Οι δρόµοι κρασιού και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι δρόµοι κρασιού και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ."

Transcript

1 Οι δρόµοι κρασιού και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ. Α. Ξιφιλίδου, Προπτυχιακή φοιτήτρια Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Β. Χρυσοστόµου,Προπτυχιακή φοιτήτρια Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Θ. Χατζηαργυρίου, Προπτυχιακός φοιτητής Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Ι. Υφαντής, ιπλωµατούχος Μηχανικός Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Π. Μπόλος, Προπτυχιακός φοιτητής Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ Περίληψη Η αναγνώριση της προσφοράς της παραγωγής κρασιού στην οικονοµία διαφαίνεται από την αρχαιότητα, όταν στα ανάκτορα των πλουσίων το κρασί αποτελούσε το βασικότερο ηδύποτο. Σήµερα, οι ορεινοί όγκοι της Π.Κ.Μ., λόγω της γεωγραφικής τους αποµόνωσης, παρουσιάζουν έντονη αναπτυξιακή δυσχέρεια γεγονός που εντείνει την ανάγκη ανεύρεσης ενός ζωντανού κλάδου για την τόνωση της οικονοµίας. Το ρόλο αυτόν ανέλαβαν οι δρόµου κρασιού δηµιουργώντας ένα δίκτυο διαδροµών και αµπελώνων. Η Π.Κ.Μ. αποτελεί µια από τις βασικότερες παραγωγικές περιοχές κρασιού και, κατά συνέπεια, η παραγωγή αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή και οικονοµική πορεία της, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου καλλιεργείται η άµπελος. Η καταγραφή και ανάδειξη των δρόµων κρασιού δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκτενώς και πλήρως. Με την εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια να καλυφθεί µέρος αυτού του κενού. Μέσα από ειδικά διαµορφωµένους χάρτες, όπου αναπαρίστανται οι µελετώµενοι δρόµοι, από αναλυτική παρουσίαση της κάθε διαδροµής κρασιού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και από το συνδυασµό των στοιχείων αυτών επιχειρείται η αναγνώριση του ρόλου των δρόµων κρασιού στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της αναγκαιότητας ολοκληρωµένου χωρικού σχεδιασµού δράσεων ανάπτυξης και ανάδειξης των µειονεκτικών περιοχών. Ως γενικό συµπέρασµα, θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως οι δρόµοι κρασιού µπορεί να έχουν διαφορετικές επιρροές σε κάθε περιοχή την οποία διασχίζουν και να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική, παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων. Εισαγωγή Η εξέλιξη των περιφερειών και ο στόχος για την οικονοµική σύγκλισή τους αποτελεί θέµα σηµαντικών συζητήσεων και µέτρο επιτυχίας διαφόρων πολιτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Όσο, όµως, οι ευρωπαϊκές πολιτικές προσπαθούν να µειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες, τόσο περισσότερο διαφαίνεται το χωρικό αποτύπωµα των αποτελεσµάτων τους (Πετράκος 2009). Τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή τα αποτελέσµατα της µονοδιάστατης οικονοµικής ανάπτυξης, έχουν αναδείξει όσο ποτέ την αναγκαιότητα µια ολοκληρωµένης ανάπτυξης η οποία θα είναι ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική, τεχνολογική και περιβαλλοντική. Η βιοµηχανική ανάπτυξη έχει δώσει τη θέση της στην τεχνολογική ανάπτυξη και αυτή, µε τη σειρά της, έχει δηµιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο τρέχει µε ταχύτερους ρυθµούς από αυτούς του ρολογιού. Συνεπώς, η αναψυχή καθιστά µια ανθρώπινη ανάγκη

2 (Παπασταύρου, Μακρής 1985). Τι καλύτερο, όµως, από τον συνδυασµό αυτής µε την οικονοµική δραστηριότητα. Πέρα από τις άµεσες ωφέλειες της αναψυχής στον άνθρωπο, παρουσιάζονται και έµµεσες στην οικονοµική δραστηριότητα µια περιοχής. Η κάθε δραστηριότητα που µπορεί να ασκηθεί στη ύπαιθρο έχει ορισµένα έξοδα για τον επισκέπτη. Αυτά τα έξοδα αποτελούν έσοδα για την περιοχή και, ευρύτερα, το κράτος(knetsch, 1965, Cordell, 1982). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν και ο ορεινός τουρισµός στην Ελλάδα. Περιοχή άσκησης του είναι οι ορεινές περιοχές της χώρας, όπου εκτός από το προφανές επιζητούµενο τουριστικό προϊόν από τον επισκέπτη, µπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες οι οποίες θα αποφέρουν και άλλα προϊόντα, όπως, στην προκειµένη περίπτωση, το κρασί. Πολύ θετικό είναι το γεγονός πως η παραγωγή κρασιού απευθύνεται και στις τρεις µορφές ορεινού τουρισµού: τον αγροτικό, τον εκδροµικό και το χειµερινό τουρισµό (Παπασταύρου, Καραµέρης 1996). Οι δρόµοι κρασιού ξεκίνησαν µε αυτήν την προοπτική. Την παράλληλη ανάδειξη και ανάπτυξη των οινοποιητικών επιχειρήσεων µε την οικονοµική ανάπτυξη και ανάδειξη των ορεινών περιοχών. ηµιουργήθηκαν από την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Μακεδονίας µε στόχο τη γνωριµία των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών µε το ελληνικό κρασί. Καλύπτουν όλους τους αµπελώνες της Μακεδονίας ενώ µέσα από τη δηµιουργία και οργάνωση των διαδροµών του κρασιού έχουν τέσσερις βασικούς στόχους: την ανάδειξη και καταξίωση των κρασιών των αµπελώνων της Βόρειας Ελλάδας, την ανάπτυξη και τουριστική αξιοποίηση τους, την ενίσχυση και στήριξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την συµµετοχή σε διαδικασίας θέσπισης κανόνων ανάµεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές τόσο µεταξύ των πρώτων όσο και µεταξύ και των δυο κατηγοριών. Πρέπει να αναφερθεί πως, σε µεγάλο βαθµό, έχουν επιτευχθεί οι κάποιοι από τους τιθέµενους στόχους καθώς η ποιότητα των κρασιών έχει αναγνωριστεί διεθνώς µέσα από βραβεύσει ποιότητας. υστυχώς, όµως, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών δε φτάνει το επιθυµητό βαθµό. Προγράµµατα όπως το Leader II και Leader + έχουν στηρίξει και διευρύνει την προσπάθεια αυτή η οποία σήµερα εκτίνεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Συνολικά, αριθµούνται 8 δρόµοι κρασιού: - ιαδροµή του Κρασιού της Νάουσας - ιαδροµή του Κρασιού της Πέλλας-Γουµένισσας - ιαδροµή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης - ιαδροµή του Κρασιού της Χαλκιδικής - ιαδροµή του Κρασιού των Θεών του Ολύµπου - ιαδροµή του Κρασιού των Λιµνών - ιαδροµή του Κρασιού της Ηπείρου - ιαδροµή του Κρασιού του ιόνυσου 2

3 Χάρτης 1. Οι δρόµοι του κρασιού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Map 1. Wine roads of Central Macedonian s Region Στην εργασία αυτή θα µελετηθούν οι πέντε πρώτες διαδροµές κρασιού καθώς αυτές ανήκουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.rcm.gr/articleslist.cfm?pid= ). Αναφορικά, η διαδροµή του κρασιού των Λιµνών ανήκει στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. Είναι µια από τις µεγαλύτερες σε έκταση διαδροµές και περιλαµβάνει τις αµπελοοινικές περιοχές Φλώρινας, Κοζάνης και Καστοριάς. Η διαδροµή του κρασιού της Ηπείρου ανήκει στο Ν. Ιωαννίνων και περιλαµβάνει τις αµπελοοινικές περιοχές της Ζίτσας και του Μετσόβου ενώ η διαδροµή του Κρασιού του ιονύσου, η οποία βρίσκεται αντιδιαµετρικά της Βόρειας Ελλάδας, ανήκει στους Ν. Σερρών, ράµας, Καβάλας και Ξάνθης και περιλαβάνει τις αµπελοοινικές περιοχές των Αµπέλων, Κοκκινογείου, Κοκκινοχωρίου, Μικροχωρίου, Αβδήρας και Μαρώνειας (http://www.wineroads.gr/ 2009). Οι µελετώµενες διαδροµές του κρασιού θα αναλυθούν µια προς µια ως προς τη χωροθέτηση τους, τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία τα οποία προσπαθούν να αναδείξουν, τα τοπικά προϊόντα και δρώµενα και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα, θα δηµιουργηθούν ειδικά διαµορφωµένοι χάρτες στους οποίους θα τοποθετούνται χωρικά οι δρόµοι κρασιού και θα αναπαρίστανται διάφορα στοιχεία τα οποία συνδέονται µε αυτούς. Μεθοδολογία Η ιαδροµή του Κρασιού της Νάουσας Η διαδροµή του Κρασιού της Νάουσας αποτελεί την πιο γνωστή οινοπαραγωγική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας µε πολλά και διεθνώς βραβευµένα κρασιά µε χρυσά και ασηµένια µετάλλια ποιότητας. Κάποια από αυτά είναι η γνωστή ερυθρά ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας και το ξινόµαυρο. 3

4 Χωρικά η διαδροµή ξεκινά από την πόλη της Βέροιας, φτάνει µέχρι τη Νάουσα και κλείνει Χάρτης 2.Χωροθέτηση της διαδροµής του κρασιού της Νάουσας Map 2. The area of Naousa s Wine road στα βόρεια αυτής στο µέσο σχεδόν της απόστασης µέχρι την Έδεσσα. Σηµαντικός αριθµός επισκέψιµων οινοποιείων υπάρχουν στη διαδροµή: - Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε.- Οινοποιείο Νάουσας (Στενήµαχος) - αλαµάρα (Νάουσα) - Κτήµα Χρυσοχόου (Νέα Στράτζα) - Κτήµα Φουντή (Νέα Στράτζα) - Κυρ- Γιάννη Α.Ε.- Οινοποιείο Νάουσας (Γιαννακοχώρι) - Αργάτια (Ροδοχώρι) - Α.Α.Ο.Σ. Βαένι Νάουσα (Επισκοπή) - Έλινος- Βιολογική Αµπελώνες Ταραλά (Βέροια) Σηµαντικό στοιχείο της διαδροµής αυτής είναι η ύπαρξη του Μουσείου Οίνου και Αµπέλου στη Νάουσα, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του ηµοτικού Πολιτιστικού Οργανισµού Νάουσας. Το µουσείο στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό διατηρητέο κτίριο. Το νεοκλασικής αρχιτεκτονικής κτίσµα ανεγέρθη το 1908 από τον ιδρυτή της οµώνυµης οινοποιητικής εταιρίας Ι. Μπουτάρη. Αποτέλεσε το πρώτο οργανωµένο οινοποιείο στη Νάουσα και σήµερα µετατράπηκε σε µουσείο Οίνου και Αµπέλου. Εκθέµατα τα οποία παρουσιάζουν τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής κρασιού, εξαρτήµατα και αντικείµενα παραγωγής και κατανάλωσης του κρασιού απαρτίζουν τον πλούτο του µουσείου. Σε αναπτυξιακό επίπεδο, είναι ξεκάθαρο πως το µουσείο αναβαθµίζει τη διαδροµή του Κρασιού της Νάουσας ενώ, ταυτόχρονα, αναδεικνύει την πόλη της Νάουσας ενισχύοντας την 4

5 τουριστικά. Συνδυάζοντας τα πολυποίκιλα ιστορικά χαρακτηριστικά της πόλης, την εξαίσια αρχιτεκτονική παλαιών κτιρίων αλλά και την ύπαρξη παλαιών και µη χρησιµοποιούµενων παραγωγικών κτισµάτων (εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας) που αποδεικνύουν την έντονη ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα, παρέχεται ένα άκρως ενδιαφέρον περιβάλλον για τους επισκέπτες. Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί ο οικισµός της Βεργίνας ο οποίο παρουσιάζει παγκόσµιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον για τα ευρήµατα και το οµώνυµο µουσείο στο οποίο φυλάσσονται Μακεδονικοί τάφοι βασιλέων και ευρήµατα µεγάλης ιστορικής αξίας. Στη διάθεση των επισκεπτών, βρίσκονται πληθώρα ξενώνων, εστιατορίων, εργαστηρίων τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων. Μάλιστα µια µεγάλη λίστα επιλεγµένων υπηρεσιών αποτελεί την αγροτουριστική πρόταση των ρόµων του Κρασιού της Νάουσας. Αξιόλογες περιοχές προς επίσκεψη, η οποίες προτείνονται και από της συγκεκριµένη διαδροµή, είναι οι ακόλουθες: - Άγιος Νικόλαος Νάουσας (Χώρος αναψυχής) - Αράπιτσα (Φυσικό κάλλος, ιστορικός τόπος) - Βεργίνα (Μουσείο και Αρχαιολογικός χώρος) - Βέροια (Βυζαντινού και Μεταβυζαντινοί ναοί και το Αρχαιολογικό µουσείο) - Λευκάδια Νάουσας (Μακεδονικοί τάφοι) - Νάουσα (Πάρκο µε πανοραµική θέα στο κάµπο, Λαογραφικό µουσείο, Καταρράκτης των Σουµπάρων-ιστορικών χώρος θυσίας των Ναουσαίων γυναικών το 1822) - Σέλι (Χιονοδροµικό κέντρο) - Τρία- Πέντε Πηγάδια (Χιονοδροµικό κέντρο) Η ιαδροµή του Κρασιού Πέλλας- Γουµένισσας Η ιαδροµή του Κρασιού της Πέλλας- Γουµένισσας είναι, επίσης, µια πολύ πλούσια οινοπαραγωγική ζώνη. Γεωγραφικά ανήκει στους Ν. Κιλκίς και Πέλλας και εκτείνεται από τα Γιαννιτσά µέχρι τα βόρεια της Γουµένισσας. Περιλαµβάνει τις αµπελονοινικές περιοχές των δυο οικισµών. Χάρτης 3. Χωροθέτηση της διαδροµής του κρασιού της Πέλλας- Γουµένισσας Map 3. The area of Pellas- Goumenissa s Wine road 5

6 Και σε αυτή τη διαδροµή υπάρχουν αξιοσηµείωτα επισκέψιµα οινοποιεία, τα οποία είναι τα εξής: - Οινοποιία Αϊδαρίνη (Γουµένισσα) - Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε.- Οινοποιείο Γουµένισσας (Γουµένισσα) - Κτήµα Τάτση (Γουµένισσα) - Κτήµα Λίγα (Γιαννιτσά) - Α.Ο.Α. Χατζηβαρύτη Α.Ε. (Γουµένισσα) Στη Γουµένισσα, πρωτεύουσα της επαρχίας Παιονίας, τοποθετείται η Ζώνη Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας Γουµένισσας, η οποία εκτείνεται στις παρυφές του όρους Πάικου. Η θέσπιση της συγκεκριµένης ζώνης είναι εξαιρετικά σηµαντική καθώς επιβεβαιώνει την ποιότητα του οίνου και ενισχύει την επιθυµία των επισκεπτών για αγορά ενός ανάλογου προϊόντος. Επιπλέον, πολλά συνεργαζόµενα µέλη µε τους οινοπαραγωγούς της περιοχής εκτείνονται µέχρι τα σύνορα. Οικισµοί στο όρος Πάικο και Βόρα αλλά και η Έδεσσα ανήκουν σε αυτά τα µέλη. Η Αριδαία και το χιονοδροµικό κέντρο του Καϊµάκτσαλάν αποτελούν αναπτυξιακά κέντρα και κινητήριες δυνάµεις της τοπικής οικονοµίας. Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Πέλλας. Εκεί το οµώνυµο µουσείο και τα ξακουστά ψηφιδωτά δάπεδα απαράµιλλης αξίας αποτελούν σηµεία ενδιαφέροντος για κάθε επισκέπτη. Επιλεγµένοι ξενώνες, εστιατόρια, εργαστήρια τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων αναψυχής προτείνονται από τη ιαδροµή του Κρασιού της Πέλλας- Γουµένισσας. Η συγκεκριµένη διαδροµή προτείνει, επίσης, και δρώµενα της περιοχής. Η γιορτή του Άγιου Τρύφωνα είναι η σηµαντικότερη καθώς ο Άγιος είναι ο προστάτης της αµπελουργίας. Προτεινόµενες περιοχές προς επίσκεψη στην εγγύς περιοχή είναι οι παρακάτω: - Γουµένισσα (Λαογραφικό µουσείο, Ιερά Μονή Παναγίας) - Γρίβα (Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ) - Κιλκίς (Αρχαιολογικό µουσείο, Λαογραφικό µουσίεο, Μουσείο πολέµου, Μουσείο φυσικής ιστορίας) - Όρος Πάικο (Παραδοσιακός οικισµός Καστανερής) - Πεντάλοφος Γουµένισσας (Ιερά Μονή Οσίου Νικόδηµου) Η ιαδροµή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης Η ιαδροµή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης είναι η κεντρικότερη διαδροµή της Βόρειας Ελλάδας και µαζί µε τη ιαδροµή του Κρασιού της Χαλκιδικής καλύπτουν το κεντρικό κοµµάτι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γεωγραφικά εκτίνεται από το Καλοχώρι και τη Θεσσαλονίκη στα δυτικά παράλια του Νοµού και φτάνει µέχρι τα ανατολικά και τα Βρασνά. Βόρεια ξεκινά από το Λαγκαδά και το Όρος Όσσα και φτάνει µέχρι την Επανοµή και τον Άγιο Αντώνιο στα νότια. Πλήθος είναι τα συνεργαζόµενα µέλη µε τους οινοπαραγωγούς σε όλη αυτή την έκταση. Αξιοσηµείωτα επισκέψιµα οινοποιεία στην περιοχή είναι τα εξής: - Κτήµα Γεροβασιλείου (Επανοµή) - Κτήµα Ανέστη Μπαµπατζιµόπουλου (Όσσα Λαγαδάς) - Οινοποιία Αρβανιτίδη (Ασκός Σοχού) - Οινοποιία Κεχρή (Καλοχώρι) Η συγκεκριµένη διαδροµή περιλαµβάνει πολλά αξιοθέατα και περιοχές ιστορικής σηµασίας. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα τόπο µε λαµπρή διαχρονική παρουσία στην κλασική, ελληνιστική, ρωµαϊκή, βυζαντινή και σύγχρονη περίοδο. Οι ναοί, η αγορά, τα κάστρα, ο ιππόδροµος, οι βασιλικές, τα ανάκτορα, τα λουτρά, τα τεµένη, τα art deco κτήρια της και η 6

7 Άνω Πόλη µε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της είναι υπαρκτές αποδείξεις της σηµαντικότητας της πόλης. Χάρτης 4. Χωροθέτηση της διαδροµή του κρασιού της Θεσσαλονίκης Map 4. The area of Thessaloniki s Wine road Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι πλούσια. Το έλτα του Αξιού ποταµού και ο υδροβιότοπος τους είναι άξια επίσκεψης καθώς αποτελούν τµήµα µιας ιδιαίτερα σηµαντικής προστατευόµενης περιοχής. Οι λίµνες Βόλβη και Κορώνεια, η οποίες προστατεύονται διεθνώς επίσης, και το όρος Όσσα µε την περιοχή Λαγκαδά ολοκληρώνουν το πλούσιο τοπίο της ιαδροµής του Κρασιού της Θεσσαλονίκης. Τέλος, σε µεγάλη εγγύτητα στην πόλη, είναι οι παραλιακές περιοχές στην Αγία Τριάδα και Επανοµή. Σε όλη την ευρύτερη έκταση της διαδροµής, οι επισκέπτες θα βρουν πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, τοπικές γεύσεις, ξενώνες και ξενοδοχεία, επιχειρήσεις επιλεγµένες και προτεινόµενες από τη ιαδροµή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης. Γενικότερα, προτεινόµενες τοποθεσίες προς επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη είναι οι ακόλουθες: - Λευκός Πύργος - Αρχαιολογικό Μουσείο - Βυζαντινό Μουσείο - Λαογραφικό- εθνολογικό Μουσείο - Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα - Κάστρα (Τρίγωνο, Επταπύργιο, Ακρόπολη) - Αρχαία αγορά - Αψίδα του Γαλερίου (Καµάρα) - Ροτόντα 7

8 - Βυζαντινού ναοί (Άγιος ηµήτριος, Αγία Σοφία Αχειροποίητος, Παναγία Χαλκέων, Μονή Βλατάδων και πολλοί άλλοι) Η ιαδροµή του Κρασιού της Χαλκιδικής Η ιαδροµή του Κρασιού της Χαλκιδικής, όπως προαναφέρθηκε, είναι µια από τις κεντρικότερες της Βόρειας Ελλάδας. Ξεκινά από τον Άγιο Παύλο στα δυτικά του Νοµού και εκτείνεται και στα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Χάρτης 5. Χωροθέτηση της διαδροµής του κρασιού της Χαλκιδικής Map 5. The area of Chalkidiki s Wine road Τα συνεργαζόµενα µέλη της διαδροµής είναι διάσπαρτα σε όλη τη έκταση του Νοµού όπως και τα επισκέψιµα οινοποιία, τα οποία είναι τα εξής: - Οινοποιείο Τσάνταλη- Άγιος Παύλος (Άγιος Παύλος) - Οινοποιείο Τσάνταλη- Μετόχι Χρωµίτσα (Μετόχι Χρωµίστα) - Κτήµα Πόρτο Καρράς (Νέος Μαρµαράς) - Κτήµα Κλαούντια Παπαγιάννη (Αρναία) - Οινοποιείο Μυλοπόταµου (Μυλοπόταµος) Πλειάδα ιστορικών τόπων βρίσκονται στο Ν. Χαλκιδικής. Το σπήλαιο των Πετραλώνων, στον Άγιο Παύλο, αποτελεί το χώρο όπου βρέθηκε ο αρχαιότερος σκελετός ανθρώπου στην Ευρώπη. Ονοµάστηκα Αρχάνθρωπος και υπολογίζεται πως έζησε πριν από περισσότερα από χρόνια. Στα βόρεια του νοµού, βρίσκεται η Αρναία, µια κωµόπολη µε ιδιαίτερα όµορφα χαρακτηριστικά. Περνώντας τα παραδοσιακά ορεινά χωριά, τα αρχαία Στάγειρα, η πατρίδα του φιλόσοφου Αριστοτέλη, και η Ολυµπιάδα, ένα παραθαλάσσιο τουριστικό χωριό ολοκληρώνουν τη διαδροµή προς τα ανατολικά παράλια του Ν. Χαλκιδικής. Το παραδοσιακό 8

9 χωριό Παρθενώνας, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη χερσόνησο τη Σιθωνία, ενώ είχε εγκαταλειφτεί τη δεκαετία του 70, σήµερα αποτελεί µια όµορφη ορεινή τοποθεσία χαρακτηρισµένη από την παλαιά αρχιτεκτονική και τα πέτρινα σπίτια της. Το Άγιο Όρος µε το πλήθος των παγκοσµίου φήµης και οµορφιάς µοναστηριών και την µακρόχρονη παράδοση στην θρησκεία και την τέχνη, αποτελεί µια από τις παλιότερες περιοχές αµπελουργίας και παραγωγής κρασιού. υστυχώς, η επίσκεψη στους αµπελώνες του Αγίου Όρους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από άντρες καθώς υπάρχει το άβατο για τις γυναίκες. Σήµερα, ο συγκεκριµένος αµπελώνας καλλιεργείται µόνο από µοναχούς. Η ξενάγηση στο Άγιο Όρος αποτελεί µια αναγκαιότητα για όποιον βρίσκεται στην περιοχή. Σε αναπτυξιακό επίπεδο, είναι γνωστό πως η Χαλκιδική αποτελεί το δηµοφιλέστερο τουριστικό προορισµό στην Κεντρική Μακεδονία. Ταβέρνες, γραφικά λιµάνια, ορεινές περιοχές µεγάλου φυσικού πλούτου, ιδιαίτερα στη Σιθωνία τη µεσαία χερσόνησο, αλλά και τουριστικά προορισµοί και στις τρεις χερσονήσους είναι µερικά από τα στοιχεία τα οποία κάνουν τη Χαλκιδική τόσο δηµοφιλή. Η ιαδροµή του Κρασιού της Χαλκιδικής και οι οινοπαραγωγοί της δεν περιορίζονται µόνο στην παραγωγή κρασιού. Στις εγκαταστάσεις των οινοποιών τους- όπως στο Κτήµα του Πόρτο Καρράς-, παρέχονται διάφορες εναλλακτικές µορφές τουρισµού, όπως ιππασία, γκολφ, ορειβασία, θαλάσσια σπορ και ποδηλασία. Και σε αυτή την περίπτωση, η ιαδροµή του Κρασιού της Χαλκιδικής προτείνει εστιατόρια, ταβέρνες, δραστηριότητες και επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες. Πέρα από αυτά, όµως, οι τοποθεσίες που προτείνονται από τη διαδροµή είναι: - Πολύγυρος (Αρχαιολογικό Μουσείο) - Στάγειρα (Αρχαίος οικισµός) - Όλυνθος (Αρχαία Όλυνθος) - Τορώνη (Κάστρο) - Αρναία - Ρεντίνα (Κάστρο) - Ιερισσός - Καλλιθέα - Ουρανούπολη - Άγιο Όρος (Μοναστήρια, Φυσικό περιβάλλον, Γύρος του Άγιου Όρους µέσω θαλάσσης) Η ιαδροµή του Κρασιού των Θεών του Ολύµπου Η διαδροµή του Κρασιού των Θέων του Ολύµπου είναι µια διαδροµή η οποία κατά το µεγαλύτερο ποσοστό της βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα µικρό τµήµα της, όπου και βρίσκονται τα τρία επισκέψιµα οινοποιία της ανήκει στο Ν. Λαρίσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κρίθηκε, όµως, σκόπιµο να µελετηθεί καθώς το µεγαλύτερο τµήµα της αλλά και τα προτεινόµενα χαρακτηριστικά και τοποθεσίες της βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία. Η συγκεκριµένη διαδροµή ξεκινά από την κοιλάδα των Τεµπών στα νότια, το κατώτερο άκρο όλων των δρόµων κρασιού της Βόρειας Ελλάδας, φτάνοντας στα βόρεια λίγο πάνω από την Κατερίνη ενώ εκτείνεται και δυτικά σε ορεινές περιοχές του Ολύµπου µέχρι το Ελατοχώρι και τον Άγιο ηµήτριο. Συνεργαζόµενα µέλη βρίσκονται σε όλη την έκταση του Ν. Πιερίας. Τα επισκέψιµα οινοποιία όµως είναι στην είσοδο του Ν. Λαρίσης και είναι τα εξής: - Κτήµα Κατσαρού (Κρανιά) - Οινοποιία Ντούγκας (Ιτέα Τεµπών) - Οινοποιία Τσάνταλη- Ραψάνη (Ραψάνη) Όντας µαζί µε τη Χαλκιδική, ένας από του πιο τουριστικού νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ν. Πιερίας διαθέτει πολλές τοποθεσίες που φηµίζονται για τα πολιτιστικά, 9

10 φυσικά και ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, προτεινόµενες από την ίδια τη ιαδροµή του Κρασιού και ικανές να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Ο Όλυµπος, η µυθική τοποθεσία των δώδεκα Θεών του, αποτελεί µια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους καλυµµένη µε κάθε είδους βλάστηση, προσφέροντας θέα αλλά και εναλλακτικές µορφές τουρισµού (ορειβασία, οικοτουρισµός κτλ.). Αποτελεί έναν ιδανικό πόλο έλξης καθώς διαθέτει και πολλά χιονοδροµικά κέντρα. Ο Πλαταµώνας είναι και αυτός µια πανέµορφη τοποθεσία µε πλήθος από προσφερόµενες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα παραδοσιακά χαρακτηριστικά αλλά και ένα µεγαλοπρεπές ενετικό κάστρο βρίσκονται στον Άγιο Παντελεήµονα, λίγο πιο βόρεια από το Πλαταµώνα. Το Λιτόχωρο και το Ελατοχώρι είναι δυο παραδοσιακοί ορεινοί οικισµοί, οι οποίο συνδυάζουν τη φυσική οµορφιά µα την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική παλιότερων ετών. Από αρχαιολογικής απόψεως, το ίον, όπου βρίσκονται και τα ευρήµατα του αρχαίου οικισµού του, την Ιερά πόλη των Θεών των Μακεδόνων, αποτελεί ένα µοναδικό δείγµα αρχαίας Μακεδονικής αρχιτεκτονικής, αναγνωρισµένο παγκοσµίως. Τέλος, αν και ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούν η Ιτέα Τεµπών, η Ραψάνη και η Κρανιά, τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Μάλιστα στην Ιτέα Τεµπών γεννήθηκε ο θρύλος του Νέκταρ, του ποτού των θεών του Ολύµπου. Χάρτης 6 Χωροθέτηση της διαδροµή του κρασιού των Θεών του Ολύµπου Map 6 The area of Olympus Gods Wine road Η ιαδροµή του Κρασιού των Θεών του Ολύµπου προτείνει και αυτή πολλές επιχειρήσεις, ξενώνες, εργαστήρια παραγωγής τοπικών προϊόντων και εστιατόρια. Εκτός, όµως, από αυτά αξιόλογοι επισκέψιµοι χώροι είναι οι εξής: - ίον (Αρχαιολογικός χώρος) - Πλαταµώνας (Κάστρο, Παραλία) 10

11 - Σκοτείνα (Παραδοσιακός οικισµός) - Παλαιός Παντελεήµονας (Παραδοσιακός οικισµός) - Λιτόχωρο (Καταφύγια- Ορειβατικός τουρισµός) - Ραψάνη (Οικισµός, Λαογραφικό Μουσείο) - Τέµπη - Αµπελάκια (http://www.wineroads.gr/, Συνεπώς, γίνεται κατανοητό πως η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών µέσω των δρόµων κρασιού είναι εφικτή. Κάθε αναπτυξιακό πρόγραµµα αντιµετωπίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής για την οποία προορίζεται. Ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, η ανάπτυξη δεν είναι µόνο εφικτή αλλά και αναγκαία αν επιθυµείται η αποτροπή της ερήµωσης τους. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση µιας πολυχρηστικής ανάπτυξης και όχι µια µονόπλευρης, όπως θα ήταν η οικιστική ανάπτυξη. Συνεπώς, η ανάδειξη, προώθηση, ενίσχυση και στήριξη της συγκεκριµένης προσπάθειας των δρόµων του κρασιού όπως και η δηµιουργία υποδοµών, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για τη διευκόλυνση της τουριστικής κίνησης και ανάπτυξης µπορούν µε συνδυασµένες δράσεις να αποτελέσουν το εφαλτήριο βήµα για την µετατροπή των µειονεκτικών, λόγω γεωγραφικής αποµόνωσης και πληθυσµιακής απορροής, ορεινών όγκων σε πλεονεκτικές ορεινές περιοχές, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα αναπτυξιακό παράδειγµα προς µίµηση. Σε αυτό στο σηµείο, δε πρέπει να παραλείπεται η ανάγκη απορρόφησης των Κ.Π.Σ. και γενικότερα των κονδυλίων που προορίζονται για τις ορεινές περιοχές. υστυχώς, δείγµατα από προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, όπως από το 3 ο Κ.Π.Σ., δεν απορροφήθηκαν επαρκώς (Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ). Ενώ, όµως, τα παραδείγµατα των προηγούµενων ετών θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει στην ανάληψη µεθόδων καλύτερης απορρόφησης, και την 4 η προγραµµατική περίοδο µε το ΕΣΠΑ παρατηρούνται καθυστερήσεις κυρίως διότι ορισµένες περιοχές θεωρούνται επιλέξιµες κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο δηµιουργώντας νέα δεδοµένα και συγχύσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006). Είναι σαφές φυσικά πως η ανάπτυξη οφείλει να γίνει µέσα στο πλαίσιο της βιωσιµότητας και του σεβασµού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το δασικό κτηµατολόγιο, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων για τη καταγραφή των χρήσεων γης στα πλαίσια ενός προγραµµατισµένου αναπτυξιακού σχεδιασµού, προσέλκυση επενδύσεων που αντιστοιχούν στο φυσικολειτουργικό περιβάλλον, η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς και η ίδρυση ή ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων φορέων διαχείρισης των ορεινών όγκων αποτελούν πανάκειες στην αναπτυξιακή πορεία αυτών των περιοχών (Φιλίππου, Θεοχαρόπουλος, Ματθόπουλος 2009) Βιβλιογραφία Cordell, H.K., «Renewable resources recreation in the United States: supply, demand and critical policy issues», Proceeding of the 1982 Convention of the Society of the American Foresters, Cincinnati, Ohio, September 19-22, 1982 Knetsch, J.L., «Forest recreation: a case of nonmarket resource use», Meeting of the Southern Economic Association, Miami, November 12, 1965 «ρόµοι του Κρασιού της Βόρειας Ελλάδας», εύρεση στην ιστοσελίδα (επίσκεψη 06/04/10) Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , «Συµπεράσµατα 3 ης Συνεδρίασης», Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών- ιαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, Χανιά,

12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Κρατική ενίσχυση Ν 408/2006- Ελλάδα- Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, », Βρυξέλλες, 2006 «Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Π.Κ.Μ.», εύρεση στην ιστοσελίδα: (επίσκεψη 06/04/10) Παπασταύρου, Α., Καραµέρης, Α., «Θέµατα ορεινού τουρισµού», Ειδική έκδοση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας, Κατερίνη, 1996 Παπασταύρου, Α.Κ., Μακρής, Κ.Ι., «ασική πολιτική» (τεύχος Α ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1985 Πετράκος, Γ., «Περιφερειακές ανισότητες και επιλεκτική ανάπτυξη: Οι οικονοµικές δυναµικές του χώρου και οι προϋποθέσεις άσκησης αποτελεσµατικής περιφερειακής πολιτικής», 25 Κείµενα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του χώρου- Συλλογικός Τόµος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2009 Φιλίππου, Π., Θεοχαρόπουλος,., Ματθόπουλος,., «Χωροταξικός σχεδιασµός και ορεινές περιοχές», 25 Κείµενα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του χώρου- Συλλογικός Τόµος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος,

13 Wine roads and their role in the development process of the Mountainous Areas of Central Macedonia s Region A. Xifilidou, Under-graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH B. Chrisostomou, Under-graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH T. Xatziargyriou, Under-graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH I. Yfantis, Graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH P. Mpolos,, Under-graduate student, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Faculty of Engineering, AUTH Abstract Wine production has always been recognized as one of the most profitable sectors even from ancient times, when wine used to be the basic alcoholic drink in palaces. Mountain areas in the Region of Central Macedonia, due to their geographic isolation, appear to face several development difficulties. This is the main reason for which the development of a vital and profitable sector aiming at the boosting of the economy is urgent. Wine roads have undertaken this specific role creating a network of roads and vineyards. The Region of Central Macedonia constitutes one of the basic productive areas as far as the wine industry is concerned. Consequently, this production plays a major role in the developing process and the economic growth, especially where vineyards are cultivated. The recognition and promotion of the wine roads has not been carried out in a complete and detailed manner. This essay is trying to cover this hole. Through specially designed maps, where the studied roads are presented, through an analyzed presentation of each wine road and its characteristics and through the combination of the above, the recognition of the role of wine roads in the development process of the Region s mountain areas is attempted. Meanwhile, the importance and the necessity of a complete, viable and sustainable urban and regional planning are pointed out, especially in the case of disadvantageous areas. In conclusion, wine roads can influence differently each area in which they are in and can have significant effect on the economic, productive and development process of mountain areas. 13

Οινοτουρισµός στους ρόµους του Κρασιού της βορείου Ελλάδος

Οινοτουρισµός στους ρόµους του Κρασιού της βορείου Ελλάδος Οινοτουρισµός στους ρόµους του Κρασιού της βορείου Ελλάδος Γιάννης Αλµπάνης Χηµικός Μηχανικός ιευθυντής Οίνοι Βορείου Ελλάδος Καβάλα, 29 Μαΐου 2012 Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Τα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» που θα έχουν Ανοιχτές Πόρτες είναι:

Τα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» που θα έχουν Ανοιχτές Πόρτες είναι: Σο Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, οι οινοπαραγωγοί των Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας περιμένουν το οινόφιλο κοινό στα επισκέψιμα οινοποιεία τους για ξεναγήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή του ήµου Αµυνταίου αποτελεί βασική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες, Περιορισµοί και Προοπτικές Εξέλιξης των Ορεινών Όγκων της Π.Κ.Μ.

υνατότητες, Περιορισµοί και Προοπτικές Εξέλιξης των Ορεινών Όγκων της Π.Κ.Μ. υνατότητες, Περιορισµοί και Προοπτικές Εξέλιξης των Ορεινών Όγκων της Π.Κ.Μ. Α. Ξιφιλίδου, Προπτυχιακή φοιτήτρια Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Β. Χρυσοστόµου,Προπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 20.000 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Έργου 4916 ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Π.Τσατσοπούλου Τηλ:2531022411 FAX:2531021517

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά ΗΚεντρική Μακεδονία είναι η χώρα των θεών του Ολύµπου, του πολιτισµού των αρχαίων Μακεδόνων, της δόξας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και της βυζαντινής Ορθόδοξης µεγαλοπρέπειας. Είναι η γη των µύθων, των

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υγροβιότοπος των λιμνών Κορώνειας Βόλβης, είναι ένας από τους σημαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΕΛΛΑΔΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΕΛΛΑΔΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ Ενδεικτικό Πρόγραμμα #1 Ελλάδα (Αθήνα) 5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις Ημέρα 1 (Αναχώρηση-Αθήνα) Αναχώρηση για την Αθήνα και άφιξη στο ξενοδοχείο. Check in και ελεύθερος χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη Βελβεντό - Αξιοθέατα Ευρύτερη Περιοχή (οδηγός & υπόµνηµα) Προτεινόµενες ιαδροµές (χάρτες διαδροµών) velvento.gr σύντοµος οδηγός επισκέπτη 1 velvento.gr σύντοµος

Διαβάστε περισσότερα

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-) ΑΝΑ ΝΟΜΟ 6/2010 Τα στοιχεία αντλήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη "Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή Διατηρητέο Σαπουντζή Το Διατηρητέο Σαπουντζή αποτελεί ένα σπουδαίο ιστορικό κτίριο, με αξιόλογα και σπάνια αισθητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη περιοχή Περιγιαλίου, την

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές

υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές υνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης στους υγροτόπους των ήµων του προγράµµατος LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεσογειακοί υγρότοποι και λιµνοδεξαµενές ήµος Ιεράπετρας, ήµος Αρκαλοχωρίου, ήµος Ρούβα, ήµος Θραψανού, ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ON SALONICA SOCCER CUP ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΣΤΡΑ & ΤΕΙΧΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ Μπείτε στην Pentagon... ταξιδέψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα - Καβάλα - Σέρρες (Circuit) 28 Οκτωβρίου - 31 Οκτωβρίου

Αθήνα - Καβάλα - Σέρρες (Circuit) 28 Οκτωβρίου - 31 Οκτωβρίου Αθήνα - Καβάλα - Σέρρες (Circuit) 28 Οκτωβρίου - 31 Οκτωβρίου www.porscheclubhellas.gr October 2010 Click on page and use the Arrow keys to navigate through the booklet or use your mouse to turm the page

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Αγίας Παρασκευής Λίγο μετά το γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Χάρτας Καλής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος NEST. Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007, 12.00 Ξενοδοχείο Λιακωτό, Λαιμός, Πρέσπες

Παρουσίαση της Χάρτας Καλής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος NEST. Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007, 12.00 Ξενοδοχείο Λιακωτό, Λαιμός, Πρέσπες Παρουσίαση της Χάρτας Καλής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος NEST Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007, 12.00 Ξενοδοχείο Λιακωτό, Λαιμός, Πρέσπες NEST (Network for Sustainable Tourism) Συνεργασία εταίρων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Standard Πακέτο Καθημερινή εκδρομή στις παραλίες του νησιού Μεσαίο Πακέτο Μεταφορά από το λιμάνι προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως παραδοσιακό καλωσόρισμα με τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Χ. Ξυπνητός Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης Βλαχιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση Οινοποιών Τουριστική και Εμπορική ανάπτυξη Το παράδειγμα της Κρήτης. www.winesofcrete.gr

Δικτύωση Οινοποιών Τουριστική και Εμπορική ανάπτυξη Το παράδειγμα της Κρήτης. www.winesofcrete.gr Δικτύωση Οινοποιών Τουριστική και Εμπορική ανάπτυξη Το παράδειγμα της Κρήτης www.winesofcrete.gr Ανάπτυξη παρουσίασης 1. Εισαγωγικά - Η έννοια της Δικτύωσης, 2. Ο οινοπαραγωγικός κλάδος στην Κρήτη,, 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Η παρούσα Θεματική Έκθεση αναλύει τις περιοχές τουρισμού και την τουριστική κίνηση στη Ζώνη Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410 28588 FAX: 27410 25073 e mail: moraitis.kor@hotmail.com 4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΩΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α.Μ.: 001/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων Environmental Actions for the promotion of alternative forms of tourism Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013 Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου

Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό/ Σκοπός του Συλλόγου Όµιλος Καβάλας για τη ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας Ο Ο..Ε.Γ. Καβάλας πρωτοπόρος στην ιδέα της διάδοσης διεθνοποίησης της ελληνικής γλώσσας, µε εµπνευστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας «Ρύθμιση και Οργάνωση μιας Αγροτουριστικής επιχείρησης» Φοιτήτρια: Μακρή Σταυρούλα Α.Μ: 5879 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Περιεχόμενα Πτυχιακής 1. Εισαγωγή 2. Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

2004 2286/08-03-04 2002 2191/19-03-02

2004 2286/08-03-04 2002 2191/19-03-02 ΕΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Ε ΕΙ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2004 2314/11-10-04 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ήµος Αλεξάνδρειας ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος Αλεξάνδρειας Ν.Ηµαθίας "Μελέτη ΓΠΣ ήµου Αλεξάνδρειας" Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π (Ανάθεση) ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση

Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση Ενότητα 9 : Μουσεία και οργάνωση τουριστικής διαμονής Ελένη Κασάπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφή Ολύμπου «Στεφάνι» ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. Παραλία Γρίτσας Λιτοχώρου Όλυμπος

Κορυφή Ολύμπου «Στεφάνι» ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. Παραλία Γρίτσας Λιτοχώρου Όλυμπος Κορυφή Ολύμπου «Στεφάνι» Λιτόχωρο ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παραλία Γρίτσας Λιτοχώρου Όλυμπος Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το αμπέλι στο χρόνο» Υπεύθυνη Προγράμματος: Μακρή Κωνσταντινιά 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Workshop: Εναλλακτικός τουρισµός: ποιότητα, ασφάλεια, δικτύωση, κανάλια διάθεσης, εµπορευµατοποίηση. Χανιά, 22 24 Φεβρουαρίου 2007

Workshop: Εναλλακτικός τουρισµός: ποιότητα, ασφάλεια, δικτύωση, κανάλια διάθεσης, εµπορευµατοποίηση. Χανιά, 22 24 Φεβρουαρίου 2007 Workshop: Εναλλακτικός τουρισµός: ποιότητα, ασφάλεια, δικτύωση, κανάλια διάθεσης, εµπορευµατοποίηση Χανιά, 22 24 Φεβρουαρίου 2007 ίκτυο ιακρατικής Συνεργασίας για την Εµπορευµατοποίηση του Αγροτουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΩΝ» 4,5 και 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2009 ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ (Τράπεζα Ελλάδος) Το Γραφείο Υποστήριξης Προϊόντων της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου»

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα