ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις του συγγραφέα του βιβλίου Σχετικά µε τη µετάβαση από Ρ σε ΠΠ υπάρχουν 2 σηµαντικά ερωτήµατα: (α) τι συµβαίνει µε τις χαρακτηριστικές περιοχές "κέντρα δοσοληψιών" τω Ρ και (β) πώς γίνεται η παραγοντοποίηση - συνένωση όταν δύο µετασχηµατισµοί επικοινωνούν µέσω µιας αποθήκης δεδοµένων. Περί κέντρων δοσοληψιών Όπως αναφέρει το βιβλίο (σελ 126) τα κέντρα δοσοληψιών διακρίνονται προκειµένου να διαχειριστούµε τον έλεγχο ροής προγράµµατος. Αυτό επιβεβαιώνεται και στη δραστηριότητα 4.29, ο χώρος, όµως, δεν επέτρεψε την ανάπτυξη του θέµατος µε παράδειγµα µέσα στο κύριο µέρος του κεφαλαίου. Αυτό που είναι σκόπιµο να γίνει, είναι να τονιστεί η χρήση των Κ στη συνένωση των τµηµάτων των Π που έχουν προκύψει από τα βήµατα 1-3 στην ενότητα 4.5.2, σελ 128, αντί της απλής αναφοράς που γίνεται στο "βήµα 3" (στην ίδια σελ). Η τροποποίηση αυτή θα ενσωµατωθεί στο επόµενο πανόραµα. Περί συνένωσης µέσω αποθήκης δεδοµένων Από πουθενά στο βιβλίο ή στη βιβλιογραφία δεν προκύπτει ότι όταν δύο µετασχηµατισµοί επικοινωνούν µέσω Α, µπορεί η συνένωση των Π να γίνει όπως αν δεν υπήρχε η Α. Προκειµένου να µελετήσουµε την επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε, µπορούµε να αναφερθούµε σε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα. Εστω, λοιπόν, ότι έχουµε το ακόλουθο Ρ Σχήµα 1 1

2 Θεωρούµε το Μ3 ως ΚΜ και κάνουµε πρώτου επιπέδου παραγοντοποίηση, οπότε καταλήγουµε στα ακόλουθα, ασύνδετα Π: Σχήµα 2 Σχήµα 3 Σχήµα 4 Σχήµα 5 Η συνένωση δεν αποτελεί πρόβληµα για κανένα, εκτός από το τελευταίο (Σχήµα 5). Θα διακρίνουµε δύο περιπτώσεις, για να παρακολουθήσουµε τον προβληµατισµό που αναπτύχθηκε 2

3 Περίπτωση 1. Θα δεχτούµε τον ισχυρισµό ότι η ενδιάµεση αποθήκη δεδοµένων µπορεί να αγνοηθεί και η συνένωση να γίνει όπως θα γίνονταν αν αυτή δεν υπήρχε. Τότε θα ήταν σα να είχαµε το ακόλουθο Ρ : Σχήµα 6 Η δε συνένωση, θα έδινε το ακόλουθο αποτέλεσµα: Σχήµα 7 Για να καταλάβουµε περισσότερο τη σηµασιολογία πίσω από το διάγραµµα αυτό, δίνουµε κάποιον ψευδοκώδικα που αντιστοιχεί στις "επίµαχες" µονάδες. 3

4 Σχήµα 8 Από τον ψευδοκώδικα προκύπτει ότι ούτε ο µετασχηµατισµός που γράφει στην Α, ούτε αυτός που διαβάζει από αυτήν, έχουν πληροφορία για να αρχικοποιήσουν την Α ως αποθήκη δεδοµένων. Σε επίπεδο ροής, το διάγραµµα αυτό σηµαίνει ότι πάντα, όταν καλείται η EXEC_M2, θα πρέπει να δίνει υπολογισµός του "επίµαχου" δεδοµένου Ε ώστε αυτό να επιστρέφεται στην EXEC_M3. 4

5 Περίπτωση 2. Ας θεωρήσουµε τώρα ότι κατασκευάζουµε διάγραµµα δοµής προγράµµατος για το αρχικό διάγραµµα ροής, χωρίς να κάνουµε καµία παραδοχή. ηλαδή έχουµε ως αρχική κατάσταση το Ρ που φαίνεται ακολούθως: Σχήµα 9 Θα καταλήξουµε σε δύο τµήµατα Π, τα οποία, µε βάση την πληροφορία που υπάρχει στο Ρ του σχήµατος 9, δεν µπορούν να συνενωθούν. Σχήµα 10 Σχήµα 11 5

6 Στη συνέχεια, θα προσθέσουµε τον ψευδοκώδικα για τις "επίµαχες" µονάδες προγράµµατος. Σχήµα 12 Από τη σύγκριση των περιεχοµένων των σχηµάτων 8 και 12 προκύπτει ότι στην περίπτωση που αγνοήσουµε την ενδιάµεση αποθήκη δεδοµένων, δεν υπάρχει πουθενά η πληροφορία που σχετίζεται µε την αντιµετώπισή της στον ψευδοκώδικα και στη συνέχεια στον πηγαίο κώδικα. Οπότε, τίθεται επιλογή ενός εκ των δύο: 1. Η Α δεν χρειάζεται και κακώς τοποθετήθηκε εκεί στην αρχή ή 2. Η Α χρειάζεται και δεν µπορεί να φύγει, οπότε η "τυπικά ορθή" αντιµετώπιση είναι αυτή που φαίνεται στα σχήµατα Το πρόβληµα που δηµιουργείται τώρα, είναι αυτό της συνένωσης. Τι θα γίνει µε τη συνένωση; Υπάρχουν δύο τρόποι αντιµετώπισής του: 1. Με κάποιο Κ (δεν φαίνεται σε κανένα από τα Ρ του παρόντος κειµένου) το οποίο θα αντιστοιχεί σε κάποια απαίτηση του προβλήµατος. Παράδειγµα: Επιλογή εργασίας µεταξύ "ενηµέρωσης παραµέτρων συστήµατος" (αντιστοιχεί στο EXEC_M2) και "λειτουργία συστήµατος" (αντιστοιχεί στο EXEC_M3). Τότε τα διαγράµµατα συνενώνονται µέσω του Κ. 2. Με έναν ενδιάµεσο µετασχηµατισµό, όπως φαίνεται στο σχήµα 13 6

7 Σχήµα 13 Αυτός θα είναι που θα περιέχει όλο το business logic επικοινωνίας και χειρισµού της αποθήκης δεδοµένων. Η λύση αυτή έχει το χαρακτηριστικό ότι δηµιουργεί µόνο µία µονάδα (την αντίστοιχη EXEC_DEAL_WITH_E) µε κώδικα που αφορά µόνο την εγγραφή/ανάγνωση στην αποθήκη δεδοµένων. Η "καλύτερη" λύση......είναι προφανές ότι δεν µπορεί να εντοπιστεί εκτός του context κάποιου συγκεκριµένου προβλήµατος. Πάντως το να αγνοήσουµε την ενδιάµεση αποθήκη δεδοµένων και να πράξουµε ως αν να µην υπήρχε µπορεί να δίνει αποτέλεσµα σε πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις προβληµάτων τα οποία θα µπορούσαν να έχουν και άλλο Ρ, το οποίο δεν θα προκαλούσε αυτή την εύλογη συζήτηση και θα µπορούσε να παραγοντοποιηθεί "by the book". Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι και στη βιβλιογραφία (ακολουθεί) σε βιβλία που αφιερώνεται πολλαπλάσιος χώρος, το ερώτηµα δεν απαντάται... Β.Βεσκούκης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Pressman, "Software Engineering, European adaptation", Fourth Edition, κεφάλαια 13 και 14 και ιδιαίτερα ενότητες , , , 14.3, 14.4, Sommerville, "Software Engineering", Fifth edition, κεφάλαιο 15 7

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Το κεφάλαιο αυτό διαπραγµατεύεται τη δηµιουργία και διαχείριση των συσχετίσεων που υφίστανται ανάµεσα στους πίνακες µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2004 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράµµατος: Γεώργιος Φιλίππου Καθηγητής ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη συγγραφή και δηµοσίευση µιας ερευνητικής εργασίας, είναι η αξιολόγησή της από έµπειρους επιστήµονες του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (WEB COMPONENTS)

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (WEB COMPONENTS) Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (WEB COMPONENTS) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 1.1 Η ανάγκη για Ανάκτηση Πληροφορίας Η επιστήµη της Ανάκτησης Πληροφορίας (ΑΠ στο εξής), ασχολείται µε την αναπαράσταση, την αποθήκευση, την οργάνωση και την πρόσβαση σε πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Γραµµική Άλγεβρα Εισαγωγικά Υπάρχουν δύο βασικά αριθµητικά προβλήµατα στη Γραµµική Άλγεβρα. Το πρώτο είναι η λύση γραµµικών συστηµάτων Aλγεβρικών εξισώσεων και το δεύτερο είναι η εύρεση των ιδιοτιµών και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Κεφάλαιο Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων και Πίνακες Εισαγωγή στα Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων Η µελέτη των συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων και των λύσεών τους είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ DATA WAREHOUSE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ DATA WAREHOUSE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΒΓ - ΙΠΛ-98-09 ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1998 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ DATA WAREHOUSE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΝΗΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΙΜΟΣ ΣΕΛΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση δένδρων απόφασης

Κωδικοποίηση δένδρων απόφασης 1 Εισαγωγή στον προγραµµατισµό: Κωδικοποίηση δένδρων απόφασης 1.1 Καλά νέα (A) Παλαιότερα, πριν από την εµφάνιση των υπολογιστών,η διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούσε την εκτέλεσή της από εµάς τους ίδιους.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επίλυση προβληµάτων δροµολόγησης και εφαρµογή στην εταιρεία ΕΒΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γραμμικός Προγραμματισμός

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γραμμικός Προγραμματισμός Πανεπιστήμιο Αιγαίου URL: http://www.aegean.gr Γραμμικός Προγραμματισμός Ευστράτιος Ιωαννίδης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών 832 Καρλόβασι Σάμος Copyright Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία Λογισµικού II

Tεχνολογία Λογισµικού II Tεχνολογία Λογισµικού II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τόµος B' Tεχνολογία Λογισµικού II BAΣIΛEIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ SOURCEFORGE» (collecting data from opensource

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει Κεφάλαιο 12 Αναφορές Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας αναφορών οι οποίες εµφανίζουν τα δεδοµένα των πινάκων της βάσης ή τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων της εφαρµογής, σε µορφή κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

Προβληµατισµοί και προτάσεις για το µάθηµα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου

Προβληµατισµοί και προτάσεις για το µάθηµα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου Προβληµατισµοί και προτάσεις για το µάθηµα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου Φώτης Ελ. Λαζαρίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, 5 ου Ενιαίου Λυκείου Αγρινίου, Πτυχιούχος Πληροφορικής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπολογιστικό πείραµα, Υπολογιστική Επιστήµη, Μοντελοποίηση και Ανακαλυπτική µάθηση. Προς της δηµιουργία ενός καθιερωµένου προτύπου στην Εκπαίδευση. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Στέλιος. Αδαµίδης Παναγιώτης

Παπαδάκης Στέλιος. Αδαµίδης Παναγιώτης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασαφή Συστήµατα Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις Παπαδάκης Στέλιος Αδαµίδης Παναγιώτης Θεσσαλονίκη, Μάιος 004 i Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική 1 Βασικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

τουργικών χαρακτηριστικών πού έχουν µετατρέψει την αλληλεπίδραση του χρήση µε την εφαρµογή σε µια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία.

τουργικών χαρακτηριστικών πού έχουν µετατρέψει την αλληλεπίδραση του χρήση µε την εφαρµογή σε µια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία. Κεφάλαιο 10 Φόρµες Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατή η δηµιουργία διαλόγων αλληλεπίδρασης µε το χρήση και η διαχείριση των δεδοµένων της εφαρµογής µέσα από ένα εύχρηστο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων

Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων ρούχων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ Υλοποίηση αλγορίθµων σε περιβάλλον LabVIEW για τη διάγνωση µηχανικών βλαβών µέσω της ανάλυσης κραδασµών σε γραµµή παραγωγής πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα