ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015"

Transcript

1 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία Με δέκα οκτώ (18) ψήφους ΥΠΕΡ και τέσσερις (4) ψήφους ΚΑΤΑ (κ.κ. Μπελιά Ελένη, Καμαρινού Κυριακή, Πύρα Θεοφανή και Κλαυδιανόςς Δημήτριος) 1 Τακτικό 46 6Λ44ΩΨΒ-ΖΗΟ Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Θ.Ο.Π.Α.Α οικονομικού έτους Εγκρίνουν την υπ αριθμ. 17/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ ΘΟΥΚΙΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Θ.Ο.Π.Α.Α οικονομικού έτους 2015» ο οποίος μετά την αναμόρφωση παρουσιάζει : ΣΎΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , , ,44 2 Τακτικό - 3 Τακτικό 47 4 Τακτικό 48 - απόφασης για αποδοχή αίτησης για πρακτική άσκηση σπουδαστή στο Δήμo μας. Ορισμός μέλους της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (π.δ. 28/80) για το έτος Ακύρωση της 388/2014 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών & ΑΠΟΣΎΡΘΗΚΕ Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (π.δ.28/80) για το έτος 2015, τον Δημοτικό Σύμβουλο Καραμολέγκο Αρτέμιο και αναπληρωτή αυτού το Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ταξιάρχη. Επίσης ορίζει ως μέλη της επιτροπής του κάτωθι υπαλλήλους : Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη α) Τσορβά Βασιλική α) Καμπόλη Σοφία β) Κοβάνη Βασιλική β) Μανιατάκη Αικατερίνη Ακυρώνει την 388/2014 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και Ορίζει ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών (π.δ.28/80) για το έτος 2015, τους : Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 1

2 5 Τακτικό 49 6 Τακτικό 50 7 Τακτικό 51 7ΡΜΜΩΨΒ-Σ19 7ΠΩΙΩΨΒ-6Τ2 6ΒΠΑΩΨΒ-9ΡΘ εργασιών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος α) Καραμολέγκος Αρτέμιος (Δημ.Σύμβουλος) α) Δήμου Ταξιάρχης (Δημ.Σύμβουλος) β) Γλύπτης Ευάγγελος (υπάλληλος) β) Προκάκης Κων/νος (υπάλληλος) γ) Νταλής Κων/νος (υπάλληλος) γ) Φούκας Θεοφάνης (υπάλληλος) Λήψη απόφασης για τη διαδικασία πληρωμής των 1. Την παρακράτηση, από τον ΕΔΣΝΑ της ετήσιας εισφοράς (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών μεταφόρτωσης) που αναλογεί στο εισφορών και οφειλών του Δήμο Αλίμου για το έτος 2015, απευθείας από τη ΔΕΗ μέσω της οποίας εισπράττονται τα ανταποδοτικά τέλη για λογαριασμό του Δήμου. Δήμου Αλίμου προς τον 2. Την παρακράτηση από τον ΕΔΣΝΑ των υπολοίπων ανεξόφλητων οφειλών του Δήμου Αλίμου πριν το 2015, απευθείας από τη ΔΕΗ, καθώς ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με τις αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες που χρεώνονται στους πολίτες μέσω των ανταποδοτικών τελών. διατάξεις του άρθρου 17 2 Η σχετική απόφαση, θα αναρτηθεί στο Διαύγεια και θα αποσταλεί στον ΕΔΣΝΑ και στη ΔΕΗ. του Ν. 4071/2012. απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης Εγκρίνει την αναγκαιότητα της μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες αρχείων των Υπηρεσιών του Δήμου και παραπέμπει την απόφαση στην χώρου για τις ανάγκες Οικονομική Επιτροπή για τη κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης και τη διεξαγωγή και κατακύρωση της δημοπρασίας αρχείου των Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου. απόφασης για το κληροδότημα Ευαγ.Μπενάκη επί της οδού Νίκης 38. Εγκρίνει τη σύναψης σύμβασης μίσθωσης από τον ίδιο το Δήμο Αλίμου του ισογείου ορόφου διώροφης κατοικίας μετά υπογείου στην οδό Νίκης 38, επιφανείας 96,00τ.μ., ήτοι του κληροδοτήματος Ευαγγελίας Μπενάκη, με σκοπό την χρήση του ως χώρο αρχείου και φύλαξης σημαντικών εγγράφων/φακέλων παρελθόντων ετών των υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου εγγυώμενοι την καλή λειτουργία των όρων του συμφωνητικού που θα υπογραφεί και την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του μισθίου με σκοπό την διάθεση του μισθώματος ως υποτροφία Εύας Μπενάκη εις τον καλύτερο τελειόφοιτο μαθητή ή μαθήτρια του Λυκείου. Ως μίσθωμα προτείνεται η τιμή των 250 /μήνα (ήτοι 2,6 /τ.μ.), με ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα ορίζεται σε έξι (6) έτη. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την αποστολή της απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών/Τμήμα Εποπτείας και τη λήψη της σύμφωνης γνώμης τους περί απευθείας μίσθωσης στον Δήμο Αλίμου. 2

3 8 Τακτικό 52 9 Τακτικό Τακτικό Τακτικό 55 ΩΚΨΟΩΨΒ-Σ3Γ 7ΟΕΩΩΨΒ-6ΗΣ ΩΒΣΜΩΨΒ-Η90 Έγκριση εφαρμογής των διαδικασιών του πρότυπου 1. Εγκρίνει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείριση ενέργειας ISO50001 στον Δήμο. ISO50001 ενεργειακής 2. Ορίζει την αντιδήμαρχο κ.ευδοξία Δουδωνή ως μέλος της διοίκησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του στο Δήμο. Διαχείρισης στο Δήμο μας. 3. Εγκρίνει και διαθέτει τη σχετική δαπάνη. Συμμετοχή του Δήμου Αλίμου ως Εταίρου στo πρόγραμμα WHY EUROPE Με είκοσι δύο (22) ψήφους ΥΠΕΡ, ένα (1) ψήφο ΚΑΤΑ (κ.καμαρινού Κυριακή) και επτά (7) ΛΕΥΚΑ (κ.κ. Ορφανός Αθανάσιος, Πέτσας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ιωάννης, Κλεώπα-Μπίσμπα Δήμητρα, Παπανικολάλου Νικόλαος, Μπελιά Ελένη, Κλαυδιανός Δημήτριος, Πύρζα Θεοφανή) Προγράμματος «Ευρώπη για Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου ως Εταίρου στo πρόγραμμα WHY EUROPE στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη τους πολίτες » για τους πολίτες » Across Resistance Experience. Across Resistance Experience. 1. Συμμετοχή του Δήμου Αλίμου ως Εταίρου στo πρόγραμμα Rural Youth Development Network στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες ». 1. απόφαση για την από και με αριθμό κατάθεσης / 2014 Αγωγή της εταιρείας ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. κατά του Ελληνικού Με είκοσι δύο (22) ψήφους ΥΠΕΡ, ένα (1) ψήφο ΚΑΤΑ (κ.καμαρινού Κυριακή) και επτά (7) ΛΕΥΚΑ (κ.κ. Ορφανός Αθανάσιος, Πέτσας Ιωάννης, Κλεώπα-Μπίσμπα Δήμητρα, Παπανικολάλου Νικόλαος, Μπελιά Ελένη, Κλαυδιανός Δημήτριος, Πύρζα Θεοφανή) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αλίμου ως Εταίρου στo πρόγραμμα Rural Youth Development Network στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες ». Με είκοσι οκτώ (28) ψήφους ΥΠΕΡ και ένα (1) ΛΕΥΚΟ (κ.πέτσας Ιωάννης) Ο κ. Πέτσας Ιωάννης αιτιολόγησε την ΛΕΥΚΗ του ψήφο ως εξής : Εκτιμώ πού τους συναδέλφους στους οποίους θα δοθεί η εντολή, εκτιμώ τις γνώσεις τους και με συνδέει μαζί τους μακροχρόνια φιλία. Η ανωτέρω υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να συσταθεί επιτροπή από Δημοτικούς Συμβούλους (Δικηγόρους), που να εξετάσουν το θέμα και να γνωμοδοτήσουν πως πρέπει να το χειριστεί ο Δήμος. 1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα για την ανάθεση σε δικηγόρο, ο οποίος θα έχει γνώση επί του εμπραγμάτου δικαίου και συγκεκριμένα επί των δημοσίων κτημάτων, για τους λόγους που αναλυτικά στην εισήγηση αναφέρονται. Δημοσίου, με την οποία ζητά 2. Αναθέτει στον δικηγόρο Αθηνών τον κ. Τζανέτο Αναστάσιο του Δημητρίου, με Α.Μ , κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Μεταμορφώσεως, να αναγνωρισθεί η αριθμ. 16, ΑΔΤ Χ 60493/2003 Α.Τ. Αλίμου, ΑΦΜ , ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ, με αποδεδειγμένη εμπειρία, τον χειρισμό της ως άνω κυριότητα της σε τρία υπόθεσης και ειδικότερα με την παρούσα να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου και να γνωμοδοτήσει για τις περαιτέρω ακίνητα, που βρίσκονται δικαστικές ενέργειες. Επίσης με την παρούσα απόφαση του αναθέτουμε να συντάξει, καταθέσει, ασκήσει και συζητήσει παρέμβαση στο 3

4 12 Τακτικό Τακτικό 57 Ω007ΩΨΒ-1Χ3 στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αλίμου στη θέση Τράχωνες Κτήμα Γερουλάνου. Εισήγηση περί ανάθεσης σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης. απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου Αλίμου στις , ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της από και με αριθμό κατάθεσης /2012 Αγωγής της Κανέλλας Παπαματθαίου, η οποία ζητά την ακύρωση του υπ αριθμ /2002 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γ. Παπαδόπουλου. Εισήγηση περί ανάθεσης σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης. απόφασης για τη πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Αλίμου ΥΠΕΡ του Ελληνικού Δημοσίου στην από και με αριθμό κατάθεσης / 2014 Αγωγή της εταιρείας ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η αμοιβή του θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ορίζεται στο ποσό των 2.500,00 πλέον ΦΠΑ. Με είκοσι επτά (27) ψήφους ΥΠΕΡ και ένα (1) ΛΕΥΚΟ (κ.πέτσας Ιωάννης) Ο κ. Πέτσας Ιωάννης αιτιολόγησε την ΛΕΥΚΗ του ψήφο ως εξής : Εκτιμώ πού τους συναδέλφους στους οποίους θα δοθεί η εντολή, εκτιμώ τις γνώσεις τους και με συνδέει μαζί τους μακροχρόνια φιλία. Έχω προσωπική γνώση της υπόθεσης και πρέπει διαδικαστικά να γίνει μια απλή προσεπίκληση των δικαιοπαρόχων μας και έτσι η προς συζήτηση υπόθεση θα αναβληθεί. 1.Την ανάθεση του χειρισμού της ως άνω υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Κεφαλά του Νικολάου και της Αικατερίνης, Δικηγόρος Αθηνών, Α.Μ. 6924, κάτοικο Αθηνών, οδός Φειδίου 14 ΑΦΜ: ΔΟΥ Α Αθηνών, ΑΔΤ ΑΚ / 2011Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου. 2.Την αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου με το ποσό της νόμιμης αμοιβής του άρθρου 100 Κώδικα Δικηγόρων πλέον ΦΠΑ: Α) Για κατάθεση αγωγής αναγνωριστικής ή παρεμπίπτουσας (άρθρο 100 Κωδ. Δικηγόρων) ποσό που θα ισούται με το γινόμενο της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού των 24,85/120 επί οικοπέδου 4.409,35 τ.μ Χ 2% συν ΦΠΑ. Β) Για συζήτηση αγωγής αναγνωριστικής ή παρεμπίπτουσας (άρθρο 100 Κωδ. Δικηγόρων) ποσό που θα ισούται με το γινόμενο της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού των 24,85/120 επί οικοπέδου 4.409,35 τ.μ Χ 1% συν ΦΠΑ. Γ) Για συζήτηση της από 24/9/12 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου /12 αγωγή της αντιδίκου, με ημερομηνία δικασίμου 7/5/15 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την ελάχιστη αμοιβή που ορίζει ο νόμος συν ΦΠΑ. Με είκοσι επτά (27) ψήφους ΥΠΕΡ και ένα (1) ΛΕΥΚΟ (κ.καμαρινού Κυριακή) Εγκρίνει την πρόσληψη, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών: Είκοσι οκτώ ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου Έξι ατόμων κλάδου ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ Δύο ατόμων κλάδου ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ και Ε Ένα άτομο κλάδου ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργου (JCB) 4

5 Οι παραπάνω προσλήψεις πρόκειται να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες εποχιακές ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, δεδομένου ότι, λόγω της διενέργειας εθνικών εκλογών, η διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καθυστέρησε σημαντικά από την κεντρική διοίκηση. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα βαρύνουν τον ΚΑ του προϋπολογισμού 2015 και οι πιστώσεις είναι επαρκείς, σύμφωνα με τη συνημμένη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 14 Τακτικό 58 7ΞΚ2ΩΨΒ-ΟΓΜ Προγραμματισμός προσλήψεων στο Δήμο για το έτος 2015 για Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (οκτάμηνης διάρκειας) Με είκοσι επτά (27) ψήφους ΥΠΕΡ και ένα (1) ΛΕΥΚΟ (κ.καμαρινού Κυριακή) Εγκρίνει την πρόσληψη τριάντα πέντε ατόμων, με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας ως ακολούθως: Είκοσι πέντε άτομα κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας συνοδοί απορριμματοφόρων Επτά άτομα κλάδου ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ, κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Δύο άτομα κλάδου ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ και Ε, κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Ένα άτομο κλάδου ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα φορτωτή). Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα βαρύνουν τον ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2015 και οι πιστώσεις επαρκούν, σύμφωνα με την συνημμένη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την Τακτικό 59 6Ο7ΗΩΨΒ-ΙΓ2 Έγκριση 2 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 103». Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, την 250/2014 προγενέστερα απόφασή του και μετά από διαλογική συζήτηση Εγκρίνει την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 103» κατά έξη (6) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές ποσότητες του έργου, ήτοι έως 03/10/ Έκτακτο 60 ΩΔΘΔΩΨΒ- ΨΕΟ Προγραμματισμός προσλήψεων στο Δήμο για το έτος 2015 για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Με είκοσι επτά (27) ψήφους ΥΠΕΡ και ένα (1) ΛΕΥΚΟ (κ.καμαρινού Κυριακή) 5

6 χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων Εγκρίνει την πρόσληψη, δέκα ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος και συγκεκριμένα στα δύο ΚΔΑΠ (άνω και κάτω Καλαμακίου) του Δήμου, στα οποία δεν υπηρετεί μόνιμο προσωπικό, παρά μόνον η προϊσταμένη και οι καθαρίστριες των δομών, ως εξής : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Διδασκαλία μουσικής και μουσικών οργάνων σε παιδιά και νήπια, μουσικό παιχνίδι και διοργάνωση εκπαιδευτικών εορταστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για τα παιδιά 3 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Διδασκαλία χορών, γυμναστική και κινητικό παιχνίδι σε παιδιά και νήπια και διοργάνωση εορταστικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ Μάθημα και δημιουργική απασχόληση νηπίων, σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες για την προώθηση του προγράμματος και της δημιουργικής απασχόλησης. 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Μάθημα και δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων, σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες για την προώθηση του προγράμματος και της δημιουργικής απασχόλησης. 2 Έκτακτο 61 ΩΥ81ΩΨΒ-33Τ Έγκριση της 29/2015 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο " απόφασης για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ αριθμ. 3511/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ Τριμελές) με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Αλίμου να καταβάλει στον Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα βαρύνουν τον ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2015 και οι πιστώσεις επαρκούν σύμφωνα με την συνημμένη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. Εγκρίνει την 29/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως έχει. Εγκρίνει δηλαδή τη μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ αριθμ. 3511/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ Τριμελές) με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Αλίμου να καταβάλει στον Ευθύμιο Παττακό (ανάδοχος) το ποσό των ,24 ευρώ, καθώς και τόκους υπερημερίας. Η καταβολή θα γίνει σε δόσεις. 6

7 Ευθύμιο Παττακό (ανάδοχος) το ποσό των ,24 ευρώ, καθώς και τόκους υπερημερίας" 3 Έκτακτο 62 ΩΩΙΒΩΨΒ-ΤΜ6 Συζήτηση & λήψη απόφασης για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Νίκης 84 Με είκοσι πέντε (25) ψήφους ΥΠΕΡ και ένα (1) ψήφο ΚΑΤΑ (κ.καμαρινού Κυριακή) Εγκρίνει την άμεση κοπή & αντικατάσταση του πεύκου που φύεται στην οδό Νίκης 84, προς αποφυγή ατυχήματος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Από την ψηφοφορία απέχουν οι κ.κ. Μπελιά Ελένη, Καμαρινού Κυριακή, Κλαυδινός Δημήτριος & Πύρζα Θεοφανή Εγκρίνει τις τεχνικές εκθέσεις και την αναγκαιότητα των αιτημάτων των Υπηρεσιών ως κάτωθι : 4 Έκτακτο 63 Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ , , , ,

8 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση 5 Έκτακτο 64 Τροποποίηση της 269/2014 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο " Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ανάθεσης σε εταιρεία, τριών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας" Από την ψηφοφορία απέχουν οι κ.κ. Μπελιά Ελένη, Καμαρινού Κυριακή, Κλαυδινός Δημήτριος & Πύρζα Θεοφανή Εγκρίνει την αναγκαιότητα ανάθεσης σε εταιρεία, τριών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που αφορούν τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Κονδύλη, και δύο Αντιδημάρχους (άμισθοι) το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά το ποσό των 160, 60 και 60 αντίστοιχα ανά μήνα, σε πίστωση του Κ.Α για το έτος Άλιμος 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 8

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 24-12-2013 Αρ. Πρωτ. 25869 ΤΗΛ: 2226350310 Fax: 2226022261 Email: gizasgiann@0567.syzefxis.gov.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα