία της ΑΤΗΚ, να επιλύσει τάχιστα το θέμα των ραδιοπαρεμβολών που προέκυπταν σε σημεία υπό βρόχου, όταν η απόσταση των υποστατικών των πελατών της Thunderworx από το τηλεφωνικό κέντρο είναι μικρότερη των 1800 μέτρων. Σύμφωνα με τα όσα περιέχονται στο έγγραφο της καταγγελίας, το θέμα της παροχής υπηρεσιών συνεγκατάστασης στο σημείο του υπό βρόχου είναι εξαιρετικής σημασίας για την Thunderworx, καθότι όλος ο σχεδιασμός προγραμματισμός και η αρχιτεκτονική του δικτύου αποσκοπεί στη δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής σε Παγκύπρια κλίμακα με σκοπό την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Η συμπλήρωση της διαδικτυακής υποδομής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε πελάτες στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην χρήση και αξιοποίηση του τοπικού δικτύου της ΑΤΗΚ. Με την εν λόγω καταγγελία, η εταιρεία Thunderworx, ισχυρίστηκε ότι, η άρνηση και η κωλυσιεργία της ΑΤΗΚ, να παρέχει 2 Με το περί Καθορισμού Οργανισμών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Τηλεπικοινωνιών Διάταγμα του 2003, Δ.Ε. 1/2003, 24/4/2003, δυνάμει του Νόμου 19(Ι)/2002, η ΑΤΗΚ ορίστηκε ως ο οργανισμός ο έχων Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Φωνητικής Τηλεφωνίας, στην αγορά σταθερών δημόσιων δικτύων, στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, στην αγορά κινητών δημόσιων δικτύων, στην αγορά διασύνδεσης και στην αγορά μισθωμένων γραμμών. Μετά την εφαρμογή του Νόμου 113(Ι)/2004, ο ΕΡΗΕΤ προέβη σε διαδικασία ορισμού και ανάλυσης των σχετικών αγορών καθορίζοντας την ΑΤΗΚ ως οργανισμό με ΣΙΑ στη χονδρική αγορά πρόσβασης και προέλευσης κλήσεων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στη χονδρική αγορά απόληξης (τερματισμού) φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σχετικές υπηρεσίες δυσχεραίνει τη δημιουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς στην Κύπρο. 4. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Αδεσμοττοίητης Πρόσβασης στο Μεταλλικό Βρόχο και υπό Βρόχο Το κανονιστικό πλαίσιο για την ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τις Οδηγίες περί Ελευθέρωσης που θεσπίστηκαν δυνάμει του άρθρου 90 της συνθήκης και τις Οδηγίες Εναρμόνισης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 100 Α, περιλαμβανομένου ειδικότερα του πλαισίου παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ), το οποίο παρέχει εναρμονισμένους κανόνες πρόσβασης και διασύνδεσης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. 3 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (στο εξής «ο ΕΡΗΕΤ» ), ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, καθόρισε την ΑΤΗΚ ως οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά. Ως έχων Σημαντική Ισχύ στην Αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο 19(Ι)/2002, ισοδυναμεί με Κοινοποιημένο Φορέα Εκμετάλλευσης. 4 Ακολούθως ο ΕΡΗΕΤ, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 56 του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, καθώς και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2887/2000 5, έκδωσε το περί Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Διάταγμα του 2005 (ΚΔΠ17/2005) 6, το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης Προσφοράς Αναφοράς από τους Κοινοποιημένους Φορείς Εκμετάλλευσης, καθώς επίσης και την ημερομηνία από την οποία οι εν λόγω φορείς οφείλουν να παρέχουν αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις τους που καθορίζονται στο νόμο και τις εν δυνάμει αυτού εκδιδόμενες αποφάσεις και διατάγματα. Βάσει των προνοιών του Νόμου και των εκδιδόμενων σχετικών Κανονισμών ή/και Διαταγμάτων, υποχρεούται να υποβάλλει στον ΕΡΗΕΤ και να δημοσιεύει Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο, η οποία να περιλαμβάνει την περιγραφή υπηρεσιών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υπό βρόχο, τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους παροχής των εν λόγω προϊόντων, καθώς και σχετικών διευκολύνσεων. Η ΑΤΗΚ στις 7/4/2004, με βάση το περί Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Διάταγμα του (ΚΔΠ851/2003), δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της, το πρότυπο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο 8. Στις 18/3/2005 η εταιρεία Thunderworx και η ΑΤΗΚ προέβηκαν στην υπογραφή συμφωνίας παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και τοπικό υπό-βρόχο. Οι υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο, σύμφωνα με την Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο της ΑΤΗΚ 2005, συνιστούν την παροχή των προϊόντων αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και/ή υπό βρόχο, την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που φυλάσσονται στα συστήματα υποστήριξης λειτουργιών ή/και στις βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης και την παροχή πληροφοριών και των υπηρεσιών συνεγκατάστασης από την ΑΤΗΚ στο δικαιούχο. Δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, η ΑΤΗΚ παρέχει υπηρεσίες: 3 Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 Ιουνίου 1997 για τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα με εφαρμογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ), Επίσημη Εφημερίδα , L 1999/32. 4 Το περί Καθορισμού Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Διάταγμα, Δ. Ε. 1/ Κανονισμός (ΕΚ) αρ 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18^ Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, Επίσημη Εφημερίδα, L 336 της , σελ Κατάργησε και αντικατέστησε τους περί Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο Κανονισμούς του 2004, ΚΔΠ851/ Το Διάταγμα 851/2003 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ΚΔΠ17/ Σημειώνεται ότι το πρότυπο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό βρόχο έχει τροποποιηθεί από τον ΕΡΗΕΤ με το περί Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο της ΑΤΗΚ Διάταγμα του 2005στις, ΚΔΠ751/2005, Η Μ. 3 Αυγούστου 2005.

20 3334 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (α) πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, με την οποία παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε πλήρως αδεσμοποιημένο τοπικό βρόχο σε τοπικό τηλεφωνικό κέντρο της ΑΤΗΚ, (β) μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, με την οποία παρέχεται πρόσβαση προς τον συνδρομητή μέσω μέρους του φάσματος συχνοτήτων του τοπικού βρόχου, και (γ) πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό υπό βρόχο, με την οποία παρέχεται πρόσβαση σε σημείο του τοπικού βρόχου που συνδέει το σημείο τερματισμού δικτύου (του τελικού χρήστη) με το σημείο σύνδεσης του υπό βρόχου στο δίκτυο πρόσβασης της ΑΤΗΚ. Στη βάση της προαναφερθείσας συμφωνίας, η ΑΤΗΚ δέχεται αιτήσεις για υπηρεσίες συνεγκατάστασης 9 στο σχετικό κτίριο του τοπικού τηλεφωνικού κέντρου ή στο σημείο σύνδεσης υπό βρόχου. Την 3 ην Αυγούστου 2005 δημοσιεύθηκε το περί Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο διάταγμα του 2005 (Α.Δ.Π.751/2005), το οποίο είχε αναδρομική ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και με το οποίο ο ΕΡΗΕΤ επέβαλε τροποποιήσεις στην Προσφορά Αναφοράς αφού το έκρινε αναγκαίο μετά από σχετική μελέτη. Σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης, ήτοι η ΑΤΗΚ, όφειλαν να παρέχουν αδεσμοποίητη πρόσβαση στο μεταλλικό βρόχο και υπό βρόχο και να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις τους που καθορίζονται στο Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα. Το εν λόγω Διάταγμα καθόριζε μεταξύ άλλων, χρονοδιάγραμμα για παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, το οποίο αναφέρει: «[...] Εφόσον δεν ορίζεται άλλως πως στην Προσφορά Αναφοράς που έχει εγκρίνει ο Επίτροπος, οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να εξασφαλίσουν την λειτουργική διαθεσιμότητα αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο βάσει της Προσφοράς Αναφοράς τους σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα: α) σε τουλάχιστον 25% των κατάλληλων τοποθεσιών (όπως αυτές ορίζονται στην Προσφορά Αναφοράς), κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προσφοράς Αναφοράς. β) σε τουλάχιστον 50% των κατάλληλων τοποθεσιών, το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση της Προσφοράς Αναφοράς. γ) σε όλες τις υπόλοιπες κατάλληλες τοποθεσίες το αργότερο μετά από 1 χρόνο.» Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, η πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο παρέχεται χρησιμοποιώντας τα δομοστοιχεία στον κεντρικό κατανεμητή καλωδίων στον οποίο τερματίζεται ο τοπικό βρόχος, ενώ η πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό υπό βρόχο παρέχεται χρησιμοποιώντας δομοστοιχεία στο σημείο σύνδεσης υπό βρόχου στα οποία συνδέεται ο κατανεμητής μεταπομπής του εναλλακτικού παρόχου. Στις 27/6/2008, το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από αίτηση προσφυγής της ΑΤΗΚ με αριθμό 1299/2005, ακύρωσε το ΑΔΠ 751/2005, με το οποίο ο ΕΡΗΕΤ είχε επιφέρει τροποποιήσεις στη Προσφορά Αναφοράς της ΑΤΗΚ 2005 και ως εκ τούτου, οι προθεσμίες οι οποίες ίσχυαν ήταν αυτές οι οποίες είχαν καθοριστεί στην υπογραφείσα Συμφωνία ημερομηνίας 18/3/2005. Η εν λόγω συμφωνία και οι προθεσμίες ίσχυαν μέχρι τη θέσπιση της ΑΔΠ 1836/2006 στις 27/12/ Έννομο Συμφέρον για την υποβολή της καταγγελίας Το άρθρο 28 του Νόμου ως ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας καταγγελίας, απαιτούσε την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για την νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία: 9 Συνεγκατάσταση συνιστά, με βάση την ερμηνεία που αποδίδεται στο έγγραφο Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο της ΑΤΗΚ, την παροχή από την ΑΤΗΚ του φυσικού χώρου και των τεχνικών διευκολύνσεων που είναι απαραίτητες για τον εύλογο τρόπο τοποθέτησης και σύνδεση του εξοπλισμού συνεγκατάστασης που είναι αναγκαίος για την παροχή των υπηρεσιών αδεσμοποιήτης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Υπότιτλος: Γραπτ δλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα