ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ακαδημαϊκό έτος ) Αθήνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Πηγές στοιχείων, δραστηριότητες συλλογής και επεξεργασία στοιχείων εσωτερικής αξιολόγησης Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Πρόγραμμα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακές Σπουδές Διδακτορικές Σπουδές Διδακτικό έργο Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Εκπαιδευτικά βοηθήματα Μέσα και υποδομές Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Ερευνητική Δραστηριότητα Πεδία ερευνητικής δραστηριότητας Επιστημονικές δημοσιεύσεις Αναγνώριση του ερευνητικού έργου Ερευνητικά προγράμματα και έργα Ερευνητικές συνεργασίες Υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων από το ΤΕΙ Αθήνας Ανασταλτικοί παράγοντες στην ερευνητική διαδικασία Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Αξιολόγηση των συνεργασιών του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

3 6.3 Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία Συμβολή του τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης, αποτελεσματικότητα διαδικασίας Διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα Διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων του Συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών Συγκέντρωση και αξιοποίηση των απαιτούμενων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος στοιχείων και δεικτών Προσπάθειες που κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου Σύνδεση προγραμματισμού προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Φοιτητές που ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος, φοιτητές που τελικά σπουδάζουν ανά έτος και η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ) Προσπάθειες που κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας Αξιολόγηση υποδομών πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) Αξιολόγηση του βαθμού διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού Αξιολόγηση του βαθμού διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση οικονομικών πόρων Συμπεράσματα Προτάσεις Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Πίνακες Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

4 12. Παράρτημα A: Παρουσίαση αποτελεσμάτων και ανάλυση ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/ διδασκαλίας από τους φοιτητές Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος από τους φοιτητές Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Επιλογή τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Παράρτημα B: Πρόγραμμα σπουδών Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οι αλλαγές που έγιναν συγκριτικά με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών είναι οι ακόλουθες: Ανάλυση μεταβολών μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών: Παράρτημα Γ: Περίγραμμα πρόγραμματων Σπουδών 2009 και 2011 του Τμήματος Περίγραμμα Μαθημάτων Προγράμματος Περίγραμμα Μαθημάτων Νέου Προγράμματος Σπουδών Παράρτημα Δ: Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογιές Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» (ΤΠΙΒ) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Φυσική» (ΤΠΙΒ) Παράρτημα Ε: Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, αναγνωρισμένων Τμημάτων ξένων Πανεπιστημίων Imperial College London Biomedical Engineering City University London - Biomedical Engineering - Course content University of Sheffield - Biomedical Engineering Barts and The London School of Medicine and Dentistry - Biomedical Engineering University of Glasgow - Biomedical Engineering Boston University - Biomedical Engineering Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

5 Πρόλογος Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, αφορά στα ακαδημαϊκά εξάμηνα Χειμερινό , όταν δηλαδή άρχισε η εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, έως και το Εαρινό του 2010, δηλαδή δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.). Σκοπός της Ε.Ε.Α. του Τμήματος είναι η τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος, σχετικά με το εκπαιδευτικό, διοικητικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος, όπως και η επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Είναι μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Τμήματος, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τους στόχους του. Η Ε.Ε.Α. καταγράφει τα σημαντικότερα πορίσματα που προκύπτουν από τη σύνθεση των στοιχείων, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω διαμοιρασθέντων ερωτηματολογίων στους σπουδαστές του Τμήματος και στους διδάσκοντες στο Τμήμα, όπως και από τα αρχεία του Τμήματος και του ΤΕΙ Αθήνας. Η Ε.Ε.Α. πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος και καθηγητών Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας που διδάσκουν στο Τμήμα, αναφορικά με το υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης διήρκησε τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους και ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη της παρούσας Ε.Ε.Α, η οποία εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση του Τμήματος την 16η Ιουνίου Υπεύθυνη για τη σύνταξη της Ε.Ε.Α. είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, που ορίσθηκε από το Τμήμα. Στην Ε.Ε.Α του Τμήματος ακολουθήθηκε κατά κανόνα η προτεινόμενη από την Α.ΔΙ.Π δομή με ελάχιστες εξαιρέσεις, και σύμφωνα με την οδηγία της Α.ΔΙ.Π. η ΟΜΕΑ στην Ε.Ε.Α. έχει «τοποθετηθεί επί όσο το δυνατό περισσότερων από τα σημεία της έκθεσης». Τέλος, Η ΟΜΕΑ θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη του ΕΠ Τμήματος, Π. Ασβεστά, Ι. Καλατζή, Δ. Γκλώτσο και τους διδάσκοντες Σ. Κωστόπουλο και Ε. Αθανασιάδη για την συμβολή τους στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων της Ε.Ε.Α. Η Ο.Μ.Ε.Α. φέρει αποκλειστικά την ευθύνη των γραφομένων στην παρούσα Ε.Ε.Α. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

7 1. Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης Η εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον Νόμο 3374/2005 διαδικασίες στοχεύοντας στην διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου του τμήματος, στην εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, στην προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας και στην ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν. 1.1 Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος (ΣΤ) συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία διαδραματίζει τον ρόλο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), για τον συντονισμό της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (πρακτικό αποφάσεως ΣΤ 20/ ). Η ΟΜ.Ε.Α. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 1. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής (CV), Υπεύθυνος Β τομέα (Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ηλεκτροεπιστήμης), Πρόεδρος Επιτροπής. 2. Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής (CV), Προϊστάμενος Τμήματος, Μέλος Επιτροπής. 3. Βεντούρας Ερρίκος, Καθηγητής (CV), Μέλος Επιτροπής. Η ΟΜ.Ε.Α. συγκροτήθηκε από μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), βαθμίδας Καθηγητή, που έχουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, σύμφωνα με το βιογραφικό τους, όπως ορίζει ο Νόμος 3374/2005. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρόεδρος της επιτροπής έχει εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, καθώς διατέλεσε πρόεδρος στην επιτροπή εσωτερικής αποτίμησης του τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος (πρακτικό αποφάσεως ΣΤ 5/ 27/03/2009). Η επιτροπή συνεπικουρήθηκε από σχεδόν το σύνολο του Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, καθώς επίσης και από τις ακόλουθες επιτροπές, των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν σε σημαντικές θεματικές περιοχές της έκθεσης αξιολόγησης: Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών (πρακτικό αποφάσεως ΣΤ 18/ 01/10/2010) 1. Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής. 2. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής. 3. Καλύβας Νεκτάριος, Καθηγητής Εφαρμογών. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

8 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus Leonardo da Vinci) (πρακτικό αποφάσεως ΣΤ 16/ 09/09/2010) 1. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής. 2. Βαλαής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής. 3. Γκλώτσος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (πρακτικό αποφάσεως ΣΤ 15/ 09/09/2010) 1. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής. 2. Ασβεστάς Παντελεήμωνας, Καθηγητής Εφαρμογών. 3. Γκλώτσος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών. Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών (πρακτικό αποφάσεως ΣΤ 18/ 01/10/2010) 1. Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής. 2. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής. 3. Καλύβας Νεκτάριος, Καθηγητής Εφαρμογών. Ερευνητική Επιτροπή (πρακτικό αποφάσεως ΣΤ 1/ 18/01/2010) 1. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής. 2. Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής. 3. Βεντούρας Ερρίκος, Καθηγητής. 1.2 Πηγές στοιχείων, δραστηριότητες συλλογής και επεξεργασία στοιχείων εσωτερικής αξιολόγησης Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος με βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις ακόλουθες πηγές: Εξαμηνιαία απογραφικά δελτία μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, που συντάχθηκαν από τους διδάσκοντες. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης κάθε μαθήματος, που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές. Ατομικά απογραφικά δελτία των μελών του Ε.Π. Αρχεία του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, συμπεριλαμβανομένων μελετών και εκθέσεων που προέκυψαν από διάφορες δράσεις του τμήματος στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, όπως του προγράμματος για την Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΠΣ) Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και του Συμβουλίου του Τμήματος (Σ.Τ.) σχετικές με τις θεματικές περιοχές της εσωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγηση περιλάμβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες: Ατομική σύνταξη σχετικών δελτίων από τα μέλη του Ε.Π., καθοδηγούμενη από ειδικές οδηγίες που συνέταξε και διένειμε η ΟΜ.ΕΑ. στο σύνολο των μελών Ε.Π. Ενημέρωση των φοιτητών από τα μέλη Ε.Π. κατά την διάρκεια των διαλέξεων. Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

9 1.3 Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η συνεισφορά του συνόλου του Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων στην διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης ήταν σημαντική, με μεμονωμένες αντιρρήσεις από μέλη Ε.Π. που δεν προσκόμισαν τα προβλεπόμενα απογραφικά δελτία μαθημάτων και διδάσκοντος, καθώς επίσης, δεν διένειμαν ερωτηματολόγια στους φοιτητές. Ως θετικό στοιχείο αξίζει να επισημανθεί η σημαντική ανταπόκριση της συντριπτικής πλειονότητας των μελών Ε.Π., η συμμετοχή των περισσοτέρων εργαστηριακών συνεργατών και η υποστήριξη των φοιτητών στις διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης. Περιορισμένες δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν από την έλλειψη εμπειρίας των περισσοτέρων μελών Ε.Π. σε παρόμοιες διαδικασίες αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, από την άρνηση μερίδας φοιτητών να απαντήσουν τα ερωτηματολόγια λόγω εναντίωσής τους με την γενικότερη φιλοσοφία της αξιολόγησης της ανώτατης εκπαίδευσης, και από την επιπόλαια απάντηση στα ερωτηματολόγια από μερίδα φοιτητών, η οποία αποτυπώθηκε υπό μορφή αντικρουόμενων απαντήσεων σε συγγενείς ερωτήσεις, και μπορεί να εξηγηθεί λόγω ανεπάρκειας κατανόησης των διαδικασιών της αξιολόγησης. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

11 2. Παρουσίαση του Τμήματος 2.1 Γεωγραφική θέση του Τμήματος. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων βρίσκεται στις κεντρικές Εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος, στο Αιγάλεω. Οι διοικητικές υπηρεσίες, οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια του τμήματος βρίσκονται κατανεμημένα στα κτίρια της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας. 2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος είναι υψηλού επιπέδου (σχεδόν το σύνολο των μόνιμων μελών ΕΠ είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου σπουδών, ενώ το ίδιο συμβαίνει σχεδόν και με το ήμισυ του επί συμβάσει, σε θέσεις εργαστηριακού συνεργάτη, εκπαιδευτικού προσωπικού) με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι υψηλής ποιότητας και καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση της, με παροχή σύγχρονων πολυμεσικών και διαδικτυακών υπηρεσιών και διαρκή παρακολούθηση της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας στο χώρο της Υγείας. Σήμερα το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας αριθμεί συνολικά 15 μέλη ΕΠ σε διάφορες βαθμίδες. Ο Πίνακας και το Διάγραμμα παρουσιάζουν μια αναλυτική κατανομή των μελών ΕΠ στις διάφορες βαθμίδες στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Πίνακας Κατανομή των μελών ΕΠ (ακαδ. έτος ). ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗ- ΚΕΝΕΣ ΥΠΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗ Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Καθηγητές Εφαρμογών ΣΥΝΟΛΟ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

12 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ ΥΠΟ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓΩΝ Διάγραμμα Κατανομή των μελών ΕΠ (ακαδ. έτος ). O Πίνακας και το Διάγραμμα παρουσιάζουν την εξέλιξη της κατανομής των μελών ΕΠ του Τμήματος την τελευταία πενταετία. Πίνακας Εξέλιξη της κατανομής των μελών ΕΠ (ακαδ. έτη έως ) Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* (1) Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* (1) Συνταξιοδοτήσεις* (1) (1) Παραιτήσεις* Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* (1) Νέες προσλήψεις* (1) (1) Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Καθηγητές Εφαρμογών Σύνολο Νέες προσλήψεις* (2) Συνταξιοδοτήσεις* (1) (1) Παραιτήσεις* Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο Τεχνικό προσωπικό Σύνολο Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

13 εργαστηρίων Διοικητικό προσωπικό Σύνολο * Αναφέρεται στο τελευταίο έτος ** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις) Πλήθος μελών ΕΠ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜ ΟΓΩΝ Διάγραμμα Εξέλιξη της κατανομής των μελών ΕΠ (ακαδ. έτη έως ) Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Στο τμήμα εγγράφονται τα τελευταία έτη κατά μέσο όρο περί τους 100 σπουδαστές. Ο παρουσιάζει την εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Πίνακας Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί Ο Πίνακας και το Διάγραμμα παρουσιάζουν την εξέλιξη του πλήθους των εισαγομένων στο Τμήμα σπουδαστών την τελευταία πενταετία. Πίνακας Εξέλιξη του πλήθους των εισαγομένων στη Τμήμα σπουδαστών (ακαδ. έτη έως ) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

14 Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές Κατατακτήριες εξετάσεις Άλλες κατηγορίες ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Αριθμός σπουδαστών Διάγραμμα Εξέλιξη του πλήθους των εισαγομένων στη Τμήμα σπουδαστών (ακαδ. έτη έως ). Τα τελευταία έτη ο ρυθμός των αποφοίτων ανέρχεται κατά μέσο όρο περί τους ογδόντα (80) πτυχιούχους ανά έτος. Ο Πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της κατανομής του βαθμού πτυχίου των αποφοίτων, ενώ το Διάγραμμα την εξέλιξη του πλήθους των αποφοίτων του Τμήματος την τελευταία πενταετία. Πίνακας Έτος Αποφοίτησης Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος Βαθμολογίας (Σύνολο αποφοίτων) ,7 79,8 9,5 0 6, ,2 81,4 8,5 0 6, ,9 4,2 0 6, ,3 77,6 7,1 0 6, ,7 59,2 7,1 0 6,27 Σύνολο 19,9 73,0 7,1 0 6,49 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 120 Αριθμός αποφοίτων Διάγραμμα Εξέλιξη του πλήθους των αποφοίτων του Τμήματος (ακαδ. έτη έως ). 2.3 Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του Το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ 199/ / Τεύχος Α' / Κεφάλαιο Α' / Άρθρα 1-2) με τέσσερα (4) έτη σπουδών. Το 2001 με τον Ν.2916 τα ΤΕΙ εντάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση με τετραετή διάρκεια σπουδών με ταυτόχρονη συμπλήρωση των βαθμίδων του ΕΠ, ώστε αυτές να αντιστοιχούν κατ όνομα και περιεχόμενο με αυτές των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων. Με τον Ν. 3549/2007 τα ΤΕΙ με ξεκάθαρη, σαφή και πληρέστερη διατύπωση νομικής θέσης από ότι στον Ν.2916/2001, τα ΤΕΙ κατατάσσονται ουσιαστικά πλέον στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας είναι μοναδικό στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι πρώτοι πτυχιούχοι του Τμήματος απεφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος Λόγω της μοναδικότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, οι απόφοιτοί του σταδιοδρομούν επιτυχώς στο επάγγελμα του Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στο χώρο της Υγείας. Οι σπουδές του τμήματος περιλαμβάνουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθήματα του διεπιστημονικού κλάδου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Ο κλάδος αυτός αφορά σε οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας, από το επίπεδο της βασικής έρευνας στην Ιατρική και την Βιολογία, έως και την κλινική πρακτική. Ο κλάδος καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται αφ' ενός στις Επιστήμες του Μηχανικού, όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Επιστήμη Υπολογιστών και αφ' ετέρου στις Φυσικές Επιστήμες. Περιλαμβάνει επίσης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

16 στοιχεία για την προσέγγιση, υπό το πρίσμα των εφαρμογών της τεχνολογίας, των Ιατρικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά (7) εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικές διδασκαλίες, εργαστηριακές ασκήσεις, κατασκευές συσκευών, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε νοσοκομεία και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Το τελευταίο (8o) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε παραγωγικούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Οι σπουδές στο Τμήμα αποσκοπούν στην διδασκαλία των θεωρητικών και εφαρμοσμένων τεχνολογικών αρχών στους παρακάτω τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας της in vivo και της in vitro Διαγνωστικής, όπου περιλαμβάνονται οι συσκευές απαγωγής βιοηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών βιοσημάτων, οι διατάξεις Ιατρικής Απεικόνισης και οι αναλυτές δειγμάτων. Τεχνολογία της Εντατικής Ιατρικής και του Χειρουργείου, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα μηχανήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών. Τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας Θεραπευτικών Διατάξεων, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι διατάξεις ακτινοθεραπείας και ηλεκτροθεραπευτικές διατάξεις. Τεχνολογία Αποκατάστασης, δηλ. τεχνολογικές εφαρμογές και θεωρητικές αρχές λειτουργίας Διατάξεων Αποκατάστασης Φυσικών Λειτουργιών. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την χρήση της τεχνολογίας για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής ατόμων με ειδικά προβλήματα καθώς και για τη δημιουργία τεχνητών μελών και οργάνων. Εμβιομηχανική, όπου περιλαμβάνονται θεωρίες της Μηχανικής εφαρμοσμένες σε συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Κλινική Μηχανική όπου περιέχεται η τεχνολογία και οι τεχνικές υποστήριξης λήψης ιατρικής απόφασης και διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, με σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση των συστημάτων παροχής υγείας. Επίσης, επικουρικός σκοπός των σπουδών είναι οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν: Στην οργάνωση, τον ποιοτικό έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Στην ερευνητική μεθοδολογία, την συλλογή και ανάλυση δεδομένων, την συγγραφή μελετών και συνθετικών εργασιών και την υλοποίηση κατασκευών. Στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν, με κατάλληλη πρακτική σε χώρους εργασίας Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Οι στόχοι του Τμήματος θεωρείται ότι επιτυγχάνονται σε μεγάλο ποσοστό. Παρόλ' αυτά, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα είναι τα ακόλουθα: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

17 Οι μη επαρκείς γνώσεις και ικανότητες των εισαγομένων σπουδαστών, που φαίνεται να οφείλεται αφ' ενός σε αυτό καθ' αυτό το επίπεδο σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφ' ετέρου δε στην εισαγωγή αρκετών σπουδαστών στο Τμήμα οι οποίοι δεν προέρχονται από διαδικασία εξετάσεων, και που δημιουργεί δυσκολίες στην επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου σπουδών. Η έλλειψη διαθέσιμων εργαστηριακών χώρων και αιθουσών διδασκαλίας για την ομαλή διεξαγωγή των αντίστοιχων μαθημάτων. Η έλλειψη αυτόνομου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, που περιορίζει τη δυνατότητα μεταπτυχιακής έρευνας στη βιοϊατρική τεχνολογία. 2.4 Διοίκηση του Τμήματος Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; Σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος είναι θεσμοθετημένες οι εξής επιτροπές: Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, με σκοπό την επίβλεψη της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών (πρακτικό απόφασης ΣΤ 18/ 01/10/2010). Μέλη: 1. Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής. 2. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής. 3. Καλύβας Νεκτάριος, Καθηγητής Εφαρμογών. Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, με σκοπό τον καθορισμό των προδιαγραφών των πτυχιακών εργασιών καθώς και των διαδικασιών έναρξης, εκτέλεσης και αξιολόγησης των πτυχιακών εργασιών (πρακτικό απόφασης ΣΤ 18/ 01/10/2010). Μέλη: 1. Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής 2. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής 3. Καλύβας Νεκτάριος, Καθηγητής Εφαρμογών Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, με σκοπούς την οργάνωση των συνεργασιών του τμήματος με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στους οποίους οι σπουδαστές θα εκπονούν την πρακτική άσκηση, την εξεύρεση διόδων και επαφών με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα καθώς και την ταχεία προώθηση των διαδικασιών έναρξης της πρακτικής άσκησης (πρακτικό απόφασης ΣΤ 15/ 09/09/2010). Μέλη: 1. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής 2. Ασβεστάς Παντελεήμων, Καθηγητής Εφαρμογών 3. Γκλώτσος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus Leonardo da Vinci), με σκοπό τη δημιουργία συνεργασιών με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια υποτροφιών των προγραμμάτων Erasmus και Leonardo da Vinci και της παροχής πληροφοριών και βοήθειας προς τους σπουδαστές ή τους διδάσκοντες του Τμήματος που επιθυμούν να ενταχτούν στα προγράμματα αυτά (πρακτικό απόφασης ΣΤ 16/ 09/09/2010). Μέλη: 1. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

18 2. Βαλαής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 3. Γκλώτσος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών Ερευνητική Επιτροπή, με σκοπούς το συστηματικό συντονισμό και χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μόνιμων μελών ΕΠ αλλά και του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, καθώς και την προώθηση των σπουδαστών σε ερευνητικές δραστηριότητες με ενεργό συμμετοχή τους σε συνέδρια ή άλλες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται το Τμήμα (πρακτικό απόφασης ΣΤ 1/ 18/01/2010). Μέλη: 1. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής 2. Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής 3. Βεντούρας Ερρίκος, Καθηγητής Επιτροπή Αξιολόγησης, με σκοπούς την οργάνωση της συγκέντρωσης των απαραίτητων στατιστικών και άλλων στοιχείων για την εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος, την ανάλυση των στοιχείων αυτών, καθώς και την ανά τετραετία σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (πρακτικό απόφασης ΣΤ 20/ 30/09/2009). Μέλη. 1. Κάβουρας Διονύσιος, Καθηγητής 2. Κανδαράκης Ιωάννης, Καθηγητής 3. Βεντούρας Ερρίκος, Καθηγητής Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεπικουρείται από τους εξής: 1. Ασβεστάς Παντελεήμων, Καθηγητής Εφαρμογών 2. Καλατζής Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών Επίσης, σύμφωνα με αποφάσεις του Τμήματος, έχουν οριστεί και οι παρακάτω: Υπεύθυνος ασφαλείας (Η Τραπεζανίδης, ΕΤΠ). Υπεύθυνος αναλωσίμων (Η. Τραπεζανίδης, ΕΤΠ). Υπεύθυνος καταστροφής ή απόσυρσης πεπαλαιωμένου υλικού και εξοπλισμού (Η. Τραπεζανίδης, ΕΤΠ). Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης εργαστηριακού εξοπλισμού (Η. Τραπεζανίδης, ΕΤΠ). Υπεύθυνος σύνταξης ωρολογίου προγράμματος (Καθ. Εφαρμογών Θ. Τζαβαλάς). Υπεύθυνος ηλεκτρονικού συστήματος εκπαιδευτικής υποστήριξης (eclass) (Καθ. Εφαρμογών Π. Ασβεστάς). Υπεύθυνος ιστοτόπου (Καθ. Εφαρμογών Ι. Καλατζής). Εκπρόσωπος για ενημέρωση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια ημερίδων επαγγελματικού προσανατολισμού (Καθ. Εφαρμογών Δ. Γκλώτσος, αναπληρωματικό μέλος: Καθ. Εφαρμογών Ι. Καλατζής). Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προβολής και Δημοσιότητος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας (Καθ. Εφαρμογών Ι. Καλατζής). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

19 2.4.2 Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα; Για τη ρύθμιση των ακαδημαϊκών θεμάτων που σχετίζονται με τον τρόπο διεξαγωγής των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και των τρόπων εξέτασης και αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών ακολουθούνται στο Τμήμα τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας *. Επίσης, για τη ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και διοικητικής λειτουργίας ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας** Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Σύμφωνα με τους νόμους 1404/83 και 2916/01 τα όργανα του Τμήματος είναι: η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο του Τμήματος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος. Όμοια, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση του Τομέα και ο Υπεύθυνος του Τομέα. Σε όλα τα συλλογικά όργανα του Τμήματος συμμετέχουν κατά περίπτωση, όπως ορίζει ο νόμος, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι των σπουδαστών. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων συγκροτείται από δύο Τομείς. Τομέας Α': Βιοϊατρικής Επιστήμης και Πληροφορικής Τα ακόλουθα μαθήματα κατανέμονται στον Τομέα Α': Μαθηματικά Ι (Θ), Μαθηματικά ΙΙ (Θ), Μαθηματικά ΙΙΙ (Θ), Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Θ-Ε), Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (Θ-Ε), Φυσική Ι (Μηχανική, Ακουστική, Κυματική, Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική) (Θ-Ε), Φυσική ΙΙ (Ιατρική Φυσική) (Θ-Ε), Χημεία (Θ), Βιοχημεία (Θ), Βιολογία-Φυσιολογία (Θ), Ανατομία (Θ), Βιοϊατρική Τεχνολογία Ι (Θ-Ε), Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙ (Θ-Ε), Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙΙ (Θ-Ε), Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων & Ιοντιζουσών Και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Ι (Θ-Ε), Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων & Ιοντιζουσών Και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών ΙΙ (Θ-Ε), Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων & Ιοντιζουσών Και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών ΙΙΙ (Θ-Ε), Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Θ), Ιατρική Πληροφορική (Θ-Ε), Τεχνολογία Υλικών, Βιοϋλικών & Προσθετικής (Επιλ., Θ-Ε), Τηλεϊατρική & Τηλεπληροφορική (Θ), Οργάνωση & Λειτουργία Νοσοκομείων (Θ). Τομέας Β': Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ηλεκτροεπιστήμης Τα ακόλουθα μαθήματα κατανέμονται στον Τομέα Β': Τεχνική Μηχανική (Θ), Ηλεκτροτεχνία Ι (Θ-Ε), Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Θ-Ε), Ηλεκτροτεχνία ΙΙΙ (Θ-Ε), Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Ι (Μηχανολογικό Σχέδιο, Τεχνολογίες Κατεργασιών, Στοιχεία Κατασκευών Ι) (Θ- Ε), Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων ΙΙ (Μηχανολογικό Σχέδιο, Τεχνολογίες Κατεργασιών, Στοιχεία Κατασκευών ΙΙ) (Θ-Ε), Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων ΙΙΙ * ** Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

20 (Μηχανισμοί, Αυτοματισμοί) (Θ-Ε), Ηλεκτρονικά Ι (Θ-Ε), Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ- Ε), Λογικά Κυκλώματα & Ψηφιακά Συστήματα (Θ-Ε), Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ- Ε), Μικροϋπολογιστές (Επιλ., Θ-Ε), Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Βιοαυτοματισμοί (Επιλ., Θ-Ε), Οργάνωση & Διοίκηση για Μηχανικούς (Θ), Ιατρικά Lasers & Οπτοηλεκτρονική (Επιλ., Θ-Ε), Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Ι (Θ-Ε), Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος & Εικόνας ΙΙ (Θ-Ε), Συντήρηση & Διασφάλιση Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων (Θ-Ε), Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων (Θ), Σύνταξη Μελετών & Διαχείριση Έργων (Θ), Ιατρική Οργανολογία Βασισμένη σε Μικροεπεξεργαστές (Θ-Ε), Μεθοδολογία Σχεδιασμού & Κατασκευές Βιοϊατρικών Συσκευών (Θ-Ε). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

22 3. Πρόγραμμα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr). Η απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει: α) Ποια, κατά τη γνώμη του Τμήματος, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος ως προς το αντίστοιχο κριτήριο β) Ποιες ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία διακρίνει το Τμήμα ως προς το αντίστοιχο κριτήριο 3.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Η απορροφητικότητα των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας είναι μεγάλη, καθώς οι σπουδές του Τμήματος είναι εξειδικευμένες στο χώρο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και μοναδικές για τη χώρα μας. Επιπλέον, ο ευέλικτος και σφιχτός πυρήνας του μικρού σχετικά σε πλήθος μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος επέτρεψε τη γρήγορη προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις αλματώδεις εξελίξεις στο χώρο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας την τελευταία 25ετία, από την ίδρυση δηλαδή του Τμήματος έως σήμερα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται στους ακόλουθους τομείς εταιρειών βιοϊατρικής τεχνολογίας Τομέας τεχνικής υποστήριξης (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και έλεγχος ποιότητας ιατρικών μηχανημάτων) Τομέας πωλήσεων Τομέας οργάνωσης και διοίκησης Τομέας έρευνας και ανάπτυξης Τομέας εκπαίδευσης (ενημέρωση και εκπαίδευση πελατών ή προσωπικού της εταιρείας) Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται και σε τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας δημόσιων Νοσοκομείων. Τέλος, αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος, μετά από μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα, είτε στο ίδιο το Τμήμα, είτε σε άλλα Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, κυρίως σε Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

23 Τέλος, ένα μικρό ποσοστό αποφοίτων του Τμήματος ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με επιχειρήσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή εταιρείες άλλων γνωστικών πεδίων. Μετά την τελευταία ανανέωση του Προγράμματος Σπουδών, κρίνεται ότι η δομή των προσφερομένων μαθημάτων συμβαδίζει καλά με τους στόχους του Τμήματος, όπως αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν στη σημερινή εποχή. Απαραίτητη, όμως, κρίνεται η προσθήκη ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα, εξειδικευμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στις βασικές γνώσεις του προπτυχιακού προγράμματος Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποτελείται από μαθήματα σχεδιασμένα να καλύπτουν την τομή των τεσσάρων (4) ομάδων του Επιστητού που αποτελούν το διεπιστημονικό κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, δηλαδή: 1. Των βασικών Ιατρικών Επιστημών (όσων δηλαδή σχετίζονται με τον ανθρώπινο οργανισμό και τις βάσεις της Ιατρικής). Τα σχετιζόμενα μαθήματα είναι: Βιοχημεία (Θ), Βιολογία-Φυσιολογία (Θ), Ανατομία (Θ) 2. Των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (τόσο των βασικών όσο και των εφαρμοσμένων κλάδων τους). Τα σχετιζόμενα μαθήματα είναι: Μαθηματικά Ι (Θ), Μαθηματικά ΙΙ (Θ), Μαθηματικά ΙΙΙ (Θ), Φυσική Ι (Μηχανική, Ακουστική, Κυματική, Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική) (Θ-Ε), Φυσική ΙΙ (Ιατρική Φυσική) (Θ-Ε), Χημεία (Θ). 3. Των διαφόρων κλάδων των Επιστημών του Μηχανικού (κυρίως Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού και Επιστήμης Υπολογιστών). Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Θ-Ε), Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (Θ-Ε), Βιοϊατρική Τεχνολογία Ι (Θ-Ε), Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙ (Θ-Ε), Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙΙ (Θ-Ε), Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων & Ιοντιζουσών Και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Ι (Θ-Ε), Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων & Ιοντιζουσών Και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών ΙΙ (Θ-Ε), Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων & Ιοντιζουσών Και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών ΙΙΙ (Θ-Ε), Αγγλική Τεχνική Ορολογία (Θ), Ιατρική Πληροφορική (Θ-Ε), Τεχνολογία Υλικών, Βιοϋλικών & Προσθετικής (Επιλ., Θ-Ε), Τηλεϊατρική & Τηλεπληροφορική (Θ), Τεχνική Μηχανική (Θ), Ηλεκτροτεχνία Ι (Θ-Ε), Ηλεκτροτεχνία ΙΙ (Θ-Ε), Ηλεκτροτεχνία ΙΙΙ (Θ-Ε), Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Ι (Μηχανολογικό Σχέδιο, Τεχνολογίες Κατεργασιών, Στοιχεία Κατασκευών Ι) (Θ- Ε), Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων ΙΙ (Μηχανολογικό Σχέδιο, Τεχνολογίες Κατεργασιών, Στοιχεία Κατασκευών ΙΙ) (Θ-Ε), Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων ΙΙΙ (Μηχανισμοί, Αυτοματισμοί) (Θ-Ε), Ηλεκτρονικά Ι (Θ-Ε), Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ- Ε), Λογικά Κυκλώματα & Ψηφιακά Συστήματα (Θ-Ε), Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ- Ε), Μικροϋπολογιστές (Επιλ., Θ-Ε), Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Βιοαυτοματισμοί (Επιλ., Θ-Ε), Ιατρικά Lasers & Οπτοηλεκτρονική (Επιλ., Θ-Ε), Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Ι (Θ-Ε), Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος & Εικόνας ΙΙ (Θ-Ε), Συντήρηση & Διασφάλιση Ποιότητας Ιατρικών Μηχανημάτων (Θ-Ε), Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

24 (Θ), Ιατρική Οργανολογία Βασισμένη σε Μικροεπεξεργαστές (Θ-Ε), Μεθοδολογία Σχεδιασμού & Κατασκευές Βιοϊατρικών Συσκευών (Θ-Ε). 4. Των Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (κυρίως ως εισαγωγική προσέγγιση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας). Τα σχετιζόμενα μαθήματα είναι: Οργάνωση & Λειτουργία Νοσοκομείων (Θ). Οργάνωση & Διοίκηση για Μηχανικούς (Θ), Σύνταξη Μελετών & Διαχείριση Έργων (Θ). Το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι είναι λειτουργικό και ορθολογιστικά κατανεμημένο, καθώς το 79% των ωρών διδασκαλίας του κατανέμεται σε μαθήματα που ανήκουν στις επιστήμες του Μηχανικού, το 12% στις επιστήμες Φυσικής και Μαθηματικών, το 5% στις βασικές Ιατρικές Επιστήμες και το 4% στις Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας. Ο Πίνακας και το Διάγραμμα παρουσιάζουν φαίνεται η κατανομή του πλήθους των ωρών, του φόρτου εργασίας και των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ανά κλάδο επιστημών. Πίνακας Ποσοστιαία κατανομή μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και των χαρακτηριστικών τους ανά κλάδο επιστημών (ακαδ. έτος ). Κλάδος του Επιστητού Διοίκηση & Οικονομία Θετικές επιστήμες Ιατρικές Επιστήμες Επιστήμες του Μηχανικού Πλήθος Μαθημάτων Ώρες Μαθημάτων Φόρτος Εργασίας Πιστωτικές Μονάδες 7.0% 4.1% 5.4% 5.3% 14.0% 11.9% 13.6% 14.5% 7.0% 4.6% 6.0% 6.6% 72.1% 79.4% 74.9% 73.7% ΣΥΝΟΛΟ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 100% 80% 72% 79% 75% 74% 60% 40% 20% 0% 14% 12% 14% 14% 7% 7% 4% 5% 5% 6% 5% 7% Πλήθος Μαθημάτων Ώρες Μαθημάτων Φόρτος Εργασίας Πιστωτικές Μονάδες Διάγραμμα Απεικόνιση της κατανομής μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και των χαρακτηριστικών τους ανά κλάδο επιστημών (ακαδ. έτος ). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

25 Τον Ιούνιο του 2011 έγιναν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζεται στο Παράρτημα Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Το εξεταστικό σύστημα του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, όπως και όλων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, την επόμενη τριετία πρόκειται να προσαρμοστεί με τα τυπικά ακαδημαϊκά πρότυπα των ελληνικών Πανεπιστημίων, με δύο εξεταστικές περιόδους ανά εξάμηνο (μία τυπική και μία επαναληπτική, πριν την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους). Το γεγονός αυτό κρίνεται θετικό, καθώς η πρακτική των πολλών «ευκαιριών» για επανεξέταση του μαθήματος δημιουργεί συχνά την ψευδή στους σπουδαστές εικόνα της δυνατότητας για επιτυχία με εφαρμογή λιγότερης προσπάθειας από την πλευρά τους, ενώ επιπλέον το μεγάλο πλήθος των εξεταστικών περιόδων οδηγεί σε κόπωση τόσο τους σπουδαστές όσο και τους διδάσκοντες, αποκόπτοντας χρόνο από την ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, θα ήταν ενδεχομένως επωφελής η προσέγγιση με την κατά τεκμήριο διεθνή πρακτική, δηλαδή ο περιορισμός της δυνατότητας για επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας σε συγκεκριμένο, όχι απαραίτητα πολύ μικρό, αλλά πάντως υπαρκτό, αριθμό εξετάσεων ανά μάθημα. Ο αριθμός αυτός προφανώς θα προέκυπτε στα πλαίσια ενός συνολικότερου ανασχεδιασμού στην Ανώτατη Εκπαίδευση και θα έπρεπε να λαμβάνεται μέριμνα για εργαζόμενους σπουδαστές ή άλλες περιπτώσεις. Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί οτι για την αξιόπιστη εφαρμογή αυτού του εξεταστικού συστήματος θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια και ορθή κατανομή χώρων, εργαστηριακού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού προσωπικού εφόσον θα διεξάγεται ταυτόχρονη εξέταση μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών. Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος χρόνου η δυνατότητα και για άλλους τρόπους εξέτασης, πέραν της γραπτής, όπως για παράδειγμα με χρήση ηλεκτρονικών και υπολογιστικών μέσων που, σε συνδυασμό με συστήματα δημιουργίας θεμάτων κλειστού τύπου θα μπορούσε να οδηγήσει αφενός σε μείωση του χρόνου απονομής της βαθμολογίας προς το σπουδαστή και αφετέρου σε αύξηση του βαθμού αντικειμενικοποίησης της διαδικασίας των εξετάσεων Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών παρουσιάζει αντιστοιχίες με προγράμματα σπουδών αρκετών τμημάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Η συνάφεια διαπιστώνεται στο παράρτημα, όπου αναφέρονται μερικά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων του εξωτερικού στη βιοϊατρική τεχνολογία. Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες με αρκετά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος Erasmus. Με σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων μελών ΕΠ, μέρος των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μπορεί να εκτελεστεί και στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, πάνω από το 40% των μελών ΕΠ του τμήματος έχει σημαντική σπουδαστική, εκπαιδευτική ή ερευνητική εμπειρία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες), κάτι που βοηθάει στη δημιουργία και Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

26 διατήρηση αντίστοιχων ερευνητικών συνεργασιών μέσω ευρωπαϊκών κυρίως προγραμμάτων Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων του Τμήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε θεσμοθετημένες θέσεις στο δημόσιο τομέα (νοσοκομεία, ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος, ΙΚΑ), αλλά και σε θέσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και βιομηχανικών μονάδων (εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας ή ιατρικών συσκευών, ιδιωτικές κλινικές κλπ). Ένα από τα προβλήματα που συναντούν οι φοιτητές είναι ότι συχνά ασχολούνται άτυπα με αντικείμενα που δεν έχουν άμεση σχέση με τις σπουδές τους. Όμως, γενικά η πρακτική άσκηση είναι ένας σημαντικός θεσμός, καθώς συνδέει τους φοιτητές με την αγορά εργασίας, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό παραμένει στις εταιρείες μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. 3.2 Μεταπτυχιακές Σπουδές Το Τμήμα συμμετέχει σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (http://itmb.di.uoa.gr/). Συμμετοχή του Τμήματός μας με τέσσερα (4) μέλη ΕΠ ως μέλη του διδακτικού προσωπικού. «Ιατρική Φυσική» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών Συμμετοχή του Τμήματός μας με επτά (7) μέλη ΕΠ ως μέλη του διδακτικού προσωπικού. Οι αναθέσεις μαθημάτων ΠΜΣ σε μέλη Ε.Π. του Τμήματος φαίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (3.2.1): Πίνακας 3.2.1: Αναθέσεις μαθημάτων ΠΜΣ σε μέλη Ε.Π. του Τμήματος Μέλος Ε.Π. ΤΙΟ Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ίδρυμα Μάθημα Ασβεστάς Π. 1. «Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική» 1.Δημόκριτος & Παν. Αθήνας 1.Πληροφορική Βεντούρας Ε. 1.«Ιατρική Φυσική» 2.«Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και την Βιολογία» 3. «Βιολογία της Άσκησης» 1. Παν. Πάτρας 2.Παν Αθήνας/ΙΙΒΕΑΑ/Δημόκριτος /ΤΙΟ 3.ΤΕΦΑΑ 1. «Μεταφορά και Τηλεπεξεργασία Ιατρικών Εικόνων» (Συντονιστής) 2. «Συλλογή και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων» 3. Τεχνολογία της Έρευνας στην Βιολογία της Άσκησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

27 Γκλώτσος Δ. 1.«Ιατρική Φυσική» 1.Παν. Πάτρας 1.«Μαθηματική Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνων» Κάβουρας Δ. 1.«Ιατρική Φυσική» 2.«Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και την Βιολογία» 1.Παν. Πάτρας 2.Παν Αθήνας/ΙΙΒΕΑΑ/Δημόκριτος /ΤΙΟ 1.Μαθηματική Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνων» (Συντονιστής) και «Ανάλυση Εικόνων και Αναγνώριση Προτύπων» (Συντονιστής) 2.«Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων» Καλατζής Ι. 1.«Ιατρική Φυσική» 1. Παν. Πάτρας 1.«Ανάλυση Εικόνων και Αναγνώριση Προτύπων» Κανδαράκης Ι. 1.«Ιατρική Φυσική» 1. Παν. Πάτρας 1.«Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής και Εσωτερική Δοσιμετρία» (Συντονιστής) Λούντος Γ. 1.«Ιατρική Φυσική» 1. Παν. Πάτρας 1.«Μεταφορά και Τηλεπεξεργασία Ιατρικών Εικόνων» και «Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής και Εσωτερική Δοσιμετρία» Σπυρόπουλος Β. 1.«Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και την Βιολογία» 1.Παν Αθήνας/ΙΙΒΕΑΑ/Δημόκριτος /ΤΙΟ 1. «Πληροφορικά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική» και «Οργάνωση Υγείας: Θεσμοί ΕΣΥ - Διοίκηση Νοσοκομείων- Βιοηθική-Προσωπικά Δεδομένα» Φούντος Γ. 1.«Ιατρική Φυσική» 1. Παν. Πάτρας 1. «Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής και Εσωτερική Δοσιμετρία» Ένας αριθμός αποφοίτων του Τμήματος έχει προχωρήσει στην παρακολούθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) και έχουν αποκτήσει αντίστοιχους τίτλους από πανεπιστήμια του εσωτερικού ή εξωτερικού. Από όσα στοιχεία έχουμε συλλέξει από την βάση των αποφοίτων (alumni), εκτιμάται ότι περίπου 50 απόφοιτοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Αν αναλογιστούμε ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι περίπου 1200, τότε οι αναλογία των αποφοίτων που προχωρούν στην απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι μικρή. Αυτό ίσως οφείλεται α)στην μεγάλη ζήτηση, τουλάχιστον μέχρι προσφάτως, και απορρόφηση των αποφοίτων από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην βιοϊατρική τεχνολογία στην Ελλάδα και β)στην μέχρι πριν λίγων ετών άρνηση των Πανεπιστημίων να δεχτούν αποφοίτους ΤΕΙ στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

28 3.3 Διδακτορικές Σπουδές Αρκετά μέλη ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Επίσης, αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος έχουν διδακτορικό τίτλο ή εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή. Το σχετικά μεγάλο πλήθος διδακτόρων ή υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, καθώς και ο σχετικά μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών στις οποίες μέλη του ΕΠ του τμήματος συνεπιβλέπουν ή έχουν συνεπιβλέψει (σχετικά με το πλήθος των μελών ΕΠ του Τμήματος και συγκριτικά με άλλα Τμήματα που ανήκουν σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), δείχνει αφ ενός την ερευνητική δυναμική του Τμήματος και αφ ετέρου την ποιότητα της παρεχόμενης στο Τμήμα εκπαίδευσης. Συμμετοχή μελών Ε.Π. του Τμήματος στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών: Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος έχουν κατά το παρελθόν συμμετάσχει σε τριμελείς επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών αλλά και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών, που έχουν συσταθεί από πανεπιστημιακά Τμήματα, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (3.3.1): Πίνακας 3.3.1: Πίνακας συμμετοχής μελών Ε.Π. του Τμήματος σε επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών, που έχουν περατωθεί. Επώνυμο διδάκτορος Ίδρυμα προέλευσης- Τμήμα Πανεπιστήμιο Επιβλέπων καθηγητής πανεπιστημίου Συνεπιβλέπων μέλος τριμελούς (ή/και 7μελούς) επιτροπής, Ε.Π. του Τ.Ι.Ο. Αθανασιάδης Ε. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Βαλαής Ι. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Γεωργιάδης Π. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Γεωργίου Χ. Παν Ιωαννίνων, Αθήνας Σ. Θεοδωρίδης Δ. Κάβουρας Πληροφορικής Γκλώτσος Δ. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Δασκαλάκης Α. Παν Πάτρας, Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Φυσικό Δαυίδ Σ. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Θεοχαράκης Π. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Καλύβας Ν. Παν Πάτρας, Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης & Φυσικό Κάβουρας Καρακατσάνης Ν. ΗΜΜΥ, ΕΜΠ ΕΜΠ Νικήτα Κ. Γ. Λούντος Κωστόπουλος Σ. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Λιαπαρίνος Π. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Μαυροφοράκης Μ. Παν Αθήνας, Αθήνας Σ. Θεοδωρίδης Δ. Κάβουρας Φυσικό Μιχαήλ Χ. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Μονογυιού Ε. Παν Αθήνας, ΕΜΠ Ουζούνογλου Ν. Ε. Βεντούρας Φυσικό Μπουγιούκος Π. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Τζικόπουλος Σ. Παν Αθήνας, Αθήνας Σ. Θεοδωρίδης Δ. Κάβουρας Πληροφορικής Τσαντής Σ. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

29 Πίνακας 3.3.2: Πίνακας συμμετοχής μελών Ε.Π. του Τμήματος σε επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών, υπό εκπόνηση. Επώνυμο Ίδρυμα Πανεπιστήμιο Επιβλέπων καθηγητής Συνεπιβλέπων μέλος υποψηφίου προέλευσης- εκπόνησης πανεπιστημίου τριμελούς (ή/και διδάκτορος Τμήμα διδακτορικού 7μελούς) επιτροπής, Ε.Π. του Τ.Ι.Ο. Βλάχος Ι. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Ευθυμίου Ν. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Γ. Λουντος Καρπέτας Γ. ΗΜΜΥ, Παν Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Θεσσαλονίκης Λιάσκοβετς Μ. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Νιργιανάκη Ε. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Παγώνης Ν. ΤΕΙ Αθήνας, Τμ. Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Δ. Κάβουρας Πληροφορικής Σαμαρτζής Α. Παν Αθήνας, Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Γ. Φούντος Φυσικό Σιδηρόπουλος Κ. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Brunel Univ. Prof. J. Stonham Δ. Κάβουρας Σπυροπούλου B. ΤΕΙ Αθήνας, Τ.Ι.Ο Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Σωτηροπούλου K. Παν Αθήνας, Πάτρας Γ. Νικηφορίδης Γ. Φούντος Φυσικό Ψυχής Κ. Παν Πάτρας, Πάτρας Γ. Παναγιωτάκης Ι. Κανδαράκης Φυσικό Κατωτέρω δίνεται ονομαστικός κατάλογος αποφοίτων του Τμήματος που έχουν αποκτήσει τίτλο ΠΜΣ και διδακτορικό αλλα και αποφοίτων που κατέχουν τίτλο ΠΜΣ και πραγματοποιούν διδακτορικό: Πίνακας 3.3.3: Kατάλογος αποφοίτων του Τμήματος με τίτλο ΠΜΣ που απέκτησαν ή εκπονούν διδακτορικό σε πανεπιστημιακά τμήματα. Ονομαστικός κατάλογος αποφοίτων του Τμήματος με τίτλο ΠΜΣ και τίτλο διδακτορικού. Πανεπιστήμιο Ονομαστικός κατάλογος αποφοίτων του Τμήματος με τίτλο ΠΜΣ, που εκπονούν διδακτορικό σε πανεπιστημιακά τμήματα. Πανεπιστήμιο Δρ. Ε. Αθανασιάδης Πάτρας Ι. Βλάχος Πάτρας Δρ. Α. Αναστασίου Plymouth, UK Ν. Ευθυμίου Πάτρας Δρ. Κ. Αρβανίτης UCL, UK Κ. Κουτσοφιός Πάτρας Δρ. Ν. Αρικίδης Πάτρας Μ. Λιάσκοβετς Πάτρας Δρ. Ι. Βαλαής Πάτρας Ι. Λούκος Αθήνας Δρ. Π. Γεωργιάδης Πάτρας Ε. Νιργιανάκη Πάτρας Δρ. Α. Γαϊτάνης Πάτρας Κ. Σιδηρόπουλος Brunel, UK Δρ. Δ. Γκλώτσος Πάτρας Γ. Σουλτανίδης King s College, UK Δρ. Σ. Δαυίδ Πάτρας Β. Σπυροπούλου Πάτρας Δρ. Π. Θεοχαράκης Πάτρας Δ. Τσάνας Oxford, UK Δρ. Α. Καλέμης Surrey, UK Δρ. Γ. Καραγγέλης Fraunhofer, Germany Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΙΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ) ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΘΕ) Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή... Τμήμα... Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015 & 2015-2016 Ιανουάριος 2017 Πίνακας περιεχομένων 1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ακαδηµαϊκό έτος: 2007-2008, 2008-2009 (Εαρινό Εξάµηνο 2007-2008 και Χειµερινό Εξάµηνο 2008-2009) ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 10. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Α. Ιστορικό Το τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Δ.Δ.Ε.) είναι ένα από τα νεώτερα τμήματα στο χώρο της Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής. Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής.  Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής www.el.teithe.gr Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δομή του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θ. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ. Σ.Δ.Ο. Σ.Ε.Υ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. Η πορεία της Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε το 2008 και μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική τόσο ως προς τα ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 82% (114) ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήµιο:

Διαβάστε περισσότερα