ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οκτώβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οκτώβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. www.pim."

Transcript

1 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 42 Οκτώβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

2 περιεχόμενα άρθρα Γενικά περί της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των μισθωτών... σελ. 4 Υπαγωγή στην ασφάλιση των Εξαρτημένων Ατόμων (ν. 4331/ )... σελ. 10 Ομαδικές απολύσεις εργαζομένων... σελ. 12 Η ιδιότητα του απολυομένου μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη... σελ. 18 Ένταξη ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.... σελ. 19 Τι σημαίνει? - Απεργία, ανταπεργία... σελ. 20 οι συνδρομητές μας ρωτούν... εμείς απαντούμε!... σελ. 22 ανακοινώσεις Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου... σελ. 14 Η Νέα Εθνική Γενική Σύμβαση Εργασίας... σελ. 16 Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το σελ. 23 εγκύκλιοι Εγκύκλιος /980/ Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.... σελ. 7 Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.36954/1255/ Καταβολή βασικής σύνταξης & αναλογικής - Νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... σελ. 15 Σκοπός του περιοδικού Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς. Για πολλά χρόνια τώρα εμείς οι άνθρωποι της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, προσωπικό και ειδικοί συνεργάτες μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε κάθε πτυχή του εργατικού και ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Τεκμηριώνουμε κάθε θέμα με τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, τον υπεύθυνο προσωπικού, τον φοροτέχνη λογιστή, τον κάθε σχετικό ενδιαφερόμενο παρέχοντας πληροφόρηση και βοήθεια στα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί κανείς να συναντήσει! Προσφέρουμε τις πληροφορίες αυτές ύστερα από επίπονη εργασία με παραπομπές στην νομολογία, σε ερμηνευτικές εγκύκλιους, σε συμβάσεις, σε διατάγματα, ώστε να αποτελεί χρήσιμο βοήθημα στους αναγνώστες. Η έκδοση του περιοδικού έχει ως στόχο να πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεκμηρίωση σε συνδυασμό με την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την ασφάλιση και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικού: Τεύχος 42 Οκτώβριος ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Κυκλοφορεί κάθε μήνα από την ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Ο.Ε. Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325, Αθήνα Τηλεφωνο: 210/ , Fax: 210/ Υπεύθυνος έκδοσης: Αντώνης Δεσπότης Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gr

3 Βρισκόμαστε ήδη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 2015 και με τις πολιτικές εξελίξεις που ζούμε από τις αρχές του έτους αυτού δεν κατέστη δυνατόν να διαμορφωθεί νομοθετικά, με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Χώρα μας απέναντι στους δανειστές της, το εργασιακό καθεστώς που θα ισχύσει τα επόμενα χρόνια στο βασικό για την οικονομία μας θέμα αυτό. Έτσι μέχρι σήμερα εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εργασιακές σχέσεις οι μνημονιακοί νόμοι της 5ετίας και κυρίως αυτοί που αφορούν στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και στη διαμόρφωση των νομίμων αποδοχών των εργαζομένων, όπως ορίζουν ο νόμος 4046/2012 και η σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσα Πράξη του τότε Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) με αριθμό 6/2012. Με βάση την Π.Υ.Σ. αυτή, όπως γνωρίζουμε, μειώθηκαν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων που αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ, καταργήθηκαν ορισμένα επιδόματα των εργαζομένων που αμείβονταν με τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κυρίως καθιερώθηκε η απαγόρευση χορήγησης αυξήσεων στους εργαζόμενους λόγω χρόνου εργασίας ( πάγωμα του χρονοεπιδόματος). Η τελευταία όμως αυτή απαγόρευση, όπως κακότεχνα είναι διατυπωμένη, χωρίς προφανώς να το αντιληφθούν οι συντάκτες της, παρέχει το δικαίωμα στους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και στα διαιτητικά όργανα που εκδίδουν τις διαιτητικές αποφάσεις του Ο.ΜΕ.Δ., με την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. ή την έκδοση νέας Δ.Α. μετά την , να συμφωνούν ή να αποφασίζουν είτε τη χορήγηση αυξήσεων των βασικών μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων σ' αυτές εργαζομένων, είτε τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (τριετίες, πολυετίες κ.λπ.), χωρίς τον περιορισμό της Π.Υ.Σ. αυτής, και έτσι έχει παύσει να ισχύει για τους εργαζόμενους για τους οποίους έχει υπογραφεί νέα Σ.Σ.Ε. ή έχει εκδοθεί νέα Δ.Α., που τους δεσμεύει, η διάταξη του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. αυτής (Σχετικό πίνακα νέων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. μετά το έτος 2012 βλ. στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας ). Επειδή δε, όπως έχει και παλαιότερα υποστηριχθεί από τη θέση αυτή του περιοδικού μας, η μόνη δυνατή λύση των εργασιακών προβλημάτων στη Χώρα μας, είναι η πλήρης και ανεμπόδιστη λειτουργία του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφού οι κοινωνικοί διαπραγματευτές της Χώρας μας, (εργοδότες και εργαζόμενοι), γνωρίζουν καλλίτερα παντός άλλου (πολιτικού ή μη), όπως έχουν αποδείξει από την πολυετή εφαρμογή του Ν. 1876/1990, τους κανόνες της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων) και των εργαζομένων σ' αυτές. Ας τους αφήσουμε επί τέλους να λειτουργήσουν ελεύθερα. Οκτώβριος

4 άρθρο >> του Χρήστου Καρατζά, [Νομικού, Εργατολόγου] Στη νομοθεσία της χώρας μας δεν υπάρχει γενικής φύσης διάταξη, (με εξαίρεση αυτή για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ανειδίκευτων εργατών της Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε. και υπαλλήλων, όπως ισχύει σήμερα μετά το Ν. 4093/2012), με την οποία να προσδιορίζονται ομοιόμορφα για όλους τους μισθωτούς, αφενός οι έννοιες της υπηρεσίας και προυπηρεσίας των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα και αφετέρου ο τρόπος αναγνώρισης της τελευταίας, αυτής δηλαδή που έχει διανυθεί σε προηγούμενους εργοδότες και σε άλλες ειδικότητες εργασίας. Έτσι με βάση τη σχετική νομολογία των δικαστηρίων, που έχουν κρίνει επί σχετικών ζητημάτων και με την ποικιλία των διατάξεων κάθε Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., μας δίδεται η δυνατότητα να διαπιστώνουμε κάθε φορά πως και με ποιο τρόπο θα αναγνωρισθεί ή όχι η προϋπηρεσία των μισθωτών σε άλλους εργοδότες για 4 τις συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων. Ειδικά και επιπρόσθετα προβλήματα δημιουργούνται για την αναγνώριση του χρόνου της προϋπηρεσίας σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως αυτών που εργάσθηκαν: α) με μειωμένη απασχόληση, β) με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, γ) αυτών που υπηρέτησαν στο Στρατό παράλληλα με τη διατηρούμενη σχέση εργασίας τους, δ) αυτών που τέθηκαν σε κατάσταση διαθεσιμότητας κ.λπ. Συγκεκριμένα: α) Για τους μισθωτούς με προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010, που ισχύει σήμερα, ισχύουν τα εξής: Οκτώβριος 2015

5 χεί στο κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του συγκρίσιμου εργαζόμενου αντι στοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας». Με βάση τη διάταξη αυτή το σύνολο του χρόνου εργασίας του μισθωτού λαμβάνεται υπόψη κατ αναλογία της μειωμένης απασχό- Ο χρόνος μειωμένης απασχόλησης σε προηγούμενους εργοδότες λαμβάνεται υπόψη αναλογικά Για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας του μισθωτού στον ίδιο αφενός εργοδότη στον οποίο απασχολείται με μειωμένο ωράριο εργασίας ή με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το χρόνο της μειωμένης απασχόλησής του ως χρόνο προϋπηρεσίας σε μελλοντικούς εργοδότες, προέβλεψε ότι: «Ο χρόνος της μερικής απασχολήσεως λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας όπως και στον συγκρίσιμο εργαζόμενο. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής μερική απασχόληση που αντιστοι- Οκτώβριος 2015 λησής του σε σχέση με το χρόνο της πλήρους απασχόλησης, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά με νόμο ή με τη Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγεται ο συγκρίσιμος εργαζόμενος που απασχολείται με πλήρη απασχόληση. Για τη διαπίστωση της αναλογίας αυτής θα πρέπει το σύνολο των ωρών εργασίας που αναφέρονται στο πιστοποιητικό προϋπηρεσίας των προηγουμένων εργοδοτών, να αναχθεί σε χρόνο πλήρους απασχόλησης. Τούτο επιτυγχάνεται με τη διαίρεση των ωρών εργασίας που πραγματοποίησε ο εργαζόμενος δια του αριθμού 8 αν εργάσθηκε με 5νθήμερο ή 6,40 αν εργάσθηκε με 6ήμερο. Με απλά λόγια αν ο συγκρίσιμος εργαζόμενος απασχολείται με 5θήμερο επί 8 ώρες την ημέρα, για την συμπλήρωση μιας ημέρας εργασίας του μερικώς απασχολούμενου απαιτείται η συμπλήρωση 8 ωρών εργασίας, ενώ αν ο συγκρίσιμος εργαζόμενος απασχολείται με 6ήμερο επί 6,40 ώρες την ημέρα, για την συ- 5

6 έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους». Η προθεσμία που θέτουν οι Σ.Σ.Ε., για την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών δεν είναι ανατρεπτική, αλλά αποτελεί αναβλητική αίρεση, μετά την πλήρωση της οποίας τα αποτελέσματα επέρχονται αναδρομικά. Όπως δέχεται και ο Άρειος Πάγος, η μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της προϋπηρεσίας από τον μισθωτό, απλώς αποτελεί όριο για την αναδρομική καταβολή των σχετικών προσαυξήσεων, οι οποίες στην περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης των πιστοποιητικών θα καταβληθούν από την ημέρα της κατάθεσής τους. Αυτό όμως προϋποθέτει τη δυνατότητα του μισθωτού να καταθέσει τα πιστοποιητικά μέσα στην προθεσμία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί και μεταγενέστερα να αποδείξει, με κάθε νόμιμο μέσο την προϋπηρεσία του, εφόσον όμως με την υπεύθυνη δήλωση για την προϋπηρεσία, την οποία εμπροθέσμως είχε υποβάλει στον εργοδότη, είχε γνωστοποιήσει σ αυτόν την αδυναμία του για εμπρόθεσμη κατάθεση των εγγράφων που την αποδεικνύουν, ώστε να γνωρίζει και εκείνος ότι ενδεχομένως θα αναγνωρισθεί προϋπηρεσία του μισθωτού. Αν o μισθωτός δεν γνωστοποίησε την αδυναμία που υπήρχε πριν παρέλθει η προθεσμία που τάσσει η Σ.Σ.Ε./Δ.Α. δεν μπορεί πλέον να επικαλεσθεί την προϋπηρεσία του και αν ακόμα αν από αδυναμία δεν κατέθεσε εμπροθέσμως τα αποδεικτικά της προϋπηρεσίας του έγγραφα. ε. Διαδοχή εργοδότη και αναγνώριση υπηρεσίας. Στην περίπτωση της διαδοχής του εργοδότη στην ίδια επιχείρηση ή την μεταβίβαση ή τη συγχώνευση της επιχείρησης από τη σχετική νομοθεσία (Σήμερα Π.Δ. 178/2002) δεν προκύπτει ότι είναι αναγκαία η δήλωση της προϋπηρεσίας και η προσαγωγή πιστοποιητικού για προϋπηρεσία η οποία διανύθηκε στην ίδια επιχείρηση. Έτσι και σε περίπτωση διαδοχής, με οποιοδήποτε τρόπο του εργοδότη, ο νέος εργοδότης έχει υποχρέωση να πληροφορηθεί για την προϋπηρεσία των μισθωτών της επιχείρησης από τον προηγούμενο εργοδότη ή από τα σχετικά έγγραφα της μεταβίβασης του συνόλου της επιχείρησης, βάρος της οποίας αποτελούν και οι υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους σ αυτή. Συνεπώς οι μισθωτοί δεν οφείλουν να γνωστοποιήσουν και σ αυτόν, την προϋπηρεσία τους την οποία είχε αναγνωρίσει ο προκάτοχος εργοδότης. εγκύκλιος Εγκύκλιος /980/ Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιμόρφωσης εργοδοτών για την απόκτηση δυνατότητας άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους. Στην με αριθμ /213/ απόφαση «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας - Προγράμματα 2015» (ΦΕΚ 453/Β/ ), προβλεπόταν ότι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο ΕΡΓΑΝΗ - πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω απόφασης - υποχρεούνταν να είχαν ολοκληρώσει την επιμόρφω- ση μέχρι Με το 30057/871/ έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι Οκτώβριος

7 μπλήρωση μιας ημέρας εργασίας του μερικώς απασχολούμενου απαιτείται η συμπλήρωση 6,40 ωρών εργασίας. β. Για μισθωτούς με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Και για τους μισθωτούς αυτούς πρέπει να γίνεται ο ίδιος υπολογισμός όπως στην περίπτωση της μειωμένης απασχόλησης. Δηλαδή θα πρέπει πάλι να προστεθούν οι ημέρες κατά τις οποίες προσέφερε εργασία ο εργαζόμενος και το άθροισμά τους να διαιρεθεί με τον αριθμό 300. Κάθε 25 ημέρες αποτελούν ένα μήνα εργασίας και κάθε 12 μήνες αποτελούν χρόνο εργασίας ενός έτους. Με τον τρόπο αυτό, ανάλογα με τις ώρες, τις η- μέρες, τους μήνες και τα έτη απασχόλησης της συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης, μπορεί να συμπληρωθεί π.χ. τριετία για να λάβει ο μισθωτός την σχετική προσαύξηση του μισθού του ή 10ετίας ή 12ετίας για να λάβει ο εργαζόμενος τις πρόσθετες ημέρες κανονικής άδειας που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. γ. Υπολογισμός της προϋπηρεσίας των στρατευομένων μισθωτών. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2054/52 «Ο χρόνος της εν τω Στρατώ ξηράς, αέρος και θαλάσσης υπηρεσίας των ιδιωτικών υπαλλήλων, εργατών, τεχνιτών, υπηρετών και μισθωτών εν γένει, ως εφέδρων ή κληρωτών ή εθελοντών, λογίζεται ως χρόνος πραγματικώς διανυθείσης υπηρεσίας παρά τω παρ' ω υπηρετούν εργοδότη προ της στρατεύσεώς των, προς προσαύξησιν του μισθού αυτών, περαιτέρω προαγωγήν, κανονισμόν των συντάξεων και δια την απολαβήν παντός ετέρου πλεονεκτήματος προβλεπομένου υπό των κειμένων διατάξεων και εξαρτωμένου εκ του χρόνου πραγματικής παρά τω εργοδότη υπηρεσίας». Η διάταξη αυτή ερμηνεύθηκε στη συνέχεια με την παραγρ. 7 του άρθρου 34 του Ν.Δ. 2961/1954 η οποία αναφέρει ότι: «Η αληθής έννοια του άρθρου 8 του Ν. 2054/1952 είναι ότι η εν τω Στρατώ ξηράς, αέρος και θαλάσσης υπηρεσία των μισθωτών εν γένει, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας παρά τω παρ' ω υπηρετούν προ της στρατεύσεώς των εργοδότη ως προς τα έναντι του τελευταίου τούτου δικαιώματα του μισθωτού». Από τις ρητές αυτές διατάξεις, προκύπτει σαφής η βούληση του νομοθέτη να περιλάβει υπό την προστασία του τους εν γένει στρατευθέντες, δηλαδή όχι μόνο αυτούς πού καλούνται υποχρεωτικά, αλλά και εκείνους πού κατατάχθηκαν εθελοντικά στο Στρατό. Ως εκ τούτου ο χρόνος της υπηρεσίας στο Στρατό, των κληρωτών, έφεδρων και εθελοντών, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας στον εργοδότη στον οποίο απασχολούνταν πριν τη στράτευσή τους και λαμβάνεται υπόψη και για τον καθορισμό των αποδοχών τους και για την απολαβή κάθε άλλου πλεονεκτήματος που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Το καθιερούμενο με τον όρο «λογίζεται» πλάσμα του νόμου, ισχύει μόνον έναντι του εργοδότη στον όποιο απασχολούνταν ο μισθωτός κατά το χρόνο της στράτευσής του, όχι δε και έναντι των μεταγενεστέρων εργοδοτών, από τους οποίους θα προσληφθεί μετά την αποστράτευσή του. Συνεπώς μεταγενέστερη αλλαγή του εργοδότη δεν παρέχει στους μισθωτούς αυτούς το δικαίωμα να προσμετρήσουν την υπηρεσία τους στο Στρατό και στο νέο εργοδότη. δ. Απόδειξη προϋπηρεσίας. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος σημειώματος πάγιοι κανόνες για τον τρόπο απόδειξης της προϋπηρεσίας των μισθωτών σε άλλον ή σε άλλους εργοδότες και για το χρόνο γνωστοποίησής της στο νέο εργοδότη, δεν υπάρχουν. Συνεπώς, η προϋπηρεσία των μισθωτών αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτουν οι διάφορες Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ανατρέξει πρώτα στην αντίστοιχη με την ειδικότητά του Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. και δη των προηγουμένων ετών, για να ερευνήσει τι αναφέρεται σ αυτή σχετικά με την προϋπηρεσία και τον τρόπο απόδειξής της. Αν όμως δεν υπάρχει ειδικότερη ρύθμιση στις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., εφαρμόζονται σήμερα οι διατάξεις του Ν. 4093/2010, (Υποπαρ. ΙΑ.11) με τις οποίες καθιερώθηκε ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο των εργαζομένων που ορίζουν ότι «Οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (εννοείται της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιανδήποτε ειδικότητα για μεν τους εργατ/τες μετά τη συμπλήρωση του 18ου 6 Οκτώβριος 2015

8 στ. Αδυναμία απόδειξης της προϋπηρεσίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο μισθωτός αδυνατεί από ανωτέρα βία, ή από άλλο γεγονός, όπως π.χ. θάνατος εργοδότη, διάλυση επιχείρησης κ.λπ., να προσκομίσει τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του, η προϋπηρεσία του μπορεί να αποδειχθεί με οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο, όπως με υποβολή ένορκης δήλωσης του ιδίου του μισθωτού ή ένορκης βεβαίωσης δύο μαρτύρων, ή από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου, αν από αυτά προκύπτει ο χρόνος εργασίας και η ειδικότητα του μισθωτού, όπου αυτό απαιτείται. Επειδή ο τρόπος απόδειξης αυτός δεν καθιερώνεται από κάποια νομική διάταξη, σε περίπτωση δικαιολογημένης κατά τις αρχές της καλής πίστης, αμφισβήτησης των αποδεικτικών αυτών μέσων από τον εργοδότη, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται ασφαλώς μόνο με την έκδοση δικαστικής απόφασης. ζ. Προϋπηρεσία και άδεια. Με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2000 προβλέπεται ότι μισθωτοί που έχουν ή υπηρεσία πάνω από 10 έτη ή προϋπηρεσία πάνω από 12 έτη, δικαιούνται οι μεν εργαζόμενοι με 5θήμερο 25 ημέρες, οι δε εργαζόμενοι με 6ήμερο 30 ημέρες, κανονική άδεια κάθε έτος. Από δε την με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους αυτού, προστέθηκε μία ακόμη ημέρα κανονικής άδειας για όσους έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια εργασίας σε οποιοδήποτε εργοδότη. Επίσης με το άρθρο 7 του Π.Δ. 88/1999 ορίστηκε ότι: «Στους εργαζομένους, μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών παρέχεται ετήσια άδεια με αποδοχές τεσσάρων εβδομάδων τουλάχιστον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Τα διαστήματα αποχής των μισθωτών από την εργασία τους λόγω βραχείας σχετικώς διάρκειας ασθένειας, καθώς και τα διαστήματα στράτευσης, απεργίας, ή ανωτέρας βίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, θεωρούνται χρόνος απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι».τοπρώτο εδάφιο της διάταξης αυτής καταργήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3302/ Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του λόγω άδειας χωρίς αποδοχές, δεν λύεται η εργασιακή σχέση, αναστέλλονται όμως οι υποχρεώσεις των μερών της σύμβασης, δηλαδή αφενός η υποχρέωση του μισθωτού να παρέχει την εργασία του και αφετέρου η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει το συμφωνημένο ή νόμιμο μισθό. Συνεπώς στην περίπτωση της αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του μισθωτού, όπου απαιτείται πραγματική απασχόληση, όπως συμβαίνει για τη χορήγηση κανονικής άδειας ή υπολογισμού των αποδοχών του μισθωτού, η άδεια χωρίς αποδοχές δεν υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. η. Προϋπηρεσία και καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου του μισθωτού. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης αορίστου χρόνου εργασίας του μισθωτού για τον καθορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υ- πόψη η τελευταία συνεχής απασχόληση του απολυόμενου στον εργοδότη, που έχει διανυθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου και δεν προσμετρείται ο χρόνος προηγουμένης σύμβασης στον ίδιο εργοδότη η οποία διακόπηκε και έχει συναφθεί νέα. Δεν προσμετράται επίσης ούτε η απασχόληση σε άλλη επιχείρηση, η οποία συνεργαζόταν απλώς με εκείνη η οποία επιχειρεί την καταγγελία. Επίσης δεν υπολογίζεται η προϋπηρεσία μισθωτού σε εταιρεία έστω και αν κυριότεροι μέτοχοι της εταιρείας στην οποία υπηρετεί ήδη ο μισθωτός και υπό την οποία απολύεται, είναι οι εταίροι της προηγούμενης ή στην ίδια επιχείρηση υπό άλλο εργοδότη. Για καταγγελία αορίστου χρόνου σύμβασης μετά από προειδοποίηση δεν υπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας από την προειδοποίηση μέχρι την απόλυση. 8 Οκτώβριος 2015

9 Συνυπολογίζεται όμως και ο χρόνος αναστολής της σύμβασης λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας διότι στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται πραγματική υπηρεσία, αλλά απλά μη διάσπαση της εργατικής σύμβασης. Να σημειωθεί όμως εδώ ότι τίποτε δεν εμποδίζει να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και μισθωτού ο συνυπολογισμός και άλλης προϋπηρεσίας στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη, που έχει διανυθεί με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, γεγονός που συνηθίζεται στις συναλλαγές, προκειμένου οι επιχειρήσεις να προσελκύουν ικανό και πεπειραμένο προσωπικό κάθε βαθμίδας. Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου του εργοδότη που επέρχεται με πώληση, μεταβίβαση, συγχώνευση ή μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ομόρρυθμη εταιρεία, ή μετατροπή ομόρρυθμης σε ετερόρρυθμη, ή με άλλο μετασχηματισμό που γίνεται από το νόμο ή τη σύμβαση κ.λπ., εφόσον συνεχίζεται η επιχείρηση ως οικονομική μονάδα, η οποία διατηρεί την ενότητά της και με τον νέο φορέα, έστω με διαφορετικό τίτλο ή μορφή, και εφόσον κατά το στάδιο της πώλησης, μεταβίβασης ή μετατροπής, κ.λπ., δεν έγιναν καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών και δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις από τον προηγούμενο εργοδότη, η εργασιακή σύμβαση συνεχίζεται με τους ίδιους όρους και συνθήκες, χωρίς διακοπή. Κατ ακολουθία όλων αυτών ο νέος εργοδότης, σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας, οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο μισθωτό αποζημίωση ανάλογη με την προϋπηρεσία του, η οποία αρχίζει από την αρχική πρόσληψη από τον προηγούμενο εργοδότη και όχι από την μεταβίβαση κ.λπ. της επιχείρησης, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2112/1920, σε συνδυασμό με τις όμοιες του Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920, «η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχόμενη, ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογή των υπέρ των μισθωτών (υπαλλήλων, εργατών και υπηρετών) διατάξεων των αναφερθέντων ανωτέρω νόμων. Η μετατροπή μιας εταιρίας από Α.Ε. σε Ο.Ε. κ.λπ. ή η μεταβίβαση δεν μεταβάλει τη μορφή των συμβάσεων των εργοδοτών. Η συναίνεση του μισθωτού δεν είναι αναγκαία προυπόθεση, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία, η υπηρεσία στην οποία είχε προσληφθεί αυτός, δεν αποτελεί επιχείρηση με την οικονομική έννοια της επιστήμης, εφόσον κατά την κατάρτιση της εργασιακής σύμβασης οι συμβαλλόμενοι δεν είχαν αποβλέψει στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εργοδότη. θ. Υπολογισμός του χρόνου της διαθεσιμότητας. Με την θέση του μισθωτού σε διαθεσιμότητα δεν λύεται η σύμβαση εργασίας, αλλά αναστέλλεται εν μέρει. Για το λόγο αυτό ολόκληρος ο χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας. Συνέπεια αυτού είναι ο μισθωτός να δικαιούται χρονοεπιδόματος χωρίς να αφαιρείται ο χρόνος της διαθεσιμότητας αλλά και κανονική άδεια χωρίς να συμψηφίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας με τον χρόνο της κανονικής άδειας. Προκειμένου μόνο για τα επιδόματα εορτών, που αποτελούν αποδοχές και μάλιστα μέρος των τακτικών αποδοχών, η σχετική απόφαση περί των δώρων εορτών ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας μέσα στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα των δώρων (1-1ου έως 30-4ου και 1-5ου έως 31-12ου) ο μισθωτός δικαιούται το ήμισυ του αντίστοιχου ποσού του δώρου για τις ημέρες που διήρκησε η διαθεσιμότητα. Οκτώβριος

10 άρθρο Ν. 4331/ Υπαγωγή στην ασφάλιση των Εξαρτημένων Ατόμων >> του Σπύρου Νιάρχου [τ.επιθ. ΙΚΑ] Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 4331/ προβλέπεται ότι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και απασχολούνται για το σκοπό αυτόν σε παραγωγικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 148/2007), και καλύπτονται για τον κλάδο επαγγελματικού κινδύνου και εφόσον κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι' αυτόν τον κίνδυνο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (Εγκ. 42/2015, Φ80000/οικ.31071/ ). Για την ασφάλιση των προσώπων της ανωτέρω διάταξης από καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές ως ακολούθως: α) για τον κίνδυνο του ατυχήματος, καταβάλλονται εισφορές σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η.) της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. β) για παροχές ασθένειας σε είδος, καταβάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, σε ποσοστό 6,45% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η.) της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν επίσης εξολοκλήρου το ΚΕ.Θ.Ε.Α., υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των εν λόγω προσώπων στα προγράμματα, δεν καλύπτονται για τον κλάδο ασθενείας σε είδος από το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4331/2015) Κλάδοι: Ε. Κ. ή Ε. Κ. +Κλάδος ασθενείας σε είδος ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 02/07/2015 Εργ. 1 Ασφ. - 1% ή 02/07/2015 Εργ. 7,45 Ασφ. - 7,45% Για την ασφαλιστική απεικόνιση μέσω την Α.Π.Δ. θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κωδικοί: 1. Για επαγγελματικό κίνδυνο: ΚΑΔ: 8049, ΚΕ: , ΚΠΚ: Για τον επαγγελματικό κίνδυνο και τον κλάδο ασθενείας σε είδος: ΚΑΔ: 8049, ΚΕ: , ΚΠΚ: 225 Εργοδότης: Ως εργοδότης για την καταβολή ολοκλήρου του ποσού των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών του κινδύνου ατυχήματος και του κλάδου παροχών ασθενείας σε είδος είναι το ΚΕ.Θ.Ε.Α. 10 Οκτώβριος 2015

11

12 Τι ορίζει ο Νόμος για τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών για το θέμα αυτό. >> του Αντώνη Δεσπότη 12 Οκτώβριος 2015

13 Τα θέματα των ομαδικών απολύσεων των εργαζομένων ρυθμίζονται σήμερα βασικά από το N.1387/1983, όπως ισχύει σήμερα μετά το άρθρο 74 του Ν. 3683/2010. Σύμφωνα επομένως με τις διατάξεις αυτές αν στην επιχείρηση απασχολούνται πάνω από 20 μισθωτοί και μέχρι 150 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, επιτρέπεται να απολυθούν κατά ημερολογιακό μήνα, χωρίς διαδικασίες 6 μισθωτοί. Αν στην επιχείρηση απασχολούνται πάνω από 150 άτομα επιτρέπεται να απολυθεί πάλι χωρίς διαδικασίες το 5% των εργαζομένων και μέχρι 30 άτομα κατά μήνα. Μία συνοπτική διατύπωση της διαδικασίας ομαδικών απολύσεων με βάση τις παραπάνω διατάξεις προς διευκόλυνση των συνδρομητών μας που μας ρωτούν για τα θέματα αυτά έχει ως εξής: Στην περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει να απολύσει κατά μήνα μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων από τα παραπάνω οριζόμενα όρια, οφείλει αν μεν στην επιχείρηση έχει συσταθεί και λειτουργεί επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων να διαβουλευτεί με τη διοίκηση του σωματείου για τους λόγους που της επιβάλλουν τις απολύσεις αυτές, τον αριθμό και τις ειδικότητες εργαζομένων που προτείνει να απολυθούν. Στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση θα πρέπει να καλέσει το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση οι οποίοι σε ειδική συνέλευσή τους θα ορίσουν τους εκπροσώπους τους προκειμένου να διαβουλευτούν με την επιχείρηση σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία. Αν οι εργαζόμενοι και στις δύο περιπτώσεις συμφωνούν με τις προτάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό πρακτικό το οποίο θα κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Εργασίας της Περιφέρειας (προηγούμενη Νομαρχία) της περιοχής της. Αν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα/παραρτήματα σε άλλη Περιφέρεια της Χώρας, το πρακτικό υποβάλλεται στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Στην συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τις καταγγελίες των συμβάσεων των μισθωτών που θα συμφωνηθούν, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποζημιώσεις σε κάθε απολυόμενο μισθωτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη ο αρμόδιος Περιφερει- Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα αυτά καθώς και σχετική νομολογία των δικαστηρίων άρχης ή ο Υπ. Εργασίας, κατά περίπτωση, θα εκδώσει απόφαση είτε για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης επί ένα ακόμη 20ήμερο, είτε για την υπό να βρούν στο βιβλίο του μπορούν οι συνδρομητές μας όρους έγκριση της αίτησης της επιχείρησης είτε τέλος συνεργάτη μας κ. Καρατζά για την απόρριψή της. Αν δεν εκδοθεί τελική απόφαση των παραπάνω αρμοδίων κρατικών οργάνων «ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ » μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, ο εργοδότης μπορεί να απολύσει τους εργαζομένους που έχει έκδοση της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ. δεχθεί κατά τις διαδικασίες της διαβούλευσης με το προσωπικό του. Οκτώβριος

14 ανακοινώσεις Η Εορτή της 28ης Οκτωβρίου ανακοίνωση Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Β. Δ. 748/1966, η28ηοκτωβρίου ανήκει στις μη υποχρεωτικές ημέρες αργίας. Κατά την ημέρα αυτή που φέτος συμπίπτει με ημέρα Τετάρτη, η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων δεν απαγορεύεται, εκτός αν υπάρχει άλλη διάταξη με την οποία τοπικά η ημέρα αυτή έχει ορισθεί υποχρεωτική αργία,ό- πως πράγματι συμβαίνει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, με αντίστοιχο διάταγμα. Συνέπεια των παραπάνω είναι: Α. Μισθωτοί που γενικά ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ κ ατά την ημέρα αυτή: α) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% ( Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% να την υπολογίσουν επί του νομίμου ημερομισθίου που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με βάση την Σ... Σ Ε στην οποία ανήκουν και όχι επί του τυχόν πράγματι καταβαλλομένου μεγαλύτερου ημερομισθίου). β) Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται για την ημέρα αυτή, πέραν των μηνιαίων αποδοχών τους, προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους. Σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν των 8 ωρών στην εξαήμερη εργασία ή των 9 ωρών στην πενθήμερη εργασία, ως υπερωρία, ηαπο- ζημίωση που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, για την εργασία τους αυτή, προφανώς θα υπολογισθεί επί του αυξημένου κατά 75% ω ρομισθίου τους. Το ίδιο θα ισχύσει και αν οι εργαζόμενοι εργασθούν με υπερωρία. Β. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας ( πχ.. κλινικές, επισιτιστικά καταστήματα, συγκοινω- νίες κ. λπ.) και εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών τους, με προσαύξηση 75%. Γ. Για τους εργαζόμενους γενικά, που η μέρα αυτή έχει ορισθεί ως ημέρα ανάπαυσης (repo) και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα καταβληθεί το ημερομίσθιο τους για την ημέρα αυτή χωρίς να εργασθούν, δηλαδή θα αμειφθούν για 28 ημερομίσθια (27 εργάσιμες +1) αλλά θα ασφαλισθούν για 27 ημερομίσθια, όσες δηλαδή είναι οι εργάσιμες ημέρες το μήνα αυτό. 14 Οκτώβριος 2015

15 εγκύκλιος Με την υπ' αριθμό Φ.80000/οικ.36954/1255 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 τ.α της ) για την διαπίστωση του ύψους των συντάξεων, εφαρμόζεται μεικτό σύστημα υπολογισμού της σύνταξης, αναδρομικά από Μέχρι το 2010 το κάθε Ταμείο υπολογίζει τη σύνταξη με τις δικές του καταστατικές διατάξεις, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Ταμεία και το τελικό ποσό προκύπτει από το άθροισμα της βασικής και της αναλογικής σύνταξης. Η σχετική εγκύκλιος παρατίθεται κατωτέρω. Καταβολή βασικής σύνταξης & αναλογικής ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Επιμέλεια: Λίλα Δεσπότη Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Φ.80000/οικ.36954/1255/ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3863/2010 Α. Σας γνωρίζουμε ότι οι σχετικές διατάξεις του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α, ) εφαρμόζονται ήδη από Β. Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές θεσπίζεται η καταβολή βασικής σύνταξης και αναλογικής και καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης: Η κύρια σύνταξη θα αποτελείται εφεξής από το άθροισμα των δύο μερών: της βασικής σύνταξης και του αναλογικού ποσού σύνταξης. I. Η βασική σύνταξη, το ύψος της οποίας καθορίζεται μέχρι στο ποσό των 360,00 ευρώ μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται από , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3863/2010, θα καταβάλλεται (α) σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης των 15 ετών, έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια διαμονής στη χώρα, καθώς και (β) στους δικαιούχους αναλογικής σύνταξης, από την ημερομηνία χορήγησης αυτής. Επισημαίνεται ότι: 1. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται : α. για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας, β. στις περιπτώσεις λήψης μειωμένης σύνταξης (γήρατος ή αναπηρίας), γ. στην περίπτωση σύνταξης λόγω θανάτου και δ. για τους ανασφάλιστους και όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει 15 έτη (ή ημέρες ασφάλισης) σε κάθε περίπτωση απόκλισης από τα απαιτούμενα κριτήρια (διαμονής στη χώρα). 2. Προκειμένου για συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος με περισσότερες της μιας συντάξεις χορηγείται μία βασική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούμενου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης σε ποσό κύριας σύνταξης, το ποσό της βασικής σύνταξης είναι πλήρες και καταβάλλεται από τον φορέα της πλήρους. Οκτώβριος

16 II. Το αναλογικό ποσό σύνταξης προσδιορίζεται στη βάση του συνόλου του ασφαλιστικού βίου καθενός και υπολογίζεται με συντελεστή που είναι ανάλογος του χρόνου ασφάλισης. Για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά την 1η και μετά η μηνιαία σύνταξη υπολογίζεται (επί των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών καθενός) για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης με βάση τα ποσοστά του πίνακα που ακολουθεί. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (%) 0,80 0,86 0,92 0,99 1,06 1,14 1,22 1,31 1,40 1,50 Γ. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 4 ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης από την και μετά. Ήδη, με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 27 του άρθρου 1 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α ), τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α ) και προβλέπεται ότι για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι και την που συνταξιοδοτούνται από την και εφεξής (ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος), το τμήμα αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από έως την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3863/2010. Για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι και και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή αναπηρίας από και μετά, το αναλογικό ποσό σύνταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο ποσών: (α) αυτού που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι και , το οποίο υπολογίζεται με βάση τα κατά το έτος συνταξιοδότησης ισχύοντα (από γενικές ή καταστατικές διατάξεις) ποσοστά και συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα κατ' έτος ποσά συντάξεων και (β) το ποσό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης από και μετά, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του αναλογικού ποσού σύνταξης σύμφωνα με τα προηγούμενα εφαρμόζεται (όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015) για όσους συνταξιοδοτούνται από και μετά, ανεξάρτητα από το εάν το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώθηκε πριν την 1η Δ. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι το άθροισμα των ποσών της βασικής και της αναλογικής σύνταξης λόγω γήρατος, για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ή λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω ή λόγω εργατικού ατυχήματος, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως το ύψος αυτού ορίζεται στις περιπτώσεις 3(α) και 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.11. της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 (Α 222) (26,18 Χ15 = 392,7). Το κατώτατο αυτό όριο μειώνεται στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης (γήρατος ή αναπηρίας) Η Νέα Εθνική Γενική Σύμβαση Εργασίας Με την από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. συμφωνήθηκε να παραταθεί η ισχύς της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2014 με τους ίδιους όρους μέχρι Επίσης συμφωνήθηκε ότι μέχρι το τέλος του 2015 αν αρθούν οι περιοριστικοί όροι για την υπογραφή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., θα αρχίσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 16 Οκτώβριος 2015

17

18 άρθρο Η ιδιότητα του απολυομένου μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργάτη >> του Χρήστου Καρατζά, [Νομικού, Εργατολόγου] Για τον χαρακτηρισμό ενός μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη λαμβάνονται υπόψη είτε ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ., με τις οποίες προσδίδεται στους μισθωτούς ορισμένου επαγγέλματος η ιδιότητα του υπαλλήλου ή του εργατοτεχνίτη (αντικειμενικό κριτήριο), είτε το γενικό (ουσιαστικό κριτήριο) του άρθρου 1 του Ν. 2655/ 1953 με το οποίο τροποποιήθηκε η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2112/ Κατά τη διάταξη αυτή υπάλληλος μεν θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο εργασία μη σωματική (πνευματική), εργατοτεχνίτης δε ο μισθωτός που παρέχει εργασία κατά κύριο λόγο σωματική (χειρωνακτική). Η διάκριση εξαρτάται από το είδος της προσφερόμενης εργασίας, τις θεωρητικές γνώσεις του μισθωτού και τον τρόπο που παρέχει την εργασία του όχι δε από τον χαρακτηρισμό που δίνουν τα μέρη στη σύμβαση ή από τον τρόπο υπολογισμού ή καταβολής των αποδοχών τους. Για το λόγο αυτό τυχόν διαφωνία των ενδιαφερομένων ως προς τον χαρακτηρισμό αυτό αρμόδια να αποφασίσουν είναι τα δικαστήρια, μόνο όμως ως προς τον χαρακτηρισμό και όχι ως προς το ποσό που οφείλεται ως αποζημίωση, ζήτημα που μπορεί να συμφωνηθεί είτε στην ατομική σύμβαση είτε μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφού η διάταξη αυτή ως προς το ποσό κρίνεται ως μονομερώς αναγκαστικού χαρακτήρα και επομένως μπορεί νόμιμα να βελτιώνεται υπέρ του εργαζομένου. Ως προς τον τρόπο άσκησης του σχετικού δικαιώματος από τον εργοδότη ο νόμος καθιερώνει δύο συστήματα μόνο όμως προκειμένου για τους έχοντες την ιδιότητα του υπαλλήλου. Δηλαδή ο εργοδότης δικαιούται είτε να καταγγείλει αμέσως τη σχέση εργασίας και να καταβάλει στον απολυόμενο την οφειλόμενη αποζημίωση (έκτακτη καταγγελία), επιδίδοντας σχετικό έγγραφο, είτε να προειδοποιήσει τον μισθωτό ότι η αορίστου χρόνου σχέση τους θα λυθεί μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος που ορίζεται ευθέως από το νόμο και είναι ανάλογο με την συνολική υπηρεσία του απολυομένου στην επιχείρησή του (τακτική καταγγελία), μέχρι την συμπλήρωση του οποίου θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή η λύση της σύμβασης επέρχεται με την συμπλήρωση του χρόνου που ορίζεται από το νόμο και την καταβολή τότε της αποζημίωσης που οφείλεται. Αντίθετα στην περίπτωση των εργατοτεχνιτών ο νόμος 3198/1955, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1836/1989, απαγορεύει τον τρόπο της προειδοποίησης και επιβάλει αναγκαστικά την έκτακτη καταγγελία και την άμεση καταβολή της αποζημίωσης. Η μόνη διαφορά εν προκειμένω μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων 18 Οκτώβριος 2015

19 είναι ότι στην πρώτη περίπτωση των υπαλλήλων, όταν η καταγγελία γίνεται με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία) οφείλεται το μισό (½) της αποζημίωσης που υπολογίζεται με τις αποδοχές του χρόνου της προειδοποίησης και όχι του χρόνου της λύσης της σύμβασης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της άτακτης καταγγελίας. Απόλυση που επιδιώχθηκε από τον μισθωτό Εάν ο εργοδότης δεν καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση η καταγγελία είναι άκυρη και ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει την αναγνώριση αυτής της ακυρότητας και την καταδίκη του εργοδότη, αφενός στην πραγματική απασχόλησή του και αφετέρου στην καταβολή των μισθών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μετά την δια της καταγγελίας αποποίηση της εργασίας του μισθωτού και την εντεύθεν υπερημερία του εργοδότη για την αποδοχή της εργασίας του. Το δικαίωμα του μισθωτού να αξιώσει μισθούς υπερημερίας υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 Α.Κ. και απαγορεύεται, όταν ο μισθωτός υπαιτίως εκτελούσε πλημμελώς τις εκ της συμβάσεως εργασίας υποχρεώσεις του, για να εξαναγκάσει τον εργοδότη του σε καταγγελία της σύμβασής του, γιατί υπ' αυτές τις περιστάσεις η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος υπερβαίνει κατά τρόπο προφανή τα από την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη επιβαλλόμενα όρια (βλ. σχετικά την Α.Π.405/2008 κ.λπ.). Σχετικά με τα ζητήματα που δημιουργούνται από τις διατάξεις για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, τόσο των αορίστου χρόνου όσο και των ορισμένου χρόνου, τα δικαστήριά μας έχουν εκδώσει μεγάλο αριθμό αποφάσεων με τις οποίες αντιμετωπίζονται όλα σχεδόν τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι σχετικές διατάξεις (Ν. 2112/1920, 3198/1955, 435/ 1976, κ.λπ.) στη μακρόχρονη πρακτική εφαρμογή τους. ΕΝΤΑΞΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α. Επιμέλεια: Σπύρος Νιάρχος (τ.επιθ. ΙΚΑ) Στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από εντάσσονται, υποχρεωτικά και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, οι παρακάτω τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 1 παρ. 28 του Ν. 4334/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4336/2015): α) οι Τομείς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ β) ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ γ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ δ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) ε) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ στ) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ζ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ η) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ι) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ ια) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) Η ένταξη στο ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των Άρθρων του Ν. 4052/2012 και για την εφαρμογή της ένταξης των εν λόγω επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ θα ακολουθήσει σχετική Υπουργική Απόφαση. άρθρο Οκτώβριος

20 εννοιολογικό λεξικό ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ τι σημαίνει? απεργία #Στο ελληνικό Σύνταγμα του 1975 για πρώτη φορά τέθηκε ευθεία και ρητή διάταξη που όρισε ότι η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων, ασκείται δε υπό των νομίμως συνεστημένων συνδικαλιστικών οργανώσεων προς διαφύλαξιν και προαγωγήν των οικονομικών και εργασιακών συμφερόντων των εργαζομένων. Η συνταγματική και διεθνής αυτή έννομος τάξη απετέλεσε το θεμέλιο επί του οποίου στηρίχθηκε η σύγχρονη νομοθεσία μας (παλαιότερα ο Ν. 330/1976 και σήμερα ο Ν. 1264/1982) και βάσει του οποίου διαπλάστηκε η νομολογία των δικαστηρίων μας. Διάφορες μορφές απεργίας Η προστατευόμενη κατά τα ανωτέρω μορφή του συλλογικού αγώνα των εργαζομένων, αναλόγως των αιτίων και των επιδιώξεών της μπορεί να διακριθεί σε: α) Ενεργητική ή παθητική, με τη διάκριση ότι επί μεν της ενεργητικής οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σ' αυτή απομακρύνονται κατά τη διάρκειά της από τις θέσεις εργασίας τους, επί δε παθητικής, οι εργαζόμενοι παραμένουν μη εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους. β) Λευκή ή συνηθισμένη. Κατά την έννοια της διάκρισης αυτής είναι δυνατόν οι λευκώς απεργούντες να προσέρχονται στην εργασία τους, ακόμη δε και να απασχολούνται με βραδύ ρυθμό και περιστασιακά, που να διαφέρει όμως ουσιωδώς από το συνηθισμένο, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής. Η μορφή αυτή της απεργίας είναι η πιο δύσκολη να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί, ενέχει δε και το στοιχείο της κακής πίστης από την πλευρά των εργαζομένων, αφού προσερχόμενοι στην εργασία τους αξιώνουν την αμοιβή τους, χωρίς όμως και να παράγουν έργο ή να παράγουν έργο πολύ μικρότερο του συνηθισμένου. γ) Αμυντική ή επιθετική. Αναλόγως του περιεχομένου των διεκδικήσεων του απεργιακού αγώνα, η απεργία χαρακτηρίζεται αμυντική όταν με αυτή επιδιώκεται η διαφύλαξη κεκτημένων δικαιωμάτων, ενώ επιθετική όταν σκοπός της είναι η καθιέρωση ή εξασφάλιση νέων δικαιωμάτων στην εργασία. δ) Οικονομική, με την έννοια ότι με την απεργία σκοπείται η αναγνώριση καθαρώς οικονομικού περιεχομένου δικαιωμάτων, ή πολιτική με την έννοια ότι με αυτή αποσκοπείται η βελτίωση γενικώς της θέσης των εργαζομένων με πολιτικές ή κυβερνητικές αλλαγές. ε) Διαρκείας ή προειδοποιητική. Αναλόγως του χρόνου για τον οποίο έχει εξαγγελθεί μια απεργία χαρακτηρίζεται διαρκείας, όταν επαναλαμβά- 20 Οκτώβριος 2015

21 Οκτώβριος 2015 νεται επί πολύ χρόνο, ενώ προειδοποιητική, όταν διαρκεί μια ή λίγες ημέρες με σκοπό τη μετατροπή της σε διαρκείας, εάν δεν ικανοποιηθούν όλα ή μερικά από τα αιτήματά της. στ) Αλληλεγγύης είναι η απεργία που πραγματοποιείται για την υποστήριξη θέσεων και διεκδικήσεων άλλων εργαζομένων, χωρίς οι συμμετέχοντες σ αυτήν να προσδοκούν δικό τους εργασιακό ή οικονομικό όφελος ή, εν πάση περιπτώσει, μη διαφαινόμενο αλλά υποκρυπτόμενο δικό τους όφελος. ζ) Αδέσποτη χαρακτηρίζεται μια απεργία η οποία δεν κηρύχθηκε από νόμιμα συνεστημένη εργασιακή συνδικαλιστική οργάνωση αλλά από ανεξάρτητες ομάδες εργαζομένων που δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο (σωματείο), εκτός βεβαίως από την περίπτωση του άρθρου 20 παρ. 1 εδάφ. 3 του Ν. 1264/1982, όπου ο νόμος όρισε τις προϋποθέσεις εγκυρότητας της κήρυξης μιας απεργίας από ομάδα προσώπων που δεν αποτελεί σωματείο ή Εργατικό Κέντρο της περιοχής. η) Γενική ή μερική, αναλόγως της τοπικής έκτασης και του γενικού ή τοπικού ενδιαφέροντος της απεργίας. θ) Κυκλική με την έννοια ότι κατ' αυτήν ένα ή περισσότερα τμήματα της επιχείρησης απεργούν και τα λοιπά εργάζονται, ενώ όταν απεργούν τα λοιπά εργάζονται τα πρώτα. Και στην περίπτωση αυτή, που κρίνεται καταχρηστική, ο νόμος έδωσε το δικαίωμα στις επιχειρήσεις, να επικαλεσθούν τις διατάξεις του άρθρου 656 Α.Κ. και να απαλλαγούν έτσι της υποχρέωσης αποδοχής της εργασίας των μη απεργών όταν απεργούν οι λοιποί εργαζόμενοι. ανταπεργία Όταν οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε απεργία και προβαίνουν σε καταλήψεις χώρων ή μηχανών ή σε επιθέσεις κατά των εργοδοτών ή των οργάνων τάξης, είναι η μόνη περίπτωση που ο νόμος 1264/1982 επέτρεψε σιωπηρά ή ανέχθηκε την άσκηση του δικαιώματος της ανταπεργίας εκ μέρους του εργοδότη. σεμινάριο για... τα Εργατικά Θέματα στην Πράξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Θέματα που θα αναπτυχθούν: 1. Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Μισθωτών (Ωράρια Εργασίας, Ρεπό) 2. Μετατροπή Σύμβασης Εργασίας (από πλήρη σε μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία) 3. Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων (Ε3-Ε11) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Συμπλήρωση Εντύπων, Επεξήγηση Πεδίων Ειδικών Περιπτώσεων) 4. Βιβλίο Αδειών Εφαρμογή 5. Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας Πότε επιτρέπεται 6. Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου χρόνου Εποχιακές Επιχειρήσεις 7. Ομαδικές Απολύσεις 8. Θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασία ς (Σ.Σ.Ε.) 9. Διοικητικές & Ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών εργοδοτών 10. Τρέχοντα Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας Καρατζάς Χρήστος Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ Πανεπιστημίου 52, Αθήνα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, μ.μ.- 9 μ.μ. [ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ] Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, π.μ.- 2 μ.μ. [ΠΡΩΙΝΟ] 21

22 ??? γιατί; πως; πότε; Επιμέλεια: Άννα Καμπάνη [ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ] τι; πόσο; οι συνδρομητές μας ρωτούν εμείς απαντούμε! Εφαρμογή πενθήμερης εργασίας Η 6ήμερη εργασία επιτρέπεται σε όλες τις επιχειρήσεις; Μπορεί να είναι 6ήμερη (Δευτέρα έως Σαββάτο) και μειωμένη π.χ. 5ωρη; Απάντηση Η 5θήμερη ή η 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία των μισθωτών εν γένει, προβλέπεται από τις Σ.Σ.Ε. στις οποίες υπάγεται το προσωπικό, ανάλογα με την ειδικότητά του, και εφόσον τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος δεσμεύονται από αυτές, ως μέλη των αντίστοιχων οργανώσεων που τις υπογράφουν. Τόσο στην 5θήμερη όσο και στην 6ήμερη εργασία με ατομική σύμβαση κάθε εργαζομένου μπορεί να συμφωνηθεί μειωμένη ή εκ περιτροπής εργασία. Ημέρες Αδείας Πόσες μέρες άδεια πρέπει να πάρει ένας εργαζόμενος στο 2014, 2015 και 2016 όταν η ημερομηνία πρόσληψης του είναι 15/7/2014 και έχει 18 χρόνια υπηρεσίας; Απάντηση Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 ο εργαζόμενος με πρόσληψη την με προϋπηρεσία 18 ετών, δικαιούται για μεν το έτος 2014 (πρώτο έτος εργασίας του στην εταιρεία σας) 11 ημέρες άδεια με αποδοχές και 11 ημερομίσθια επίδομα αδείας και επί πλέον 4 ημέρες λόγω της προϋπηρεσίας του πάνω από 12 έτη σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Για το επόμενο έτος 2015 εφόσον εργάσθηκε όλους τους μήνες του έτους αυτού δικαιούται 29 ημέρες άδεια (25+4), και 1/2 του μισθού του ως επίδομα αδείας και για το επόμενο έτος 2016 (τρίτο έτος εργασίας του στην εταιρεία) δικαιούται 30 ημέρες άδεια (26+4) και 1/2 του μισθού του ως επίδομα αδείας. Πρόγραμμα εργασίας Επιχείρηση εστίασης 24ωρης λειτουργίας εφάρμοζε κατά το παρελθόν σύστημα με κυλιόμενα ρεπό για το προσωπικό. Πλέον θέλει να εφαρμόσει σταθερά ωράρια για κάθε υπάλληλο. Θα δουλεύουν 5ήμερο με δύο ρεπό π.χ. Δευτέρα - Τρίτη και εργασία Τετάρτη έως Κυριακή από 8 ώρες. Επίσης κάποιοι θα δουλεύουν σταθερά σε βραδινή βάρδια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 1. Υπάρχει υποχρέωση να παίρνουν κατά διαστήματα μια μέρα ανάπαυσης Κυριακή και αν ναι κάθε πότε; 2. Υπάρχει πρόβλημα με αυτούς που εργάζονται σταθερά σε νυχτερινή βάρδια; Απάντηση Ο ορισμός των ημερών και των ωρών εργασίας των εργαζομένων αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και επομένως μπορεί μόνος, έστω και αν δεν συμφωνούν οι εργαζόμενοι, να καθιερώσει τις νέες ημέρες εργασίας και ανάπαυσή τους (ΡΕΠΟ) ενημερώνοντας το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή του εντύπου Ε4 συμπληρωματικού ωραρίου. Η μόνη υποχρέωση που τίθεται από το νόμο για τις ημέρες ρεπό των εργαζομένων αυτών είναι αυτή του ΒΔ 748/1966 με βάση την οποία ανά 7 εβδομάδες η μία ημέρα ανάπαυσής τους θα ορίζεται σε ημέρα Κυριακή. 22 Οκτώβριος 2015

23 Όσον αφορά τη συνεχή απασχόληση των εργαζομένων σε νυκτερινή εργασία από 22:00 μέχρι 06:00 της επομένης, το Π.Δ. 88/ 1999 ορίζει ότι μετά τη συμπλήρωση 726 ωρών νυκτερινήςεργασίαςθαπρέπειναμεταφέρονταισε ημερήσιες ώρες. Ανανέωση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου Τι ισχύει με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στις ανανεώσεις που μπορούμε να κάνουμε ή στους συνολικούς μήνες συνεχούς εργασίας; Απάντηση Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3986/2011 σε περίπτωση που η σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου των εργαζομένων δεν δικαιολογείται από κάποιο σημαντικό λόγο (π.χ. εποχιακή επιχείρηση ή αναπλήρωση ασθενούς μισθωτού κ.λπ.) επιτρέπεται η ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι 3 φορές και συνολικά μέχρι 36 μήνες. Αν παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές η σύμβασή τους θεωρείται ότι είναι πλέον αορίστου χρόνου με τις εξ αυτής συνέπειες. Υπόλοιπο αδείας λόγω μακροχρόνιας απουσίας Εργαζόμενη είτε παρατεταμένης ασθένειας, είτε επιπλοκών εγκυμοσύνης και σε συνέχεια απουσίας λόγω τοκετού - λοχείας για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν δύναται να εξαντλήσει τις ημέρες κανονικής αδείας έως το τέλος του έτους. Προκύπτει υποχρέωση από την πλευρά του εργοδότη: α. Να αποζημιώσει στον εργαζόμενο τις ημέρες αδείας έως το τέλος του έτους (Δεκέμβριος 2015) ή β. Μπορεί αυτές τις ημέρες να τις μεταφέρει για χρήση στο επόμενο έτος κατά την επιστροφή του ; Απάντηση Σύμφωνα με το Ν. 539/1945 για τις κανονικές άδειες των εργαζομένων, όπως ισχύει σήμερα μετά το Ν. 3302/2004, σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος λόγω μακράς ασθένειας μέσα στο έτος ή προκειμένου για γυναίκα εργαζόμενη λόγω εγκυμοσύνης, δεν λάβει όλες τις ημέρες της άδειας του έτους που δικαιούται, θα πρέπει ο εργοδότης μέχρι το τέλος του έτους να του καταβάλει τις αποδοχές αδείας των ημερών αδείας που υπολείπονται. Στο βιβλίο αδειών που τηρείται στην επιχείρηση και στο έντυπο Ε11 που θα υποβληθεί το επόμενο έτος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα σημειωθεί στο περιθώριο ως παρατήρηση ότι για τις ημέρες που δεν έλαβε άδεια ο συγκεκριμένος εργαζόμενος του καταβλήθηκε η αντίστοιχη αποζημίωση αδείας. Συμβάσεις Εργασίας ορισμένου χρόνου Μπορεί να γίνει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με ημερομηνία λήξης την περάτωση - ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου. Στο ΥΕΚΑ-σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πως θα δηλωθεί; Απάντηση Σύμφωνα με το Π.Δ. 180/2004 όπως ισχύει σήμερα, με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα των ορισμένου χρόνου συμβάσεων εργασίας, ως συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρούνται και οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για την εκτέλεση ορισμένου έργου, η λήξη του οποίου δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή. Ύστερα από τα παραπάνω με τον ή τους εργαζόμενους που θα χρειασθούν να εργασθούν σε συγκεκριμένο έργο θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ορισμένου έργου χωρίς να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης τους, που θα λήξουν όμως με την παράδοση του έργου από τον εργοδότη τους στον ιδιοκτήτη του έργου. Στις συμβάσεις αυτές κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (πρόσληψη, ωράρια, ρεπό, αμοιβές κ.λπ.). Νέες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2015 ανακοινώσεις ΣΣΕ... ( ) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2015 [Π. Κ. 7/ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε. Γ. Σ. Σ. Ε. 2014] ΣΣΕ... ( ) Ηθοποιών Σ. Ε. Η. - Εθνικού Θεάτρου [Π. Κ. 6/ ] ΣΣΕ... ( ) των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής [Π. Κ. 5/ ] Οκτώβριος

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οκτώβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οκτώβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 42 Οκτώβριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. www.pim.gr περιεχόμενα άρθρα Γενικά περί της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων

Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Επίδομα Δώρο εορτών Χριστουγέννων Πρασσάς Βασίλης - Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Π.Κ.Υ.Ε. 45/14-6-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 22 Μαΐου 2000, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7 και παρουσία του Μεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: - - 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101 82, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ») Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Δ.Π.Θ., Δικηγόρος Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΠΥΣ 6/28.2.2012 - Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού του Δώρου Πάσχα. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

- Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας - Κ. Σταϊκούρας, Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. - 1221 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» Στην Αθήνα σήμερα την 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.5049/365 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα