Προβλήµατα στη µετακίνηση µαθητών Α /θµιας και Β /θµιας εκπαίδευσης που απορρέουν από την εφαρµογή της Κ.Υ.Α /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλήµατα στη µετακίνηση µαθητών Α /θµιας και Β /θµιας εκπαίδευσης που απορρέουν από την εφαρµογή της Κ.Υ.Α. 24001/14-6-2013"

Transcript

1 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ /3107/2014 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Προβλήµατα στη µετακίνηση µαθητών Α /θµιας και Β /θµιας εκπαίδευσης που απορρέουν από την εφαρµογή της Κ.Υ.Α / Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος, Ίων Σαγιάς Ειδικοί Επιστήµονες: Νίκη Μπαφέ, Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου, Νίκος Βίττης, Άννα Ρούτση Ιούλιος 2014 Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα Τηλ: Φαξ:

2 Κύκλος Ποιότητας Ζωής Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κύριο Ανδρέα Λοβέρδο και τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Αργύρη Ντινόπουλο ΠΟΡΙΣΜΑ Θέµα: Προβλήµατα στη µετακίνηση µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης που απορρέουν από την εφαρµογή της Κ.Υ.Α / Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο του Συντάγµατος και τον ν. 3094/2003 προέβη σε έρευνα αναφορών µε θέµα: «προβλήµατα στη µετακίνηση µαθητών προς το σχολείο» (ενδ. κωδικοί υπόθεσης: Φ.Υ. ***, ***, ***), και συντάσσει το παρόν πόρισµα, το οποίο γνωστοποιείται, διαβιβάζεται και κοινοποιείται αρµοδίως. Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α) Ενέργειες Συνηγόρου του Πολίτη Ο Συνήγορος του Πολίτη για µεγάλο χρονικό διάστηµα εξετάζει το θέµα της µετακίνησης µαθητών προς τα δηµόσια σχολεία Α /θµιας και Β /θµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό έχει διερευνήσει αξιόλογο αριθµό αναφορών σχετικά µε προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (λ.χ. ως προς τις συνθήκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και ως προς την αποζηµίωση γονέων σε περιπτώσεις που το δικαιούνταν). Για τα θέµατα αυτά η Αρχή τον Νοέµβριο του 2012 δηµοσιοποίησε στην ιστοσελίδα της «Σύνοψη ιαµεσολάβησης» µε τις καταληκτικές προτάσεις/διαπιστώσεις της, η οποία συνοδευόταν από τις σχετικές επιστολές προς τα αρµόδια υπουργεία. Παράλληλα µε τα επιµέρους ζητήµατα για τα οποία ζητήθηκε η εξατοµικευµένη παρέµβαση του Συνηγόρου και καθώς τα προβλήµατα συνεχίζονταν, κατά τα τελευταία χρόνια υποβλήθηκαν αναφορές για διάφορες οµάδες θιγόµενων µαθητών και διαπιστώθηκε ότι η µεταφορά πολύ συχνά πραγµατοποιείται µε προβλήµατα και καθυστερήσεις ή ότι αποκλείονται από τη µεταφορά οµάδες µαθητών για τις οποίες θα έπρεπε, κατά την εκτίµηση της Αρχής, να διασφαλίζεται η µετακίνηση. Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις, ακολούθησαν γενικότερου χαρακτήρα παρεµβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Συγκεκριµένα: 1. Έγγραφο προς Υπ. Παιδείας και Υπ. Εσωτερικών σχετικά µε την Κ.Υ.Α / Μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α / , που ρυθµίζει έκτοτε τη διαδικασία µεταφοράς των µαθητών αναθέτοντας τη σχετική αρµοδιότητα στις Περιφέρειες, και εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς , η Αρχή απέστειλε την µε αριθµ. πρωτ. ***/***/2013 επιστολή στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην επιστολή επισηµάνθηκαν τα

3 προβλήµατα που δηµιουργούνται ή/και δεν επιλύονται µε την Κ.Υ.Α., και ζητήθηκε να συνεχίσουν να εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις σύµφωνα µε την ερµηνεία που ακολουθείτο κατά το προηγούµενο πλαίσιο, προκειµένου να συνυπολογίζονται παράµετροι όπως η ασφάλεια των µετακινούµενων µαθητών, ο συνολικός χρόνος µετακίνησης και η οικονοµική επιβάρυνσή τους. 2. Πρωτοβουλία συνάντησης φορέων Παρακολούθηση της υλοποίησης δεσµεύσεων Καθώς τα προβλήµατα στις µεταφορές συνεχίζονταν, ο Συνήγορος του Πολίτη στις 26 Νοεµβρίου 2013 διοργάνωσε συνάντηση των συναρµόδιων φορέων µε στόχο «τη βελτίωση του πλαισίου, την έγκαιρη ενεργοποίηση και συνεργασία ενόψει της ερχόµενης σχολικής χρονιάς και την υλοποίηση της υποχρέωσης εποπτείας των σχολικών µεταφορών». Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, στις 19 εκεµβρίου 2013 η Αρχή απέστειλε την µε αριθµ. πρωτ. Φ /55314/2013 επιστολή (βλ. συνηµµένο), στην οποία συνοψίζονταν τα θέµατα που συζητήθηκαν στην προηγηθείσα συνάντηση και προτείνονταν ενέργειες εκ µέρους των εµπλεκόµενων υπηρεσιών σε συνέχεια των προβληµατισµών και των προτάσεων που είχαν διατυπωθεί. υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση από τους αποδέκτες της επιστολής αυτής. 3. Έγγραφα προς Υπουργείο Εσωτερικών ως προς συγκεκριµένες περιπτώσεις µεταφοράς Στις 3 εκεµβρίου 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν αναφοράς σχετικά µε τις δυσκολίες πρόσβασης στο σχολείο για 40 περίπου µαθητές του 3 ου Γυµνασίου Ασπροπύργου λόγω έλλειψης µεταφοράς, απέστειλε επιστολή προς τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθµ. πρωτ. ***/***/2013) και ζήτησε τη διερεύνηση τρόπων αντιµετώπισης του προβλήµατος, µε το σκεπτικό ότι πρόκειται «για µια περιοχή µε πολλαπλά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα και εποµένως για µαθητές που είναι εξαιρετικά σηµαντικό να παραµείνουν στην εκπαίδευση». Η επιστολή της Αρχής δεν έτυχε απάντησης από το Υπουργείο. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Συνηγόρου του Πολίτη στον οικισµό Αγία Σοφία του ήµου έλτα Θεσσαλονίκης στις , η Αρχή ενηµερώθηκε σχετικά µε τον αποκλεισµό 60 µαθητών Ροµά από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, λόγω έλλειψης µεταφοράς. Για το θέµα αυτό, στις 10 Φεβρουαρίου 2014, απευθύναµε επιστολή (αριθµ. πρωτ. ***/***/2014) στις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην οποία επισηµάνθηκε για µια ακόµη φορά η αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών προβλέψεων για τη µεταφορά µαθητών Ροµά, ώστε να µην παρεµποδίζεται η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση (πρόβλεψη για συνοδό, µεταφορά όλων των µαθητών που διαµένουν σε απόσταση µεγαλύτερη των 1200µ. κ.λπ.). Τελικά, το συγκεκριµένο πρόβληµα αντιµετωπίσθηκε µε µετεγγραφή των µαθητών σε άλλα σχολεία. υστυχώς, µέχρι σήµερα ο η Αρχή δεν έχει λάβει κάποια απάντηση ως προς τις γενικότερες θέσεις των υπουργείων για το θέµα της µεταφοράς των µαθητών Ροµά. 4. Έγγραφο προς τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών µε υπενθύµιση περί µη ανταπόκρισης Στις 14 Μαΐου 2014, τέλος, µε την υπ αριθµ. πρωτ. Φ /25625/2014 επιστολή της Αρχής, ζητήθηκε να ληφθούν υπόψη όσα είχαν συζητηθεί στη συνάντηση του Νοεµβρίου 2013 και είχαν εκτεθεί στα προηγηθέντα έγγραφα της Αρχής, για τα οποία δεν είχαµε λάβει έγγραφη απάντηση µέχρι τότε. Μέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει έγγραφη ανταπόκριση από τα Υπουργεία, στα οποία απευθύνθηκε το έγγραφο.

4 Β) Εξελίξεις Με αφορµή πληροφορίες της Αρχής από τους αναφεροµένους (πολίτες), από Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων και σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τη /νση Παιδείας, ενηµερωθήκαµε ότι η Περιφέρεια Αττικής, για την επόµενη σχολική χρονιά ( ), προτίθεται να καλύψει µε δηµόσιες συµβάσεις τη µεταφορά όλων των µαθητών Α /θµιας Εκπαίδευσης (απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου µε αριθµ. 393/2013). Σε ό,τι αφορά εξάλλου τους µαθητές των Μουσικών Σχολείων και του Καλλιτεχνικού Σχολείου, αποφάσισε να ζητηθεί «η τροποποίηση της Κ.Υ.Α / », καθώς κρίνεται απαραίτητη η µεταφορά τους µε δηµόσιες συµβάσεις -όπως είχε διαφανεί και κατά τη συνάντηση στις αλλά δεν υπάρχει η απαραίτητη νοµοθετική πρόβλεψη. Επιπλέον, η Αρχή έλαβε προφορική ενηµέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ότι εκκρεµεί συζήτηση ως προς το ενδεχόµενο έκδοσης νέας Κ.Υ.Α. για τη ρύθµιση της µεταφοράς των µαθητών που φοιτούν στα σχολεία της χώρας. Ως εκ τούτου, ενόψει ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου και µε στόχο την ρύθµιση των σχολικών µεταφορών µε λειτουργικό τρόπο, εκτιµάται ότι είναι σκόπιµη η επανατοποθέτηση των ζητηµάτων που έχουν ανακύψει και η σταχυολόγηση των αντίστοιχων προτάσεων, οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη µέχρι σήµερα. ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α) Το θεµελιώδες δικαίωµα του ανηλίκου στη δωρεάν εκπαίδευση αναγνωρίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και κατοχυρώνεται τόσο συνταγµατικά (άρθ. 16, 21 Συντάγµατος) όσο και µέσω της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού (ν. 2101/1992, άρθ. 28). Ειδικότερα στο άρθ. 28 της Σύµβασης προβλέπεται ότι τα Συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα «α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους». Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/85 για τη " οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης" (όπως ισχύει) ορίζει ότι: «"Μαθητές που κατοικούν µακριά από την έδρα του σχολείου µπορεί να µεταφέρονται δωρεάν ή να διαµένουν και να σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η µεταφορά είναι αντικειµενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν διαµονής και σίτισης µπορεί να καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα. Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό ή µουσικό γυµνάσιο ή λύκειο µπορούν να µεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαµένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η µεταφορά είναι αντικειµενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και διαµονής, µπορεί να καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα». Επιπρόσθετα, η ΥΑ /Γ7/2003 (ΦΕΚ 1497/Β / ) περί του σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας καλλιτεχνικών σχολείων, ορίζει ότι: «Κατά τις ηµέρες λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολείων προβλέπεται η µεταφορά των µαθητών µε λεωφορεία και η σίτιση αυτών εντός του χώρου του σχολείου». Β) Ως προς την αρµοδιότητα και τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης µεταφοράς εκ µέρους της Πολιτείας, στο άρθ του ν. 2240/1994, όπως ισχύει µετά το άρθρ.10 9β ν. 2327/1995, ορίζεται ότι: «Η κατά το άρθρ. 2 9 ν.1566/1985 µεταφορά των µαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο πραγµατοποιείται από τους οικείους Ο.Τ.Α. είτε µε τη χρησιµοποίηση ιδιόκτητων µέσων είτε µε τη χρήση των συνήθων αστικών και υπεραστικών µέσων είτε µε µίσθωση ιδιωτικών µέσων µεταφοράς είτε µε άλλο πρόσφορο µέσο». Στο άρθρ ν. 2621/1998 προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι: «α) Από για τη µεταφορά των µαθητών των δηµόσιων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας

5 εκπαίδευσης εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισµούς εξόδων κάθε Περιφέρειας του άρθρ. 1 ν. 2503/1997. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αυτής για την αντιµετώπιση των δαπανών µεταφοράς των µαθητών, β) γ)... δ) µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη µεταφορά ή την επιδότηση των µαθητών και ο τρόπος των καταβαλλόµενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων, ε) κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 9 του άρθρ. 2 ν. 1566/1985 και η 25 του άρθρ. 6 ν. 2240/1994». Με βάση την παραπάνω διάταξη, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α / «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449/Β / ), όπως συµπληρώθηκε µε την υπ αριθµ / Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2561/Β / ) «Συµπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1449/Β / )», που ρυθµίζει µέχρι σήµερα τα θέµατα µεταφοράς των µαθητών. Επιµέρους προβλέψεις της Κ.Υ.Α., των οποίων η ερµηνεία και η εφαρµογή εκτιµάται ότι συνδέονται µε σοβαρές δυσχέρειες κατά τη διασφάλιση της µεταφοράς των µαθητών στη δηµόσια εκπαίδευση, αναλύονται στη µέχρι σήµερα αλληλογραφία του Συνηγόρου και συνοψίζονται στο παρόν. ΙΙΙ. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η κατοχύρωση µε το προαναφερόµενο πλέγµα διατάξεων του δικαιώµατος στη (δωρεάν) εκπαίδευση συνεπάγεται την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει, όπου απαιτείται, χωρίς κόστος και µε τρόπο υλοποιήσιµο, ασφαλή και, φυσικά, ανταποκρινόµενο στις πραγµατικές ανάγκες των παιδιών τη µετακίνηση των µαθητών προς και από το σχολείο. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή το προβλεπόµενο σύστηµα δεν καλύπτει τις ανάγκες µε τρόπο ουσιαστικό και η πρόσβαση καθίσταται δυσχερής, λόγω του απαιτούµενου χρόνου µετακίνησης, της ελλιπούς ασφάλειας των προτεινόµενων µέσων, των παρατεταµένων διαστηµάτων αναµονής σε επισφαλείς συνθήκες ή του απαιτούµενου αριθµού µετεπιβιβάσεων, θεωρείται ότι τίθεται ζήτηµα παραβίασης του δικαιώµατος στην εκπαίδευση, καθώς πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώµατος. Εν προκειµένω, είναι αυτονόητο ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, που άλλωστε συνυπογράφει τη σχετική Κ.Υ.Α., έχει την τελική ευθύνη -µε εισηγήσεις και εµπλοκή στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση των µεταφορών σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εσωτερικών και Περιφέρειες)- για την εν τοις πράγµασι διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. α) Γενικές ιαπιστώσεις Η νοµοθεσία, που µέχρι την προηγούµενη σχολική χρονιά ( ) ρύθµιζε τις µεταφορές µαθητών (Κ.Υ.Α / , ΦΕΚ 1701/Β / ), παρά τις αδυναµίες της, εφαρµοζόταν µε σχετική ευελιξία, ώστε να επιλέγεται η κατάλληλη µεταφορά των µαθητών, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και της ηλικίας των παιδιών. Αντίθετα, µε το ισχύον πλαίσιο της Κ.Υ.Α / , και ιδίως µε τις παρασχεθείσες οδηγίες, έχει διαφανεί η τάση αυστηρού περιορισµού των επιλογών, µε κίνδυνο να δηµιουργηθούν δυσµενείς καταστάσεις. Ειδικότερα, ξεκινώντας από τον ορισµό των δικαιούχων µεταφοράς µαθητών, σηµειώνεται η εκτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη ότι ορισµένα από τα προβλεπόµενα όρια, κάτω των οποίων προβλέπεται ότι δεν τίθεται ζήτηµα µεταφοράς, είναι ιδιαίτερα υψηλά (λ.χ. η απόσταση των 4χλµ., την οποία θεωρείται ότι δύναται

6 και οφείλει να περπατήσει ο µαθητής λυκείου από και προς το σχολείο, δηλ. συνολικά 8 χλµ. ηµερησίως, είναι ιδιαίτερα µεγάλη, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τη µορφολογία κάθε περιοχής (ορεινότητα, δυσκολίες πρόσβασης, καιρικές συνθήκες, βάρος σχολικής τσάντας, µεταφορά οργάνων µουσικής, κ.λπ.). Σηµειώνεται εξάλλου ότι η διατύπωση του αρθρ. 1, παρ. 2 της Κ.Υ.Α / ως προς τον τρόπο προσµέτρησης των αποστάσεων, προκειµένου να επιλεγεί το κατάλληλο µέσο µετακίνησης του µαθητή, είναι η ίδια µε τη διατύπωση της προηγούµενης Κ.Υ.Α. (αρθρ.1, παρ. 3, ΚΥΑ 35415/ ). Αντίθετα στον Οδηγό ενεργειών των Περιφερειών για το σχολικό έτος (παρ.4 του 1 ου κεφαλαίου) εισάγεται οδηγία ότι «οι δικαιούµενοι µεταφοράς µαθητές µεταφέρονται µε τη δηµόσια ή δηµοτική αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφόσον το άθροισµα της συνολικής απόστασης τόσο από την κατοικία του µαθητή έως τη στάση επιβίβασης, όσο από τη στάση αποβίβασης µέχρι το σχολείο, δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της παρ. 1 Α του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α.». Ενώ λοιπόν το πλαίσιο παραµένει το ίδιο, για πρώτη φορά η ερµηνεία της Κ.Υ.Α. περιορίζει αισθητά τον αριθµό των µαθητών που µπορούν να µεταφερθούν µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών και, κυρίως, αφαιρεί την ευελιξία της επιλογής του βέλτιστου µέσου µετακίνησής τους. Τέλος, στην Κ.Υ.Α / (άρθ.2 παρ 4) προβλέπεται ότι οι µαθητές, µε διαφορετικό (µικρότερο) ωρολόγιο πρόγραµµα προσέρχονται ή αποχωρούν µε κοινό δροµολόγιο µε τους λοιπούς, εφόσον ο χρόνος που χρειάζεται να περιµένουν (εντός ή και εκτός του σχολείου, λ.χ. εάν το πρωινό δροµολόγιο φθάνει πριν ανοίξει το σχολείο) δεν υπερβαίνει τη µιάµιση ώρα. Το χρονικό αυτό διάστηµα ωστόσο είναι εξαιρετικά µεγάλο και δηµιουργεί έντονο προβληµατισµό ως προς τις συνθήκες αναµονής των µαθητών, ιδίως για τα µικρά παιδιά π.χ. του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων δηµοτικού -των οποίων το πρόγραµµα ολοκληρώνεται συχνά στις Ειδικά σε µεγάλες αστικές περιοχές, όπως στην Αττική, οι συγκοινωνίες εξυπηρετούν συνήθως ακτινωτά από την περιφέρεια προς το κέντρο της πόλης. υνητικά λοιπόν, αν θεωρηθεί ότι οι µαθητές µπορούν να µετεπιβιβάζονται πάνω από µία φορά, επαναλαµβανόµενα µέχρι να βρεθούν στο σχολείο, η πιθανή απόσταση µεταξύ των στάσεων, η συχνότητα και η έλλειψη άµεσης ανταπόκρισης των δροµολογίων αυξάνουν σηµαντικά τον χρόνο µετακίνησης και η ταλαιπωρία για να φτάσουν σε αυτό είναι υπέρµετρη. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Κ.Υ.Α. οι µαθητές πρωτοβάθµιας που διαµένουν σε απόσταση µεγαλύτερη από 1200µ. από το σχολείο µπορεί να µεταφέρονται είτε µε ΜΜΜ είτε µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών. Η πιθανότητα µεταφοράς τους µε ΜΜΜ όµως αφήνει πολύ µικρούς µαθητές (ακόµα και νηπιαγωγείου) εκτεθειµένους ως προς την ασφάλειά τους, καθώς δεν παρέχεται η δυνατότητα συνοδού, η εξασφάλιση θέσης και ζώνης ασφάλειας. Επιπλέον, η πιθανότητα µετεπιβίβασης αυξάνει και την επικινδυνότητα ως προς την πεζή µετακίνησή τους ή/και την παραµονή τους σε στάσεις. β) ιαπιστώσεις για ειδικές κατηγορίες µαθητών/σχολείων Υπερτοπικά σχολεία: Τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, λόγω του περιορισµένου αριθµού τους, συγκεντρώνουν µαθητές που χρειάζεται να διανύσουν

7 µεγάλες αποστάσεις για την προσέλευσή τους. Εποµένως, η διασφάλιση της µεταφοράς των µαθητών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση -και σε συνδυασµό µε την έλλειψη τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (θέµα το οποίο επίσης διερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη)- όπως διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ο κίνδυνος της σταδιακής συρρίκνωσης και ενδεχόµενης κατάργησης τους. Μαθητές Ροµά: Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αλλά και κατά τη διάρκεια επισκέψεών του σε οικισµούς και καταυλισµούς Ροµά, έχει διαπιστώσει ότι, ενώ σε ορισµένες τουλάχιστον περιπτώσεις καταβάλλονται µεγάλες προσπάθειες για την ένταξη παιδιών Ροµά στην εκπαίδευση και για τη διασπορά τους σε σχολεία της ευρύτερης κοινότητας µε στόχο να µειωθούν τα σχολεία-γκέτο, συχνά αντιµετωπίζεται σοβαρό πρόβληµα στη µετακίνησή τους. Η συχνή αδυναµία υλοποίησης της µεταφοράς, η οποία συνεπάγεται την εκ νέου διαρροή των ευαίσθητων αυτών πληθυσµών από την εκπαίδευση, οφείλεται στο ότι οι διαγωνισµοί για την µεταφορά καταλήγουν συχνά άγονοι, καθώς δεν υπάρχουν ειδικά κίνητρα και πρόβλεψη για την τοποθέτηση συνοδού, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις αλλά και πιθανές φθορές στα λεωφορεία. IV. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Όπως κατέστη σαφές από την αλληλογραφία που εκτέθηκε στην ενότητα 1 του Πορίσµατος, από µεγάλο αριθµό τηλεφωνικών επικοινωνιών µε τους εµπλεκόµενους φορείς, αλλά και από τη συνάντηση που έλαβε χώρα στις στα γραφεία της Αρχής, η θέση της ιοίκησης δεν είναι ενιαία ούτε σαφής. 1. Η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί για λόγους ασφάλειας αναγκαία τη µεταφορά µε δηµόσιες συµβάσεις όλων των (δικαιούµενων µετακίνησης) µαθητών Α /θµιας εκπαίδευσης, και για την ερχόµενη σχολική χρονιά έχει λάβει τη σχετική απόφαση (απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου αριθµ. 393/2013). Επίσης αντιλαµβάνεται το πρόβληµα που θα δηµιουργηθεί από την εφαρµογή της ισχύουσας Κ.Υ.Α. για τη µεταφορά των µαθητών των υπερτοπικών σχολείων, καθώς οι µαθητές πλέον θα πρέπει να µετακινούνται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους µε ΜΜΜ, προβαίνοντας σε πολλαπλές µετεπιβιβάσεις. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να τροποποιήσει την ισχύουσα Κ.Υ.Α. προκειµένου τα σχολεία αυτά να εξαιρεθούν από το σύνολο των ισχυόντων για τη µεταφορά των µαθητών, καθώς έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εφόσον υποδέχονται µαθητές από µακρινές περιοχές. 2. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε έγγραφό του (αριθµ. πρωτ / ) προς την Αρχή αναφέρει ότι «η επιλογή του τρόπου µεταφοράς των µαθητών των µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασµό των δροµολογίων από την Περιφέρεια, η οποία είναι αρµόδια να διαπιστώσει τη δυνατότητα µεταφοράς των µαθητών Η ανωτέρω διάταξη δεν προβλέπει µέγιστο αριθµό µετεπιβιβάσεων από τον τόπο κατοικίας του µαθητή έως τη σχολική µονάδα και εποµένως οι Περιφέρειες είναι αρµόδιες να κρίνουν κατά περίπτωση τη δυνατότητα µεταφοράς µέσω της δηµόσιας συγκοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραµέτρους». Όσον αφορά τη µεταφορά των µαθητών Α /θµιας και την πιθανότητα εξαίρεσής τους από τη διαδικασία µεταφοράς τους µε τη δηµόσια συγκοινωνία, αναφέρεται ότι το ζήτηµα θα επανεξεταστεί σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. Τέλος, σχετικά µε την παραµονή µαθητών στον χώρο του σχολείου, πριν την έναρξη ή µετά τη λήξη των µαθηµάτων, λόγω διαφορετικών ωρολόγιων προγραµµάτων από τους υπόλοιπους, θεωρείται ότι «η τήρηση των προϋποθέσεων ασφαλούς παραµονής του µαθητή στη σχολική µονάδα είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας».

8 3. Στο πλαίσιο των επανειληµµένων προφορικών επικοινωνιών µε το αρµόδιο τµήµα του παραπάνω Υπουργείου εξάλλου, τονίστηκε προς τον Συνήγορο η ανάγκη θετικής εισήγησης - πρότασης εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας ως προς τα ζητήµατα µεταφοράς των µαθητών Α /θµιας εκπαίδευσης, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και των υπερτοπικών σχολείων γενικότερα, καθώς και των µαθητών ροµά που διαµένουν σε αποµονωµένους οικισµούς / καταυλισµούς, µε ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων που επιβάλλουν αντίστοιχη διαφοροποίηση των ρυθµίσεων. Από έγγραφα που έχουν κοινοποιηθεί στην Αρχή άλλωστε (αριθµ. πρωτ / , 46396/ ), φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επίσης έχει επανειληµµένα ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων τον ορισµό προσώπου που θα συµµετέχει στη συντονιστική Οµάδα ιοίκησης Έργου (Ο..Ε.) για την υποστήριξη της διαδικασίας µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α / , χωρίς όµως να έχει λάβει απάντηση, σύµφωνα µε προφορική ενηµέρωση στη συνάντηση της 26 ης Νοεµβρίου. 4. Το Υπουργείο Παιδείας στα επανειληµµένα έγγραφα εκ µέρους της Αρχής ως προς τις µεταφορές των µαθητών, υποστηρίζει ότι το θέµα είναι εκτός αρµοδιότητάς του, παρά το γεγονός ότι η ανεπαρκής υλοποίηση της υποχρέωσης της Πολιτείας για τη διασφάλιση της δωρεάν πρόσβασης στο σχολείο ενισχύει τυχόν τάσεις σχολικής διαρροής. Ελλείψει µεταφοράς µε δηµόσιες συµβάσεις, τα υπερτοπικά σχολεία, τουλάχιστον στην περιοχή της Αττικής, για την οποία έχουµε δεχθεί αναφορές, αναµένεται να χάσουν µεγάλο αριθµό µαθητών. Επίσης, το πρόβληµα της µεταφοράς έχει, σε αρκετές περιπτώσεις, παρεµποδίσει την εγγραφή και φοίτηση µαθητών Ροµά, όπως στην Περαία Θεσσαλονίκης, στην Κοµοτηνή, στην Αταλάντη και στην Αγ. Σοφία του ήµου έλτα. Οι πρόσφατες επιστολές της Αρχής προωθούνται από τις ιευθύνσεις Σπουδών Α /θµιας και Β /θµιας Εκπαίδευσης στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η ιεύθυνση αυτή όµως σε επιστολή που της απευθύναµε, λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερόµενες διαβιβάσεις των εγγράφων της Αρχής, µας ενηµέρωσε µε έγγραφό της ότι το θέµα είναι εκτός αρµοδιότητάς της! V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Γενικές προτάσεις Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και, κυρίως, ότι ενδεχοµένως επίκειται τροποποίηση της Κ.Υ.Α. ή έκδοση νέας, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη µεταφορά των µαθητών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη ζητήµατα που σχετίζονται µε: α) την ασφάλεια κατά τη µετακίνηση των µαθητών και κατά την αναµονή τους στον χώρο του σχολείου πριν την έναρξη και µετά τη λήξη του ηµερήσιου προγράµµατος, β) την απόσταση της κατοικίας του µαθητή από το σχολείο και το βάρος που µεταφέρει, γ) τη διάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών και τον χρόνο που απαιτείται για να προσέλθει ο µαθητής στο σχολείο, δ) πληθυσµιακές, ηλικιακές, ή/και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τα παρακάτω: Οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α., σχετικά µε τις αποστάσεις που καθορίζουν τους δικαιούχους µεταφοράς, χρειάζεται να απλοποιηθούν και να καταργηθεί η περίπτωση Β, άρθ. 1, παρ. 1. Τα όρια του άρθρου 1 χρειάζεται να επανεξετασθούν, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προβλεπόµενες αποστάσεις είναι εφικτό να διανυθούν πεζή µε ασφάλεια από µαθητές στις αντίστοιχες ηλικίες.

9 Οι µαθητές νηπιαγωγείου και δηµοτικού σχολείου θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, για λόγους ασφάλειας να µεταφέρονται µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών όταν η συνολική απόσταση της κατοικίας τους (από την συντοµότερη ενδεδειγµένη [ασφαλή] πεζή διαδροµή) από το σχολείο είναι πάνω από 1200 µ. (άσχετα από την απόσταση από στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης). Επιπλέον, κατά τη µεταφορά των µαθητών Α/θµιας εκπαίδευσης, είναι αναγκαία η παρουσία συνοδού στο µεταφορικό µέσο. Να διευκρινιστεί προς τους αρµόδιους φορείς ότι η µεταφορά µαθητών Β /θµιας εκπαίδευσης µε ΜΜΜ πρέπει να θεωρείται «αδύνατη» (κατά τη διατύπωση του άρθ. 2, Κεφ. Γ, περ. 1 της Κ.Υ.Α.), εφόσον απαιτούνται πολλαπλές µετεπιβιβάσεις, καθώς αποτελεί τουλάχιστον επισφαλή τρόπο µετακίνησης και σίγουρα πολύ χρονοβόρο. Σε αυτή την περίπτωση η µεταφορά πρέπει να πραγµατοποιείται µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών. Ακόµα και στην περίπτωση που θα κριθεί καταρχήν αναγκαία µία µετεπιβίβαση, θα πρέπει να προβλέπεται σαφώς η υποχρέωση της Περιφέρειας να συνεκτιµά για την τελική της κρίση και άλλους παράγοντες, όπως ο συνολικός χρόνος περπατήµατος και αναµονής σε στάσεις, το φορτίο των µαθητών ορισµένων κατευθύνσεων, πληθυσµιακά-γεωγραφικά κριτήρια, αστική ή µη αστική περιοχή, κ.λπ.. Να διασφαλιστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τρόπο σαφή και συγκεκριµένο η παραµονή, πάντοτε εντός του σχολείου και σε κατάλληλες συνθήκες απασχόλησης/εποπτείας, των µαθητών που χρειάζεται να περιµένουν λόγω του χρόνου εκτέλεσης του δροµολογίου τους. Να συγκροτηθεί άµεσα η, προβλεπόµενη στην Κ.Υ.Α., Οµάδα ιαχείρισης Έργου (Ο Ε) µε προηγούµενη υπόδειξη εκπροσώπων εκ µέρους των φορέων που µέχρι σήµερα δεν έχουν ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήµατα του Υπουργείου Εσωτερικών (όπως το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονοµικών). Να εξεταστεί η δυνατότητα να δίνεται, σύµφωνα και µε τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα προσωπικά δεδοµένα, πρόσβαση στους φορείς που υλοποιούν τον σχεδιασµό της µεταφοράς µαθητών σε συγκεκριµένα πεδία της κεντρικής βάσης δεδοµένων «my school» του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στα στοιχεία διευθύνσεων κατοικίας των µαθητών. Ωστόσο, θα πρέπει η πληροφορία που περιλαµβάνεται σε αυτή τη βάση να γεωαναφερθεί, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή της για τον καθορισµό των δροµολογίων, τόσο επειδή σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. ο διευθυντής της σχολικής µονάδας βεβαιώνει για τους δικαιούχους της µεταφοράς βάσει των αποστάσεων που καθορίζονται σε αυτήν, όσο και επειδή θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να µπορούν να συνδυαστούν µε τα δροµολόγια των ΜΜΜ και το οδικό δίκτυο. Για την αποτελεσµατικότερη κατάρτιση και τη βελτιστοποίηση των δροµολογίων, καθώς και για τον προσδιορισµό των δικαιούχων απαιτείται η δηµιουργία ενιαίας βάσης δεδοµένων, στην οποία θα αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και θα συµπεριλαµβάνονται: 1. διευθύνσεις κατοικίας του µαθητικού πληθυσµού 2. τα δροµολόγια ΜΜΜ 3. προσδιορισµός δικαιούχων βάσει των αποστάσεων και των υφιστάµενων δροµολογίων 3. το συγκοινωνιακό δίκτυο (που θα περιλαµβάνει χαρακτηριστικά του δικτύου και της ποιότητας του) 4. πληροφορίες για οχήµατα και λεωφορεία δηµόσιων φορέων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά µαθητών. Να επανεξεταστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων το µέτρο των συγχωνεύσεων σχολείων στις περιπτώσεις που δηµιουργεί αναγκαιότητα µετακίνησης

10 των µαθητών, καθώς φαίνεται ότι το οικονοµικό όφελος που υποστηρίζεται ότι προκύπτει, µειώνεται στο σύνολό του και η δαπάνη µετακυλύεται σε µεγάλο βαθµό στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι επιφορτισµένο µε τις µετακινήσεις των µαθητών. Εποµένως, θα ήταν αναγκαία µια απολογιστική µελέτη (που να συσχετίζει το οικονοµικό όφελος που προκύπτει από τις συγχωνεύσεις µε το κόστος που παράγουν). 2) Προτάσεις για τη µεταφορά ειδικών κατηγοριών µαθητών Οι µαθητές που φοιτούν σε υπερτοπικά σχολεία (µουσικά, καλλιτεχνικά) θα πρέπει επίσης να µεταφέρονται µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών εφόσον είτε διαµένουν σε συνολική απόσταση µεγαλύτερη από τα όρια που θα καθοριστούν είτε δεν εξυπηρετούνται από αστική/υπεραστική συγκοινωνία (µε ΕΜ ) χωρίς µετεπιβιβάσεις, που συνεπάγονται καθυστερήσεις. Υπενθυµίζουµε ότι οι µαθητές αυτοί συχνά µεταφέρουν ογκώδη αντικείµενα λ.χ. µουσικά όργανα, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να µετακινούνται µε τα πόδια σε µεγάλες αποστάσεις, ακόµα και εντός των χιλιοµετρικών ορίων που θέτει η παρ. 1Α του άρθ. 1 της Κ.Υ.Α. Η µεταφορά των µαθητών Ροµά που διαµένουν σε αποµονωµένους οικισµούς ή καταυλισµούς είναι απαραίτητο να πραγµατοποιείται µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών. Αναγκαία θεωρείται επίσης η πρόβλεψη ειδικών κινήτρων για τους µεταφορείς τους, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των συνθηκών και του τρόπου διαβίωσης της πληθυσµιακής αυτής οµάδας, καθώς και η πρόβλεψη παρουσίας συνοδού στο µεταφορικό µέσο. εδοµένου ότι το θέµα της µεταφοράς των µαθητών παραµένει εκκρεµές για µεγάλο χρονικό διάστηµα και απασχολεί σηµαντικό αριθµό µαθητών, ελπίζουµε στην άµεση ανταπόκρισή σας, λαµβάνοντας υπόψη σας τις προτάσεις της Αρχής. Σε αναµονή των ενεργειών σας και της σχετικής ενηµέρωσης, παραµένουµε στη διάθεσή σας. Πληροφορίες: Νίκη Μπαφέ Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου Καλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων α) ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Υπόψη κ. Κ. Παπαχρήστου, ιευθυντή β) ιεύθυνση Σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπόψη κ. Στ. Μερκούρη, ιευθυντή 2) Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων 3) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 4) Περιφέρεια Αττικής

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ --------------------- ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ. e-mail: makrilaki@rethymno.gr ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΑ

ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ. e-mail: makrilaki@rethymno.gr ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΑΠΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθάνατος 30/08/2011 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ.Πρ.:19201 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Αθάνατος Γωνιάς 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Μακρυλάκη Καλλιόπη ΤΗΛ: 2831341903 2831341910 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 442/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 24/06/2014 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 97338/ 2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( )

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.. 60/06, Π.. 50/08) α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ. Υπόψη ιευθυντού Γραφείου Υπουργού κου Βασιλόπουλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ. Υπόψη ιευθυντού Γραφείου Υπουργού κου Βασιλόπουλου 16 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 160173/36303/2013 Πληροφορίες: ηµήτρης Βερέµης (τηλ.:2131306822), Καλλιόπη Λυκοβαρδή (τηλ.:2131306619), Μαρία Καραγεώργου (τηλ.:2131306762) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Στέγαση του Πληθυσµού µετά από ένα σεισµό ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Ηµερίδα: «Πρόληψη και Ετοιµότητα για τη Διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 11/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1. Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 634/70 και Ν.Δ. 1245/72, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 306/73,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα, Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο. Στην Αθήνα, σήµερα ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2008, µεταξύ:

Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο. Στην Αθήνα, σήµερα ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2008, µεταξύ: Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011 Στην Αθήνα, σήµερα ευτέρα 10 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 09 /06/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 90911

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 2.1Β

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Έκδοση 2.1Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έκδοση 2.1Β Σελίδα 1 1 Εισαγωγή Το Πρόγραμμα «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3761/16-06-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη, 30-5-2014 Αρ. Πρ.: 12880 /νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ) ιεύθυνση: Αρκαδίου 8 Πόλη : Λαµία T.K : 35100 Πληροφορίες: κ..κοτρώτσου Τηλέφωνο: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα