Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 103"

Transcript

1 Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου Αριθμός 82 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 81 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 29ης Ιανουαρίου 2012, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα καθήκοντα του λειτουργήματος του στις 31 Ιανουαρίου 2012 και από την ημέρα αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αριθμός 83 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Άγγελος Γ. Χατζηθεορής, μόνιμος Ανώτερος Γεωργικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Μιχάλης Χατζήπαπας, μόνιμος Γεωργικός Λειτουργάς Α', Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Γεωργικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωργίας, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Παναγιώτης Γ. Καλημέρας, μόνιμος Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων Α', Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Προϊόντων, Τμήμα Γεωργίας, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Γιαννούλα Βασιλειάδου, μόνιμος Γεωργικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ. 1927S) Η κ. Ιωάννα Ι. Νικολάου, μόνιμος Εκτελεστικός Μηχανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ.17881) Ο κ. Ανδρέας Δημητρίου, μόνιμος Εκτελεστικός Μηχανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ.22262) Η κ. Μαρία Α. Τζιρτζιπή, μόνιμος Γεωργικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από την 1η Φεβρουαρίου 2012, (Π.Φ.23526) Η κ. Ειρήνη Χρυσού, μόνιμος Επιθεωρητής Εργασίας, 2ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Εργασίας, 1ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ )

2 104 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί για τις Εισπράξεις Φόρων, 1ης Τάξης, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού για τις Εισπράξεις Φόρων, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, από την 1η Φεβρουαρίου 2012; Χριστίνα Κυθραιώτου-Χαραλάμπαυς (Π.Φ ) Μαρία Ιωακείμ : (Π.Φ ) Ο κ. Αντώνιος Παύλου, μόνιμος Ανώτερος Αποθηκάριος, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, προάγεται στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, μόνιμος Βοηθός Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Δημόσιων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Αρχιεπιστάτη, Τμήμα Δημόσιων Έργων, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ.23971) Η κ. Αφροδίτη Χατζηιωάννου, μόνιμος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Επιθεωρητή, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Φλωρεντία Τσιακλή, μόνιμη Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, από τις 15 ίανουαρίου (Π.Φ.15573) Ο κ. Νικόλαος Θ. Ομήρου, μόνιμος Πρώτος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, από τις 15 Ιανουαρίου 2012, (Π.Φ ) Η κ. Μαρία Κολιού-Μαζέρη, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδιατρικής), Ιατρικές και Δημόσιας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή ΚλινικήςΤΤμήματος, Ιατρικές και Δημόσιας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Νάσω Δημητρίου (Πάγκου), μόνιμος Ανώτερος Β', Ιατρικές και Δημόσιας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνολόγου Νοσοκομειακού Α', Ιατρικές και Δημόσιας, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Αριθμός 84 ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ Η κ. Δήμητρα Καλλή, μόνιμος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 20 Ιανουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Αναστάσιος Παπανδρέου, Λεπουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών (με δοκιμασία), Εμπορίου και Βιομηχανίας, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 2 Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Βασιλική Βασιλείου, Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α', πάνω σε υπεράριθμη βάση, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 20 ίανουαρίου 2012 μέχρι πς 19 Ιανουαρίου (Π.Φ.29694) Ο κ. Λδωνις Κωνσταντινίδης, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Αριθμός 85 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Η απόσπαση της κ. Ειρήνης Νεοφύτου, μόνιμου Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από την 1η ίανουαρίου 2012 μέχρι τις 31 ίανουαρίου (Π.Φ ) Η απόσπαση της κ. Θεοδώρας Παπαβαρνάβα, μόνιμου Λειτουργού Εργασίας Α', Τμήμα Εργασίας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), δυνάμει του άρθρου 47(1 ){ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από τις 2 ίανουαρίου 2012 μέχρι την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ.26924)

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η απόσπαση του κ. Νεόφυτου Χριστοδουλίδη, μόνιμου Ακόλουθου, Εξωτερικές, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, δυνάμει του άρθρου 47{1)(ε) των περί Δημόσιος Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από τις 15 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 14 Νοεμβρίου (Π.Φ ) Αριθμός 86 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ ΑΠΌΣΠΑΣΗΣ Η απόσπαση της κ. Μαρίας Μιχαήλ, μόνιμου Λειτουργού Νοσοκομειακού, Ιατρικές και Δημόσιας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διοίκηση του Υπουργείου -Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόοιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, τερματίζεται από τις 9 Ιανουαρίου (Π.Φ.33837) Αριθμός 87 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 4 Ιανουαρίου 2010, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, επικυρώνονται: Γιάννη Τ. Αναστασίου (Π.Φ ) Μαρίνου Λνιφτου (Π.Φ ) Αριστοτέλη Βασιλαρά (Π.Φ ) Κυριάκου Βασιλείου (Π.Φ ) Νίκου Βασιλείου (Π.Φ ) Δημήτρη Ευθυμίου (Π.Φ ) Χαράς Μεταξά (Π.Φ ) Βασίλη Οικονομίδη (Π.Φ ) Γιώργου Μ. Παιδονόμου (Π.Φ ) Χρίστη Η. Παναγίδη (Π.Φ ) Γεώργιου Παπαδόπουλου (Π.Φ ) Εμμανουήλ Πιερίδη (Π.Φ ) Κυριάκου Τζιωρτζή (Π.Φ ) Ευρυδίκης Πλουτάρχου-Χαραλάμπους (Π.Φ ) Ανθής Χατζηχαραλάμπους (Π.Φ ) Μαριάννας Χριστόφορου (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Μάριου Σταυρινίδη, από την 1η Φεβρουαρίου 2010, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρεϊών, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές, επικυρώνονται: Γιαννάκη Ταμάνη (Π.Φ ) Γεωργίου Τριφταρίδη (Π.Φ ) Σταύρου Χαραλάμπους (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Έλενας-Χάρις Σαββίδου, από τις 2 Ιανουαρίου 2009, στη μόνιμη θέση Λεπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Έλενας Παπαμιλτιάδους-Νικολάου, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, επικυρώνεται. (Π.Φ.34308) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Κτηματολογικού Λεπουργού 8' (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επικυρώνονται: Ειρήνης Αναστασίου (Π.Φ ) Χριστίνας Αρσαλίδου {Π.Φ ) Κωνστάντιας Ελισσαίου (Π.Φ ) Ελισάβετ Μαλακτού (Π.Φ ) Κωνσταντίνου Μουσικού (Π.Φ ) Νεόφυτου Νεοφύτου (Π.Φ ) Παύλου Παναγιώτου (Π.Φ ) Γεωργίας Χατζηγεωργίου-Τσολάκη (Π.Φ ) Νίκης Χαραλάμπους (Π.Φ ) Χρύσως Χριστόφορου (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Χρύσως Χριστοδουλίδου, από τις 2 Ιουνίου 2008, στη μόνιμη θέση Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Ιανουαρίου 2010, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο, επικυρώνονται: Δέσποινας Αβραάμ (Π.Φ ) Έλενας Αδάμου (Π.Φ ) Αντρέα Αλκά (Πρέησλ) (Π.Φ )

4 106 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αννας Ανάσταση (Π.Φ ) Μιχάλη Αναστασίου (Π.Φ ) Χριστιανός Αναστασίου (Π.Φ ) Βασιλικής Ανδρέου (Π.Φ ) Κωνσταντίνος Ανδρέου (Π.Φ ) Μαρίκας Ανδρέου (Π.Φ ) Κούλας Ανδρόνικου (Π.Φ ) Στέλλας Ανδρόνικου (Π.Φ ) Αντρέα Αντρέου (Π.Φ ) Μάριου Αντρέου (Π.Φ ) Παρασκευής Αντρέου (Π.Φ ) Πετρσύλας Αντωνίου (Π.Φ ) Αρτεμις Αρτεμίου (Π.Φ ) Δέσποινας Άσσια (Π.Φ ) Μάριου Βαλιαντή (Π.Φ ) Ανέστη Βασιλείου (Π.Φ ) Μάριου Βασιλείου (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Λο'ίζου Λο'ίζου, από τις 15 Ιουνίου 2005, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνεται. (Π.Φ.31147) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνονται: Αυγής Ανδρέου (Π.Φ ) Μαρίας Ανδρέου (Π.Φ ) Κώστα Ανδρόνικου (Π.Φ ) Βασουλας Βασιλείου (Π.Φ ) Δέσποινας Γαβριηλίδου (Π.Φ ) Δέσττως Δημοσθένους (Π.Φ ) Βαλεντίνου Δρουσιώτη (Π.Φ ) Πηνελόπης Δρουσιώτου (Π.Φ ) Ειρήνης Ρ. Έλληνα (Π.Φ ) Κώστα Ζήνωνος (Π.Φ ) Ανδριανής Ιωάννου (Π.Φ ) Παρασκευής Ιωάννου (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνονται: Κατερίνας Μελέτη (Π.Φ ) Μάριου Μυλωνά (Π.Φ ) Άννας-Μαρίνας Σκοττ (Π.Φ ) Ελένης Σωτηρίου (Π.Φ ) Ανδρούλας Σωφρονίου (Π.Φ ) Αντριας Χαραλάμπους (Π.Φ ) Χαράλαμπου Χαραλάμπους (Π.Φ ) Δωρίτας Χατζηχαραλάμπους (Π.Φ ) Ειρήνης Χριστοφή (Π.Φ ) Ηλία Χριστοφίδη (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 17 Ιανουαρίου 2011, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνονται: Νικολίνας Βασιλείου (Π.Φ ) Σωκράτη Βρυώνη (Π.Φ ) Ελένης Δημητρίου (Π.Φ ) Αντρέα Ελισσαίου (Π.Φ ) Κωνσταντίνου Μιχαήλ (Π.Φ ) Μαρίνας Σάββα (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Μαριάννας Πική, από τις 17 Ιανουαρίου 2011, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Μήνας Οικονομίδου, από τις 16 Νοεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές και Δημόσιας, στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας, επικυρώνεται, (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ελένης Κωνσταντίνου-Λεμέσιου, από τις 16 Νοεμβρίου 2009, ατη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές και Δημόσιας, στην ειδικότητα της Αιματολογίας, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 16 Νοεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, Ιατρικές και Δημόσιας, στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής, επικυρώνονται:

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ηλία Ζήνωνος (Π.Φ.34265) Οεονίτσας Δαμασκηνού (Π.Φ.34266) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Κωνσταντίνου Λαζάρου, από τις 4 Ιανουαρίου 2010, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, Ψυχικής, στην ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 4 ίανουαρίου 2010, στη μόνιμη θέοη Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, Ψυχικής, στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής, επικυρώνονται: Γεώργιου Γεωργίου (Π.Φ.34667) Άρτεμις Καλυβωκά (Π.Φ.34668) Δημήτρη Σκουρίδη (Π.Φ.34669) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ελένης Θωμά, από τις 2 Μαΐου 2011, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, Ιατρικές και Δημόοιας, στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, επικυρώνεται. (Π.Φ.35449) Αριθμός 88 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Η κ. ΤιμοΒέα Ζήνωνος, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 23 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Ευανθία Π. Ιωαννίδου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 20 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Αριθμός 89 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ 1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης-συντάξιμης θέσης Βιβλιοθηκονόμου (κλίμακα Α8-Α10-Α11). 2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα και os βασικοί όροι απασχόλησης, καθορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης. 3. Οι αιτητές οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα παρακαθίαουν σε γραπτή εξέταση. Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση, στην οποία θα κληθεί αριθμός υποψηφίων που θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας και τη λεπτομερή προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου {Δημοτικό Μέγαρο), τηλ Ζ-3, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου 5. (α) Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του Δήμου μέχρι και την Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου Τονίζεται ότι η ίδια προθεσμία ισχύει και νια την παραλαβή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση : Δήμος Πάφου, Τ.Θ , 8100 Πάφος, (β) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό πληρωμής τέλους συμμετοχής στη διαδικασία ύψους Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα όπως προβλέπεται στο έντυπο αίτησης ή 8α ληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του τέλους συμμετοχής στη διαδικασία, δε θα ληφθούν υπόψη.

6 108 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Α Ρ ]βμό( : 90 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πρόσληψη δύο Λογιστικών Λειτουργών με καθεστώς εργοδοτουμένου καθορισμένης διάρκειας στο Δήμο Πάφου 1.0 Δήμος Πάφου γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης που διεξήχθη στις , κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που παρακάθισαν σ' αυτή: ΑΡ. η i ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝίΚΑ {25 μονάδες) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ (45 μονάδες) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (15 μονάδες) ΑΓΓΛΙΚΑ {15 μονάδες) ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑΣ (100 μονάδες) Ο α. α 1. < 45 > ,375 26,100 12,000 13,950 69, ,500 36,225 11,250 6,000 68, ,125 18,000 9,750 12,075 60, ,000 36,675 11,250 2,250 69, ,875 16,650 10,425 13,425 61, ,125 25,313 5,250 10,725 60, ,500 27,563 8,250 5,250 58, ,375 15,863 11,250 12,375 57, ,625 21,263 3,750 12,225 54, ,375 18,900 3,000 13,575 54, ,750 15,413 4,125 13,275 52, ,375 13,950 8,250 11,100 50, ,750 29,475 4,200 6,825 47, ,500 15,075 11,250 11,700 46, ,000 18,338 5,250 4,500 46, ,125 13,838 5,625 8,400 44, ,250 26,100 1,500 12,675 43, ,875 12,713 2,475 9,225 43, ,625 22,050 0,000 5,250 42, ,500 27,113 11,100 0,000 42, ,875 9,225 0,000 12,300 42, ,375 16,763 4,800 4,500 41, ,125 11,138 7,500 5,250 41, ,750 14,625 0,750 6,675 39, ,875 8,325 3,750 8, ,750 15,300 4,500 3,600 38, ,875 9,225 0,150 9,975 36, ,875 7,425 1,500 9,375 36, ,625 12,713 1,950 3,675 33, ,375 4,500 4,500 10,500 33, ,625 6,638 5,700 3,750 32, Σ ,000 6,975 1,500 5,250 31, ,375 9,675 5,625 1,875 31, ,500 4,275 4,650 3,750 31, ,375 5,400 2,025 6,000 30, ,250 7,875 0,000 5,250 28, ,875 7,988 0,450 1,500 27, ,000 2,925 5,250 4,125 25, ,500 10,800 0,150 9,000 24, ,875 6,075 0,000 1,500 24, ,750 4,500 7,500 5,250 21, ,375 0,000 0,000 0,000 15, Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, ημερ : (α) Στην προφορική εξέταση θα κληθούν ο; υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σε αριθμό τριπλάσιο των κενών Θέσεων, κατά σειράν βαθμολογικής κατάταξης. Σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, "επιτυχών στη γραπτή εξέταση" είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέοο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον, (β) ΣΕ περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των κενών θέσεων, στην προφορική εξέτααη θσ κληθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση. 3. Με βάση τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 της παρούσας και με δεδομένο ότι ο αριθμός των ατόμων προς πρόσληψη είναι δύο και θ! επιτυχόντες υποψήφιοι είναι τρεις, στην προφορική εξέταση που θα διεξαχθεί θα κληθούν μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι, δηλαδή οι έχοντες αριθμό υποψηφίου 45, 82 και Οι υποψήφιοι ο! οποίοι θα κληθούν στην προφορική εξέταση, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, 5. Η παρούσα ανακοίνωση είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου

7 Αριθμός 91 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑ! ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Η Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(4)(ε), του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011, τους Οριστικούς Πίνακες των προσοντούχων αιτητών, με σειρά προτεραιότητας, για τις ανάγκες του Γραφείου του Ελληνοκύπριου Εκπροσώπου οτη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους. ΠΡΟΣΟΝΤΟΧΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ! ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝθΡΩΠΟΛΟΓΟΥ/ΟΣΤΕΟΛΟΓΟΥ Α/Α Α. Δ. Τ. ' Μόρια 1 ΑΒ ,40 2 ΑΕ , , ,00 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ/ΟΣΤΕΟΛΟΓΟΥ Α/Α ΑΔΤ Μόρια 1 ΑΕ , , , , ,20 6 Χ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ Α/Α Α. Δ.Τ Μόρια 1 ΑΕ , , , , , , , ,20 _9 Χ , , , ,50 13 j , , , , ,00

8 110 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,00 19 Α , , , , , , ,20 27 Χ , , , , , , , , , ,00

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑριΘμός 92 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουρνείο, δημοσιεύει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (5) του άρθρου 4 των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτίκή Υπηρεσία Νόμων του 1995 έως 2011, ονομαστικό κατάλογο όλων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2011, κατά δέσμη καθηκόντων και με αριθμητική σειρά κατάταξης, βάσει τής προγενέστερης ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. Για την αριθμητική σειρά κατάταξης σε περιπτώσεις ίδιας ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, λήφθηκε η ημερομηνία γέννησης με βάση τον πιο πάνω Νόμο. Σύμβασης Αορίστοιι 1 Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Σίμος Συμεωνίδης 26/9/ Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Ανδρέας Ιωάννου 25/1/ Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Νίκη Περδίου 26/8/ Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Παρασκευάς Αντωνίου 31/12/ Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Ελένη Προδρόμου 1/10/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Ξένια Γεωργιάδου 25/1/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Έλενα Στυλιανίδου 25/1/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Έλενα Παιταθεοδότου 31/10/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Γεωργία Παρθενίου 3/11/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Μαρία Αλεξάνδρου 11/11/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Ανδρέας Αλεξάνδρου 2/4/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Στέλλα Γεωργίου Ασσιώτη 12/5/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Χριστίνα Σαββίδου Καζαμία 2/12/ Ψυχικής Κλϊνική Ψυχολόγος Στεφάνια Σταυρίδοιι

10 112 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Κλινική Ψυχολόγος Μαρία Εξαδάκτυλου Κλινική Ψυχολόγος Αντρούλλα Χριστοφή Κλινική Ψυχολόγος Άννα Θεοχαρίδου Κλινική Ψυχολόγος Παντελίτσα Μαυροκωνσταντή Κλινίκή Ψυχολόγος Τζεμιλέ Μουσταφά Κλινική Ψυχολόγος Γιάννα Χ"Παναγή Κλινικός Ψυχολόγος Φίλιπ Σαββίδης Κλινική Ψυχολόγος Μαρία Γεωργίου Muletier Κλινική Ψυχολόγος Πηνελόπη Ρεπάσου Κλινική Ψυχολόγος Χριστοδούλου Εύη Κλινική Ψυχολόγος Αγγελική Κωνσταντίνου Κλινική Ψυχολόγος Μάρλεν-Μαρία Κωνσταντίνου Κλινική Ψυχολόγος Μαίρη Ευαγγέλου Κλινικός Ψυχολόγος Χρίστος Θεοφάνους Ψυχικής Κλινική Ψυχολόγος Αντιγόνη Βααιλειάδου Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Εργοθεραπεύτρια Ειρήνη Κλεόπα Εργοθεραπεύτρια Μαρία Θεοδώρου Εργοθεραπεύτρια Αυγή Ζησίμου Χρίστου

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Α Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Εργοθεραπευτής Γιάννης Λεμονή Εργοθεραπεύτρια Μαρία ΠούλΑου Εργοθεραπεύτρια Μαρία Α.Κκεσέ Εργοθεραπευτής Αγαθοκλής Θρασυβούλου Εργοθεραπευτής Μαρίος Χαραλάμπους Ψυχικής Εργοθεραπευτής Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου Ψυχικής Ψυχικής Εργοθεραπεύτρια Νάντια Λαμάρη Εργοθεραπευτής Χριστόφορος Παμπακάς Φαρμακοποιός Κοΰρτελλου Κωνσταντίνο 5/2/2006 Φαρμακοποιός Χατζηιωάννου Ευριδίκη 5/2/2006 Φαρμακοποιός Νικολάου Νίκος 5/2/ Φαρμακοποιός Οικονομίδου-Αβρααμίδου Μαρία-Ελένη 19/2/ Φαρμακοποιός Μιχαήλ-Χριστοδούλου Αγάθη 25/2/2006 Φαρμακοποιός Γεωργίου Βιολέτα 27/2/2006 Φαρμακοποιός Παπανικολάου Γιώργος 4/3/2006 Φαρμακοποιός Πετρίδου Μαρία 15/10/2006 Φαρμακοποιός Πέτρου- Σεϊμένη Χριοτοθέα 27/2/2007 Φαρμακοποιός Μιχαηλίδου-Κόνια Ελένη 27/2/2007

12 114 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Α/Α Τμήμα/ Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 11 Φαρμακοποιός Χατζηβασίλη Φρόσω 27/2/ Φαρμακοποιός Σαββίδης Αιμίλιος 7/4/2007 Φαρμακοποιός Φουσκωτού Ελένη 25/10/2007 Φαρμακοποιός Μασλιούκοβ Λεονίτοβις 25/10/2007 Φαρμακοποιός Ζορλή Ανδρούλα 22/11/2007 Φαρμακοποιός Ευγενίου Ελένη 15/1/2008 Φαρμακοποιός Πελεκάνου-Σίζυνου Έρση 11/9/2008 Φαρμακοποιός Φρακαλά Χριστίνα 11/9/2008 Φαρμακοποιός Σοφοκλέους Κώστας 14/9/2008 Φαρμακοποιός Θεοφάνους Γαλάτεια 5/2/2009 Φαρμακοποιός Διομήδσυς Ευδοκία 6/2/2009 Φαρμακοποιός Τουμαζή Άντρη 1/3/2009 Φαρμακοποιός Κυπριανίαου Μαίρη 28/4/2009 Φαρμακοποιός Ιακώβου Μαρίνα 9/6/2009 Φαρμακοποιός Αντωνίου Μιχάλης 2/3/2010 Φαρμακοποιός Πίττα Κυριακή 1/4/2010 Φαρμακοποιός Χατζηνεοφύτου Δέσπω 3/4/2010 Φαρμακοποιός Γεωργιάδου Ελένη 25/6/2010 Φαρμακοποιός Πέτρου Οέκλα 1/7/2010

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Υπηρεοίες Φαρμακοποιός ΗΑιάδου Άντρια 11/11/2010 Φαρμακοποιός Χατζή γεωργίου Χριστίνα 4/2/2011 Φαρμακοποιός ΧριστόδουΑος ΧριστοδούΑου 1/6/2011 Φαρμακοποιός Χρηοτάκη Πέτρος 26/8/2011 Φαρμακοποιός Οικονόμου Αλέξανδρος 12/9/2011 Φαρμακοποιός Φαρμάκη Άντζελα 25/9/ Φαρμακοποιός Χατζηλαζάρου Γιώργος 17/ Τεχνικός Φαρμακείου Κτωρή Κατ ίνα 5/2/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Παμπακά Μαρίνα 7/2/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Ατσιάρη Σοφία 12/2/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Κουτσοβέντη Αδηνοΰλα 1/4/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Νικολάου Χρυστάλλα 18/5/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Ιωάννου Παναγιώτα 19/5/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Στέλιου Μαρία 2/12/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Χρίστου Ειρήνη 12/5/2007 Τεχνικός Φαρμακείου Σίμου Χαραλαμπία 25/10/2007 Τεχνικός Φαρμακείου Παπαμακαρίου Ελενα 13/6/2010 Τεχνικός Φαρμακείου Χριστόφορου Αντρη 9/1/2011

14 A 116 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ 2012 Σ ύ μ βάσης Α ορ ίστο υ Τεχνικός Φαρμακείου Σαζός Δημήτρης 13/10/2011 Τεχνικός Φαρμακείου Κωστουρή-Πάλλα Μαρία 7/11/2011 Τεχνικός Φαρμακείου Παττακυριακού Μαρία 16/12/ Τεχνικός Χημείου Χ" Βασιλείου Βάσος 8/2/2006 Τεχνικός Χημείου Δημητρίου Μαρία 14/2/2006 Τεχνικός Χημείου Κτωρίδης Ανδρέας 22/2/2006 Τεχνικός Χημείου Στεφανή Δημήτρης 22/3/2007 Τεχνικός Χημείου Κασσετά Γλυκερία 11/10/2007 Τεχνικός Χημείου Ορφανίδου Μαρία 14/10/2007 Τεχνικός Χημείου Κουκκίδου Άντρη 2/11/2007 Τεχνικός Χημείου Προδρόμου Σοφία 9/10/2008 Τεχνικός Χημείου Πουλλή Ευδοκία 26/12/2008 Τεχνικός Χημείου Αλεξάνδρου Αλέξης 8/5/2009 Τεχνικός Χημείου Κωνσταντίνου Παναγιώτης 12/1/2010 Τεχνικός Χημείου Παρασκευή Ελένη 22/1/2010 Τεχνικός Χημείου Παναγιωτίδου Λεύκια 6/2/2010 Τεχνικός Χημείου Σωτηρίου Αντώνης 26/2/2010 Τεχνικός Χημείου Κολοκαοίδου Κωνσταντίνα 16/3/2010

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α/Α Τμήμα / Υπηρεσία θέση Ονοματεπώνυμο Τεχνικός Χημείου Τζιονή Ελένη 6/6/2010 Τεχνικός Χημείου Κλαβαριώτη Μαρία 17/6/2010 Τεχνικός Χημείου Ανάσταση Ελένη 13/8/2010 Τεχνικός Χημείου Τακούση Αφροδίτη 5/9/2010 Τεχνικός Χημείου Κωνσταντίνου Κυριακή 16/12/2010 Τεχνικός Χημείου Αγγελή Άντρη 29/12/2010 Τεχνικός Χημείου Γεωργιάδου Βασιλική 20/1/ Τεχνικός Χημείου Χρίστου Κάλια 15/9/2011 Σύμβασης Αορίοτου 1 Οδοντιατρικές 2 Οδοντιατρικές Οδοντιατρικός Λειτουργάς 2ης Τάξης Οδοντιατρικός Λειτουργός 2ης Τάξης Νεοπτόλεμος Θεοδούλου 5/2/2006 Ανδρεούλα Νίκανδρου 10/10/ Οδοντιατρικές Οδοντιατρικός Λειτουργός 2ης Τάξης Α/Α Τμήμα /Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο Χρίστος Κούννας 24/1/ Οδοντιατρικές 2 Οδοντιατρικές 3 Οδοντιατρικές 4 Οδοντιατρικές 5 Οδοντιατρικές Τεχνικός Οδοντιατρικού Τεχνικός Οδοντιατρικού Τεχνικός Οδοντιατρικού Τεχνικός Οδοντιατρικού Τεχνικός Οδοντιατρικού Πόλυ Βαλιαντή 16/11/2006 Ιωάννα Σάββα 15/5/2000 Μαρία Ιωάννου 8/10/2008 Δημήτρης Χατζιωάννου 30/4/2009 Έλενα Τσιακκίρου 6/2/2010

16 A 118 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Οδοντιατρικές Βοηθός Οδοντιατρείου Δέσπω Καλασσίδσυ 3/4/ Οδοντιατρικές Βοηθός Οδοντιατρείου Αντώνης Μαγιάς 23/11/ Οδοντιατρικές Βοηθός Οδοντιατρείου Ανδρούλα Κωνσταντίνου 21/8/ Ιατρικές Ι. Λ. 1 ης Τάξης Αίματολογίας Μιχάλης Μιχαήλ 25/11/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Ακτινολογίας Οξάνα Τσεκρύ Αργυρού 8/4/2011 Α/Α Τμήμα /Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 1 ίατρικές 2 Ιατρικές 3 Ιατρικές ί.λ. 1ης Τάξης Αναισθησιολογίας Ι.Λ. 1ης Τάξης Αναισθησιολονίας ί.λ. 1ης Τάξης Αναισθησιολογίας Εμίρ Γκιούλ 15/9/2006 Ηλίας Ξινής 18/5/2009 Rasa Ivanoviene 22/7/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Βασίλειος Μπάκας 1/4/ ίατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Νίκος Θεολόγος 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Χρυστάλλα Παπαχριστοφόρου 1/4/ Ιατρικές ί.λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Νίκη Καραβιώτου 15/5/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Λένια Καμπανέλλα 1/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Ανδρούλλα Ματπτουρίδη 16/3/ ίατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Ειρήνη Σαββίδου 23/3/2007

17 TMHftflA A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές!.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Χρύσω Κωνσταντινίδου 3/3/ i α τρι κές Υπη ρε σίες Ι.Α. 1ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Τιμόθεος Κοζάκος 5/3/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Ιατρικής!ωάννης Πουμπουρίδης 1/5/ Ιατρικές 2 Ιατρικές 3 Ιατρικές 4 Ιατρικές 5 Ιατρικές 6 Ιατρικές 7 Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής!.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Χειρουργίκής Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενίκής Χειρουργικής Ιωάννης Βασιλειάδης 1/4/2006 Ανδρέας Στυλιανού 1/4/2006 Στέλλα Χαραλάμπους 1/4/2006 Βάσω Παπαηροδόρου 2/2/2007 Χρίστος Θρασυβούλου 15/11/2008 Άλκηστη Νικολάου 1/2/2009 Τάσος Αναστασίου 18/6/ Ιατρικές ).Λ. 1ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Μιχάλης Παπαγεωργίου 14/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γυναικολογίας Βασίλειος Βασιλείου 1/5/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Καρδιολογίας Ηρούλα Θεσχάρου 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Καρδιολογίας Χαράλαμπος Τσουρμπαζίδης 25/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Καρδιολογίας Αντώνης Λούτσιος 1/3/2009

18 120 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Αροδίτης 18/8/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Κυπαραλογίας Μιχάλης Μιχαήλ 21/11/2009 ' 1 Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Νεφρολογίας Αλεξία Παναγίδου 10/5/ Ιατρικές ί.λ. 1 ης Τάξης Ορθοπεδικής Νικόλαος Βασούρης 25/12/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Ορθοπεδικής'"' Κωνσταντίνος Ζωδιάτης 11/8/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Οφθαλμολογίας Αντώνης Υψσρίδης 16/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Οφθαλμολογίας Αναστασία Ιακώβου Έκπε 10/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παθολογίας Θεογνωσία Χαννή 12/1/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παθολογίας Ειρήνη Σαββίδου 25/3/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παθολογίας Α ιμιλία Παλάζη 18/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Βάντα Κουλουντή 1/7/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παιδιατρικής Γκαλίνα Ανδρέου 1/1/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παιδιατρικής Ντολόρες Μουγιάση 1/4/2007

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Α 121 Συ μ β ασης Ααρ ί στο υ 4 Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Στέλλα Νίκολάου 2/8/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Ανδρέας Λυσάνδρου 5/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Ρεβέκα Γεωργίου 5/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παιδιατρικής Παναγιώτα Ταντελέ 12/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παιδιατρικής Ανδρέας Ρουσουνίδης 22/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Ιωάννης Ιωάννου 11/8/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Πλαστικής Χειρουργικής Ιωάννης Κωτσάκης 1/1/2008 Σύμβαοης Αορίστου 1 Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Κασάπης 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Αιμιλία Αλεξάνδρου 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Βιολίνα Πέτρου 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Παντελάκης Διονυσσίου 1/4/ ιατρικές Ι.Λ. 2ής Τάξης Θεμούλα Αποστόλου 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Γεώργιος Χριστοφή 1/6/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ανδρούλα Αποστολίδου 1/6/ Ιατρικές (.Λ. 2ης Τάξης Αναστασία Νικολάου 1/11/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Κυριακή Παναγή 15/12/2006

20 122 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης ΕΑένη Ζαχαροπούλου 31/12/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαρία Σιαμούνκη 13/2/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης ΣτέλΛα Κουμουρή 3/5/ ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Αντώνης Νικάνδρου 1/7/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Σπύρος Συμεωνίδης 22/2/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Χρυστάλλα Πρέστου 10/4/ Ιατρικές!.Λ. 2ης Τάξης Θεμιστοκλής Θεμιστοκλέους 20/6/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Σωτηρούλα Ζαβλή 2/7/ Ιατρτκές Ι.Λ. 2ης Τάξης Μάρτιν Αχιλλέως 31/8/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Βάσος Παντελή 30/11/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Λάμπρος Λαμττριανού 26/12/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαρίνα Ζαμπά 5/2/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαρία Ιωακείμ 13/2/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Κωνστάντια Φυσεντζίδου 15/6/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ανδρέας Κάουρος 17/7/ Ιατρικές ί.λ. 2ης Τάξης Νεκτάριος Σιδηρόπουλος 14/11/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Ρενάτα Σαββίδου 21/12/ ίατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Ηλίας Παπαδόπουλος 25/12/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Σοφία Γρηγορίου 2/3/2010

21 ΕΠΙΣΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ταριέλ Τσιτλίδης 3/3/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαξίμ Ντιντιτσέγκο 5/4/ Ιατρικές i Α 2ης Τάξης Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 6/4/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ιωάννης Χριστοφίδης 26/5/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης ΙβάνΜπένζιαμιν 26/8/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαρία Φράγκου 3/9/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μιχάλης Χινής 2/10/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Αικατερίνη Χ" Βασιλείου 10/10/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Χριστιάνα Αλ Κασέμ 22/10/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου 2/11/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Σταύρος Κυπερέσης 23/12/ Ιατρικές! Α 2ης Τάξης Γαλάτεια Λαμπριανίδου 14/1/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ιωάννης Καλός 31/1/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Χαρίλαος Ταπανίδης 1/2/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Θεογνωσία Κουττπαρή 31/3/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Σωτήρης Πάμπου 19/11/2011 Α/Α Τμήμα/ Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 1 Ιατρικές Ακουολόγος Μαρίνα Καλλίμαχου 1/11/ Ιατρικές Ακτινογράψος Μαρούλα Κλεοβούλου 1/4/2006

22 124 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Α/Α Τμήμα / Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμα 2 Ιατρικές Ακτινογράφος Αθανάσιος Αθανασίου 1/4/ Ιατρικές 4 Ιατρικές 5 Ιατρικές 6 Ιατρικές 7 Ιατρικές 8 Ιατρικές 9 Ιατρικές 10 Ιατρικές 11 Ιατρικές 12 Ιατρικές 13 Ιατρικές 14 Ιατρικές 15 Ιατρικές 16 Ιατρικές 17 Ιατρικές 18 Ιατρικές 19 Ιατρικές 20 Ιατρικές Ακτινονράφος Ακτινογραφος Ακπνογράφας Ακτινονράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράψος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Παναγιώτης Καλάβάτης 15/6/2006 Κυριάκος Παπασάββας 1/9/2006 Ανδρούλα Πογιατζή 14/5/2007 Παναγιώτης Ζάκος 27/2/2008 Δέσποινα Παπαδοπούλου 27/9/2008 Κατερίνα Χριστοφή 3/10/2008 Πανικός Χριστόφορου 3/1/2009 Πετρούλα Κίρκια 20/5/2009 Φροσούλα Ασιώτου 9/6/2009 Γιώργος Γεωργίου 5/8/2009 Ξένια Παντελή 29/5/2010 Άννα Πατταϊωακείμ 31/5/2010 Χριστόφορος Χριστοφή 3/7/2010 Δημήτριος Τίκκης 12/11/2010 Αγγέλα Χαραλάμπους 19/11/2010 Βασίλης Βασιλείου 9/12/2010 Ελένη Κυριάκου 27/2/2011 Μαρία Φ α τσίτα 19/3/2011

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 22 Ιατρικές 23 Ιατρικές Ακτινογράφος Ακτινο γράφος Ακτινογράφος Ξένια Καυκαρκαύ 22/3/2011 Αγγελος Χριστοδούλου 25/3/2011 Αντρη Χρίστου 3/4/ Ιατρικές Ακτινογράφος Ελένη Παπασωζόμενου 9/5/ Ιατρικές Νεκροτόμος Αεωνίδας Ζήνωνος 1/2/ Ιατρικές 2 Ιατρικές 3 Ιατρικές 4 Ιατρικές 5 Ιατρικές 6 Ιατρικές Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Φάνος Χατζηπαύλου 1/4/2006 Πολυξένη Γλυκή 1/4/2006 Ανδρούλα Πέτρου 15/11/2006 Άδωνης Τσολάκης 16/3/2010 Μαρία Χατζηλοϊζαυ 2/7/2010 Τούλα Σπανού 26/7/ Ιατρικές Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τζούλη Μακρή 21/11/ Ιατρικές 2 Ιατρικές Τεχνολόγος Ισοτόπων Τεχνολόγος Ισοτόπων Χαρίκλεια Χριστοδούλου 1/4/2006 Κατερίνα Χ" Τοφή 9/11/ Ιατρικές Τεχνολόγος Ισοτόπων Νεόφυτος Φασουλιώτης 1/δ/ Ιατρικές Τεχνολόγος Ισοτόπων Χαρούλα Χαραλάμπους 26/10/2008

24 A 126 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 6 Ιατρικές Τεχνολόγος Ισοτόπων Τεχνολόγος Ισοτόπων Αντρη Παναγή 3/11/2008 Λάμπρος Λάμπρου 11/3/ Ιατρικές 2 Ιατρικές 3 Ιατρικές 4 Ιατρικές 5 Ιατρικές 6 ιατρικές 7 Ιατρικές 8 Ιατρικές 9 Ιατρικές 10 Ιατρϊκές 11 Ιατρικές 12 ίατρικές 13 Ιατρικές 14 Ιατρικές 15 Ιατρικές 16 Ιατρικές ΤεχνολόγοςΝοσοκομειακού Τεχ ν ολό γος Ν ο σο κο μ ε ία καύ Θεοδώρα Σωφρονίου 1/2/2006 Δέσποινα Νεοκλέους 1/4/2006 Βασίλική Κασενίδου 1/4/2006 Δέσποινα Παπαδοπούλου 1/4/2006 Μαριάννα Αναστασιάδου 1/4/2006 Ηλιάνα Σαββίδου 1/4/2006 Χριστιάνα Ιωάννου 1/4/2006 Λουκία Παναγιώτου 1/4/2006 Φόνος Παπανικολάου 1/4/2006 Νατάσα Νικολάου 1/4/2006 Ιωάννα Τσιαμπάρτα 1/4/2006 Ειρήνη Αριστείδου 1/4/2006 Ριάνα Αντωνιάδου 1/5/2006 ΛούκαςΚυθραιώτης 15/9/2006 Χρυσούλα Ευθυμίου 1/11/2006 Νικολέττα Ανδρέου 15/11/2006

25 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 18 Ιατρικές 19 - Ιατρικές 20 Ιατρικές 21 Ιατρικές 22 Ιατρικές 23 ιατρικές 24 Ιατρικές 25 Ιατρικές 26 Ιατρικές 27 Ιατρικές 28 Ιατρικές 29 Ιατρικές 30 Ιατρικές 31 Ιατρικές 32 Ιατρικές 33 Ιατρικές 34 Ιατρικές 35 Ιατρικές ΤεχνολόγοςΝοσοκομειακού Χρυστάλλα Κώστα 15/11/2006 Χρυστόλλα Λαζάρου 15/11/2006 Μαρία Καπελλίδου 1/12/2006 Χριστοφίνα Ματσάγκου 25/4/2007 Μόρψω Σάββα 4/5/2007 Ιβάνα Κυριακίόη 19/10/2007 Σαπφώ Μιχαήλ 25/10/2007 Βάσω Π ιερή 25/10/2007 Παύλος Νεοκλέους 27/10/2007 Δέσπω Γεωργίου 3/11/2007 Κωνσταντίνος Παπαντωνίου 8/12/2007 Μ α ρ ία Χ ρι σ τοδούλο υ 1/1/2008 Κατερίνα Στυλιανού 11/1/2008 Ευαγγελία Παύλου 1/2/2009 Κυριάκος Τσιήρτος 3/4/2008 Μάριος Χαραλάμπους 3/4/2008 Μαρία Τσαγκάρη 3/4/2008 Χρίστος Περικλέους 3/4/2008 Μαρίνα Μάνουλου 3/4/2008

26 A 128 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ίατρικές 37 Ιατρικές 38 Ιατρικές 39 Ιατρικές 40 Ιατρικές 41 Ιατρικές 42 Ιατρικές 43 Ιατρικές 44 Ιατρικές 45 Ιατρικές 46 Ιατρικές 47 Ιατρικές 48 Ιατρικές 49 ιατρικές 50 Ιατρικές 51 Ιατρικές 52 Ιατρικές 53 Ιατρικές 54 Ιατρικές Φειδίας Τορνάρης 3/4/2008 Νεόφυτα Χειριπή 3/4/2008 Ιωάννα Κουντουριώτου 3/4/2008 Μάριος Γεωργίου 3/4/2008 Χριστιάνα Φιάκου 3/4/2008 Έλενα Χαραλάμπους 3/4/2008 Μαρία Μανώλη 5/4/2008 Ελένη Λουκαϊδσυ 6/4/2008 Στέλλα Σάββα 9/4/2008 Αντώνης Αντωνίου 10/4/2008 Μιλτιάδης Γλυκής 10/4/2008 Γεώργιος Θεμιστοκλέους 2/5/2008 Χριστιάνα Σταυράκη 13/5/2008 Χριστίνα Μανώλη 29/9/2008 Θωμάς Νικολάου 3/10/2008 Νεοκλής Παρασκευά 10/10/2008 Στέλλα Χριστοφόρου-Πέτρου 17/10/2008 Γεωργία Γεωργίου 17/10/2008 Γεωργία Χατζηλαμπή 17/10/2008

27 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 56 Ιατρικές 57 Ιατρικές 58 Ι ατ ρι κ ες Υπη ρε σίες 59 Ιατρικές 60 Ιατρικές 61 Ιατρικές 62 Ιατρικές 63 Ιατρικές 64 ίατρικές 65 Ιατρικές 66 Ιατρικές 67 Ιατρικές 68 Ιατρικές Μαρίνα Πολυβίου 17/10/2008 Σίλβια Επιμηθέα 17/10/2008 Χαρούλα Ανδρέου 3/11/2008 Ιωσήφ Ιωάννου Προδρόμου 3/11/2008 Κωνσταντία Χαραλάμπους 3/11/2008 Γεωργία Κεφάλα 5/11/2008 Μαρία Παναγιώτου 20/11/2008 Νικόλ Φαντομά 8/12/2008 Ζηνοβία Κτωρή 24/1/2009 Μύρια Στυλιανού 2/4/2009 Νικολέττα Πυργωτού 2/5/2009 Μαρίνα Παπαμιχαήλ 13/5/2009 Ελίζα Π ιερή 19/5/2009 Αναστασία Δαμασκηνού 26/9/ Ιατρικές Ευσταθία Κωνσταντίνου Χρίστου 3/1/ Ιατρικές 71 Ιατρικές 72 Ιατρικές 73 Ιατρικές Χρυστάλλα Τράχηλου 4/1/2010 Φανίτσα Θεοφάνους 19/1/2010 Ελένη Πουλλή 15/2/2010 Κώστας Κωνσταντίνου 2/4/2010

28 A 130 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 75 Ιατρικές 76 Ιατρικές 77 ιατρικές 78 Ιατρικές 79 Ιατρικές 80 Ιατρικές 81 Ιατρικές 82 ίατρικές 83 Ιατρικές 84 Ι ατ ρι κέ ς Υπη ρεσίε ς 85 Ιατρικές 86 Ιατρικές 87 Ιατρικές 88 Ιατρικές 89 Ιατρικές 90 Ιατρικές 91 Ιατρικές 92 Ιατρικές Αγγέλα Κ. Σάββα 3/4/2010 Μαρία Λαζάρου 8/4/2010 Νιόβη Θεοφάνους 22/4/2010 Γεωργία Παπαϊωάννου 29/4/2010 Ιουλιέττα Λιάτσου 12/5/2010 Χριστίνα Κακολή Ί 2/5/2010 ΓΙαύλοςΠαπαδόπουλος 19/5/2010 Κυριάκος Παλλίκαρος 19/5/2010 Νίκη Νικόλα 20/5/2010 Έλενα Ανδρέου 4/6/2010 Χλόη Ιωάννου 14/6/2010 Τασούλα Κοιλιάρη 26/0/2010 Ανδρέας Ψαράς 12/10/2010 Παναγιώτης Πέτρου 25/10/2010 Κώστας Λυσάνδρου 29/10/2010 Μαριλένα Χρύσανθου 29/10/2010 Στέλιος Ιακωβίδης 2/11/2010 Ελεάνα Παπαϊακώβου 1/3/2011 ΜαρίναΞενοφώντος 1/3/2011

29 TrVlMMA A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 94 Ιατρικές 95 Ιατρικές 96 Ιατρικές 97 Ιατρικές 98 Ιατρικές 99 Ιατρικές Μαρία Σάββα 1/3/2011 Παναγιώτα Αχιλλέως Ανδρέου 8/3/2011 Αντωνία Κίτρου 15/3/2011 Θεοδώρα Γαλανάκη 15/3/2011 Παναγιώτα Βρακά 3/5/2011 Χριστιάνα Μπούτσιου 2/12/2011 Άντρη Σάββα 24/12/ Ιατρικές Υγειονομίκός Επιθεωρητής Αννα Ιωαννίδου 1/12/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Αλεξάνδρα Ντουβετζίδου 14/12/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Αντρια Πολυκάρπου 3/10/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Ανδρούλα Αυγουστή 3/10/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Χρυστάλλα Χριστόφορου 4/10/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Ειρήνη Αριστοδήμου 23/4/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Μαρία Οικονόμου 13/2/2010 >i Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Αλίκη Χατζήφαίδωνος 5/3/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Χριατίνα Κνέκνα 14/10/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Μαρία Δημητριάδου 1/2/2006

30 132 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Παναγιώτα Βασιλείου 1/4/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Γεωργία Χριστοφή 1/4/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Βασιλική Παπούη 1/6/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ανθίας Προκοπή 15/11/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Έλενα Παπαδοπούλου 1/12/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ευριδίκη Νικολάου 15/7/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Σταύρος Σταυρίδης 10/8/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ελένη Χαλωφτή 20/8/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ζωή Ανδρέου 25/8/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Έλενα Αντωνίου 14/9/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Έλενα Γεωργίου 11/2/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Κωνσταντίνο Παρασκευα 25/2/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ανδρέας Γιαννή 7/3/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Αναστασία Σαμαρά 24/5/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Αγαθοκλής θεοφάνσυς 25/12/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Βαρβάρα Φιάκου 3/6/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Χριστίνα Φακοντή 3/6/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Θεοδώρα Κωνσταντίνου 5/7/2010

31 ΤΙΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ !ατρ!κές Φυσιοθεραπευτής Πολυάννα Παντελίδου 24/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός ΚάνθερΧρυσούλλα 1/8/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Barrett Geraid 1/9/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Συμεού Lynne 29/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λεπουργός Κουτέλιδα Ελένη 3/2/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ακριβοπούλου Μποζιυταρκα 16/03/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Σάββα Μαριάννα 29/3/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μιχαλοπούλου Μικλένα 31/7/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Στεφανίδου Γεωργία 27/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Κωνσταντίνου Έλενα 28/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ευαγγέλου Πέτρος 05/01/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Βανδώρος Ανδρέας 11/4/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μακρή Θεοδώρα 07/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χριστοδούλου Σωκράτης 19/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Νεάρχου Ρένος 23/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευπκός Λειτουργός Ράκονιατς Αιμιλία 26/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Αντωνίου Χρυσοβαλάντω 26/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μαλάης Γιώργος 28/10/2010

32 A 134 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Κουντουρέτη Αντώνιο 30/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευπκός Λειτουργός Σωκράτους Κλεοπάτρα 8/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ανδρέου Αθηνά 11/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Κυριάκου Θεόδωρος 12/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Κατσιατής Στέλιος 18/11/ Νοσηλευπκές Νοσηλευπκός Λειτουργός Ζάγκουλου Θεοδώρα 18/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργάς Παύλου Λιάνα 21/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευπκός Λειτουργός Πεττεμερίδης Πέτρος 26/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Προκοπίου Μαρία 27/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Βσσιλειάδου Νικολέττα 20/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ιωάννου Ιωάννα 23/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ζηντίλη Δώρα 22/2/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λεπουργός Πέτρου Δέσποινα 9/3/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χαραλάμπους Ανδρέας 5/4/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μελή Μελίνα 27/4/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Λοίζου Λοίζος 27/5/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χατζίρη-Μενελάου Χρυοούλλα 11/6/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Παρπούνα Ανδρούλλα 23/6/ Νοσηλευτικές Νοσηλευπκός Λειτουργός Ντζωρτζή Μαρία 27/10/2011

33 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α/Α Τμήμα /Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 37 Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Αλεξάνδρου Χαρά 5/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Αριστείδου Αλεξία 11/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μιχαήλ Μιχαηλίνα 11/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λεπσυργός Ηλία Σωτήρης 15/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Αδάμαυ Αδάμος 15/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Τουμόζου Ανδρέας 15/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ηρακλέους Κυριακή 15/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χριστοδούλου Αναστασία 18/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χαντζάρας Φώτης 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Σιαμμά Μαριάμ 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Λεπτού Μυριάνθη 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χρύσανθου Κυριακή 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Φούγγα Κλεονίκη 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λεπουργός Μιχαήλ Μαρίνα 29/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Γρηγορίου Νικολέττα 29/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Δημητρίου Μαριάννα 30/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός - Υπηρεσιών Ψυχικής ΠαιΙοτα Μαρία 6/1Ί/2Ό10

34 A 136 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Α/Α Τμήμα /Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 1 Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Γεωργίου Σαμίρα 26/01/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Κλεοβούλου Ελένη 01/02/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Σσλμία Χαρούλα 6/2/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Κονναρή Λαρίσσα 6/2/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Χατζηδημήτρη Στέλλα 09/02/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Παρσωτάκη Χριστίνα 20/4/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Ελευθερίου Μάγδα Θ. 25/07/2007

35 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 93 ΙΛΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.340 Υποτροφίες νια μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση της Κίνας νια το ακαδηυαϊκό έτος 2012/2013 Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των μελών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση, για την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση της Κίνας για το ακαδημαϊκό έτος 2012/ Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για να υποβάλουν αίτηση προς διεκδίκηση υποτροφίας. Προσόντα Υποψηφίων: Για Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master: (α) (β) Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σχετικού μκ τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών με βαθμολογία «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και άνω (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμια της Ελλάδας και άλλων χωρών) ή αγγλόφωνου πανεπιστημίου με βαθμολογία «Upper Second Class Honours» (2.1) και άνω ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 και άνω (Η.Π.Α.), και να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 35 χρόνων. Για Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου: (α) (β) Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σχετικού με τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών με βαθμολογία «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και άνω {Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμια της Ελλάδας και άλλων χωρών) ή αγγλόφωνου πανεπιστημίου με βαθμολογία «Upper Second Class Honours» (2.1) και άνω, ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 και άνω (Η.Π.Α.) στο προπτυχιακό επίπεδο και επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master, και να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 35 χρόνων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (ί) Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος / πτυχίο φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου βαθμολογικά χαρακτηρισμού (π.χ. Άριστα ή First Class Honours ή 3.80/4.00, ή Λίαν Καλώς ή Upper Second Class Honours ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00. (ϋ) Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο τελικός βαθμός του Πανεπιστημιακού Διπλώματος που έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, για όσους υποψηφίους κατέχουν δύο ξεχωριστούς πρώτους καταληκτικούς Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου Bachelor.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4684 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 211 Αριθμάς 178 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμώ 158 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 61 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη Θέση Δασκάλου, Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2011; Βιάνα Έρικσσον-Παύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση ΓεωΛογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 20 Δεκεμβρίου 2011: Ιουλία Γεωργιάδου (Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4715 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 629 Αριθμός 479 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Μάριος Παναγίδης, μόνιμος Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθµός 3829 Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004 1141 Αριθµός 2371 ΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Γιούλα Κυριάκου, διορίζεται µε δοκιµασία στη µόνιµη Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4683 Παρασκευή, IS Μαρτίου 2013 189 Αριθμός 160 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ Χαράλαμπος Α. Λεωνίδου, μόνιμος Αρχιδεσμαφύλακας, Φυλακές, προάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4656 Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 897

Αριθμός 4656 Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 897 Αριθμός 4656 Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 897 Αριθμός 734 Ο Παύλος Στόκκος, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, απεβίωσε την 1 η Νοεμβρίου 2012. (Π.Φ. 35051) Αριθμός 735 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η απόσπαση του κ. Αντώνη Χρ. Μιχαήλ, μόνιμου Ανώτερου Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Τμήμα Ελέγχου (τώρα Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων), δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4352 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 515 Αριθμός 334 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ο Ράλλης Γαβριηλίδης, Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4724 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 697 Αριθμός 554 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 553 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 701 Η Μάρθα Τσουλουπα, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 5 Νοεμβρίου 2012. (Π.Φ.26441) Αριθμός 702

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4609 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Αριθμός 4609 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 Αριθμός 4609 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 Αριθμός 333 Η Έλενα Ενταφιανου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, απεβίωσε στις 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1284 Η Αιμιλία Νικολάου, μόνιμη Ανώτερη Επιθεωρήτρια Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, απεβίωσε στις 16 Σεπτεμβρίου

Αριθμός 1284 Η Αιμιλία Νικολάου, μόνιμη Ανώτερη Επιθεωρήτρια Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, απεβίωσε στις 16 Σεπτεμβρίου Αριθμός 4500 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 1531 Αριθμός 1284 Η Αιμιλία Νικολάου, μόνιμη Ανώτερη Επιθεωρήτρια Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, απεβίωσε στις 16 Σεπτεμβρίου 2010. (Π.Φ. 18415) Η Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010 Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθμός 135 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ot πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Δημόσιου Κατήγορου, Νομική Υπηρεσία, από την 1η Φεβρουαρίου 2010: Βένη Δανιηλίδου (Π.Φ. 29882)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4692 Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013 367 Αριθμός 279 Ο Χριστόδουλος ΠαπαχριστοδούΛου, μόνιμος Διοικητικός Λειτουργός Α', Γενικό Διοικητικό Προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 582 Ο Πέτρος Χρ. Δημητρίου, μόνιμος Ανώτερος Δικαστικός 11!ουλίου2012. Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία, απεβίωσε στις (Π.Φ. 18547) Αριθμός 583 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ot πίο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4384 Παρασκευή, Ιουλίου 2009 1537 Αριθμός 942 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4558 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 1085

Αριθμός 4558 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 1085 Αριθμός 4558 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 1085 Αριθμός 798 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χρίστόφιας, με Πράξη του με Αρ. 643/2011 και ημερομηνία 5 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 Aριθμός 295 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Μαρίνος Λεμέσιος διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4593 Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 177 Αριθμός 128 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 127 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4596 Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012 217 Αριθμός 164 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 148 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4646 Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 733

Αριθμός 4646 Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 733 Αριθμός 4646 Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 733 Αριθμός 634 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας με Πράξη του με Αρ. 655/20ί2 και ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2012, διόρισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4390 Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009 1665 Αριθμός 1055 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 1. Ο κ. Γεώργιος Ασπρομάλλης, Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, προάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4619 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Αριθμός 4619 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμός 469 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 202 Αριθμός ΊΒ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 47 που δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 2ας Ιουλίου 202, ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4476 Παρασκευή, 10 Σεπΐεμβρίου 2010 1239

Αριθμός 4476 Παρασκευή, 10 Σεπΐεμβρίου 2010 1239 Αριθμός 4476 Παρασκευή, 10 Σεπΐεμβρίου 2010 1239 Αριθμός 976 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 975 που δημοσιεύτηκε οτη ν Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 5ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4485 Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010 1343 Αριθμός 1084 Ο Χρίστος Κυριακίδης, μόνιμος Διοικητής, Πολιτική Άμυνα, απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4398 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 1787 Αριθμός 1161 Η Ιλιάδα Παπαδοπούλου, μόνιμος Προϊστάμενη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4511 Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011 37

Αριθμός 4511 Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011 37 Αριθμός 4511 Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011 37 Αριθμός 52 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 51 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 25ης Ιανουαρίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα