Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 103"

Transcript

1 Αριθμός 4589 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου Αριθμός 82 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 81 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 29ης Ιανουαρίου 2012, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα καθήκοντα του λειτουργήματος του στις 31 Ιανουαρίου 2012 και από την ημέρα αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αριθμός 83 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Άγγελος Γ. Χατζηθεορής, μόνιμος Ανώτερος Γεωργικός Λειτουργός, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Μιχάλης Χατζήπαπας, μόνιμος Γεωργικός Λειτουργάς Α', Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Γεωργικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωργίας, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Παναγιώτης Γ. Καλημέρας, μόνιμος Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων Α', Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Προϊόντων, Τμήμα Γεωργίας, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Γιαννούλα Βασιλειάδου, μόνιμος Γεωργικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ. 1927S) Η κ. Ιωάννα Ι. Νικολάου, μόνιμος Εκτελεστικός Μηχανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ.17881) Ο κ. Ανδρέας Δημητρίου, μόνιμος Εκτελεστικός Μηχανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ.22262) Η κ. Μαρία Α. Τζιρτζιπή, μόνιμος Γεωργικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από την 1η Φεβρουαρίου 2012, (Π.Φ.23526) Η κ. Ειρήνη Χρυσού, μόνιμος Επιθεωρητής Εργασίας, 2ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Εργασίας, 1ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ )

2 104 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί για τις Εισπράξεις Φόρων, 1ης Τάξης, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού για τις Εισπράξεις Φόρων, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, από την 1η Φεβρουαρίου 2012; Χριστίνα Κυθραιώτου-Χαραλάμπαυς (Π.Φ ) Μαρία Ιωακείμ : (Π.Φ ) Ο κ. Αντώνιος Παύλου, μόνιμος Ανώτερος Αποθηκάριος, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, προάγεται στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, μόνιμος Βοηθός Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Δημόσιων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Αρχιεπιστάτη, Τμήμα Δημόσιων Έργων, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ.23971) Η κ. Αφροδίτη Χατζηιωάννου, μόνιμος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Επιθεωρητή, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Φλωρεντία Τσιακλή, μόνιμη Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, από τις 15 ίανουαρίου (Π.Φ.15573) Ο κ. Νικόλαος Θ. Ομήρου, μόνιμος Πρώτος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, από τις 15 Ιανουαρίου 2012, (Π.Φ ) Η κ. Μαρία Κολιού-Μαζέρη, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδιατρικής), Ιατρικές και Δημόσιας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή ΚλινικήςΤΤμήματος, Ιατρικές και Δημόσιας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, αναδρομικά από την 1η Φεβρουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Νάσω Δημητρίου (Πάγκου), μόνιμος Ανώτερος Β', Ιατρικές και Δημόσιας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνολόγου Νοσοκομειακού Α', Ιατρικές και Δημόσιας, από τις 15 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Αριθμός 84 ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ Η κ. Δήμητρα Καλλή, μόνιμος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 20 Ιανουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Αναστάσιος Παπανδρέου, Λεπουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών (με δοκιμασία), Εμπορίου και Βιομηχανίας, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 2 Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Βασιλική Βασιλείου, Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Α', πάνω σε υπεράριθμη βάση, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 20 ίανουαρίου 2012 μέχρι πς 19 Ιανουαρίου (Π.Φ.29694) Ο κ. Λδωνις Κωνσταντινίδης, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Αριθμός 85 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Η απόσπαση της κ. Ειρήνης Νεοφύτου, μόνιμου Δικηγόρου της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από την 1η ίανουαρίου 2012 μέχρι τις 31 ίανουαρίου (Π.Φ ) Η απόσπαση της κ. Θεοδώρας Παπαβαρνάβα, μόνιμου Λειτουργού Εργασίας Α', Τμήμα Εργασίας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), δυνάμει του άρθρου 47(1 ){ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από τις 2 ίανουαρίου 2012 μέχρι την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ.26924)

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η απόσπαση του κ. Νεόφυτου Χριστοδουλίδη, μόνιμου Ακόλουθου, Εξωτερικές, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, δυνάμει του άρθρου 47{1)(ε) των περί Δημόσιος Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από τις 15 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 14 Νοεμβρίου (Π.Φ ) Αριθμός 86 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ ΑΠΌΣΠΑΣΗΣ Η απόσπαση της κ. Μαρίας Μιχαήλ, μόνιμου Λειτουργού Νοσοκομειακού, Ιατρικές και Δημόσιας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διοίκηση του Υπουργείου -Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόοιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, τερματίζεται από τις 9 Ιανουαρίου (Π.Φ.33837) Αριθμός 87 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 4 Ιανουαρίου 2010, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, επικυρώνονται: Γιάννη Τ. Αναστασίου (Π.Φ ) Μαρίνου Λνιφτου (Π.Φ ) Αριστοτέλη Βασιλαρά (Π.Φ ) Κυριάκου Βασιλείου (Π.Φ ) Νίκου Βασιλείου (Π.Φ ) Δημήτρη Ευθυμίου (Π.Φ ) Χαράς Μεταξά (Π.Φ ) Βασίλη Οικονομίδη (Π.Φ ) Γιώργου Μ. Παιδονόμου (Π.Φ ) Χρίστη Η. Παναγίδη (Π.Φ ) Γεώργιου Παπαδόπουλου (Π.Φ ) Εμμανουήλ Πιερίδη (Π.Φ ) Κυριάκου Τζιωρτζή (Π.Φ ) Ευρυδίκης Πλουτάρχου-Χαραλάμπους (Π.Φ ) Ανθής Χατζηχαραλάμπους (Π.Φ ) Μαριάννας Χριστόφορου (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Μάριου Σταυρινίδη, από την 1η Φεβρουαρίου 2010, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρεϊών, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές, επικυρώνονται: Γιαννάκη Ταμάνη (Π.Φ ) Γεωργίου Τριφταρίδη (Π.Φ ) Σταύρου Χαραλάμπους (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Έλενας-Χάρις Σαββίδου, από τις 2 Ιανουαρίου 2009, στη μόνιμη θέση Λεπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Έλενας Παπαμιλτιάδους-Νικολάου, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, επικυρώνεται. (Π.Φ.34308) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Κτηματολογικού Λεπουργού 8' (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επικυρώνονται: Ειρήνης Αναστασίου (Π.Φ ) Χριστίνας Αρσαλίδου {Π.Φ ) Κωνστάντιας Ελισσαίου (Π.Φ ) Ελισάβετ Μαλακτού (Π.Φ ) Κωνσταντίνου Μουσικού (Π.Φ ) Νεόφυτου Νεοφύτου (Π.Φ ) Παύλου Παναγιώτου (Π.Φ ) Γεωργίας Χατζηγεωργίου-Τσολάκη (Π.Φ ) Νίκης Χαραλάμπους (Π.Φ ) Χρύσως Χριστόφορου (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Χρύσως Χριστοδουλίδου, από τις 2 Ιουνίου 2008, στη μόνιμη θέση Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Ιανουαρίου 2010, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο, επικυρώνονται: Δέσποινας Αβραάμ (Π.Φ ) Έλενας Αδάμου (Π.Φ ) Αντρέα Αλκά (Πρέησλ) (Π.Φ )

4 106 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αννας Ανάσταση (Π.Φ ) Μιχάλη Αναστασίου (Π.Φ ) Χριστιανός Αναστασίου (Π.Φ ) Βασιλικής Ανδρέου (Π.Φ ) Κωνσταντίνος Ανδρέου (Π.Φ ) Μαρίκας Ανδρέου (Π.Φ ) Κούλας Ανδρόνικου (Π.Φ ) Στέλλας Ανδρόνικου (Π.Φ ) Αντρέα Αντρέου (Π.Φ ) Μάριου Αντρέου (Π.Φ ) Παρασκευής Αντρέου (Π.Φ ) Πετρσύλας Αντωνίου (Π.Φ ) Αρτεμις Αρτεμίου (Π.Φ ) Δέσποινας Άσσια (Π.Φ ) Μάριου Βαλιαντή (Π.Φ ) Ανέστη Βασιλείου (Π.Φ ) Μάριου Βασιλείου (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Λο'ίζου Λο'ίζου, από τις 15 Ιουνίου 2005, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνεται. (Π.Φ.31147) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνονται: Αυγής Ανδρέου (Π.Φ ) Μαρίας Ανδρέου (Π.Φ ) Κώστα Ανδρόνικου (Π.Φ ) Βασουλας Βασιλείου (Π.Φ ) Δέσποινας Γαβριηλίδου (Π.Φ ) Δέσττως Δημοσθένους (Π.Φ ) Βαλεντίνου Δρουσιώτη (Π.Φ ) Πηνελόπης Δρουσιώτου (Π.Φ ) Ειρήνης Ρ. Έλληνα (Π.Φ ) Κώστα Ζήνωνος (Π.Φ ) Ανδριανής Ιωάννου (Π.Φ ) Παρασκευής Ιωάννου (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Δεκεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνονται: Κατερίνας Μελέτη (Π.Φ ) Μάριου Μυλωνά (Π.Φ ) Άννας-Μαρίνας Σκοττ (Π.Φ ) Ελένης Σωτηρίου (Π.Φ ) Ανδρούλας Σωφρονίου (Π.Φ ) Αντριας Χαραλάμπους (Π.Φ ) Χαράλαμπου Χαραλάμπους (Π.Φ ) Δωρίτας Χατζηχαραλάμπους (Π.Φ ) Ειρήνης Χριστοφή (Π.Φ ) Ηλία Χριστοφίδη (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 17 Ιανουαρίου 2011, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνονται: Νικολίνας Βασιλείου (Π.Φ ) Σωκράτη Βρυώνη (Π.Φ ) Ελένης Δημητρίου (Π.Φ ) Αντρέα Ελισσαίου (Π.Φ ) Κωνσταντίνου Μιχαήλ (Π.Φ ) Μαρίνας Σάββα (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Μαριάννας Πική, από τις 17 Ιανουαρίου 2011, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής, Υπουργείο, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Μήνας Οικονομίδου, από τις 16 Νοεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές και Δημόσιας, στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας, επικυρώνεται, (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ελένης Κωνσταντίνου-Λεμέσιου, από τις 16 Νοεμβρίου 2009, ατη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Ιατρικές και Δημόσιας, στην ειδικότητα της Αιματολογίας, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 16 Νοεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, Ιατρικές και Δημόσιας, στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής, επικυρώνονται:

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ηλία Ζήνωνος (Π.Φ.34265) Οεονίτσας Δαμασκηνού (Π.Φ.34266) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Κωνσταντίνου Λαζάρου, από τις 4 Ιανουαρίου 2010, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, Ψυχικής, στην ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 4 ίανουαρίου 2010, στη μόνιμη θέοη Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, Ψυχικής, στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής, επικυρώνονται: Γεώργιου Γεωργίου (Π.Φ.34667) Άρτεμις Καλυβωκά (Π.Φ.34668) Δημήτρη Σκουρίδη (Π.Φ.34669) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ελένης Θωμά, από τις 2 Μαΐου 2011, στη μόνιμη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, Ιατρικές και Δημόοιας, στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, επικυρώνεται. (Π.Φ.35449) Αριθμός 88 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Η κ. ΤιμοΒέα Ζήνωνος, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 23 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Ευανθία Π. Ιωαννίδου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 20 Ιανουαρίου (Π.Φ ) Αριθμός 89 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ 1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης-συντάξιμης θέσης Βιβλιοθηκονόμου (κλίμακα Α8-Α10-Α11). 2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα και os βασικοί όροι απασχόλησης, καθορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης. 3. Οι αιτητές οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα παρακαθίαουν σε γραπτή εξέταση. Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση, στην οποία θα κληθεί αριθμός υποψηφίων που θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας και τη λεπτομερή προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου {Δημοτικό Μέγαρο), τηλ Ζ-3, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου 5. (α) Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του Δήμου μέχρι και την Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου Τονίζεται ότι η ίδια προθεσμία ισχύει και νια την παραλαβή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση : Δήμος Πάφου, Τ.Θ , 8100 Πάφος, (β) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό πληρωμής τέλους συμμετοχής στη διαδικασία ύψους Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα όπως προβλέπεται στο έντυπο αίτησης ή 8α ληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του τέλους συμμετοχής στη διαδικασία, δε θα ληφθούν υπόψη.

6 108 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Α Ρ ]βμό( : 90 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πρόσληψη δύο Λογιστικών Λειτουργών με καθεστώς εργοδοτουμένου καθορισμένης διάρκειας στο Δήμο Πάφου 1.0 Δήμος Πάφου γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω εξέτασης που διεξήχθη στις , κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που παρακάθισαν σ' αυτή: ΑΡ. η i ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝίΚΑ {25 μονάδες) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ (45 μονάδες) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (15 μονάδες) ΑΓΓΛΙΚΑ {15 μονάδες) ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑΣ (100 μονάδες) Ο α. α 1. < 45 > ,375 26,100 12,000 13,950 69, ,500 36,225 11,250 6,000 68, ,125 18,000 9,750 12,075 60, ,000 36,675 11,250 2,250 69, ,875 16,650 10,425 13,425 61, ,125 25,313 5,250 10,725 60, ,500 27,563 8,250 5,250 58, ,375 15,863 11,250 12,375 57, ,625 21,263 3,750 12,225 54, ,375 18,900 3,000 13,575 54, ,750 15,413 4,125 13,275 52, ,375 13,950 8,250 11,100 50, ,750 29,475 4,200 6,825 47, ,500 15,075 11,250 11,700 46, ,000 18,338 5,250 4,500 46, ,125 13,838 5,625 8,400 44, ,250 26,100 1,500 12,675 43, ,875 12,713 2,475 9,225 43, ,625 22,050 0,000 5,250 42, ,500 27,113 11,100 0,000 42, ,875 9,225 0,000 12,300 42, ,375 16,763 4,800 4,500 41, ,125 11,138 7,500 5,250 41, ,750 14,625 0,750 6,675 39, ,875 8,325 3,750 8, ,750 15,300 4,500 3,600 38, ,875 9,225 0,150 9,975 36, ,875 7,425 1,500 9,375 36, ,625 12,713 1,950 3,675 33, ,375 4,500 4,500 10,500 33, ,625 6,638 5,700 3,750 32, Σ ,000 6,975 1,500 5,250 31, ,375 9,675 5,625 1,875 31, ,500 4,275 4,650 3,750 31, ,375 5,400 2,025 6,000 30, ,250 7,875 0,000 5,250 28, ,875 7,988 0,450 1,500 27, ,000 2,925 5,250 4,125 25, ,500 10,800 0,150 9,000 24, ,875 6,075 0,000 1,500 24, ,750 4,500 7,500 5,250 21, ,375 0,000 0,000 0,000 15, Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, ημερ : (α) Στην προφορική εξέταση θα κληθούν ο; υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σε αριθμό τριπλάσιο των κενών Θέσεων, κατά σειράν βαθμολογικής κατάταξης. Σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, "επιτυχών στη γραπτή εξέταση" είναι ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέοο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον, (β) ΣΕ περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των κενών θέσεων, στην προφορική εξέτααη θσ κληθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση. 3. Με βάση τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 της παρούσας και με δεδομένο ότι ο αριθμός των ατόμων προς πρόσληψη είναι δύο και θ! επιτυχόντες υποψήφιοι είναι τρεις, στην προφορική εξέταση που θα διεξαχθεί θα κληθούν μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι, δηλαδή οι έχοντες αριθμό υποψηφίου 45, 82 και Οι υποψήφιοι ο! οποίοι θα κληθούν στην προφορική εξέταση, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, 5. Η παρούσα ανακοίνωση είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου

7 Αριθμός 91 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑ! ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Η Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(4)(ε), του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011, τους Οριστικούς Πίνακες των προσοντούχων αιτητών, με σειρά προτεραιότητας, για τις ανάγκες του Γραφείου του Ελληνοκύπριου Εκπροσώπου οτη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους. ΠΡΟΣΟΝΤΟΧΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ! ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝθΡΩΠΟΛΟΓΟΥ/ΟΣΤΕΟΛΟΓΟΥ Α/Α Α. Δ. Τ. ' Μόρια 1 ΑΒ ,40 2 ΑΕ , , ,00 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ/ΟΣΤΕΟΛΟΓΟΥ Α/Α ΑΔΤ Μόρια 1 ΑΕ , , , , ,20 6 Χ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ Α/Α Α. Δ.Τ Μόρια 1 ΑΕ , , , , , , , ,20 _9 Χ , , , ,50 13 j , , , , ,00

8 110 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,00 19 Α , , , , , , ,20 27 Χ , , , , , , , , , ,00

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑριΘμός 92 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουρνείο, δημοσιεύει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (5) του άρθρου 4 των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτίκή Υπηρεσία Νόμων του 1995 έως 2011, ονομαστικό κατάλογο όλων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2011, κατά δέσμη καθηκόντων και με αριθμητική σειρά κατάταξης, βάσει τής προγενέστερης ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. Για την αριθμητική σειρά κατάταξης σε περιπτώσεις ίδιας ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, λήφθηκε η ημερομηνία γέννησης με βάση τον πιο πάνω Νόμο. Σύμβασης Αορίστοιι 1 Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Σίμος Συμεωνίδης 26/9/ Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Ανδρέας Ιωάννου 25/1/ Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Νίκη Περδίου 26/8/ Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Παρασκευάς Αντωνίου 31/12/ Διοίκηση Λειτουργοί Υπηρεσιών Ελένη Προδρόμου 1/10/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Ξένια Γεωργιάδου 25/1/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Έλενα Στυλιανίδου 25/1/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Έλενα Παιταθεοδότου 31/10/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Γεωργία Παρθενίου 3/11/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Μαρία Αλεξάνδρου 11/11/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Ανδρέας Αλεξάνδρου 2/4/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Στέλλα Γεωργίου Ασσιώτη 12/5/ Ιατρικές Βοηθοί Οικονόμοι Χριστίνα Σαββίδου Καζαμία 2/12/ Ψυχικής Κλϊνική Ψυχολόγος Στεφάνια Σταυρίδοιι

10 112 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Κλινική Ψυχολόγος Μαρία Εξαδάκτυλου Κλινική Ψυχολόγος Αντρούλλα Χριστοφή Κλινική Ψυχολόγος Άννα Θεοχαρίδου Κλινική Ψυχολόγος Παντελίτσα Μαυροκωνσταντή Κλινίκή Ψυχολόγος Τζεμιλέ Μουσταφά Κλινική Ψυχολόγος Γιάννα Χ"Παναγή Κλινικός Ψυχολόγος Φίλιπ Σαββίδης Κλινική Ψυχολόγος Μαρία Γεωργίου Muletier Κλινική Ψυχολόγος Πηνελόπη Ρεπάσου Κλινική Ψυχολόγος Χριστοδούλου Εύη Κλινική Ψυχολόγος Αγγελική Κωνσταντίνου Κλινική Ψυχολόγος Μάρλεν-Μαρία Κωνσταντίνου Κλινική Ψυχολόγος Μαίρη Ευαγγέλου Κλινικός Ψυχολόγος Χρίστος Θεοφάνους Ψυχικής Κλινική Ψυχολόγος Αντιγόνη Βααιλειάδου Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Εργοθεραπεύτρια Ειρήνη Κλεόπα Εργοθεραπεύτρια Μαρία Θεοδώρου Εργοθεραπεύτρια Αυγή Ζησίμου Χρίστου

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Α Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Ψυχικής Εργοθεραπευτής Γιάννης Λεμονή Εργοθεραπεύτρια Μαρία ΠούλΑου Εργοθεραπεύτρια Μαρία Α.Κκεσέ Εργοθεραπευτής Αγαθοκλής Θρασυβούλου Εργοθεραπευτής Μαρίος Χαραλάμπους Ψυχικής Εργοθεραπευτής Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου Ψυχικής Ψυχικής Εργοθεραπεύτρια Νάντια Λαμάρη Εργοθεραπευτής Χριστόφορος Παμπακάς Φαρμακοποιός Κοΰρτελλου Κωνσταντίνο 5/2/2006 Φαρμακοποιός Χατζηιωάννου Ευριδίκη 5/2/2006 Φαρμακοποιός Νικολάου Νίκος 5/2/ Φαρμακοποιός Οικονομίδου-Αβρααμίδου Μαρία-Ελένη 19/2/ Φαρμακοποιός Μιχαήλ-Χριστοδούλου Αγάθη 25/2/2006 Φαρμακοποιός Γεωργίου Βιολέτα 27/2/2006 Φαρμακοποιός Παπανικολάου Γιώργος 4/3/2006 Φαρμακοποιός Πετρίδου Μαρία 15/10/2006 Φαρμακοποιός Πέτρου- Σεϊμένη Χριοτοθέα 27/2/2007 Φαρμακοποιός Μιχαηλίδου-Κόνια Ελένη 27/2/2007

12 114 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Α/Α Τμήμα/ Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 11 Φαρμακοποιός Χατζηβασίλη Φρόσω 27/2/ Φαρμακοποιός Σαββίδης Αιμίλιος 7/4/2007 Φαρμακοποιός Φουσκωτού Ελένη 25/10/2007 Φαρμακοποιός Μασλιούκοβ Λεονίτοβις 25/10/2007 Φαρμακοποιός Ζορλή Ανδρούλα 22/11/2007 Φαρμακοποιός Ευγενίου Ελένη 15/1/2008 Φαρμακοποιός Πελεκάνου-Σίζυνου Έρση 11/9/2008 Φαρμακοποιός Φρακαλά Χριστίνα 11/9/2008 Φαρμακοποιός Σοφοκλέους Κώστας 14/9/2008 Φαρμακοποιός Θεοφάνους Γαλάτεια 5/2/2009 Φαρμακοποιός Διομήδσυς Ευδοκία 6/2/2009 Φαρμακοποιός Τουμαζή Άντρη 1/3/2009 Φαρμακοποιός Κυπριανίαου Μαίρη 28/4/2009 Φαρμακοποιός Ιακώβου Μαρίνα 9/6/2009 Φαρμακοποιός Αντωνίου Μιχάλης 2/3/2010 Φαρμακοποιός Πίττα Κυριακή 1/4/2010 Φαρμακοποιός Χατζηνεοφύτου Δέσπω 3/4/2010 Φαρμακοποιός Γεωργιάδου Ελένη 25/6/2010 Φαρμακοποιός Πέτρου Οέκλα 1/7/2010

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Υπηρεοίες Φαρμακοποιός ΗΑιάδου Άντρια 11/11/2010 Φαρμακοποιός Χατζή γεωργίου Χριστίνα 4/2/2011 Φαρμακοποιός ΧριστόδουΑος ΧριστοδούΑου 1/6/2011 Φαρμακοποιός Χρηοτάκη Πέτρος 26/8/2011 Φαρμακοποιός Οικονόμου Αλέξανδρος 12/9/2011 Φαρμακοποιός Φαρμάκη Άντζελα 25/9/ Φαρμακοποιός Χατζηλαζάρου Γιώργος 17/ Τεχνικός Φαρμακείου Κτωρή Κατ ίνα 5/2/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Παμπακά Μαρίνα 7/2/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Ατσιάρη Σοφία 12/2/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Κουτσοβέντη Αδηνοΰλα 1/4/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Νικολάου Χρυστάλλα 18/5/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Ιωάννου Παναγιώτα 19/5/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Στέλιου Μαρία 2/12/2006 Τεχνικός Φαρμακείου Χρίστου Ειρήνη 12/5/2007 Τεχνικός Φαρμακείου Σίμου Χαραλαμπία 25/10/2007 Τεχνικός Φαρμακείου Παπαμακαρίου Ελενα 13/6/2010 Τεχνικός Φαρμακείου Χριστόφορου Αντρη 9/1/2011

14 A 116 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ 2012 Σ ύ μ βάσης Α ορ ίστο υ Τεχνικός Φαρμακείου Σαζός Δημήτρης 13/10/2011 Τεχνικός Φαρμακείου Κωστουρή-Πάλλα Μαρία 7/11/2011 Τεχνικός Φαρμακείου Παττακυριακού Μαρία 16/12/ Τεχνικός Χημείου Χ" Βασιλείου Βάσος 8/2/2006 Τεχνικός Χημείου Δημητρίου Μαρία 14/2/2006 Τεχνικός Χημείου Κτωρίδης Ανδρέας 22/2/2006 Τεχνικός Χημείου Στεφανή Δημήτρης 22/3/2007 Τεχνικός Χημείου Κασσετά Γλυκερία 11/10/2007 Τεχνικός Χημείου Ορφανίδου Μαρία 14/10/2007 Τεχνικός Χημείου Κουκκίδου Άντρη 2/11/2007 Τεχνικός Χημείου Προδρόμου Σοφία 9/10/2008 Τεχνικός Χημείου Πουλλή Ευδοκία 26/12/2008 Τεχνικός Χημείου Αλεξάνδρου Αλέξης 8/5/2009 Τεχνικός Χημείου Κωνσταντίνου Παναγιώτης 12/1/2010 Τεχνικός Χημείου Παρασκευή Ελένη 22/1/2010 Τεχνικός Χημείου Παναγιωτίδου Λεύκια 6/2/2010 Τεχνικός Χημείου Σωτηρίου Αντώνης 26/2/2010 Τεχνικός Χημείου Κολοκαοίδου Κωνσταντίνα 16/3/2010

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α/Α Τμήμα / Υπηρεσία θέση Ονοματεπώνυμο Τεχνικός Χημείου Τζιονή Ελένη 6/6/2010 Τεχνικός Χημείου Κλαβαριώτη Μαρία 17/6/2010 Τεχνικός Χημείου Ανάσταση Ελένη 13/8/2010 Τεχνικός Χημείου Τακούση Αφροδίτη 5/9/2010 Τεχνικός Χημείου Κωνσταντίνου Κυριακή 16/12/2010 Τεχνικός Χημείου Αγγελή Άντρη 29/12/2010 Τεχνικός Χημείου Γεωργιάδου Βασιλική 20/1/ Τεχνικός Χημείου Χρίστου Κάλια 15/9/2011 Σύμβασης Αορίοτου 1 Οδοντιατρικές 2 Οδοντιατρικές Οδοντιατρικός Λειτουργάς 2ης Τάξης Οδοντιατρικός Λειτουργός 2ης Τάξης Νεοπτόλεμος Θεοδούλου 5/2/2006 Ανδρεούλα Νίκανδρου 10/10/ Οδοντιατρικές Οδοντιατρικός Λειτουργός 2ης Τάξης Α/Α Τμήμα /Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο Χρίστος Κούννας 24/1/ Οδοντιατρικές 2 Οδοντιατρικές 3 Οδοντιατρικές 4 Οδοντιατρικές 5 Οδοντιατρικές Τεχνικός Οδοντιατρικού Τεχνικός Οδοντιατρικού Τεχνικός Οδοντιατρικού Τεχνικός Οδοντιατρικού Τεχνικός Οδοντιατρικού Πόλυ Βαλιαντή 16/11/2006 Ιωάννα Σάββα 15/5/2000 Μαρία Ιωάννου 8/10/2008 Δημήτρης Χατζιωάννου 30/4/2009 Έλενα Τσιακκίρου 6/2/2010

16 A 118 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Οδοντιατρικές Βοηθός Οδοντιατρείου Δέσπω Καλασσίδσυ 3/4/ Οδοντιατρικές Βοηθός Οδοντιατρείου Αντώνης Μαγιάς 23/11/ Οδοντιατρικές Βοηθός Οδοντιατρείου Ανδρούλα Κωνσταντίνου 21/8/ Ιατρικές Ι. Λ. 1 ης Τάξης Αίματολογίας Μιχάλης Μιχαήλ 25/11/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Ακτινολογίας Οξάνα Τσεκρύ Αργυρού 8/4/2011 Α/Α Τμήμα /Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 1 ίατρικές 2 Ιατρικές 3 Ιατρικές ί.λ. 1ης Τάξης Αναισθησιολογίας Ι.Λ. 1ης Τάξης Αναισθησιολονίας ί.λ. 1ης Τάξης Αναισθησιολογίας Εμίρ Γκιούλ 15/9/2006 Ηλίας Ξινής 18/5/2009 Rasa Ivanoviene 22/7/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Βασίλειος Μπάκας 1/4/ ίατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Νίκος Θεολόγος 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Χρυστάλλα Παπαχριστοφόρου 1/4/ Ιατρικές ί.λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Νίκη Καραβιώτου 15/5/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Λένια Καμπανέλλα 1/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Ανδρούλλα Ματπτουρίδη 16/3/ ίατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Ειρήνη Σαββίδου 23/3/2007

17 TMHftflA A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές!.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Χρύσω Κωνσταντινίδου 3/3/ i α τρι κές Υπη ρε σίες Ι.Α. 1ης Τάξης Γενικής Ιατρικής Τιμόθεος Κοζάκος 5/3/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Ιατρικής!ωάννης Πουμπουρίδης 1/5/ Ιατρικές 2 Ιατρικές 3 Ιατρικές 4 Ιατρικές 5 Ιατρικές 6 Ιατρικές 7 Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Ι.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής!.Λ. 1ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενικής Χειρουργίκής Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γενίκής Χειρουργικής Ιωάννης Βασιλειάδης 1/4/2006 Ανδρέας Στυλιανού 1/4/2006 Στέλλα Χαραλάμπους 1/4/2006 Βάσω Παπαηροδόρου 2/2/2007 Χρίστος Θρασυβούλου 15/11/2008 Άλκηστη Νικολάου 1/2/2009 Τάσος Αναστασίου 18/6/ Ιατρικές ).Λ. 1ης Τάξης Γενικής Χειρουργικής Μιχάλης Παπαγεωργίου 14/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Γυναικολογίας Βασίλειος Βασιλείου 1/5/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Καρδιολογίας Ηρούλα Θεσχάρου 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Καρδιολογίας Χαράλαμπος Τσουρμπαζίδης 25/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Καρδιολογίας Αντώνης Λούτσιος 1/3/2009

18 120 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Αροδίτης 18/8/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Κυπαραλογίας Μιχάλης Μιχαήλ 21/11/2009 ' 1 Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Νεφρολογίας Αλεξία Παναγίδου 10/5/ Ιατρικές ί.λ. 1 ης Τάξης Ορθοπεδικής Νικόλαος Βασούρης 25/12/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Ορθοπεδικής'"' Κωνσταντίνος Ζωδιάτης 11/8/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Οφθαλμολογίας Αντώνης Υψσρίδης 16/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Οφθαλμολογίας Αναστασία Ιακώβου Έκπε 10/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παθολογίας Θεογνωσία Χαννή 12/1/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παθολογίας Ειρήνη Σαββίδου 25/3/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παθολογίας Α ιμιλία Παλάζη 18/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Βάντα Κουλουντή 1/7/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παιδιατρικής Γκαλίνα Ανδρέου 1/1/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παιδιατρικής Ντολόρες Μουγιάση 1/4/2007

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Α 121 Συ μ β ασης Ααρ ί στο υ 4 Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Στέλλα Νίκολάου 2/8/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Ανδρέας Λυσάνδρου 5/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Ρεβέκα Γεωργίου 5/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παιδιατρικής Παναγιώτα Ταντελέ 12/10/ Ιατρικές Ι.Λ. 1 ης Τάξης Παιδιατρικής Ανδρέας Ρουσουνίδης 22/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Παιδιατρικής Ιωάννης Ιωάννου 11/8/ Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Πλαστικής Χειρουργικής Ιωάννης Κωτσάκης 1/1/2008 Σύμβαοης Αορίστου 1 Ιατρικές Ι.Λ. 1ης Τάξης Πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Κασάπης 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Αιμιλία Αλεξάνδρου 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Βιολίνα Πέτρου 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Παντελάκης Διονυσσίου 1/4/ ιατρικές Ι.Λ. 2ής Τάξης Θεμούλα Αποστόλου 1/4/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Γεώργιος Χριστοφή 1/6/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ανδρούλα Αποστολίδου 1/6/ Ιατρικές (.Λ. 2ης Τάξης Αναστασία Νικολάου 1/11/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Κυριακή Παναγή 15/12/2006

20 122 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης ΕΑένη Ζαχαροπούλου 31/12/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαρία Σιαμούνκη 13/2/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης ΣτέλΛα Κουμουρή 3/5/ ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Αντώνης Νικάνδρου 1/7/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Σπύρος Συμεωνίδης 22/2/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Χρυστάλλα Πρέστου 10/4/ Ιατρικές!.Λ. 2ης Τάξης Θεμιστοκλής Θεμιστοκλέους 20/6/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Σωτηρούλα Ζαβλή 2/7/ Ιατρτκές Ι.Λ. 2ης Τάξης Μάρτιν Αχιλλέως 31/8/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Βάσος Παντελή 30/11/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Λάμπρος Λαμττριανού 26/12/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαρίνα Ζαμπά 5/2/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαρία Ιωακείμ 13/2/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Κωνστάντια Φυσεντζίδου 15/6/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ανδρέας Κάουρος 17/7/ Ιατρικές ί.λ. 2ης Τάξης Νεκτάριος Σιδηρόπουλος 14/11/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Ρενάτα Σαββίδου 21/12/ ίατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Ηλίας Παπαδόπουλος 25/12/ Ιατρικές Ι.Λ. 2ης Τάξης Σοφία Γρηγορίου 2/3/2010

21 ΕΠΙΣΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ταριέλ Τσιτλίδης 3/3/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαξίμ Ντιντιτσέγκο 5/4/ Ιατρικές i Α 2ης Τάξης Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 6/4/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ιωάννης Χριστοφίδης 26/5/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης ΙβάνΜπένζιαμιν 26/8/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μαρία Φράγκου 3/9/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Μιχάλης Χινής 2/10/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Αικατερίνη Χ" Βασιλείου 10/10/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Χριστιάνα Αλ Κασέμ 22/10/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου 2/11/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Σταύρος Κυπερέσης 23/12/ Ιατρικές! Α 2ης Τάξης Γαλάτεια Λαμπριανίδου 14/1/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Ιωάννης Καλός 31/1/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Χαρίλαος Ταπανίδης 1/2/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Θεογνωσία Κουττπαρή 31/3/ Ιατρικές ΙΑ 2ης Τάξης Σωτήρης Πάμπου 19/11/2011 Α/Α Τμήμα/ Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 1 Ιατρικές Ακουολόγος Μαρίνα Καλλίμαχου 1/11/ Ιατρικές Ακτινογράψος Μαρούλα Κλεοβούλου 1/4/2006

22 124 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Α/Α Τμήμα / Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμα 2 Ιατρικές Ακτινογράφος Αθανάσιος Αθανασίου 1/4/ Ιατρικές 4 Ιατρικές 5 Ιατρικές 6 Ιατρικές 7 Ιατρικές 8 Ιατρικές 9 Ιατρικές 10 Ιατρικές 11 Ιατρικές 12 Ιατρικές 13 Ιατρικές 14 Ιατρικές 15 Ιατρικές 16 Ιατρικές 17 Ιατρικές 18 Ιατρικές 19 Ιατρικές 20 Ιατρικές Ακτινονράφος Ακτινογραφος Ακπνογράφας Ακτινονράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράψος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Ακτινογράφος Παναγιώτης Καλάβάτης 15/6/2006 Κυριάκος Παπασάββας 1/9/2006 Ανδρούλα Πογιατζή 14/5/2007 Παναγιώτης Ζάκος 27/2/2008 Δέσποινα Παπαδοπούλου 27/9/2008 Κατερίνα Χριστοφή 3/10/2008 Πανικός Χριστόφορου 3/1/2009 Πετρούλα Κίρκια 20/5/2009 Φροσούλα Ασιώτου 9/6/2009 Γιώργος Γεωργίου 5/8/2009 Ξένια Παντελή 29/5/2010 Άννα Πατταϊωακείμ 31/5/2010 Χριστόφορος Χριστοφή 3/7/2010 Δημήτριος Τίκκης 12/11/2010 Αγγέλα Χαραλάμπους 19/11/2010 Βασίλης Βασιλείου 9/12/2010 Ελένη Κυριάκου 27/2/2011 Μαρία Φ α τσίτα 19/3/2011

23 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 22 Ιατρικές 23 Ιατρικές Ακτινογράφος Ακτινο γράφος Ακτινογράφος Ξένια Καυκαρκαύ 22/3/2011 Αγγελος Χριστοδούλου 25/3/2011 Αντρη Χρίστου 3/4/ Ιατρικές Ακτινογράφος Ελένη Παπασωζόμενου 9/5/ Ιατρικές Νεκροτόμος Αεωνίδας Ζήνωνος 1/2/ Ιατρικές 2 Ιατρικές 3 Ιατρικές 4 Ιατρικές 5 Ιατρικές 6 Ιατρικές Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Φάνος Χατζηπαύλου 1/4/2006 Πολυξένη Γλυκή 1/4/2006 Ανδρούλα Πέτρου 15/11/2006 Άδωνης Τσολάκης 16/3/2010 Μαρία Χατζηλοϊζαυ 2/7/2010 Τούλα Σπανού 26/7/ Ιατρικές Τεχνικός Καταγραφέας Ηλεκ/μάτων Τζούλη Μακρή 21/11/ Ιατρικές 2 Ιατρικές Τεχνολόγος Ισοτόπων Τεχνολόγος Ισοτόπων Χαρίκλεια Χριστοδούλου 1/4/2006 Κατερίνα Χ" Τοφή 9/11/ Ιατρικές Τεχνολόγος Ισοτόπων Νεόφυτος Φασουλιώτης 1/δ/ Ιατρικές Τεχνολόγος Ισοτόπων Χαρούλα Χαραλάμπους 26/10/2008

24 A 126 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 6 Ιατρικές Τεχνολόγος Ισοτόπων Τεχνολόγος Ισοτόπων Αντρη Παναγή 3/11/2008 Λάμπρος Λάμπρου 11/3/ Ιατρικές 2 Ιατρικές 3 Ιατρικές 4 Ιατρικές 5 Ιατρικές 6 ιατρικές 7 Ιατρικές 8 Ιατρικές 9 Ιατρικές 10 Ιατρϊκές 11 Ιατρικές 12 ίατρικές 13 Ιατρικές 14 Ιατρικές 15 Ιατρικές 16 Ιατρικές ΤεχνολόγοςΝοσοκομειακού Τεχ ν ολό γος Ν ο σο κο μ ε ία καύ Θεοδώρα Σωφρονίου 1/2/2006 Δέσποινα Νεοκλέους 1/4/2006 Βασίλική Κασενίδου 1/4/2006 Δέσποινα Παπαδοπούλου 1/4/2006 Μαριάννα Αναστασιάδου 1/4/2006 Ηλιάνα Σαββίδου 1/4/2006 Χριστιάνα Ιωάννου 1/4/2006 Λουκία Παναγιώτου 1/4/2006 Φόνος Παπανικολάου 1/4/2006 Νατάσα Νικολάου 1/4/2006 Ιωάννα Τσιαμπάρτα 1/4/2006 Ειρήνη Αριστείδου 1/4/2006 Ριάνα Αντωνιάδου 1/5/2006 ΛούκαςΚυθραιώτης 15/9/2006 Χρυσούλα Ευθυμίου 1/11/2006 Νικολέττα Ανδρέου 15/11/2006

25 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 18 Ιατρικές 19 - Ιατρικές 20 Ιατρικές 21 Ιατρικές 22 Ιατρικές 23 ιατρικές 24 Ιατρικές 25 Ιατρικές 26 Ιατρικές 27 Ιατρικές 28 Ιατρικές 29 Ιατρικές 30 Ιατρικές 31 Ιατρικές 32 Ιατρικές 33 Ιατρικές 34 Ιατρικές 35 Ιατρικές ΤεχνολόγοςΝοσοκομειακού Χρυστάλλα Κώστα 15/11/2006 Χρυστόλλα Λαζάρου 15/11/2006 Μαρία Καπελλίδου 1/12/2006 Χριστοφίνα Ματσάγκου 25/4/2007 Μόρψω Σάββα 4/5/2007 Ιβάνα Κυριακίόη 19/10/2007 Σαπφώ Μιχαήλ 25/10/2007 Βάσω Π ιερή 25/10/2007 Παύλος Νεοκλέους 27/10/2007 Δέσπω Γεωργίου 3/11/2007 Κωνσταντίνος Παπαντωνίου 8/12/2007 Μ α ρ ία Χ ρι σ τοδούλο υ 1/1/2008 Κατερίνα Στυλιανού 11/1/2008 Ευαγγελία Παύλου 1/2/2009 Κυριάκος Τσιήρτος 3/4/2008 Μάριος Χαραλάμπους 3/4/2008 Μαρία Τσαγκάρη 3/4/2008 Χρίστος Περικλέους 3/4/2008 Μαρίνα Μάνουλου 3/4/2008

26 A 128 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ίατρικές 37 Ιατρικές 38 Ιατρικές 39 Ιατρικές 40 Ιατρικές 41 Ιατρικές 42 Ιατρικές 43 Ιατρικές 44 Ιατρικές 45 Ιατρικές 46 Ιατρικές 47 Ιατρικές 48 Ιατρικές 49 ιατρικές 50 Ιατρικές 51 Ιατρικές 52 Ιατρικές 53 Ιατρικές 54 Ιατρικές Φειδίας Τορνάρης 3/4/2008 Νεόφυτα Χειριπή 3/4/2008 Ιωάννα Κουντουριώτου 3/4/2008 Μάριος Γεωργίου 3/4/2008 Χριστιάνα Φιάκου 3/4/2008 Έλενα Χαραλάμπους 3/4/2008 Μαρία Μανώλη 5/4/2008 Ελένη Λουκαϊδσυ 6/4/2008 Στέλλα Σάββα 9/4/2008 Αντώνης Αντωνίου 10/4/2008 Μιλτιάδης Γλυκής 10/4/2008 Γεώργιος Θεμιστοκλέους 2/5/2008 Χριστιάνα Σταυράκη 13/5/2008 Χριστίνα Μανώλη 29/9/2008 Θωμάς Νικολάου 3/10/2008 Νεοκλής Παρασκευά 10/10/2008 Στέλλα Χριστοφόρου-Πέτρου 17/10/2008 Γεωργία Γεωργίου 17/10/2008 Γεωργία Χατζηλαμπή 17/10/2008

27 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 56 Ιατρικές 57 Ιατρικές 58 Ι ατ ρι κ ες Υπη ρε σίες 59 Ιατρικές 60 Ιατρικές 61 Ιατρικές 62 Ιατρικές 63 Ιατρικές 64 ίατρικές 65 Ιατρικές 66 Ιατρικές 67 Ιατρικές 68 Ιατρικές Μαρίνα Πολυβίου 17/10/2008 Σίλβια Επιμηθέα 17/10/2008 Χαρούλα Ανδρέου 3/11/2008 Ιωσήφ Ιωάννου Προδρόμου 3/11/2008 Κωνσταντία Χαραλάμπους 3/11/2008 Γεωργία Κεφάλα 5/11/2008 Μαρία Παναγιώτου 20/11/2008 Νικόλ Φαντομά 8/12/2008 Ζηνοβία Κτωρή 24/1/2009 Μύρια Στυλιανού 2/4/2009 Νικολέττα Πυργωτού 2/5/2009 Μαρίνα Παπαμιχαήλ 13/5/2009 Ελίζα Π ιερή 19/5/2009 Αναστασία Δαμασκηνού 26/9/ Ιατρικές Ευσταθία Κωνσταντίνου Χρίστου 3/1/ Ιατρικές 71 Ιατρικές 72 Ιατρικές 73 Ιατρικές Χρυστάλλα Τράχηλου 4/1/2010 Φανίτσα Θεοφάνους 19/1/2010 Ελένη Πουλλή 15/2/2010 Κώστας Κωνσταντίνου 2/4/2010

28 A 130 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 75 Ιατρικές 76 Ιατρικές 77 ιατρικές 78 Ιατρικές 79 Ιατρικές 80 Ιατρικές 81 Ιατρικές 82 ίατρικές 83 Ιατρικές 84 Ι ατ ρι κέ ς Υπη ρεσίε ς 85 Ιατρικές 86 Ιατρικές 87 Ιατρικές 88 Ιατρικές 89 Ιατρικές 90 Ιατρικές 91 Ιατρικές 92 Ιατρικές Αγγέλα Κ. Σάββα 3/4/2010 Μαρία Λαζάρου 8/4/2010 Νιόβη Θεοφάνους 22/4/2010 Γεωργία Παπαϊωάννου 29/4/2010 Ιουλιέττα Λιάτσου 12/5/2010 Χριστίνα Κακολή Ί 2/5/2010 ΓΙαύλοςΠαπαδόπουλος 19/5/2010 Κυριάκος Παλλίκαρος 19/5/2010 Νίκη Νικόλα 20/5/2010 Έλενα Ανδρέου 4/6/2010 Χλόη Ιωάννου 14/6/2010 Τασούλα Κοιλιάρη 26/0/2010 Ανδρέας Ψαράς 12/10/2010 Παναγιώτης Πέτρου 25/10/2010 Κώστας Λυσάνδρου 29/10/2010 Μαριλένα Χρύσανθου 29/10/2010 Στέλιος Ιακωβίδης 2/11/2010 Ελεάνα Παπαϊακώβου 1/3/2011 ΜαρίναΞενοφώντος 1/3/2011

29 TrVlMMA A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές 94 Ιατρικές 95 Ιατρικές 96 Ιατρικές 97 Ιατρικές 98 Ιατρικές 99 Ιατρικές Μαρία Σάββα 1/3/2011 Παναγιώτα Αχιλλέως Ανδρέου 8/3/2011 Αντωνία Κίτρου 15/3/2011 Θεοδώρα Γαλανάκη 15/3/2011 Παναγιώτα Βρακά 3/5/2011 Χριστιάνα Μπούτσιου 2/12/2011 Άντρη Σάββα 24/12/ Ιατρικές Υγειονομίκός Επιθεωρητής Αννα Ιωαννίδου 1/12/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Αλεξάνδρα Ντουβετζίδου 14/12/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Αντρια Πολυκάρπου 3/10/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Ανδρούλα Αυγουστή 3/10/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Χρυστάλλα Χριστόφορου 4/10/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Ειρήνη Αριστοδήμου 23/4/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Μαρία Οικονόμου 13/2/2010 >i Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Αλίκη Χατζήφαίδωνος 5/3/ Ιατρικές Υγειονομικός Επιθεωρητής Χριατίνα Κνέκνα 14/10/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Μαρία Δημητριάδου 1/2/2006

30 132 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Παναγιώτα Βασιλείου 1/4/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Γεωργία Χριστοφή 1/4/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Βασιλική Παπούη 1/6/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ανθίας Προκοπή 15/11/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Έλενα Παπαδοπούλου 1/12/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ευριδίκη Νικολάου 15/7/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Σταύρος Σταυρίδης 10/8/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ελένη Χαλωφτή 20/8/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ζωή Ανδρέου 25/8/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Έλενα Αντωνίου 14/9/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Έλενα Γεωργίου 11/2/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Κωνσταντίνο Παρασκευα 25/2/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Ανδρέας Γιαννή 7/3/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Αναστασία Σαμαρά 24/5/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Αγαθοκλής θεοφάνσυς 25/12/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Βαρβάρα Φιάκου 3/6/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Χριστίνα Φακοντή 3/6/ Ιατρικές Φυσιοθεραπευτής Θεοδώρα Κωνσταντίνου 5/7/2010

31 ΤΙΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ !ατρ!κές Φυσιοθεραπευτής Πολυάννα Παντελίδου 24/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός ΚάνθερΧρυσούλλα 1/8/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Barrett Geraid 1/9/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Συμεού Lynne 29/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λεπουργός Κουτέλιδα Ελένη 3/2/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ακριβοπούλου Μποζιυταρκα 16/03/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Σάββα Μαριάννα 29/3/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μιχαλοπούλου Μικλένα 31/7/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Στεφανίδου Γεωργία 27/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Κωνσταντίνου Έλενα 28/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ευαγγέλου Πέτρος 05/01/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Βανδώρος Ανδρέας 11/4/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μακρή Θεοδώρα 07/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χριστοδούλου Σωκράτης 19/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Νεάρχου Ρένος 23/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευπκός Λειτουργός Ράκονιατς Αιμιλία 26/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Αντωνίου Χρυσοβαλάντω 26/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μαλάης Γιώργος 28/10/2010

32 A 134 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Κουντουρέτη Αντώνιο 30/10/ Νοσηλευτικές Νοσηλευπκός Λειτουργός Σωκράτους Κλεοπάτρα 8/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ανδρέου Αθηνά 11/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Κυριάκου Θεόδωρος 12/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Κατσιατής Στέλιος 18/11/ Νοσηλευπκές Νοσηλευπκός Λειτουργός Ζάγκουλου Θεοδώρα 18/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργάς Παύλου Λιάνα 21/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευπκός Λειτουργός Πεττεμερίδης Πέτρος 26/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Προκοπίου Μαρία 27/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Βσσιλειάδου Νικολέττα 20/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ιωάννου Ιωάννα 23/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ζηντίλη Δώρα 22/2/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λεπουργός Πέτρου Δέσποινα 9/3/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χαραλάμπους Ανδρέας 5/4/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μελή Μελίνα 27/4/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Λοίζου Λοίζος 27/5/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χατζίρη-Μενελάου Χρυοούλλα 11/6/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Παρπούνα Ανδρούλλα 23/6/ Νοσηλευτικές Νοσηλευπκός Λειτουργός Ντζωρτζή Μαρία 27/10/2011

33 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α/Α Τμήμα /Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 37 Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Αλεξάνδρου Χαρά 5/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Αριστείδου Αλεξία 11/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Μιχαήλ Μιχαηλίνα 11/11/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λεπσυργός Ηλία Σωτήρης 15/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Αδάμαυ Αδάμος 15/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Τουμόζου Ανδρέας 15/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Ηρακλέους Κυριακή 15/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χριστοδούλου Αναστασία 18/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χαντζάρας Φώτης 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Σιαμμά Μαριάμ 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Λεπτού Μυριάνθη 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Χρύσανθου Κυριακή 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Φούγγα Κλεονίκη 22/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λεπουργός Μιχαήλ Μαρίνα 29/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Γρηγορίου Νικολέττα 29/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός Δημητρίου Μαριάννα 30/12/ Νοσηλευτικές Νοσηλευτικός Λειτουργός - Υπηρεσιών Ψυχικής ΠαιΙοτα Μαρία 6/1Ί/2Ό10

34 A 136 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Α/Α Τμήμα /Υπηρεσία Θέση Ονοματεπώνυμο 1 Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Γεωργίου Σαμίρα 26/01/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Κλεοβούλου Ελένη 01/02/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Σσλμία Χαρούλα 6/2/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Κονναρή Λαρίσσα 6/2/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Χατζηδημήτρη Στέλλα 09/02/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Παρσωτάκη Χριστίνα 20/4/ Νοσηλευτικές Νοσοκόμος Ελευθερίου Μάγδα Θ. 25/07/2007

35 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 93 ΙΛΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.340 Υποτροφίες νια μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση της Κίνας νια το ακαδηυαϊκό έτος 2012/2013 Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των μελών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της Αστυνομικής Δύναμης καθώς και των μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση, για την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές που πιθανό να παραχωρηθούν από την Κυβέρνηση της Κίνας για το ακαδημαϊκό έτος 2012/ Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για να υποβάλουν αίτηση προς διεκδίκηση υποτροφίας. Προσόντα Υποψηφίων: Για Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Master: (α) (β) Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σχετικού μκ τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών με βαθμολογία «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και άνω (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμια της Ελλάδας και άλλων χωρών) ή αγγλόφωνου πανεπιστημίου με βαθμολογία «Upper Second Class Honours» (2.1) και άνω ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 και άνω (Η.Π.Α.), και να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 35 χρόνων. Για Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου: (α) (β) Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σχετικού με τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών με βαθμολογία «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και άνω {Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμια της Ελλάδας και άλλων χωρών) ή αγγλόφωνου πανεπιστημίου με βαθμολογία «Upper Second Class Honours» (2.1) και άνω, ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00 και άνω (Η.Π.Α.) στο προπτυχιακό επίπεδο και επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master, και να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 35 χρόνων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (ί) Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος / πτυχίο φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου βαθμολογικά χαρακτηρισμού (π.χ. Άριστα ή First Class Honours ή 3.80/4.00, ή Λίαν Καλώς ή Upper Second Class Honours ή 3.00/4.00 ή 3.75/5.00. (ϋ) Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο τελικός βαθμός του Πανεπιστημιακού Διπλώματος που έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, για όσους υποψηφίους κατέχουν δύο ξεχωριστούς πρώτους καταληκτικούς Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου Bachelor.

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 642 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Λοίζου και την κα Άννα Μυλωνά Φ/δι ΟΕΒ ως Μέλη του Δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4596 Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012 217 Αριθμός 164 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 148 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 21922) (Π.Φ. 23064) (Π.Φ.23072) {Π.Φ. 27602) (Π.Φ. 27605) (Π.Φ. 27607) (Π.Φ. 27608)

(Π.Φ. 21922) (Π.Φ. 23064) (Π.Φ.23072) {Π.Φ. 27602) (Π.Φ. 27605) (Π.Φ. 27607) (Π.Φ. 27608) ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Λάμπρος Χρ. Μιχαήλ, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη μόνιμη Θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, από την 1η Ιουλίου 2012. (Π.Φ. 21926)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177 Aριθμός 261 Ο Ιάκωβος Δημητρίου, μόνιμος Διευθυντής Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, απεβίωσε στις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4646 Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 733

Αριθμός 4646 Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 733 Αριθμός 4646 Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 733 Αριθμός 634 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας με Πράξη του με Αρ. 655/20ί2 και ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2012, διόρισε

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4619 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Αριθμός 4619 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμός 469 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 202 Αριθμός ΊΒ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 47 που δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 2ας Ιουλίου 202, ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργοί Σύνδεσμοι στα Υπουργεία Τμήματα Υπηρεσίες για το θέμα του Ρυθμιστικού Πλαισίου. και τα μέλη της Ειδικής Καθοδηγητικής Επιτροπής.

Λειτουργοί Σύνδεσμοι στα Υπουργεία Τμήματα Υπηρεσίες για το θέμα του Ρυθμιστικού Πλαισίου. και τα μέλη της Ειδικής Καθοδηγητικής Επιτροπής. 1 Οικονομικών Τμ. Τελωνείων Ηλιάνα 22601655 22602769 lkyrou@customs.mof.gov.cy Κορφιώτου 2 Φ.Π.Α Γιάννος 22404623 22660484 ytsangaris@vat.mof.gov.cy Φ.Π.Α Τσαγγάρης 3 Τμ. Εσωτερικών Αθηνά 22601939 22661243

Διαβάστε περισσότερα

2nd Game OUTDOOR 2x70m/2x50m A' Category - 21st CAF Championship 2011-2012 CYPRUS ARCHERY FEDERATION (20112011) CAF Field, 20-11-2011 Judges: Α' Χριστοδούλου Λάκης, Β' Κασσιανίδου Έλενα, Γ' Ιωάννου Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών.

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών. 3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ στην πρώτη επιλογή τους μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων. 10 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Φιλολογικών 7454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (12) 10689 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (12) Φυσικής 9206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (0) ΚΙΕ ΑΓ.ΝΙΚ.(Λ/ΣΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 Aριθμός 295 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Μαρίνος Λεμέσιος διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW 3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW Seed SEMIFINAL FINAL WINNER 1 ΤΕΠΑΚ 3 FREDERICK ΤΕΠΑΚ 3-0 ΤΕΠΑΚ 2-1 4 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 3-0 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια Αριθμός 303 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 328 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 01-10-2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 01-10-2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΤΣΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4662 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013 21 Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280 ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου, ΥΑΔ (Γραφ.ΚΑΛ 55) ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Γενικός Γραφέας, ΥΣΦΜ (Γραφ.ΚΑΛ 34) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4684 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 211 Αριθμάς 178 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμώ 158 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 0/09/0 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σελίδα ΤΡΑΚΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Δεν έχει μεταπτυχιακό. Διαθέτει επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Αρ.Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 1338 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 481 ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Για την επιλογή 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ διά ζώσης ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 1 ον 20-20/1/1984 Απλό Ανδρών: Πρωτ. Άντρος Κυπριανού ευτ. Μίκης ΧΝεοφύτου Απλό Γυναικών: εν διεξήχθει. ιπλό Ανδρών: Πρωτ. Μίκης ΧΝεοφύτου/ Άντρος Κυπριανού ευτ. Ηρόδοτος Σταυρίδη/David

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500 AlphaZmart Auctions Νεότερη & Σύγχρονη Τέχνη: Έλληνες και Κύπριοι Δημιουργοί Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Καλλιτέχνης Διαστάσεις Υλικό Εκτίμηση Πώληση* 1 Γιώργος Κοτσώνης 22x12 Μικτή τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013

22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013 22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013 ΑΝ ΡΕΣ RECURVE ΟΡΙΟ: 470/720 ή 870/1440 β. 21 11 27 6.-7 27.-28 18.-19 ΒΑΘ. ΜΕΙΩ. ΤΕΛ. 1 ΕΛ ΧΕΛΑΛΙ ΜΙΜΗΣ 572 Σ.Τ. ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ 25 25 25 2 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 1185 Σ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6) Βοηθοί ιευθυντές Α Πληροφορικής/Επιστ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8408 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (10) Βοηθοί ιευθυντές Θρησκευτικών 6122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (14) Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση 602.7.30437/04/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα