για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τομέας επιχειρήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τομέας επιχειρήσεων"

Transcript

1 για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τομέας επιχειρήσεων AΘΗΝΑ 2013

2 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», κωδικό (www.epset.gr) και δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" - ΕΣΠΑ). ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 2

3 Η υποχρεωτική και συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία και η αποστολή τους στην Eurostat εντάσσεται στις δεσμεύσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει αριθμό 1608/2003/ΕΚ 1 και το πλαίσιο υλοποίησής της διέπεται από τους Κανονισμούς 753/ και 1450/ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με θεσμικό ρόλο τη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου (www.ekt.gr), υλοποιεί μετά από απόφαση (ΦΕΚ 1359/Β/ ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αρμόδιου φορέα για την υποβολή των εν λόγω στατιστικών από την Ελλάδα, το έργο της συλλογής και επεξεργασίας των σχετικών στοιχείων. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν σκοπό να καταγράψουν τα στοιχεία που προβλέπονται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και αφορούν το απασχολούμενο προσωπικό και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον φορέα σας για δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Το ερωτηματολόγιο συλλέγει αναλυτικά στοιχεία για το έτος 2011, συγκεντρωτικά στοιχεία για τα παρελθόντα έτη και για το Εφόσον πραγματοποιήσατε δραστηριότητες ΕΤΑ το έτος 2011, παρακαλούμε να συμπληρώσετε όλες τις ενότητες του ερωτηματολογίου. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρώστε υποχρεωτικά την Ενότητα Α και θα καθοδηγηθείτε για τη συμπλήρωση άλλων ενοτήτων του ερωτηματολογίου εφόσον χρειαστεί. Ενότητα Α: Γενικά στοιχεία Ενότητα Β: Προσωπικό που απασχολήθηκε σε δραστηριότητες ΕΤΑ Ενότητα Γ: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για δραστηριότητες ΕΤΑ Ενότητα Δ: Γεωγραφική κατανομή δραστηριοτήτων ΕΤΑ Ενότητα Ε: Στατιστικά στοιχεία ΕΤΑ για παρελθόντα έτη και για το 2012 Ενότητα Ζ: Μεθοδολογική πληροφορία Ενότητα Η: Αξιολόγηση ερωτηματολογίου Ενότητα Θ: Ευκαιρίες & οφέλη Βάσει του Ν. 3832/2010 η παροχή των στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 3

4 Τι είναι Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati 5 που ακολουθείται στην παραγωγή στατιστικών ΕΤΑ, η Έρευνα και η Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) περιλαμβάνει τη δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται σε συστηματική βάση προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ατόμου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, και της χρήσης αυτού του αποθέματος της γνώσης για την επινόηση νέων εφαρμογών. Με τον όρο ΕΤΑ καλύπτονται τρεις δραστηριότητες: η βασική έρευνα, η εφαρμοσμένη έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη. Η βασική έρευνα είναι πειραματική ή θεωρητική εργασία που γίνεται με κύριο σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να αποβλέπει σε συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση. Η εφαρμοσμένη έρευνα είναι επίσης πρωτότυπη έρευνα με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης. Έχει ωστόσο κυρίως έναν συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό ή στόχο. Η πειραματική ανάπτυξη είναι η συστηματική εργασία, η οποία αντλεί από τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από την έρευνα και την πρακτική εμπειρία και στοχεύει στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων και συσκευών, στην εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή στην ουσιαστική βελτίωση αυτών που ήδη παράγονται ή είναι εγκατεστημένα. Δραστηριότητες ρουτίνας (π.χ. εβδομαδιαίες εξετάσεις αίματος για την παρακολούθηση της πορείας ενός ασθενή μεταχειρουργικά) δεν θεωρούνται ΕΤΑ. Αντιθέτως, μια μελέτη που περιλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων προκειμένου να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση για την καταλληλότητα μιας νέας ιατρικής μεθόδου σε σχέση με άλλες παραδοσιακές είναι ΕΤΑ. Επιμέρους ενέργειες που γίνονται υποστηρικτικά στην υιοθέτηση καινοτομιών στην ανάπτυξη λογισμικού (π.χ. αλλαγές σε δομές αρχείων) δεν θεωρούνται ΕΤΑ εάν θεωρηθούν ως μεμονωμένες δραστηριότητες. Ωστόσο το μεγαλύτερο έργο στο οποίο εντάσσονται και το οποίο έχει το στοιχείο του νεωτερισμού είναι ΕΤΑ. Η επιχειρησιακή έρευνα ως συμβολή στη λήψη αποφάσεων (π.χ. προγραμματισμός βέλτιστου συστήματος διανομής σε μια βιομηχανική μονάδα), δεν θεωρείται ΕΤΑ. Ωστόσο η ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή ενός τέτοιου προβλήματος είναι ΕΤΑ. Άλλα παραδείγματα για το ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑ μπορείτε να βρείτε εδώ. 5 Frascati Manual, Proposed Standard Practice For Surveys On Research And Experimental Development, OECD, 2002 και ελληνική μετάφραση της έκδοσης του 1993 από το Τμήμα Τεκμηρίωσης Ε&Τ Δεικτών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 4

5 Ενότητα Α Γενικά στοιχεία Α.1 Στοιχεία επιχείρησης Επωνυμία επιχείρησης ΑΦΜ Οδός και Αριθμός Ταχ. Κώδικας Διεύθυνση δικτυακού τόπου Κωδικός και περιγραφή πρωτεύοντος κλάδου οικονομικής δραστηριότητας (NACE rev. 2) π.χ Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων, 3511-Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Τάξη μεγέθους επιχείρησης με βάσει τον αριθμό των εργαζομένων την Α.1.1. Αποτελεί η επιχείρησή σας μέλος ομίλου επιχειρήσεων; Ναι [Συνεχίστε με την Α.2.2] Όχι Α.1.2. Ο όμιλος επιχειρήσεων έχει έδρα στην Ελλάδα; Ναι Όχι ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 5

6 Α.1.3. Παρακαλούμε συμπληρώστε την επωνυμία του ομίλου επιχειρήσεων; Α.2 Στοιχεία υπεύθυνου για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Όνομα Επώνυμο Διεύθυνση / Τμήμα Περιγραφή θέσης Τηλέφωνο Fax ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 6

7 Α.3 Ταξινόμηση επιχείρησης Για τις ανάγκες του παρόντος ερωτηματολογίου και ακολουθώντας τις οδηγίες της Eurostat (Frascati Manual), η επιχείρησή σας έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία Τομέας των επιχειρήσεων. Εφόσον θεωρείτε ότι, με βάση τις περιγραφές που δίνονται παρακάτω, η επιχείρησή σας συγκαταλέγεται στην κατηγορία Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (ΙΜΚΙ) παρακαλούμε να το δηλώσετε προκειμένου να γίνει η αλλαγή καθώς και οι σχετικές ενέργειες για την υποβολή του σωστού ερωτηματολογίου. Τομέας των επιχειρήσεων που περιλαμβάνει: - όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα ιδρύματα, κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός από μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση) για πώληση στο ευρύ κοινό σε οικονομικά σημαντική τιμή, - Τα ιδιωτικά μη - κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ) που παρέχουν υπηρεσίες κυρίως στις παραπάνω οικονομικές μονάδες. Επεξήγηση για τα μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα: - Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα (MKI) τα οποία παράγουν για εμπορικούς λόγους αγαθά ή υπηρεσίες εκτός από μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα ΜΚΙ που εξυπηρετούν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Τα τελευταία συνήθως συστήνονται και διευθύνονται από ενώσεις επιχειρήσεων για να εξυπηρετούν τις δραστηριότητές τους. Παραδείγματα αποτελούν τα εμπορικά επιμελητήρια, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ενώσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων και οι εμπορικοί σύλλογοι. Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (ΙΜΚΙ) που περιλαμβάνει: -Μη εμπορικά, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες -Ιδιώτες ή νοικοκυριά Τέτοια ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα είναι οι επαγγελματικές, επιστημονικές ή φιλανθρωπικές ενώσεις, οι οργανισμοί παροχής βοήθειας, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι ενώσεις καταναλωτών, κλπ. Κατά σύμβαση ο τομέας περιλαμβάνει επίσης τη χρηματοδότηση ΕΤΑ που προέρχεται απευθείας από τους πολίτες και τις δραστηριότητες ΕΤΑ των πολιτών. Οι τελευταίες, για να ανήκουν στον τομέα αυτό πρέπει να γίνονται από ιδιώτες, αποκλειστικά στον προσωπικό τους χρόνο, σε δικές τους εγκαταστάσεις και με δικές τους δαπάνες ή με παροχές μη-οικονομικής φύσης. ΔΕΝ ανήκουν στον τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, οι ακόλουθοι τύποι: - εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες κυρίως σε επιχειρήσεις, - εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες κυρίως στην κυβέρνηση, - εκείνοι που εξ ολοκλήρου ή κυρίως χρηματοδοτούνται και λειτουργούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, - εκείνοι που προσφέρουν υπηρεσίες μεταδευτεροβάθιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή που ελέγχονται από ιδρύματα του αντίστοιχου τομέα. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 7

8 Α.4 Δραστηριοποίηση επιχείρησης σε ΕΤΑ Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις A.4.1. Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες ΕΤΑ στην επιχείρησή σας τα προηγούμενα του 2011 έτη (δηλ ) ή το έτος 2012; Ναι [Συμπληρώστε την Α.3.2 και συνεχίστε με την Ενότητα Ε] Όχι A.4.2. Σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε σε ΕΤΑ τα επόμενα έτη; Ναι Όχι ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 8

9 Ενότητα Β Προσωπικό που απασχολήθηκε σε δραστηριότητες ΕΤΑ Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας έχουν σκοπό να καταγράψουν το προσωπικό που απασχολήθηκε σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) κατά το 2011 στην επιχείρησή σας. Ενδιαφέρει τόσο ο αριθμός των ατόμων όσο και ο χρόνος συμμετοχής τους στις ερευνητικές δραστηριότητες. Ως προσωπικό απασχολούμενο σε δραστηριότητες ΕΤΑ δεν θεωρούνται μόνο οι ερευνητές, αλλά όλα τα πρόσωπα που συμβάλλουν άμεσα στην πραγματοποίησή τους (π.χ. τεχνικοί, εργάτες, παρασκευαστές, προγραμματιστές, διοικητικοί κ.λπ.), χωρίς τη συμμετοχή των οποίων το ερευνητικό έργο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Για τις ανάγκες αυτού του ερωτηματολογίου και σύμφωνα με τις μεθοδολογικές οδηγίες της Eurostat και του ΟΟΣΑ (Frascati Manual) το προσωπικό ΕΤΑ κατανέμεται σε τρεις κατηγορίες με βάση το είδος της εργασίας που προσφέρει στην έρευνα: Ερευνητές: Επιστήμονες που πραγματοποιούν δραστηριότητες ΕΤΑ με στόχο τη σύλληψη και τη δημιουργία νέων γνώσεων, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Στους ερευνητές εντάσσονται και όσοι προετοιμάζουν διδακτορική διατριβή. Tεχνικό προσωπικό: Προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες ΕΤΑ εκτελώντας επιστημονικά και τεχνικά καθήκοντα, συνήθως υπό την καθοδήγηση των ερευνητών π.χ. προγραμματιστές, παρασκευαστές, προσωπικό που συλλέγει βιβλιογραφικό υλικό, υλοποιεί στατιστικές έρευνες και συνεντεύξεις, κ.λπ. Άλλο προσωπικό υποστήριξης: Προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες ΕΤΑ εκτελώντας διάφορες εργασίες που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες ΕΤΑ και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή τους, π.χ. εργάτες, γραμματείς ή άλλοι διοικητικοί υπάλληλοι. Οδηγίες - διευκρινήσεις Προσωπικό ΕΤΑ Είναι πιθανό η παραπάνω ταξινόμηση να μην ανταποκρίνεται στις κατηγορίες προσωπικού που εφαρμόζεται στην επιχείρησή σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να ταξινομήσετε τους απασχολούμενους σε ΕΤΑ σε κάθε μία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες με βάση τις περιγραφές που δίνονται. Παρακαλούμε να καταγράψετε το προσωπικό που απασχολήθηκε σε δραστηριότητες ΕΤΑ εντός του 2011 ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που είχε (μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, πλήρης ή μερική απασχόληση, άμισθοι, επισκέπτες, υπότροφοι, κ.λπ.). Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων ΕΤΑ από το προσωπικό στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Ερευνητής ο οποίος εργάζεται προσωρινά σε άλλο φορέα/επιχείρηση δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο προσωπικό, ανεξάρτητα αν αμείβεται από την επιχείρησή σας. Αντίθετα, θα πρέπει να συμπεριληφθούν εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν επί τόπου υπηρεσίες και χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις σας. Στις δραστηριότητες ΕΤΑ συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση έργων ΕΤΑ (project management). Τα άτομα που παρέχουν έμμεσες υπηρεσίες, όπως το προσωπικό που εργάζεται στις καντίνες, οι φύλακες, οι κηπουροί και οι καθαρίστριες, δεν πρέπει να περιληφθούν. Χρόνος απασχόλησης σε ΕΤΑ Το ΙΠΑ - Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης χρησιμοποιείται για την καταγραφή του συνολικού πραγματικού χρόνου που αφιερώνεται σε δραστηριότητες ΕΤΑ κατά τη διάρκεια ενός έτους. Μονάδα μέτρησης είναι το ανθρωποέτος, που εκφράζει την πλήρη απασχόληση στην έρευνα ενός ατόμου για ένα έτος. 1 ανθρωποέτος (πλήρης απασχόληση ενός ατόμου σε δραστηριότητες ΕΤΑ για ένα έτος) αντιστοιχεί σε 1 ΙΠΑ Για τον υπολογισμό των ΙΠΑ θεωρείστε ότι 1 ανθρωποέτος αντιστοιχεί σε 1 ΙΠΑ. Επομένως, ένας π.χ. ερευνητής με πλήρη απασχόληση σε όλη τη διάρκεια του 2011 που αφιερώνει 30% του χρόνου του σε δραστηριότητες ΕΤΑ και το υπόλοιπο σε άλλες δραστηριότητες (διοίκηση, παραγωγή, κτλ) ισοδυναμεί με ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9

10 0,3 ΙΠΑ. Αντίστοιχα, εξωτερικός συνεργάτης με πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα για διάστημα 6 μηνών το 2011 ισοδυναμεί με 0,5 ΙΠΑ. Β1. Προσωπικό ΕΤΑ Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων σε ΕΤΑ καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2011 καθώς και τα αντίστοιχα ΙΠΑ. 1. Απασχολούμενοι σε ΕΤΑ οι οποίοι αμείβονται για αυτές τις δραστηριότητες από την επιχείρησή σας ( ) 1.1 Προσωπικό της επιχείρησης Συνολικός αριθμός ατόμων Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης Σύνολο (Σ) Γυναίκες (Γ) Σ Γ 1.2 Εξωτερικοί συνεργάτες που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησή σας (on-site) 2. Απασχολούμενοι σε ΕΤΑ οι οποίοι δεν αμείβονται για αυτές τις δραστηριότητες 3. Εξωτερικοί συνεργάτες που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας (on-site) και αμείβονται για αυτές τις δραστηριότητες από άλλον φορέα/επιχείρηση Σύνολο (1+2+3) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 10

11 Β.2 Προσωπικό ΕΤΑ κατά επίπεδο σπουδών Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του πίνακα με βάση τον ανώτερο τίτλο σπουδών που έχει λάβει κάθε απασχολούμενος Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πτυχίο Παν/μίου, Πολυτεχνείου, Ανοιχτού Παν/μίου Πτυχίο ΤΕΙ Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ) / Πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής Απολυτήριο δημοτικού ή γυμνασίου Σύνολο Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πτυχίο Παν/μίου, Πολυτεχνείου, Ανοιχτού Παν/μίου Πτυχίο ΤΕΙ Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ) / Πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής Απολυτήριο δημοτικού ή γυμνασίου Σύνολο Ερευνητές Τεχνικοί Άλλο Προσωπικό Υποστήριξης Συνολικό Προσωπικό ΕΤΑ Σύνολο (Σ) Γυναίκες (Γ) Σ Γ Σ Γ Σ Γ Συνολικός αριθμός ατόμων Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 11

12 Β.3 Προσωπικό ΕΤΑ κατά κύριο επιστημονικό πεδίο Παρακαλούμε να κατανείμετε το προσωπικό στα επιστημονικά πεδία του πίνακα (Fields of Science and Technology, Frascati Manual) με βάση το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων ΕΤΑ που υλοποιήθηκαν το 2011 και ΟΧΙ με βάση το ανώτερο πτυχίο (ή άλλο αποδεικτικό εκπαίδευσης) του προσωπικού. Ερευνητές Τεχνικοί Άλλο Προσωπικό Υποστήριξης Συνολικό Προσωπικό ΕΤΑ Φυσικές επιστήμες Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία Ιατρική και Επιστήμες Υγείας Γεωργικές επιστήμες Κοινωνικές επιστήμες Ανθρωπιστικές επιστήμες Σύνολο Φυσικές επιστήμες Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία Ιατρική και Επιστήμες Υγείας Γεωργικές επιστήμες Κοινωνικές επιστήμες Ανθρωπιστικές επιστήμες Σύνολο Σύνολο (Σ) Γυναίκες (Γ) Σ Γ Σ Γ Σ Γ Συνολικός αριθμός ατόμων Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 12

13 Β.4 Ερευνητές (ΜΟΝΟ) κατά ηλικία και κατά ιθαγένεια Ηλικία Συνολικός Αριθμός Ατόμων Σύνολο (Σ) Γυναίκες (Γ) Έως 25 ετών ετών ετών ετών ετών Άνω των 65 ετών Σύνολο Ιθαγένεια Συνολικός Αριθμός Ατόμων Σύνολο (Σ) Γυναίκες (Γ) Ελληνική Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Άλλες ευρωπαϊκές χώρες Βόρεια Αμερική Κεντρική και Νότια Αμερική Ασία Αφρική Άλλη ιθαγένεια Σύνολο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 13

14 Ενότητα Γ Εσωτερικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για δραστηριότητες ΕΤΑ Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας έχουν σκοπό να καταγράψουν τις δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρησή σας το 2011 για δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της. Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται ως εσωτερικές δαπάνες (intramural expenditure) και αφορούν σε δραστηριότητες ΕΤΑ που πραγματοποιούνται ως μέρος των πάγιων δραστηριοτήτων της επιχείρησης, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων, ή μετά από ανάθεση από τρίτο αλλά υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες ΕΤΑ που γίνονται με αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς και πραγματοποιούνται εκτός της επιχείρησης ΔΕΝ πρέπει να δηλωθούν στις εσωτερικές δαπάνες Οδηγίες - διευκρινήσεις Τα στοιχεία αφορούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2011 όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές απολογιστικά και ΟΧΙ προϋπολογιστικά στοιχεία. Οι δαπάνες ΔΕΝ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για τα πολυετή προγράμματα πρέπει να απομονώσετε το μέρος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο έτος αναφοράς (2011). Στις περιπτώσεις που μια δαπάνη αφορά και άλλες δραστηριότητες πλην των δραστηριοτήτων ΕΤΑ (π.χ. αμοιβές προσωπικού που απασχολείται και σε άλλες δραστηριότητες, γενικά έξοδα λειτουργίας κ.λπ.) δηλώνεται μόνο το μέρος που αφορά δραστηριότητες ΕΤΑ (π.χ. επιμερισμός αμοιβών προσωπικού με βάση τα ΙΠΑ που δηλώθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, επιμερισμός γενικών εξόδων με βάση pro rata κ.λπ.) Για τις δαπάνες κεφαλαίου (αγορά κτιρίων, γης, οργάνων και εξοπλισμού) δηλώνεται το συνολικό κόστος αγοράς το έτος που πραγματοποιήθηκε η αγορά και όχι το κόστος απόσβεσης. Συνεπώς πρέπει να καταγραφεί το συνολικό κόστος των αγορών που πραγματοποιήθηκαν εντός του ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 14

15 Γ.1 Εσωτερικές δαπάνες για ΕΤΑ κατά είδος δαπάνης i Το σύστημα υποβολής των στοιχείων δέχεται μόνο θετικούς ακέραιους αριθμούς (π.χ ) για την καταγραφή των ποσών. Δεκαδικά ψηφία δεν γίνονται αποδεκτά. 1. Τρέχουσες δαπάνες σε ΕΤΑ ( ) 1.1 Κόστος προσωπικού της επιχείρησης που απασχολείται σε ΕΤΑ i Περιλαμβάνονται μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκτακτες αμοιβές, επιδόματα, κ.λπ. για προσωπικό ΕΤΑ. Προσοχή: για το προσωπικό που αφιερώνει μόνο μέρος του χρόνου του σε δραστηριότητες ΕΤΑ, πρέπει να συμπεριλάβετε το μέρος του κόστους που αντιστοιχεί σε αυτές τις δραστηριότητες και το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί στα ΙΠΑ που δηλώσατε στο πεδίο 1.1 του πίνακα Β Κόστος εξωτερικών συνεργατών που εκτελούν δραστηριότητες ΕΤΑ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (on-site) i Ομοίως με 1.1, μόνο που εδώ το κόστος πρέπει να αντιστοιχεί στα ΙΠΑ που δηλώσατε στο πεδίο 1.2 του πίνακα Β Λοιπές τρέχουσες δαπάνες Περιλαμβάνονται όλες οι άλλες τρέχουσες δαπάνες πλην του προσωπικού (όπως έξοδα λειτουργίας -ενοίκια, δαπάνες ΔΕΗ, τηλεφωνικά έξοδα, κ.λπ-, έξοδα ταξιδίων, αναλώσιμα, βιβλία, περιοδικά, συνδρομές σε βιβλιοθήκες, υλικά εργαστηρίων, και γενικά ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στις προηγούμενες κατηγορίες) κατά το μέρος που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων ΕΤΑ εντός της επιχείρησης. Προσοχή: ΔΕΝ πρέπει να συμπεριληφθούν δαπάνες προς τρίτους για υλοποίηση δραστηριοτήτων ΕΤΑ εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης Μικρής αξίας δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό πρέπει να καταγραφούν εδώ και όχι στις δαπάνες κεφαλαίου. 2. Δαπάνες κεφαλαίου για ΕΤΑ ( ) i Οι δαπάνες κεφαλαίου αναφέρονται στο κόστος αγοράς και όχι στο κόστος απόσβεσης. Πρέπει να περιληφθεί μόνο το μέρος των δαπανών κεφαλαίου που αφορά δραστηριότητες ΕΤΑ 2.1 Γη και κτίρια i Περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς γης, κ.λπ. καθώς και αγορές, κατασκευές ή επιδιορθώσεις ακινήτων. Παρακαλούμε καταγράψτε το κόστος αγοράς που πραγματοποιήθηκε το 2011 κατά το ίδιο διάστημα για αγορά/κατασκευή. 2.2 Όργανα και εξοπλισμός i Περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς για εξοπλισμό, εργαλεία και λογισμικό. Προσοχή: εξοπλισμός ή εργαλεία μικρής αξίας καταγράφονται στις Άλλες τρέχουσες δαπάνες Σύνολο (1+2) Ποσό (σε Ευρώ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 15

16 Γ.2 Εσωτερικές δαπάνες για ΕΤΑ κατά πηγή χρηματοδότησης Παρακαλούμε καταγράψτε την πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων ΕΤΑ της επιχείρησής σας, κατανέμοντας το σύνολο των εσωτερικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για δραστηριότητες ΕΤΑ το 2011 (συνολικές εσωτερικές δαπάνες Γ.1) με βάση τον τομέα (κρατικός, επιχειρηματικός, ΑΕΙ, εξωτερικό κ.α.) ο οποίος τις χρηματοδότησε. i Το σύστημα υποβολής των στοιχείων δέχεται μόνο θετικούς ακέραιους αριθμούς (π.χ ) για την καταγραφή των ποσών. Δεκαδικά ψηφία δεν γίνονται αποδεκτά. Πηγή Χρηματοδότησης των εσωτερικών δαπανών ΕΤΑ έτους 2011 Ποσό (σε Ευρώ) 1. Κρατικός τομέας ( ) i Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένες διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι) καθώς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανεξάρτητες αρχές) 1.1 Έργα και Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ Χρηματοδότηση από άλλο κρατικό φορέα (Υπουργεία, Περιφέρειες, κτλ) πλην ΕΣΠΑ 2. Τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης i Πανεπιστήμια, τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ) 3. Επιχειρήσεις ( ) 3.1 Αυτοχρηματοδότηση i Περιλαμβάνει και την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στα διάφορα προγράμματα, εθνικά (ΕΣΠΑ) και κοινοτικά. Χρηματοδοτήση που προέρχεται από ξένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, θα πρέπει να καταχωρηθεί στην κατηγορία Ξένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου 3.2 Ιδιωτικές ελληνικές επιχειρήσεις 3.3 Επιχειρήσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. ΔΕΚΟ) 4. Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 5. Εξωτερικό ( ) 5.1 Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΕ, άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα ΕΕ) i Περιλαμβάνει μόνο την κοινοτική συμμετοχή. Η ίδια συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο 3.1, εκτός αν η επιχείρηση έχει λάβει σχετική επιχορήγηση οπότε πρέπει να περιληφθεί στο κατάλληλο πεδίο, ανάλογα με το ποιος είναι ο φορέας που την καταβάλλει. 5.2 Ξένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου 5.3 Άλλες ξένες επιχειρήσεις 5.4 Διεθνείς Οργανισμοί (ΟΟΣΑ, Ηνωμένα Έθνη, κτλ) 5.5 Άλλοι φορείς του εξωτερικού (ιδρύματα, οργανισμοί, κτλ) Σύνολο ( ) [Πρέπει να συμφωνεί με το σύνολο του Γ.1] ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 16

17 Γ.3 Εσωτερικές δαπάνες για ΕΤΑ κατά είδος ΕΤΑ Παρακαλούμε καταγράψτε την ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των εσωτερικών δαπανών και, εφόσον είναι διαφορετική χωριστά των τρεχουσών δαπανών (Κόστος προσωπικού και λοιπές τρέχουσες δαπάνες - Ερώτηση Γ.1, 1.1) σε βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Βασική έρευνα i Πειραματική ή θεωρητική εργασία που γίνεται με κύριο σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να αποβλέπει σε συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση. Ποσοστιαία κατανομή συνόλου δαπανών (%) Ποσοστιαία κατανομή τρεχουσών δαπανών (%) Εφαρμοσμένη έρευνα i Πρωτότυπη έρευνα που γίνεται με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων. Ωστόσο, έχει κυρίως έναν συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό ή στόχο. Πειραματική ανάπτυξη i Συστηματική εργασία, η οποία αντλεί από τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από την έρευνα και την πρακτική εμπειρία και στοχεύει στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων και συσκευών, στην εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή στην ουσιαστική βελτίωση αυτών που ήδη παράγονται ή είναι εγκατεστημένα 100% 100% ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 17

18 Γ.4 Εσωτερικές δαπάνες για ΕΤΑ κατά κύριο επιστημονικό πεδίο Παρακαλούμε καταχωρίστε το σύνολο (100%) των εσωτερικών δαπανών για ΕΤΑ στο κύριο επιστημονικό πεδίο των δραστηριοτήτων ΕΤΑ που υλοποιήθηκαν στο φορέα σας το 2011, με βάση το αντικείμενο των δραστηριοτήτων ΕΤΑ και όχι το επίπεδο σπουδών του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές. Εφόσον δεν είναι δυνατός ο καθορισμός ενός κύριου επιστημονικού πεδίου και σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων ΕΤΑ υλοποιείται σε περισσότερα του ενός πεδία, παρακαλούμε καταγράψτε την ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των εσωτερικών δαπανών στα επιστημονικά πεδία. Φυσικές Επιστήμες Ποσοστιαία κατανομή εσωτερικών δαπανών (%) Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία Ιατρική και Επιστήμες Υγείας Γεωργικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες Ανθρωπιστικές επιστήμες Σύνολο 100% Γ.5 Εσωτερικές δαπάνες για ΕΤΑ σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία ειδικού ενδιαφέροντος Παρακαλούμε καταγράψτε τις εσωτερικές δαπάνες που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και το ποσοστό των δαπανών αυτών που προέρχεται από κρατική χρηματοδότηση. i Το σύστημα υποβολής των στοιχείων δέχεται μόνο θετικούς ακέραιους αριθμούς (π.χ ) για την καταγραφή των ποσών. Δεκαδικά ψηφία δεν γίνονται αποδεκτά. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Σύνολο εσωτερικών δαπανών (σε Ευρώ) Ποσοστό δαπανών που χρηματοδοτούνται από το κράτος (%) Βιοτεχνολογία Νανοτεχνολογία Ενέργεια ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18

19 Ενότητα Δ Γεωγραφική κατανομή δραστηριοτήτων ΕΤΑ Επιλέξτε την περιφέρεια στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας και στις οποίες υλοποιούνται δραστηριότητες ΕΤΑ: Choose an item. Εφόσον η επιχείρησή σας διαθέτει τμήματα/υπηρεσίες που πραγματοποιούν ΕΤΑ σε περισσότερες από μία περιφέρειες της Ελλάδας, παρακαλούμε να κατανείμετε ποσοστιαία το προσωπικό και τις δαπάνες στις γεωγραφικές περιφέρειες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες ΕΤΑ. Ποσοστιαία κατανομή συνολικού προσωπικού ΕΤΑ (%) Ποσοστιαία κατανομή Ερευνητών (%) Ποσοστιαία κατανομή Εσωτερικών δαπανών ΕΤΑ (%) Σύνολο (Σ) Γυναίκες (Γ) Σ Γ Aνατολική Μακεδονία, Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Aττική Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 19

20 Ενότητα Ε Στατιστικά στοιχεία για παρελθόντα έτη και για το 2012 Ε.1 Παρακαλούμε συμπληρώστε συγκεντρωτικά στοιχεία για τα παρελθόντα έτη i Το σύστημα υποβολής των στοιχείων δέχεται μόνο θετικούς ακέραιους αριθμούς (π.χ ) για την καταγραφή των ποσών. Δεκαδικά ψηφία δεν γίνονται αποδεκτά. Σύνολο προσωπικού ΕΤΑ Ερευνητές Ισοδύναμα Ισοδύναμα Συνολικός αριθμός Συνολικός αριθμός ατόμων Πλήρους Πλήρους ατόμων Απασχόλησης Απασχόλησης Σύνολο (Σ) Γυναίκες (Γ) Σ Γ Σ Γ Σ Γ Εσωτερικές δαπάνες ΕΤΑ Ε.2 Με εξαίρεση την κατανομή των δαπανών κατά πηγή χρηματοδότησης (δείτε Ε.3), και προκειμένου να μην επιφορτιστείτε με τη συμπλήρωση αναλυτικών στοιχείων (δηλ. προσωπικό ΕΤΑ κατά επίπεδο σπουδών, επιστημονικό πεδίο, ηλικία, κ.λπ. και δαπάνες κατά είδος ΕΤΑ, επιστημονικό πεδίο, κ.λπ.) για όλα τα παρελθόντα έτη ( ), σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε μια από τις δύο προσεγγίσεις: Συμφωνούμε να χρησιμοποιηθούν τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δίνονται στον πίνακα Ε.1 σε συνδυασμό με τις κατανομές των προσωπικού και δαπανών όπως αναγράφονται στις Ενότητες Β, Γ και Δ και αφορούν το έτος 2011 προκειμένου να υπολογιστούν αναλυτικές εκτιμήσεις για τα παρελθόντα έτη ( ). Δεν συμφωνούμε με την παραπάνω προσέγγιση. Παρακαλούμε να μας αποσταλεί αναλυτικό ερωτηματολόγιο για όλα τα παρελθόντα έτη ( ). ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 20

21 Ε.3 Παρακαλούμε καταγράψτε τις ποσοστιαίες κατανομές των δαπανών κατά πηγή χρηματοδότησης για τα παρελθόντα έτη. Εφόσον έχετε δαπάνες ΕΤΑ για το έτος 2011 τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν προ-συμπληρωθεί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα Γ.2. Πηγή χρηματοδότησης των εσωτερικών δαπανών ΕΤΑ Κρατικός τομέας 2. Τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 3. Επιχειρήσεις (αυτοχρηματοδότηση και άλλες επιχειρήσεις εσωτερικού) 4. Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 5. Εξωτερικό Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% Ε.4 Παρακαλούμε συμπληρώστε συγκεντρωτικά στοιχεία για το i Το σύστημα υποβολής των στοιχείων δέχεται μόνο θετικούς ακέραιους αριθμούς (π.χ ) για την καταγραφή των ποσών. Δεκαδικά ψηφία δεν γίνονται αποδεκτά. Σύνολο προσωπικού ΕΤΑ Συνολικός αριθμός ατόμων Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης Ερευνητές Συνολικός αριθμός ατόμων Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης Σύνολο (Σ) Γυναίκες (Γ) Σ Γ Σ Γ Σ Γ Εσωτερικές δαπάνες ΕΤΑ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 21

22 Ενότητα Ζ Μεθοδολογική πληροφορία Παρακαλούμε να παρέχετε ορισμένες διευκρινίσεις ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να υπολογιστούν τα στοιχεία που συλλέγονται με το παρόν ερωτηματολόγιο. Ζ.1 Υπολογισμός Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) Επιλέξτε τον τρόπο που ακολουθήσατε προκειμένου να υπολογιστούν τα Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται σε ΕΤΑ (Επιλέξτε έναν ή περισσότερους τρόπους) Δελτία καταγραφής χρόνου (Time-sheets) Εκτιμήσεις από τις επιμέρους διοικήσεις των Τμημάτων ή/και Κεντρική Διοίκηση της επιχείρησης Εφαρμογή συντελεστών ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού (επιστήμονες, τεχνικοί κ.λπ). (Παρακαλούμε περιγράψτε) Άλλη προσεγγιστική μέθοδος (π.χ. ορισμός κατηγοριών με βάση το χρόνο απασχόλησης σε ΕΤΑ) (Παρακαλούμε περιγράψτε) Άλλος τρόπος (Παρακαλούμε περιγράψτε) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 22

23 Ζ.2 Επιμερισμός δαπανών σε δραστηριοτήτων ΕΤΑ από άλλες δραστηριότητες Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά τον τρόπο που ακολουθήσατε προκειμένου να γίνει ο διαχωρισμός των δαπανών που αντιστοιχούν σε ΕΤΑ από τις άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης. Τρέχουσες δαπάνες - Κόστος προσωπικού που απασχολείται σε ΕΤΑ Λοιπές τρέχουσες δαπάνες Δαπάνες κεφαλαίου Γη και κτίρια Δαπάνες κεφαλαίου Όργανα και εξοπλισμός Ζ.3 Άλλα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 23

24 Ενότητα Η Αξιολόγηση ερωτηματολογίου Η.1 Παρακαλούμε βαθμολογήστε το παρόν ερωτηματολόγιο όσον αφορά το περιεχόμενο καθώς και την υποστήριξη που λάβατε από το ΕΚΤ κατά τη συμπλήρωσή του. ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Συνολική κατανόηση ερωτηματολογίου Δομή ερωτηματολογίου Κατανόηση όρων/εννοιών Παρεχόμενη υποστήριξη από το ΕΚΤ κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο Η.2 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον βαθμό δυσκολίας πάνω σε διάφορα θέματα που αντιμετωπίσατε κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Διαχωρισμός δραστηριοτήτων ΕΤΑ από άλλες δραστηριότητες (τι είναι, τι δεν είναι ΕΤΑ) ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Υπολογισμός του αριθμού των ατόμων που απασχολούνται σε ΕΤΑ Υπολογισμός των ΙΠΑ που αναλογούν σε ΕΤΑ Υπολογισμός των τρεχουσών δαπανών που αναλώνονται σε ΕΤΑ Υπολογισμός των δαπανών κεφαλαίου σε ΕΤΑ Ταξινόμηση/κατανομή του προσωπικού ΕΤΑ στις διάφορες κατηγορίες (επίπεδο σπουδών, επιστημονικό πεδίο, κ.λπ.) Ταξινόμηση/κατανομή των δαπανών ΕΤΑ στις διάφορες κατηγορίες (είδος έρευνας, πηγή χρηματοδότησης, κ.λπ.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 24

25 Η.3 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε κατά προσέγγιση το χρόνο που απαιτήθηκε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τον αριθμό των ατόμων που απασχολήθηκαν με τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων καθώς και την άποψή σας για δυσκολίες που αντιμετωπίσατε και προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις του ερωτηματολογίου. ΧΡΟΝΟΣ συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ που ασχολήθηκε με την επεξεργασία των στοιχείων που παραθέτετε σε αυτό το ερωτηματολόγιο ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για μελλοντικές βελτιώσεις του ερωτηματολογίου Η.4 Παρακαλούμε συμπληρώστε ΣΧΟΛΙΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για μελλοντικές βελτιώσεις του ερωτηματολογίου. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 25

26 Ενότητα Θ Ευκαιρίες & οφέλη Θ.1 Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται με το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελούν υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία υποβάλλει η Ελλάδα στην Eurostat και τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Δημοσιεύονται ομαδοποιημένα, με τρόπο ώστε να τηρούνται οι νομοθετικές διατάξεις περί απορρήτου, στις ειδικά διαμορφωμένες βάσεις δεδομένων καθώς και τις εκδόσεις των δύο οργανισμών. Τα δημοσιευμένα στατιστικά ΕΤΑ χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των αναπτυξιακών πολιτικών, τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, επιχειρηματικών, περιφερειακών και εθνικών. Προκειμένου τα στοιχεία αυτά να αποτελέσουν εργαλείο τεκμηρίωσης, προβολής και προώθησης για το δικό σας έργο αλλά και δημιουργίας νέων ευκαιριών για την επιχείρησή σας, το ΕΚΤ σκοπεύει να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις. Σας καλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για όσες από τις παρακάτω δράσεις θεωρείτε ότι έχουν αξία για σας αλλά και να μας καταγράψετε τις δικές σας προτάσεις: ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΕΚΤ όπως αναζήτηση και εντοπισμός των ελλήνων ερευνητών, των ερευνητικών ομάδων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που σας ενδιαφέρουν Ενημέρωση της επιχείρησής σας σχετικά με τα ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και κοινοτικά, και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο επιστημονικό πεδίο που επικεντρώνονται οι δικές σας δραστηριότητες Αξιοποίηση υποστηρικτών υπηρεσιών για διεθνείς συνεργασίες επιχειρηματικές, τεχνολογικές, ερευνητικές που προσφέρει το ΕΚΤ μέσω του δικτύου Entreprise Europe Network Δημοσίευση ηλεκτρονικού προφίλ της επιχείρησής σας με στόχο την προβολή της αλλά και την προώθηση της συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα Αποκλειστική ενημέρωση της επιχείρησής σας με εξειδικευμένες αναφορές για τους πόρους που διαθέτει στην έρευνα και τη συγκριτική της τοποθέτηση (benchmarks) σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ίδιας οικονομικής δραστηριότητας ή τάξης μεγέθους. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 26

27 Ένταξη σε ανοιχτό ηλεκτρονικό κατάλογο με κατάταξη (ranking) ελληνικών επιχειρήσεων της ίδιας οικονομικής δραστηριότητας ή τάξης μεγέθους με βάση τους πόρους που διαθέτουν σε έρευνα (χωρίς δημοσίευση λεπτομερών στοιχειών) Θ.2 Παρακαλούμε συμπληρώστε προτάσεις για ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ που θα σας ενδιέφεραν. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 27

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης Τομέας επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Το ερωτηματολόγιο συλλέγει στοιχεία για το προσωπικό που απασχολήθηκε και τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015 Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015 Τομέας επιχειρήσεων Το ερωτηματολόγιο συλλέγει στοιχεία για το προσωπικό που απασχολήθηκε και τις δαπάνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης Τομέας Ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Το ερωτηματολόγιο συλλέγει στοιχεία για το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων AΘΗΝΑ 2013 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Τομέας τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο συλλέγει στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015 Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015 Κρατικός τομέας Το παρόν ερωτηματολόγιο συλλέγει στοιχεία για το προσωπικό που απασχολήθηκε και τις δαπάνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015

Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015 Ερωτηματολόγιο για το Προσωπικό και τις Δαπάνες σε Δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης 2015 ΑΕΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και ΤΕΙ) - ΕΛΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τους σχετικούς

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης Αθήνα,

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης Αθήνα, Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης 2012-2013 Αθήνα, 24.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( 8 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Φύλλα προς συμπλήρωση Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 8 Ιουλίου 2016 Οι επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών σε δραστηριότητες έντασης γνώσης Δρ. Εύη Σαχίνη, Δ/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη έρευνας: Αμάντα Σουκουλιά Σχεδίαση ερωτηματολογίου: Αμάντα Σουκουλιά, Θάνος Πανταζής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τομέας Επιχειρήσεων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΑ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / 31.07.2013 1

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α 09.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 «ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Προδημοσίευση του Προγράμματος του Υπ. Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC 2003)» εκατημόρια Εισοδήματος, συντελεστής ανισότητας Gini, και δείκτης S80/20 Δεκατημόρια Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: (print) ISBN: (pdf)

ISBN: (print) ISBN: (pdf) Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Σαμαρά Μ., (2014), Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 299/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.10.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Ερώτηµα 1: Αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι µπορούν να γίνουν συµπράξεις που θα αποτελούνται από 3 το πολύ Ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Ένωση για την Απασχολούμενη Γυναίκα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης & στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Αθήνα, 27.11.2014 Αρ. Πρωτ. 23/2014 Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας στα Πλαίσια των Πράξεων «Ένωση για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή:

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή: Στοιχεία Προγράμματος:2813 Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή: Eνθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH). ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ

Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ ΕΠΣΕΤ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΕΣ Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Δρ Νένα Μάλλιου, 31.03.2015 Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τομέας Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΑ) Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής. - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Εθνικό Σημείο Επαφής. - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Κομοτηνή, 8/10/2012 Αρ. Πρ.: 17970 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την Καινοτομία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Έρευνα για την Καινοτομία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Έρευνα για την Καινοτομία 2010 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα 2014 Έρευνα για την Καινοτομία 2010-2012 Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για τις καινοτομίες και τις καινοτομικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 42.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.450.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

18/11/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

18/11/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ http://didefth.gr Αθήνα, 18/11/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα Απεστάλησαν τα προκαταρκτικά στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat Ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 30/04/2009 Α.Π. : 153.229/ΨΣ 7007-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 30/04/2009 Α.Π. : 153.229/ΨΣ 7007-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα