Ο ΠΕΡί ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡί ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004"

Transcript

1 Αριθμός 4527 Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου Αριθμός 3938 Ο ΠΕΡί ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορίκά με τον Ashley Stephen Culling, Sawakis Vilta Polis Chrysochous Paphos και τώρα σε άγνωστη διαμονή. ΔηΛοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου LAND ROVER D5SCOVERY TDI με αριθμό εγγραφής N699WJL το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(5) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου αρ. 91 (Ι) του 2004 και του άρθρου 103(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(1) του Στις ο Ashley Stephen Culling υπέβαλε στο Τελωνείο Λεμεσού Αίτηση Βεβαίωσης Κοινοτικού Χαρακτήρα που υπέχει Θέση δήλωσης άφιξης του πιο πάνω αυτοκινήτου που αποστάληκε από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και υπόκειται σε Φόρους Κατανάλωσης και το παρέλαβε με τον όρο όπως μέχρι τις να καταβάλε! τους αναλογούντες φόρους κατανάλωσης εκτός εάν εντός της πιο πάνω προθεσμίας το αυτοκίνητο ετταναποσταλεί σε άλλο κράιος μέλος ή εξαχθεί σε τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο περί Επιβολής και Είσπραξης του Φόροιι Κατανάλωσης από Αλλα Κοινοτικά Προϊόντα που Αποστέλλονται από Αλλο Κράτη Μέλη Διάταγμα του (Κ.Δ.Π. 447/2004). Ο Ashley Stephen Cutling παρέλειψε να συμμορφωθεί με τον πιο πάνω όρο και το εν λόγω αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις στο Αστοί Ι Ιόλις Χρυσοχούς καί κατασχέθηκε ως υποκείμενο εις δήμευση. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίηοης κατάσχεσης στον Ashley Stephen Culling επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Πάφου με Αύξοντα Αριθμό 66/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝϊΚΟΛΛΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

2 3706 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 3939 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Robert Edwin Watt, Αργυρόκαστρου 14, 4520, Παρεκκλήσια και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου AUDI Α4 με αριθμό εγγραφής T8DEW το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) του Ο Robert Edwin Watt τελώνισε το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τον απαιτούμενο δασμό με βάση τους περί Προσωρινής Εισαγωγής (Ιδιωτικά Οχήματα και Αεροσκάφη) Κανονισμούς του 2004, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ. 104 αρ. Β και ημ όπως εξάγει το πιο πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση του ή πριν τις Το πιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο άτι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Ο φάκελος κατάσχεσης 77/11 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 3940 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου FORD TRANSIT με αριθμό εγγραφής D35PJW το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103(1) και 104(β) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94{ ) του Στις το πιο πάνω αυτοκίνητο ανακόπηκε για έλεγχο από τους επί καθήκοντι Λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης του Κάτω Πύργου - Καραβοστασίου κατά την έξοδο του προς τις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Το εν λόγω αυτοκίνητο οδηγείτο από τον Alan Neil Pilbeam ο οποίος δεν είχε στην κατοχή του τα απαιτούμενα έγγραφα του αυτοκινήτου για διαπίστωση της νόμιμης εισόδου ή και ιδιοκτησίας του και ισχυρίστηκε ότι το αγόρασε από κάποιον Gary David Wood. Από έλεγχο που έγινε από το Τελωνείο το εν λόγω αυτοκίνητο φαίνεται ότι εισήλθε παράτυπα στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατασχέθηκε ως υποκείμενο εις δήμευση. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Πάφου με Αύξοντα Αριθμό 63/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 3941 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 7(1) του Γνωστοποίηση Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση το άρθρο 13(7) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(f) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ανακοινώνει ότι δεν έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε ενστάσεις κατά της αναθεώρησης του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Ιουλίου 2011 και αφορά στη διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των ραδιοφωνικών προγραμμάτων του ΡΙΚ. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου του προαναφερθέντος Νόμου, η Αρχή γνωστοποιεί ότι η εν λόγω αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης καθίσταται τελική. Αριθμός 3942 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2009 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2009' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του. προς 10,00 το αντίτυπο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 3943 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λευκωσίας ανακοινώνεται ότι η τέταρτη σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων νια απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το 2011, θα διεξαχθεί όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λευκωσίας (Λατσιά). Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων: , και Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 19:00-22:00. Αριθμός 3944 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, γ!α το , θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσού, Κυριάκου Οικονόμου 21, Λεμεσός. Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων: , και Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:00-21:00. Αριθμός 3945 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΏΝ ΝΟΜΟΣ 7(1) ΤΟΥ Γνωστοποίηση Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση το άρθρο 13{7) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ανακοινώνει ότι δεν έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε ενστάσεις κατά της αναθεώρησης του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Ιουλίου 2011 και αφορά στους ραδιοφωνικούς οργανισμούς KISS FM, ZENITH, ΕΡΩΤΙΚΟ 944 και FLASH FM. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου του προαναφερθέντος Νόμου, η Αρχή γνωστοποιεί ότι η εν λόγω αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης καθίσταται τελική. Αριθμός 3946 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφο: 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τη Lindsay Jane Daley-Freeman, Χρίστου Σαμάρα 8, 8021 Πάφος και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου Honda Logo με αριθμό εγγραφής ΚΑΚ260 το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103(1) και 104(ζ) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(!) του Η Lindsay Jane Daley-Freeman, σαν αλλοδαπός που εγκαθίσταται μόνιμα στη Δημοκρατία χωρίς να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, τελώνισε στις το πιο πάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τους οφειλόμενους δασμούς και φόρους βάσει των προνοιών του εδαφίου 20 του άρθρου 01 του Τετάρτου Πίνακα του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου του Στις το εν λόγω αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως υποκείμενο εις δήμευση αφού ήταν παράνομα στην κατοχή μη δικαιούχου προσώπου, του Kovachev Asen. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης στην Lindsay Jane Daley-Freeman επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Πάφου με Αύξοντα Αριθμό 83/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

4 3708 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 3947 ΚΥΠΡΙΑΚΜ ΛΚΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Απόφαση ΕΠΑ: 41/2011 Αρ. Φακέλου: Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας The Book Depository international Limited από την εταιρεία Amazon.com,Inc. μέσω της εταιρείας Amazon EU S.a.r.l, Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κσ. Λούκια Χριστοδούλου, Προεδρεύων κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 6 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπή») στις 04/07/2011, από τις εταιρείες Amazon.com,Inc. (στο εξής η «Amazon») και Amazon EU S.a.r.l. {στο εξής η «Amazon EU»), Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας The Book Depository International Limited (στο εξής η «The Book Depository») από την εταιρεία Amazon EU. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είνα! οι ακόλουθες: Η Amazon.com,Inc. είναι μία πολυεθνική ηλεκτρονική εμπορική εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, Αμερικής, Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Nasdaq Global Select Market, Η Amazon δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης διαφόρων προϊόντων μέσω διαφόρων δικτύων πωλήσεων συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου. Επίσης δραστηριοποιείται και μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Η Amazon EU S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου καί ανήκει εξολοκλήρου στην Amazon.com,Inc. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων μέσω Βιαδικτύου. Η The Book Depository International Limited είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, Η εν λόγω εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου εταιρειών The Book Depository. Η The Book Depository δραστηριοποιείται ως λιανοπωλητής βιβλίων που Λειτουργεί μέσω διαδικτύου και στοχεύει στο να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή σειρά βιβλίων σε όλες τις μορφές. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 14/07/2011 ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(ί)99 ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15/07/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα ατο άρθρο 13(3) του Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 27/07/2011. Η Υπηρεσία της. Επιτροπής διεξήγαγε την προκαιαρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 11/08/2011, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25/08/2011 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψε^ν^ διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία:"tr'ai}-*" περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωγαψέ^το: Ν^ΐί και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηστ^ίφπαρούσας' συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 3709 Η παρούσα πράξη συγκέντρωσης πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας (στο εξής η «Συμφωνία»), ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2011, μεταξύ της εταιρείας Amazon EU S.a.r.l. και των μετόχων της εταιρείας The Book Depository International Limited. Βάσει της εν λόγω Συμφωνίας, η The Book Depository International Limited προέβηκε στην πώληση όλου του παραχωρημένου και εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της στην Amazon EU S.a.r.l,, η οποία είναι εξ' ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της Amazon.com,Inc. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση του 100% ελέγχου της The Book Depository και των θυγατρικών της από την εταιρεία Amazon. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αηό τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας Amazon για το έτος 2010 ήταν [...]' και της εταιρείας Amazon EU [..,]. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου The Book Depository από τις 23 Δεκεμβρίου 2009, μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, ήτοι 30 Ιουνίου 2010 ί\ταν [...]. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Amazon προσφέρει μεγάλη σειρά προϊόντων, περιλαμβανομένων βιβλίων μέσω του διαδικτυου. Η The Book Depository έχει ελάχιστο αριθμό πωλήσεων (επί το πλείστον βιβλία) στην Κύπρο μέσω του διαδικτυακού βιβλιοπωλείου. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Amazon στην Κύπρο για το έτος 2010 ανέρχεται στο ποσό των [...], της εταιρείας Amazon EU στο ποσό των [...] και της εταιρείας The Book Depository στο ποσό των [...]. Σύμφωνα με τις ιτιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα i του Νόμου. Η Amazon.com,Inc. δραστηριοποιείται στη διεθνή λιανική αγορά μεγάλης σειράς προϊόντων, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα με όλους τους τύπους βιβλίων, κασέτες μουσικής, κασέτες βίντεο, δισκέτες οπτικής ηχογράφησης (DVD's), λογισμικά (software), ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα, συσκευές κουζίνας, εργαλεία, γρασίδι και είδη κηπουρικής, παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, βρεφικά είδη, ενδύματα, είδη αθλητισμού, κοσμήματα, ρολόγια, προϊόντα υγιεινής και προσωπικής φροντίδας, προϊόντα ομορφιάς, μουσικά όργανα, είδη ρουχισμού, βιομηχανικές και επιστημονικές προμήθειες και είδη παντοπωλείου. Η The Book Depository international Limited είναι βιβλιοπωλείο που λειτουργεί μέσω διαδικτυου. Η The Book Depository έχει ελάχιστες πωλήσεις σε άλλα προϊόντα όπως για παράδειγμα DVD's, κασέτες CD's, βίντεο και παιχνίδια ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικό υλικό. Σε χονδρικό επίπεδο, η Amazon λειτουργεί μία μικρή επιχείρηση χονδρικής πώλησης, η οποία δεν μεταφέρει προϊόντα διά θαλάσσης εκτός Αμερικής. Μ The Book Depository πρόσφατα έχει συστήσει τη δική της επιχείρηση χονδρικής πώλησης και προβαίνει σε δοκιμές με μικρό αριθμό μικρού μεγέθους λιανοπωλητών. Καθώς, τα εμπλεκόμενα μέρη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο μόνο ως πωλητές βιβλίων σε λιανικό επίπεδο, η Επιτροπή κρίνει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς.! Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο κ α ϊ.μ}\ 'συνέχειακαλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο f..,;)fr''

6 3710 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού και ως εκ τούτου ορίζει ως σχετική αγορά την λιανική πώληση βιβλίων. Η Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση, καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, στην πιο πάνω σχετική αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε σε κάθετο επίπεδο, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς ψα τις σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση παραμένει ανοικτός. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν κα! όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά κα! εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την α ν τα γω νι στι κ ή^α γο ρ ά. Ως^Ε^τούτο^ενε^γω^ας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινόηο^ιθείσ^υγκϊν^&ση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. -.,-,&*%'$ Ρ κμ 3 3» \Ά Λουκία'ΧριστσδρΰΧου ψ Προεδρεύων-της Επιτροπής Προστασίας Αριθμός 3948 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Αρ. 553/11. Αναφορικά με την Εταίρεία Στέλιος Κάσαρτος «Κεραμικά» Λτδ, από τη Λευκωσία, Μάρκου Μπότσαρη 37, Καϊμακλί, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 203, 209, 211 (e},212(b), (c), 213(1), 214(1) και 333, και Αναφορικά με την αίτηση της Alpha Bank Cyprus Ltd, από τη Λευκωσία. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Aipha Bank Cyprus Ltd καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 26 Οκτωβρίου 2011 και οποιοσδήποτε δανειστής ή μέλος (contributory) της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους των αιτητών σε οποιοδήποτε δανειστή ή" μέλος (Contributory) της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΧΡΥΣΑΦ1ΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι των αιτητών, Μιχ. Καραολή 8, Μέγαρον Ανεμόμυλος, 4ος όροφος, Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερομένους δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή σε περίπτωση Συνεταιρισμού το όνομα και την διεύθυνση του Συνεταιρισμού και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή το Συνεταιρισμό ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω δικηγόρους, όχι αργότερα από τις 2 μ.μ. της 25 ns Οκτωβρίου 2011.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 3711 Αριθμός 3949 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να σας πληροφορήσει άτι έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των Ευρωκωδίκων. Τα πρότυπα διατίθενται προς πώληση από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Οργανισμού. α/α Αριθμός προτύπου Τίτλος 1 CYS ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας - Βάσεις σχεδιασμού δομημότων 2 CYSEN 1990/Α1 Ευρωκώδικας - Βάσεις σχεδιασμού δομημότων 3 CYS ΕΝ CYS ΕΝ CYSEN CYS ΕΝ CYSEN /A1 8 CYSEN CYSEN CYSEN Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-1: Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, ίδια βάρη και επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-2: Γενικές δράσεις - Δράσεις σε δομήματα λόγω πυρκαγιάς Ευρωκώδικας 1 -Δράσεις σε δομήματα- Μέρος 1-3: Γενικές δράσεις - Φορτία χιονιού Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-4: Γενικές δράσεις - Δράσεις ανέμου Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-4; Γενικές δράσεις - Δράσεις ανέμου Ευρωκώδίκας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-5: Γενικές δράσείς - Θερμικές δράσεις Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-6: Γενικές δράσεις - Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα- Μέρος 1-7: Γενικές δράσεις - Τυχημάτικές δράσεις 11 CYS ΕΝ Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες 12 CYS EN Ευρωκώδικας 1 - Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 3: Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα 13 CYS EN Ευρωκώδίκας 1: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 4: Σιλό και δεξαμενές 14 CYS EN CYSEN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 1-2 : Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα - Σχεδιασμός και κατασκευαστικοί κανόνες Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 3: Σιλό και δεξαμενές Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Ευρωκώδίκας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-3: Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-5: Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-7: Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα οπό εγκάρσια φόρτιση Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-8: Σχεδιασμός κόμβων 26 CYS EN Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-9: Κόπωση

8 3712 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ CYSEN CYS ΕΝ CYSEN CYSEN CYSEN CYSEN Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή Θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-11: Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-12: Πρόσθετοι κανόνες για την επέκταση του ΕΝ 1993 σε χάλυβες S 700 Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβα Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 3-1: Πύργοι, ϊστοί και καπνοδόχοι - Πύργοι και ιστοί Ευρωκώδίκας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 3-2; Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Καπνοδόχοι 33 CYSEN Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-1: Σιλό 34 CYS ΕΝ Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-2: Δεξαμενές 35 CYS EN Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 4-3: Αγωγοί 36 CYSEN Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών αϊτό χάλυβα - Μέρος 5: Πάσσαλοι 37 CYS EN CYS EN CYSEN CYSEN CYS EN CYSEN /A1 43 CYSEN Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρας 6: Κατασκευές στήριξης γερανογεφυρών Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες νια κτίρια Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 2: Γενικοί κανόνες και κανόνες για γέφυρες Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 1-1: Γενικά - Κοινοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 1-1: Γενικά- Κοινοί κανόνες και κανόνες νια κτίρια Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 1-2: Γενικό - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά 44 CYS EN Ευρωκώδίκας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες 45 CYSEN CYS EN CYS EN CYSEN Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για κατασκευές από οπλισμένη και άοπλη τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 1-2; Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 2: Θέματα σχεδιασμού, επιλογή υλικών και κατασκευή τοιχοποιίας Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 3: Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία 49 CYS EN Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες 50 CYSEN Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός - Μέρος 2: Εδαφικές έρευνες και δοκιμές 51 CYSEN Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια 52 CYS EN Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 2; Γέφυρες 53 CYSEN1998-2/A1 Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες 54 CYSEN CYSEN CYSEN CYSEN CYS EN CYS EN Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 3: Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 5: Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 6: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες Ευρωκώδικας 9 - Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-2: Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ CYSEN CYSEN CYSEN Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-3: Κατασκευές ευαίσθητες σε κόττωση_ Ευρωκώδικας 9 - Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-4: Δομικά φύλλα ψυχρής έλασης Ευρωκώδικας 9 - Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο - Μέρος 1-5: Κελυφωτές κατασκευές Αριθμός 3950 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ, ΚΕΦ. 113, και Αναφορικά με την AVG Technologies CY Limited από την Λευκωσία (η «Απαρροφώμενη»), και Αναφορικό με την AVG Netherlands B.V. από την Ολλανδία (η «Απορροφούσα»), και Αναφορικά με τη ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/5 6/ΕΕ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών. (Α) Μορφή, Επωνυμία και Εννεγραμμενο Γραφείο Συγχωνευόμενων Εταιρειών 1. AVG Technologies CY Limited Επωνυμία: AVG Technologies CY Limited Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές Εγγεγραμμένο Γραφείο: 2-4 Αρχ, Μακαρίου ill, Capital Center, Λευκωσία, Τ.Κ. 1065, Κύπρος 2. AVG Netherlands B.V. Επωνυμία: AVG Netherlands B.V, Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Έδρα: Άμστερνταμ, Ολλανδία Γραφεία: Gatwickstraat 9-39,1043 GL Amsterdam, The Netherlands (Β) (Γ) Μητρώο στο οποίο έχουν κατατεθεί τα έγγραφα των Εταιρειών: 1. AVG Technologies CY Limited Το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών καί Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία. Αριθμός εγγραφής εταιρείας HE AVG Netherlands B.V. To Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από ίο Εμπορικό Επιμελητήριο. Αριθμός εγγραφής εταιρείας Μέτοχοι Μειοψηφίας και δικαιότατα πιστωτών των Εταιρειών; 1. AVG Technologies CY Limited 2. β 8 β 6 Μέτοχοι μειοψηφίας: διευθετήσεις για την άσκηση δικαιωμάτων οποιωνδήτιοτε μετόχων μειοψηφίας θα γίνουν βάαει του άρθρου 201 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Δικαιώματα πιστωτών: διευθετήσεις για την άσκηση δικαιωμάτων οιιοιωνδήποτε πιστωτών θα γίνουν βάσει του άρθρου 201 (Α rou περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Μέτοχοι μειοψηφίας: δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας Δικαιώματα πιστωτών: διευθετήσεις για την άσκηση δικαιωμάτων οποιωνδήποτε πιστωτών Θα γίνουν βάσει των άρθρων 2:316 και 2:320 του Ολλανδικού Ασιικού Κώδικα Διευθύνσεις' νια πληροφορίες για Tit,- διευθετηθείς νια πιστωτές και μετόχους υειοιοηφίίκ χωρίς την AVG Technologies CY Limited 2-4 Αρχ. Μακαρίου til, Capital Center, Λευκωσία, T.K. 1065, Κύπρος leihesl; Gatwickstraat i043 GL Amsterdam, The Netherlands

10 3714 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ATTORNEYS ΛΙ LAW. TAX ADUIS0H5 AND CIVIL-LAW NOTARIES Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Claude Oebusayiaan 54 P.O. Box CS Amsterdam The Netherlands ϊίικκίϊίβοι SüMPlWWVV Tel: Fax: www. bakeimckenzib.com/am5terdam Execuikm Copy FUSIEVOORSTEL ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΧΗΣ Houdende de voorwaarden voor een greiisovgrsciirijdende fusie tussen Περιλαμβάνοντας τις προϋποθέσεις για μι«διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της AVG NETHERLANDS Β, V. (H!S Verkrijgersde Vennootscliap) (ως Επωφελούμενη Εταιρεία) και της AVG TECHNOLOGIES CY LIMITED {als Verdwijnende Vennootschap) (ως Εταιρεία που παύει να υπάρχει) ΡΕ ONDERGETEKENDEN : ΟΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: Ι. de bestuurders, handelend in die hoedaniglieid en als zodanig vormend het voltaltige besluur, van AVG Neilierlands B.V.. met stattstaire zetel te Amsterdam, Nederland en hoofdkantoor te Claude Debussylaan 46, 1082 MD Amsterdam, Nederland, tngeschreven in hei Handelsregister gehouden door de Nederlandse Kamers van Koophandel en ί. τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενεργώντας στην ιδιότητα αυτή και αποτελώντας το ολομελές Διοικητικό Συμβούλιο, της AVG Netherlands U.V., με καταστατική έδρα στο Αμστερνταμ, Ολλανδία, και τα κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση Claude Debussylaan 46, 1082 MD Amsterdam, Ολλανδία, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 3715 ATTORNEYS AT LAW. TAX AOViSOfiS AND CIVIL-lAW NOTARIES Fabrieken onder niimmer 52S39761 (hierna aangehaald als "AVG BV" of de "Verkrijgenile Vcnnootschap"); 2. de bestuurders, handelend in die hoedanigheid en als zodanig vonnend het voitallige besluur, van AVG Technologies CY Limited, met geregistreerd adres te 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, Nicosia, Cyprus en lioofdkantoor tc Claude Debussylaan 46, i082 MD Amsterdam, Nederland, ingeschreven in he Register van Vcnnootschappeu te Nicosia, Cyprus, onder nummer HE en in iiet Handelsregister gehouden door de Nederlandse Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer (hierna ook aangehaald als "AVG Limited" of de "Verkrijgende Vonnoofsciiap'*}; AVG BV en AVG Limited hierna gezamenlijk ook aangehaald als de "Vennootschappen". τηρούμενο euro το Ολλανδικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό τον αριδμό {η οποία στη συνέχεια αναφέρεται ως «AVG BV», ή «η Επωφελούμενη Εταιρεία»). 2. τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενεργώντας στην ιδιότητα αυτή και αποτελώντας το ολομελές Διοικητικό Συμβούλιο, της AVG Technologies CY Limited, με εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου III, αρ. 2-4, Capital Center, Λευκωσία, Κύπρος και τα κεντρικά γραφεία στη δυϊΰθυνση Ciaude Debussylaan 46, 1082 MD Amsterdam, Ολλανδία, εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών στη Λευκωσία. Κύπρο, υπό τον αριθμό HE και στο Εμπορικό Μητρώο τηρούμενο από το Ολλανδικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό τον αριθμό (η οποία στη συνέχεια αναφέρεται ως «AVG Limited», ή ια\ Εταιρεία που παύει να imap/si»). Οι AVG BV και AVG Limited στη συνέχεια αναφέρονται ομαδικά επίσης ως «οι Εταιρείες». IN AANMERKING NEMENDE: ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. de besturen van elk van de 1. τα Διοικητικά Συμβούλια της κάθε

12 ΤΜΗΡΑ Β 3716 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ATTORNEYS AT LAW TAX ADVISORS AND CWiL-LAW KSJlAfllES Vennootschapperi wensen een voorstel to fusie doen. waarbij AVO BV van rechtswege alie aetiva en passiva van AVG Limited onder algemene titel verwerft en AVG Limited za.1 worden ontbonden zonder in liquidate te gaan en zal ophouden te bestaan, de<:e fusie hierna aangehaald als de 'Fusie', 2. De Fusie zal worden nitgevoerd in overeensiemming met dc voorschriftcn van Nederlands recht en Cypriotisch recht die betrekking hebbeti op J grensoverschrijdende fusies, gebaseerd op j Richtlijn 2005/56/EG van het Europecs Pariement en van de Raad van 26 Oktober 2005 betreffende grensoversclirijdende fusies van kapitaalvennootschappen, meer in het bijzonderde bepalingen van Titel 7 van i3oek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek betreffende fusies in het algemeen (afdelingen i, 2 en 3) en grensoversclirijdende fusies in bet bijzonder (afdeling 3A), en de bepaiingen van sec-ties 201Θ - 20ΙΚΔ van de Cypriotische Vennootscliapswet. Cap Εταιρείας επιθυμούν να κάνουν μια πρόταση συγχώνευσης, με την οποία η AVG BV αυτοδικαίως θα αποκτήσει υπό καθολικό τίτλο όλο το ενεργητικό και το παθητικό της AVG Limited και η AVG Limited θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση και Θα πάψει να υπάρχει. Η συγχώνευση αυτή θα αναφέρεται ως η «Συγχώνευση». 2. Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις το» Ολλανδικού και του Κυπριακού Δικαίου που αφορούν τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, βασισμένες στην Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων, «to συγκεκριμένα τις διατάξεις του Τίτλου 7 του Τόμου 2 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα περί συγχωνεύσεων γενικά (τμήματα (afdelingen) 1, 2 και 3) και διασυνοριακών συγχωνεύσεων ειδικά (τμήμα (a/deling) 3Α), και τις διατάξεις των παραγράφων 201Θ - 20ΙΚΔ του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Geen van de Vemiootsciiappen is in 3. Καμία από τις Εταιρείας δεν είναι υπό liquidate of verkeert in siaat van εκκαθάριση, ή βρίσκεται υπό καθεστώς faillissement en aan geen van de πτώχευσης και σε καμία από τις Εταιρείες Vcnriootsehnppeii is surseance van δεν χορηγήθηκε αναστολή πληρωμών. betaling verleend. 4, Met boekjaar van elk van de 4. Το οικονομικό έτος κάθε Εταιρείας

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ AflORNEVS Αϊ LAW TAX ADVISORS AND CSV'l-lAW NOTARIES Vcniiootschappen loopt van een jamiari tot en met eenendertig december. De meest recent vastgestelde jaarrekening van de AVQ Limitede heeft betreklting op hei boekjaar dat is afgesiaten op eenendertig december Omdat AVG BV is opgericht op eenendertig mei 201 Κ zijn nog geen jaarrekeningen voor AVG BV vastgesteld. S. De eerste jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap na de Fusie heeft betrekking op het boekjaar dat eindigt op eenendertig december ΐ 6. Alle aandelen in bet kapitaai van de Vennooischappen zijn voigestort, voor die ; aandelen zijn geen certificate]! uitgegeven i met medewerking van die vennooischappen, en de aandelen zijn niet bczwaard met enig vruchtgebruik. De aandelen in het kapitaai van de Verdwijnende Vennootschap zijn bezwaard met een pandrecht. De aandelen in list kapitaai van de Verklagende Vennootschap zijn of zullen worden vcrpand overeenkomstig het bepaalde in par. S van dit T-'usievoorstel. 7. De houder van het pandrecht als bedoeld onder 6, heeft ingestemd met de Fusie overeenkomstig de voorwaarden in dit Fusie Voorstel. διαρκεί από την πρώτη Ιανουαρίου έως και την τριακοστή κρώτη Δεκεμβρίου. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της AVG Limited που εγκρίθηκαν πιο πρόσφατα αφορούν το οικονομικό έτος που έληξε την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 20! 0. Επειδή η εταιρεία AVG BV ιδρύθηκε την τριακοστή πρώτη Μαΐου 2011, δεν εγκρίθηκαν ακόμη ετήσιοι λογαριασμοί για την AVG 8V, 5. Οι πρώτοι ετήσιοι λογαριασμοί της Επωφελούμενης Εταιρείας ύστερα από τη Συγχώνευση θα αφορούν το οικονομικό έτος που λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου Όλες οι μετοχές στο κεφάλαιο των Εταιρειών είναι πλήρως πληρωθείαες, δεν εκδόθηκαν πιστοποιητικά κατάθεσης με τη συνεργασία αυτών των Εταιρειών και οι μετοχές δεν επιβαρύνθηκαν με οποιαδήποτε επικαρπία. Οι μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας που παύει να υπάρχει είναι επιβαρημένες με δικαίωμα ενεχύρου. Οι μετοχές στο κεφάλαιο της Ε πω φελούμε νη ς Εταιρείας ενεχυριάζοντας ή θα ενεχυριασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Σ της 7ΐαρούσας Πρότασης Συγχώνευσης. 7. Ο κάτοχος του δικαιώματος ενεχύρου που αναιρέρεται υπό το 6. ενέκρινε τη Συγχώνευση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρότασης

14 3718 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 AITORNEVS AT LAW. TAX ADVISORS AMD CIVIL-LAW MOIARiES 8. Geen van de Vcnnootschappcn heeft een Raad van Commissarissen. 9. Geen van de Vennootschappen heeft een ondernemingsraad ingesteld. 10. AVG Limited heeft geen werknemers. De werknemers van AVG BV en/of hun vertegenwoordigend orgaan en/of hun vertegenwoordigers hebbeti geen recht tot verkiezing of benoeming van een aanta! ieden van het bestuur of he( toezichthoudend orgaan, noch het recht tot het doen van een aanbeveling of het ma ken van bezwaar ter zake van de benoeming van een aantal ieden van het bestuur of het toezichthoudend orgaan. 1!. De Vcrkrijgende Vennootschap is de enig aandeelhouder van de Verdvvijnende Vennootschap. 12. De bepalingen van artikel 2:333 van het Nederiandse Burgerlijk Wetboek en van sectie 201KB (2) van de Cypriotische Vennootschapswet ("vereenvoudigde fusie"), zijn toepassing op de Fusie. 13. Omdat 100% van de aandelen in het kapitaal van de Verdvvijnende Vennootschap worden gehouden door de Verkrijgende Vennootschap, heeft de Fusie tot gevolg dat de aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap vervalien, tervviji geen Συγχώνευσης. 8. Καμία από τις Εταιρείες δεν έχει Εποπτικό Συμβούλιο. 9. Καμία από τις Εταιρείες δεν έχει Συμβούλιο Εργαζομένων. 10. Η AVG Limited δεν έχει εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι της AVG BV και/ή το αντιπροσωπευτικό όργανο και/ή οι αντιπρόσωποι τους δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να διορίσουν έναν αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Οργάνου, ούτε το δικαίωμα να συστήσουν ή να έχουν αντίρρηση σχετικά με τον διορισμό ενός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Οργάνου. 11. Η Επωφελούμενη Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας που παύει να υπάρχει. 12. Οι διατάξεις του άρθρου 2:333 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα και του άρθρου 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου («απλουστευμένη συγχώνευση») εφαρμόζονται στη Συγχώνευση. 13. Επειδή τα 100% των μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας που παύει να υπάρχει κατέχονται από την Επωφελούμενη Εταιρεία, η Συγχώνευση 6α έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας που παύει να υπάρχει, ενώ δεν θα

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Ε 3719 ATTORNEYS Λί UW. ΪΑΧ ADVISORS AND CMl-lAW NOTARIES aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap worden toegckend aan dc aandeetliouders van de Verdwijnende Vennootschap. Er behoeft daarom geen ruilverhouding te worden vastgesleld. ΒΟΕΝ BET NAVOLGENDE VOOR5TEL TOT FUSIE: A, Nnam. Rectitsvorm. Zeiel. Gepiaatst Kapitaal Verkrijgende Vennootschap: AVG Netherlands B.V., is een beslolen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een kapitaalvennootschap mst beperkte aansprakelijkheid naar Nederiands recht, met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende te Claude Debussyiaan MD Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Nederiandse Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer , met een gepiaatst kapitaal van euro. Verdwijnende Venn οotschap: AVG Technologies CY Limited, is een ΕΙ α tri a Periorismenis Eft funis me Metoches, een kapitaal vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Cypriotisch recht, met geregistreerd adres te 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital διανεμηθούν' μετοχές στο κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ατούς μετόχους της Εταιρείας που παύει να υπάρχει. Επομένως δεν χρειάζεται να καθορισθεί αυντελεστης ανταλλαγής. ΚΑΝΟΥΝ._ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣνΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: Α. Επωνυμία. Μορφή. Εγγεγραμμένο Γραφείο. Εκδοθέν κεφάλαιο Επωφελούμενη Εταιρεία: Η AVG Netherlands B.V. είναι μια beslolen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μια κεφαλαιουχική εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη Ολλανδικού Δικαίου, με καταστατική έδρα στο Αμστερνταμ και γραφεία στη διεύθυνση Claude ' Debussyiaan 46, 1082 MD Amsterdam, Ολλανδία, εγγεγραμμένη ατο Εμπορικό Μητρώο τηρούμενο από το Ολλανδικό Εμπορικά και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό τον αριθμό , με εκδοθέν κεφάλαιο ευρώ. Εταιρεία που παύει να υπάρχει: Η AVG Technologies CY Limited είναι μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, μια κεφαλαιουχική εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη Κυπριακού Δικαίου, με εγγεγραμμένη διεύθυνση στη

16 3720 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ATTORNEYS Αί LAW TAX ADVISORS AHB CfVIL-LAW NOTAR'ES Center. Nicosia. Cyprus en kantoorhoudende ie Claude Debussylaan 46, 1082 MD Amsterdam, Nederiaud, ingeschreven in het Register van Vennootschappen te Nicosia. Cyprus, onder nummer HE en het Handelsregister gehouden door de Nederlandse Kainers van Koophandel onder nummer , met een geplaatst kapitaal van 1700 euro. Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου III, αρ. 2-4, Capital Center, Λευκωσία. Κύπρος και γραφεία στη διεύθυνση Claude Debussylaan 46, 10S2 MD Amsterdam, Ολλανδία, εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών στη Λευκωσία, Κ.ύπρο, υπό τον αριθμό HE καίσιο Εμπορικό Μητρώο τηρούμενο από το Ολλανδικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό τον αριθμό , με εκδοθέν κεφάλαιο 1700 Ευρώ. Β. Akte ι van op rich ting en Statuten yaiijie V e r ki'i j gen de V en noot s c b a ji De akte van oprichting en de Statuten van de Verkrijgende Vennootschap zulleii als gevolg van de Fusie geen wijziging ondergaan. De akte van oprichting en de Statuten van de Verkrijgende Vennootschap 2oals deze luidcn ten tijtie van deponering van call fusievoorstel bij hel Nederiandse Handelsregister, zijn aangehecht aan dit fusievoorstel als Bijlage A en zijn daarvan een infegraal en wezenlijk onderdeef. Β. Ιδρυτικό t...kgt KgTg.gig.TJKo ΐΐι_ς Ε^Φ_φελυ ύ;ίενιις Εταιρείας To ιδρυτικό και το καταστατικό της Επωφελούμενης Εταιρείας δε θα μετατραπούν ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης. Το ιδρυτικό και το καταστατικό της Επωφελούμενης Εταιρείας, όπως ισχύουν κατά την κατάθεση της παρούσας πρότασης συγχώνευσης οτο Ολλανδικό Εμκορικό Μητρώο, επισυνάπτονται στην παρούσα πρόταση συγχώνευσης ως Παράρτημα Α και είναι αυτούσιο και ουσιαστικό μέρος αυτής. C. Tockeniiinevari rechten en vergoeditigeti ten laste van de yehtnjjjende Vesmootsejjaj) Er ziju geen persouen die bijzondere SJifiälM!L δικαιωμάτων icai αποαι μ ιω»κων t-:ic iapoc JUIS Επωφελούιικνικ Ε'ί«ιοεία;; Acv υπάρχουν άτομα που έχουν ειδικά

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 3721 ATTORNEYS AT LAW. TAX AtJUtSORE AND CIVfL-lAW NOTARIES rechten jegens de Verdwijnenrie Vennootschap hebben, anders dan als aa n dee I ho ii der. zoals rechten op een uitkering van winst of tot liet nemen van aandeien, zodat er geen rechten als bedocld in artikel 2:312, lid 2(c), Nederlands Burgerlijk Wetboek worden toegekend. δικαιώματα ως προς την Εταιρεία που παύει να υπάρχει, παρά ως μέτοχοι, όπως δικαιώματα διανομής κερδών ή απόκτησης μετοχών, με αποτέλεσμα να μην χορηγηθούν δικαιώματα όπως προβλέπονται στο άρθρο 2,312, παρ. 2 (c), του ΟΛλανδικού Αοτικού Κώδικα, D. Toeitenning van voordelcn bestuurders en anderen!n verband met de F-'i.äie worden geen voordelen toegekend aan bestuurders van de Verdwijnctide Vennoolschap of van de Verkrijgende Vemiootschap. noch aan andere partijen betrokken bij de Ftisie. Α. Χορήγηση οωελών σε»έλυ του διοικητικού συμβουλίου και άλλοις Σχετικά με τη Συγχώνευση δεν χορηγούνται οφέλη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας που παύει να υπάρχει ή της Επωφελούμενης Εταιρείας, ούτε σε άλλα μέρη που εμπλέκονται στη Συγχώνευση. SiimensteUinE best mir Verkrij gentle Vennootschap De samenstet ling van hei bestuur van de Verkrijgende Vennootscha;- zal niet wijzigen als gevolg van de I-usie. Ε. Σύνθεση του Α ίο ι κτητικού Συ it Β ου λί ου της ΕπωφΕλοΰμενΐΚ Εταιρεία; Η σύνθεση ταυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης δε θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης. F. Veranhvoording financicie gcgevens van tie Verdivijncndc Vennootschap - Datum van kracht worden van de Fusie, De transacties en financiele en fiscale gegevens van de Verdwijnendc Vennootschap zullen met ingang van een juni 2011, worden verantwoord in de jaarrekening van de Verkrijgende Vennoolschap. De eerstc jaarrekening van ΣΤ. Απάδρηη,,, των λογαριασμών της Εταιρείας: m».' παύσει νκ ί>πάοχ ΐ_- Hujppiinvfa.$vaptt\c. ισγύος της ΣυγχώνΕΒΡΐις. Οι συναλλαγές και TU οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της Εταιρείας που παύει να υπάρχει θα αποδοθούν, από την πρώτη Ιουνίου 2011, στους ετήσιους λογαριασμούς της Επ ωφελούμενη ς

18 3722 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ATTORNEYS AT I AW. SAX AOUISORS AI.'D CIVIL-LAW NOTARIES de Verklagende Versnootschap na de Fusie heeft be trekking op het boekjaar dat eindigt op cenendcrtig december 201 i. De Fusie wordt van kracht met ingang van de dag volgend op de dag waarop de notarieie akte van fusie is gepasseerd. G. Maatreeelen in verband nie! de overgang van...het aandeelhouderschan van de Verthvi inende VentiootscliarJ Ais gevolg van de Fusie komen de aandelen in het kapitaal van Verdwijncnde Vennootschap te vervaltcn; er zullen geen aandelen in het kapitaal van Verkrijgendo Vennootschap worden ingetrokken of toegekend. Εταιρείας, Ot πρώτοι ετήσιοι λογαριασμοί της Επω φελούμε νη ς Εταιρείας ύοτερα από τη Συγχώνευση αφορούν το οικονομικό έτος που λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 201 i. ί 1 Συγχώνευση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που υπογράφεται η συμβολαιογραφική πράξη της συγχώνευσης. Ζ. Μέτρα σνετικά its τη ηεταρίβσρη των μκτογών τικ Εταιρεία<: ιτου παύει να Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης οι μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας που παύει να υπάρχει ακυρώνονται, δε θα ακυρωθούν ; ούτε 8α απονεμηθούν μετοχές σιο κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας. Η. Vportzetting van de werkzaamhedeii van de Vcnnoofschanpen De werkzaamheden van de Verdwijncnde Vennootschap zullen worden voorigezet door de Verkrijgende Vennootschap. H. Ewcywii των 5 α α οτη ριοτ Γι των των Εταιρειών Οι δραστηριότητες της Εταιρείας που παύει να υπάρχει Sa συνεχίζονται από την Επωφελούμενη Εταιρεία. Ι. Gocdkciiring van de Fusie Het besluii tot fusie zal worden genomen door de algemene vergadering van elk van Vennootschappen. Dil besluii is voor geen van de Vennootschappen onderworpen nan goedkeuring. Θ. ΈγκρίΒη τηζ Eiwroveinnic Απόφαση συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Εταιρειών. Για καμία από τις Εταιρείες η απόφαση δεν υπόκειται σε έγκριση. J. Invlue.d νιιπ de Fusie. pp. gruptie van ϊ Επίμριιή της Συγχώνευσης στο»έγκυος

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 3723 ATTORNEYS AT LAW TAX ADVISORS AUG CIVILLAW NOTARIES ί pootlwii! eti tie uitkeerbare resefves TIIC «nifiijc και πελατείίΐα και οτα De Fusie zal geen effect hebben op de Siavciiottcva αποοειικτικά grootte van de goodwill van de Η Συγχώνευση δε Θα έχει επιρροή στο Verkrijgende Vennootschap. Als gevolg μέγεθος της φήμης και πελατείας της van de Fusie 2al hel bedrag van de Επωφελούμενης Εταιρείας. Ως uitkeerbare reserves van de Verkrijgende αποτέλεσμα της Συγχώνευσης το ποαό Vennootschap loeriemen met het bedrag των απονεμόμενων αποθεματικών της van de uitkeerbare reserves van de Επωφελούμενης Εταιρείας θα επαυξηθεί Verdwijnende Vennootschap. με το ποσό των απονεμόμενων αποθεματικών της Εταιρείας που παύει να υπάρχει. K. Ruilverhoudiiip Κ. Συντελεπτικ ανταλλανίκ Omdat al!e aandelen in het kapitaal van de Επειδή όλες οι μετοχές στο κεφάλαιο της Verdwijnende Vennootschap worden Εταιρείας που παύει να υπάρχει gehouden door de Verkrijgende κατέχονται από την Επωφελούμενη] Vennootschap, zullcn de aandeien in het Εταιρεία, οι μετοχές στο κεφάλαιο της kapitaai van de Verdwijnende Εταιρείας που παύει να υπάρχει θα Vennootschap vervallen als gevolg van de ακυρωθούν ως αποτέλεσμα της Fusie, zonder toekenning van aandelen in Συγχώνευσης, χωρίς διανομή των het kapitaal van de Verkrijgende μετοχών ατο κεφάλαιο της Vennootschap. Daarom is geen Επωφελούμενης Εταιρείας. Επομένως ruiiverhouding vastgesteld. δεν καθορίστηκε συντελεστής ανταλλαγής. L. Wisarsehuniiike pevoisen van de Fusie Λ. ΪΤιθανέι: εϊππταχτεκ: τηε Συγχώνευσης voor weikweleeenhcid γιο ττιν αιταογόληση Omdat de Verdwijnende Vennootschap Επειδή η Εταιρεία που παύει να υπάρχει geen werknemers heeft, za! tie Fusie geen δεν έχει εργαζομένους, η Συγχώνευση δε gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. θα έχει επιπτώσεις για την απασχόληση. M. Procedure met betrekkine (ot de ml van Μ. Διαδικασία ως nooc τον ρόλο των de werknemers εργαζομένων Omdat AVG Limited geen werknemers Επειδή η AVG Limited δεν έχει beeft, en de werknemers van AVG BV εργαζομένους, και οι εργαζόμενοι της

20 3724 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ATTORNEYS AT LAW TAX ADVISORS AMD CIVIL-LAW NOTARIES ί en/of Itun vertcgemvoordigend orgaan I en/of hun vertegenwoordigers geen recht liebben tot verkiezing of benoeming van 1 j een aantal lecicn van lie! bcstuur of het ioezichthoudend orgaan, noch hei rechl tot het doen van een aanbeveiing of het inaken van bezwaar ter zake van de benoeming van een aantai ieden van het bestuur of het toezichthoudend orgaan. zijn de procedures betreffcnde de ro! van de werknemers met betrekking toi grensoverschrijdende ftisies niel op de Fusie van toepassing. K. Voorstel bedrae schadcfoosstellirte minderheidsaand eel howlers Omdat dc Verkrijgendc Vennootschap de enige aandeelhouder is van de Verdwijnende Vennootschap, is de procedure opgertomen in seetie 20! van de Cypriotische Vcnnootschapsvvet met betrekking tot de rechten van minderheicfsaandeelhouders niet van toepassing. O. Toeliehlmg Di! Fusievoorste! zal voor beide Vcnnoolscliappeti door het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap eri van de Verdwijnende Vennootschap nader worden toegeucht met betrekking iot onder andere de juridisciie, economische aspectcn van de Fusie en soi:iale AVG BV και/ή το Εποπτικό όργανο τους κσι/ή οι αντιπρόσωποι τους δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, ή να διορίσουν έναν αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ταυ Εποπτικού Οργάνου, ούτε το δικαίωμα να συστήσουν, ή να έχουν αντίρρηση σχετικά με τον διορισμό Ενός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Οργάνου, οι διαδικασίες ως προς τον ρόλο των Εργαζομένων σχετικά με διακρατικές συγχωνεύσεις δεν εφαρμόζονται στη Συγχώνευση. Ν. Πρόταση ποσού anocniiuooiic των «εκηΐ/ηωαιίντων ιιετόνων Επειδή η Επωφελούμενη Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας που παύει να υπάρχει, η διαδικασία που προβλέπεται στην καράγρκφο 20? της Κυπριακής Περί Εταιρειών Νόμου σχκτίκά με τα δικαιώματα το)ν μειοψηφσύντων μετόχων δεν εφαρμόζεται. Ξ. Διασάφηση Για τις δύο Εταιρείες η πρόταση Συγχώνευσης 6α διασαφηοεί λεπιομερώς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης Εταιρείας και της Εταιρείας που παύει να υπάρχει ως προς, μεταξύ άλλων, τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές απόψεις της Συγχώνευσης. P. Ι π forma tie over de waardering van de Ο. Πληροφορίες για την εκτίμηση του

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ).

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. / Γ.Γ..Ε. Αθήνα 20-08 - 2007 /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & Αρ. Πρωτ. : ΙΠΑ /οικ/ 473 ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4571 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 2093

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4571 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 2093 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4571 Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012 2093 Αριθμός 2613 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΪ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΪ 65 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4781 Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 3039 Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο).

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο). Γν.ΝΣΚ 591/2012 (Β' ΤΜΗΜΑ) Συνεδρίαση της 26-11-2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακίνητης Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης μείωση αφορολόγητου ποσού και αύξηση συντελεστών Σελίδα 1 από 8 Ακίνητης Γενικές Διατάξεις Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα