Δίκλιμο (κατ άτομο) ΠΡΩΙΝΌ & 5 ΓΔΤΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκλιμο (κατ άτομο) ΠΡΩΙΝΌ & 5 ΓΔΤΜΑΣΑ"

Transcript

1 Έκδοση 17/01/2012 Κούβα 29/01, 22/02, 12/03 AIR FRANCE 9 7 ΠΡΩΙΝΌ & 5 ΓΔΤΜΑΣΑ / /210 ΑΒΑΝΑ MELIA COHIBA 5* ΙΔΝΥΟΤΔΓΟ LA UNION 4* ΒΑΡΑΔΔΡΟ MELIA VARADERO 5*/ IBEROSTAR LAG AZUL 5* Δεν περιλαμβάνονται: Βίζα (22 ) Αυθξτξοικά & τιλξδωοήμαςα (20 ) - Yπξυοεωςική αρτάλεια για ςημ Κξύβα (15 ) - Φόοξι αεοξδοξμίωμ Ελλάδαπ πεοίπξσ 420 και 25 CUC (πληοωςέα ρςημ Αβάμα) Μπαμγκόκ Πούκετ Σοίςη/Παοαρκεσή από 10/01 QATAR 9 7 ΠΡΩΙΝΟ ΠΟΤΚΔΣ PATONG PARAGON 4* ΜΠΑΝΓΚΟΚ SIAM CITY 5* Δεν περιλαμβάνονται: Φόοξι αεοξδοξμίωμ (πεοίπξσ 240 )-Αυθξτξοικά & τιλξδωοήμαςα 20 ιγκαπούρη Μπαλί 20/01, 24/02, 16/03 SINGAPORE 10 7 ΠΡΩΙΝΟ ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ THE ELIZABETH 4* ΜΠΑΛΙ BALI TROPIC RESORT & SPA 4* Δεν περιλαμβάνονται : Φόοξι αεοξδοξμίωμ (πεοίπξσ 370 για ςημ SINGAPORE AIRLINES), τόοξπ αεοξδοξμίξσ Μπαλί ( οξύπιεπ, πληοώμξμςαι επιςόπξσ), Αυθξτξοικά & Φιλξδωοήμαςα (20 ), Βίζα Ιμδξμηρίαπ 25$ (πληοωςέα επιςόπξσ και ρε ) Πατάγια- Μπαμγκόκ Κάθε Δεσςέοα από 23/01 Qatar/Gulf Air 9 7 ΠΡΩΙΝΟ ΠΑΣΑΓΙΑ SIAMBAYSHORE RESORT & SPA 4* ΜΠΑΝΓΚΟΚ SIAM CITY 5* Δεν περιλαμβάνονται : Φόοξι αεοξδοξμίωμ (πεοίπξσ 220, Αυθξτξοικά & Φιλξδωοήμαςα (20 ) Σελ. 1/11

2 Βιετμάμ 03/02, 24/02, 16/03 QATAR 12 9 ΠΡΩΙΝΟ & 5 ΓΔΤΜΑΣΑ /ΔΔΙΠΝΑ * * * / 5* Δεν περιλαμβάνονται: Έκδξρη βίζαπ Βιεςμάμ 30 πληοωςέα ρςημ Ελλάδα, Βιεςμάμ 30 USD πληοωςέα ρςξ ενωςεοικό, Αυθξτξοικά και τιλξδωοήμαςα σπξυοεωςικά 40, Φόοξσπ αεοξδοξμίωμ Ελλάδαπ 235 πεοίπξσ Νότιος Αφρική 28/01,25/02,24/03 QATAR 11 8 ΠΡΩΙΝΟ & 7 ΓΔΤΜΑΣΑ/ ΔΔΙΠΝΑ Δεν περιλαμβάνονται : Φόοξι αεοξδοξμίωμ (Ελλάδαπ πεοίπξσ 275, Αυθξτξοικά & Φιλξδωοήμαςα (30 πεοίπξσ) ΓΙΟΦΑΝΔΜΠΟΤΡΓΚ HYATT REGENCY 5* ΠΙΛΑΝΔΜΠΟΤΡΓΚ BAKUBUNG LODGE ΚΔΙΠ ΣΑΟΤΝ COMMODORE 4* Βραζιλία- Αργεμτιμή ANAMENETAI AIR FRANCE 11 8 ΠΡΩΙΝΟ & 2 ΓΔΤΜΑΣΑ /ΔΔΙΠΝΑ Δεν περιλαμβάνονται: Φόοξι αεοξδοξμίωμ 470 πεοίπξσ, Αυθξτξοικά και τιλξδωοήμαςα σπξυοεωςικά 30 Ιμδία-Νεπάλ 10/02 24/02 16/03 QATAR / / 560 5*/ 5* deluxe Δεν περιλαμβάνονται: Φόοξσπ αεοξδοξμίωμ 220, Αυθξτξοικά και τιλξδωοήμαςα σπξυοεωςικά 40, Βίζα Ιμδίαπ 80 Ιμδία 10/02 24/02 16/03 QATAR / / 520 5*/ 5* deluxe Δεν περιλαμβάνονται: Φόοξσπ αεοξδοξμίωμ 220, Αυθξτξοικά και τιλξδωοήμαςα σπξυοεωςικά 40, Βίζα Ιμδίαπ 80, Σελ. 2/11

3 ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΖ ΑΛΑΥ. BELVEDERE COURT APARTMENT = 4* SUPERIOR PARK REGIS 5* SUPERIOR THE FAIRMONT (ROBERTO CAVALLI) 5* DELUXE (Exclusive) 5* DELUXE 2ΘΙΗΛΟ ΓΗΦ. 1ΘΙΗΛΟ 2ΘΙΗΛΟ ΓΗΦ. 1ΘΙΗΛΟ 2ΘΙΗΛΟ ΓΗΦ. 1ΘΙΗΛΟ 4ΗΜΔΡΟ ΑΔΟΝΞΝΟΗΘΑ-ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΓΗΑΚΝΛΖ ΦΝΟΝΗ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΩΛ ΦΗΙΝΓΩΟΖΚΑΡΑ 230 5ΗΜΔΡΟ ΑΔΟΝΞΝΟΗΘΑ-ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΓΗΑΚΝΛΖ ΦΝΟΝΗ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΩΛ ΦΗΙΝΓΩΟΖΚΑΡΑ 230 GULF AIR ETIHAD ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ QATAR AIRWAYS 23,24,25/02 22,24/ EMIRATES GULF AIR ETIHAD ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ QATAR AIRWAYS 23,24,25/ ,24/ EMIRATES ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΖ ΑΛΑΥ. 4ΗΜΔΡΟ LUX ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΛΡΝΚΞΑΗ, ΡΕΝΚΔΗΟΑ 1 ΓΔΚΑ 5ΗΜΔΡΟ LUX ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΛΡΝΚΞΑΗ, ΡΕΝΚΔΗΟΑ ΠΑΦΑΟΗ ΚΔ JEEP 4 X 4 ΣΝΟΝ ΡΖΠ ΘΝΗΙΗΑΠ 2 ΓΔΚΑΡΑ 6ΗΜΔΡΟ LUX ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΛΡΝΚΞΑΗ, ΡΕΝΚΔΗΟΑ ΠΑΦΑΟΗ ΚΔ JEEP 4 X 4 ΣΝΟΝ ΡΖΠ ΘΝΗΙΗΑΠ ΔΘΓΟΝΚΖ ΠΡΝ ΑΚΞΝ ΛΡΑΚΞΗ 3 ΓΔΚΑΡΑ BELVEDERE COURT APARTMENT = 4* SUPERIOR PARK REGIS 5* SUPERIOR THE FAIRMONT (ROBERTO CAVALLI) 5* DELUXE (Exclusive) Ή RADISSON ROYAL 5* DELUXE 2ΘΙΗΛΟ ΓΗΦ. 1ΘΙΗΛΟ 2ΘΙΗΛΟ ΓΗΦ. 1ΘΙΗΛΟ 2ΘΙΗΛΟ ΓΗΦ. 1ΘΙΗΛΟ GULF AIR ETIHAD ΞΔΚΞΡΖ ΠΑΒΒΑΡΝ QATAR AIRWAYS 23,24,25/ ,24/03 EMIRATES GULF AIR ΞΔΚΞΡΖ ETIHAD ΠΑΒΒΑΡΝ QATAR AIRWAYS 23,24,25/ ,24/03 EMIRATES GULF AIR ETIHAD QATAR AIRWAYS ΞΔΚΞΡΖ ΠΑΒΒΑΡΝ 23,24,25/02 22,24/ EMIRATES Σελ. 3/11

4 Προοριζμός Μέρ. Αναχωρήζεις Δίκλινο Μονό Παιδί Φόροι, ασυ. κ..ά. Κατ. Ξεν. Διατρ. Παραηηρήζεις ΠΑΡΘΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ 4 24 & 25/ * Πρόγευμα ΠΑΡΘΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ (Ξελάγεζε πόιεο & Κξνπαδηέξα ζην Σεθνπάλα) PARIS ΣΟUT COMPRIS Ξελάγεζε πόιεο Κξνπαδηέξα ζην Σεθνπάλα - Λνύβξν Βεξζαιιίεο Disneyland PARIS ΣΟUT COMPRIS Ξελάγεζε πόιεο Κξνπαδηέξα ζην Σεθνπάλα - Λνύβξν Βεξζαιιίεο Disneyland 4 5 Τξίηε & Πέκπηε έωο 22/03 Τξίηε & Πέκπηε έωο 22/ /145 4* Πρόγευμα Αεποποπικό ειζιηήπιο με Air France, μεηαθοπέρ από/ππορ αεποδπόμιο εξωη., διαμονή ζε 4* ξενοδοσείο με ππόγεςμα, πανοπαμική ξενάγεζε πόλερ, ειζιηήπιο για μίνι-κποςαδ.ζηον Σεκοςάνα. Πηήζειρ με Air France ή Aegean ή Swiss, μεηαθοπέρ από/ππορ αεποδπόμιο εξυη., ξενοδοσεία 4* (Mercure Montparte), πανοπαμική ξενάγεζε πόλερ, ειζιηήπιο για μίνι-κποςαδ.ζηον Σεκοςάνα. Γςναηόηεηα παπάηαζερ παπαμονήρ /145 4* Πρόγευμα Πηήζειρ με Air France ή Aegean ή Swiss, μεη. από/ππορ αεποδπόμιο εξυηεπικού., ξενοδοσεία 4* (Mercure Montparte), πανοπαμική ξενάγεζε πόλερ, ειζιηήπιο για μίνι-κποςαδιέπα ζηον Σεκοςάνα, Δπίζκετε ζηο Λούβπο & ζηιρ Βεπζαλλίερ, εκδπομή ζηε Νηίζνεςλανη. Σηιρ 24/02 οι πηήζειρ είναι με Air France. 4 24/ * Πρόγευμα 6 Τξίηε & Πέκπηε έωο 22/ /145 4* Πρόγευμα Πηήζεηο κε Air France ή Swiss ή Aegean, κεη. από/πξνο αεξ. εμωη., μελ. 4* (Mercure Montparte), παλνξακηθή μελάγεζε πόιεο, εηζηη. κίληθξνπαδηέξα ζηνλ Σεθνπάλα, επίζθεψε ζην Λνύβξν & ζηηο Βεξζαιιίεο, εθδξνκή ζηε Νηίζλεπιαλη. 6ήκεξν πξόγ. ΔΩΡΟ Show με ζαμπάνια ζηο Paradis Latin. PARIS & DISNEYLAND 5 Καζεκεξηλά έωο 22/ /145 3* & 4* Πρόγευμα Πηήζειρ με Air France ή Aegean ή Swiiss, μεηαθ. από/ππορ αεπ. εξωη., διαμονή 2 διανςκη. ζηο Παπίζι και 2 διανςκη. Νηίζνεςλανη, ξενοδοσεία 4* (Novotel Tour Eiffel) και 3* (Sequoia Lodge), ξενάγηζη πόληρ, ειζιηήπιο για κποςαζ. ζηο Σηκοςάνα, είζοδοι ζηο πάπκο Νηίζνεϋλανη. ΛΟΝΔΘΝΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ 4 24/ * Πρόγευμα Λ Ο Ν Δ Θ Ν Ο ΓΟΤΘΝΖΟΡ & ΚΡΟΤΑΖΘΕΡΑ ΣΑΜΕΗ 4 Κάζε Πέκπηε θαη Παξαζθεπή έωο 22/ /150 4* (TH) Πρόγευμα Αεποποπικό ειζιηήπιο με British Airways, διαμονή ζε 4* ξενοδοσείο (Τhistle Marblea Arch) με ππόγεςμα μεηαθοπέρ από/ππορ αεποδπόμιο εξυηεπικού Πηήζεηο κε British Airways ή Aegean, κεη. από/πξνο αεξ. εμωη. Ξελ. 4 * (Τhistle Ηνtels) κε πξόγεπκα, παλνξακηθή μελάγεζε πόιεο, εηζηηήξην γηα θξνπαδ. ζηνλ Τάκεζε-Γθξίλνπηηο, εθδξνκή ζην Γνπίλδνξ. TH: Thistle Hotels Λ Ο Ν Δ Θ Ν Ο ΓΟΤΘΝΖΟΡ & ΚΡΟΤΑΖΘΕΡΑ ΣΑΜΕΗ 4 24/ /150 4* (TH.M.A) Πρόγευμα Πηήζειρ με British Airways, μεη. από/ππορ αεπ. εξυηεπικού, ξεν. 4 * (TH.M.A: Thistle Marble Arch Oxford Street) με ππόγεςμα, πανοπαμική ξενάγεζε πόλερ, ειζιηήπιο για κποςαδ. ζηον Τάμεζε-Γκπίνοςιηρ, εκδπομή ζηο Γοςίνδοπ. Λ Ο Ν Δ Θ Ν Ο ΓΟΤΘΝΖΟΡ & ΚΡΟΤΑΖΘΕΡΑ ΣΑΜΕΗ 5 θάζε Πέκπηε θαη Παξαζθεπή έωο 22/ /150 4* (TH) Πρόγευμα Πηήζειρ με British Airways ή Aegean, μεη. από/ππορ αεπ. εξυηεπικού, ξενοδοσείo 4 * (Τhistle Ηοtels) με ππόγεςμα, πανοπαμική ξενάγεζε πόλερ, ειζιηήπιο για κποςαδ. ζηον Τάμεζε-Γκπίνοςιηρ, εκδπομή ζηο Γοςίνδοπ. Thistle Hotels Σελ. 4/11

5 ΔΚΔΡΟΜΗ ΗΜ. ΑΝΑΦΩΡΗΔΙ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΥΟΡΟΙ ΜΑΔΡΙΣΗ ΑΝΔΑΛΟΤΙΑ ΤΠΔΡΠΡΟΥΟΡΑ!!! 8 13/02, 20/02, 05/03, 18/03 595,00 805,00 535,00 110,00 IB ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 7 25/02, 24/03 11/02, 03/03 ΤΠΔΡΠΡΟΥΟΡΑ!!! 595,00 545,00 755,00 705,00 535,00 485,00 120,00 TP ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ 5 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 07/03, 14/03 23/02, 21/03 (ΔΩΡΟ Η ΔΚΔΡΟΜΗ ΦΔΡΟΝΑ ΥΙΓΚΔΡΔ ΜΟΤΔΙΟ ΝΣΑΛΙ) 445,00 495,00 575,00 635,00 385,00 435,00 130,00 AZ ΜΑΔΡΙΣΗ 5 23/02, 21/03 495,00 625,00 435,00 110,00 ΙΒ ΠΡΟΥΟΡΑ ΛΙΑΒΩΝΑ * ΔΩΡΟ ΔΚΔΡΟΜΗ ΙΝΣΡΑ- ΚΑΚΑΪ -ΔΣΟΡΙΛ 5 25/02, 24/03, 13/02, 05/03 ΤΠΔΡΠΡΟΥΟΡΑ!!! 495,00 395,00 635,00 535,00 435,00 335,00 120,00 TP ΔΚΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΡΚΔΙΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΔΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΔΝΟΔΟΦΔΙΩΝ ΣΙΜΗ ΑΣΟΜΟΤ Δ ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΙΜΗ ΑΣΟΜΟΤ Δ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΙΜΗ (ΔΩ 12 ΔΣΩΝ) ΠΡΟΘΔΣΗ ΚΛΙΝΗ ΥΟΡΟΙ & ΔΠΙΝΑΤΛΟΙ ΚΑΤΙΜΩΝ ANA ATOMO ΔΙΑΣΡΟΥΗ/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΒΟΤΔΑΠΔΣΗ-ΔΣΔΡΓΚΟΜ ( 4 ΗΜΔΡΔ ) ΚΑΘΔ ΠΔΜΠΣΗ Δωπ 19/02 Hotel Novotel Centrum 4* Κεμςοικό ΜΔ ΟΤΓΓΡΙΚΔ ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ ( MALEV ) ATH-BUD MA BUD-ATH MA ΠΡΟΓΔΤΜΑ & ΣΡΙΑ ΓΔΤΜΑΣΑ ( ΤΝΟΛΙΚΑ ) ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ ( 4 ΗΜΔΡΔ ) ΚΑΘΔ ΠΔΜΠΣΗ Δωπ 19/02 Majestic Plaza 4* Κεμςοικό ΜΔ ΣΔΦΙΚΔ ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ (C.S.A) ATH-PRG OK PRG-ATH OK ΠΡΟΓΔΤΜΑ & ΣΡΙΑ ΓΔΤΜΑΣΑ Δ ΣΟΠΙΚΑ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ (σμξλικά) ΔΚΔΡΟΜΗ/ΔΙΑΡΚΔΙΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΔΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΔΝΟΔΟΦΔΙΩΝ ΣΙΜΗ ΑΣΟΜΟΤ Δ ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΙΜΗ ΑΣΟΜΟΤ Δ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΙΜΗ (ΔΩ 12 ΔΣΩΝ) ΠΡΟΘΔΣΗ ΚΛΙΝΗ ΥΟΡΟΙ & ΔΠΙΝΑΤΛΟΙ ΚΑΤΙΜΩΝ ANA ATOMO ΔΙΑΣΡΟΥΗ/ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΑ ( 4 ΗΜΔΡΔ ) ΚΑΘΔ ΠΔΜΠΣΗ Δωπ 19/02 Inn Pera 4* Κεμςοικό ρςημ πλαςεία Σανίμ ρςημ Κωμρςαμςιμξύπξλη ΜΔ ΠΣΗΗ ΣΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ATH-IST OA IST-ATH OA ή 115 ΜΔ ΠΣΗΗ ΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ATH-IST ΣΚ IST-ATH ΣΚ ΠΡΟΓΔΤΜΑ & ΣΡΙΑ (3) ΓΔΤΜΑΣΑ ( ΤΝΟΛΙΚΑ ) Σελ. 5/11

6 Ρώμη Ξεμάγηρη πόληπ Βαςικαμό Κάθε Παοαρκεσή εώπ 23/03 AEGEAN /ALITALIA 4 3 ΠΡΩΙΝΌ 340 /370 / / Villa Grazioli 4* ημικεμςοικό/ Empire Palace ή Ludovici Palace 4*/ Rose Garden Palace 4*sup Δεν περιλαμβάνονται: Φιλξδωοήμας & -Είρξδξι μξσρείωμ και Βαςικαμό& Ακξσρςικά για ςημ νεμάγηρη ρςξμ Άγιξ Πέςοξ - Φόοξι αεοξδοξμίωμ Ελλάδαπ Φόοξπ πόληπ 3 ςημ ημέοα ςξ άςξμξ Βερολίμο Ξεμάγηρη πόληπ Κάθε Πέμπςη MALEV 4 3 ΠΡΩΙΝΟ ΙαμΥεβ 430 Μάοςιξπ BERLIN BERLIN 4*ή PARK INN 4* Δεν περιλαμβάνονται: : Φιλξδωοήμας & -Είρξδξι μξσρείωμ -Φόοξι αεοξδοξμίωμ Εκδοξμή ρςξ Πξςρμςαμ 110 Άμστερμταμ Ξεμάγηρη πόληπ Coster Diamonds Marken & Volendam Κάθε Παοαρκεσή Ιαμ Υεβ /OA 4 3 ΠΡΩΙΝΟ 415 / 425 / / Blue Tower 4* / Wyndham Apollo 4*/ Doubletree Hilton 4* Δεν περιλαμβάνονται: : Φιλξδωοήμας & -Είρξδξι μξσρείωμ -Φόοξι αεοξδοξμίωμ 135 Kαρμαβάλι Νίκαιας- Μομακό 19/02& 01/03 26/02 AEGEAN 5 4 ΠΡΩΙΝΟ MARRIOTT 5* ΜΟΝΑΚΟ 4* ΜΙΛΑΝΟ Δεν περιλαμβάνονται: : Φιλξδωοήμας & -Είρξδξι μξσρείωμ -Φόοξι αεοξδοξμίωμ 135 Σελ. 6/11

7 ΚΑΡΟΘΟ (ΑΤΣΟΘΡΑΣΟΡΗΘΔ ΠΟΙΔΗ) 7ΖΚΔΡΟ ΑΤΣΟΘΡΑΣΟΡΗΘΔ ΠΟΙΔΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΖ ΑΛΑΥΩΡΖΖ 4*( Anfa Port 4*/ Helnan Chellah 4*/ ZALAGH/ATLAS 3*) 4* & 5* ( Barcelo Casablanca 4*Sup/ Golden Tulip Farah 5*/ Zalagh Parc Palace 5*/ Atlas Asni 4*) 5* DELUXE ( Le Sheraton 5*/ Golden Tulip Farah 5*/ Palais Medina Fes 5*/ Atlas Medina 5*) 1 ΛΤΥΣA ΘΑΕΑΚΠΙΑΛΘΑ 1 ΛΤΥΣΑ ΡΑΚΠΑΣ 2 ΛΤΥΣΔ ΦΔΕ 2 ΛΤΥΣΔ ΚΑΡΡΑΘΔ ΑLITALIA ΘΑΘΔ ΑΒΒΑΣΟ ΖΚΗΓΗΑΣΡΟΦΖ 8ΖΚΔΡΟ ΑΤΣΟΘΡΑΣΟΡΗΘΔ ΠΟΙΔΗ 2 ΛΤΥΣΔ ΘΑΕΑΚΠΙΑΛΘΑ 1 ΛΤΥΣΑ ΡΑΚΠΑΣ 2 ΛΤΥΣΔ ΦΔΕ 2 ΛΤΥΣΔ ΚΑΡΡΑΘΔ ΑLITALIA ΘΑΘΔ ΑΒΒΑΣΟ ΖΚΗΓΗΑΣΡΟΦΖ Φόροι αερο/μίων για ΚΑΟΝΘΝ 250 ΚΔ ΑLITALIA, Φιλοδωρήματα 10 ΚΑΡΟΘΟ ΣΤΛΖΗΑ 8 ΖΚΔΡΔ ΛΔΟ! 4* & 5* ( BARCELO CASABLANCA 4*Sup/ Golden Tulip Farah 5*/ Zalagh Parc Palace 5*/ Atlas Asni 4*) / ΥΑΚΚΑΚΔΣ VINCCI TAZ SOULTAN 5* ΖΚΗΓΗΑΣΡΟΦΖ) 2ΘΙΗΛΟ ΓΗΑΦ. 1ΘΙΗΛΟ 8ΖΚΔΡΟ ΚΑΡΟΘΟ -ΣΤΛΖΗΑ (2 ΛΤΥΣΔ ΦΔΕ2 ΛΤΥΣΔ TUNIS AIR ΘΑΘΔ ΣΡΗΣΖ ΚΑΡΡΑΘΔ 3 ΛΤΥΣΔ ΥΑΚΚΑΚΔΣ) ΖΚΗΓΗΑΣΡΟΦΖ Φόροι αερο/μίων 250, Φιλοδωρήματα 10 Σελ. 7/11

8 5 TH AVE NEW YORK NEW YORK 5 TH AVE MUSEUMS SHOPPING & MORE Η ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ!!! Αναχώρηςη Εταιρεία Ημέρεσ Ξενοδοχεία Δίκλινο Επιβάρυνςη Μονόκλινου Παιδί (2-12yrs) Διατροφή Υόροι-ESTA Σαξ.Αςφάλεια *Επιπλέον Φρεώςεισ 35ημέρεσ ΕΚΠΣΩΗ 10, 24 Υεβρουαρίου 8 1, $ , 23 Μαρτίου 8 1, $ Απριλίου 8 1, $ , 13 Απριλίου $ , 13 Απριλίου 9 ΑΝΑΜΕΝΟΝΣΑΙ $ Απριλίου $ Απριλίου 8 1, $ , 25 Μαίου 8 1, $ Πτήςεισ- Ξενοδοχεία 133 Αθήνα Νέα Τόρκη Νέα Τόρκη - Αθήνα ΠΡΟΟΦΗ ΟΙ ΩΡΕ ΑΛΛΑΖΟΤΝ ΜΕΣΑ ΣΙ 12 ΜΑΡΣΙΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΕ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ NEW YORK ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΕ ΝΙΑΓΑΡΑ (ΣΟΡΟΝΣΟ) ΟΤΑΙΝΓΚΣΟΝ New York Marriott East Side 4* 525 Lexington 49th Street Αναχώρηςη Εταιρεία Ημέρεσ Ξενοδοχεία Δίκλινο Επιβάρυνςη Μονόκλινου Παιδί (2-12yrs) Διατροφή Υόροι ESTA *Επιπλέον Φρεώςεισ 35ημέρεσ ΕΚΠΣΩΗ 10, 24 Υεβρουαρίου 16, 23 Μαρτίου 10 Hilton on The Falls 4* Hilton Washington 4* 2, Πρωινό 420 $ , 25 Μαίου 13, 27 Απριλίου 10 Hilton on The Falls 4* Hilton Washington 4* 2, Πρωινό 420 $ Σελ. 8/11

9 Αναχώρηςη Εταιρεία Ημέρεσ Ξενοδοχεία Δίκλινο Επιβάρυνςη Μονόκλινου Παιδί (2-12yrs) Διατροφή Υόροι-ESTA Σαξ.Αςφάλεια ΔΤΣΙΚΕ ΗΠΑ ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ NEW YORK ΛΑ ΒΕΓΚΑ (GRAND CANYON) ΛΟ ΑΝΣΖΕΛΕ (SAN DIEGO) DISNEYLAND UNIVERSAL STUDIOS *Επιπλέον Φρεώςεισ 35ημέρεσ ΕΚΠΣΩΗ 10, 24 Υεβρουαρίου 16, 23 Μαρτίου 12 Monte Carlo Hotel & Casino 4* Marriott Los Angeles 4* 2, Πρωινό 430 $ , 27 Απριλίου 11, 25 Μαίου KLΜ 12 Monte Carlo Hotel & Casino 4* Marriott Los Angeles 4* 2, Πρωινό 430 $ Επέκταςη 3 Νύχτεσ ΑΝ ΥΡΑΝΙΚΟ Μεταφορές Ξενάγηση San Francisco, Muir Woods, Sausalito 14 Hilton San Francisco 4* , 24 Υεβρουαρίου 16, 23 Μαρτίου 13, 27 Απριλίου 11, 25 Μαίου 16, 23 Μαρτίου 12, 27 Απριλίου 11, 25 Μαίου ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗ NEW YORK ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΕ ΝΙΑΓΑΡΑ (ΣΟΡΟΝΣΟ) ΟΤΑΙΝΓΚΣΟΝ-ΜΑΙΑΜΙ-ΛΟ ΑΝΣΖΕΛΕ - ΛΑ ΒΕΓΚΑ - ΑΝ ΥΡΑΝΙΚΟ 18 Sheraton on The Falls 4* Hilton Washington 4* Monte Carlo Hotel & Casino 4* Marriott Los Angeles 4* Hilton San Francisco 4* 3,990 1,095 - Πρωινό 460 $ NEA ΤΟΡΚΗ ΔΤΣΙΚΕ ΗΠΑ με ΦΑΒΑΗ NEW YORK ΛΑ ΒΕΓΚΑ(GRAND CANYON) ΛΟ ΑΝΣΖΕΛΕ (SAN DIEGO) DISNEYLAND UNIVERSAL STUDIOS-ΦΟΝΟΛΟΤΛΟΤ ΑΝ ΥΡΑΝΙΚΟ 18 Monte Carlo Hotel & Casino 4* Marriott Los Angeles 4* Hilton San Francisco 4Hilton Hawaiian Village 4* Αναχώρηςη Εταιρεία Ημέρεσ Ξενοδοχεία Δίκλινο 3,975 1,190 - Πρωινό 495 $ Επιβάρυνςη Μονόκλινου Παιδί (2-12yrs) Διατροφή Υόροι-ESTA Σαξ.Αςφάλεια ΔΤΣΙΚΕ ΗΠΑ ΑΝ ΥΡΑΝΙΚΟ- ΛΑ ΒΕΓΚΑ(GRAND CANYON) ΛΟ ΑΝΣΖΕΛΕ (SAN DIEGO) DISNEYLAND UNIVERSAL STUDIOS *Επιπλέον Φρεώςεισ 35ημέρεσ ΕΚΠΣΩΗ Σελ. 9/11

10 23 Μαρτίου 12, 29 Απριλίου 16, 29 Μαίου Air France 12 Hilton San Francisco 4* Monte Carlo Hotel & Casino 4* Marriott Los Angeles 4* 2, Πρωινό 455 $ NEW YORK FLORIDA NEW YORK ΟΡΛΑΝΣΟ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ - ΜΑΙΑΜΙ (DISNEYLAND EPCOT CENTER MGM STUDIOS) 17 Μαρτίου 10, 27 Απριλίου 16, 29 Μαίου 10 DoubleTree Universal 4* Grand Beach 4* 2, Πρωινό 415 $ Μαρτίου 10, 27 Απριλίου 16, 29 Μαίου 29 Μαρτίου 17 Απριλίου 27 Μαίου 15 Μαρτίου 07 Απριλίου 04 Μαίου NEW YORK FLORIDA ΓΕΤΗ ΝΟΣΟΤ NEW YORK ΟΡΛΑΝΣΟ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ - ΜΑΙΑΜΙ (DISNEYLAND EPCOT CENTER MGM STUDIOS)- ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ -ΙΚΑΓΟ 14 DoubleTree Universal 4* Grand Beach Miami 4* Sheraton New Orleans Hotel4* Hilton Chicago 4* 2, Πρωινό 455 $ ΝΟΣΑΛΓΙΚΟ ΝΟΣΟ NEA ΟΡΛΕΑΝΗ BATON ROUGE -NATCHEZ-SAINT MARTINVILLE HOUMA - ΑΣΛΑΝΣΑ 12 3*sup & 4* 2, Πρωινό 415 $ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΩΝ ΝΟΣΙΟΔΤΣΙΚΩΝ ΗΠΑ ΥΟΙΝΙΞ ΚΟΣΝΣΕΗΛ-ΓΚΡΑΝΣ ΚΑΝΤΟΝ-ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΤΕΛ-ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ BRYCE -ΛΑ ΒΕΓΚΑ- ΟΛΣ ΛΕΗΚ ΙΣΤ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ GRAND TETON-YELLOWSTONE -BILLINGS-DENVER 16 3*sup & 4* 3,955 1,085 - Πρωινό 455 $ Σελ. 10/11

11 Αναχώρηςη Εταιρεία Ημέρεσ Ξενοδοχεία Δίκλινο 16 Μαρτίου 17 Απριλίου 15 Μαίου 16 Μαρτίου 17 Απριλίου 15 Μαίου Επιβάρυνςη Μονόκλινου Παιδί (2-12yrs) Διατροφή Υόροι-ESTA Σαξ.Αςφάλεια *Επιπλέον Φρεώςεισ Διαπολιτειακόσ - US ROUTE 66 ΙΚΑΓΟ-ΑΙΝΣ ΛΟΤΙ-ΜΠΡΑΝΟΝ-ΟΚΛΑΦΟΜΑ ΙΣΤ-ΑΜΑΡΙΛΛΟ-ΑΛΜΠΟΤΚΕΡΚΗ-ΥΛΑΓΚΣΑΥ-GRAND CANYON-ΛΑ ΒΕΓΚΑ 35ημέρεσ ΕΚΠΣΩΗ Lufthansa 15 3*sup & 4* 4, Πρωινό 480 $ UNION PACIFIC (Ο ΔΡΟΜΟ ΣΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΤΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ) ΩΛΣ ΛΕΗΚ ΙΣΤ -ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ YELLOWSTONE-ΠΑΡΚΟ ΣΕΣΟΝ-ΔΡΤΜΟ ASHLEY-ΠΑΡΚΟ CAPITOL REEF-BRYCE CANYON- MONUMENT VALLEY-GRAND CANYON LAS VEGAS-DEATH VALLEY-ΛΟ ΆΝΣΖΕΛΕ Lufthansa 18 3*sup & 4* 4,665 1,295 - Πρωινό 485 $ ημειώςεισ : 1)Οι επιπλέον χρεώςεισ αφορούν αχθοφορικά, φιλοδωρήματα & ειςόδουσ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) γι αυτό ςυμβουλεύεςτε πάντα το αναλυτικό πρόγραμμα τησ εκδρομήσ. 2) Σα τρίκλινα δωμάτια ςτα ξενοδοχεία τησ Αμερικήσ διαθέτουν δύο διπλά κρεβάτια μόνον. Οι αεροπορικέσ εταιρείεσ και τα ξενοδοχεία που αναφέρονται είναι τα ςυνήθη ςυνεργαζόμενα και οριςτικοποιούνται 20 ημέρεσ προ τησ αναχωρήςεωσ. Οποιαδήποτε αλλαγή ξενοδοχείου δεν μειώνει ςε καμία περίπτωςη την κατηγορία ή την τοποθεςία από αυτή που αναφέρεται ςτον τιμοκατάλογο. 3) τισ Τπερατλαντικέσ πτήςεισ η πρώτη αποςκευή κατ άτομο (μέχρι 22kg) είναι δωρεάν. Ρωτήςτε μασ για την χρέωςη δεύτερησ αποςκευήσ γιατί διαφέρουν οι χρεώςεισ ανά αεροπορική πτήςη. 4)τισ εςωτερικέσ πτήςεισ υπάρχει χρέωςη από την πρώτη αποςκευή και υπολογίζεται ανά διαδρομή ςτα 25USD. 5) Σο Γραφείο διατηρεί το Δικαίωμα να αλλάξει την ςειρά του προγράμματοσ η για την καλύτερη διεξαγωγή του. 6) Η παιδική τιμή ιςχύει εφόςον μοιράζεται το Παιδί το ίδιο δωμάτιο με τούσ γονείσ. 7) Αφορά Υόρουσ & επίναυλο καυςίμων, ΠΟΟ ΦΡΕΩΗ ESTA και Σαξιδιωτική Αςφάλεια.** (Η τιμή οριςτικοποιείται 20 ημέρεσ προ τησ αναχώρηςησ) 8) Οι τιμέσ ιςχύουν για μίνιμουμ ςυμμετοχή 15 ατόμων ςτο γκρουπ. ** ημαντική ςημείωςη : Απαραίτητη για την είςοδο ςτισ Η.Π.Α είναι η έγκριςη ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγήσ από Βίζα). Για την ςυμπλήρωςη τισ αίτηςησ ζητήςτε το από μασ με την εγγραφή ςασ. Λ. Εζληθήο Αληηζηάζεωο 12A Νέν Ληκάλη, Κέξθπξα,Σηλ: (30) Fax: (30) , : www. kingtravel.gr Σελ. 11/11

King Travel Summer groups

King Travel Summer groups King Travel Summer groups Έκδοση 04052012 Κούβα! Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή 2007,2707, 0408, 1208 ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΑΝΣΗ 9 7 ΠΡΩΙΝΌ & 6 ΓΕΥΜΑΤΑ AIR FRANCE 10 8 1.479 280 1.199 250 ΑΒΑΝΑ NACIONAL 5* ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση Μονόκλινου

Επιβάρυνση Μονόκλινου Αναχωρήσεις Ιούλιος 05, 12, 20, 27, 29, 30 Αύγουστος 01, 03, 05, 08, 10, 12, 18, 24 Σεπτέμβριος 01, 08, 16, 22 Ιούλιος 05, 12, 20, 27, 29, 30 Αύγουστος 01, 05, 08, 12, 16, 19, 25 Σεπτέμβριος 01, 03, 09,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Οκτώβριος 5, 15, 24 Νοέμβριος 2, 9 Οκτώβριος 5, 15,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Ιούνιος 12, 26, 24, 31 Αύγουστος 6, 8, 14, 21 8 1699

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι ESTA Ταξ. ασφάλεια ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ( υνατότητα επέκτασης, ή συνδυασµού µε άλλους προορισµούς)

Φόροι ESTA Ταξ. ασφάλεια ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ( υνατότητα επέκτασης, ή συνδυασµού µε άλλους προορισµούς) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ( υνατότητα επέκτασης, ή συνδυασµού µε άλλους προορισµούς) Είσοδος & ξενάγηση στο µουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Ιούνιος 12, 26 1699 1589 + 855, 24, 31 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ Νέα Υόρκη(6) Ουάσινγκτον(2)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ Νέα Υόρκη(6) Ουάσινγκτον(2) Αναχωρήσεις Ημέρες Δίκλινο ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Απρίλιος 3 8 1519 1394

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Οκτώβριος 5, 15, 24 Νοέμβριος 2, 9 Οκτώβριος 5, 15,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Οκτώβριος 5, 15, 24 Νοέμβριος 2, 9 Οκτώβριος 5, 15,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΚΑΝΑΔΑΣ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΚΑΝΑΔΑΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΚΑΝΑΔΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ / 2Η ΕΚΔΟΣΗ 10/10/2014 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 4/11, 14/11 7 AZ / LH / TK /

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένα Ομαδικά Ταξίδια

Οργανωμένα Ομαδικά Ταξίδια Η Βόρεια Αμερική είναι ένα περίπλοκο κολάζ από ετερόκλητα έμψυχα και υλικά στοιχεία που τόσο η φύση όσο και οι άνθρωποι έχουν φροντίσει ώστε να έχει «τα πάντα». Και φυσικά, τα πάντα είναι τόσα πολλά, που

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένα Ομαδικά Ταξίδια

Οργανωμένα Ομαδικά Ταξίδια Η Βόρεια Αμερική είναι ένα περίπλοκο κολάζ από ετερόκλητα έμψυχα και υλικά στοιχεία που τόσο η φύση όσο και οι άνθρωποι έχουν φροντίσει ώστε να έχει «τα πάντα». Και φυσικά, τα πάντα είναι τόσα πολλά, που

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένα Ομαδικά Ταξίδια

Οργανωμένα Ομαδικά Ταξίδια Η Βόρεια Αμερική είναι ένα περίπλοκο κολάζ από ετερόκλητα έμψυχα και υλικά στοιχεία που τόσο η φύση όσο και οι άνθρωποι έχουν φροντίσει ώστε να έχει «τα πάντα». Και φυσικά, τα πάντα είναι τόσα πολλά, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλυν Ιούνιος 12, 26 1699 1589 + 855, 24, 31 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ / Oκτώβριος - Μάρτιος 2013-2014 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ESTA / ΦΟΡΟΙ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ / Oκτώβριος - Μάρτιος 2013-2014 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ESTA / ΦΟΡΟΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 24/10 07 Turkish -80 1575 1480 +690-150 545 $40 4* 24/10 08 Turkish -80 1695 1590 +795-150 545 $40 4* 15, 22/11 07 Turkish -80 1575 1480 +690-150 545 $40 4* 15, 22/11 08 Turkish -80 1695 1590

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΞΗ ΠΑΣΧΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011

ΑΝΟΙΞΗ ΠΑΣΧΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 GINIS VACANCES S.A. TRAVEL ORGANIZATION http://www.ginis.gr EMail : ginis@ginis.gr Αθήνα : Ερμού 2 1063 Τηλ.: 2100.01, 2101.2179 Fax : 21037.703 & 210.7 Θεσσαλονίκη : Μητροπόλεως 20 62 Τηλ.: 231021.913

Διαβάστε περισσότερα

USA & CANADA. Έκτορος 66, Ίλιον, Αθήνα Tηλ: +30 210 2611278 Φαξ: +30 210 2623579 www.laggaristours.gr

USA & CANADA. Έκτορος 66, Ίλιον, Αθήνα Tηλ: +30 210 2611278 Φαξ: +30 210 2623579 www.laggaristours.gr Έκτορος 66, Ίλιον, Αθήνα Tηλ: +30 210 2611278 Φαξ: +30 210 2623579 www.laggaristours.gr USA & CANADA Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η χώρα που αποτέλεσε το χωνευτήρι των λαών του κόσμου και στεγάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ από την ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Θα Επισκεφθούμε : ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS -ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ DC ΒΟΣΤΩΝΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ από την ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Θα Επισκεφθούμε : ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS -ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ DC ΒΟΣΤΩΝΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Θα Επισκεφθούμε : ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS -ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ DC ΒΟΣΤΩΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ HM. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Ιούνιος : Ιούλιος : 19,26 9 LH/LX/GW 1595 1690 1475 1570 + 795 1220 465 12,26

Διαβάστε περισσότερα

kingtravel.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2013-2014 τιμές κατ' άτομο σε

kingtravel.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη-και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2013-2014 τιμές κατ' άτομο σε Για πληροφορίες & κρατήσεις: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι 49100 Κέρκυρα Τηλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 email: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr kingtravel.gr ΕυρώπηΜεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι, ασφάλεια & άλλα 155 ΒΑ. 888 1.448 628 Cumberland 4* 628 838 448 Κensington Close 4* 938 1.498 678 Cumberland 4* Ιbis Earls Court 3* sup

Φόροι, ασφάλεια & άλλα 155 ΒΑ. 888 1.448 628 Cumberland 4* 628 838 448 Κensington Close 4* 938 1.498 678 Cumberland 4* Ιbis Earls Court 3* sup GINIS VACANCES S.A. TRAVEL ORGANIZATION ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 201 http://www.ginis.gr email : ginis@ginis.gr ΕΡΜΟΥ 232, 1063, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (0030) 211 211 2111, 210 32001, Fax : 210 3237703 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Ανχωρήσει ς Ημέρες Δίκλι νο/ Τξ. σφάλει Φιλοδωρήμτ Αχθοφορι κά ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυντότητ επέκτσης, ή συνδυσμού με άλλους προορισμούς) Διτροφή Τρίκλι νο/ 3) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2014-2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οργανωμένων Εκδρομών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2014-2015 TRAVEL PLAN ΑΘΗΝΑ: Χρ.Λαδά 3 ΤΚ 10561 Τηλ: 210 3333 300 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παν.Τσαλδάρη 95 & Θεμιστοκλέους Τηλ: 210 3333 500 ΓΛΥΦΑΔΑ: Α.Μεταξά 33 & Ζησιμοπούλου ΤΚ166 74 Τηλ: 210 3333 370 ΚΗΦΙΣΙΑ: Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 15/03/2014 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 201 ΕΚΔΟΣΗ Α ΑΘΗΝΑ 1/03/201 ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙ ΤΡΙ ΣΙΚΕΛΙΑ Μ.ΕΛΛΑΔΑ 22/0 * (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ). 3 8 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ 1 * (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 2 1 ΣΙΚΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα

Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα. Πρωινό και Πασχαλινό Γεύμα Τιμές Κατ άτομο Προορισμός Αναχωρήσεις Διάρκεια Ξενοδοχεία Διατροφή 2κλινο 1κλινο Παιδί* Φόροι Παρατηρήσεις Novotel City 4* sup και Πασχαλινό Γεύμα 549 + 150 499 18/04 6ΗΜΕΡΕΣ Marriott Courtyard 4* και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια Αναλυτικός τιμοκατάλογος οργανωμένων εκδρομών στο Εξωτερικό Τιμές κατ άτομο σε 5μ 23/12 (5 & 1μέρα Δώρο) Πόλη Φωτός Disneyland Paris Ταξίδι στο Παραμύθι 6μ 23/12 5μ 30/12

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι, ασφάλεια & άλλα

Φόροι, ασφάλεια & άλλα GINIS VACANCES S.A. TRAVEL ORGANIZATION ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 201 http://www.ginis.gr email : ginis@ginis.gr ΕΡΜΟΥ 232, 103, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (0030) 211 211 2111, 210 32001, Fax : 210 32303 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι, ασφάλεια & άλλα 155 ΒΑ/ A3. Kensington Close 4* 155 ΒΑ/ A3 678 1015 438 Thistle Marble Arch 4*sup. Φόροι, ασφάλει α & άλλα.

Φόροι, ασφάλεια & άλλα 155 ΒΑ/ A3. Kensington Close 4* 155 ΒΑ/ A3 678 1015 438 Thistle Marble Arch 4*sup. Φόροι, ασφάλει α & άλλα. GINIS VACANCES S.A. TRAVEL ORGANIZATION ΧΕΙΜΩΝΑΣ 201 http://www.ginis.gr email : ginis@ginis.gr ΕΡΜΟΥ 232, 3, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (0030) 211 211 2111, 2 32001, Fax : 2 32303 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Tιµές

Διαβάστε περισσότερα

36 Χρόνια Γιορταστικά ταξίδια στον Κόσμο!

36 Χρόνια Γιορταστικά ταξίδια στον Κόσμο! SO 3 Χρόνια Γιορταστικά ταξίδια στον Κόσμο! ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2010 2011 (Έξοδα κατ άτομο σε ευρώ) 23/11/10 Γιορτές στη χώρα του Άη Βασίλη * ΛΑΠΩΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

travelplan.gr Eξωτερικό Κρουαζιέρες Ελλάδα

travelplan.gr Eξωτερικό Κρουαζιέρες Ελλάδα travelplan.gr Eξωτερικό Κρουαζιέρες Ελλάδα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 TRAVEL PLAN ΑΘΗΝΑ: Χρ.Λαδά 3 ΤΚ 10561 Τηλ: 210 3333 300 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παν.Τσαλδάρη 95 & Θεμιστοκλέους Τηλ: 210 3333 500 ΓΛΥΦΑΔΑ: Α.Μεταξά 33

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΦΩΤΩΝ 2011-2012 Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Αεροπορική Ενήλικας Παιδί Αεροπορική Φόροι Σελ. Εκδρομή Ημέρες Αναχωρήσεις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ σε 2κλινο

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές

Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές Ιούλ - Αύγουστος 2012 Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις με ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων Ετοιμάσαμε μια σειρά από ποιοτικά ταξίδια σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα